REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund"

Transkript

1 REPRESENTANTSKAPSMAPPE Norske Fotterapeuters Forbund 2012

2 Innhold DAGSORDEN... 3 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 2 Årsberetning Nøkkelpersoner Nøkkeltall Aktiviteter... 8 Sak 3 Regnskap 2010 og 2011 Sak 4 Foreløpig budsjett 2012 og Sak 5 Saker fra Sentralstyret Sak 5.1 Navneendring Sak 5.2 Krav til medlemskap Sak 5.3 Satsingsområder Sak 6 Innkomne forslag Sak 6.1. Krav til faglig oppdatering, Sak 6.2. Forslag til ny tittel for fotterapeuter med høgskoleutdanning Sak 6.3. Godkjenning fra NFF av fotklinikker som tar imot elever for å kvalitetssikre utdanningen vår Sak 6.4. Diskusjonssaker Sak 7 Valg Vedlegg 1: Satsingsområder Representantskapsmøte 2012 Side 2 av 17

3 DAGSORDEN Åpning av Representantskapsmøte Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Konstituering Navneopprop Valg av dirigent Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Godkjenning av forretningsorden Valg av referenter Valg av protokollkomité Valg av tellekorps Årsberetning Revidert regnskap Saker fra Sentralstyret Innkomne saker Budsjett Satsningsområder Valg Representantskapsmøte 2012 Side 3 av 17

4 SAK 1 FORRETNINGSORDEN 1. Alle delegater i NFF som deltar på Representantskapet har tale- og stemmerett. Man tegner seg til talelisten ved å vise nummertegn. Hvitt nummer for innlegg og blått nummer for replikk. 2. Dirigenten kan med Representantskapets godkjenning fastsette maksimaltid for innlegg. Det er anledning til å be om replikk. Replikk er et kort innlegg (rett på sak) for å oppklare uklarheter, eller korrigere misforståelser i siste talers innlegg. Replikk skal avvikles før man går videre på talerlisten. Det er ikke anledning til å tegne seg for replikk under replikkordskifte. 3. Forslag må leveres dirigenten skriftlig og undertegnet av forslagsstilleren. Forslag som ikke har sammenheng med de på dagsorden oppførte saker kan ikke behandles. Forslag til vedtektene må ha sammenheng med den bestemmelse som er foreslått endret i innkallingen. Forslag må varsles til dirigenten før strek settes for å kunne fremmes/trekkes. 4. Delegater kan få ordet bare en gang, og høyst to minutter, til samme sak angående forretningsorden. 5. Alle avstemminger skjer ved håndsopprekking, så sant ikke Representantskapet vedtar noe annet. Alle avstemminger avgjøres med alminnelig flertall hvis ikke annet er bestemt i NFFs vedtekter. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. 6. Det foretas navneopprop ved møtestart første dag. Observatører har tale- og forslagsrett. Dersom en deltager forlater salen under møtet, skal nummerskilt leveres ved utgangen. Representantskapsmøte 2012 Side 4 av 17

5 SAK 2 Årsberetning For første gang har Norske Fotterapeuters Forbund (NFF) hatt en toårig representantskapsmøteperiode. Dette har for sentralstyret og NFF vært udelt positivt. For sentralstyret har det betydd at vi har kunnet arbeide med saker mer konsentrert og målrettet over en lengre periode, og det har også gitt styret viktig arbeidsro. For sekretariatet har det lettet arbeidsmengden i den perioden det tidligere har blitt benyttet mye arbeidstid på å forberede representantskapsmøte. I stedet for å avholde representantskapsmøte ble det i april 2011 avholdt en kretsledersamling på Sundvollen over to dager. Denne samlingen ble fulgt opp med en endags samling i Oslo november Begge samlingene ble ledet av Grete Holen fra Delta. Sentralstyret har i lang tid sett at det har vært behov for å få et tettere samarbeide med kretsene i NFF, samt tilrettelegge og motivere medlemmer til å påta seg verv lokalt i NFF. Målet med samlingene har også vært å øke forståelsen for NFF som politisk organisasjon. Det har vært en meget god oppslutning fra kretsene på begge samlingene Sissel Rakvåg har vært ansatt i hele perioden som daglig leder i 100 % stilling. Ann Beate Grasdalen har vært tilknyttet NFF som organisasjonskonsulent og redaktør av fagtidsskriftet Fotterapeuten. Fra oktober 2011 og ut året har Grasdalen hatt permisjon fra sitt engasjement hos oss. I 2010 har Anita K. Solberg periodevis avlastet daglig leder i sekretariatet. I februar 2011 ansatte vi Margit Waalen som sekretær i 20 % stilling. Forbundsleder Mona Boysen har hatt et frikjøp tilsvarende 40 % stilling i hele perioden. Sentralstyret har hatt et høyt aktivitetsnivå. På grunn av at kontingentsatsen ble økt i 2010, har de økonomiske rammene blitt merkbart bedre for NFF. Vi har avholdt 4 styremøter pr år, kurskomiteen har utviklet flere kurspakker, sentralstyret har vært representert på lærermøter, det er opprettet en faggruppe som skal evaluere fagartikler og bøker, det er utviklet og ferdigstilt HMS brosjyre samt fornyet nettsider og fagtidsskrift. Vi har også hatt tre samlinger for kretsledere/tillitsvalgte. Vi har spesielt i 2011 hatt et stort løft organisasjonsmessig. Sentralstyret valgte å bruke av egenkapital fra 2010 for å få muligheten til å fullføre planlagte tiltak i I denne representantskapsmøteperioden har det vært stort fokus på utdannelsen for fotterapeuter. NFF har vært i møter med Helsedirektoratet, Helse og omsorgsdepartementet, arrangert møte med personer i sentralt fagmiljø, opprettet kontakt med Høgskolen i Oslo og Akershus, samt møter med eget fagmiljø i Glasgow/ Skottland. Resultatet av dette målrettede arbeidet har gitt gode resultater. Vi har i dag et stort nettverk i inn- og utland, blant samhandlende helsepersonell og egne kolleger i sammenlignbare land. Representantskapsmøte 2010 ble avholdt på Vettre kurs- og konferansesenter i Asker. Berit Lange fra Delta var ordstyrer. 20 delegater var til stede. På grunn av vulkanutbrudd på Island ble flere delegater forhindret fra å være fysisk til stede. Alle fikk da mulighet til å komme med innspill og avgi stemme via e-post og telefon. Det ble arrangert kretsledersamling søndag med DeFacto, tema var møte og taleteknikk. Tema år i 2010 var revmatisme. At NFF valgte dette som tema, har ført til at NFF har fått gode og viktige kontakter i fagmiljøet, spesielt hyggelig med revmatologforeningen og Dr. Erik Rødevand. Dette samarbeidet har resultert i to artikler om fotterapi i andre tidsskrifter, en brosjyre for egne medlemmer og ikke minst utviklingen av et kurs for fotterapeuter i den revmatiske fot. I 2011 var Psoriasis tema år. Det ble utviklet brosjyre om temaet, og arbeidet om å utvikle kurs ble igangsatt. Også her har NFF opprettet god og viktig kontakt med pasientorganisasjonen. Anita K. Solberg representerte NFF under NPF sitt landsmøte. Også lokalt har det vært samarbeid mellom organisasjonene. Generalforsamling i FIP i 2010 ble avholdt i Amsterdam og samtidig ble verdenskongress arrangert. Det var flere fotterapeuter fra Norge som deltok på verdenskongressen, som hadde mange flotte foredrag med et høyt faglig nivå. Nordisk møte i Helsinki ble avholdt i oktober Fokus og tema på møtet var utdannelse og muligheter for samarbeid de nordiske land imellom når det gjelder blant annet kurs, kongresser og fagartikler. Representantskapsmøte 2012 Side 5 av 17

6 Generalforsamlingen i FIP i 2011 ble avholdt i mai i Genève, samtidig ble det avholdt et kort nordisk møte, der NFF foreslo å arrangere Nordisk kongress høsten Både i 2010 og 2011 har Mona Boysen (delegat) og Anita K. Solberg deltatt for NFF. På fagkongress i Trondheim 2011 deltok 200 fotterapeuter. Tema for kongressen var psoriasis. Flere av NFFs egne medlemmer holdt innlegg på kongressen. På fagkongress i Fredrikstad 2010 deltok 180 fotterapeuter. Tema for denne kongressen var revmatisme, i tråd med temaåret. Begge kongressene som ble avholdt var vellykkede. Utdannelsesutvalget og sentralstyret besøkte Glasgow Caledonian University i februar Dette var et meget nyttig besøk, der vi blant annet fikk et tydeligere bilde av hvordan faget bør se ut i fremtiden. Vi har etter besøket fått stor hjelp fra ledelsen og lærere på avdelingen for podiatri på områder vi i lang tid har slitt med å finne løsninger og svar, blant annet innenfor forskningsresultater. På slutten av perioden 2011 arrangerte Delta en to dagers politikeropplæring for styret i NFF. Denne opplæringen ga styret en større forståelse og økt trygghet i politisk arbeid videre. Sentralstyret mener at NFF har hatt et løft den siste toårsperioden, noe mange tilbakemeldinger fra medlemmer, leverandører og politiske samarbeidspartnere bekrefter. Sentralstyret har arbeidet godt og målrettet. Kretslederes og tillitsvalgtes engasjement og delaktighet er også viktige bidrag for organisasjonens utvikling og fremdrift. NFF har utviklet seg til å bli en tydelig organisasjon med vekt på fagpolitikk. Vennlig hilsen Mona Boysen Forbundsleder NFF Representantskapsmøte 2012 Side 6 av 17

7 Nøkkelpersoner Forbundsleder: Mona Boysen Oslo/Akershus Nestleder: Anita K. Solberg Vestfold Styremedlemmer: Torill Røyland Rogaland Gun Berlin Oslo/Akershus Sissel Heiberg Østfold (til jan. 2011) Trude Grennes Vestfold (fra feb. 2011) Varamedlemmer: Kathrine F. Rosenberg Oppland Trine Martinsen Buskerud Fotterapeuten redaktør: Ann Beate Grasdalen (til ) Fotterapeuten Sissel Wang Rakvåg ( ) vikarierende redaktør: Valgkomitè: Anette Triber Oslo/Akershus Lise B. Smestad Oslo/Akershus Torill S. Gulbrandsen Oslo/Akershus Kurskomitè: Solfrid Hestmark Oslo/Akershus Hilde Eftestad Agder Gunvor R. Mjåland Agder Utdanningsutvalg: Mona Boysen Oslo/Akershus Anita K. Solberg Vestfold Else Aukland Lærergruppen Christina Holmen Nordland Marit Hansen Lærergruppen Ann Beate Grasdalen Prosjektkoordinator Kontrollkomitè: Eva Steen Johansen Oslo og Akershus Liv Bruhaug Troms IFID: Trine Martinsen Buskerud (til okt. 2011) Irene Snuggerud Oppland (til okt. 2011) Maren Glosli Østfold Ann Jorunn Gimnæs Sagli Møre og Romsdal (fra okt. 2011) Ann Christin Røyset Møre og Romsdal (fra okt. 2011) Fagkomité: (fra feb.2011) Anne Margrethe Bøyum Oslo April Fossum Vestfold Beth-Ann A. Gerdts Vestfold Heli Kankaanpää Oslo Ingeleiv Rafdal Falkeid Rogaland Representantskapsmøte 2012 Side 7 av 17

8 DELTA: Representantskapsmøte, nettverkssamlinger og yrkesorganisasjonssamlinger Representant: Mona Boysen FIP Delegat: Nasjonalt Diabetesforum Representanter: Medisinsk Fagråd Representant: Mona Boysen Mona Boysen Karin Boysen Nøkkeltall Medlemmer Medlemsstatus : 900 * inkl. elever Sentralstyret Antall Sentralstyremøter avholdt: 8 DELTA Antall ledersamlinger: 4 Antall ord. representantskapsmøter: 2 Nettverksamlinger 2 Sekretariatet Daglig leder/redaktør: Sissel Wang Rakvåg Kontormedarbeider: Anita K. Solberg i Margit Waalen i Organisasjonskonsulent/redaktør: Ann Beate Grasdalen Regnskap: Lystad Regnskap AS Revisor: Helge Nordvik, BDO fra 2011 Fotterapeuten Fire utgivelser av fagtidsskriftet årlig. Opplag: Aktiviteter Representantskapsmøte Møtet ble avholdt 17. april 2010 og det var 20 delegater til stede. Berit Lange fra Delta var dirigent Workshop 18. april 2010 ble det avholdt et seminar for NFF sine delegater med De Facto. Temaet for samlingen var møteteknikk. Representantskapsmøte 2012 Side 8 av 17

9 Kretsledersamlinger Det ble avholdt to kretsledersamlinger i En i april på Sundvollen hotell (2 dager) og en i november i Oslo (1 dag). Begge samlingene fokuserte på forståelsen av NFF som organisasjon og samarbeid sentralstyre, kretser og medlemmer. Begge samlingene ble leder av Grete Holen fra Delta Fagkongress Fagkongress 2010 ble arrangert i september i Fredrikstad. Arrangementet var vellykket både faglig og sosialt, med god deltagelse fra medlemmer og utstillere. 185 fotterapeuter og elever deltok på kongressen, og 24 utstillere var representert. Fagkongress 2011 ble arrangert i september i Trondheim. Arrangementet var vellykket både faglig og sosialt, med god deltagelse fra medlemmer og utstillere. 200 fotterapeuter og elever deltok på kongressen, og 13 utstillere var representert. Generalforsamling i FIP 2010 og 2011 Generalforsamling i FIP 2010 ble arrangert med Nederland som vertsland. Møtet ble avholdt i Amsterdam i sammenheng med arrangering av Verdenskongressen. To representanter fra Norge deltok på generalforsamlingen Mona Boysen og Anita K Solberg Generalforsamling i FIP 2011 ble arrangert med Sveits som vertsland. Møtet ble avholdt i Geneve. To representanter deltok på generalforsamlingen Mona Boysen og Anita K Solberg Tema-år Temaårene var i 2010/2011 rettet mot revmatisme og psoriasis. Det ble utarbeidet brosjyrer som ble distribuert til alle medlemmer. Brosjyren informerte om arbeidsområdene til fotterapeutene. Ansvarlig fra sentralstyret var Anita K Solberg og Gun Berlin, sammen med organisasjonskonsulent Ann Beate Grasdalen. Sak 3 Regnskap 2010 og 2011 Sak 4 Foreløpig budsjett 2012 og 2013 Norske Fotterapeuters Forbund Kontonr.: R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 B 2013 INNTEKTER 3010 Salg annonser Salg webannonser Salg av brosjyrer/plakater Fagkongress deltakeravgift - avg.pl Fagkongress utstillerstand salg - avg.pl /3915 Fagkongress deltakeravgift/utstillerstand avg.fritt Abonnement "Fotterapeuten" Salg annonser - avg.fritt Medlemskontingent 3200 Medlemskontingent (ord.,nyutd.,passiv) Elevmedlemsskap Representantskapsmøte 2012 Side 9 av 17

10 SUM Medlemskontingent Læregruppen medlemskap Andre leieinntekter Provisjon innt. Health Workers Refusjon fra Delta Ekstraord. endring Kretser inntekter/kurs Andre inntekter Sponsorinntekter Salg av pasientansvarsforsikring NPE Inntekter kretser IFID medlemskap/kurs SUM INNTEKTER KOSTNADER Lønnskostnad 5000 Lønn daglig leder Lønn kontormedarbeider/vikar Lønn forbundsleder Overtid Feriepenger 12 % Godtgjørelse styreverv/fagkomite Tapt arbeidsfortjeneste: Styret Tapt arbeidsfortjeneste: andre Arbeidsgiveravgift lønn/fp/klp KLP pensjon og forsikring Refusjon av sykepenger /5980 Gaver/sosiale utgifter Avsettes til Forbundsleders avgang (25tusen) Kontorhold SUM Lønnskostnad ,85 % 4290 Beholdningsendring varelager /6390 Leie + KOST / andre leiekostnader /6360 Strøm / renhold Kopiering Inventar Regnskapshonorar Revisjonshonorar Datakostnader Drift internettsider Kontorrekvisita Trykksaker Telefon Porto/postutsendelse /7330 Reklame/"slagord"/rekruttering Representantskapsmøte 2012 Side 10 av 17

11 SUM Kontorhold Fotterapeuten (4 utgivelser) 6740 Andre kostnader Fotterapeuten Utsendelse/ porto Annonsekonsulent Johansen Redaktør Grasdalen Trykking/design SUM Fotterapeuten Kurs/konferanse 6830 Kretser utgifter/kurskostnader Lærergruppen kurskostnad FIP's AGM, Nordisk møte IFID kurskostnad, reiser og tapt arb.f.tj Sum Kurs/konferanse Reiseutgifter 7100 Bilgodtgjørelse - oppg.pl Representantskapet/tillitsvalgtsamling Fagkongress Reise/møtekostnader sentralstyret Reise/møtekostnader andre Reise/møtekostnader sekretariatet SUM Reiseutgifter Kontingent/forsikring 7400 Kontingent FIP, Diabetesforbundet, Bedriftsforbundet Kontingent Delta Forsikringspremier Pasientansvarsforsikringspremie til NPE SUM Kontingent/forsikring Andre driftskostnader 6870 Utdanning NFF tilskudd til kretser (50tusen) Organisasjonskonsulent Honorar headhuntingbyrå Gaver Kostnader Intrium Justitia innkasso Bank og kortgebyrer Øredifferanser Andre kostnader Innk. på tidl. avskrevet fordring /7830 Tapskonto/tap på fordringer SUM Andre driftskostnader SUM KOSTNADER Representantskapsmøte 2012 Side 11 av 17

12 DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER 8050 Andre renteinntekter /8160 Kapitalkostnader/valutagevinst Rentekostnad Andre finanskostnader Overført egenkapital SUM FINANSPOSTER RESULTAT Regnskap og budsjett vil snart bli oppdatert! REGNSKAP IFID År 2010 År 2011 INNTEKTER Kontingent og kursinntekt IFID SUM INNTEKTER UTGIFTER Kurskostnader IFID Reise/møter IFID SUM UTGIFTER DRIFTSRESULTAT Renteinntekter RESULTAT IFID REGNSKAP LÆREGRUPPEN År 2010 År 2011 INNTEKTER Kontingent SUM INNTEKTER UTGIFTER Kurskostnader Reiser/møter SUM UTGIFTER RESULTAT Representantskapsmøte 2012 Side 12 av 17

13 Regnskap og budsjett vil snart bli oppdatert! KRETSREGNSKAP NFF 2010 BANK KONTO IB BANK KONTO UB KASSE IB KASSE UB INNTEKTER UTGIFTER RESULTAT Kontroll Vestfold 0 Buskerud 0 Trøndelag 0 Oppland 0 Hordaland 0 Oslo & Akershus 0 Nordland 0 Nordland 0 Aust og Vest- Agder 0 Hedmark 5 Møre og Romsdal 0 Østfold 0 Sogn og Fjordane 0 Rogaland 0 Troms 0 Finmark 0 SUM KRETSER 0 Løken Sly Lystad Regnskap AS KRETSREGNSKAP NFF 2011 BANK KONTO IB BANK KONTO UB KASSE IB KASSE UB INNTEKTER UTGIFTER RESULTAT Kontroll Vestfold Buskerud Trøndelag Oppland Hordaland Oslo & Akershus Nordland Nordland Aust og Vest- Agder Representantskapsmøte 2012 Side 13 av 17

14 Hedmark Møre og Romsdal Østfold Sogn og Fjordane Rogaland Troms Finmark SUM KRETSER Løken Sly Lystad Regnskap AS Sak 5 Saker fra Sentralstyret Sak 5.1 Navneendring Sentralstyrets forslag til vedtak er: Norske Fotterapeuters Forbund endrer navn til Fotterapeutforbundet Begrunnelse: Sentralstyret ønsker en mer tidsriktig tittel på forbundet. Forkortelsen NFF er lett å forveksle med andre organisasjoner med samme forkortelse, samtidig som Norske Fotterapeuters Forbund er tungt å uttale. Sak 5.2 Krav til medlemskap Sentralstyrets forslag til vedtak er: Det nedsettes en gruppe av sentralstyret på tre personer, som får mandat til å utforme krav til medlemskap i forbundet. Begrunnelse: Sentralstyret ønsker at forbundets medlemmer skal fremstå som en ensartet og helhetlig gruppe. Vi mener at et krav til medlemskap vil føre til at skillet mellom fotterapeut og fotpleie blir tydeligere ute blant befolkningen, og føre til økt anerkjennelse som helsepersonell. Krav til medlemskap skal blant annet tydeliggjøre krav til faglig oppdatering, krav til bruk av logo, krav til markedsføring av fotterapitjenester. Utvalgets forslag skal sendes på høring til alle kretsledere i NFF Kravene til medlemskap vil trå i kraft Sak 5.3 Satsingsområder Sentralstyrets forslag til vedtak er: Se vedlagte satsingsområder med sentralstyrets forslag (vedlegg 1) Representantskapsmøte 2012 Side 14 av 17

15 Sak 6 Innkomne forslag Sak 6.1. Krav til faglig oppdatering, Fra Nordland krets Medlemmer av NFF må hvert 5 år delta på fag- kurs eller samlinger. Hvis det ikke arrangeres i NFF regi, må kursbevis sendes inn til NFFs sekretariat. Fra Sentralstyret Sentralstyret støtter forslaget, men foreslår at det endres fra 5 til 3 år, dette fordi vi mener at hvis det skal stilles krav til medlemskap, bør det være en viss tyngde i endringen Sentralstyrets forslag til vedtak: Medlemmer av NFF må hvert 3. år delta på fag-kurs eller samlinger. Dette vil gi en kvalitetssikring av medlemskap i NFF. Faglig oppdatering er også nødvendig for å møte nye kompetansekrav i arbeidslivet. Et slikt krav til medlemskap er også i tråd med Lov om helsepersonell. Hvis det ikke arrangeres i NFFs regi, må kursbevis sendes inn til NFFs sekretariat. Sentralstyret har mandat til å nedsette retningslinjer for godkjenning av kurs/seminarer når det arrangeres i andres regi. Krav til faglig oppdatering vil gjelde fra Sak 6.2. Forslag til ny tittel for fotterapeuter med høgskoleutdanning Fra Nordland krets Når fotterapeututdannelsen kommer på høgskolenivå foreslår vi at disse får en annen tittel. Forslag til vedtak: Ny tittel med grunnutdanning på høgskole skal være medisinsk fotterapeut. Fra Sentralstyret Sentralstyret anbefaler ikke å endre tittel for fotterapeuter med grunnutdanning på høgskole Begrunnelse: Sentralstyret frykter at en ny tittel kan bidra til å forsterke usikkerheten rundt fotterapeutens kompetanse og yrkesutøvelse vi i dag møter blant pasienter, arbeidsgivere og annet helsepersonell. Vi frykter konsekvensen kan bli at fotterapeutene blir en mindre etterspurt yrkesgruppe på arbeidsmarkedet. Erfaringer fra Sverige viser at en tilsvarende tittelendring skapte forvirring rundt yrkesgruppens kompetanse og medførte at fotterapeutene ble mindre attraktive på arbeidsmarkedet. Sentralstyret vil derfor at fotterapeuter med høgskoleutdanning skal ha lik tittel som fotterapeuter med grunnutdanning på dagens nivå. Dagens tittel er også sammenlignbar med andre yrkesgrupper som har vært gjennom liknende prosesser. Sentralstyrets forslag til vedtak: NFF går inn for å opprettholde dagens yrkestittel. Tittelen skal gjelde både fotterapeuter med grunnutdanning på videregående og høgskolenivå. Representantskapsmøte 2012 Side 15 av 17

16 Sak 6.3. Godkjenning fra NFF av fotklinikker som tar imot elever for å kvalitetssikre utdanningen vår Fra Nordland krets NFF skal godkjenne fotklinikker som tar i mot elever som er under utdanning til fotterapeut. Godkjenningen skal kvalitetssikre den praktiske delen av utdannelsen til eleven. Fra Sentralstyret Sentralstyret anbefaler ikke å godkjenne forslaget, fordi NFF ikke er en kontrollinstans for utdanningen. Sentralstyret vil anbefale at representantskapet ber sentralstyret om å komme i dialog med utdanningsmyndighetene for å informere om situasjonene, og be dem se nærmere på dette. Sentralstyrets forsalg til vedtak: Representantskapet ber sentralstyret om å komme i dialog med utdanningsmyndighetene for å informere om nåværende situasjon når det gjelder praksisplasser for elever i fotterapi, og kvalitetssikring av praksisplassene. Sak 6.4. Diskusjonssaker Fra Nordland krets Forslag om retningslinjer fra NFF på hvordan det skal legges til rette for arbeid på institusjoner og minstepriser. 1. Liste over pasienter som skal til behandling må være klar når terapeuten kommer. 2. Pasienten møter/ følges av personalet til behandlingsrom til avtalt tid. 3. Pasienter som er bevegelseshemmet hjelpes av personalet med å få inn og ut av behandlingsstolen. 4. Pasientens strømper og strømpebukser må være tatt av og nødvendig toalettbesøk må personalet være behjelpelig med før behandlingen. 5. Ved behov for assistanse under behandling må personalet være tilgjengelig. 6. Pasienter som må ha hjelp til å komme seg mellom, hentes av betjening når behandlingen er ferdig. 7. Om pasienter med timeavtale er syk eller av andre grunner ikke kan ta behandling, skal personalet finne en annen som skal ha behandling. 8. Pristillegg på behandling som må utføres på pasientrom. 9. Manglende tilrettelegging medfører betaling 10. Oppgjør halvårsplan for fotterapibehandling ved institusjonen. Forslag fra sentralstyret: Det utarbeides anbefalte retningslinjer for fotterapeuters arbeid på institusjoner på grunnlag av innspill fra Nordland krets og NFFs representantskapsmøte. Sentralstyret skal være pådriver for at dette i størst mulig grad integreres på institusjoner som har arbeidsplasser for fotterapeuter. NFF kan ikke anbefale minstepriser, da dette er i strid med konkurransetilsynets bestemmelser. Sak 7 Valg Valg av forbundsleder, nestleder, tre styremedlemmer og tre varamedlemmer til Sentralstyret. Valg av to til valgkomiteen og ett varamedlem i valgkomiteen, to til kontrollkomiteen og tre til kurskomiteen. Representantskapsmøte 2012 Side 16 av 17

17 Alle verv innehar 2 års varighet. Vedlegg 1: Satsingsområder Satsingsområder NFF Følgende blir foreslått som hovedsatsingsområder, med påfølgende underpunkter: 1. Fotterapeuter skal oppfattes som en kompetent helsepersonellgruppe Fotterapeuter skal være, og oppfattes som den kompetente helsepersonellgruppen vi er utdannet til, og vektlegge fothelseperspektivet i daglig virke. Tjenester som ikke er fotterapi skal ikke markedsføres som en del av fotterapitilbudet. Den daglige praksisen til hver enkelt fotterapeut avgjør i sum og fremstår som faglig dyktig, profesjonell og seriøs. NFF ønsker at medlemmene skal være seg dette ansvar bevisst. 2. Flere ansatte fotterapeuter i kommune- og spesialisthelsetjeneste I tråd med blant annet samhandlingsreformen og strategien fra Helsedirektoratet ønsker NFF å være en pådriver for at det ansettes flere fotterapeuter i kommunene og på sykehusene. 3. Kompetanseheving hos yrkesgruppen I tråd med NFFs arbeid med å heve utdannelsen til fotterapeuter, skal NFF arbeide med å tilrettelegge for kompetanseheving for yrkesgruppen som i dag har utdannelse fra videregående nivå. Representantskapsmøte 2012 Side 17 av 17

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 21. april 2007, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 22. april 2005, Rica Hotel Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem Torill Høgseth Styremedlem

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte i NFF. Norske Fotterapeuters Forbund Representantskapsmøte 2004 Trondheim

PROTOKOLL. Landsmøte i NFF. Norske Fotterapeuters Forbund Representantskapsmøte 2004 Trondheim PROTOKOLL Landsmøte i NFF Lørdag og søndag, 24. og 25. april 2004 Rica Hell Hotell, Trondheim Sentralstyret er representert ved: Solveig Annie Magnussen Forbundsleder Lise Burud Smestad Nestleder Mona

Detaljer

3 Medlemmer Søknad om medlemskap skal skje skriftlig. Som medlemmer kan opptas:

3 Medlemmer Søknad om medlemskap skal skje skriftlig. Som medlemmer kan opptas: 1 Navn Fotterapeutforbundet 2 Formål Fotterapeutforbundet er en partipolitisk uavhengig, faglig yrkesorganisasjon innen Delta, hvis formål er å arbeide for medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser.

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund REPRESENTANTSKAPSMAPPE Norske Fotterapeuters Forbund 2009 INNHOLD DAGSORDEN... 3 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 2 Årsmelding 2008... 5 Nøkkelpersoner NFF sentralstyre 2008... 8 Nøkkeltall 2008... 9 Aktiviteter...

Detaljer

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre...

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre... REPRESENTANTSKAPSMAPPE 2014 Innholdsfortegnelse Forretningsorden... 3 Årsberetning... 5 Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18 Sak 4 Saker fra sentralstyre... 23 Sak 5 Innkomne forslag...

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

FAGKONGRESS 2015 En fotterapeuts utfordring i hverdagen

FAGKONGRESS 2015 En fotterapeuts utfordring i hverdagen FAGKONGRESS 2015 En fotterapeuts utfordring i hverdagen Christina S. Holmen og Kathrine F. Rosenberg Dagens utfordringer for yrket: *Offentlige fotterapi vg1 og vg2 legges ned *Fravær av ung rekruttering

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 9 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5 Sak 1-6 Konstituering N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 5 Innhold Program for NETFs... 7 Forretningsorden (sak 2)... 8 Dagsorden for NETFs (sak 5)...

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 12. mai 2017 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 13. juni 2017 kl. 15:00-18:00 Sted: Nye Kulturhuset, Youngs gate 6 Registrering til generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING, NORGES SKIFORBUND

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING, NORGES SKIFORBUND Norges Skiforbund Norwegian Ski Federation NO-0840 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75 J Ullevål Stadion T: (+47) 21 02 90 00 F: (+47) 21 02 94 01 Org.nr. 821 596 572 Skistyret Skikretsene Skiforeningen

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling NTL Forskningsinstitutter Styrets innstilling til Representantskapsmøte 20.- 21.09. 2012 1 Sak 1. Åpning Sak 2. Konstituering 2.1. Innkalling 2.2. Saksliste Styret innstiller overfor representantskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2006... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2006 22.04.2006... 6 Nøkkeltall i 2006... 7 Diverse aktiviteter... 7 Sak

Detaljer

INNKALLING TIL HALVÅRSMØTE I DISTRIKT ROGALAND FOLKETS HUS I STAVANGER DEN 19. November 2015 KL 09.00.

INNKALLING TIL HALVÅRSMØTE I DISTRIKT ROGALAND FOLKETS HUS I STAVANGER DEN 19. November 2015 KL 09.00. Halvårsmøte INNKALLING TIL HALVÅRSMØTE I DISTRIKT ROGALAND FOLKETS HUS I STAVANGER DEN 19. November 2015 KL 09.00. MØTET ER ÅPENT FOR ALLE MEDLEMMER MEN KUN VALGTE REPRESENTANTER HAR STEMMERETT For Distrikt

Detaljer

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016 FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Møteprotokoll LS-møte 4/2016 3. Mai 2016 Mariboesgate 13, Oslo 1 Mimmi Kvisvik innledet og informerte om hovedtariffoppgjøret 2016 LS-sak 26/16

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontigent 3200 Medlemskontingent 28 000,00 42 845,00 Sum Medlemskontigent 28 000,00 42 845,00 Offentlige tilskudd 1 3440 Helsedirektoratet-psykisk

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2013

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2013 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2013 N O R S K F Y S I O T E R A P E U T F O R B U N D A V D E L I N G V E S T - A G D E R S C A N D I C H O T E L L K R I S T I A N S A N D 7 M A R S 2 0 1 3 SAKER: 1. Valg av ordstyrer,

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Buskerud, Vestfold og Telemark krets DEL A:

Buskerud, Vestfold og Telemark krets DEL A: Buskerud, Vestfold og Telemark krets Vedtatt 31.10.2011, Endret 20.3.2014 DEL A: 1. KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post og Kommunikasjonsforbund Buskerud, Vestfold og Telemark krets 2. FORMÅL Kretsens

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Dagsorden pkt 6a): Innkomne saker

Dagsorden pkt 6a): Innkomne saker Hefte 2 Dagsorden pkt 1: Åpning Dagsorden pkt 2: Godkjenninger Dagsorden pkt 3: Konstituering Dagsorden pkt 5a): Forslag til Fagforbundets prinsippog handlingsprogram Dagsorden pkt 6a): Innkomne saker

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september!

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! KVALITET er hovedtema for den faglige delen av møtet i Molde. I tillegg arrangerer Museumsforbundet

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte Nord-Trøndelag Norsk Kulturskoleråd Nord-Trøndelag v/ann Evy Duun Fylkets hus Steinkjer Dato Saksbehandler +47 990 46 710 www.kulturskoleradet.no annevy.duun@ks.no 24.02.17 Ann Evy Duun VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Helgeland Regionråd Representantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Det innkalles til representantskapsmøte i Helgeland Regionråd IKS` Sted: Brygga i Berfjord, Dønna kommune. Tid: 19.juni 2014

Detaljer

Resultat pr. avdeling 1 Hovedlaget Denne periode Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt

Resultat pr. avdeling 1 Hovedlaget Denne periode Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt 1 Hovedlaget 3100 Salgsinnt. kiosk, innenl. avg.fri -8 568,00 3110 Medlemskontingent avg.fri -106 778,00-93 050,00-95 000 3120 Sponsorinntekter -364 880,80-352 262,40-390 000 3130 Gaver -95 000,00-113

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012 Sted: Akershus fylkeskommune, Schweigaards gate 4 (Galleriet), Oslo Tid: Kl. 11.30 12.30 Saksliste og dokumenter Årsrapport for 2011

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

Ungdommens Sjakkforbund

Ungdommens Sjakkforbund Ungdommens Sjakkforbund Årsmøtepapirer 2015 38. årsmøte Søndag 26. april kl. 10:30 Scandic Helsfyr hotell, Oslo * Innholdsfortegnelse Innkalling til USFs 38. ordinære årsmøte 3 Forretningsorden 4 Om gjennomføringen

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016 2016 Kunde (Alle) Leverandør (Alle) Budsjett (Ikke valgt) Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3019 Tennisskole 363 996 124 216 9 550 5 200 6 750 27 100 22 350 423 040 31 366 7 200 17 427-1 221

Detaljer

Dagsorden punkt 2. Konstituering

Dagsorden punkt 2. Konstituering Dagsorden punkt 2 Konstituering Fagforbundets 2. ordinære landsmøte 23. 27. november 2009 Dagsordens punkt 2.2 Dagsorden: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1 Godkjennelse av fullmaktene 2.2 Godkjennelse av

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG 1 Navn og formål VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG Navnet på foreningen er Norsk Lektorlag, som forkortes NLL. Norsk Lektorlag skal arbeide for: å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår å ivareta medlemmenes

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984

Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984 Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984 1 FORMÅL OG ORGANISASJON Formål HLFU skal jobbe for unge hørselshemmede og skape åpenhet om det å ha en hørselshemning. Gjennom

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Nasjonal satsing på Vurdering for læring Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Vurdering på dagsorden Vurderingsfeltet er høyt oppe på den politiske agenda Vurdering for læring sentralt

Detaljer

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET STAFO SAMFUNNSSIKKERHET REFERAT FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET RIGA 28. 30.MARS 2011 Til medlemmer av representantskapet i STAFO samfunnssikkerhet Innkalling til STAFO samfunnssikkerhets representantskapsmøte

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Letohallen Scandic Hotel (samme sted som utstillingen) Lørdag 1 mars 2014, kl 17:00 Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Protokoll. NFBUI sin generalforsamling. På Bolkesjø hotell

Protokoll. NFBUI sin generalforsamling. På Bolkesjø hotell Protokoll NFBUI sin generalforsamling Onsdag 27. mai 2009 kl. 17.00 19.30 På Bolkesjø hotell www.nfbui.no Sakliste 1. Konstituering 1. Navneopprop 2. Praktiske opplysninger 3. Valg av ordstyrer 4. Valg

Detaljer

LEDERMØTET Sakspapirer. Thon Hotel Oslo Airport

LEDERMØTET Sakspapirer. Thon Hotel Oslo Airport LEDERMØTET 2017 Sakspapirer Thon Hotel Oslo Airport Innhold Sak L1/17 Konstituering... 2 L1/17 A Godkjenning av innkalling... 2 L1/17 B Møteledelse... 2 L1/17 C Forretningsorden... 2 L1/17 D Dagsorden...

Detaljer

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B.

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B. 1. Konstituering A) Valg av dirigenter Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo B) Godkjenning av dagsorden Se vedlegg 1 B. Forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner dagsorden. 1.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsmøte 20.-21. august 2015 Vedlegg 5 26. juni 2015 Til landsmøtet Fra landsstyret Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsstyret fremmer med dette forslag til landsmøte

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Hovedtrekk budsjett 2007: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent

Hovedtrekk budsjett 2007: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent Hovedtrekk budsjett 2007: Inntekter 37 446 218 39 481 000 0 0 0 0 39 481 000 2 034 782 5,43% 10 Sentral drift 37 446 218 39 481 000 0 0 0 0 39 481 000 2 034 782 5,43% Kontingent (30) 34 800 000 37 000

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum DAGSORDEN 1. Valg av møteleder, referent 2 medlemmer

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Kretsens formål er å samle forbundets

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

VEDTEKTER For Norsk Bobilforening

VEDTEKTER For Norsk Bobilforening Forslag til endringer av vedtekter (2011) VEDTEKTER For Norsk Bobilforening Vedtatt på årsmøtet 29. mai 1993. Justert på årsmøtet 21. mai 1994. Justert på Landsmøtet 3. juni 1995 Justert på Landsmøtet

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer