I 2010 bidro Norsk rikstoto med 620 millioner kroner til gode formål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I 2010 bidro Norsk rikstoto med 620 millioner kroner til gode formål"

Transkript

1 I 2010 bidro Norsk rikstoto med 620 millioner kroner til gode formål Å eie hest sammen Gigant Dream er helt sjef. Så sjef at Monica Andonov sa opp jobben som sykepleier for å vie tiden sin til ham. Sammen med Tore Rikter Svendsen driver hun et av Norges flotteste hestesentre. Årsrapport 2010

2 ringvirkninger Innhold Norsk Rikstoto har som mål å pløye mest mulig penger tilbake til hestesporten. Det har vi hatt siden Stiftelsen så dagens lys i 1981 og det første V6-løpet ble kjørt i oktober Den gang måtte man på postkontoret for å delta i hestesportens viktigste hestespill. Attpåtil måtte man levere kupongen innen stengetid torsdag. Alle V6-kupongene ble manuelt behandlet fra innlevering på posten til gransking hos Norsk Tipping. Utviklingen har siden 1982 vært enorm på mange områder mens vi står veldig på stedet hvil på andre, les produkter. I dag skjer alle hestespill helelektronisk, og du kan spille der du er. Enten du er på kjøkkenet, på hytta eller på tur i Thailand. Så sant det finnes Internettdekning, kan du spille fra pc eller mobil uansett hvor du måtte befinne deg. Tilgjengelighet er et nøkkelord. Norsk Rikstoto har brukt mye ressurser på å bygge opp en teknisk infrastruktur som tilfredsstiller det moderne samfunn. Våre kunder vil ha muligheten til å spille fra der de er. Og de vil ha løpene vist også der de er. Derfor har hestesporten nå sin egen tv-kanal, og distribusjonen er bedre enn noensinne. Både via flere regulære kommisjonærer enn noensinne, via Internett og via mobiltelefon. Ringvirkningene av denne satsingen vil du også se i denne årsrapporten for Arbeidskollegaer i Nordsjøen har kjøpt seg hest for å ha en felles hobby. Dette hadde de neppe gjort om det ikke var mulig å følge hesten på bredbånd og tv eller å spille via For ikke lenge siden ble gruvesamfunnet på Svalbard koblet på med Norsk Rikstotos Norge. Nå har de fått sine første store V75-vinnere og det varer neppe lenge før en Svalbard-eid hest deltar i rikstotoløp et sted i Norge. Også denne utviklingen er direkte ringvirkninger av Norsk Rikstotos virksomhet. Omsetningsmessig fikk Stiftelsen Norsk Rikstoto et realt løft i annet halvår Denne oppgangen skal vi ta med oss inn i det nye året og bygge videre på i hestesportens tjeneste. Norsk Rikstoto har lagt vekt på forutsigbare rammer for å stimulere både oppdrettere, hesteeiere og alle de andre som er aktive i norsk hestesport. Den politikken skal vi følge også i årene som kommer. Samtidig er det et faktum at vi må være flinkere til å rekruttere nye hesteeiere. Vi trenger flere løpshester og flere hesteeiere i årene som kommer. Dette er en stor utfordring, men det økonomiske fundamentet i norsk hestesport begynner nå å bli akseptabelt, så alt ligger i grunnen til rette for at flere nordmenn skal oppdage at hestesporten er en suveren hobby. Harald Dørum adm. direktør 02 Leder 04 Styrets beretning 10 Administrerende direktør 14 OPPDRETT OG AUKSJON 20 nordsjøens store stjerne 22 Alternative treningsformer 28 sikker vinner 78 grader nord 30 LØPET ER KJØRT 40 norsk travderby Rikstoto bidrar i forskningen 48 gullgutten william buick 54 norsk rikstotos produkter 56 Banene i Regnskap 65 revisors beretning 66 english summary nøkkeltall Hestesporten totalt Totalisatoromsetning totalt, mkr Antall løpsdager Antall startende hester (norskreg.) Overføringer til aktive, «hestenetto» 335,7 332,6 296,7 265,9 Overføringer til formålet totalt 619,7 611,0 580,9 526,2 Omsetning Totalisatorspill totalt 1,1% -2,3% 17,3% 13,8% Spill utenfor bane 1,8% -1,7% 18,8% 15,0% Spill på bane - 7,6% - 10,3% 0,8% 1,9% 2 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 3

3 Årsberetning for 2010 Stiftelsen fortsetter sitt arbeid mot uheldig spilladferd. Ettervirkningene av den økonomiske stagnasjonen i 2008 og 2009 ga Stiftelsen Norsk Rikstoto noen spesielle utfordringer ved inngangen til beretningsåret Endringer i befolkningens forbruksmønster, hvor Kiosk, Butikk og varehusmarkedet - våre største distributører - ble taperen kombinert med et forsterket fokus på pengespillene i den offentlige debatt, forsterket våre utfordringer. Oppslag om uheldig spilladferd, debatt om myndighetenes kanaliseringstiltak, debatt om nye spillformer og ikke minst fordeling av de midlene som blir skapt gjennom spillselskapene i Norge, skapte oppmerksomhet og bidro til en generell nedkjøling av spillmarkedet. I det norske pengespillmarkedet var det lykkespillene som raskest gjenvant sin markedsposisjon. Disse spillene fikk en fin start på året. Stiftelsen Norsk Rikstoto har tradisjonelt ikke fått gjennomslag i lykkespillsegmentet - hvilket medførte en svakere omsetningsutvikling enn vi hadde forventet. Vi registrerte heller ingen åpenbar effekt av de kanaliseringstiltak som var iverksatt av våre myndigheter. Våre kunders klare tilbakemeldinger om at de ønsker spill med høye førstepremier, tok Stiftelsen konsekvensen av. Jokerpotten ble gjeninnført, og det tiltaket var det viktigste for å snu en negativ utvikling. Jokerpotten er en bonuspott som tilføres midler hver gang utbetalingen for henholdsvis seks og fem riktige underskrider 15 kroner. Denne Jokerpotten utbetales til den første som blir alene om å vise riktig V75-rekke på en og samme bong. Kombinert med en generell økt optimisme i befolkningen om egen økonomi, kunne hestespillene notere seg for fine fremganger i 2. halvår Ved utgangen av beretningsåret kunne Stiftelsen notere seg for en bredere og større kundemasse. Stiftelsen fortsetter sitt arbeid mot uheldig spilladferd, og det er i beretningsåret ikke registret noen økning i antall spillere som melder om slike problemer. Virksomhetens art Stiftelsen Norsk Rikstoto har som hovedformål å styrke hestesporten, hesteholdet og hesteavlen i Norge. Målsetningen oppnås gjennom en best mulig forvaltning av den konsesjonen selskapet er gitt for å kunne tilby pengespill i hesteveddeløp. Stiftelsens nåværende konsesjon løper for perioden Rammer for virksomheten Omsetningen i beretningsåret ble 3666 millioner kroner. Våre tilbud av spill til felles pott med andre aktører har styrket sin markedsposisjon, og Norsk Rikstoto har tilbudt flere slike internasjonale spillmuligheter enn tidligere. Spillomsetningen til totalisatorarrangementer utenfor Norge økte i beretningsåret med 19,5 prosent - eller 119,1 millioner kroner. Antall totalisatorarrangementer i Norge økte med 10 i forhold til 2009, mens samlet omsetning viste en tilbakegang på 2,6 prosent - eller 77,4 millioner kroner. Omsetningen til egne kjøringer i Norge var i 2010 på samme nivå som i Utfordringen om å skape gode sports- og spillprodukter har vært fokusert gjennom hele beretningsåret. Med en stagnasjon i 4 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 5

4 antall løpshester har Stiftelsen sammen med sportsorganisasjonene gjennomført tiltak for å øke antall starter per løpshest. Tiltakene har så langt ikke gitt de forventede effekter. Et resultat av dette var at antall starter - og derav spillmuligheter gikk tilbake med 1197 eller 2,34 prosent i Antall norskfødte starthester gikk ned med 1,9 prosent, mens antall utenlandskfødte starthester økte med 6,7 prosent. Denne utviklingen reflekterer da også noe av det trendskiftet som må til for å øke interessen for hestesport og spill. Vi trenger kort og godt flere hester og flere eiere, og denne rekrutteringsjobben er essensiell. Arbeidsmiljø og organisasjon Stiftelsen Norsk Rikstoto overtok ansvaret for norsk hesteports salgsorganisasjon fra 1. januar Salgskonsulentene var fram til tilknyttet hver enkelt totalisatorbane. Et behov for en enhetlig behandling, koordinering av salgsinnsats og for å imøtekomme nye krav som følge av en endret struktur i vårt kommisjonærnett, ble salgskonsulentene organisert i salg- og markedsavdelingen i Stiftelsen Norsk Rikstoto. Norsk Rikstoto overtok således 15 ansatte fra de respektive driftsselskapene. Full effekt av denne endringen ventes i 2011, men allerede i 2010 har Stiftelsen oppnådd effekt ved at kampanjer har blitt bedre samkjørt og raskere gjennomført. Stiftelsen Norsk Rikstoto utfører fellestjenester for andre i hestesporten. Pr er det 10 ansatte tilknyttet denne virksomheten - en mindre enn på samme tidspunkt i fjor. Stiftelsen hadde pr ansatte, 2 færre enn på samme tidspunkt i 2009, justert for overtagelsen av salgskorpset. Arbeidsmiljøet er godt, og det er ikke registrert materiell- eller personskader i løpet av beretningsåret. Totalt utgjør sykefraværet 4,7 prosent, herav 0,5 prosent knyttet til fravær med egenmelding 1-3 dager. Det samlede sykefraværet viser en reduksjon på 1,1 prosentpoeng. I beretningsåret var det 14 personer som hadde sykefravær sammenhengende mer enn to uker. Ved utgangen av året er det 5 langtidssykmeldte. Stiftelsen Norsk Rikstoto legger forholdene til rette for like muligheter for alle ansatte både med hensyn til personlig og faglig utvikling. Stiftelsen vektlegger faglige kvalifikasjoner, dokumenterte resultater, ferdigheter og utviklingsmuligheter Vi trenger kort og godt flere hester og flere eiere i sitt rekrutteringsarbeid. Stiftelsen legger til rette for at alle ansatte har like muligheter uavhengig av rase, hudfarge, religiøs tilhørighet, kjønn, nasjonal opprinnelse, alder eller andre karakteristika. Kvinneandelen blant de ansatte var pr ,6 prosent, en reduksjon på 2,7 prosentpoeng sammenlignet med samme tidspunkt året før. To av de fem medlemmene i Stiftelsens styre er kvinner. Sporten og spillet Stiftelsen Norsk Rikstoto er en del av hestesporten og deler således dens fremganger og utfordringer. Ved innføring av ny økonomimodell i 2008 la styret i Stiftelsen Norsk Rikstoto til grunn vekst i næringen tuftet på blant annet forutsigbarheten i en ny driftsavtale. Med de reservene som er bygget opp tidligere, har Stiftelsen Norsk Rikstoto hatt økonomiske muskler til å stå ved denne forutsigbarheten for sportens aktive. Dette har skjedd i en tid med svakere omsetningsutvikling enn forutsatt. Sammen med sporten må det foretas en løpende evaluering av de økonomiske innsatsfaktorene målt opp mot de fastsatte målene. Vi har de siste årene opplevd en stagnasjon i det samlede spillvolumet og en nedgang i spill på totalisatorarrangementer avholdt i Norge. For Stiftelsen Norsk Rikstoto er det en nær sammenheng mellom spillvolum og god sport, forankret i virksomheten rundt landets totalisatorbaner. Vi må være villige til å endre og omprioritere for å komme videre i arbeidet med å styrke hestesporten, hesteholdet og hesteavlen i Norge. De siste årene har det skjedd en opprustning av mange av banene. Gjennomføring av nye publikumstiltak står for tur de neste årene. Media Stiftelsen Norsk Rikstotos mediesatsing har vært i støpeskjeen siden salget av aksjene i Digital Vision AS i Etter et omfattende strategiarbeid, forhandlinger og konseptutredninger, ble det i 2009 vedtatt en ny struktur for produksjon av tv-sendinger fra trav- og galoppsporten. I løpet av det første operative året med ny medie avtale er det gjort investeringer til nytte så vel for egen tv-produksjon og Forbrukeradferden endrer seg, og vi må tilpasse oss ikke minst utnyttelse av produksjonen på flere medie flater enn tidligere. Således er et forbedret tv-produkt til glede for så vel våre Rikstoto Direkte-kommisjonærer, kabel- og parabol-kunder, nettkunder og de mange som følger våre ukentlige sendinger på NRK. I tillegg til økt distribusjon av tv-bilder fra samtlige norske totalisatorløp er også bildekvaliteten oppgradert til High Definition (HD). Travsendingene er blant de første programmene som ble kringkastet i HD-kvalitet på NRK2. Per dato viser NRK 3 timer og 40 minutter med trav hver uke, og er i toppsjiktet blant de sportsgrenene med mest sendetid på statskanalen. Etter omleggingen står trav-, galoppsporten og Norsk Rikstoto godt rustet til å møte fremtidenes formidlingsutfordringer fra de ulike arenaene. Fra 2011 er medieavdelingen i Stiftelsen Norsk Rikstoto skilt ut som et eget selskap, Equus Informasjon og Media AS. Selskapet skal utføre informasjonsoppgaver for trav- og galoppsporten, og Equus Media skal også forvalte tv-avtalen for Stiftelsen Norsk Rikstoto. Distribusjon Trussel eller mulighet? 2010 var et år hvor vi så store strukturelle endringer i vår distribusjon. Tendensen fra 2009 fortsatte i Endringen bestod i at nedgangen i antall kiosker fortsatte, mens dagligvarens lavpriskjeder i stor grad overtar for KBS (kiosk bensin servicemarkedet). Dagligvarens lavpriskjeder konkurrerer ut KBS-markedet på pris, tilgjengelighet og lange åpningstider. Forbrukerne forventer samme servicegrad på dagligvaremarkedet, men til lavere priser. Norsk Rikstoto noterte i 2010 en nedgang på 65 ordinære kommisjonærer kontra året før. Men i tillegg fikk vi 265 nye kommisjonærer gjennom Rikstoto Kompakt slik at vi netto fikk 200 nye kommisjonærerer. Samtidig som vi ser store endringer i markedet, øker vår nettandel. I 2009 kom 22 prosent av omsetningen fra I 2010 hadde denne andelen økt til 25 prosent. Nominelt økte omsetningen på nettet med 122 millioner kroner fra 2009 til Tilsvarende har omsetningen hos kommisjonærene gått ned fra 71 prosent i 2009 til 69 prosent i Denne nedgangen tilsvarer 62,5 millioner kroner. Forbrukeradferden endrer seg, og vi må tilpasse 6 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 7

5 oss, men kommisjonærene vil fremdeles være hestesportens viktigste distribusjonskanal for spill. Kioskmarkedet er i endring, nettet øker og dagligvarehandelen tar andeler. Vår strategi har vært å beholde eksisterende kommisjonærer utvikle nye med Risktoto kompakt, samt tilrettelegge for en markedstilpasset E-handelsplattform. E-handlene er tilrettelagt med flere nye markedstilpassede egenskaper som Rikstoto Direkte «on demand», andelslag på nett, og en E-plattform som gir raskere «time to market». Våre CRMaktiviteter gjennom direkte dialog med kunden i form av tipsbrev, nyhetsbrev og tips gjør at kunden får en personlig dialog med Rikstoto. Dette har vært med på å øke oppmerksomheten og spill på nett. Norsk Rikstoto skal tilpasse seg en fremtidsrettet distribusjon på flere plattformer. Vi skal være ledende innenfor utvikling av digital markedsplass hos kommisjonærene - i form av fleksible markedstilpassede løsninger. Nettet og produktene på nettet skal utvikles i tråd med kundenes behov og krav om informasjon, tips, arkiv og sendinger som er ferskvare. Per dato viser NRK 3 timer og 40 minutter med trav hver uke Forskning Forsknings- og utviklingsaktiviteter er samlet kostnadsført med 2,0 millioner kroner. Gjennom et samarbeid med Svensk Hästforskning og Norges Forskningsråd finansieres gjennom denne avsetningen et omfattende skandinavisk forskningsarbeid på hest og hesterelaterte emner - med en samlet økonomisk ramme på 20,0 millioner kroner. Det er et mål at hesteforskningsprogrammet i så vel Sverige som Norge skal gi økt kunnskap, bidra til nyskaping innen hestenæringen og bidra til bedre hestevelferd og kvalitet på selve hesteholdet. Stiftelsen Norsk Rikstotos forpliktelse til finansiering av dette programmet går frem til Rikstotoklinikken Bjerke AS Stiftelsen Norsk Rikstoto definerte i 2007 dyrevelferd som en del av den oppgaven som inngår i vårt samfunnsoppdrag. Gjennom overtagelse og opprustning av Rikstotoklinikken Bjerke AS, har Stiftelsen utviklet et veterinærtilbud som fyller et tomrom mellom den private ambulerende veterinærtjeneste og veterinærklinikken ved Norges Veterinærhøyskole. Det har imidlertid tatt vesentlig lengre tid å få etablert denne tjenesten på et tilfredsstillende nivå og hvor virksomheten går i økonomisk balanse, enn hva Stiftelsen hadde forutsatt. Gjennom blant annet døgnkontinuerlig vaktordning tar klinikken et stort ansvar for dyrevelferden i et stort geografisk nedslagsfelt. Hospitaltjenesten ved Rikstotoklinikken Bjerke hadde i 2010 hele 5000 ulike journaler. Alle typer hester er velkomne til Rikstotoklinikken Bjerke, og et flertall av kundene kommer fra hestesportsmiljøer utenom trav- og galoppsporten. Gjennom en samarbeidsavtale med ATG Hästklinikerne har selskapet tilgang på bred ekspertise på alle veterinærmedisinske områder. Rikstotoklinikken Bjerke ser det som sin primæroppgave å fylle et godt veterinærtilbud i virksomhetsområdet mellom de ambulerende tjenestene og tilbudet på universitetsklinikken ved Norges Veterinærhøyskole. Stiftelsen Norsk Rikstoto og dens stiftere er av den oppfatning at dette er en viktig oppgave for å ivareta dyrevelferden, men dialog opp mot vårt fagdepartement har så langt ikke avstedkommet noen løfter om tilskuddsordninger på linje med andre offentlige tilbud. Stiftelsen Norsk Rikstoto ser det som en viktig oppgave å opprettholde dette tilbudet så lenge det av våre stiftere er definert som en oppgave som faller inn under vårt formål. Det fremtidige omfanget av denne virksomheten avgjøres således av såvel muligheter for økonomisk bærekraft, som sportens egne prioriteringer. Miljørapportering Stiftelsen har ikke virksomhet som direkte forurenser det ytre miljøet. Gjennom en bevisstgjøring av stiftelsens ansatte, samarbeidspartnere og leverandører arbeides det for å få et bedre miljøfokus og bruk av miljøvennlige produkter. Resultat og egenkapital Stiftelsen Norsk Rikstoto hadde en omsetning fra spillvirksomheten på 3666 millioner i beretningsåret. Dette er 41 millioner kroner - eller 1,2 prosent - høyere enn omsetningen i beretningsåret Totalkapitalen var per ,8 millioner kroner 14 millioner kroner lavere enn på samme tidspunkt i Den udisponerte egenkapitalen i forhold til årets spillinntekter etter gevinstutbetaling var 6,0 prosent 23 prosent av totalkapitalen. Den totale udisponerte og disponerte kapitalen var per ,7 millioner kroner, eller 25 prosent av totalkapitalen. Styret vurderer egenkapitalen som tilfredsstillende, men legger betydelig vekt på å tilpasse driftskostnader og fremtidige utdelinger til formålet, for å styrke egenkapitalen og stiftelsens soliditet. Målet er at den udisponerte egenkapitalen i løpet av planperioden skal opp i 9 prosent. Finansiell risiko Stiftelsen har begrenset finansiell risiko. Stiftelsens virksomhet utøves i Norge, og aktiviteten mot utlandet og i annen valuta er begrenset både i tid og omfang. Stiftelsen har utlån til selskaper tilknyttet hestesporten på til sammen 30,0 millioner kroner. Lånesøknader større enn 1,0 millioner kroner blir forelagt stiftelsens styre og avgjøres etter retningslinjer for internfinansiering. Lånerammen for denne type lån er begrenset oppad til 2,0 millioner kroner per selskap. Med bakgrunn i selskapets resultatutvikling og målsettinger om likviditetsgrad i vedtatte planer, vil det i tiden som kommer i større utstrekning bli søkt løsninger om ekstern finansiering. Formuesforvaltning Stiftelsen forvalter på vegne av driftsselskapene og sentralforbund knyttet til travog galoppsporten en stor andel av de omløpsmidlene som er opparbeidet i selskapene. Plassering av overskuddslikviditet følger stiftelsens plasseringsstrategi og hensyntar forsvarlighetskriteriene etter Stiftelsesloven 18. De samlede plasseringene er ved utgangen av beretningsåret begrenset grunnet intern finansiering til øvrige selskaper i hestesporten. Stiftelsens plasseringsstrategi er lavrisikoplasseringer på bankkonto og i rentebærende papirer. Styret er av den oppfatning at Stiftelsens formue og øvrige aktiva er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig. Egenkapitalen var ved årets slutt 80,7 millioner kroner Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret og daglig leder anser fortsatt drift som forsvarlig. Stiftelsen vil sammen med de øvrige operative selskapene i hestesporten fortsette arbeidet med en standardisering av fellesfunksjoner. Veien videre Stiftelsen Norsk Rikstotos viktigste oppgave er å sørge for en optimalisering av bruken av de midler som skapes i virksomheten og derigjennom sikre riktige og forutsigbare overføringer til de formålene vi er satt til å betjene. For å nå denne målsettingen må sporten og spillselskapet tilstrebe en enda bedre utnyttelse av felles ressurser. Stiftelsen Norsk Rikstoto må i dette bildet klare balansen mellom ønsket om vekst og det å være en ansvarsfull aktør i spillmarkedet. Dette er en utfordring og tilpasning alle som er tilknyttet sporten og spillet må ta på alvor. Dette er ikke noe stiftelsen kan gjøre uten støtte fra sporten og de som gir oss rammebetingelser. Skal vi lykkes, må alle aktører jobbe sammen. Det er derfor avgjørende for veien videre at alle arbeider sammen mot felles etablerte mål, følger de oppsatte planer og er lojale mot de veivalgene som er gjort. For å klare dette, må sporten, våre samarbeidende organisasjoner og selvsagt våre myndigheter gi oss nødvendig styringsfart - slik at vi som spillselskap kan manøvrere i et marked som stadig blir tøffere. Det norske spillmarkedet har endret seg mye det siste decenniet. Våre kunders adferd har endret seg tilsvarende. Til tross for myndighetenes reguleringer, har konkurransen fra de uregulerte aktørene blitt tøffere. Nye spilleformer blir lansert i et stadig større tempo og i et utall av spillvariasjoner og kombinasjoner. Dette gjelder spesielt spill hvor trekning eller resultat forventes å foreligge raskt etter at innsatsene er gjort. Dette gir oss som forsvarere av både sport og spill noen spesielle utfordringer. Norsk Rikstoto har brukt vesentlige ressurser de siste årene for å møte denne konkurransen med nye spilltekniske løsninger. Utviklingen med bedre bruk av kundetilpasset teknologi, bedre spillinformasjon og en bedre totalopplevelse av sporten er kjernen i en slik utvikling. Den europeiske spillpolitikken er fremdeles i støpeskjeen uten at det foreligger noen endelig konklusjon i EU-landene eller i EFTA-samarbeidet. Stiftelsen Norsk Rikstoto arbeider gjennom aktiv deltagelse i den europeiske totalisatororganisasjonen EPMA for å sikre at sporten skal sikres langsiktige og riktige rammebetingelser gjennom overføringer fra spillselskapene. Disponering av årets resultat Årets resultat av ordinær drift er et underskudd på 19,1 millioner kroner. I tillegg har styret disponert 21,8 millioner kroner. av tidligere avsetninger til selvpålagt tiltak. Resultat før disposisjoner viser et negativt resultat på 42,3 millioner kroner. Resultatet dekkes inn ved reduksjon av tidligere avsetninger til selvpålagt egenkapital med 39,6 millioner kroner og annen egenkapital med 2,7 millioner kroner. Oslo / Mattis Asplin styreleder Rolf Sæther nestleder Benthe L. Kveseth styremedlem Jens Alm styremedlem Martha I. Mjølnerød styremedlem Ronny Birkeli styremedlem Øivind Werner Johannessen styremedlem Harald Dørum adm. direktør 8 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 9

6 ADM. DIR. Spill på spill O ddvar Brå brakk staven i «Hvor var du?», har nordmenn spurt hverandre siden. Det gjør vi fortsatt, selv om det er stadig flere som ikke var noen steder da Brå brakk staven. Mange var ikke engang påtenkt. For nå er det 29 år siden. Norsk Rikstoto ble også etablert i Av konkurrenter hadde vi Pengelotteriet og fotballtipping. V5 var vårt største spill, det gjaldt å plukke vinneren i fem løp etter hverandre, rekkeprisen var en krone, akkurat som i 1964, da spillet ble introdusert. I 1982 kom V6, riktig vinner i seks løp. Mange, ja, kanskje litt for mange av våre kunder, husker vinneren av det første V6-løpet - Kruska og Ole L. Engen. V6 er senere blitt modernisert til V75, det samme spillet, bare med ett løp mer. I 2011 er V5 og V75 våre desidert største hestespill. Rekkeprisen i V5 er som i 1964 én krone. Våre nye kunder - eller de vi ønsker skal bli våre nye kunder - husker ikke at Oddvar Brå brakk staven. Det er disse vi må nå ut til i årene fremover dersom hestesporten og dens flere tusen arbeidsplasser skal bestå. Vi står nå ved et veiskille. I årene som kommer vil vi i stadig sterkere grad møte utfordringer fra utenlandske, nettbaserte spill. Myndighetene har stått fast på en i europeisk sammenheng restriktiv spillpolitikk. Det er bra, men det er et spørsmål hvor lenge denne linjen er mulig. Skal vi oppfylle vårt oppdrag, må vi sørge for at vi tilbyr attraktive og ansvarlige spill, det kan også være moderne interaktive spill. Det handler ikke om å sikre seg en størst mulig del av kaka, men å kanalisere mer av spillomsetningen inn mot spill som bidrar til gode formål, som er underlagt norsk kontroll og designet på en måte som i minst mulig grad utvikler problematisk spilleadferd. Norsk Tipping har stadig utvidet sin spillportefølje de seneste årene. Det føles som en annen tidsregning da tippekupongen var alt våre kolleger på Hamar hadde i esken. De tilbyr nå seks ulike tippekupong-spill i uken og har flere oddsprodukter samt rene lykkespill. Selvfølgelig har også Norsk Rikstoto hatt forslag til nye typer spill. Det være seg virtuelle spill, eller en kombinasjon av ferdighets- og lykkespill, der en vinner trekkes tilfeldig ut blant bonger som først har kvalifisert seg. Vi har ikke møtt særlig velvilje i Landbruksdepartementet. Det påpekes at vår konsesjon dreier seg om totalisatorspill på hest. Det er på tide at de får noe nytt å snakke om og noe nytt å spille på. Hvorfor, kan man spørre seg? Det er da ingen mangel på spilltilbud i Norge, legale eller illegale. Nei, og nettopp derfor er det avgjørende at også Norsk Rikstotos spillportefølje i årene som kommer moderniseres i takt med samfunnsutviklingen og kundenes ønsker. Bare da vil vi fortsatt kunne betjene det formål vi er satt til og til å være en vesentlig bidragsyter til en samfunnsnyttig utvikling i Norge. Hva er i bunn og grunn hestespill? Men skal dette bety det samme til evig tid? Totalisatorspill på hest ble satt i gang i 1927, det var i de tider da folk gikk mann av huse for å se hester springe på isen. Hestefolk som kappkjørte - det var en happening, 33 år før fjernsynet ble innført i Norge. Distribusjonen av vårt spill har selvfølgelig endret seg, måten man spiller på er en annen, men i prinsippet er ikke selve hestespillet særlig endret siden Skal totalisatorspill på hest defineres på samme måte i 2011? I en multimedial tid, i et fragmentert spillmarked med stadig nye aktører? Her er administrerende direktør Harald Dørum i spissen for sin ledergruppe, Nils Eric Skantze, Carl-Fredrik Stenstrøm, Håkon Smerud og Kristian Gravdal. 10 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 11

7 «Den viktigste forskjellen på Norsk Rikstoto og et bookmakerselskap trenger ikke være spillene vi tilbyr, men vil alltid være formålet med virksomheten, pengene som sendes tilbake.» Man kan spørre seg: Hva er i bunn og grunn hestespill? Det er spill basert på kunnskaper. Kanskje er tiden moden for at Norsk Rikstoto, som andre aktører i markedet, blir en tilbyder av andre spill som krever kunnskap, ikke nødvendigvis om hest? Våre franske kolleger, PMU, har det siste året utvidet sitt spillsegment til også å omfatte sportsspill og poker, uten at det har gått ut over omsetningen i de tradisjonelle hestespillene. Det er ingenting galt med de gode, gamle spillene våre. V5 er et utmerket produkt, et spill med relativt høy vinnersjanse. V75 krever mer flaks, men favner også bredt med tre premiegrupper. De er begge spill som appellerer til den interesserte. Den tradisjonelle rekrutteringen av hestepillere foregikk via arenaen. For de aller fleste begynte det med den sanselige og flotte opplevelsen av å se trav- eller galopphester i virvlende fart kombinert med den konkrete spenning knyttet til hvilket individ som løp først over mål. Det var nærhet til dyret, lukten av gamp, og centimetre som skilte virkeligheten og drømmen. Med interesse kom kunnskap, om hesten og om spillet, og av og til gleden over å vinne til å være bedre enn de andre hestespillerne. I vår tid er ikke lenger trav- og galoppløp en arenasport på samme måte. Dessverre, kan man si, men slik er det. Også mange andre arenasporter har den samme utfordring i underholdningssamfunnet med et vell av fritidstilbud og tv-kanaler: Publikum kommer ikke. Distribusjon trussel eller mulighet? Skjønt, det er jo ikke riktig å si at vi ikke lenger er en arenasport. Hver dag året rundt, kun med unntak av julaften og 1. juledag, kommer deltagerne til våre arenaer. I sør og i nord, til lunsj, middag og kveld, møtes hestesportsfolket til konkurranser. Amatører og profesjonelle, unge og gamle, trenere og kusker, hesteeiere, stallpersonell, veterinærer, hovslagere og transportører. Det er Norsk Rikstotos virksomhet som gjør dette mulig. Uten spill, ingen profesjonell hestesport, eller hesteavl. De 620 millionene vi i 2010 sendte tilbake til sporten går ikke bare til premier, men også til utdanning, forskning og samfunnsnytte. Å spille på hest er distrikts- og landbrukspolitikk i praksis. Det knytter seg i dag cirka 6000 arbeidsplasser til hesteindustrien i Norge. Antall hester her i landet har tredoblet seg de siste 30 årene og teller i dag minst trolig langt flere. Kanskje har slike perspektiver en tendens til å bli borte i den litt endimensjonale debatten om spillpolitikk. Den dreier seg for mye om spillet og spillerne - og for lite om formålet vi er satt til å betjene. Den viktigste forskjellen på Norsk Rikstoto og et bookmakerselskap trenger ikke være spillene vi tilbyr, men vil alltid være formålet med virksomheten, pengene som sendes tilbake. NR sender mellom 16 og 17 prosent av omsetningen tilbake til hestenæringen. Utenlandske selskap, som Unibet, operer med en tilbakebetalingsprosent til spillerne på rundt 90 prosent. Med statsavgift på 3,7 prosent i tillegg, gir regnestykket seg selv. Det er umulig for slike selskap å yte like mye til samfunnsnyttige formål. Dersom NR skulle tilbudt samme spillerandel i gevinster og fortsatt gitt like mye tilbake til formålet i kroner og øre, måtte vi tyvedoblet vår omsetning! Det ville være umulig - og uheldig. I 2011 er det vanskelig å rekruttere hestespillere via sporten, i samme skala som før. De nye kundene våre må komme til på annet vis. Vi må gi dem spill med nye kvaliteter. Vi har introdusert lyntoto og lynbanker, spillformer som ikke krever kunnskap og kompetanse om hest. Det har vært vellykkede nyskapninger, men det er på tide å gå noen skritt videre. Nye typer spill kan være en måte å rekruttere kunder også til våre tradisjonelle produkter. Våre kunder i fremtiden vil neppe ha det samme forhold til hesten og hestesporten som i tidligere tider. Det kan man beklage, men da må vi knytte dem til oss på de nye måtene slik at de fortsetter å spille på Norsk Rikstotos produkter. Harald Dørum adm. direktør 12 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 13

8 Travmor og de 14 ungene Bjerke OSLO Båstad ØSTFOLD En gang i året selger Tone Wirkola ungeflokken sin. E tt års arbeid skal lønnes i dag. Hvor mye, det vet ingen. Et langt års arbeid, uten ferier, uten helgefri. Sent og tidlig i stallen, følling midt på natta, fôring på kalde vintermorgener, ut å hente hester på våte høstkvelder. I dag er det lønningsdag. Oppdretter Tone Wirkola auksjonerer bort ungene sine til høystbydende. I 2010 var de flere enn noensinne. I alt 14 åringer ett år gamle hopper og hingster sender hun med hestebilen fra Kvakstad gård i Østfold til den store klasseløpsauksjonen på Bjerke. Åringene er pusset og stelt og kanskje fôret litt ekstra godt de siste ukene, så de skal skinne i pelsen og strutte av muskler i auksjonsringen. Et titalls travtrenere og flere andre har vært innom Tone Wirkola på forhåndsvisning, noen har budt henne gode priser, i håp om å unngå budrundene på Bjerke. Men Wirkola har sagt nei, alt skal selges i åpne former på auksjonen. Hun må selge for kroner for å gå i null. De siste nettene før auksjonen våkner hun før fire om morgenen. Høyt gira, men iskald, drar hun til Bjerke. Hun har gjort det hun kan gjøre, nå må hun håpe på flaksen. Hvem er en stjerne? På klasseløpsauksjonen kommer alle som er interessert i å kjøpe seg en ung travhest eller en drøm. Drømmen om seier i Kriteriet eller Derby, i hvert fall en hest som er god nok til å være med i de klassiske løpene for 3- og 4-åringer. Da gjelder det å plukke ut riktig hest. Blant 200 åringer på auksjonen er det bare en håndfull som vil bli stjerner. Og mye er avgjort allerede. Av fedre og mødre, i genene og stamtavlen, i eksteriøret og i hestens lynne. Ingen trening kan helt og fullt veie opp for mangler her. Jeg ser tidlig på et føll om det har talent som traver. Om det motoriske er lovende. Personligheten til hvert enkelt individ ser jeg kort tid etter at føllet er født. Men det kanskje viktigste av alt, innstillingen i løpsbanen, det såkalte løpshodet, kan vi ikke vite noe om ennå, sier Tone Wirkola. Det fødes i overkant av 1500 travhester hvert år i Norge. Svært mange blir født hjemme på gården hos folk som eier en hoppe eller to og har oppdrett av travhest som en hobby. Men noen vokser opp hos profesjonelle oppdrettere, som har skaffet seg mange avlshopper. Tone Wirkola ble årets oppdretter i Norge i 2008 og 2009, målt i kroner hestene født hjemme hos henne tjente på travbanen. I 2009 tok hester oppdrettet av Wirkola 38 seire og løp inn 2,8 millioner til sine eiere. Gjør alt selv En våt høstdag i Båstad i Østfold er det lite glamour over Kvakstad gård, der oppdretteren selv står i stallen og skuffer møkk og lemper høy og rigger båsene i stand for mødrene og folungene. Ansatte? En luksus hun sjelden har kunnet holde seg med. Det gjelder å ta seg godt ut, når lyskasterne settes på og hesten skal vises fram i ringen. 14 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 15

9 Wirkola solgte 14 hester for kroner Vijaya får en siste finpuss, før hoppa skal inn i ringen. Vijaya (datter av den norske stjernen Rite on Line) var en av Tone Wirkolas 14 åringer som var til salgs. Auksjon er en begivenhet, for kjøpelystne og skuelystne. Den kan vare noen timer, så en stol kan være kjekk å ha. Det blir for dyrt, og for ustabilt. Arbeidet med hestene må gjøres hver dag året rundt, da er det vanskelig å stole på andre enn seg selv. Mannen hennes hjelper til i helgene. Egne unger kan hun heller ikke sette i sving. Jeg tenkte jo på å få barn, men bestemte meg i grunn tidlig for at det ikke ville nytte. Jeg får utløp for omsorgsgenet gjennom de firbeinte ungene mine. På nettsiden fører hun dagbok og etter å ha skilt hoppene fra føllene sist høst skrev hun: «Ungene begynte å spise ganske raskt, hjelper at de er sultne og trøtte når man skiller fra. Var ute og snakket med dem flere ganger, og det gikk bra med dem. Utpå kvelden la de seg til å sove alle sammen. Følger med dem på monitor og så at det ikke var noe stress» forløp med én frihelg, et spaopphold i mars. Timelønnen har Tone Wirkola aldri våget å regne på. Men hun har nå levd av avl og oppdrett av travhest helt siden hun sluttet med griser for snart 30 år siden. Jeg liker å jobbe med dyr. Det er en frihet i det, selv om hestene styrer mye av dagene. Jeg blir knyttet til dem. Jeg gråter ikke når åringene drar herfra, i hvert fall ikke hvis de kommer til gode steder. Men det hender noen vil kjøpe folunger de har jeg verre for å sende fra meg. Byttet ut alle hoppene Wirkola har drevet som hingsteholder og hatt avlsstasjon på gården, flere enn 300 hopper kom hvert år på besøk for å bli inseminert med flybåren, frossen sæd eller fersk vare fra en av hennes innleide avlshingster. Nå er hun kun agent for utenlandske hingster, importør av sæd. For at hun ikke skal falle for fristelsen til å få avlshingster på gården igjen, har hun bygd om hingstestasjonen til garasje og verksted. Nå satser hun på eget oppdrett. Det begynte for fullt med Lamars annenplass i Derby for sju år siden. Når en hest med såpass enkel stamme kunne greie noe sånt, så hun store muligheter. Kunsten å være oppdretter starter med å finne en god mor. Lenge var det nokså tilfeldig hvilke hopper hun avlet på, det kunne være hester hun hadde fått, eller fikk beholde som erstatning av oppdrettere som ikke kunne betale for bedekning. Men for tre-fire år siden rensket hun opp, byttet ut alle merrene og investerte i yngre avlshopper med finere stamtavler. En av dem, Agria Racing, hadde selveste Queen L som mamma tidenes beste svenske travhoppe som vant den franske klassikeren Prix d Amerique. Jeg har ikke de samme økonomiske ressurser som endel andre som driver oppdrett. Derfor må jeg velge mellom hopper med god stamme og hopper med egne prestasjoner. Da prioriterer jeg stamme, sier hun og fyller opp en ny bås med høy. Det jeg mangler av penger, må jeg ta igjen på ervervet kunnskap. Årets gang Om våren, helst i april eller mai, kommer føllene til verden. En tid etter bedekkes hoppene på nytt. Om sommeren går folungene på beite sammen med de forhåpentligvis drektige mødrene. Hos Wirkola er det store jorder som utgjør beitemarken. Sent på høsten er det tid for å skille føllene fra mødrene, til sistnevntes lettelse. Det kommer ikke et knyst fra mødrene, de er lei av å dele boks med de små. Men folungene skriker litt etter mødrene sine, så de første to dagene holder jeg dem inne, forteller hun. De går sammen i en stor, åpen stall, med forkrybber. Via et kamera i taket kan Wirkola følge med på flokken. Etter hvert kan føllene springe fritt ut og inn mellom stallen og luftegården. Noen sverger til å ha føllene inne. Men jeg tror på utegang, at de får være i jevnlig aktivitet på et stort område og selv kan regulere når de spiser, leker og hviler. Vi får i hvert fall unghester som har høy startprosent og som orker mye. Det er arbeidet i denne fasen når føllene skilles fra mødrene om høsten til de forlater gården ett år senere - Tone Wirkola finner aller mest givende. Jeg temmer føllene og lære dem å skikke seg. Når det er etablert en tydelig rangorden hestene i mellom, kan det bli ro i flokken. Hvis en fole blir for dominerende, må jeg ha den ut av flokken og la den gå for seg selv noen dager. Hvis en tydelig er hakkekylling, tar jeg den ut og lar den gå sammen med en som er midt på treet i rangorden. Hun må også markere hvem som er sjefen, eller la hestene fortsette å tro at hun er den sterkeste. Hvis ikke går det lett galt. Allerede ved seks måneders alder veier et hingsteføll 250 kilo. Hvis en prøver å bite meg, gir jeg et kjapt slag på mulen. Da skjer det aldri igjen. Eller hvis en hest løfter beinet når hun står og spiser - da får hun seg et rapp over rumpa. Å velge hingst De mørke vinterkveldene brukes til planlegging av neste sesong. Til den morsomme, men ikke enkle oppgaven å finne ut hvilke hingster hun skal bruke på hvilke hopper. Det er en ligning med mange ukjente, og der svaret om det ble et lykkelig valg, en god kombinasjon først foreligger flere år senere. For en profesjonell oppdretter som lever av å selge avkommene sine kan valget av hingst bli skjebnesvangert. Er hingsten ny i markedet kan mye forandre seg fra valget av hoppas partner til avkommet skal selges. Å velge hingster kan jeg kose meg med i måneder. I utgangspunktet ser jeg på individene, hva slags type hingst som passer en hoppe rent fysisk. Størrelse, eksteriør og lynne er veldig viktig. For eksempel liker jeg ikke hester med dårlig lynne. For de fleste er trav en hobby og da kan det ikke være sånn at en gruer seg til å gå i stallen. Et vell av hingster fra mange land er tilgjengelige. Hvordan skaffer du deg oversikt? 16 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 17

10 Jeg besøker hingsteutstillinger i Sverige, leser hingstekataloger med bedømning av hestenes eksteriør, jeg ser videoer av løp, snakker med kontakter jeg har i USA. Stamtavlen på en hest forteller om faktiske rekorder, men det er vanskelig gå vite hvilke egenskaper som skjuler seg bak tallene. Hvilke svakheter hesten har, temperamentet, fysiske ting. Det er få som har den kunnskapen. Dertil kommer graden av innavl, prosentvis mengde fransk blod, etc. Men travavl er heller ingen matematisk vitenskap. Stjernetravere med gode stammer kan bli en flopp i avlen. Ordinære individer kan slå til med gode avkom. Ellers svake avlshingster kan ut av intet få en verdensstjerne. Som den eneste norskfødt vinner av Elitloppet på Solvalla, salige Rex Rodney. Det var ingenting i stammen hans som lovet en topphest, og selv ble han en fiasko i avlen. Tone Wirkola må tenke på hva folk vil kjøpe, ikke bare hva hun selv mener blir en god miks. Folk vil ofte ha nye navn, hingster som selv presterte glitrende i løpsbanen, men som er ubeskrevne i avlen. Selv bruker Wirkola helst etablerte hingster som har dokumentert at de avler. Avgifter høyere enn euro betegner hun som en risikosport. Svært dyre motehingster styrer hun unna. Hvis jeg bruker hingster som koster kroner i føllavgift, skal det godt gjøres å tjene penger på å selge avkommet. Det kan jeg ikke gamble på. Skal du beholde avkommet selv, og sitter på en god hoppe, kan saken være en annen. I 2010 kom ti føll til verden på Kvakstad gård. Ni hopper og én hingst! Den skjeve fordelingen koster fort Tone Wirkola noen hundre tusen kroner. For i den hippologiske verden er det ennå slik at guttebarn er verdt mest. Det er litt rart, for hoppene har et godt løpstilbud og ikke like hard konkurranse. En god hoppe kan tjene pengene sine enklere enn en hingst, mener hun. Begrepet hestehandel har hatt en dubiøs klang. Auksjonsformen har gjort kjøp og salg av hest mer åpent. Mellomledd og fiksede priser er borte. Et eksempel: Tone Wirkola fikk en telefon fra skattemyndighetene om prisen på en hest ved navn Olganina. Hoppa hadde tjent over to millioner på travbanen, og eieren hadde oppgitt at han i sin tid kjøpte hesten av oppdretteren for kroner. Kunne det virkelig stemme? lurte skattekontoret. «Bare sjekk listene fra auksjonen på Bjerke i 2003», kunne Wirkola svare da. 12 av 22 galopphester ble solgt Auksjon er en veldig real måte å selge hester på. Hvert år selger jeg alle jeg har, jeg opererer ikke med minstepriser eller roper tilbake hester. Det virker useriøst. Men er det ikke fristende å beholde et og annet avkom du virkelig har sans for? Nei, hvorfor skulle jeg det? Betale kroner i året for å ha hesten på trenerstall? Jeg har veldig glede av det når hestene starter i løp, selv om jeg ikke lenger eier dem. For meg er de fortsatt «mine». Jeg får gleden og prosenter av innløpte penger, og slipper å betale for misérene... De siste årene er oppdretternes vilkår forbedret. Når hesten er tre, fire eller fem år går 20 prosent av innløpt til oppdretteren, etter hvert som hestene blir eldre daler prosenten til fem. Gode vilkår for oppdrett, slik at flere og yngre hopper blir satt i avlen, er en nøkkel til framgang for norsk travsport. Vi har for dårlig bredde, og det er for få som driver profesjonelt. Altfor mange avler på hopper som egentlig er for dårlige, fordi de eier nå engang den hoppa og vil gi den en sjanse. Helst burde kanskje halvparten av hoppene vært tatt ut av avlen, men hvis noen hadde bedt eierne gjøre det, ville få kjøpt seg nye og bedre hopper. Hvordan er oppmerksomheten om oppdrettere i sporten? Veldig liten, den er nesten ikke eksisterende. Media interesserer seg sjelden for oppdretteren. Det hadde ikke kostet Rikstoto Direkte mye å nevne oppdretterens navn, i hvert fall av og til. Du aner ikke hvor mange ganger jeg har sittet og ventet på litt skryt... Under den store klasseløpshelgen på Bjerke kommer oppdretterne noe frem i lyset. Med auksjonen og klassiske storløp for unghester. Og det skulle bli en begivenhetsrik helg for Tone Wirkola. Eventyrpris I Kriteriet for 3-åringer tok hennes oppdrett, Trinitro, en flott annenplass. På auksjonen solgte Tone Wirkola 14 hester, for til sammen kroner. En snittpris i underkant av Likevel ikke mer enn drøyt i overskudd. Det er ikke mye lønn for all den jobben jeg har lagt ned på unghestene det siste året. Hva jeg stort sett var strålende fornøyd med, var kjøperne. Unghestene havnet hos dyktige trenere, der jeg vet at de er i de beste hender, sier hun. Dyrest på hele auksjonen ble Wine and Dine, etter den italienske hingsten Daguet Rapide - som hun impulsivt bestemte seg for å bruke, våren for to år siden da nyheten kom om at hesten var blitt kidnappet i Italia. Wine and Dine hadde en sjelden utstråling, og er ifølge dagboka til Wirkola «født med en utrolig travteknikk og har et fraspark nesten av en annen verden». Han ble solgt til hesteeiere fra Rogaland for kroner. Jeg var sjokkert over den lave prisen jeg fikk for et par av hoppene. Men Wine and Dine reddet meg. Mer enn kroner for en åring er egentlig latterlig mye, innrømmer Tone Wirkola trav-norges kanskje mest seriøse oppdretter. Hos henne får hestene i en årgang navn som begynner på samme bokstav. Men hun orket ikke et helt kull på x så hestene født i 2010 fikk navn på x, y og z. Og hun hopper over æ, ø og å. Så i år er ringen sluttet. Tone Wirkola er tilbake på start, men et alfabet av erfaringer rikere. Auksjons-fakta Klasseløpauksjonen arrangeres hver høst av Det Norske Travselskap (DNT). I 2010 ble auksjonen for første gang holdt samme helg som Kriterie- og Derby-løpene. Den gikk over to dager, fredag kveld og lørdag kveld etter V75-løpene på Bjerke. Hestene som selges er ett år gamle. 148 varmblodsåringer, 51 kaldblodsåringer og 22 galopphester sto til salgs i auksjonskatalogen. Best gikk salget av varmblodshestene, 81 prosent av åringene ble solgt til en snittpris på kroner. 73 prosent av kaldblodsene ble solgt, til snittpris av 22 galopphester ble solgt, for i gjennomsnitt i underkant av kroner. Auksjon har lenge vært den vanligste måten å selge unghester på i verdens største hestesportsland, USA og Frankrike. Norsk hestesport begynte med enkelte forsøk på 80- og 90-tallet. Først fra 2001 ble det satset ordentlig, da startet DNT med 50 utvalgte åringer. På auksjon byr potensielle kjøpere mot hverandre i et åpent marked og prisen er offentlig. Helseattest, ikke eldre enn syv dager, skal følge hestene på auksjondagen. For varmblods er røntgenundersøkelse obligatorisk. Hester som etter auksjonsveterinærens mening er uskikket til å selges, skal avvises. I tilknytning til auksjonen ble det arrrangert et unghestseminar, som fikk 260 deltagere. Lars Hollie og Morten Rognstad har lenge spilt på hest, men aldri eide hest før. På auksjonen slo de til og sikret seg KLM Blackmale. En åring med stammen i orden, ettersom faren er den italienske stjernen Varenne og moren den gode norske hoppa KLM Lavec. Hilde Solbakken er oppdretter, sammen med Sven-Tore Jacobsen, tidligere landslagstrener for de norske håndballjentene. Hånd i været signaliserer bud, så vær forsiktig med brå armbevegelser under auksjon...auksjonsteltet på Bjerkebanen var pakket med folk en fredagskveld i september. 18 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 19

11 Flyr som et olja lyn Petrojarl Varg nordsjøen Når Yumbo Yob skal gå travløp, tar store deler av skiftet på Petrojarl Varg pause. E n times helikoptertur ut fra land ligger Varg-feltet og oljeproduksjonsskipet Petrojarl Varg. Det er langt fra Nordsjøen til landets travbaner. Men med internett ombord og interesse for hest spiller ikke det noen rolle. Det begynte med spill. Hele skiftet, 44 personer, ble med i tippelaget som spilte på hest. Det var sosialt, og endel gevinster ble det også, forteller Jan Morken. De spiller hver dag, eller så lenge det er penger på kontoen. Det har det vært lenge, etter en storgevinst på kroner. Installasjonssjefen ombord, Svein Carlsen, har familie som er aktiv i travsporten. En dag i 2009 dukket ideen om å kjøpe en travhest opp. Det er dyrt å eie hest alene, men hvis flere går sammen og danner et andelslag, får en mange å dele både utgifter og gleder med. Hele 22 ombord tente på ideen. Yumbo Yob het den utvalgte, en varmblodshest født i Nederland, i trening hos Cato Antonsen på Momarken i Østfold. Det blir en del prat om hest ombord, og mange spørsmål om hvordan det går med hesten. Vi er nok blitt en ekstra sammensveiset gjeng etter at vi fikk denne hobbyen sammen, mener Jan Morken. De har arrangert felles tur til Bjerkebanen, og selv har Morken lagt familiens bilferie innom Østfold, vært på stallen til Cato Antonsen og foret Yumbo Yob med epler. Andelslaget har en egen nettside, og ukentlig sendes det ut rapport om hesten. De abonnerer på Rikstoto Direkte og ser trav på pc n ombord. Men når Yumbo Yob skal ut å løpe, er det fram med storskjermen i møterommet. Alle som kan tar 10 minutters pause. Et par ganger har det blitt seier «live» og stor jubel. En gang vant hesten et V75-løp på Momarken, til 38 i vinnerodds. Da var det kroner til vinneren. Andelslaget på Varg-feltet har vært svært heldige med sin første hest, Yumbo Yob har sprunget inn drøyt kroner på to sesonger, og i 2010 ble det seier i annenhver start ni triumfer på 18 forsøk! Det har vært en superhest. Så nå er vi blitt fristet til å kjøpe oss en til. Et nytt andelslag, med 23 andeler, har kjøpt seg kaldblodshesten Tembla. Den står i trening hos Per Oleg Midtfjeld. Hoppa har ikke vunnet løp ennå, men har som 4-åring framtiden foran seg. Det går opp og ned, men det er artig både å spille og eie hest sammen, synes Jan Morken, som har ansvaret for tankdekket ombord på Petrojarl Varg og at alt går som det skal under lossing til tankbåter. Med 12 timers skift 14 dager på rad, fra syv om morgen til syv om kvelden, er det fint med litt spenning og adspredelse på kveldstid. Noen av de 22 som ble med i andelslaget har sluttet i jobben men ingen har solgt seg ut av Yumbo Yob! 20 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 21

12 Økologisk vinner Stokke Vestfold Kriterie-vinner HM Monocerus er ikke som andre travere. Hun spiser økologisk svart havre fra egen gård, og mye av treningen består av barokkridning. - Uti med deg, roper Geir Nordbotten til HM Monoocerus. Hoppa nøler i det kalde høstværet, men en ukentlig svømmetur på Akersvann er godt for travmuskulaturen. 22 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 23

13 Nede ved Akersvann i Stokke rusler travhester og kuer sammen på et jorde, hønene springer fritt over tunet, en asylsøker fra Persia som jobber litt på gården har tatt fram pelslua, en høstmorgen hvor kuldegradene lurer rundt hjørnet. Karolina holder varmen, der hun sitter på en krakk ute på tunet, med hendene rundt spenene på gårdens eneste melkeku. Mannen hennes, Geir Nordbotten (46), gjør stjerna på garden og den egentlige melkekua, HM Monocerus, klar til svømmetur. Ti minutter går greit. Jeg har drevet med isbading sjøl. Det gir en boost, en veldig energi etterpå, forsikrer han og leier en noe motvillig hest mot vannet. Den iskalde vinden kjennes nok også igjennom hestepelsen, men en dukkert i uka gjør godt for muskulaturen, mener Geir. Han fester et tau fra jolla til hesten, og uti bærer det. Hun pruster høylytt gjennom neseborene, med hodet så vidt over vannet, i pannen lyser et hvitt merke, det som har gitt henne navnet «Monocerus» enhjørning. Hun er født under et tre i hagen, går ute hele døgnet, sommer som vinter, hun spiser og drikker best, da. Men etter badet skjelver HM Monocerus, får på seg teppe og setter snart av gårde med spretne byks i alle retninger. En vakker og harmonisk hest, som allerede i sitt livs femte start i fjor høst gjorde en bragd som Geir Nordbotten lever lenge på. Hun vant det største løpet for tre år gamle hopper, Trav-Kriterium, med kroner til vinneren. Og Nordbotten brølte så hele Bjerke hørte det. På stallveggen henger laurbærkransen, og rundt eieren og trenerens håndledd et blått tøybånd merket «klasseløpshelgen». Han kommer ikke til å ta det av på en god stund ennå. Naturlig hestehold En økologisk bonde som fôrer sine hester blant annet med den gammeldagse kornsorten svart havre. En mann som kaller seg hestemisjonær og holder kurs i barokke rideøvelser med påstått terapeutisk effekt på mennesker og dyr. Som snakker om myk muskulatur og kunsten å kommunisere med hesten. En slik mann kan fort bli til latter i travets travle verden. Men ingen ler av Geir Nordbotten. For nå gjør ikke hestene hans bare artige øvelser eller trekker slåmaskiner på forhistorisk vis. De springer fort på travbanen også. Trav er nå en like viktig del av inntektsgrunnlaget som korn og kjøtt av herford-fe. Da jeg begynte med travhester var det ikke for å få meg en hobby, men i håp om delvis å kunne leve av det. Jeg begynte i 1997, men hadde aldri selet på en travhest før, forteller Nordbotten. Derimot hadde han møtt Stefan Forsman, en guru innen såkalt naturlig hestehold, berømt for sin evne til å dressere hester uten bruk av tvang. Han åpnet øynene mine. Meditasjon Hver sommer holder Geir Nordbotten kurs i barokkridning, en måte å dressere og ri hesten på med røtter tilbake til den franske adelen på 1700-tallet. Han beskriver det som en kunstart, der hesten styres av det som foregår på innsiden av rytteren, ikke med ytre fakter. Målet er at hesten skal ris med slakke tøyler. Det dreier seg om å beherske hesten, og den kunnskapen det gir kan man for eksempel bruke til å lage travhest. Personlig legger Geir Nordbotten like stor vekt på effekten de repeterende rideøvelsene kan ha for mennesket som sitter oppå. Det kan være en slags meditasjon. Generelt er det veldig utviklende for mennesker å møte hesten. Fra hesten får du en umiddelbar tilbakemelding på det du driver med. Den setter dine fikse ideer på plass. Også er hesten flink til å ta tak i følelseslivet ditt. Hva mener du? Nordbotten sverger til svart havre Er du sint eller irritert vil hesten merke det. Hvis du ikke får den til å gjøre som du vil, kan det skyldes en følelsesmessig låsning hos deg selv. Du må være bevisst kroppsspråket og hvordan du kommuniserer. Noe av det største jeg har opplevd var å se hvordan en gammel budeie på Lifjell bare trengte å peke for at kuene skulle gå dit hun ville. Når du er rolig og vet hva du gjør, trenger du ikke å kommandere noen. Geir Nordbotten mener at kontakten mellom hesten og mennesket kan ha stor betydning også for resultatene i løpsbanen. Flere ganger har han besøkt travtrener Kjell Håkonsen for å lete etter svar på hvorfor hester ofte forbedrer seg mye, raskt etter at de har kommet inn på stallen hans. Hester blir ikke plutselig i mye bedre fysisk form. Derfor kan det ikke handle om det treningsmessige, men mer psykiske prosesser. Håkonsen har et så avslappet forhold til det han driver med at det blir lettere for hestene å prestere. Han vet at han får det til. Eller ta en god hovslager, en som jobber lett og rolig og vet hva han gjør. Du kan se at hestene slapper av. Ikke medisiner De to første traverne til Geir Nordbotten tjente henholdsvis 2500 og 8500 kroner. Ikke i ett løp, men i hele karrieren. Han trodde det gikk an å lage hest av alt. At stamtavle og eksteriør var uten særlig betydning. Noen mente jeg fikk litt rett med Norne. Han var ikke noe talent akkurat, han var håpløst langt etter som 3-åring. Men Norne tjente til traktor og vel så det. En rolle i amerikansk spillefilm med Geir på ryggen ble det også. Nå er det HM-hestene, hans eget oppdrett, som er mest i vinden. I tillegg til HM Monocerus har HM Hird Balder vunnet flere løp og er på vei opp. Rideøvelser utgjør omtrent halvparten av treningen for begge. Skjønt mye foregår uten rytter på ryggen. Kanskje kan det kalles en slags yoga for hester. Hesten skritter eller traver i ring, og med et tau festet til en spesiell grime styrer Geir hodet og måten den beveger seg på, slik at hesten trener og tøyer små muskelgrupper som den ikke får tak i ved å løpe rett fram. Jeg sprøyter så å si aldri hestene, det er penger ut av vinduet. Akupunktur bruker jeg heller ikke. Jeg har hatt besøk av massører som har kjent på hestene og sagt: Hæ, er det her en travhest! Jeg har mest tro på å holde hestene friske. Geir Nordbotten legger stor vekt på balanse, både i kosthold, trening og sinnstilstand - hos mennesker og dyr. 24 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 25

14 Er det noen store trenere som har prøvd ut metodene? Jeg kjenner til en galopptrener i Tyskland, hestene gjorde det bra, men han mente at øvelsene tok for mye tid. Jeg tror heller det er kunnskaper det står på. Én økt på ridebanen tar 20 minutter og er veldig effektiv trening. Gift på jordet? Foreløpig trener han bare egne hester. Da kan han tenke langsiktig og la hestene få utvikle seg i sitt naturlige tempo. Men han har vært inne på tanken å ta trenerskolen, utvide stallen, få noen ansatte. Noen sikre inntekter gjør jo ingenting, skyter kona Karolina Westling Nordbotten inn mens hun serverer eplekake stekt i vedkomfyr. Hun drømmer om å bake speltbrød med korn fra egen åker. Hestene er i hvert fall selvforsynt med høy, havre og kraftfôr, alt økologisk produsert. En selvfølge for Geir Nordbotten. Hvorfor skal en ha gift på jordet når det ikke er nødvendig? Når produksjonen blåses opp på kunstig vis går vi glipp av noe på veien. For eksempel har økologisk havre ingen problemer med midd. I økologisk landbruk driver vi med vekstskifte og pløying og unngår problemer med sopp. Selv spiser han helst økologisk mat, men han er ikke fanatisk. Jeg har tro på at det er bedre for mennesker og dyr. Og bare det å ha troa på det en driver med, betyr mye i seg selv. Nordbotten har ikke gift på jordet Spill og spenning HM Hird Balder venter på en treningsøkt på ridebanen. Noen lette runder, ikke noe galopp, for han skal gå løp i morgen. På vei ut sjekker Geir pc'n, om det er noen strykninger i løpet, hvilken odds Balder står i. Jeg spiller litt, og vinner så mye at det gir meg råd til å abonnere på Rikstoto Direkte. Jeg spiller på egne hester. Er det lov, forresten? Så lenge du ikke kjører selv, så. Nei, da har jeg annet å tenke på! Når HM Hird Balder kommer inn på ridebanen legger han seg rett ned og ruller rundt i sanden. Det tyder på at han er avspent, har god sjøltillit og god form. Geir Nordbotten elsker spenningen rundt travløp, enten han kjører selv eller ser på. Men tror han på det mange i sporten sier at også hestene liker å konkurrere? At de vifter fornøyd med halen ved ankomst banen? Det har jeg nok ikke så stor tro på. De kan lære seg å konkurrere, men for hester har det ingen mening å springe forbi hverandre. Men det er ingen grunn til å ha dårlig samvittighet for å drive med trav av den grunn. Travhester blir stelt mye bedre med enn hester flest. Hvor klok er en hest? spør fotografen. Geir Nordbotten svarer kjapt: Mer enn klok nok for å være hest. HM Monocerus er født under et tre i hagen, går ute hele døgnet, sommer som vinter, hun spiser og drikker best, da, forteller Geir Nordbotten. 26 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 27

15 Ho Ester har greie på hester longyearbyen svalbard Med humor og nykvernet kaffe selger de hestespill på Coop Svalbard. M illionbenken, kaller vi det, sier butikksjef Karin Mella. Sett deg på millionbenken, sier de på Coop få en gratis kaffe, et kakestykke og spill litt på hest. Det er ingen som er blitt millionær ennå, men det er rett rundt hjørnet, mener Karin. En gruvearbeider vant kroner i sitt første forsøk. Når en skal selge spill på hest med adresse Longyearbyen, gjelder det å være kreativ. Én konkurrent i byen har de også, og det er bare 2000 innbyggere. De færreste kundene har sett travløp i virkeligheten. Det har ikke så mange av selgerne i kassa, heller. De ansatte på Coop n kommer fra tolv forskjellige land. Skal do kjope hest i dag? spør en kassadame fra Filippinene. Jeg forstår meg ikke på hest, sier kunden. Ikke jeg heller. Det gjor ikke noe, men do kan vinne mange millioner, jeg fikser en bong til deg, er svaret. Men ho Ester, ho har greie på hester. I hvert fall salg. Hvis andelsbongene ikke går unna, henger Ester Margrete Andersen dem opp på rekke og rad bortover en snor. Her en dag satte hun seg i gangen, pyntet Butikksjef Karin Mella og kollega Ester Margrete Andersen hos Coop Svalbard gjør mye for kundene sine, og var nominert til årets nykommer i fjor. og fin med gullknapper på jakken, hengte opp en plakat; «32 mill. i potta i dag». Hei, Arne skal du ikke kjøpe rikstoto i dag? Nei, svarer Arne, du lurer ikke meg midt i uka. Æ hadde ikke tort å la være i dag, er du ikke klar over at du har navnedag? Oj, da får jeg vel prøve. Eller hun sier: «Jeg tror jeg vinner i dag, det klør i venstre hand» visstnok et sikkert tegn på vinnerlykke i nord... Små, muntre påfunn og aktivt salg har gitt resultater. Coop Svalbard har på kort tid fått god omsetning på et tynt kundegrunnlag, og har i flere av Norsk Rikstotos kampanjer blitt mestselgende kommisjonær i sin omsetningskategori. Siste gang vant vi 6000 kroner og en tur til Estland. Den turen skal ho Ester få, forteller Karin Mella. Butikken var den nordnorske regionens kandidat til prisen «Årets nykommer» i det norske kommisjonærnettet i Mange var skeptiske i starten, men vi hadde tro på det. Vi sier at vi selger håp og drømmer. Omtrent som kjærligheten, sier vi. Taper du, må du bare prøve igjen, sier Karin Mella. Karin og Ester var på kommisjonærkurs i Oslo for å lære seg hestespill, så løp på Bjerke og jammen fikk Karin selv gevinst på flere tusen koner. Det var en god start, det er lett å bli bitt av basillen. Vi er glad vi ikke bor der nede årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 29

16 Løpet er kjørt KLOSTERSKOGEN TELEMARK Ett V75-løp. Elleve historier. Om en møbelsnekker på Gjerdrum, en klovskjærer fra Bryne, en firebarnsmor på Biri og åtte andre som drømte om seier, på tv, en lørdag i november. De fleste travløp kjøres ikke på lørdager. De kjøres på hverdagene, en mandag kveld på Momarken, en tirsdag på Forus. Lørdager er godteri, for de flinkeste i klassen kroner eller mer til vinneren, tv-sending på NRK, spillomsetning på millioner. Det finnes dem som har hest i flere år uten noensinne å få startpoeng nok til å delta i et V75-løp. Å være med, kan være årets høydepunkt. Men konkurransen er hard, hester fra hele landet deltar. Det er sju V75-løp hver lørdag, eller 364 løp i året. Her presenteres deltagerne i ett av dem. V75-2 på Klosterskogen travbane i Skien lørdag 27. november Starten gikk kl 15.20, i syv minusgrader og frisk bris. Selve løpet var over på to minutter. For spillerne var det bare 11 streker på en kupong. For deltagerne var det noe de snakket om en uke på forhånd, og i lang tid etterpå. 30 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 31

17 1 Dream Gigant Kusk: Eirik Høitomt Inntjent: Volt: 1.15,5v Auto: 1.15,0a Eier og oppdretter: Tune Trav og Ridesenter Trener: Tore Ritker Svendsen GIGANT DREAM er født og oppvokst og i trening på Tune trav- og ridesenter i Grålum i Østfold. Her står rundt 60 hester oppstallet, for det meste ridehester, men også travere. Tore Rikter Svendsen (47) kjøpte anlegget i 1994 og har utviklet det til et av Norges flotteste hestesentre, med blant annet egen ridehall. Det har gått med noen millioner kroner, fra familiebedriften, et emballasjefirma der Rikter Svendsen er aksjonær og styremedlem. Han har ansatt en daglig leder på hestesenteret, selv foretrekker han å sitte tett på hesterumpa. Det er et veldig trivelig arbeid, med mye frisk luft. Bare det å lære seg å beherske de store dyra Det er jo utrolig at de gjør som vi sier. Jeg kunne satt hestene mine hos en profesjonell trener, men for meg er noe av gleden å trene sjøl, sier han. Det er samboeren, Monica Andonov, som stort sett trener 4-åringen Gigant Dream, mens han selv holder på med jevngamle Gigant Pay (som også starter på lørdag). Monica har sagt opp en fast stilling som sykepleier for å holde på med hester. Gigant Dream har alltid vært en sjef, forteller de, en som tok kommandoen i flokken av føll, en sterk og sta type. Når han skal gjøre noe nytt, må han alltid protestere først. Som traver har han ikke fått ut alt han kan. Vi venter på at han skal eksplodere, sier Tore Rikter Svendsen. På årets elleve starter har det ikke blitt noen seier. Men Rikter Svendsen har matchet Gigant Dream mot de beste i årgangen, og hesten kvalifiserte seg nesten til Derby. En liten hevelse på et bein betød to måneder uten løp i høst. Nå har han fått ett løp i kroppen, som det heter, og i Skien har Gigant Dream en perfekt utgangsposisjon. Førstespor på sprint, med landschampion Eirik Høitomt som kusk. Hesten er lynkjapp fra start og tar nok teten. Til å være V75- løp synes jeg ikke konkurransen ser så hard ut. Men vi var sterkt i tvil om vi skulle melde ham på i løpet. Han liker nemlig ikke banen i Skien, sier Rikter Svendsen. Klosterskogen har en gammeldags baneprofil, med korte langsider og krappe, dårlig doserte svinger. Han er stor og tung, og bruker mye krefter bare på å komme seg rundt svingene. Derfor er jeg spent på hvor lenge det holder. Men på sprintløp har vi et håp om seier. I hvert fall en plass blant de tre første. Slik gikk det: Gigant Dream holdt teten, under press. Etter en halv runde valgte Høitomt å gi fra seg føringen. På oppløpet prøvde han et angrep, nærmet seg, men måtte nøye seg med annenplass. Samme plassering fikk Gigant Pay i løpet etter! Dagen etter satt Tore og samboeren og så opptak av løpene på tv, om og om igjen. To annenplasser i V75, det er sjelden kost! Vi er kjempefornøyd. Gigant Dream taklet svingene bedre enn før. Kusken sa at hesten var litt hissig etter startrushet, og han valgte derfor å slippe teten. Han var pigg til slutt, og tok innpå vinneren. Hjemover ble det litt råkjøring for å rekke Bastøferga klokka seks, må jeg innrømme. Det gikk akkurat, dette var vår dag, sa Rikter Svendsen. 2 RIDE PONTER Kusk: Einar Nedrebø Inntjent: Volt:1.16,9v Auto:1.15,3a Eier: Einar Nedrebø Oppdr: Sverige Trener: Einar Nedrebø RIDE POINTER eies og trenes av Einar Nedrebø (29) fra Bryne. Ja, han sitter bak hesten i løp også. Lørdag skal jærbuen kjøre sitt første V75-løp noensinne, mot en gjeng kusker som har det som levebrød. Selv livnærer Einar Nedrebø seg som klovskjærer på kyr. Det er sesongarbeid, det er i sommerhalvåret kyrne får skjært bort verk fra klovene. Han sper på med litt snekkerarbeid, men om vinteren er det hest som gjelder. Underlig, for det var to ting Einar aldri så på tv: trav og ishockey. Men som 18-åring fikk en kamerat overtalt ham til å bli med en tur på Forus travbane. Det å se hestene live, den veldige farten de hadde, var en stor opplevelse. Jeg ble hekta, forteller han. Han ble med i et andelslag, og har siden eid flere travere. Den svenske hesten Ride Pointer kjøpte han usett, den hadde gjort det dårlig i Sverige, men Einar fikk tips om at hesten ikke hadde blitt trent noe særlig. Da han fikk se hesten han hadde kjøpt, var han sikker på at han var blitt lurt. Han lignet et esel, så forferdelig ut med ti centimeter lang pels. Trening langs strendene på Jæren har gjort underverker. Nå har hesten tre strake seire, sist vant han på Bjerke, finale i et amatørløp. Einar feiret med en kveld på byen før han kjørte hjem neste dag. Lørdag er det ikke amatører han konkurrerer mot. Det er et hardere løp nå. Men hesten min er veldig rask. Hvis han får et fint løp og kan spare spurten til slutt, kan han vinne igjen. Men det er første gang i V75 både for hesten og meg, så jeg er godt fornøyd om han skulle greie en plass blant de tre første. Slik gikk det: Ride Pointer prøvde seg litt fra start, men havnet i tredje par innvendig, Einar Nedrebø hadde sjansen til å gå ut et spor og fram utvendig i «dødens»-posisjonen etter 500 meter, men valgte å bli innvendig. Derfra ble hesten sittende stengt og passerte mål med mye krefter spart som tredjehest. Jeg har litt blanda følelser, sa Einar Nedrebø etterpå. I dagene før start hadde han kjørt løpet i hodet, mange ganger. Hesten hans ble spillefavoritt i løpet, og på løpsdagen ble debutanten fra Bryne intervjuet på tv. Han fikk gode skussmål for sin kjøring. Jeg kunne styrt ut i dødens, det ville nok en proffkusk gjort. Men det ville vært tøft for hesten, jeg eier den sjøl og vil ha glede av den framover også. Jeg er fornøyd med å bli tredje, men litt bittert å ha masse krefter igjen, sa Nedrebø. 3 QUATARINON Kusk: Andre H. Stensen Inntjent: Volt: 1.16,7v Auto: 1.15,1a Eier: Liv Pedersen Oppdr: Frankrike Trener: Andre H. Stensen QUATARINON har vunnet sine to siste løp. Et mirakel, som reddet seksåringen fra slakteren. Etter to år med trøbbel for den franskfødte vallaken, som Liv Pedersen (40) fra Biri falt for første gang hun fikk se ham. Franskmannen er snill som få, og det er viktig, for på stallen til Liv og mannen, treneren og kusken Andre H Stensen, er ungene også med. De har fire, den eldste er 17 år, den yngste et fosterbarn på tre. 17-åringen har cerebral parese, men klarer seg mye selv og er veldig interessert i å være med i stallen. Selv er Liv mangeårig norsk champion i travritt, der hesten traver med rytter på ryggen. Hun jobber også i stallen, der det nå står 13 hester i trening. Så det er nok å henge fingrene i. Det har det vært også med Quatarinon. Vi prøvde alt, sprøyting, alternativ behandling, men ingenting hjalp. Problemet satt i høyre bakbein, forklarer Liv. Før sommeren ga de opp treningen, og sendte hesten på beite i Snertingdalen. Tilbake derfra skulle han få en siste sjanse. Liv plasserte hesten hos Kristian Skullerud, sjefredaktør i Gudbrandsdølen Dagningen og ivrig travamatør. Et par ganger i uka har Liv reist til Lillehammer for å trene, intervaller eller ridning i skogen. I håp om at et nytt miljø kunne slå positivt ut. Og det har det gjort. De to løpene Quatarinon har gått i november har begge endt med seier, og dermed er han ubeseiret i 2010 foran lørdagens løp, det første i V75! Jeg kan ikke forklare hva som har skjedd, men plutselig har det rettet seg, sier Liv. Hun våger ikke helt å tro at det skal fortsette i V75. Hesten er best i tet, men neppe så rask at han kan komme seg foran. Det er hardere konkurranse nå, så vi er fornøyd om han får en premie, vi. Slik gikk det: Quatarinon var ikke rask nok til å få tet, men havnet i dødens. Derfra kjempet han tappert til en fjerdeplass. Han slakket av litt på svingene, men gikk bra til mål. Vi er fornøyd med fjerde fra dødens i V75, sa Liv Pedersen. Selv endte hun på sykehus etter turen til Skien. Jeg ble ivrig, sto og hoppet opp og ned da hestene nærmet seg oppløpet. Jeg må ha landet galt, for det smalt i beinet, og etterpå gjorde det fryktelig vondt. Det viste seg at akillessenen på venstrebeinet var røket. Dagen etter ble jeg operert på Gjøvik sykehus. Nå blir det fjorten dager med gips - og deretter skinne i seks uker! 32 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 33

18 5 XAVIER XAVIER er en Skiens-hest og konkurrerer på hjemmebane. Det er godt, for han liker ikke å reise langt. Xavier er som Ludvig i Flåklypa. Harmonisk hjem- Kusk: Johan Herbjørn Undem me, men lettskremt når noe spesielt skal skje. Inntjent: Volt: 1.16,5v Han skjelver som et aspeløv Auto: 1.14,6a når vi kommer til travbanen. Vi Eier: Jan Kjeldsen og har måttet gi hesten et beroligende middel for å klare lange hjem- Marianne Hørby Jørgensen Oppdr: Tone K. Gulbrandsen Trener: Jan Kjeldsen reiser. Men det ser ut til at litt nerver er bra for å prestere, sier eier og trener Jan Kjeldsen (58). Etter en treg start på karrieren har seks år gamle Xavier vunnet åtte løp de to siste sesongene. Et lite eventyr, for Jan Kjeldsen ga bare kroner for hesten, da den var ett år. Kjeldsen har levd av å kjøre flis og høy, blant annet til hestefolk. I tillegg har han trent egne hester, så han er ikke uvant med arbeidsdager på 15 timer. Men travsporten har vært lidenskapen helt siden tenårene, da søsteren hans ble sammen med en hestekar. Halvparten av de sytten hestene jeg har eid, har tjent gode penger og gitt meg flotte opplevelser. Dessuten har jeg fått være del av et fantastisk miljø. Han har hestene på gården til søsteren Jorun. En kuldeperiode med barfrost har ikke gitt ideelle forhold foran V75-løpet, men halsen er bedre enn på lenge. Xavier har vært tett i halsen noen ganger, men det bedret seg etter at jeg satte hesten på en uteboks. I dag har Xavier vært på dyreklinikken, han ble lyst i halsen og alt var bra, sier Kjeldsen dagen før løpet. Han tror det kan bli alt fra seier til femteplass. Slik gikk det: Xavier havnet utvendig for ledende Gigant Dream, men presset hardt på og fikk overta teten etter 500 meter som gikk i rask 1.12-fart. Derfra forsvarte han seg med nebb og klør og holdt unna til seier med en halv hestelengde. Dette var moro, V75-seier på hjemmebane! Men i dag tidlig fikk jeg hjertet i halsen. Jeg fant hesten liggende i boksen, det har aldri skjedd før, og jeg fryktet at han hadde hatt kolikk om natta. Men han var feberfri og virket pigg. Og i dag har han ikke vært så nervøs som han pleier, heller. De andre hadde ikke så mye å angripe med til slutt, men jeg var ikke sikker på seier før han var i mål, sa Jan Kjeldsen. 6 ASK SUPERB Kusk: Lars Anvar Kolle Inntjent: Volt: 1.19,0v Auto: 1.16,5a Eier: Ole Ask /Gjerdrum Oppdr: Ole Ask Trener: Ole Ask ASK SUPERB er en fem år gammel vallak, som eies og trenes av møbelsnekker Ole Ask (47) fra Gjerdrum på Romerike. Han lever av å snekre langbord, slagbenker og innredninger, et givende arbeid, synes han. Men det er godt å komme seg ut å kjøre hest om ettermiddagene, så lenge kona synes det er greit Nå har han to hester oppstallet noen kilometer hjemmefra, på Kløfta. Han har holdt på med travhester helt siden Det begynte med en nabo som hadde hest, Ole hjalp til litt etter skolen. Jeg fikk ingen lønn, men naboen ga meg en hest i konfirmasjonsgave, forteller han. Ole Ask driver med eget oppdrett, ikke for salg, men for å være selvforsynt med hester. Noen stjerner har det vel ikke blitt, men «det har vært moro», som Ole sier. Kanskje er Ask Superb den beste hittil. Og denne hesten har en spesiell plass i Ole Asks hjerte, ettersom han eide mora Chloe, og dessuten leide faren Cherry Superb som avlshingst. Ask Superb er en kamerat, vil jeg si. En god kamerat, sier Ole. Men det har vært endel trøbbel. En gang de var på travbanen, og Ole var borte for å hente nummerdekken, skjedde det noe. Hesten sto på to bein og slo vilt opp i taket. Etterpå hadde han vondt, og fungerte dårlig i løp, men ingen dyrleger skjønte hva som var i veien. Sist sommer fant en kiropraktor ut at hesten hadde en utglidning i ryggen. Siden har det gått framover, forteller han. Hesten har arvet litt av morens hissige gemytt og kan galoppere i starten, som han gjorde i sitt forrige løp. Lørdag må han stå på beina, da er det til vinneren, turen går til Skien, 25 år siden sist Ole Ask var på de kanter. Vi må holde oss til E18, for hesten er ikke begeistret for svingete veier, i hvert fall ikke venstresvinger! Så spørs det hvordan han takler de spesielle svingene på Klosterskogen. Jeg er litt spent, men tror det skal gå bra, Ask Superb har god teknikk. Han er så kjapp fra start at han kan ta teten, selv fra sjettesporet. Formen er på vei opp. Jeg har håp om en plass blant de tre første. Slik gikk det: Ask Superb var rask fra start, men ikke rask nok til å komme til tet før svingen. Han svevde i tredjespor, og da kusk Lars Anvar Kolle tok i tømmene for å styre hesten inn, svarte Ask Supert med å kaste seg over i galopp. Han havnet nesten sist, jobbet seg opp mot slutten, men ble første hest utenfor premierekka. Det betød null innkjørt for Ole Ask. Jaja, slik er det. Det er små marginer. Bilturen nedover gikk greit, veiene var blitt bedre i løpet av 25 år. Men hesten likte ikke helt svingene på banen, nei. Han tålte ikke å bli tatt i av kusken. Etter galoppen viste han form. Vi kommer tilbake! sa Ole Ask med et smil, før han kjørte hjem til Romerike i mørket en kald lørdagskveld. 7 LIV i nortec Kusk: Jeppe Juel Inntjent: Volt: 1.17,9v Auto: 1.15,8a Eier: Danmark Oppdr: Danmark Trener: Jeppe Juel LIV I NORTEC står på stallen til den profesjonelle treneren og kusken Jeppe Juel, en dansk 35-åring som har etablert seg i Norge. Først og fremst fordi det er høyere premier her enn i Danmark. Han har fått seg en gård noen kilometer unna Klosterskogen. De tre siste sesongene har han hvert år kjørt inn cirka tre millioner for hesteeierne og tatt rundt 60 seire i Norge. Det er likevel ikke godt nok for den ambisiøse dansken. Jeg hadde håpet på ytterligere framgang etter at jeg også fikk stall i Norge, men det har gått tungt. Det er synd at ikke nordmenn vil bruke meg i større grad, jeg er en av kuskene med høyest seiersprosent, sier dansken, som har vært en av de mestvinnende i sitt hjemland. Han har beholdt en stall i Danmark og kjører også større løp der. Liv I Nortec er en av 35 hester på Jeppe Juels norske stall. En søt og snill hest som gjør mye riktig. Ingen stjerne, men hun har et godt hode og et godt trav. Det er to viktige egenskaper, sier Juel. Den sju år gamle danske hoppa eies av en dansk kvinne. Hesten ble sendt til Norge i håp om at et nytt miljø kunne gi resultater. Og det har det gjort. Hun kan vise til to seire på sine fem siste starter. Fra et av de innerste sporene ville Jeppe Juel trodd på vinnersjanse, men ikke fra syvendespor. Det blir et vanskelig løp. Tror jeg skal si meg fornøyd om det blir en premie. Slik gikk det: Liv I Nortec kom greit til i tredje par utvendig, kunne aldri sette inn noe angrep, men fikk sjettepremien. Hun var ikke helt på hugget, sa Jeppe Juel. «En søt og snill hest som gjør mye riktig. Ingen stjerne, men hun har et godt hode og et godt trav. Det er to viktige egenskape.» 34 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 35

19 8 SIREN DANCERS Kusk: Silje Kristin Eilertsen Inntjent: Volt: 1.18,4v Auto: 1.16,1a Eier: Bent Erik Riis Oppdr: Liss Landrø & Bård Landrø Trener: Bent Erik Riis DANCERS SIREN er den første hesten til Bent Erik Riis (34). Skiens-mannen hadde aldri satt sine bein på en travbane før han møtte Karina Jensen, som har jobbet for flere travtrenere. For at de skulle ha en felles hobby å holde på med, kjøpte Bent Erik seg en traver av en tidligere kollega. Han fikk den seks år gamle hoppa for skarve 5500 kroner, eieren mente den var «steingæren» og umulig å trene. Det var i april. Et halvt år senere har Bent Erik Riis lært mye om trav og hesten har tjent kroner! Vunnet ett travløp har hoppa også gjort. Og nå har hun kommet med i V75- løp på hjemmebane, det er stort, og hele familien to unger, gravid samboer og besteforeldre kommer til å være på plass når Dancers Siren kjører opp til start. I sulkyen sitter Silje Eilertsen, en 19-årig stalljente. De har fått det ytterste sporet. Ikke mange kronene kommer til å bli spilt på hesten til Bent Erik Riis. Jeg velger en kvinnelig kusk, for jeg tror det passer hesten best. Jenter er ikke så sterke i armene, og hesten kan føle seg mer som en dronning. Dancers Siren er litt spesiell i topplokket, forklarer Bent Erik. Hun er blitt roligere, men det er ikke så lett å holde igjen når det bærer innover skogen i trening. I løp, derimot, kan hoppa plutselig gi opp, som hun har gjort i de to siste startene, lenge før mål. Bent Erik er opprinnelig elektriker, men under omskolering etter at han fikk problemer med en skulder. Travsport har gitt mersmak, men det er dyrt å leie stallplass, som han gjør nå hos Jeppe Juel. Hva håper han så på i V75-løpet? Det blir enten eller. Jeg ber Silje om å kline til, det nytter ikke å holde a igjen. Får bare håpe de andre kuskene behandler eneste jenta i feltet fair. Slik gikk det: Silje Eilertsen falt ut av sulkyen i trening dagen før løpet, var stiv i nakken og måtte trekke seg. Gøran Antonsen ble satt opp i stedet, dermed røyk Bent Eriks ønske om kvinnelig kusk. Dancers Siren havnet ille til fra start, og kusken måtte bakke seg sist. Inn mot siste sving kunne ikke Dancers Siren følge med de andre. I mål hadde hun bare én hest bak seg. Hun ville ikke noe i dag. Sånn er a. Kanskje trente jeg for hardt i bakkene i forrige uke, hun har vært litt stiv i muskulaturen denne uka. Det kommer flere løp, sa Bent Erik Riis. 36 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 37

20 9 ZIRUM- ZAM Kusk: Ole Johan Østre Inntjent: Volt: 1.15,8v Auto: 1.15,0a Eier: Stall Flaten Oppdr: Lisbeth Storsten Trener: Aake Johnsen ZIRUMZAM hører hjemme i Kollungtveit i Vest-Agder. Her har bergenseren Aake Johnsen (41) et småbruk på 1100 mål, han er selvforsynt med høy og har en skogsløype han kan kjøre hest i. En gild skrittemaskin til «noen og tredve tusen» har han også investert i, sammen med sin far. Det blir faren som kjører Ziriumzam til Skien, for Aake er på jobb og må se løpet på tv. Aake Johnsen jobber som miljøarbeider blant vanskeligstilt ungdom. Før jobbet han i Nordsjøen, tjente gode penger og kjøpte seg hest. Nå har jeg akkurat vært ute og kjørt med Ziriumzam. Han var veldig pigg! Lørdag er målet å være først over streken, sier Johnsen. Det vil være en gedigen overraskelse, hesten har ikke vunnet på 17 starter i 2010 og ikke deltatt i V75 før. Ekspertene levner Zirumzam få sjanser. Aake Johnsen har hatt hester i 16 år, men aldri fått noen seiersrosett fra et rikstotoløp. Så har han da også stort sett kjøpt «skrothester», som andre har gitt opp. Før pleide Johnsen å kjøre selv. På 51 løp som kusk er hans beste resultat en annenplass med Texas Lill i Bergen i Det var spennende å kjøre, men de proffe gutta hyler og skriker fælt mot deg. Det er best å la de kjøre de som kan det. På Klosterskogen lørdag kjører den talentfulle Ole Johan Østre, fra innerste spor i annen rekke kan det bli et fint smygløp, som det heter. Det er bare to hester i feltet med bedre rekord enn min. Eg er ikkje skremt. Eg tror på seier, eg! sier Aake Johnsen. Slik gikk det: Zirumzam kom fint i gang og lå som femtehest ut av første sving, men da Ask Superb galopperte rett foran ble Ziriumzam forstyrret og galopperte selv. Han havnet langt bak og kom helt sist i mål. Han ble sjenert til galopp, Kolle bak Ask Superb kjørte trangt. Han måtte ringe dommertårnet etterpå, men fikk visst ingen bot. Det er synd at slikt skal skje i V75. Og kusken vår, Østre, sov i timen da starten gikk, lå to lengder bak hestene foran! Det tok jeg opp med ham på telefon etterpå. Men hesten gikk bra etter galoppen. Så han vinner snart løp. Det er nesten sikkert, sa Aake Johnsen. 11 Glad Coctail T. Kusk: Geir Vegard Gundersen Inntjent: Volt: 1.16,9v Auto: 1.15,1a Eier: Terje Rostad & Terje Stålesen Oppdr: Terje Stålesen Trener: Terje Rostad GLAD COCTAIL T. er som navnet sier; en glad gutt, og en cocktail av edelt blod. Faren, franskmannen Coctail Jet, vant Elitloppet, mora Glad Suit vant Derby. Så Terje Rostad (55) fra Orkanger i Sør-Trøndelag måtte grave litt dypere i lommeboka enn han likte, da han kjøpte hesten. Men Rostad har hatt suksess med Glad Suit-familien før og ville ha flere av samme slag. Glad XT vant tre V75-løp på rad for Terje Rostad i Glad Coctail T har ikke like mye å vise til ennå. Men bare vent til neste år!, sier hesteeieren, evig optimist som en må være i dette gamet. Hesten var uvillig til å springe som hingst. Etter at han ble kastrert, har han bedret seg mye, forteller Rostad. Det er først og fremst det sosiale miljøet rundt Orkdal travpark, der hestene hans står oppstallet, som gjør at Terje Rostad holder på med trav. Syv dager i uka er han på plass. Datteren er også interessert og holder på å ta kjørelisensen. Det er 35 bokser på Orkdal travpark, og vi som har hester der er som en stor familie. Vi deler hverandres oppturer og nedturer. Glad Coctail T får intervalltrening, annenhver dag. Fire dager før V75-starten foregår det i 17 kuldegrader, greit for hesten, men iskaldt å sitte bakpå. Det er en trivelig hest å holde på med. En kraftig plugg, alltid glad, med rompa i været. Når vi kommer til banen er han leken, så jeg tror han liker å konkurrere. Han er mer enn god nok til å legge lørdagens felt på ryggen, sier Rostad. Trekningen mandag formiddag, var som vanlig en nedtur. Vi har vært så uheldige med sporet i rikstotoløp. Men blir det litt tempo foran der, kan han spurte forbi alle til slutt, håper Rostad. Fra Orkdal regner han med å bruke åtte-ni timer hver vei. Han og hesten sitter på med trener Bjørn Garberg, som kjører lastebil. De tar det som en tur, spiser en god middag fredag kveld og overnatter på hotell i Skien. Slik gikk det: Glad Coktail T kom ikke til start. Lørdag morgen var det 23 minus i Orkdal, og rundt 30 kuldegrader i Østerdalen, som de skulle kjøre igjennom. Vi tok ikke sjansen på å dra, det var for kaldt, vi frykta problemer med bilen. Vi holder oss hjemme i vinter, og legger ut på langtur til våren, sa Terje Rostad. 10 VEEREN DIOR Kusk: Tom Erik Solberg Inntjent: Volt: 1.15,7v Auto: 1.15,2a Eier: Arne Øverås & Magnar Holthe Oppdr: Jan Th. Holthe Trener: Arne Øverås VEEREN DIOR er den første hesten Arne Øverås (62) fra Porsgrunn har. Jeg er blitt lurt med av en kamerat, halvveis fleiper han. Yrkeslivet som plastmekaniker og tidligere EDB-ingeniør går mot slutten. Hest kan være en passende hobby som pensjonist. Spilt litt har han alltid gjort. En bong hver onsdag og lørdag. Ikke de store gevinster, men moro. Hesteeier har han aldri vært. Det er en dyr hobby, men hesten har fødd seg sjøl i år, konstaterer Øverås. Veeren Dior har vunnet tre løp og tjent drøyt i 5-årssesongen. I januar vant han sogar et V75-løp på Jarlsberg. Da var jeg på golftur i Portugal. Det var vel derfor han slo til, humrer Øverås. Det er Magnar Holthe som trener, på stallen til broren Jan, som også er oppdretter av hesten. Arne Øverås tar seg en tur ut og ser på hesten, men lar det bli med det. Jeg er bare håndlanger. Kan ke sæla på en gang, sier han. Lørdag er han på plass på travbanen, på stallsiden, så han kan følge med hesten på nært hold. Den er lavt rangert av ekspertene, men Øverås har tro på en premie, i hvert fall. Da må Veeren Dior være blant de seks første. Hesten har hatt litt lett for å gire seg opp og galoppere. Men han er i utvikling. Jeg har mest tro på at Ride Pointer vinner løpet. Slik gikk det: Veeren Dior kom fint til i annet par utvendig. Derfra holdt han farten til en femtepremie. Han gikk rimelig bra, vi er godt fornøyd med plasseringen. Jeg spilte med hjerte og hadde banker på min hest på V75-bongen, så det gikk gæern t, sa Arne Øverås. 12 Winning colors Kusk: Dag-Sveinung Dalen Inntjent: Volt: 1.19,2v Auto: 1.15,8a Eier: Inge Brusletto Oppdr: Tyskland Trener: Inge Brusletto WINNING COLORS er en ekte fjellhest. Hun trenes i 900 meters høyde på Geilo. Hoppa var sliten og lei, og travtrener Gunnar Austevoll ville gi opp hesten. Inge Brusletto likte travet på hoppa og kjøpte henne. Og etter at hun kom opp i den friske lufta hos Brusletto kviknet hun til og kjørte inn kroner i fjor sommer. Fjellturer er godt for travhesters psyke og trivsel, de får myket opp muskulaturen og har også godt av å få gå i flokk, mener Brusletto. Men det kan være tungt å drive med travhester på fjellet, med fire timers kjøring til nærmeste bane. Det er å anse som en mani, men en artig hobby. Jeg må kjøre inn rundt i året for at det skal gå rundt, og det har jeg greid. Winning Colors er en seks år gammel hoppe, av tysk opprinnelse. Travsikker, jevn og flink, men ikke så tøff av seg. Lørdag har hun ytterste spor i annen rekke. Hun er i fin form, og Dag-Sveinung Dalen er et kusketalent. Vi har siktet oss inn mot dette løpet. Men fra det vanskelige sporet er jeg godt fornøyd om det skulle bli en fjerde- eller femtepremie, sier Brusletto. Slik gikk det: Winning Colors slet med travet i svingene. Hun sakket tidlig akterut og var ikke i nærheten av premie. Stevneveterinæren mente hesten var halt og ila startforbud. Det betyr at hesten må gå godkjent prøveløp før hun får starte i løp igjen. Hun slet med høyre bakbein, jeg vet ikke hvorfor. Jeg tror ikke spillerne skjønner helt hvor vanskelig dette er Det var glatt i Numedalen nedover, så hjemover kjørte vi om Drammen. Det tok fem og en halv time, vi var hjemme klokka ti. Heldigvis fikk min andre starthest, Park Heaven, en tredjepremie, sa Inge Brusletto. Det ble penger til diesel og en hamburger. 38 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 39

HVORDAN KAN VI GJØRE DEN NORSKFØDTE VARMBLODSTRAVEREN KONKURRANSEDYKTIG I INTERNASJONAL SAMMENHENG? Forslag til virkemidler og stimulerende tiltak

HVORDAN KAN VI GJØRE DEN NORSKFØDTE VARMBLODSTRAVEREN KONKURRANSEDYKTIG I INTERNASJONAL SAMMENHENG? Forslag til virkemidler og stimulerende tiltak HVORDAN KAN VI GJØRE DEN NORSKFØDTE VARMBLODSTRAVEREN KONKURRANSEDYKTIG I INTERNASJONAL SAMMENHENG? Forslag til virkemidler og stimulerende tiltak 1 INNLEDNING 1.1 Mandat I en pressemelding fra DNT styret

Detaljer

BLI HESTEEIER opplev samspillet mellom hest og folk

BLI HESTEEIER opplev samspillet mellom hest og folk BLI HESTEEIER opplev samspillet mellom hest og folk START ANDELSLAG OG BLI HESTEEIER I et andelslag investerer du pengene i drømmer, spenning, gleder, opplevelser og sosialt felleskap til en brøkdel av

Detaljer

Revisjon av Trav 2010

Revisjon av Trav 2010 Revisjon av Trav 2010 Høstkonferansen 22. november 2008 Sports- og avlgruppen 1 Struktur på gruppenes presentasjon DNT s visjon 1. Hva ønsker vi å oppnå med vårt område for å bidra til oppfyllelse av DNT

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Det er dessverre en nedgang i den norske hestepopulasjonen, og det har også vært en nedgang i spill på norske løp som vist i tabellen under.

Det er dessverre en nedgang i den norske hestepopulasjonen, og det har også vært en nedgang i spill på norske løp som vist i tabellen under. Norsk Rikstoto ønsker å holde våre oppdragsgivere, formålsmottagere og omverden for øvrig orientert om virksomheten i Stiftelsen. Vi lever i en verden hvor endringene er større og forekommer raskere enn

Detaljer

JJ Saga e. Sandro Hit - Donnerhall

JJ Saga e. Sandro Hit - Donnerhall Julehilsen 2015 Så er det jul igjen og et nytt år banker på døren. Som vanlig går tankene nå tilbake på året som er gått, og TAKKNEMLIGHET står med STORE bokstaver over kapitlet 2015. Julehilsen 2015 Så

Detaljer

Velkommen til Travsport og

Velkommen til Travsport og Velkommen til Travsport og Historikk om Bodø Travlag: Laget ble stiftet i 1975 og vi har tilholdssted på Bodø Travbane, Bestemorenga. Det første offisielle travløpet gikk av stabelen den 29.8.1987. Vi

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

ToTo-prosjektet. Internasjonalt spill

ToTo-prosjektet. Internasjonalt spill Norsk Rikstoto ønsker å holde våre oppdragsgivere, formålsmottagere og omverden for øvrig orientert om virksomheten i Stiftelsen. Vi lever i en verden hvor endringene er større og forekommer raskere enn

Detaljer

Konsept. Folkehesten er en opplevelse for hele familien hvor man blir tilbudt å være hesteeier i en traveller galopphest i ett år* for 350,-.

Konsept. Folkehesten er en opplevelse for hele familien hvor man blir tilbudt å være hesteeier i en traveller galopphest i ett år* for 350,-. Konsept Folkehesten er en opplevelse for hele familien hvor man blir tilbudt å være hesteeier i en traveller galopphest i ett år* for 350,-. Den innbetalte summen dekker både innkjøp av hest og samtlige

Detaljer

Formål: Bringe mest mulig penger tilbake til hestesporten, som igjen investeres i premier, forskning, rekruttering, avl og annet.

Formål: Bringe mest mulig penger tilbake til hestesporten, som igjen investeres i premier, forskning, rekruttering, avl og annet. NORSK RIKSTOTO AGENDA: Viktig informasjon: Rikstoto Baner Kundens forventninger til deg Ansvarlighet og kredittspill Kundestøtte Markedsføring av spill Spill Spillformer- og produkter Spillmenyen Oppgaver

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Inghill + Carla = sant

Inghill + Carla = sant Ingeborg Arvola Inghill + Carla = sant Carla, min Carla Bok 3 Til Carla Prolog Jeg drømmer at jeg er voksen. I drømmen vet jeg at jeg drømmer. Jeg er meg selv, og samtidig ikke. Er jeg voksen? tenker jeg

Detaljer

Emilie 7 år og har Leddgikt

Emilie 7 år og har Leddgikt Emilie 7 år og har Leddgikt Emilie vil danse selv om hun har leddegigt. Hun drømmer om at være med i et rigtigt danseshow. Leddegigten giver Emilie meget ondt i kroppen af og til. Lægerne vil prøve noget

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Dokument. 5+ Produktinformasjon. Reglement knyttet til spill Godkjenningsinstans Carl Fredrik Stenstrøm. Versjon / ID 2.0.

Dokument. 5+ Produktinformasjon. Reglement knyttet til spill Godkjenningsinstans Carl Fredrik Stenstrøm. Versjon / ID 2.0. Dokument 5+ Produktinformasjon Gruppe Reglement knyttet til spill Godkjenningsinstans Carl Fredrik Stenstrøm Ansvarlig Morten Halvorsen Versjon / ID 2.0.0 / 00262 Endret av Morten Halvorsen Modifisert

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Avlsstimulerende tiltak - Hvilke avlsstimulerende tiltak bør styrkes/settes inn for kaldblodshesten - Avlsplan

Avlsstimulerende tiltak - Hvilke avlsstimulerende tiltak bør styrkes/settes inn for kaldblodshesten - Avlsplan 1. INNLEDNING 1.1. Mandat DNT styret vedtok i juli 2009 å nedsette et eget kaldblodsutvalg. Dette utvalget skulle legge frem forslag til tiltak som bidrar til at kaldblodsrasen får en sunn utvikling, at

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Protokoll Årsmøte i Travavl.no

Protokoll Årsmøte i Travavl.no Protokoll Årsmøte i Travavl.no Fredag 10. februar 2017 kl. 19.00 på Scandic Gardermoen. Tilstede 14 stemmeberettigede medlemmer. Leder Per Erik Hagen ønsket velkommen til årsmøtet 2017 Saker: 1. GODKJENNING

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line.

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line. Sprekke-hemmelighet Line leker med Emma og Eva i friminuttet. De har det morsomt helt til Emma hvisker noe til Eva. Er det sant?! roper Eva. Emma nikker. Helt sant. Ikke si det til noen. Æresord, lover

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Hvordan spille. Drøm stort. Hver dag.

Hvordan spille. Drøm stort. Hver dag. Hvordan spille Drøm stort. Hver dag. Om produktet 5+ er Europas største hestespill, med en daglig omsetning på 40-50 millioner kroner. Hensikten med spillet er å plukke de fem første hestene i mål, i rett

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

Ivodin er en 3 års hingst. 10 millioner kroner. Moren Marlin startet kun noen få ganger og kjørte inn 11.000 kroner.

Ivodin er en 3 års hingst. 10 millioner kroner. Moren Marlin startet kun noen få ganger og kjørte inn 11.000 kroner. KLOSTERSKOGEN 2012 IVODIN Ivodin er en 3 års hingst. Faren heter Moe Odin og har kjørt inn over 10 millioner kroner. Moren Marlin startet kun noen få ganger og kjørte inn 11.000 kroner. Oppvekst Ivodin

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. BADREOM MORGEN Line er morgenkvalm. Noe hun har vært mye den siste uken. Hun kaster opp,

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Andelshest: Mangedoblet glede - flere om regningene

Andelshest: Mangedoblet glede - flere om regningene Andelshest: Mangedoblet glede - flere om regningene Begeistringen og forventningen er stor når flere eiere av en god andelshest møtes for å følge hesten sin til start. Samtidig er det flere til å dele

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 3

Glenn Ringtved Dreamteam 3 Glenn Ringtved Dreamteam 3 Hola Manolo Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Spill til franske løp

Spill til franske løp Spill til franske løp Norske spillere får nå muligheten til å delta i flere spilleformer til løp i Frankrike. Det har lenge vært teknisk umulig på grunn av at det norske spillesystemet har hatt en begrensning

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet.

Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet. DAG OG NATT Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet. EXT. / INT. BILEN TIL Hei! Hun prøver å kysse ham. forts. Gi

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Livet er herlig. Oversatt av Bodil Engen

Livet er herlig. Oversatt av Bodil Engen GUUS KUIJER Livet er herlig Oversatt av Bodil Engen FØRSTE KAPITTEL om krukka i vinduskarmen og hvorfor det gror hår overalt på menn Caro sier at hun har en dagbok hjemme som hun skriver alle hemmelighetene

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

Jesusbarnet og lyset

Jesusbarnet og lyset Jesusbarnet og lyset Hver eneste lille juleaften ble leiligheten til en juleverden. Mamma og pappa ordnet det mens Even sov. Julaftens morgen var alle rom et eventyr med nisser og engler og juletre og

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Produktinformasjon Innledning. 2. Egenskaper for spillet

Produktinformasjon Innledning. 2. Egenskaper for spillet Produktinformasjon 5+ 1. Innledning Dette dokumentet er en forklaring av spillet 5+ (i Frankrike Quinte+) som en veiledning. Spill til 5+ skjer i felles pott med det franske spilleselskapet PMU som fungerer

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale reklamebyråtjenester Keno og Nabolaget Saksnr.: HANDL-040-13 Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag # 3, utsendt 12.08.2013 1. Introduksjon 1.1 Formål Formålet med dette dokumentet er å gi

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer