Nr Årgang 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 1 2012 Årgang 17"

Transkript

1 Nr Årgang 17

2 Innhold Redaktørens lille hjørne LEDER FELLESFORBUNDET AVD.8 TELEMARK 01 Redaktørens Lille Hjørne 01 Journalisten 02 Leder Avd.8 Telemark 03 Leder Avd.39 Telemark 04 NAV og permittering 05 Årsmøtet Tariffkonferanse 3.mai 07 ABB AS Divisjon kraftprodukter -En bedrift i medvind! 09 På besøk til Lunde VGS 11 Bedriftsbesøk på -Moelven Telemarksbruket 14 Det nærmer seg ferie 15 Palestina 17 Tillitsmann på heltid 19 Målevirksomheten 20 Måling av kjøkkenmontering 21 Bedrifter som har tariffavtale og som har ansatte organisert i Fellesforbundet 23 Kontaktinformasjon Det går mot sommerferie. Bare ordet får de fleste til å tenke på gode opplevelser, både de som man har hatt og de som man har planlagt i år. Men det finnes også de som ikke har noe særlig å se fram til. Det kan være fordi økonomien er for dårlig, eller fordi de vet at NAV sin praksis når det kommer til permittering, er slik at de må jobbe når de har sjansen. Legge seg opp penger til senere. Dette går igjen utover familien. Jeg synes det er stor skam at myndighetene gjeninnfører løsarbeidersystemet. For det er det som blir resultatet, fordi om det kanskje ikke var meninga i utgangspunktet. På dette punktet må våre rødgrønne venner bare strekke henda i været og si at her har vi gjort noe som ikke var så lurt. Det er ingen skam å snu! Tariffoppgjøret i år, er når dette skrives, stort sett over. Det ble gjennomslag for en del viktige saker som har stått på dagsorden i mange år. Det som er litt skremmende er at ca. 30 % av våre medlemmer ikke gidder å stemme, og da har jeg trekt i fra de som ikke hadde muligheten. Dette er noe vi må gjøre noe med, og jeg håper forbundet vil sette i gang med å få til elektronisk avstemming før neste hovedoppgjør, for eksempel via sms. Mulighetene er der, det er bare å bruke de. Blant de som kom dårligst ut i åretes oppgjør er, som vanlig, byggeindustrien. Der går mange på grunnlønn og minstelønn, de fikk også dårlig uttelling på justeringa. For den går prosentvis. Vi har en stor reportasje fra Moelven Telemarksbruket her i bladet, der går nyansatte på ca 150,- kr timen, og de sakker stadig akterut. Dette må det gjøres noe med ved neste oppgjør. Veldig mange av de som jobber der vil inn på Industrioverenskomsten, få lokal forhandlingsrett og garantibestemmelse. Det klarer vi dersom vi vil. Dersom vi legger et solidarisk press på motparten. Og vi må begynne å snakke om det nå, få det innarbeida i tankegangen, og si helt klart i fra at dette er hovedkravet. De som jobber der fortjener det. De jobber også i industrien i Norge, men lønnsmessig er de satt på B-laget, slik kan vi ikke ha det. Jeg ønsker alle lesere en God Sommer! Mvh Jon Halvor Svalbjørg Årets lønnsoppgjør Det ble stort Ja flertall i årets oppgjør. Vi har fått inn viktige bestemmelser når det gjelder innleie av arbeidskraft og har blitt kvitt bemanningsoverenskomsten. Innleide skal nå ha samme lønn som i innleiebedriften. Betalt 14 dagers fødselspermisjon er på plass og tannlegebesøk. Det har blitt en bra stigning på grunnlønna. Generelt tillegg på kr. 1.25, er for lite for mange fag. For byggeindustrien og flere andre faggrupper som har lav lønn, holder ikke dette. Godt regelverk om innleie, tannlegebesøk og lønnet barselpermisjon, og heving av minstelønna gir ikke lavlønte det lønnstillegget de hadde fortjent. De lavtløntes krav må nå være: Vi skal opp på gjennomsnittlig industriarbeider lønn. Ved neste lønnsoppgjør må dette være hovedkravet. Forskjellen mellom de med lav lønn og høy lønn, er nå større enn på mange år. Vi krever og at den rødgrønne regjeringa gjennomfører skattetiltak som kommer de med lavest lønn til gode. Vil de rødgrønne fortsatt ha flertall på stortinget ved neste valg må det dokumenteres en politikk som minsker gapet mellom rike og fattige. Permittering Asfaltarbeidere blir presset til å bli løsarbeidere. NAVs nye tolkning av dagpengereglene gjør at permitterte asfaltarbeidere er blitt nektet dagpenger. Dette betyr for mange 3-4 måneder uten lønn. Ikke bare asfaltarbeidere har opplevd dette. Hotellansatte, anlegg, bygg, grafisk, transport osv., i bransje etter bransje blir ansatte møtte med dagpengenekt. Avdelingen har hatt møte med NAV, hvor vi blir fortalt at dette er nye retningslinjer som NAV har å forholde seg til, etter rundskriv fra direktoratet, over de er det politikerne som styrer. I stortingsmelding , står følgende: Høvet til permittering har likevel sikker forankring i sedvanerett, som er utvikla gjennom praksis i arbeidslivet og gjennom rettspraksis. Fellesforbundet i Telemark forventer at den rødgrønne regjeringen straks følger opp sine egne meldinger. Straks etterbetaler alle asfaltarbeidere i Telemark dagpengene de forventet å motta. Fellesforbundet i Telemark forventer at de rødgrønne fører en politikk som styrker faste ansettelser og fagopplæringen i viktige sesongprega industrier av samfunnsmessige betydning. Fellesforbundet i Telemark ser på den praksisen som er nå som en stygg nedbygging av velferdsstaten og kommer til å forfølge saken til etterbetaling er foretatt. Vi har bedt forbundet om å følge opp dette, der forventer vi full støtte. er fortsatt en av de viktigste saker vi jobber med. Her må alle tillitsvalgte være våkne. Skal det leies inn, still følgende krav: Fast ansettelse, full lønn mellom oppdrag, tariffavtale. Krev dokumentasjon på lønn, ansettelse, boforhold, at skatt blir betalt, reiseavtaler, si nei til bemanningsbedrifter uten godkjent verneombud, brudd på krav dere har stilt, utkastelse og erstatningsansvar. Krev å bli representant/ tillitsvalgt for de innleide hvis det mangler. Skal dere leie inn, bruk DCraft AS. Her har Fellesforbundet tariffavtale og tillitsvalgt. Bortsetting av arbeid innenfor eget fagområde. Still samme krav som ved innleie, tariffavtale. Etter ferien vil avdelingen sette i gang en omfattende skolering av tillitsvalgte i de nye bestemmelsene. Vi håper at flest mulig kan delta. OBS! Høyre og FrP frir til stadighet til fagbevegelsen. Husk! Fagbevegelsens fiende har alltid ligget til Høyre. Ha en fin sommer, og en god ferie. Arne Hagen Leder, Avdeling 8, Telemark Innleie Kampen mot innleie fra bemanningsforetak, bortsetting av arbeid innenfor eget fagområde og midlertidige ansettelser Redaksjon: Jon H Svalbjørg, Tommy Hagen, Erik Hørsrud, Arne Hagen E-post: Utgiver: Fellesforbundet Avdeling 8 og 39 Telemark Trykk: Erik Tanche Nilssen AS Opplag: 6500 eks. Fellesforbundet Telemark 02

3 LEDER FELLESFORBUNDET AVD.39 TELEMARK ARTIKKEL Ja så har vi en årsmøteperiode bak oss som nok en gang ble avsluttet med et turbulent årsmøte. Personlig synes jeg at det er synd at man ikke kan skille på person og de vervene man utfører. Og grave i gammal drit og drive spill som setter enkeltpersoner i et negativt søkelys, fremfor og være opptatt av hva som kan utvikle vår avdeling til det beste for medlemmene, skremmer meg. Når årsmøte ble gjestet av Fellesforbundets nestleder Anders Skattkjær synes jeg det er under verdighet og forlate årsmøtet i protest som en følge av at en ikke får vedtatt sine forslag. Når det gjaldt resten av årsmøtet ble styrets beretning, regnskap og budsjett igjen vedtatt med overveldende flertall, og er et synlig bevis på at avdelingen vår blir drevet slik den skal. At det ble fremmet forslag om og begrense omfanget av Fagbladet kom overaskende, da jeg kun har fått positive tilbakemeldinger på dette tiltaket fra medlemmer, tillitsvalgte og ikke minst pensjonister. Stor var derfor gleden da det ble vedtatt å opprettholde 2 nummer i året til samtlige medlemmer. Noen utskiftinger i styret ble det og det ser spennende ut. Det hadde vert deilig å kunne konsentrere seg om det en fagforening skal drive med, og ikke alt det andre tullet som ikke har noe med Fellesforbundet avd.039 og gjøre. Ellers er avdelingen sterkt engasjert i arbeidet i LO Grenland og LO Telemark. Det er her arbeidet med det faglig politiske samarbeidet blir samordnet. Personlig synes jeg prøveprosjektet med et Fylkesstyre og bredere sammensetting fra forbundene i Fylkeskonferansene har utviklet både LO, men ikke minst Fellesforbundet på en positiv måte i det fagligpolitiske arbeidet. Gjennom godt arbeid får vi flere tillitsvalgte inn i sentrale posisjoner og det er nettopp her vi må være tilstede når vedtakene skal fattes. Min personlige drøm er at flere medlemmer og tillitsvalgte ønsket å engasjere seg i politisk arbeid. Det hjelper lite og ha meninger og forslag om alle mulige temaer, vi må også være tilstede på de politiske arenaene med stemmerett. Dette krever politisk engasjement fra flere av dere, slik at vi kan slåss for opparbeidede rettigheter og fremtidige utfordringer. Vi nærmer oss ferietid, og jeg håper dere alle sammen slapper av i et forhåpentligvis nydelig vær og at vi møtes til høsten med friskt mot og nye krefter. Tom Egil Flata Leder Journalisten Til ettertanke: Politikere som mister bakkekontakt Det er vanskelig å se på uten og gjøre seg noen tanker, rundt den politiske eliten i Norge. NAV og permittering Fagbladet hadde i forrige utgave fokus på den nye praksisen til NAV, der ansatte som blir permittert kan bli nekta permitteringspenger fordi NAV regner det som sesongarbeid. Siden har dette vært ett hett tema både i media og i politiske diskusjoner. Vi tok en prat med Arne Hagen om hva som så langt har skjedd i saken. Arne sier at avdelinga følger denne saken tett, og at den er tatt opp i forbundsstyret i Fellesforbundet og at avdelinga har sendt saken inn til forbundet med krav om at LO`s juridiske ser på saken. De har også hatt møter med NAV. Videre har vi tatt kontakt med våre politikere på stortinget og følger den opp den veien også, sier Arne. Kravet fra avdelinga er at regjeringa sørger for etterbetaling til de som har mista inntekta si, og at de faktisk følger opp sin egen Stortingsmelding nr.29 Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv. Der står det blant annet: Høvet til permittering har likevel sikker forankring i sedvanerett, som er utvikla gjennom praksis i arbeidslivet og gjennom rettspraksis. Dette stemmer dårlig med at i følge NAV så er endringa i deres praksis kommet som følge av signaler fra regjeringa. Foreløpig er det ikke kommet noen positive signaler, men vi forventer at ting skjer i denne saken, sier Arne, og legger til at avdelinga i alle fall skal holde trøkket oppe. Praksisen til NAV må vi få endret på snarest! Tekst : Jon Halvor Svalbjørg Så fort valgene er over og hverdagen setter inn, er det som om alt de sa og lovet ikke lenger betyr noe. De vet best og vi på grasrota må skånes for sin egen dumhet og uvitenhet. Gang på gang velger vi inn personer til stortinget og kommunestyrene, som juger oss fulle under valgkampene. Men som kun søker makt for sin egen vinning. Verst er det når eliten av politikerne neglisjerer sine egne partifeller ute i distriktene. Politikere som er villig til å sette våre arbeidsplasser i fare, kun for å tilfredsstille sine egne behov om mer makt og posisjoner ute i verden. Hva du og jeg mener er helt uten betydning, kun suget etter mer og mer makt er det som driver dem. Men dette er kanskje ikke så rart når man ser på CV `n til dem som i dag sitter på stortinget, her mysser det ikke akkurat med slitere fra grasrota. Så for første gang siden jeg ble myndig og kunne bruke stemmeretten min, er jeg i dag usikker på om hvor jeg står partimessig. For det å føle svik fra sine egne er det verste man kan føle, da er det kanskje lettere å stemme på fienden, for dem vet man jo hva står for. Og der får man ikke kniven i ryggen, men rett i magen. Men man har jo tross alt øyekontakt. Med Vennlig Hilsen Tommy Hagen 03 Fellesforbundet Telemark 07 Fellesforbundet Telemark 04

4 REPORTASJE REPORTASJE Årsmøtet 2012 Tariffkonferanse 3.mai Årsmøte i avd. 8 Fellesforbundet Telemark, ble avholdt mandag 5.mars Det var 41 stemmeberettiget til stede under møtet samt at vi hadde besøk av Steinar Krogstad fra Fellesforbundets ledelse. Steinar Syversen ble konstituert som dirigent og Jon Halvor Svalbjørg ble valgt til referent. Arne Hagen gikk gjennom årsberetningen for Denne skapte ingen store debatter og ble enstemmig vedtatt. Roald Stykket tok seg av regnskapet for 2011 og forslag til budsjett 2012 disse to ble også enstemmig vedtatt. Under innkommende forslag var det kommet inn 6 forslag: -Handlingsplan Enstemmig vedtatt. -Innføring av styrehonorar. Enstemmig vedtatt. Øvrige styremedlemmer som ble valgt for 1 år er: Jan Solberg John Olav Johnsen Olav Storåslid Tommy Hagen Alf Kåsene Torstein Nordheim Varamedlemmer valgt for 1 år er: Runar Berg Erlend Gram Dokka Almir Muftic. Som ungdomsrepresentant var det ikke kommet opp noen kandidat. Her ble det nye styret pålagt av årsmøte å finne en til å fylle denne posisjonen. Det ble arrangert tariffkonferanse for avdeling 8 i Fellesforbundets hus på Gråtenmoen 3.mai. Det var møtt opp 34 klubbtillitsvalgte fra de fleste av overenskomstene som skulle ha uravstemning 9.mai. Arne Hagen ønska velkommen og holdt en kort innledning, før han overlot ordet til distriktssekretær i Telemark, Steinar Syversen. Steinar innleda med en generell gjennomgang av tariffoppgjøret, og hva som var felles for overenskomstane: kronetillegg på 1,25, 14 dagers permisjon med lønn i forbindelse med fødsel for far, kort velferd omfatter nå også tannlege m.m. Han tok også for seg de nye reglane som nå blir gjeldane når bedriftane skal leie inn personell. De innleide skal nå ha samme lønns og arbeidsvilkår(med noen unntak), som de ansatte i bedriften de blir leid inn til. Allmenngjøringsbestemmelsene er også styrka, og den blir mer partstyrt. Han tok så for seg hver overenskomst og prata litt om det som var spesielt på den. Det var litt om overgangen til den nye industrioverenskomsten, som innebærer at blant annet V.O. og TEKO overenskomstene blir slått sammen, samt at en del av ISO-faga blir overført til Industrioverenskomsten. På FOB`en var det akkordbestemmelser som stod i fokus. Etterpå ble det åpna for kommentarer og innspill på lønnsoppgjøret og om forventninger til lokale forhandlinger. Det var mange som kommenterte og kom med spørsmål. Det ble også tatt en runde på hva de forskjellige forventa i lokale forhandlinger. Utenom lønn var det også en del som sa at de ville satse på å få øka prosentsatsen på OTP. Etter kommentarane å dømme var dette en nyttig og bra gjennomgang av årets oppgjør. Tekst og foto: Jon Halvor Svalbjørg -Representantskapet legges ned og styret utvides fra 7 til 9 styremedlemmer. Enstemmig vedtatt, -Sosial dumping og seriøst arbeidsliv. (Sette krav til kommunene og fylkeskommune om tiltak for å styrke de seriøse aktørene i bygge bransjen). Enstemmig vedtatt. -Stoppe vikarbyrådirektivet. Her ble det ytret sterke meninger mot direktivet og det ble enstemmig vedtatt å kjempe mot dette. -Nei til nulloppgjør og lønnsfrys. Ja til omfordeling av verdiskapninger. Enstemmig vedtatt. Representanter til diverse utvalg/komiteer 2012 ble også enstemmig vedtatt. Etter at årsmøte var gjennomført fikk alle som var til stede, høre Steinar Krogstad fortelle om fagforeningens historie fra Trondheim. Han hadde også et meget godt innlegg om innleieproblematikken i byggebransjen og han kom med ideer for hvordan avdelingens tillitsvalgte må jobbe sammen for å klare å bekjempe sosial dumping. Tekst:Tommy Hagen Foto: Rune Tønnesen Under bevilgninger alle som var innstilt. Enstemmig vedtatt uten om post 11. Her ble innstillingen vedtatt med 34 mot 7 stemmer. Valget av styret i avd. 8 for Her ble valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt. Det nye styret består av: Arne Hagen Roald Stykket Jan Petter Gurholt Leder var ikke til valg Nestleder valgt for 2 år Sekretær var ikke til valg 05 Fellesforbundet Telemark Fellesforbundet Telemark 06

5 REPORTASJE ABB AS Divisjon kraftprodukter En bedrift i medvind! Det nærmer seg Fagbladet har vært i kontakt med klubbleder på ABB AS Divisjon Kraftprodukter, Pål Magnus Nilsen. Vi lurer på hva ABB gjør som andre bedrifter ikke gjør i disse nedgangstider! Vi hører om nedleggelser og dårlige tider i nesten all tyngre og eksportretta industri, men ABB går som bare det, med ca. 90 % eksport. og han tror et slikt produkt vil stadfeste ABB som verdensledende på kraftmarkedet. Pål Magnus Nilsen Pål mener at suksess faktoren til ABB er at de har hatt en langsiktig strategi for å møte markedet og til enhver tid være i forkant med nye og «egenutvikla» produkter. ABB «Kraft» Skien er såkalt «center of exelence», det betyr at vi har en egen utviklingsavdeling, med verdensansvar for mellomspenningsbrytere Safe Ring og Safe Plus. I tillegg har vi ansvar for produksjon av nettstasjoner (Strømkiosker) i Norge. Noe som er svært positivt for vår bedrift sier Pål. Det nyeste i porteføljen er ringkabelanlegg 36 kv ( volt), den er en supersuksess. I tillegg har vi anlegg på 12kv ( volt) og 24kv ( volt) disse bryterne selger også som varmt hvetebrød om dagen forteller Pål. En av flere grunner til god ordretilgang er at dette er miljøvennlige produkter. Vi har jobba godt for å komme inn på vindkraft markedet som er stadig økende og har vært en lykke for oss som ønsker å ha fokus på miljø. I svært mange av vindmøllene verden over vil du finne et ringkabelanlegg produsert i Skien. En annen faktor er at man kan bruke et standard anlegg, eller man kan tilpasse det til nesten hva som helst som trenger strømtilføring. Avgjørelsen om å utvikle dette ble tatt for flere år siden og vi ser resultatene nå. Fagbladet lurer på om ABB sine produkter vil befinne seg i vindmøller på vann snart. Her kan Pål fortelle at det jobbes med produkter som er tilpasset flyte vindmøller, noe han ser som ensidig positivt Pr i dag er det ca. 8 uker leveringstid på produktene, dette er for «normalen» å regne, noen ganger går det fortere og noen ganger litt lengre sier Pål. Det avhenger også litt på hvor komplisert anlegg det er. Noen anlegg er svært arbeidskrevende. På grunn av den gode og stabile ordretilgangen må ABB utvide produksjonslinjene sine. De har overtatt produksjonslokalene til Component Service, et bygg som bare kalles junior bygget ifølge Pål. Her produseres det nettstasjoner. På «sletta» er det ca. 500 ansatte totalt hos ABB i Skien. Bedriften som startet som Sørlandske Apparatfabrikk AS, Nebb, EB så ABB med diverse etternavn. Er fremdeles i ekspansjon og ansetter litt etter litt. Det er også kommet inn ansatte fra stornedleggelsen av REC. Fagbladet ønsker lykke til videre. Tekst og foto: Erik Hørsrud Lasse Fransson Kristoffer Wilson Fagbladet har sett på mulighetene til LO Favør Reisesenter Fakta: LO favør Feriereiser er LO sitt eget reisebyrå og gir medlemmer rabatt på en rekke type reiser. Velg reisemål fra de beste og mest kjente turoperatørene. Bestill gjennom LO favør Feriereiser og få rabatt. Fagbladet har hatt en prat med 2 medlemmer som har benyttet seg av LO favør feriereiser. Kai Viggo Ludviksen og Trond Gurholt på Nicro AS i Siljan. Kai Viggo Ludviksen: Sjekket flybilletter og reise på nettet, han og ungene skal på ferie til Bulgaria i fellesferien - 1 voksen og 2 barn, 1 uke. Kai Viggo er aktiv på nett og var på utkikk etter et billig og bra alternativ for seg og sine. Billigste han fant var en tur til kr ,-. Han tok kontakt med LO favør Feriereiser og fikk samme turen til en pris av kr ,-. For øvrig vil jeg nevne at jeg fikk kjempegod hjelp og jeg vil fremheve kundebehandlingen som super. Jeg fikk 5% avslag i prisen jeg, det er mye penger det sier en tydelig fornøyd Kai Viggo Ludviksen. Trond Gurholt: Har bestilt billetter til Kypros med hotell, dette er en tur på ca. kr ,- en såkalt «all inklusive» Han og familien sparte litt over kr ,- på denne turen ved å bruke LO favør feriereiser. Trond forteller at han ble gjort oppmerksom på LO favør gjennom en «snakkis» for ca. 3 år siden av en svoger. Den gang, sparte jeg kr ,- på turen forteller Trond. Han er godt fornøyd med at LO har avtale med flere tur operatører, så som Star Tour, Color Line og Ving. I tillegg er det enda bedre hvis begge i husstanden er organisert i LO sier han entusiastisk, da blir rabattene enda bedre. Kai Viggo Ludviksen og Trond Gurholt er skjønt enige om at hvis man tar med fratrekket på selvangivelsen og har en feriereise i året med bruk av LO Favør, så får du faktisk penger for å være LO organisert. Hvem andre kan skryte av dette sier de to med et smil. Fagbladet vil ønske både Kai Viggo og Trond med familier en riktig god ferie og oppfordre alle medlemmer til også få «penger» å benytte seg av LO favør fordelene. Klikk deg inn på avdeling 39 sin hjemmeside og trykk på LO favør forsikringer. Her får du informasjon om LO favør Feriereiser. Tekst og Foto nederst: Erik Hørsrud 07 Fellesforbundet Telemark Fellesforbundet Telemark 08

6 REPORTASJE På besøk til LUNDE videregående skole Undertegnede fikk i starten av mars være med Rune Tønnesen, organisasjonsarbeider i Fellesforbundet avdeling 8, på besøk til Lunde VGS. Her har Rune vært tidligere for å informere om Fellesforbundet ved skolens bygg og anleggs linjer. Selv om det ikke i skrivende stund ennå har båret frukter med innmeldinger i Fellesforbundet, er det viktig at man er synlig der våre kommende medlemmer får sin grunnleggende utdanning. Ved skolen møter vi fire engasjerte lærere som kunne fortelle om skolens historie og om elevenes utdanning. Det er 45 elever ved VK 1 Bygg og anlegg. Ved VK 2-bygg er det 15 elever og ved VK 2-anlegg er det 14 elever. Dessverre er det ved VK 2 - snekker linja - ingen elever. Dette er veldig synd når man vet hva slags tradisjoner et slikt yrke har hatt i Norge i mange generasjoner. Og dette er også en av årsakene til at Lunde VGS i dag eksisterer. Skolen ble åpnet i 1932, da med hovedutdanning innen snekkerfaget. Det er litt synd å se at kanskje Norges fineste og mest moderne maskinpark og lokaler for snekkerfag står tomme. Uten elever er man også redd for at linja blir lagt ned og at faget gradvis vil forsvinne. Når det kommer til elevene ved de andre linjene innen bygg og anlegg er kvaliteten meget høy. Det er veldig få som faller fra, og tilbakemeldinga fra lærlingebedriftene er kun positive. Noe av oppskriften til denne suksessen er at elevene allerede ved VK 1 blir utplassert i bedrifter, samt at de har motiverte og kunnskapsrike lærere. De fleste av elevene kommer fra midt og vest Telemark. Derfor er det stort sett bedriftene i disse områdene som nyter godt den høye kvaliteten på lærlingene som Lunde videregående skole leverer i fra seg. Med Vennlig Hilsen Tommy Hagen. Foto Rune Tønnesen. 09 Fellesforbundet Telemark Fellesforbundet Telemark 10

7 REPORTASJE Bedriftsbesøk på Moelven Fagbladet tok en tur innom Telemarksbruket i Bø for å se litt på hvordan hverdagen arter seg på et moderne sagbruk. Sagbruket i Bø dekker et svært område og ligger nærmest på et eget industriområde. Telemarksbruket Her skjæres det bare furutømmer, og saglinja er relativ liten, i moderne sammenheng. Dette har både fordeler og ulemper. En stor fordel er at de raskt kan endre produkt, alt etter størrelsen på stokkene, og at de på den måten får mer ut av stokkene enn på større sagbruk. Tillitsvalgt her er Almir Muftic, opprinnelig fra Kroatia, men er vel etablert for mange år siden i Bø. Han begynte på saga i 2004 og ble valgt til nestleder i klubben i Han ble klubbleder i 2008 og har vært det siden. Han ble også valgt inn som varamedlem til styret i avdeling 8 nå i vår. Vi har 23 medlemmer i klubben og jobben som tillitsvalgt går stort sett greit, men vi har jo våre uenigheter med ledelsen, sier Almir. Det blir en del forhandlingsmøter om arbeidstid, skift o.l. i tillegg til lønnsforhandlinger. Etterspørselen kan variere en del gjennom året, og det samme kan tilgangen på tømmer, så det hender at deler av bedriften må over på 2-skift eller forskjøvet arbeidstid. Vi er veldig fornøyd med støtten og den hjelpa som vi får i fra avdelinga, sier han. Vi har hatt god hjelp i fra fellesforbundet, men uten godt verktøy så blir lønna lav. Når det kommer til lønnsforhandlinger sliter vi, medgir Almir. Vi har flere ganger ikke kommet til enighet med bedriften, og siden vi ikke har noen lokal sanksjonsmulighet, så bruker bedriften styringsretten sin, og vi blir prisgitt de sentrale forhandlingene. Vi har hatt god hjelp i fra fellesforbundet, men uten godt verktøy så blir lønna lav. Her går vi på, eller ned mot minstelønn i overenskomsten og starter på 150,-kr/timen. Den lønna står ikke i forhold til den jobben som utføres, sier han. Og legger til at han svært gjerne skulle sett at Byggindustrien ble en del av den nye Industrioverenskomsten. For som han sier, det er industri vi driver med her. Almir Muftic 11 Fellesforbundet Telemark Fellesforbundet Telemark 12

8 Det er avanserte greier å kjøre ei moderne sag. Tida med nesten bare ufaglærte arbeidstakere med enkle oppgaver er forbi for mange år siden. Almir jobber til daglig som operatør på saglinja. Det vil si at han styrer enten saga eller kanta (de halvrunde sidene som blir etter å ha sagd en rund stokk). Når Almir sager har han ikke mindre en 9 monitorer, 2 pc-skjermer, joystikker + en hel haug med knapper og brytere å holde styr på. Jeg får assosiasjoner om cockpiten til et fly. Den dagen jeg er der blir det skjært nesten 390 kubikk, og det er et greit tall. Almir sier at han trives på jobb, og at det er et generelt bra arbeidsmiljø på bedriften. Jeg går litt rundt på bedriftsområdet og svinger innom mekanisk avdeling. Her treffer jeg Hans Kåre Fossland. Det er 3 mann som jobber her, sier han, og vi har ansvaret for vedlikeholdet rundt om på saga. Vi har utstyr til det meste, her er dreibenk, fres, sveiseapparater, søylebormaskin og annet nødvendig verktøy. Vi utfører all service, samt at vi lager deler når det er nødvendig, sier Hans Kåre. Han forteller at de går på en skiftordning for å dekke opp produksjonen. Jeg trives og er fornøyd med jobben. En ulempe som vi har er at dersom noe går i stykker må vi være på jobb til vi har fått fiksa det, men slik er nå denne jobben, sier han. Etter runden drar jeg tilbake til Almir. Han driver med opplæring av nye operatører denne dagen. Vi prater litt rundt om løst og fast, og jeg blir stående og se og lytte til de to som jobber. Det er mye som en operatør på ei moderne saglinje må ta hensyn til, og han har bare et par sekunder på å vurdere hver stokk og rotere den på den gunstigaste måten, slik at de får mest mulig ut av den. Saglinja stopper for kvelden, og to av operatørane skal nå ta daglig reinhold på linja. Det består i å bruke trykkluft for å blåse bort flis og støv fra saga og området rundt. I dag er det Almir sin tur. Han forteller at for denne jobben har de forhandla fram en egen fast sum. Det er en viktig jobb, det sitter en mengde følere og kameraer rundt om, og blir det ikke nøye utført så vil saga stoppe opp i morgen. Det går mot kvelden og jeg takker for intervjuet. I den andre enden av hallen er den andre operatøren alt i gang med blåsinga. Den gjengen som jobber her vet å stå på. Når jeg setter meg i bilen og kjører så tenker jeg på hvor mye som har endra seg på bare få år innenfor denne bransjen. Fra å være basert på mye manuelt arbeid til å bli datastyrt samlebåndsindustri. Så får vi se da, om Almir og resten av de ansatte etter hvert blir tatt inn i Industrioverenskomsten, sammen med resten av industrien i Norge. Tekst og foto: Jon Halvor Svalbjørg 13 Fellesforbundet Telemark Fellesforbundet Telemark 14

9 PALESTINA Kent Rune Pedersen ny nestleder i Fellesforbundet Avd. 39, Industri & Service Telemark og medlem av Fellesforbundets sentrale ungdomsutvalg, har et brennende engasjement for ungdomsarbeid og stort hjerte for internasjonal solidaritet Kent Rune kom nylig hjem fra Palestina, hvor han var delegat for Fellesforbundet på en Palestinsk ungdomskongress. Den norske delegasjonen var sendt fra LO`s internasjonale avdeling. Han var Fellesforbundets representant i delegasjonen. Av øvrige delegater var det folk fra Handel og Kontor og Fagforbundet. Representasjonen er et ledd i LO`s samarbeid med Palestinsk fagbevegelse. Hensikten med å reise er å utveksle erfaringer. I Palestina er det mye Bygg og anlegg kan Kent Rune fortelle fagbladet, samt utbredt sosial dumping. Men dumpingen er ikke som i Norge, i Palestina er det ikke uvanlig å bli banket opp av Israelske soldater eller innbyggere på vei til jobb. Man er også heldig hvis man får utbetalt lønn for utført arbeid i form av penger. I tillegg er det sånn at Palestinere betaler en høyere skatt enn Israelerne. I den grad man får arbeid utføres stort sett dette innenfor såkalt «grønn sone», dette er områder som er okkupert av Israel og er gjerdet inn. Det er hyppige sjekkpunkter og man må ha forskjellige tillatelser for å komme inn som palestiner i «grønn sone» Mest inntrykk og kanskje den mest misforståtte sannheten om hva konflikten handler om, er at dette er en religionskrig og om hvem som var der først sier Kent Rune. Etter min oppfatning er det ikke det det handler om forteller han. Dette handler om penger og råderetten over natur ressurser som vann og fruktbar utmark. Israel subsidierer amerikanske og russiske israelere for å investere innenfor «grønne områder» slik at de får bygd der. Enten som en rein innvestering eller som ferieboliger. En helt livsnødvendighet som vann blir levert palestinerne to ganger i uka, da åpner israelerne vannkrana i to dager. De kan kjøpe mer i den grad de har penger. FN gjorde feil ved å kun gi jødene en stat og ikke palestinerne i Israel anerkjenner ikke Palestina, så det er ikke noe som heter Palestina på israelsk, de kaller palestinerne bare for arabere. Israel regnes som et av verdens rikeste land og det har et svært dominerende militær regime. Kent Rune understreker at han bare var på vestbredden og der var det i hovedsak utbredt fattigdom. Fagbladet lurer på om det er totalt nedbomba i området, det er jo det vi får inntrykk av gjennom nyheter. Kent Rune kan fortelle at «landet» bærer tydelig preg av konflikten, men han er imponert over evnen til å bygge opp igjen det som blir ødelagt. Han forteller videre at Israel bygger murer på kryss og tvers i det palestinske området. Grunnen til dette er visst å splitte den arabiske befolkningen. Det ligger hele landsbyer innenfor gjerder og murer sier han, israelerne bruker ofte disse landsbyene som søppelplasser. De hiver alskens skrot over gjerdene og palestinerne har ingen mulighet for å få fjerna dette gjennom sjekk punktene. Sosial beskyttelse som vi er vant til i Norge finnes ikke. Det råder en ånd for felleskap. Som nordmann følte jeg at de tok godt vare på meg under oppholdet sier Kent Rune. Oslo avtalen er godt kjent og Norges engasjement for fred er viden kjent. Både israelsk og palestinsk ungdom ønsker forsoning. Skape sunne og fredelige holdninger på begge sider. Det mener Kent Rune LO må bidra sterkt til, samt drive organisasjonsbygging. Det er lite kunnskap om slike ting i palestinsk fagbevegelse. Fagbevegelsen blir i all hovedsak brukt til politikk, FATA og PGFTU er sentrale. Det er ikke bare, bare å være organisert og det er svært utbredt å ar- restere fagorganiserte. Dette er særlig utbredt i Jerusalem og området rundt. Det er ikke noe særlig industri, den ligger på israelsk side. Kent Rune holdt hilsningstalen fra den norske delegasjonen og han la vekt på fredelige løsninger. Vold avler vold. En slik dyptliggende konflikt kan kun løses fredelig gjennom diplomati understreket han. Samt at norske selskaper som etablerer seg i Israel bruker sin innflytelse til å presse frem fredelige avtaler På mange måte virker våre problemer litt banale i forhold avslutter Kent Rune, som håper han får mulighet til å være med på en praktisk orientert oppgave ha en «work shop» med organisasjonsbygging og organisasjonskultur på agendaen å gjøre noe konkret smiler han. Fagbladet takker for intervjuet og ønsker Kent Rune lykke til videre med sitt engasjement for internasjonal solidaritet, og i sitt arbeid som nestleder i Fellesforbundet avd.39, Industri & Service Telemark. Tekst. Erik Hørsrud Foto: til venstre: Illustrasjonsbilde, nederst: Kent Rune Pedersen Kent Rune på Vestbredden 15 Fellesforbundet Telemark Fellesforbundet Telemark 16

10 Intervju TILLITSMANN PÅ HELTID erne, en for mosjonistene og en for eliten. Dermed er det ingen grunn til ikke å være med, sier Erlend. En annen ting som Erlend ønsker å fremheve er at dette er med på å bygge ennå bedre samhold mellom funksjonærer og fagarbeiderne. For å vise hvor viktig dette arbeidet innen fysisk aktivitet er, tar Erlend stolt frem pokalen og på den står det 3 plass i 3 divisjon Bedrifts fotball. Av store prosjekter som Veidekke i dag har nevner han RHI på Herøya industripark, Heistad barneskole, Sjøfartsmuseet, Elvegården Osebakken, Leilighets prosjekt på Ulefoss og skateparken i Bø. Etter å ha intervjuet Erlend er det lett å se hvorfor han er så stolt av å være en del av Veidekke. Og her har dem andre entreprenører i distriktet mye å lære av Veidekke når det gjelder tillitsvalgtes plass i en organisasjon. For har man et tillitsmannsapparat som fungerer optimalt så har man også en arbeidsstokk med fornøyde ansatte, og da er det jo lettere å tjene penger. Tekst og foto: Tommy Hagen Erlend Gram Dokka er en av de få tillitsvalgte ute i klubbene som kan bruke 100 % tid på tillitsmanns arbeide. Det er det Veidekke Telemark som har bestemt, fordi dem ser verdien av å ha en klubb som er 100 % oppe og går. For i Veidekke er ikke klubben en motpart men en samarbeids partner, som hjelper bedriften med å komme fremover og med og nå dem målene som Veidekke setter seg. Erlend Gram Dokka er 30 år, utdannet tømrer og han bor i Skien sammen med sin samboer Hilde og deres tre sønner Magnus, Elias og Torjus. Av interesser er det familien og huset som opptar mesteparten av hans tid, men han er en habil hockeykeeper så til høsten kan det fort hende at man atter igjen kan se han på isen i Skienshallen. Arbeidsoppgaver for en tillitsvalgt i Veidekke er mange. Ivareta medlemmenes interesser i Fellesforbundet, bemanningsmøter, AMU, strategimøter, AKAN og han er en viktig brikke i HMS som Veidekke tar meget seriøst. Videre har han ansvar for bedriftsidrettslaget og han sitter som prosjektleder opp i mot Odd Grenland. For også her er Veidekke nytenkende i vårt fylke. For Veidekke er tungt inne med sponsormidler til Odd Grenland, men ønsker å få noe tilbake til sine ansatte. Dermed har de lagd avtale med klubben om å få aktivisert de ansatte med gleden av å trene. De Har nå Kenneth Martinsen som sin fysioterapeut og Morten Fevang fungerer som mentor. Oppslutningen rundt dette har vært stor og det er i dag 71 av 83 som deltar i de forskjellige gruppene. For Veidekke har delt aktivitetene inn i 3 grupper. En for sofaslitjo på han. Veidekke Telemark har i utgangspunktet sitt nedslagsfelt i Telemark fylke, men har et tett samarbeid med Avdelingen i Vestfold. Så hvis det er stille her i fylket har man mulighet til å sende arbeidskraft dit for å hjelpe dem. Dermed er det lettere å unngå permitteringer når det er stille her i distriktet. I Veidekke avdeling Telemark er det 83 ansatte, av disse er det 56 timebetalte som Erlend i varetar interessene til. Dette er 100 % oppslutning. Han har til sommeren vært i Veidekke i 4 år og man kan se at han er stolt av å være en «Veidekkemann». Av dem organiserte i Fellesforbundet som Erlend har ansvar for, bor de fleste i Grenlandsområde. Men også i Bø har Veidekke en liten avdeling som ligger under Avd. Telemark, så noe reising blir det 17 Fellesforbundet Telemark Fellesforbundet Telemark 18

11 ARTIKKEL Intervju Målevirksomheten I denne utgaven viser vi til statistikk for 1. kvartal Fortjeneste nivået viser følgende: Hei igjen. I skrivende stund fikk jeg akkurat resultatet av uravstemningen. For byggfagene ble det 89,4 % ja til de framforhandlede forslagene. Dette er med på å gi akkordtariffene et bra løft. Det betyr at de som jobber akkord gjennom måling får justert opp sin lønn med 3,6 %, noe som utgjør ca. 9 kr/t for de som tjener som gjennomsnittet. For de lønnsledende utgjør det ca. 12kr/t. Dette viser igjen at de som er trofaste mot lønnssystemet gjennom måling er sikret en mye større lønnsvekst en de garanterte 1,25kr som også var en del av oppgjøret. MALING 313,23KR TAKTEKKING 342,72KR BETONGFAGET 301,78KR TØMMER 229,08KR MUR 0,00KR TOTALT MÅLEKONTORET 244,52KR skrives timer for utariffert tid er det viktig å beskrive ordentlig hva arbeidet består av, hvor mange timer og hvilken dato det er foretatt. Sammen med dette er det også viktig å få underskrift fra bedriftens representant. Det er viktig at denne personen har myndighet til å skrive under slik at det ikke blir noen uenigheter i etterkant. Underskrift fra arbeidsgiverrepresentanten burde ideelt sett gjøres hver dag, men en gang i uken er et minimum. Dersom dette blir utført på en ordentlig måte så slipper man mange ubehageligheter etter endt byggetid. Dette vil også ta vekk litt av «myten» slik noen sier, at det er så mye å holde orden på ved måling. Ved måling gjelder det som ellers på bygget, nemlig å holde orden på det som utføres. Måling av kjøkkenmontering Det er i dag ikke mange som foretar måling av arbeidet ved kjøkkenmontering. Så når vi da får en i avdeling 8 som følger opp måling inne dette, blir man selvfølgelig nysgjerrig. Derfor tok undertegnede turen ut for å foreta et intervju, av Stian Skau Holla som utfører måling på slikt arbeide. Stian Skau Holla er 28 år, bor i Skien sammen med Annette og har sitt daglige virke hos Apland og Heibø A/S. Stian er veldig fornøyd med å jobbe hos Apland og Heibø A/S, de er veldig flinke til å tilrettelegge for at gutta skal få til gode målinger. For som ledelsen sier «tjener gutta penger så tjener firmaet penger». Noe vi i Fellesforbundet støtter 100 %. Men som Stian forklarer, er det viktig med god planlegging og ikke minst få med alt av detaljer og timer for å tjene penger. Dette gjenspeiler seg også på annet tariffert arbeide som Stian utfører, for her også tjener Stian gode penger på måling. Stian er en god representant for tømrerfaget og man kan se at han er stolt av yrket sitt og ikke minst av arbeide han leverer fra seg til kundene. For mottoet til Stian er 0 % reklamasjon. Tekst/Foto: Tommy Hagen... Nå får vi håpe at det er enda flere som får øynene opp for måling slik at vi kan sikre også de med en god lønnsvekst. Vil også neve et par ting som en må ha orden på når det skal måles. Først av alt må det skrives en akkordseddel. Dette skal gjøres før arbeidet er startet opp. Her opplever vi på målekontoret at det er rom for forbedringer. Det er gjerne ikke før det oppstår en konflikt, normalt på slutten av byggetida, at det kunne vært kjekt med en akkordseddel. Og da kan det i verste fall være for sent... Vi på målekontoret er selvfølgelig behjelpelig med å skrive en akkordseddel eller kvalitetssikre et forslag som bedriften har kommet med. En akkordseddel er å betrakte som en kontrakt på det arbeide som skal utføres. En annen ting er timeskriving. Her syndes det også en del. Vær nøye med hva dere skriver av timer. Når det Ved innlevering av timer til målekontoret skal det settes opp totale timer pr. mann samt oppgi utarifferte timer/dagtid. Lærlingene må settes opp med den prosent de skal ha i forhold til hvor langt de er kommet i læretida. Dersom noe av dette skulle være uklart så stiller målekontoret opp på korte kurs/møter eller vanlig tariffkurs. Til slutt en liten oppfordring til dere baser og tillitsvalgte der ute. Si nei til bortsetting av arbeid som omhandler deres eget fagområde. Ta montering av kjøkken, parkett, himlinger og lignende selv, så langt det lar seg gjøre. Ønsker da alle en riktig god sommer!! Frode Gonsholt Fellesforbundet Telemark 04 Tilbud ved Fagskolen Telemark : Bygningsautomasjon Treårig nettbasert studium Bygg Toårig heltids studium og treårig nettbasert Gratis offentlig høyere utdanning for deg som har fagbrev eller lang relevant praksis. Bli fagskoleingeniør - Deltidsutdanningen kan kombineres med jobb. Vi har også ledige plasser på disse studiene: Maskinteknikk, heltid, dagtid Elektro, fordypning elkraft Heltid, dagtid eller deltid nettbasert over tre år. Oppstart er avhengig av finansiering og antall søkere. SØK DIREKTE TIL SKOLEN Se mer på eller kontakt oss på eller telefon *Semesteravgift for dekning av studentrelaterte fellesutgifter må påregnes * Fellesforbundet Telemark 04 20

12 BEDRIFTER SOM HAR TARIFFAVTALE OG SOM HAR ANSATTE ORGANISERT I FELLESFORBUNDET AVDELING 8 TELEMARK Bedrifter med tariffavtale og ansatte organisert i Fellesforbundet Avdeling 39 - Industri & Service Telemark Entreprenører/byggmestere: A til Å Entreprenør as Apland og Heibø as AS Industrivedlikehold Block Watne as Boligbyggelagenes Boservice as Buer Entreprenør as Byggmester Hellstad AS Bygg & Industripartner as Bøttger & Co as Cappelen Holding as Cappelen SD Ans Con-Form Sør AS Entreprenør Ulf Solbakken as Fjellerud Bygg as Gill & Gregersen as Grønli og Sønner as HRL Entreprenør as Hus & Hyttebygg as Jacobsen Thor H Entr. as Johnny Jensen as Kruse Smith as Liabygg as Maritime Montering AS Midt-Telemark Entreprenør as Moelven Nordia as Notodden Mur- og Entr.forr.as Mustad Bygg as Norbygg as Norsk Tre as Poppel Bygg AS Profil Bygg as Ramirent AS Resconsult as Seltor as Skanska as Steinhaug & Kleven as Strøm Sivertsen as Telemarkhus as Telem. Entreprenørservice as Telemark Vestfold Entreprenør as Tor Entreprenør as Veidekke Entreprenør as Viktoria Hus as Malerfirmaer: Malemester Bjarne Evensen as Helberg Malerservice AS Helders Malerforr. Ans Kjellsen Malerforretning as Malermester Runar Danielsen as Malerbua as Zuraris E. Malerservice as Murerfirmaer: Arne Kr. Gulliksen murerf as FM Murmester as Telemark Murmesterforr. As Blikkenslagerfirmaer: STX Grenland Industrier as Vemo as Rørleggerbedrifter: Aune Rør AS Bamble Rør as Brevik VVS AS Grenland Offshore as avd. Røra Helgesen Rørleggerforr. as Hjallum as Lyng & Løberg as Eftf Notodden Rørleggerforretning as Nytt Rør as Ole og Tores Rørservice as Oras avdeling Skien as Oskar Johansen as Porsgrunn Rørleggerforretning as Rjukan VVS & Elektro as Rørlegger`n as Rørlegger Svein Andersen AS Skien Rørleggerforetning AS STX Grenland Industrier as Telerør as YIT Building Systems as Porsgrunn Taktekkerfirmaer: Icopaltak as Isola as Tak & Membransystemer as Takmontøren Porsgrunn as Stillasfirmaer: BRA Stillasutleie as Fjeldstad AS Vetlesen Stillas as Industrioverenskomsten: Bandak Lunde as Bandak Notodden as Bergen Plastics Composite as Berget as BIS Industrier AS, avd Grenland Dalen Mekaniske Produksjon as GL Contracting AS Holte Industri as Istrail Ulefoss AS Keytouch Technology AS NCT as avd. Coating Norisol Norge AS avd Porsgrunn Propartner Defence as Qmatec Drilling as Rjukan Metall Mask & Profil as Scana Skarpenord as Ulefos Brug as Ulefos Jærnverk as AMB: Bø og Sauherad Produkter as Nopro as Rjukanlys as Telemark Lys as Vi To Kompetanse as VTA: KanJa Nome as Byggeindustrien: Aktiv Lek AS Alltid Betong as Bergene Holm as avd. Seljord Con-Form Lunde as Fossen Trelast as Gjærum Trevarefabrikk AS Moelven Sør-Tre AS Moelven Telemarksbruket AS Lia Sagbruk as, avd Skjelsvik Loe Betongelementer as Loe Rørprodukter as Solvang Trelast as Søve Lekemiljø as Telemark Treindustri as Wienerberger as Bratsb. tegl Aaltvedt Betong as Naturbruk: AT Skog BA Cappelen S D Skoger Løvenskiold Fossum Skog ANS Løvenskiold Fossum Kraft Olav-Morten Sauar Telemark Skogplanter as Jordbruk og gartneri: Grenland Golfklubb Holla Gård Asfalt: Lemminkäinen Norge as NCC Roads Veiservice as Bilfirmaer: Autosenteret Notodden as Bilsenteret as Funnemark Notodden as Funnemark Seljord as Haugerød & Nilsen as Mogen Auto as Telemark Traktor & Maskin as Vianor as avd. Notodden Volmax Partner as Tekstilfirmaer: Almankås Ingebjørg as Tele Textiles as Tinn Belysning as Glass Glassmester Olaf A Thoresen Bemanningsfirmaer: Adecco Solutions as DCraft as Verkstedoverenskomsten: ABB AS Divisjon LP ABB AS Divisjon Kraftprodukter Aker Porsgrunn A/S Beha Fabrikker A/S Beha-Hedo Industrier A/S Bjørge Karosseri A/S Brann og Sikringsservice AS Brubakken Truckservice A/S Ekro Produksjonspartner AS Furmanite A/S GPV Components AS Grenland Industri AS Grenland Mekaniske AS Grenland Offshore AS Avd Langesund Grenland Offshore AS Avd Porsgrunn Huldresølv AS Hybeko-Forland AS ISO - Prosess AS Kamek AS KIS Sør AS Avd Skien Moflaten Smie og Verksted Nicro A/S Nils Edw Larsen AS Norsk Metallretur Skien AS Polar Grenland AS Proweld Skiens Rustfrie Industri AS Skarweld A/S Skiens Rustfri Industri AS STX Grenland Industri AS, Eidanger STX OSV AS, avd. Brevik ØPD Contrcting AS Biloverenskomsten: Bertel O Steen Telemark AS Bilsalongen AS Bilskadesenteret Telemark AS Formo Bil AS Funnemark Telemark A/S avd. Porsgrunn Grenland Auto A/S Haugerød & Nilsen AS Jorkjend Porsgrunn AS Jorkjend Skien A/S Mesta Verksted AS Avd Skien Mobile AS Skien Bil A/S Solberg Bil AS Volmax AS Avd Salg/Verksted/Lager Teknologi og dataoverenskomsten: Maxeta AS AMB overenskomsten: Kompetanseutvikling Grenland AS Avd Skippergata VTA overenskomsten: Kompetanseutvikling Grenland AS Avd Bamble Kompetanseutvikling Grenland AS Avd Bedriftsveien Kompetanseutvikling Grenland AS Avd Floodmyrvegen Kompetanseutvikling Grenland AS Avd Sitt Ned K&K Kompetanseutvikling Grenland AS Avd Skien Riksavtalen: Anne Karine Øvrebø (Cafe Opus Porsgrunn) Bø Hotell AS Dag Bondeheim AS Gaustadblikk Høyfjellshotell AS Gautefall Hotell AS Gautefall Renhold AS Herkules Kafe AS Hotel Bryggeparken AS Hotell Vic Iss Facility Services AS, avd Catering Porsgrunn Notodden Hotelldrift AS (Telemark Hotell) Peppes Pizza avd 34 Porsgrunn Quality Skjærgården Hotel og Badepark AS Quality Straand Hotel AS Thon Hotel Høyers (Mecca AS) 21 Fellesforbundet Telemark Fellesforbundet Telemark 22

13 kontaktinformasjon pen.) Fellesforbundet avdeling 8 Telemark Skien: Telefon: , Faks: Postadresse: Postboks 1238 Kjørbekk, 3702 Skien Besøksadresse: Fellesforbundets hus, Grenaderveien 4, 3734 Skien Notodden: Faks: Postadresse: Postboks 137, 3642 Notodden E-post: Hjemmeside: Arne Hagen, leder Mob: Roald Stykket, nestleder Mob: Rune Tønnesen, organisasjonsarbeider Mob: Jon Halvor Svalbjørg, organisasjonsarbeider Mob: Unni Elisabeth Sneltvedt, kontorsekretær Tlf: Bygningsarbeidernes Målekontor Telefon: , Faks: Postadresse: Postboks 1244 Kjørbekk, 3702 Skien Besøksadresse: Bygningsarbeidernes hus, Grenaderveien 4, 3734 Skien E- post: Frode Gonsholt, leder Mob: Kjetil Helgerud, oppmåler Mob: Hege Erichsen, foretningsfører Tlf: Fellesforbundet avdeling 39- Industri & Service Telemark Telefon: , Faks Post og besøksadresse: Grenaderveien 4, 3734 Skien E- post: Hjemmeside: Alle kontorene har åpningstid mandag fredag kl Erik Hørsrud, foretningsfører Mob: Elin Rygh Bålsrød, organisasjonsarbeider Mob: Ann-Kristin Blikra, kontorsekretær Tlf:

Ved Skogmo VGS har det gjennom tiden også foregått mye byggevirksomhet og da har det vært en selvfølge at det er elevene som utfører mye av dette arbeidet. Et annet tilbud Skogmo har til allmennheten,

Detaljer

Bas konferanse FØRST I NORGE MED TARIFFAVTALE PÅ ET GOLFANLEGG!

Bas konferanse FØRST I NORGE MED TARIFFAVTALE PÅ ET GOLFANLEGG! ARTIKKEL Artikkel FØRST I NORGE MED TARIFFAVTALE PÅ ET GOLFANLEGG! Bas konferanse Per Horst og Per Arne Røring ved Grenland Golfklubb, er de to første Green Keepere i Norge som har tariffavtale med Fellesforbundet.

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

INTERVJU Ung og fremadstormende i Fellesforbundet Linn Renate Mehren er et friskt pust av en tillitsvalgt. Hun er klubbleder for de Fellesforbundorganiserte på Miljøbil Grenland AS. Linn Renate startet

Detaljer

Nr. 2 2012 Årgang 18. God jul. og godt nytt år. 1 år senere: Løsning for dagpenger. permittering?

Nr. 2 2012 Årgang 18. God jul. og godt nytt år. 1 år senere: Løsning for dagpenger. permittering? Nr. 2 2012 Årgang 18 God jul og godt nytt år 1 år senere: Løsning for dagpenger under permittering? Innhold 01 Redaktørens Lille Hjørne 02 Leder Avd.8 Telemark 03 Leder Avd.39 Telemark 04 Journalisten

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Nr. 2 2010 Årgang 15 NY AFP: FRIHET TIL Å VELGE HOTELL MED ALT PÅ STELL TARIFFOPPGJØRET 2010 DATAKURS I FULL GANG PÅ BØLEVEIEN I SKIEN

Nr. 2 2010 Årgang 15 NY AFP: FRIHET TIL Å VELGE HOTELL MED ALT PÅ STELL TARIFFOPPGJØRET 2010 DATAKURS I FULL GANG PÅ BØLEVEIEN I SKIEN Nr. 2 2010 Årgang 15 NY AFP: FRIHET TIL Å VELGE HOTELL MED ALT PÅ STELL TARIFFOPPGJØRET 2010 DATAKURS I FULL GANG PÅ BØLEVEIEN I SKIEN REDAKTØRENS BETRAKTNINGER Fagbladet har fått en ny og spennende drakt!

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær Retningsvalget Du må kjenne fortida For å skjønne nåtida Og skue inn i fremtida 16.06.2012 side 2 9. September er et retningsvalg - Arbeid mot kapital - Velferd

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

FAGBLADET. Arbeidsmiljøloven under angrep. Telemark. Nr. 2 2014 Årgang 20

FAGBLADET. Arbeidsmiljøloven under angrep. Telemark. Nr. 2 2014 Årgang 20 FAGBLADET Nr. 2 2014 Årgang 20 Telemark Arbeidsmiljøloven under angrep innhold 02 Redaktørens Lille Hjørne 03 Leder Avd. 8 Telemark 04 Leder Avd. 39 Telemark 05 Vernespalten 05 Kort om kurs 06 DK-sekretæren

Detaljer

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll arb En organisasjon for eidsfolk Det vil si at vi kjemper for ei skikkelig lønn å leve av, og at vi skal ha det bra på jobb. Det klarer man ikke alene. Eirik

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

Klubbavisa. Sammen er vi sterke!!! Innhold. Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 S.01. E-mail: Hjemmeside: www.nafgardermoenvakt.no.

Klubbavisa. Sammen er vi sterke!!! Innhold. Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 S.01. E-mail: Hjemmeside: www.nafgardermoenvakt.no. Klubbavisa Sammen er vi sterke!!! Innhold Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 Forord S.2 Lederen har ordet S.3 Hva jobber vi med? S.4 Medlemsmøter S.5 Informasjonsutvalget S.6 Årsmøte og valg

Detaljer

Årsmøte i SAFE Dolphin 2006

Årsmøte i SAFE Dolphin 2006 Årsmøte i SAFE Dolphin 2006 Avholdt på Quality Hotell, Olavsgaard Lillestrøm 15. og 16. mars Ordstyrer Lisbeth Øgren Referent Onar Sandnes Øvrige deltagere til stede: Terje Evensen Frank B. Nyheim Iren

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 30.01.2013 ved Ole Vig videregående skole 1) Åpning Gerd Iren Bruås takket for serveringen ved Ole Vig videregående

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Telemark Offshore en profesjonell partner for olje- og gassindustri

Telemark Offshore en profesjonell partner for olje- og gassindustri Telemark Offshore en profesjonell partner for olje- og gassindustri Telemark Offshore er en tverrfaglig, frittstående interesseorganisasjon for virksomheter i Telemark som arbeider innenfor offshoreområdet.

Detaljer

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent Til Kopi til Fra Dato Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent 13.06.14 Referat fra FS04 Møtedato Møtetid Møtested 12.06.14 17:30 Munkegata

Detaljer

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 Lokalt organisasjonsarbeid Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 LO Notodden 31 fagforeninger Over 90 års erfaring som politisk og faglig kraftsenter Aktiviteter Verve- og organisasjonsprosjekter

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks: 21

Detaljer

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet sjekker lønna di omtanke solidaritet samhold Forord Fagforbundet skal være synlig og nær medlemmene. Det er vi når vi oppsøker medlemmer og verver nye. Hvorfor ikke gi tilbud om en lønns-

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/397 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 25. februar 2014 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: Nick Referent: Lars

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE For lærlinger og lærekandidater Foto: Thor -Wiggo Skille RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 7/2015 3. september 2015 AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fullt betalende Lærlinger Elever Pensjonister Totalt

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

MEDLEMSMØTE. 23 medlemmer møtte

MEDLEMSMØTE. 23 medlemmer møtte MEDLEMSMØTE Dato: 22.juni 2017 Tid: 18.00 Sted: Kommunestyresalen, Tjøme 23 medlemmer møtte Leder Anneliese Anderer-Burhenne ønsket velkommen, og ga så ordet til HTV Gunn Elisabeth L. Hübner, som orienterte

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Info nr.: 4/2015 28. april 2015. APRIL 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 4/2015 28. april 2015. APRIL 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 4/2015 28. april 2015 APRIL 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fullt betalende Lærlinger Elever Pensjonister Totalt 1023

Detaljer

Kurs 2010. Fellesforbundet ADK Sør-Øst

Kurs 2010. Fellesforbundet ADK Sør-Øst Kurs 2010 Fellesforbundet ADK Sør-Øst KURSTILBUD FELLESFORBUNDET ADK SØR - ØST DEN SYSTEMATISKE TILLITSVALGTSOPPLÆRINGEN Faglig tillitsvalgt 1 (FTV 1) 1 uke Ny som tillitsvalgt hovedavtalen - overenskomsten

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til bedrifter NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Skolens faglige innhold Lærlingene følger en samlingsbasert modell, og kan ta fagbrev i følgende

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kursoversikt 2013. Rogaland,

Kursoversikt 2013. Rogaland, Kursoversikt 2013 Rogaland, AUST- og VEST-AGDER Ansattes rettigheter i bedriftsstyrer Overenskomster Riksatalen/VOB/Industri/Bil Psykososialt arbeidsmiljø trinn 2 Regnskapsføring/-forståelse VTA bedriftene

Detaljer

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG GRUNNKURS ARBEIDSMILJØLOV, HOVEDAVTALE OG FERIELOV. Grunnkurs. Ny Rica Hell, Stjørdal 16. 17. februar 16. januar Avdeling 28 som tillitsvalgt, Hovedavtalen og tariffavtaler

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

- Vi er ikke mot israelere, men vi er mot okkupasjonen, sier Abu Sakr. Denne uken ble hus i lokalsamfunnet hans ødelagt for 14.gang.

- Vi er ikke mot israelere, men vi er mot okkupasjonen, sier Abu Sakr. Denne uken ble hus i lokalsamfunnet hans ødelagt for 14.gang. De som blir - Vi er ikke mot israelere, men vi er mot okkupasjonen, sier Abu Sakr. Denne uken ble hus i lokalsamfunnet hans ødelagt for 14.gang. - Hvis dere ikke har møtt Abu Sakr, har dere ikke møtt noen

Detaljer

Handlingsplan 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013 Oslo kommunale bygg- og boligetaters forening avdeling 149 av Fagforbundet Handlingsplan 2012-2013 Handlingsplanen er utarbeidet på hovedstyrets årsplanseminar den 12. april 2012. 1. Innledning Til grunn

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Info nr.: 2/2015 6.mars 2015. FEBRUAR 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 2/2015 6.mars 2015. FEBRUAR 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 2/2015 6.mars 2015 FEBRUAR 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Sosiale medier Følg oss på Snapchat og Instagram: fagforeninga

Detaljer

FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014

FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014 FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014 Overlevert 18. mars klokken 10.00 FELLESFORBUNDETS FORHANDLINGSUTVALG Clas Delp Tore Skjelstadaune Elin Karlsen Djevat Hisenaj Torunn Ægisdottir

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Velkommen til kunnskapsseminar hvor vi vil belyse betydningen av og aktuelle spørsmål om, europeisk og internasjonal handel og samarbeid.

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no DØRBANKING - Avmystifisering Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post:

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Når du starter treningen på øvelsen skal det være i kontrollerte former, helst innendørs og med en medhjelper som kan lage forstyrrelser.

Når du starter treningen på øvelsen skal det være i kontrollerte former, helst innendørs og med en medhjelper som kan lage forstyrrelser. Kindereggøvelsen Tekst: Arne Aarrestad Det de fleste hundeeiere sliter mest med når de har en valp eller unghund, er at den vil bort og hilse på alt som beveger seg. Det vanskeligste å passere uten å hilse

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 6. Utgave Hjemmeside:

Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 6. Utgave Hjemmeside: Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt Sammen er vi sterke!!! Innhold Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 6. Utgave 2011 E-mail: stian@nafgardermoenvakt.no Hjemmeside: www.nafgardermoenvakt.no Forord Lederen har ordet

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september Velferd eller marked? I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse

Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse Nedenfor er en liste med påstander som tidligere har vært satt fram om jøder. I hvilken grad stemmer- eller stemmer ikke disse for deg? 0 % 10 % 20 %

Detaljer

Martins pappa har fotlenke

Martins pappa har fotlenke Martins pappa har fotlenke Hei! Jeg heter Martin. Jeg bor sammen med mamma, pappa og lillesøsteren min. Jeg er glad i å spille fotball. Når jeg blir stor skal jeg bli proffspiller i Italia. Tv-spill er

Detaljer

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området - Et tipshefte for tillitsvalgte Innhold Lokale forhandlinger i NHO-avtaler... 2 1. Generelt om lokale forhandlinger... 2 2. Hvem gjennomfører lokale

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Info nr.: 3/ april Betalende medlemmer Mars Jan

Info nr.: 3/ april Betalende medlemmer Mars Jan Fagforeningsnytt Info nr.: 3/2017 26. april 2017 MAI 2017 Medlemsutvikling Montører Permittert Arbeidsledig Lærlinger Betalende medlemmer 26.4.2017 1198 24 15 240 1561 Mars 2017 1187 21 21 245 1563 Jan.

Detaljer

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24. Fagforbunds blekka Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: 1.350 Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.09 . Hvorfor medlemsmøte om tariffkrav? Tariffavtalen er grunnmuren for

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner 1 Endringer i AML Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner Regjeringen ønsker et trygt, fleksibelt, familievennlig og inkluderende arbeidsliv som skal være preget av trygge og anstendige arbeidsvilkår

Detaljer

Kidsmonitor tutorials for mobil

Kidsmonitor tutorials for mobil Kidsmonitor tutorials for mobil Hvordan sende en melding? Dette er for den typen melding som gjelder kun den ene dagen den sendes. Send disse samme dag som meldingen gjelder, FØR klokken 12.00. Sendes

Detaljer

www.frp.no Telefonguide

www.frp.no Telefonguide www.frp.no Telefonguide Hvorfor FrP har valgt å lage dette hjelpeverktøyet du leser nå: FrP må mobilisere blant medlemsmassen i dens fulle bredde. I den sammenheng er det viktig at det foretas kartlegging

Detaljer

Årsmøtereferat SMFK 2006

Årsmøtereferat SMFK 2006 Årsmøtereferat SMFK 2006 Årsmøtet ble holdt i Soldatheimen på Værnes Flystasjon 14 mars kl 1900. Det var 14 medlemmer tilstedet. Godkjenning av stemmeberettigede: Samtlige oppmøtte var stemmeberettige

Detaljer

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET 2011 ADK Øst Fellesforbundet ADK Øst Adresse: Møllergaten 24 Postnr.: 0179 OSLO Telefon: 915 89 814 E-mail: kristian.kristiansen@fellesforbundet.no Kurskatalog for Fellesforbundet

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Protokoll - Årsmøte Ungdomsutvalget 2017

Protokoll - Årsmøte Ungdomsutvalget 2017 Protokoll - Årsmøte Ungdomsutvalget 2017 U33årsmøte ble gjennomført 24.februar 2017 i Stavanger, badehusgaten 37. Oppstart kl. 10:00. Delegater: Bjarne Kleivane (OWS Verksted Mongstad) Alexander Nødland

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer