7 dager individuell hjemmeeksamen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "7 dager individuell hjemmeeksamen"

Transkript

1 @ Høgskolen i Hedmark KORG14O LÆRENDE ORGANISASJONER 7 dager individuell hjemmeeksamen Ordinær eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Kongsvinger Eksamensdato: desember 2014 Eksamenstid: utleveres/innleveres kl Sensurfrist: 2. januar 2015 Innleveringen gjøres i emnets fronterrom under innlevering - eksamen høst 2014". Besvarelsen skal leveres i formatet doc/docx. Eksamensbesvarelser skal alltid være originale, selvstendige og individuelle arbeider, med mindre det framgår av oppgaven at denne hovedregelen kan fravikes, jfr. forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark 12 nr. 4. Kandidatnummer skal framgå av topp- eller bunntekst. I tillegg må også kandidatnummeret framgå av filnavnet på det som leveres, for eksempel slik: KORG140 kandnr_ditt eget kand.nr.doc Kandidatnummer finnes i StudentWeb under innsyn - vurderingsmelding. Denne oppgaven består av 5 sider inkludert denne forsiden og vedlegg Kontroller at oppgavesettet er komplett før du starter. Faglærer: Tone Vold Sensor: Åse Thomassen

2 Tips til oppgaveløsningen: 0 Les gjennom HELE oppgaven før du starter å løse oppgaven, noter gjerne stikkord underveis. 0 Husk å beskrive og begrunne forutsetninger dere gjør i oppgaveløsningen 0 Vær nøye med referanser 0 Begrunn alle valg dere gjør i henhold til pensumlitteratur og evt. støttelitteratur. 0 Diskuter gjerne oppgaven med medstudenter, men husk at dette er individuell innlevering Oppgaven består av 2 - to - deler; 1-en case del og 1- en- del med teorispørsmål. Besvarelsen skal maks være på 8 - åtte - sider til sammen. l tillegg kommer forside, innholdsfortegnelse og referanseliste. Dell Case-del Velg ETT av casene under og besvar tilhørende oppgaver. Skriv maks 6 sider til sammen. Case 1 Intendo Intendo holder til i et nedlagt fabrikklokale på Lysaker i Oslo. Bedriften har eksistert i 15 år, men blei 2013 kjøpt av en svensk kjede som har spesialisert seg på det norske tjenestemarkedet. Den svenske kjeden heter Catin. Intendo ble startet av to venner som tidligere hadde jobbet innen IT og i konsulentbransjen. Den ene var utdannet siviløkonom. Den andre utdannet sosionom. De fikk raskt mange offentlige oppdrag fra stat og kommune. Begge hadde store nettverk og var kjent som dyktige forelesere. Etter hvert ble Carl Borgersen oftere og oftere benyttet av Handelshøyskolen CAM, og valgte til slutt å begynne i en stilling der. Han fortsatte som styreformann i Intendo. Hans Olav Vinger fortsatte som daglig leder. De to hadde ingen problemer med de nye rollene. De dro fortsatt på høstjakt sammen og deltok i hverandres fødselsdager og andre begivenheter. Da firmaet ble solgt til svenske eiere beholdt Hans Olav Vinger sin jobb som daglig leder. Han måtte underskrive på at han til en hver tid måtte forholde seg til styrets strategi. l den gode stemningen etter salg av aksjer for 20 millioner var ikke underskriften hans det vanskeligste å be om. Da hverdagen kom var det derimot ikke uproblematisk å venne seg til at ledelsen i Sverige gjennom styret stilte klare krav til resultater og prioriteringer. Sammen med Carl Borgersen hadde han oppnådd gode økonomiske resultater uten at det var klare, skriftlige krav om det. De hadde jo delt aksjene og hatt en forståelse seg i mellom hvordan de skulle drive bedriften. Intendo i Norge hadde spesialisert seg på: o Kurs for personer som hadde fått sluttpakke i bedrifter 0 Arbeidsmarkedstiltak Da Borgersen og Vinger var sammen om bedriften hadde de en gjensidig forståelse av hvor mye de ville investere i hver person som var innom deres kursavdeling. De satset på kvalitet, men satset også på god inntjening. De hadde hatt som mål å ha 20 % overskudd hvert år. Det hadde de klart i alle år 2

3 unntatt i 2008 og I de to årene hadde de fått flere oppdrag fra NAV, mens de mest lukrative oppdragene fra næringslivet hadde blitt kraftig redusert i de samme årene. Intendo fikk en bestemt sum per person og holdt kurs for disse i firmaets lokaler. Kursene hadde en varighet på 4 uker eller 3 ganger 4 uker. Hvor lang tid den enkelte fikk ble vurdert av Karianne Borgersen. Hun er utdannet spesialpedagog og opptatt av at mennesker fikk benyttet sitt potensiale. Det var kurs 4 dager i uken. Den femte dagen kunne deltakerne oppholde seg i lokalene til Intendo for å se på jobber, arbeide i selvstyrte grupper eller benytte treningsapparatene til trimrommet. Trimrommet var en del av opplegget og gratis for deltakerne i kursperioden. Borgersen og Vinger hadde teft for å tjene penger, men de var også opptatt av å ta vare på menneskene som gikk på kursene deres. Kombinasjonen av gode kurs, menneskelighet og god fasilitering hadde vært deres suksessoppskrift. Dem i mellom var det avklart at Borgersen var den som ivaretok det finansielle perspektivet, mens Vinger var den som hadde de beste forutsetningene for å utvikle kursene. De hadde utviklet flere kurs som kretset rund temaene læring, enten det var i organisasjoner eller blant individer eller grupper. Da Catin overtok hadde de lavere krav til overskudd enn det Borgersen hadde oppnådd. De var imidlertid mer opptatt av kostnadssiden i bedriften de hadde kjøpt for 40 millioner. Vinger fikk derfor beskjed om å ta betalt for bruken av treningsrommet og vurdere varigheten på kursene. Catin mente at flere kursdeltakere fra næringslivet kunne skyves ut raskere. Da ville fortjenestene bli større for deltakere med sluttpakker. Vinger var egentlig ikke opptatt av penger. Han syntes selvsagt det var hyggelig at bedriften hadde tjent mye penger, men for ham var det alle viktigst å oppleve at bedriften gjorde en forskjell for mennesker som deltok gjennom midler fra NAV eller som en del av en sluttpakke i bedrifter. Kursoppleggene var en blanding av individuell læring og teamlæring. Deltakerne fikk økt kunnskap om læring gjennom forelesninger og gruppeoppgaver. De fikk også trening i å forstå hvordan de jobbet i team. Det siste hadde vært den største suksessen. I evalueringene hadde mange fremhevet hvor viktig det hadde vært å forstå sin egen rolle i et team. Det hendte at Borgersen og Vinger fikk blomster fra tidligere deltakere. Mange var takknemlige for det de lærte. Vinger er stolt av bedriften han har skapt sammen med Borgersen. Han er imidlertid skuffet over kravene til Intendo fra Catin. Han er i tenkeboksen med tanke på om han skal slutte, men vet ikke helt om arbeidsmarkedet er interessert i hans kompetanse. Han er 54 år. Vinger setter seg ned en helg for å lage et notat om viktigheten av læring i team. Han vet hva han bør skrive, men klarer ikke å få et ord ned på papiret. Han ber deg om hjelp til å skrive et notat. 1. Redegjør for Intendo som en lærende organisasjon Skriv et notat om viktigheten av læring i team. Hvilken betydning har den enkelte når det gjelder læring i team? 3. Belys Intendo og Catin ved hjelp av relevant pensum om lærende organisasjoner 3

4 Case 2 BoBestBygg AS BoBestBygg AS (eller BBB As) er et velrenommert firma innen arkitektbransjen. De har spesialisert seg på høyteknologiske trehus og har et svært godt renommé innen bransjen. De har i flere tiår vært ledende i markedet og har utviklet egne løsninger for mange betalingsdyktige familier. Blant seniorene er det mange som har vært med fra starten og som har vært med å utvikle de løsningene som stadig videreutvikles idag. Siden løsningene har blitt populære og flere har råd og tar seg råd til å oppføre bygg med disse løsningene, har de vært nødt til å ekspandere og tilsette nye. Spesielt de siste 7-8 årene har de utvidet staben med 15stillinger. Siden de er såpass velrenommert, har de kunnet «plukke fra øverste hylle» når det gjelder studenter innen fagområdet og de har sågar vært med på å spesialtilpasse utdanninger og tilbudt praksisplasser til studenter. På den måten har de kunnet «sile» litt i forhold til videre ansettelse. Problemet er imidlertid at kundene ønsker i størst mulig grad å forholde seg til seniorrådgiverne. Siden kundene er tilbakevendende kunder eller kunder som har fått anbefalt firmaet og kjenner strukturen i firmaet er det ikke mye en nytilsatt får gjort før de igjen kontakter seniorrådgiverne. «Det er tydelig at de nytilsatte er gode fagfolk, men seniorrådgiverne forstår bedre våre behov» er tilbakemeldingene ledelsen får. Det er travle tider for alle og situasjonen har fått sette seg litt uten at noen har grepet fatt i problemet. De ser allerede at turnover blant nytilsatte har steget voldsomt og det begynner å bli vanskelig å tilsette folk med gode karakterer og kompetanse. De som harjobbet der tidligere har fått gode jobber og mye kan nok skyldes BBB As sitt gode navn og rykte utad, dvs. at det er forbundet med status å ha jobbet der. Styremedlem Sigvart Karlsen er svoger med rektor på Bl og barndomsvenn med rektor på Høgskolen i lnnmark. I festlig lag har han blitt hvisket i øret at denne statusen er i ferd med å falme etter hvert som historiene fra BBB As brer seg i takt med antall som starter og sier opp. Det er ikke akkurat historier om inkludering og ivaretakelse som spres. I tillegg har det vokst opp en del andre konkurrenter, spesielt de siste 5 årene. Det er hos dem mange av de tidligere tilsatte i BBB As har havnet. Det spekuleres i om ikke et par av konkurrentene - som mellom seg har tilsatt langt de fleste som sluttet i BBB As faktisk har tatt igjen BBB As med hensyn til høyteknologiske løsninger. Ledelsen innser at dersom det ikke gjøres noe relativt raskt, vil det være et tidsspørsmål før etterspørselen synker såpass drastisk at de må ty til oppsigelser. Skjønt det kanskje ikke er nødvendig da en del av seniorrådgiverne nærmer seg pensjonsalderen. Pâ siste styremøte tok Harald Haraldsen opp nettopp dette problemet; 2/3 av staben - som også er de som sitter på detaljkunnskapen om de høyteknologiske løsningene - nærmer seg 62 år og et par har vært hos Personaldirektør Svein Jensen og diskutert AFP. De trenger hjelp nå og hyrer deg for å hjelpe dem. 1) Gi en beskrivelse av problemene og pek på de viktigste områdene de må gjøre noe med (og der det er mulig å gjøre noe). Dersom dere mangler informasjon i teksten, så gjør deres egne forutsetninger. 2) Skisser mulig løsning for at BBB As skal bli en lærende organisasjon. Begrunn valg med utgangspunkt i pensumlitteratur (og evt. støttelitteratur) 4

5 I De12 Velg 2-to- av teorispørsmålene under og belys med eksempler fra caset du valgt under del 1. Skriv maks to sider til sammen. 1) Forklar hva taus og eksplisitt kunnskap er og redegjør kort for SEKI-modellen. 2) Gjør rede for begrepene enkeltkrets og dobbeltkrets læring. 3) Hva menes med erfaríngs/æring? 4) Beskriv hva et Praksisfellesskap er. 5) Nevn og utdyp kort om 3- tre- viktige momenter for å tilrettelegge for organisasjons/æríng. 5

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING

KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING J ä Høgskolen i Hedmark KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING 7 dager individuell hjemmeeksamen Ordinær eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Kongsvinger Eksamensdato: 12. - 19. desember 2014 Eksamenstid: utleveres/innleveres

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Når det blir vanskelig

Når det blir vanskelig Når det blir vanskelig Olav Nygaard og Siv Anne Tollevik, Høgskolen i Agder Så er undervisningskabalen lagt. Marit skal ha en niende- og en tiende klasse i matematikk. Hun er godt fornøyd matematikk er

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber På den mørkeste tiden i nord, ser Joakim Lauritsen (18) endelig lyst på fremtiden. TEKST: LINE SCHEISTRØEN line.scheistroen@lomedia.no FOTO: LARS ÅKE ANDERSEN EndElig i jobb: joakim lauritsen (18) hadde

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Én bank, 8 portretter

Én bank, 8 portretter Én bank, 8 portretter Nærportrett av en personlig bank Velkommen til SpareBank 1 Gjøvik Tenk om lokalbanken din var et menneske som vi kunne intervjue? Hvorfor ikke? Siden tanker er grenseløse, tenker

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 Bedre web på 1-2-3 Tre enkle grep som forbedrer kvaliteten på nettstedet ditt Av Nina Furu www.nettredaktor.no Som senior webkonsulent og innholdsekspert er jeg ofte ute hos

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer