ØHRV-nytt Nr 3/2008 årgang 9 Redaksjonen avsluttet søndag 30. november Ansvarlige redaktører:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØHRV-nytt Nr 3/2008 årgang 9 Redaksjonen avsluttet søndag 30. november 2008. Ansvarlige redaktører:"

Transkript

1 ØHRV-nytt Nr 3/2008 årgang 9 Redaksjonen avsluttet søndag 30. november 2008 Ansvarlige redaktører: Trond I. Østgaard Per Lillehagen Tlf: Tlf: E-post: E-post: Peder Søbergsgate 26A Treskeveien 22 A 3045 Drammen 0681 Oslo Denne utgaven av ØHRV-nytt gjøres tilgjengelig i fargeversjon på klubbens hjemmeside på internett: (passord: medlem) Side Innhold: Side Handlingsplan for rederiet 2 M/S Midnatsol på visningstur sørpå 12 Vellykket forhandling 2 Gammel brus opp fra havets bunn 12 Ferger og hurtigbåter solgt 3 Historikk om tidligere HR-skip 12 Slår ikke sammen kontorer år siden første anløp til Kirkenes 13 Hoteller solgt 3 Gammel traver observert i Panama 13 Nytt styre 4 Gamle Salten tilbake til Bodø 13 Godkjent nettolønnsordning 4 Internasjonalt reiseliv samlet på HR 14 Solgt andel i Nor-Cargo UK 4 Ny katalog og salgsrekord 14 Hurtigruten viktigst for turistene 4 Hurtigruten i Himmelblå-land 15 Svake Q3-resultater 4 Minnesmerke på Havøygavelen 15 ØHRV-nytt tre ganger i året 4 Meningsfull ferie 15 Hvem kan redde Hurtigruten? 5 Entusiastkalenderen Tilbake i originalfargene 6 Rederiet med nye nettsider 16 Replikk 6 Prestisjepriser til Hurtigruten 16 En reiseleders hverdag 7 Nye sjøkart gir større trygghet 17 Filmfestival på Hurtigruten 8 Mobilsjokk til sjøs 17 Fra Midnatsol til Explorer 8 En historie om Ragnvald Jarl 18 Hurtigruten på flaske 9 Hurtigruten reddet vindsurfere 18 Ny bok, væreiere og nessekonger 9 Vinteropplag og Italiatjeneste 19 Årsmøte Vinnere av forrige kjentmannsprøve 19 Hyllet Ahonen med Hurtigrutetur 11 Nye medlemmer 19 TV-suksess for Hurtigruten 11 Viktige datoer 19 Nyttårs-operatur til Oslo 11 Leserbilde 19 M/S Midnatsol messeskip i Oslo 12 ØHRVs julenøtter 20 M/S Midnatsol messeskip i Oslo 12 FORSIDEN: BAKSIDEN: Bildet er tatt 23. november 2008 av medlem Ketil Wigen i Ålesund og viser M/S Nordlys (nærmest) og M/S Nordnorge i vinteropplag i Åndalsnes ØHRVs offisielle årsmøtebilde 2008 fra M/S Nordkapp. Foto: Skipets reiseleder/redaksjonen Bildene i bladet er tatt av Redaksjonen dersom annet ikke er oppgitt. 1

2 REDAKSJONENS FORORD det viktig at Hurtigruten har anløp av større byer og små steder langs leia, og at den er en blanding av en alternativ cruiseopplevelse, lokaltransportør og gods. Det ligger i og er Hurtigrutens sjel. Funksjonen som arbeidsskip for et levende kystsamfunn er det ikke mange konkurrerende cruisekonsepter som kan vise til. Hurtigrutens unikhet må ivaretas og videreutvikles. Kjære medlemmer, samarbeidspartnere, ansatte i og på Hurtigruten, Hurtigruteentusiaster og venner av Hurtigruten - velkommen til årets juleutgave av ØHRV-nytt! Nok et år, Hurtigrutens 115. og ØHRVs 8. driftsår, går mot slutten. Vi nærmer oss julehøytiden. Også denne gang skal mange av våre medlemmer og lesere avrunde året, og starter kanskje også det nye, på Hurtigruten. Et godt sted å være, i så vel medgang som motgang og sjøgang! Turbulente tider Mye har skjedd i Hurtigruteverden siden vår forrige utgivelse av dette bladet, sommerutgaven. Hurtigruten ASA er i en vanskelig økonomisk situasjon, og gjør nå store omveltninger i selskapets strategi. Situasjonen skyldes så vel eksterne rammevilkår som interne beslutninger i selskapet, og ikke minst i de to selskapene som slo seg sammen til dagens rederi. Dagens regime (bedriftsforsamling, styre og toppledelse) er nye, og kan ikke lastes for tidligere regimers virksomhet, men har ansvaret for å gjøre alt de kan for å redde selskapet gjennom en vanskelig tid - ut fra dagens forutsetninger. Mye er gjort, og mer gjenstår, men det er tatt omfattende grep som gir selskapet bedre forutsetninger for å lykkes. Det er gjort omfattende innsparinger om bord, og der er det nok ikke mer å hente, men vi håper det blir gjort tilstrekkelige tiltak også på landsiden. Vi har tro på at Hurtigruten som fenomen overlever. Men vi må være åpne for at konseptet justeres og tilpasses. Hurtigruten skal ikke være en museumsrute. Den må til enhver tid ha et tidsriktig konsept som står på egen kjøl. Hurtigruten ble opprettet i 1893 for å dekke datidens transportbehov mellom Trondheim i sør og Tromsø i nord på vinteren og opp til Hammerfest på sommeren. Så har anløp kommet til og blitt trukket fra gjennom tiden. Siden 1936 har det vært daglig avgang mellom Bergen og Kirkenes. I dag seiler skipene forbi mange tidligere anløp. En del av dagens anløp er ikke lenger drivverdige, fordi det ikke er tilstrekkelig lokalt passasjer- og godsgrunnlag. Samtidig er det anløp som i dag ikke er i nærheten av å utnytte sitt potensial. Vi er eksempelvis sikre å på at Lofoten og Vesterålen har mer å by på enn det som er mulig med dagens seilingsmønster. Opprinnelig var det det lokale transportbehovet som stod i fokus, mens turismen var et artig, men begrenset supplement. Over tid har turismen blitt viktigere og viktigere, og utgjør i dag det dominerende trafikkgrunnlaget. Kanskje bør det lokale transportbehovet på deler av dagens seilingsrute løses på andre måter. Men samtidig er Turismen og reiselivet, i nyere tid gjerne omtalt som opplevelsesnæringen, er en av verdens viktigste, største og ikke minst raskest voksende næringssektorer. Norge er i en fredlig kant av verden med gode forutsetninger. Hurtigruten er landets udiskutabelt viktigste merkevare, så vel nasjonalt som internasjonalt. Norge trenger Hurtigruten. Hurtigruten trenger et robust driftskonsept. Nå må alle gode krefter trå til for å sikre oss at Hurtigruten kan seile på stø kurs i smult farvann i fremtiden. Det fortjener både den og Norge! HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE REDERIET Styret i Hurtigruten ASA besluttet 8. oktober å gå videre med handlingsplanen for å bedre selskapets økonomiske situasjon, meldte rederiet på sin hjemmeside. I styremøtet ble det vedtatt et program for å redusere de årlige kostnadene med 150 millioner kroner innenfor salg og administrasjon. Administrasjonen vil nå starte arbeidet med detaljene i programmet sammen med de tillitsvalgte. Samtidig godkjente styret at to hurtigruteskip legges i opplag fra november 2008, dersom man ikke innen 1. november oppnår en avtale med Staten som muliggjør fortsatt drift av 11 hurtigruteskip. - Selskapets økonomiske situasjon krever betydelige tiltak. Vi har over tid arbeidet med å øke inntektene med gode resultater, men det strekker ikke til. Vi er nå nødt til også å se på kostnadene. Prosessen vil gjennomføres i god dialog med de tillitsvalgte, sier administrerende direktør Olav Fjell. Handlingsplanen styret besluttet består 4 hovedpunkter: 1. Tiltak for inntektsøkning videreføres med full styrke (gjennom prosjektet Svart belte ). 2. Salgsprosesser - virksomhet utenfor kjernevirksomheten vurderes solgt for å redusere gjeld. 3. Forhandlingene med Staten vedrørende "Hurtigruteavtalen" fortsetter. Selskapet krever kompensasjon for NOx-avgiften og økte drivstoffkostnader, samt en fleksibilitet i seilingsfrekvens på 10 prosent. Dersom forhandlingene ikke gir tilfredsstillende resultat innen 1. november er selskapet tvunget til å legge to skip i opplag for vintersesongen. 4. Kostnadsreduksjoner - selskapet skal redusere årlige kostnader innen salg og administrasjon med en ramme på 150 MNOK. 2

3 VELLYKKET FORHANDLING MED STATEN Det ble mandag 27. oktober oppnådd enighet mellom Samferdselsdepartementet og Hurtigruten ASA om Hurtigruteavtalen i spørsmålet rundt endringer i statens betaling av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes (Hurtigruteavtalen), meldte rederiet på sin hjemmeside. Hurtigruten er godt fornøyd med utfallet av forhandlingene. Avtalen som ble inngått betyr at: * Det utbetales en engangssum på 125 millioner kroner i Dette er dels kompensasjon for 90 prosent av de betalte NOx-kostnader i 2007 og første halvår 2008, og dels er det en generell kompensasjon på nesten 70 millioner kroner for * Regjeringen vil senere foreslå dekning for 90 prosent av NOx-kostnaden fra 1. juli 2008, cirka 14 millioner kroner per år. Den generelle kompensasjonen på nær 70 millioner kroner per år vil også videreføres. * Hurtigruten får anledning til å ta ut ett hurtigruteskip i vintersesongen uten at det skal redusere godtgjørelsen. Dette betyr at MS Vesterålen vil fortsette i rute denne vinteren, mens MS Nordlys legges i opplag. Som følge av dette vil selskapet unngå permitteringer av faste ansatte selv om ett skip legges i opplag. * Regjeringen vil starte arbeidet for å få på plass en helt ny hurtigruteavtale så snart som mulig, og har som mål å sende ut anbudsdokumenter i første halvår Vi er glade for at vi har fått en konklusjon i denne saken. Dette er en avtale vi kan leve med og som gir oss handlingsrom, samtidig gir avtalen kysten en forutsigbarhet foran vinteren. Dette betyr at Hurtigruten i løpet av få dager har fått på plass to viktige punkter i sin plan for å rette opp økonomien, og skape varig lønnsomhet. Det er vi godt fornøyd med, sier Olav Fjell, administrerende direktør i Hurtigruten ASA. FERGER OG HURTIGBÅTER SOLGT Hurtigruten ASA meldte 24. oktober i år at de selger ferge- og hurtigbåtvirksomheten til Torghatten Nord AS, heleid av Torghatten Trafikkselskap ASA. Avtalen omfatter 45 fartøy og berører 606 ansatte i Nordland og Troms. Avtalen omfatter ferge- og hurtigbåtvirksomheten i Hurtigruten ASA med unntak av fire rutekontrakter med tilhørende fem hurtigbåter i Troms fylke, som vil drives videre av Hurtigruten ASA fram til avtalen med Troms fylkeskommune utløper Overtagende selskap er Torghatten Nord AS, heleid av Torghatten Trafikkselskap ASA i Brønnøysund. Avtalen reduserer Hurtigruten ASAs nettogjeld med 488 millioner kroner, og gir et regnskapsmessig tap på 103 millioner kroner. - Samtidig er vi fornøyde med å ha kommet til en avtale som sikrer god drift og videre trygghet for de ansatte. For Hurtigruten har det vært viktig, sier administrerende direktør Olav Fjell i Hurtigruten ASA. Overdragelsen omfatter i alt 606 ansatte, fordelt med 571 i sjøbasert virksomhet inkludert 22 lærlinger og 35 ansatte i landorganisasjonen. Alle ansatte i virksomheten som overdras får anledning til å fortsette i det nye selskapet. Torghatten Trafikkselskap ASA har drevet transportvirksomhet siden 1878, og ser fram til utvidelsen, som vil gjøre selskapet til landsdelens største innen kollektivtrafikk. Et eget selskap, Torghatten Nord AS, er etablert for å håndtere driften i Troms og Nordland. - Vi synes dette er spennende, og har over tid vurdert å utvide virksomheten. Vi ønsker gjennom kjøpet å videreføre den gode tjenesten som har vært for de reisende, og bidra til å utvikle kollektivtrafikken i Troms og Nordland videre. Kjøpet passer oss godt strategisk, og industrielt. Vi er videre opptatt av lokal styring og ikke minst engasjement. Det er derfor opprettet et eget aksjeselskap som skal drive virksomheten, sier administrerende direktør i Torghatten Trafikkselskap ASA Brynjar Forbergskog. Med forutsetning om Konkurransetilsynets godkjenning vil virksomhetsoverdragelsen formelt gjennomføres 5. januar SLÅR IKKE SAMMEN KONTORER Hurtigruten ASA vil ikke slå sammen sine administrasjoner i Tromsø og Narvik. Hurtigruten ASA har som kjent sitt hovedkontor i Narvik. Samtidig har selskapet også sin administrasjon i Tromsø. På tross av utsalg og nedbemanning er det likevel ingen planer om å slå sammen de to kontorene. - Vi har dyktige folk både i Tromsø og Narvik, og det skal vi å ha framover også. Vi jobber nå med å se på hvordan vi kan kutte stillinger både i Norge og utlandet. Målet er å bli færre folk på hvert sted, sier administrerende direktør Olav Fjell i Hurtigruten ifølge NRK Nordland (vol.no 27. oktober i år). HOTELLER SOLGT Hurtigruten ASA solgte i juni i år aksjene i Hurtigruten Hotels AS. Selskapet driver hotellene Neptun og Strand i Bergen. Kjøper er Bergen Hotell AS. De eier og driver Scandic Bergen City. I tillegg til kjøpsavtalen er det ifølge en pressemelding inngått en langsiktig samarbeidsavtale. Den sikrer Hurtigruten hotellkapasitet i Bergen for sine cruisepassasjerer ved disse hotellene. Salget gir en regnskapsmessig gevinst i konsernet på 16 millioner kroner. 3

4 NYTT STYRE I HURTIGRUTEN ASA Styret i Hurtigruten ASA ble som ventet kastet på generalforsamlingen 24. juni i år. Kun ett av de aksjonærvalgte medlemmene fra det gamle styret fikk fornyet tillit Marit Skog. Selskapet meldte på sin hjemmeside 24. juni i år at bedriftsforsamlingen i Hurtigruten ASA har i møte i Narvik i dag vedtatt innstillingen fra valgkomiteen når det gjelder de aksjonærvalgte styremedlemmene. I tillegg er det valgt ansatte-representanter til styret. Nytt styre i Hurtigruten ASA består av: Per Arne Watle - Styreleder Marit Skog - Nestleder Per Heidenreich - Styremedlem Berit Kjøll - Styremedlem Olaf Larsen - Styremedlem Ingvild Myhre - Styremedlem Anton Abrahamsen - Ansatte representant Viviann Ekanger - Ansatte representant Siv Sandvik - Aksjonærvalgt varamedlem Ketil Danielsen - Personlig vara for A. Abrahamsen Rigmor Sand - Personlig vara for Viviann Ekanger Per Arne Watle (60), styrets leder, har vært administrerende direktør i Widerøe flyveselskap AS de siste 11 årene. Han har tidligere erfaring som direktør i Gilde, Tine og SAS. ESA HAR GODKJENT NETTOLØNNSORDNING Dette fremgår av en pressemelding fra Næringsog handelsdepartementet 16. juni i år. 1. juli 2007 ble det innført en nettolønnsordning for sikkerhetsbemanningen på hurtigruteskipene som betjener strekningen Bergen-Kirkenes. EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har nå formelt godkjent ordningen. - En nettolønnsordning vil bidra til å trygge arbeidsplasser og sikre mer konkurransedyktige rammevilkår for selskapet, sier næringsog handelsminister Dag Terje Andersen. HURTIGRUTEN HAR SOLGT SIN ANDEL I NOR-CARGO UK Hurtigruten ASA meldte 22. oktober i år at selskapet har solgt sin 50% andel i Nor-Cargo UK til Bring Logistics (Posten). Bring Logistics kjøper Nor-Cargo UK av Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD) og Hurtigruten ASA. Bring overtar selskapet fra 22. oktober Hurtigruten ASA får en likviditetsgevinst på 12 MNOK og et mindre regnskapsmessig tap. Nor- Cargo UK har 60 ansatte og en årlig omsetning på ca 18 mill engelske pund. Selskapet har kontorer i 6 byer i England. HURTIGRUTEN ER VIKTIGST FOR TURISTENE Hurtigruten er ikke det foretrukne transportmiddelet for folk som bor på Hurtigrutens anløpssteder. Langt flere bruker bil, fly og hurtigbåt for å dekke sine transportbehov, viser en undersøkelse fra Transportøkonomisk Institutt (TØI). Det var avisen VG som meldte dette 26. oktober i år. - Hurtigruten har i liten grad en avgjørende transportfunksjon, på grunn av mange alternativer med høyere frekvens. Hurtigruten er viktigst for turistene, sier forskningssjef Jon Inge Lian i TØI til VG. Hurtigruten er viktigst i Nord-Norge, og særlig i Finnmark. Men selv om Hurtigruten ikke gikk, ville det samme transportbehovet kunne vært dekket ved å øke tilskuddene til hurtigbåter tilsvarende halvparten av det tilskuddet Hurtigruten får. Rapporten tar ikke hensyn til ringvirkningene av hurtigrutetrafikken langs kysten. Blant annet dreier det seg om havneavgifter og penger som turister legger igjen på anløpstedene. SVAKE Q3-RESULTATER Få dager før denne utgaven gikk i trykken kom meldingen fra Hurtigruten ASA om færre reisende i den viktige sommersesongen og resultatsvikt i tredje kvartal (Q3) i inneværende år. Rederiet tapte 92 millioner kroner i årets ni første måneder, mot et overskudd på 84 millioner i samme periode ett år tidligere. Resultatet i tredje kvartal (juliseptember) er 81 millioner svakere enn året før, og 75 av disse millionene skyldes økte drivstoffpriser og høyere rentekostnader. Rentebærende gjeld er på i overkant av fire milliarder kroner. Samtidig informerer rederiet om at 200 ansatte på land skal sies opp i løpet av 2009, hvorav 120 utenlands og 80 i Norge. Aksjekursen ligger i skrivende stund så lavt som omkring 5 kroner og priser selskapet til bare drøyt 140 millioner kroner. Det er under 10% av bokført egenkapital. Aksjekursen har falt med nesten 90% det siste året. På den gode siden viser tallene at salget av rundturer i skuldersesongene (vår og høst) har vært godt, faktisk så godt at det er 5,7% økning i antall solgte rundturer de tre første kvartalene for 2008 sett under ett til tross for svikten i sommer. Samtidig er drivstoffprisene og rentekostnadene på vei ned, og bookingen for neste år er god. ØHRV-NYTT TRE GANGER I ÅRET ØHRV-nytt er i sitt niende år, og vi har hele tiden sagt at vi legger opp til 3-4 utgivelser i året. De siste årene har tre utgivelser blitt normalen, og vi vil derfor legge til grunn at vi fremover har følgende normalplan for utgivelser: Påske - sommer - jul 4

5 HVEM KAN REDDE HURTIGRUTEN? Dette temaet interesserer naturligvis våre lesere. Her bringer vi innspill fra tre medlemmer. Tekst og foto: Trond G. Johnsen, Sigerford De økonomiske problemene til Hurtigruten ASA ser ut til å gå fra vondt til verre, og det unevnelige er blitt uttrykt; konkurs blir nevnt. Totalt skipsforlis kan bli rederiets skjebne. Men før siste ordet er sagt, bør alle tenkelige aktører på banen. Vi trenger en konstruktiv og realistisk debatt om Hurtigrutas framtid, uten romantisk tilbakeblikk eller ensidig fokusering på hvem som har gjort feilvurderinger. Før Stortingsvalget 2009 bør samtlige politiske partier ha avklart sitt forhold til Hurtigruta. Her hjelper det ikke med festtalesnakk, det som trengs er forslag til konkret og forpliktende handling. Som velgere bør vi få vite om det er vilje til å subsidiere Hurtigruta (innenfor gjeldende EØS-avtale), slik at dagens seilingsmønster kan opprettholdes. Hvis politikerne mener dette blir for kostbart, må de være ærlige nok til å innrømme det, samt legge på bordet hvilke alternative løsninger de kan tenke seg. Umiddelbart bør den sittende regjeringa med samferdselsministeren reforhandle avtalen (som går ut i 2012) med rederiet. Denne avtalen tar tydeligvis ikke høyde for uforutsette momenter som økte rentekostnader og skyhøye drivstoffutgifter. Politikerne på fylkes- og kommunenivå må også gjøre sitt, viktigst her er å synliggjøre den rollen Hurtigruta spiller for befolkninga langs kysten. Det er snakk om en arbeidsplass med 1794 årsverk knyttet til sjøbasert virksomhet (ca årsverk i samtlige forretningsområder) og salgsinntekter på 3,8 milliarder kroner. Dette gir kommunene viktige skatteinntekter og næringslivet økt omsetning. Hurtigruta er også med på å sikre grunnlaget for en rekke havner/skipsekspedisjoner fra Bergen til Kirkenes. Dette er noe å kjempe for, derfor er jeg ikke i tvil om at lokalpolitikerne vil gjøre jobben sin, men vil rikspolitikerne i samme grad skjønne alvoret (slik stortingsrepresentant Dag Jostein Fjærvoll gjorde det i si tid)? Men skal Hurtigruta sikres en trygg framtid må også kystbefolkninga ta ansvar. Vi må bli flinkere til å bruke skipene både som befraktere av gods og som transportør av passasjerer. Mange klager på at det er for dyrt å løse hurtigrutebillett, men da bør en merke seg at prisene er differensiert alt etter om det er høy- eller lavsesong. Ta derfor tida til hjelp og du får opplevelsen av å reise på kjøpet. Det største ansvaret for Hurtigrutas framtid ligger likevel hos aksjonærene/rederiet og de ansatte. Økt passasjertall og større omsetning om bord i siste kvartal, er lyspunktet i en ellers dyster situasjon. Det er ingen tvil om at administrerende direktør Olav Fjell er sitt ansvar bevisst, men uten bedre rammevilkår kjemper han en håpløs kamp. Er viljen blant politikerne, kystbefolkninga og de rederiansatte sterk nok til å vinne slaget om Hurtigruta? Eller er det bare å innse at Hurtigruta i sin nåværende form med over tretti anløp to ganger i døgnet sommer som vinter, hører fortida til? Dersom det siste er tilfellet, står vi overfor en ny utfordring; skal vi fortsatt satse på Hurtigruta og i så fall på hvilken måte? Da blir det ikke snakk om felles kamp for Hurtigruta, men alles kamp mot alle for å vinne Hurtigrutas gunst (les: hvem skal ha anløp?). Følgende tanke kan bli realitet: Kun ett anløp i Vesterålen, blir det Risøyhamn, Sortland eller Stokmarknes? Jeg håper inderlig at vi slipper et slikt lokaloppgjør. Foto: Trond G. Johnsen Medlem Arne Kjelby fra Sotra følger på med konkrete forslag om samme tema: 1. Staten må gå inn i en rettet emisjon på x antall milliarder (4). Dette må brukes til betaling av gammel gjeld. 2. Selskapet må selge all bygningsmasse og leie inn det som er nødvendig 3. Selskapet må selge alt som er av transport på land (busser - trailere osv.) 4. Administrasjonen flyttes til Møre (møringene KAN få "ting til å svare seg") 5. Det må vurderes færre skip i rute fra november til mars. Frigjorte skip brukes til hotell (det er alltid ett sted i verden som bygger ut et større anlegg og har bruk for hotell i en kortere periode.) 6. La "ruta" få anledning til å bruke utenlandsk personale på alle skipene. 7. Det må være mulig å handle bunkers i stort (eks. fra lavkostland), lagre dette i Norge og bruke etter behov Medlem Olav Sæther fra Bø i Telemark mener dette: Hurtigruta i våre hjerter Alle er vi glad i denne transportåra. Bare synd di folka som er satt til og drive ho, er etter mitt ståsted ikke kompetente og ansvarsfulle. Direktører som det visstnok er en god del av i konsernet, bevilger seg kr vær i lønn. Dette er hinsides all fornuft. Hadde Hurtigruta seilt på topp av bølgene, hadde jeg aksepter noe lønnspåslag, men ikke når bølgene tar snart hele båten, samt aksjekurs på litt over 6 kr. Til orientering første gang jeg kjøpte aksjer i hurtigruta 150 neste gang 75. 5

6 Styret og ledelse burde også besøke skipene ved jevne mellomrom slik att dere får se på folk som virkelig jobber samt det gode miljøet om bord. Jeg kan også selge ut ting fra konsernet, uten og ha en lønn på mange milioner, og kanskje fallskjerm. Men jeg hadde ikke hatt god samvitighet deretter. Hurtigruta skulle hatt folk i toppledelsen som har greie på maritimt miljø, og ikke slik det er i dag. Mine tanker går i dag til alle ansatte på skipa og kontora, men ikke toppledelse og styret. Til di som virkelig jobber for hurtigruta, vil jeg ønske en tidlig god jul og ett godt seilingsår 09. X- RAGNVALD JARL TILBAKE I ORIGINALFARGENE Det tidligere Hurtigruteskipet M/S Ragnvald Jarl (1956) seilte i Hurtigruten frem til 1995 da hun ble avløst av M/S Nordstjernen i en mellomfase før nye M/S Polarlys overtok i M/S Ragnvald Jarl ble raskt solgt til Stavanger som skoleskip og fikk navnet M/S GANN. Hun fikk umiddelbart gul skorstein, og ble etter hvert hvitmalt med rødt magebelte. Slik seilte hun inntil mellomgenerasjonsskipet M/S Narvik overtok hennes plass og ble nye M/S GANN i Skipet som vi kjenner best som M/S Ragnvald Jarl heter nå Sjøkurs og er fortsatt skoleskip, men nå med Kristiansand som base. Tiden som helhvit er over. Originalfargene med sort skrog og hvitt overbygg er tilbake, men skorsteinen er fremdeles gul. Under kammermusikkfesativalen i Risør i slutten av juni lå M/S Sjøkurs som festivalskip på kaia ved Risør Hotell. Det var en god grunn til en rask fotoutflukt for Trond i Redaksjonen, og resultatet ser du her: M/S Sjøkurs, tidl. M/S Ragnvald Jarl, ved kai i Risør 26. juni i år REPLIKK TIL ØHRV-NYTT NR. 2/ ÅR MED 26 HURTIGRUTESKIP Som alltid er det hyggelig å motta ØHRV-nytt, og den blir lest fra perm til perm samtidig med litt mimring og med et inderlig ønske om at Hurtigruta skal få fortsette å seile. Mine første reiser med Hurtigruta var med gamle Kong Harald og Kong Håkon ikke mange år etter 2. verdenskrig, eller for snart 60 år siden. Siden har jeg hatt glede av reiser med alle generasjoner skip som Nordstjernen (som forliste i Raftsundet), tre av Italiaskipene, mange turer med alle Ålborgbåtene, nye Nordstjernen, Ragnvald Jarl, Finnmarken, Harald Jarl, Lofoten, Midnatsol, Vesterålen, Narvik, Kong Harald, Nordlys, Polarlys, Trollfjord og Midnatsol. I min barndom tegnet jeg ut fra hukommelsen hurtigruteskipene til og med med riktig antall vinduer, og selv i voksen alder var jeg rimelig fornøydd med det jeg hadde tegnet. Kort fortalt har jeg et hjertelig forhold til Hurtigruta. Det var ikke uten grunn at jeg senere skulle velge å studere ved NTH- skipslinjen. Der lærte jeg blant annet om standard spring som bidro til å gi skip vakre linjer og til å se ut som skip. Jeg har sans for gamle båter, men jeg lærte også at endringer var nødvendig for å øke effektiviteten på skipene og for å tilfredsstille nye sikkerhetskrav og komfortkrav. Derfor er for eks. Trollfjord og Midnatsol uten spring, osv. Som skipsingeniør kan jeg blant annet se tilbake på en periode som prosjektleder for Fosen Mek. Verksted under bygging av Trollfjord og Midnatsol. Derfor har jeg kanskje også noen følelser knyttet spesielt til disse skipene samtidig som jeg vet en del om de. Vanligvis når jeg leser ØHRV-nytt blir jeg glad. Når jeg leste Mats Lonnedal Risberg s innlegg, ble jeg lett frustrert. Når skipene beskrives i ØHRV-nytt er det normalt positive uttalelser om skip og opplevelser. Dette innlegget oppfattet jeg som litt sure oppstøt på ganske usaklig grunnlag, og jeg finner det dermed på sin plass å gi mine kommentarer. I og for seg er det greitt å sette fingeren på svake punkter som kanskje hr. Lonnedal Risberg hadde til hensikt, men det bør være fundamentert i noe saklighet. Hvor ble skipene bygget: - Fosen Mek. Verksted var eier av skrogverftet i Landskrona. - FMV sto for alt forarbeidet som førte til kontrakt med TFDS. - FMV var ansvarlig for all saksbehandling mot rederi, klasse, myndigheter, kontraktører for ingeniørarbeid så vel som for de som var om bord og gjorde installasjonene. - FMV hadde det totale kontraktuelle ansvaret for levering til rederi. Jeg prøver å si at skipsbygging ikke bare er å brenne og sveise sammen stål for å si det noe vulgært. I Norge er skipsbygging fremdeles en 6

7 ganske stor industri, men det bygges knapt nok skrog her. Skrogene bygges i dag i lavkostland og slepes til Norge. Landskrona ble valgt p.g.a. eierforhold og p.g.a. deres erfaring med passasjerskipsskrog, delvis med relativt tynne plater. For å avslutte dette avsnittet, minner jeg om at stålskrogene for Trollfjord og Midnatsol ikke kostet mer enn ca % av prisen på båtene. Dermed mener jeg å kunne konkludere med at skipene ble bygget i Rissa. Så litt om dekksnummerering For å følge internasjonale regelverk, ble dekksnummereringen som den ble trass i at rederiet ønsket å følge de andre skipene. Regelverket sier at tanktoppen, slik den er på disse skipene skal regnes som dekk. Rotete og nedslitte skip Jeg hadde min siste tur med Trollfjord i november i fjor, og jeg er imponert over hvor godt båten er holdt. Jeg er kjent med at løse møbler om bord har hatt sine svakheter, og jeg er også kjent med at rederiet har fått garantioppgjør for å kunne bytte møbler. Av fast inventar la jeg kun merke til flekker på teppene i panoramasalongen, og jeg vet at dette har skyldtes noen vanskeligheter med å holde de store frontvinduene helt tette. Jeg har også tittet om bord på andre båter, og mener å kunne hevde at Trollfjord og Midnatsol er i god stand. Rotete skip. Dette synes jeg er tøvete sagt selv om jeg personlig ikke hadde noen innflytelse på rominndeling. Tvert imot vil jeg hevde at disse båtene er åpne og meget oversiktlige, igjen et resultat av ideen om utsikt mot natur. At noen ønsker mer intime, plysj/ mahogni pregete rom får være deres sak. EN REISELEDERS HVERDAG Om bord i alle hurtigruteskipene er det en reiseleder i høysesongen. Det er få av oss passasjerer som kjenner reiselederens hverdag. For ikke å bli for detaljert så kan man si at reiselederens hovedoppgave er å orientere passasjerene over skipets høytaleranlegg om alle høydepunktene vi opplever på seilasen, gjerne på tre språk, norsk, engelsk og tysk, noen ganger også fransk og italiensk, samt selge og arrangere Hurtigrutens mange utflukter. Hos reiselederen finner vi også informasjon om alt som skjer om bord, blant annet dagsprogram. I tillegg til dette har reiselederen mange andre gjøremål om bord. Reiselederens dag starter ofte grytidlig på morgenen og avsluttes ikke før de aller fleste passasjerene har inntatt køya for kvelden. Reiselederen er den som ivaretar den tradisjonelle polardåpen, som er en markering av at vi har passert Polarsirkelen, 66 grader nordlig bredde. Kaptein og hotellsjef deltar også ofte i dette arrangementet. Da blir alle rundreisepassasjerer som ønsker det døpt av Kong Neptun. Dette er en av de forlystlige oppgavene en reiselederen har, å øse isvann nedetter ryggen på passasjerene. I denne dåpsprosess er det ofte sånn at de siste som blir døpt er Kong Neptun og reiselederen. Hva med å nevne noe av det som skiller disse båtene ut i meget positiv retning. De er moderne og de lever opp til ideen om panorama utsikt nesten uansett hvor en oppholder seg ombord. Panoramasalongen er således i særklasse, men også ute på dekk skiller de seg klart ut med utsikt til begge sider og store arealer slik at det ikke blir nødvendig å sloss for plass til en sol-stol. Hvilke av de andre skipene kan skilte med tilsvarende? Jeg har selv opplevd å se flere rullestolbrukere som kjørte rundt og nøt utsikten alle veier slik de ikke kunne ha gjort på de andre hurtigrutene. Dyre i drift Jeg vet at Hurtigruten ASA sliter med rentebelastning på sin flåte, og der bidrar selvsagt de nyeste skipene i stor grad. Det sies i Lonnedal Risberg s innlegg at de to skipene er visstnok svært dyre i drift. Hvis en ser på typisk tekniske driftskostnader, tror jeg bildet er helt annerledes. Teknisk sett tror jeg det er vanskelig å gjøre en hurtigrute mer optimal. Med tilsynelatende relativt liten økning på skroget i forhold til Kong Harald / Richard With osv. har bruttotonnasjen (som ikke sier noe om vekt men om volum tilgjengelig) øket fra ca til For øvrig gir også maskininstallasjonene mulighet for mer optimal kjøring enn for de noe eldre skipene. Forutsetningen for lønnsomhet er selvsagt også at båtene relativt sett fylles opp av passasjerer. Asker Hans Jakob Larsen Dette blinkskuddet er fotografert av Jon Lillehagen. Bildet henger for øvrig forstørret i glass og ramme ved reiseleder- disken om bord på M/S Nordlys Dette kan i noen tilfeller være en ganske våt fornøyelse. På bildet er det reiselederen om bord på MS Nordlys, Asgeir Larsen som får en noe, skal vi si overraskende dåp av Kong Neptun. Han fikk ikke bare en bøtte med isvann over seg, men to. Men trøsten får være at man blir jo våt bare en gang. Vi får vel røpe at i dette tilfellet var det avtalt spill mellom reiseleder og Kong Neptun for å underholde passasjerene. 7

8 Hvem som opptrer som Kong Neptun er ofte en strengt bevart hemmelighet, i dette tilfellet var det en av redaksjonens utskremte medarbeidere Per Lillehagen. Det kan tilføyes at Kong Neptun slapp dåpen denne gangen, - det var tomt for isvann FILMFESTIVAL PÅ HURTIGRUTEN Avisen VG meldte 24. juli i år at det skal bli filmfestival i Nord-Norge på Hurtigruten. Det blir ni dager med film, filmstjerner, kultur, mat, vin og norsk-italiensk forbrødring om bord på hurtigruteskipet «Trollfjord» mellom Trondheim og Kirkenes i mars neste år. tilbake. På nordgående rute blir det intensiv aktivitet omkring filmbiten, med visninger, seminarer, masterclasses og slikt. Sørgående blir det mer generelt fokus på kultur. Ingen behøver å være med hele veien; vi satser også på å fly folk inn på gitte strekninger av ruta, sier Truls Kontny fra Den norske filmkommisjonen. Budsjettet for festivalen er om lag 4,5 millioner kroner. - De italienske pengene er på plass. Vi har de beste forhåpninger for den norske siden, sier Tommaso Mottola fra Roma, som altså har jobbet med planene i over ett år sammen med sin kone, Gørild Mauseth. - Noen lurer nok på hvorfor vi valgte oss mars, sier Gørild Mauseth. Men årsaken er åpenbar: Vinteren blir for tøff og mørk. Sommeren kan lett bli for idyllisk. Mars er en tid med nok lys, nok dramatikk, nok norsk virkelighet til å gi gjestene en virkelig smakebit hva kyst-norge virkelig er. Jeg gleder meg virkelig til å sitte på dekk i sovepose og med ullgenser under Finnmarks vårnatt og se film, sier Gørild Mauseth. M/S Trollfjord Foto: Hurtigruten.no - Det blir det beste fra mine to verdener, sier skuespiller Gørild Mauseth, som sammen med sin italienske filmprodusentektemann Tommaso Mottola unnfanget ideen for ett år siden. Mauseth er fra Kjøllefjord i Finnmark - og fra Roma. Mottola er ansvarlig for filmfestivalen i Capalbio i Toscana i Italia (som for øvrig hadde norsk fokus i år). I det stadig mer internasjonale filmmiljøet, levde flere uavhengige tanker - som ble samlet i Hurtigrutefestivalen. Vise fram Den norsk filmkommisjonen (som arbeider med å få utenlandske filmproduksjoner til Norge) ville gjerne vise fram landet vårt til filmskapere. Turistnæringen har behov for det samme. Regjeringens satsing på Nordområdene kunne her få sitt kulturelle orlogsskip. Italienske filmskapere - i første omgang med vekt på regionen Toscana - kunne få vist sine filmer under mest mulig eksotiske betingelser. De norske filmfestivalene langs kysten, fra Haugesund til Nordkapp og med start fra filmfestivalen Kosmorama i Trondheim - kunne vise sine filmer, sine festivaler og knytte sine kontakter om bord. Toscanas mat- og vinprodusenter kunne gi sine smakebiter. De to landenes ambassader er tung inne. -En aldeles strålende idé, både for folk langs kysten og for filmfolket, sier en begeistret kulturminister Trond Giske. For et utstillingsvindu for Norge! For en mulighet til å konkretisere «Norwave» som uttrykk for den utrolige vitaliteten i norsk filmliv for tiden! Dette vil jeg helt klart være med på, og jeg håper å få med meg min italienske kollega. - Vi ønsker å aktivisere og glede flest mulig. Blant de mange utfordringene vi gir, ønsker vi sterkt at også Hurtigrutas anløpssteder skal aktivisere seg: De får besøk av en flytende filmfestival. Og tilbake kan de gi festivaldeltakerne smakebiter av det beste de selv kan by på, sier Gørild Mauseth. Festivalen blir på «Trollfjord» med avgang 5. mars. Festivalen vil vare fra Trondheim til Kirkenes og FRA MIDNATSOL VIA LYNGEN TIL EXPLORER Fra medlem Else Marie Evensen i Vikhammer ved Trondheim har vi mottatt et utklipp som ble publisert 30. september i år i avisen Fosna-Folket som omhandler det tidligere Hurtigruteskipet MS Midnatsol. MS Midnatsol ble levert fra Ulstein Mek. Verksted A/S i Ulsteinvik i november 1982 til Troms Fylkes Dampskipbsselskab. Tonnasje: 4131 bruttotonn. Skipet ble i 2005 omgjort og oppgradert ved Fosen Mek. Verksteder i Rissa. Det ble da samtidig omdøpt til M/S Lyngen. Den siste turen i hurtigrutefart ble foretatt i fjor høst. Deretter har hurtigruteskipet kommet i ny virksomhet hos sin nye eier. Her har den fått navnet National Geographic Explorer. Tormod Engvik, opprinnelig fra Rissa, er sikkerhetsoffiser om bord i NG Explorer. Skipet er nå bygd om for ekspedisjoner i regi av National Geographic. Antall lugarer har blant annet blitt redusert fra 450 til 150, og skipet klargjort for å seile i polare strøk. M/S National Geographic Ecplorer Foto: Beholdt stjerna Maritimt Magasin opplyser blant annet følgende om ombygging av skipet:. NG Explorer har beholdt stjerna til TFDS i baugen og skipsklokka har fortsatt inskripsjonen MIDNATSOL Dagens kjenningsmål er: 112 metter x 16,5 x 4,7. Den nye tonnasjen er bruttotonn, net, med et deplasment på tonn og sertifikat for 150 passasjerer i nye rommelige lugarer, nye 8

9 salonger og spisesal. Nytt kjenningssignal er C6WR2 og den fører Bahamas-flagg. Lyngen ble omdøpt til NG Explorer den 6. august Den økte lengden kommer av andestjerten den har fått bak. De to originale Bergen dieselmotorene er uvanlig stillegående og har fått skryt av passasjerer og mannskap. NG Explorer eks MS Midnatsol/MS Lyngen. Foto: Tormod Engvik HURTIGRUTEN PÅ FLASKE Museumsskipet Finnmarken kan bli verdens største flaskeskip. Det landsatte Hurtigruteskipet «Finnmarken» på Stokmarknes kan ende opp i en gigantisk flaske. Det håper Norsk Gründerutvikling, som sammen med lokale ildsjeler har laget et utkast til hvordan et spektakulært opplevelsessenter med hurtigruten i sentrum kan se ut. Det melder nettavisen Vesterålen Online (vol.no). Tor Arne Solvoll i konsulentselskapet Norsk Gründerutvikling AS brenner for å tenke helt nytt i forhold til Hurtigrutemuseet på Stokmarknes. - I Vesterålen har man ført en årelang kamp for å skaffe penger til museet, som sliter økonomisk, og til et overbygg over det landsatte «Finnmarken». Jeg tror mye av årsaken til dette ligger i at museet blir et pengesluk, og at politikerne derfor har vært svært nølende til å bevilge de nødvendige pengene, forteller Solvoll til Vesterålen Online. Omtrent slik kan havnen på Stokmarknes bli seende ut dersom planene om verdens største flaskeskip blir gjennomført. Illustrasjon: Norsk Gründerutvikling Ifølge Tor Arne Solvoll vil ikke kjempeflasken rundt det i landsatte hurtigruteskipet koste mye mer enn tidligere lanserte forslag om overbygg. Ingeniører han har vært i kontakt med mener også at det ikke er noe i veien for å gjennomføre den spektakulære ideen. - Slik vi ser det har vårt alternativ mange positive sider ved seg gjennom markedsføringseffekten. Vår løsning er bedre, fordi det vil kunne øke kundegrunnlaget voldsomt, og derfor gi en langt sunnere økonomi for museet. Selvfinansiering er et stikkord, hevder Solvoll. Ideen om å bygge båten inn i en flaske kommer fra musikeren Kai Kiil, kjent fra gruppen Banana Airlines og barne-tv serien om Vaktmesteren. Tidligere i år ble det laget en illustrasjonsfilm for å kunne visualisere hvordan et museum med hurtigruteskipet Finnmarken kunne se ut. Filmen og nyheten har vekket debatt i lokalmiljøet, og på nettsiden til Vesterålen Online har flere lesere gitt utrykk for at de synes planene er spenstige. -Her må det jo være muligheter for å hente inn sponsorkroner. Se for dere: "Absolut Hurtigruta museum". Det er i alle fall en tanke, skriver en av leserne. Det er også sendt en søknad til Innovasjon Norge i forhold til å utvikle planen om verdens største flaskeskip. Vi får veldig gode tilbakemeldinger. Nå er håpet at sterke næringsinteresser ser monn i denne ideen, og kan bidra med kapital, sier Tor Arne Solvoll. Det er ikke kjent hvor mye et slikt glassbygg vil koste. NY BOK - "VÆREIERE OG NESSEKONGER" Den nye boken omtaler 23 gamle handelssteder, og to adelsgårder, på kysten mellom Rørvik og Vadsø, fremgår det av en pressemelding vi mottok i begynnelsen av september. Et fireårig arbeid er avsluttet med boka Væreiere og nessekonger som nå foreligger med 360 sider i stort format. -Den er blitt til mot alle odds og er resultatet av hardt arbeide og mye entusiasme, sier forfatteren, Jon Henrik Lie. Væreiere og nessekonger handler om de nordnorske handelshusenes historie. Den har røtter helt tilbake til tiden da middelalderens store norske eksportartikkel, tørrfisken, brakte velstand til Nordlandene. Det fortelles om hanseater, utliggerborgere og lokale stormenn. Om brennevins- og gjestgiverbevillingene som skapte utviklingsmuligheter for væreiere og nessekonger mens produsenten - fiskeren tok risikoen, satte livet inn, og sto med lua i handa. Det handler om storhetstider og om nedgangstidene og konkursene som kom tett etter at råfiskloven ble vedtatt og fratok væreierne prisfastsettelsen. Boka er veldig norsk. Den er trykket hos Merkur Trykk i Oslo, ikke i Hong Kong, og er designet av Bengt Olsson i Concorde AS. Han har vunnet flere priser for bokdesign, blant annet prisen for "Årets Vakreste Bok". Tidligere leder for Lofotmuseet, nå professor ved Høgskolen i Bodø, Alf Ragnar Nielssen har vært konsulent for den historiske innledningen, og Sjøfartsmuseets tidligere leder, Bård Kolltveit, har skrevet forord. Væreiere og nessekonger presenterer 25 gjenværende handelssteder sett med fotograf Fin 9

10 Serck-Hanssens kunstneriske øye. Teksten er basert på tilgjengelige skriftlige kilder, men også på intervjuer med eiere som ennå sitter på sine handelssteder, og stoff fra deres private arkiver. Dette er historien om fordums væreiere og nessekonger og deres etterkommere. Den handler om Hamsuns Mack på Sirilund, eller Zahl på Kjerringøy om man vil, om Julius Marentzius Johansen den legendariske Tsaren på Stamsund, men også om lys levende næringsdrivende som John Berg på Svinøya, Einar Giæver på Havnnes, Hartvik Sverdrup på Reine og Rolf Jentoft på Ballstad. Samt om Kjell Inge Røkke som eier fiskeindustrien i Stamsund og Melbu gjennom Norway Seafoods. Boka presenterer de første interiørbildene fra Røkkes Stamsund hvor væreierborgen er restaurert for 20 millioner kroner. Et omstridt kapittel i Nord-Norges nære historie og en enestående dokumentasjon i tekst og bilder fra nordnorsk natur, men også intime interiører fra noen av våre mest karakteristiske handelshus fra og 1900-tallet. Forfatteren Jon Henrik Lie, f. 1943, driver forlaget Olympia Press. Han har skrevet en rekke bøker om kunst, cruise, reiser, og sikkerhet. Han har drevet eget pressebyrå siden 1987 og utgitt en rekke publikasjoner. Før det arbeidet han i NRK og i Aftenposten. Finn Serck-Hanssen, f. 1958, er utdannet som kunstfotograf i England. Han har hatt en lang rekke separatutstillinger i Norge og utlandet, bl.a. Pionerdykkerne fra Nordsjøen, Kulturtorget, Stavanger, Helsinki Art Museum, Finland, Stenersenmuseet, Oslo, Henie-Onstad kunst-senter, Høvikoddden og First Out, London. Serck-Hanssen er representert i en rekke samlinger bl.a: Victoria & Albert Museum London, Nasjonalmuseet, Oslo, Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden. I desember 2008 stiller han ut i Beijing. De sørligste handelsstedene - og to adelsgårder - som er omtalt i boka: Grøtøy Kjerringøy Røsvik Skånland Selsøyvik Meyergården, Mo i Rana Dønnes Alstadhaug Tjøtta Berggården, Rørvik Boken koster kr 498,- i bokhandel eller kan for ØHRVs medlemmer bestilles for kr 400,- inkl. frakt fra forlaget: Villa Faraldi AS - Olympia Press org nr bank Johan Riefsgt. 24, 3187 Horten tel: , e-post: ÅRSMØTE 2008 ØHRVs årsmøte ble i år holdt lørdag 4. oktober på sørgående seiling med M/S Nordkapp fra Trondheim med ca 70 deltakere. Dette var klubbens niende årsmøte. Vi hadde en flott tur med kaptein Geir Eriksen og hans besetning. Noen hadde tatt nordgående M/S Lofoten opp til Trondheim og byttet over til årsmøteskipet der, andre kombinerte deltakelsen på årsmøtet med hel eller halv rundtur eller andre strekninger og kombinasjoner. Noen gikk i land eller kom om bord underveis sørover, mens de fleste var med til Bergen. Så var turen slutt, og det er jo alltid trist. De fleste dro hver til sitt, mens noen skulle være med årsmøteskipet et stykke nordover igjen. Det formelle årsmøtet gikk raskt unna, og ble avholdt etter avgang og frem mot lunsj. Årsberetning og revidert regnskap ble godkjent, styret ble gjenvalgt, medlemsavgiften ble stående uendret og ingen forslag til vedtekts- eller driftsendring eller æresmedlemmer forelå. Medlem Ingrid Keller i Tyskland hadde nok en gang laget trebrikker med modell av skipet til alle deltakerne. Dette er femte gang hun gjør denne fantastiske innsatsen, noe hun ble tildelt ØHRVdiplom for ( Fem år med årsmøteskip fra ØHRVverftet i Syd-Tyskland ). Ingrid kunne ikke delta på årsmøtet denne gangen, men hadde sendt brikkene til styret i forkant. Diplomet ble oversendt henne i etterkant av møtet. Vi benytter også anledningen her i bladet til å takke Ingrid for de flotte årsmøteskipene!!! Handelssteder i Lofoten og Vesterålen Jennestad Melbu Svinøya, Svolvær Storvågan Stamsund Ballstad Reine Å Handelssteder i Troms og Finnmark Vadsø Loppa øy Havnnes Maursund Lyngseidet Hamnvik, Ibestad Røkenes gård, Harstad Bildet viser årets utgave av ØHRV-årsmøteskipet, håndlaget av medlem Ingrid Keller Per Lillehagen var på sin hurtigrutetur nr 100, og fikk ØHRV-diplom for lang og tro innsats på kysten, og ble ønsket minst like mange turer fremover. Etter deilig lunsj i spisesalen holdt vårt æresmedlem Pål Espolin Johnson ( Æres-Pål ) et glimrende kåseri: To mot nord ved én av dem, 10

11 om en sykkeltur han og en kamerat fra Lillehammer hadde vært på i våres - fra Lillehammer til Nordkapp-platået. Fottur ut til tuppen av Knivskjellodden ble det også på turen. Gjennom Æres-Påls eminente fortellerevner, akkompagnert av hans egne bilder, ble vi tatt med på en fantastisk beretning gjennom 24 dagers tråkking nordover langs leia - i nærmest konstant motvind. Returen gikk standsmessig med M/S Finnmarken, men det er en annen historie. Kvelden ble avrundet med nydelig kveite-middag i spisesalen. Underveis var det god tid til samtaler og menings- og erfaringsutveksling medlemmene i mellom, og mange hadde mye å snakke om. HYLLET AHONEN MED HURTIGRUTETUR En rundtur Tromsø-Kirkenes-Tromsø med Hurtigruten var avskjedsgaven til Janne Ahonen fra hoppkomiteen i Norge. Dette kunne vi lese i Avisa Nordland (www.an.no) torsdag 10. juli i år. Onsdag kveld tok finnen avskjed med internasjonal hoppsport på hjemmebane i Lahti. Ahonen har blant annet vunnet Hoppuka fem ganger, og han har fem VM-gull og to OL-sølv (begge i lagkonkurransen). Verken det internasjonale eller det finske skiforbundet har noe med arrangementet å gjøre. Janne har invitert løperne selv. Etterpå blir det en liten sammenkomst, sier Clas Brede Bråthen, sportssjef for de norske hopperne, til avisen Nordlys. Det beste til den beste Roar Ljøkelsøy og Bjørn Einar Romøren var invitert fra den norske leiren. Andre gjester var Adam Malysz, Andreas Goldberger, Thomas Morgenstern samt en rekke finske hoppere. Også Mika Kojonkoski var til stede på festen for landsmannen. Kun Bjørn Einar hadde anledning til å stille, fordi Roar er på ferie, forteller Bråthen. På banketten etter rennet fikk Ahonen gaven fra hoppkomiteen i Norges Skiforbund. Når en av de som har betydd mest for internasjonal hoppsport gjennom tidene legger opp, må vi gi noe av det fineste Norge kan tilby, fortsetter Bråthen. Ideen om en rundtur med Hurtigruten tilhører Bråthen. Sammen med Tor Zachariassen som er leder i Norges Hoppdommerlaug har han sørget for at den går i boks. Finnen har ikke bestandig vært like glad i norske dommere. Gaven er en tur til Janne og familien, sier sportssjefen for de norske hopperne. Velkommen i 2018 Dersom Janne Ahonen ønsker å kombinere turen med et opplegg i Tromsø, lover Clas Brede Bråthen at hoppkomiteen skal være behjelpelig med det. Janne trenger ikke vente til 2018 før han benytter seg av gaven... Men dersom han ønsker seg tilbake til Tromsø om ti år, kan vi sikkert være behjelpelig med et opplegg, humrer han. TV-SUKSESS FOR HURTIGRUTEN Avisen Nordlys i Tromsø fortalte 24. september at Hurtigruten solgte for 10 millioner ekstra etter BBC-program (www.nordlys.no). For et par uker siden viste britiske BBC et timelangt program om Nord-Norge, ledet av superstjerna Joanna Lumley, som er mest kjent fra det elleville komiprogrammet «Absolutt fabelaktig». Målinger viste at én av fire briter som så på tv den kvelden, valgte nordnorsk natur. I etterkant av programmet mente Innovasjon Norge at programmet "In the land of the Northern lights" hadde en markedsføringsverdi på 100 millioner kroner for nordnorsk reiseliv. Nå forteller Hurtigrutens kontor i London om en formidabel salgsvekst som følge av programmet. Over all forventning - Vi visste at programmet ville utløse noe salg av norgesferier, men at det skulle være så enormt hadde vi ikke forutsett, sier Iain Cottam, daglig leder for Hurtigrutens salgskontor i London til Dagbladet.no. I fjor sendte kontoret kunder fra Storbritannia og Irland til Norge. I de to ukene etter at programmet ble vist hadde Hurtigruten en meromsetning på over 10 millioner kroner, sammenlignet med de samme to ukene i fjor, skriver avisa. - I uke 38 (programmet ble sendt uke 36, red. anm) solgte vi 204 vintercruise med Hurtigruten, hvor kunden skal reise før nyttår. Den samme uken året før solgte vi 41 slike reiser. Det er en salgsøkning på 400 prosent og overgår alt vi hadde håpet på, sier Cottam til Dagbladet.no. Cottam forteller om en genistrek på nett som utløste en strøm av besøkende. Hurtigruten registrerte nemlig nettsiden "Visit Northern Lights". I etterkant av BBC-dokumentaren tok det helt av, da forførte briter søkte etter ferie og nordlys. - Vi hadde 1800 besøk på nettsiden vår de to ukene før programmet ble sendt. De to ukene etter at det var sendt hadde vi derimot besøkende. Det er en økning på over 1200 prosent, sier Cottam til Dagbladet.no. MED HURTIGRUTEN PÅ NYTTÅRS-OPERATUR TIL OSLO Fredag 2. januar 2009 seiler MS Midnatsol fra Bergen via Stavanger med kurs for Oslo. Seilingen er utviklet i samarbeid med Den Norske Opera (DNO) og reisens hovedmål er det fantastiske og nye operabygget i Oslo, med en av operaverdens klassikere, Flaggermusen, på plakaten. Om bord i skipet vil du få møte sangere og musikere fra DNO, som har satt sammen et spesialtilpasset program for reisen mellom Bergen og Oslo. Det er også en spesiell glede å ha med avtroppende operasjef Bjørn Simensen som programvert om bord, sier rederiet på sin hjemmeside. 11

12 Bjørn-Henning Guldbrandsen, prosjektleder for Hurtigruten, tror kombinasjonen av Den Norske Opera og Hurtigruten vil gi en opplevelse utenom det vanlige. - Den Norske Opera gir musikalsk underholdning i verdensklasse. Når man kobler dette sammen med et av landets sterkeste merkevarer innen reiseliv og opplevelse må det bli bra, sier han. Seilingen ble utsolgt på kort tid i oktober. M/S MIDNATSOL MESSESKIP I OSLO Tradisjonen tro kommer et Hurtigruteskip til Oslo for å ligge som messeskip under den store Reiselivsmessen på Lillestrøm. Denne gangen er det igjen M/S Midnatsol som kommer. Den har vært her flere ganger i samme ærend, mens det var M/S Finnmarken som hadde dette ærefulle oppdraget forrige gang. Turen starter med seiling fra Bergen 2. januar med operatur (se egen sak). Skipet er åpent for publikum hver dag i perioden januar, og kan friste med kakebuffet, lunch, middag og underholdning. Det er også mulig å overnatte om bord. M/S MIDNATSOL PÅ VISNINGSTUR SØRPÅ Under en høytidelig overrekkelse kom to flasker med brus hjem etter å ha ligget på havets bunn i 67 år. Nå får de, sammen med en vakker plakett fra Hurtigruten, en framtredende plass på Hansas eget museum. - Vi i Hurtigruten tar vår jobb som transportør dypt seriøst sier dir. Per Eide-Olsen i Hurtigruten, og er glade for å kunne levere dem tilbake til Bergens-bryggeriet. -På tross av at Hansa reklamerer med at deres produkter er lagret lengst, går jeg ut fra at selv Hansa synes dette var i lengste laget, sier Hurtigrutedirektøren. Selv om de hverken har tatt skade av lagringen, eller krigshandlingene, avslutter Eide-Olsen. 40 år gamle DS Mira fra Det Bergenske Dampskibsselskab ble skutt i senk av den Britiske marine da den kom i sørgående rute og plutselig befant seg midt i ildlinjen under Lofotraidet. Skipet var akkurat kommet i vanlig Hurtigruten-drift igjen etter å ha vært tysk losjiskip siden 9 april Nå når brusen er kommet hjem, skal de få en hedersplass ved Hansamuseet i Bergen, forteller adm. Direktør Midtgaard. I det gamle bryggeriet har det siden 1891 vært brygget øl. Nå får de Hurtigrutefraktede snart sytti år gamle flaskene sin plass ved siden av maskiner, biler, verktøy, og annet. - Selv om jeg skulle ønske jeg kunne ha smakt på brusen slik dykkerne gjorde, avslutter Midtgaard. I år fant nemlig noen sportsdykkere brusflaskene ved vraket. De leverte dem til Hurtigruten som oppdaget at det var Hansabrus. Og nå er altså leskedrikken levert tilbake til den bergenske produsenten, siden det er i tråd med Hurtigrutens strenge kvalitetskrav som transportør. I forbindelse med at M/S Midnatsol skal til Oslo på nyåret under Reiselivsmessen (se egen sak), skal den også på en visningstur. Følgende besøk gjennomføres, og det er åpent skip i Moss og Sandefjord, men kun for inviterte i Gøteborg. Det er mulig å seile med på hele eller deler av runden: Fra Oslo søndag 4. januar kl Moss søndag 4. januar kl Gøteborg mandag 5. januar kl Sandefjord tirsdag 6. januar kl Tilbake i Oslo onsdag 7. januar kl GAMMEL BRUS OPP FRA HAVETS BUNN Avisen Fremover i Narvik hadde denne meldingen 23. september i år (www.fremover.no): Hurtigruten leverte søt skatt etter 67 år. Brusflaskeskatten stammer fra hurtigruteskipet Mira som i 1941 ble skutt i senk ved Brettesnes i Lofoten. Flaskene har ligget begravet på havets bunn siden andre verdenskrig. Nå blir de levert tilbake. - Dette var virkelig vel verd å vente på, sa adm. direktør Lars Midtgaard i Hansa Borg Bryggerier da han fikk overrakt 2 flasker Perle og Bruse fra dir. Per Eide-Olsen i Hurtigruten. Adm. direktør Midtgaard fra Hansa til høyre og dir. Per Eide - Olsen fra Hurtigruten HISTORIKK OM TIDLIGERE HURTIGRUTESKIP Kilde: Hurtigruten Sjøveien mot nord Dag Bakka jr. Våren 1930 fikk Nordenfjeldskes gamle Haakon Adalstein omsider avløsning, og i stedet satte selskapet inn dampskipet Kong Gudrød. Det var et av de nyeste kombinerte ruteskip som for det meste hadde seilt i ruten mellom Hamburg og Finnmark. Kong Gudrød var levert september 1910 fra Trondhjem Mek. Verksted og var å regne som en større utgave av ilgodsdamperen Tordenskjold. Kong Gudrød var på 1091 brt og 1000 dwt, med skroglengde på 215 fot. Passasjerinnredningen var samlet på hoveddekket, etter den vanlige inndeling med 1. plass akter, 2. i forskipet og 3. klemt sammen helt forut. Skipet hadde fått nytt sertifikat for 242 passasjerer i kystfart og 100 i europeisk. 12

13 Maskinen var av triple-ekspansjonstype på 1000 ihk, som gav knop i rute. Kong Gudrød var blant de siste konvensjonelle kombinerte skip som ble bygget. Rundt 1914 kom omleggingen i statsbidragene med sikte på å skille gods- og passasjerruter, og i 20-årene fikk passasjerbefordringen mindre rolle., bortsett fra de rene ekspressruter. Nå kom skipet til å seile i ilgodsruten mellom Oslofjorden og Nord-Norge. Da det etter hvert ble ønskelig å skifte ut Haakon Adalstein, var Kong Gudrød det beste alternativet selskapet hadde, selv om skipet ikke var helt egnet til Hurtigruten. Fra våren 1930 utover til 1935 gikk skipet for det meste i Hurtigruten, nok med enkelte avbrudd. Det var nå blitt endret en del, blant annet ble broen løftet et dekk, og røkesalong ble bygget til akterdekket. De kombinerte ruteskip var nå i ferd med å spille ut sin rolle, og i januar 1936 ble Kong Gudrød solgt til Pärnu Laeva AS i Pärnu, Estland. Det skiftet navn til Estonia og ble satt i rutefart mellom Tallin og Stockholm. Sommeren 1940 ble det overgitt til Sovjetunionen, som hadde overtatt landet etter avtale med Hitler-tyskland. Da Tyskland sommeren etter gikk til angrep på Sovjet. Ble Estonia 22. juni 1941 tatt som prise av to tyske shnell-båter i Østersjøen og ført til Åbo og fra 1943 som losjiskip ved Flak-Schule i Swinemünde, senere Kiel. I mai 1945 ble det funnet liggende i Kiel, nærmest som vrak. Det unngikk derved å bli utlevert som krigserstatning. De første år etter krigen var det lagt restriksjoner på tysk skipsfart, men fra 1949 ble det gitt lettelser. På denne tid ble vraket av Estonia solgt til Karl Waap i Kiel, som gikk i gang med å reparere skipet. Han klarte imidlertid ikke å fullføre ombyggingen, og derved ble skipet overtatt av banken, som lyktes å selge det halvferdige skipet til S. Stein i Hamburg. Først i 1945 ble det levert ferdig ombygget fra Werft Nobiskrug i Rendsburg, nå som Mönkedamm. Forandringen var total; skipet var blitt et motorlasteskip med moderne linjer med maskinen akter. I 1963 ble den solgt til andre tyske redere som Overbeck, og videre til Belgia i 1966 og ble Boom. Grekere kjøpte skipet i 1968 omdøpt Efthycia, senere omdøpt Phaedra av Pireus, inntil den gikk ut på 80-tallet. 100 ÅR SIDEN FØRSTE ANLØP TIL KIRKENES Onsdag 1. oktober i høst var det 100 år siden Hurtigruten startet med regulære anløp til Kirkenes. Det var DS Sigurd Jarl som var først skip med ankomst Kirkenes 1. oktober årsdagen ble markert da MS Finnmarken la til kai. Sør-Varanger kommune hadde sammen med produktavdelingen i Hurtigruten laget et flott program for dagen. MS Finnmarken hadde utvidet liggetiden med 1 time. Allerede ute i Bøkfjorden ble MS Finnmarken møtt av lokale fritidsfartøyer sammen med Kystvaktfartøyet Farm samt Losvesenets fartøyer. Inne ved kaien ble skipet mottatt med musikk og kulturskolen i Sør-Varanger utkledd i tidsriktige kostymer. Frimerkeklubben i Kirkenes kom ombord og solgte sin hurtigrute-jubileumskonvolutt. Ombord ble det servert kaffe og kaker, og 100- årsfilmen om Hurtigruten ble vist i ett av skipets konferanserom. GAMMEL TRAVER OBSERVERT I PANAMA Den utmerkede nettavisen Vesterålen Online (vol.no) hadde denne saken 22. oktober i år. At VOL har lesere over hele verden får vi stadig nye beviser på. I morges lå det epost fra Knut Andreassen om bord på Wilhelmsen-skipet MV Tamasis. Hei vi gikk gjennom Panama Kanal nå sist søndag. Da vi kom til Manzanillo fikk jeg se en gammel kjenning. Det var MS Polarlys, som gikk som Hurtigruteskip på 60 tallet tipper jeg. Dessverre fikk jeg ikke tatt noe bilde pga mye tåke. Og ikke fikk jeg gå gjennom porten for å se på båten. Men det jeg såg fra brua på MV Tamesis var en utslitt gråmalt båt, med et rødt kors i skorsteinen. Den har visst vært brukt som mercy-skip for frivillige leger og sykepleiere som har dratt ut til øyene i Panama for å behandle folk. Men det er det visst slutt på. Men det er enda mye båt igjen av den. Så hvis noen lurer på hvor hun ble av så vet dere det nå. avslutter Andreassen sin epost til VOL-leserne. GAMLE SALTEN TILBAKE TIL BODØ D/S Kong Gudrød Foto: Fra NFDS plansje Medlem Odd Kolberg i Drammen, en mangeårig trofast bidragsyter til dette bladet, har sendt oss denne saken basert på en artikkel i Avisa Nordland (an.no). En gruppe investorer i Bodø har kjøpt Salten Dampskipsselskaps tidligere flaggskip MS Salten tilbake til byen for 8,9 millioner. Som kjent har Gamle Salten med havn i Stavanger fungert som hotell og restaurantskip. Eierne i sør bestemte seg 13

14 for å selge Gamle Salten etter å ha anskaffet seg et større skip. MS Salten var bygget i 1953 og var bygget etter samme lest som de fire langt større Italia-båtene. Skipet har fire salonger og 30 lugarer med plass til 60 personer. Xxx bilde polfarere, er blant foredragsholderne om bord. Konferansen vil samle ledere innen opplevelsesturisme verden over, tilrettelegge for nettverksbygging, samarbeid, kunnskapsutveksling og effektiv utvikling av det betydelige potensial som ligger i denne type aktive reiser. De ulike fagsamlingene om bord på MS Midnatsol vil ha et underliggende fokus på forskningsresultater og trender innen opplevelsesturisme. Bærekraftig utvikling vil stå som et svært viktig punkt på konferansens dagsorden. I tillegg til et høyt faglig innhold vil det legges til rette for unike opplevelser ved deltakelse på et bredt spekter ekskursjoner og aktiviteter. Havfiske, havørnsafari, Ringve museum og tette møter med samisk kultur er bare et utvalg opplevelser som venter deltakerne. - Dette er en svært viktig konferanse, spesielt for de som jobber innen aktivitetsbaserte reiser, sier Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge. Gamle Salten på Bodø havn Foto: Avisa Nordland (an.no) Gamle Salten har tjent sin tid i lokalfarten i Salten området, vært avløsningsskip i Hurtigruten og gått i Mosjøruten og til Svalbard om sommeren. I en lang periode frem til 1995 var Gamle Salten skoleskip inntil veteranbåtentusiaster i Stavanger overtok og etter nitidig arbeid førte det stolte skipet tilbake til fordums prakt. De nye eierne har dannet et AS og skal drifte skipet etter samme konsept som i Stavanger. I november seilte Gamle Salten nordover, og denne gangen legger skipet til havn for å bli i Bodø for alltid. La oss håpe det blir i sentrum utenfor Løvolds kafé der hurtigrutene tidligere hadde fast kaiplass (Se for flott bildeserie fra hjemkomsten - i stilig samseiling med M/S Lofoten). INTERNASJONALT REISELIV SAMLET PÅ HURTIGRUTEN Hurtigruten ASA meldte 3. oktober i år at rundt 300 representanter for verdens mest aktive reiselivsaktører samles om bord på hurtigruteskipet MS Midnatsol 22. oktober. De skal se nærmere på hva Norge har å by på av aktivitetsbasert reiseliv. Den amerikanske organisasjonen Adventure Travel Trade Association (ATTA) legger sin verdenskongress, Adventure Travel World Summit, til Norge og Hurtigruten fra 21. til 25. oktober. Dette er første gang konferansen legges til Europa, og at Norge og Hurtigruten velges er alene en anerkjennelse av hva vi har å tilby. Over 300 personer fra reiselivsaktører verden over har meldt seg på konferansen og sjøreisen fra Tromsø til Bergen. Unik natur og ekte kultur gjør Norge til et land med naturgitte fordeler i den internasjonale konkurransen om gjestene. Arrangementet om bord på Hurtigruten er et samarbeid med Innovasjon Norge, som i tråd med deltakernes bransjefokus, spesielt vil vise fram Norge som et reisemål for de med ønske om aktive opplevelser. Det legges opp til mange arrangementer underveis, både ekskursjoner og foredrag. Børge Ousland, en av verdens mest meritterte Konserndirektør for Hurtigruten Hans Rood mener konferansen gir enorme muligheter for å profilere et unikt reiselivsprodukt. - Norge er et av verdens desidert vakreste land, med ekte kultur og en natur som innbyr til nettopp aktive opplevelser. Dette er noe resten av verden misunner oss. Vår jobb er å vise det fram, og denne konferansen er nettopp en slik anledning. Norge tilbyr utrolige og endeløse muligheter for eventyr og aktive feriereisende. Responsen vi får fra turoperatører og våre gjester er svært positive. Det nærmeste vi kommer en klage er hvorfor vi ikke har posisjonert Hurtigruten for de som føler seg litt yngre og er klare for mer utforskende opplevelser. Nettopp derfor er denne konferansen så viktig for Norge og Hurtigruten, sier Hans Rood. NY KATALOG OG SALGSREKORD VG.no meldte 8. oktober i høst: På en av tidenes verste børsdager satte Hurtigruten rekord i antall solgte reiser i løpet av en dag. Denne gladmeldingen stod å lese på vg.no den 8. oktober i høst. Salget skjedde i forbindelse med at Hurtigruten presenterte 2009-programmet i Bergen. Norske bedrifter og interesseorganisasjoner kjøpte reiser for tre millioner kroner. Og dagen etter ble det solgt reiser for en million kroner i Ålesund. - Så langt har vi ikke merket mye til finanskrisen på salget, sier direktør for Hurtigruten Norden, Per Eide-Olsen. Likevel har Hurtigruten hatt store økonomiske problemer i det siste. - Betyr den gode starten på salget av 2009-programmet et lys i tunnelen? - Utrolig nok selger vi reiser som aldri før. De økonomiske problemene har helt andre årsaker, som oljekostnader og renteutgifter. Det har gått hardt ut over driften, sier Per Eide-Olsen. Han påpeker at det likevel ikke blir innskrenkinger i programmet for Snarere tvert i mot. Det blir lengre seilinger til Antarktis, og Hurtigruten blir nå lettere tilgjengelig, i og med at de nå vil selge pakkeløsninger med fly og overnattinger på land i kombinasjon med cruise. 14

15 Praktkatalog For å gjøre Hurtigrutens 2009-program kjent i utlandet, er det for første gang laget en 120-siders glanset internasjonal katalog. Den skal oversettes til mellom 10 og 15 språk og distribueres i Australia, Saur- og Nord-Amerika, Asia og hele Europa. Katalogen trykkes i et opplag på en million eksemplarer, og Eide-Olsen tror dette blir den norske bokutgivelen som blir lest av flest utlendinger neste år. - Vi er glade for signalene i Statsbudsjettet, om at regjeringen vil prioritere nettopp markedsføringen av Nord-Norge i utlandet, sier han. Regjeringen har satt av 245 millioner kroner til å fremme Norge som reisemål i Norgesreklame Den nye glansede Hurtigrute-katalogen er fullspekket med Norges-reklame, med blant annet informasjon om den norske kysten. Den informerer også om seilingsalternativer til Grønland, Antarktis og Svalbard. - Dette er ren folkeopplysning om Norge, og vi håper å trekke til oss en halv million kunder. Slik sett er dette en billig investering for oss ettersom vi får omtrent en kunde for hver annen katalog vi sender ut, sier Eide-Olsen. I fjor hadde det norske cruiserederiet oppunder en halv million gjester, og åtte av ti var utlendinger. - Det arbeidet vi legger ned i å informere om Norge kommer landet til gode i form av økt turisme, og økt kunnskap om Norge, sier direktør for Hurtigruten Norden, Per Eide-Olsen. HURTIGRUTEN I «HIMMELBLÅ»-LAND -Sist sommer prøvde vi ut en slik Vega-utflukt mens Hurtigruten lå til kai i Sandnessjøen. Etter Vega-besøket tok vi igjen Hurtigruteskipet i Brønnøysund, forklarer informasjonsdirektør Ragnar Norum om opplegget som var så vellykket at det kommende sommer blir fast innslag på Hurtigrutens utfluktsprogram. Det var avisen VG som meldte dette 1. november i år. Helgelandskystens flotte, men sårbare Vega-øyer, beliggende utenfor Brønnøysund og ikke langt fra Torghatten, er for alvor blitt folkeeie gjennom TVserien "Himmelblå" i NRK. Serien er tatt opp på Ylvingen - fiskerøya mellom Vega og fastlandet. (Og Redaksjonen legger til at Ylvingen er hjemstedet til klubbens æresmedlem Halfrid Halvorsen). Men framfor alt er det Vega-øyenes UNESCO-status som gjør øysamfunnet interessant for Hurtigrutens passasjerer. Under den 4 timer lange Vega-utflukten besøker turistene E-huset (ærfuglmuseet) på Nes, kikker innom stedets kystkafé og får høre om verdensarven med den unike kystkulturen og ærfuglbestanden på Vega. - Planene er å bygge et eget verdensarvsenter på Nes, i tilknytning til de gamle sjøhusene der, forteller Sølvi Kristoffersen på turistkontoret i Brønnøysund til VG Nett. Kristofffersen og Destinasjon Helgeland gleder seg over at Vega-utfluktene fra Hurtigruten blir permanent etter prøveperioden, og frykter ikke at pågangen av båtturister vil true det sårbare øymiljøet. - De svære Hurtigruteskipene kan ikke legge til på Vega, så turistene skysses inn i småbåt, forklarer Kristoffersen. Etter "Himmelblå"-suksessen vil man også gjøre et nummer av innspillingen på Ylvingen i det småbåten passerer på vei fra Vega til Brønnøysund, sier Kristoffersen, som medgir at de nyter "Himmelblå-rusen" og ønsker at den skal vare lenge. MINNESMERKE PÅ HAVØYGAVELEN Fra medlem Helge B. Kristiansen i Oslo har vi mottatt bilde av minnesmerket for D/S Hera som forliste i Han skriver: 18 mars 1931 gikk sørgående hurtigrute DS Hera i storm og tett snøvær rett på det stupbratte fjellet "Havøygavelen" Styrmannen som klarte det kunststykke å klatre rett opp den stupbratte fjellveggen i snø og is for å hente hjelp i Havøysund fikk Kongens fortjenestemedalje. Hans prestasjon medførte at de fleste av passasjerene ble berget. Ennå til slutten av 1960 åra kunne vi se jernplatene fra Hera som lå nede i fjæra under fjellet. Minnesteinen som jeg sender bilde av står plassert oppe på Havøygavelen nøyaktig på det stedet som styrmann Ravn kom opp på fjellet. Forøvrig så står det ei minnestøtte over de som omkom ned ved dampskipskaia i Havøysund. Redaksjonen legger til at vi i ØHRV-nytt 1/2004 hadde en utførlig artikkel som omhandlet Heras havari og redningsinnsatsen som innbyggerne i Havøysund gjorde i Minneplaten på Havøygavelen Foto: Helge B. Kristiansen MENINGSFULL FERIE Fra medlem Doris Heinzel i Tyskland har vi mottatt en hyggelig ferierapport fra september i år. Hun skriver: Vi tilbrakte flere dager på Ulvesund Fyr, presis 16 minutter etter Måløy nordgående Hurtigruten. 15

16 Hver morgen kl kunne vi fotografere og oppleve skipene som kom forbi fyret. Vi nøt ferie veldig, uten TV, PC, radio og avis - bare tid for å slappe av og for å tenke til Hurtigruten. du savner. Skulle du som besøkende ha innspill setter vi stor pris på tilbakemelding. Benytt e- postadresse: Vi i Hurtigruten skal gjøre vårt ytterste for at sidene til enhver tid skal være komplette og oppdaterte. Med din hjelp vil vi også kunne utvikle sidene ytterligere og gjøre dem enda bedre. Nyhet på hjemmesiden - gode restplasstilbud! Redaksjonen iler til og anbefaler varmt nyheten Velg og seil, et nytt og lenge etterlengtet tilbud med ukentlige oppdateringer på restplasser til svært gunstige priser!!! Denne er kun tilgjengelige på nett og omfatter bare distansereiser, ikke rundturer. M/S Vesterålen passerer Ulvesund fyr Foto: Doris Heinzel ENTUSIASTKALENDEREN 2009 Nok en gang har medlem Ketil Wigen i Ålesund kontrahert og fått sjøsatt sin flotte Entusiastkalender med egne bilder av Hurtigruten måned for måned, naturligvis tilpasset skiftende årstider. Og i kjent stil reklamerte han for den under årsmøtet. Tradisjonen tro er kalenderen til salgs for kr 150,- pr. stk. pluss evt. kr 25,- for postal forsending. Kalenderen kan bestilles fra Ketil på tlf eller eller pr. post til Nyledbakken 3, 6012 Ålesund. Fjorårets kjøpere mottar automatisk 2009-utgaven. Ketil legger årlig ut, særlig i egen region, i beste Jahn-Teigen-stil, altså mil etter mil, med egen bil langs leia, og til fots i høyden på broer og i fjellskrenter for å sikre nye blinkskudd til sitt faste og kjære prosjekt - neste års kalender. Løp og kjøp! REDERIET MED NYE NETTSIDER Hurtigruten ASA lanserte mandag 3. november i år nye nettsider, med brukervennlighet og unike opplevelser i fokus, og sier følgende i sakens anledning: Nytt design og ny struktur Vi håper nettsiden tilfredsstiller våre besøkendes krav, både når det gjelder reisebestilling, produktinformasjon og et mer generelt informasjonsbehov. Sidene har fått helt nytt design og en struktur som skal gjøre innholdet lettere tilgjengelig. PRESTISJE-PRISER TIL HURTIGRUTEN 6. november i år ble Hurtigruten kåret til "Beste nisje-cruise" under prestisjetunge British Travel Awards i London., meldte avisen Fremover i Narvik 7. november (www.fremover.no). Hurtigruten vant prisen i skarp konkurranse med internasjonale cruise-selskaper som Voyages of Discovery, Quark Expeditions, Viking River Cruises og Swan Hellenic. Flere titalls tusen kunder, agenter og representanter innen reiselivsbransjen har gitt sine stemmer i kåringen om hvem som fortjener utmerkelsen for fremragende virksomhet innen internasjonalt reiseliv. Senest i fjor mottok Hurtigruten utmerkelsen Best på spesialcruise under Travel Weekly Awards i England, i likhet med British Travel Awards en høythengende utmerkelse i bransjen. Iain Cottam, direktør for Hurtigruten UK, legger ikke skjul på at seieren torsdag kveld betyr mye. - Dette er en prestisjefylt kåring, og betyr en voldsom anerkjennelse for oss. Seieren vil bidra til økt vekst og fremtidig suksess. At vi vinner nisjen i to uavhengige kåringer betyr at vi klarer å holde et høyt kvalitetsnivå i et tøft cruisemarked, sier Iain Cottam. Han trekker blant annet frem Hurtigrutens bevisste satsning på vinteren med blant annet opplevelsesreiser som Hunting the light som sentralt element. - Etter opprettelsen av direkte flyrute mellom London og Tromsø er vi blitt en mer tilgjengelig med en veldig eksotisk destinasjon for det kresne cruisemarkedet i England, sier Cottam. Tredjeplass 17. november ble det kjent at Hurtigruten tok nok en pris bronseplassen i kategorien «Beste cruiseselskap» i Travel Awards Første-plassen gikk til Celebrity etter en avstemning gjort blant leserne til Guardian, Observer og guardian.co.uk. På andreplass blant de britiske lesernes cruisefavoritter kommer erkebritiske (men amerikanskeide) Cunard. Å legge om til helt nye internettsider i et globalt selskap er krevende, og vi ber om forståelse dersom det er innhold, funksjoner eller informasjon 16

17 NYE SJØKART GIR STØRRE TRYGGHET Avisa Nordland, som utkommer i Bodø, hadde denne saken 13. november i år: Et omfattende arbeid gjennom de siste ti årene ligger bak de nye kartene. Prosjektet har kostet 400 millioner kroner, og kvadratkilometer er målt på nytt, opplyser Statens kartverk, som har stått for arbeidet. De nye kartene er nå tatt i bruk, blant annet av Hurtigruten. Torsdag markerte statssekretær Heidi Sørensen (SV) at arbeidet er i havn. Hele kysten Det er en historisk begivenhet at hele norskekysten nå er dekket av elektroniske sjøkart, sa Sørensen. Hun viste til at det har vært stor oppmerksomhet omkring arbeidet med nye sjøkart. Flere ganger har saken stått på Stortingets dagsorden. Sørensen sier at de elektroniske kartene, som har fått betegnelsen ENC, vil være til nytte både for store skip og fritidsbåter og de vil bidra til færre ulykker til sjøs. Gjennomsnittlig skjer det hvert år i underkant av 100 grunnstøtinger. Det Norske Veritas har anslått at opp til 40 prosent av ulykkene kan unngås dersom navigasjon basert på autoriserte kart blir vanlig om bord, sier statssekretær Heidi Sørensen. Nøyaktige Hurtigruteskipet Trollfjord er ett av skipene som har tatt i bruk de nye elektroniske kartene. Mens skipet lå til kai i Bergen torsdag kunne kaptein Tormod Karlsen demonstrere bruken av dem for statssekretær Sørensen og folk fra Statens kartverk. Vi har brukt de nye kartene i en måneds tid og vi er svært fornøyde. Det er først og fremst nøyaktigheten som er sterkt forbedret, sier kaptein Karlsen. Han framholder at de nye kartene er til god hjelp ved navigasjon i trange farvann og mener kartene vil gjøre ferdselen til sjøs trygger. Det er viktig med god opplæring i bruken av disse kartene, noe Hurtigruten legger stor vekt på, understreker kapteinen på Trollfjord. Nådde målet Stortinget vedtok for ti år siden at arbeidet med oppdaterte elektroniske sjøkart måtte forseres. Kartsituasjonen midt på 1990-tallet var bekymringsfull. Bare 44 av 130 sjøkart i hovedkartserien for norskekysten var av tilfredsstillende kvalitet, forteller kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup. Mange av kartene baserte seg på 100 år gamle målinger. Stortinget vedtok derfor å tilføre kartverket 400 millioner kroner for å få oppdaterte kart innen Det er gledelig å kunne konstatere at vi nådde i mål innen fristen, sier Frøstrup. MOBILSJOKK TIL SJØS Bergens Tidende meldte 11. juni: Det som skulle være et par hyggelige telefonsamtaler hjem fra norskekysten, viste seg å fort bli dyrt (Redaksjonen er kjent med at flere har tilsvarende erfaringer). I april var Knut (79) og Åsta (67) Brekke på tur med Hurtigruten, og brukte mobiltelefonen sin med Tele2-abonnement i god tro om at det var med vanlige norske takster. Men det var det ikke. Da telefonregningen kom viste den over 1700 kroner, mer enn tre ganger så mye som til vanlig. - En av samtalene som jeg har mottatt varte i tre minutter og 40 sekunder, og den kom på 103,24 kroner. Det er jo horribelt, sier Knut. En annen mottatt samtale som varte i 2 minutter og 45 sekunder ble de fakturert 77,56 kroner for. Med Tele2s vanlige takster ville disse samtalene vært gratis. - Jeg blir så rasende over slikt, sier Knut. Han ringte til mobilleverandøren sin for å få svar. Jeg ringte kundeservice. De ville først ikke snakke med meg og nektet å svare, det var ingen forståelse å få fra dem, men til slutt fikk jeg en forklaring. Forklaringen var at Knuts mobil hadde koblet seg opp mot det nettet som var det sterkeste og som gav ham best mulige signaler i forhold til hvor han var. Det var den norske GSM-operatøren Maritime Communications Partner (MCP), som tilbyr satellittnett til sjøs. Det Telenor-eide selskapet trakk paret for høye utenlandstakster til tross for at de fortsatt var innenlands. I tillegg til Hurtigruteskipene har Danskebåten og Kiel-fergen fått installert dette mobilnettet som fører til at all mobilkommunikasjon til og fra skipene går via satellitt. - Jeg fikk høre at dette er var min egen feil, og at for å ha unngått det skulle jeg ha satt mobilen min til manuelt valg av nettverk. Det er mulig det står i kontrakten, men dette skjønner jo ikke vi vanlige forbrukere oss på, forklarer Knut. Han refererer til hendelsen som svindel, og håper at opplevelsen hans kan stå som en advarsel for andre. Prisene på fakturaen hans var langt over det Tele2 opplyser om på nettsidene sine. Forklaringen Knut og Åsta fikk på det var at samtalene var blitt registrert via England. - Vi er fullstendig klar over at når man er i utlandet så må man betale litt ekstra, men nå var vi faktisk innenlands, sier Åsta. Tele2 vil ikke uttale seg i saken før fakturaen til Knut og Åsta er ferdigbehandlet. Ifølge dem skal telefonsamtaler fra skip, både mottatte og utgående, stemme overens med prisene de oppgir på nett. I slutten av mai satte Telenor ned prisene sine til halvparten av det Tele2 og Netcom tilbyr. -Kundene har i stor grad ikke vært klar over de høye ringeprisene, siden de fortsatt befinner seg i Norden når de er om bord i skipene, sier Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor. Til tross for alt hadde Knut og Åsta en kjempeflott tur. Nydelig var det, sier Knut. - Hadde jeg bare visst dette på forhånd så skulle jeg heller latt være å ringe. 17

18 EN HISTORIE OM RAGNVALD JARL Fra Æresmedlem Pål Espolin Johnson ( Æres-Pål ) har vi mottatt dette bidraget: Under opprydning i skrivebua nylig fant jeg i en skuff et brev datert mai Inni lå noen fotografier jeg rent hadde glemt at jeg hadde fått tilsendt. Avsender var Eva Salvesen fra Oslo. Hun deltok i en gruppe jeg var reiseleder for på Nordlys i påsken det året. Hun takker varmt for turen, men hennes egentlige ærend er bildene. Hun skriver: - Så sender jeg deg noen fotografier som kanskje interesserer deg. Det er fotografier av en vidunderlig karaffel i krystall med sølv håndtak, lokk og interessante innskrifter. Det er en gave til min morfar Ulrik Fredrik Cappelen Aagaard ( ) fra passasjerene på S/S Ragnvald Jarl i Jeg husker at min mor fortalte at hennes far hadde oppholdt seg et helt år i England mens det bygget skipet og nå tenker jeg meg at min karaffel er en gave fra passasjerene fra Ragnvald Jarl s første tur i I familieboken ser jeg (for øvrig) at min morfar fra 1898 var ekspeditør for Nordenfjeldske og Bergenske Damskipsselskaper. D/S Rangvald Jarl Bilde tilhører Bård Kolltveit Så langt Eva Salvesen, karaffelens eier. På karaffelens sølv kan leses følgende inngravering: To Captain Aagaard. From Passengers of S/S Ragnvald Jarl. June 21 July Kaptein Aagaards barnebarn Eva synes å være av den oppfatning at det er hurtigruteskipet D/S Ragnvald Jarl det dreier seg om. Men det kan ikke stemme. Det første hurtigruteskipet med et slikt navn kom først i 1940, og var det tidligere danske Bornholm kjøpt av Nordenfjeldske til erstatning for skipene som krigens begynnelse hadde sendt til bunns. Dessuten var jo 1892 et år før Hurtigruten så dagens lys. Den Ragnvald Jarl Eva Salvesen referer til, er åpenbart det skipet Nordenfjeldske lot bygge i Newcastle on Tyne for Englandsruten og som gikk sin jomfrutur fra Trondheim til Newcastle 5. juni Men et mysterium gjenstår: Av inskripsjonen på karaffelen fremgår det av datoene at de begeistrede engelske passasjerer befant seg på reise med skipet i hele 13 dager fra ! Hvordan kan det henge sammen? En rask telefon til Sjøfartsmuseets tidligere direktør, hurtigrutevenn og medlem Bård Kolltveit løser mysteriet. I vinterhalvåret forteller han - gikk Englandsruten, betjent av Nordenfjeldske og Bergenske i fellesskap, i strak rute Trondheim Bergen Newcastle. Men når sommeren kom, salte skipene om og ble turistruter som brakte bemidlede briter til de norske vestlandsfjorder underveis. Odda, Granvin, Balestrand, Gudvangen, Mundal, Loen, Olden var noen av de tallrike anløpstedene. Og siden fjordene er mange og lange, tok det sin tid! Slik gikk dagene, og slik kunne det bli hele 13 av dem! Før britene var hjemme igjen. Foto: Eva Salvesen HURTIGRUTEN REDDET VINDSURFERE Medlem Vidar Moen i Drammen, en ivrig bidragsyter til bladet, tipset oss om denne saken: Hurtigruteskipet MS «Polarlys» reddet i høst to vindsurfere opp fra sjøen i nærheten av Nyhavna i Aukra. - Polarlys observerte de to brettkarene i sjøen og så at de hadde problemer så de sjøsatte en liten redningsbåt og plukket dem opp, opplyser redningsleder Nils Ole Sunde ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge til Dagbladet.no. De to ble oppdaget ved en tilfeldighet. En av passasjerene som ble vitne til redningsaksjonen forteller til Dagbladet at det blåser kraftig i området. - Hurtigruta stoppa ca. en time fra Molde. Der plukka vi opp de to karene, forteller han. Hovedredningssentralen ble varslet om hendelsen klokken De to mennene var etter forholdene i fin form, men ble likevel tatt hånd om av helsepersonell. Det hører med til historien at i 1919 solgte rederiet Ragnvald Jarl, og det skulle gå 21 år før skipsnavnet igjen skulle dukke opp på kysten, men da som hurtigruteskipet Ragnvald Jarl. 18

19 VINTEROPPLAG OG ITALIATJENESTE M/S Nordnorge og MS Nordlys skulle denne vinteren ligge i opplag i Åndalsnes (ref. forsiden på dette bladet). M/S Nordnorge lå en måneds tid som hotellskip på Mongstad-anlegget utenfor Bergen i september før hun anløp Åndalsnes. M/S Nordlys ankom opplagskaien midtveis i oktober. Få timer før dette bladet skulle gå i trykken, ringte medlem Ketil Wigen fra Ålesund oss med den helt ferske nyheten om at M/S Nordnorge i løpet av første uke i desember skulle sette kursen for Italia hvor hun skal tjenestegjøre som hotellskip ut april. 671 Christian Rulker 7560 Vikhammer 672 Anne Ryen Holmsen 1532 Moss 673 Helge Larsen 1532 Moss 674 Alf Bustadmo 3946 Porsgrunn 675 Jan B. Michelsen 3031 Drammen 676 Øistein T. Holtmon 3050 Gol 677 Kari Hallingstad 3400 Lier 678 Alf B. Hallingstad 3400 Lier VIKTIGE DATOER: VINNER AV FORRIGE KJENTMANNSPRØVE Oppslutningen om kjentmannsprøven i forrige utgave var nok en gang stor, og syv klarte denne gangen alle. De riktige svarene på ØHRVs Sommernøtter 2008 var: 1) Trondheim 2) Sandnessjøen 3) Buholmråsa fyr (i sørenden av Folda) 4) Hammerfest (Gjenreisningsmuseet) 5) Tromsø 6) Vardø (Vardøhus festning) Ved loddtrekning blant de med alle rette svar har vi kåret Nora van Oirschot fra Nederland som vinner av kjentmannsprøven i forrige utgave. Hun er den heldige vinner av den flotte Hurtigruteboken fra Berit Liland og Forlaget 67N, som har donert tre bøker til konkurransen (som går til vinneren denne gang og til de to neste)! Se bokomtale i forrige utgave av ØHRV-nytt. Premien kommer i posten. Vi gratulerer! Dato Begivenhet (se egne saker) januar M/S Midnatsol til Østlandet (visningstur og hotellskip) 5. mars Filmfestival på M/S Trollfjord (Trondheim-Kirkenes) 6. mars Deadline neste utgave, som blir påske-nummeret Vi ønsker alle våre medlemmer og øvrige lesere en riktig god jul og et godt nytt år! NYE MEDLEMMER LESERBILDE: Vi har også denne gangen gleden av å ønske nye medlemmer hjertelig velkommen inn i klubben! Medlemmer nummereres fortløpende. Numre på medlemmer som går ut av klubben gjenbrukes ikke, og blir med andre ord stående tomme. NR. NAVN POSTSTED 667 Tore Johansen 3046 Drammen 668 Svein Lillevik 3153 Tolvsrød 669 Vivi B. E. Johnson 1184 Oslo 670 Gudrun Rulcker 7560 Vikhammer Besetningen på M/S Nordkapp viser frem noe av kolleksjonen fra butikken om bord Foto: Jon Lillehagen 19

20 ØHRVs JULENØTTER Svarfrist: Samme som deadline for neste utgave, se viktige datoer. Svar sendes til redaksjonen: 1) Hvor er vi her? 4) Hva heter kirken og på hvilken øy ligger den? 2) I hvilken havn finner vi dette monumentet? 5) I Hvilken havn er hurtigruten her? 3) Hvor er vi her? 6) Ombord i hvilken Hurtigrute finner vi dette maleriet? 20

Vi byr på ren magi også om vinteren

Vi byr på ren magi også om vinteren Årsrapport 2007 Vi byr på ren magi også om vinteren Hurtigruten byr på ekte opplevelser i unike farvann, og det gjør vi hele året. I sommerhalvåret dreier det seg om hurtigruteturen langs norskekysten,

Detaljer

ØHRV-nytt Nr 3-2005 Redaksjonen avsluttet lørdag 3 desember 2005. Ansvarlige redaktører: Tlf: 415 48 086 (NB! Nytt nummer)

ØHRV-nytt Nr 3-2005 Redaksjonen avsluttet lørdag 3 desember 2005. Ansvarlige redaktører: Tlf: 415 48 086 (NB! Nytt nummer) ØHRV-nytt Nr 3-2005 Redaksjonen avsluttet lørdag 3 desember 2005 Ansvarlige redaktører: Trond I. Østgaard Per Lillehagen Tlf: 913 53 776 Tlf: 415 48 086 (NB! Nytt nummer) E-post: trond.ostgaard@bi.no E-post:

Detaljer

Hovedpunkter 2011. Innhold. Finansiell kalender 2012

Hovedpunkter 2011. Innhold. Finansiell kalender 2012 Årsrapport 2011 2 3 Innhold Om Hurtigruten 4 En del av Norge siden 1893 4 Den store jubelferden 7 Adm. dir. Olav Fjells artikkel 9 Virksomheten 11 Visjonær grunnlegger 11 Organisasjon 20 Helse, miljø og

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender Årsrapport 2008 Hovedpunkter 2008 Innhold yy Forbedringsprogrammet Svart Belte gir driftsforbedringer og økte inntekter yy Salg av virksomheter bidrar til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet

Detaljer

ipdf brukerveiledning

ipdf brukerveiledning Årsrapport 2 ipdf brukerveiledning Dette dokumentet er en interaktiv PDF (ipdf). Den fungerer som en vanlig PDF, men har i tillegg interaktive funksjoner for navigasjon. For utskriftsvennlig versjon, se

Detaljer

NæringsRapport. Port of Narvik. Ring han Lund med en gang - side 18 NR.4-2007. Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625. FINALE I RETTSALEN - side 8

NæringsRapport. Port of Narvik. Ring han Lund med en gang - side 18 NR.4-2007. Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625. FINALE I RETTSALEN - side 8 Ring han Lund med en gang - side 18 NæringsRapport NR.4-2007 Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625 Ole Lund Riber FINALE I RETTSALEN - side 8 Olav Fjell Brynjar Forbergskog VOKSER I SØR - side 23 Martin

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Remiks Miljøpark as er en av Tromsø kommunes aller største suksesshistorier. Men suksessen provoserer litt

Detaljer

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen NOVEMBER 2010 BRENNHETT MATERIALE Glad for økt aktivitet SIDE 14-16 Politikere og næringsliv var samstemt om hva fremtidens Tromsø manglet. Men i dag fremstår Gullegget

Detaljer

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 24. ÅRGANG FOKUS: Transport, spedisjon, logistikk Informasjonsteknologi Luftens dronning Bente Slåtto Steien i Harstad er i dag en erfaren forretningskvinne med suksess. I år er

Detaljer

Sparer miljøet. Stikker fra Bomregningen. Håper på handling. Innspurt PÅ alnabru. Trønder. mens du sover. Valg 2009:

Sparer miljøet. Stikker fra Bomregningen. Håper på handling. Innspurt PÅ alnabru. Trønder. mens du sover. Valg 2009: KUNDEMAGASIN 3-2009 Utenlandske sjåfører Stikker fra Bomregningen Innspurt PÅ alnabru Erke- Trønder Albert E. Olsen erobrer norden Ellos til topps i MyPackkonkurranse Leverer varer mens du sover Valg 2009:

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Henter inn milliarder til Tromsø Takket være internasjonale selgere som Nina Soleng i KSAT, henter Tromsø

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Dobbeltspor på Jærbanen Gråkallbanen på AppStore Gå for grønt Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2009

knutepunktet utover det forventede Dobbeltspor på Jærbanen Gråkallbanen på AppStore Gå for grønt Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2009 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2009 Dobbeltspor på Jærbanen Gråkallbanen på AppStore Gå for grønt utover det forventede Kjære medarbeider Vi er i desember måned, snart jul og tid for

Detaljer

knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011

knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011 Vellykket anbudsoppstart i nord og øst Enorm oppslutning om trikken i Trondheim Med tidsmaskin til Madagaskar utover det forventede innhold februar

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

MONO. Industrien lokker til Rana. Side 12-13

MONO. Industrien lokker til Rana. Side 12-13 MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 2 / 2 0 0 7 Miljø mulighetenes marked Flere bedrifter i Rana produserer eller tar i bruk produkter som sparer miljøet. Side 6-11 Stig i Straumen Bli med

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2012

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2012 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2012 Boreal velger norsk verft Tour de Boreal Vil bygge et topp moderne buss-depot utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2012 juni Sommer sol

Detaljer

Lang vei til høy profitt. Snuhavn i nord. Smaken av Nord-Norge. ARNE TRENGEREID: Må by på enda bedre opplevelser. side 6-11. side 24-26.

Lang vei til høy profitt. Snuhavn i nord. Smaken av Nord-Norge. ARNE TRENGEREID: Må by på enda bedre opplevelser. side 6-11. side 24-26. Lang vei til høy profitt side 6-11 Snuhavn i nord side 24-26 Utgivelse 2/2012 Smaken av Nord-Norge side 28-29 ARNE TRENGEREID: Må by på enda bedre opplevelser side 13-15 Inkludert: SOMMERSesongen 2012

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen 4 år Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen juni 2010 Får aldri fri Tilgjengelighet via elektroniske medier gjør at vi stiller stadig tøffere krav til hver andre om å svare på henvendelser, også når vi

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

-Lær ledelse av barn. -Nok er nok. Ledelse i mindre bedrifter. Mislykkes med omorganiseringer. Sokkelhelikoptre: Norsk Ledelsebarometer:

-Lær ledelse av barn. -Nok er nok. Ledelse i mindre bedrifter. Mislykkes med omorganiseringer. Sokkelhelikoptre: Norsk Ledelsebarometer: www.lederne.no 04 09 NOV Sokkelhelikoptre: -Nok er nok Ledelse i mindre bedrifter Norsk Ledelsebarometer: Mislykkes med omorganiseringer Barneombud Reidar Hjermann -Lær ledelse av barn Innhold LEDER Om

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013 Ny rederisjef YSK med borealsk vri Tour de Boreal utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2013 mars Vennlighet skaper fornøyde kunder. Vi

Detaljer

NæringsRapport. Kvinnesnert. Full guffe. Side 33. Side 36

NæringsRapport. Kvinnesnert. Full guffe. Side 33. Side 36 NæringsRapport ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 20,- NR. 4, 2004 Kvinnesnert 04 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Det er nye takter i det tradisjonsrike Lars Holm Shipping for nå er det «Tromsøjenta» Adrianne Ubeda

Detaljer

1år. side 8, 34 og 35. I beste velgående. Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse

1år. side 8, 34 og 35. I beste velgående. Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse 1år August 2012 Uke 32 Nr. 30, 2. årgang www.kystogfjord.no Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse nærmer seg 500 utstillere. side 12 I beste

Detaljer