ØHRV-nytt Nr 3/2008 årgang 9 Redaksjonen avsluttet søndag 30. november Ansvarlige redaktører:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØHRV-nytt Nr 3/2008 årgang 9 Redaksjonen avsluttet søndag 30. november 2008. Ansvarlige redaktører:"

Transkript

1 ØHRV-nytt Nr 3/2008 årgang 9 Redaksjonen avsluttet søndag 30. november 2008 Ansvarlige redaktører: Trond I. Østgaard Per Lillehagen Tlf: Tlf: E-post: E-post: Peder Søbergsgate 26A Treskeveien 22 A 3045 Drammen 0681 Oslo Denne utgaven av ØHRV-nytt gjøres tilgjengelig i fargeversjon på klubbens hjemmeside på internett: (passord: medlem) Side Innhold: Side Handlingsplan for rederiet 2 M/S Midnatsol på visningstur sørpå 12 Vellykket forhandling 2 Gammel brus opp fra havets bunn 12 Ferger og hurtigbåter solgt 3 Historikk om tidligere HR-skip 12 Slår ikke sammen kontorer år siden første anløp til Kirkenes 13 Hoteller solgt 3 Gammel traver observert i Panama 13 Nytt styre 4 Gamle Salten tilbake til Bodø 13 Godkjent nettolønnsordning 4 Internasjonalt reiseliv samlet på HR 14 Solgt andel i Nor-Cargo UK 4 Ny katalog og salgsrekord 14 Hurtigruten viktigst for turistene 4 Hurtigruten i Himmelblå-land 15 Svake Q3-resultater 4 Minnesmerke på Havøygavelen 15 ØHRV-nytt tre ganger i året 4 Meningsfull ferie 15 Hvem kan redde Hurtigruten? 5 Entusiastkalenderen Tilbake i originalfargene 6 Rederiet med nye nettsider 16 Replikk 6 Prestisjepriser til Hurtigruten 16 En reiseleders hverdag 7 Nye sjøkart gir større trygghet 17 Filmfestival på Hurtigruten 8 Mobilsjokk til sjøs 17 Fra Midnatsol til Explorer 8 En historie om Ragnvald Jarl 18 Hurtigruten på flaske 9 Hurtigruten reddet vindsurfere 18 Ny bok, væreiere og nessekonger 9 Vinteropplag og Italiatjeneste 19 Årsmøte Vinnere av forrige kjentmannsprøve 19 Hyllet Ahonen med Hurtigrutetur 11 Nye medlemmer 19 TV-suksess for Hurtigruten 11 Viktige datoer 19 Nyttårs-operatur til Oslo 11 Leserbilde 19 M/S Midnatsol messeskip i Oslo 12 ØHRVs julenøtter 20 M/S Midnatsol messeskip i Oslo 12 FORSIDEN: BAKSIDEN: Bildet er tatt 23. november 2008 av medlem Ketil Wigen i Ålesund og viser M/S Nordlys (nærmest) og M/S Nordnorge i vinteropplag i Åndalsnes ØHRVs offisielle årsmøtebilde 2008 fra M/S Nordkapp. Foto: Skipets reiseleder/redaksjonen Bildene i bladet er tatt av Redaksjonen dersom annet ikke er oppgitt. 1

2 REDAKSJONENS FORORD det viktig at Hurtigruten har anløp av større byer og små steder langs leia, og at den er en blanding av en alternativ cruiseopplevelse, lokaltransportør og gods. Det ligger i og er Hurtigrutens sjel. Funksjonen som arbeidsskip for et levende kystsamfunn er det ikke mange konkurrerende cruisekonsepter som kan vise til. Hurtigrutens unikhet må ivaretas og videreutvikles. Kjære medlemmer, samarbeidspartnere, ansatte i og på Hurtigruten, Hurtigruteentusiaster og venner av Hurtigruten - velkommen til årets juleutgave av ØHRV-nytt! Nok et år, Hurtigrutens 115. og ØHRVs 8. driftsår, går mot slutten. Vi nærmer oss julehøytiden. Også denne gang skal mange av våre medlemmer og lesere avrunde året, og starter kanskje også det nye, på Hurtigruten. Et godt sted å være, i så vel medgang som motgang og sjøgang! Turbulente tider Mye har skjedd i Hurtigruteverden siden vår forrige utgivelse av dette bladet, sommerutgaven. Hurtigruten ASA er i en vanskelig økonomisk situasjon, og gjør nå store omveltninger i selskapets strategi. Situasjonen skyldes så vel eksterne rammevilkår som interne beslutninger i selskapet, og ikke minst i de to selskapene som slo seg sammen til dagens rederi. Dagens regime (bedriftsforsamling, styre og toppledelse) er nye, og kan ikke lastes for tidligere regimers virksomhet, men har ansvaret for å gjøre alt de kan for å redde selskapet gjennom en vanskelig tid - ut fra dagens forutsetninger. Mye er gjort, og mer gjenstår, men det er tatt omfattende grep som gir selskapet bedre forutsetninger for å lykkes. Det er gjort omfattende innsparinger om bord, og der er det nok ikke mer å hente, men vi håper det blir gjort tilstrekkelige tiltak også på landsiden. Vi har tro på at Hurtigruten som fenomen overlever. Men vi må være åpne for at konseptet justeres og tilpasses. Hurtigruten skal ikke være en museumsrute. Den må til enhver tid ha et tidsriktig konsept som står på egen kjøl. Hurtigruten ble opprettet i 1893 for å dekke datidens transportbehov mellom Trondheim i sør og Tromsø i nord på vinteren og opp til Hammerfest på sommeren. Så har anløp kommet til og blitt trukket fra gjennom tiden. Siden 1936 har det vært daglig avgang mellom Bergen og Kirkenes. I dag seiler skipene forbi mange tidligere anløp. En del av dagens anløp er ikke lenger drivverdige, fordi det ikke er tilstrekkelig lokalt passasjer- og godsgrunnlag. Samtidig er det anløp som i dag ikke er i nærheten av å utnytte sitt potensial. Vi er eksempelvis sikre å på at Lofoten og Vesterålen har mer å by på enn det som er mulig med dagens seilingsmønster. Opprinnelig var det det lokale transportbehovet som stod i fokus, mens turismen var et artig, men begrenset supplement. Over tid har turismen blitt viktigere og viktigere, og utgjør i dag det dominerende trafikkgrunnlaget. Kanskje bør det lokale transportbehovet på deler av dagens seilingsrute løses på andre måter. Men samtidig er Turismen og reiselivet, i nyere tid gjerne omtalt som opplevelsesnæringen, er en av verdens viktigste, største og ikke minst raskest voksende næringssektorer. Norge er i en fredlig kant av verden med gode forutsetninger. Hurtigruten er landets udiskutabelt viktigste merkevare, så vel nasjonalt som internasjonalt. Norge trenger Hurtigruten. Hurtigruten trenger et robust driftskonsept. Nå må alle gode krefter trå til for å sikre oss at Hurtigruten kan seile på stø kurs i smult farvann i fremtiden. Det fortjener både den og Norge! HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE REDERIET Styret i Hurtigruten ASA besluttet 8. oktober å gå videre med handlingsplanen for å bedre selskapets økonomiske situasjon, meldte rederiet på sin hjemmeside. I styremøtet ble det vedtatt et program for å redusere de årlige kostnadene med 150 millioner kroner innenfor salg og administrasjon. Administrasjonen vil nå starte arbeidet med detaljene i programmet sammen med de tillitsvalgte. Samtidig godkjente styret at to hurtigruteskip legges i opplag fra november 2008, dersom man ikke innen 1. november oppnår en avtale med Staten som muliggjør fortsatt drift av 11 hurtigruteskip. - Selskapets økonomiske situasjon krever betydelige tiltak. Vi har over tid arbeidet med å øke inntektene med gode resultater, men det strekker ikke til. Vi er nå nødt til også å se på kostnadene. Prosessen vil gjennomføres i god dialog med de tillitsvalgte, sier administrerende direktør Olav Fjell. Handlingsplanen styret besluttet består 4 hovedpunkter: 1. Tiltak for inntektsøkning videreføres med full styrke (gjennom prosjektet Svart belte ). 2. Salgsprosesser - virksomhet utenfor kjernevirksomheten vurderes solgt for å redusere gjeld. 3. Forhandlingene med Staten vedrørende "Hurtigruteavtalen" fortsetter. Selskapet krever kompensasjon for NOx-avgiften og økte drivstoffkostnader, samt en fleksibilitet i seilingsfrekvens på 10 prosent. Dersom forhandlingene ikke gir tilfredsstillende resultat innen 1. november er selskapet tvunget til å legge to skip i opplag for vintersesongen. 4. Kostnadsreduksjoner - selskapet skal redusere årlige kostnader innen salg og administrasjon med en ramme på 150 MNOK. 2

3 VELLYKKET FORHANDLING MED STATEN Det ble mandag 27. oktober oppnådd enighet mellom Samferdselsdepartementet og Hurtigruten ASA om Hurtigruteavtalen i spørsmålet rundt endringer i statens betaling av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes (Hurtigruteavtalen), meldte rederiet på sin hjemmeside. Hurtigruten er godt fornøyd med utfallet av forhandlingene. Avtalen som ble inngått betyr at: * Det utbetales en engangssum på 125 millioner kroner i Dette er dels kompensasjon for 90 prosent av de betalte NOx-kostnader i 2007 og første halvår 2008, og dels er det en generell kompensasjon på nesten 70 millioner kroner for * Regjeringen vil senere foreslå dekning for 90 prosent av NOx-kostnaden fra 1. juli 2008, cirka 14 millioner kroner per år. Den generelle kompensasjonen på nær 70 millioner kroner per år vil også videreføres. * Hurtigruten får anledning til å ta ut ett hurtigruteskip i vintersesongen uten at det skal redusere godtgjørelsen. Dette betyr at MS Vesterålen vil fortsette i rute denne vinteren, mens MS Nordlys legges i opplag. Som følge av dette vil selskapet unngå permitteringer av faste ansatte selv om ett skip legges i opplag. * Regjeringen vil starte arbeidet for å få på plass en helt ny hurtigruteavtale så snart som mulig, og har som mål å sende ut anbudsdokumenter i første halvår Vi er glade for at vi har fått en konklusjon i denne saken. Dette er en avtale vi kan leve med og som gir oss handlingsrom, samtidig gir avtalen kysten en forutsigbarhet foran vinteren. Dette betyr at Hurtigruten i løpet av få dager har fått på plass to viktige punkter i sin plan for å rette opp økonomien, og skape varig lønnsomhet. Det er vi godt fornøyd med, sier Olav Fjell, administrerende direktør i Hurtigruten ASA. FERGER OG HURTIGBÅTER SOLGT Hurtigruten ASA meldte 24. oktober i år at de selger ferge- og hurtigbåtvirksomheten til Torghatten Nord AS, heleid av Torghatten Trafikkselskap ASA. Avtalen omfatter 45 fartøy og berører 606 ansatte i Nordland og Troms. Avtalen omfatter ferge- og hurtigbåtvirksomheten i Hurtigruten ASA med unntak av fire rutekontrakter med tilhørende fem hurtigbåter i Troms fylke, som vil drives videre av Hurtigruten ASA fram til avtalen med Troms fylkeskommune utløper Overtagende selskap er Torghatten Nord AS, heleid av Torghatten Trafikkselskap ASA i Brønnøysund. Avtalen reduserer Hurtigruten ASAs nettogjeld med 488 millioner kroner, og gir et regnskapsmessig tap på 103 millioner kroner. - Samtidig er vi fornøyde med å ha kommet til en avtale som sikrer god drift og videre trygghet for de ansatte. For Hurtigruten har det vært viktig, sier administrerende direktør Olav Fjell i Hurtigruten ASA. Overdragelsen omfatter i alt 606 ansatte, fordelt med 571 i sjøbasert virksomhet inkludert 22 lærlinger og 35 ansatte i landorganisasjonen. Alle ansatte i virksomheten som overdras får anledning til å fortsette i det nye selskapet. Torghatten Trafikkselskap ASA har drevet transportvirksomhet siden 1878, og ser fram til utvidelsen, som vil gjøre selskapet til landsdelens største innen kollektivtrafikk. Et eget selskap, Torghatten Nord AS, er etablert for å håndtere driften i Troms og Nordland. - Vi synes dette er spennende, og har over tid vurdert å utvide virksomheten. Vi ønsker gjennom kjøpet å videreføre den gode tjenesten som har vært for de reisende, og bidra til å utvikle kollektivtrafikken i Troms og Nordland videre. Kjøpet passer oss godt strategisk, og industrielt. Vi er videre opptatt av lokal styring og ikke minst engasjement. Det er derfor opprettet et eget aksjeselskap som skal drive virksomheten, sier administrerende direktør i Torghatten Trafikkselskap ASA Brynjar Forbergskog. Med forutsetning om Konkurransetilsynets godkjenning vil virksomhetsoverdragelsen formelt gjennomføres 5. januar SLÅR IKKE SAMMEN KONTORER Hurtigruten ASA vil ikke slå sammen sine administrasjoner i Tromsø og Narvik. Hurtigruten ASA har som kjent sitt hovedkontor i Narvik. Samtidig har selskapet også sin administrasjon i Tromsø. På tross av utsalg og nedbemanning er det likevel ingen planer om å slå sammen de to kontorene. - Vi har dyktige folk både i Tromsø og Narvik, og det skal vi å ha framover også. Vi jobber nå med å se på hvordan vi kan kutte stillinger både i Norge og utlandet. Målet er å bli færre folk på hvert sted, sier administrerende direktør Olav Fjell i Hurtigruten ifølge NRK Nordland (vol.no 27. oktober i år). HOTELLER SOLGT Hurtigruten ASA solgte i juni i år aksjene i Hurtigruten Hotels AS. Selskapet driver hotellene Neptun og Strand i Bergen. Kjøper er Bergen Hotell AS. De eier og driver Scandic Bergen City. I tillegg til kjøpsavtalen er det ifølge en pressemelding inngått en langsiktig samarbeidsavtale. Den sikrer Hurtigruten hotellkapasitet i Bergen for sine cruisepassasjerer ved disse hotellene. Salget gir en regnskapsmessig gevinst i konsernet på 16 millioner kroner. 3

4 NYTT STYRE I HURTIGRUTEN ASA Styret i Hurtigruten ASA ble som ventet kastet på generalforsamlingen 24. juni i år. Kun ett av de aksjonærvalgte medlemmene fra det gamle styret fikk fornyet tillit Marit Skog. Selskapet meldte på sin hjemmeside 24. juni i år at bedriftsforsamlingen i Hurtigruten ASA har i møte i Narvik i dag vedtatt innstillingen fra valgkomiteen når det gjelder de aksjonærvalgte styremedlemmene. I tillegg er det valgt ansatte-representanter til styret. Nytt styre i Hurtigruten ASA består av: Per Arne Watle - Styreleder Marit Skog - Nestleder Per Heidenreich - Styremedlem Berit Kjøll - Styremedlem Olaf Larsen - Styremedlem Ingvild Myhre - Styremedlem Anton Abrahamsen - Ansatte representant Viviann Ekanger - Ansatte representant Siv Sandvik - Aksjonærvalgt varamedlem Ketil Danielsen - Personlig vara for A. Abrahamsen Rigmor Sand - Personlig vara for Viviann Ekanger Per Arne Watle (60), styrets leder, har vært administrerende direktør i Widerøe flyveselskap AS de siste 11 årene. Han har tidligere erfaring som direktør i Gilde, Tine og SAS. ESA HAR GODKJENT NETTOLØNNSORDNING Dette fremgår av en pressemelding fra Næringsog handelsdepartementet 16. juni i år. 1. juli 2007 ble det innført en nettolønnsordning for sikkerhetsbemanningen på hurtigruteskipene som betjener strekningen Bergen-Kirkenes. EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har nå formelt godkjent ordningen. - En nettolønnsordning vil bidra til å trygge arbeidsplasser og sikre mer konkurransedyktige rammevilkår for selskapet, sier næringsog handelsminister Dag Terje Andersen. HURTIGRUTEN HAR SOLGT SIN ANDEL I NOR-CARGO UK Hurtigruten ASA meldte 22. oktober i år at selskapet har solgt sin 50% andel i Nor-Cargo UK til Bring Logistics (Posten). Bring Logistics kjøper Nor-Cargo UK av Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD) og Hurtigruten ASA. Bring overtar selskapet fra 22. oktober Hurtigruten ASA får en likviditetsgevinst på 12 MNOK og et mindre regnskapsmessig tap. Nor- Cargo UK har 60 ansatte og en årlig omsetning på ca 18 mill engelske pund. Selskapet har kontorer i 6 byer i England. HURTIGRUTEN ER VIKTIGST FOR TURISTENE Hurtigruten er ikke det foretrukne transportmiddelet for folk som bor på Hurtigrutens anløpssteder. Langt flere bruker bil, fly og hurtigbåt for å dekke sine transportbehov, viser en undersøkelse fra Transportøkonomisk Institutt (TØI). Det var avisen VG som meldte dette 26. oktober i år. - Hurtigruten har i liten grad en avgjørende transportfunksjon, på grunn av mange alternativer med høyere frekvens. Hurtigruten er viktigst for turistene, sier forskningssjef Jon Inge Lian i TØI til VG. Hurtigruten er viktigst i Nord-Norge, og særlig i Finnmark. Men selv om Hurtigruten ikke gikk, ville det samme transportbehovet kunne vært dekket ved å øke tilskuddene til hurtigbåter tilsvarende halvparten av det tilskuddet Hurtigruten får. Rapporten tar ikke hensyn til ringvirkningene av hurtigrutetrafikken langs kysten. Blant annet dreier det seg om havneavgifter og penger som turister legger igjen på anløpstedene. SVAKE Q3-RESULTATER Få dager før denne utgaven gikk i trykken kom meldingen fra Hurtigruten ASA om færre reisende i den viktige sommersesongen og resultatsvikt i tredje kvartal (Q3) i inneværende år. Rederiet tapte 92 millioner kroner i årets ni første måneder, mot et overskudd på 84 millioner i samme periode ett år tidligere. Resultatet i tredje kvartal (juliseptember) er 81 millioner svakere enn året før, og 75 av disse millionene skyldes økte drivstoffpriser og høyere rentekostnader. Rentebærende gjeld er på i overkant av fire milliarder kroner. Samtidig informerer rederiet om at 200 ansatte på land skal sies opp i løpet av 2009, hvorav 120 utenlands og 80 i Norge. Aksjekursen ligger i skrivende stund så lavt som omkring 5 kroner og priser selskapet til bare drøyt 140 millioner kroner. Det er under 10% av bokført egenkapital. Aksjekursen har falt med nesten 90% det siste året. På den gode siden viser tallene at salget av rundturer i skuldersesongene (vår og høst) har vært godt, faktisk så godt at det er 5,7% økning i antall solgte rundturer de tre første kvartalene for 2008 sett under ett til tross for svikten i sommer. Samtidig er drivstoffprisene og rentekostnadene på vei ned, og bookingen for neste år er god. ØHRV-NYTT TRE GANGER I ÅRET ØHRV-nytt er i sitt niende år, og vi har hele tiden sagt at vi legger opp til 3-4 utgivelser i året. De siste årene har tre utgivelser blitt normalen, og vi vil derfor legge til grunn at vi fremover har følgende normalplan for utgivelser: Påske - sommer - jul 4

5 HVEM KAN REDDE HURTIGRUTEN? Dette temaet interesserer naturligvis våre lesere. Her bringer vi innspill fra tre medlemmer. Tekst og foto: Trond G. Johnsen, Sigerford De økonomiske problemene til Hurtigruten ASA ser ut til å gå fra vondt til verre, og det unevnelige er blitt uttrykt; konkurs blir nevnt. Totalt skipsforlis kan bli rederiets skjebne. Men før siste ordet er sagt, bør alle tenkelige aktører på banen. Vi trenger en konstruktiv og realistisk debatt om Hurtigrutas framtid, uten romantisk tilbakeblikk eller ensidig fokusering på hvem som har gjort feilvurderinger. Før Stortingsvalget 2009 bør samtlige politiske partier ha avklart sitt forhold til Hurtigruta. Her hjelper det ikke med festtalesnakk, det som trengs er forslag til konkret og forpliktende handling. Som velgere bør vi få vite om det er vilje til å subsidiere Hurtigruta (innenfor gjeldende EØS-avtale), slik at dagens seilingsmønster kan opprettholdes. Hvis politikerne mener dette blir for kostbart, må de være ærlige nok til å innrømme det, samt legge på bordet hvilke alternative løsninger de kan tenke seg. Umiddelbart bør den sittende regjeringa med samferdselsministeren reforhandle avtalen (som går ut i 2012) med rederiet. Denne avtalen tar tydeligvis ikke høyde for uforutsette momenter som økte rentekostnader og skyhøye drivstoffutgifter. Politikerne på fylkes- og kommunenivå må også gjøre sitt, viktigst her er å synliggjøre den rollen Hurtigruta spiller for befolkninga langs kysten. Det er snakk om en arbeidsplass med 1794 årsverk knyttet til sjøbasert virksomhet (ca årsverk i samtlige forretningsområder) og salgsinntekter på 3,8 milliarder kroner. Dette gir kommunene viktige skatteinntekter og næringslivet økt omsetning. Hurtigruta er også med på å sikre grunnlaget for en rekke havner/skipsekspedisjoner fra Bergen til Kirkenes. Dette er noe å kjempe for, derfor er jeg ikke i tvil om at lokalpolitikerne vil gjøre jobben sin, men vil rikspolitikerne i samme grad skjønne alvoret (slik stortingsrepresentant Dag Jostein Fjærvoll gjorde det i si tid)? Men skal Hurtigruta sikres en trygg framtid må også kystbefolkninga ta ansvar. Vi må bli flinkere til å bruke skipene både som befraktere av gods og som transportør av passasjerer. Mange klager på at det er for dyrt å løse hurtigrutebillett, men da bør en merke seg at prisene er differensiert alt etter om det er høy- eller lavsesong. Ta derfor tida til hjelp og du får opplevelsen av å reise på kjøpet. Det største ansvaret for Hurtigrutas framtid ligger likevel hos aksjonærene/rederiet og de ansatte. Økt passasjertall og større omsetning om bord i siste kvartal, er lyspunktet i en ellers dyster situasjon. Det er ingen tvil om at administrerende direktør Olav Fjell er sitt ansvar bevisst, men uten bedre rammevilkår kjemper han en håpløs kamp. Er viljen blant politikerne, kystbefolkninga og de rederiansatte sterk nok til å vinne slaget om Hurtigruta? Eller er det bare å innse at Hurtigruta i sin nåværende form med over tretti anløp to ganger i døgnet sommer som vinter, hører fortida til? Dersom det siste er tilfellet, står vi overfor en ny utfordring; skal vi fortsatt satse på Hurtigruta og i så fall på hvilken måte? Da blir det ikke snakk om felles kamp for Hurtigruta, men alles kamp mot alle for å vinne Hurtigrutas gunst (les: hvem skal ha anløp?). Følgende tanke kan bli realitet: Kun ett anløp i Vesterålen, blir det Risøyhamn, Sortland eller Stokmarknes? Jeg håper inderlig at vi slipper et slikt lokaloppgjør. Foto: Trond G. Johnsen Medlem Arne Kjelby fra Sotra følger på med konkrete forslag om samme tema: 1. Staten må gå inn i en rettet emisjon på x antall milliarder (4). Dette må brukes til betaling av gammel gjeld. 2. Selskapet må selge all bygningsmasse og leie inn det som er nødvendig 3. Selskapet må selge alt som er av transport på land (busser - trailere osv.) 4. Administrasjonen flyttes til Møre (møringene KAN få "ting til å svare seg") 5. Det må vurderes færre skip i rute fra november til mars. Frigjorte skip brukes til hotell (det er alltid ett sted i verden som bygger ut et større anlegg og har bruk for hotell i en kortere periode.) 6. La "ruta" få anledning til å bruke utenlandsk personale på alle skipene. 7. Det må være mulig å handle bunkers i stort (eks. fra lavkostland), lagre dette i Norge og bruke etter behov Medlem Olav Sæther fra Bø i Telemark mener dette: Hurtigruta i våre hjerter Alle er vi glad i denne transportåra. Bare synd di folka som er satt til og drive ho, er etter mitt ståsted ikke kompetente og ansvarsfulle. Direktører som det visstnok er en god del av i konsernet, bevilger seg kr vær i lønn. Dette er hinsides all fornuft. Hadde Hurtigruta seilt på topp av bølgene, hadde jeg aksepter noe lønnspåslag, men ikke når bølgene tar snart hele båten, samt aksjekurs på litt over 6 kr. Til orientering første gang jeg kjøpte aksjer i hurtigruta 150 neste gang 75. 5

6 Styret og ledelse burde også besøke skipene ved jevne mellomrom slik att dere får se på folk som virkelig jobber samt det gode miljøet om bord. Jeg kan også selge ut ting fra konsernet, uten og ha en lønn på mange milioner, og kanskje fallskjerm. Men jeg hadde ikke hatt god samvitighet deretter. Hurtigruta skulle hatt folk i toppledelsen som har greie på maritimt miljø, og ikke slik det er i dag. Mine tanker går i dag til alle ansatte på skipa og kontora, men ikke toppledelse og styret. Til di som virkelig jobber for hurtigruta, vil jeg ønske en tidlig god jul og ett godt seilingsår 09. X- RAGNVALD JARL TILBAKE I ORIGINALFARGENE Det tidligere Hurtigruteskipet M/S Ragnvald Jarl (1956) seilte i Hurtigruten frem til 1995 da hun ble avløst av M/S Nordstjernen i en mellomfase før nye M/S Polarlys overtok i M/S Ragnvald Jarl ble raskt solgt til Stavanger som skoleskip og fikk navnet M/S GANN. Hun fikk umiddelbart gul skorstein, og ble etter hvert hvitmalt med rødt magebelte. Slik seilte hun inntil mellomgenerasjonsskipet M/S Narvik overtok hennes plass og ble nye M/S GANN i Skipet som vi kjenner best som M/S Ragnvald Jarl heter nå Sjøkurs og er fortsatt skoleskip, men nå med Kristiansand som base. Tiden som helhvit er over. Originalfargene med sort skrog og hvitt overbygg er tilbake, men skorsteinen er fremdeles gul. Under kammermusikkfesativalen i Risør i slutten av juni lå M/S Sjøkurs som festivalskip på kaia ved Risør Hotell. Det var en god grunn til en rask fotoutflukt for Trond i Redaksjonen, og resultatet ser du her: M/S Sjøkurs, tidl. M/S Ragnvald Jarl, ved kai i Risør 26. juni i år REPLIKK TIL ØHRV-NYTT NR. 2/ ÅR MED 26 HURTIGRUTESKIP Som alltid er det hyggelig å motta ØHRV-nytt, og den blir lest fra perm til perm samtidig med litt mimring og med et inderlig ønske om at Hurtigruta skal få fortsette å seile. Mine første reiser med Hurtigruta var med gamle Kong Harald og Kong Håkon ikke mange år etter 2. verdenskrig, eller for snart 60 år siden. Siden har jeg hatt glede av reiser med alle generasjoner skip som Nordstjernen (som forliste i Raftsundet), tre av Italiaskipene, mange turer med alle Ålborgbåtene, nye Nordstjernen, Ragnvald Jarl, Finnmarken, Harald Jarl, Lofoten, Midnatsol, Vesterålen, Narvik, Kong Harald, Nordlys, Polarlys, Trollfjord og Midnatsol. I min barndom tegnet jeg ut fra hukommelsen hurtigruteskipene til og med med riktig antall vinduer, og selv i voksen alder var jeg rimelig fornøydd med det jeg hadde tegnet. Kort fortalt har jeg et hjertelig forhold til Hurtigruta. Det var ikke uten grunn at jeg senere skulle velge å studere ved NTH- skipslinjen. Der lærte jeg blant annet om standard spring som bidro til å gi skip vakre linjer og til å se ut som skip. Jeg har sans for gamle båter, men jeg lærte også at endringer var nødvendig for å øke effektiviteten på skipene og for å tilfredsstille nye sikkerhetskrav og komfortkrav. Derfor er for eks. Trollfjord og Midnatsol uten spring, osv. Som skipsingeniør kan jeg blant annet se tilbake på en periode som prosjektleder for Fosen Mek. Verksted under bygging av Trollfjord og Midnatsol. Derfor har jeg kanskje også noen følelser knyttet spesielt til disse skipene samtidig som jeg vet en del om de. Vanligvis når jeg leser ØHRV-nytt blir jeg glad. Når jeg leste Mats Lonnedal Risberg s innlegg, ble jeg lett frustrert. Når skipene beskrives i ØHRV-nytt er det normalt positive uttalelser om skip og opplevelser. Dette innlegget oppfattet jeg som litt sure oppstøt på ganske usaklig grunnlag, og jeg finner det dermed på sin plass å gi mine kommentarer. I og for seg er det greitt å sette fingeren på svake punkter som kanskje hr. Lonnedal Risberg hadde til hensikt, men det bør være fundamentert i noe saklighet. Hvor ble skipene bygget: - Fosen Mek. Verksted var eier av skrogverftet i Landskrona. - FMV sto for alt forarbeidet som førte til kontrakt med TFDS. - FMV var ansvarlig for all saksbehandling mot rederi, klasse, myndigheter, kontraktører for ingeniørarbeid så vel som for de som var om bord og gjorde installasjonene. - FMV hadde det totale kontraktuelle ansvaret for levering til rederi. Jeg prøver å si at skipsbygging ikke bare er å brenne og sveise sammen stål for å si det noe vulgært. I Norge er skipsbygging fremdeles en 6

7 ganske stor industri, men det bygges knapt nok skrog her. Skrogene bygges i dag i lavkostland og slepes til Norge. Landskrona ble valgt p.g.a. eierforhold og p.g.a. deres erfaring med passasjerskipsskrog, delvis med relativt tynne plater. For å avslutte dette avsnittet, minner jeg om at stålskrogene for Trollfjord og Midnatsol ikke kostet mer enn ca % av prisen på båtene. Dermed mener jeg å kunne konkludere med at skipene ble bygget i Rissa. Så litt om dekksnummerering For å følge internasjonale regelverk, ble dekksnummereringen som den ble trass i at rederiet ønsket å følge de andre skipene. Regelverket sier at tanktoppen, slik den er på disse skipene skal regnes som dekk. Rotete og nedslitte skip Jeg hadde min siste tur med Trollfjord i november i fjor, og jeg er imponert over hvor godt båten er holdt. Jeg er kjent med at løse møbler om bord har hatt sine svakheter, og jeg er også kjent med at rederiet har fått garantioppgjør for å kunne bytte møbler. Av fast inventar la jeg kun merke til flekker på teppene i panoramasalongen, og jeg vet at dette har skyldtes noen vanskeligheter med å holde de store frontvinduene helt tette. Jeg har også tittet om bord på andre båter, og mener å kunne hevde at Trollfjord og Midnatsol er i god stand. Rotete skip. Dette synes jeg er tøvete sagt selv om jeg personlig ikke hadde noen innflytelse på rominndeling. Tvert imot vil jeg hevde at disse båtene er åpne og meget oversiktlige, igjen et resultat av ideen om utsikt mot natur. At noen ønsker mer intime, plysj/ mahogni pregete rom får være deres sak. EN REISELEDERS HVERDAG Om bord i alle hurtigruteskipene er det en reiseleder i høysesongen. Det er få av oss passasjerer som kjenner reiselederens hverdag. For ikke å bli for detaljert så kan man si at reiselederens hovedoppgave er å orientere passasjerene over skipets høytaleranlegg om alle høydepunktene vi opplever på seilasen, gjerne på tre språk, norsk, engelsk og tysk, noen ganger også fransk og italiensk, samt selge og arrangere Hurtigrutens mange utflukter. Hos reiselederen finner vi også informasjon om alt som skjer om bord, blant annet dagsprogram. I tillegg til dette har reiselederen mange andre gjøremål om bord. Reiselederens dag starter ofte grytidlig på morgenen og avsluttes ikke før de aller fleste passasjerene har inntatt køya for kvelden. Reiselederen er den som ivaretar den tradisjonelle polardåpen, som er en markering av at vi har passert Polarsirkelen, 66 grader nordlig bredde. Kaptein og hotellsjef deltar også ofte i dette arrangementet. Da blir alle rundreisepassasjerer som ønsker det døpt av Kong Neptun. Dette er en av de forlystlige oppgavene en reiselederen har, å øse isvann nedetter ryggen på passasjerene. I denne dåpsprosess er det ofte sånn at de siste som blir døpt er Kong Neptun og reiselederen. Hva med å nevne noe av det som skiller disse båtene ut i meget positiv retning. De er moderne og de lever opp til ideen om panorama utsikt nesten uansett hvor en oppholder seg ombord. Panoramasalongen er således i særklasse, men også ute på dekk skiller de seg klart ut med utsikt til begge sider og store arealer slik at det ikke blir nødvendig å sloss for plass til en sol-stol. Hvilke av de andre skipene kan skilte med tilsvarende? Jeg har selv opplevd å se flere rullestolbrukere som kjørte rundt og nøt utsikten alle veier slik de ikke kunne ha gjort på de andre hurtigrutene. Dyre i drift Jeg vet at Hurtigruten ASA sliter med rentebelastning på sin flåte, og der bidrar selvsagt de nyeste skipene i stor grad. Det sies i Lonnedal Risberg s innlegg at de to skipene er visstnok svært dyre i drift. Hvis en ser på typisk tekniske driftskostnader, tror jeg bildet er helt annerledes. Teknisk sett tror jeg det er vanskelig å gjøre en hurtigrute mer optimal. Med tilsynelatende relativt liten økning på skroget i forhold til Kong Harald / Richard With osv. har bruttotonnasjen (som ikke sier noe om vekt men om volum tilgjengelig) øket fra ca til For øvrig gir også maskininstallasjonene mulighet for mer optimal kjøring enn for de noe eldre skipene. Forutsetningen for lønnsomhet er selvsagt også at båtene relativt sett fylles opp av passasjerer. Asker Hans Jakob Larsen Dette blinkskuddet er fotografert av Jon Lillehagen. Bildet henger for øvrig forstørret i glass og ramme ved reiseleder- disken om bord på M/S Nordlys Dette kan i noen tilfeller være en ganske våt fornøyelse. På bildet er det reiselederen om bord på MS Nordlys, Asgeir Larsen som får en noe, skal vi si overraskende dåp av Kong Neptun. Han fikk ikke bare en bøtte med isvann over seg, men to. Men trøsten får være at man blir jo våt bare en gang. Vi får vel røpe at i dette tilfellet var det avtalt spill mellom reiseleder og Kong Neptun for å underholde passasjerene. 7

8 Hvem som opptrer som Kong Neptun er ofte en strengt bevart hemmelighet, i dette tilfellet var det en av redaksjonens utskremte medarbeidere Per Lillehagen. Det kan tilføyes at Kong Neptun slapp dåpen denne gangen, - det var tomt for isvann FILMFESTIVAL PÅ HURTIGRUTEN Avisen VG meldte 24. juli i år at det skal bli filmfestival i Nord-Norge på Hurtigruten. Det blir ni dager med film, filmstjerner, kultur, mat, vin og norsk-italiensk forbrødring om bord på hurtigruteskipet «Trollfjord» mellom Trondheim og Kirkenes i mars neste år. tilbake. På nordgående rute blir det intensiv aktivitet omkring filmbiten, med visninger, seminarer, masterclasses og slikt. Sørgående blir det mer generelt fokus på kultur. Ingen behøver å være med hele veien; vi satser også på å fly folk inn på gitte strekninger av ruta, sier Truls Kontny fra Den norske filmkommisjonen. Budsjettet for festivalen er om lag 4,5 millioner kroner. - De italienske pengene er på plass. Vi har de beste forhåpninger for den norske siden, sier Tommaso Mottola fra Roma, som altså har jobbet med planene i over ett år sammen med sin kone, Gørild Mauseth. - Noen lurer nok på hvorfor vi valgte oss mars, sier Gørild Mauseth. Men årsaken er åpenbar: Vinteren blir for tøff og mørk. Sommeren kan lett bli for idyllisk. Mars er en tid med nok lys, nok dramatikk, nok norsk virkelighet til å gi gjestene en virkelig smakebit hva kyst-norge virkelig er. Jeg gleder meg virkelig til å sitte på dekk i sovepose og med ullgenser under Finnmarks vårnatt og se film, sier Gørild Mauseth. M/S Trollfjord Foto: Hurtigruten.no - Det blir det beste fra mine to verdener, sier skuespiller Gørild Mauseth, som sammen med sin italienske filmprodusentektemann Tommaso Mottola unnfanget ideen for ett år siden. Mauseth er fra Kjøllefjord i Finnmark - og fra Roma. Mottola er ansvarlig for filmfestivalen i Capalbio i Toscana i Italia (som for øvrig hadde norsk fokus i år). I det stadig mer internasjonale filmmiljøet, levde flere uavhengige tanker - som ble samlet i Hurtigrutefestivalen. Vise fram Den norsk filmkommisjonen (som arbeider med å få utenlandske filmproduksjoner til Norge) ville gjerne vise fram landet vårt til filmskapere. Turistnæringen har behov for det samme. Regjeringens satsing på Nordområdene kunne her få sitt kulturelle orlogsskip. Italienske filmskapere - i første omgang med vekt på regionen Toscana - kunne få vist sine filmer under mest mulig eksotiske betingelser. De norske filmfestivalene langs kysten, fra Haugesund til Nordkapp og med start fra filmfestivalen Kosmorama i Trondheim - kunne vise sine filmer, sine festivaler og knytte sine kontakter om bord. Toscanas mat- og vinprodusenter kunne gi sine smakebiter. De to landenes ambassader er tung inne. -En aldeles strålende idé, både for folk langs kysten og for filmfolket, sier en begeistret kulturminister Trond Giske. For et utstillingsvindu for Norge! For en mulighet til å konkretisere «Norwave» som uttrykk for den utrolige vitaliteten i norsk filmliv for tiden! Dette vil jeg helt klart være med på, og jeg håper å få med meg min italienske kollega. - Vi ønsker å aktivisere og glede flest mulig. Blant de mange utfordringene vi gir, ønsker vi sterkt at også Hurtigrutas anløpssteder skal aktivisere seg: De får besøk av en flytende filmfestival. Og tilbake kan de gi festivaldeltakerne smakebiter av det beste de selv kan by på, sier Gørild Mauseth. Festivalen blir på «Trollfjord» med avgang 5. mars. Festivalen vil vare fra Trondheim til Kirkenes og FRA MIDNATSOL VIA LYNGEN TIL EXPLORER Fra medlem Else Marie Evensen i Vikhammer ved Trondheim har vi mottatt et utklipp som ble publisert 30. september i år i avisen Fosna-Folket som omhandler det tidligere Hurtigruteskipet MS Midnatsol. MS Midnatsol ble levert fra Ulstein Mek. Verksted A/S i Ulsteinvik i november 1982 til Troms Fylkes Dampskipbsselskab. Tonnasje: 4131 bruttotonn. Skipet ble i 2005 omgjort og oppgradert ved Fosen Mek. Verksteder i Rissa. Det ble da samtidig omdøpt til M/S Lyngen. Den siste turen i hurtigrutefart ble foretatt i fjor høst. Deretter har hurtigruteskipet kommet i ny virksomhet hos sin nye eier. Her har den fått navnet National Geographic Explorer. Tormod Engvik, opprinnelig fra Rissa, er sikkerhetsoffiser om bord i NG Explorer. Skipet er nå bygd om for ekspedisjoner i regi av National Geographic. Antall lugarer har blant annet blitt redusert fra 450 til 150, og skipet klargjort for å seile i polare strøk. M/S National Geographic Ecplorer Foto: Beholdt stjerna Maritimt Magasin opplyser blant annet følgende om ombygging av skipet:. NG Explorer har beholdt stjerna til TFDS i baugen og skipsklokka har fortsatt inskripsjonen MIDNATSOL Dagens kjenningsmål er: 112 metter x 16,5 x 4,7. Den nye tonnasjen er bruttotonn, net, med et deplasment på tonn og sertifikat for 150 passasjerer i nye rommelige lugarer, nye 8

9 salonger og spisesal. Nytt kjenningssignal er C6WR2 og den fører Bahamas-flagg. Lyngen ble omdøpt til NG Explorer den 6. august Den økte lengden kommer av andestjerten den har fått bak. De to originale Bergen dieselmotorene er uvanlig stillegående og har fått skryt av passasjerer og mannskap. NG Explorer eks MS Midnatsol/MS Lyngen. Foto: Tormod Engvik HURTIGRUTEN PÅ FLASKE Museumsskipet Finnmarken kan bli verdens største flaskeskip. Det landsatte Hurtigruteskipet «Finnmarken» på Stokmarknes kan ende opp i en gigantisk flaske. Det håper Norsk Gründerutvikling, som sammen med lokale ildsjeler har laget et utkast til hvordan et spektakulært opplevelsessenter med hurtigruten i sentrum kan se ut. Det melder nettavisen Vesterålen Online (vol.no). Tor Arne Solvoll i konsulentselskapet Norsk Gründerutvikling AS brenner for å tenke helt nytt i forhold til Hurtigrutemuseet på Stokmarknes. - I Vesterålen har man ført en årelang kamp for å skaffe penger til museet, som sliter økonomisk, og til et overbygg over det landsatte «Finnmarken». Jeg tror mye av årsaken til dette ligger i at museet blir et pengesluk, og at politikerne derfor har vært svært nølende til å bevilge de nødvendige pengene, forteller Solvoll til Vesterålen Online. Omtrent slik kan havnen på Stokmarknes bli seende ut dersom planene om verdens største flaskeskip blir gjennomført. Illustrasjon: Norsk Gründerutvikling Ifølge Tor Arne Solvoll vil ikke kjempeflasken rundt det i landsatte hurtigruteskipet koste mye mer enn tidligere lanserte forslag om overbygg. Ingeniører han har vært i kontakt med mener også at det ikke er noe i veien for å gjennomføre den spektakulære ideen. - Slik vi ser det har vårt alternativ mange positive sider ved seg gjennom markedsføringseffekten. Vår løsning er bedre, fordi det vil kunne øke kundegrunnlaget voldsomt, og derfor gi en langt sunnere økonomi for museet. Selvfinansiering er et stikkord, hevder Solvoll. Ideen om å bygge båten inn i en flaske kommer fra musikeren Kai Kiil, kjent fra gruppen Banana Airlines og barne-tv serien om Vaktmesteren. Tidligere i år ble det laget en illustrasjonsfilm for å kunne visualisere hvordan et museum med hurtigruteskipet Finnmarken kunne se ut. Filmen og nyheten har vekket debatt i lokalmiljøet, og på nettsiden til Vesterålen Online har flere lesere gitt utrykk for at de synes planene er spenstige. -Her må det jo være muligheter for å hente inn sponsorkroner. Se for dere: "Absolut Hurtigruta museum". Det er i alle fall en tanke, skriver en av leserne. Det er også sendt en søknad til Innovasjon Norge i forhold til å utvikle planen om verdens største flaskeskip. Vi får veldig gode tilbakemeldinger. Nå er håpet at sterke næringsinteresser ser monn i denne ideen, og kan bidra med kapital, sier Tor Arne Solvoll. Det er ikke kjent hvor mye et slikt glassbygg vil koste. NY BOK - "VÆREIERE OG NESSEKONGER" Den nye boken omtaler 23 gamle handelssteder, og to adelsgårder, på kysten mellom Rørvik og Vadsø, fremgår det av en pressemelding vi mottok i begynnelsen av september. Et fireårig arbeid er avsluttet med boka Væreiere og nessekonger som nå foreligger med 360 sider i stort format. -Den er blitt til mot alle odds og er resultatet av hardt arbeide og mye entusiasme, sier forfatteren, Jon Henrik Lie. Væreiere og nessekonger handler om de nordnorske handelshusenes historie. Den har røtter helt tilbake til tiden da middelalderens store norske eksportartikkel, tørrfisken, brakte velstand til Nordlandene. Det fortelles om hanseater, utliggerborgere og lokale stormenn. Om brennevins- og gjestgiverbevillingene som skapte utviklingsmuligheter for væreiere og nessekonger mens produsenten - fiskeren tok risikoen, satte livet inn, og sto med lua i handa. Det handler om storhetstider og om nedgangstidene og konkursene som kom tett etter at råfiskloven ble vedtatt og fratok væreierne prisfastsettelsen. Boka er veldig norsk. Den er trykket hos Merkur Trykk i Oslo, ikke i Hong Kong, og er designet av Bengt Olsson i Concorde AS. Han har vunnet flere priser for bokdesign, blant annet prisen for "Årets Vakreste Bok". Tidligere leder for Lofotmuseet, nå professor ved Høgskolen i Bodø, Alf Ragnar Nielssen har vært konsulent for den historiske innledningen, og Sjøfartsmuseets tidligere leder, Bård Kolltveit, har skrevet forord. Væreiere og nessekonger presenterer 25 gjenværende handelssteder sett med fotograf Fin 9

10 Serck-Hanssens kunstneriske øye. Teksten er basert på tilgjengelige skriftlige kilder, men også på intervjuer med eiere som ennå sitter på sine handelssteder, og stoff fra deres private arkiver. Dette er historien om fordums væreiere og nessekonger og deres etterkommere. Den handler om Hamsuns Mack på Sirilund, eller Zahl på Kjerringøy om man vil, om Julius Marentzius Johansen den legendariske Tsaren på Stamsund, men også om lys levende næringsdrivende som John Berg på Svinøya, Einar Giæver på Havnnes, Hartvik Sverdrup på Reine og Rolf Jentoft på Ballstad. Samt om Kjell Inge Røkke som eier fiskeindustrien i Stamsund og Melbu gjennom Norway Seafoods. Boka presenterer de første interiørbildene fra Røkkes Stamsund hvor væreierborgen er restaurert for 20 millioner kroner. Et omstridt kapittel i Nord-Norges nære historie og en enestående dokumentasjon i tekst og bilder fra nordnorsk natur, men også intime interiører fra noen av våre mest karakteristiske handelshus fra og 1900-tallet. Forfatteren Jon Henrik Lie, f. 1943, driver forlaget Olympia Press. Han har skrevet en rekke bøker om kunst, cruise, reiser, og sikkerhet. Han har drevet eget pressebyrå siden 1987 og utgitt en rekke publikasjoner. Før det arbeidet han i NRK og i Aftenposten. Finn Serck-Hanssen, f. 1958, er utdannet som kunstfotograf i England. Han har hatt en lang rekke separatutstillinger i Norge og utlandet, bl.a. Pionerdykkerne fra Nordsjøen, Kulturtorget, Stavanger, Helsinki Art Museum, Finland, Stenersenmuseet, Oslo, Henie-Onstad kunst-senter, Høvikoddden og First Out, London. Serck-Hanssen er representert i en rekke samlinger bl.a: Victoria & Albert Museum London, Nasjonalmuseet, Oslo, Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden. I desember 2008 stiller han ut i Beijing. De sørligste handelsstedene - og to adelsgårder - som er omtalt i boka: Grøtøy Kjerringøy Røsvik Skånland Selsøyvik Meyergården, Mo i Rana Dønnes Alstadhaug Tjøtta Berggården, Rørvik Boken koster kr 498,- i bokhandel eller kan for ØHRVs medlemmer bestilles for kr 400,- inkl. frakt fra forlaget: Villa Faraldi AS - Olympia Press org nr bank Johan Riefsgt. 24, 3187 Horten tel: , e-post: ÅRSMØTE 2008 ØHRVs årsmøte ble i år holdt lørdag 4. oktober på sørgående seiling med M/S Nordkapp fra Trondheim med ca 70 deltakere. Dette var klubbens niende årsmøte. Vi hadde en flott tur med kaptein Geir Eriksen og hans besetning. Noen hadde tatt nordgående M/S Lofoten opp til Trondheim og byttet over til årsmøteskipet der, andre kombinerte deltakelsen på årsmøtet med hel eller halv rundtur eller andre strekninger og kombinasjoner. Noen gikk i land eller kom om bord underveis sørover, mens de fleste var med til Bergen. Så var turen slutt, og det er jo alltid trist. De fleste dro hver til sitt, mens noen skulle være med årsmøteskipet et stykke nordover igjen. Det formelle årsmøtet gikk raskt unna, og ble avholdt etter avgang og frem mot lunsj. Årsberetning og revidert regnskap ble godkjent, styret ble gjenvalgt, medlemsavgiften ble stående uendret og ingen forslag til vedtekts- eller driftsendring eller æresmedlemmer forelå. Medlem Ingrid Keller i Tyskland hadde nok en gang laget trebrikker med modell av skipet til alle deltakerne. Dette er femte gang hun gjør denne fantastiske innsatsen, noe hun ble tildelt ØHRVdiplom for ( Fem år med årsmøteskip fra ØHRVverftet i Syd-Tyskland ). Ingrid kunne ikke delta på årsmøtet denne gangen, men hadde sendt brikkene til styret i forkant. Diplomet ble oversendt henne i etterkant av møtet. Vi benytter også anledningen her i bladet til å takke Ingrid for de flotte årsmøteskipene!!! Handelssteder i Lofoten og Vesterålen Jennestad Melbu Svinøya, Svolvær Storvågan Stamsund Ballstad Reine Å Handelssteder i Troms og Finnmark Vadsø Loppa øy Havnnes Maursund Lyngseidet Hamnvik, Ibestad Røkenes gård, Harstad Bildet viser årets utgave av ØHRV-årsmøteskipet, håndlaget av medlem Ingrid Keller Per Lillehagen var på sin hurtigrutetur nr 100, og fikk ØHRV-diplom for lang og tro innsats på kysten, og ble ønsket minst like mange turer fremover. Etter deilig lunsj i spisesalen holdt vårt æresmedlem Pål Espolin Johnson ( Æres-Pål ) et glimrende kåseri: To mot nord ved én av dem, 10

11 om en sykkeltur han og en kamerat fra Lillehammer hadde vært på i våres - fra Lillehammer til Nordkapp-platået. Fottur ut til tuppen av Knivskjellodden ble det også på turen. Gjennom Æres-Påls eminente fortellerevner, akkompagnert av hans egne bilder, ble vi tatt med på en fantastisk beretning gjennom 24 dagers tråkking nordover langs leia - i nærmest konstant motvind. Returen gikk standsmessig med M/S Finnmarken, men det er en annen historie. Kvelden ble avrundet med nydelig kveite-middag i spisesalen. Underveis var det god tid til samtaler og menings- og erfaringsutveksling medlemmene i mellom, og mange hadde mye å snakke om. HYLLET AHONEN MED HURTIGRUTETUR En rundtur Tromsø-Kirkenes-Tromsø med Hurtigruten var avskjedsgaven til Janne Ahonen fra hoppkomiteen i Norge. Dette kunne vi lese i Avisa Nordland (www.an.no) torsdag 10. juli i år. Onsdag kveld tok finnen avskjed med internasjonal hoppsport på hjemmebane i Lahti. Ahonen har blant annet vunnet Hoppuka fem ganger, og han har fem VM-gull og to OL-sølv (begge i lagkonkurransen). Verken det internasjonale eller det finske skiforbundet har noe med arrangementet å gjøre. Janne har invitert løperne selv. Etterpå blir det en liten sammenkomst, sier Clas Brede Bråthen, sportssjef for de norske hopperne, til avisen Nordlys. Det beste til den beste Roar Ljøkelsøy og Bjørn Einar Romøren var invitert fra den norske leiren. Andre gjester var Adam Malysz, Andreas Goldberger, Thomas Morgenstern samt en rekke finske hoppere. Også Mika Kojonkoski var til stede på festen for landsmannen. Kun Bjørn Einar hadde anledning til å stille, fordi Roar er på ferie, forteller Bråthen. På banketten etter rennet fikk Ahonen gaven fra hoppkomiteen i Norges Skiforbund. Når en av de som har betydd mest for internasjonal hoppsport gjennom tidene legger opp, må vi gi noe av det fineste Norge kan tilby, fortsetter Bråthen. Ideen om en rundtur med Hurtigruten tilhører Bråthen. Sammen med Tor Zachariassen som er leder i Norges Hoppdommerlaug har han sørget for at den går i boks. Finnen har ikke bestandig vært like glad i norske dommere. Gaven er en tur til Janne og familien, sier sportssjefen for de norske hopperne. Velkommen i 2018 Dersom Janne Ahonen ønsker å kombinere turen med et opplegg i Tromsø, lover Clas Brede Bråthen at hoppkomiteen skal være behjelpelig med det. Janne trenger ikke vente til 2018 før han benytter seg av gaven... Men dersom han ønsker seg tilbake til Tromsø om ti år, kan vi sikkert være behjelpelig med et opplegg, humrer han. TV-SUKSESS FOR HURTIGRUTEN Avisen Nordlys i Tromsø fortalte 24. september at Hurtigruten solgte for 10 millioner ekstra etter BBC-program (www.nordlys.no). For et par uker siden viste britiske BBC et timelangt program om Nord-Norge, ledet av superstjerna Joanna Lumley, som er mest kjent fra det elleville komiprogrammet «Absolutt fabelaktig». Målinger viste at én av fire briter som så på tv den kvelden, valgte nordnorsk natur. I etterkant av programmet mente Innovasjon Norge at programmet "In the land of the Northern lights" hadde en markedsføringsverdi på 100 millioner kroner for nordnorsk reiseliv. Nå forteller Hurtigrutens kontor i London om en formidabel salgsvekst som følge av programmet. Over all forventning - Vi visste at programmet ville utløse noe salg av norgesferier, men at det skulle være så enormt hadde vi ikke forutsett, sier Iain Cottam, daglig leder for Hurtigrutens salgskontor i London til Dagbladet.no. I fjor sendte kontoret kunder fra Storbritannia og Irland til Norge. I de to ukene etter at programmet ble vist hadde Hurtigruten en meromsetning på over 10 millioner kroner, sammenlignet med de samme to ukene i fjor, skriver avisa. - I uke 38 (programmet ble sendt uke 36, red. anm) solgte vi 204 vintercruise med Hurtigruten, hvor kunden skal reise før nyttår. Den samme uken året før solgte vi 41 slike reiser. Det er en salgsøkning på 400 prosent og overgår alt vi hadde håpet på, sier Cottam til Dagbladet.no. Cottam forteller om en genistrek på nett som utløste en strøm av besøkende. Hurtigruten registrerte nemlig nettsiden "Visit Northern Lights". I etterkant av BBC-dokumentaren tok det helt av, da forførte briter søkte etter ferie og nordlys. - Vi hadde 1800 besøk på nettsiden vår de to ukene før programmet ble sendt. De to ukene etter at det var sendt hadde vi derimot besøkende. Det er en økning på over 1200 prosent, sier Cottam til Dagbladet.no. MED HURTIGRUTEN PÅ NYTTÅRS-OPERATUR TIL OSLO Fredag 2. januar 2009 seiler MS Midnatsol fra Bergen via Stavanger med kurs for Oslo. Seilingen er utviklet i samarbeid med Den Norske Opera (DNO) og reisens hovedmål er det fantastiske og nye operabygget i Oslo, med en av operaverdens klassikere, Flaggermusen, på plakaten. Om bord i skipet vil du få møte sangere og musikere fra DNO, som har satt sammen et spesialtilpasset program for reisen mellom Bergen og Oslo. Det er også en spesiell glede å ha med avtroppende operasjef Bjørn Simensen som programvert om bord, sier rederiet på sin hjemmeside. 11

12 Bjørn-Henning Guldbrandsen, prosjektleder for Hurtigruten, tror kombinasjonen av Den Norske Opera og Hurtigruten vil gi en opplevelse utenom det vanlige. - Den Norske Opera gir musikalsk underholdning i verdensklasse. Når man kobler dette sammen med et av landets sterkeste merkevarer innen reiseliv og opplevelse må det bli bra, sier han. Seilingen ble utsolgt på kort tid i oktober. M/S MIDNATSOL MESSESKIP I OSLO Tradisjonen tro kommer et Hurtigruteskip til Oslo for å ligge som messeskip under den store Reiselivsmessen på Lillestrøm. Denne gangen er det igjen M/S Midnatsol som kommer. Den har vært her flere ganger i samme ærend, mens det var M/S Finnmarken som hadde dette ærefulle oppdraget forrige gang. Turen starter med seiling fra Bergen 2. januar med operatur (se egen sak). Skipet er åpent for publikum hver dag i perioden januar, og kan friste med kakebuffet, lunch, middag og underholdning. Det er også mulig å overnatte om bord. M/S MIDNATSOL PÅ VISNINGSTUR SØRPÅ Under en høytidelig overrekkelse kom to flasker med brus hjem etter å ha ligget på havets bunn i 67 år. Nå får de, sammen med en vakker plakett fra Hurtigruten, en framtredende plass på Hansas eget museum. - Vi i Hurtigruten tar vår jobb som transportør dypt seriøst sier dir. Per Eide-Olsen i Hurtigruten, og er glade for å kunne levere dem tilbake til Bergens-bryggeriet. -På tross av at Hansa reklamerer med at deres produkter er lagret lengst, går jeg ut fra at selv Hansa synes dette var i lengste laget, sier Hurtigrutedirektøren. Selv om de hverken har tatt skade av lagringen, eller krigshandlingene, avslutter Eide-Olsen. 40 år gamle DS Mira fra Det Bergenske Dampskibsselskab ble skutt i senk av den Britiske marine da den kom i sørgående rute og plutselig befant seg midt i ildlinjen under Lofotraidet. Skipet var akkurat kommet i vanlig Hurtigruten-drift igjen etter å ha vært tysk losjiskip siden 9 april Nå når brusen er kommet hjem, skal de få en hedersplass ved Hansamuseet i Bergen, forteller adm. Direktør Midtgaard. I det gamle bryggeriet har det siden 1891 vært brygget øl. Nå får de Hurtigrutefraktede snart sytti år gamle flaskene sin plass ved siden av maskiner, biler, verktøy, og annet. - Selv om jeg skulle ønske jeg kunne ha smakt på brusen slik dykkerne gjorde, avslutter Midtgaard. I år fant nemlig noen sportsdykkere brusflaskene ved vraket. De leverte dem til Hurtigruten som oppdaget at det var Hansabrus. Og nå er altså leskedrikken levert tilbake til den bergenske produsenten, siden det er i tråd med Hurtigrutens strenge kvalitetskrav som transportør. I forbindelse med at M/S Midnatsol skal til Oslo på nyåret under Reiselivsmessen (se egen sak), skal den også på en visningstur. Følgende besøk gjennomføres, og det er åpent skip i Moss og Sandefjord, men kun for inviterte i Gøteborg. Det er mulig å seile med på hele eller deler av runden: Fra Oslo søndag 4. januar kl Moss søndag 4. januar kl Gøteborg mandag 5. januar kl Sandefjord tirsdag 6. januar kl Tilbake i Oslo onsdag 7. januar kl GAMMEL BRUS OPP FRA HAVETS BUNN Avisen Fremover i Narvik hadde denne meldingen 23. september i år (www.fremover.no): Hurtigruten leverte søt skatt etter 67 år. Brusflaskeskatten stammer fra hurtigruteskipet Mira som i 1941 ble skutt i senk ved Brettesnes i Lofoten. Flaskene har ligget begravet på havets bunn siden andre verdenskrig. Nå blir de levert tilbake. - Dette var virkelig vel verd å vente på, sa adm. direktør Lars Midtgaard i Hansa Borg Bryggerier da han fikk overrakt 2 flasker Perle og Bruse fra dir. Per Eide-Olsen i Hurtigruten. Adm. direktør Midtgaard fra Hansa til høyre og dir. Per Eide - Olsen fra Hurtigruten HISTORIKK OM TIDLIGERE HURTIGRUTESKIP Kilde: Hurtigruten Sjøveien mot nord Dag Bakka jr. Våren 1930 fikk Nordenfjeldskes gamle Haakon Adalstein omsider avløsning, og i stedet satte selskapet inn dampskipet Kong Gudrød. Det var et av de nyeste kombinerte ruteskip som for det meste hadde seilt i ruten mellom Hamburg og Finnmark. Kong Gudrød var levert september 1910 fra Trondhjem Mek. Verksted og var å regne som en større utgave av ilgodsdamperen Tordenskjold. Kong Gudrød var på 1091 brt og 1000 dwt, med skroglengde på 215 fot. Passasjerinnredningen var samlet på hoveddekket, etter den vanlige inndeling med 1. plass akter, 2. i forskipet og 3. klemt sammen helt forut. Skipet hadde fått nytt sertifikat for 242 passasjerer i kystfart og 100 i europeisk. 12

13 Maskinen var av triple-ekspansjonstype på 1000 ihk, som gav knop i rute. Kong Gudrød var blant de siste konvensjonelle kombinerte skip som ble bygget. Rundt 1914 kom omleggingen i statsbidragene med sikte på å skille gods- og passasjerruter, og i 20-årene fikk passasjerbefordringen mindre rolle., bortsett fra de rene ekspressruter. Nå kom skipet til å seile i ilgodsruten mellom Oslofjorden og Nord-Norge. Da det etter hvert ble ønskelig å skifte ut Haakon Adalstein, var Kong Gudrød det beste alternativet selskapet hadde, selv om skipet ikke var helt egnet til Hurtigruten. Fra våren 1930 utover til 1935 gikk skipet for det meste i Hurtigruten, nok med enkelte avbrudd. Det var nå blitt endret en del, blant annet ble broen løftet et dekk, og røkesalong ble bygget til akterdekket. De kombinerte ruteskip var nå i ferd med å spille ut sin rolle, og i januar 1936 ble Kong Gudrød solgt til Pärnu Laeva AS i Pärnu, Estland. Det skiftet navn til Estonia og ble satt i rutefart mellom Tallin og Stockholm. Sommeren 1940 ble det overgitt til Sovjetunionen, som hadde overtatt landet etter avtale med Hitler-tyskland. Da Tyskland sommeren etter gikk til angrep på Sovjet. Ble Estonia 22. juni 1941 tatt som prise av to tyske shnell-båter i Østersjøen og ført til Åbo og fra 1943 som losjiskip ved Flak-Schule i Swinemünde, senere Kiel. I mai 1945 ble det funnet liggende i Kiel, nærmest som vrak. Det unngikk derved å bli utlevert som krigserstatning. De første år etter krigen var det lagt restriksjoner på tysk skipsfart, men fra 1949 ble det gitt lettelser. På denne tid ble vraket av Estonia solgt til Karl Waap i Kiel, som gikk i gang med å reparere skipet. Han klarte imidlertid ikke å fullføre ombyggingen, og derved ble skipet overtatt av banken, som lyktes å selge det halvferdige skipet til S. Stein i Hamburg. Først i 1945 ble det levert ferdig ombygget fra Werft Nobiskrug i Rendsburg, nå som Mönkedamm. Forandringen var total; skipet var blitt et motorlasteskip med moderne linjer med maskinen akter. I 1963 ble den solgt til andre tyske redere som Overbeck, og videre til Belgia i 1966 og ble Boom. Grekere kjøpte skipet i 1968 omdøpt Efthycia, senere omdøpt Phaedra av Pireus, inntil den gikk ut på 80-tallet. 100 ÅR SIDEN FØRSTE ANLØP TIL KIRKENES Onsdag 1. oktober i høst var det 100 år siden Hurtigruten startet med regulære anløp til Kirkenes. Det var DS Sigurd Jarl som var først skip med ankomst Kirkenes 1. oktober årsdagen ble markert da MS Finnmarken la til kai. Sør-Varanger kommune hadde sammen med produktavdelingen i Hurtigruten laget et flott program for dagen. MS Finnmarken hadde utvidet liggetiden med 1 time. Allerede ute i Bøkfjorden ble MS Finnmarken møtt av lokale fritidsfartøyer sammen med Kystvaktfartøyet Farm samt Losvesenets fartøyer. Inne ved kaien ble skipet mottatt med musikk og kulturskolen i Sør-Varanger utkledd i tidsriktige kostymer. Frimerkeklubben i Kirkenes kom ombord og solgte sin hurtigrute-jubileumskonvolutt. Ombord ble det servert kaffe og kaker, og 100- årsfilmen om Hurtigruten ble vist i ett av skipets konferanserom. GAMMEL TRAVER OBSERVERT I PANAMA Den utmerkede nettavisen Vesterålen Online (vol.no) hadde denne saken 22. oktober i år. At VOL har lesere over hele verden får vi stadig nye beviser på. I morges lå det epost fra Knut Andreassen om bord på Wilhelmsen-skipet MV Tamasis. Hei vi gikk gjennom Panama Kanal nå sist søndag. Da vi kom til Manzanillo fikk jeg se en gammel kjenning. Det var MS Polarlys, som gikk som Hurtigruteskip på 60 tallet tipper jeg. Dessverre fikk jeg ikke tatt noe bilde pga mye tåke. Og ikke fikk jeg gå gjennom porten for å se på båten. Men det jeg såg fra brua på MV Tamesis var en utslitt gråmalt båt, med et rødt kors i skorsteinen. Den har visst vært brukt som mercy-skip for frivillige leger og sykepleiere som har dratt ut til øyene i Panama for å behandle folk. Men det er det visst slutt på. Men det er enda mye båt igjen av den. Så hvis noen lurer på hvor hun ble av så vet dere det nå. avslutter Andreassen sin epost til VOL-leserne. GAMLE SALTEN TILBAKE TIL BODØ D/S Kong Gudrød Foto: Fra NFDS plansje Medlem Odd Kolberg i Drammen, en mangeårig trofast bidragsyter til dette bladet, har sendt oss denne saken basert på en artikkel i Avisa Nordland (an.no). En gruppe investorer i Bodø har kjøpt Salten Dampskipsselskaps tidligere flaggskip MS Salten tilbake til byen for 8,9 millioner. Som kjent har Gamle Salten med havn i Stavanger fungert som hotell og restaurantskip. Eierne i sør bestemte seg 13

14 for å selge Gamle Salten etter å ha anskaffet seg et større skip. MS Salten var bygget i 1953 og var bygget etter samme lest som de fire langt større Italia-båtene. Skipet har fire salonger og 30 lugarer med plass til 60 personer. Xxx bilde polfarere, er blant foredragsholderne om bord. Konferansen vil samle ledere innen opplevelsesturisme verden over, tilrettelegge for nettverksbygging, samarbeid, kunnskapsutveksling og effektiv utvikling av det betydelige potensial som ligger i denne type aktive reiser. De ulike fagsamlingene om bord på MS Midnatsol vil ha et underliggende fokus på forskningsresultater og trender innen opplevelsesturisme. Bærekraftig utvikling vil stå som et svært viktig punkt på konferansens dagsorden. I tillegg til et høyt faglig innhold vil det legges til rette for unike opplevelser ved deltakelse på et bredt spekter ekskursjoner og aktiviteter. Havfiske, havørnsafari, Ringve museum og tette møter med samisk kultur er bare et utvalg opplevelser som venter deltakerne. - Dette er en svært viktig konferanse, spesielt for de som jobber innen aktivitetsbaserte reiser, sier Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge. Gamle Salten på Bodø havn Foto: Avisa Nordland (an.no) Gamle Salten har tjent sin tid i lokalfarten i Salten området, vært avløsningsskip i Hurtigruten og gått i Mosjøruten og til Svalbard om sommeren. I en lang periode frem til 1995 var Gamle Salten skoleskip inntil veteranbåtentusiaster i Stavanger overtok og etter nitidig arbeid førte det stolte skipet tilbake til fordums prakt. De nye eierne har dannet et AS og skal drifte skipet etter samme konsept som i Stavanger. I november seilte Gamle Salten nordover, og denne gangen legger skipet til havn for å bli i Bodø for alltid. La oss håpe det blir i sentrum utenfor Løvolds kafé der hurtigrutene tidligere hadde fast kaiplass (Se for flott bildeserie fra hjemkomsten - i stilig samseiling med M/S Lofoten). INTERNASJONALT REISELIV SAMLET PÅ HURTIGRUTEN Hurtigruten ASA meldte 3. oktober i år at rundt 300 representanter for verdens mest aktive reiselivsaktører samles om bord på hurtigruteskipet MS Midnatsol 22. oktober. De skal se nærmere på hva Norge har å by på av aktivitetsbasert reiseliv. Den amerikanske organisasjonen Adventure Travel Trade Association (ATTA) legger sin verdenskongress, Adventure Travel World Summit, til Norge og Hurtigruten fra 21. til 25. oktober. Dette er første gang konferansen legges til Europa, og at Norge og Hurtigruten velges er alene en anerkjennelse av hva vi har å tilby. Over 300 personer fra reiselivsaktører verden over har meldt seg på konferansen og sjøreisen fra Tromsø til Bergen. Unik natur og ekte kultur gjør Norge til et land med naturgitte fordeler i den internasjonale konkurransen om gjestene. Arrangementet om bord på Hurtigruten er et samarbeid med Innovasjon Norge, som i tråd med deltakernes bransjefokus, spesielt vil vise fram Norge som et reisemål for de med ønske om aktive opplevelser. Det legges opp til mange arrangementer underveis, både ekskursjoner og foredrag. Børge Ousland, en av verdens mest meritterte Konserndirektør for Hurtigruten Hans Rood mener konferansen gir enorme muligheter for å profilere et unikt reiselivsprodukt. - Norge er et av verdens desidert vakreste land, med ekte kultur og en natur som innbyr til nettopp aktive opplevelser. Dette er noe resten av verden misunner oss. Vår jobb er å vise det fram, og denne konferansen er nettopp en slik anledning. Norge tilbyr utrolige og endeløse muligheter for eventyr og aktive feriereisende. Responsen vi får fra turoperatører og våre gjester er svært positive. Det nærmeste vi kommer en klage er hvorfor vi ikke har posisjonert Hurtigruten for de som føler seg litt yngre og er klare for mer utforskende opplevelser. Nettopp derfor er denne konferansen så viktig for Norge og Hurtigruten, sier Hans Rood. NY KATALOG OG SALGSREKORD VG.no meldte 8. oktober i høst: På en av tidenes verste børsdager satte Hurtigruten rekord i antall solgte reiser i løpet av en dag. Denne gladmeldingen stod å lese på vg.no den 8. oktober i høst. Salget skjedde i forbindelse med at Hurtigruten presenterte 2009-programmet i Bergen. Norske bedrifter og interesseorganisasjoner kjøpte reiser for tre millioner kroner. Og dagen etter ble det solgt reiser for en million kroner i Ålesund. - Så langt har vi ikke merket mye til finanskrisen på salget, sier direktør for Hurtigruten Norden, Per Eide-Olsen. Likevel har Hurtigruten hatt store økonomiske problemer i det siste. - Betyr den gode starten på salget av 2009-programmet et lys i tunnelen? - Utrolig nok selger vi reiser som aldri før. De økonomiske problemene har helt andre årsaker, som oljekostnader og renteutgifter. Det har gått hardt ut over driften, sier Per Eide-Olsen. Han påpeker at det likevel ikke blir innskrenkinger i programmet for Snarere tvert i mot. Det blir lengre seilinger til Antarktis, og Hurtigruten blir nå lettere tilgjengelig, i og med at de nå vil selge pakkeløsninger med fly og overnattinger på land i kombinasjon med cruise. 14

15 Praktkatalog For å gjøre Hurtigrutens 2009-program kjent i utlandet, er det for første gang laget en 120-siders glanset internasjonal katalog. Den skal oversettes til mellom 10 og 15 språk og distribueres i Australia, Saur- og Nord-Amerika, Asia og hele Europa. Katalogen trykkes i et opplag på en million eksemplarer, og Eide-Olsen tror dette blir den norske bokutgivelen som blir lest av flest utlendinger neste år. - Vi er glade for signalene i Statsbudsjettet, om at regjeringen vil prioritere nettopp markedsføringen av Nord-Norge i utlandet, sier han. Regjeringen har satt av 245 millioner kroner til å fremme Norge som reisemål i Norgesreklame Den nye glansede Hurtigrute-katalogen er fullspekket med Norges-reklame, med blant annet informasjon om den norske kysten. Den informerer også om seilingsalternativer til Grønland, Antarktis og Svalbard. - Dette er ren folkeopplysning om Norge, og vi håper å trekke til oss en halv million kunder. Slik sett er dette en billig investering for oss ettersom vi får omtrent en kunde for hver annen katalog vi sender ut, sier Eide-Olsen. I fjor hadde det norske cruiserederiet oppunder en halv million gjester, og åtte av ti var utlendinger. - Det arbeidet vi legger ned i å informere om Norge kommer landet til gode i form av økt turisme, og økt kunnskap om Norge, sier direktør for Hurtigruten Norden, Per Eide-Olsen. HURTIGRUTEN I «HIMMELBLÅ»-LAND -Sist sommer prøvde vi ut en slik Vega-utflukt mens Hurtigruten lå til kai i Sandnessjøen. Etter Vega-besøket tok vi igjen Hurtigruteskipet i Brønnøysund, forklarer informasjonsdirektør Ragnar Norum om opplegget som var så vellykket at det kommende sommer blir fast innslag på Hurtigrutens utfluktsprogram. Det var avisen VG som meldte dette 1. november i år. Helgelandskystens flotte, men sårbare Vega-øyer, beliggende utenfor Brønnøysund og ikke langt fra Torghatten, er for alvor blitt folkeeie gjennom TVserien "Himmelblå" i NRK. Serien er tatt opp på Ylvingen - fiskerøya mellom Vega og fastlandet. (Og Redaksjonen legger til at Ylvingen er hjemstedet til klubbens æresmedlem Halfrid Halvorsen). Men framfor alt er det Vega-øyenes UNESCO-status som gjør øysamfunnet interessant for Hurtigrutens passasjerer. Under den 4 timer lange Vega-utflukten besøker turistene E-huset (ærfuglmuseet) på Nes, kikker innom stedets kystkafé og får høre om verdensarven med den unike kystkulturen og ærfuglbestanden på Vega. - Planene er å bygge et eget verdensarvsenter på Nes, i tilknytning til de gamle sjøhusene der, forteller Sølvi Kristoffersen på turistkontoret i Brønnøysund til VG Nett. Kristofffersen og Destinasjon Helgeland gleder seg over at Vega-utfluktene fra Hurtigruten blir permanent etter prøveperioden, og frykter ikke at pågangen av båtturister vil true det sårbare øymiljøet. - De svære Hurtigruteskipene kan ikke legge til på Vega, så turistene skysses inn i småbåt, forklarer Kristoffersen. Etter "Himmelblå"-suksessen vil man også gjøre et nummer av innspillingen på Ylvingen i det småbåten passerer på vei fra Vega til Brønnøysund, sier Kristoffersen, som medgir at de nyter "Himmelblå-rusen" og ønsker at den skal vare lenge. MINNESMERKE PÅ HAVØYGAVELEN Fra medlem Helge B. Kristiansen i Oslo har vi mottatt bilde av minnesmerket for D/S Hera som forliste i Han skriver: 18 mars 1931 gikk sørgående hurtigrute DS Hera i storm og tett snøvær rett på det stupbratte fjellet "Havøygavelen" Styrmannen som klarte det kunststykke å klatre rett opp den stupbratte fjellveggen i snø og is for å hente hjelp i Havøysund fikk Kongens fortjenestemedalje. Hans prestasjon medførte at de fleste av passasjerene ble berget. Ennå til slutten av 1960 åra kunne vi se jernplatene fra Hera som lå nede i fjæra under fjellet. Minnesteinen som jeg sender bilde av står plassert oppe på Havøygavelen nøyaktig på det stedet som styrmann Ravn kom opp på fjellet. Forøvrig så står det ei minnestøtte over de som omkom ned ved dampskipskaia i Havøysund. Redaksjonen legger til at vi i ØHRV-nytt 1/2004 hadde en utførlig artikkel som omhandlet Heras havari og redningsinnsatsen som innbyggerne i Havøysund gjorde i Minneplaten på Havøygavelen Foto: Helge B. Kristiansen MENINGSFULL FERIE Fra medlem Doris Heinzel i Tyskland har vi mottatt en hyggelig ferierapport fra september i år. Hun skriver: Vi tilbrakte flere dager på Ulvesund Fyr, presis 16 minutter etter Måløy nordgående Hurtigruten. 15

16 Hver morgen kl kunne vi fotografere og oppleve skipene som kom forbi fyret. Vi nøt ferie veldig, uten TV, PC, radio og avis - bare tid for å slappe av og for å tenke til Hurtigruten. du savner. Skulle du som besøkende ha innspill setter vi stor pris på tilbakemelding. Benytt e- postadresse: Vi i Hurtigruten skal gjøre vårt ytterste for at sidene til enhver tid skal være komplette og oppdaterte. Med din hjelp vil vi også kunne utvikle sidene ytterligere og gjøre dem enda bedre. Nyhet på hjemmesiden - gode restplasstilbud! Redaksjonen iler til og anbefaler varmt nyheten Velg og seil, et nytt og lenge etterlengtet tilbud med ukentlige oppdateringer på restplasser til svært gunstige priser!!! Denne er kun tilgjengelige på nett og omfatter bare distansereiser, ikke rundturer. M/S Vesterålen passerer Ulvesund fyr Foto: Doris Heinzel ENTUSIASTKALENDEREN 2009 Nok en gang har medlem Ketil Wigen i Ålesund kontrahert og fått sjøsatt sin flotte Entusiastkalender med egne bilder av Hurtigruten måned for måned, naturligvis tilpasset skiftende årstider. Og i kjent stil reklamerte han for den under årsmøtet. Tradisjonen tro er kalenderen til salgs for kr 150,- pr. stk. pluss evt. kr 25,- for postal forsending. Kalenderen kan bestilles fra Ketil på tlf eller eller pr. post til Nyledbakken 3, 6012 Ålesund. Fjorårets kjøpere mottar automatisk 2009-utgaven. Ketil legger årlig ut, særlig i egen region, i beste Jahn-Teigen-stil, altså mil etter mil, med egen bil langs leia, og til fots i høyden på broer og i fjellskrenter for å sikre nye blinkskudd til sitt faste og kjære prosjekt - neste års kalender. Løp og kjøp! REDERIET MED NYE NETTSIDER Hurtigruten ASA lanserte mandag 3. november i år nye nettsider, med brukervennlighet og unike opplevelser i fokus, og sier følgende i sakens anledning: Nytt design og ny struktur Vi håper nettsiden tilfredsstiller våre besøkendes krav, både når det gjelder reisebestilling, produktinformasjon og et mer generelt informasjonsbehov. Sidene har fått helt nytt design og en struktur som skal gjøre innholdet lettere tilgjengelig. PRESTISJE-PRISER TIL HURTIGRUTEN 6. november i år ble Hurtigruten kåret til "Beste nisje-cruise" under prestisjetunge British Travel Awards i London., meldte avisen Fremover i Narvik 7. november (www.fremover.no). Hurtigruten vant prisen i skarp konkurranse med internasjonale cruise-selskaper som Voyages of Discovery, Quark Expeditions, Viking River Cruises og Swan Hellenic. Flere titalls tusen kunder, agenter og representanter innen reiselivsbransjen har gitt sine stemmer i kåringen om hvem som fortjener utmerkelsen for fremragende virksomhet innen internasjonalt reiseliv. Senest i fjor mottok Hurtigruten utmerkelsen Best på spesialcruise under Travel Weekly Awards i England, i likhet med British Travel Awards en høythengende utmerkelse i bransjen. Iain Cottam, direktør for Hurtigruten UK, legger ikke skjul på at seieren torsdag kveld betyr mye. - Dette er en prestisjefylt kåring, og betyr en voldsom anerkjennelse for oss. Seieren vil bidra til økt vekst og fremtidig suksess. At vi vinner nisjen i to uavhengige kåringer betyr at vi klarer å holde et høyt kvalitetsnivå i et tøft cruisemarked, sier Iain Cottam. Han trekker blant annet frem Hurtigrutens bevisste satsning på vinteren med blant annet opplevelsesreiser som Hunting the light som sentralt element. - Etter opprettelsen av direkte flyrute mellom London og Tromsø er vi blitt en mer tilgjengelig med en veldig eksotisk destinasjon for det kresne cruisemarkedet i England, sier Cottam. Tredjeplass 17. november ble det kjent at Hurtigruten tok nok en pris bronseplassen i kategorien «Beste cruiseselskap» i Travel Awards Første-plassen gikk til Celebrity etter en avstemning gjort blant leserne til Guardian, Observer og guardian.co.uk. På andreplass blant de britiske lesernes cruisefavoritter kommer erkebritiske (men amerikanskeide) Cunard. Å legge om til helt nye internettsider i et globalt selskap er krevende, og vi ber om forståelse dersom det er innhold, funksjoner eller informasjon 16

17 NYE SJØKART GIR STØRRE TRYGGHET Avisa Nordland, som utkommer i Bodø, hadde denne saken 13. november i år: Et omfattende arbeid gjennom de siste ti årene ligger bak de nye kartene. Prosjektet har kostet 400 millioner kroner, og kvadratkilometer er målt på nytt, opplyser Statens kartverk, som har stått for arbeidet. De nye kartene er nå tatt i bruk, blant annet av Hurtigruten. Torsdag markerte statssekretær Heidi Sørensen (SV) at arbeidet er i havn. Hele kysten Det er en historisk begivenhet at hele norskekysten nå er dekket av elektroniske sjøkart, sa Sørensen. Hun viste til at det har vært stor oppmerksomhet omkring arbeidet med nye sjøkart. Flere ganger har saken stått på Stortingets dagsorden. Sørensen sier at de elektroniske kartene, som har fått betegnelsen ENC, vil være til nytte både for store skip og fritidsbåter og de vil bidra til færre ulykker til sjøs. Gjennomsnittlig skjer det hvert år i underkant av 100 grunnstøtinger. Det Norske Veritas har anslått at opp til 40 prosent av ulykkene kan unngås dersom navigasjon basert på autoriserte kart blir vanlig om bord, sier statssekretær Heidi Sørensen. Nøyaktige Hurtigruteskipet Trollfjord er ett av skipene som har tatt i bruk de nye elektroniske kartene. Mens skipet lå til kai i Bergen torsdag kunne kaptein Tormod Karlsen demonstrere bruken av dem for statssekretær Sørensen og folk fra Statens kartverk. Vi har brukt de nye kartene i en måneds tid og vi er svært fornøyde. Det er først og fremst nøyaktigheten som er sterkt forbedret, sier kaptein Karlsen. Han framholder at de nye kartene er til god hjelp ved navigasjon i trange farvann og mener kartene vil gjøre ferdselen til sjøs trygger. Det er viktig med god opplæring i bruken av disse kartene, noe Hurtigruten legger stor vekt på, understreker kapteinen på Trollfjord. Nådde målet Stortinget vedtok for ti år siden at arbeidet med oppdaterte elektroniske sjøkart måtte forseres. Kartsituasjonen midt på 1990-tallet var bekymringsfull. Bare 44 av 130 sjøkart i hovedkartserien for norskekysten var av tilfredsstillende kvalitet, forteller kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup. Mange av kartene baserte seg på 100 år gamle målinger. Stortinget vedtok derfor å tilføre kartverket 400 millioner kroner for å få oppdaterte kart innen Det er gledelig å kunne konstatere at vi nådde i mål innen fristen, sier Frøstrup. MOBILSJOKK TIL SJØS Bergens Tidende meldte 11. juni: Det som skulle være et par hyggelige telefonsamtaler hjem fra norskekysten, viste seg å fort bli dyrt (Redaksjonen er kjent med at flere har tilsvarende erfaringer). I april var Knut (79) og Åsta (67) Brekke på tur med Hurtigruten, og brukte mobiltelefonen sin med Tele2-abonnement i god tro om at det var med vanlige norske takster. Men det var det ikke. Da telefonregningen kom viste den over 1700 kroner, mer enn tre ganger så mye som til vanlig. - En av samtalene som jeg har mottatt varte i tre minutter og 40 sekunder, og den kom på 103,24 kroner. Det er jo horribelt, sier Knut. En annen mottatt samtale som varte i 2 minutter og 45 sekunder ble de fakturert 77,56 kroner for. Med Tele2s vanlige takster ville disse samtalene vært gratis. - Jeg blir så rasende over slikt, sier Knut. Han ringte til mobilleverandøren sin for å få svar. Jeg ringte kundeservice. De ville først ikke snakke med meg og nektet å svare, det var ingen forståelse å få fra dem, men til slutt fikk jeg en forklaring. Forklaringen var at Knuts mobil hadde koblet seg opp mot det nettet som var det sterkeste og som gav ham best mulige signaler i forhold til hvor han var. Det var den norske GSM-operatøren Maritime Communications Partner (MCP), som tilbyr satellittnett til sjøs. Det Telenor-eide selskapet trakk paret for høye utenlandstakster til tross for at de fortsatt var innenlands. I tillegg til Hurtigruteskipene har Danskebåten og Kiel-fergen fått installert dette mobilnettet som fører til at all mobilkommunikasjon til og fra skipene går via satellitt. - Jeg fikk høre at dette er var min egen feil, og at for å ha unngått det skulle jeg ha satt mobilen min til manuelt valg av nettverk. Det er mulig det står i kontrakten, men dette skjønner jo ikke vi vanlige forbrukere oss på, forklarer Knut. Han refererer til hendelsen som svindel, og håper at opplevelsen hans kan stå som en advarsel for andre. Prisene på fakturaen hans var langt over det Tele2 opplyser om på nettsidene sine. Forklaringen Knut og Åsta fikk på det var at samtalene var blitt registrert via England. - Vi er fullstendig klar over at når man er i utlandet så må man betale litt ekstra, men nå var vi faktisk innenlands, sier Åsta. Tele2 vil ikke uttale seg i saken før fakturaen til Knut og Åsta er ferdigbehandlet. Ifølge dem skal telefonsamtaler fra skip, både mottatte og utgående, stemme overens med prisene de oppgir på nett. I slutten av mai satte Telenor ned prisene sine til halvparten av det Tele2 og Netcom tilbyr. -Kundene har i stor grad ikke vært klar over de høye ringeprisene, siden de fortsatt befinner seg i Norden når de er om bord i skipene, sier Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor. Til tross for alt hadde Knut og Åsta en kjempeflott tur. Nydelig var det, sier Knut. - Hadde jeg bare visst dette på forhånd så skulle jeg heller latt være å ringe. 17

18 EN HISTORIE OM RAGNVALD JARL Fra Æresmedlem Pål Espolin Johnson ( Æres-Pål ) har vi mottatt dette bidraget: Under opprydning i skrivebua nylig fant jeg i en skuff et brev datert mai Inni lå noen fotografier jeg rent hadde glemt at jeg hadde fått tilsendt. Avsender var Eva Salvesen fra Oslo. Hun deltok i en gruppe jeg var reiseleder for på Nordlys i påsken det året. Hun takker varmt for turen, men hennes egentlige ærend er bildene. Hun skriver: - Så sender jeg deg noen fotografier som kanskje interesserer deg. Det er fotografier av en vidunderlig karaffel i krystall med sølv håndtak, lokk og interessante innskrifter. Det er en gave til min morfar Ulrik Fredrik Cappelen Aagaard ( ) fra passasjerene på S/S Ragnvald Jarl i Jeg husker at min mor fortalte at hennes far hadde oppholdt seg et helt år i England mens det bygget skipet og nå tenker jeg meg at min karaffel er en gave fra passasjerene fra Ragnvald Jarl s første tur i I familieboken ser jeg (for øvrig) at min morfar fra 1898 var ekspeditør for Nordenfjeldske og Bergenske Damskipsselskaper. D/S Rangvald Jarl Bilde tilhører Bård Kolltveit Så langt Eva Salvesen, karaffelens eier. På karaffelens sølv kan leses følgende inngravering: To Captain Aagaard. From Passengers of S/S Ragnvald Jarl. June 21 July Kaptein Aagaards barnebarn Eva synes å være av den oppfatning at det er hurtigruteskipet D/S Ragnvald Jarl det dreier seg om. Men det kan ikke stemme. Det første hurtigruteskipet med et slikt navn kom først i 1940, og var det tidligere danske Bornholm kjøpt av Nordenfjeldske til erstatning for skipene som krigens begynnelse hadde sendt til bunns. Dessuten var jo 1892 et år før Hurtigruten så dagens lys. Den Ragnvald Jarl Eva Salvesen referer til, er åpenbart det skipet Nordenfjeldske lot bygge i Newcastle on Tyne for Englandsruten og som gikk sin jomfrutur fra Trondheim til Newcastle 5. juni Men et mysterium gjenstår: Av inskripsjonen på karaffelen fremgår det av datoene at de begeistrede engelske passasjerer befant seg på reise med skipet i hele 13 dager fra ! Hvordan kan det henge sammen? En rask telefon til Sjøfartsmuseets tidligere direktør, hurtigrutevenn og medlem Bård Kolltveit løser mysteriet. I vinterhalvåret forteller han - gikk Englandsruten, betjent av Nordenfjeldske og Bergenske i fellesskap, i strak rute Trondheim Bergen Newcastle. Men når sommeren kom, salte skipene om og ble turistruter som brakte bemidlede briter til de norske vestlandsfjorder underveis. Odda, Granvin, Balestrand, Gudvangen, Mundal, Loen, Olden var noen av de tallrike anløpstedene. Og siden fjordene er mange og lange, tok det sin tid! Slik gikk dagene, og slik kunne det bli hele 13 av dem! Før britene var hjemme igjen. Foto: Eva Salvesen HURTIGRUTEN REDDET VINDSURFERE Medlem Vidar Moen i Drammen, en ivrig bidragsyter til bladet, tipset oss om denne saken: Hurtigruteskipet MS «Polarlys» reddet i høst to vindsurfere opp fra sjøen i nærheten av Nyhavna i Aukra. - Polarlys observerte de to brettkarene i sjøen og så at de hadde problemer så de sjøsatte en liten redningsbåt og plukket dem opp, opplyser redningsleder Nils Ole Sunde ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge til Dagbladet.no. De to ble oppdaget ved en tilfeldighet. En av passasjerene som ble vitne til redningsaksjonen forteller til Dagbladet at det blåser kraftig i området. - Hurtigruta stoppa ca. en time fra Molde. Der plukka vi opp de to karene, forteller han. Hovedredningssentralen ble varslet om hendelsen klokken De to mennene var etter forholdene i fin form, men ble likevel tatt hånd om av helsepersonell. Det hører med til historien at i 1919 solgte rederiet Ragnvald Jarl, og det skulle gå 21 år før skipsnavnet igjen skulle dukke opp på kysten, men da som hurtigruteskipet Ragnvald Jarl. 18

19 VINTEROPPLAG OG ITALIATJENESTE M/S Nordnorge og MS Nordlys skulle denne vinteren ligge i opplag i Åndalsnes (ref. forsiden på dette bladet). M/S Nordnorge lå en måneds tid som hotellskip på Mongstad-anlegget utenfor Bergen i september før hun anløp Åndalsnes. M/S Nordlys ankom opplagskaien midtveis i oktober. Få timer før dette bladet skulle gå i trykken, ringte medlem Ketil Wigen fra Ålesund oss med den helt ferske nyheten om at M/S Nordnorge i løpet av første uke i desember skulle sette kursen for Italia hvor hun skal tjenestegjøre som hotellskip ut april. 671 Christian Rulker 7560 Vikhammer 672 Anne Ryen Holmsen 1532 Moss 673 Helge Larsen 1532 Moss 674 Alf Bustadmo 3946 Porsgrunn 675 Jan B. Michelsen 3031 Drammen 676 Øistein T. Holtmon 3050 Gol 677 Kari Hallingstad 3400 Lier 678 Alf B. Hallingstad 3400 Lier VIKTIGE DATOER: VINNER AV FORRIGE KJENTMANNSPRØVE Oppslutningen om kjentmannsprøven i forrige utgave var nok en gang stor, og syv klarte denne gangen alle. De riktige svarene på ØHRVs Sommernøtter 2008 var: 1) Trondheim 2) Sandnessjøen 3) Buholmråsa fyr (i sørenden av Folda) 4) Hammerfest (Gjenreisningsmuseet) 5) Tromsø 6) Vardø (Vardøhus festning) Ved loddtrekning blant de med alle rette svar har vi kåret Nora van Oirschot fra Nederland som vinner av kjentmannsprøven i forrige utgave. Hun er den heldige vinner av den flotte Hurtigruteboken fra Berit Liland og Forlaget 67N, som har donert tre bøker til konkurransen (som går til vinneren denne gang og til de to neste)! Se bokomtale i forrige utgave av ØHRV-nytt. Premien kommer i posten. Vi gratulerer! Dato Begivenhet (se egne saker) januar M/S Midnatsol til Østlandet (visningstur og hotellskip) 5. mars Filmfestival på M/S Trollfjord (Trondheim-Kirkenes) 6. mars Deadline neste utgave, som blir påske-nummeret Vi ønsker alle våre medlemmer og øvrige lesere en riktig god jul og et godt nytt år! NYE MEDLEMMER LESERBILDE: Vi har også denne gangen gleden av å ønske nye medlemmer hjertelig velkommen inn i klubben! Medlemmer nummereres fortløpende. Numre på medlemmer som går ut av klubben gjenbrukes ikke, og blir med andre ord stående tomme. NR. NAVN POSTSTED 667 Tore Johansen 3046 Drammen 668 Svein Lillevik 3153 Tolvsrød 669 Vivi B. E. Johnson 1184 Oslo 670 Gudrun Rulcker 7560 Vikhammer Besetningen på M/S Nordkapp viser frem noe av kolleksjonen fra butikken om bord Foto: Jon Lillehagen 19

20 ØHRVs JULENØTTER Svarfrist: Samme som deadline for neste utgave, se viktige datoer. Svar sendes til redaksjonen: 1) Hvor er vi her? 4) Hva heter kirken og på hvilken øy ligger den? 2) I hvilken havn finner vi dette monumentet? 5) I Hvilken havn er hurtigruten her? 3) Hvor er vi her? 6) Ombord i hvilken Hurtigrute finner vi dette maleriet? 20

RUTEPLAN. og priser for distansereiser

RUTEPLAN. og priser for distansereiser 2013 RUTEPLAN og priser for distansereiser Innhold Bestilling på internett... 3 Hurtigruten 365 dager i året... 4 Hurtigrutens anløp... 5 Rutetabell... 6 Skipene i Hurtigruten... 7 Seilingsliste *... 8

Detaljer

RUTEPLAN. og priser for distansereiser

RUTEPLAN. og priser for distansereiser 2012 RUTEPLAN og priser for distansereiser Innhold Bestilling på internett... 3 Hurtigruten 365 dager i året... 4 Hurtigrutens anløp... 5 Rutetabell... 6 Skipene i Hurtigruten... 7 Seilingsliste *... 8

Detaljer

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 Olav Fjell 17. mars 2011 Hurtigruten i fire deler 1. Dagens situasjon 2. Historisk perspektiv 1893-2009 3. Samfunnsaktør og Riksvei nr 1

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 2. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 2. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040 Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Stiftet april 2009, i drift 1. januar 2010 19 ansatte Administrasjon: 2 Nordland: 6

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 1. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 1. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Kjøp bilde Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Tall Ships Races har spurt Skudeneshavn spesifikt om de vil være en CIC-havn. Derfor regner Ståle Landaas med minst femten skuter i havnebassenget i juli.

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

HVILKET UTVIKLINGSPOTENSIALE SER HURTIGRUTEN I NORD?

HVILKET UTVIKLINGSPOTENSIALE SER HURTIGRUTEN I NORD? HVILKET UTVIKLINGSPOTENSIALE SER HURTIGRUTEN I NORD? Kirkeneskonferansen 05022014 Daniel Skjeldam Konsernsjef Global og lokal - i salg og opplevelser 3,5 milliarder i omsetning (2012) 2 000 ansatte i konsernet

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Velkommen til NESOs årsmøte 2016!

Velkommen til NESOs årsmøte 2016! V E L KO M M E N T I L N E S O S Å R S M Ø T E I T R O M S Ø 1 0. 1 2. J U N I 2 0 1 6 Tromsø, foto: Gaute Bruvik Velkommen til NESOs årsmøte 2016! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

Havnevert Roger Finstad og Son helt til topps i kåring

Havnevert Roger Finstad og Son helt til topps i kåring https://www.moss-avis.no/nyheter/vestby/son-gjestehavn/havnevert-roger-finstad-og-son-helt-tiltopps-i-karing/s/5-67-382480 Av KJERSTI HALVORSEN Publisert: 14. februar 2017, kl. 21:05 Havnevert Roger Finstad

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Tur med hurtigruten sommeren 2006

Tur med hurtigruten sommeren 2006 Tur med hurtigruten sommeren 2006 Nok en gang har vi bevilget oss den luksus det er å ta en rundtur med Hurtigruten. Denne gangen fra Trondheim til Kirkenes og tilbake til Trondheim. Været var ikke helt

Detaljer

SINGELTUR TIL VENETO-KYSTEN

SINGELTUR TIL VENETO-KYSTEN SINGELTUR TIL VENETO-KYSTEN Bli med på en spennende reise til to av Italias vakreste regioner, Veneto og Friuli! Vi bor flott i den fine badebyen Lido di Jesolo, og tar utflukter til unike Venezia, til

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den kl i møterom Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den kl i møterom Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 10.12.2008 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

HRG GF presentasjon pdf, HRG Styrets delårsrapport Q pdf 4. kvartal 2008 og presentasjon ekstraordinær generalforsamling 20.

HRG GF presentasjon pdf, HRG Styrets delårsrapport Q pdf 4. kvartal 2008 og presentasjon ekstraordinær generalforsamling 20. MeldingsID: 229358 Innsendt dato: 20.02.2009 12:30 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: HRG Hurtigruten ASA HRG - Hurtigruten

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. mai 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. mai 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201006455-4 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Ambassadør ville stanse skulptur

Ambassadør ville stanse skulptur «Sjøblomst» er planlagt som et minnesmerke over de vietnamesiske båtflyktningene som ble reddet av norske sjøfolk. Skulpturen skal etter planen avdukes til sommeren, utenfor Norsk Maritimt Museum på Bygdøynes.

Detaljer

Telepensjonistene i Bergen på tur til Bodø 29.mai til 1. juni 2015.

Telepensjonistene i Bergen på tur til Bodø 29.mai til 1. juni 2015. Telepensjonistene i Bergen på tur til Bodø 29.mai til 1. juni 2015. Tekst og bilder av Gunnar Larsen 29. mai satte 17 telepensjonister, og inviterte venner, fra Bergen seg på Widerøes fly til Bodø. Turen

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke

Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke 1 Kort historikk om Barken Eva Under vises et bilde 1 av Barken Eva. Skipet kom i skipsreder Herman Skougaards eie i 1902. Eva

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Årsmøtesamlingen 17. 19. April 2015 LOVUND. Helgeland Historielags årsmøte var samlet på Lovund RorbuHotell i dagene 17. Til 19. april 2015.

Årsmøtesamlingen 17. 19. April 2015 LOVUND. Helgeland Historielags årsmøte var samlet på Lovund RorbuHotell i dagene 17. Til 19. april 2015. Årsmøtesamlingen 17. 19. April 2015 LOVUND Helgeland Historielags årsmøte var samlet på Lovund RorbuHotell i dagene 17. Til 19. april 2015. Deltagerne ankom Lovund med ferge og hurtigbåt utover fredags

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 3. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 3. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 3. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 3. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

La Bella Italia BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA SLOW TRAVEL, SLOW FOOD, SLOW LIFE

La Bella Italia BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA SLOW TRAVEL, SLOW FOOD, SLOW LIFE BLI MED PÅ EN FANTASTISK TUR TIL DET SYDLIGE ITALIA OG OPPLEV NOEN UNIKE DAGER I ET LANDSKAP SOM ER UKJENT FOR DE FLESTE NORDMENN. NYT VAKKER NATUR, GOD MAT OG DEILIG VIN. BLI MED TIL MATERA CITTA DEI

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

With without a subtitle

With without a subtitle HURTIGRUTEN FULL-IMAGE SLIDE ASA With without a subtitle Delårsrapport for 3. kvartal 2009 Hurtigruten ASA 3. kvartal 2009 Hurtigruten Page 10. 1 november 2009 01 Hovedtrekk Hurtigruten ASA 3. kvartal

Detaljer

En fin avslutning på året

En fin avslutning på året En fin avslutning på året Hurtigruten inviterer til julebord Gjør årets julebord til en ny og spennende opp levelse, for familie, venner eller bedriften din. Besøk vårt festkledde skip ved kai og smak

Detaljer

SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244

SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244 SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Mental helse Flink pike er støttet av: Norsk Filminstitutt ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Program. NVF Drift og vedlikehold Prosjektmøte OS-møte Sommermøte Svolvær i Lofoten

Program. NVF Drift og vedlikehold Prosjektmøte OS-møte Sommermøte Svolvær i Lofoten Program NVF Drift og vedlikehold Prosjektmøte OS-møte Sommermøte Svolvær i Lofoten Mandag 10. onsdag 12. juni 2013 Velkommen til Svolvær i Lofoten! Opplev en annerledes og eksotisk kultur innhyllet i Lofotens

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Tauno har bygget 370 tømmerhus

Tauno har bygget 370 tømmerhus Her er noen av hyttene Tauno står bak. Den neste kan bli din. Foto: Finnhaus. Tauno har bygget 370 tømmerhus Det har han klart fordi finsk kvalitet og personlig oppfølging gir fornøyde kunder. - Det er

Detaljer

Hvordan bygge et Norsk luftfartsmiljø, men Nord Norsk tyngdepunkt, i en turbulent internasjonal konkurransesituasjon.

Hvordan bygge et Norsk luftfartsmiljø, men Nord Norsk tyngdepunkt, i en turbulent internasjonal konkurransesituasjon. Hvordan bygge et Norsk luftfartsmiljø, men Nord Norsk tyngdepunkt, i en turbulent internasjonal konkurransesituasjon. John Skår-foredraget, 12. august 2015 Stein Nilsen Administrerende Direktør Widerøe

Detaljer

Hovedpunkter Hurtigruten på Norskekysten bidrar med 2,2 milliarder kroner i nettoverdiskapning

Hovedpunkter Hurtigruten på Norskekysten bidrar med 2,2 milliarder kroner i nettoverdiskapning SAMFUNNS- REGNSKAP Verdens vakreste sjøreise Ålesund Torvik Måløy Florø Bergen Kristiansund Polarsirkelen Nesna Sandnessjøen Brønnøysund Rørvik Molde Lofoten Geirangerfjord NORGE Oslo Stokmarknes Svolvær

Detaljer

Silvia og Jan fra «Sofa» eier sin egen vingård. Her er vår

Silvia og Jan fra «Sofa» eier sin egen vingård. Her er vår Silvia og Jan fra «Sofa» eier sin egen vingård FRANSK LYKKE: Silvia og Jans vingård ligger idyllisk til i Provence. Her har de vinranker på baksiden av huset, og olivenlund på forsiden. TV-STJERNER: Silvia

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE.

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE. BLI MED PÅ EN FANTASTISK TUR TIL DET SYDLIGE ITALIA OG OPPLEV NOEN UNIKE DAGER I ET LANDSKAP SOM ER UKJENT FOR DE FLESTE NORDMENN. NYT VAKKER NATUR, GOD MAT OG DEILIG VIN BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI

Detaljer

Invitasjon til gastro-weekend i Lofoten 13.-15.mars 2015

Invitasjon til gastro-weekend i Lofoten 13.-15.mars 2015 Erling Riisnæs - IMI AS Fra: Chaine des Rotisseurs, Bailliage d Arctique på vegne av Chaine des Rotisseurs, Bailliage d Arctique Sendt: 28. januar

Detaljer

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes 26-27 mars 2009 Olje og gass drivkraft for utvikling i nord Det er en glede å ønske velkommen til kontaktmøte

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 twitter: @danielskjeldam instagram: danielskjeldam 15. september 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef ET LØNNSOMT REISELIV Global og lokal - i salg og opplevelser 3,3 milliarder

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Høsttur til Nordvestlandet 18-21. august 2014 - referat. BUD er en Møretur verdt!

Høsttur til Nordvestlandet 18-21. august 2014 - referat. BUD er en Møretur verdt! HIL Veterangruppa Høsttur til Nordvestlandet 18-21. august 2014 - referat BUD er en Møretur verdt! Det var en svært tilfreds gruppe HIL- veteraner som forleden kunne stige av bussen etter sin årlige høsttur,

Detaljer

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE Næringslivets Muligheter vs Trusler TROMSØ 3. MAI 2012 RADISSON BLU HOTEL 3 08.30 ı 09.00 Kaffe og registrering. 09.00 ı 09.10 Velkommen til Næringsarena

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX1 BODØ SANDNESSJØEN STREKNINGEN ONØY - SANDNESSJØEN. 20. SEPTEMBER 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX1 BODØ SANDNESSJØEN STREKNINGEN ONØY - SANDNESSJØEN. 20. SEPTEMBER 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX1 BODØ SANDNESSJØEN STREKNINGEN ONØY - SANDNESSJØEN. 20. SEPTEMBER 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne undersøkelsen er gjort for å kartlegge reisende med NEX1,

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Mårøy på slipp i Hammerfest tidlig på 60 tallet. Kilde: Goggen.net. 3 mars 2015; Skipet kommer hjem igjen tidlig i mai 2015

Mårøy på slipp i Hammerfest tidlig på 60 tallet. Kilde: Goggen.net. 3 mars 2015; Skipet kommer hjem igjen tidlig i mai 2015 Mårøy på slipp i Hammerfest tidlig på 60 tallet. Kilde: Goggen.net 3 mars 2015; Skipet kommer hjem igjen tidlig i mai 2015 De grå skipene og de gule bussene; Mårøy, bygd som dagrutebåt for FFR: Byggeår:

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

DESTINASJON SJUSJØEN SA

DESTINASJON SJUSJØEN SA August 2012 Vel overstått sommer! Vi håper dere har hatt en god sommer, til tross for litt for mange regndager, og har ladet batteriene til nok en spennende og inntektsbringende vintersesong. Vi gleder

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Hvem er vi. Håp i Havet. Lite anlegg fra Norge. Classic Norway. Regionen. Runar Myklebust 10. Mars 2010

Hvem er vi. Håp i Havet. Lite anlegg fra Norge. Classic Norway. Regionen. Runar Myklebust 10. Mars 2010 Håp i Havet Lite anlegg fra Norge Runar Myklebust 10. Mars 2010 Hvem er vi Classic Norway - Eierstyrt kjede - Hovedkontor i Molde - Salg / Marked / Drift Regionen - 3 Flyplasser -Tog -Hurtigruten - Cruicebåter

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Sandra Diana Bratland European Cruice Service Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Sandra Diana Bratland Director Shore Excursions European Cruise Service frem

Detaljer

M/S Hamen er en verkebyll for hele fartøyvernmiljøet i Norge

M/S Hamen er en verkebyll for hele fartøyvernmiljøet i Norge Østfold 02.08.2011 M/S Hamen er en verkebyll for hele fartøyvernmiljøet i Norge Den gamle lastebåten har ligget i grensefjorden mellom Sverige og Norge på svensk side siden 2005, og betegnes som et stort

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Er Finnmark viktig for Hurtigruten? Morten Torp Salgs og Markedsdirektør TFDS Hurtigruten

Er Finnmark viktig for Hurtigruten? Morten Torp Salgs og Markedsdirektør TFDS Hurtigruten Er Finnmark viktig for Hurtigruten? Morten Torp Salgs og Markedsdirektør TFDS Hurtigruten Revolusjon Dampskipet «Vesteraalen» fra kai i Trondheim om morgenen den 2. juli 1893 med kurs for Hammerfest. Dette

Detaljer

Nord-Norgelinjen NORD-NORGELINJEN. BAKGRUNN Transport & logistikk HVA ØNSKER VI MED PROSJEKTET TRANSPORTKONSEPTET HAVNEDIREKTØR HALVAR PETTERSEN

Nord-Norgelinjen NORD-NORGELINJEN. BAKGRUNN Transport & logistikk HVA ØNSKER VI MED PROSJEKTET TRANSPORTKONSEPTET HAVNEDIREKTØR HALVAR PETTERSEN NORD-NORGELINJEN Nord-Norgelinjen BAKGRUNN Transport & logistikk HVA ØNSKER VI MED PROSJEKTET TRANSPORTKONSEPTET Gardermoen, UTFORDRINGER 17.-18. OG oktober VEIEN 2016 VIDERE HARSTAD LØDINGEN TROMSØ NARVIK

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2007 Hurtigruten ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2007 Hurtigruten ASA Delårsrapport 2. kvartal 2007 Hurtigruten ASA 2. Presentasjon kvartal 2007 28-08-2007 Hurtigruten Side Page 1 01 Hovedtrekk Presentasjon 28-08-2007 Hurtigruten Side Page 22 Fortsatt fremgang Driftsresultat

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no Ludens Reklamebyrå as Foto: Atle Bye TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no På TV 2? Ludens Reklameby å as Altfor Det er dyrt.

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP Kan en satsing på snuhavn i Nordnorge for cruiseskip bli en motor i utviklingen av utenlands turismen til landsdelen? Adm.dir Arthur Kordt European Cruise

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

SORRENTOS PERLER. Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss!

SORRENTOS PERLER. Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss! SORRENTOS PERLER Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss! Få områder byr på så flotte og varierte opplevelser som Sorrento-halvøya i det sørlige Italia. Olivenlunder, vinstokker og velduftende krydderurter,

Detaljer

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015 Venner på tur i Roma Sommeren 2015 Vi har bestemt oss for å reise til de solfylte gatene i Roma. En av grunnene til at vi skal reise til Roma er for å unngå halv-sommeren i Norge og for å få litt ordentlig

Detaljer

LÉSVOS 7. - 14. SEPTEMBER

LÉSVOS 7. - 14. SEPTEMBER LÉSVOS 7. - 14. SEPTEMBER Lésvos (Lesbos) er den tredje største øya i Hellas og den åttende største i Middelhavet. Her bor omtrent 90 000 mennesker og en tredjedel bor i hovedbyen Mytilene, som ligger

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer