ÅRSBERETNING 2013 LNM. Perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2013 LNM. Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014"

Transkript

1 1 ÅRSBERETNING 2013 LNM Perioden

2 2 Innhold Innkalling / Dagsorden s. 3 Årsberetning s Revisors beretning s. 19 LNMs vedtekter s Årsregnskap 2013 s Arbeidsbudsjett 2014 s. 22 Valg av 1 styremedlem, 1 varamedlem vedlegg Forside: Hans Thorsen, Adapsjon no. 12, Fritt etter NON-SEQUITUR av Willey Miller

3 3 Innkalling til Årsmøte i Landsforeningen Norske Malere Torsdag 20.mars, 2014, kl Sted: Galleri LNM, Kongens gt. 2 Kl : Fullmakter registreres frem til (to pr. person) OBS: Kun medlemmer som har betalt kontingent er stemmeberettiget Dagsorden 1. Valg av møteleder, 2 referatgodkjennere og tellekorps 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsberetning 4. Revisors beretning 5. Valg av revisor Styret anbefaler at Vardens Revisjonskontor gjenvelges 6. Valg av 1. styremedlem og 1. vara 7. Valg av nominasjonskomitè 8. Eventuelt Styret og administrasjonen LNMs styremedlemmer oppnevnes av LNMs årsmøte for 3 år av gangen. Styret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret har i perioden bestått av to kvinner og tre menn: Styreleder: Thomas Sæverud Styremedlemmer: Marius Martinussen, Marianne Wiig Storaas, Tove Worum og Geir Yttervik Varamedlemmer: Tine Aamot og Crispin Gurholt Styret har i perioden hatt 5 styremøter og 4 dagers juryering. Administrasjonen: Agnethe Berentsen (daglig leder), Kari Ane Golf (formidlingskonsulent), Magnus Bognerud (50%, konsulent) fram til , Patricia Tveter, 60% frem til , og ansatt i 80% fra Gallerivakter i perioden: Fredrick Arnøy og Pearla Pigalo Regnskapsfører: Unni Skjønhaug Revisor: Per-Arne Auster, Vardens Revisjonskontor Opplysninger etter regnskapsloven Arbeidsmiljøet anses som godt. LNMs ansatte bestod av 3 kvinner og en mann frem til og 3 kvinner fra Det har ikke vært skader, ulykker eller påfallende sykefravær. LNMs virksomhet medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. LNMs lokaler ligger i Kongens gt. 2 i kvadraturen.

4 4 Handlingsplan LNM skal aktivt søke å påvirke kulturpolitiske vedtak som angår maleri og billedkunst. LNM skal sørge for å holde en løpende dialog med sentrale beslutningstagere i kulturpolitiske spørsmål. LNM skal følge opp funnene i levekårsundersøkelsen og styrke malernes interesser bl.a. ved å overvåke ressursfordelingen i etterkant. LNM skal fortsette å gi informasjon til medlemmene via hjemmesider og nyhetsbrev. LNM skal gjennom styret arbeide for å styrke administrasjonens rammevilkår. LNM skal arbeide kontinuerlig for å opprettholde et faglig høyt nivå i formidlingen av billedkunst i galleriet. LNM skal gjennom utstillingsprogrammet sørge for å vise godt maleri innenfor et bredt spekter av sjangere. LNM skal fortsette arbeidet med å integrere kunstnere fra landets etniske minoriteter i foreningen. LNM skal fremme kunstformidling gjennom løpende oppdatering og utvikling av medlemmenes digitale kunstnerarkiv ArtPlus. Thomas Sæverud, styreleder Marius Martinussen, styremedlem Marianne Wiig Storaas, styremedlem Tove Worum, styremedlem Geir Yttervik, styremedlem Utstillinger 2013 Kjernen i LNMs virksomhet er knyttet til utstillingene i Galleri LNM: produksjon, formidling og salg i forbindelse med månedlige utstillinger etter evaluering av en stor mengde innsendte søknader. Galleriet holder oppe 6 dager i uken. Den syvende dagen er utstillingen stengt, men galleriet er åpent for henvendelser. Utstillingene i 2013 har vist et sammensatt og variert program. I tillegg til 8 separatutstillinger, satte styret opp 3 store gruppeutstillinger med ulike temaer og med stor spredning i alder og kjønn.

5 5 JANUAR: FEBRUAR: MARS: APRIL: MAI: JUNI: AUGUST: SEPTEMBER: OKTOBER: NOVEMBER: DESEMBER: Esther Maria Bjørneboe Scenario, m. Kai Bratbergsengen, Frithjof Hoel, Kristin Kanter, Geir Stadheim, Terje Meidel Skare, Wolf Wolfsmoon. Ragna Bley Ingjerd Dillan Malerjam, m.vigdis Fjellheim, Patrik Entian, Torunn Skjelland LNM uten maleri, m. Anne Biringvad, Sigbjørn Bratlie, Atle Hynne, Christine Istad, Christian Kolverud, Jannicke Kristofersen Thomas Rummelhoff Tiril Schrøder Hans Thorsen Torgrim Torve Unge inviterte, Jacob Alrø, Johanne Hestvold, Bodil Paus, Christian Tony Norum, Øyvind Sørfjordmo Esther Maria Bjørneboe: Landskapskonstruksjoner II, 10. januar - 3.februar Det formale har alltid vært viktig for Bjørneboe (f. 1971), men i hennes nye serie fikk bildene en mer narrativ og konkret horisont. Den har også vært til stede i tidligere verk, men fikk nå en mer meningsbærende funksjon. For en kunstner er det vanskelig å unngå det forventede når man skal fremstille landskapsmaleri. Bjørneboe tar for seg maleriske spørsmål som har vært problematisert i århundrer, men ønsker ikke å hvile på predefinerte forløp, hun forsøker snarere å se etter muligheter for å sette "kiler" i denne utviklingen. Oppbruddene fra de gjenkjennelige billedmessige løsningene fremkaller en strenghet som kan minne om kubistenes utrykk. Dette uttrykket myknes opp hos Bjørneboe gjennom bruk av organiske former. Kai Bratbergsengen, Frithjof Hoel, Kristin Kanter, Terje Meidell Skare, Geir Stadheim, Wolf Wolfsmoon: Scenario, 7. februar - 3. mars Galleri LNMs februarutstilling demonstrerte fantasiens teatrale kraft. Begrepet Scenario er hentet fra italienske Commedia dell arte og refererer til manuset som gir regien kontroll over fortellingen. I figurmaleriene og portrettene som ble presentert i denne utstillingen, ble det knyttet an til gjenkjennelige impulser i moderne maleri. Her var ingen minimalisme, ingen monokrome flater, men heller ingen gullaldernostalgi. Derimot høy energi, fargesterk palett, formsikre tablåer og humørfylt fantasi.

6 6 Ragna Bley: Leather Body - Feather Scope, 7. mars - 7. april Ragna Bley arbeider med maleri, skulptur og collage som ofte er knyttet nært opp mot litteratur. Bley benytter seg av ulike teknikker som akvarell og olje, og jobber med materialer som lær, akrylglass og stein. Hun berører det maleriske intime. Utstillingen Leather Body - Feather Scope viste en serie malerier og skulpturer. Tittelen var hentet fra en reklame for luksuskaleidoskop, og kunne skyve tankene fra lærets materialitet til psykens ambivalente opphav i det fysiske. Tittelen åpnet opp for spørsmålet om hvordan det kroppslige og seksuelle kunne kobles til språket. Kunstneren er opptatt av hvordan man bruker natur og landskap på å utmale menneskelige tilstander. I denne utstillingen dro hun koblinger mellom arkitektur, omgivelser og angst i det moderne samfunnet. Hun så på hvordan vi forholder oss til vår egen antagelse om hva naturen betyr for oss, og på hvilken måte naturen og omgivelsene er med på å danne narrativer om mennesket. Ingegjerd Dillan: Urban Inspirasjon, 11. april - 5. mai Ingjerd Dillan (f. 1941) sier selv at hun jobber med "valører". Utforskingen av dette temaet har i det siste blitt mer systematisk, men også friere. Interessen for det ornamentale og rendyrkede formspråk har stått sentralt i hele hennes produksjon. Dillans bakgrunn i en vestlig non-figurativ tradisjon har hatt betydning for hennes søken etter opprinnelighet og et tilnærmet anonymt uttrykk. Hun ønsker ikke å formidle et litterært budskap, men en ren visuell opplevelse. Ingegjerd Dillan er opptatt av det tause, anonyme, ikke-litterære språket. Hva skjer når ordene blir borte? spør hun. Resultatene kan virke svært enkle, men likevel rommer de en kompleksitet som gir oss undring og tvetydighet. Ingegjerd Dillan: Formasjon II, akryl på lerret, Galleri LNM, april 2013

7 7 Patrik Entian, Torunn Skjelland, Vigdis Fjellheim: MalerJam, mai Med inviterte: Peder Kirkvaag Bugge, Fadlabi, Veslemøy Sparre Jansen, Morten Juvet, Hilde Kjønniksen, Jon Løvøen, Marianne Wiig Storaas og Grethe Unstad. MalerJam er et malerieksperiment og et sosialt prosjekt der det faste ensemblet består av Vigdis Fjellheim (f.1975), Patrik Entian (f. 1966) og Torunn Skjelland (f.1965). I musikken beskrives jamsessions som anledninger hvor musikere møtes for å spille fritt og uformelt, gjerne med store innslag av improvisasjon. Jammen kan brukes til å finne nytt materiale, gode arrangementer eller som en sosial event der man øver. Under MalerJam ble jammen brakt inn i utstillingslokalet. Åtte kunstnere ble invitert til en uvant arbeidssituasjon for utøvelse av maleriet og til produksjon av en utstilling med et uforutsigbart forløp og utfall. LNMs lokaler ble gjort om til en arbeidsstasjon der store veggmalerier vokste fram i løpet av uka fram mot utstillingsåpningen. Ingenting var bestemt på forhånd og alt var lov. Eierskapet til maleriet ble utvisket og prosessen, samarbeidet, dynamikken og innfallene var overordnet det ferdige resultatet. Anne Biringvad, Atle Hynne, Sigbjørn Bratlie, Christian Kolverud, Christine Istad og Jannicke Kristoffersen: LNM uten maling, juni For første gang inviterte LNM til en gruppeutstilling med malere uten å vise et eneste maleri. Hvis man med maleri forstår et todimensjonalt verk som er malt, arbeider de utstillende kunstnerne med maleriet som medium. Men hva skjer når de gir avkall på malingen og lager fotografi, readymades, tekstiler og skulpturelle objekter? Utforsker de stadig maleriske problemstillinger? Hva skjer når de bytter medium og verktøy, men beholder den maleriske tilnærmingen? Følgende kunstnere deltok på utstillingen: Anne Biringvad (1967), Sigbjørn Bratlie (1973), Atle Hynne (1971), Christine Istad (1963), Christian Kolverud (1973) og Jannicke Kristoffersen (1977). Thomas Rummelhoff, Mytenes makt, 8. august - 1. september I utstillingen Mytens makt viste Thomas Rummelhoff et utvalg malerier med figurasjon og narrasjon som utgangspunkt. Arbeidene representerer iscenesettelser av hendelsesforløp, nærmest som isolerte stillbilder fra film, med et mangetydig narrativt innhold. I motivene finnes det elementer som både er gjenkjennelige og fremmede. Disse skaper kontraster som utfordrer lesingen av verkene. Enkelte elementer utgjør referanser til norsk kunst- og kulturhistorie, deriblant landskapstradisjon og mytologi. Disse referansene isoleres ikke, men deler billedrom med objekter og figurer med opphav i populærkultur og sosiopolitiske anliggender. Arbeidene kombinerer det naive og humoristiske med undertoner av et dystopisk mørke. Tiril Schrøder: The Goldilocks zone, september Schrøders arbeider ligger i grenselandet mellom tegning og maleri. Hun jobber bevisst med overgangen mellom det grafiske trykket, tegningen og digitale teknikker og utforsker hvordan

8 8 teknikk og materiale møter konseptuell tenkning. Motivmessig, handler Schrøders verk ofte om avmakt, passivitet og manglende kontroll over egen tilværelse. I tillegg til å referere til massemedias og popkulturens verden er hun opptatt av å se på naturen, og mer spesifikt: landskapet. Kunstneren er mer opptatt av å se på naturens nedbrytende kraft enn å gi seg inn i sentimentale avbildninger. Kunsthistoriske konvensjoner er satt opp mot en kommersiell og dagligdags estetikk, hvor fortellingen og formen, side om side, bidrar til en sammensatt kunstopplevelse. Tiril Schrøder: The motion of inetial objects, Torgrim Torve: Sound title nr. 10 Galleri LNM, september 2013 Galleri LNM, oktober 2013, Hans Thorsen: Tegneserien i det utvidete felt, oktober Utstillingen Tegneserien i det utvidete felt viste malerier basert på forskjellige tegneseriestriper. Felles for dem alle er at stripene på ulike måter handler om kunst. Kunst som utforsker hvordan tegneserien som kunstform kommenterer kunsten. Stripene gjør gjerne et poeng ut av forestillinger om kunsten som mange i kunstfeltet vil betegne som fordommer, klisjeer og myter. De tegner et bilde av kunsten som kunstfeltet selv kan oppleve som problematisk, fordi det bryter med kunstens selvbilde. Samtidig kan man stille spørsmålstegn ved feltets selvhøytidelighet og manglende evne til å se seg selv utenfra. Bekrefter i så måte maleriene ideene som er blitt framsatt av tegneseriene? Eller bryter motivene gjennom sin nye form med sitt opprinnelige poeng, og skaper en ny mening?

9 9 Torgrim Torve Porm Pollows Punction, 31.oktober november Felles for verkene i utstillingen var Torves intuitive prosessbaserte arbeidsmetode: det er det siste trekket og tillegget i komposisjonen som definerer det neste. I verkene jobber han med å abstrahere former og streber etter å komme vekk fra tydelige gjenkjennelige kombinasjoner av elementer. Med det vil han gi tilskueren et størst mulig rom for å skape egen tolkning av innholdet. Maleriene er abstrakte komposisjoner utført i tegneseriens formspråk og estetikk med en tydelig outline og en halvfigurativ formforenkling. Hvert enkelt verk har en lydtittel som utgjør et nytt element i verket. Dette gir tilskueren enda en mulighet til å skape assosiasjoner, uten å gi klare føringer for hva det avbilder. Jacob Alrø, Johanne Hestvold, Christian T. Norum, Bodil A. Paus, Øyvind Sørfjordmo: Unge inviterte, 28. november desember Vi avrundet høstsesongen med fem unge kunstnere, utdannet fra akademiene i Oslo, Trondheim og Bergen. Jacob Alrø (f. 1984) er utdannet (BA) ved Kunstakademiet i Bergen. Hans arbeider springer ut av en interesse for hvordan vi opplever den verden som omgir oss, da i særlig grad konflikten mellom beholder og innhold. Johanne Hestvold (f. 1988) er utdannet (BA) ved Kunstakademiet i Bergen. Hestvold jobber i grenselandet mellom maleri og skulptur med minimalisme og modernistisk maleri som viktige referansepunkter. Christian Tony Norum (f. 1980) er utdannet (MA) ved Kunstakademiet i Oslo. Norum jobber hovedsakelig med maleri, performance, skulptur og innstallasjon. Bodil A. Paus (f. 1979) er utdannet (MA) ved Kunstakademiet i Oslo. Paus maler motiver fra nære miljøer, de små nesten usynlige hendelsene; situasjoner som er under utvikling. Hun leter etter en subtil symbolikk, gjerne gjennom forsiktige gester i kroppsspråket. Øyvind Sørfjordmo (f. 1987) er andre års bachelor-student ved Kunstakademiet i Trondheim. Han jobber i utgangspunktet med maleri. Arbeidene utforsker rom og hvordan oppfattelsen av rom forandres ved hjelp av minimale justeringer i flater, form og farge. Esther Maria Bjørneboe, Åpning, Unge inviterte, desember 2013 landskapskonstruksjoner 2 # 9, Galleri LNM, januar 2013

10 10 Utstillinger 2014 JANUAR: FEBRUAR: MARS: APRIL: MAI: JUNI: AUGUST: SEPTEMBER: OKTOBER: NOVEMBER: DESEMBER: Lina Maria Rincon Kari Britt Kjerschow Per Formo Martin Bech-Ravn Shwan Dler Qaradaki Jonas Daatland Lina Norell Magnhild Opdøl Mikael Øye Hegnar: Marianne Wiig Storaas Hanne Kathrine Berg Atle Hynne: Motley Crew on Wheels, LNM uten maleri, juni 2013 Nye medlemmer LNM har i løpet av 2013 fått 21 nye medlemmer: Audun Lund Alvestad, Mads Andreas Andreassen, Bente Bøyesen, Janne Gill Johannesen, Tore Holberg, Eli Hovdenak, Gunnhilde Høyer, Tommy Johansson, Marthe Karen Kampen, Tom S. Kosmo, Morten Krohg, Helena Lund Ek, Magnus Bo, Solfrid Olette Mortensen, Øyvind Renberg, Helge Røed, Hanne-May Scheen, Judy Sirks Vevle, Eline Smith, Lise Steingrim, El Wenche Winlove, Monika Winther, Trygve Åsheim Waaktaar. Ragna Bley Fra kunstnersamtale: Malerjam Fra kulturnatten

11 11 Annen Virksomhet Utover den rene utstillingsvirksomheten i galleriet har LNM utviklet nye formidlingsplattformer. Dels springer disse direkte ut av utstillingene - som barneverkstedene, Kunstpausen og Kunstnersamtaler - dels adresserer de temaer i veikrysset mellom kunst, samfunn og fagpolitikk, som LNMforum - og temakvelder i Galleri LNM. LNMforum, november 2013: fra v. Haakon Flemmen, Morten Viskum, Ina Johannesen, Bodil Stenseth MEDLEMSKVELDER OG LNMforum: Se fagpolitisk arbeid. KUNSTPAUSER: Arrangementene er uformelle sammenkomster på dagtid hvor interesserte kan komme innom for å få seg en kaffe og møte kunstneren(e) bak utstillingen. I løpet av de to timene arrangementet varer er kunstneren og LNMs formidlingskonsulent, samt resten av staben disponible for spørsmål og samtaler. Målgruppen er primært kollegaer og bedrifter i kvadraturen, og arrangementene legges til lunchpausen. Pausene har vist seg å bli fine intime møter med kunstner og publikum. KUNSTNERSAMTALER: I høst lanserte LNM et nytt arrangementformat, i tillegg til kunstpausene. Dette er en samtale mellom LNMs styreleder og den aktuelle kunstneren som har utstilling i galleriet, og publikum. Arrangementet foregår på kveldene og er åpent for alle.

12 12 Første kunstner ute var Hans Thorsen. I dialog med LNMs styreleder, Thomas Sæverud, tok de for seg Thorsens kunstnerskap, med utgangspunkt i utstillingen Tegnerserien i det utvidete felt. Åpning, Hans Thorsen, oktober 2013 KULTURNATTEN 2013: Under årets Kulturnatt arrangerte Galleri LNM den tradisjonelle kunstquizen i samarbeid med RAM Galleri, og kunstnersamtale med Tiril Schrøder; med omvisning i Schrøders utstilling The Goldilocks Zone. AUKSJON: For å styrke salg og egeninntjening har LNM de tre siste årene gjennomført auksjoner med verk fra medlemmer. LNMs sommerauksjon 2013 ble avholdt 29. mai i galleriets lokaler. Auksjonarius var skuespiller Espen Reboli Bjerke. Auksjonene har vist seg å være viktige for å oppnå budsjettert provisjon, og vi følger opp med ny auksjon i mai I forkant av auksjonen ble det presentert en nettbasert utstilling på LNMs hjemmesider, samtidig som verkene ble stilt ut i galleriets kommisjonsavdeling. LOKALER: Gallerilokaler, Kongens gate 2: LNMs kommisjonsavdeling ble oppgradert i november 2013; med nytt gulv, nye plater på vegg og tak, og malt gulv. Vi fornyet vår kontrakt med ANS Kongens gate 2, frem til 2016.

13 13 Næringslokaler i Uranienborgveien 7: Vår leieboer gjennom tre år; Natalie Leikis sa opp sin leieavtale i LNMs næringslokale i juni Juli 2013 fikk vi ny leietager til Uranienborgveien 7; SHOC LIFESTYLE v/ Øyvind Bjerva, som har tegnet kontrakt frem til juli SALG 2013: I 2013 økte Galleri LNM salget i forhold til foregående år og nådde en høyere omsetning enn budsjettert. I tillegg til en rekke private salg, ble det også offentlige- og kommunale innkjøp: Helsebygg Midt-Norge (to store verk av Esther Maria Bjørnebo), Utenriksdepartementet (et stort verk av Tiril Schrøder), KORO (tre verk av Tiril Schrøder) og Lørenskog kommune (2 verk av Kjersti Eliassen). I tillegg bidro LNMs årlige mai-auksjon til de økte salgstallene. SAMARBEID: LNM har i 2013 styrket samarbeidet med andre visningssteder i kvadraturen; Tegnerforbundet, Norske Grafikere, RAM galleri, Norske Kunsthåndverkere, BOA og Galleri Format. Vårt viktigste samarbeidsprosjekt er Kunst i kvadraturen; en felles omvisning i samtlige gallerier annen hver måned. Patricia Tveter (fra LNM) og Kristine Fresvig (fra RAM galleri) er hovedansvarlige for prosjektet. Felles annonsering inngår også i samarbeidet. Sammenfallende åpningstider for utstillingene har også bidratt til å øke publikumstallet i galleriet. På mange av våre åpninger har vi rundt 200 besøkende. Visningsstedene selv og Oslo kommune har i 2013 bidratt med finansieringen av samarbeidet. I løpet av året har vi inngått et samarbeid med Østlandsutstillingen. Galleri LNM, Tegnerforbundet og BOA vil delta med visningslokaler sommeren Østlandsutstillingen er produsent for utstillingen og ansvarlig for finansieringen av prosjektet. Galleriene vil med produsenten utvikle konsept og handlingsplan sammen. Prosjektet åpner også for samarbeid med kunstinstitusjoner i Schleswig-Holstein i Nord-Tyskland. I ArtPlus, DIGITALT KUNSTNERARKIV I perioden januar - juni 2013 arbeidet vi med overføring av digitalisert materiale til ArtPlus fra databasen (kunstnermapper, utstillinger, arrangementer). Vi ble ferdige med overføringene i begynnelsen av juni, til estimert tid. I august 2013 ble databasen gjort tilgjengelig for publikum i galleriet. Brukerveiledning foreligger, og administrasjonen bistår med veiledning ved behov. Kunstkonsulenter og vanlig publikum er i ferd med å gjøre seg kjent med databasen. En bruker-maskin står nå i galleriets lokaler som publikum kan benytte seg av. LNM har i tillegg utarbeidet en demo-versjon av galleriets ArtPlus database som våre samarbeidspartnere i Sveits; ZetCom har benyttet seg av for å presentere sine produkter for kunstmuseene i Norge på en konferanse arrangert av Nasjonalmuseet ( november 2013). I dag er databasen et effektivt arbeidsverktøy for administrasjonen i LNM. Det gir oss mulighet til å formidle våre medlemmers kunstnerskap til et bredt publikum. Medlemmene får tilbud om å oppdatere mappene sine 2 ganger i året og vi bistår med hjelp og veiledning i forhold til både det tekniske og til mappenes innhold. Vi fortsetter med å forbedre databasen i forhold til brukevennlighet og søkemuligheter, og er i kontakt med ulike brukergrupper for å

14 14 undersøke hvilke funksjoner de savner i databasen. Arbeidet foregår i tett samarbeid med kunstnere som stadig blir oppfordret til å sende oss oppdatert materiale og informasjon. II emuseumplus INTERNETT PUBLISERINGSVERKTØY Parallelt med overføring av alt materiale, ble planlegging av publisering av databasen på internett gjennomført. Det har fra starten av vært et sterkt ønske om å få databasen publisert- og gjøre den tilgjengelig for alle interesserte. Vi forhandlet frem et kostnadsestimat med ZetCom. Deretter laget vi prosjektplan og søkte støtte hos BKH. BKH ble invitert til LNMs lokaler og fikk presentert databasen, samt visjon for publisering. Etter at støtten var bevilget høsten 2013 kontaktet vi ZetCom for å sette prosjektet i gang. Prosjektet skal foregå i perioden januar-september 2014 og innebærer utvikling av nettdesign (av ZetCom), planlegging og strukturering av de ulike modulene som skal publiseres på nettet, samt arbeidet rettet mot medlemsmassen med tanke på å få inn relevant informasjon og bilder av god kvalitet. MEDLEMSSERVICE OG NYHETSBREV LNMs 600 medlemmer får flere ganger i året tilsendt Nyhetsbrev, samt LNM Aktuelt der de fortløpende blir informert om aktuelle saker som angår galleriet og foreningen. Det blir samtidig gitt kontinuerlig tilgang på oppdatert informasjon på hjemmesidene våre. For å rekruttere nyutdannede medlemmer holder LNM løpende kontakt med utdanningsinstitusjonene. Styret i LNM juryerer inntak av nye medlemmer to ganger i året; hver vår og høst. I forbindelse med oppbyggingen av LNMs kunstnerdatabase har medlemmene fått gjentatte henvendelser med tilbud om bistand til oppdatering av eget materiale. Dette har gitt god kontakt til de mange medlemmene som ønsker en aktiv bruk av arkivet. OMVISNINGER OG PUBLIKUM LNM får regelmessig besøk av kunstinteresserte, kunstskoler, skoleklasser og barnehager. I løpet av 2013 har ca besøkt galleriet i helgene. Vi ser også en bedre tilstrømning av nytt publikum etter at vi begynte å samkjøre åpningstidene for galleriene i kvadraturen. Samarbeidet Kunst i kvadraturen bidrar også til større bekjentskap med visningstedene i området. Gjennom våre ulike arrangementer; ser vi også at vi har fått et mer variert publikum. Fra auksjonen 2013 Thomas Rummelhoff

15 15 Fagpolitisk arbeid Året 2013 hadde særlig fokus på stipendordningene. Etter at den nye regjeringen foreslo å fjerne stipendene på 15 millioner kroner som skulle erstatte den gamle GI-ordningen, ble det organisert felles motstand fra kunstnerorganisasjonene, og etter press fra Venstre og KrF, gjorde regjeringen helomvending. LANDSMØTE LNM er en riksdekkende organisasjon, noe styret var seg bevisst om på landsmøtet. LNM har en tung benk, og vi er derfor glade for å ha vært med på å stemme inn representanter som LNM kan se seg fornøyde med, både i NBK s styre, nominasjonsutvalget, kontrollutvalget og vederlagsfondet. MEDLEMSMØTER Grunnet nye rutiner ved søking av stipend, holdt LNM veiledningskurs for medlemmene. Søkerne må nå forholde seg til NBKs og Kulturrådets digitale søknadsportaler. Kurset var gratis og ble avholdt 4. september. Styret i LNM tok høsten 2013 opp malernes situasjon i det offentlige rom, og det ble stilt spørsmål om hvorfor ikke maleriet i større grad blir anvendt i utsmykkingssammenheng. 23. oktober inviterte vi derfor til medlemskveld med rådgiver i KORO, kunstner og LNMmedlem Harald Fenn for å få større innsikt i KOROS konsulent- og utsmykkingstjenester. Kvelden ble viet Fenns erfaring som rådgiver, og var tenkt som en oppfordring til våre medlemmer om å engasjere seg sterkere i å søke prosjekter for å utvide malernes virkefelt. Styret tok også for seg prosessen rundt medlemsinntak før juryeringen i april Man konkluderte med at det er viktig å presisere at LNM er en interesseorganisasjon for kunstnere som arbeider med maleri på et høyt profesjonelt nivå. For å oppnå dette må opptakskravene være strenge. Dermed må det være utdanning på akademinivå, gode arbeider og profesjonell aktivitet som kvalifiserer til medlemskap. Styret skjerpet ytterlig inn på kravene ved juryeringen for På basis av en stor søknadsmasse, og for å få satt opp et stort og variert program, valgte styret i år å kombinere syv separatutstillinger med tre store gruppeutstillinger. Til sammen fikk 28 kunstnere vist sine arbeider i galleriet. Året ble avsluttet med Unge inviterte, som presenterte 5 unge akademistudenter fra Bergen, Trondheim og Oslo. LNMforum Ideen med LNM forum har vært å engasjere billedkunstnerne til diskusjon med opinionsdannere fra andre fagfelt om sentrale spørsmål i krysningspunktet mellom kunst og samfunn. Det har derfor vært arbeidet mye med å finne relevant tema, riktig form og egnede talere; problemstillinger som oppleves som aktuelle - estetisk, etisk eller politisk. LNMforum er nå fast etablert i LNMs årsprogram, og er innarbeidet med engasjert publikum på godt besøkte arrangementer på Litteraturhuset. Temaene har vekket interesse og debatt og ført til gode, faglige diskusjoner. Fjorårets arrangement var det femte i rekken.

16 16 LNMforum, 18. november, sal Nedjma, Litteraturhuset: Årets LNMforum ble også i 2013 støttet av Fritt Ord, og tok for seg norske kunstsamlinger: Private samlinger - offentlig kunst? Panelet besto denne gangen av Bodil Stenseth; historiker og forfatter, Morten Viskum; billedkunstner, samler og daglig leder av Vestfossen Kunstlaboratorium, Ina Johannesen, kunsthistoriker og administrerende direktør for Ekebergparken og Haakon Flemmen, kulturredaktør i Klassekampen. Bodil Stenseth åpnet kvelden med en historisk gjennomgang av Norske kunstsamlinger. Deretter kretset debatten rundt følgende problemstillinger: I Norge forvalter private samlinger en svært stor andel av samtidskunsten. De offentlige budsjettene er svært begrensede, private formuer og statsbærende bedrifter har lenge vært tunge aktører i kunstmarkedet og det har vært en økende tendens til at museene har åpnet dørene for fremvisning av private samlinger. Bør det arbeides for å koordinere samarbeidet mellom samlinger og visningssteder bedre, til beste for offentligheten, eller betyr det begynnelsen på slutten på museenes uavhengighet av markedet? Er de store bedriftssamlingene vår tids mesener? Er samlerne med på å fremelske visse former for kunst? Vedtekter Landsforeningen Norske Malere / Galleri LNM 1. Formål Landsforeningen Norske Malere / Galleri LNM er en selvstendig, partipolitisk uavhengig organisasjon som skal arbeide for: a) Å trygge malernes faglige, sosiale og økonomiske kår b) Å stimulere malerne til større aktivitet og høyning av den kunstneriske kvalitet c) Å bedre kontakten mellom billedkunst og publikum, og å øke samfunnets bruk av billedkunst. 2. Organisasjonstilhørighet a) LNM er en grunnorganisasjon i Norske Billedkunstnere (heretter NBK) og er bundet av NBKs vedtekter. b) Vedtak fattet på NBKs landsmøte er bindende for LNM og LNMs medlemmer. 3. Medlemskap a) Alle norske yrkesaktive malere kan bli medlem av LNM, såfremt de oppfyller de til enhver tid gjeldende opptakskriterier. b) Opptak skjer ved søknad til LNMs styre c) Utenlandske malere kan bli medlemmer når de er fast bosatt i Norge, samt oppfyller de gjeldende opptakskriterier. 4. Forhandlingsrett / avtalerett Medlemskap i LNM medfører at det enkelte medlem gir fullmakt til LNM til å representere seg i forhandlinger og ved inngåelse av avtaler med stat, fylke, kommuner og andre institusjoner. Fullmakten gjelder generelle avtaler og omfatter innen de rammer NBKs vedtekter eller landsmøtet trekker opp også avtaler om rett til bruk av medlemmenes verk som er utgitt, offentliggjort eller overdratt eksemplar av. Medlemskap i LNM medfører at det enkelte medlem gir LNM fullmakt til å representere seg i forhandlinger og ved inngåelse av avtaler på faglige områder som bare angår LNM. 5. Årsmøtet

17 17 a) Årsmøtet er LNMs høyeste myndighet. Det avholdes hvert år innen utgangen av mars måned, og kunngjøres minst 2 måneder tidligere. I år hvor NBKs landsmøte avholdes, skal årsmøtet avholdes på et tidspunkt som gjør det mulig å overholde fristen for innmelding av saker til NBKs landsmøte. b) Årsmøtet skal behandle årsmelding og regnskap, fremlagte forslag fra styret eller fra medlemmer som er korrekt fremmet, samt hvert år å velge medlemmer til styret. c) Forslag som medlemmer vil ha tatt opp på årsmøtet må sendes styret minst 1 måned før årsmøtets dato. Alle forslag og dokumenter som skal behandles på årsmøtet skal sendes medlemmene 14 dager i forveien. d) Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. e) Hvert medlem kan ha inntil 2 skriftlige stemmefullmakter. Alle fullmakter skal kontrolleres og registreres før årsmøtet åpnes. f) Beslutninger fattes ved alminnelig flertall når vedtektene ikke krever noe annet. g) Årsmøtet velger delegater til NBKs landsmøte. 6. Nominasjonsutvalg a) Årsmøtet velger hvert år et nominasjonsutvalg på 3 medlemmer som har til oppgave å finne flest mulig egnede kandidater til LNMs styre. b) Forslag fra medlemmer på forespurte og villige kandidater kan sendes LNM inn 1 måned før årsmøtets dato. c) Til valg på nominasjonsutvalg godtas benkeforslag. 7. Styret Styret har ansvaret for LNMs økonomi og daglig drift, inkludert foreningens formidlingsvirksomhet. Styret oppnevner kandidater til innkjøpskomiteer og andre verv, og ivaretar opptak og juryering. Styret har ansvar for driften av administrasjonen og fastsetter fullmakter for denne. a) LNM har et styre på 5 medlemmer og 2 vararepresentanter. b) Leder og styremedlemmer velges på årsmøtet for tre år av gangen. Leder velges separat. c) Valg på styreleder og styremedlemmer skjer skriftlig. d) Styret konstituerer seg selv med hensyn til valg av nestleder. 8. Ekstraordinært årsmøte a) Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller etter krav fra minst 1/10 av medlemmene. b) Kun den eller de saker det blir krevet ekstraordinært årsmøte for, kan behandles. c) Beslutninger fattes etter samme regler som ordinært årsmøte. d) Innkalling med sakspapirer må sendes medlemmene senest 14 dager i forveien. e) Hvis 1/10 av medlemmene krever ekstraordinært årsmøte, må disses navn stå under innkallingen. 9. Medlemsmøter Medlemsmøter innkalles av styret og uttaler seg om om de saker som styret eller medlemsmøtet tar opp. Medlemsmøtets uttalelser er rådgivende for styret. 10. Kontingent a) Kontingenten til LNM fastsettes av årsmøtet og disponeres av LNMs styre. b) Kontingenten til NBK fastsettes av NBKs landsmøte og disponeres av NBKs sentralstyre. c) Begge kontingentene innkreves av NBK. d) Ubetalte kontingenter fører ved årets slutt og etter skriftlig varsel til opphevelse av medlemskap i LNM. Styret kan i spesielle tilfeller, og etter skriftlig søknad, innvilges utsettelse. 11. Uravstemning a) Viktige saker kan avgjøres ved uravstemning når årsmøtet eller styret ønsker det. b) Styret kan ikke bruke uravstemning for å sette årsmøtevedtak ut av kraft. Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBKs lover, er også bindende for LNM og LNMs medlemmer.

Styret og administrasjonen i LNM ønsker alle gamle og nye medlemmer riktig God jul!

Styret og administrasjonen i LNM ønsker alle gamle og nye medlemmer riktig God jul! LNM Nyhetsbrev Desember 2013 Tiril Schrøder: The motion of inetial objects Styret og administrasjonen i LNM ønsker alle gamle og nye medlemmer riktig God jul! Nyåret åpner torsdag 9. januar 2014 med en

Detaljer

Styret og administrasjonen i LNM ønsker alle gamle og nye medlemmer. Nyhetsbrev kommer over sommeren med blant annet gjennomgang av NBK's landsmøte.

Styret og administrasjonen i LNM ønsker alle gamle og nye medlemmer. Nyhetsbrev kommer over sommeren med blant annet gjennomgang av NBK's landsmøte. LNM Nyhetsbrev Juni 2013 Sigbjørn Bratlie, Tropisk landskap, håndsydd broderi, 90 x 120 cm Styret og administrasjonen i LNM ønsker alle gamle og nye medlemmer en riktig god sommer! Nyhetsbrev kommer over

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Velkommen til UKS årsmøte 2015, lørdag 7. mars kl. 13.00. Møtet holdes i UKS lokaler på Tullinløkka i Oslo, Kristian Augusts gate 15. Se dagsorden under. Innkomne saker må være oss

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Introduksjon Sørum Kunstforenings årsberetning for perioden mai 2012 mars 2013 fremlagt på årsmøtet 19. mars 2013 kl. 19, på Frogner Misjonssenter, Frogneralleen

Detaljer

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst.

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst. ORIGINAL VEDTEKTER FOR BUSKERUD KUNSTSENTER Org.nr. 976 273 311 1 FORMÅL Buskerud Kunstsenter er en ideell institusjon som skal inngå i det nasjonale nettverket for kunstnerstyrt formidling. Buskerud Kunstsenter

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

BDO Ttf : 32 88 21 50 Fax: 32 88 21 90 www.bdo.no Kniveveien 31 303ó Drammen Til styret i Brunstad Kristetige Menighet Tønsberg Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet

Detaljer

INNHOLD INNKALLING OG DAGSORDEN 5 ÅRSBERETNING 6 VIRKSOMHET 2014 8. LNMs VEDTEKTER 27 ÅRSREGNSKAP 2014 29 ARBEIDSBUDSJETT 2015 31

INNHOLD INNKALLING OG DAGSORDEN 5 ÅRSBERETNING 6 VIRKSOMHET 2014 8. LNMs VEDTEKTER 27 ÅRSREGNSKAP 2014 29 ARBEIDSBUDSJETT 2015 31 ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD INNKALLING OG DAGSORDEN 5 ÅRSBERETNING 6 VIRKSOMHET 2014 8 LNMs VEDTEKTER 27 ÅRSREGNSKAP 2014 29 ARBEIDSBUDSJETT 2015 31 REVISORS BERETNING 32 >> Forside: Per Formo Sirkelfelt,

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

TREKKERS NORGE VEDTEKTER

TREKKERS NORGE VEDTEKTER TREKKERS NORGE VEDTEKTER 1 1 Om foreningen a. Foreningens navn er «Trekkers Norge» og på engelsk «Trekkers Norway». b. Prime Directive 1. For Trekkers Norge er det sentralt å spre informasjon om og øke

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til Norges Skiforbunds ting REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP

BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP Søknadsfrist: 1. april og 1. oktober hvert år. Søknadsnummer (fylles ut av BKH) SØKNAD for MEDLEMSKAP BILDENE KUNSTNERE HEDMARK Alle punktene skal

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015. VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015 N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.docx Vedtekter for Billedkunst Opphavsrett i Norge SA Navn 1 Foretakets

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter 2 Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder. Arne Bakke. b) Valg av

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014.

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. VEDTEKTER FOR Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød. (Norwegian SIDS and Stillbirth Society). 1.2. Landsforeningen uventet

Detaljer

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 VEDTEKTER for Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 1 Navn Foreningens navn skal være Postansattes Landsforening (PL). 2 Organisatorisk tilslutning PL er en partipolitisk

Detaljer

LNM. Nyhetsbrev. April 2012

LNM. Nyhetsbrev. April 2012 LNM Nyhetsbrev April 2012 Andreas Glad, Harvest 2011 Påsken 2012 Jeg vil si takk og gi respekt til Nina Refsnes som styrte skuta med faglig dyktighet og naturlig autoritet. Nå skal jeg være styreleder

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER 1 Formål NISO er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball-, håndballog ishockey, samt utøvere innen individuelle idretter

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Norges Frimerkeungdom

Vedtekter for Norges Frimerkeungdom Vedtekter for Norges Frimerkeungdom Vedtatt 17. februar 1991. Revidert i 1993,-95, -99,-2001 og 2007 1. Organisasjon Norges Frimerkeungdom (heretter kalt NFU) er en landsomfattende, selvstendig organisasjon

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 1 Norsk Osteoporoseforening Dato 19. mai 2011 Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2 PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl.

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING Den 23. august 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fagerheimskogens Velforening. Møtet ble avholdt i Fagerheimparken og invitasjon til møtet ble sendt

Detaljer

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010.

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. 1. Dagsorden: 2. Åpning/velkommen kl. 19.23 v/leif Tore 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to møtedeltakere som skal undertegne

Detaljer

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Informasjonssak 1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. I den står blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer