ÅRSBERETNING 2013 LNM. Perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2013 LNM. Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014"

Transkript

1 1 ÅRSBERETNING 2013 LNM Perioden

2 2 Innhold Innkalling / Dagsorden s. 3 Årsberetning s Revisors beretning s. 19 LNMs vedtekter s Årsregnskap 2013 s Arbeidsbudsjett 2014 s. 22 Valg av 1 styremedlem, 1 varamedlem vedlegg Forside: Hans Thorsen, Adapsjon no. 12, Fritt etter NON-SEQUITUR av Willey Miller

3 3 Innkalling til Årsmøte i Landsforeningen Norske Malere Torsdag 20.mars, 2014, kl Sted: Galleri LNM, Kongens gt. 2 Kl : Fullmakter registreres frem til (to pr. person) OBS: Kun medlemmer som har betalt kontingent er stemmeberettiget Dagsorden 1. Valg av møteleder, 2 referatgodkjennere og tellekorps 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsberetning 4. Revisors beretning 5. Valg av revisor Styret anbefaler at Vardens Revisjonskontor gjenvelges 6. Valg av 1. styremedlem og 1. vara 7. Valg av nominasjonskomitè 8. Eventuelt Styret og administrasjonen LNMs styremedlemmer oppnevnes av LNMs årsmøte for 3 år av gangen. Styret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret har i perioden bestått av to kvinner og tre menn: Styreleder: Thomas Sæverud Styremedlemmer: Marius Martinussen, Marianne Wiig Storaas, Tove Worum og Geir Yttervik Varamedlemmer: Tine Aamot og Crispin Gurholt Styret har i perioden hatt 5 styremøter og 4 dagers juryering. Administrasjonen: Agnethe Berentsen (daglig leder), Kari Ane Golf (formidlingskonsulent), Magnus Bognerud (50%, konsulent) fram til , Patricia Tveter, 60% frem til , og ansatt i 80% fra Gallerivakter i perioden: Fredrick Arnøy og Pearla Pigalo Regnskapsfører: Unni Skjønhaug Revisor: Per-Arne Auster, Vardens Revisjonskontor Opplysninger etter regnskapsloven Arbeidsmiljøet anses som godt. LNMs ansatte bestod av 3 kvinner og en mann frem til og 3 kvinner fra Det har ikke vært skader, ulykker eller påfallende sykefravær. LNMs virksomhet medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. LNMs lokaler ligger i Kongens gt. 2 i kvadraturen.

4 4 Handlingsplan LNM skal aktivt søke å påvirke kulturpolitiske vedtak som angår maleri og billedkunst. LNM skal sørge for å holde en løpende dialog med sentrale beslutningstagere i kulturpolitiske spørsmål. LNM skal følge opp funnene i levekårsundersøkelsen og styrke malernes interesser bl.a. ved å overvåke ressursfordelingen i etterkant. LNM skal fortsette å gi informasjon til medlemmene via hjemmesider og nyhetsbrev. LNM skal gjennom styret arbeide for å styrke administrasjonens rammevilkår. LNM skal arbeide kontinuerlig for å opprettholde et faglig høyt nivå i formidlingen av billedkunst i galleriet. LNM skal gjennom utstillingsprogrammet sørge for å vise godt maleri innenfor et bredt spekter av sjangere. LNM skal fortsette arbeidet med å integrere kunstnere fra landets etniske minoriteter i foreningen. LNM skal fremme kunstformidling gjennom løpende oppdatering og utvikling av medlemmenes digitale kunstnerarkiv ArtPlus. Thomas Sæverud, styreleder Marius Martinussen, styremedlem Marianne Wiig Storaas, styremedlem Tove Worum, styremedlem Geir Yttervik, styremedlem Utstillinger 2013 Kjernen i LNMs virksomhet er knyttet til utstillingene i Galleri LNM: produksjon, formidling og salg i forbindelse med månedlige utstillinger etter evaluering av en stor mengde innsendte søknader. Galleriet holder oppe 6 dager i uken. Den syvende dagen er utstillingen stengt, men galleriet er åpent for henvendelser. Utstillingene i 2013 har vist et sammensatt og variert program. I tillegg til 8 separatutstillinger, satte styret opp 3 store gruppeutstillinger med ulike temaer og med stor spredning i alder og kjønn.

5 5 JANUAR: FEBRUAR: MARS: APRIL: MAI: JUNI: AUGUST: SEPTEMBER: OKTOBER: NOVEMBER: DESEMBER: Esther Maria Bjørneboe Scenario, m. Kai Bratbergsengen, Frithjof Hoel, Kristin Kanter, Geir Stadheim, Terje Meidel Skare, Wolf Wolfsmoon. Ragna Bley Ingjerd Dillan Malerjam, m.vigdis Fjellheim, Patrik Entian, Torunn Skjelland LNM uten maleri, m. Anne Biringvad, Sigbjørn Bratlie, Atle Hynne, Christine Istad, Christian Kolverud, Jannicke Kristofersen Thomas Rummelhoff Tiril Schrøder Hans Thorsen Torgrim Torve Unge inviterte, Jacob Alrø, Johanne Hestvold, Bodil Paus, Christian Tony Norum, Øyvind Sørfjordmo Esther Maria Bjørneboe: Landskapskonstruksjoner II, 10. januar - 3.februar Det formale har alltid vært viktig for Bjørneboe (f. 1971), men i hennes nye serie fikk bildene en mer narrativ og konkret horisont. Den har også vært til stede i tidligere verk, men fikk nå en mer meningsbærende funksjon. For en kunstner er det vanskelig å unngå det forventede når man skal fremstille landskapsmaleri. Bjørneboe tar for seg maleriske spørsmål som har vært problematisert i århundrer, men ønsker ikke å hvile på predefinerte forløp, hun forsøker snarere å se etter muligheter for å sette "kiler" i denne utviklingen. Oppbruddene fra de gjenkjennelige billedmessige løsningene fremkaller en strenghet som kan minne om kubistenes utrykk. Dette uttrykket myknes opp hos Bjørneboe gjennom bruk av organiske former. Kai Bratbergsengen, Frithjof Hoel, Kristin Kanter, Terje Meidell Skare, Geir Stadheim, Wolf Wolfsmoon: Scenario, 7. februar - 3. mars Galleri LNMs februarutstilling demonstrerte fantasiens teatrale kraft. Begrepet Scenario er hentet fra italienske Commedia dell arte og refererer til manuset som gir regien kontroll over fortellingen. I figurmaleriene og portrettene som ble presentert i denne utstillingen, ble det knyttet an til gjenkjennelige impulser i moderne maleri. Her var ingen minimalisme, ingen monokrome flater, men heller ingen gullaldernostalgi. Derimot høy energi, fargesterk palett, formsikre tablåer og humørfylt fantasi.

6 6 Ragna Bley: Leather Body - Feather Scope, 7. mars - 7. april Ragna Bley arbeider med maleri, skulptur og collage som ofte er knyttet nært opp mot litteratur. Bley benytter seg av ulike teknikker som akvarell og olje, og jobber med materialer som lær, akrylglass og stein. Hun berører det maleriske intime. Utstillingen Leather Body - Feather Scope viste en serie malerier og skulpturer. Tittelen var hentet fra en reklame for luksuskaleidoskop, og kunne skyve tankene fra lærets materialitet til psykens ambivalente opphav i det fysiske. Tittelen åpnet opp for spørsmålet om hvordan det kroppslige og seksuelle kunne kobles til språket. Kunstneren er opptatt av hvordan man bruker natur og landskap på å utmale menneskelige tilstander. I denne utstillingen dro hun koblinger mellom arkitektur, omgivelser og angst i det moderne samfunnet. Hun så på hvordan vi forholder oss til vår egen antagelse om hva naturen betyr for oss, og på hvilken måte naturen og omgivelsene er med på å danne narrativer om mennesket. Ingegjerd Dillan: Urban Inspirasjon, 11. april - 5. mai Ingjerd Dillan (f. 1941) sier selv at hun jobber med "valører". Utforskingen av dette temaet har i det siste blitt mer systematisk, men også friere. Interessen for det ornamentale og rendyrkede formspråk har stått sentralt i hele hennes produksjon. Dillans bakgrunn i en vestlig non-figurativ tradisjon har hatt betydning for hennes søken etter opprinnelighet og et tilnærmet anonymt uttrykk. Hun ønsker ikke å formidle et litterært budskap, men en ren visuell opplevelse. Ingegjerd Dillan er opptatt av det tause, anonyme, ikke-litterære språket. Hva skjer når ordene blir borte? spør hun. Resultatene kan virke svært enkle, men likevel rommer de en kompleksitet som gir oss undring og tvetydighet. Ingegjerd Dillan: Formasjon II, akryl på lerret, Galleri LNM, april 2013

7 7 Patrik Entian, Torunn Skjelland, Vigdis Fjellheim: MalerJam, mai Med inviterte: Peder Kirkvaag Bugge, Fadlabi, Veslemøy Sparre Jansen, Morten Juvet, Hilde Kjønniksen, Jon Løvøen, Marianne Wiig Storaas og Grethe Unstad. MalerJam er et malerieksperiment og et sosialt prosjekt der det faste ensemblet består av Vigdis Fjellheim (f.1975), Patrik Entian (f. 1966) og Torunn Skjelland (f.1965). I musikken beskrives jamsessions som anledninger hvor musikere møtes for å spille fritt og uformelt, gjerne med store innslag av improvisasjon. Jammen kan brukes til å finne nytt materiale, gode arrangementer eller som en sosial event der man øver. Under MalerJam ble jammen brakt inn i utstillingslokalet. Åtte kunstnere ble invitert til en uvant arbeidssituasjon for utøvelse av maleriet og til produksjon av en utstilling med et uforutsigbart forløp og utfall. LNMs lokaler ble gjort om til en arbeidsstasjon der store veggmalerier vokste fram i løpet av uka fram mot utstillingsåpningen. Ingenting var bestemt på forhånd og alt var lov. Eierskapet til maleriet ble utvisket og prosessen, samarbeidet, dynamikken og innfallene var overordnet det ferdige resultatet. Anne Biringvad, Atle Hynne, Sigbjørn Bratlie, Christian Kolverud, Christine Istad og Jannicke Kristoffersen: LNM uten maling, juni For første gang inviterte LNM til en gruppeutstilling med malere uten å vise et eneste maleri. Hvis man med maleri forstår et todimensjonalt verk som er malt, arbeider de utstillende kunstnerne med maleriet som medium. Men hva skjer når de gir avkall på malingen og lager fotografi, readymades, tekstiler og skulpturelle objekter? Utforsker de stadig maleriske problemstillinger? Hva skjer når de bytter medium og verktøy, men beholder den maleriske tilnærmingen? Følgende kunstnere deltok på utstillingen: Anne Biringvad (1967), Sigbjørn Bratlie (1973), Atle Hynne (1971), Christine Istad (1963), Christian Kolverud (1973) og Jannicke Kristoffersen (1977). Thomas Rummelhoff, Mytenes makt, 8. august - 1. september I utstillingen Mytens makt viste Thomas Rummelhoff et utvalg malerier med figurasjon og narrasjon som utgangspunkt. Arbeidene representerer iscenesettelser av hendelsesforløp, nærmest som isolerte stillbilder fra film, med et mangetydig narrativt innhold. I motivene finnes det elementer som både er gjenkjennelige og fremmede. Disse skaper kontraster som utfordrer lesingen av verkene. Enkelte elementer utgjør referanser til norsk kunst- og kulturhistorie, deriblant landskapstradisjon og mytologi. Disse referansene isoleres ikke, men deler billedrom med objekter og figurer med opphav i populærkultur og sosiopolitiske anliggender. Arbeidene kombinerer det naive og humoristiske med undertoner av et dystopisk mørke. Tiril Schrøder: The Goldilocks zone, september Schrøders arbeider ligger i grenselandet mellom tegning og maleri. Hun jobber bevisst med overgangen mellom det grafiske trykket, tegningen og digitale teknikker og utforsker hvordan

8 8 teknikk og materiale møter konseptuell tenkning. Motivmessig, handler Schrøders verk ofte om avmakt, passivitet og manglende kontroll over egen tilværelse. I tillegg til å referere til massemedias og popkulturens verden er hun opptatt av å se på naturen, og mer spesifikt: landskapet. Kunstneren er mer opptatt av å se på naturens nedbrytende kraft enn å gi seg inn i sentimentale avbildninger. Kunsthistoriske konvensjoner er satt opp mot en kommersiell og dagligdags estetikk, hvor fortellingen og formen, side om side, bidrar til en sammensatt kunstopplevelse. Tiril Schrøder: The motion of inetial objects, Torgrim Torve: Sound title nr. 10 Galleri LNM, september 2013 Galleri LNM, oktober 2013, Hans Thorsen: Tegneserien i det utvidete felt, oktober Utstillingen Tegneserien i det utvidete felt viste malerier basert på forskjellige tegneseriestriper. Felles for dem alle er at stripene på ulike måter handler om kunst. Kunst som utforsker hvordan tegneserien som kunstform kommenterer kunsten. Stripene gjør gjerne et poeng ut av forestillinger om kunsten som mange i kunstfeltet vil betegne som fordommer, klisjeer og myter. De tegner et bilde av kunsten som kunstfeltet selv kan oppleve som problematisk, fordi det bryter med kunstens selvbilde. Samtidig kan man stille spørsmålstegn ved feltets selvhøytidelighet og manglende evne til å se seg selv utenfra. Bekrefter i så måte maleriene ideene som er blitt framsatt av tegneseriene? Eller bryter motivene gjennom sin nye form med sitt opprinnelige poeng, og skaper en ny mening?

9 9 Torgrim Torve Porm Pollows Punction, 31.oktober november Felles for verkene i utstillingen var Torves intuitive prosessbaserte arbeidsmetode: det er det siste trekket og tillegget i komposisjonen som definerer det neste. I verkene jobber han med å abstrahere former og streber etter å komme vekk fra tydelige gjenkjennelige kombinasjoner av elementer. Med det vil han gi tilskueren et størst mulig rom for å skape egen tolkning av innholdet. Maleriene er abstrakte komposisjoner utført i tegneseriens formspråk og estetikk med en tydelig outline og en halvfigurativ formforenkling. Hvert enkelt verk har en lydtittel som utgjør et nytt element i verket. Dette gir tilskueren enda en mulighet til å skape assosiasjoner, uten å gi klare føringer for hva det avbilder. Jacob Alrø, Johanne Hestvold, Christian T. Norum, Bodil A. Paus, Øyvind Sørfjordmo: Unge inviterte, 28. november desember Vi avrundet høstsesongen med fem unge kunstnere, utdannet fra akademiene i Oslo, Trondheim og Bergen. Jacob Alrø (f. 1984) er utdannet (BA) ved Kunstakademiet i Bergen. Hans arbeider springer ut av en interesse for hvordan vi opplever den verden som omgir oss, da i særlig grad konflikten mellom beholder og innhold. Johanne Hestvold (f. 1988) er utdannet (BA) ved Kunstakademiet i Bergen. Hestvold jobber i grenselandet mellom maleri og skulptur med minimalisme og modernistisk maleri som viktige referansepunkter. Christian Tony Norum (f. 1980) er utdannet (MA) ved Kunstakademiet i Oslo. Norum jobber hovedsakelig med maleri, performance, skulptur og innstallasjon. Bodil A. Paus (f. 1979) er utdannet (MA) ved Kunstakademiet i Oslo. Paus maler motiver fra nære miljøer, de små nesten usynlige hendelsene; situasjoner som er under utvikling. Hun leter etter en subtil symbolikk, gjerne gjennom forsiktige gester i kroppsspråket. Øyvind Sørfjordmo (f. 1987) er andre års bachelor-student ved Kunstakademiet i Trondheim. Han jobber i utgangspunktet med maleri. Arbeidene utforsker rom og hvordan oppfattelsen av rom forandres ved hjelp av minimale justeringer i flater, form og farge. Esther Maria Bjørneboe, Åpning, Unge inviterte, desember 2013 landskapskonstruksjoner 2 # 9, Galleri LNM, januar 2013

10 10 Utstillinger 2014 JANUAR: FEBRUAR: MARS: APRIL: MAI: JUNI: AUGUST: SEPTEMBER: OKTOBER: NOVEMBER: DESEMBER: Lina Maria Rincon Kari Britt Kjerschow Per Formo Martin Bech-Ravn Shwan Dler Qaradaki Jonas Daatland Lina Norell Magnhild Opdøl Mikael Øye Hegnar: Marianne Wiig Storaas Hanne Kathrine Berg Atle Hynne: Motley Crew on Wheels, LNM uten maleri, juni 2013 Nye medlemmer LNM har i løpet av 2013 fått 21 nye medlemmer: Audun Lund Alvestad, Mads Andreas Andreassen, Bente Bøyesen, Janne Gill Johannesen, Tore Holberg, Eli Hovdenak, Gunnhilde Høyer, Tommy Johansson, Marthe Karen Kampen, Tom S. Kosmo, Morten Krohg, Helena Lund Ek, Magnus Bo, Solfrid Olette Mortensen, Øyvind Renberg, Helge Røed, Hanne-May Scheen, Judy Sirks Vevle, Eline Smith, Lise Steingrim, El Wenche Winlove, Monika Winther, Trygve Åsheim Waaktaar. Ragna Bley Fra kunstnersamtale: Malerjam Fra kulturnatten

11 11 Annen Virksomhet Utover den rene utstillingsvirksomheten i galleriet har LNM utviklet nye formidlingsplattformer. Dels springer disse direkte ut av utstillingene - som barneverkstedene, Kunstpausen og Kunstnersamtaler - dels adresserer de temaer i veikrysset mellom kunst, samfunn og fagpolitikk, som LNMforum - og temakvelder i Galleri LNM. LNMforum, november 2013: fra v. Haakon Flemmen, Morten Viskum, Ina Johannesen, Bodil Stenseth MEDLEMSKVELDER OG LNMforum: Se fagpolitisk arbeid. KUNSTPAUSER: Arrangementene er uformelle sammenkomster på dagtid hvor interesserte kan komme innom for å få seg en kaffe og møte kunstneren(e) bak utstillingen. I løpet av de to timene arrangementet varer er kunstneren og LNMs formidlingskonsulent, samt resten av staben disponible for spørsmål og samtaler. Målgruppen er primært kollegaer og bedrifter i kvadraturen, og arrangementene legges til lunchpausen. Pausene har vist seg å bli fine intime møter med kunstner og publikum. KUNSTNERSAMTALER: I høst lanserte LNM et nytt arrangementformat, i tillegg til kunstpausene. Dette er en samtale mellom LNMs styreleder og den aktuelle kunstneren som har utstilling i galleriet, og publikum. Arrangementet foregår på kveldene og er åpent for alle.

12 12 Første kunstner ute var Hans Thorsen. I dialog med LNMs styreleder, Thomas Sæverud, tok de for seg Thorsens kunstnerskap, med utgangspunkt i utstillingen Tegnerserien i det utvidete felt. Åpning, Hans Thorsen, oktober 2013 KULTURNATTEN 2013: Under årets Kulturnatt arrangerte Galleri LNM den tradisjonelle kunstquizen i samarbeid med RAM Galleri, og kunstnersamtale med Tiril Schrøder; med omvisning i Schrøders utstilling The Goldilocks Zone. AUKSJON: For å styrke salg og egeninntjening har LNM de tre siste årene gjennomført auksjoner med verk fra medlemmer. LNMs sommerauksjon 2013 ble avholdt 29. mai i galleriets lokaler. Auksjonarius var skuespiller Espen Reboli Bjerke. Auksjonene har vist seg å være viktige for å oppnå budsjettert provisjon, og vi følger opp med ny auksjon i mai I forkant av auksjonen ble det presentert en nettbasert utstilling på LNMs hjemmesider, samtidig som verkene ble stilt ut i galleriets kommisjonsavdeling. LOKALER: Gallerilokaler, Kongens gate 2: LNMs kommisjonsavdeling ble oppgradert i november 2013; med nytt gulv, nye plater på vegg og tak, og malt gulv. Vi fornyet vår kontrakt med ANS Kongens gate 2, frem til 2016.

13 13 Næringslokaler i Uranienborgveien 7: Vår leieboer gjennom tre år; Natalie Leikis sa opp sin leieavtale i LNMs næringslokale i juni Juli 2013 fikk vi ny leietager til Uranienborgveien 7; SHOC LIFESTYLE v/ Øyvind Bjerva, som har tegnet kontrakt frem til juli SALG 2013: I 2013 økte Galleri LNM salget i forhold til foregående år og nådde en høyere omsetning enn budsjettert. I tillegg til en rekke private salg, ble det også offentlige- og kommunale innkjøp: Helsebygg Midt-Norge (to store verk av Esther Maria Bjørnebo), Utenriksdepartementet (et stort verk av Tiril Schrøder), KORO (tre verk av Tiril Schrøder) og Lørenskog kommune (2 verk av Kjersti Eliassen). I tillegg bidro LNMs årlige mai-auksjon til de økte salgstallene. SAMARBEID: LNM har i 2013 styrket samarbeidet med andre visningssteder i kvadraturen; Tegnerforbundet, Norske Grafikere, RAM galleri, Norske Kunsthåndverkere, BOA og Galleri Format. Vårt viktigste samarbeidsprosjekt er Kunst i kvadraturen; en felles omvisning i samtlige gallerier annen hver måned. Patricia Tveter (fra LNM) og Kristine Fresvig (fra RAM galleri) er hovedansvarlige for prosjektet. Felles annonsering inngår også i samarbeidet. Sammenfallende åpningstider for utstillingene har også bidratt til å øke publikumstallet i galleriet. På mange av våre åpninger har vi rundt 200 besøkende. Visningsstedene selv og Oslo kommune har i 2013 bidratt med finansieringen av samarbeidet. I løpet av året har vi inngått et samarbeid med Østlandsutstillingen. Galleri LNM, Tegnerforbundet og BOA vil delta med visningslokaler sommeren Østlandsutstillingen er produsent for utstillingen og ansvarlig for finansieringen av prosjektet. Galleriene vil med produsenten utvikle konsept og handlingsplan sammen. Prosjektet åpner også for samarbeid med kunstinstitusjoner i Schleswig-Holstein i Nord-Tyskland. I ArtPlus, DIGITALT KUNSTNERARKIV I perioden januar - juni 2013 arbeidet vi med overføring av digitalisert materiale til ArtPlus fra databasen (kunstnermapper, utstillinger, arrangementer). Vi ble ferdige med overføringene i begynnelsen av juni, til estimert tid. I august 2013 ble databasen gjort tilgjengelig for publikum i galleriet. Brukerveiledning foreligger, og administrasjonen bistår med veiledning ved behov. Kunstkonsulenter og vanlig publikum er i ferd med å gjøre seg kjent med databasen. En bruker-maskin står nå i galleriets lokaler som publikum kan benytte seg av. LNM har i tillegg utarbeidet en demo-versjon av galleriets ArtPlus database som våre samarbeidspartnere i Sveits; ZetCom har benyttet seg av for å presentere sine produkter for kunstmuseene i Norge på en konferanse arrangert av Nasjonalmuseet ( november 2013). I dag er databasen et effektivt arbeidsverktøy for administrasjonen i LNM. Det gir oss mulighet til å formidle våre medlemmers kunstnerskap til et bredt publikum. Medlemmene får tilbud om å oppdatere mappene sine 2 ganger i året og vi bistår med hjelp og veiledning i forhold til både det tekniske og til mappenes innhold. Vi fortsetter med å forbedre databasen i forhold til brukevennlighet og søkemuligheter, og er i kontakt med ulike brukergrupper for å

14 14 undersøke hvilke funksjoner de savner i databasen. Arbeidet foregår i tett samarbeid med kunstnere som stadig blir oppfordret til å sende oss oppdatert materiale og informasjon. II emuseumplus INTERNETT PUBLISERINGSVERKTØY Parallelt med overføring av alt materiale, ble planlegging av publisering av databasen på internett gjennomført. Det har fra starten av vært et sterkt ønske om å få databasen publisert- og gjøre den tilgjengelig for alle interesserte. Vi forhandlet frem et kostnadsestimat med ZetCom. Deretter laget vi prosjektplan og søkte støtte hos BKH. BKH ble invitert til LNMs lokaler og fikk presentert databasen, samt visjon for publisering. Etter at støtten var bevilget høsten 2013 kontaktet vi ZetCom for å sette prosjektet i gang. Prosjektet skal foregå i perioden januar-september 2014 og innebærer utvikling av nettdesign (av ZetCom), planlegging og strukturering av de ulike modulene som skal publiseres på nettet, samt arbeidet rettet mot medlemsmassen med tanke på å få inn relevant informasjon og bilder av god kvalitet. MEDLEMSSERVICE OG NYHETSBREV LNMs 600 medlemmer får flere ganger i året tilsendt Nyhetsbrev, samt LNM Aktuelt der de fortløpende blir informert om aktuelle saker som angår galleriet og foreningen. Det blir samtidig gitt kontinuerlig tilgang på oppdatert informasjon på hjemmesidene våre. For å rekruttere nyutdannede medlemmer holder LNM løpende kontakt med utdanningsinstitusjonene. Styret i LNM juryerer inntak av nye medlemmer to ganger i året; hver vår og høst. I forbindelse med oppbyggingen av LNMs kunstnerdatabase har medlemmene fått gjentatte henvendelser med tilbud om bistand til oppdatering av eget materiale. Dette har gitt god kontakt til de mange medlemmene som ønsker en aktiv bruk av arkivet. OMVISNINGER OG PUBLIKUM LNM får regelmessig besøk av kunstinteresserte, kunstskoler, skoleklasser og barnehager. I løpet av 2013 har ca besøkt galleriet i helgene. Vi ser også en bedre tilstrømning av nytt publikum etter at vi begynte å samkjøre åpningstidene for galleriene i kvadraturen. Samarbeidet Kunst i kvadraturen bidrar også til større bekjentskap med visningstedene i området. Gjennom våre ulike arrangementer; ser vi også at vi har fått et mer variert publikum. Fra auksjonen 2013 Thomas Rummelhoff

15 15 Fagpolitisk arbeid Året 2013 hadde særlig fokus på stipendordningene. Etter at den nye regjeringen foreslo å fjerne stipendene på 15 millioner kroner som skulle erstatte den gamle GI-ordningen, ble det organisert felles motstand fra kunstnerorganisasjonene, og etter press fra Venstre og KrF, gjorde regjeringen helomvending. LANDSMØTE LNM er en riksdekkende organisasjon, noe styret var seg bevisst om på landsmøtet. LNM har en tung benk, og vi er derfor glade for å ha vært med på å stemme inn representanter som LNM kan se seg fornøyde med, både i NBK s styre, nominasjonsutvalget, kontrollutvalget og vederlagsfondet. MEDLEMSMØTER Grunnet nye rutiner ved søking av stipend, holdt LNM veiledningskurs for medlemmene. Søkerne må nå forholde seg til NBKs og Kulturrådets digitale søknadsportaler. Kurset var gratis og ble avholdt 4. september. Styret i LNM tok høsten 2013 opp malernes situasjon i det offentlige rom, og det ble stilt spørsmål om hvorfor ikke maleriet i større grad blir anvendt i utsmykkingssammenheng. 23. oktober inviterte vi derfor til medlemskveld med rådgiver i KORO, kunstner og LNMmedlem Harald Fenn for å få større innsikt i KOROS konsulent- og utsmykkingstjenester. Kvelden ble viet Fenns erfaring som rådgiver, og var tenkt som en oppfordring til våre medlemmer om å engasjere seg sterkere i å søke prosjekter for å utvide malernes virkefelt. Styret tok også for seg prosessen rundt medlemsinntak før juryeringen i april Man konkluderte med at det er viktig å presisere at LNM er en interesseorganisasjon for kunstnere som arbeider med maleri på et høyt profesjonelt nivå. For å oppnå dette må opptakskravene være strenge. Dermed må det være utdanning på akademinivå, gode arbeider og profesjonell aktivitet som kvalifiserer til medlemskap. Styret skjerpet ytterlig inn på kravene ved juryeringen for På basis av en stor søknadsmasse, og for å få satt opp et stort og variert program, valgte styret i år å kombinere syv separatutstillinger med tre store gruppeutstillinger. Til sammen fikk 28 kunstnere vist sine arbeider i galleriet. Året ble avsluttet med Unge inviterte, som presenterte 5 unge akademistudenter fra Bergen, Trondheim og Oslo. LNMforum Ideen med LNM forum har vært å engasjere billedkunstnerne til diskusjon med opinionsdannere fra andre fagfelt om sentrale spørsmål i krysningspunktet mellom kunst og samfunn. Det har derfor vært arbeidet mye med å finne relevant tema, riktig form og egnede talere; problemstillinger som oppleves som aktuelle - estetisk, etisk eller politisk. LNMforum er nå fast etablert i LNMs årsprogram, og er innarbeidet med engasjert publikum på godt besøkte arrangementer på Litteraturhuset. Temaene har vekket interesse og debatt og ført til gode, faglige diskusjoner. Fjorårets arrangement var det femte i rekken.

16 16 LNMforum, 18. november, sal Nedjma, Litteraturhuset: Årets LNMforum ble også i 2013 støttet av Fritt Ord, og tok for seg norske kunstsamlinger: Private samlinger - offentlig kunst? Panelet besto denne gangen av Bodil Stenseth; historiker og forfatter, Morten Viskum; billedkunstner, samler og daglig leder av Vestfossen Kunstlaboratorium, Ina Johannesen, kunsthistoriker og administrerende direktør for Ekebergparken og Haakon Flemmen, kulturredaktør i Klassekampen. Bodil Stenseth åpnet kvelden med en historisk gjennomgang av Norske kunstsamlinger. Deretter kretset debatten rundt følgende problemstillinger: I Norge forvalter private samlinger en svært stor andel av samtidskunsten. De offentlige budsjettene er svært begrensede, private formuer og statsbærende bedrifter har lenge vært tunge aktører i kunstmarkedet og det har vært en økende tendens til at museene har åpnet dørene for fremvisning av private samlinger. Bør det arbeides for å koordinere samarbeidet mellom samlinger og visningssteder bedre, til beste for offentligheten, eller betyr det begynnelsen på slutten på museenes uavhengighet av markedet? Er de store bedriftssamlingene vår tids mesener? Er samlerne med på å fremelske visse former for kunst? Vedtekter Landsforeningen Norske Malere / Galleri LNM 1. Formål Landsforeningen Norske Malere / Galleri LNM er en selvstendig, partipolitisk uavhengig organisasjon som skal arbeide for: a) Å trygge malernes faglige, sosiale og økonomiske kår b) Å stimulere malerne til større aktivitet og høyning av den kunstneriske kvalitet c) Å bedre kontakten mellom billedkunst og publikum, og å øke samfunnets bruk av billedkunst. 2. Organisasjonstilhørighet a) LNM er en grunnorganisasjon i Norske Billedkunstnere (heretter NBK) og er bundet av NBKs vedtekter. b) Vedtak fattet på NBKs landsmøte er bindende for LNM og LNMs medlemmer. 3. Medlemskap a) Alle norske yrkesaktive malere kan bli medlem av LNM, såfremt de oppfyller de til enhver tid gjeldende opptakskriterier. b) Opptak skjer ved søknad til LNMs styre c) Utenlandske malere kan bli medlemmer når de er fast bosatt i Norge, samt oppfyller de gjeldende opptakskriterier. 4. Forhandlingsrett / avtalerett Medlemskap i LNM medfører at det enkelte medlem gir fullmakt til LNM til å representere seg i forhandlinger og ved inngåelse av avtaler med stat, fylke, kommuner og andre institusjoner. Fullmakten gjelder generelle avtaler og omfatter innen de rammer NBKs vedtekter eller landsmøtet trekker opp også avtaler om rett til bruk av medlemmenes verk som er utgitt, offentliggjort eller overdratt eksemplar av. Medlemskap i LNM medfører at det enkelte medlem gir LNM fullmakt til å representere seg i forhandlinger og ved inngåelse av avtaler på faglige områder som bare angår LNM. 5. Årsmøtet

17 17 a) Årsmøtet er LNMs høyeste myndighet. Det avholdes hvert år innen utgangen av mars måned, og kunngjøres minst 2 måneder tidligere. I år hvor NBKs landsmøte avholdes, skal årsmøtet avholdes på et tidspunkt som gjør det mulig å overholde fristen for innmelding av saker til NBKs landsmøte. b) Årsmøtet skal behandle årsmelding og regnskap, fremlagte forslag fra styret eller fra medlemmer som er korrekt fremmet, samt hvert år å velge medlemmer til styret. c) Forslag som medlemmer vil ha tatt opp på årsmøtet må sendes styret minst 1 måned før årsmøtets dato. Alle forslag og dokumenter som skal behandles på årsmøtet skal sendes medlemmene 14 dager i forveien. d) Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. e) Hvert medlem kan ha inntil 2 skriftlige stemmefullmakter. Alle fullmakter skal kontrolleres og registreres før årsmøtet åpnes. f) Beslutninger fattes ved alminnelig flertall når vedtektene ikke krever noe annet. g) Årsmøtet velger delegater til NBKs landsmøte. 6. Nominasjonsutvalg a) Årsmøtet velger hvert år et nominasjonsutvalg på 3 medlemmer som har til oppgave å finne flest mulig egnede kandidater til LNMs styre. b) Forslag fra medlemmer på forespurte og villige kandidater kan sendes LNM inn 1 måned før årsmøtets dato. c) Til valg på nominasjonsutvalg godtas benkeforslag. 7. Styret Styret har ansvaret for LNMs økonomi og daglig drift, inkludert foreningens formidlingsvirksomhet. Styret oppnevner kandidater til innkjøpskomiteer og andre verv, og ivaretar opptak og juryering. Styret har ansvar for driften av administrasjonen og fastsetter fullmakter for denne. a) LNM har et styre på 5 medlemmer og 2 vararepresentanter. b) Leder og styremedlemmer velges på årsmøtet for tre år av gangen. Leder velges separat. c) Valg på styreleder og styremedlemmer skjer skriftlig. d) Styret konstituerer seg selv med hensyn til valg av nestleder. 8. Ekstraordinært årsmøte a) Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller etter krav fra minst 1/10 av medlemmene. b) Kun den eller de saker det blir krevet ekstraordinært årsmøte for, kan behandles. c) Beslutninger fattes etter samme regler som ordinært årsmøte. d) Innkalling med sakspapirer må sendes medlemmene senest 14 dager i forveien. e) Hvis 1/10 av medlemmene krever ekstraordinært årsmøte, må disses navn stå under innkallingen. 9. Medlemsmøter Medlemsmøter innkalles av styret og uttaler seg om om de saker som styret eller medlemsmøtet tar opp. Medlemsmøtets uttalelser er rådgivende for styret. 10. Kontingent a) Kontingenten til LNM fastsettes av årsmøtet og disponeres av LNMs styre. b) Kontingenten til NBK fastsettes av NBKs landsmøte og disponeres av NBKs sentralstyre. c) Begge kontingentene innkreves av NBK. d) Ubetalte kontingenter fører ved årets slutt og etter skriftlig varsel til opphevelse av medlemskap i LNM. Styret kan i spesielle tilfeller, og etter skriftlig søknad, innvilges utsettelse. 11. Uravstemning a) Viktige saker kan avgjøres ved uravstemning når årsmøtet eller styret ønsker det. b) Styret kan ikke bruke uravstemning for å sette årsmøtevedtak ut av kraft. Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBKs lover, er også bindende for LNM og LNMs medlemmer.

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE Styret i Norske Billedkunstnere vil med dette ønske deg hjertelig velkommen som valgt delegat til det 13. ordinære Landsmøte. I år vil det til sammen være 72 delegater.

Detaljer

2. Beretning og regnskaper

2. Beretning og regnskaper 1.5 GODKJENNING AV STATUS FOR OBSERVATØRER Følgende personer innvilges status som observatører på NBKs 11. ordinære landsmøte: 2. Beretning og regnskaper 2.1 STYRETS BERETNING FOR PERIODEN MAI 2009 TIL

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 ÅRSMELDING 2013 1 2 INNHOLD INNLEDNING s. 4 STYRETS ARBEID 2013 s. 5 STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6 VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 Utstillinger 2013 Andre arrangement Kunstformidling Markedsføring og kommunikasjon

Detaljer

25.11.2014 1: NAVN OG ORGANISASJON

25.11.2014 1: NAVN OG ORGANISASJON 25.11.2014 1: NAVN OG ORGANISASJON Norske Billedkunstnere (NBK) er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i Norge. NBKs grunnorganisasjoner er distriktsorganisasjoner, landsdekkende faggruppeorganisasjoner

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Forsidefoto: Christian Dufseth ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Innhold Styrets beretning for 2014 4 Styrets beretning for virksomhetsplan

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ M r /, r I I Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ ~1~~~1 INIMMIIMMININIMMI~~~1~111 111~1~~~INININIIII~M~I~M~01BMMINI~MNIOM Postadresse : Besøksadresse : Telefon og fax : Org.nr. pb 1095, 8001 Bodø

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Årsmelding og aktivitetsregnskap 2014

Årsmelding og aktivitetsregnskap 2014 Årsmelding og aktivitetsregnskap 2014 Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) sitt hovedmål er å bremse økningen i antallet mennesker som får astma, allergi og overfølsomhetssykdommer, og at de som har

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Kommunerevisoren. www.nkrf.no

Kommunerevisoren. www.nkrf.no Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 4 2 0 1 0 6 5. å r g a n g www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet Jeg har med glede registrert at statssekretær Dag Henrik Sandbakken i Kommunal

Detaljer