nr NO årgang 90 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 90 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: US, , 75/ US, , 75/ US, , 75/ US, , 75/ (730) Innehaver: ZD Inc, One Park Avenue, New York, NY 10016, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer; trykte publikasjoner, nemlig magasiner og deler og artikler (columns) derav, og bilag dertil, nyhetsbrev og brosjyrer inneholdende nyheter og informasjon innen området datamaskiner, databehandling, kommunikasjon, informasjon og høyteknologi og næringsliv, teknologi og informasjonsstyring. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; arrangering og ledelse av vareshow og utstillinger innen området datamaskiner, databehandling, kommunikasjon, informasjon og høyteknologi og næringsliv, teknologi og informasjonsstyring. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon av fjernsynsprogrammer; fjernsynsprogrammering; organisering og ledelse av konferanser og seminarer. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; databehandlingstjenester, nemlig tilveiebringelse av on-line informasjon innen området teknologi og ledelse; leasing av adkomsttid til databaser. 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DJ ORTHOPEDICS TAMPICO (730) Innehaver: DJ Orthopedics, Inc, 2985 Scott Street, Vista, CA , US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 10: Medisinske og ortopediske innretninger og anordninger for beskyttelse og rehabilitering av kroppen, nemlig knestøtter, herunder beskyttende kneskinner, knestøtter og -skinner til bruk etter skade eller operasjon, til rehabilitering og til bruk ved osteoarteritt; mansjetter og omslag til knær, albuer, ankler og håndledd; innretninger til bruk ved forskyvning av kneskålen; ankel-, rygg-, mage-, albu-, kne-, skulder- og/eller nakkestøtter; sko til bruk etter operasjoner og sko for bruk ved gipset ben; cervicalkrager; strekksett og strekkvekter; leddbåndbeskyttere; fatler; bein-, arm- og fingerskinner; artroskopibandasjer; kravebeinstropper; innretninger for å begrense bevegeligheten til pasienter; sikkerhetsvester og sikkerhetsbelter til medisinske formål; støtteputer; selvklebende støttebandasjer; terapeutisk medisinske innretninger, nemlig vannstrømningskaldterapienheter; stabiliserende støtter og immobiliseringsenheter; elektromyografienheter; ortopedisk smertehjelpesett for tildeling av anestesi etter operasjoner. KL. 28: Gymnastikk- og sportsartikler, nemlig ankel-, kne-, rygg- og håndleddstøtter samt eksterne omslag for andre kroppsdeler. KL. 35: Forsyninger av ortopediske produkter, nemlig tjenester i forbindelse med lagring av produkter og forsendelse av fakturaer. US, , 75/723,726 US, , 75/723,730 US, , 75/723,741 (730) Innehaver: Marbo, Inc, Chicago, IL, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 32: Ikke-alkoholholdige fruktdrikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VIVA (730) Innehaver: Mülhens GmbH & Co KG, Venloer Strasse , D Köln, DE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 3: Parfymevarer, parfymert kosmetikk, deodoranter og andre varer innen kvinnelig duft og kosmetikk (med unntak av make-up produkter), hårpleiemidler, hårfargestoffer, hårfargingspreparater. DE, ,

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FARAO (554) Vareutstyr (730) Innehaver: Glaverbel SA, Brussel, BE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 17: Folier og ark, plater, paneler og skillevegger laget av plast eller av armert plast med flate eller formgitte overflater; glassmaterialer og glassblandinger for isolasjonsformål. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall), vindusglass, floatglass, støpt glass, ornamentvalset glass, bygningsglass, vinduer, dører og vegger for bygninger (ikke av metall); folier og ark, plater, paneler, vegger og dører av glass, trådglass, støpt glass eller ornamentvalset glass for bygningsformål; farget glass, sikkerhetsglass, isolasjons- og deflekterende glass; folier og ark, plater, paneler og vegger av glass, trådglass, støpt glass eller ornamentglass for bygninger for utendørs og innendørs montering og dekorasjonsformål og for møbler. KL. 21: Folier og ark, plater, paneler av glass, farget glass, emaljert glass, metallisert glass eller belagt glass, varmeglass, kanalglass, trådglass, støpt glass og ikkereflekterende glass, glass for kjøretøyer, ubearbeidet og halvfabrikkert trådglass, støpt glass eller ornamentglass, ubearbeidet eller halvbearbeidet glass (unntatt bygningsglass). BX, , (730) Innehaver: William Grant & Sons Ltd, Dufftown, Banffshire, GB (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Franklin Loufrani, Paris, FR (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 KL. 3: Såper, kosmetikk, kosmetiske preparater for slankeformål, rustfjerningspreparater, solbruningspreparater for kosmetiske formål, tøymykner for klesvask, kosmetiske preparater for bruk i bad, barberingssåpe/skum, bomullspinner for kosmetisk bruk, hudblekende kremer, tøyblekner, duftende tre, pusse- og poleringsmidler, hårfargemidler, hårfargingsmidler, hårpermanentpreparater, falske øyevipper, skovoks, skopoleringsmidler, skokrem, hårfjerningsvoks, voks for parkettgulv, poleringsvoks, lærvarepreserverings- og poleringsmidler, dekorative overføringsmerker for kosmetiske formål, kosmetikksett, kosmetikk for dyr, kremer for lær, preparater for rensing av vannrør, renseog skylleoppløsninger, avfargingsmidler for kosmetisk bruk, avfettingsmidler (ikke for bruk i fremstillingsprosesser), make-up-fjerningsprodukter, tannpleiemidler, hårfjerningspreparater, deodoranter for personlig bruk, flekkfjernere, rustfjerningsmidler for husholdsbruk, vaskemidler (ikke for bruk i fremstillingsprosesser og medisinsk formål), toalettvann, antistatiske preparater for husholdningen, smergelpapir, smergellerret, smergel, møbelpuss og bonevoks, røkelse, make-up, desinfeksjonsmidler (parfymert), rensevæsker for frontruter og vindskjermer, eteriske oljer, blekevann, hårlakk, blekemidler, preparater for parfymering av linvarer, lotions for kosmetisk bruk, etterbarberingsvann, hårvann, tannpussemidler, preparater for tannrensing, neglepleiepreparater, falske negler, bomull for kosmetisk bruk, pussepapir, smergelpapir, sandpapir, tapetrensemidler, parfymer, kosmetikkpreparater for hudog hårpleie, preparater for fjerning av maling, pimpstein, alunstein (antiseptisk), klebemiddel for festing av kunstig hår, barberingsprodukter, shampoer, toalettartikler, fernissfjernemidler, munnskyllevann (ikke for medisinsk bruk). KL. 5: Farmasøytiske og veterinære produkter, hygieniske produkter for medisinsk bruk og personlig hygiene, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, desinfeksjonsmidler for hygieniske formål, herbicider, klebemidler for tannhygiene, klebebånd for medisinsk bruk, luftrenseblandinger, luftforfriskningsblandinger, dietetiske næringsmidler og drikker for medisinske formål, næringsmidler for spedbarn, slankete for medisinske formål, medisinske preparater for slankeformål, dyrevaskemidler, preparater for utryddelse av skadedyr og insekter, møllsikringspreparater, antiparasittkrager for dyr, solforbrenningssalver, fluepapir, flueklebemidler, badepreparater for medisinsk bruk, medisinsk behandlede og hygieniske bandasjer, menstruasjonsbind, sukkertøy for farmasøytisk bruk, nærings- og vitamintilskudd for medisinsk bruk, tobakksfrie sigaretter for medisinske formål, næringsmiddeltilsetninger for medisinsk bruk, kompresser, oppløsninger for kontaktlinser, bomull for medisinsk bruk, truser, absorbsjonsmidler for inkontinens, inkontinensbind, avtrykksmateriale for dentalt bruk, porselen for dentalproteser, tannfyllematerialer, herbicider, deodoranter, annet enn for personlig bruk, vaskemidler for medisinsk bruk, reiseapotek, mineralvannsalter, mineralvann for medisinsk bruk, termisk vann, fett for melking, kjemiske preparater for diagnose vedrørende graviditet, sanitetsbind, belter for sanitetsbind, medisinske infusjoner, insekticider, sæd for kunstig inseminasjon, menstruasjonstamponger, menstruasjonsputer, legeringer av edelmetall for dentale formål, kontaktlinserensemidler, luktesalter, preparater for sporelementer til bruk for mennesker og dyr, medisinske og kirurgiske forbindingsstoffer, farmasøytiske preparater for hudbehandling, pesticider, truseinnlegg for sanitærformål, mineraler for næringsmiddeltilskudd for medisinske formål, vitaminpreparater. KL. 9: Nautiske apparater og instrumenter, veieapparater og -instrumenter, apparater for opptak, innspilling, transmisjon og reproduksjon av lyd eller bilder, bærere for magnetisk registrerte data, innspillings- og opptaksplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kalkulatorer, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, beskyttelsesinnretninger for personlig bruk mot skader og uhell, refleksjonsbrikker til å bære på seg, for å hindre trafikkulykker, bekledning for å hindre skade og ulykker, bestråling og brann, elektriske akkumulatorer, ladere for samme, akustiske alarmer, aerometers, apparater for å kontrollere frankering, elektroniske dagbøker, forstørrelsesapparater (fotografi), elektriske alarmklokker, alkoholmålere, matvareanalyseapparater, sigartennere for biler, altimetere, forsterkere, antenner, antiblendingsskjermer og solbriller, antirefleksglass og - briller, antiblendingsskjermer, antiinterferensinnretninger (elektriske), sikteteleskoper for ildvåpen, apparater og instrumenter for astronomi, elektriske innretninger for å tiltrekke og drepe insekter, audiovisuelle undervisningsapparater, myntopererte musikkautomater, maskiner for automatisk fordeling og salgsautomater, elektriske og elektroniske tyveriinstallasjoner, brannalarmer, asimutmåleinstrumenter, sikkerhetspresenninger og -stiger, vekter, lysfyr, meteorologiske ballonger, magnetbånd, videobånd, videokassetter, barometere, vekter og veieinnretninger, elektrisk oppvarmede hårkrøllere, billettautomater, terminaler og arbeidsstasjoner (elektriske), lysende eller mekaniske vei- og trafikkskilter, markeringsbøyer, livbøyer, signaliseringsbøyer, retningskompasser, trykknapper for ringeklokker, nivåmåleinstrumenter (for å bestemme horisontallinjer), rammer for fotografiske diapositivbilder, kassaregistere, kameraer (fotografi), filmkameraer, videokameraer, brennstoffpumper for bensinstasjoner, magnetkort, magnetiske identifikasjonskort, kassetter for videospill, beskyttelseshjelmer, magnetisk kodede kort, svømmebelter, svømmevester, apparater for å redigere film for kinovisning, kinofilm (eksponert), trykte kretsløp, integrertkretser, computertastaturer, blinkere (lyssignalerings-komponenter), blinklys (for lyssignaler), strekkodelesere, dykkerdrakter, kontrollpaneler (elektriske), kommutatorer, samleskinner, kompaktplater for audio og video, optiske kompaktplater, kompasser (måleinstrumenter), tråd- og viklingstellere, turtallsmålere, kontakter, kontaktlinser, varmeregulatorer, hastighetskontroll-apparater for kjøretøyer, støpsler, stikkontakter, elektroniske penner (for fremvisningsenheter), lukkere (fotografi), elektriske apparater for å fjerne make-up, detektorer, diapositivbilder, prosjektorer for diapositivbilder, dikteringsmaskiner, elektriske brytere, elektriske kontaktorer, optiske plater, disketter, apparater for spill innrettet for bruk utelukkende med fjernsynsmottakere, magnetiske media for datalagring, optiske media for 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 datalagring, doseringsgivere, dosimetere, brannrømningssluser og -innretninger, bildeskjermer (fotografi), projeksjonsskjermer, elektriske batterier, sendere (for telekommunikasjon), givere for elektroniske signaler, tidsregistreringsapparater, avstandsregistreringsapparater, lydopptaksapparater, bærere for opptak av lyd, båndspillere, undervisningsapparater, lystavler, mekaniske skilter, linse- og brilleetuier, esker for kontaktlinser, slukkeinnretninger, elektriske strykejern, optiske fibre (lysledende filamenter), sikkerhetsnett, livredningsnett, eksponert film, elektriske ledninger, telefonledninger, blitzlamper (fotografi), sikringer, mekaniske holdere (måleapparater), dykkerhansker, gassprøveinstrumenter, skuddsikre vester, høyttalere, skrivere for bruk med computers, indikatorer (elektrisitet), mengdemålere, temperaturindikatorer, hastighetsmålere, databehandlingsapparater, interkommunikasjonsapparater, grensesnittenheter (for computers), elektriske vendere og brytere, automatiske og myntbetjente underholdningsmaskiner, underholdningsapparater, tilpasset bruk utelukkende med fjernsynsmottakere, kikkeinnretninger (forstørrelsesluper) for dører, kikkerter, optiske lamper, optiske lanterner, lysbildefremvisere, maskinlesere (EDB-utstyr), optiske tegnlesere, kassettspillere, kompaktplatespillere, kontaktlinser, computer programvare (innregistrert), teleskoper, forstørrelsesglass (optikk), optiske elementer, solbriller, videoopptakere, dykkermasker, computerlagre, meteorologiske instrumenter, lærer (måleinstrumenter), mikrofoner, mikroprosessorer, mikroskoper, tidsbrytere, møbler spesielt utformet for laboratorier, modemer, monitorer (computermaskinvare), monitorer (computerprogrammer), navigasjonsinstrumenter, objektiver (linser) for optiske formål, computerperifere apparater, overspenningsbeskyttere, lynavledere, parkometere, periskoper, brevvekter, kopieringsapparater og -maskiner (fotografiske, elektrostatiske, termiske), kameraer, (fotografi), stativer for fotografiske apparater, prosessorer (sentralprosess-enheter), projeksjonsapparater, radarapparater, livredningsflåter, radiomottakere, audiomottakere, videomottakere, linjaler (måleinstrumenter), regulatorer for elektrisk lys (dimmere), telefonapparater, halvlederkomponenter, lasere, ikke for medisinske formål, varseltrekanter for kjøretøyuhell, (rent mekaniske eller med lys), sirener, sonarer, klokker og bjeller (varselsinnretninger), mus (EDB-utstyr), faksimilemaskiner, telefonsendere, telefonmottakere, teleskoper, fjernsynsapparater, termostater, elektroniske lommeoversettere. KL. 14: Edelmetaller og deres legeringer, ikke for dentalt bruk, smykker, edelstener, ur, klokker og kronometriske instrumenter, sølvplett (plater, skiver), kunstgjenstander av edelmetall, bokser og esker av edelmetall, øreringer, spenner av edelmetall, lysestaker av edelmetall, armbånd, mansjettknapper, brosjer, solur, askebegere av edelmetall for røkere, kjeder (smykker), hatteornamenter av edelmetall, kronografer (ur), kronometere (klokker), nøkkelringer (pretiosa), halsbånd, slipsnåler, slipsklyper, husholdnings- og kjøkkenbeholdere av edelmetall, nåler (smykker), urverk, emblemer og jakkemerker av edelmetall, medaljer, pengepunger av edelmetall, ur, urlenker, armbåndsur, urkjeder, gull- og sølvvarer, annet enn bestikk, gafler og skjeer, ornamenter (smykker), håndkleholdere av edelmetall, vekkerklokker, servisetilbehør (for borddekking) av edelmetall, urner av edelmetall, kirkekar av edelmetall. KL. 16: Tape og klebebånd for kontor-, butikk- og hjemmebruk, spillkort, oppslagsbilder, binders for kontoret, albumer, almanakker, innendørsakvarier, utklippsbøker, notattavler, graverte kunstgjenstander, inngraveringer, litografiske kunstgjenstander, atlaser, gummierte etiketter og klebemerkelapper for kontoret (kontorutstyr), papirsmekker, stifter for stiftemaskiner, underlagsbrikker for ølglass, billetter, pultunderlag (kontorutstyr), esker og bokser av papp eller papir, pamfletter, malekoster, kladdebøker, trekkpapir, segl, stempler, frimerker, kaffefiltere av papir, kalendere, tegnesjablonger, notatbøker, kort, pappartikler, kataloger, faner for indekskort, arkivlommer (kontorrekvisita), lim og klebemidler for papirvarer og husholdningsbruk, konfetti, brevordnere, spedbarnsbleier av papir og cellulose (for engangsbruk), omslag (kontorrekvisita), skrivekritt, karbonpapir, overføringsbilder, dekalkeringsfolier, papirduker for å fjerne make-up, papirhåndklær for å fjerne make-up, tegneinstrumenter, grafikktrykk, tapeholdere (kontorrekvisita), arkomslag, foldere (kontorrekvisita), papirflagg, skrivemaskiner, blekkholdere, skrivemateriell, viskelær, viskeprodukter, gummistrikk for kontorbruk, innpakningspapir, blekk, blekkhus, blyanter, penner, signeringsbrett av papir eller papp, konvolutter (kontorrekvisita), papirhåndklær, etiketter, ikke av tekstil, annonseringskort og presentasjonskort (kontorrekvisita), papirark (kontorrekvisita), plastboblekonvolutter for innpakking og emballasje, indekskort (kontorrekvisita), formularer (trykte), skolemateriell (kontorrekvisita), globuser, oversiktstavler for grafisk visning, toalettpapir, ansiktspapir, bilder, trykksaker, aviser, skrivepapir, papirunderlag for bord, litografier, bøker, bokmerker, hefter, håndbøker, bruksanvisninger, poser for mikrobølgesteking, broderimønstre (maler), papirlommetørklær, kontorrekvisita, papir, papirpresser, modelleringskitt, malerruller for hjemmebruk, malerier (bilder) i eller uten ramme, plastfolie for innpakking, hullemaskiner for kontoret, fotografier, malepensler, trykk (inngraveringer), tegnebrett, blåpapir, planer og bygningstegninger, penneholdere, korrespondansesett (for skriving), blyantholdere, fyllepennholdere, portretter, postkort, prospektkort, trykte publikasjoner, magasiner, (tidsskrifter), tegneserier, tommelhetter, tegnestifter, hovedbøker, regnskapsbøker, protokoller, kataloger, protokollpapir, tegnelinjaler, bokinnbindinger, indekser, grafiske reproduksjoner, papirgardiner, bordduker av papir, poser av papir/plast for innpakking, bokstøtter, skriveunderlag, fyllepenner, blyantspissere, blekkputer, stempelputer, frankeringsstempler, gjennomsiktige innleggsmapper (kontorrekvisita). KL. 18: Kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, pisker og salvarer, krager og halsbånd for dyr, bokser av lær, skinn eller kunstlær, pengepunger, spaserstokkholdere, skolevesker, kortholdere, skoleransler, hattebokser av lær og skinn, dokumentmapper, låsbare kofferter av lær, kosmetikkofferter (tomme), vesker, bærenett for innkjøp, dekker for dyr, attachékofferter, håndkofferter, lommebøker, bæreposer og ryggholdere for å bære spedbarn, ryggesekker, svipptursekker, håndvesker, strandvesker, sportsbager av lær for pakking, reisegarderober, konfeksjonsbager (lærbager). 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 KL. 24: Undertøystoff, polstringsstoff, linvarer for bad (unntatt klesvarer), kanvas for vevd tapet, gobeliner og billedvev eller brodering, oljelerret for bruk som bordduk, stoffer av tekstil for å fjerne make-up, flagg som ikke er av papir, etiketter av tøystoff, sengetøy, dekketøy av lin og lerretsstoff, bordduker av lin og lerretsstoff, servietter av tekstil, møbelbeskyttere (løse), myggnett, veggtapeter av tekstiler, gardiner og forheng av tekstil eller plast, bordmatter som ikke er av papir, rullegardiner av tekstil. KL. 25: Klesvarer, fottøy, badedrakter, badekåper, badebukser, forklær, smekker, ikke av papir, beretluer, strømper, støvler, hofteholdere, truser, luer og caps, sportssko, maskeradeklær, belter (av tøy), hatter, spedbarnsbukser, ørevarmere (av tøystoff), slips, sløyfer, skulderskjerf, halstørklær, hansker, vanter, votter, sett med spedbarnsutstyr (klær), tøfler, såler, innleggssåler, undertøy, forklær, sportstøy. KL. 28: Spill, spillegjenstander, gymnastikk- og sportsartikler, leker, ornamenter for juletrær, juletrepynt (med unntak av belysningsartikler, konfekt og konditorvarer), leker for kjæledyr, morosaker (effekt- og nyhetsartikler), ansiktsmasker, drager, maskiner og apparater for trening og fysiske øvelser, kotillongjenstander, fiskekroker, fiskeredskap, svømmebassenger (sports- eller lekeartikler), beskyttelsesputer (tilbehør til sportsklær), selskapsspill. KL. 29: Kjøtt, fisk, fugl og vilt, kjøttekstrakt, hermetisert, frosset, tørket og kokt frukt og grønnsaker, geléer, syltetøy, fruktmos, egg, melk og melkeprodukter, matoljer og matfett, melkedrikker (hovedsakelig av melk), buljong, kjøttvarer (bearbeidet), frossen frukt, kroketter, skalldyr (ikke levende), ost, hageurter, hermetiserte, skjell (ikke levende), ingredienser for suppe, supper, saltet mat, yoghurter, forhåndskokte retter av grønnsaker, kjøtt eller fisk. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffesurrogat, mel og tilberedninger av kornvarer, brød, pasta og konditorvarer, gjær, sennep, vineddik, sauser (krydder), krydder, is, alger (krydder), dessertis, sukrede melvarer, bakverk, deig til paier, terter og kaker, konditorvarer for å dekorere juletrær, smakstilsetninger, ikke essensielle oljer, krydder, småkaker, boller, kakaoholdige drikker, kaffebaserte drikker, sjokoladebaserte drikker, chips (kornprodukter), sjokolade, spiselige kakedekorasjoner, melvarer, bidronninggelé for menneskelig forbruk (ikke til medisinske formål), tyggegummi, infusjon (ikke medisinsk), honning, sandwicher, forhåndstilberedt mat basert på pasta, bakevarer, ris eller kornprodukter. KL. 32: Øl, mineralvann og kullsyreholdige drikker, alkoholfrie drikker og ingredienser for å lage drikkevarer med unntak av de som er basert på kaffe, te, sjokolade, kakao og på melkeprodukter, fruktdrikker, fruktsaft, fruktjuice, konsentrert saft, sportsdrikke med isotoniske egenskaper, grønnsaksaft (som juice for drikke). KL. 34: Tobakk, røkeartikler som ikke er av edelmetall, fyrstikker, fyrstikkesker, ikke av edelmetall, sigaresker og sigarettbokser som ikke er av edelmetall, fyrtøy for røkere, askebegere for røkere, sigarer, sigarkuttere, sigaretter, sigarettholdere som ikke er av edelmetall, tobakkbokser som ikke er av edelmetall. KL. 35: Avertering, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontorfunksjoner, ordning av avisabonnement, konsultasjon vedrørende forretningsførsel og organisering av forretningsdrift, utendørs avertering og reklame, import-/eksportbyråer, byråer for kommersiell informasjon, publikasjonsbyråer, koordinering og utsendelse av reklame, utleie av kontormaskiner og -utstyr, arbeidskontorer, regnskap, konsulenttjenester for personaladministrasjon, utarbeidelse av reklametekster, vindusutstillinger, demonstrasjon av varer, direkte post avertering, dokumentreproduksjon, auksjonering, markedsundersøkelser, ekspertise vedrørende effektivisering, organisering av utstillinger for kommersielle eller reklamemessige formål, administrasjon av dataarkiver, organisering av vareutstillinger for kommersielle eller bekjentgjørende formål, utleie av annonseplass, utleie av publikasjonsmateriale, modelltjenester for reklame og salg, markedsundersøkelse, opinionsundersøkelse, rekruttering av personell, økonomisk planlegging, salgsundersøkelser og salgsfremmende tiltak (for andre), publikasjon av tekster, pr-aktivitet (public relations), flyttetjenester for forretningslivet, sekretærtjeneste, statistisk informasjon, forretningsforespørsler, forretningsundersøkelser. KL. 36: Forsikring, finansiering, pengebehandling, banktjenester, gjeldshåndterings-byråer, eiendomsmegling, kunstbedømmelse, veldedighetskontorer, fondkontorer, fondsinvesteringer, kredittkorttjenester, pengeveksling, utstedelse av reisesjekker, innsamlingsbyråer, sparebanktjeneste, finansutredninger (forsikring, bank, eiendom), skatteplanlegging, eiendomstaksering, finansiell informasjon, eiendomsomsetning, finansadministrasjon. KL. 38: Telekommunikasjon, nyhetsbyråer, personsøkertjeneste (via radio, telefon eller på annen elektronisk måte), kommunikasjon via arbeidsstasjoner knyttet til computers, kommunikasjon via telefon, utleie av telekommunikasjonstjenester, elektronisk post, fjernsynskringkasting, radiokringkasting, telefonsamband via celleoppbyggede nett, informasjon vedrørende telekommunikasjon. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ULTIMA II BEAUTIFUL NUTRIENT MAKEUP (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til BEAUTIFUL NUTRIENT MAKEUP (730) Innehaver: Revlon (Suisse) SA, Schlieren, CH (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning og sliping; såper; parfymevarer, toalettpreparater og -produkter, eteriske oljer, kosmetikk, kosmetiske hudpleieprodukter, hårvann; tannpussemidler; deodoranter for personlig bruk; hygieniske preparater for toalettbruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til MAXIMUM FLANGE SHIELD (730) Innehaver: Sumitomo Rubber Industries Ltd, Kobe, JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 12: Dekk og slanger for kjøretøyer; reparasjonssett for dekk og slanger for kjøretøyer; deler og tilbehør for dekk og slanger for kjøretøyer. (730) Innehaver: Doubleclick Inc, New York, NY, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; reklame og markedsføring samt informasjonsvirksomhet i denne forbindelse gjennom on-line forbindelse fra en datamaskin og/eller database eller gjennom en web-side på et globalt datanettverk; markedsføring av annonseplass på web-sider; virksomhet som går ut på å stille til rådighet informasjon på annonse- og/eller reklameaksesser. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MERCATOR NOR-NUTRITION (730) Innehaver: TSI International Software Ltd, Wilton, CT 06897, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Computer software til å integrere ulike dataprogram og dataprogram for datakonvertering og dataoverføring mellom forskjellige dataprogram og databaser, ingen av de forannevnte varer til bruk i forbindelse med geografiske kart eller geografisk kartprojeksjon; computer manualer for ovennevnte computerprogram innregistrert i elektronisk form. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: KK Pilot, 8-1, Nishi-Gotanda 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere, pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer. (730) Innehaver: Eivis AS, Postboks 1, 7201 Kyrksæterøra, NO (740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 Trondheim KL. 1: Kjemiske produkter til fotografiske formål; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; bindemidler til industrielle formål. KL. 2: Maling, fernisser, lakker, rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering og flekkflerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 5: Plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og innsekter; fungicider, herbicider. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 40: Bearbeiding av materialer. KL. 42: Skjønnhetspleie; Edb-programmering; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; tegning (industridesign); teknisk konsultasjonsvirksomhet; teknisk tegning; emballasjedesign; industrielt design; industriell formgivning; faglige konsultasjoner (ikke forretninger); analyser av datasystemer; design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og -nettverk; profesjonell og teknisk assistanse, rådgivning og konsultasjon vedrørende dataprogrammer, globale nettverk og datanettverk; lisensiering og utleie av dataprogramvare; vedlikehold og ajourføring av datanettverk og dataprogramvare; utleie av tilgangstid til computer databaser; individuell design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og -nettverk for andre. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SIERRA CANTABRIA (730) Innehaver: Sierra Cantabria SA, San Vicente de la Sonsierra (La Rioja), ES (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 33: Viner. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til PROTECT for de angitte varene og tjenestene i kl. 9 og 42 (730) Innehaver: Protect Datasäkerhet AB, Box 5376, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Databehandlingsapparater og -innretninger; databærere (magnetiske); databærere (optiske); datamaskiner; ytre enheter for computere; hukommelseslager for datamaskiner; dataprogramvare (dataprogrammer innregistrert på databærere). KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; databasert registerbehandling; forretningsinformasjoner; markedsføring; utleie av kontormaskiner og -apparater; profesjonelle bedriftskonsultasjoner. KL. 37: Reparasjon, vedlikehold og installasjon av kontormaskiner og -apparater. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; data-assistert overføring av beskjeder og bilder; kommunikasjonstjenester via dataterminaler; kommunikasjon via dataterminaler. KL. 41: Undervisning, utdannelse, informasjon; arrangering av veiledning og instruksjon. KL. 42: Konsultasjoner vedrørende datamaskinvarer; programmering for datamaskiner; oppdatering av dataprogramvare; utarbeidelse av dataprogrammer, konsultasjon i og vedrørende sikkerhetsspørsmål; utleie av dataprogramvare. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INTRIGE (730) Innehaver: Rettighetsselskapet Intrige AS, Waldemar Thranes gt. 84 B, 0175 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Gjelder ikke utleie av biler og båter. KL. 42: Midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske artikler. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og -maskiner. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Omfatter ikke belysningsapparater, oppvarmings- og ventilasjonsinstallasjoner for kjøretøyer. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 15: Musikkinstrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; skrivesaker og papirvarer; kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser). KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler; kunstige blomster. KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Omfatter ikke stasjonære treningssykler, sparkesykler, tråbiler (leketøy), sleder (sportsartikler), kjelker (leketøy). KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; spiselige oljer og fett; forannevnte varer omfatter ikke ferdigretter. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CIRCLE OF LIFE (730) Innehaver: Hartford House Ltd, P.O. Box 4549, Boulder, CO 80306, US (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø - Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 16: Skrivesaker, plakater, lykkeønskningskort, emballasjepapir, trykksaker og publikasjoner; bøker; papirpresser; holdere for brev og beskjeder; blyantkopper, bindersbeger, tapedispensere (skrivesaker) og bokstøtter; skriv på/tørk av tavler; staffelier, tegnebrett og tegnelinjaler; binders, penne- og blyantholdere, oppbevaringsskrin til skrivebord og bindersdispensere; segl (stempel); ornamenter og pyntegjenstander av pappmasjé; postkort; albumer; foldere, rosetter og bannere, alle laget av papir; dagbøker, adressebøker, kalendere, oppskriftsbøker, fødselsdagbøker, telefonregistre, malebøker, fargebøker; penner, blyanter, selvklebende vinyletiketter, overføringsbilder (dekalkomanibilder), stensiler, papirlommetørklær, skriveinstrumenter, tegneinstrumenter, blekk, blyanter, blyantviskelær; pennaler; konfetti, tegnestifter av metall; blyantspissere; materiell til emballering av gaver. KL. 38: Elektronisk overføring av kort, brev, post og meldinger; tilveiebringelse av elektroniske lykkeønskningskort via et globalt datanettverk; sending og mottak av data og av informasjon; e-posttjenester; dataoverføring og datanettverkstjenester; kommunikasjonstjenester via datanettverk; telekommunikasjonstjenester, leie, leasing eller utleie av telekommunikasjonsapparater, instrumenter, anlegg og komponenter; informasjons-, rådgivnings- og konsulenttjenester vedrørende forannevnte tjenester, herunder ytelse av slike tjenester on-line fra en database i datamaskin eller via et globalt datanettverk. (730) Innehaver: Betomur AS, Minde Allé 35, 5032 Minde, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall); for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DUKA SIMS (730) Innehaver: CG Holding AS, Postboks 50 Bryn, 0611 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og -maskiner. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 24: Tekstilstoffer og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. (730) Innehaver: Sims Portex Ltd, 765 Finchley Road, London NW11 8DS, GB (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Medisinske produkter for hudbeskyttelse og for sår og hudhygiene. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære instrumenter og apparater samt deler og komponenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ENVOY (730) Innehaver: Fairchild Aerospace Corp, N.E. Entrance Road, San Antonio, TX 78216, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 12: Luftfartøyer, samt deler og tilbehør dertil. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Inmotion DA, Grefsenveien 26, 0482 Oslo, NO KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; Edb-programmering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Seikagaku Kogyo KK (Seikagaku Corporation), Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og andre preparater for medisinsk bruk, diagnostiske preparater og materialer for medisinsk bruk. KL. 10: Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter; diagnostiske apparater for medisinsk bruk. THE CARLYLE (730) Innehaver: Hotel Carlyle Management Corp, New York, NY, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 41: Kabareter. KL. 42: Hoteller, restauranter, cocktailbarer, bankettfasiliteter, kursteder og helsetjenester. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EIK-LANDBRUKSENTER (730) Innehaver: Eikmaskin AS, Postboks 35 Risløkka, 0516 OSLO, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo (730) Innehaver: Pepp Norge AS, Orelivn 23 B, 0583 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet. KL. 41: Underholdningsvirksomhet. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; juridiske tjenester. KL. 1: Kjemikalier for bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; midler for behandling av frø; gjødsel. KL. 6: Låsesmedarbeider; lenker, sjakler, akselpinne; jernvare, metallrør og loddegaffelkomponenter; metallcontainere; verktøykasser; utstyr for sleping; inngjerdingskomponenter; ledninger (ikke elektriske); sveisestenger; leidere og trinnstiger, bygninger (av metall), transportable bygninger (av metall), bygningskomponenter (av metall), samt deres deler og utstyr. KL. 7: Maskiner, verktøy og apparater til bruk i landbruk, innhøsting, hagebruk, slåtting, skogbruk, jordeller materiellhåndtering og -flytting, jordbunnarbeider, tømmerdrift og -flytting, byggeteknikk, snømåking og for strandrensing; rengjøringsmaskiner for låver; apparater for utlegging og spredning av gjødsel; apparater for sliping/skuring; gravemaskiner og heiser/transportører; maskiner for binding av nek, blåsemaskiner for transport av korn, maskiner for avskalling av korn, kultivatorer, harver, gressklippere, ploger, rakemaskiner, treskemaskiner, vanningsmaskiner for landbruk, såmaskiner; gravemaskiner, lessemaskiner, valser, hjullastere, såmaskiner, plantefordelingsmaskiner, kasteeller renskemaskiner, bulldozer-blader, lenker, skovler, grabber, sprettekniver, jordgjennomtrengende tenner og blader, luftfiltre, oljefiltre (alle forannevnte varer er maskiner eller deler av maskiner); beskyttelsesførerhus for store landbruksmaskiner for sikkerhet og mot vær for sjåfører, seter, seteputer og -rygger for store landbruksmaskiner, beskyttelsesdeksler, alle varer for bruk sammen med forannevnte maskiner og apparater; donkrafter (ikke håndverktøy); gir og transmisjoner (deler av maskiner); kjøretrinseapparater, sageapparater, rør- og kabelutleggingsapparater; vinsjer, heiser og kraner; mekaniske eller elektrisk drevet verktøy; akslinger, lagere, transportører, overførere, belter, lagerkonsoller, klutsjer, klutsjplater, veivstenger, styrekabler, styremekanismer, veivaksler, veivkasser, veivarmer, tromler, utblåsningsrør, vifteremmer, vifter, tilførselsapparater, gear, kornfordelere, spor, manøvreringsapparater for lasting og lossing, siloer, leddstykker som deler av maskiner, lagerhus, akseltapper, elektriske motorer, stempler, plogskjær, reimskiver/- trinser, skraper, akselkoplinger, lyddempere, fartsregulatorer for maskiner og motorer, elektriske startere, oljefiltre, luftfiltre, startere, stråkuttere, drivverk, alle forannevnte varer er deler av maskiner; deler (ikke opptatt i andre klasser) og utstyr til forannevnte varer; utstyr til overrislingsanlegg; pumper, metallrør, ventiler, 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 forbindelsesklemmer, og deler; kompressorer, høyttrykkspylere, filtere, smøreapparater; spraymaskiner, sveisemaskiner, maskinverktøy, sager, skjæremaskiner, løvriver, gressklippere og betongblandere. KL. 8: Håndverktøy; verkstedverktøy; hageverktøy; apparater for spraying: smøreapparater. KL. 9: Elektrisk verktøy og apparater til industri og husholdning; deler til forannevnte varer; batterier og batterilader; forbindelsesledere, -ledninger; elektriske sveiseapparater og elektroder; elektrisk inngjerding. KL. 12: Traktorer og trailere (kjøretøy); landkjøretøy for bruk i landbruk, innhøsting, hagebruk, skogbruk, jordeller materiellhåndtering og -flytting, jordbunnarbeider, tømmerdrift og -flytting, snømåking og byggeteknikk; gaffeltrucker; belter, krypekjetting, førerhus, sikkerhetsrammer, seter, seteputer og -rygger, beskyttelsestrekk, alle varer til bruk for landkjøretøyer; koplinger, koplingsstabilisatorer, kjeder og koplinger, trekkbommer, alle varer til bruk for motorkjøretøy; pumper (sykkel); gir, energi/-kraftoverføringsapparater, hydrauliske koplinger, aksler, akseltapper, bremser, bremsebelegg (på håndbremser), bremsesegmenter, bremseklosser, understell/-rammer/-chassis, klutsjer, klutsjplater, momentomformere, retningsvisere, drivkjeder, dører, motorer, gir, hydrauliske komponenter, dekk, hjul, hjulfelger, sikkerhetsbelter, støtdempere, opphengsfjærer, styrehjul, overføringskjeder, overføringsaksler, ventiler for kraftoverføring til hjulene, bensintanker og lokk til bensintanker, vindskjermer, vinduspussere og blader til vinduspussere, alle varer til bruk for motorlandkjøretøy; deler (ikke opptatt i andre klasser) og utstyr til forannevnte varer. KL. 19: Bygninger, transportable bygninger, bygningskomponenter; samt deres deler og utstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Norges Fotballforbund, Sognsveien 75C, 0855 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 41: Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering av lotterier; organisering av konkurranser, herunder sportslige; drift av sportsinstallasjoner. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Moeller GmbH, Hein-Moeller-Strasse 7-11, D Bonn, DE (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Elektriske og elektroniske bryter-, styre- og reguleringsapparater, også programmerbare; apparater og komponenter for industri- og kraftelektronikk, apparater for elektronisk dataoverføring og datalagring, data-, lednings-, motor og installasjonsbeskyttelsesstrømbrytere, reststrøm- og overspenningstrømbrytere og -sikringer, temperatur-, tidsforsinkelses-, kontroll- og beskyttelsesreléer; stillingsbrytere, målerskap, fordelingsskap, distribusjonsapparater, kraftfordelingstavlehus av blikk eller isolerstoffer; strømskinne- og kraftforsyningsapparater, anordninger for beskyttelse for mennesker og installasjoner mot skader forårsaket av elektrisk strøm, overspenningssperrer, transformatorer, apparater for strøm- og frekvensomforming; datamaskinprogrammer; deler til de ovennevnte varer. KL. 37: Konstruksjon, installasjon og reparasjon av elektriske og elektroniske anlegg. KL. 41: Utdannelse og videreutdannelse, rådgivning for videreutdannelse, opplæring og instruksjon på området automatiseringsteknikk og kraftforsyning. KL. 42: Planlegging og prosjektering av elektriske og elektroniske apparater og anlegg; utprøving og sertifisering av elektriske og elektroniske fordelingsanlegg og installasjoner; forskning på området elektrisk ingeniørvirksomhet og elektronikk; rådgivning og produksjon av tekniske rapporter. (730) Innehaver: Quixtar Investments Inc, Telegraph Road, Suite 3275, Bingham Farms, MI 48025, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; kundeveiledning ved salg av forbruks- og handelsvarer og -tjenester over et elektronisk datamaskinnettverk; formidling av forretningsmuligheter innen området forbruks- og handelsvarer og -tjenester, og promotering og annonsering av forretningsmuligheter; assistanse til andre ved etablering og drift av forretninger; bistå forretningsnettverk over et elektronisk datamaskinnettverk. US, , 75/

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Quixtar Investments Inc, Telegraph Road, Suite 3275, Bingham Farms, MI 48025, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; kundeveiledning ved salg av forbruks- og handelsvarer og -tjenester over et elektronisk datamaskinnettverk; formidling av forretningsmuligheter innen området forbruks- og handelsvarer og -tjenester, og promotering og annonsering av forretningsmuligheter; assistanse til andre ved etablering og drift av forretninger; bistå forretningsnettverk over et elektronisk datamaskinnettverk. (730) Innehaver: Knut Rysstad, Ekebergveien 325, 1166 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 6: Markiser av metall (for bygninger); persienner av metall for utendørs bruk. US, , 75/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Gan Grafisk AS, Postboks 87 Tveita, 0617 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 41: Utgivelse av bøker og tekster, andre enn reklametekster. KL. 42: Grafisk formgivning; trykkerivirksomhet; utvikling, design, oppdatering og vedlikehold av informasjonssider til bruk på et globalt datanettverk. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling, skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: Konica Corp, 26-2 Nishishinjuku 1- chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; apparater for prøvetrykk til bruk for grafisk kunst; apparater til bruk for å blande kjemikalier; apparater for forberedelse og utarbeidelse av trykkeriplater og grafisk kunstfilm, trykkemaskiner; trykkeriplater; motorer (unntatt landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner, deler til alle forannevnte varer. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, fotografier; album, kopieringsmaskiner (kontorrekvisita); blekkbånd til computer-skrivere; papir for elektrostatiske maskiner; postkort; varmesensitivt papir; materialer til bokbinding; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer; deler til alle forannevnte varer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; dokumentreproduksjon; fotokopiering; utleie av kontormaskiner og -utstyr, nemlig kopieringsmaskiner og elektroniske skrivere. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon, vedlikehold og reparasjon av kontormaskiner og utstyr, nemlig kopieringsmaskiner, elektroniske printere og telefaxapparater; vedlikehold og reparasjon av fotografiapparater, nemlig kameraer, elektroniske kameraer, videokameraer og andre bildetagningsapparater; installasjon, vedlikehold og reparasjon av fotografibehandlings-, -fremkallings- og trykkerimaskiner; installasjon og reparasjon av elektrisk utstyr; installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskiner. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjon via computer-terminaler; utleie av telefaxmaskiner. KL. 40: Bearbeiding av materialer; bearbeiding, fremkalling og trykking av fotografiske filmer og fotografisk papir. KL. 42: Edb-programmering; computer-programmering, computer-utleie, utforming av programvare, konsultasjon innen området fotografering; fotografering; trykking, utleie av programvare; oppdatering av programvare; (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til SKATERS (730) Innehaver: Skoringen AmbA, Grenåvej 637, DK Skødstrup, DK (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GATEWAY ASTRO (730) Innehaver: Gateway Inc, San Diego, CA, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Datamaskiner og datamaskin-periferiutstyr unntatt printere. US, , 75/750,480 20

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 01.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 44 01.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 44 01.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 40 04.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 40 04.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 40 04.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer