NR. 2 JUNI ÅRGANG. Prosjektet får følgende attest fra juryen: En viktig teknologisk problemstilling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 2 JUNI 2005 19. ÅRGANG. Prosjektet får følgende attest fra juryen: En viktig teknologisk problemstilling"

Transkript

1 Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI ÅRGANG Nysgjerrigperpris I konkurranse med nærmere 2000 barn fra hele landet, har trinn ved Onøy/Lurøy skole vunnet Teknologi- og designprisen i forskningskonkurransen Årets Nysgjerrigper I en knalltøff konkurranse har elevene utført den beste teknologiske forskningen. Teknologi og designprisen er en av fem spesialpriser i Norges forskningsråds konkurranse Årets Nysgjerrigper. Prisen er på 5000 kroner og gis av RENATE. Rydding og resirkulering Fra rot til ryddig på Onøy/Lurøy er tittelen på elevenes arbeid. Spesielt plastavfall ser ut til å være et problem på øyene. Elevene har gjennomført befaringer, intervju og spørreundersøkelser, kompostert, ryddet og resirkulert og funnet ut at svaret er en blanding av hypotesen om at folk setter fra seg og tror at andre rydder opp og at spesielt bedriftene og bøndene har en ugunstig ordning for rydding og henting av plastavfall. Prosjektet får følgende attest fra juryen: En viktig teknologisk problemstilling som er behandlet på en strukturert måte og presentert i en tiltalende form. Dere har studert problemstillingen, som er av stor samfunnsmessig betydning, grundig i samarbeid med det lokale arbeidslivet. Dere foreslår også en egen løsning på problemet med avfallshåndteringen i kommunen i form av en miljøstasjon dere designet selv. Kvalitet Konkurransen arrangeres i år for 15. gang. Det legges ned mye arbeid i hvert bidrag, og kvaliteten har aldri vært så bra som i år, sier prosjektleder Marianne Løken i Norges forskningsråd. Prisseremoni Tirsdag 14. juni skal de tre elevene i 4. klasse og lærerne deres representere småskoletrinnet i en stor prisseremoni i Oslo. Her vil de offisielt bli kronet som årets teknologiforskere. Under seremonien vil utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet offentliggjøre hvem som får den aller gjeveste prisen i konkurransen og blir Årets Nysgjerrigper Arrangementet foregår ved Norsk Teknisk Museum kl Prisutdelingen er åpen for pressen. Stolte lærere med RENATE-prisen, f.v. Elin Nystad, Ingunn Ostad og Trine Sandvær.

2 2 Ordførerens spalte En velstelt kommune Vi har nettopp feiret nasjonaldagen vår i det vakreste vårvær vi kunne ønske; nesten stille, sol, blå himmel, grønne trær, vårblomster i alle farger, vaiende flagg og vimpler. Man blir ydmyk ved dette synet! I forkant av denne dagen har det vært ryddedugnader med stor innsats. Det er virkelig flott for oss alle at dette årvisst blir gjort, fordi vi alle nyter godt av resultatet. Sommeren er nå i ferd med å gjøre sitt inntog, og med den alle kjærkomne besøkende. Så vel slekt og venner som turister. I Lurøy har vi en variert og storslagen natur. Vi reflekterer lite over dette. For oss som bor her, er det bare sånn! Det som imidlertid forringer dette bildet, er en variert grad av rot og forsøpling. Med enkle grep/tiltak kan dette endres, bl.a. fordi vi har et velfungerende renovasjonssystem. Men dette forutsetter at hver enkelt av oss, ung som gammel, ser verdien av et velstelt og ryddigere Lurøy. Ikke bare for å vise fram for besøkende, men først og fremst for vår egen del. Jeg oppfordrer herved alle til å ta et ansvar for dette. Lurøy en MOT-kommune Fra 1. mai i år er det inngått avtale om samarbeid mellom Lurøy kommune og stiftelsen MOT. Den undertegnede avtalen har i første omgang varighet på 2,5 år. MOT er en ideell og landsomfattende stiftelse, som skal skape varmere og tryggere oppvekstmiljø for barn og ungdom, slik at livskvaliteten økes og mobbing, vold og rusmisbruk reduseres og forebygges. Samarbeidsavtalen innebærer at kommunen skal arbeide mer aktivt for å skape gode oppvekstmiljø. Arbeidet i Lurøy er så vidt kommet i gang. Prosjektgruppe er oppnevnt og har begynt sitt arbeid. Det vil bli gitt opplæring til to informatører i prosjektet. Når arbeidet er kommet skikkelig i gang, vil vi informere mer om MOT i Steinkjerringa. Kommunestruktur Som tidligere nevnt i Steinkjerringa, har kommunen gjennomført en Steinar Joakimsen temmelig grundig prosess vedrørende framtidig kommunestruktur. Flere alternative inndelinger ble vurdert. Kommunestyret vedtok enstemmig følgende i sitt møte 9. mars i år: A) Lurøy med grensejusteringer mot Rødøy Lurøy kommune er enige i det forslaget til inndeling mellom kommunene som framkom i forarbeidet til Schei-komitéen, der grensen mellom Lurøy og Rødøy ble dratt vestover langs midten av Melfjorden i Rødøy kommune. B) Lurøy som egen kommune med dagens grense Begrunnelsen for vedtaket: I følge de utredningene som er foretatt, er dette det alternativ som samlet sett gir innbyggerne i Lurøy de beste tjenester ut fra følgende 7 tjenesteområder; Økonomisk bærekraft, kompetanse, bredde og dybde i tjenestetilbudet, tilgjengelighet, rettssikkerhet, planlegging/arealbruk og næringsutvikling, samt politisk deltakelse og lokal tilhørighet. Har du planer om å bytte yrke, eller å skaffe deg ny utdanning? Voksne yrkes- og utdanningssøkende kan nå få gratis veiledning og informasjon ved å ta kontakt med: Veiledningssenteret Ytre Helgeland Torolv Kveldulvsons gt. 3, 2. etg. Sandnessjøen Tlf: , Faks: Mail: En regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe vil nå ut fra innspill/vedtak fra alle landets kommuner gi råd om kommuneinndelingen. I følge kommunalminister Erna Solberg vil det bli lagt fram en stortingsmelding om kommunestrukturen og det regionale forvaltningsnivået i I følge ministeren vil så en eventuell ny forvaltningsreform tidligst tre i kraft fra 1. januar Det er imidlertid ikke bare størrelsen på kommunen som skal vurderes, men også hva kommunene skal ha som oppgaver. I dag har kommunene likt ansvar og myndighet. Vi har i Norge såkalte generalistkommuner. Det vurde-

3 3 Ordførerens spalte res nå om dette bør være slik, ikke minst i forhold til kommunenes forskjellige størrelse både på folketall og areal. Kommunalministeren har gitt oppdrag til et konsulentfirma å foreslå hvordan oppgavene til kommunene kan fordeles etter kommunestørrelse. Rapporten deler kommunene i tre kategorier og har følgende vurdering: A-kommunene er landets store kommuner og de kan utvidet oppgaveportefølje. A-kommunene kan overta statlige og fylkeskommunale oppgaver. B-kommunene kan ha omtrent samme oppgaver som i dag og vil omfatte de fleste kommunene. De vil bli lite berørt av reformen. C-kommunene vil bli kommuner med lavt folketall og lange reiseavstander til nærmeste senter. Disse kommunene vil trenge avlastning med kompetansekrevende administrasjon, tjenesteyting og utviklingsoppgaver innen planlegging, næringsutvikling, miljøvern og landbruk. Nabokommuner, statlige samarbeidsorganer, etater i lokal eller regional statsforvaltning eller fylkeskommunen kan ta over oppgavene i C-kommunene. Av tjenester kan det være mulig å fjerne barnevern, psykiatri og ansvar for tunge brukere. Blir det slik som arbeidsgruppa foreslår, blir Lurøy enten B- eller C-kommune. Uansett så går vi krevende endringstider i møte. Det Berit sblomster 8762 Sleneset Kranser, gravpynt, buketter, dekorasjoner, sammenplantninger,julepynt, stearinlys og strikkegarn m.m. store og avgjørende spørsmål er om vi makter å beholde og helst forberede det velferdsnivået Lurøys befolkning har i dag. Breiband Som tidligere nevnt, har kommunen gjort mange framstøt for å få utbygd breibandsnett. Sammen med AS Rødøy-Lurøy Kraftverk og nabokommunene er det nå sendt ut anbudsinnbydelse for full utbygging i kommunen. I skrivende stund er anbudsfristen enda ikke ute. Det er imidlertid gledelig at 14 firmaer har bedt om anbudspapirer. Vi har som mål at vedtak om utbygging blir gjort før ferien i år, slik at utbygging kan påbegynnes til høsten. Stortings- og sametingsvalget Dette er den siste utgivelsen av Steinkjerringa før valget. Jeg vil derfor minne om dette, og dets avgjørende betydning for velferdsutviklingen framover. I tillegg til valgdagen, som er satt til mandag 12. september 2005, har kommunestyret bestemt at vår kommune også skal ha valglokalene åpne noen timer søndag 11. september. Nærmere beskjed om klokkeslett m.v. vil bli gitt ved oppslag i kretsene og ved kunngjøring i avisene. Jeg ønsker alle en riktig god sommer! Sleneset 21. mai 2005 Steinar Joakimsen Mandag stengt (ring gjerne mobil) Tirsdag/onsdag/ fredag Torsdag Lørdag For bestilling ring eller BERITS BLOMSTER ORDNER SAKEN! Pris til Konsvik barnehage I vår slo Konsvik barnehage til og vant en pris som var utlyst av Stormberg Leketøy og SOS Barnebyer, hvor motivet er barnas fingeravtrykk i ei ramme. Solsikkebarnehagen i Konsvik vant fylkesprisen for Nordland. Alle barna i barnehagen vil få hver sin T-skjorte med sitt egt motiv trykket på, og i tillegg vil arrangøren av konkurransen besøke barnehagen i juni og dele ut en gavesjekk på kr 1.000,- Vi gratulerer! På tur opp og på turne... Små glimt fra KULTURLIVET i Lurøy Venstre, venstre, 1, 2, 1, 2 Slik lød det da Korpsene fra innlandet og Onøy/Lurøy skulle marsjere seg sammen fredagen før 17. mai. Det var sol og flott vær da de om lag 40 korpsmusikerne marsjerte fra ferjeleiet og til skolen på Onøy, hvor det ble servert mat og drikke. Det hjalp ikke med feiende flotte marsjer på turen tilbake til kaia, for da øste regnet ned. Våte musikere, ja vel, men mer forberedt til 17. mai, ja det var vi! Kystlagshelg på Lurøy Kystlagsdagen på Lurøy gikk av stabelen lørdag 21. mai, og var velsignet med godt vær. Åpent hus på Kystmuséet, med et nyinnredet Antonettestua som nytt av året. På kvelden var det dans på ungdomshuset Nortun. Alt i alt ei vellykket helg med godt besøk. Fortsettes side 7

4 4 Informasjon fra politi og barnevern Politiet utfører i samarbeid med Lurøy kommune et prosjekt for å forebygge kriminalitet blant ungdom. I den forbindelse ønsker vi å gjøre foreldre/foresatte oppmerksom på noen bestemmelser: Politilovens 13 Politiet kan vise eller bringe hjem barn som driver omkring på egen hånd på offentlig sted etter kl Politiet kan også ta hånd om barn som påtreffes under omstendigheter som klart innebærer en alvorlig risiko for barnas helse eller utvikling, og i så tilfelle umiddelbart sørge for at barna blir brakt til verge eller annen foresatt eller om nødvendig til barnevernsmyndighetene. Første ledd anvendes overfor barn som antas å være under 15 år. Etter annet ledd kan politiet også gripe inn overfor barn over 15 år hvis det er grunn til å anta at inngripen vil være tjenelig. Alkohollovens 1-5, 1. og 2. ledd Salg, skjenking eller utlevering av brennevin må ikke skje til noen som er under 20 år. Salg, skjenking eller utlevering av annen alkoholholdig drikk må ikke skje til noen som er under 18 år. Lurøy Kommune Barnevernloven 4-4, 1. ledd Barnevernstjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levevilkår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak. Omsorg og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar. Med barn menes personer under 18 år. Foreldrene kan ha behov for hjelp i kortere eller lengre perioder fordi de selv er i en vanskelig livssituasjon. De klarer kanskje ikke alene å gi barnet den omsorg og tryggheten det har behov for, da har barnevernet et ansvar for å hjelpe til. Ny elevstue på Moflag skole Den nye elevstua ved Moflag skole. Charlotte Johansen og Veronica Iversen koser seg. Etter flere år med venting, står nå elevstua ved Moflag skole ferdig. Oppussinga foregikk i to dager i påskeuka. Med ny innkjøpt sofa og syden som motiv på veggene, er elevene svært fornøyde. Stua blir flittig brukt i friminuttene og i timene til gruppearbeid og lignende. På vegne av skolen og elevene vil jeg takke Anja Isaksen, Kari Line Jakobsen. Jon-Petter Antonsen og Gunilla Wikstrøm for hjelpen. Samt FAU for pengestøtte, sier Tina-Beate Ressheim, som er representant for elevrådet ved Moflag skole. Byggevarer Maling Jernvarer Grus Ole Kr. Johannessen ONØY 8766 Lurøy Tlf Fax

5 Lovund barnehage på gårdsbesøk Tekst og foto: Cato Rødsand I mai tok unger og voksne i storavdelinga ved Lovund barnehage turen til Onøy. Der var de først på gårdsbesøk hos Bård-Arne Bentzen og Yngve Bentzen. Yngve har skaffet seg noen sjeldne storfe fra det skotske høyland, som var artige å kikke nærmere på. Og timingen for besøket var perfekt, for som bestilt fikk ungene oppleve lamming akkurat da de kom inn fjøsdøra. En veldig fin opplevelse i følge unger og voksne. Etter gårdsbesøket bar det til rådhuset på Salta, hvor slitne og våte unger fikk hvile seg og spise. Noen av ungene tok turen innom lensmannskontoret, hvor de fikk prøve både håndjern, politilue og sirene. En sliten men fornøyd gjeng tok ferga heim etter en vellykket turdag. Breiband kalles det når teknologien kjøre autostrada og allting går så fort. Etter over ett år med trege dataløsninger, ble jeg så lei at det endte opp med et frustrasjonsdikt til ære for ei byrdefull utvikling. Æ sett her med musa i hainna og bi så inderlig heit og førrbainna Ka e det så egentlig skjer når saka æ skreiv bære fér og ingen veit kor ho lainna. Æ gnur mæ i skoilt n og gremmes uta en krøttersti a et breiband æ hemmes Takke mæ tell brevet og faks n og med urlite løkka og flaks n ska æ snart i ei ny tid innlemmes. Æ tenke på sola og varmen og kjeinne a makta og harmen litt ætte litt bi lættar å bær Æ prøve på nytt: Kor einne det hær?, sa majn, der han satt fast i barmen. 5 Lovund barnehage på besøk på Onøy... det er vi som er kreative... Kirkegata 22, 8656 Mosjøen Telefon Telefaks Visittkort Brevark Faktura Timelister Brosjyrer Bøker/hefter Plakater Logo-design Webdesign Profileringsartikler

6 6 «Lær å røyke» og Fysisk Aktivitet Dr. Ulrik Fløen er i full gang med å lære ungdommene å røyke Med dette som utgangspunkt fikk vi samlet ALLE ungdomsskoleelevene i Lurøy kommune,dvs ca 100 stk, til tema - dag med et noe utradisjonelt foredrag og et mer tradisjonelt foredrag, tirsdag 12. april 05 på Stokkvågstua! Hver skole hadde på forhånd fått et oppdrag som skulle utføres. Dette i form av leker/konkurranser som skulle foregå i løpet av dagen. Onøy/Lurøy skolen startet med en spørrekonkurranse, en flott og rolig start da det nok var enkelte som hadde vært tidligere oppe enn normalt! Deretter var det tid for røykeopplæringen! Dr. Ulrik Fløen kom til Lurøy for å lære ungdommene å røyke. Dr. Fløen heter egentlig Tor Arne Johnsen, og er både tekstforfatter, låtskriver, skuespiller, visesanger, radiounderholder m.m. Lær å røyke er et show som passer like godt til voksne som for ungdom. Det taes i bruk humor og ironi for å løsne litt på holdninger både om røyking og anti- røykearbeid. Det er ikke måte på alle fordelene den røykende delen av befolkningen har framfor de som ikke røyker. Røykere har et lykkeligere liv og flere helsemessige fordeler. Bl.a. hevder han at når du har røykhoste, trener flimmerhårene situps når de kaster forurensingen ut som har lagt seg oppå, og dermed blir flimmerhåret lettere og reiser seg opp igjen! Elevene lærte røyketeknikker. Det ble valgt ut en røyker og to ikke-røykere fra salen. De ble da utstyrt med hver sin røykepinne som de skulle øve seg på. Røykeren fra salen, som allerede kunne teknikken fra før, fikk sigarett. Med den viste han og dr. Fløen de andre hvordan de skulle røyke uten å dumme seg ut. Dette til stor fornøyelse i salen! Tilbake meldingene etter forestillingen var stort sett positive. Det er et show til ettertanke, om et tema som det er mye fokus på. Deretter var det lunch! Denne var det Moflag og Nesøy skole som hjalp til med. Noen av produktene var sponset, bl.a. frukt fra BAMA, noen Tine produkter, H.Hanssen med kjøttvarer, Bakeriet Mo i Rana og Eriksen i Sandnessjøen med baguetter. Håkon Lund og Lurøy Handel hadde også sponset med en del pålegg og annet! Konsvik skole hadde deretter fått i oppdrag å arrangere felles lek, hvor kanskje Anda - reglen var et høydepunkt! Det var nå på tide å få ungdommene i enda mer aktivitet. Fysioterapeutene hadde fått i oppdrag å Lær å røyke: Lydhør forsamling av ungdomsskoleelever aktivisere hele ungdomsgjengen. Anne Lise Aurlund, Egil Fjellheim og Jesper Andersen startet med å vise forskjellige øvelser og hadde litt teori for å underbygge hvor viktig det er å være i fysisk aktivitet. Ungdommene ble deretter aktivisert i felles lek og delt i 3 grupper, hvor den ene gruppa fokuserte på massasje( med appelsin!),den andre gruppa lekte sisten uten å bruke armene og den tredje fokuserte på kroppsbevissthet. Det var liv og røre overalt på Stokkvågstua!! Lovund og Kvarøy skole avsluttet det hele med felles lek, før det var på tide å rekke båt /buss hjem! Alle sammen hadde lengre skoledag enn normalt, det var likevel lite sure miner p g a det. Vi, dvs helsestasjonen (Hanne og Turid)i lag med fysioterapeutene hadde en fin dag og gjorde oss mange erfaringer som vi kan bruke ved senere anledninger og vi håper vi kan fortsette å samle alle ungdomsskoleelevene i Lurøy til temadager. Dette var første gangen vi prøvde og alle var veldig positive til tiltaket. Takk for innsatsen alle sammen! Hilsen Hanne B S. Teigen og Turid S. Istad v / Lurøy helsestasjon

7 På tur opp og på turne... Små glimt fra KULTURLIVET i Lurøy 7 Perler, perler og atter perler Nina Iren Tjelta (37) fra Tonnes i Lurøy hadde smykkelagerkurs for 14 damer i alle aldre på Indre Kvarøy. Nina liker å jobbe med hendene. Hun er glad i å strikke, hekle, lage blomsterdekorasjoner og nå perler. Hun har også et ønske om i framtiden å kunne ta en interiørutdannelse. Nina Iren kom til Tonnes i Lurøy for ca ett år siden. Hun er opprinnelig fra Sandnes i Rogaland, men flyttet til kjæresten min på Tonnes for ett år siden. Til daglig har hun jobb på Oscarbrygga på Tonnes, så smykkedesign er fortsatt en hobby for henne. Nina leverer smykker til to forretninger i Stavangerområdet, og hu tar opp bestilling på smykker. Nina ønsker å kunne ha smykkekurs rundt om i området, og jobber nå med å utarbeide en brosjyre for sin smykkehobby De som var på kurset på Kvarøya denne formiddagen fikk lagd mange fine smykker. Yngste deltaker på kurset var Alice Elen Sarassen (9) fra Onøy. Hun og tante Marit var i lag, og Alice fikk lage seg et fint smykke i oransje og lilla. Tekst: Karine Dalen Trommeseminar Lurøy musikkskole har avholdt to trommeseminar i vår og fortsetter til høsten. Det sier trommeinstruktør Steinar Lillevik, som har fått bare gode tilbakemeldinger så langt. Til høsten tar vi ei helg på Lovund, med innlagt svømming og andre aktiviteter, og vårt håp er at vi får flere med helst noen fra alle fire korpsene. Regatta på Sleneset Deler av Vårslæppe i Solværøyan nå sist i mai blåste rett og slett på havet. Det var for sterk vind til å avvikle regattaen på lørdag, men resten av arrangementet gikk knirkefritt, sier Geir Johansen i et intervju med HB. Et dyktig arrangørkorps la inn alternative aktiviteter, og resten av helga gikk som smurt. Arrangørene håper at værgudene er med dem igjen til neste år. Korpsseminar Polarsirkelkorpset og Onøy/Lurøy musikkkorps slo pjaltene sammen i et korpsseminar i april. Korpsene hadde øvd på felles repertoar i vinter, og denne helga handlet det om å finpusse og fremføre noe sammen. Lørdag var det konsert/ basar i Konsvik og søndag var det konsert/basar på Onøy. Begge plassene med godt frammøte fra bygdefolket, som likte det de hørte. Et land av sang og stein Er tittelen på en konsert som ei sanggruppe fra Onøy holdt i Lovund kirke Lundkommardagen 14. april i år. Det er andre året på rad at Chris Eva med sine kumphaner framfører en times konsert med hovedsakelig nordnorske viser og dikt. Det møtte 125 tilhørere i Lovund kirke denne dagen, noe gruppa sier seg godt fornøyd med. Uka etter ble konserten også framført i Lurøy kirke for et publikum på 40. Tittelen på konserten er henta fra siste vers i Erik Byes Hildringstimen. Gruppa planlegger også i år en høstkonsert. Åpen dag på Røssøya Lørdag 23. april arrangerte helgeland sparebank åpen dag på Røssøya gamle gård. Onøy/Lurøy musikkorps og Onøy/Lurøy sangkor deltok med feiende marsjer og sanger for de 80 som tok turen over Jektviksundet denne fine vårdagen. Det var aktiviteter ute i hagen for de minste og omvisning i huset, samt servering av kaffe, saft og vafler utover dagen. Dette arrangementet er blitt en fast tradisjon hver vår. Hagen på Røssøya framsto i all sin prakt, etter at musikkorpset hadde ryddeaksjon uka før.

8 8 Smått og STORT Ved Cato Rødsand Veglysforening takker Onøy/Lurøy Veglysforening retter en stor takk til Landbrukslaget (nedlagt) som har gitt oss et gavebeløp på kroner. Det sier Trond Arne Larsen i veglysforeninga. Han forteller at forslagsstiller har fått blomster for dette. Pengegaven vil bli brukt til å kjøpe nytt utstyr, samt vedlikehold. Bilfører 65+ Tidlig dette året kom sekretæren i Eldrerådet med det gode forslag om et kurs som heter Bilfører 65+. Hun tok kontakt med Statens Vegvesen, som arrangerer kurs gjennom AOF og Rana Trafikkskole, i dette tilfelle. Kurset ble annonsert og plakater slått opp på butikkene. Vi ventet stor oppslutning, men bare 8 følte at de trengte et oppfriskningskurs som bilfører. Kurset er ikke påbudt, men det burde det være, sa Egil Selnes. For selv om vi ikke har rundkjøringer og flerfeltsveier i Lurøy, så hender det vel at vi kjører til Mo for eksempel. Den teoretiske undervisningen fikk vi på Oscarbrykka den 25. og 26. april. Fire timer hver dag med Autoservice AS Onøy 8766 Lurøy Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. bl.a. forklaring av i hvilken fil vi skulle ligge, og når vi skulle blinke oss ut av rundkjøringer, vikepliktsregler, forbikjøring, skilting, m.m. Den 27. april skulle vi vise i praksis hva vi hadde lært. Vi møttes på Mo med vår lærer Geir Ellingjord og kompanjong Bjørnar, som begge representerte Rana Trafikkskole. Vi kjørte en halvtime hver. Geir og Bjørnar beroliget oss med at førerkortet kunne de ikke ta fra oss. Etter kjøringen var det oppsummering av hvordan vi kjørte (uten å henge ut noen). Vi hadde stor nytte av kurset og beklager at ikke flere benyttet seg av tilbudet, sier Anne Isachsen fra Hestmona. Folketallsutviklingen i Lurøy Sjarmerende dikterspire Dette diktet kom på faks fra Sarah Sandvær Eva, som er 6 år. Hun har lagt vekt på rim. Dikt åm skolen Klåken to må jeg på do Å så må jeg knyte mine sko Sarah er snill, bestemor er en sild Sarah er snill, pappa er vil Sarah er søt, mamma er bløt Sarah er god, kokokorokoko Svære måte på do. Krets: Pr. 1. jan Pr. 1. des Pr. 1. jan Pr. 1. jan 2001 Onøy/Lurøy 428 (21,1) 420 (20,9) 436 (21,1) 444 (21,0) Konsvik 353 (17,4) 362 (18,0) 385 (18,6) 396 (18,7) Sleneset 409 (20,2) 428 (21,3) 442 (21,4) 454 (21,5) Aldersund 327 (16,1) 312 (15,5) 334 (16,2) 344 (16,3) Lovund 368 (18,2) 353 (17,5) 326 (15,8) 327 (15,5) Kvarøy 73 (3,6) 69 (3,4) 77 (3,7) 76 (3,6) Sørnesøy 56 (2,8) 55 (2,7) 53 (2,6) 57 (2,7) Hestmona 13 (0,6) 13 (0,6) 13 (0,6) 18 (0,9) SUM LURØY 2027 (100,0) 2012 (100,0) 2066 (100,0) 2116 (100,0) Tabellen viser folketall de siste 4 årene. I parentes vises prosentandel av hele befolkningen. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger. Telefon: Telefaks: Mobil:

9 9 «Steinbiten» X-ord med det arabiske tallsystemet og forsvarsstaben Det kom inn hele 37 løsninger til Steinbitens første nummer i år, og det er ny rekord! Denne gangen er x-ordet mindre, og kanskje får vi inn enda flere løsninger? Kvess blyanten og ta opp kampen mot Steinbiten! Løsningen sendes innen 10. september 2005 til: Steinkjerringa, 8766 Lurøy. Har du riktig løsning, blir du med i trekningen av flott premie. Dersom du ikke vil rive i bladet, kan du kopiere løsningen og sende inn. Navn: Adresse: VANNRETT: 1. Tøv 5. Fryse 7. Stemme 11. Matematiker 13. Jentenavn 15. Greide seg (omv.) 16. Karl-Ole Olsen 17. Smiler 18. Forstavelse 19. Våpen 20. Ugift (fork.) 21. Regning 23. European Southern Observatory 24. Prest 27. Kjæledyr 28. Kjent ukeblad 29. Strømsjekk 31. Krydder 32. Fælt 36. Forsvarsstaben 37. Fornemme 39. Insektplagen 41. Greit 42. By 43. Æ Lovund sangkor Lovund sangkor sang for fulle hus, da de holdt minikonsert på Lovund Rorbu Hotell på kvelden selve Lundkommardagen. At koret opptrer på denne dagen er også blitt en tradisjon, og noe som folk setter pris på. Senere på kvelden spilte Boknakaran til dans i Vassvika. 44. Hagemøbel LODDRETT: 1. Varmt og fuktig 2. Ikke moralsk 3. Samisk redskap 4. To like 5. Enerom 6. Stolt Offshore 7. By 8. Konjuksjon 9. Regnskap 10. Kneppsenna 12. Type lim 13. Det arabiske tallsystem 14. Fase 20. Fremmed 22. Kunstart 25. Egen 26. Skjelve 30. Plage for oppdrett 33. Volum 34. Område 35. Innhengning 38. Måltid 40. Merk Vefsn-ensemblet Lurøy musikkskole sto som arrangør da Vefsn-ensemblet holdt gratis konsert i Lovund kirke siste søndagen i mai. Skuffende at bare 7 tilhørere så seg anledning til å høre på klassiske perler fra øverste hylle. Fra Norske danser til Nordlandsnetter var tittelen på konserten som inneholdt musikk av Grieg, Halvorden, Haydn, Ravel, Prokofiev, Rosnes, Moe, med flere.

10 10 Denne gangen har vi henta bilde fra fotobasen og tekst fra I hine haarde dage Legeberetninger fra Lurøy legedistrikt: Dr. Glatvedt Som ung legestudent skrev Morten Harboe Bain i 1979 I hine haarde dage som en del av sin legeutdannelse ved Universitetet i Tromsø. Dette var før datamaskinens inntog i Norge, så Morten har nok brukt mange timer ved skrivemaskinen for å få ferdig sin oppgave. Siden vi i år feirer 100 år siden unionsoppløsningen med Sverige, har jeg plukket ut medisinalberetningen fra året 1905, som den gang var ført i pennen av dr. Glatvedt. Men først noen ord om legenden Glatved. Peter Bie Glatvedt ( ) var distriktslege i Lurøy i perioden fra 1890 til 1924, altså i 34 år. Peter var født i Grimstad og tok medisinsk embetseksamen i 1879 som 26-åring. Biblioteksjef Rita Karlsen og kulturleder Rune Bang er i gang med å bygge opp ei digital fotosamling. De første bildene er allerede lagt ut på nettet, og link finner du under bibliotekets hjemmeside. Dette arbeidet er tidkrevende og stiller strenge krav. For det første skal bildene i fotosamlinga verifiseres. Så må vi ha tillatelse fra folk for å publisere bildene i fotobasen og for å innlemme dem i fotosamlinga, opplyser Rita Karlsen. For hvert bilde må det fylles ut et skjema for godkjenning av senere bruk. Vi går spennende tider i møte, og vil komme tilbake til fotobasen senere. I 1890 ble han tilsatt som distriktslege i Lurøy, der han virket helt til han falt for aldersgrensen i I 1927 flyttet han fra kommunen og bosatte seg først ved Jaren St. på Hadeland, men flyttet til Gran i 1933 der han døde i Den 23 januar 1920 fikk han Kongens fortjenestemedalje i gull. Før dr. Glatvedt kom til Lurøy, var han distriktslege i Drangedal som han stadig sammenlignet Lurøy med. Til å begynne med bodde han på Sundøy i Rødøy, men flyttet til Ytre Kvarøy der han drev gårdsbruk på si. Det fortelles bl.a. om dr. Glatvedt at han ikke ville ha telefon i det han hevdet at han ville ha fred i sitt eget hus. Hvordan det var mulig å drive legepraksis uten telefon, er vanskelig for oss i dag å begripe. Videre fortelles om gammeldoktoren at han ikke var utpreget vennlig overfor sin kone. Han kunne finne på å si også i hennes påhør, at en gang ble hun regnet som den vakreste unge dame i Christiania, men det var vanskelig å begripe når man nå så henne. Videre var barna nødt til å titulere sin far i 3. person. Gir far oss tillatelse til det og det. Doktorbåten som ble bygget i 1973 ble oppkalt etter dr. Glatvedt, for det er ikke tvil om at han gjorde en betydelig innsats som distriktslege i de 34 år han besatte embedet. Så til medisinalberetningen fra 1905 (en slags årsmelding om det Autorisert regnskapskontor Kvina, 8752 KONSVIKOSEN Tlf Fax Regnskap Lønn Fakturering Årsoppgjør Medlem NARF -Norges Autorisert Regnskapsføreres Forening

11 11 Hvem er disse fra Stor-Spjutøy? Neste sak kommer fra Hallgerd Slotterøy på 8762 Sleneset: Bildet er funnet i huset etter Gjertrud og Noranius Jensen, som bodde på Stor-Spjutøy i Solværøyan i sine yngre dager. Siden bodde de på Moflaget. Ingen av oss vet hvem dette er, og slektninger er svært opptatt av dette. Nu har jeg lovet å prøve å hjelpe dem litt, håper det vil lykkes! som hadde skjedd på den fronten dette året): Det besøg vi i distriktet havde af poliomyeliten vil gjøre, at både jeg som læge og en del af befolkningen, vil erindre 1905 som et ikke ubetinget behagelig år i sanitær henseende, ikke netop på grund af de ulykker den forvoldende der indtraf jo blot 1 dødsfald af sykdommen, men på grund af den uhyggelige karakter denne sygdom har, folk lærte jo om epidemien i aviserne, og da de første udbrud forekom, var det ikke frit for, at der blev lidt forskrækkelse. Men for øvrig har jo 1905 været et bra år i sanitær henseende. For jordbrugets vedkommende var fjoråret et ganske godt år og skjønt fiskeriene ikke slog til, er dog priserne på alle fiskeprodukter så høie, at det mer end opveier det mindre kvantum. Alt arbeide betales meget høit og jord kan folk såmen få til både leie og eie og til meget lav pris, så det skal såvist ikke være nød og fattigdom, der driver folk af landet, for de reiser jo i flok og følge. Det er de gunstige vilkår ved Stillehavskysten, specielt de rige fiskerier, der naturlig lokker folk afsted og vor hårdføre og arbeidsvante befolkning kan naturligvis optage konkurransen med hvemsomhelst. Når man hører de gunstige vilkår der bydes der borte, kan man ikke undres over, at de reiser, men fortsætter det på denne måten en tid, kan det ikke slå feil, at hele 8764 LOVUND Miljøvennlig emballasje Av miljømessige årsaker bør fisk pakkes i styroporkasser fordi kassene grænder kommer til at ligge øde og udyrkede, og det er jo alt begyndt så småt, det er meget vanskelig at erholde kjøber til gårde og hist og her kan man påtræffe en liden gård, der hværken findes eier eller leier. Det er uhyggelig at iagtage, hvor opløsende den stærke udvandring virker på alle forholde alt hva tradition, gammel sæd og skikk har opbygget forsvinder, og der skabes en følelse af utryghed, der gjør det vanskelig for at skaffe mend til arbeide. Etterskrift: Det virker på meg som det dr. Glatvedt her beskriver, mer er en årsmelding for samfunnsforholdene i distriktet. Han er på en måte mer opptatt av arbeidskraft, fiskerier, utvandring og eierskap til er 100% resikulerbare er fri for KFK-gasser og tungmetaller ikke gir avfallstoffer ved fremstilling har unik isolasjonsevne sikrer produktets kvalitet er hygeniske -hindrer bakteriedannelser er ekstremt lette i vekt gårdene, enn selve det medisinske, hvor han kun tar for seg poliomyeliten. Men etter om lag 15 års praksis til da i Lurøy, hadde han vel erfaring nok til å uttale seg om litt av hvert. Red. Dag Kajander og Kai Larsen gjestet Neo Cantus I vår fikk sangkoret Neo Cantus fra Lurøy innland besøk fra Lofoten. Visesangerne Dag Kajander og Kai Larsen var gjester da koret arrangerte helaften på Stokkvågstua. Først konsert med nordnorske viser, og deretter skreimåltid. Konserten var godt likt av et stort publikum, som bl.a. fikk høre Øyværing, Sang tell Helgeland og Lofotkoral. Neo Cantus hadde også avslutningskonsert for sesongen på Kvarøy, med stort sett samme repertoaret og godt oppmøte. Etterpå feiret koret med kosekveld på Buneset.

12 12 Trekning av Steinbiten nr. 1/2005 Redaksjonen mottok hele 37 løsninger på Steinbiten 1/2005, noe som er ny rekord i oppslutning om Steinbiten så langt. Ta fatt på 2. utgave av Steinbiten i 2005, og kanskje er det nettopp DU som drar av gårde med premie ved neste trekning! Premien denne gangen går til Edvarda Karoline Thomassen, Postboks 43, 8764 Lovund. Hun får tilsendt ei flott trepramme i miniatyr med Steinbiten 2005 svidd inn på speilet. Pramma er delvis sponset av BraPro, Bratland. London-tur Onøy/Lurøy sangkor er på reisefot til London, hvor de skal tilbringe ei heil uke i slutten av juni. Koret har spart i 5 år for å få til turen. I London skal koret konsertere, gå på musikal og besøke kjente severdigheter. Londongutt og dirigent Chris Eva er vel den perfekte reiseguide å ha med seg på en slik tur, som alle de 23 deltakerne ser fram til. Koret retter en stor takk til alle som har støttet dette prosjektet gjennom oppslutning ved loddsalg, konserter og andre arrangementer. Som en gest til folket, holdes det gratiskonsert i Lurøy kirke 20. juni, der koret framfører det repertoaret som de tar med seg til London. Vi selger POTTEPLANTER, SNITTBLOMSTER OG DIVERSE TILBEHØR. Vi tar også imot bestilling av KRANSER, DEKORASJONER OG BÅREBUKETTER. ÅPNINGSTIDER: Tirsdag: Lørdag: Tlf: og Adresse: 8730 Bratland LURØY HANDEL a.s 8766 Lurøy Tlf Faks DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: Medisinutsalg -Tippe kommisjonær - Statoil forhandler

13 13 Hva skjer når ulykken er et faktum RVR-tjenesten er i beredskap 24 timer i døgnet året rundt!! Og telefonnummeret er enkelt å huske nødnummer 110!!! Vannskader Røykskader Strømsvikt - Slokkepulver Brann- og redningstjenesten i Rana samarbeider med forsikringsnæringen om å redde mest mulig verdier etter en brann, vannlekkasjer m.m. Et spesialutrustet kjøretøy kan raskt komme fram til et ulykkessted. Bilen er utstyrt med pumper, vannsugere og avfuktere for å fjerne vann, vifter for å fjerne røyk, strømaggregat for nødstrømforsyning med mere. Bildet viser RVR-bilen og noe av utstyret som er stasjonert ved Brann- og redningstjenesten i Rana. Bilen betjener totalt 17 kommuner på Helgeland. Alle forsikringstakere kan benytte denne bilen vederlagsfritt dersom uhellet er ute. Dette gjelder også i de private hjem!!! Dermed kan store beløp spares og skadevirkningene etter et uhell minimaliseres. Allaktivitetshus på Kvarøy Det bygges allaktivitetshus på Kvarøy for tida, eller Betjestua som det kalles på folkemunne, fordi huset er plassert på Betjeskjæret midt i sentrum. Det forteller en opprømt prosjektleder Erlend Olsen på tråden. Huset har ei grunnflate på vel 200 m2 og er bygget delvis i to etasjer. Ennå gjenstår en del arbeid som legging av gulvbelegg, bygging av balkong, montering av kjøkkeninnredning, men det regner man å få på plass før Betjestua skal åpnes en gang på ettersommeren. Allaktivitetshuset har en prislapp på vel 3 millioner kroner, og er finansiert av midler fra kulturavdelingen i Nordland fylke, Lurøy kommune, sparebank 1 Nord-Norge, sponsorer og dugnadsarbeid av bygdefolket.

14 14 Autorisert Bilverksted Kvina Auto as Kvina 8752 Konsvikosen Telefon Faks Døgnvakt: NAF SOS-Autohjelp Vi utfører periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) alle bilmerker opptil 7500 kg ET INTERKOMMUNALT AVFALLSSELSKAP FOR KOMMUNENE HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA Har du gått fri, eller er du snart fri for grønne matavfallsposer? Kontakt HAF på telefon og vi får levert ut flere! Unngå løst avfall i dunken: bruk DOBBEL KNUTE på både hvite restavfallsposer og grønne matavfallsposer! Takk for innsatsen!

15 15 Kvina, 8752 KONSVIKOSEN Tlf: / E-post: Alt i Brannslokkerutstyr Kontroll, Service og fylling av brannslokkere Brannstiger, Redningsliner Deteksjonssystemer Sikkerhetsskilting Førstehjelpsutstyr Slokkeøvelser Kontroll, service oppblåsbare redningsvester Utfører årlig kontroll hos bedrifter på brannutstyr, skilting og førstehjelpsutstyr SIKRING SLOKKING REDNING FØRSTEHJELP En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

16 16 FULLDISTRIBUSJON Stor byggevirksomhet Ved Cato Rødsand Utover våren og sommeren er det tid for restaurering og nybygging over en lav sko. Alle skal ha gjort noe, og det skulle helst skjedd i går. Derfor er byggebransjen svært opptatt med ulike byggeprosjekter for tida. På Onøy går det slag i slag, med både ny havnekro, nytt rådhus og mye hyttebygging. Lurøy Bygg AS har mange oppdrag for tida, og i løpet av sommeren skal mesteparten være i boks. Lurøy Båtforening åpnet ei svær og flott havn lørdag 11. juni, og kretsen har fått en etterlengtet plass for båtfolket. Berit Bentzen og Morten Hansen er verter når Onøy/Lurøy Havnekro åpner dørene i sommer. Bedriften skal huse kafé og pub, samt to overnattingsrom foreløpig. På sikt kan det bli aktuelt med mer overnattingskapasitet i form av utleiehytter. Det er snekkerne Leik og Bernt Johansen fra Sleneset som er innleide snekkere, og det flotte bygget reiser seg ytterst på ferjeleiet på Onøy, med panoramautsikt. O/L Havnekro grunnarbeider KOMMUNAL INFORMASJONSAVIS FOR LURØY Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand Les Steinkjerringa på nett: Menighetsblad for Lurøy og Træna Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Georg Eichsteller O/L Havnekro reiser seg raskt på fergeleiet på Onøy. TRYKK: RØNNES TRYKK AS MOSJØEN

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 Når mai er forbi, så ta deg en tur til steinrøysa neri bakken, da blomstrer det nyperoser i ur ved steinrøysa neri bakken. Og blåklokka står og ringler i kratt.

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10 April M Ti O To F L S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. «Kom mai du skjønne milde» synger vi på Sofienberghjemmet,

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER PILLARGURI ønsker BADMINTONKLUBB velkommen til Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER Hjertelig velkommen til Otta Open 2012 og til Pillarguri Badmintonklubb Hei badmintonvenner! Ja nå står vi foran

Detaljer

Nyhetsbrev for august

Nyhetsbrev for august Nyhetsbrev for august Nyhetsbrevene kommer i hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Den siste sommermåneden på Sofienbergsenteret

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Månedspost for mars 2012. Bukkene Bruse

Månedspost for mars 2012. Bukkene Bruse Månedspost for mars 2012 Bukkene Bruse Tilbakeblikk februar: Vi har jobbet med prosjektet om jorden og universet. Vi har dokumentert arbeidet vårt gjennom å lime de forskjellige planetene på gulvet. Dette

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Vi er nå godt i gang med 2. termin, og mye spennende har allerede skjedd her på skolen. Framover kan vi glede oss til følgende aktiviteter:

Vi er nå godt i gang med 2. termin, og mye spennende har allerede skjedd her på skolen. Framover kan vi glede oss til følgende aktiviteter: Nr. 1 2012 Ting som skjer Vi er nå godt i gang med 2. termin, og mye spennende har allerede skjedd her på skolen. Framover kan vi glede oss til følgende aktiviteter: Onsdag 29. februar: Karneval! Torsdag

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene september 2013

Månedsbrev for Marikåpene september 2013 Månedsbrev for Marikåpene september 2013 Jeg gir deg gaver, bugnende haver, epler og pærer og plommer i fleng, plukk kantareller, rips og moreller, gaver og grøde fra åker og eng. Oppsummering av august.

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ MARS April er kommet, og snøen smelter og sola skinner snart er det vår Det har skjedd mye spennende i mars. Vi startet mars med KARNEVAL. Det var moro å se at

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Kjære svømmer med familie

Kjære svømmer med familie Kjære svømmer med familie Atter ett år er avsluttet. Årsskifte gir mulighet for tilbakeblikk og refleksjon. For Levanger svømmeklubb har 2010 vært et innholdsrikt år. Trønderhallen er nå snart ferdig og

Detaljer

GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015

GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015 GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015 MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: Januar har vært en fin og rolig måned på Grønn. Vi har hatt god tid til lek, og vi hadde turer i nærmiljøet og utelek «hjemme» i barnehagen. Gode dager! Vi

Detaljer

I april har vi Vi startet april på samme måte som vi avsluttet forrige måned med å lage påskepynt. Mange av barna var veldig engasjerte i denne prosessen, og de gikk ivrig i gang med å lage forskjellig

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden november 2013.

Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 8 Samling: Mette Samling: Mette Turdag: kl 10:00 Kulturskole 3 år kl 10:00 4 år kl 10:35 Foreldrekaffe 15-16:30 Varmmat

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene juni/ juli 2014

Månedsbrev for Marikåpene juni/ juli 2014 Månedsbrev for Marikåpene juni/ juli 2014 Når mai er forbi, så ta deg en tur til Steinrøysa neri bakken, da blomstrer det nyperoser i ur ved steinrøysa neri bakken. Og blåklokka står og ringler i kratt.

Detaljer

Martins pappa har fotlenke

Martins pappa har fotlenke Martins pappa har fotlenke Hei! Jeg heter Martin. Jeg bor sammen med mamma, pappa og lillesøsteren min. Jeg er glad i å spille fotball. Når jeg blir stor skal jeg bli proffspiller i Italia. Tv-spill er

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Finnes det jente og guttefarger? Klasse: 1.-4.trinn Skole: Konsvik skole (Lurøy, Nordland) Antall deltagere (elever): 13 Dato: 22.04.2010 Side 1 Vi takker foreldrene

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR APRIL 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR APRIL 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR APRIL 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 15 7. Uteleik Inneleik grupper 8. Uteleik Inneleik grupper 9. Vi feirer aprilbarnas bursdag, lager istand 10. Vi går tur til

Detaljer

Floristen januar 2014

Floristen januar 2014 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Tilbakeblikk på februar og mars 2 Også i februar har snøen glimret med sitt fravær, så syklene har vært flittig brukt. Likeså har det vært en del aktivitet i sandkassen.

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 ADMINISTRASJONENS HJØRNE Nok et skoleår går mot slutten og sommeren nærmer seg med stormskritt! Ungene koser seg ute i friminuttene og det skjer andre ting på skolen enn

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene april 2014

Månedsbrev for Marikåpene april 2014 Månedsbrev for Marikåpene april 2014 Den siste snøen som fins i skaret, den tiner jeg for jeg er April. Jeg gir deg blåveis i bekkefaret og regn og solskinn og mere til. Da kjenner vi at våren nærmer seg

Detaljer

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene!

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene! Unge arrangører 1 Innledning Dette heftet er for deg som er Ung arrangør. Som Ung arrangør vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du

Detaljer

NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG

NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG Mestas anleggsferge med det passende navnet Lagabru brukes i arbeidet med Kvarøy

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Vi luftet idéen på et FAU-møte i vinter, og representantene der støttet planene og

Vi luftet idéen på et FAU-møte i vinter, og representantene der støttet planene og www.nesodden.steinerskolen.no Nesodden krøllalfa steinerskolen.no 1 Fredagsbladet Fellesinformasjon Foreldrestyrt dag Uke 17, 06.03.2015 K ollegiet planlegger en studiedag til fots langs den gamle pilgrimsleden

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

Floristen april 2013. Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1

Floristen april 2013. Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 TILBAKEBLIKK PÅ MARS Til tross for en litt kortere mars enn vanlig, så har vi i grunnen fått gjort en hel del ukene før påske. Noen av de minste har fått testet toving.

Detaljer

Treff Sildpollnes sjøcamp, 3-5/6-2011

Treff Sildpollnes sjøcamp, 3-5/6-2011 Treff Sildpollnes sjøcamp, 3-5/6-2011 Årets 1. ordinære bobiltreff i 2011 er det 5. i rekken på dette vakre sted ca. 18 km øst for Svolvær langs E 10 i Lofoten. Det blir egentlig feil å angi dette treffet

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR FEMKANTEN, MARS OG APRIL 2015

MÅNEDSBREV FOR FEMKANTEN, MARS OG APRIL 2015 MÅNEDSBREV FOR FEMKANTEN, MARS OG APRIL 2015 I mars måned har det vært flere spesielle dager som barna har jobbet mot og gledet seg ekstra til. Først ut var : TEMAFESTEN: Her lager vi en edderkopp pinjata

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6 November M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Desember M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 27.11.2014

TORSDAGSPOSTEN 27.11.2014 TORSDAGSPOSTEN 27.11.2014 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 48 Lørdag 29.11 Julemarked! Kl 10:00 16:00 Torsdag 04.12

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Velkommen. Til. Solneset barnehage

Velkommen. Til. Solneset barnehage Velkommen Til Solneset barnehage Redigert mars 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om barnehagen s. 3 Oppstart i barnehagen s. 3 Bringing og henting s. 4 Klær s. 5 Planleggingsdager s. 5 Foreldrebetaling,

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden oktober 2013.

Arbeidsplan for Askeladden oktober 2013. Arbeidsplan for Askeladden oktober 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 09 1 2 3 4 Samling: Ann Karin Samling: Ann Karin Samling: Trond Samling: Trond Turdag: kl 10 Varm mat: Tomatsuppe 7 Kulturskole

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ELDRERÅDET

P R O T O K O L L FOR ELDRERÅDET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR ELDRERÅDET Møtested: Mellomstua Møtedato: 14.10.2014 Fra kl. 12:00 Til kl. 13:50 Fra saknr.: 32/14 Til saknr.: 39/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre.

Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre. Haraldreina og Kvislabakken skolekorps Høst 2011 Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre. Fra lederne

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Avisen GOD JUL OG GODT NYTTÅR HUSK JULEMESSEN I HANAHALLEN AJAX FOTBALLSKOLE. til alle medlemmer, frivillige og sponsorer i Hana idrettslag.

Avisen GOD JUL OG GODT NYTTÅR HUSK JULEMESSEN I HANAHALLEN AJAX FOTBALLSKOLE. til alle medlemmer, frivillige og sponsorer i Hana idrettslag. Avisen Informasjon til sponsorer julen 2014 GOD JUL OG GODT NYTTÅR til alle medlemmer, frivillige og sponsorer i Hana idrettslag. HUSK JULEMESSEN I HANAHALLEN ONSDAG 10.12. KL 17-21 AJAX FOTBALLSKOLE SANDNES

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Hvorfor knuser glass?

Hvorfor knuser glass? Hvorfor knuser glass? Innlevert av 3. trinn ved Sylling skole (Lier, Buskerud) Årets nysgjerrigper 2013 Ansvarlig veileder: Magnhild Alsos Antall deltagere (elever): 7 Innlevert dato: 30.04.2013 Deltagere:

Detaljer

Evaluering av våren 2015

Evaluering av våren 2015 Evaluering av våren 2015 INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner Vi opplever at barna har hatt mange gode lekestunder, men det har vært noen utfordringer

Detaljer

Månedsbrev Newton Oktober 2014

Månedsbrev Newton Oktober 2014 Månedsbrev Newton Oktober 2014 Hei alle foreldre! Vi har hatt en fin måned med masse artige ting. Været har oftest vart greit og vi har kost oss. Som jeg skrev i tidligere brev så jobber vi mye med å skape

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015

Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015 Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015 Datoer å huske på i desember: Da var enda en måned flydd - 11.12: Lysfest forbi, denne med både vinter, - 15.12: Nissefest vår og høst på en gang. Snøen - 17.12:

Detaljer

NorLense AS 40år. Gratulerer så mye med jubileet. Takk for godt samarbeid i årene som har vært, vi ser frem til fortsettelsen.

NorLense AS 40år. Gratulerer så mye med jubileet. Takk for godt samarbeid i årene som har vært, vi ser frem til fortsettelsen. NorLense AS 40år Gratulerer så mye med jubileet. Takk for godt samarbeid i årene som har vært, vi ser frem til fortsettelsen. Hilsen alle barna i Strandlandet barnehage og alle elevene ved Strønstad skole

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Abel 7 år og har Downs

Abel 7 år og har Downs Abel 7 år og har Downs Abel glæder sig til at begynde i skolen. Når Abel er glad, er han meget glad, og når han er ked af det, er han meget ked af det. Abel har Downs syndrom og han viser sine følelser

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

I Tromsø: Dyrisk bra levert

I Tromsø: Dyrisk bra levert I Tromsø: Dyrisk bra levert Elevene ved Steinerskolen tok oss med inn i en verden hvor dyr kan både synge og prate på nordnorsk. Allerede før sceneteppet gikk opp, sørget lydeffekter for å ta med publikum

Detaljer

Den skal tidlig krøkes!

Den skal tidlig krøkes! Den skal tidlig krøkes! Søppel og skrot rundt omkring vil vi ikke ha noe av! Det ga 4- og 5-åringene fra Hovin barnehage tydelig uttrykk for da de dro på vårtur til Gladtoppen på Hovinåsen tirsdag 21.

Detaljer

FORELDRENYTT JUNI SMÅFOSSAN

FORELDRENYTT JUNI SMÅFOSSAN FORELDRENYTT JUNI SMÅFOSSAN Da er vi godt inne ijuni måned, utrolig hvor fort denne våren har gått. Vi på Småfossan har, sammen med resten av barnehagen, vært med på mye iløpet av Mai. Helt i starten av

Detaljer

INFOHEFTE KJELLER SFO. Praktisk informasjon

INFOHEFTE KJELLER SFO. Praktisk informasjon INFOHEFTE KJELLER SFO Praktisk informasjon Forord Vi ønsker elever og foreldre/foresatte velkommen til Kjeller skolefritidsordning. I dette heftet vil dere finne praktisk informasjon som kan være til nytte

Detaljer

Flora Barnehage Nythetsavis

Flora Barnehage Nythetsavis Flora Barnehage Nythetsavis Da er påska over, og vi er inn i hverdagen igjen, Floristen blir litt forsinket denne måneden, i og med at vi fikk påskeferien inn i denne måneden. Vi velger også å ta både

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER 2014 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER 2014 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER 2014 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 49 1. 2. 3. 4. 5. Vi lager julegaver Samling Grupper Gavelaging Ballbinge Grupper Gavelaging Ballbinge Uteleik i barnehagen

Detaljer

SOMMERAKTIVITETER FOR UNGDOM!

SOMMERAKTIVITETER FOR UNGDOM! SOMMERAKTIVITETER FOR UNGDOM! Dette er et tilbud for ungdom fra 8.klasse og oppover. Vi starter aktivitetssommeren 23. juni med St. hans feiring i Storvika. Videre utover sommeren blir det aktiviteter

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 1 Korpsnytthilsen Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012 FORELDREKONTAKTER 2012/2013 Klasse Foreldrekontakt Foreldrekontakt 1.klasse 2.klasse Tonje Kristin Hagen Mob: 91 59 17 58 e-post: tonjehagen@live.no Vidar J. Larsen Mob:

Detaljer