Arbeidsplan for 8-trinn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsplan for 8-trinn"

Transkript

1 Arbeidsplan for 8-trinn : 5, 6, 7 og 9 Navn:

2 Spesielt 5: Mandag: Unge og rus 2 timer. Tirsdag: Unge og rus 2 timer. Torsdag: Unge og rus 2 timer. DKS. Nordnorsken kunstutstilling.. Fredag: Nynorsk tekst skal leveres. Engelsk extra leverer tekst før kl på fronter, 6: Tirsdag: Unge og rus 2 timer. Fredag: Unge og rus 2 timer. Fredag: Naturfagsprøve Torsdag: Innlevering engelsk tekst på fronter før kl : Tirsdag: Obligatorisk foreldre/elevmøte med tema unge og rus kl Spansk: gloseprøve. 12.feb. Tysk:: Kapittelprøve 12 februar. Onsdag: Det blir musikk i stedet for valgfag. (Lærerne skal på kurs.) Valgfag blir i uke 10 i stedet for musikk. Fredag: Geografiprøve 8: Vinterferie 9: Fredag: Grammatikkprøve nynorsk.

3 Målene med Unge & Rus Målene med Unge & Rus er: - å utvikle kunnskaper og evne til å tenke kritisk om bruk av alkohol - å styrke holdningene mot bruk av alkohol - å styrke ferdigheter til å si nei til rus - å utsette alkoholdebut - I Unge & Rus arbeider elevene gruppevis med oppgaver i temaene: Påvirkning - kultur og tradisjoner Meninger om alkohol Bruk av alkohol Mestring av drikkepress Elevenes mening Unge & Rus gjennomføres i samarbeid mellom deg, skolen og dine foreldre/foresatte. I Unge & Rus er elevene i fokus. Dere skal bl.a. gjennomføre underøkelser i nærmiljøet, diskutere hvordan dere kan stå imot drikkepress, lage rollespill og presentere Elevenes mening. Hvordan jobbe med U&R I Unge & Rus arbeider dere i grupper og bruker Internett aktivt. Gruppene ledes av en gruppeleder som deltar på gruppelederopplæring. Det er ulike temaer i Unge & Rus, og dere bør arbeide med temaene i den rekkefølgen de står i. Dere gjør blant annet undersøkelser i nærmiljøet, lærer om skadevirkninger av alkoholbruk, diskuterer hvordan dere kan stå imot drikkepress, og lager rollespill. Dere arbeider også med Elevenes mening, en større oppgave der gruppen velger tema og presentasjonsmåte. I hele arbeidet med Unge & Rus er det viktig at hver enkelt reflekterer selv og bidrar til diskusjoner i gruppen. Resultatet blir best når gruppen samarbeider godt! I Unge & Rus er det to foreldremøter. Gruppeleder Du som er gruppeleder, skal lede gruppen gjennom dette arbeidet. Dine oppgaver som gruppeleder er å samarbeide med læreren om planlegging og gjennomføring av Unge & Rus å kjenne målene til Unge & Rus å vite hvilke oppgaver dere skal løse

4 å sørge for at oppgavene fordeles mellom gruppens medlemmer å lede diskusjonene i gruppene og sørge for at alle får mulighet til å delta å holde tidsfristene å motivere gruppen til å bli ferdig med oppgaven "vår mening" til avtalt tid å skrive logg Arbeidsmetoder I Unge & Rus er det individuelle oppgaver, gruppeoppgaver og hjemmeoppgaver. Gruppeleder må til enhver tid vite hvilke oppgaver gruppen skal arbeide med. Denne informasjonen skal du få fra din lærer. Oppgavene skal oppsummeres i plenum på slutten av hver dag. Samarbeidsregler Gruppeleder skal ta ansvar for at gruppa diskuterer hvordan samarbeidet skal foregå. Det er viktig at alle i gruppa bidrar i gruppearbeidet og at alle meninger blir hørt! Eksempler på samarbeidsregler: Si din mening og lytt til andre. Tidsfristene må holdes. Alle må bidra og gjøre sitt beste. Arbeidsoppgavene må fordeles likt. Problemer løses innad i gruppa. Man kan være uenig uten å være uvenner. Arbeidet hver dag er like viktig som sluttproduktet.

5 MATEMATIKK Kapittel 5: Økonomi Sette opp et budsjett og føre et regnskap. Kjøpe varer, finne ut hvor det lønner seg å handle og betale på ulike måter. Regne om mellom måleenheter for masse og volum. Regne om far utenlandske til norske penger. Regne med lønn og skatt. Kapittelprøve. slutt. I denne tabellen skal du daglig skrive ned minst 5 stykker som du gjør hjemme. Det du gjør på skolen skrives ikke ned. HUSK at det er målene du skal nå! Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag

6 NATURFAG du skal kunne: Beskrive hvordan stadig nye materialer er blitt framstilt og tatt i bruk opp igjennom historien Fortelle hvordan utnyttelse av nye materialer har endret menneskenes levekår Teste og beskrive egenskapene til noen vanlige materialer Nytt tema uke 7: Universet, mål kommer på neste ukeplan. Målene står også i boka kap.5 Aktiviteter Skriftlig prøve uke 6 5 Materialene tre, papir og tekstiler. Vi gjør oppgave 4.29, 4.30 og 4.31 Oppsummering 6 Prøve på fredag. 7 9 Nytt tema: Universet Jorda og månen - Fokus spørsmål 1-5 Solsystemet

7 ENGELSK du skal kunne: Words from the world of fantasy How to express belief and disbelief Traditional folklore and fairy tales About fantasy litterature To be and other verbs in the past tense How to pronounce the first sound in e.g. very/wet Muntlig deltakelse I klassesamtale Skriftlig innlevering 5 6 Aktiviteter Noe Engelsk utgår pga prosjektet Unge og Rus. Bruk tiden godt til å planlegge og gjennomføre skrivinga som skal innleveres neste uke. Se også over bøying av uregelmessige verb TB: Text A p Les, overset og lær glosene WB: Task 2, 3, 4, 5, 10, 11 p Innlevering engesk tekst på Fronter før kl torsdag! 7 TB: Text B p Les, over og lær glosene WB: 12, 13, 14, 16 p TB: Text C p Les, oversett og lær glosene WB: 17, 18, 21, 31, 32, 33 p

8 ENGELSK EXTRA du skal kunne: Words from the world of fantasy How to express belief and disbelief Traditional folklore and fairy tales About fantasy litterature To be and other verbs in the past tense How to pronounce the first sound in e.g. very/wet Muntlig deltakelse I klassesamtale Skriftlig innlevering Aktiviteter Noe Engelsk utgår pga prosjektet Unge og Rus. Bruk tiden godt til å planlegge og gjennomføre skrivinga som skal innleveres fredag innen kl Se også over bøying av uregelmessige verb. Du skal øve på de vi har gjennomgått frem til nå. Textbook: Read and translate page 76,77. Lær glosene. Workbook: task 5, p. 68, task 6,7 p.69, task 8 p. 70 and task 9 p. 71. Pugg GRAMMAR på s. 70.( I do, you do.) Sterke verb: dream, drink, drive, eat. Textbook: Read and translate page 79, 80, 81. Lær glosene. Workbook: task 10 p. 71, task 11, 12 p. 72, task 13, 14 p. 73, (task 15 p. 74) Pugg: I am, you are.. Sterke verb: fall, feed, feel, fight. Textbook: Read and translate page 83. Lær glosene. Workbook: task 18, 19 p. 75, task 21, 22 p. 76. ( task 20 p. 76) Pugg: I have, you have.. Sterke verb: find, fly, forget, freeze.

9 NORSK Presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteraturarv: [ ] helt og antihelt Delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film Formidle muntlig og skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolkning og refleksjon Bli tryggere i hovedtrekkene i nynorsk bøying av verb og substantiv Muntlig aktivitet i timene Muntlig presentasjon uke 7: Islam Skriftlig arbeid. Grammatikkprøve nynorsk Aktiviteter Aktuelle tekster for ukene 5-9 Tekster 2: Eg står her og skal slå opp med ei jente, Caps, Ny melding, Fantomteikning, Kniv, Liksom for fyrste gong, Skammarens dotter o Oppgavebok: Oppgaver til Tekster 2 s Nynorsk: Bøying av verb/substantiv Basisbok: Oppg. 1, 2, 4, 5 og 6 s. 329 Fredag kl 2100: innlevering liten tekst i nynorsk 6 Nynorsk: Bøying av verb/substantiv Basisbok: Oppg. 1, 3, 4, 5 og 6 s Nynorsk: Bøying av verb/substantiv Basisbok: Oppg. 2, 3 og 4 s Nynorsk: Bøying av verb/substantiv Liten nynorskprøve fredag. (grammatikk)

10 SAMFUNNSFAG Arealfordelingen i Norge Innledningen av fylker og landsdeler Forklare sammenhengen mellom naturressurser og lokalisering. Beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet Skriftlig prøve Aktiviteter 5 vi jobber med kart, du skal lære deg alle fylkene i Norge 6 Kystlandskap, fjorder, øyer, fjell og daler i Norge 7 Skriftlig prøve fredag: 9 Nå skal vi jobbe i historieboka. Demokrati i historien amerikansk revolusjon og Den Franske revolusjon

11 RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK Forklare hva det innebærer å være muslim Forklare de fem søylene og vite hva de betyr. De to hovedretningene innenfor islam Drøfte utfordringer ved det å være muslim i dagens samfunn Begrepene: profet, hijab, sømmelig, minoritet, tolke, sekularisere, ensartet, martyr, profetier, kalif, underkastelse og, Allah Muntlig fremlegg uke 7 i norsk og RLE 5 Aktiviteter Dere skal jobbe med presentasjonen deres hjemme og på skolen Tenk på at presentasjonen skal ha god struktur. 6 Dere skal jobbe med presentasjonene deres hjemme og på skolen. Aktuelle nettsteder: 7 Vi begynner med muntlige fremlegg denne uke. 9 Nytt tema: kap.5 Å leve sammen Les s Gjør oppgave 1-5

12 KROPPSØVING - Koordinere bevegelser til musikk. - Grunnleggende ferdigheter i turn. - Forlengs og baklengs rulle, stå på hendene, slå hjul. - Grunnleggende tekniske og taktiske ferdigheter i håndball. - Regler for spill. Fortløpende under aktivitet. 5 Aktiviteter Aerobic. 6 Turn 7 Turn 9 Håndball

13 KUNST OG HÅNDVERK Designe produkter ut fra en kravspesfikasjon for form og funksjon. Lage funksjonelle bruksgjenstander. Vurdere kvaliteten på eget håndverk. Aktiviteter Arbeidsinnsats. Selvstendighet i prosessen. Ferdig produkt. 5 DKS. Kunstutstilling Nordnorsken. 6 Sløyd 7 Sløyd 9 Sløyd

14 MUSIKK gjenkjenne og benevne forskjellige instrumenter og ensembler innenfor ulike sjangere 6 7 Aktiviteter Betoning. Dere skal komponere et stykke bestående av minst 8 takter som dere skal fremføre for de andre. Det skal være betoning med i det dere komponerer. Dere kan bruke instrumenter til fremføringen i tillegg til egenproduserte instrumenter. Instrumentene. Vi lærer litt musikkhistorie om hvilke instrumenter og om musikkformen som er typisk for perioden. Vi skal lytte til ulike musikkverk og instrumenter.

15 NORSK FORDYPNING. Eksperimentere med ulike sjangre og uttrykk. Formidle og kommentere medieoppslag Utforske og vurdere digitale medier. Ulike sjangre innen film- Vurdere bruke av virkemidler i film,teater og musikk, Formidle egne opplevelser av film, teater og musikk. 5 6 Løpende vurdering, innlevert arbeid på Fronter, og egenvurdering. Aktiviteter på skolen, ingen lekser. Tema: Nettsider og Nettvett ( se side 91), Digital mobbing, Bruk av bilder på nettsider Personvern - vi skal gjøre gjøre oss kjent med lovverket. Vi jobber med oppgave 6, 7, 8, og 11. side 100 Bruk gjerne Creaza Nyttige sider: wwww.dubestemmer.no Kapittel 7: Film, teater og musikk side 140. Vi leser og orienterer oss på nettet. Nyttige sider: Oppgave: Søk på «dogme95» og finn ut hva det er. Vi jobber med oppgavene side Kap 7: Virkemidler i film: Bildeutsnitt, kameravinkel og kamerabevegelser. Lær begrepene om filmuttrykk og virkemidler s 149. Nå er det blitt tillatt med «Produktplassering» på TV og film. Finn ut hva det er.hva synes du om at det er lov? Vi jobber med oppgave1,2,3,4,og 5 side «Ikke skrekkelig nok» s150 Vi leser Filmanmeldelsen av filmen Fritt vilt 3 og gjør oppgavene 1,2,3 side 151 Les filmanmeldelse av «Kongen av Bastøy» s 152 og gjør oppgavene 1,2,3,4,5 s153

16 Spansk - Verb tener s Navnet på ulike fritidsaktiviteter. - - AR, -ER og IR regelrette verb i nåtid. S Fortell hva du liker å gjøre i fritiden. - Innsats i timene - Lekser - 12.februar: gloseprøve: om gloser fra s. 52,53, 54, -AR verb og verb «TENER» (å ha). - Send e-post om du trenger noe: Me encanta jeg elsker. Me gusta jeg liker No me gusta jeg liker ikke Detesto jeg hater Aktiviteter på skolen Lekser 5 I timene går vi gjennom lekser: teksten om Mafalda, svar på spørsmålene. Lekser til 5. februar: lær gloser som står på s. 52 og 53. Skriv og svar på disse spørsmålene i skriveboka di: Vi begynner nytt kapittel: Mi tiempo libre/ Fritiden min. I timene lærer vi navnet på ulike fritidsaktiviteter og idretter. 6 Vi lærer verb i AR i nåtid. I timene leser vi qué te gusta hacer?/hva liker du å gjøre? s. 54. Vi jobber med gloser om idrettene og kino s Qué te gusta hacer en el tiempo libre? - - Què no te gusta hacer en el tiempo libre? - Qué te encanta hacer en el tiempo libre? - Qué detestas hacer en el timepo libre? Lekser til 12.februar: Øv til gloseprøve om gloser fra s. 52,53, 54, -AR verb og verb «TENER» (å ha). Hør tekstene på Fronter minst to ganger! Fronter>Trinn2012/2013>Fagmapper> Spansk>Lydfiler Tapas 1>Kap.4> 7 Gloseprøve om gloser fra s.52,53,54, -AR verb og verb «tener»(å ha). Vi lærer ER og IR verb i nåtid. I timene øver vi på grammatikken, regelrette verb i nåtid. 9 Repetisjon av verb i nåtid. Vi leser om idrettene s. 57 og musikk s. 61. Lekser til 26.februar: oppgave 9 s. 58 og oppgave 13 s.60. Bøy: correr ( å jogge), esquiar (å stå på ski), abrir (å åpne). Lekse til 5.mars: oppgave 16 s.62. Skriv i skriveboka og lær gloser fra s. 57 og 61.

17 Tysk (5-7 og 9). Schulsachen Die Uhrzeiten Innsats i timene. Schulfacher Skriftlig oppgave. Stundenplan Die Zeit. Tiere. Aktiviteter på skolen Lekse 5 Lyttetekst: Hier ist mein Stundenplan. Les på tekst C, s.72. Øv godt på ordene. Tekst C: Stefan wohnt in Berlin. Øve på Schulsachen. Bingo. 6 Guten Morgen und Stefans Tag. s.75. Dialog s.76. Jobb med kapittel 4 (prøve). 7 Arbeidshefte, ordøving. «Die Steine». Lek. Test kapittel 4. Øv godt på tekst A heime. Både å lese høyt, oversette og de nye ordene. 9. Kapittel 5: Im Wienerwald. B: Ein Interview. Vi jobber med spørsmål og svar. Rundspørring. Lær deg de tyske dyreordene. Øv veldig godt. Disse får du bruk for i uke 10. Viel Gluck. Arbeidshefte. Tirsdag 12.februar : Kapittelprøve.

18

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt:

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt: ARBEIDSPLANEN Uke 9 13 / tjuefemten Kult med kultur Respekttema: Selvhevdelse Navnet mitt: Gautesete skole niende 2014 / 2015 TIL ELEV OG FORESATTE Ny plan ny periode mellom vinterferie og påske fra februar

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45

ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45 NORSK ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45 INFORMASJON TIL HJEMMET: * Vi har to praksisstudenter hos oss. Terje og Amina studerer PPU på Høgskolen i Halden og skal være med i fransk, RLE og samfunnsfag

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn Tysk Garnes ungdomsskule LæringsPLAN Læring og trivsel for alle PERIODE 6 9. trinn Elev Gruppe Skoleåret 2014-2015 INNHALD SIDE Andresida 2 Innhaldsoversikt 3 Helsing frå rektor og elevråd 4 Læraroversikt

Detaljer

Grindvold skole Arbeidsplan for 10.trinn Periode: uke 45 og 46 Denne planen tilhører: Reduserte lekser 10.trinn Uke:45 og 46

Grindvold skole Arbeidsplan for 10.trinn Periode: uke 45 og 46 Denne planen tilhører: Reduserte lekser 10.trinn Uke:45 og 46 Uke:45 og 46 Info: Torsdag 11.11: Kursdag for lærerne elevene har studiedag hjemme. Tentamensdatoene: Nynorsk: mandag 22.11, bokmål: fredag 26.11, engelsk: mandag 29.11, matematikk: torsdag 2.12 Matematikk

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK

VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK Elever som får denne karakteren 6 - viser svært omfattende kunnskaper og har stor evne til å anvende og formidle kunnskap med og uten bruk av hjelpemidler - har bred oversikt

Detaljer

Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen

Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen Kompetansemål Delmål Tid Tema Aktiviteter/læremidler Vurdering Skolebiblioteket Bydelsbiblioteket Klasseundervisning 1.Drøfte og vurdere skjønnlitterære

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve

Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI STIKKORD Uke 12 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Norsk Spansk Fordyp MH Kroppsøving

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

FoU i Praksis 2012. Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning. Trondheim, 23. og 24. april 2012

FoU i Praksis 2012. Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning. Trondheim, 23. og 24. april 2012 FoU i Praksis 2012 Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning Trondheim, 23. og 24. april 2012 Redigert av Ingar Pareliussen, Bente Bolme Moen, Anne Beate Reinertsen og

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse

Arbeidsplan 8. klasse Arbeidsplan 8. klasse LÆRINGSSTRATEGI TANKEKART og SEKVENSKART Blå Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 10:30-11:15 2. 11:15- økt 12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. økt 4.

Detaljer

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole av sven oscar lindbäck og patrick glavin Sosial kompetanse handler om de ferdighetene som elevene tar i bruk når de skal omgås andre. Emosjonell kompetanse

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Samfunnsfag uke 13-15

Samfunnsfag uke 13-15 Samfunnsfag uke 13-15 Tema/ Lærestoff: Historie 10, kapittel 7 s 108-115. Mål: Drøfte viktige endringer i samfunnet i nyere tid, og reflektere over dagens samfunn og nye endringer Lære om hendelser som

Detaljer

SKOLE + HVERDAGSLIV = SANT?

SKOLE + HVERDAGSLIV = SANT? SKOLE + HVERDAGSLIV = SANT? IDÉHEFTE FOR FORBRUKERUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN UTGITT AV FORBRUKERRÅDET FORORD Forbrukerrådet og Barne- og familiedepartementet startet i 1993 prosjektet «Forbrukerutdanning

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE RYGGE KOMMU RYGGE KOMMUNE 05.03.13 I N N L E D N I N G. Formålet med denne planen er å sikre god overgang mellom barnehage og skole og styrke sammenhengen i opplæringen

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer