Årsmøte Vennesla frikirke 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Vennesla frikirke 2014"

Transkript

1 Utlagt søndag 9.mars 2014 Årsmøte 2014 Tirsdag 18. mars kl Årsmøte 2014, Side 1

2 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: «Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste med vanlige funksjoner.» Årsmeldinger og statistikk Forslag til vedtak: «Årsmeldinger med statistikk tas til etterretning..» Regnskap Forslag til vedtak: «Årsmøtet godkjenner det fremlagte regnskap.» Valg 1. Valg av revisorer: Lene Granås og Anstein Voreland 2. Oppgaver/representasjon (se vedlegg) Informasjon Vi ønsker velkommen til årsmøte. Det er et viktig møte for alle medlemmer med stemmerett. Årsmøte er menighetens øverste organ. Ungdomspastor Geir Ove Bakken vil formidle om trosopplæring i. Vennesla, 25. februar 2014 Vennlig hilsen Ove Aasen (sign.), eldsterådsformann Arvid Hunemo, pastor Årsmøte 2014, Side 2

3 Årsmelding for 2013 Utlagt søndag 9.mars 2014 Kjære venner Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus 2013 har vært et «bygge-år» i. Helt konkret har det vist seg gjennom fornyelse og utvidelse av kirkebygget. Etter flere års arbeid og planlegging, er vi i ferd med å fullføre prosjektet. Vi har stilt oss spørsmålet i eldsterådet: Hvorfor gjør vi dette? Hvorfor bruke så mye penger på et hus? Det er flere svar på disse spørsmåla. Hovedhensikten er å invitere mennesker inn i et innbydende og romslig kirkebygg. Kirkebygget er ikke målet, men er et redskap for det store oppdraget vi har med å formidle evangeliet om Jesus og skape rom for vekst. Byggearbeidet forteller at det vi driver med er verdt å satse på. Og vi har store forventinger til det Gud vil gjøre mellom oss. Høstens Alpha-kurs har vist oss hvordan Gud arbeider til frelse og fornyelse mellom oss. Vi i eldsterådet legger vekt på Guds ord og bønn og deler fellesskap med hverandre. Eldsterådets møter og arbeid Eldsterådet har hatt 19 møter og ca.120 saker. Eldsterådet har lagt vekt på god kommunikasjon med de ulike virksomhetene. Vi har hatt samtaler og drøfta arbeidet med leder/styre i: Julegallakomiteen, Messekomiteen (2 ganger), KIA (lokalt), Minicompagniet, Søndagsskolen (2 ganger), FriBu, Alpha og komite for Menighetsturen. Vi gleder oss over alle frivillige og glade medarbeidere Her er noen av sakene vi har samtalt og gjort vedtak i: Vedtatt Årsplan for 2013, programsaker, samtale om «nye» i menigheten, holdt medarbeiderfest, nytt konfirmantopplegg, ny tilknytningsmisjonær Marianne Boklund Jakobsen, sang- og musikkarbeidet, søkt etter musikkarbeider, alle nygifte får «Syv kvelder om å være to» som gave, byggesaken, menighetsnytt, innsettelse av nye diakoner, nettside og Facebook, gjort kjent gudstjenestehefte og nattverdliturgi, trosopplæringsplanen, gruppelederkurs. Gleden over å ha Helene og Erling, Jonatan og Ole Jakob i misjonens tjeneste, er stor. Kontakt og oppdateringer er avgjørende for å holde kontakten levende. I tillegg til egne møter, har vi hvert halvår to møter med diakonrådet (Menighetsråd). Det blir ført egne referat fra disse møtene som godkjennes i menighetsråd. Av saker kan vi nevne: Fordeling av ansvar diakonråd og eldsteråd, omsorgsarbeidet og byggesaken. Lederansvar fordeles mellom diakonråd og eldsteråd. Vi har et godt samarbeid med diakonråd. Eldsterådet har kalt inn til 4 menighetsmøter og årsmøte i mars. Saker på menighetsmøtene: Nye diakoner, ny konfirmantordning, vedta budsjett, utvidelse lånerammen. Eldsterådets deltagelse: Ekstraordinært synodemøte på Fredtun 7.-9.juni: Deltagelse fra Vennesla: Gunvor Jakobsen og Arvid Hunemo (forfall pga sykdom i familien). Presbyteriemøtet oktober, Dvergsnestangen: Utsendinger: Eivind Rike, Ove Aasen, Terje Granås og Arvid Hunemo. NaMu- ressursgruppe (Kjetil Løyning (ny leder) Anstein Voreland, Jorunn S. Olsen, Janne Listog, Geir Ove Bakken, Arvid Hunemo (Ove Aasen, Grete Svendsen, Anne Marie Mykland har slutta i NaMu-gruppa) Jens-Petter Jørgensen er vår veileder i NaMu arbeidet. Byggekomiteen: Den består av: Rolf Lunden (leder), Geir Strand, Else Lill Skuland, Grete-Lill Mangseth og Steinar Rasmussen. Grete-Lill Mangseth kom inn i stedet for Steinar Holbæk som trakk seg fra komiteen. Vi vil takke Steinar Holbæk for engasjementet han har for byggeprosjektet. Arbeidet i byggekomiteen er stort og krevende. Eldsterådet er takknemlige for det arbeidet de gjør. Fellesmøtekomiteen: John Terje Ruenes og Arvid Hunemo er med i fellesmøtekomitéen. I løpet av sommermånedene hadde vi onsdagsmøter sammen med Vennesla bedehus og Vike- Årsmøte 2014, Side 3

4 land bedehus. Årets fellesmøter ble arrangert med bygdas egne talere.i juli måned har vi gudstjeneste annehver søndag - Den norske kirke og. Dette samarbeidet vurderes fra år til år. Menighetens ansatte: Arvid Hunemo, pastor i 75% stilling. Han er for tiden 25% som nestformann i Synoden. Vi er takknemlige for å ha en hyrde og en leder av menigheten som veileder og forkynner Guds ord mellom oss. Se egen rapport. Geir Ove Bakken, ungdomspastor 100% stilling. Erling Aasen, 50 % som menighetsarbeider fram til mai/juni Det har ikke lykkes å få ny musikkarbeider i denne stillingen. Elin Gundersen, kontormedarbeider i 50% stilling. Elin er en som holder «trådene» sammen og gjør de mange ting på en ryddig og god måte. Ingar L. Alheim, vaktmester i 14 % stilling. Han gjør en tjeneste på mange praktiske områder og gjør det lettere for de mange frivillige. Takk for at du er her, Ingar Arna Klokkhammer, renholder i 21,33 % stilling. Takk for vel utført jobb Samarbeidet er godt blant de ansatte og det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte før årsmøtet. Eldsterådets kommentar på økonomien: Årsregnskapet for 2013 er nå ferdig og når det gjelder den viktigste posten i regnskapet som er fast givertjeneste, ligger den ca kr ,- under budsjettet. Utgifter til lønn er noe mindre enn budsjettert. Vi gleder oss over å bidra, både nasjonalt og misjonsarbeidet. Eldsterådet vil utfordre alle. For noen handler det om å bli med på fast givertjeneste. Vi har nå innført en svært enkel måte å komme i gang på. Det kalles avtalegiro. For de fleste handler det om å øke givertjenesten. Til slutt vil vi si en stor takk til alle giverne. Når vi nå får et så flott og funksjonelt bygg, vil vi tro at alle ser at det som gis vil være til glede for hele menigheten. Eldsterådet takker alle som bidrar i menigheten vår. Med den enkeltes gaver og personlighet bygges menigheten i Jesu navn til Guds ære. Eldsterådets medlemmer pr : Ove Aasen (formann), Rolf Lunden (nestformann), Terje Granås, Nille Høyåsen, Geir Strand, Eivind Rike (sekretær), Geir Ove Bakken (ungdomspastor), Arvid Hunemo (pastor). La oss minnes de av våre som er gått bort det siste året: DØDE i 2013: Anne Marthe Urdal født død Ivar Wennerberg født død Anne Engelshus født død Reidun Alheim født død Marie Jeppestøl født død Gudrun Alice Jortveit Hagen født død AlNild Vatne født død Anna Ellefsen født død Vi hilser med ordet i Salme 90,12: Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. Eldsterådet vil takke for tillit og gleder oss å være med i tjenesten sammen med menigheten. Takk for omsorg og forbønn. Medarbeiderhilsen Rolf Lunden, Terje Granås, Nille Høyåsen, Ove Aasen, Geir Strand, Eivind Rike, Årsmøte 2014, Side 4

5 Geir Ove Bakken og Arvid Hunemo Fra pastor Arvid Hunemo Kjære venner Det er byggetid i Vennesla frikirke. Å se mennesker komme til tro på jesus, er det største jeg kan være med på. Det opplevde vi gjennom høstens Alpha- kurs. Kurset ble planlagt på våren og mange meldte seg på - og de fleste ble med på hele kurset. Geir Strand, Kjetil Løyning og Kjell Lyder Johansen gjorde en strategisk vurdering. Høsten er moden Det er ikke bare byggetid, men større: Det er nådetid Jesus sier: Det er større glede i himmelen over en synder som vender om, enn over nitti ret- tferdige som ikke trenger til omvendelse. Jeg gleder meg over å være i menigheten i ei tid med større «utover- fokus». Min tjeneste er en hyrdetjeneste. Hva det betyr for den enkelte medlem i praksis, er ikke mulig å vurdere. Jeg ønsker å være med å inspirere til bibelglede, bønnetjeneste og gode gjerninger. Min hyrdetjeneste er også for de hjemløse og hvileløse. Jeg vil uttrykke det slik: Å vise men- nesker retning og legge til rette for at menighetens fellesskap er et sted å lære å legge synde- byrden av hos Jesus og finne hvile i nåden og mening i livet. Vekkelsen kommer ikke i samme form som før. Derfor leder jeg arbeidet sammen med eld- sterådet i en retning som kan ta bort det som hindrer for Guds arbeid. Det er spennende og krevende og vi trenger mye visdom. Vi tror at mennesker trenger «rom» for å være i en prosess. Alpha- kurs og små grupper er slike «rom.» Sammen med de andre ansatte er vi helt avhengig av å være på team med alle frivillige. På flere måter gleder jeg meg og imponeres over alle som bruker tid og energi i menigheten. Mange gjør mye Og så tenker jeg: Er det ikke det som gir livet mening? Skal vi leve for oss selv? Skal vi ha nok med hus, bil, hytte og ferier? De fleste av oss har visst også plass til det. Jeg bruker mye tid på samtale med mennesker. Lytter til livshistorier, hører smertefulle ting og ber om Guds nåde. I vår menighet er det flere som lengter etter et dypere fellesskap. Å se omsorgsarbeidet får en ny giv, er godt. Jeg ønsker å være åpen for innspill og synspunkter sammen med eldsterådet og diakonrådet. Vi trenger ikke å være enige, men leve i forsoning med hverandre. I møte med menigheten op- plever jeg å bli satt pris på og ha tillit. Takk for gode ord og oppmuntringer. I forbindelse med mitt arbeid i Synoden, er jeg ofte på reise og opptatt med styremøter. Jeg vet ikke om menigheten merker det, men det gjør at arbeidsdagene mine kan bli mange og lange. Det er en utfordring å finne en god balanse. Eldsterådet har gitt meg tydelig tilbakemeld- ing på at jeg får styre dette. Jeg prøver Jeg trives. Jeg har en uro i meg at vi må komme videre og nå flere. Når vi bygger, stiller jeg spørsmålet: Hva skal huset brukes til? Jeg gikk sammen med en eldre prest like før et bedehus skulle innvies. Han så på meg: «Her skal mennesker bøye kne og ta imot Jesus» Det vil jeg være med på Med takknemlig hilsen Arvid Hunemo Årsmøte 2014, Side 5

6 pastor Årsrapport fra FriBU 2013 Det har vært et spennende år med FriBU Det er masse bra som skjer i barne- og ung- domsarbeidet i menigheten og FriBU ønsker å bidra slik at vi fornyer og utvikler arbei- det i en god retning. FriBU sin visjon i Norge lyder slik: Vi bygger åpne fellesskap der barn og unge blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere. Denne visjonen dekker det vi ønsker å strekke oss mot også i Vennesla Frikirke. På vårhalvåret hadde vi ulike fokus i arbeidet vårt. Vi var samla med mange av hove- dlederne vår i januar med kveldsmat og prat. Dette er blitt en tradisjon og er en styrke for enheten i arbeidet blant barn og unge. Der får alle foreningene høre om hverandres gleder og utfordringer. Og vi ber for hverandre og for retninga vi sammen går i. Vi jobba også med søndagsskolen og nye ledere der. Og vi var med å utarbeida den nye kursen for konfirmantarbeidet. Dette ble endret fra høsten 2013 og inneholder gruppe- samlinger og felles konfirmanttur med andre frikirker. På høsten kom den nye trosopplæringsplanen til Frikirka. Denne har vi i FriBU sett mye på og delt den til våre ledere på ulike vis. Den har blitt samtalt om i Eldsteråd og blitt prekt om på Gudstjenesten. Vi hadde i september også en FriBU- medarbeiderfest hvor denne planen var et hovedfokus. Vi starta arbeidet med å lage vår egen lokale trosopplæringsplan for Vennesla Frikirke. Denne skal ferdiggjøres i Dette blir en viktig prosess og den ferdige planen blir et viktig verktøy for oss i arbeidet blant barn og unge. Ikke minst så utfordrer denne trosopplæringsplanen foreldrene til å være åndelige ledere for barna sine. FriBU per : Bente Bakken, Elin Strand og Geir Ove Bakken. Erling Aasen var med på våren. Til slutt: FriBU ønsker å hjelpe foreninger og ledere. Være en støtte. Drive ledertrening. Utvikle arbeidet blant barn og unge. Vi er et åndelig lederskap for de unge i menigheten Geir Ove Bakken, ungdomspastor Årsmøte 2014, Side 6

7 Årsmelding 2013 fra Diakonrådet Rådets medlemmer og eventuelt ansvarsområde (per ) Grete-Lill Mangseth Medlem i omsorgskomite og innkjøp av dekor Helge Heiseldal Innkjøp av nattverdmateriell Inger Bente Sund Innkjøp og dekor Kåre Eikeland Eiendomsforvaltning Magnar Aavitsland Leder av dugnads- og vedlikeholdsgruppen Nicolai R. Tellefsen Leder, referent og ansvarlig for teknisk utstyr Stenar Rasmussen Medlem i byggekomite Sten Lunden Terje Kirkebø Eiendomsforvaltning Terje Mykland Nestformann og medlem i økonomisk råd Utlagt søndag 9.mars 2014 Ingar Alheim har deltatt i diakonrådsmøter og informert om tekniske ting knyttet til kirken og til utbyggingen. Har også ansvar for brannvern. Diakonrådet har i tillegg til egne møter deltatt på Menighetsrådsmøter sammen med Eldsteråd og administrasjon. Enkelte av rådets medlemmer har også deltatt på egne møter og aktiviteter innenfor sine respektive ansvarsområder og i forbindelse med utbyggingen. Disse møtene inkluderte blant annet planlegging av interiør i nybygg, planlegging av tekniske oppgraderinger, møte i omsorgsgruppen, og organisering og planlegging av dugnad. Diakonrådet har blant annet jobbet med følgende saker i 2013, på egne møter og i samarbeid med eldsterådet: Oppfølging av saker relatert til utbyggingen. Planlegging av oppussing av rom i kjelleren. Organisering av omsorgsarbeidet Gjennomgang av budsjett Oppfølging av brannrapport Reparasjoner og vedlikehold Samarbeidet i diakonrådsgruppen fungerer fortsatt godt og vi ønsker alle nye medlemmer velkommen. Diakonrådet har fortsatt behov for flere medlemmer. Diakonrådet gleder seg over utbyggingen og ser frem til å ta fatt på nye og spennende utfordringer Diakonrådet ønsker å legge til rette for at hver enkelt som kommer til kirka skal føle seg velkommen i fellesskapet. Diakonrådet ønsker også å legge til rette for at det interne samarbeidet i menigheten fungerer på en broderlig og effektiv måte og at det legges til rette for at våre medarbeidere skal ha en god arbeidssituasjon. Vi tror et godt grunnlag innad vil være til nytte og glede for både menighetens medlemmer og våre gjester. Vennesla Nicolai R. Tellefsen Årsmøte 2014, Side 7

8 Statistikk 2013 Medlemsskap Medlemmer (m stemmerett) Medlemmer (uten stemmerett) Totalt Innmeldt/Overført Medlemmer med stemmerett Medlemmer Totalt Utmeldt/Overført Medlemmer med stemmerett Medlemmer Totalt Døde Medlemmer med stemmerett Medlemmer Totalt Kirkelige handlinger Dåp Konfirmasjon 413 (410) 704 (691) 1117 (1101) Utlagt søndag 9.mars 2014 Vigsler Kommentar til statistikken: Vi fører statistikk på bakgrunn av vår digitale kirkebok og den menighet- sprotokollen alle blir ført inn og ut av. I tillegg til statistikken om dåp: En dåp er utført hos oss, men ikke ført inn som medlem. Vi gleder oss over økt gudstjenestedeltagelse og de som deltar i nattverdfeiring. Gudstjenestedeltagere: 199 (2012: 181 Nattverddeltagere: 143 (2012: : 129) : 145) Årsmøte 2014, Side 8

9 ÅRSMELDINGER 2013 Møtevirksomhet Januar: 1.jan:Høytidsgudstjeneste 1.nyttårsdag 20.jan:Show IT 27.jan: Fellesgudstjeneste i Frikirken med DnK. Bibeldagen. Taler John Terje Ruenes 27.jan: Konsert m/may Linne Danielsen, Tommy Surland-Hansen, Per Øyvind Hansen Høiland. Februar: 3.febr: Gudstjeneste.Tale ved Yngvar Woxmyr 10.febr: Gudstjeneste konfirmantene ansvarlige febr: Fellesmøter i Filadelfia, v/bygdas prest og pastorer. Mars: 3.mars: Show IT mars: Felles ungdomskonferanse «For_andre» Søndag 31.mars : Høytidsgudstjeneste med påskefrokost først. April: Søndag 14.april: Show IT 17.april: Barneforeningens basar 28.april: Gudstjeneste. Tale ved Knut Svein Dale Mai. 1.mai: Medarbeiderfest 2.mai: Fest for konfirmanter m/familie. Overhøring. 5. mai: Konfirmasjonsgudstjeneste 19.mai: Høytidsgudstjeneste Pinsedag Juni: 9.juni: Felles bønnedag i Frikirken. Videooverføring fra Synodemøte med tale av Arnfinn Løyning. 16.juni: Gudstjeneste. Diakoninnsettelse.. 19.juni-14.august: Sommermøter/onsdagsmøter. Juli: juli: Gudstjenestene samkjørt med DnK. To i Frikirken (tale v/ J.T.Ruenes og J.E.Olsen), to i Vennesla Kirke. August: 4. august: Gudstjeneste. Tale ved Erik Ryger. 25.aug: Gudstjeneste /høststart. Påfølgende middagservering. 29.augt: Alpha-fest. Åpen invitasjon. September: 1.sept: Gudstjeneste m/presentasjon av konfirmantene 5.sept 14.nov: Alphakurs sept: Menighetsweekend til Evjetun, gudstjeneste m/nattverd og diakoninnsettelse 22.sept: Show IT 29.sept: Gudstjeneste. Tale ved Sverre Jølstad Oktober: 6.okt: Kveldsmøte med Happy Church November: 2.nov: Misjonsnmesse 3:nov: Allehelgensgudstjeneste. Kveldsmat. Invit. til etterlatte/pårørende. 10. nov: Sanggudstjeneste ved Pluss Minus 29 og May Linne Danielsen. 17.nov: Gudstjeneste med utdeling «Min Kirkebok» Desember: 1.des: Show IT Adventsspesial 20.des: skolegudstjenester med ungdomsskolen. To samlinger. 22.des: Julegalla. To konserter. 24. des: Julegudstjenester, kl og des: Høytidsgudstjeneste 1.uledag GUDSTJENESTEARBEID: GUDSTJENESTETEAM. Menigheten har 5 forskjellige gudstjenesteteam med ansvaret for gudstjenestene. Teamet har møteleder, forsangere, teknikere (lyd og bilde), diakoner, møteverter, bønn- og forbønnstjeneste,kirkekaffe. Følgende personer er teamledere: Team 1: John Terje Ruenes, team 2: Ove Aasen, team 3: Terje Granås, team 4: Marlyn Litleskaret, team 5: Kristin og Sverre Lie. Søndagsskolen er også inkludert i teamene. Årsmøte 2014, Side 9

10 KONFIRMANTLEDERE: Geir Ove Bakken, leder. Øvrige konfirmantledere:, Tellef André Granås, Jon Inge Steinsland, Morten Hagen, Arvid Hunemo, Paal Vegard Vatne (vår), Julie Berg (vår), Kristian Hagen (høst), Siri Rike (høst), Mariann Granås (høst), Siren Lunden (høst), Eirin Steinsland (høst). Konfirmanter i 2013: 9 stk FRIBU: Geir Ove Bakken leder, Elin Strand, Bente Bakken, Erling Aasen (vår). Beholdning pr : kr ,32 pr : kr ,33 GRUPPEARBEID I MENIGHETEN Menighetsgrupper: Gruppe 1: Øystein Jortveit leder, 10 deltakere Gruppe 2: Klaus Lia leder, 9 deltakere Gruppe 3: John Terje Ruenes leder, 12 deltakere Gruppe 4: Thorbjørn Aabel, 14 deltakere Bibelgrupper: Gruppe v/geir Ove Bakken, 6 deltakere Gruppe v/kjersti Aabel, 7 deltakere, Gruppe v/kristian Hagen, 7deltakere, Gruppe v/tellef André Granås, 11deltakere Gruppe v/eirin Steinsland, 5 deltakere Gruppe v/jan Reidar Granås, 10 deltakere Gruppe v/jon Inge Steinsland, 7 deltakere Gruppe v/rolf Bjarne Eriksen, 7 deltakere Gruppe v/rolf Bjarne Eriksen, 6 deltakere Cellegrupper: Gruppe v/ove Aasen, 8 deltakere Gruppe v/ Rolf Kristiansen og Arnstein Voreland, 8 deltakere Gruppe v/lillian Hunemo, 10 deltakere Gruppe v/eirin Eikeland,12 deltakere Gruppe v/camilla Skuland Laland og Kamilla Omdal, 7 deltakere Gruppe v/hege Voreland og Grete Lill Mangseth, 9 deltakere Grupper Alphaoppfølging: Gruppe v/vegard Bakken, 8 deltakere Gruppe v/willy Wennerberg, 9 deltakere Gruppe v/kari Anne Bakken, 6 deltakere Gruppe v/elin og Geir Strand,6 deltakere OMSORGSGRUPPE: Lillian og Arvid Hunemo, Anita og Terje Granås, Lise Aasen, Berit Holbæk, Olaug og Øystein Jortveit, Gudrun Fossheim, Liv Nielsen, Grete Lill Mangseth (diakonrepr.). DÅPSOPPFØLGINGSKOMITÉ: Elin Strand leder, Jorunn Granly, Elin Førde, Torunn Omdal Stølen. DUGNADSGRUPPE: Magnar Aavitsland leder, Einar Eriksen, Arnfinn Hagen, Dagfinn Jortveit, Kasper Kristiansen, Thorbjørn Aabel. Fredagskaféen Eirin Eikeland og Harald Lunden hovedledere, Camilla Laland, Alf Helge Laland, Anne Sofie Førde, Trygve Viksnes, Jorunn Viksnes, May Britt Ulstein. Hensikt: En positiv samlingsplass for ungdom fra 18 år +, ingen øvre aldersgrense. Møter og oppslutninger: 2 møter, 3 styremøter Ingen medlemsregistrering. Gj.snittlig oppslutning: 120 ungdommer. Positive hendelser i 2013: Oppstart i oktober Første samling kom 120 ungdommer (18-35 år). Andre samling i november kom like mange ungdommer. Beholdning pr :-- pr : kr ,00. Frifot: Jon Fredrik Granly hovedleder, Alfred Voreland, Andreas Listog. Hensikt: Friluftsliv, bygge vennskap, Guds ord. Møter og oppslutning: Ca 13 samlinger, 2 styremøter, 1 tur Antall medlemmer: pr : Årsmøte 2014, Side 10

11 pr : 7 barn Gj.snittlig oppslutning: 7 stk Utfordringer i 2013: Lite unger Beholdning pr : kr ,93 pr : kr ,24 GD: Sveinung Møller hovedleder Beholdning pr : kr 9.538,54 pr : kr 4.325,37 ifollow: Geir Ove Bakken hovedleder, Jon Inge Steinsland, Andreas Tønnessen, Christer Sund, Mariann Granås (høst), Siren Lunden (høst), Elisabeth Lund(vår), Erling Aasen (vår). I tillegg er det lovsangsteam, teknikere, kafé og andre ledere på til sammen 22 personer. Hensikt: Felleskap med Jesus og hverandre. Møter og oppslutning: 21 møter, 8 styremøter, 1 tur til Impuls Stavanger (30 stk) Spesielle arrangementer: Felles ungdomskonferanse i bygda. Antall medlemmer: pr : 6 pr : 6 Gj.snittlig oppslutning: 40 stk Positive hendelser i 2013: Impulsturen var bra Bilrebus samla mye folk. Utfordringer i 2013: Å skape et felleskap for ungdommer på både ungdomsskolealder og på videregående. Ønsker gjerne en ny musikkarbeider. Beholdning pr : kr 2.966,53 pr : kr ,69 Junior: Rolf Bjarne Eriksen hovedleder, Harald Lunden, Eirin Eikeland, Frode Vetrhus, Trond A. Linde. Øvrige ledere/styremedlemmer: Lars Kristian Jortveit, Torleif Mjåland, Tonje Lunden, Lene Ellefsen, Runar Steinsland, Ruben Lindekleiv, Anette Lindekleiv, Siren Lunden, Mariann Granås, Henrik Granås, Stian Lunden, Sondre Linde, Eirik Linde, Svenn Landås, Pernille Eikeland, Anniken Eikeland, Steffen Eikeland, Jon Steinsland, Maria Høyåsen, Stine Marit Andreassen, Anna Elise Hansen, Birgitte Nordvold, Daniel Premak, Karsten Murud, Lars Verdal Kjevik, Vidar Ellefsen, Benjamin Hansen, Gunnhild Granås. Hensikt: Forkynne Guds ord til bygdas unge i trygge omgivelser. Skape et positivt bilde av det å være i kirken. Møter og oppslutning: 31 fredagskvelder, 4 styremøter, Spesielle arrangement: 1 lederutviklingstur til Hovden. Antall medlemmer: pr : 51 tellende/70 totalt Pr : 53 tellende/73 totalt Gj.snittlig oppslutning: ca 50 juniorer i snitt. Positive hendelser i 2013: 2 nye voksenledere(torleif Mjåland og Lars Kristian Jortveit). Mange av de eldste juniorene går over som ung.ledere når de begynner på ungdomsskolen. Ledersamling mars på Hovden. Knallbra opplegg ved Geir Ove. Utfordringer i 2013: Et år uten de store utfordringene, men gleder oss til ferdig kirke. Andre ønsker: Ønsker gjerne flere av menighetens eldre velkommen på junior. Alle juniorer og de fleste lederne er under 20 år. Vært veldig bra om noen eldre kunne møte ungdommen, prate litt med dem, dele visdom, bli kjent med dem. Er gull verd når søndagen kommer og vi møtes til gudstjeneste. Beholdning pr : kr ,80 pr : kr ,04 Årsmøte 2014, Side 11

12 Minicompagniet: Anne Marie Mykland hovedleder, Geir Klokkhammer, Jorunn Granly, Marianne Eriksen, Veronica Wennerberg, Kristin Mykland, Liv Tone Tveiten. Hensikt: Skape et godt miljø for barna i et kristent fellesskap. Skape sangglede. La dem bli kjent med Jesus, å gjøre Ham kjent. Møter og oppslutning: 16 samlinger, 2 styremøter, Sangoppdrag: Hægeland kirke, Vennesla Menighetshus, NLM julemesse Spesielle arrangement: Maratonkveld, karnevalsøvelse, kveldsmat. Antall medlemmer: pr : 60 pr : 67 Gj.snittlig oppslutning: 40. Positive hendelser i 2013: Flere nye barn begynt i koret. Flere fra familier som ikke har noe tilknytning i kristent miljø. Utfordringer i 2013: En utfordring å lære navn, å «se» hvert enkelt barn. Vanskelig å få inkludert alle i lek i pausene. Vi prøver å få til endringer på dette. Mål: Prøver å bevisstgjøre både oss selv og barna til å være inkluderende. Beholdning pr : kr ,41 pr kr ,98 Søndagsskolen: Marianne H-J Loland hovedleder, Tor Michal Kinn, Stein Magne Nilsen Øvrige ledere: Bente Voreland, Kjersti G Aabel, Bjørn Høyer- Jonassen, Erlend Førde, Frank Ståhl, Sveinung Møller, Hans Christian Loland, Line Annette Myrvold, Camilla Kirkebø, Janne Listog, Kristin Hollerud, Anne Grete Johansen, Rune Aabel, Bente Bakken. Hensikt: Jesus til barna/ungdommen. Møter og oppslutning: 24 møter, 5 styremøter, Bibelklassens tur til Danmark, gruppe fra Bibelklassen til Israel. Spesielle arrangement: Overnevnte turer, samt juleavslutning sammen med kirkekaffe. Antall medlemmer pr : 160 pr : 186 Gjennomsnittlig oppslutning: 65 Positive hendelser i 2013: Stabilt fremmøte, nye ledere. Utfordringer i 2013: Lokaler og ledere. Løser seg på kort sikt. Beholdning pr : kr ,12 pr : kr ,62 Husmortreff: Evelyn Lunden hovedleder, Mossa Holberg, Ranghild E. Hansen, Eva Rasmussen, Signe Hagen. I tillegg har vi 3 matkomitéer med 4 person i hver. Hensikt: Et lavterskeltilbud der det er lettere å invitere «kirkefremmede». Sosialt fellesskap og selvsagt forkynnelse av Guds ord. Møter og oppslutning: 5 møter (2 ble avlyst ), 2 styremøter, 1 tur til Gautestad. Spesielle arrangementer: Julefest i samarbeid med mannsforeninga. Antall medlemmer: Åpent for alle damer. Gj.snittlig oppslutning: ca 40, (varierer fra 30 til 60). Positive hendelser i 2013: Ofte nye deltakere. Utfordringer i 2013: Utbyggingen og mangel av heis. En samling avlyst pga bråk. Beholdning pr : kr ,00 pr : kr ,06 Kvinneforening: Nelly Hagen hovedleder, Solveig Lunden, Solveig Rysstad, Agnes Urdal. Hensikt: Hovedhensikten er å arbeide for Frikirken. Møter og oppslutning: 19 møter, 4 styremøter, 3 turer. Årsmøte 2014, Side 12

13 Spesielle arrangement: Besøk av kvinneforeningen fra Kr.sand Frikirke. Antall medlemmer pr : 20 pr : 22 Gj.sninttlig oppslutning: ca Revidert regnskap levert Beholdning pr : kr 5.623,56 pr : kr ,56 Mannsforening: Arvid Hunemo hovedleder, John Edvard Olsen, Klaus Lia. Hensikt: Skape et trygt, sosialt og hyggelig miljø med klar kristen profil. Møter og oppslutning: 8 møter, 2-3 styremøter, 1 tur. Spesielle arrangement: Juletrefest sammen med Husmortreffet. Antall medlemmer: Ingen medlemskap. Gj.snittlig oppslutning: ca 30 Positive hendelser i 2013: Generelt god tilbakemelding på alle møter. Utfordringer i 2013: Å øke oppslutningen. Andre kommentarer: Hver gang gode musikalske innslag, lokalt og utenbygd. Beholdning pr : kr 9.493,63 pr : kr 9.015,63 Misjonsforeningen: Åse Ranestad Veland hovedleder, Randi Marie Kristiansen, Gunvor B. Jacobsen, Thordis Haraldseid. Hensikt: Dele Guds ord, misjonsnytt, holde kontakt med misjonærene, misjonsgave. Møter og oppslutning: 7 møter, 4 styremøter, 1 tur Spesielle arrangement: Kvinnestevne i Vågsbygd. Gj.snittlig oppslutning: 20 stk Positive hendelser i 2013: 3 nye «ansikter» i flokken. Andre kommentarer: Kunne det ha blitt «misjonsnytt» litt oftere på gudstjenestene? Beholdning: pr : kr 2.654,78 pr : kr ,28 Misjonsmessa: Komité: Bjørg Marit Lunden kontaktperson, Svein Kåre Hagen, Trine Lunden Skovly, Arvid Morken, Thor Arvid Urdal, Line Annette Urdal Myrvold. Kasserer: Rolf Lunden. Revidert regnskap ligger vedlagt. Ukrainahjelpen: Yngvar Bakken kontaktperson, Ingar Alheim, Rolf Lunden, Frank Bakken, Terje Jakobsen, Hanne Fredriksen. Arbeidet er et samarbeid mellom Frikirken og Kontakten. Årsmøte 2014, Side 13

14 Utlagt søndag 9.mars 2014 Årsoppgjør 2013 for Den Evangelisk Luth. Frikirke Vennela Foretaksnr DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Inntekter Året 2013 Året Fast givertjeneste Kollekter Kollekt videresendt Kirkeskatt Leieinntekter Kirkebygg Inntekter misjonsmessa Inntekter barnefor. basar Inntekter misjonsforening/kvinneforeningen Inntekter Julegalla Ref. Sykepenger Fellesannonsering fædrelandsvennen Renteinntekter Andre Inntekter Afrikaprosjektet jfr. kt Sum Inntekter Direkte kostnader 4000 Tilskudd til Ytremisjonen Tilskudd til Landsmisjonen Tilskudd til FRIBU Sendt Felleskassen Sendt Presbyteriekassen Utgifter Julegalla Sendt andre Utg Barneforeningens basar land Sum Direkte kostnader Lønnskostnad Annen driftskostnad 6320 Kommunale avgifter Strøm Kjøp av bøker/kursmateriell Konfirmantarbeid Dåpsoppfølging Vedlikehold Kirkebygg Vedlikehold inventar og utstyr Inventar og utstyr Telefon Møte kurs og ansattes utvikling Kontorrekvisita/data Fester og arrangementer Pynting og blomster til gave Div. utgifter Utg afrikaprosjekt jfr kt Annonsering Forsikringer Bank og kortgebyrer Sum Annen driftskostnad Sum driftskostnader ÅRSRESULTAT OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital Årsmøte 2014, Side 14

15 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Tomter, bygninger og annen fast eiendom SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL 2050 Annen egenkapital Utvidelse av kirkebygg SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Utlagt søndag 9.mars 2014 Revidert og funnet i orden Vennesla Lene Granås Sign. Anstein Voreland Sign. Årsmøte 2014, Side 15

16 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Note 1 - Lønnskostnad I år Utlagt søndag 9.mars 2014 I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Note 2 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom Avskrivningstablå for varige driftsmidler Tomter bygninger og annen fast eie Anskaffelseskost pr. 1/1 0 + Tilgang Avgang 0 Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/1 0 + Ordinære avskrivninger 0 Balanseført verdi pr 31/ Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Herav bundet skattetrekkmidler kr ,-. Note 4 - Gjeld til kredittinstitusjoner Trukket på byggelån pr kr ,50. Limit kr ,- Årsmøte 2014, Side 16

17 Årsmøte 2014, Side 17

18 Utlagt søndag 9.mars 2014 OPPGAVER/REPRESENTASJON HVEM PERIODE Menighetens kasserer Ellen Lunden Menighetens referent Oddvar Steinsland Menighetens revisorer NaMu- ressursgruppe Eierrepresentant, Dvergsnestangen Lene Granås Anstein Voreland Kjetil løyning Anstein Voreland Janne Listog Jorunn Sagen Olsen Geir Ove Bakken Arvid Hunemo Terje Mykland Julegallakomitéen Marit Aavitsland (leder) Felleskomitéen Kirkens SOS John Terje Ruenes Arvid Hunemo Bibelkontakt Klaus Lia Ukraina- hjelpen Andaktstelefonen Benthe Løyning Arvid Hunemo (vara) Hanne Fredriksen Ingar L. Alheim Arvid Hunemo Ett år avslutta Menighetsnytt Arvid Hunemo ca. 6 nr i året Årsmøte 2014, Side 18

Årsmøte Vennesla frikirke 2012

Årsmøte Vennesla frikirke 2012 Årsmøte Vennesla frikirke 2012 Hans navn skal bli til evig tid; så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd (Salme 72:17) Onsdag 14. mars kl.19.00 Vennesla frikirke Årsmøte 2012, Side 1 Saksliste

Detaljer

Årsmøte Vennesla frikirke 2011

Årsmøte Vennesla frikirke 2011 Utlagt fredag 4.mars 2011 Årsmøte Vennesla frikirke 2011 Onsdag 16. mars kl.19.00 Vennesla frikirke Årsmøte 2011, Side 1 Vennesla frikirke Årsmøte 2011, Side 2 Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

KRANSELAG MENIGHETS EN STOR JESUS VENNESLA FRIKIRKE NYTT FOR STOR

KRANSELAG MENIGHETS EN STOR JESUS VENNESLA FRIKIRKE NYTT FOR STOR EN STOR JESUS Alle som har lagt turen innom Frikirka i Vennesla har vel lagt merke til Jesus- figuren som pryder veggen i front. Denne figuren og vår datter Gunnhild ga meg en liten tale for en del år

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Foretaksnr. 971120185 Utarbeidet av: Tveit Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Regnskapsførernummer 38573 Årsberetning 2012 Foreningens økonomi

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

TILSYNSBESØK VENNESLA FRIKIRKE 21. MARS 6. APRIL 2017

TILSYNSBESØK VENNESLA FRIKIRKE 21. MARS 6. APRIL 2017 TILSYNSBESØK VENNESLA FRIKIRKE 21. MARS 6. APRIL 2017 Oppsummering og anbefalinger De siste årene har Vennesla Frikirke hatt en svært god utvikling. Menigheten opplever vekst i medlemstall og det har vært

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Staal Jørpeland IL. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Staal Jørpeland IL. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Staal Jørpeland IL Foretaksnr. 985336911 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Videresalg reklameskilt 92 143 18 856 Kontingenter 1 481

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 740 670 630 480 GUDSTJENESTEDELTAGELSE - 2014 990 915 817 710 655 615 610 390 950 900 870 890 770 800 710 616 610 413 280 140 JAN FEBR MARS APRIL MAI JUN JUL

Detaljer

Den evangelisk lutherske Frikirke Bærum menighet STYRINGSSTRUKTUR. 1 Organisasjon MENIGHETSMØTE MENIGHETSSTYRE. FriBU TRIMGRUPPE

Den evangelisk lutherske Frikirke Bærum menighet STYRINGSSTRUKTUR. 1 Organisasjon MENIGHETSMØTE MENIGHETSSTYRE. FriBU TRIMGRUPPE Den evangelisk lutherske Frikirke Bærum menighet STYRINGSSTRUKTUR 1 Organisasjon MENIGHETSMØTE ELDSTERÅD DIAKONRÅD BIBELGRUPPER FORMIDDAGSTREFF PASTOR MISJONSKOMITÉ MENIGHETSSTYRE FriBU FAMILIESAMLINGER

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 55 325 0 Sponsorinntekter Ringerike Grand

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012

MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012 PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012 Fredag 16.30 Rundstykke + drikke 16.30-17.00 Guds ord og bønn 17.00-19.00 Strategi for satsningsområde misjon 19.00-20.00 Middag

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Norsk Islandshestforening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 943 225 813 673 Medlemslisenser

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet Møtebok for sråd Møtedato: 05.04.2017 Møtetid: kl. 20:00 Møtested: Huset på Feda Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Kari Mathilde Netland, Christa Van Den Hooven, Elin Anette Omland, Marit Granlund, Anita Egeland,

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. IK Grand Bodø. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. IK Grand Bodø. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for IK Grand Bodø Foretaksnr. 975743462 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Medlemsinntekter 9 1 398 195 748 340 Tilskudd fra egen organisasjon 1 504 499

Detaljer

MENIGHETSNYTT VENNESLA FRIKIRKE

MENIGHETSNYTT VENNESLA FRIKIRKE MENIGHETSNYTT VENNESLA FRIKIRKE www.venneslafrikirke.no & Facebook Høst nr 4 2015 han leder meg til vann der jeg finner hvile.salme 23,2 Vi leder mennesker til å være Jesus- etterfølgere! 1 MYE BÆR I HØST

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Norsk Islandshestforening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 1 1 226 926 943 225 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Akerselven Baatforening

Resultatregnskap. Akerselven Baatforening Resultatregnskap Akerselven Baatforening Driftsinntekter Note 2015 2014 Medlemskontingent 5 117 054 135 318 Innmeldingsavgift 150 000 135 000 Havneavgift m/opplegg 724 825 692 035 Drift Hovedøya 5 60 100

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for STIFTINGA VESTNES ELDREBUSTADER

Årsoppgjør 2010 for STIFTINGA VESTNES ELDREBUSTADER Årsoppgjør 21 for Utarbeidet av : ØKONOMI SENTERET Økonomisenteret Vestnes AS 6399 Vestnes Tlf 71 18 8 5 Resultatregnskap Note 21 29 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Nardo Fotballklubb

Årsregnskap 2015 for Nardo Fotballklubb Årsregnskap 2015 for Nardo Fotballklubb Foretaksnummer 971378220 Utarbeidet av: Accountor Trondheim AS Autorisert regnskapsførerselskap Nardobakken 2 7032 TRONDHEIM Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Bodø Røde Kors

Årsregnskap 2014 for. Bodø Røde Kors Årsregnskap 2014 for Bodø Røde Kors Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekter / inntektsgivende tiltak 1 1 602 857 1 513 949 Medlemskontingent 142

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Bodø Røde Kors

Årsregnskap 2016 for. Bodø Røde Kors Årsregnskap 2016 for Bodø Røde Kors Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekter / inntektsgivende tiltak 1 1 790 879 1 640 801 Medlemskontingent 211

Detaljer

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 29. august 2015

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 29. august 2015 Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 29. august 215 Generalforsamlingen for 215 ble avholdt i den nye Bjørn West hytten lørdag 29. august 215 kl. 15. Til stede: Fra styret: Oddvar Fyllingen,

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Tirsdag 13.12.2016 kl. 19.00 22.00 STED: Sola kirke TIL: Faste medlemmer: Tone Meling Lauvvik leder Laila Bergo Jardar Lindøe Linn Gjørøy

Detaljer

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Lover for Normisjon Mandal Vedtatt på konstituerende årsmøte i Mandal bedehus 11. okt. 2000. 5 endret på årsmøtet 22.jan.2003. 5 endret på årsmøtet 26. januar 2006. 5c samt 8 og 9 endret på årsmøtet 27.februar.13.

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer