Årsmøte Vennesla frikirke 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Vennesla frikirke 2014"

Transkript

1 Utlagt søndag 9.mars 2014 Årsmøte 2014 Tirsdag 18. mars kl Årsmøte 2014, Side 1

2 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: «Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste med vanlige funksjoner.» Årsmeldinger og statistikk Forslag til vedtak: «Årsmeldinger med statistikk tas til etterretning..» Regnskap Forslag til vedtak: «Årsmøtet godkjenner det fremlagte regnskap.» Valg 1. Valg av revisorer: Lene Granås og Anstein Voreland 2. Oppgaver/representasjon (se vedlegg) Informasjon Vi ønsker velkommen til årsmøte. Det er et viktig møte for alle medlemmer med stemmerett. Årsmøte er menighetens øverste organ. Ungdomspastor Geir Ove Bakken vil formidle om trosopplæring i. Vennesla, 25. februar 2014 Vennlig hilsen Ove Aasen (sign.), eldsterådsformann Arvid Hunemo, pastor Årsmøte 2014, Side 2

3 Årsmelding for 2013 Utlagt søndag 9.mars 2014 Kjære venner Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus 2013 har vært et «bygge-år» i. Helt konkret har det vist seg gjennom fornyelse og utvidelse av kirkebygget. Etter flere års arbeid og planlegging, er vi i ferd med å fullføre prosjektet. Vi har stilt oss spørsmålet i eldsterådet: Hvorfor gjør vi dette? Hvorfor bruke så mye penger på et hus? Det er flere svar på disse spørsmåla. Hovedhensikten er å invitere mennesker inn i et innbydende og romslig kirkebygg. Kirkebygget er ikke målet, men er et redskap for det store oppdraget vi har med å formidle evangeliet om Jesus og skape rom for vekst. Byggearbeidet forteller at det vi driver med er verdt å satse på. Og vi har store forventinger til det Gud vil gjøre mellom oss. Høstens Alpha-kurs har vist oss hvordan Gud arbeider til frelse og fornyelse mellom oss. Vi i eldsterådet legger vekt på Guds ord og bønn og deler fellesskap med hverandre. Eldsterådets møter og arbeid Eldsterådet har hatt 19 møter og ca.120 saker. Eldsterådet har lagt vekt på god kommunikasjon med de ulike virksomhetene. Vi har hatt samtaler og drøfta arbeidet med leder/styre i: Julegallakomiteen, Messekomiteen (2 ganger), KIA (lokalt), Minicompagniet, Søndagsskolen (2 ganger), FriBu, Alpha og komite for Menighetsturen. Vi gleder oss over alle frivillige og glade medarbeidere Her er noen av sakene vi har samtalt og gjort vedtak i: Vedtatt Årsplan for 2013, programsaker, samtale om «nye» i menigheten, holdt medarbeiderfest, nytt konfirmantopplegg, ny tilknytningsmisjonær Marianne Boklund Jakobsen, sang- og musikkarbeidet, søkt etter musikkarbeider, alle nygifte får «Syv kvelder om å være to» som gave, byggesaken, menighetsnytt, innsettelse av nye diakoner, nettside og Facebook, gjort kjent gudstjenestehefte og nattverdliturgi, trosopplæringsplanen, gruppelederkurs. Gleden over å ha Helene og Erling, Jonatan og Ole Jakob i misjonens tjeneste, er stor. Kontakt og oppdateringer er avgjørende for å holde kontakten levende. I tillegg til egne møter, har vi hvert halvår to møter med diakonrådet (Menighetsråd). Det blir ført egne referat fra disse møtene som godkjennes i menighetsråd. Av saker kan vi nevne: Fordeling av ansvar diakonråd og eldsteråd, omsorgsarbeidet og byggesaken. Lederansvar fordeles mellom diakonråd og eldsteråd. Vi har et godt samarbeid med diakonråd. Eldsterådet har kalt inn til 4 menighetsmøter og årsmøte i mars. Saker på menighetsmøtene: Nye diakoner, ny konfirmantordning, vedta budsjett, utvidelse lånerammen. Eldsterådets deltagelse: Ekstraordinært synodemøte på Fredtun 7.-9.juni: Deltagelse fra Vennesla: Gunvor Jakobsen og Arvid Hunemo (forfall pga sykdom i familien). Presbyteriemøtet oktober, Dvergsnestangen: Utsendinger: Eivind Rike, Ove Aasen, Terje Granås og Arvid Hunemo. NaMu- ressursgruppe (Kjetil Løyning (ny leder) Anstein Voreland, Jorunn S. Olsen, Janne Listog, Geir Ove Bakken, Arvid Hunemo (Ove Aasen, Grete Svendsen, Anne Marie Mykland har slutta i NaMu-gruppa) Jens-Petter Jørgensen er vår veileder i NaMu arbeidet. Byggekomiteen: Den består av: Rolf Lunden (leder), Geir Strand, Else Lill Skuland, Grete-Lill Mangseth og Steinar Rasmussen. Grete-Lill Mangseth kom inn i stedet for Steinar Holbæk som trakk seg fra komiteen. Vi vil takke Steinar Holbæk for engasjementet han har for byggeprosjektet. Arbeidet i byggekomiteen er stort og krevende. Eldsterådet er takknemlige for det arbeidet de gjør. Fellesmøtekomiteen: John Terje Ruenes og Arvid Hunemo er med i fellesmøtekomitéen. I løpet av sommermånedene hadde vi onsdagsmøter sammen med Vennesla bedehus og Vike- Årsmøte 2014, Side 3

4 land bedehus. Årets fellesmøter ble arrangert med bygdas egne talere.i juli måned har vi gudstjeneste annehver søndag - Den norske kirke og. Dette samarbeidet vurderes fra år til år. Menighetens ansatte: Arvid Hunemo, pastor i 75% stilling. Han er for tiden 25% som nestformann i Synoden. Vi er takknemlige for å ha en hyrde og en leder av menigheten som veileder og forkynner Guds ord mellom oss. Se egen rapport. Geir Ove Bakken, ungdomspastor 100% stilling. Erling Aasen, 50 % som menighetsarbeider fram til mai/juni Det har ikke lykkes å få ny musikkarbeider i denne stillingen. Elin Gundersen, kontormedarbeider i 50% stilling. Elin er en som holder «trådene» sammen og gjør de mange ting på en ryddig og god måte. Ingar L. Alheim, vaktmester i 14 % stilling. Han gjør en tjeneste på mange praktiske områder og gjør det lettere for de mange frivillige. Takk for at du er her, Ingar Arna Klokkhammer, renholder i 21,33 % stilling. Takk for vel utført jobb Samarbeidet er godt blant de ansatte og det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte før årsmøtet. Eldsterådets kommentar på økonomien: Årsregnskapet for 2013 er nå ferdig og når det gjelder den viktigste posten i regnskapet som er fast givertjeneste, ligger den ca kr ,- under budsjettet. Utgifter til lønn er noe mindre enn budsjettert. Vi gleder oss over å bidra, både nasjonalt og misjonsarbeidet. Eldsterådet vil utfordre alle. For noen handler det om å bli med på fast givertjeneste. Vi har nå innført en svært enkel måte å komme i gang på. Det kalles avtalegiro. For de fleste handler det om å øke givertjenesten. Til slutt vil vi si en stor takk til alle giverne. Når vi nå får et så flott og funksjonelt bygg, vil vi tro at alle ser at det som gis vil være til glede for hele menigheten. Eldsterådet takker alle som bidrar i menigheten vår. Med den enkeltes gaver og personlighet bygges menigheten i Jesu navn til Guds ære. Eldsterådets medlemmer pr : Ove Aasen (formann), Rolf Lunden (nestformann), Terje Granås, Nille Høyåsen, Geir Strand, Eivind Rike (sekretær), Geir Ove Bakken (ungdomspastor), Arvid Hunemo (pastor). La oss minnes de av våre som er gått bort det siste året: DØDE i 2013: Anne Marthe Urdal født død Ivar Wennerberg født død Anne Engelshus født død Reidun Alheim født død Marie Jeppestøl født død Gudrun Alice Jortveit Hagen født død AlNild Vatne født død Anna Ellefsen født død Vi hilser med ordet i Salme 90,12: Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. Eldsterådet vil takke for tillit og gleder oss å være med i tjenesten sammen med menigheten. Takk for omsorg og forbønn. Medarbeiderhilsen Rolf Lunden, Terje Granås, Nille Høyåsen, Ove Aasen, Geir Strand, Eivind Rike, Årsmøte 2014, Side 4

5 Geir Ove Bakken og Arvid Hunemo Fra pastor Arvid Hunemo Kjære venner Det er byggetid i Vennesla frikirke. Å se mennesker komme til tro på jesus, er det største jeg kan være med på. Det opplevde vi gjennom høstens Alpha- kurs. Kurset ble planlagt på våren og mange meldte seg på - og de fleste ble med på hele kurset. Geir Strand, Kjetil Løyning og Kjell Lyder Johansen gjorde en strategisk vurdering. Høsten er moden Det er ikke bare byggetid, men større: Det er nådetid Jesus sier: Det er større glede i himmelen over en synder som vender om, enn over nitti ret- tferdige som ikke trenger til omvendelse. Jeg gleder meg over å være i menigheten i ei tid med større «utover- fokus». Min tjeneste er en hyrdetjeneste. Hva det betyr for den enkelte medlem i praksis, er ikke mulig å vurdere. Jeg ønsker å være med å inspirere til bibelglede, bønnetjeneste og gode gjerninger. Min hyrdetjeneste er også for de hjemløse og hvileløse. Jeg vil uttrykke det slik: Å vise men- nesker retning og legge til rette for at menighetens fellesskap er et sted å lære å legge synde- byrden av hos Jesus og finne hvile i nåden og mening i livet. Vekkelsen kommer ikke i samme form som før. Derfor leder jeg arbeidet sammen med eld- sterådet i en retning som kan ta bort det som hindrer for Guds arbeid. Det er spennende og krevende og vi trenger mye visdom. Vi tror at mennesker trenger «rom» for å være i en prosess. Alpha- kurs og små grupper er slike «rom.» Sammen med de andre ansatte er vi helt avhengig av å være på team med alle frivillige. På flere måter gleder jeg meg og imponeres over alle som bruker tid og energi i menigheten. Mange gjør mye Og så tenker jeg: Er det ikke det som gir livet mening? Skal vi leve for oss selv? Skal vi ha nok med hus, bil, hytte og ferier? De fleste av oss har visst også plass til det. Jeg bruker mye tid på samtale med mennesker. Lytter til livshistorier, hører smertefulle ting og ber om Guds nåde. I vår menighet er det flere som lengter etter et dypere fellesskap. Å se omsorgsarbeidet får en ny giv, er godt. Jeg ønsker å være åpen for innspill og synspunkter sammen med eldsterådet og diakonrådet. Vi trenger ikke å være enige, men leve i forsoning med hverandre. I møte med menigheten op- plever jeg å bli satt pris på og ha tillit. Takk for gode ord og oppmuntringer. I forbindelse med mitt arbeid i Synoden, er jeg ofte på reise og opptatt med styremøter. Jeg vet ikke om menigheten merker det, men det gjør at arbeidsdagene mine kan bli mange og lange. Det er en utfordring å finne en god balanse. Eldsterådet har gitt meg tydelig tilbakemeld- ing på at jeg får styre dette. Jeg prøver Jeg trives. Jeg har en uro i meg at vi må komme videre og nå flere. Når vi bygger, stiller jeg spørsmålet: Hva skal huset brukes til? Jeg gikk sammen med en eldre prest like før et bedehus skulle innvies. Han så på meg: «Her skal mennesker bøye kne og ta imot Jesus» Det vil jeg være med på Med takknemlig hilsen Arvid Hunemo Årsmøte 2014, Side 5

6 pastor Årsrapport fra FriBU 2013 Det har vært et spennende år med FriBU Det er masse bra som skjer i barne- og ung- domsarbeidet i menigheten og FriBU ønsker å bidra slik at vi fornyer og utvikler arbei- det i en god retning. FriBU sin visjon i Norge lyder slik: Vi bygger åpne fellesskap der barn og unge blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere. Denne visjonen dekker det vi ønsker å strekke oss mot også i Vennesla Frikirke. På vårhalvåret hadde vi ulike fokus i arbeidet vårt. Vi var samla med mange av hove- dlederne vår i januar med kveldsmat og prat. Dette er blitt en tradisjon og er en styrke for enheten i arbeidet blant barn og unge. Der får alle foreningene høre om hverandres gleder og utfordringer. Og vi ber for hverandre og for retninga vi sammen går i. Vi jobba også med søndagsskolen og nye ledere der. Og vi var med å utarbeida den nye kursen for konfirmantarbeidet. Dette ble endret fra høsten 2013 og inneholder gruppe- samlinger og felles konfirmanttur med andre frikirker. På høsten kom den nye trosopplæringsplanen til Frikirka. Denne har vi i FriBU sett mye på og delt den til våre ledere på ulike vis. Den har blitt samtalt om i Eldsteråd og blitt prekt om på Gudstjenesten. Vi hadde i september også en FriBU- medarbeiderfest hvor denne planen var et hovedfokus. Vi starta arbeidet med å lage vår egen lokale trosopplæringsplan for Vennesla Frikirke. Denne skal ferdiggjøres i Dette blir en viktig prosess og den ferdige planen blir et viktig verktøy for oss i arbeidet blant barn og unge. Ikke minst så utfordrer denne trosopplæringsplanen foreldrene til å være åndelige ledere for barna sine. FriBU per : Bente Bakken, Elin Strand og Geir Ove Bakken. Erling Aasen var med på våren. Til slutt: FriBU ønsker å hjelpe foreninger og ledere. Være en støtte. Drive ledertrening. Utvikle arbeidet blant barn og unge. Vi er et åndelig lederskap for de unge i menigheten Geir Ove Bakken, ungdomspastor Årsmøte 2014, Side 6

7 Årsmelding 2013 fra Diakonrådet Rådets medlemmer og eventuelt ansvarsområde (per ) Grete-Lill Mangseth Medlem i omsorgskomite og innkjøp av dekor Helge Heiseldal Innkjøp av nattverdmateriell Inger Bente Sund Innkjøp og dekor Kåre Eikeland Eiendomsforvaltning Magnar Aavitsland Leder av dugnads- og vedlikeholdsgruppen Nicolai R. Tellefsen Leder, referent og ansvarlig for teknisk utstyr Stenar Rasmussen Medlem i byggekomite Sten Lunden Terje Kirkebø Eiendomsforvaltning Terje Mykland Nestformann og medlem i økonomisk råd Utlagt søndag 9.mars 2014 Ingar Alheim har deltatt i diakonrådsmøter og informert om tekniske ting knyttet til kirken og til utbyggingen. Har også ansvar for brannvern. Diakonrådet har i tillegg til egne møter deltatt på Menighetsrådsmøter sammen med Eldsteråd og administrasjon. Enkelte av rådets medlemmer har også deltatt på egne møter og aktiviteter innenfor sine respektive ansvarsområder og i forbindelse med utbyggingen. Disse møtene inkluderte blant annet planlegging av interiør i nybygg, planlegging av tekniske oppgraderinger, møte i omsorgsgruppen, og organisering og planlegging av dugnad. Diakonrådet har blant annet jobbet med følgende saker i 2013, på egne møter og i samarbeid med eldsterådet: Oppfølging av saker relatert til utbyggingen. Planlegging av oppussing av rom i kjelleren. Organisering av omsorgsarbeidet Gjennomgang av budsjett Oppfølging av brannrapport Reparasjoner og vedlikehold Samarbeidet i diakonrådsgruppen fungerer fortsatt godt og vi ønsker alle nye medlemmer velkommen. Diakonrådet har fortsatt behov for flere medlemmer. Diakonrådet gleder seg over utbyggingen og ser frem til å ta fatt på nye og spennende utfordringer Diakonrådet ønsker å legge til rette for at hver enkelt som kommer til kirka skal føle seg velkommen i fellesskapet. Diakonrådet ønsker også å legge til rette for at det interne samarbeidet i menigheten fungerer på en broderlig og effektiv måte og at det legges til rette for at våre medarbeidere skal ha en god arbeidssituasjon. Vi tror et godt grunnlag innad vil være til nytte og glede for både menighetens medlemmer og våre gjester. Vennesla Nicolai R. Tellefsen Årsmøte 2014, Side 7

8 Statistikk 2013 Medlemsskap Medlemmer (m stemmerett) Medlemmer (uten stemmerett) Totalt Innmeldt/Overført Medlemmer med stemmerett Medlemmer Totalt Utmeldt/Overført Medlemmer med stemmerett Medlemmer Totalt Døde Medlemmer med stemmerett Medlemmer Totalt Kirkelige handlinger Dåp Konfirmasjon 413 (410) 704 (691) 1117 (1101) Utlagt søndag 9.mars 2014 Vigsler Kommentar til statistikken: Vi fører statistikk på bakgrunn av vår digitale kirkebok og den menighet- sprotokollen alle blir ført inn og ut av. I tillegg til statistikken om dåp: En dåp er utført hos oss, men ikke ført inn som medlem. Vi gleder oss over økt gudstjenestedeltagelse og de som deltar i nattverdfeiring. Gudstjenestedeltagere: 199 (2012: 181 Nattverddeltagere: 143 (2012: : 129) : 145) Årsmøte 2014, Side 8

9 ÅRSMELDINGER 2013 Møtevirksomhet Januar: 1.jan:Høytidsgudstjeneste 1.nyttårsdag 20.jan:Show IT 27.jan: Fellesgudstjeneste i Frikirken med DnK. Bibeldagen. Taler John Terje Ruenes 27.jan: Konsert m/may Linne Danielsen, Tommy Surland-Hansen, Per Øyvind Hansen Høiland. Februar: 3.febr: Gudstjeneste.Tale ved Yngvar Woxmyr 10.febr: Gudstjeneste konfirmantene ansvarlige febr: Fellesmøter i Filadelfia, v/bygdas prest og pastorer. Mars: 3.mars: Show IT mars: Felles ungdomskonferanse «For_andre» Søndag 31.mars : Høytidsgudstjeneste med påskefrokost først. April: Søndag 14.april: Show IT 17.april: Barneforeningens basar 28.april: Gudstjeneste. Tale ved Knut Svein Dale Mai. 1.mai: Medarbeiderfest 2.mai: Fest for konfirmanter m/familie. Overhøring. 5. mai: Konfirmasjonsgudstjeneste 19.mai: Høytidsgudstjeneste Pinsedag Juni: 9.juni: Felles bønnedag i Frikirken. Videooverføring fra Synodemøte med tale av Arnfinn Løyning. 16.juni: Gudstjeneste. Diakoninnsettelse.. 19.juni-14.august: Sommermøter/onsdagsmøter. Juli: juli: Gudstjenestene samkjørt med DnK. To i Frikirken (tale v/ J.T.Ruenes og J.E.Olsen), to i Vennesla Kirke. August: 4. august: Gudstjeneste. Tale ved Erik Ryger. 25.aug: Gudstjeneste /høststart. Påfølgende middagservering. 29.augt: Alpha-fest. Åpen invitasjon. September: 1.sept: Gudstjeneste m/presentasjon av konfirmantene 5.sept 14.nov: Alphakurs sept: Menighetsweekend til Evjetun, gudstjeneste m/nattverd og diakoninnsettelse 22.sept: Show IT 29.sept: Gudstjeneste. Tale ved Sverre Jølstad Oktober: 6.okt: Kveldsmøte med Happy Church November: 2.nov: Misjonsnmesse 3:nov: Allehelgensgudstjeneste. Kveldsmat. Invit. til etterlatte/pårørende. 10. nov: Sanggudstjeneste ved Pluss Minus 29 og May Linne Danielsen. 17.nov: Gudstjeneste med utdeling «Min Kirkebok» Desember: 1.des: Show IT Adventsspesial 20.des: skolegudstjenester med ungdomsskolen. To samlinger. 22.des: Julegalla. To konserter. 24. des: Julegudstjenester, kl og des: Høytidsgudstjeneste 1.uledag GUDSTJENESTEARBEID: GUDSTJENESTETEAM. Menigheten har 5 forskjellige gudstjenesteteam med ansvaret for gudstjenestene. Teamet har møteleder, forsangere, teknikere (lyd og bilde), diakoner, møteverter, bønn- og forbønnstjeneste,kirkekaffe. Følgende personer er teamledere: Team 1: John Terje Ruenes, team 2: Ove Aasen, team 3: Terje Granås, team 4: Marlyn Litleskaret, team 5: Kristin og Sverre Lie. Søndagsskolen er også inkludert i teamene. Årsmøte 2014, Side 9

10 KONFIRMANTLEDERE: Geir Ove Bakken, leder. Øvrige konfirmantledere:, Tellef André Granås, Jon Inge Steinsland, Morten Hagen, Arvid Hunemo, Paal Vegard Vatne (vår), Julie Berg (vår), Kristian Hagen (høst), Siri Rike (høst), Mariann Granås (høst), Siren Lunden (høst), Eirin Steinsland (høst). Konfirmanter i 2013: 9 stk FRIBU: Geir Ove Bakken leder, Elin Strand, Bente Bakken, Erling Aasen (vår). Beholdning pr : kr ,32 pr : kr ,33 GRUPPEARBEID I MENIGHETEN Menighetsgrupper: Gruppe 1: Øystein Jortveit leder, 10 deltakere Gruppe 2: Klaus Lia leder, 9 deltakere Gruppe 3: John Terje Ruenes leder, 12 deltakere Gruppe 4: Thorbjørn Aabel, 14 deltakere Bibelgrupper: Gruppe v/geir Ove Bakken, 6 deltakere Gruppe v/kjersti Aabel, 7 deltakere, Gruppe v/kristian Hagen, 7deltakere, Gruppe v/tellef André Granås, 11deltakere Gruppe v/eirin Steinsland, 5 deltakere Gruppe v/jan Reidar Granås, 10 deltakere Gruppe v/jon Inge Steinsland, 7 deltakere Gruppe v/rolf Bjarne Eriksen, 7 deltakere Gruppe v/rolf Bjarne Eriksen, 6 deltakere Cellegrupper: Gruppe v/ove Aasen, 8 deltakere Gruppe v/ Rolf Kristiansen og Arnstein Voreland, 8 deltakere Gruppe v/lillian Hunemo, 10 deltakere Gruppe v/eirin Eikeland,12 deltakere Gruppe v/camilla Skuland Laland og Kamilla Omdal, 7 deltakere Gruppe v/hege Voreland og Grete Lill Mangseth, 9 deltakere Grupper Alphaoppfølging: Gruppe v/vegard Bakken, 8 deltakere Gruppe v/willy Wennerberg, 9 deltakere Gruppe v/kari Anne Bakken, 6 deltakere Gruppe v/elin og Geir Strand,6 deltakere OMSORGSGRUPPE: Lillian og Arvid Hunemo, Anita og Terje Granås, Lise Aasen, Berit Holbæk, Olaug og Øystein Jortveit, Gudrun Fossheim, Liv Nielsen, Grete Lill Mangseth (diakonrepr.). DÅPSOPPFØLGINGSKOMITÉ: Elin Strand leder, Jorunn Granly, Elin Førde, Torunn Omdal Stølen. DUGNADSGRUPPE: Magnar Aavitsland leder, Einar Eriksen, Arnfinn Hagen, Dagfinn Jortveit, Kasper Kristiansen, Thorbjørn Aabel. Fredagskaféen Eirin Eikeland og Harald Lunden hovedledere, Camilla Laland, Alf Helge Laland, Anne Sofie Førde, Trygve Viksnes, Jorunn Viksnes, May Britt Ulstein. Hensikt: En positiv samlingsplass for ungdom fra 18 år +, ingen øvre aldersgrense. Møter og oppslutninger: 2 møter, 3 styremøter Ingen medlemsregistrering. Gj.snittlig oppslutning: 120 ungdommer. Positive hendelser i 2013: Oppstart i oktober Første samling kom 120 ungdommer (18-35 år). Andre samling i november kom like mange ungdommer. Beholdning pr :-- pr : kr ,00. Frifot: Jon Fredrik Granly hovedleder, Alfred Voreland, Andreas Listog. Hensikt: Friluftsliv, bygge vennskap, Guds ord. Møter og oppslutning: Ca 13 samlinger, 2 styremøter, 1 tur Antall medlemmer: pr : Årsmøte 2014, Side 10

11 pr : 7 barn Gj.snittlig oppslutning: 7 stk Utfordringer i 2013: Lite unger Beholdning pr : kr ,93 pr : kr ,24 GD: Sveinung Møller hovedleder Beholdning pr : kr 9.538,54 pr : kr 4.325,37 ifollow: Geir Ove Bakken hovedleder, Jon Inge Steinsland, Andreas Tønnessen, Christer Sund, Mariann Granås (høst), Siren Lunden (høst), Elisabeth Lund(vår), Erling Aasen (vår). I tillegg er det lovsangsteam, teknikere, kafé og andre ledere på til sammen 22 personer. Hensikt: Felleskap med Jesus og hverandre. Møter og oppslutning: 21 møter, 8 styremøter, 1 tur til Impuls Stavanger (30 stk) Spesielle arrangementer: Felles ungdomskonferanse i bygda. Antall medlemmer: pr : 6 pr : 6 Gj.snittlig oppslutning: 40 stk Positive hendelser i 2013: Impulsturen var bra Bilrebus samla mye folk. Utfordringer i 2013: Å skape et felleskap for ungdommer på både ungdomsskolealder og på videregående. Ønsker gjerne en ny musikkarbeider. Beholdning pr : kr 2.966,53 pr : kr ,69 Junior: Rolf Bjarne Eriksen hovedleder, Harald Lunden, Eirin Eikeland, Frode Vetrhus, Trond A. Linde. Øvrige ledere/styremedlemmer: Lars Kristian Jortveit, Torleif Mjåland, Tonje Lunden, Lene Ellefsen, Runar Steinsland, Ruben Lindekleiv, Anette Lindekleiv, Siren Lunden, Mariann Granås, Henrik Granås, Stian Lunden, Sondre Linde, Eirik Linde, Svenn Landås, Pernille Eikeland, Anniken Eikeland, Steffen Eikeland, Jon Steinsland, Maria Høyåsen, Stine Marit Andreassen, Anna Elise Hansen, Birgitte Nordvold, Daniel Premak, Karsten Murud, Lars Verdal Kjevik, Vidar Ellefsen, Benjamin Hansen, Gunnhild Granås. Hensikt: Forkynne Guds ord til bygdas unge i trygge omgivelser. Skape et positivt bilde av det å være i kirken. Møter og oppslutning: 31 fredagskvelder, 4 styremøter, Spesielle arrangement: 1 lederutviklingstur til Hovden. Antall medlemmer: pr : 51 tellende/70 totalt Pr : 53 tellende/73 totalt Gj.snittlig oppslutning: ca 50 juniorer i snitt. Positive hendelser i 2013: 2 nye voksenledere(torleif Mjåland og Lars Kristian Jortveit). Mange av de eldste juniorene går over som ung.ledere når de begynner på ungdomsskolen. Ledersamling mars på Hovden. Knallbra opplegg ved Geir Ove. Utfordringer i 2013: Et år uten de store utfordringene, men gleder oss til ferdig kirke. Andre ønsker: Ønsker gjerne flere av menighetens eldre velkommen på junior. Alle juniorer og de fleste lederne er under 20 år. Vært veldig bra om noen eldre kunne møte ungdommen, prate litt med dem, dele visdom, bli kjent med dem. Er gull verd når søndagen kommer og vi møtes til gudstjeneste. Beholdning pr : kr ,80 pr : kr ,04 Årsmøte 2014, Side 11

12 Minicompagniet: Anne Marie Mykland hovedleder, Geir Klokkhammer, Jorunn Granly, Marianne Eriksen, Veronica Wennerberg, Kristin Mykland, Liv Tone Tveiten. Hensikt: Skape et godt miljø for barna i et kristent fellesskap. Skape sangglede. La dem bli kjent med Jesus, å gjøre Ham kjent. Møter og oppslutning: 16 samlinger, 2 styremøter, Sangoppdrag: Hægeland kirke, Vennesla Menighetshus, NLM julemesse Spesielle arrangement: Maratonkveld, karnevalsøvelse, kveldsmat. Antall medlemmer: pr : 60 pr : 67 Gj.snittlig oppslutning: 40. Positive hendelser i 2013: Flere nye barn begynt i koret. Flere fra familier som ikke har noe tilknytning i kristent miljø. Utfordringer i 2013: En utfordring å lære navn, å «se» hvert enkelt barn. Vanskelig å få inkludert alle i lek i pausene. Vi prøver å få til endringer på dette. Mål: Prøver å bevisstgjøre både oss selv og barna til å være inkluderende. Beholdning pr : kr ,41 pr kr ,98 Søndagsskolen: Marianne H-J Loland hovedleder, Tor Michal Kinn, Stein Magne Nilsen Øvrige ledere: Bente Voreland, Kjersti G Aabel, Bjørn Høyer- Jonassen, Erlend Førde, Frank Ståhl, Sveinung Møller, Hans Christian Loland, Line Annette Myrvold, Camilla Kirkebø, Janne Listog, Kristin Hollerud, Anne Grete Johansen, Rune Aabel, Bente Bakken. Hensikt: Jesus til barna/ungdommen. Møter og oppslutning: 24 møter, 5 styremøter, Bibelklassens tur til Danmark, gruppe fra Bibelklassen til Israel. Spesielle arrangement: Overnevnte turer, samt juleavslutning sammen med kirkekaffe. Antall medlemmer pr : 160 pr : 186 Gjennomsnittlig oppslutning: 65 Positive hendelser i 2013: Stabilt fremmøte, nye ledere. Utfordringer i 2013: Lokaler og ledere. Løser seg på kort sikt. Beholdning pr : kr ,12 pr : kr ,62 Husmortreff: Evelyn Lunden hovedleder, Mossa Holberg, Ranghild E. Hansen, Eva Rasmussen, Signe Hagen. I tillegg har vi 3 matkomitéer med 4 person i hver. Hensikt: Et lavterskeltilbud der det er lettere å invitere «kirkefremmede». Sosialt fellesskap og selvsagt forkynnelse av Guds ord. Møter og oppslutning: 5 møter (2 ble avlyst ), 2 styremøter, 1 tur til Gautestad. Spesielle arrangementer: Julefest i samarbeid med mannsforeninga. Antall medlemmer: Åpent for alle damer. Gj.snittlig oppslutning: ca 40, (varierer fra 30 til 60). Positive hendelser i 2013: Ofte nye deltakere. Utfordringer i 2013: Utbyggingen og mangel av heis. En samling avlyst pga bråk. Beholdning pr : kr ,00 pr : kr ,06 Kvinneforening: Nelly Hagen hovedleder, Solveig Lunden, Solveig Rysstad, Agnes Urdal. Hensikt: Hovedhensikten er å arbeide for Frikirken. Møter og oppslutning: 19 møter, 4 styremøter, 3 turer. Årsmøte 2014, Side 12

13 Spesielle arrangement: Besøk av kvinneforeningen fra Kr.sand Frikirke. Antall medlemmer pr : 20 pr : 22 Gj.sninttlig oppslutning: ca Revidert regnskap levert Beholdning pr : kr 5.623,56 pr : kr ,56 Mannsforening: Arvid Hunemo hovedleder, John Edvard Olsen, Klaus Lia. Hensikt: Skape et trygt, sosialt og hyggelig miljø med klar kristen profil. Møter og oppslutning: 8 møter, 2-3 styremøter, 1 tur. Spesielle arrangement: Juletrefest sammen med Husmortreffet. Antall medlemmer: Ingen medlemskap. Gj.snittlig oppslutning: ca 30 Positive hendelser i 2013: Generelt god tilbakemelding på alle møter. Utfordringer i 2013: Å øke oppslutningen. Andre kommentarer: Hver gang gode musikalske innslag, lokalt og utenbygd. Beholdning pr : kr 9.493,63 pr : kr 9.015,63 Misjonsforeningen: Åse Ranestad Veland hovedleder, Randi Marie Kristiansen, Gunvor B. Jacobsen, Thordis Haraldseid. Hensikt: Dele Guds ord, misjonsnytt, holde kontakt med misjonærene, misjonsgave. Møter og oppslutning: 7 møter, 4 styremøter, 1 tur Spesielle arrangement: Kvinnestevne i Vågsbygd. Gj.snittlig oppslutning: 20 stk Positive hendelser i 2013: 3 nye «ansikter» i flokken. Andre kommentarer: Kunne det ha blitt «misjonsnytt» litt oftere på gudstjenestene? Beholdning: pr : kr 2.654,78 pr : kr ,28 Misjonsmessa: Komité: Bjørg Marit Lunden kontaktperson, Svein Kåre Hagen, Trine Lunden Skovly, Arvid Morken, Thor Arvid Urdal, Line Annette Urdal Myrvold. Kasserer: Rolf Lunden. Revidert regnskap ligger vedlagt. Ukrainahjelpen: Yngvar Bakken kontaktperson, Ingar Alheim, Rolf Lunden, Frank Bakken, Terje Jakobsen, Hanne Fredriksen. Arbeidet er et samarbeid mellom Frikirken og Kontakten. Årsmøte 2014, Side 13

14 Utlagt søndag 9.mars 2014 Årsoppgjør 2013 for Den Evangelisk Luth. Frikirke Vennela Foretaksnr DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Inntekter Året 2013 Året Fast givertjeneste Kollekter Kollekt videresendt Kirkeskatt Leieinntekter Kirkebygg Inntekter misjonsmessa Inntekter barnefor. basar Inntekter misjonsforening/kvinneforeningen Inntekter Julegalla Ref. Sykepenger Fellesannonsering fædrelandsvennen Renteinntekter Andre Inntekter Afrikaprosjektet jfr. kt Sum Inntekter Direkte kostnader 4000 Tilskudd til Ytremisjonen Tilskudd til Landsmisjonen Tilskudd til FRIBU Sendt Felleskassen Sendt Presbyteriekassen Utgifter Julegalla Sendt andre Utg Barneforeningens basar land Sum Direkte kostnader Lønnskostnad Annen driftskostnad 6320 Kommunale avgifter Strøm Kjøp av bøker/kursmateriell Konfirmantarbeid Dåpsoppfølging Vedlikehold Kirkebygg Vedlikehold inventar og utstyr Inventar og utstyr Telefon Møte kurs og ansattes utvikling Kontorrekvisita/data Fester og arrangementer Pynting og blomster til gave Div. utgifter Utg afrikaprosjekt jfr kt Annonsering Forsikringer Bank og kortgebyrer Sum Annen driftskostnad Sum driftskostnader ÅRSRESULTAT OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital Årsmøte 2014, Side 14

15 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Tomter, bygninger og annen fast eiendom SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL 2050 Annen egenkapital Utvidelse av kirkebygg SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Utlagt søndag 9.mars 2014 Revidert og funnet i orden Vennesla Lene Granås Sign. Anstein Voreland Sign. Årsmøte 2014, Side 15

16 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Note 1 - Lønnskostnad I år Utlagt søndag 9.mars 2014 I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Note 2 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom Avskrivningstablå for varige driftsmidler Tomter bygninger og annen fast eie Anskaffelseskost pr. 1/1 0 + Tilgang Avgang 0 Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/1 0 + Ordinære avskrivninger 0 Balanseført verdi pr 31/ Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Herav bundet skattetrekkmidler kr ,-. Note 4 - Gjeld til kredittinstitusjoner Trukket på byggelån pr kr ,50. Limit kr ,- Årsmøte 2014, Side 16

17 Årsmøte 2014, Side 17

18 Utlagt søndag 9.mars 2014 OPPGAVER/REPRESENTASJON HVEM PERIODE Menighetens kasserer Ellen Lunden Menighetens referent Oddvar Steinsland Menighetens revisorer NaMu- ressursgruppe Eierrepresentant, Dvergsnestangen Lene Granås Anstein Voreland Kjetil løyning Anstein Voreland Janne Listog Jorunn Sagen Olsen Geir Ove Bakken Arvid Hunemo Terje Mykland Julegallakomitéen Marit Aavitsland (leder) Felleskomitéen Kirkens SOS John Terje Ruenes Arvid Hunemo Bibelkontakt Klaus Lia Ukraina- hjelpen Andaktstelefonen Benthe Løyning Arvid Hunemo (vara) Hanne Fredriksen Ingar L. Alheim Arvid Hunemo Ett år avslutta Menighetsnytt Arvid Hunemo ca. 6 nr i året Årsmøte 2014, Side 18

Årsmøte Vennesla frikirke 2012

Årsmøte Vennesla frikirke 2012 Årsmøte Vennesla frikirke 2012 Hans navn skal bli til evig tid; så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd (Salme 72:17) Onsdag 14. mars kl.19.00 Vennesla frikirke Årsmøte 2012, Side 1 Saksliste

Detaljer

Årsmøte Vennesla frikirke 2011

Årsmøte Vennesla frikirke 2011 Utlagt fredag 4.mars 2011 Årsmøte Vennesla frikirke 2011 Onsdag 16. mars kl.19.00 Vennesla frikirke Årsmøte 2011, Side 1 Vennesla frikirke Årsmøte 2011, Side 2 Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

KRANSELAG MENIGHETS EN STOR JESUS VENNESLA FRIKIRKE NYTT FOR STOR

KRANSELAG MENIGHETS EN STOR JESUS VENNESLA FRIKIRKE NYTT FOR STOR EN STOR JESUS Alle som har lagt turen innom Frikirka i Vennesla har vel lagt merke til Jesus- figuren som pryder veggen i front. Denne figuren og vår datter Gunnhild ga meg en liten tale for en del år

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Foretaksnr. 971120185 Utarbeidet av: Tveit Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Regnskapsførernummer 38573 Årsberetning 2012 Foreningens økonomi

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 740 670 630 480 GUDSTJENESTEDELTAGELSE - 2014 990 915 817 710 655 615 610 390 950 900 870 890 770 800 710 616 610 413 280 140 JAN FEBR MARS APRIL MAI JUN JUL

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Den evangelisk lutherske Frikirke Bærum menighet STYRINGSSTRUKTUR. 1 Organisasjon MENIGHETSMØTE MENIGHETSSTYRE. FriBU TRIMGRUPPE

Den evangelisk lutherske Frikirke Bærum menighet STYRINGSSTRUKTUR. 1 Organisasjon MENIGHETSMØTE MENIGHETSSTYRE. FriBU TRIMGRUPPE Den evangelisk lutherske Frikirke Bærum menighet STYRINGSSTRUKTUR 1 Organisasjon MENIGHETSMØTE ELDSTERÅD DIAKONRÅD BIBELGRUPPER FORMIDDAGSTREFF PASTOR MISJONSKOMITÉ MENIGHETSSTYRE FriBU FAMILIESAMLINGER

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010 Årsmøte Tau Bedehus 06.01.2010 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Onsdag 06.01.2010 kl 19.30 Andakt ved Arne Helleland Bevertning Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012

MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012 PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012 Fredag 16.30 Rundstykke + drikke 16.30-17.00 Guds ord og bønn 17.00-19.00 Strategi for satsningsområde misjon 19.00-20.00 Middag

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

REFERATER Godkjenning av referat fra forrige møte, 07.02.2012 Vedlegg: Referat fra møte 07.02.2012. Vedtak: Referatene tas til orientering

REFERATER Godkjenning av referat fra forrige møte, 07.02.2012 Vedlegg: Referat fra møte 07.02.2012. Vedtak: Referatene tas til orientering MODUM MENIGHETSRÅD Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 13.03.12 kl. 18.00-22.15. Åmot, 13.03.12 Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet

DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD TID: Tirsdag 11. februar 2014 kl. 18.30 STED: ÅPNING: TIL: Sakristiet i Tananger kirke Knut Erik Siv Elin Mæland Nelly Margrethe

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

Referat Årsmøte Hell Vel 2014

Referat Årsmøte Hell Vel 2014 Referat Årsmøte Hell Vel 2014 Onsdag 26.03 kl 19.00 på Hell Stasjon, lokale til Hell Communication Frammøte; Mette Olsen, Tommy Reinås, Ove Stavnås og Merete Aune Saksliste 1. Innkalling/saksliste Innkalling

Detaljer

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D Årsmøte referat Tid og sted: Tirsdag 29. januar 2013 kl. 19.00 på Rådhuset SAKSLISTE: 1. Åpning Det var 49 frem møtte på årsmøte 2. Konstituering a. Godkjenning av stemmeberettigede 47 personer b. Godkjenning

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 24.01.2011

Årsmøte. Tau Bedehus 24.01.2011 Årsmøte Tau Bedehus 24.01.2011 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Mandag 24.01.2011 kl. 19.00 Andakt ved Rekebord etter årsmøte Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg av

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Tananger kirke 11.02.2014

Tananger kirke 11.02.2014 Møtebok Blad 47 Fra kl 18.30 Til kl. 22:15 Tilstede på møtet Medlemmer ( angi ev. hvem som er fraværende) Siv Eliln Mæland Nelly Margrethe Hveding Jorunn Elin Haga Sigve Martin Mæland Knut Erik Hollund

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Trollrennet - søndag

Trollrennet - søndag G 8 år 1 km klassisk Einar Grindheim 4 John Dale Lie 2 DNS Øyvind Hoy 3 05:21 04:54 Påmeldte: 3 J 8 år 1 km klassisk Ingrid Marie Ekeland 11 08:06 Linnea Holbæk 6 07:38 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

16/8 Oppgave Gruppe Oppgave Ansvar Mobil Oppstartsgudstjeneste. 30/8 Oppgave Gruppe Oppgave Ansvar Mobil Nettressurs Stormen: Høst 2015, samling 1

16/8 Oppgave Gruppe Oppgave Ansvar Mobil Oppstartsgudstjeneste. 30/8 Oppgave Gruppe Oppgave Ansvar Mobil Nettressurs Stormen: Høst 2015, samling 1 Tjenesteoppgaver høsten 2015 Søndagskolen tips: Gå til op.sondagsskole.no, brukernavn 600218 og passord: SpVonn Se på menylinjen på toppen og klikk deg inn på bibelpakker. Du kan åpne bibelpakkene nedover

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer