Reparații capitale PAVILION SCOALA Centrul de Plasament Orlat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reparații capitale PAVILION SCOALA Centrul de Plasament Orlat"

Transkript

1 Proiect nr. 11/2015, Reparații capitale PAVILION SCOALA - Centrul de Plasament Orlat Reparații capitale PAVILION SCOALA Centrul de Plasament Orlat Comuna Orlat, str. Grănicerilor, nr. 113, jud. Sibiu D.A.L.I. Beneficiar: CENTRUL DE PLASAMENT ORLAT Elaborator: S.C. POINT VERDE S.R.L. Ianuarie 2017 Nr. Registrul Comerţului: J32/506/2014 / Cod Identitate Fiscală:

2 Proiect nr. 11/2015, Reparații capitale PAVILION SCOALA - Centrul de Plasament Orlat FOAIE DE CAPAT - Denumirea lucrării: Reparații capitale PAVILION SCOALA - Centrul de Plasament Orlat - Amplasament:: comuna Orlat, str. Grănicerilor, nr. 113, jud. Sibiu - Faza : D.A.L.I. - Beneficiar : CENTRUL DE PLASAMENT ORLAT - Investitor : CENTRUL DE PLASAMENT ORLAT - Proiectant general S.C. POINT VERDE S.R.L. SIBIU - Arhitectură S.C. POINT VERDE S.R.L. SIBIU - Rezistenta Birou de proiectare ing. Victoria SERBU PFA - Expertiza tehnica Expert tehnic ing. Sorin Inocentiu SERBU MDLPL Studiu geotehnic Hapca Ioan PFA - Instalatii sanitare si temice S.C. ART INSTAL S.R.L. SIBIU - Instalatii electrice S.C. ELVA DESIGN S.R.L. Sibiu - Proiect nr. 11/ Data elaborarii: Ianuarie 2017 Nr. Registrul Comerţului: J32/506/2014 / Cod Identitate Fiscală:

3 = LISTĂ DE SEMNĂTURI Şef proiect: arh. Mihai ŢUCĂ... Arhitectură: arh. Oana BELASCU... arh. Oana FARAGAU... arh. Radu HOROTAN... Expertiza Tehnica ing. Sorin Inocentiu SERBU... Rezistenta ing. Victoria SERBU... Geologie ing. Ioan HAPCA... Instalatii sanitare ing. Eugen MEZEI... Th. Carmen STANESCU... Instalatii termice ing. Radu MEZEI... Instalatii electrice ing. Daniel ASULTANEI... Th. Valer MITEA... Instalatii de detectie si alarmare ing. Sebastian PALAINEA... Nr. Registrul Comerţului: J32/506/2014 / Cod Identitate Fiscală:

4 BORDEROU PIESE SCRISE ŞI DESENATE A. Piese scrise Capitolul 1. Date generale pag.6 1 Denumirea investiţiei pag.6 2 Amplasamentul pag.6 3 Titularul investitiei pag.6 4 Beneficiarul investiei pag.6 5 Elaboratorul documentatiei - Proiectant general pag.6 6 Documentatii care au stat la baza DALI: pag.6 Capitolul 2. Descrierea investiţiei pag Situaţia existentă a obiectivului de investiţii pag Caracteristicile amplasamentului pag Caracteristicile constructiei pag Descrierea cladirii pag Situaţia existentă pag Valoarea de inventar a constructiei pag Actul doveditor al fortei majore nu este cazul. pag Concluzii ale raportului de expertiză tehnică pag Concluziile raportului de audit energetic pag Prezentarea de opţiuni posibile cumulate pag.16 Capitolul 3. Date tehnice ale investiţiei pag Arhitectură pag Măsuri propuse pentru asigurarea unei comportări corecte a clădirii corelată cu funcţiunea şi caracterul istoric descrise în opţiunea 2, recomandată: pag Instalaţii termice pag Instalaţii electrice pag Instalatii Sanitare pag detectie si alarmare pag Detalii tehnice ale investiţiei pag consumul de utilitati pag.31 Capitolul 4. Durata de realizare şi etapele principale pag.31 Capitolul 5. Costurile estimative ale investiţiei pag valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general pag eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei pag.32 Capitolul 6. Indicatori de apreciere a eficienţei economice: pag.32 Capitolul 7. Sursele de finanţare a investiţiei pag.33 Capitolul 8. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei pag.33 Capitolul 9. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei 9.1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA pag.33 Nr. Registrul Comerţului: J32/506/2014 / Cod Identitate Fiscală:

5 9.2. eşalonarea investiţei (INV/C+M): pag durata de realizare (luni) pag capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) pag alţi indicatori specifici domeniului în care este realizată investiţia pag.33 Capitolul 10. Avize şi acorduri de principiu pag certificatul de urbanism nr. 2137/ pag.36 Extras Carte Funciara pag avize de principiu pag.41 - sc Electrica SA pag acordul de mediu nr. pag alte acorduri si avize pag.43 - Aviz OCPI Sibiu pag.43 - Aviz telefonie pag.44 - Adresa ISC pag.45 Studiu geotehnic pag.46 Expertiza tehnica pag.50 B. Piese desenate 1. Plan Incadrare in zona 1:2000 S01 2. Situatie 1:1000 S02 3. Plan Subsol Scoala releveu 1:75 Rv Plan Parter Scoala releveu 1:75 Rv Plan Etaj Scoala releveu 1:75 Rv Plan pod Scoala releveu 1:75 Rv Plan invelitoare Scoala - releveu 1:75 Rv Fatada sud-vest Scoala releveu 1:75 Rv Fatada sud-est Scoala releveu 1:75 Rv Fatada nord-vest Scoala relveu 1:75 Rv Fatada nord-est Scoala releveu 1:75 Rv Sectiune Scoala releveu 1:75 Rv Plan Subsol Scoala propunere 1:75 A Plan Parter Scoala propunere 1:75 A Plan Etaj Scoala propunere 1:75 A Plan pod Scoala propunere 1:75 A Fatada sud-vest Scoala propunere 1:75 A Fatada sud-vest Scoala DEGRADARI 1:75 A Fatada sud-est Scoala propunere 1:75 A Fatada sud-est Scoala DEGRADARI 1:75 A Fatada nord-vest Scoala propunere 1:75 A Fatada nord-vest Scoala DEGRADARI 1:75 A Fatada nord-est Scoala propunere 1:75 A Fatada nord-est Scoala DEGRADARI 1:75 A Sectiune Scoala propunere 1:75 A29 Nr. Registrul Comerţului: J32/506/2014 / Cod Identitate Fiscală:

6 Capitolul 1. Date generale Obiectul proiectului: 1. Denumirea investiţiei Reparații clădiri pavilioane școală (clase), instalații, finisaje învelitoare fără modificări structurale. 2. Amplasamentul Comuna Orlat, str. Grănicerilor, nr Titularul investitiei CENTRUL DE PLASAMENT ORLAT 4. Beneficiarul investiei CENTRUL DE PLASAMENT ORLAT 5. Elaboratorul documentatiei S.C. POINT VERDE S.R.L. SIBIU Str. C. Noica 9 Sibiu, tel arh. Mihai Ţucă, membru OAR nr. 2821, specialist atestat MCC nr 172-S Numar proiect: 11/2015 Faza de proiectare: Documentatei de avizare a lucrarilor de interventii. 6. Documentatii care au stat la baza DALI: - Expertiza tehnica 0354/2015 intocmita de ing. Sorin SERBU - Studiu istorico arhitectural intocmit de sc Point Verde srl in Releveele constructiei intocmite de SC Point Verde SRL in Studiul geotehnic intocmit in 2015 de ing. Hapca Ioan - Tema de proiectare elaborata de investitor Capitolul 2. Descrierea investiţiei 2.1 Situaţia existentă a obiectivului de investiţii Caracteristicile amplasamentului Incadrarea in localitate si in zona: Comuna Orlat, str. Grănicerilor, nr. 113 Imobilele destinate reabilitării și înlocuirii învelitoarei din țigla ceramică se află în zona centrală comunei Orlat în apropiere de Piaţa centrală și de Biserica Catolică în frontul continuu al străzii Grănicerilor. Vecinătatea este caracterizată de clădiri cu preponderență de destinație rurală.imobilele studiate se află la numărul 113. Conform UTR-ului propus prin PUG-ul Orlatului, Centrul de plasament face parte din UTR-C Zona centrala: Str. Victoriei, str. Granicerilor, str. Cimitirului, str. Saliste si str. Avram Iancu. Imobilele de pe strada Granicerilor, la nr. 113 sunt monument istoric cu cod L.M.I. SB-II-a-B (RAN: ; ; ). Cele trei imobile ( Ansamblul fostului sediu al Nr. Registrul Comerţului: J32/506/2014 / Cod Identitate Fiscală:

7 Comandamentului Graniceresc ) fac parte din zona cenrtrala a satului Orlat, judetul Sibiu, si au fost construite in anul 1763 si transformate in sec. XIX si XX. Descrierea terenului Categoria de folosinţă Terenul se află în regim de proprietate cu drept de folosinta asupra a mp, avand destinatia curti si constructii. Beneficiarului investitiei detine in proprietate exclusivă spatiul cu destinația de Centru de plasament. Suprafaţă, formă, dimensiuni Terenul, de formă de dreptunghi alungit amplasat cu latura lungă spre spre stradă constituie curtea interioară a imobilului și are o suprafaţă totală de mp. Vecinătăţi: - la E : comuna Orlat - la V : str. Grănicerilor Incadrarea construcţiei pe categorii şi clase de importanţă Zona eoliana de calcul «A», conf. STAS 10101/20-90 Zona seismica de calcul «D» (conform hartii de zonare seismica din Normativul P100/92); - valoarea de vârf a acceleraţiei orizontale a terenului : ag= 0,16 - valoarea perioadei de control (perioada de colţ) : Tc= 0,7 sec Construcţia se încadrează în clasa de importanţă şi de expunere la seism III căreia îi corespunde factorul de importanţă γi=1.00 Zona climatica de calcul «B», conf. STAS 10101/21-92 Temperatura exterioara de calcul corespunzatoare perioadei reci este : Tei = 15 0 C Umiditatea relativa exterioara de calcul corespunzatoare perioadei reci este : Фei = 90 % Temperatura exterioara de calcul corespunzatoare perioadei calde este : Tev = C Umiditatea relativa exterioara de calcul corespunzatoare perioadei calde este : Фev = 45 % Categoria de importanta: C (Cf. H.G. nr. 766/97) Grad de rezistenta la foc: III (Cf. Normativ P ) Condiţiile de amplasare şi de realizare ale construcţiilor Amplasament și destinații: neschimbate- conform certificatului de urbanism nr. 386/III-A-3 din 19/10/2015, emis de Primăria comunei Orlat; Relaţia Imobilului cu construcţiile învecinate - la E : comuna Orlat - la V : str. Grănicerilor Reţele edilitare care traverseaza terenul, restricţii impuse de acestea, distanţe de protectie; Nr. Registrul Comerţului: J32/506/2014 / Cod Identitate Fiscală:

8 Pe terenul studiat nu se afla retele publice si restrictii aferente. Modul de asigurare a utilitatiilor Terenul este echipat cu racorduri la retelele de energie electrică, apa canal, gaze naturale Caracterisiticile constructiei - funcţiunea: Spații învățământ, Centru de plasament Elemente de trasare - Nu este cazul S Teren = mp S construita totala teren = 1561,30 mp S desfasurata totala teren ~ 1967,48 mp POT 12% CUT 0,16 SCOALA: Arie construită existenta si propusa - scoala = 314,19 mp Aria construita desfasurata existenta si propusa - scoala = 628,38 mp SUPRAFETE UTILE EXISTENTE SI PROPUSE SCOALA: S - 1 Sala multifunctionala Suprafata utila existenta totala scoala subsol S - 1 Sala multifunctionala Suprafata utila propusa totala scoala subsol P - 1 Cabinet consiliere 33.8 P - 2 Sala clasa 28.9 P - 3 Camera 11.6 P - 4 Sala clasa 33.4 P - 5 Sala clasa 31.4 P - 6 Hol acces 27.9 P - 7 Cabinet psihologic 30.2 P - 8 Windfang 6.5 P - 9 Spatiu tehnic 5.7 P - 10 Grup sanitar 2.0 Suprafata utila existenta totala scoala parter P - 1 Cabinet consiliere 33.8 P - 2 Sala clasa 28.9 P - 3 Grup sanitar 11.6 P - 4 Sala clasa 33.4 Nr. Registrul Comerţului: J32/506/2014 / Cod Identitate Fiscală:

9 P - 5 Sala clasa 31.4 P - 6 Hol acces 27.9 P - 7 Cabinet psihologic 30.2 P - 8 Windfang 6.5 P - 9 Spatiu tehnic 5.7 P - 10 Grup sanitar 2.0 Suprafata utila propusa totala scoala parter E - 1 Sala de clasa 37.1 E - 2 Sala de clasa 31.0 E - 3 Sala de clasa 47.6 E - 4 Hol 32.5 E - 5 Sala de clasa 30.2 E - 6 Sala de clasa 39.6 E - 7 Spatiu tehnic 5.9 Suprafata utila existenta totala scoala etaj E - 1 Sala de clasa 37.1 E - 2 Sala de clasa 31.0 E - 3 Sala de clasa 47.6 E - 4 Hol 32.5 E - 5 Sala de clasa 30.2 E - 6 Sala de clasa 39.6 E - 7 Spatiu tehnic 5.9 Suprafata utila propusa totala scoala etaj Arie utila existent scoala subsol = 89,73 mp Arie utila existent scoala parter = 211,50 mp Arie utila existent scoala etaj = 224,10 mp Arie utila propusa scoala subsol = 89,73 mp Arie utila propusa scoala parter = 211,50 mp Arie utila propusa scoala etaj = 224,10 mp Gabarit general construit scoala 23,22 x 14,57 ml... P = 75,59 ml H cornişa scoala - 6,63m H coama scoala - 13,98 m Parametrii existenţi enunţaţi mai sus nu vor fi modificaţi în urma realizării lucrărilor de reabilitare şi modernizare Descrierea cladirii Încadrarea în localitate Nr. Registrul Comerţului: J32/506/2014 / Cod Identitate Fiscală:

10 Imobilele destinate reabilitării se află în zona centrală comunei Orlat în apropiere de piaţa centrală și de Biserica Romano-Catolică, în frontul continuu al străzii Grănicerilor. Date istorico-arhitecturale Cele trei corpuri de cladire aliniate la strada Granicerilor sunt construite in jurul anilor 1763 si au deservit ansamblul fostului sediu al comandamentului graniceresc de la Orlat. Ele sunt clasate ca monument instoric de arhitectura de categoria B si sunt propuse a se reabilita in scopul folosintei de catre Centrul de plasament Orlat. Caracteristici tehnice Pe terenul actual se află o construcţie S+P+E cu şarpanta de lemn, cu destinaţia de şcoală gimnazială, o construcție subsol si parter cu destinația de administrație și o construcție S+P+E cu destinația de club. Faţadele principale sunt impunătoare, compuse din simetrie, cu opt travei, respectiv patru șî șase, fiind tencuite și zugrăvite. In accentul principal se află cele două intrări acestea fiind marcate prin porți mari de fier. Configuraţia planimetrică este rigidă şi echilibrată, cu curte interioară dreptunghiulară simetrică faţă de corpurile de clădiri. SUPRAFAŢĂ TOTALĂ TEREN = mp SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ pavilion Scoala: = mp Situatia existenta Arhitectura Scoala adaposteste sali de clase, un grup sanitar, depozitari. Administratia cuprinde patru birouri, un oficiu si un hol de distributie. Se afla un mic grupa sanitar pentru salariati. Clubul are in componenta o sala multifunctionala, camere fara o functiune clara in prezent si o sala de dusuri, nefunctionala. Nu exista grupa sanitar. Subsolul nu este folosit in niciun corp de cladire. Toate cele trei cladiri au forma dreptunghiulara in plan, fiind aliniate cu latura lunga la drumul judetean. Intre cladirea administrativa si club exista o incinta imprejmuita cu zid, cu o poarta din lemn catre strada. Cele trei cosntructii au elemente constructive similare. Zidaria este portanta, din caramida plina cu mortar de var/nisip/pamant, fundatiile sunt partial din caramida si partial din piatra de rau sau piatra sparta de cariera. Scoala Constructia se dezvolta pe verticala pe trei niveluri S+P+E si se compune din fundatii continue sub zidurile de caramida plina, realizate din lespezi de piatra si caramida. Sprastructura este din zidarie portanta. Planseul de peste subsol este realizat din bolti cilndrice de caramida, cel de peste parter este din beton armat (on interventie partiala din sec. XX) iar cel de peste etaj din lemn. Acoperisul este de tip sarpanta dulghereasca din lemn de rasinoase pe scaune, avand invelitoarea realizata din tigle solzi. Faţada principală a scolii este structurată pe trei travei, cu cele doua laterale cu cate doua ferestre din doua canaturi, iar cea centrala cu trei ferestre identice, dispuse la fata exteriara a zidurilor. Soclul este inalt de un metru si prezinta degradari majore la nivelul tencuielii, exfolieri datorita umiditatii si pete de saruri pana la inaltimea de 1,20-1,50m, sub ferestrele parterului. Fatada este simetrica, bordata cu Nr. Registrul Comerţului: J32/506/2014 / Cod Identitate Fiscală:

11 bosaje din tencuiala, in partea centrala are montata o placuta metalica pe care scrie denumirea Centru de plasament Orlat si stema localitatii. Acoperisul este in doua ape cu sarpanta de lemn si tigla ceramica, tesit la colturi sub inclinatia de 45 grade. Se pot observa doua cosuri de fum simetrice si unul mai mic intre ele. La strada exista o lucarna mica de aerisire iar inspre curtea iterioara sunt doua simetrice, cu acoperire in trei ape si cornise din lemn profilat. Dinspre strada se observa in partea dreapta un cos masiv langa cladire, ce apartine vechii centrale termice, actualmente nefiolosita. Ferestrele au tamplarii din lemn vopsite bordo, iar cercevelele sunt vopsite in alb. Inspre curte, se poate observa o extensie a constructiei care gazduieste un spatiu tehnic. Cornisa este lata, fara profile (sper deosebire de cea de la strada), iar accesul se face central printr-o scara de acces. Fatadele laterale sunt simple, doar fatada stanga are doua ferestre intr-o parte, atat la la parter cat si etaj, iar bosajele de la colturi sunt intoarse doar dinspre fatada de la strada, nu si cea din curte. Instalatii sanitare Pavilion şcoală Imobilul este prevăzut cu Sparţial + P + E şi are în componenţă săli de clasă un mic grup sanitar sub scară la parter şi o centrală termică. Imobilul nu respectă normele de igienă necesare unui spaţiu de învăţămînt, nu are în dotare grupuri sanitare pentru elevi. Instalatia de apa rece de menajeră existentă este executată cu tevi de oţel zincat, uzate fizic, avînd o durată de folosinţă de peste 25 ani. Conductele de alimentare cu apă rece menajeră prezintă un grad avansat de uzură iar îmbinările între ţevi şi robineţi prezinta scurgeri şi lacrimări, ceea ce crează un grad mare de umezeală. Instalatia de canalizare menajeră este executată cu tevi de fonta, tevi uzate fizic, avînd o durată de folosinţă de peste 25 ani. Conductele de canalizare menajera prezintă un grad avansat de uzură, cu un randament scăzut, care prezintă scurgeri si lăcrimări pe la îmbinări. În aceste conditii, apele uzate menajere se înfiltrează în pereţi facilitînd apariţia igrasie şi în sol poluînd mediul. Reţele stradale existente Pe str. Grădinarilor avem următoarele reţele de apă rece menajeră şi canalizare menajeră : - reţea de apă rece menajeră PEHD 160mm, prevăzută cu hidrant de incendiu exterior Dn 100mm în dreptul intrării în şcoală - reţea canalizare menajeră TbDn 300 Branşament apă rece existent Necesarul de apă pentru întreaga şcoală este asigurat de branşamentul existent de polietilenă de PEHD 75 mm, ce este montat sub adîncimea de îngheţ -1,00ml şi este racordat la căminul apometru existent în incintă. Căminul apometru C.A. ex. este prevăzut cu instalaţie de contorizare cu Dn 15 mm, doi robineţi de trecere cu bilă R21/2" şi un reductor de presiune. Racorduri canalizare menajeră existente Apele uzate menajere provenite de la obiectele sanitare afente grupurilor sanitare proiectate şi existente pe toată şcoala se vor colecta cu ajutorul tuburilor de polipropilenă cu mufă şi garnitură de cauciuc astfel : Nr. Registrul Comerţului: J32/506/2014 / Cod Identitate Fiscală:

12 - apele uzate menajere provenite de la pavilion şcoală, bucătărie şi pavilion cazare sînt colectate şi deversate în canalizarea existentă în incintă în dreptul intrării, prin tuburi cu mufă silere - PVC - KAEM 160mm. Din această canalizare apele uzate menajere sînt deversate în canalizarea comunală existent pe str.grănicerilor. - apele uzate menajere provenite de la pavilion administrativ, pavilion club, spălătorie şi bucătărie sînt colectate şi deversate în canalizarea existentă în incintă între pavilioane prin tuburi cu mufă silere - PVC - KAEM 160mm. Din această canalizare apele uzate menajere sînt deversate tot în canalizarea comunală existent pe str.grănicerilor. Alimentarea cu energie electrica: In prezent, starea retelei de alimentare cu energie electrica este precara, conductorii sunt din aluminiu iar tablourile electrice nu sunt conforme cu normativele in vigoare. Exista o serie de improvizatii periculoase care constituie un real pericol in functionarea celor trei cladiri. Iluminatul nu este corespunzator functiunilor de invatamant. Scoala Din reteaua de energie electrica printr-un bransament electric trifazat aerianse alimenteaza firida de racord electric FRE amplasata pe peretele exterior a cladirii. Din FRE existenta se alimenteaza tabloul electric contori TEContori existent, Din TE Contori existent printr-o coloana electrica trifazata se alimenteaza tablourl electric general TEG. Scoala nou proiectata si amplasat in holul de la parterul cladiri. Deasemenea din TE Contori se alimenteaza printr-o coloana electrica subterana tabloul electric general TEG cladire administrativa nou proiectata, si printr-o coloana electric subterana un corp de cladire care nu face obiectul prezentului proiect,dar care ramine in functiune. Caracteristicile energetice ale scolii nou proiectata sunt. Putere instalata 14kW Putere max.simultan absorbita 12kW Tensiunea de alimentare 380V Instalatii termice Imobilul pavilon scoala este incalzit cu o baterie de 2 centrale murale de 24kw cu tiraj fortat, cu preparare a apei calde menajere in mod insatnt, cu functionare pe combustibil gazos cu randament minim garantat de 92%. Sistemul are o vechime de aproximativ 5 ani. Instalatiile de incalzire sunt compuse din tevi de otel si corpuri de incalzire statice din fonta, cu o vechime de peste 10 ani (cca. 40 ani). In zona circuitelor celor mai dezavantajate, corpurile de incalzire nu mai funcitoneaza corect, instalatia fiind prevazuta cu vase de aerisire care nu se mai incadreaza in parametri de functionare. Prin urmare, instalatia de incalzire existenta are un randament scazut, fiind uzata fizic si moral si de asmenenea nu mai prezinta siguranta in exploatare. Totodata ea nu mai corespunde cerintelor normelor in vigoare. Instalatii de detectie si alarmare In prezent in complexul celor trei cladiri nu este implementat un sistem de detectie si alarmare la incendiu. Nr. Registrul Comerţului: J32/506/2014 / Cod Identitate Fiscală:

13 2.1.5 Valoarea de inventar a constructiei ,42 lei Actul doveditor al fortei majore nu este cazul 2.2 Concluzii ale raportului de expertiza tehnica nr 0354/II/2015 Investigaţiile întreprinse au avut drept scop identificarea şi stabilirea structurii de rezistenţă şi starea ei precum şi starea finisajelor şi instalaţiilor. Comportarea in timp este buna, starea tehnica este satisfacatoare iar uzura cladirii este normala. Ţinând cont de gradul de asigurare la acţiuni seismice, de lipsa unor instalaţii şi de prezenţa unor instalaţii învechite, de clasa de importanţă a construcţiei şi de intenţia beneficiarului de a exploata în continuare clădirea cu aceeaşi destinaţie, se propun măsuri aplicabile cu menţinerea arhitecturii, configuraţiei şi funcţiunii existente. Prin urmare, se impun masuri urgente de reabilitare, dupa cum urmeaza: - Refacerea invelitorii - Inlocuirea structurii din lemn a sarpantei acolo unde este cazul - Reparatii de finisaje interioare si exterioare - Amenajarea unui grup sanitar in cadrul scolii si al clubului Reparatiile nu afecteaza stabilitatea si rezaistenta cladirilor existente. Expertiza nu prevede solutii alternative, dat fiind faptul ca nu se impun consolidari, ci doar reparatii locale. Intervenţiile propuse prin schimbarea functiunii - lucrări de renovare si inlocuire de finisaje - nu afectează stabilitatea structurală a clădirilor. Reparatiile la sarpanta se vor executa in situ, dupa detaliile de rezolvre tehnica traditionale. Efectuarea de masuri de eliminare a umiditatii are consecinte pozitive asupra stabilitatii constructiei, eliminarea apei de infiltratie va prezerva liantul din zidaria fundatiilor si a soclului. Repararea integrala a invelitorilor va asigura comportarea corespunzatoare a structurii sarpantei. Nu se prevad masuri de modificare a structurii. Se vor efectua compartimentari usoare din finisaje uscate pentru realizarea unor grupuri sanitare. Masuri care nu impun consolidari locale. 2.3 Concluziile raportului de audit energetic Conform art.2 din Ordinul nr.863/2008 pentru aprobarea,,instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al docu-mentaţiei tehnico economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de intervenţii raportul de expertiza poate fi elaborat prin metoda evaluarii calitative. Recomandarea expertului asupra soluţiei optime din punct de vedere tehnic şi economic, în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, este Optiunea 2. Aceasta asigură reabilitarea clădirii din punct de vedere al instalaţiilor, soluţia asigurând rezolvarea problemelor majore cu care se confruntă în prezent clădirea. Prin realizarea acestor lucrări se reduce emisia de dioxid de carbon şi se reduce consumul de gaz metan. In situaţia în care beneficiarul nu Nr. Registrul Comerţului: J32/506/2014 / Cod Identitate Fiscală:

14 poate realiza Optiunea nr.2, se recomandă realizarea opţiunii nr.1 cu masurile de termoizolare a planseului de peste etaj si de inlocuire a invelitorilor. Prezentarea de opţiuni posibile c.1 Opţiunea nr.1 Se va inlocui integral invelitoarea si se va termoizola in pod planseul de peste etaj. Nu se realizează nicio intervenţie la nivelul instalatiilor. Se continuă doar cu menţinerea în funcţiune a instalaţiilor existente. Aceasta presupune următoarele: -puterea electrică instalată rămane egală cu cea existentă -consumurile şi costurile energiei electrice vor rămane cel puţin egale cu cele existente - debitul de gaz metan rămâne neschimbat -consumul şi costul gazului metan vor rămane aceleaşi Deoarece preţul energiei va creste, costurile cu energia electrică şi cu gazul metan vor creste. Se vor efectua lucrări de reparaţii doar în urma unor reclamaţii venite din partea utilizatorilor. Concluzii asupra optiunii nr.1: -în cel mai bun caz puterea instalată se păstrează -datorită uzurii fizice şi morale ale tuturor aparaterlor şi dispozitivelor va creşte consumul de energie electrică şi de gaz metan -performanţele instalaţiilor existente sunt sub limita de confort impusă de standardele în vigoare. - comportarea cladirii la factorii climatic se imbunatateste doar la nivelul podului. c.2 Opţiunea nr. 2 a) Refacerea finisajelor si eliminarea umiditatii prin inlocuirea invelitorii, system de drenaj si hidroizolatii vertical la nivelul fundatiilor, inlocuirea tamplariei si montarea de geamuri termoeficiente. b) Modernizarea instalaţiei electrice de iluminat şi prize - demontarea instalaţiei electrice interioare vechi şi realizarea uneia noi, executată cu conducte din cupru cu mantale rezistente la foc - înlocuirea tuturor aparatelor electrice de iluminat vechi cu aparate noi posibil de echipat cu LED-uri. - toate aparatele electrice vor avea gradul de protecţie IP55 b) Modernizarea instalaţiilor termice interioare -realizarea unei instalaţii de încălzire în toate spaţiile care se pretează unei astfel de soluţii -montarea de radiatoare tip panou. Concluzii asupra opţiunii nr.2: -reducerea puterii electrice instalate pentru instalaţia de iluminat -creşterea confortului termic -eliminarea pericolului de accidentare prin reducerea temperaturii agentului termic - comportarea mai buna a cladirii la factorii climatic, pierderi micsorate de energie prin elementele constructive, uscarea zidariei si incalzirea spatiilor subsolului. c.3 Avantajele opţiunii recomandate Optiunea nr.4 care este recomandată prezintă urmatoarele avantaje: - folosirea lămpilor cu LED-uri asigură condiţii pentru păstrarea în timp a performanţelor sistemului, LED-urile având o medie de viaţă de de ore -folosirea lămpilor cu LED-uri conduce la economia de energie electrică -datorită funcţionării în regim de joasă temperatură a instalaţiei termice, se reduce consumul de gaze naturale Nr. Registrul Comerţului: J32/506/2014 / Cod Identitate Fiscală:

15 - uscarea zidariei si rezistenta mai mare a elementelor constructive la transferul de caldura vor genera economii de energie. 2.4 Prezentarea de opţiuni posibile cumulate Opţiunea nr. 1 Se va inlocui integral invelitoarea si se va termoizola in pod planseul de peste etaj. Nu se realizează nicio intervenţie la nivelul instalatiilor. Se continuă doar cu menţinerea în funcţiune a instalaţiilor existente. Concluzii opţiunea nr.1 Consumurile de energie raman aceleasi, insa starea fizica a retelelor de instalatii se va deteriora in continuare, generand degradari accelerate asupra cladirii. Reteaua de alimentare cu energie electrica ramane un potential pericol de incendiu, fiind dimensionata pentru o utilizare corespunzatoare echipamentelor de acum 50 de ani. Umiditatea din pereti va continua sa degradeze zidaria si finisajele din lemn, generand o comportare deficitara si posibil o infectare cu ciuperci a structurii lemnoase Opţiunea nr. 2 Se realizează modernizarea instalaţiilor (sanitare, termice, electrice, şi protecţie) astfel noile finisaje propuse să nu fie compromise din start. Se realizeaza un drenaj si o hidroizloare veritcala a fundatiilor, generand o eliminare progresiva a umiditatii ascensionale. Se inlocuiesc toate tamplariile ferestrelor folosind geamul termoeficient. Se introduce un system de detectie si alarmare la incendiu. Concluzii opţiunea nr.2 Prin implementarea masurilor descrise mai sus se va obtine o comportare imbunatatita a cladirilor la frig si cald, se va insanatori zidaria si elementele structural afectate de umezeala. Realizarea unei inlocuiri complete a instalatiilor sanitare si termice are ca efect insanatosirea zidariilor afectate de infiltratii. Prin implementarea unui control al umiditatii si calitatii aerului interior se va obtine eliminarea condensului si a igrasiei. Prin asigurarea unui climat constant si printr-o gestiune automatizata a instalatiilor se vor obtine reduceri ale consumurilor de utilitati, in sensul optimizarii acestuia. Sistemul de detective si alarmare va constitui un mijloc suplimentar de protective impotriva focului, corespunzator functiunilor prezente. CONCLUZII: Se recomanda implementarea masurilor din optiuniea nr. 2, care integreaza masuri complete privind functionarea in conditii optime a cladirii, atat din opunct de vedere asupra starii fizice, cat si din cel al infrastructurii. Se va otine o imbunatatire a comportarii in timp prin eficientizarea consumurilor de utilitati datorita imbunatatirii elementelor constructive. Totodata, se va imbunatati calitatea spatiilor din punctul de vedere al utilizatorilor curenti (copii, personal didactic). Optiunea nr. 1 constituie doar o masura de interventie de urgenta care ar putea sa stopeze o degradare accelerata, insa aceasta nu solutioneaza decat partial cauzele deteriorarii. Capitolul 3. Date tehnice ale investiţiei Sunt necesare masuri de refacere a finisajelor si instalatiilor, in scopul imbunatatirii comportarii cladirlor si insanatosirii elementelor structurale si nestructurale. De asemenea se impun masuri de adaptare la funcitunea existenta, prin refacerea sistemulu de ilumiat si inserarea de grupuri sanitare, actualmente inexistente. Nr. Registrul Comerţului: J32/506/2014 / Cod Identitate Fiscală:

16 .1 Arhitectură Măsuri propuse pentru asigurarea unei comportări corecte a clădirii corelată cu funcţiunea şi caracterul istoric descrise în opţiunea 2, recomandată: FATADE 1. Reparatii parţiale la şarpante, inlocuire material lemnos degradat, tratament ignifuc si fungicid. 2. Strat folie hidroizolanta peste astereala lemn rasinoase, tratata ignifug si fungicid 3. Desfacere si inlocuire în totalitate a ţiglei solzi ceramice, dispusa pe latuire dubla. Se prevad elemente taietoare de zapada. 4. Reparatii la lucarnele existente, cu lemn profilat dupa modelul existent. Se vor aplica tratamente de protectie cu bait. 5. Reparatii tencuieli la cosurile de fum, cu inlocuire patrtiala superficiala a caramizilor degradate. Se prevad sorturi de tabla zincata perimetral cosurilor. 6. Inlocuire completa a jgheaburilor si burlanelor din tabla zincata. 7. Reparatii tentuieli exterioare, aplicare tencuieli pe baza de var trass. Stratul de suprafata se va nivela cu tinci de reparatii compatibil cu stratul suport si asimilat texturii tentuielilor de asanare de la soclu. 8. Refacere bosaje din tencuiala de var trass, dupa modelul existent, folosind sipci din lemn. 9. Refacere braie si profile de cornisa din mortare de reparatii. Se vor executa prin tragere cu sablonul, dupa modelul existent prelevat din teren. 10. Desfacere integrala a tencuielilor de soclu, eliminare tencuieli pe baza de ciment, curatare rosturi in profunzime. Aplicare tencuieli macroporoase de asanare pe cca. 1,5 m de la CTN, pe strat de amorsare si dupa rostuire. 11. Aplicare zugraveli be baza de silicat culoare S-0505-Y10R in campul fatadelor si S-5020-Y10R la soclu, paletar referinta tip NCS Lasselsberger Knauf. 12. Inlocuire completa a tamplariile ferestrelor cu ferestre din lemn cu geam termoeficient. Montare tamplarii cu un rand de cercevele. Se vor copia detaliile de frezare si de impartire a tamplariilor. Se pot refolosi elementele decorative care vor fi curatate in prealabil. De la caz la caz se vor folosi elementele de feronerie (zavoare, cremoane). 13. Desfaceri goluri ferestre obturate, montare tamplarie lemn cu geam termoeficient confectionata dupa modelul existent. 14. Confectionat poarta lemn masiv scanduri rasinoase si sipci, refolosire feronerie existenta, tratament cu vopsea pe baza de apa. SUBSOL 15. Evacuare pamant de umplutura pana la baza fundatiei (cca. 35 cm), asternere strat de pietris spalat. Se va monta apoi un strat de nisip de 5 cm peste doua straturi Nr. Registrul Comerţului: J32/506/2014 / Cod Identitate Fiscală:

17 geotextil, peste care se monteaza pardoseala de caramida dispusa orizontal, tesuta in spic. 16. Tratament chimic preventiv al zidariei impotriva ciupercii de casa cu solutie Diffusit M (pe bază de acid boric şi borax) în concentraţie de 15 %, prin pulverizare de două ori consecutiv. 17. Curatare mecanica a rosturilor, rostuire cu mortare de asanare, tratament al zidariei cu apa de var sau impregnant de tip wasserglass. 18. Montare tamplarii din lemn cu geam termoeficient. Se prevede incalzirea usoara a subsolurilor, pentru o uscare temperata constanta, corelata cu o ventilare continua. 19. Refacere scari din caramida dispusa pe cant, pe un pat de mortar cu fundatie locala din beton simplu. 20. Sapatura perimetrala si amplasarea de drenaje la baza fundatiilor, cu colectare in reteaua existenta de canalizare. Aplicare hidroizolatie la rece a peretilor verticali subterani si membrana de protectie cu ploturile dispuse catre hidroizolatie. PARTER si ETAJ 21. Desfacere pardoseli existente (ciment, lemn sau gresie ceramica) si evacuare structura pardoseala oarba din lemn. Se va elimina stratul de umplutura de peste bolti. Se vor curata boltile si se vor trata cu solutie impotriva ciupercii de casa cu solutie Diffusit M (pe bază de acid boric şi borax) în concentraţie de 15 %, prin pulverizare de două ori consecutiv. Se va amplasa un strat de umplutura din cheramzit sau similar, peste care se monteaza structura din lemn, pardoseala oarba si parchetul din lemn masiv, slefuit si lacuit. Se vor monta scafe din lemn stejar profilat. 22. Reparatii tencuieli interioare folosind mortare pe baza de var/trass. Se va aplica un tinci fin de reparatii si zugraveli silicatice de interior. Se vor pastra scafele in arc de cerc si detaliile de tencuire. Se vor elimina toate lambriurile din pfl existente la parter. Nu se vor folosiv la pereti vopsele de ulei sau placari ceramice (cu excepotia grupurilor sanitare. 23. Compartimentari din gips carton pentru spatii cu umiditate ridicata si placaje ceramice la pardoseli peste membrane hidroizolante dispuse in dublu strat. Pereti se vor placa cu faianta pana la cota de cca 1,8 m de la pardoseala. 24. Reparatii usi interioare cu inlocuire partiala a materialului lemnos. Aplicare vopsele pe baza de apa. Curatare feronerie oroginala si protejare cu lac pentru metal pe baza de terpinol si ceara. Se vor inlocui toate pragurile folosind scandura din lemn de stejar lacuit. 25. Montare pervazuri interioare profilate, din lemn masiv rasinoase, grosime minima 28 mm, tratat prin vopsire cu vopsele pe baza de apa. SARPANTA 26. Evacuare integrala a molozului si umpluturilor de peste planseul etajului, curatare prin aspirare. Montare strat termoizolant din vata minerala 20 sm asezata Nr. Registrul Comerţului: J32/506/2014 / Cod Identitate Fiscală:

18 peste planseul etajului. Se prevede o podina de intretinere din lemn rasinoase dispusa peste structura corzilor sarpantei. 27. Tratament ingnifug si fungicid (Solutie Diffusit S) a intregii structuri lemnoase. 3.2 Instalatii termice De la cazanele existente agentul termic va fi vehiculat pana la ansamblul distribuitor colector existent prin intermediul pompelor furnizate in furnitura centralelor. Din distribuitorul centralelor agentul termic va fi furnizat catre corpurile de incalzide statie proiectate. Asigurarea instalatiei contra suprapresiunilor cauzate de dilatarea apei se realizeaza in sistem inchis prin intermediul unui vas de expansiune inchis si doua supape de siguranta. Corpurile de incalzire vor fi radiatoare de tip panou model compact, echipate cu robineti cu dublu reglaj si robineti de aerisire manuali pe fiecare radiator. Robinetul dublu reglaj de tur va fi cu cap termostatic pentru reglarea facila a temperaturii aerului din incapere. Conductele folosite vor fi din teava de cupru pentru diametre pana la 35 mm, izolate termic si anticondens, teava de otel sudata la distribuitor si teava de cupru pentru conductele de apa menajera. Elementele fierbinti ale instalatiei vor fi prevazute cu masti de protectie, pentru a nu intra in contact cu copiii. 3.3 Instalatii electrice In scoala se va realiza un iluminat general cu corpuri de iluminat fluorescente in Sali de clasa,cabinete, si cu corpuri de iluminat incandescente pe holuri si magazii. Sursa de iluminat poate fi si pe baza de LED. Circuitele electrice de iluminat se vor executa cu cabluri CYY-F 3x1,5 mmp protejate in tuburi de protectie flexibile din plastic cu rezistenta la propagarea flacarii montate ingropat in perete si in tuburi flexibile metalice acolo unde cablurile se pozeaza pe materiale combustibile. Intrerupatoarele si comutatoarele se vor monta la inaltimea de 1,5 m de la nivelul pardoselii finite. Circuitele de priza se vor executa cu cabluri CYY-F protejate in tuburi de protectie flexibile din plastic cu rezistenta la propagarea flacarii montate ingropat in perete si in tuburi flexibile metalice acolo unde cablurile se pozeaza pe materiale combustibile. In scoala s-au prevazut circuite monofazice pentru prize care se vor monta la inaltimea de 2,0m de la pardoseala protejate cu disjunctoare diferentiale. Prizele folosite vor fi bipolare cu contacte de protectie. Cablurile vor fi de tip CYY-F cu sectiuni prezentate in schemele monofilare. Protectia instalatiilor electrice la supracurenti se realizeaza prin aparate automate de protectie: sigurante fuzibile, intrerupatoare cu declansatoare. Se vor respecta cu strictete conditiile impuse de normativul NP I Impotriva trasnetului s-a prevazut o instalatie de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice,o instalatie paratrasnet in conformitate cu normativul I Nr. Registrul Comerţului: J32/506/2014 / Cod Identitate Fiscală:

19 Sistemul de paratrasnet se compune dintr-un paratrasnt cu dispozitiv de amorsare PREVECTRON 2,un catarg de fixare pt.paratrasnet,un conductor de coborare legat la priza de pamant prin intermediul unei piese de separatie. Paratresnetul PDA (protectie cu dispozitiv de amorsare) va fi instalat pe acoperis in farful unui catarg de otel deasupra coamei acoperisului. PDA printr-un cablu de CU cu D=8mm si prin intermediul a doua piese de separatie se va lega la priza de pamant comuna celor doua tipuri de instalatii. 3.4 Instalatii sanitare Scoala Imobilul este prevăzut cu Sparţial + P + E şi va fi dotat suplimentar cu un grup sanitar fete şi un grup sanitar băieţi, fiind recompartimentat astfel : Subsol parţial hol acces / casa scării - magazie - arhivă Parter ± hol intrare - casa scării - 3 săli de clasă - cabinet consiliere - cabinet psihologic - grup sanitar nou creat pentru fete - grup sanitar nou creat pentru băieţi - grup sanitar profesori existent sub scară - spaţiu depozitare Etaj casa scării - hol principal - 4 săli de clasă - sală şedinţe Grupul sanitar pentru băieţi a fost prevăzut cu : - 1 wc. din porţelan sanitar, - 2 pisuare - 1 lavoare din porţelan sanitar - accesoriile necesare - oglindă, etajeră, portprosop,etc Grupul sanitar pentru fete a fost prevăzut cu : - 2 wc-uri. din porţelan sanitar - 1 lavoare din porţelan sanitar - accesoriile necesare - oglindă, etajeră, portprosop,etc Grupul sanitar pentru profesori a fost prevăzut cu : - 1 wc. din porţelan sanitar Nr. Registrul Comerţului: J32/506/2014 / Cod Identitate Fiscală:

20 - 1 lavoar din porţelan sanitar - accesoriile necesare - oglindă, etajeră, portprosop,etc Branşament apă rece menajeră proiectat Debitul de calcul necesar alimentării cu apă rece menajeră a tuturor obiectelor sanitare, conform breviarului de calcul este de Qc = 0,50 l/s Acest debit va fi transportat de două branşamente : - un branşament proiectat de polietilenă de PEHD 32 mm ce va alimenta pe sub pardoseala parterului prin umplutura de pămînt coloanele de apă rece menajeră A1, A2, A3, aferente grupurilor sanitare nou create pentru fete şi băieţi - un branşament proiectat de polietilenă de PEHD 25 mm ce va alimenta pe sub pardoseala parterului prin subsolul parţial coloana de apă rece menajeră A4, aferentă grupului sanitar profesori şi centra termică existentă. Branşamentele se vor montra sub adîncimea de îngheţ -1,00ml/faţă de cota terenului amenajat şi se vor racorda la distribuţia proiectată. Alimentare cu apă rece şi caldă menajeră Alimentarea cu apă rece şi caldă menajeră a tuturor obiectelor sanitare se va face prin intermediul legăturilor, coloanelor şi distribuţiei astfel : Distribuţie Distribuţia de apă rece menajeră se va executa cu ţeavă de polietilenă de tip PEHD 32mm/respectiv PEHD 25mm. Traseele se vor executa conform planului subsol. Vom avea două distribuţii - o distribuţie de polietilenă de PEHD 32 mm ce va alimenta cu apă rece menajeră, pe sub pardoseala parterului prin umplutura de pămînt coloanele de apă rece menajeră A1, A2, A3, aferente grupurilor sanitare fete şi băieţi. - o distribuţie de polietilenă de PEHD 25 mm ce va alimenta pe sub pardoseala parterului prin subsolul parţial coloana de apă rece menajeră A4, aferentă grupului sanitar profesori. Distribuţia de apă caldă menajeră se va executa cu ţeavă multistrat în tub de protecţie copex, dimensionată corespunzător Px 20mm (3/4 ) / respectiv Px 16mm (1/2 ) montată prin şapa parterului de la centrala termică spre coloanele A2, A3, A4, conform planului parter. Coloane Coloanele de apă rece menajeră A1 A4 se vor executa cu ţeavă multistrat în tub de protecţie copex, dimensionată corespunzător Px 20mm (3/4 ) / respectiv Px 16mm (1/2 ) montate lîngă obiectele sanitare. În punctul de racord cu distribuţia, se va monta obligatoriu cîte un robinet de trecere cu bilă, pentru a izola aceea zonă în caz de necesitate. Coloanele de apă caldă menajeră A2, A3, A4 se vor executa cu ţeavă multistrat în tub de protecţie copex, dimensionată corespunzător Px 20mm (3/4 ) / respectiv Px 16mm (1/2 ) montată prin şapa parterului. În punctul de racord cu distribuţia se va monta obligatoriu cîte un robinet de trecere cu bilă, pentru a izola aceea zonă în caz de necesitate. Coloanele vor respecta traseele proiectate şi vor alimenta cu apă rece şi caldă menajeră toate obiectele sanitare conform planşelor anexate. Coloana A1 - Debitul de calcul necesar alimentării cu apă rece menajeră aferent acestei coloane va fi transportat de o ţeavă multistrat în tub de protecţie copex Px 20mm (3/4 ) şi se va racorda astfel : - parter WC-uri grup sanitar fete şi grup sanitar băieţi Nr. Registrul Comerţului: J32/506/2014 / Cod Identitate Fiscală:

21 Coloana A2 - Debitul de calcul necesar alimentării cu apă rece şi caldă menajeră aferent acestei coloane va fi transportat de o ţeavă multistrat în tub de protecţie copex Px 16mm (1/2 ) şi se va racorda astfel : - parter lavoar grup sanitar fete - pisuar grup sanitar băieţi Coloana A3 - Debitul de calcul necesar alimentării cu apă rece şi caldă menajeră aferent acestei coloane va fi transportat de o ţeavă multistrat în tub de protecţie copex Px 16mm (1/2 ) şi se va racorda astfel : - parter lavoar grup sanitar băieţi - pisuar grup sanitar băieţi Coloana A4 - Debitul de calcul necesar alimentării cu apă rece şi caldă menajeră aferent acestei coloane va fi transportat de o ţeavă multistrat în tub de protecţie copex Px 16mm (1/2 ) şi se va racorda astfel : - parter grup sanitar profesori Legături Obiectele sanitare se vor racorda la coloanele proiectate cu ţeavă multistrat în tub de protecţie copex, dimensionată corespunzător Px 16mm (1/2 ) şi montată în şliţ în zidărie, sub faianţă. Canalizare menajeră Canalizarea apelor uzate menajere provenite de la obiectele sanitare, se va face astfel : Legături Apele uzate menajere provenite de la obiectele sanitare afente grupurilor sanitare proiectate se vor colecta cu ajutorul tuburilor de polipropilenă cu mufă şi garnitură de cauciuc astfel : - tub cu mufă silere - PVC - KAEM 110mm pentru WC. - tub cu mufă silere - PVC - KAEM 50mm pentru sifoanele de pardoseală - tub cu mufă silere - PVC - KAEM 40mm pentru lavoar - tub cu mufă silere PVC - KAEM 40mm pentru pisuare Coloane Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare afente grupurilor sanitare proiectate se vor deversa direct în distribuţie prin tuburi de polipropilenă cu mufă şi garnitură de cauciuc şi a pieselor de legătură specifice, dimensionate corespunzător. Apele uzate menajere sînt colectate de două coloane M1 şi M2. Distribuţie Din coloanele proiectate M1, M2 apele uzate menajere se vor deversa în distribuţia proiectată astfel : - pentru coloana M1 pe sub pardoseala parterului prin umplutura de pămînt, prin intermediul tuburilor de polipropilenă cu mufă şi garnitură de cauciuc, de tip PVC - KAEM 110mm pe acelaşi traseu cu apa rece menajeră. Conductele se vor monta cu o pantă de scurgere i - 0,02, la cotele din planul subsol. - pentru coloana M2 prin subsol parţial, prin intermediul tuburilor de polipropilenă cu mufă şi garnitură de cauciuc, de tip PVC - KAEM 110mm pe acelaşi traseu cu apa rece menajeră. Conductele se vor monta cu o pantă de scurgere i - 0,02, la cotele din planul subsol. Racord canalizare menajejă proiectat Nr. Registrul Comerţului: J32/506/2014 / Cod Identitate Fiscală:

22 Din distribuţie apele uzate menajere aferente pavilion şcoală sînt deversate în reţeaua de canalizare menajeră interioară existentă în incintă prin două racorduri secundare proiectate : - un racord de canalizare menajeră proiectat aferent grupurilor sanitare proiectate din tuburilor de polipropilenă cu mufă şi garnitură de cauciuc, de tip PVC - KAEM 110mm. Prin acest racord apele uzate menajere sînt deversate în reţeaua de canalizare menajeră interioară printr-un cămin proiectat C1pr. Căminul proiectat va avea cota radier C.R. 476,93 (h= -1,50) şi cota de intrare a conductei în cămin C.I. 477,22 (h= -1,20) faţă de cota terenului natural. - un racord de canalizare menajeră proiectat aferent grupului sanitar profesori din tuburi de polipropilenă cu mufă şi garnitură de cauciuc, de tip PVC - KAEM 110mm. Prin acest racord apele uzate menajere sînt deversate în reţeaua de canalizare menajeră interioară printr-un cămin proiectat C2pr. Căminul proiectat va avea cota radier C.R. 477,03 (h= -1,73) şi cota de intrare a conductei în cămin C.I. 477,26 (h= -1,50). Cota golului de ieşire a conductelor din clădire va fi de h= -1,00 faţă de cota terenului natural. Canalizare pluvială Apele meteorice provenite de pe acoperişul clădirii vor fi colectate de burlanele de scurgere exterioare proiectate B1 B4. Din aceste burlane de scurgere exterioare apele meteorice vor fi deversate în rigola de scurgere existentă în incintă şi pe stradă. 3.5 Instalatii de detectie si alarmare Conform Normativuli P118/ echiparea cu instalatii de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu se prevad in mod obligatoriu la cladiri/constructii avand destinatia de invatamant cu mai mult de 200 persoane sau cu aria construitamai mare de 600mp si mai mult de doua niveluri. Fiind monument istoric, prevederile P118 au character de recomandare, urmand a se efectua masuri compensatorii pentru asigurarea la incendii. Sistemul de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu va fi cu acoperire partiala, prin detectoare de incendiu si declansatoare manuale. (Normativ P118-3/2015, cap ). Centrala de incendiu se amplaseaza, în general, la parterul cladirii, în spatii usor accesibile din exterior, în vecinatatea usilor de acces de interventie ale pompierilor. Accesul catre încaperea unde este amplasata centrala de incendiu trebuie sa fie usor. Pe calea de acces nu trebuie sa existe obstacole care ar putea împiedica sau întârzia interventia personalului desemnat. Spatiul in care a fost amplasata centrala de incendiu trebuie sa fie prevazut cu instalatii de iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului, si spatiul sa fie prevazut cu cel putin un element de detectare conectat la sistemul de semnalizare al incendiilor. (Normativ P118-3/2015, cap ). Sistemul de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu va respecta prevederile standardelor si normativelor P118/3-2015, SR EN 54 sau compatibile EN54 pentru detectia si alarmarea rapida a inceputurilor de incendiu. Sistemul de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu va realiza urmatoarele functii: -detectie rapida a inceputurilor de incendiu -autotestare a echipamentului central si a detectorilor Nr. Registrul Comerţului: J32/506/2014 / Cod Identitate Fiscală:

23 -semnalizare acustica in zona intrata in alarmare -semnalizare manuala a incendiului -autonomie energetica Sistemul de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu va fi realizat astfel incat fiecare detector de fum sa asigure o detectie rapida a inceputurilor de incendiu. Sistemul de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu se compune conform Normativului P118-3/2015 cap din: a. centrala conventionala de detectie si alarmare la incendiu b. detectori de fum conventionali c. sirena de semnalizare la incendiu de interior d. sirena de semnalizare la incendiu de exterior e. buton de avertizare la incendiu f. acumulatori 2x12V/7Ah g. cabluri pentru sistemul de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu Sistemul de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu este gestionat de centrala conventionala. Aceastea analizeaza semnalele primite de la detectori. Starea de alarma este afisata pe panoul centralei si semnalizata acustic de sirenele de interior si exterior. Cablurile aferente instalatiei de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu se vor poza la o distanta de cel putin 30cm de cablurile de energie. Producatorul (furnizorul) de elemente componente ale instalatiei de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu are obligatia sa livreze odata cu echipamentele si instructiunile de functionare, montaj, exploatare si verificare a echipamentelor. Atat instructiunile cat si inscriptionarile elementalor de comanda si semnalizare ale echipamentelor trebuie sa fie in limba romana. Proiectarea, executarea, punerea in functiune si mentenanta instalatiilor si echipamentelor aferente instalatiei de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, se realizeaza de catre socetati si persoane atestate in conditiile legii din partea organelor abilitate. 3.5 Detalii tehnice ale investiţiei -necesar de căldură pentru încălzire: 46 kw -necesar de căldură pentru prepararea apei calde menajere: 2 kw 3.6. consumul de utilitati a. Necesarul de utilitati rezultate In prezent consumurile de energie se prezinta astfel: - Gaz metan: mc/h, kw/h - Energie electrica: 8425 kw/h TOTAL kw Nr. Registrul Comerţului: J32/506/2014 / Cod Identitate Fiscală:

Robineti termostatici. Jürgen Schlösser Armaturen. Perfection in heating

Robineti termostatici. Jürgen Schlösser Armaturen.  Perfection in heating ARMATUREN Robineti termostatici Jürgen Schlösser Armaturen www.juergen-schloesser-armaturen.de Perfection in heating Descriere tehnică: Robineții termostatici produși de Jürgen Schlösser Armaturen România

Detaljer

CONDENSATOARE USCATE DE JOASA TENSIUNE PENTRU COMPENSAREA FACTORULUI DE PUTERE

CONDENSATOARE USCATE DE JOASA TENSIUNE PENTRU COMPENSAREA FACTORULUI DE PUTERE CONDENSATOARE USCATE DE JOASA TENSIUNE PENTRU COMPENSAREA FACTORULUI DE PUTERE EL-nesss.r.l. Domeniul de utilizare si tehnologia folosita : Condensatoarele sunt folosite pentru imbunatatirea factorului

Detaljer

ROBOŢII SCARA Seria THL.

ROBOŢII SCARA Seria THL. ROBOŢII SCARA Seria THL NOILE MODELE LITE ALE SERIEI THL Performanta la preturi accesibile! Mai usor cu pana la 50% fata de modelele anterioare! Impact redus asupra mediului inconjurator. Reducere de pana

Detaljer

METODA REDUCERII LA UNITATE

METODA REDUCERII LA UNITATE METODA REDUCERII LA UNITATE Metoda reducerii la unitate constă în compararea mărimilor date în problemă, cu aceeaşi mărime, luată ca unitate. Această metodă prezintă avantajul că este foarte accesibilă

Detaljer

Tarif (lei/u.m.) Nr. Denumirea lucrarii (serviciului) de Valoare TVA Total crt. masura fara TVA (19 % din (col. 3+col.4) col. 3)

Tarif (lei/u.m.) Nr. Denumirea lucrarii (serviciului) de Valoare TVA Total crt. masura fara TVA (19 % din (col. 3+col.4) col. 3) tarifelor pentru lucrări executate şi servicii prestate, de catre Filialele de Distributie si de Furnizare a Energiei Electrice, catre terţi (Avizarea documentatiilor tehnicoeconomice elaborate de agenti

Detaljer

ELECTRICA - S.A. Anexa nr. 2

ELECTRICA - S.A. Anexa nr. 2 ELECTRICA - S.A. Anexa nr. (Avizarea documentatiilor tehnico-economice elaborate de agenti economici atestati) crt. masura fara TVA (9 % din (col. +col.) col. ) 0 DE AGENTII ECONOMICI ATESTATI DE ANRE,

Detaljer

Nr.Crt. Denumire DIN STAS ISO UNI EN

Nr.Crt. Denumire DIN STAS ISO UNI EN Nr.Crt. Denumire DIN STAS ISO UNI EN 1 Nituri din otel, cu cap semirotund ~124/660 797 /1051 134/748 2 Nituri din otel, cu cap tronconic 801 3 Nituri din otel, cu cap semiinecat ~302 802 4 Surub cu cap

Detaljer

RAPORT DE MEDIU. Pentru

RAPORT DE MEDIU. Pentru PUZ Centrală electrica eoliană Suhurlui 57 MW RAPORT DE MEDIU Pentru Plan Urbanistic Zonal Centrală electrică eoliană Suhurlui (turbine eoliene, drumuri interioare, racord electric turbine, platforme tehnologice,

Detaljer

CRITERII DE ALEGERE A LAGARELOR

CRITERII DE ALEGERE A LAGARELOR Forta [N] CRITERII DE ALEGERE A LAGARELOR Tip lagar Film fluid Rulment Cuzinet poros Lagar uscat Diametru arbore [mm] Turatia [rot/s] 1/ COMPARATIE RULMENTI/LAGARE CU ALUNECARE Rulmentii sunt superiori

Detaljer

DISTRIBUŢIE ROMÂNIA S.A.

DISTRIBUŢIE ROMÂNIA S.A. Pagina: 1 29 Specificaţie Tehnică Anvelopa Posturilor de Transformare în Anvelopă de Beton (24 kv) Prezenta specificaţie tehnică s-a întocmit de către: Departamentul Managementul Reţelei Serviciul Inginerie

Detaljer

RAPORT DE MEDIU PUZ : Construire complex de cazare, alimentatie publica si agrement Construire pensiune si gard extravilan comuna Nufaru, judet Tulcea

RAPORT DE MEDIU PUZ : Construire complex de cazare, alimentatie publica si agrement Construire pensiune si gard extravilan comuna Nufaru, judet Tulcea RAPORT DE MEDIU PUZ : Construire complex de cazare, alimentatie publica si agrement Construire pensiune si gard extravilan comuna Nufaru, judet Tulcea Intocmit : BADEA D. GABRIELA PFA Beneficiari : SC

Detaljer

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI C.N. ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE S.A. - GIURGIU REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT NAVAL IN PORTURILE DIN AFARA RETELEI TEN-T - PORT CORABIA RAPORT PRIVIND IMPACTUL

Detaljer

PRIMIREA SI DISTRIBUIREA BILETELOR DE TRATAMENT BALNEAR IN ANUL 2014

PRIMIREA SI DISTRIBUIREA BILETELOR DE TRATAMENT BALNEAR IN ANUL 2014 Nr. Nesecret Către: Instituţia Prefectului Judeţul Olt Mun. Slatina, Bd. A.I. Cuza, nr. 12A, 230025, jud. Olt Ref: Primirea și distribuirea biletelor de tratament balnear în anul 2014 PRIMIREA SI DISTRIBUIREA

Detaljer

VIESMANN. Instrucţiuni de montaj şi service VITOPEND 100. pentru personalul de specialitate

VIESMANN. Instrucţiuni de montaj şi service VITOPEND 100. pentru personalul de specialitate Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitopend 100 Tip WH1B Cazan mural pentru încălzire şi cazan pentru încălzire şi preparare de apă Datum: caldă menajeră pe combustibil

Detaljer

TEAM DKP V~ 50Hz 2250W. Dobbel kokeplate. I/B Version Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TEAM DKP V~ 50Hz 2250W. Dobbel kokeplate. I/B Version Front cover page (first page) Assembly page 1/6 Dobbel kokeplate I/B Version 100408 TEAM DKP 10 230V~ 50Hz 2250W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 N Bruksanvisning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les gjennom denne bruksanvisning

Detaljer

Inregistrati-va produsul pentru a primi suport pe www.philips.com/welcome Manual de utilizare AZ1137 2 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Toate drepturile rezervate a b c d e g i j k l f h m n o

Detaljer

Bucureşti de transformare aeriene - PTA

Bucureşti de transformare aeriene - PTA Societatea Comercială SPECIFICAŢIE TEHNICĂ S.T. nr : 37 Rev. 0 1 2 ELECTRICA S.A. Confecţii metalice pentru posturi Data 2010 Bucureşti de transformare aeriene - PTA Nr.pag : 23 CUPRINS 1. GENERALITĂŢI...

Detaljer

C U P R I N S. 1. Județul CĂLĂRAȘI Județul GIURGIU Județul IALOMIȚA Județul TELEORMAN pag.

C U P R I N S. 1. Județul CĂLĂRAȘI Județul GIURGIU Județul IALOMIȚA Județul TELEORMAN pag. Camera Notarilor Publici Bucuresti STUDIU DE PIATA pentru anul 2017 privind valorile minime imobiliare Judetele: CALARASI GIURGIU IALOMITA TELEORMAN - 2017 - C U P R I N S pag. 1. Județul CĂLĂRAȘI...

Detaljer

MATEMATIKK. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Sus/în top/peste. Ord og begreper

MATEMATIKK. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Sus/în top/peste. Ord og begreper MATEMATIKK Ord og begreper Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Få Obține Mange Mulți Venstre Stânga Høyre Dreapta Øverst Sus/în top/peste Nederst Inferior/Jos Lite Puţin Mye Mult Flest Cel mai mult/cele

Detaljer

ISTORICUL EDIŢIILOR / REVIZIILOR

ISTORICUL EDIŢIILOR / REVIZIILOR DE, USCATE 1 / 77 ISTORICUL EDIŢIILOR / REVIZIILOR Ediţia/ COD DATA CAPITOLE MODIFICATE Revizia 1/0 ETN-ST-15-058 Aprilie 2010 Cap. 1.2, si anexe 2/0 Martie 2016 Toate capitolele CUPRINS Capitolul DENUMIREA

Detaljer

CLEME SI ARMATURI DENUMIRE PRODUS

CLEME SI ARMATURI DENUMIRE PRODUS Nr. crt DENUMIRE PRODUS CLEME SI ARMATURI REPER CLEME SI ARMATURI PENTRU LINII DE JOASA TENSIUNE A. ARMATURI PENTRU LEA J.T. 1 Ansamblu de prindere pe stâlp AU-750 2 Ansamblu de prindere pe stâlp cu brăţară

Detaljer

Actuatoare termostatice

Actuatoare termostatice 2 111 EN 215-1 cu senzor la distanţă cu reglaj la distanţă Actuatoare termostatice pentru ventile de calorifer VDN.., VEN.., VUN.., VPD.. şi VPE.. Acţionare autonomă, fără alimentare din exterior Senzor

Detaljer

CONTRACT DE DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT LOCAL DE CALATORI IN MUNICIPIUL PLOIESTI. Incheiat astazi ART. 1 PARTILE CONTRACTANTE

CONTRACT DE DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT LOCAL DE CALATORI IN MUNICIPIUL PLOIESTI. Incheiat astazi ART. 1 PARTILE CONTRACTANTE CONTRACT DE DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT LOCAL DE CALATORI IN MUNICIPIUL PLOIESTI Incheiat astazi ART. 1 PARTILE CONTRACTANTE 1.1 Municipiului Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii

Detaljer

STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ DURABILĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU SECUIESC PE PERIOADA

STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ DURABILĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU SECUIESC PE PERIOADA STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ DURABILĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU SECUIESC PE PERIOADA 2016-2020 Elaborator: OTP CONSULTING ROMANIA SRL Nr. 231/11.04.2016. 1 Cuprins 1 Introducere... 4 1.1 Rolul Strategiei

Detaljer

Usi de interior pentru locuinte Usi de interior pentru un camin primitor

Usi de interior pentru locuinte Usi de interior pentru un camin primitor Usi de interior pentru locuinte Usi de interior pentru un camin primitor Usile (ne) definesc locuinta In mod special : Toate usile sunt livrabile cu cant rotunjit, elegant la vedere : placut la vedere

Detaljer

Frityrkoker. TKG FT 1004 230V~ 50Hz 2500W. I/B Version 110720. Fax +32 2 359 95 50. Front cover page (first page) Assembly page 1/10

Frityrkoker. TKG FT 1004 230V~ 50Hz 2500W. I/B Version 110720. Fax +32 2 359 95 50. Front cover page (first page) Assembly page 1/10 Frityrkoker I/B Version 110720 TKG FT 1004 230V~ 50Hz 2500W Front cover page (first page) Assembly page 1/10 N 1. Håndtak på stekekurven 2. Kurv 3. Lysindikator for temperatur 4. Lysindikator for strøm

Detaljer

Bună! Bună ziua! Pa! Pe curând! Bun venit!, te rog! Poftim! Mulțumesc! Cu plăcere. Da, te rog. Scuze! Aici.

Bună! Bună ziua! Pa! Pe curând! Bun venit!, te rog! Poftim! Mulțumesc! Cu plăcere. Da, te rog. Scuze! Aici. Viktige uttrykk Expresii importante Hei! God morgen! God dag! God kveld! God natt! Ha det bra! Ha det! Vi sees! Velkommen! Hvordan har du det? Bra, takk., vær så snill! Vær så god! Takk! Tusen takk! Kunne

Detaljer

SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL,

SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL, Introducere Prezenta documentaţie a fost realizată în baza O.M.nr.135/76/84/1.284/2010 1, respectându-se normativul de conţinut prezentat în Anexa nr. 5, privind Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare,

Detaljer

Cuvinte cheie : grâu, fertilizare, combaterea buruienilor, producţie, calitate.

Cuvinte cheie : grâu, fertilizare, combaterea buruienilor, producţie, calitate. Cuvinte cheie : grâu, fertilizare, combaterea buruienilor, producţie, calitate. Grâul se numără printre cele mai vechi plante cultivate, fiind folosit ca pâinea cea de toate zilele de peste jumătate din

Detaljer

Act Aditional Nr. 1 la REGULAMENTUL CAMPANIEI Incepe distractia mai devreme cu 5 minute de libertate, din perioada 16 aprilie mai 2018

Act Aditional Nr. 1 la REGULAMENTUL CAMPANIEI Incepe distractia mai devreme cu 5 minute de libertate, din perioada 16 aprilie mai 2018 Act Aditional Nr. 1 la REGULAMENTUL CAMPANIEI Incepe distractia mai devreme cu 5 minute de libertate, din perioada 16 aprilie 2018 20 mai 2018 Organizatorul Campaniei Incepe distractia mai devreme cu 5

Detaljer

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PROCESUL DE MASURARE

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PROCESUL DE MASURARE Modulul Consideratii generale privind procesul de masurare CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PROCESL DE MASRARE Subiecte.. Definirea notiunii de masurare.. Marimi si unitati de masura.3. Mijloace si metode

Detaljer

Bansko Statiunea - Descriere hoteluri

Bansko Statiunea - Descriere hoteluri Bansko Statiunea - Descriere hoteluri BANSKO - hotelurile, statiunea si partiile de schi - Cea mai usoara descriere a statiunii este in comparare cu statiunile din Romania. Un prim lucru important este

Detaljer

Cod CAEN Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza Cod CAEN Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase,

Cod CAEN Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza Cod CAEN Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase, I.1. CONTEXT Raport de Amplasament S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. I. INTRODUCERE Raportul de Amplasament a fost intocmit de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industriala INCD ECOIND

Detaljer

RECENS MÂNTUL GENERAL AGRICOL 2010

RECENS MÂNTUL GENERAL AGRICOL 2010 RECENS MÂNTUL GENERAL AGRICOL 2010 REZULTATE PROVIZORII - IUNIE 2011 - SECRETARIATUL TEHNIC CENTRAL CUPRINS Introducere.... 1 1 Preciz ri metodologice.. 3 2 Informa ii generale.. 7 3 Suprafa a agricol...

Detaljer

REFLEX C MANUAL DE INSTALARE. aparate de aer condi\ionat. Mod

REFLEX C MANUAL DE INSTALARE. aparate de aer condi\ionat. Mod aparate de aer condi\ionat Mod. 12000 MANUAL DE INSTALARE Stimate client, V[ mul\umim c[ a\i ales s[ cump[ra\i un aparat de aer condi\ionat FERROLI. Acest aparat este fructul unei experien\e de mai mul\i

Detaljer

Bun venit in Norvegia, in calitate de angajat!

Bun venit in Norvegia, in calitate de angajat! Bun venit in Norvegia, in calitate de angajat! Rumensk versjon Introducere Bun venit ca angajat in Norvegia! Desigur, multe lucruri sunt alfel decat cum esti tu obisnuit de acasa. Poate ca ai inceput deja

Detaljer

R A P O R T. privind activitatea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică în anul 2016

R A P O R T. privind activitatea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică în anul 2016 R A P O R T privind activitatea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică în anul 2016 1. Statutul și rolul ANRE... 3 2. Evoluția sectoarelor reglementate de către ANRE... 5 2.1. Sectorul energie

Detaljer

Bun venit in Norvegia, in calitate de angajat!

Bun venit in Norvegia, in calitate de angajat! Bun venit in Norvegia, in calitate de angajat! Rumensk versjon Introducere Bun venit ca angajat in Norvegia! Desigur, multe lucruri sunt alfel decat cum esti tu obisnuit de acasa. Poate ca ai inceput deja

Detaljer

Norwegian Cooperation Programme with Romania

Norwegian Cooperation Programme with Romania Norwegian Cooperation Programme with Romania Editie speciala in memoriam OCTAVIAN LUCA Newsletter realizat in cadrul proiectului Întărirea capacităńii de organizare şi funcńionare a Comitetelor de Sănătate

Detaljer

S.C. CEPROMIN S.A. DEVA

S.C. CEPROMIN S.A. DEVA CEPROMIN S.C. CEPROMIN S.A. DEVA Adresa: Str. 22 Decembrie nr. 37A, Cod 330166, DEVA, Judetul Hunedoara, ROMANIA; C.U.I. R2667702; Nr. ord. Registrul Comertului J20/1853/1992; IBAN RO41BRDE220SV03736912200

Detaljer

6. PROPAGAREA UNDELOR IONOSFERICE

6. PROPAGAREA UNDELOR IONOSFERICE 6. PROPAGAREA UNDELOR IONOSFERICE 6.1. Prezentarea ionosferei. Structura ionosferei reale Prin ionosferă se înţelege acel domeniu ionizat al atmosferei care se află la înălţimi mai mari de 60 km faţă de

Detaljer

Transformatoare de distribuție în ulei. 20/ /0.4..6/0.4kV kva. Transformatoare de distribuție în ulei Catalog

Transformatoare de distribuție în ulei. 20/ /0.4..6/0.4kV kva. Transformatoare de distribuție în ulei Catalog Transformatoare de distribuție în ulei Catalog 2008 2009 Transformatoare de distribuție în ulei 20/0...10/0...6/0.kV 25 3150 kva SC AZEN SYSTEME SRL 120133 Buzau, Str. Th. Neculuta, Nr. 26 Tel/Fax: 0338

Detaljer

Manual. MultiPlus (cu firmware xxxx400 sau avansat) /240V /240V. RO Anexă

Manual. MultiPlus (cu firmware xxxx400 sau avansat) /240V /240V. RO Anexă Manual RO Anexă MultiPlus (cu firmware xxxx400 sau avansat) 24 5000 120-100 230/240V 48 5000 70-100 230/240V 2 1. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ Generale Vă rugăm să citiți mai întâi documentația livrată împreună

Detaljer

S.C. ETA S.A.-Rm. Valcea PLANUL DE MANAGEMENT

S.C. ETA S.A.-Rm. Valcea PLANUL DE MANAGEMENT S.C. ETA S.A.-Rm. Valcea PLANUL DE MANAGEMENT elaborat de ec. ION POPESCU, Directorul general al SC ETA SA-Rm.Valcea, ce urmeaza sa fie implementat pe perioada mandatului sau de 4 ani(2012-2016) 1 -Decembrie

Detaljer

Autorizatii de construire 2014

Autorizatii de construire 2014 Autorizatii de construire 2014 124 autorizatii inregistrate in Decembrie Nr. Aut. Data Aut Beneficiar Denumire lucrare Adresa imobil Regim inaltime 1369 ILEA DANUT si sotia ILEA IOANA Trei locuinte unifamiliale

Detaljer

REGIMURI DE FUNCȚIONARE ALE MOTORULUI DE CURENT CONTINUU ȘI ALE MOTORULUI SINCRON

REGIMURI DE FUNCȚIONARE ALE MOTORULUI DE CURENT CONTINUU ȘI ALE MOTORULUI SINCRON Aplicația 14 REGIMURI DE FUNCȚIONARE ALE MOTORULUI DE CURENT CONTINUU ȘI ALE MOTORULUI SINCRON 1. Caracteristicile mecanice ale motorului de curent continuu cu excitație separată Schema echivalentă a motorului

Detaljer

Anexa C UEFA EURO 2016 VÂNZAREA DE BILETE SUPORTERILOR ASOCIAȚIILOR NAȚIONALE PARTICIPANTE TERMENI ȘI CONDIȚII

Anexa C UEFA EURO 2016 VÂNZAREA DE BILETE SUPORTERILOR ASOCIAȚIILOR NAȚIONALE PARTICIPANTE TERMENI ȘI CONDIȚII Anexa C UEFA EURO 2016 VÂNZAREA DE BILETE SUPORTERILOR ASOCIAȚIILOR NAȚIONALE PARTICIPANTE TERMENI ȘI CONDIȚII A. INTRODUCERE 1. Scop Union des associations européennes de football (UEFA), organismul european

Detaljer

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE 2 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE ORDIN pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale

Detaljer

RISCURI DATORATE EXPUNERII LA AGEN I BIOLOGICI

RISCURI DATORATE EXPUNERII LA AGEN I BIOLOGICI RISCURI DATORATE EXPUNERII LA AGEN I BIOLOGICI Materialul este conceput cu sprijinul informa iilor prezentate în Ghidul na ional de biosiguran pentru laboratoarele medicale (traducerea i adaptarea în limba

Detaljer

Manual de utilizare pentru notebook PC

Manual de utilizare pentru notebook PC ANT. 1394 E-SATA HDMI RO4878 Manual de utilizare pentru notebook PC Septembrie 2009 Cuprins Precauţii referitoare la siguranţă... 3 Pregătirea Notebook PC-ului dumneavoastră... 5 Utilizarea touchpad-ului...

Detaljer

2. PROFILUL DE MEDIU AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ 2.1 INFORMAŢII GENERALE PRIVIND JUDEŢUL MARAMUREŞ

2. PROFILUL DE MEDIU AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ 2.1 INFORMAŢII GENERALE PRIVIND JUDEŢUL MARAMUREŞ 2. PROFILUL DE MEDIU AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ 2.1 INFORMAŢII GENERALE PRIVIND JUDEŢUL MARAMUREŞ 2.1.1 DESCRIEREA JUDEŢULUI MARAMUREŞ 2.1.1.1 Caracteristici fizice şi geografice Situat în nordul României,

Detaljer

FONDUL OAMENILOR DE AFACERI SITUATII FINANCIARE LA 30 DECEMBRIE 2016 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE PRIN SAI SAFI INVEST SA

FONDUL OAMENILOR DE AFACERI SITUATII FINANCIARE LA 30 DECEMBRIE 2016 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE PRIN SAI SAFI INVEST SA FONDUL OAMENILOR DE AFACERI PRIN SAI SAFI INVEST SA SITUATII FINANCIARE LA 30 DECEMBRIE 2016 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA CUPRINS SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

Detaljer

Ordliste for TRINN 1

Ordliste for TRINN 1 Ordliste for TRINN 1 utviklende matematikk-oppgavehefter 1A, 1B,2A, 2B, 3A og 3B, - refleksjonsord som kan hjelpe å forstå oppgaver. Bok og side Ord på norsk I oppgavetekstene står ofte verb i imperativ

Detaljer

RO5094. Manual de utilizare pentru notebook PC

RO5094. Manual de utilizare pentru notebook PC RO5094 Manual de utilizare pentru notebook PC Decembrie 2009 Cuprins Precauţii referitoare la siguranţă... 3 Pregătirea Notebook PC-ului dumneavoastră... 5 Utilizarea touchpad-ului... 7 Părţile de bază

Detaljer

Situatia platilor efectuate din Centrala M.A.E. catre terti in perioada

Situatia platilor efectuate din Centrala M.A.E. catre terti in perioada Ministerul Afacerilor Externe Situatia platilor efectuate din Centrala M.A.E. catre terti in perioada 01-31.03.2013 Nr. crt. Furnizor Data plăţii Suma Natura cheltuieli 1 BEJ Moianu Adrian 3/13/2013 1,500.00

Detaljer

Wilo-Yonos PICO. Pioneering for You

Wilo-Yonos PICO. Pioneering for You Pioneering for You Wilo-Yonos PICO en Installation and operating instructions pl Instrukcja montażu i obsługi cs Návod k montáži a obsluze hu Beépítési és üzemeltetési utasítás ru Инструкция по монтажу

Detaljer

Catalog Partener

Catalog Partener 2012 Catalog Partener 2 Cuprins golf Tablouri IP40 - montaj aparent sau incastrat 4 volta Tablouri IP30 - montaj incastrat 6 Tablouri de distributie Aparataj de protectie vector Tablouri IP54 montaj aparent

Detaljer

PROGRAMAREA PROBELOR DE CONCURS

PROGRAMAREA PROBELOR DE CONCURS Facultatea INGINERIE ELECTRICĂ PROGRAMAREA PROBELOR DE CONCURS Electrotehnica [Inginerie electrica] Masini, Materiale si Actionari Electrice [Inginerie electrica] nr 48 As. 17.10.2016 / 10.00 / EB-210

Detaljer

PIATA IMOBILIARA. Bucuresti semestrul 1, 2009

PIATA IMOBILIARA. Bucuresti semestrul 1, 2009 PIATA IMOBILIARA Bucuresti semestrul 1, 2009 1 SITUATIA ECONOMICA Cresterea Produsului Intern Brut 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 S1 2004 S1 2005 S1 2006 S1 2007 S1 2008 S1 2009 Rata de politica monetara a

Detaljer

Televizor Televizor cu. plasm MANUALUL UTILIZATORULUI 42PC5* 42PC5RV* 50PC5* 37LC4* 37LC5* 26LC3* ROMANESTE

Televizor Televizor cu. plasm MANUALUL UTILIZATORULUI 42PC5* 42PC5RV* 50PC5* 37LC4* 37LC5* 26LC3* ROMANESTE ROMANESTE Televizor Televizor cu LCD plasm MANUALUL UTILIZATORULUI Modele de televizoare LCD 6LC* 6LC5* LC* LC5* 7LC* 7LC5* LC* LC5* 6LC* Modele de televizoare cu plasm PC5* PC5RV* 50PC5* V rug m s citi

Detaljer

INFORMATICĂ şi TIC. Manual pentru clasa a V-a. Carmen Diana Băican Melinda Emilia Coriteac MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ISBN

INFORMATICĂ şi TIC. Manual pentru clasa a V-a. Carmen Diana Băican Melinda Emilia Coriteac MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ISBN MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE Carmen Diana Băican Melinda Emilia Coriteac INFORMATICĂ şi TIC ISBN 978-606-727-233-8 INFORMATICĂ şi TIC Manual pentru clasa a V-a Manual pentru clasa a V-a V Acest manual

Detaljer

.C.I. 90 de e variante. elului lului elabo. (coordonator) Elena Andone Ionel Brabeceanu Silvia Brabeceanu Nicolae Breazu. Csaba Oláh.

.C.I. 90 de e variante. elului lului elabo. (coordonator) Elena Andone Ionel Brabeceanu Silvia Brabeceanu Nicolae Breazu. Csaba Oláh. Culegere Online Evaluare Naţionalăă la Matematică 010 011 o.ro 90 de e variante realizate după upă mode elului lului elabo orat de M.E.C.I..C.I. Andrei Octavian Dobre (coordonator) Elena Andone Ionel Brabeceanu

Detaljer

Pagina 1 din 101 Redactarea 2

Pagina 1 din 101 Redactarea 2 Pagina 1 din 101 Redactarea 2 CUPRINS CAPITOLUL I PRINCIPII GENERALE... 5 SECIUNEA 1 Obiect i domeniu de aplicare... 5 SECIUNEA a 2-a Prevederi generale... 5 SECIUNEA a 3-a Definiii - terminologie... 6

Detaljer

UEFA EURO 2016 PNA ticketing FAQs Romanian Football Federation

UEFA EURO 2016 PNA ticketing FAQs Romanian Football Federation UEFA EURO 2016 PNA ticketing FAQs Romanian Football Federation Sumar 1. Unde și când vor avea loc jocurile?... 5 2. Câte bilete sunt disponibile pentru UEFA EURO 2016?... 5 3. Ce tipuri de bilete sunt

Detaljer

23. Coordonate stelare şi planetare

23. Coordonate stelare şi planetare 23. Coordonate stelare şi planetare 23.1. Coordonate stelare Nu de multe ori, poate, v-aţi întrebat dacă stelele pe care le priviţi noaptea sunt situate toate la aceeaşi distanţă sau, dimpotrivă, sunt

Detaljer

Bine ati venit in Norvegia! Bine ati venit in Ulsteinvik! Bine ati venit in:

Bine ati venit in Norvegia! Bine ati venit in Ulsteinvik! Bine ati venit in: Bine ati venit in Norvegia! Bine ati venit in Ulsteinvik! Bine ati venit in: a. Probleme oficiale i. Politia Politi In Norvegia, Politia nationala se ocupa de multe lucruri chiar si de lucruri care nu

Detaljer

Comportamentul de Cumparare a Iaurtului

Comportamentul de Cumparare a Iaurtului Comportamentul de Cumparare a Iaurtului Noiembrie 2010 Synovate 2010 1 Cuprins Sumar executiv Rezultate - Frecventa de consum - Intentia de cumparare - Cumparare efectiva - Profil consumatori Anexa - Metodologie

Detaljer

ATEX, IECEx Formular de solicitare şi listă de verificare pentru motoreductoare protejate împotriva exploziilor

ATEX, IECEx Formular de solicitare şi listă de verificare pentru motoreductoare protejate împotriva exploziilor Tehnologii acţionări \ Automatizări acţionări \ Integrare sisteme \ Services ATEX, IECEx Formular de solicitare şi listă de verificare pentru motoreductoare protejate împotriva exploziilor Ediţia 10/2012

Detaljer

Italia Marile Lacuri Toscana & Puglia

Italia Marile Lacuri Toscana & Puglia Italia Marile Lacuri Toscana & Puglia Lago di Garda, Lago Maggiore & Lago Como hoteluri / Sirmione, Locarno (Elvetia), Portofino, Cinque Terre; BONUS: asigurare medicala si storno Durata: 14 zile I Plecari:

Detaljer

MODIFICAT DE SI DE. CAPITOLUL 1: Scop

MODIFICAT DE SI DE. CAPITOLUL 1: Scop ORDIN nr. 318 din 3 martie 2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară

Detaljer

TEATRUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU TIMIȘOARA RAPORT DE ACTIVITATE. Manager Maria Adriana Hausvater

TEATRUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU TIMIȘOARA RAPORT DE ACTIVITATE. Manager Maria Adriana Hausvater TEATRUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU TIMIȘOARA RAPORT DE ACTIVITATE 2013 Manager Maria Adriana Hausvater Anul 2013 reprezintă pentru Teatrul Național o perioadă de consolidare a poziției sale în plan local,

Detaljer

INTERPRETAREA UNEI ELECTROCARDIOGRAME NORMALE SI PATOLOGICE Dr. Laurentiu Lucaci

INTERPRETAREA UNEI ELECTROCARDIOGRAME NORMALE SI PATOLOGICE Dr. Laurentiu Lucaci INTERPRETAREA UNEI ELECTROCARDIOGRAME NORMALE SI PATOLOGICE Dr. Laurentiu Lucaci CALCULUL FRECVENTEI CARDIACE : 1. Pentru un ritm cu intervale RR regulate (in particular ritm sinusal), inregistrat cu viteza

Detaljer

CONDIŢII GENERALE DE REZERVARE VÂNZARE A BILETELOR DE AVION DE CĂTRE COMPANIA SC WEST HOLIDAY LOUNGE SRL

CONDIŢII GENERALE DE REZERVARE VÂNZARE A BILETELOR DE AVION DE CĂTRE COMPANIA SC WEST HOLIDAY LOUNGE SRL CONDIŢII GENERALE DE REZERVARE VÂNZARE A BILETELOR DE AVION DE CĂTRE COMPANIA SC WEST HOLIDAY LOUNGE SRL Societatea Comercială WEST SUPER TOUR este o AGENŢIE DE TURISM care are în obiectul de activitate

Detaljer

SISTEMUL INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA

SISTEMUL INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA SISTEMUL INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA Aplicaţie de raportare pentru laboratoare Versiune document: 3.7 RELEASED Creat: 26.06.2006 Ultima actualizare: 24.10.2014 Acest

Detaljer

SISTEMUL INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA

SISTEMUL INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA SISTEMUL INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA Versiune document: 3.7 RELEASED Creat: 14.09.2007 Ultima actualizare: 24.10.2014 Acest document a fost realizat si avizat de: Nume

Detaljer

CUPRINS. 1. Definiţii. 2. Aplicaţii GIS. 3. Harta. 4. Modelul de date geo-relaţional. 5. Evaluarea economică a implementării unui GIS

CUPRINS. 1. Definiţii. 2. Aplicaţii GIS. 3. Harta. 4. Modelul de date geo-relaţional. 5. Evaluarea economică a implementării unui GIS CUPRINS 1. Definiţii 2. Aplicaţii GIS 3. Harta 4. Modelul de date geo-relaţional 5. Evaluarea economică a implementării unui GIS 6. Schema de organizare şi strategii pentru implementarea unui GIS 7. Open

Detaljer

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI superior 1.2 Facultatea FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 1.3 Departamentul DIDACTICA ŞTIINŢELOR

Detaljer

Noţiuni introductive. Mărimi topografice. Clasificarea instrumentelor topografice Instrumente pentru măsurarea directă a distanţelor

Noţiuni introductive. Mărimi topografice. Clasificarea instrumentelor topografice Instrumente pentru măsurarea directă a distanţelor INSTRUMENTE ŞI APARATE TOPOGRAFICE CUPRINS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Noţiuni introductive. Mărimi topografice. Clasificarea instrumentelor topografice Instrumente pentru măsurarea directă a distanţelor 2.1.

Detaljer

RAPORTUL ANUAL PRIVIND STAREA FACTORILOR DE MEDIU ÎN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI ÎN ANUL 2013 AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CĂLĂRAŞI

RAPORTUL ANUAL PRIVIND STAREA FACTORILOR DE MEDIU ÎN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI ÎN ANUL 2013 AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CĂLĂRAŞI RAPORTUL ANUAL PRIVIND STAREA FACTORILOR DE MEDIU ÎN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI ÎN ANUL 2013 AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CĂLĂRAŞI 0 CUPRINS 1. PROFIL DE JUDET 1.1. Date geografice...4 1.1.1. Relieful si geologia

Detaljer

ORDIN /03/2010 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ORDIN /03/2010 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS ORDIN nr. 107 din 29 martie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau

Detaljer

Program Senior Voyage

Program Senior Voyage Program Senior Voyage EMIRATELE ARABE UNITE: SENIOR VOYAGE DUBAI cu plecare din BUCURESTI SENIOR VOYAGE este conceptul gratie caruia cetatenii europeni de peste 55 ani (si nu numai) implicit si romanii

Detaljer

LUCRARE DE LABORATOR DE INIŢIERE Verificarea legii conservării energiei mecanice la rostogolirea unei bile pe un uluc înclinat

LUCRARE DE LABORATOR DE INIŢIERE Verificarea legii conservării energiei mecanice la rostogolirea unei bile pe un uluc înclinat UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI LUCRARE DE LABORATOR DE INIŢIERE Verificarea legii conservării energiei mecanice la rostogolirea unei bile pe un uluc înclinat Îndrumar de laborator la fizică Chişinău

Detaljer

Noua Dacia Duster, legenda off-road continuă...

Noua Dacia Duster, legenda off-road continuă... Noua Dacia Duster Noua Dacia Duster, legenda off-road continuă... Dacia Duster evoluează. Un stil exterior nou care accentuează trăsăturile de SUV și un interior modern, complet înnoit. Toate acestea,

Detaljer

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Timiş Timişoara, P-ta Libertatii Nr.1

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Timiş Timişoara, P-ta Libertatii Nr.1 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Timiş Timişoara, P-ta Libertatii Nr.1 Nr. 475/24.02.2014 RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2013 Direcţia pentru agricultură

Detaljer

Profesorii coordonatori Markovits Margareta. Markovits Margareta. Brasoveanu Ionela Dalia. Doina Mateiciuc. Doina Mateiciuc.

Profesorii coordonatori Markovits Margareta. Markovits Margareta. Brasoveanu Ionela Dalia. Doina Mateiciuc. Doina Mateiciuc. Afise Nr. Crt. Numele elevilor 1. Ciupe Cristina Numele Proiectului " Apus de soare " Profesorii coordonatori Markovits Margareta Scoala de provenienta Scoala cu cls I.- VIII nr 11, Oradea Observatii 2.

Detaljer

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale ROMÂNIA Buletin informativ An. 13, Nr. I (49), trim. I 2011 Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale Ordine ale Ministrului Sănătăţii Hotărâri ale Consiliului ştiinţific al ANMDM

Detaljer

Manual de utilizare. Oricând aici pentru a vă ajuta HTB3510 HTB3540 HTB3570. Întrebare? Contactați Philips

Manual de utilizare. Oricând aici pentru a vă ajuta HTB3510 HTB3540 HTB3570. Întrebare? Contactați Philips Oricând aici pentru a vă ajuta Înregistraţi-vă produsul şi obţineţi asistenţă la www.philips.com/support Întrebare? Contactați Philips HTB3510 HTB3540 HTB3570 Manual de utilizare Cuprins 1 Important 2

Detaljer

Dosar nr. 6758/86/2013* Debitor: S.C. TERMICA S.A. SUCEAVA în faliment in bankruptcy en faillite Nr. de înreg. O.R.C. J33/310/2002 C.U.I.

Dosar nr. 6758/86/2013* Debitor: S.C. TERMICA S.A. SUCEAVA în faliment in bankruptcy en faillite Nr. de înreg. O.R.C. J33/310/2002 C.U.I. Dosar nr. 6758/86/2013* Debitor: S.C. TERMICA S.A. SUCEAVA în faliment in bankruptcy en faillite Nr. de înreg. O.R.C. J33/310/2002 C.U.I. RO14682110 PUBLICAŢIE DE VÂNZARE Consorţiul format din practicienii

Detaljer

GEOGRAFIE MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI PROGRAMĂ ŞCOLARĂ REVIZUITĂ CLASELE A V-A A VIII-A

GEOGRAFIE MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI PROGRAMĂ ŞCOLARĂ REVIZUITĂ CLASELE A V-A A VIII-A Programa şcolară a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu nr. 4698/07.07.2008 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI PROGRAMĂ ŞCOLARĂ REVIZUITĂ GEOGRAFIE

Detaljer

Ediţia specială. 4 Istoricul TMK-ARTROM 30 de ani de existenţa. 14 Portrete de aniversare TMK-ARTROM

Ediţia specială. 4 Istoricul TMK-ARTROM 30 de ani de existenţa. 14 Portrete de aniversare TMK-ARTROM 22 septembrie 2012 Ediţia specială 4 Istoricul TMK-ARTROM 30 de ani de existenţa 14 Portrete de aniversare TMK-ARTROM 20 Proiectul cultural Integrală a Manuscriselor Cantemir CuPrins Stimată conducere

Detaljer

SISTEM INFORMATIC UNIC INTEGRAT

SISTEM INFORMATIC UNIC INTEGRAT SISTEM INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA Versiune document: 1.1 RELEASED Creat: 14.09.2007 Ultima actualizare: 11.11.2010 Acest document a fost realizat şi avizat de: Nume

Detaljer

Transport avion 12 zile de la Euro PROGRAMUL EXCURSIEI

Transport avion 12 zile de la Euro PROGRAMUL EXCURSIEI NOU! SCANDINAVIA Incursiune la Capatul Lumii Norvegia - Cercul Polar Capul Nord (71 10 21 N) Laponia Lillehammer Trondheim Mo I Rana Monumentul Cercului Polar Bodo Insulele Lofoten Solvaer Tromsø Alta

Detaljer

lag re de alunecare Lubrifiere lag re de alunecare

lag re de alunecare Lubrifiere lag re de alunecare Lag re de alunecare Lubrifiere lag re de alunecare Lag rele de alunecare sunt elemente de ma ini care transmit for ele între elementele ma inii, care se mi în rela ie unul cu cel lalt. Se face o distinc

Detaljer

2013 Toate drepturile rezervate. Acer Liquid E2 Duo Manual de utilizare Model: V370 Această ediţie: 8/2013

2013 Toate drepturile rezervate. Acer Liquid E2 Duo Manual de utilizare Model: V370 Această ediţie: 8/2013 2013 Toate drepturile rezervate. Acer Liquid E2 Duo Manual de utilizare Model: V370 Această ediţie: 8/2013 Telefon inteligent Acer Liquid E2 Duo Număr model: Număr de serie: Data achiziţiei: Locul achiziţiei:

Detaljer

Stimate client, Echipa

Stimate client, Echipa SKIN CARE SYSTEM Stimate client, In acest an putem privi inapoi inspre aprope 3 decenii de succes, timp in care CNC a fost intr-o continua dezvoltare. Cu motivatie constanta si pasiune nelimitata mentinem

Detaljer

PLANIMETRIA 1. MARCAREA ȘI SEMNALIZAREA PUNCTELOR TOPOGRAFICE

PLANIMETRIA 1. MARCAREA ȘI SEMNALIZAREA PUNCTELOR TOPOGRAFICE PLANIMETRIA Partea din topografie care se ocupă cu studiul instrumentelor și metodelor necesare determinării poziției în plan a punctelor topografice de pe teren, în scopul transpunerii lor pe plan sau

Detaljer

EDITURA PARALELA 45. Editura Paralela 45

EDITURA PARALELA 45. Editura Paralela 45 BIROUL DE INVESTIGAT INVESTIGAȚII II Nr. Editura Paralela 45 Spre Elvis-Eivind ELVESTAD Micul pod Râul Svenna Orășel situat pe râul Svenna. Întemeiat: 1884 Populație: 937 Primar: Kristian F. Biller BIROUL

Detaljer

NOU ÎN NORVEGIA? Rumensk

NOU ÎN NORVEGIA? Rumensk NOU ÎN NORVEGIA? Rumensk Allmennyttige midler fra Ghidul a fost întocmit de către (Hvem har utarbeidet veilederen) Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS), Feltteamet, Høgskolen i Bergen (Serviciul gratuit

Detaljer

Australia & Noua Zeelanda

Australia & Noua Zeelanda Australia & Noua Zeelanda hoteluri si ; excursie cu catamaranul la Marea Bariera de Corali. Durata: 25 zile I Plecari: 07.03.2017 Australia are multe de oferit, de la plaje superbe, peisaje desertice salbatice,

Detaljer