Kvenske sanger og salmer i Kåfjord, 2008 Lisa Vangen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvenske sanger og salmer i Kåfjord, 2008 Lisa Vangen"

Transkript

1 Kvenske sanger og salmer i Kåfjord, 2008 Lisa Vangen Innledning... 2 Mie olen syntynyt Oulun suu... 3 Tule tänne... 4 Mustalainen... 4 Matalan torpan balladi... 5 Jeesuksen veljet ja sisaret... 6 Herra Jesu Werilensa... 7 Henkensä antoi... 7 Onnea oi verratonta... 8 Jopa aikanin ja joutuu... 9 Mieleheni muistuu Kotoni on taivahassa Andre sanger og salmer Sinä tuttu joka minä lämmin Avslutning Kilder... 16

2 2 Innledning Musikk er følelsenes språk, er en påstand man ofte kan høre. Steven Mithen har i et nytt forskningsprosjekt forsøkt å forankre denne påstanden vitenskaplig. Han sier at musikken er universell. Sang og musikk har bundet oss sammen og gitt oss gruppefølelse og det sosiale limet vi behøver for å overleve. I motsetning til talespråket som vi behøver for å utveksle og overføre informasjon, har musikken en mer uspesifikk betydning. Musikk har stor betydning for følelsen av å tilhøre en gruppe (Tunstad 2006, internettkilde). I dette prosjektet har jeg forsøkt å dokumentere finsk og kvensk tradisjonsmusikk i Kåfjord kommune. Store deler av kommunens befolkning har kvensk tilknytning, i tillegg til samisk og norsk. For noen generasjoner siden var det vanlig at folk var trespråklige, men med fornorskningen ble det kvenske språket nærmest borte, en generasjon før det samiske. Nå er tiden inne for at også den kvenske kulturarven skal bli løftet frem. Når et språk forsvinner, mister kulturen mye av sin grunnmur. Likevel finner vi store mengder kvensk kulturmateriale i Kåfjord. Jeg fikk høre at det spesielt var vanlig å synge på finsk før. I alle situasjoner i livet. Med dette prosjektet ønsket jeg å finne ut om denne sangtradisjonene fortsatt kan finnes hos befolkningen. At jeg ønsket å se nærmere på sanger, har sammenheng med at jeg kommer fra sangglad familie. Mine hovedinformanter er et søskenpar i 80- årene. De er barn av Peder Nilsen f og Inger Andersdatter f Dette er mine oldeforeldre. Informantene forteller at Peder Nilsen var særlig glad i å synge, og han var spesielt glad i finske sanger. Både han og kona snakket finsk, han bedre enn henne. Peders foreldre var så godt som finske, sier informantene. Ut fra egen slektsforskning vet jeg at deres forfedre har bodd i Manndalen i svært lang tid, og at den kvenske innvandringen som bidro til denne tilhørigheten er fra siste halvdel av tallet. Mange kvener innvandret og slo seg ned i Manndalen på denne tiden, noe som ikke er så kjent blant folk flest i dag. Læstadianismen er kjent for å holde sangtradisjonene ved like, og informantene kjenner spesielt godt til åndelige sanger både fra barndommen og voksenlivet. Utenom disse

3 3 informantene, har jeg pratet med en rekke eldre mennesker om den finske sangtradisjonen. De aller fleste forteller om foreldre og besteforeldre som snakket finsk eller kvensk, men ofte med det formål at de som barn ikke skulle forstå hva som ble sagt. Som barn har de hørt de voksne synge på kvensk, men minnes ofte bare bruddstykker av sangene. Sangene og salmene jeg tar med i denne artikkelen, er; 1. Mie olen syntynyt Oulon suu 2. Tule tänne netti tuttu 3. Mustalainen 4. Matalan torpan balladi 5. Jeesuksen veljet ja sisaret 6. Herra Jesu werilensa 7. Henkensä antoi 8. Onnea oi verratonta 9. Jopa aikanin jo joutuu/ Virsi kuoleman ovella 10. Mieleheni muistuu 11. Kotoni on taivahassa Mie olen syntynyt Oulun suu Peder Kristian Nilsen ( ) sang ofte denne sangen. Foruten Peders barn, er det ingen andre informanter som husker denne sangen. Mie olen syntyny Oulun suu, Viimosi (viimesi?) päivä joulunkuu. Uu`en vou`en aatona tulin mie maailmaan kattona. Informanten kan ikke kvensk eller finsk, men vet hva sangen handler om. Som barn pleide nemlig hun og søsknene også å synge på norsk: Jeg ble født i Oulo by, siste dag i julemåneden. Siste kvelden i året, kom jeg til verden for å kikke. Informanten synger denne lille strofa på den gamle kvenske Lyngendialekten. Hun sier at hun angrer at hun ikke lærte kvensk som barn da hun hadde muligheten, og hun er svært interessert i de gamle sangene. Begge foreldrene snakket kvensk, selv om hovedspråket var samisk. De behersket i tillegg norsk.

4 4 I 1976 var Matti Ylitepsa hos Valter Kestilä i Vesisaari/Vadsø og tegnet ned den samme sangen. Den er på standardfinsk, og har små variasjoner fra sangen i Kåfjord. Minä olen syntynyt Oulussa, viimeinen päivä joulussa, uuden vuoden aatona tulin minä maailmaa katsomaan. Jeg har forsøkt å finne ut mer om denne sangen og flere vers, men det har ikke lyktes. Tule tänne Samme informant husker begynnelsen av en annen strofe faren pleide å synge. Hun synger: Tule tänne nätti tuttu Anna kädes mulle No mie annan sydän miesta Pieni palas sulle Denne sangen ble også sunget på samisk, og flere informanter husker denne. Jeg har ikke klart å finne ut opprinnelse og annet om denne sangen. Mustalainen Mustalainen har de fleste av mine informanter husket, og tre av dem har sunget denne for meg. Denne sangen handler, i følge Reidar Bakke, om livet til sigøynerne. Opphav til sangen er litt uklart. En informant synger ut fra minnet om hvordan hennes mor pleide å synge sangen. Hun kan altså ikke selv kvensk eller finsk, men har lært sangen utenat.: Mustalaiseks olen syntynyt Koditonna kuljeskelen nyt Luonnon lapsi mitä huolinkaan Kun vaan vapahana olla saan,

5 5 Matalan torpan balladi Dette er, ifølge noen informanter, en sang som alle i hele Kåfjord kan. Min informant hadde lært den ved å lytte til moren som ofte sang denne. Hun synger: Suomessa olen mitä syntynyt Olla kauniissa Karjalassa Sinisen järven rannahalla Siellä torpassa mathalassa Matalan torpan hiilloksilja Käsiäni lämmittelin Matalan torpan nättiä tyttöä Omakseli ajattelin Bjørnar Seppola fra Skibotn sier dette om sangen: Hevonen on musta kun tiikerkissa, ja aisat on kaatajasta, har jeg i sin helhet slik den ble sunget her hos oss i Lyngen. Det fins også en rekke vers som ble sunget andre steder i Finland. Disse er omskrevet etter krigen da finnene fjernet slike sangtekster som kunne provosere russerne. Jeg har også disse versene. Sangen er gammel. Det ble danset til den, det er det man på norsk kaller en ringlek, en folkeviselek. Den versjonen vi synger er trolig fra slutten av 1800-tallet. Fordi den sorte hesten er et lokomotiv. For han reiste av gårde med toget fra kjæresten sin, og det går han nå rundt og angrer på. Slik at den versjonen vi synger er trolig skrevet i Karelen eller Ingermannland, fordi der nevnes Laatokkajärvi. Og i det området hadde man også jernbane ganske tidlig. Sangen står oppført i finske sangbøker som: Matalan torpan balladi. Det fins to melodier til den. Jeg pleier å synge på den gamle melodien som ble sunget her i distriktet, og som brukes i Tornedalen og i Nord-Finland. Mine informanter bruker også denne gamle melodien.

6 6 Jeesuksen veljet ja sisaret Denne salmen pleide Peder Kristian Nilsen og andre i gamle dager å synge mye. Jeesuksen veljet ja sisaret. Olkaatte turvassa täällä. Hän kärsi teidän kipunne. Kulkeissaan ristin tiellä! On vihollinen ankara. Teidän pällenne kantaja. jo tullut voitetuksi. Muistakaa, veljet, Jeesuksen. Kuin oli maailmassa. Verensä vuodatti tähtenne. Suuressa vaivassansa. Sen yrttitarhaa todistaa. Sen meille jotka karitsa Uskossa katsellemme. Priiskukoon veri sydämiin. Kaikille katuville! Elävä verenääni sii Saanaapi hyvää teille. Veljeni älä epäile. Vaan rauhassa sää lepäile.

7 7 Nyt Herran Siionissa. Sisaret rakkaat katselkaa. Veristä yrttitarhaa! Kun vanhin haavoitettuna Uhrinsa antaa parhaan. Ja sillä Siion, äitimme, Ravitsee pienet lapsemme Ja hoitaa uskoamme Herra Jesu Werilensa Den tidligere nevnte Peder Kristian Nilsen ( ) pleide også å synge denne salmen. Herra Jesus Verilensä Maksoi syntiwelkani Golgatalla kuollessansa Täytti lenkin tahteni Syntikuormani hän kantoi Kuolon karsei eestani Rikokseni anteeks antoi Ijakse ne hukutti Henkensä antoi Ifølge Reidar Bakke er denne brukt som begravelsessang. Henkensä antoi kaikki kun loi

8 8 verensä ristillä voittomme toi siionin vuorella Pasuuna soi kirkkaasti paistaa Saalemin koi Vartijan ääni kuuluupi vaan Että mä kohta jo siirtyä saan Lentää kuin kyhkynen poikki tään maan Siellä me toisemme taas kohdataan Ånden vår Skaper i døden oppgav Blodig på korset han seier oss gav. Herlig i Sion, en basunklang ny, Klarlig nu skinner i Salems gry. Onnea oi verratonta Reidar Bakke sier at salmen står i mange salme- og sangbøker. Teksten er svensk, skrevet av Sveinung Johansson ( ) i 1880, og oversatt til norsk fem år senere av Tønnes Dahle ( ). Det vites ikke hvem som har oversatt den til finsk. Informanten synger denne sangen med den gamle tonen han har lært. Han sier at de pleier å synge denne salmen på de læstadianske stevner med en ny melodi nå. Den nye melodien har imidlertid ikke ånd over seg, mener han. Onnea oi verratonta Herran lasten kotonaan Kukaan ei voi kuvaella Heidan siellä iloaan

9 9 :,:Jeesuksessa, Jeesuksessa Kun he kothaan kunniaan:,: Å, hvor salig det skal blive Når guds barn får komme hjem Ingen kan den fryd beskrive Å få bo i himmelen :,: Skue Jesus, skue Jesus Når han henter sine hjem:,: Jopa aikanin ja joutuu Denne salmen er skrevet av Johan Peder Johansen fra Skibotn. Hans sanger har blitt svært mye brukt i de læstadianske forsamlingene i den gamle storkommunen Lyngen, som også innbefatter Kåfjord. Han var selv forsamlingsholder på hjemplassen. Salmen er også kjent som Wirsi kuoleman ovella, salme ved dødens dør. Johan Peder ba om at denne ble sunget i hans egen begravelse. Også i dag kjenner de troende i Kåfjord til hans salmer, og to informanter har sunget Jopa aikain ja joutuu for meg. En informant har heftet Jyykeinmuotkaa laulaja Johan Peder Johansen ). Redigert av Kåre Svebak i Salmen er nedtegnet i dette heftet. Jopa aikanin jo joutuu Täältä pois lähteä Monta waara ompi ollu Tällä korven matkalle Sillä myrsky ilma ollut

10 10 Ussein maailman merellä. Wihollinen houkutellut Kyllä monell`synnillä Etten olis tietä nähnyt Itse edes astuwa Saarnan ääni esä käynyt Huutain woiton äänellä Synnit olen anteeks saanut, Kaikki Herran nimessä, Siin`n mulle woitto tullut Wapahtajan weressä Uskon kautta olen wapa Tässä armon meressä Waik`on olleet kyllä raskaat Lunastusta tehtessä Mieleheni muistuu Mieleheni muistuu er en åndelig sang som ble mye sunget av de eldre i Kåfjord. Min informant sier at han ikke har tall på hvor mange ganger han har hørt sin mor Inger Andersdatter ( ) synge denne. Også andre informanter forteller om denne, så dette har virkelig vært en kjær salme. Mieleheni muistuu koto ihana

11 11 Täältä on mun haluni sinne saapua. Täältä on mun haluni sinne saapua. Tuuli, myrsky pauhaa tällä matkalla. Eikä löydä rauhaa ennen satamaa Eikä löydä rauhaa ennen satamaa Tääll synnin kuorma mua rasittaa. Mutta Isän luona olen vapaana Mutta Isän luona olen vapaana Mutta heidät kaikki hyvin voitamme. :/:Sillä Jeesus laitti sota- aseemme.:/: Rientäkämme katsoon Getsemanehen :/:Kuinka Kunnian Herra kärsei kipuja:/: Siellä veri vuoti hikireijistä. :/:Koska synnit kaikki oli päällänsa:/: Kirouksen kalkki oli kirpeä. :/:Kun hän sitä maisti, se poltti sydäntä:/: Golgtalla vasta vaivat lisättiin. :/:Ripustettiin masta ylös ristihin:/:. Siellä kädet, jalat lävistettihin. :/:Päässän haavat ylös ristihin.:/: Katso Kunnian Herra, kuin on kärsinyt. :/:Eipä ole vertaa Hälle löytynyt.:/: Viimein henkens heitti Jeesus Rakkahin. :/:Tien näin meille laitti paratiisihin.:/:

12 12 Nyt me oomme vapaat synnin kuormasta. :/:Kiitos sulle, Ylkä, armos edestä!:/: Kotorante näkyy maasta Gosenin. :/:Riemu halu synttyy häihin ijäisiin!:/: Tervetulemasta, rakas morsian. :/:Yljän häitä viettään taivaan kunniaan!:/: Siionista kaikuu laulu suloinen. :/:Murhe iloks muutuu seurass enkelein.:/: Siellä voiton juhlaa alan viettämään. :/:Kiitän riemusulla sua enemmän.:/: Sulle kiitos olkoon, Ylkä armahin! :/: Taivahassa soikoon rintan heliämmin.:/: Kotoni on taivahassa Denne salmen står bl.a i Kristillinen Laulu ja Virsikirja. Kotoni on taivahassa. Sinne täältä halajan. Täällä kun on ilma kylmä. Joka rintani Jäähdyttää. Ikava ja murhe painaa. Ristin tietä kulkeisan. Vaan on toivoin kiinnitetty. Rauha riemurantahan.

13 13 Jeesus hyvä, pidä mua. Aina Rakkaudessas. Etten Sua unhoittaisi. Kun sää viivyt vähän viel. Anna uskon rohkeutta. Aina sydämmelleni. Pidä toivo elevänä. Rinnassani palavaa. Andre sanger og salmer Mine informanter kan mange andre sanger og salmer som Elemän juoksuhaudoissa, Juokse sinä Homma, Armon lapset, Jouluyö, Oi veljet siskot iloitkaa jo, Matkalla me oomme täällä, Kun Jeesus on omana mulla, Käy yrttitaras polku, Kuule sää köyhä matkamies, Taivassa on mun kotini, Täält halajaa mun sieluni, Nyt kodista laulun, Oi katsohan lintu, Onpa taivaassa tarjona, Rauhan määhan ylähälle, Tuo hetki Getsemaanessa. Videre er det sanger de bare husker enkelte strofer av, som Etelän palmu ja kaunis puu og Tuoll`on mun kultani. En annen slik sang er Sinä tuttu joka minä lämmin, som jeg vil fortelle mer om her. Sinä tuttu joka minä lämmin Jeg har brukt svært mye tid på å lete etter denne sangen, for nesten alle jeg har pratet med gjenkjenner sangen. De er derimot ikke i stand til å synge mer enn noen strofer. Det pussige er at alle begynner med Sinä tuttu joka minä lämmin, sinä tuttu ko ei minä saan. I følge Bjørnar Seppola heter egentlig sangen Kuin minä kotoni läksin, og i følge teksten i Ruijan laulukirja begynner mine informanter å synge på fjerde vers uten å huske begynnelsen. Seppola sier også at sangen har mange vers, og mange varianter. Han sier at sangen er nedtegnet som en ringlek i Tornedalen.

14 14 I Manndalen har det blitt lekt ringleker. Når denne tradisjonen startet, er vanskelig å si. Men en informant på 96 år forteller at da hun var ung, omkring rundt 1925, pleide ungdommen å møtes for å leke og synge. Selv deltok hun ikke i dette tulleriet, for hun fikk ikke lov av sin mor. Manndalen kan betraktes som en læstadiansk bygd, så ikke alle fikk lov å delta. Ungdommen i bygda har lekt ringleker helt fram til etter andre verdenskrig. Informanter som lever i dag, husker mange ringlek- sanger, men disse er på norsk. Det er likevel ikke usannsynlig at de har sunget på kvensk og samisk i tidligere tider. Gerd Jorun Stette forteller at En rekke utsagn fra Danmark, Sverige og Norge samsvarer i at det er voksne mennesker som leker sangleker i det 17. århundre. Når vi kommer til det 19. århundre, er det derimot de unge som er mest ivrige. Sanglek var tillatt i miljøer der man av religiøse grunner forbød dans. Dette var ikke et nordisk særfenomen. L. L. McDowell skriver i Folk Dances of Tennessee, at i enkelte puritanske miljøer lekte ungdommen sangleker istedenfor å danse. Sangleken ble etter hvert allment utbredt, men later til å ha vært lengst og mest brukt på landsbygda (Stette 2001). Noen informanter fra Manndalen forteller at de også pleide å synge finske sanger når de tok seg en dram. Da begynte en å nynne en tone, så tilsluttet de andre seg sangen etter hvert. Denne syngingen skal visstnok ha opphørt før tallet. En informant forteller at de ofte lagde om viser til nidviser, og at disse kunne være meget grove. En slik sang var nettopp Sinä tuttu joka minä lämmin, som ble Sinä tuttu Emman- Elea, altså om en fager kvinne ved navn Elea; Emman sin Elea. Kanskje er det derfor alle husker sangen fra dette verset? Avslutning Å forsøke å dokumentere kvenske og finske sanger i Manndalen og Kåfjord, har vært et spennende arbeid. Mottakelsen jeg har fått, har stort sett vært positiv. Det er lenge siden at det har blitt fokusert på det kvenske og finske i kommunen, og det er tydelig etterlengtet. Noe av det mest interessante ved dette prosjektet, har vært å få et innblikk i hvordan vår hukommelse fungerer. Nesten ingen av informantene har sunget, eller tenkt på de finske sangene på 50 år. Hos de informantene jeg har gått til gjentatte ganger for å spørre om

15 15 sangene, får jeg mer utfyllende svar hver gang. Å grave frem fra glemselen er tidskrevende. Derfor hadde det vært ønskelig med et prosjekt som går ut mer i tid. I tillegg til de jeg har besøkt, som jeg gjerne ville gått til flere ganger, har jeg fått tips om flere informanter. At den kvenske kulturarven har en verdi er i seg selv noe folk flest behøver litt til tenke på, er forståelig etter så mange år med usynliggjøring. Dilemmaet er imidlertid at tiden kan renne ut før en rekker å gjøre noe med det. Jeg har blant annet besøkt flere informanter over 95 år. En av disse prater kvensk og har hatt det som hjemmespråk, kanskje som den siste i Kåfjord? Når det gjelder sangene, så er det tydelig de åndelige sanger og salmer som er lettest å få tak i. Læstadianismen fungerer altså helt frem til i dag som en beskytter og oppbevarer av kvensk og samisk språk. Det har kommet ut en del sang- og salmebøker med finske sanger, og disse er i flittig bruk blant språkbrukere. En ulempe er at informantene oftest synger ved å støtte seg til den nedskrevne teksten, og variasjoner i forhold til uttale er vanskeligere å få tak i gjennom syngingen. Så selv om kvensk ikke er et språk som blir overført muntlig mellom generasjoner lenger, så tilegnes språket gjennom skrift. Det er et tap for dialektforskning, men det gir håp for fremtidigere kvenske språkbrukere. Hovedinntrykket jeg sitter igjen med etter dette feltarbeidet, er hvor viktig det er å få kvensk revitalisering i Kåfjord. At Manndalen har en kvensk befolkning som er blandet med den samiske og norske, er en ting. Sang- gleden hos de eldre er fantastisk å være vitne til. Sangene tar dem rett tilbake til barndommen, til mor og far. Dette er en viktig kulturarv.

16 16 Kilder Bakke, Reidar Finske sanger i Varanger, Tapir forlag 1996 Bakke, Reidar Finske læstadianske sanger i Varanger, Tapir forlag 1999 Laulu ja virsikirja kokosi ja toimitti Pietari Raattamaa projus. Carl Rehnström & Söner Boktryskeri AB, Luleå 1958 Tunstad, Erik Den syngende neandertaler på internettsiden Forskning.no, 18.feb Seppola Bjørnar og Aho, Terje Ruijan laulukirja Norske Kveners Forbund 1995 Siionin laulut ja wirsikirja Ensimmäinen painos suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistys P. y. Oulo 1976 Stette, Gerd Jorun Sangleker. Et minne fra barndommen Svebak, Kåre Jyykeinmuotkan laulaja Johan Peder Johansen Utgitt 1979.

Om kvensk/norskfinsk immateriell kulturarv og arbeidet med UNESCOs konvensjon i et minoritesperspektiv. Kaisa Maliniemi

Om kvensk/norskfinsk immateriell kulturarv og arbeidet med UNESCOs konvensjon i et minoritesperspektiv. Kaisa Maliniemi Om kvensk/norskfinsk immateriell kulturarv og arbeidet med UNESCOs konvensjon i et minoritesperspektiv Kaisa Maliniemi Innledning Den 17. januar 2007 ratifiserte Norge UNESCOs konvensjon av 17. oktober

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Muisto ja Toivo. Rapport for forestillingen «Muisto ja Toivo»

Muisto ja Toivo. Rapport for forestillingen «Muisto ja Toivo» Muisto ja Toivo Rapport for forestillingen «Muisto ja Toivo» Det kvenske språket har vært en naturlig del av livet i Nord-Troms. Følelser, sang og tanker ble formidlet på kvensk, hjertespråket til mange

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

Læringsstrategier 4. klasse

Læringsstrategier 4. klasse Læringsstrategier 4. klasse Tema: Astrid Lindgren (se tekst bakerst i dokumentet) 1. Snakket om ulike læringsstrategier I dag skal vi prøve å skumme, skanne og lage spørsmål. 2. FØRLESNINGSAKTIVITET. Elevene

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Skrevet av Karen Holford

Skrevet av Karen Holford Minner i stein I bibelske tider og i tidligere århundrer så samlet folk sammen steiner for å lage et spesielt monument slik at de kunne minnes noe fantastisk som Gud hadde gjort for dem. Hva er den viktigste

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Nyhetsbrev 1-2015. Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd.

Nyhetsbrev 1-2015. Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd. Nyhetsbrev 1-2015 Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd. August konferanse med tegn og under Får en kontrast forteller Thor Ivar med iver. De siste 20 årene

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL 1 BOKMÅL Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. DETTE ER BOKA TIL Her kan dere

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

DEN EUROPEISKE PAKTEN OM REGIONS- ELLER MINORITETSSPRÅK SJETTE PERIODISKE RAPPORT

DEN EUROPEISKE PAKTEN OM REGIONS- ELLER MINORITETSSPRÅK SJETTE PERIODISKE RAPPORT DEN EUROPEISKE PAKTEN OM REGIONS- ELLER MINORITETSSPRÅK SJETTE PERIODISKE RAPPORT NORGE Kommentarer fra Kvenlandsforbundet den 3. april 2014 Notat av Bjørnar Seppola Vi har følgende kommentarer til det

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Les sammen Apg. 18. Les også sammen innledningen l temaet. Del med hverandre tanker fra denne teksten. Snakk gjerne sammen om følgende spørsmål:

Les sammen Apg. 18. Les også sammen innledningen l temaet. Del med hverandre tanker fra denne teksten. Snakk gjerne sammen om følgende spørsmål: L G. T 1 7 T 1 P : L, G! I Apg. 18 møter vi en skikkelig tøff dame. Priska nevnes sammen med sin mann, Akvila, slik skikken var, men flere steder står hennes navn først. For en nordmann i 2013 er de e

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Språk er viktig gjør det riktig!

Språk er viktig gjør det riktig! OPPVEKST Språk er viktig gjør det riktig! Råd til foreldre når barnet vokser opp med flere språk Språk er nøkkelen til venner, felleskap, skole, kunnskap og livskvalitet La barnet ditt starte tidlig med

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud»

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud» Påskedag 2017 Dette hellige påskeevangeliet stor skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapitlet. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som

Detaljer

Kurskveld 10: Hva med fremtiden?

Kurskveld 10: Hva med fremtiden? Kurskveld 10: Hva med fremtiden? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Velkommen Velkommen til den siste meg@gud-samlingen. Det er trist, ikke sant?

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster 01 Gud har skapt 02 Glory to Jesus 03 Herren er min hyrde 04 Vennesang 05 Vi deler den samme jord 06 Hjertesangen 07 En stille bønn 08 Brød for verden 09

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Min tippoldefars historie ble et mysterium som måtte løses

Min tippoldefars historie ble et mysterium som måtte løses Nordnytt Ursprungsartikel http://www.nrk.no/nordnytt/et-mysterium-fra-fortida-1.11793717 omvandlad till PDF-fil, enligt tillstånd. Reinraide Tolv år gammel kom Johan Erik alene over fra Tornedalen til

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

22 V e r k t ø y k a s s a N R 3 2 0 0 6

22 V e r k t ø y k a s s a N R 3 2 0 0 6 22 V e r k t ø y k a s s a N R 3 2 0 0 6 Syng og sans med kort! Det startet med at William på to år kom hjem fra barnehagen og sang «Bæ, bæ, lille lam» til et illustrert sangkort. En genial idé, tenkte

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

TATER PROSJEKT VÅR 2011

TATER PROSJEKT VÅR 2011 TATER PROSJEKT VÅR 2011 AVDELING TANGAROA Foto: Mariann med kaffekiste. Laget av Hanne Løvall Rastad med hjelp fra barn og voksne på avdeling. MARIANN FORTELLER OM TATERE: Utvandra fra India og har vært

Detaljer

PDF created with pdffactory Pro trial version

PDF created with pdffactory Pro trial version 17. søndag i treenighetstiden Søndag 11. september 2016 Esek 37,1 5.10 14 De døde ben blir levende Mark 5,35 43 Jesus vekker opp Jairus datter Mark 5,35 43 35 Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Fødselsdagsfeiring. Norsk etnologisk gransking Desember 1980. Spørreliste 130

Fødselsdagsfeiring. Norsk etnologisk gransking Desember 1980. Spørreliste 130 Norsk etnologisk gransking Desember 1980 Spørreliste 130 Fødselsdagsfeiring I 1953 sendte NEG ut spørreliste nr 39: Høgtidsmat ved familiefester, der vi blant annet stilte noen spørsmål om feiring av fødselsdager.

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende:

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende: Santa Lucia et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster Ensomhet 2. Søster Lætitia 3. Søster Serena 4. Søster Barmhjertighet 5. Søster Tro 6. Søster Irene 7. Søster

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Folkemusikk og -dans i Ruija

Folkemusikk og -dans i Ruija Folkemusikk og -dans i Ruija et hefte til bruk i skolen Vadsø museum - Ruija kvenmuseum 2 Tekst og redigering: Frøydis Høyland Svisdahl, Vadsø museum - Ruija kvenmuseum Takk til: Vadsø museum - Ruija kvenmuseum

Detaljer

Siggerud. Nede har vi 5-7 klasse og oppe har vi 8-10, rettere sagt ungdomskolen. Oppe har vi lærerværelse og rektors kontor.

Siggerud. Nede har vi 5-7 klasse og oppe har vi 8-10, rettere sagt ungdomskolen. Oppe har vi lærerværelse og rektors kontor. Siggerud Vi fikk Siggerud skole i 2012 og nå er vi i 2014 så da er den to år gammel. Vi har 2 forskjellige skoler, en fra 1-4 og en fra 5-10. Det er to forskjellige etasjer en fra 5-7 og en fra 8-10. Nede

Detaljer

Før vi går i gang med Oktober tar vi et lite tilbakeblikk på September: PLAGG:

Før vi går i gang med Oktober tar vi et lite tilbakeblikk på September: PLAGG: Nå har vi kommet godt i gang på lilla gruppe og vi syns det er kjempespennende å bli kjent med barna og med personlighetene deres. Dynamikken i gruppen fungerer bra, og barna er trygge både på oss voksne

Detaljer

Eksamen 19.11.2013. FSP5011/PSP5007 Finsk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Julia Kykkänen

Eksamen 19.11.2013. FSP5011/PSP5007 Finsk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Julia Kykkänen Eksamen 19.11.2013 FSP5011/PSP5007 Finsk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Julia Kykkänen Nynorsk/Bokmål Sankarit Oppgåve 1 Skriv 3 5 setningar på finsk om korleis du kan hjelpe andre.

Detaljer

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling.

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling. INNLEDNING LÆRLINGEN Du har ansvar for egen læring. Du må sjøl ta ansvar for hva du skal planlegge, gjennomføre og evaluere. Opplæringsboka er din dokumentasjon på at du tar ansvar. Vær flink til å spørre.

Detaljer

Referat fra 50-års jubileum:

Referat fra 50-års jubileum: Referat fra 50-års jubileum: Etter at alle har forsynt seg og blitt ønsket velkommen, er det Gerd Andersen som får ordet. Hun forteller hva som skjedde når de planla å bygge en ny skole her i kommunen.

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18:

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober 2015 Bots og bønnedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

Seminar om kvensk immateriell kulturarv. Vadsø 11. og 12. juni 2014

Seminar om kvensk immateriell kulturarv. Vadsø 11. og 12. juni 2014 Seminar om kvensk immateriell kulturarv Vadsø 11. og 12. juni 2014 Mitt utgangspunkt Store forventninger til Kulturrådet, lista er lagt høyt. Handler om den kvenske kulturen både i forhold til kvenene

Detaljer

Oversikt over veier i Storfjord kommune uten vedtatt veinavn, med høringsinnspill, saksbehandlers (SB) vurdering og arbeidsgruppas (AG) vurdering

Oversikt over veier i Storfjord kommune uten vedtatt veinavn, med høringsinnspill, saksbehandlers (SB) vurdering og arbeidsgruppas (AG) vurdering DEL C Skibotn Oversikt over veier i Storfjord kommune uten vedtatt veinavn, med høringsinnspill, saksbehandlers (SB) vurdering og arbeidsgruppas (AG) vurdering Skibotn (Apaja Røykenes Skibotndalen) Stedsangivelse

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

fokus på lek! eventyr Alfabetet, tall og ordbilder regn, snø og is sykdom

fokus på lek! eventyr Alfabetet, tall og ordbilder regn, snø og is sykdom Februar I februar skjer det litt av hvert og vi starter opp med et nytt prosjekt! Dette kommer vi nærmere inn på etter vi forteller om hvordan vi har hatt det i januar. Januar har vært en oppstartsmåned

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2013. Hei alle sammen! Mai måned har vært en spennende måned. Vi har gjort så mange kjekke ting og dagene fyker av gårde. Det nærmer seg sommer og vi har hatt noen nydelige

Detaljer

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN I nærheten av Tig og Leelas hjem lå det et gammelt hus med en stor hage. Det bodde ingen i huset, og noen av vinduene var knust. Hagen var gjemt bak en høy steinmur, men

Detaljer

Lindrer med latter. Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG

Lindrer med latter. Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG HELG 47 Lindrer med latter Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG Tekst: HÅKON F. HØYDAL Foto: KARIN BEATE NØSTERUD Kroppen som er lutrygget, skal om litt fylles av energi. Lent

Detaljer

Merkedager og. høytider i. Norge

Merkedager og. høytider i. Norge BOKMÅL Astrid Brennhagen Illustrasjoner: Berit Thiis Merkedager og høytider i Norge Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085, Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks: 38 03 37 75 E-post: sven@arbeidmedord.no

Detaljer