Kvenske sanger og salmer i Kåfjord, 2008 Lisa Vangen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvenske sanger og salmer i Kåfjord, 2008 Lisa Vangen"

Transkript

1 Kvenske sanger og salmer i Kåfjord, 2008 Lisa Vangen Innledning... 2 Mie olen syntynyt Oulun suu... 3 Tule tänne... 4 Mustalainen... 4 Matalan torpan balladi... 5 Jeesuksen veljet ja sisaret... 6 Herra Jesu Werilensa... 7 Henkensä antoi... 7 Onnea oi verratonta... 8 Jopa aikanin ja joutuu... 9 Mieleheni muistuu Kotoni on taivahassa Andre sanger og salmer Sinä tuttu joka minä lämmin Avslutning Kilder... 16

2 2 Innledning Musikk er følelsenes språk, er en påstand man ofte kan høre. Steven Mithen har i et nytt forskningsprosjekt forsøkt å forankre denne påstanden vitenskaplig. Han sier at musikken er universell. Sang og musikk har bundet oss sammen og gitt oss gruppefølelse og det sosiale limet vi behøver for å overleve. I motsetning til talespråket som vi behøver for å utveksle og overføre informasjon, har musikken en mer uspesifikk betydning. Musikk har stor betydning for følelsen av å tilhøre en gruppe (Tunstad 2006, internettkilde). I dette prosjektet har jeg forsøkt å dokumentere finsk og kvensk tradisjonsmusikk i Kåfjord kommune. Store deler av kommunens befolkning har kvensk tilknytning, i tillegg til samisk og norsk. For noen generasjoner siden var det vanlig at folk var trespråklige, men med fornorskningen ble det kvenske språket nærmest borte, en generasjon før det samiske. Nå er tiden inne for at også den kvenske kulturarven skal bli løftet frem. Når et språk forsvinner, mister kulturen mye av sin grunnmur. Likevel finner vi store mengder kvensk kulturmateriale i Kåfjord. Jeg fikk høre at det spesielt var vanlig å synge på finsk før. I alle situasjoner i livet. Med dette prosjektet ønsket jeg å finne ut om denne sangtradisjonene fortsatt kan finnes hos befolkningen. At jeg ønsket å se nærmere på sanger, har sammenheng med at jeg kommer fra sangglad familie. Mine hovedinformanter er et søskenpar i 80- årene. De er barn av Peder Nilsen f og Inger Andersdatter f Dette er mine oldeforeldre. Informantene forteller at Peder Nilsen var særlig glad i å synge, og han var spesielt glad i finske sanger. Både han og kona snakket finsk, han bedre enn henne. Peders foreldre var så godt som finske, sier informantene. Ut fra egen slektsforskning vet jeg at deres forfedre har bodd i Manndalen i svært lang tid, og at den kvenske innvandringen som bidro til denne tilhørigheten er fra siste halvdel av tallet. Mange kvener innvandret og slo seg ned i Manndalen på denne tiden, noe som ikke er så kjent blant folk flest i dag. Læstadianismen er kjent for å holde sangtradisjonene ved like, og informantene kjenner spesielt godt til åndelige sanger både fra barndommen og voksenlivet. Utenom disse

3 3 informantene, har jeg pratet med en rekke eldre mennesker om den finske sangtradisjonen. De aller fleste forteller om foreldre og besteforeldre som snakket finsk eller kvensk, men ofte med det formål at de som barn ikke skulle forstå hva som ble sagt. Som barn har de hørt de voksne synge på kvensk, men minnes ofte bare bruddstykker av sangene. Sangene og salmene jeg tar med i denne artikkelen, er; 1. Mie olen syntynyt Oulon suu 2. Tule tänne netti tuttu 3. Mustalainen 4. Matalan torpan balladi 5. Jeesuksen veljet ja sisaret 6. Herra Jesu werilensa 7. Henkensä antoi 8. Onnea oi verratonta 9. Jopa aikanin jo joutuu/ Virsi kuoleman ovella 10. Mieleheni muistuu 11. Kotoni on taivahassa Mie olen syntynyt Oulun suu Peder Kristian Nilsen ( ) sang ofte denne sangen. Foruten Peders barn, er det ingen andre informanter som husker denne sangen. Mie olen syntyny Oulun suu, Viimosi (viimesi?) päivä joulunkuu. Uu`en vou`en aatona tulin mie maailmaan kattona. Informanten kan ikke kvensk eller finsk, men vet hva sangen handler om. Som barn pleide nemlig hun og søsknene også å synge på norsk: Jeg ble født i Oulo by, siste dag i julemåneden. Siste kvelden i året, kom jeg til verden for å kikke. Informanten synger denne lille strofa på den gamle kvenske Lyngendialekten. Hun sier at hun angrer at hun ikke lærte kvensk som barn da hun hadde muligheten, og hun er svært interessert i de gamle sangene. Begge foreldrene snakket kvensk, selv om hovedspråket var samisk. De behersket i tillegg norsk.

4 4 I 1976 var Matti Ylitepsa hos Valter Kestilä i Vesisaari/Vadsø og tegnet ned den samme sangen. Den er på standardfinsk, og har små variasjoner fra sangen i Kåfjord. Minä olen syntynyt Oulussa, viimeinen päivä joulussa, uuden vuoden aatona tulin minä maailmaa katsomaan. Jeg har forsøkt å finne ut mer om denne sangen og flere vers, men det har ikke lyktes. Tule tänne Samme informant husker begynnelsen av en annen strofe faren pleide å synge. Hun synger: Tule tänne nätti tuttu Anna kädes mulle No mie annan sydän miesta Pieni palas sulle Denne sangen ble også sunget på samisk, og flere informanter husker denne. Jeg har ikke klart å finne ut opprinnelse og annet om denne sangen. Mustalainen Mustalainen har de fleste av mine informanter husket, og tre av dem har sunget denne for meg. Denne sangen handler, i følge Reidar Bakke, om livet til sigøynerne. Opphav til sangen er litt uklart. En informant synger ut fra minnet om hvordan hennes mor pleide å synge sangen. Hun kan altså ikke selv kvensk eller finsk, men har lært sangen utenat.: Mustalaiseks olen syntynyt Koditonna kuljeskelen nyt Luonnon lapsi mitä huolinkaan Kun vaan vapahana olla saan,

5 5 Matalan torpan balladi Dette er, ifølge noen informanter, en sang som alle i hele Kåfjord kan. Min informant hadde lært den ved å lytte til moren som ofte sang denne. Hun synger: Suomessa olen mitä syntynyt Olla kauniissa Karjalassa Sinisen järven rannahalla Siellä torpassa mathalassa Matalan torpan hiilloksilja Käsiäni lämmittelin Matalan torpan nättiä tyttöä Omakseli ajattelin Bjørnar Seppola fra Skibotn sier dette om sangen: Hevonen on musta kun tiikerkissa, ja aisat on kaatajasta, har jeg i sin helhet slik den ble sunget her hos oss i Lyngen. Det fins også en rekke vers som ble sunget andre steder i Finland. Disse er omskrevet etter krigen da finnene fjernet slike sangtekster som kunne provosere russerne. Jeg har også disse versene. Sangen er gammel. Det ble danset til den, det er det man på norsk kaller en ringlek, en folkeviselek. Den versjonen vi synger er trolig fra slutten av 1800-tallet. Fordi den sorte hesten er et lokomotiv. For han reiste av gårde med toget fra kjæresten sin, og det går han nå rundt og angrer på. Slik at den versjonen vi synger er trolig skrevet i Karelen eller Ingermannland, fordi der nevnes Laatokkajärvi. Og i det området hadde man også jernbane ganske tidlig. Sangen står oppført i finske sangbøker som: Matalan torpan balladi. Det fins to melodier til den. Jeg pleier å synge på den gamle melodien som ble sunget her i distriktet, og som brukes i Tornedalen og i Nord-Finland. Mine informanter bruker også denne gamle melodien.

6 6 Jeesuksen veljet ja sisaret Denne salmen pleide Peder Kristian Nilsen og andre i gamle dager å synge mye. Jeesuksen veljet ja sisaret. Olkaatte turvassa täällä. Hän kärsi teidän kipunne. Kulkeissaan ristin tiellä! On vihollinen ankara. Teidän pällenne kantaja. jo tullut voitetuksi. Muistakaa, veljet, Jeesuksen. Kuin oli maailmassa. Verensä vuodatti tähtenne. Suuressa vaivassansa. Sen yrttitarhaa todistaa. Sen meille jotka karitsa Uskossa katsellemme. Priiskukoon veri sydämiin. Kaikille katuville! Elävä verenääni sii Saanaapi hyvää teille. Veljeni älä epäile. Vaan rauhassa sää lepäile.

7 7 Nyt Herran Siionissa. Sisaret rakkaat katselkaa. Veristä yrttitarhaa! Kun vanhin haavoitettuna Uhrinsa antaa parhaan. Ja sillä Siion, äitimme, Ravitsee pienet lapsemme Ja hoitaa uskoamme Herra Jesu Werilensa Den tidligere nevnte Peder Kristian Nilsen ( ) pleide også å synge denne salmen. Herra Jesus Verilensä Maksoi syntiwelkani Golgatalla kuollessansa Täytti lenkin tahteni Syntikuormani hän kantoi Kuolon karsei eestani Rikokseni anteeks antoi Ijakse ne hukutti Henkensä antoi Ifølge Reidar Bakke er denne brukt som begravelsessang. Henkensä antoi kaikki kun loi

8 8 verensä ristillä voittomme toi siionin vuorella Pasuuna soi kirkkaasti paistaa Saalemin koi Vartijan ääni kuuluupi vaan Että mä kohta jo siirtyä saan Lentää kuin kyhkynen poikki tään maan Siellä me toisemme taas kohdataan Ånden vår Skaper i døden oppgav Blodig på korset han seier oss gav. Herlig i Sion, en basunklang ny, Klarlig nu skinner i Salems gry. Onnea oi verratonta Reidar Bakke sier at salmen står i mange salme- og sangbøker. Teksten er svensk, skrevet av Sveinung Johansson ( ) i 1880, og oversatt til norsk fem år senere av Tønnes Dahle ( ). Det vites ikke hvem som har oversatt den til finsk. Informanten synger denne sangen med den gamle tonen han har lært. Han sier at de pleier å synge denne salmen på de læstadianske stevner med en ny melodi nå. Den nye melodien har imidlertid ikke ånd over seg, mener han. Onnea oi verratonta Herran lasten kotonaan Kukaan ei voi kuvaella Heidan siellä iloaan

9 9 :,:Jeesuksessa, Jeesuksessa Kun he kothaan kunniaan:,: Å, hvor salig det skal blive Når guds barn får komme hjem Ingen kan den fryd beskrive Å få bo i himmelen :,: Skue Jesus, skue Jesus Når han henter sine hjem:,: Jopa aikanin ja joutuu Denne salmen er skrevet av Johan Peder Johansen fra Skibotn. Hans sanger har blitt svært mye brukt i de læstadianske forsamlingene i den gamle storkommunen Lyngen, som også innbefatter Kåfjord. Han var selv forsamlingsholder på hjemplassen. Salmen er også kjent som Wirsi kuoleman ovella, salme ved dødens dør. Johan Peder ba om at denne ble sunget i hans egen begravelse. Også i dag kjenner de troende i Kåfjord til hans salmer, og to informanter har sunget Jopa aikain ja joutuu for meg. En informant har heftet Jyykeinmuotkaa laulaja Johan Peder Johansen ). Redigert av Kåre Svebak i Salmen er nedtegnet i dette heftet. Jopa aikanin jo joutuu Täältä pois lähteä Monta waara ompi ollu Tällä korven matkalle Sillä myrsky ilma ollut

10 10 Ussein maailman merellä. Wihollinen houkutellut Kyllä monell`synnillä Etten olis tietä nähnyt Itse edes astuwa Saarnan ääni esä käynyt Huutain woiton äänellä Synnit olen anteeks saanut, Kaikki Herran nimessä, Siin`n mulle woitto tullut Wapahtajan weressä Uskon kautta olen wapa Tässä armon meressä Waik`on olleet kyllä raskaat Lunastusta tehtessä Mieleheni muistuu Mieleheni muistuu er en åndelig sang som ble mye sunget av de eldre i Kåfjord. Min informant sier at han ikke har tall på hvor mange ganger han har hørt sin mor Inger Andersdatter ( ) synge denne. Også andre informanter forteller om denne, så dette har virkelig vært en kjær salme. Mieleheni muistuu koto ihana

11 11 Täältä on mun haluni sinne saapua. Täältä on mun haluni sinne saapua. Tuuli, myrsky pauhaa tällä matkalla. Eikä löydä rauhaa ennen satamaa Eikä löydä rauhaa ennen satamaa Tääll synnin kuorma mua rasittaa. Mutta Isän luona olen vapaana Mutta Isän luona olen vapaana Mutta heidät kaikki hyvin voitamme. :/:Sillä Jeesus laitti sota- aseemme.:/: Rientäkämme katsoon Getsemanehen :/:Kuinka Kunnian Herra kärsei kipuja:/: Siellä veri vuoti hikireijistä. :/:Koska synnit kaikki oli päällänsa:/: Kirouksen kalkki oli kirpeä. :/:Kun hän sitä maisti, se poltti sydäntä:/: Golgtalla vasta vaivat lisättiin. :/:Ripustettiin masta ylös ristihin:/:. Siellä kädet, jalat lävistettihin. :/:Päässän haavat ylös ristihin.:/: Katso Kunnian Herra, kuin on kärsinyt. :/:Eipä ole vertaa Hälle löytynyt.:/: Viimein henkens heitti Jeesus Rakkahin. :/:Tien näin meille laitti paratiisihin.:/:

12 12 Nyt me oomme vapaat synnin kuormasta. :/:Kiitos sulle, Ylkä, armos edestä!:/: Kotorante näkyy maasta Gosenin. :/:Riemu halu synttyy häihin ijäisiin!:/: Tervetulemasta, rakas morsian. :/:Yljän häitä viettään taivaan kunniaan!:/: Siionista kaikuu laulu suloinen. :/:Murhe iloks muutuu seurass enkelein.:/: Siellä voiton juhlaa alan viettämään. :/:Kiitän riemusulla sua enemmän.:/: Sulle kiitos olkoon, Ylkä armahin! :/: Taivahassa soikoon rintan heliämmin.:/: Kotoni on taivahassa Denne salmen står bl.a i Kristillinen Laulu ja Virsikirja. Kotoni on taivahassa. Sinne täältä halajan. Täällä kun on ilma kylmä. Joka rintani Jäähdyttää. Ikava ja murhe painaa. Ristin tietä kulkeisan. Vaan on toivoin kiinnitetty. Rauha riemurantahan.

13 13 Jeesus hyvä, pidä mua. Aina Rakkaudessas. Etten Sua unhoittaisi. Kun sää viivyt vähän viel. Anna uskon rohkeutta. Aina sydämmelleni. Pidä toivo elevänä. Rinnassani palavaa. Andre sanger og salmer Mine informanter kan mange andre sanger og salmer som Elemän juoksuhaudoissa, Juokse sinä Homma, Armon lapset, Jouluyö, Oi veljet siskot iloitkaa jo, Matkalla me oomme täällä, Kun Jeesus on omana mulla, Käy yrttitaras polku, Kuule sää köyhä matkamies, Taivassa on mun kotini, Täält halajaa mun sieluni, Nyt kodista laulun, Oi katsohan lintu, Onpa taivaassa tarjona, Rauhan määhan ylähälle, Tuo hetki Getsemaanessa. Videre er det sanger de bare husker enkelte strofer av, som Etelän palmu ja kaunis puu og Tuoll`on mun kultani. En annen slik sang er Sinä tuttu joka minä lämmin, som jeg vil fortelle mer om her. Sinä tuttu joka minä lämmin Jeg har brukt svært mye tid på å lete etter denne sangen, for nesten alle jeg har pratet med gjenkjenner sangen. De er derimot ikke i stand til å synge mer enn noen strofer. Det pussige er at alle begynner med Sinä tuttu joka minä lämmin, sinä tuttu ko ei minä saan. I følge Bjørnar Seppola heter egentlig sangen Kuin minä kotoni läksin, og i følge teksten i Ruijan laulukirja begynner mine informanter å synge på fjerde vers uten å huske begynnelsen. Seppola sier også at sangen har mange vers, og mange varianter. Han sier at sangen er nedtegnet som en ringlek i Tornedalen.

14 14 I Manndalen har det blitt lekt ringleker. Når denne tradisjonen startet, er vanskelig å si. Men en informant på 96 år forteller at da hun var ung, omkring rundt 1925, pleide ungdommen å møtes for å leke og synge. Selv deltok hun ikke i dette tulleriet, for hun fikk ikke lov av sin mor. Manndalen kan betraktes som en læstadiansk bygd, så ikke alle fikk lov å delta. Ungdommen i bygda har lekt ringleker helt fram til etter andre verdenskrig. Informanter som lever i dag, husker mange ringlek- sanger, men disse er på norsk. Det er likevel ikke usannsynlig at de har sunget på kvensk og samisk i tidligere tider. Gerd Jorun Stette forteller at En rekke utsagn fra Danmark, Sverige og Norge samsvarer i at det er voksne mennesker som leker sangleker i det 17. århundre. Når vi kommer til det 19. århundre, er det derimot de unge som er mest ivrige. Sanglek var tillatt i miljøer der man av religiøse grunner forbød dans. Dette var ikke et nordisk særfenomen. L. L. McDowell skriver i Folk Dances of Tennessee, at i enkelte puritanske miljøer lekte ungdommen sangleker istedenfor å danse. Sangleken ble etter hvert allment utbredt, men later til å ha vært lengst og mest brukt på landsbygda (Stette 2001). Noen informanter fra Manndalen forteller at de også pleide å synge finske sanger når de tok seg en dram. Da begynte en å nynne en tone, så tilsluttet de andre seg sangen etter hvert. Denne syngingen skal visstnok ha opphørt før tallet. En informant forteller at de ofte lagde om viser til nidviser, og at disse kunne være meget grove. En slik sang var nettopp Sinä tuttu joka minä lämmin, som ble Sinä tuttu Emman- Elea, altså om en fager kvinne ved navn Elea; Emman sin Elea. Kanskje er det derfor alle husker sangen fra dette verset? Avslutning Å forsøke å dokumentere kvenske og finske sanger i Manndalen og Kåfjord, har vært et spennende arbeid. Mottakelsen jeg har fått, har stort sett vært positiv. Det er lenge siden at det har blitt fokusert på det kvenske og finske i kommunen, og det er tydelig etterlengtet. Noe av det mest interessante ved dette prosjektet, har vært å få et innblikk i hvordan vår hukommelse fungerer. Nesten ingen av informantene har sunget, eller tenkt på de finske sangene på 50 år. Hos de informantene jeg har gått til gjentatte ganger for å spørre om

15 15 sangene, får jeg mer utfyllende svar hver gang. Å grave frem fra glemselen er tidskrevende. Derfor hadde det vært ønskelig med et prosjekt som går ut mer i tid. I tillegg til de jeg har besøkt, som jeg gjerne ville gått til flere ganger, har jeg fått tips om flere informanter. At den kvenske kulturarven har en verdi er i seg selv noe folk flest behøver litt til tenke på, er forståelig etter så mange år med usynliggjøring. Dilemmaet er imidlertid at tiden kan renne ut før en rekker å gjøre noe med det. Jeg har blant annet besøkt flere informanter over 95 år. En av disse prater kvensk og har hatt det som hjemmespråk, kanskje som den siste i Kåfjord? Når det gjelder sangene, så er det tydelig de åndelige sanger og salmer som er lettest å få tak i. Læstadianismen fungerer altså helt frem til i dag som en beskytter og oppbevarer av kvensk og samisk språk. Det har kommet ut en del sang- og salmebøker med finske sanger, og disse er i flittig bruk blant språkbrukere. En ulempe er at informantene oftest synger ved å støtte seg til den nedskrevne teksten, og variasjoner i forhold til uttale er vanskeligere å få tak i gjennom syngingen. Så selv om kvensk ikke er et språk som blir overført muntlig mellom generasjoner lenger, så tilegnes språket gjennom skrift. Det er et tap for dialektforskning, men det gir håp for fremtidigere kvenske språkbrukere. Hovedinntrykket jeg sitter igjen med etter dette feltarbeidet, er hvor viktig det er å få kvensk revitalisering i Kåfjord. At Manndalen har en kvensk befolkning som er blandet med den samiske og norske, er en ting. Sang- gleden hos de eldre er fantastisk å være vitne til. Sangene tar dem rett tilbake til barndommen, til mor og far. Dette er en viktig kulturarv.

16 16 Kilder Bakke, Reidar Finske sanger i Varanger, Tapir forlag 1996 Bakke, Reidar Finske læstadianske sanger i Varanger, Tapir forlag 1999 Laulu ja virsikirja kokosi ja toimitti Pietari Raattamaa projus. Carl Rehnström & Söner Boktryskeri AB, Luleå 1958 Tunstad, Erik Den syngende neandertaler på internettsiden Forskning.no, 18.feb Seppola Bjørnar og Aho, Terje Ruijan laulukirja Norske Kveners Forbund 1995 Siionin laulut ja wirsikirja Ensimmäinen painos suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistys P. y. Oulo 1976 Stette, Gerd Jorun Sangleker. Et minne fra barndommen Svebak, Kåre Jyykeinmuotkan laulaja Johan Peder Johansen Utgitt 1979.

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak?

Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Lokalsider Budskap fra områdets ledere Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Eldste Timothy J. Dyches, USA Annenrådgiver i områdepresidentskapet for Europa H erren har oppfordret oss alle til å komme

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Gi meg ett sekund for hver kineser!

Gi meg ett sekund for hver kineser! Gi meg ett sekund for hver kineser! En eldre Kina-misjonær hadde mye på hjertet, ofte. Og når han først fikk eller tok ordet, beholdt han det nokså lenge. Det hendte folk syntes han ble noe langdryg. Men

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

S E L V M O T S I G E L S E R I B I B E L E N?

S E L V M O T S I G E L S E R I B I B E L E N? E R D E T S E L V M O T S I G E L S E R I B I B E L E N? Var det Gud (2 Sam 2,4) eller Satan ( Krøn 2,) som fikk David til å holde folketelling? Holdt Jesus bergprekene på en slette (Luk 6,7-49) eller

Detaljer

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE ELLEVE Henvisninger 2. Timoteus 1 og 2; Alfa og Omega, bind 6, side 143, 341-348. Minnevers: «Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre» (2. Timoteus 1,8). Mål : At barna skal: Vite at Gud

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

To land. To kulturer.

To land. To kulturer. DEBATT NILS CHRISTIE & EVY FRANTZSEN To land. To kulturer. Vi tror ikke det er fullkomment, alt som skjer i Danmark på narkotikapolitikkens område. Men kanskje kunne det i et skrift som dette være OK å

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 Våg mer! Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 1 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et forslag til bibeltimer for sommerleirene fra NMS U. Tema for bibeltimene er Våg mer! samme som

Detaljer

DE USYNLIGE INNVANDRERNE

DE USYNLIGE INNVANDRERNE DE USYNLIGE INNVANDRERNE En sosiologirapport om å flytte til Norge etter å ha tilbrakt store deler av barne- og ungdomstiden i utlandet April 2013 1 Innholdsfortegnelse DEL 1-INTRODUKSJON...3 1.1 Innledning...3

Detaljer

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Det at vi spontant føler glede, sorg, sinne, frykt, sårethet, skyld og skam er i grunnen ikke noe problem. Det

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

SKUP 2008 16. Prosjekt: Suaads reise Medarbeider: Tormod Strand Publikasjon: NRK Aktivum Publisert: September 2008. Samfunn/helse

SKUP 2008 16. Prosjekt: Suaads reise Medarbeider: Tormod Strand Publikasjon: NRK Aktivum Publisert: September 2008. Samfunn/helse SKUP 2008 16 Prosjekt: Suaads reise Medarbeider: Tormod Strand Publikasjon: NRK Aktivum Publisert: September 2008 Medium: Bok Tema: Samfunn/helse Metoderapport: Suaads reise Bok utgitt av NRK aktivum september

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

Tid til bønn 100 LEKSE TI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Tid til bønn 100 LEKSE TI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE TI Tid til bønn Henvisninger Lukas 5,12-16. Se også Markus 1,35; Markus 14,32-41; Alfa og Omega, bind 4, side 218-221. Minnevers: «[Jesus] trakk... seg ofte tilbake til øde steder og ba» (Lukas 5,16

Detaljer

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Herrens dag tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Lørdag eller søndag? For noen år siden holdt en katolsk prest et foredrag, der han sa: «Jeg skal tale

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer