# Tema ESO stroke Unit Fakta SSK Vurdering SSK Hva skal til for å oppfylle krav ved SSK? Tilfredsstilles

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "# Tema ESO stroke Unit Fakta SSK Vurdering SSK Hva skal til for å oppfylle krav ved SSK? Tilfredsstilles"

Transkript

1 Rapport arbeidsgruppe 8 strategiplan Vedlegg 2 Tilfredsstillelse av krav i internasjonale retningslinjer for slagbehandling (ESO, 2013) for SSK med nødvendige tiltak (1/2) # Tema ESO stroke Unit Fakta SSK Vurdering SSK Hva skal til for å oppfylle krav ved SSK? Basal forutsetning Volum minste anbefalte Geografisk definert område Geografisk avgrenset Behandler kun slag og TIA Omtrent 70 % av pasientene i slagseng er slagpasienter Tverrfaglig spesialopplært personale Spesialopplæring for alle faggrupper Sømløs akuttbehandling utredning og tidlig Tilbys mobilisering > 16 trombolysebehandlinger/år 75 (DIPS) >200 slag + TIA 308 slag (NHR) TIA (DIPS) 1.2 Trombolyse 24/7/365 Akutt trombolyse tilbys døgnkontiunerlig 1.3 Rehabilitering Krav til monitorerte senger Liggetid (anbefalt) Krav til ikkemonitorerte Legekvalifikasjon I samme sykehus eller avtale med annet hus Minst 4 senger for kvalitet. Brukes timer. 1 seng kan dekke innbyggere. Kontinuerlig automatisert: O2, arterielt blodtrykk, hjerteryme, temp. må være tilgjengelig ~To ikke-monitorerte senger for hver monitorerte. Antall avhenger av lokale forhold som tilgang på rehabilitering Liggetid i monitorert seng: Minimum 24 timer. Lenger for noen. Liggetid i ikke-monitorert seng: Ikke spesifisert. Avhengig av lokale forhold, blant annet tilgang på rehabilitering og sykehjem Krav til slagsenterleder: Minst 1 årv. Nevrologi, fortrinnsvis være nevrolog. Kontinuerlig videreutdanning med minst 5 credits per år icerebrovaskulære sykdommer Krav til tilgjengelig lege: Klinisk arbeid (visitt+vakt) "Stroke trained physician" Tilbud om spesialisert rehabilitering i andre linje Fast ukentlig visitt med overlege fra avdeling for rehabilitering (AFR) for seleksjon og planlegging Fortløpende telefonkontakt med AFR Ingen ikke Fysisk rom, innkjøp av utstyr, rett antall senger og kompetent bemanning, strukturert kompetanseheving for eksisterende personell. Pasientgrunnlaget er noe lavt til at opprettelse av fire monitorerte senger som er minsstekravet i ESO virker hensiktsmessig å oppnå, med mindre man ønsker å øke liggetiden 6 slagsenger tilgjengelig ikke Se punkt over. Det antas at 6-8 ikke-monitorerte senger i tillegg til 4 monitorerte ved et felles senter, totalt senger kan dekke Agders totale behov Median liggedøgn blant slagpasienter i sykehuset på 4 (NHR, 2013) Nevrologisk avdeling hele døgnet Nevrologisk forvakt til stede 24/7. Nevrologisk bakvakt tilgjengelig 24/7. Begge sjikt til stede lørdag og søndag. Overleve nevro: 1 årsverk LIS-lege nevro: 0,8 årsverk Vakt: 4,42 årsverk LIS, 0,7 årsverk overlege Slagforum Agder lege: 0,2 årsverk

2 Tilfredsstillelse av krav i internasjonale retningslinjer for slagbehandling (ESO, 2013) for SSK med nødvendige tiltak (2/2) # Tema ESO stroke Unit Fakta SSK Vurdering SSK Hva skal til for å oppfylle krav ved SSK? CT 4.2 MR Bemanning - tverrfaglig (minimum) Sykepleierstyrke Angiografi- DSA Ekkokardiografi En fysioterapeut i full jobb Fysioterapeut: 1,0 årsverk En ergoterapeut Ergoterapeut: 1,0 årsverk En taleterapeut (logoped) Logoped ikke tilgjengelig Strukturert screeningprogram i akutt fase ivaretas av sykepleiere. Selekterte pasienter med akutt behov for logoped overføres AFR ikke En svelgterapeut Ergoterapeut tilgjengelig Social worker Sosionom tilgjengelig Klinisk nevropsykolog der tilgjengelig Klinisk nevropsykolog finnes i psykiatrisk avdeling, men er lite brukt i akutt slagenhet ikke Alt personell tilbys spes.opplæring Spesialopplæring tilbys alt personell Sykepleiebemanning svarende til intermediære senger Dette tilsvarer at 1 sykepleier kan tilse 2 monitorerte senger. (ESO s. 836, 3. avsnitt, 3. siste linje). (For 24 timers turnus anføres minst 1,5 sykepleier per monitorert seng. Minst 0,5 sykepleier per ikke- monitorert seng. Merk: Utregning av pleiefaktor mellom norske og ESO-retningslinjer kan være ulik.) Sykepleierfaktor: 1,45 Årsverk: 8,7 Sykepleierdrevet pol.kl.: 0,2 årsverk Fagutvikler: 0,3 årsverk Registersykepleier: 0,3 årsverk Slagforum Agder: 0,1 årsverk ikke Rtg lab åpen 24/7 med alle basale undersøkelser Rtg lab åpen 24/7 med alle basale undersøkelser 64 slices som tillater CT angio og perfusjon Utstyr og bemanning tilgjengelig 24/7 Tilgang 7/7 dager, ikke nødvendigvis på stedet MR-maskin tilgjengelig, men manglende radiografer lørdag og søndag, samt helligdager gjør at denne ikke er bemannet 7/7 ikke Tilgang 7/7 dager, ikke nødvendigvis på stedet Utstyr tilgjengelig, men ikke bemannet med ikke angioagrafikompetent radiolog 7/7 Transøsofageal ekko, virkedager Transøsofageal ekko tilgjengelig alle virkedager Transthorakl ekko 24/7 Transthorakl ekko tilgjengelig 24/7 4.5 Kardiolog Tilgjengelig 24/7 Kardiolog tilgjengelig 24/7 4.6 UL/Doppler Ekstra- og intrakraniell duplex 24/7 Utstyr og kompetent nevrologisk personal til å bruke dette er tilgjengelig, men ikke bemannet 24/7 p.t. ikke Vurdere økt bruk av felles logoped med AFR Formalisert samarbeid med kliniske nevropsykologer fra annen avdeling som kan gjøres tilgjengelig på forespørsel. Samlokalisering med AFR vil kunne legge til rette for hensiktsmessig utvikling av nevropsykologitilbud der fragmenterte tilbud kan unngås 4 monitorerte senger bemannes med 2 sykepleiere på alle skift Ikke monitorerte senger bemannes med pleiefaktor 1,5-2 slik nasjonale ret.linjer anbefaler. Det innebærer en justering i pleiefaktor fra 1,45->1,5 for ikke monitorerte senger Kan etablere vaktordninger ved behov, også lørdag og søndag, for å oppnå Kan etablere vaktordninger ved behov, også lørdag og søndag, for å oppnå Nevrologisk vaktapparat kan ivareta behovet ved en moderat kompetanseheving. Kurs og oppfølging med sikte mot intern sertifisering er planlagt gjennomført våren Ekstern sertifisering finnes ikke per i dag i Norge

3 Tilfredsstillelse av krav i internasjonale retningslinjer for slagbehandling (ESO, 2013) for SSA med nødvendige tiltak (1/2) # Tema ESO stroke Unit Fakta SSA Vurdering SSA Hva skal til for å oppfylle krav ved SSA? Basal forutsetning Volum minste anbefalte Geografisk definert område Geografisk avgrenset Behandler kun slag og TIA 4 slagsenger og 1 nevrologisk utredningsseng. delvis Omtrent 58% av pasientene i slagseng er slagpasienter Tverrfaglig spesialopplært personale Spesialopplæring for alle faggrupper Sømløs akuttbehandling utredning og tidlig Tilbys mobilisering > 16 trombolysebehandlinger/år 43 (DIPS) >200 slag + TIA 207 slag (NHR) TIA (DIPS) 1.2 Trombolyse 24/7/365 Akutt trombolyse tilbys døgnkontiunerlig 1.3 Rehabilitering I samme sykehus eller avtale med annet hus Tilbud om spesialisert rehabilitering i andre linje Krav til monitorerte senger Liggetid (anbefalt) Krav til ikkemonitorerte Legekvalifikasjon Minst 4 senger for kvalitet. Brukes timer. 1 seng kan dekke innbyggere. Kontinuerlig automatisert: O2, arterielt blodtrykk, hjerteryme, temp. må være tilgjengelig. ~To ikke-monitorerte senger for hver monitorerte. Antall avhenger av lokale forhold som tilgang på rehabilitering Liggetid i monitorert seng: Minimum 24 timer. Lenger for noen. Liggetid i ikke-monitorert seng: Ikke spesifisert. Avhengig av lokale forhold, blant annet tilgang på rehabilitering og sykehjem Krav til slagsenterleder: Minst 1 årv. Nevrologi, fortrinnsvis være nevrolog. Kontinuerlig videreutdanning med minst 5 credits per år icerebrovaskulære sykdommer Krav til tilgjengelig lege: Klinisk arbeid (visitt+vakt) "Stroke trained physician" Ingen ikke Fysisk rom, innkjøp av utstyr, rett antall senger og kompetent bemanning, strukturert kompetanseheving for eksisterende personell. Pasientgrunnlaget er noe lavt til at opprettelse av fire monitorerte senger som er minsstekravet i ESO virker hensiktsmessig å oppnå, med mindre man ønsker å øke liggetiden 4 slagsenger og 1 nevrologisk utredningsseng ikke Se punkt over. Det antas at 6-8 ikke-monitorerte senger i tillegg til 4 monitorerte ved et felles senter, totalt senger kan dekke Agders totale behov Median liggedøgn blant slagpasienter i sykehuset på 4 (NHR, 2013) Nevrolog tilstede man-fre. Tilgang på nevrolog utover dette via teleslynge Nevrolog tilstede man-fre. Medisinsk vaktapparat med tilgang på nevrolog via teleslynge utover dette Overlege slag: 1 årsverk LIS-lege indremed: 1 årsverk Vakt: 0,2 årsverk nevro

4 Tilfredsstillelse av krav i internasjonale retningslinjer for slagbehandling (ESO, 2013) for SSA med nødvendige tiltak (2/2) # Tema ESO stroke Unit Fakta SSA Vurdering SSA Hva skal til for å oppfylle krav ved SSA? CT 4.2 MR Bemanning - tverrfaglig (minimum) Sykepleierstyrke Angiografi- DSA Ekkokardiografi En fysioterapeut i full jobb Fysioterapeut: 0,7 årsverk En ergoterapeut Ergoterapeut: 0,7 årsverk En taleterapeut (logoped) Logoped ikke tilgjengelig. Strukturert screeningprogram i akutt fase ivaretas av sykepleiere. ikke En svelgterapeut Ergoterapeut tilgjengelig. Social worker Sosionom tilgjengelig Ansettelse av logoped Klinisk nevropsykolog der tilgjengelig Klinisk nevropsykolog tilgjengelig på forespørsel Ansettelse av egne eller avtale med kliniske psykologer fra andre avdelinger som kan gjøres tilgjengelig på forespørsel Alt personell tilbys spes.opplæring Spesialopplæring tilbys alt personell Sykepleiebemanning svarende til intermediære senger Dette tilsvarer at 1 sykepleier kan tilse 2 monitorerte senger. (ESO s. 836, 3. avsnitt, 3. siste linje). Sykepleierfaktor: 1,4 Årsverk: 5,8 Sykepleierdrevet pol.kl.: 0,2 årsverk Fagutvikler: 0,6 årsverk ikke (For 24 timers turnus anføres minst 1,5 sykepleier per monitorert seng. Minst 0,5 sykepleier per Fagutvikling ifm seksjoner på 2C ikke- monitorert seng. Merk: Utregning av pleiefaktor mellom norske og ESO-retningslinjer kan være ulik) Rtg lab åpen 24/7 med alle basale undersøkelser Rtg lab åpen 24/7 med alle basale undersøkelser 64 slices som tillater CT angio og perfusjon Utstyr og bemanning tilgjengelig 24/7 4 monitorerte senger bemannes med 2 sykepleiere på alle skift Ikke monitorerte senger bemannes med pleiefaktor 1,5-2 slik nasjonale ret.linjer anbefaler. Det innebærer en justering i pleiefaktor fra 1,4->1,5 for ikke monitorerte senger Tilgang 7/7 dager, ikke nødvendigvis på stedet MR-maskin tilgjengelig, men ikke bemannet 7/7 ikke Kan etablere vaktordninger ved behov, også lørdag og søndag, for å oppnå Tilgang 7/7 dager, ikke nødvendigvis på stedet Utstyr tilgjengelig, men ikke bemannet 7/7 ikke Kan etablere vaktordninger ved behov, også lørdag og søndag, for å oppnå Transøsofageal ekko, virkedager Transøsofageal ekko tilgjengelig alle virkedager Transthorakl ekko 24/7 Transthorakl ekko tilgjengelig 24/7 4.5 Kardiolog Tilgjengelig 24/7 Kardiolog tilgjengelig 24/7 4.6 UL/Doppler Ekstra- og intrakraniell duplex 24/7 Utstyr tilgjengelig, men ikke bemannet 24/7 ikke

5 Tilfredsstillelse av krav i internasjonale retningslinjer for slagbehandling (ESO, 2013) for SSF med nødvendige tiltak (1/2) # Tema ESO stroke Unit Fakta SSF Vurdering SSF Hva skal til for å oppfylle krav ved SSF? Basal forutsetning Volum minste anbefalte Geografisk definert område Geografisk avgrenset Behandler kun slag og TIA Slagsenger forbeholdes slagpasienter, men personell delvis Utvide opptaksområde behandler også medisinske pasienter Tverrfaglig spesialopplært personale Tverrfaglig spesialopplæring tilbys ikke alle ikke faggrupper Sømløs akuttbehandling utredning og tidlig mobilisering Tilbys > 16 trombolysebehandlinger/år 9 (DIPS) ikke Utvide opptaksområde >200 slag + TIA 42 slag (NHR) + 43TIA (DIPS) ikke Utvide opptaksområde 1.2 Trombolyse 24/7/365 Akutt trombolyse tilbys døgnkontiunerlig 1.3 Rehabilitering I samme sykehus eller avtale med annet hus Tilbud om spesialisert rehabilitering i andre linje Krav til monitorerte senger Liggetid (anbefalt) Krav til ikkemonitorerte Legekvalifikasjon Minst 4 senger for kvalitet. Brukes timer. 1 seng kan dekke innbyggere. Kontinuerlig automatisert: O2, arterielt blodtrykk, hjerteryme, temp. må være tilgjengelig ~To ikke-monitorerte senger for hver monitorerte. Antall avhenger av lokale forhold som tilgang på rehabilitering Liggetid i monitorert seng: Minimum 24 timer. Lenger for noen. Liggetid i ikke-monitorert seng: Ikke spesifisert. Avhengig av lokale forhold, blant annet tilgang på rehabilitering og sykehjem Krav til slagsenterleder: Minst 1 årv. Nevrologi, fortrinnsvis være nevrolog. Kontinuerlig videreutdanning med minst 5 credits per år icerebrovaskulære sykdommer Krav til tilgjengelig lege: Klinisk arbeid (visitt+vakt) "Stroke trained physician" Ingen ikke Fysisk rom, innkjøp av utstyr, rett antall senger og kompetent bemanning, strukturert kompetanseheving for eksisterende personell. Pasientgrunnlaget er noe lavt til at opprettelse av fire monitorerte senger som er minsstekravet i ESO virker hensiktsmessig å oppnå, med mindre man ønsker å øke liggetiden 4 slagsenger ikke Se punkt over. Det antas at 6-8 ikke-monitorerte senger i tillegg til 4 monitorerte ved et felles senter, totalt senger kan dekke Agders totale behov Median liggedøgn blant slagpasienter i sykehuset på 6 (NHR, 2013) Tilgang på kvalifikasjon via teleslynge, samt tilsyn av nevrolog hver 14. dag. Bakvakt i nevrologi kontaktes ved innleggelse av slagpasienter Medisinsk vaktapparat tilgjengelig 24/7, med tilgang på nevrolog via teleslynge. Overlege nevro: 0,1 årsverk LIS-lege indremed: 0,5 årsverk Vakt: 0,1 årsverk

6 Tilfredsstillelse av krav i internasjonale retningslinjer for slagbehandling (ESO, 2013) for SSF med nødvendige tiltak (2/2) # Tema ESO stroke Unit Fakta SSF Vurdering SSF Hva skal til for å oppfylle krav ved SSF? CT 4.2 MR Bemanning - tverrfaglig (minimum) Sykepleierstyrke Angiografi- DSA Ekkokardiografi En fysioterapeut i full jobb En ergoterapeut En taleterapeut (logoped) Logoped tilgjengelig En svelgterapeut Ergoterapeut tilgjengelig Social worker Sosionom tilgjengelig Klinisk nevropsykolog der tilgjengelig Klinisk nevropsykolog ikke tilgjengelig ikke Ansettelse av egne eller avtale med kliniske psykologer fra andre avdelinger som kan gjøres tilgjengelig på forespørsel Alt personell tilbys spes.opplæring Spesialopplæring tilbys alt personell Sykepleiebemanning svarende til intermediære senger Dette tilsvarer at 1 sykepleier kan tilse 2 monitorerte senger. (ESO s. 836, 3. avsnitt, 3. siste linje). Sykepleierfaktor: 1,03 Årsverk: 4,11 Sykepleierdrevet pol.kl.: 0,05 årsverk Fagutvikler: 0,1 årsverk ikke (For 24 timers turnus anføres minst 1,5 sykepleier Sykepleierdrevet pol.kl. under oppbygging ved SSF per monitorert seng. Minst 0,5 sykepleier per ikke- monitorert seng. Merk: Utregning av pleiefaktor mellom norske og ESO-retningslinjer kan være ulik.) Rtg lab åpen 24/7 med alle basale undersøkelser Rtg lab åpen 24/7 med alle basale undersøkelser 4 monitorerte senger bemannes med 2 sykepleiere på alle skift Ikke monitorerte senger bemannes med pleiefaktor 1,5-2 slik nasjonale ret.linjer anbefaler. Det innebærer en justering i pleiefaktor fra 1,03->1,5 for ikke monitorerte senger 64 slices som tillater CT angio og perfusjon Utstyr tilgjengelig, men ikke bemannet 24/7 delvis Økt bemanning, kompetanse og kapasitet Tilgang 7/7 dager, ikke nødvendigvis på stedet Ingen MR-maskin tilgjengelig ikke Innkjøp av utstyr og økt personell, kompetanse og kapasitet, evt. gjennom annen avtale Tilgang 7/7 dager, ikke nødvendigvis på stedet Utstyr tilgjengelig, men ikke bemannet 7/7 ikke Kan etablere vaktordninger ved behov, også lørdag og søndag, for å oppnå Transøsofageal ekko, virkedager Transøsofageal ekko tilgjengelig alle virkedager Transthorakl ekko 24/7 Transthorakl ekko tilgjengelig 24/7 4.5 Kardiolog Tilgjengelig 24/7 To kardiologer tilgjengelig, men ikke 24/7 ikke Ansettelse av flere kardiologer 4.6 UL/Doppler Ekstra- og intrakraniell duplex 24/7 Utstyr tilgjengelig, men ikke bemannet 24/7 ikke Økt bemanning, kompetanse og kapasitet

Slagenhetsbehandling i Helse Nord. Marita Lysstad Bjerke, slagsykepleier, NLSH Bodø 1

Slagenhetsbehandling i Helse Nord. Marita Lysstad Bjerke, slagsykepleier, NLSH Bodø 1 Slagenhetsbehandling i En statusbeskrivelse slagsykepleier, NLSH Bodø 1 Nasjonale, faglige retningslinjer i behandling og rehabilitering ved hjerneslag: Behandling i slagenhet Reduserer død, alvorlig funksjonshemming

Detaljer

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Orienteringssak 090-2015 Klinikksjef Nina Hope Iversen 19.11.2015 Bakgrunn Styret for SSHF 29.10.2010 Pasienter med hjerneslag mottas ved alle tre sykehus

Detaljer

Status for utredning av SSHF sitt behandlingstilbud ved akutt hjerneslag

Status for utredning av SSHF sitt behandlingstilbud ved akutt hjerneslag Saksframstilling Arkivsak Dato 26.4.2010 Saksbehandler Henning Garsjø Status for utredning av SSHF sitt behandlingstilbud ved akutt hjerneslag Sak nr. Styre Møtedato 36/10 Styret for Sørlandet sykehus

Detaljer

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Avdelingens svar inndeles i to avsnitt: Sammenfattende vurdering av avdelingsledelsen inkl. kort skisse over drøftingsprosessen i avdelingen og av de

Detaljer

Foredrag 6.juni 2013

Foredrag 6.juni 2013 Foredrag 6.juni 2013 Kommunal rehabilitering i institusjon. Dokumentasjon av virksomheten. Kriterier for vellykket kommunal institusjonsrehabilitering Helgeland Rehabilitering Bodø rehabiliterings senter

Detaljer

Saksframlegg - korrigert

Saksframlegg - korrigert Arkivsak Dato 12.11.2015 Saksbehandler NHI Saksframlegg - korrigert Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 19.11.2015 Sak nr 090-2015 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Organiseringen av nevrologisk avdeling

Detaljer

Slagutredning Agder 2010

Slagutredning Agder 2010 Slagutredning Agder 2010 Kristiansand 22.04.2010 Grethe Dølbakken Navn Sørlandet sykehus HF Slagutredning Agder 2010 Side 2 av 46 INNHOLD 1. Konklusjon og anbefaling... 4 2. Bakgrunn... 4 3. Mandat prosjektskisse...

Detaljer

Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg STHF

Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg STHF Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg STHF 30. april 2013 www.sthf.no/kpu Saksliste 1. 2. 3. 4. 5. Godkjenning av referat fra 9. april 2013 Saker fra klinikkene Saker meldt til Helsetilsynets utrykningsgruppe

Detaljer

gamle som trenger akuttinnleggelse på sykehus?

gamle som trenger akuttinnleggelse på sykehus? Hva er effektive tjenester for skrøpelige gamle som trenger akuttinnleggelse på sykehus? Torgeir Bruun Wyller Professor/avd.overlege Geriatrisk avdeling "Akutt funksjonssvikt" Hoftebrudd Hjerneslag -70

Detaljer

Slagbehandling Sørlandet Sykehus Kristiansand. BEST nettverksmøte nov. 2014 Arnstein Tveiten Overlege PhD, nevrologisk avd. SSK

Slagbehandling Sørlandet Sykehus Kristiansand. BEST nettverksmøte nov. 2014 Arnstein Tveiten Overlege PhD, nevrologisk avd. SSK Slagbehandling Sørlandet Sykehus Kristiansand BEST nettverksmøte nov. 2014 Arnstein Tveiten Overlege PhD, nevrologisk avd. SSK Dette skal jeg snakke om: Kort om slag Trombolytisk behandling ved hjerneinfarkt

Detaljer

Helsehus informasjon, erfaringer hittil? v/sykehjemsetaten. Etatsoverlege Siri Seterelv 5. november 2016

Helsehus informasjon, erfaringer hittil? v/sykehjemsetaten. Etatsoverlege Siri Seterelv 5. november 2016 Helsehus informasjon, erfaringer hittil? v/sykehjemsetaten Etatsoverlege Siri Seterelv 5. november 2016 Fakta om Sykehjemsetaten Landets største drifter av sykehjem og Oslo kommunes nest største etat 4

Detaljer

Haraldsplass Diakonale Sykehus BETYDNINGEN AV TIDLIG REHABILITERING. ved Helene Johansen og Trine Espeland

Haraldsplass Diakonale Sykehus BETYDNINGEN AV TIDLIG REHABILITERING. ved Helene Johansen og Trine Espeland Haraldsplass Diakonale Sykehus BETYDNINGEN AV TIDLIG REHABILITERING ved Helene Johansen og Trine Espeland Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen, har en slagenhet med 10 sengeplasser Befolkningsgrunnlaget

Detaljer

STATUSRPPORT HJERNESLAG SYKEHUSET I VESTFOLD

STATUSRPPORT HJERNESLAG SYKEHUSET I VESTFOLD STATUSRPPORT HJERNESLAG SYKEHUSET I VESTFOLD ORGANISERING AV ARBEIDET 5 HOVEDOMRÅDER Informasjon til befolkningen Tid til sykehuset Door to needle time Implementering av sjekkliste Fall Målinger Informasjon

Detaljer

Interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Glåmdalsregionen (IKØ) Kommuneoverlegemøte 29. mai 2013 Hafjell

Interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Glåmdalsregionen (IKØ) Kommuneoverlegemøte 29. mai 2013 Hafjell Interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Glåmdalsregionen (IKØ) Kommuneoverlegemøte 29. mai 2013 Hafjell Bakgrunn: * Helse- og omsorgstjenestelovens 3-5 tredje ledd: Kommunen skal sørge for døgnopphold

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Sjekkliste traumesystem SSHF

Sjekkliste traumesystem SSHF Sjekkliste traumesystem SSHF pr. 17. mars 2014 Område SSF Kommentar SSA Kommentar SSK Kommentar Overordnet Støtte fra sykehusledelse (HF) og lokal ledelse Dedikert personell (traumekoordinator, min 50%

Detaljer

Hjerneslag fire sykehus og en prehospital klinikk

Hjerneslag fire sykehus og en prehospital klinikk Hjerneslag fire sykehus og en prehospital klinikk Et forbedringsarbeid på bakgrunn av et tilsyn og nasjonale kvalitetsmålinger Mai Bente Myrvold Adli Avdelingssjef jf Avdeling for nevrologi, revmatologi

Detaljer

Hjerneslag Akutt utredning og behandling

Hjerneslag Akutt utredning og behandling Hjerneslag Akutt utredning og behandling Antje Reichenbach overlege Nevroklinikken, Seksjon akutt hjerneslag Hjerneslag ca. 85% infarkt (blodpropp) Storkarsykdom arteriosklerose Småkarsykdom arteriell

Detaljer

Akutt behandling av hjerneslag hos eldre

Akutt behandling av hjerneslag hos eldre Akutt behandling av hjerneslag hos eldre B. Fure, geriater og nevrolog Forskningsleder dr med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Overlege Seksjon for hjerneslag Geriatrisk avdeling Oslo universitetssykehus

Detaljer

Oppfølging av foretaksprotokollen 3.mai 2017

Oppfølging av foretaksprotokollen 3.mai 2017 Oppfølging av foretaksprotokollen 3.mai 2017 Styremøte Per Engstrand /Nina Føreland Flekkefjord fredag 15.september 2017 Foretaksprotokollen 3.5.17 Innledning med dagens akuttfunksjoner innarbeides i U2035

Detaljer

Nytt sykehus ny kompetanse. -Tverrfaglig kompetanseplan i akutt slagbehandling og rehabilitering for Nordlandssykehuset Vesterålen

Nytt sykehus ny kompetanse. -Tverrfaglig kompetanseplan i akutt slagbehandling og rehabilitering for Nordlandssykehuset Vesterålen Nytt sykehus ny kompetanse -Tverrfaglig kompetanseplan i akutt slagbehandling og rehabilitering for Nordlandssykehuset Vesterålen Bakgrunn Avviklingen av Lødingen Rehabiliteringssenter Felles lokalisasjon

Detaljer

Slagbehandling i Agder

Slagbehandling i Agder Saksframstilling Arkivsak Dato 21.10.2010 Saksbehandler Jan-Roger Olsen og Henning Garsjø Slagbehandling i Agder Sak nr. Styre Møtedato 96/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.10.2010 Forslag til vedtak:

Detaljer

Avdeling for Vurdering & opplæring Vurderingsprogram

Avdeling for Vurdering & opplæring Vurderingsprogram Avdeling for Vurdering & opplæring Vurderingsprogram Sunnaas sykehus HF er Norges største spesialsykehus i rehabilitering. Våre hovedfunksjoner er behandling, opplæring av pasient og pårørende, veiledning

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

- T O E K S E M P L E R PÅ U T V I D E T O P P G AV E R F O R H J E L P E P L E I E R E / B A R N E P L E I E R E

- T O E K S E M P L E R PÅ U T V I D E T O P P G AV E R F O R H J E L P E P L E I E R E / B A R N E P L E I E R E OPPGAVEDELING VED KVINNEKLINIKKEN - T O E K S E M P L E R PÅ U T V I D E T O P P G AV E R F O R H J E L P E P L E I E R E / B A R N E P L E I E R E L I N D A E R T Z E I D K L I N I K K O V E R S Y K E

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

ØH-D tilbud i Legevakt Utfordringene er Forsvarlige og omsorgsfulle tjenester

ØH-D tilbud i Legevakt Utfordringene er Forsvarlige og omsorgsfulle tjenester ØH-D tilbud i Legevakt Utfordringene er Forsvarlige og omsorgsfulle tjenester Kompetanse Rekruttere Merritere Grethe Fosse, legevaktsjef NLV / ØH-D Mye grubling.fra 2009.. Seint og tidlig Sykepleiefaglig

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Samdata 2016 og utvikling

Samdata 2016 og utvikling Samdata 2016 og utvikling 2012-2016 Presentasjon styremøtet 16.11.2017 Per B Qvarnstrøm Somatikk Kost pr DRG Kost pr liggedøgn Indekser døgn/dag/poliklinikk Liggetider Senger Forbruk tjenester døgn/dag/pol

Detaljer

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal Ringerike sykehus HF Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal konst. adm.sjef Ingeborg H. Rinnaas, S@mspill 2007 Regionalt seminar, Stavern 03

Detaljer

Slagpasienten prehospitale tiltak og nyere behandlingsmuligheter i sykehus. Ole Morten Rønning Slagenheten, Akershus Universitetssykehus

Slagpasienten prehospitale tiltak og nyere behandlingsmuligheter i sykehus. Ole Morten Rønning Slagenheten, Akershus Universitetssykehus Slagpasienten prehospitale tiltak og nyere behandlingsmuligheter i sykehus Ole Morten Rønning Slagenheten, Akershus Universitetssykehus 2 Prehospitale tiltak Hva er hjerneslag? Hjerneslag (untatt subaracnoidalblødninger)

Detaljer

Risikovurdering LGG 2. tertial 2011

Risikovurdering LGG 2. tertial 2011 Risikovurdering LGG. tertial 011 Konsekvens 1 3 4 Brudd på arbeidstidbestemmelsene 4 innen TSB Ventetid/ kapasitet Sannsynlighet 3 innen Pasientadministrative rutiner 1 Risikovurdering LGG 1. tertial 011

Detaljer

Slagbehandlingskjeden Trondheim

Slagbehandlingskjeden Trondheim Slagbehandlingskjeden Trondheim Samhandling i praksis NSH-konferansen 2006. Hild Fjærtoft Ett års oppfølging av 320 pasienter med akutt hjerneslag. En klinisk randomisert studie Et samhandlingsprosjekt

Detaljer

Virtuell avdeling- forsvarlig utskrivning fra sykehuser pasienten klar for innskrivning i kommunen?

Virtuell avdeling- forsvarlig utskrivning fra sykehuser pasienten klar for innskrivning i kommunen? Virtuell avdeling- forsvarlig utskrivning fra sykehuser pasienten klar for innskrivning i kommunen? Høstkonferansen i Telemark 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset KAD Akuttleger Virtuell

Detaljer

Sluttrapport. Prosjektnavn Sluttrapport. Slagbehandling i Sykehuset Østfold GODKJENT AV: 1 / 34. Sist skrevet ut: 22.02.

Sluttrapport. Prosjektnavn Sluttrapport. Slagbehandling i Sykehuset Østfold GODKJENT AV: 1 / 34. Sist skrevet ut: 22.02. Dato: Side: 1 / 34 Slagbehandling i Sykehuset Østfold GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Dato: Side: 2 / 34 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN...4 2 PROSJEKTEIER...4 3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED

Detaljer

Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering

Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering Direktøren Styresak nr.32/08 Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering Saksbehandler: Elisabeth Marie Larsen Dokumenter i Saken

Detaljer

Ny organisering av sykepleietjenesten 2010

Ny organisering av sykepleietjenesten 2010 Ny organisering av sykepleietjenesten 2010 Hvordan lykkes med samarbeid i sykehus? Hvordan lykkes med samarbeid i sykehus? Klinikk for hjertemedisin Klinikkens enheter: Hjertemedisinsk laboratorium Angiografi

Detaljer

Pasientflyt inn i sykehuset. v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø

Pasientflyt inn i sykehuset. v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø Pasientflyt inn i sykehuset v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø AGENDA Organisering av mottak av ø-h-pasienter ved SiV Litt tallgrunnlag Triagesystemer

Detaljer

OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND

OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND OVERGREPSMOTTAKENE FLYTTER INN I SPESIALISTHELSETJENESTEN Overgrepsmottaket i Oslo

Detaljer

FAGUTVIKLING OG ENDRINGER I ARBEIDSOPPGAVER FOR RADIOGRAFER

FAGUTVIKLING OG ENDRINGER I ARBEIDSOPPGAVER FOR RADIOGRAFER FAGUTVIKLING OG ENDRINGER I ARBEIDSOPPGAVER FOR RADIOGRAFER Fagseminar 8. november, Gjøvik Nils Einar Kløw INNHOLD Avgrensing av faget Endringer i radiologien Eksempel Hjerte-karradiologisk UUS Endringer

Detaljer

REHABILITERING, SAMARBEID OG MULIGHETER

REHABILITERING, SAMARBEID OG MULIGHETER 17-18 Nordlandssykehuset REHABILITERING, SAMARBEID OG MULIGHETER Utdanningsprogram innen rehabilitering og andre nevrologiske tilstander FORORD: Nye Nordlandssykehuset, Vesterålen ble ferdigstilt og tatt

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen nevrologisk rehabilitering SSHF Gjenomgang av spesialiserte nevrologiske rehabiliteringstilbud i SSHF

Rapport fra arbeidsgruppen nevrologisk rehabilitering SSHF Gjenomgang av spesialiserte nevrologiske rehabiliteringstilbud i SSHF Rapport fra arbeidsgruppen nevrologisk rehabilitering SSHF Gjenomgang av spesialiserte nevrologiske rehabiliteringstilbud i SSHF Anne Kari Thomassen, Lars-Otto Nome og Anne Johansen Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn med nyfødtmedisinen i SSHF

Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn med nyfødtmedisinen i SSHF Arkivsak Dato 20.04.2015 Saksbehandler Nina Hope Iversen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.04.2015 Sak nr 039-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn

Detaljer

Rapport frå tilsyn med. behandling av hjerneslag. Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus 2013

Rapport frå tilsyn med. behandling av hjerneslag. Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus 2013 Sakshandsamar, innvalstelefon Signe Marit T. Stephanides, Vår dato 19.12.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/11447 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med behandling av hjerneslag Helse Fonna HF, Haugesund

Detaljer

Last ned Geriatri - Torgeir Bruun Wyller. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Geriatri Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Geriatri - Torgeir Bruun Wyller. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Geriatri Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Geriatri - Torgeir Bruun Wyller Last ned Forfatter: Torgeir Bruun Wyller ISBN: 9788205484610 Antall sider: 483 Format: PDF Filstørrelse:10.08 Mb Geriatri er både et medisinsk fag og en tverrfaglig

Detaljer

Last ned Geriatri - Torgeir Bruun Wyller. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Geriatri Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Geriatri - Torgeir Bruun Wyller. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Geriatri Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Geriatri - Torgeir Bruun Wyller Last ned Forfatter: Torgeir Bruun Wyller ISBN: 9788205484610 Antall sider: 483 Format: PDF Filstørrelse: 21.86 Mb Geriatri er både et medisinsk fag og en tverrfaglig

Detaljer

Pasientforløp for pasienter med hjerneslag et samhandlingsprosjekt i Vestfold. Sykehuset i Vestfold og Larvik kommune 30.

Pasientforløp for pasienter med hjerneslag et samhandlingsprosjekt i Vestfold. Sykehuset i Vestfold og Larvik kommune 30. Pasientforløp for pasienter med hjerneslag et samhandlingsprosjekt i Vestfold Sykehuset i Vestfold og Larvik kommune 30. April 2015 Historikk Nøtterøy kommune og Sykehuset i Vestfold var sammen om å lage

Detaljer

Organisering av akutt slagbehandling i Norge.

Organisering av akutt slagbehandling i Norge. Universitetet i Oslo Organisering av akutt slagbehandling i Norge. Mastergradsoppgave i helseledelse og helseøkonomi. Institutt for helse og samfunn. Avdeling for helseledelse og helseøkonomi. Thomas Alexander

Detaljer

Legevakt, KAD, hverdagsrehabilitering. Overordnet samarbeidsutvalg september-16 Henning Fosse, helsesjef

Legevakt, KAD, hverdagsrehabilitering. Overordnet samarbeidsutvalg september-16 Henning Fosse, helsesjef Legevakt, KAD, hverdagsrehabilitering. Overordnet samarbeidsutvalg september-16 Henning Fosse, helsesjef Kirkebakken helsehus Molde IK legevakt Eide, Fræna, Molde og Nesset Kommunalt akutt døgntilbud (KAD)

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell avdeling i Eidsberg og Askim Fremtidens

Detaljer

Stokke Kommune. Delavtale nmellom Stokke kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Stokke Kommune. Delavtale nmellom Stokke kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Stokke Kommune Sykehuset i Vestfold SøR-051 Delavtale nmellom Stokke kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Gjeldende fra 01.07.2012

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Ambulant Rehabiliteringstjeneste, ART Sørlandet Sykehus, SSHF Kongsgård

Ambulant Rehabiliteringstjeneste, ART Sørlandet Sykehus, SSHF Kongsgård Ambulant Rehabiliteringstjeneste, ART Sørlandet Sykehus, SSHF Kongsgård Svein A. Berntsen Tromsø 13.06.14 sveina.berntsen@sshf.no ART Historikk Startet 1996 som prosjekt Ambulant Slagteam En fast del av

Detaljer

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14 - Utvidelse av billeddiagnostiske løsninger Vi er to radiografer i Alta, som innehar stor kunnskap om hvordan dagens situasjon er her i Alta,

Detaljer

ALS pasienten - en utfordrende pasient?

ALS pasienten - en utfordrende pasient? ALS pasienten - en utfordrende pasient? En alvorlig sykdom med symptomer som arter seg forskjellig etter hvilket område som er affisert Ulike aldersgrupper, livsfaser, interesser, nettverk og ressurser

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/02689-17 Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved radiologisk avdeling SSA - 100 % st. vikar Personalmappe - Dok. dato: 21.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Barn og ungdom med moderat til alvorlig ervervet hjerneskade

Barn og ungdom med moderat til alvorlig ervervet hjerneskade Helse Bergen, Haukeland Universitetssjukehus, Barne- og ungdomsklinikken 0-15 år, unntak Habu 0-18 år Barne- og ungdomssjukehus 2022/23 aldersgrense somatikk 18 år HUS startet overføring av pasienter,

Detaljer

Bakgrunn for modellen

Bakgrunn for modellen OPPFØLGING AV BARN OG UNGE MED RYGGMARGSBROKK VED HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Oppfølging i Helse Vest og spesielt i Helse Bergen Vernepleier Liv Reidun Botne Fysioterapeut Tone Kyte Bakgrunn for modellen

Detaljer

Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold. Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold. Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset KAD Akuttleger Virtuell avdeling i Eidsberg

Detaljer

Bemanning januar 2017

Bemanning januar 2017 Bemanning januar 2017 Presentasjon til styremøte SSHF 26.01.2017 Årsverk pr klinikk pr januar Klinikk 2016 2017 2016-2017 denne Bud17 denne Avvik mot bud denne 2016 2017 2016-2017 HIÅ bud17 Avvik mot bud

Detaljer

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling TRONDHEIM KOMMUNE Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling Intermediærenheten ved Søbstad sykehjem Rolf Windspoll Samhandlingssjef St.Olavs Hospital HF Helge Garåsen

Detaljer

KARKIRURGISK AVD. OVERLEGER 2009

KARKIRURGISK AVD. OVERLEGER 2009 KARKIRURGISK AVD. OVERLEGER 2009 Karkirurgisk avdeling, SiV, Tønsberg 5 overleger (karkirurger) (2 intervensjonsradiologer) 3 assistentleger (hvorav 1 fra STHF) 14 sykepleiere 13 senger Ca. 450 operasjoner

Detaljer

Hvordan kan radiologi bidra til god diagnostikk i akuttmottaket. Knut Tveit Radiologisk avdeling SSK

Hvordan kan radiologi bidra til god diagnostikk i akuttmottaket. Knut Tveit Radiologisk avdeling SSK Hvordan kan radiologi bidra til god diagnostikk i akuttmottaket Knut Tveit Radiologisk avdeling SSK Kompetanse i radiologisk avdeling Radiografer CT Komplekst utstyr Kunnskap og opplæring nødvendig Høyt

Detaljer

Delrapport til STHF Utviklingsplan 2035 Hjerneslag

Delrapport til STHF Utviklingsplan 2035 Hjerneslag Delrapport til STHF Utviklingsplan 2035 Hjerneslag Side 1 av 12 Innhold 1. Innledning og organisering av arbeidet... 3 2. Oppfølging av regionale føringer... 4 3. Øvrige strategier og føringer som legges

Detaljer

Framtidens kommunehelsetjeneste i Indre Østfold. Helsekonferansen 07.05.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Framtidens kommunehelsetjeneste i Indre Østfold. Helsekonferansen 07.05.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Framtidens kommunehelsetjeneste i Indre Østfold Helsekonferansen 07.05.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Lokale forhold er viktige Helsehuset med akuttleger Virtuell avdeling i Eidsberg Kompetansebehov

Detaljer

Velkommen til SLAGENHETEN. St. Olavs Hospital

Velkommen til SLAGENHETEN. St. Olavs Hospital Velkommen til SLAGENHETEN St. Olavs Hospital Velkommen til SLAGENHETEN Slagenheten er en sengepost for behandling og rehabilitering av slagpasienter i akuttfasen, og er bemannet med personale som har spesiell

Detaljer

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter Direktøren Styresak 109-2013 Orienteringssak - Tverrfaglige møter for kreftpasienter Saksbehandler: Ellinor Haukland, seksjon for pasientsikkerhet Saksnr.: 2013/2421 Dato: 05.12.2013 Trykt vedlegg: Ikke

Detaljer

BERGEN RØDE KORS SYKEHJEM AS Komite for helse og sosial

BERGEN RØDE KORS SYKEHJEM AS Komite for helse og sosial BERGEN RØDE KORS SYKEHJEM AS BERGEN RØDE KORS SYKEHJEM AS Totalt 174 plasser: 15 Korttidsplasser 8 Palliative plasser 40 Plasser for msk. med demens 111 Langtidsplasser somatisk 15 Dagplasser 3 dager for

Detaljer

Prosjekt: Utredning av grunnlaget og mulighet for etablering av observasjonssenger og øyeblikkelig hjelpefunksjon med døgntilbud

Prosjekt: Utredning av grunnlaget og mulighet for etablering av observasjonssenger og øyeblikkelig hjelpefunksjon med døgntilbud Prosjekt: Utredning av grunnlaget og mulighet for etablering av observasjonssenger og øyeblikkelig hjelpefunksjon med døgntilbud Presentasjon av sykepleier Anette S. Lyssand leder av arbeidsgruppen Delmål

Detaljer

Søvn og søvnsykdom og hjerneslag. Avdelingssjef Guttorm Eldøen Nevrologisk avdeling Molde sjukehus

Søvn og søvnsykdom og hjerneslag. Avdelingssjef Guttorm Eldøen Nevrologisk avdeling Molde sjukehus Søvn og søvnsykdom og hjerneslag Avdelingssjef Guttorm Eldøen Nevrologisk avdeling Molde sjukehus Søvn og alder Søvnfaser Søvnapnoe syndrom Søvnapnoe Definisjon OSA mild OSA AHI: 5-14/h moderate OSA AHI:

Detaljer

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 32 respondenter (31 unike) 1. Hvor er du ansatt? 1 Geriatrisk avd UNN Tromsø 29,0 % 9 2 Slagenheten

Detaljer

ILLUSTRERER BEHANDLINGSSITUASJONEN Petter Eriksen ble rammet av slag for noen år siden. Han er for lengst tilbake i jobb, og trener iherdig for å

ILLUSTRERER BEHANDLINGSSITUASJONEN Petter Eriksen ble rammet av slag for noen år siden. Han er for lengst tilbake i jobb, og trener iherdig for å ILLUSTRERER BEHANDLINGSSITUASJONEN Petter Eriksen ble rammet av slag for noen år siden. Han er for lengst tilbake i jobb, og trener iherdig for å minimere effektene av slaget. Eriksen stilte opp slik at

Detaljer

Velkommen til et opphold hos. Nevromuskulært Kompetansesenter. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø

Velkommen til et opphold hos. Nevromuskulært Kompetansesenter. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Velkommen til et opphold hos Nevromuskulært Kompetansesenter Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Side 2 Side 3 Innhold Den tverrfaglige organiseringen... 5 Under ditt besøk ved NMK kan du treffe på:...

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid. Hva er tverrfaglig samarbeid? En arbeidsform, en metode

Tverrfaglig samarbeid. Hva er tverrfaglig samarbeid? En arbeidsform, en metode Tverrfaglig samarbeid Roller og funksjon Hva er tverrfaglig samarbeid? En arbeidsform, en metode Når flere faggrupper arbeider sammen på tvers av faggrenser og tilstreber en helhetlig tilnærming for å

Detaljer

Styresak 13-2013 Mulig avvikling av Lødingen Rehabiliteringssenter høsten 2013

Styresak 13-2013 Mulig avvikling av Lødingen Rehabiliteringssenter høsten 2013 Direktøren Styresak 13-2013 Mulig avvikling av Lødingen Rehabiliteringssenter høsten 2013 Saksbehandler: Elisabeth M Larsen, Tove Beyer Saksnr.: 2013/279 Dato: 06.02.2013 Dokumenter i saken: Trykte dokumenter:

Detaljer

Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012.

Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012. Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012. Norsk hjerneslagregister er det nasjonale kvalitetsregisteret for behandling av hjerneslag og skal registrere alle pasienter med akutt hjerneslag (diagnosekode

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02112012-02112012. Sørlandet sykehus HF 07112012

Offentlig journal. Periode: 02112012-02112012. Sørlandet sykehus HF 07112012 Offentlig journal Periode: 02112012-02112012 J ournalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Ja Offentlig jo u rna l Periode: 02112012-02112012 11/00102-11 u Personalmappe

Detaljer

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste Meld. St. 26 (2014-2015) Melding til Stortinget Pasientens helsetjeneste Utfordringsbildet Pasienten ble spurt Generelle Spesielle Flere sykdommer mer kompleks Tjenestene fragmentert Lite koordinert Mangelfull

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Samtun AS. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Samtun AS. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: til avtale mellom og Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 % dekning (jf. avtalens pkt. 10.1). skal

Detaljer

Implementering av handlingsplanen ved SSHF

Implementering av handlingsplanen ved SSHF Implementering av handlingsplanen ved SSHF Kreftbehandling var ett av fem satsingsområder for Sørlandet sykehus i strategiplanperioden 2012 2014, og videreføres om strategisk satsingsområde også i gjeldende

Detaljer

Gjennomføring Helse Førde 2020

Gjennomføring Helse Førde 2020 1 Gjennomføring Helse Førde 2020 «Ny medisinsk avdeling Helse Førde» Delplan Akutt slagbehandling i Helse Førde 2 PROSJEKTINFORMASJON Delprosjekt i «Ny medisinsk avdeling Helse Førde» (del av Gjennomføring

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Tilbud til sykelig overvektige i Sørlandet sykehus. Nancy Marie Castle, Gabrielle Danielsen, Unni Mette Köpp og Camilla Bæck Herning

Tilbud til sykelig overvektige i Sørlandet sykehus. Nancy Marie Castle, Gabrielle Danielsen, Unni Mette Köpp og Camilla Bæck Herning Tilbud til sykelig overvektige i Sørlandet sykehus Nancy Marie Castle, Gabrielle Danielsen, Unni Mette Köpp og Camilla Bæck Herning Henvisning Poliklinisk vurdering Behandling Oppfølging Senter for sykelig

Detaljer

Velkommen til et opphold hos. Nevromuskulært Kompetansesenter. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø

Velkommen til et opphold hos. Nevromuskulært Kompetansesenter. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Velkommen til et opphold hos Nevromuskulært Kompetansesenter Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Side 2 Side 3 Innhold Den tverrfaglige organiseringen... 5 Under ditt besøk ved NMK kan du treffe på:...

Detaljer

Eier Strategi Beskrivelse Konsekvenser Antatte kostnader Salten DPS har et ambulant akutteam organisert i egen enhet. Dette teamet Salten

Eier Strategi Beskrivelse Konsekvenser Antatte kostnader Salten DPS har et ambulant akutteam organisert i egen enhet. Dette teamet Salten Handlingsplan del 1: Må/strate Salten s 1 Eier Strategi Beskrivelse Konsekvenser Antatte kostnader Salten har et ambulant akutteam organisert i egen enhet. Dette teamet Salten utvides fra 4 behandlerstillinger

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten.

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten. NSF NORDLAND Sjøgata 27 8038 BODØ Tlf.: 75 58 51 00 Faks: 75 58 51 01 E-post: nordland@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 8240 01 09091 Fakturaadresse: Postboks 1535, 7435 Trondheim Vår saksbehandler: Vår

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01654-10 Vedlegg til arbeidsavtale 16.10.2014-06.11.2014 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03228-16 NPE-sak

Detaljer

Norsk hjerteinfarktregister brukermedvirkning?

Norsk hjerteinfarktregister brukermedvirkning? Norsk hjerteinfarktregister brukermedvirkning? Februar 2016 Hanne Karlsaune Registerkoordinator www.hjerteinfarktregisteret.no Agenda Personvern Nytte for pasienten Hjerte- og karregisteret er et landsdekkende

Detaljer

Forsterket rehabilitering Aker FRA. Helseetaten, Oslo kommune

Forsterket rehabilitering Aker FRA. Helseetaten, Oslo kommune Forsterket rehabilitering Aker FRA Helseetaten, Oslo kommune Organisert under Helseetaten fra 1.januar 2017 Bydelsomfattende Kapasitet: 23 senger Kompetanse: lege spesialsykepleiere sykepleiere hjelpepleiere

Detaljer

Styresak 85/2017: Inhospital rehabilitering etter 2015

Styresak 85/2017: Inhospital rehabilitering etter 2015 Styresak 85/2017: Inhospital rehabilitering etter 2015 Møtedato: 30.08.2017 Møtested: Sandnessjøen Formål: Redegjørelse for drift ved rehabiliteringsmedisinsk døgnpost fra oppstart i 2015. Bakgrunn: Avdeling

Detaljer

Sunnaas sykehus Frank Becker

Sunnaas sykehus Frank Becker Sunnaas sykehus Frank Becker Seksjonsoverlege, førsteamanuensis Sunnaas sykehus Seksjon hjerneskader Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin Noen fakta 159 senger, fordelt på Nesodden og Askim

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold 1 Parter... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

Til deg. Velkommen til Seksjon for Nevrorehabilitering på Akershus universitetssykehus HF. Vi ønsker deg lykke til med ditt opphold her hos oss!

Til deg. Velkommen til Seksjon for Nevrorehabilitering på Akershus universitetssykehus HF. Vi ønsker deg lykke til med ditt opphold her hos oss! Til deg Velkommen til Seksjon for Nevrorehabilitering på Akershus universitetssykehus HF. Vi ønsker deg lykke til med ditt opphold her hos oss! Hvem er vi? Vi er Nevroklinikkens rehabiliteringsavdeling.

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

HELSE & REHABILITERING

HELSE & REHABILITERING HELSE & REHABILITERING HØYENHALL HELSE & REHABILITERING Vi bidrar til at du får en god hverdag, enten du har behov for opptrening, intensiv rehabilitering eller avlastning. Hos oss er det godt å være til!

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2012 Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Samarbeid

Detaljer

Hjerneslag fra hjem til hjem Helhetlig behandlingslinje i Vestfold

Hjerneslag fra hjem til hjem Helhetlig behandlingslinje i Vestfold Hjerneslag fra hjem til hjem Helhetlig behandlingslinje i Vestfold SiV HF og Nøtterøy kommune Reidar Kloster, nevrolog, behandlingslinjeansvarlig lege Gardermoen 27.10.2010 Hjerneslag fra hjem til hjem

Detaljer

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse 3.3.2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Befolkningsutvikling og sykdomsbilde Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell

Detaljer