uristkontakt Knut Storberget ny justissjef Trøbbel i skatteparadis Start heller eget firma Erling Grimstad: Etisk regelverk ikke nok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "uristkontakt Knut Storberget ny justissjef Trøbbel i skatteparadis Start heller eget firma Erling Grimstad: Etisk regelverk ikke nok"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR ÅRGANG uristkontakt EU presser mikrostater: Trøbbel i skatteparadis Oppfordrer kvinnelige jurister: Start heller eget firma Hedmarking på hugget: Knut Storberget ny justissjef Erling Grimstad: Etisk regelverk ikke nok

2 La oss spå dine neste tre år... Vi kan allerede nå fortelle deg at Førstehjemslånet ditt ikke vil stige mer enn tre prosentpoeng i perioden frem til 1. september 2008, uansett renteutvikling! Spør oss om Førstehjemslån med rentetak! Som Medlem i Norges Juristforbund slipper du i tillegg etablerings- og depotgebyr. Ring tlf , besøk oss på eller henvend deg til nærmeste DnB NOR-kontor.

3 Juristkontakt 8/ Trøbbel i skatteparadiset Cristophe har delt ut spillkort, spunnet rulletten og overvåket terningspill ved Monte Carlo-kasinoet i over 25 år. Men nå er det mørke skyer over hvitvaskingsfrihavnen og skatteparadiset. Hedmarking på hugget Norges nye justisminister heter Knut Storberget. Den tidligere strafferettsadvokaten vil ha fast prislapp på advokat i en del sivile saker, høyere straffer for grove forbrytelser og mer ressurser til politiet Ny stilling eller adresse? Annonseinformasjon NJ-kommentaren Medlemsfordeler og varemerkebygging Ny justisminister Knut Storberget har flyttet inn Siden sist Oppfordrer kvinnelige jurister Start opp eget firma! Kandidatundersøkelse Bra arbeidsmarked Erling Grimstad Mørketall om korrupsjon 20 Monaco og mikrostatene Slangen i skatteparadiset Ble partner i eget firma Advokat Lisa Maria Løvold Ihle har ett råd til kvinner som vil opp og frem: Start opp din egen virksomhet. Dessuten kan man drive etter egen profil og på egne premisser. Det betyr stor takhøyde for barn. Christian Kvart og katten Lovmakeren Christian IV levde i en tid da «tegn i sol og måne» hadde stor betydning, og heksebegrepet var en del av rettspraksis. En gang måtte kongen opptre som forsvarer for en katt. Korrupsjonsjeger advarer Advokat og rådgiver Erling Grimstad advarer mot å tro at korrupsjon er et tema som kun handler om et finanssentrum i Oslo Vest. Det kan like gjerne skje i en kommune nær deg Ny studentforening i Oslo Retter seg mot næringslivet Kong Christian IV Lovmaker og Norgesvenn Fredrik S. Heffermehl Bokaktuell fredsaktivist Styrets ansvar Stadig flere forsikrer seg Meninger Per Harald Gjerstad om rettssikkerhet for leietakere Remi Strand om erstatning til voldsofre Stilling ledig Hva skjer i NJ? Jurister Willoch og Hagen i Grunnlovsdebatt Klart svar Om tariffoppgjørene i staten Oppsigelsestid og dagpenger Kurs i NJ What s in it for me? Juristkontakt

4 Ny stilling eller adresse? Medlemsnummer (se baksiden av Juristkontakt): Navn: Eksamenssemester og -år: Telefon arbeid (direkte): E-post: Mobil: Gammelt arbeidssted: Annonser i Juristkontakt Opplag eksemplarer (oktober 2005) Annonsekontakt Dagfrid Hammersvik MediaFokus AS Postboks 85, 1541 Vestby Tlf Mobil: Faks E-post: Utgivelsesplan 2006 Nytt arbeidssted: Ny tittel Fra dato: Ny privat adresse: Betaling av medlemskontingent: AvtaleGiro Giroblankett Ønsker ikke å bli nevnt under «Ansettelser og utnevnelser» i Juristkontakt/på nettstedet Ønsker ikke informasjon om medlemsfordeler fra NJs samarbeidspartnere Ønsker ikke informasjon fra NJ på e-post Sendes til: Norges Juristforbund, Medlemsarkivet, Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo. Sendes på telefaks Endringer kan også skje direkte på nettstedet (se under «Medlemskap»). Nr Materiellfrist produktannonser Materiellfrist stillingsannonser Utgivelse Annonsepriser 2006 Format 3-4 farger Sort Sort + 1 Side /1 side /3 side /2 side /3 side /4 side /6 side /8 side Inn- og utmelding skal skje skriftlig, per e-post eller på elektronisk skjema på forbundets nettsted. Endringer av adresse, stilling eller annen kontaktinformasjon skal meldes inn på samme måte. Dette gjelder også registrering av e-postadresse. Utmelding skal skje skriftlig med 1 måneds varsel pr. 1. januar eller 1. juli. Internett: E-post: Andre formater/priser etter avtale. Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig. Annonseformater/løst eller stiftet bilag: Henvendelse annonsekontakten. Byråprovisjon: 3,5%

5 NJ-kommentaren Medlemsfordeler og varemerkebygging og kalenderen som forsvant Norges Juristforbunds hovedoppgave er å være fagforening og profesjonsforening for juristene. Dette vil alltid være kjernen i vår virksomhet, og når medlemmer slutter seg til forbundet, håper vi at det er dette de legger mest vekt på. Men det er ingen ukjent tanke at organisasjoner også søker å utnytte sitt potensial som markedsaktør. Juristforbundet har inngått en rekke avtaler med ulike kommersielle foretak. Viktigst er kanskje vår bank- og forsikringsavtale som skal sikre medlemmene gode forsikringstilbud og konkurransedyktige bankbetingelser. Statistikken viser at Juristforbundets medlemmer i stor grad gjør bruk av disse tilbudene. Forsikringstilbudene benyttes spesielt mye. Vi er i startfasen av en ny forhandlingsrunde der organisasjonene i Akademikerne opptrer samlet. Samtalene vil avgjøre hvem som skal være vår hovedsamarbeidspartner på bank- og forsikringssiden fra 2007 og fremover. Vi er selvfølgelig ikke alene på dette markedet, og de fleste av våre medlemmer har andre muligheter til å utnytte kollektive rabatter. For oss er det likevel et mål at vi hele tiden skal ha gunstige merkantile tilbud. Det skal være mulig å spare inn hele kontingenten hvis man velger å benytte disse tilbudene. Det er målet vi jobber for å oppnå. Selv om vi fortsatt vil fokusere mest på våre primære oppgaver, så skader det ikke at medlemskapet også kan gi en privatøkonomisk gevinst. Som profesjonsorganisasjon ønsker vi å synliggjøre juristene og juridisk kompetanse. I et samfunn der det er kamp om oppmerksomheten, er det viktig å være på offensiven. Merkevarebygging er et begrep som brukes ofte, også om yrkesgrupper. Juristforbundet har flere tiltak og prosjekter på gang der synliggjøring av jurister og juridisk kompetanse står sentralt. Som en liten, men kanskje viktig oppfølging av dette, produserer vi også en rekke artikler og effekter som skal bidra til å visualisere juristene og jussen. I noen grad er det også viktig å vise frem en felles identitet utad. Den lille ryggsekken vår er godt kjent allerede, men det finnes også andre ting. Vi er nå i ferd med å lansere en mer omfattende pakke av slike effekter, slik at de blir tilgjengelige for medlemmene til selvkost. J uristkalenderen, derimot, har gjort sin innsats, og 2005-versjonen var den siste. I utgangspunktet var ideen god, og kalenderen har tjent oss godt i mange år. Vi vet at den fortsatt er elsket av noen og at disse vil savne den. Men når 75 prosent av våre medlemmer i undersøkelser sier at de kaster den direkte eller oppfatter den som totalt betydningsløs, så kan vi vanskelig rettferdiggjøre videre produksjon. Og det er dessverre nesten like dyrt å produsere den i et lite opplag som i et stort. Men dette betyr ikke at det blir slutt med visuelle effekter eller at juristene ikke skal få mulighet til å vise frem sin profesjonstilhørighet. Planene er som sagt klare, og vi kommer etter hvert med flere nyheter. Erik Graff er generalsekretær i Norges Juristforbund

6 6 Juristkontakt

7 Den nye justisministeren «Det er mulig jeg kommer til å møte meg selv i døra noen ganger. Men da møter man jo folk man trives med» Knut Storberget (42) er advokaten som hoppet av advokatkarrieren for å engasjere seg i politikk. Nå har han blitt landets nye justisminister. Det første han vil se på er ressursbruken i justissektoren, varsler han i dette intervjuet. Og han er utålmodig når det gjelder soningskøer. Dessuten vil han at advokater skal ha en maksimaltimesats i en del sivile saker. Tekst: Ole-Martin Gangnes Foto: Vera S. Graasten Storberget vil: Få opp straffenivået for voldtekt, drap, grov vold og sedelighetsforbrytelser Utvide DNA-registeret og finansieringen til dette Ha mer aktiv bruk av avskjæringsregler for bevisføring og større grad av skriftlighet i retten Utrede maksimaltimepris eller stykkprissats i utvalgte sivile saker Øke bemanningen av sivilt ansatte og politifaglig utdannet personell i politiet Styrke mannskapssiden i norsk politi Redusere responstiden for publikum Vurdere frister for behandling av straffesaker, deriblant av tiltale Økokrim skal settes bedre i stand til å avdekke kriminalitet Avvikle forsøksordninger med privat fangetransport Ha en klarere regulering av private vaktselskaper Heve inntektsgrensen for fri rettshjelp Innføre tilbakeføringsgaranti for dem som er ferdig med å sone en dom Bedre erstatningsordningene for ofre og pårørende Styrke beredskapen mot terror og sabotasje Juristkontakt

8 KNUT STORBERGET: Stoltenbergregjeringens justisminister. Født 6. oktober Gift, to barn. Kommer fra Elverum i Hedmark, bosatt i Bærum. Utdannet jurist, samt studert statsvitenskap. Praktisert som advokat i flere år. Bakgrunn fra Justiskomiteen på Stortinget, samt justispolitisk talsmann for Ap. Har vært engasjert i alkoholpolitiske spørsmål, bla gjennom Juvente. Det er Juristforbundets juridiske årskonferanse i begynnelsen av Justispolitiker og advokat Knut Storberget deltar i en paneldebatt om kostnadene ved å få prøvd saker for retten. I panelet sitter professor Knut Andenæs. Og han introduserer Storberget ved å si: Her sitter Norges neste justisminister! Jo da, jeg husker faktisk akkurat det der. Jeg skvatt litt til da han sa det, sier Knut Storberget til Juristkontakt. For lav bemanning Vi møter ham i høyblokka i regjeringskvartalet. For nå har han jammen havnet akkurat der. Som justisminister. Odd Einar Dørum har ryddet kontoret, og inn har den tidligere skrankeadvokaten flyttet. Det var i forrige stortingsperiode han ble valgt inn på fast plass på Stortinget. Varamedlem hadde han vært fra Tobarnsfaren fra bygdene rundt Elverum markerte seg raskt som justispolitisk talsmann for Arbeiderpartiet. Han har også markert seg i alkoholpolitiske spørsmål, og har en fortid som aktiv i avholdsorganisasjonen Juvente. Nå har han altså klatret helt til topps, som Regjeringens sjef på justisområdet. Hva står øverst på blokka di, Knut Storberget? Jeg hadde nær sagt: Hva står nederst? Det første jeg vil ta tak er å se på ressursbruken i justissektoren totalt sett. I den første tiden blir det mindre tidsbruk på tungt lovarbeid. Det har vært mye av det i den siste tiden, og det har vært veldig tidsoppslukende. Nå er det på tide å se enda nærmere på hvordan sektoren kan gjøres mer rasjonell og hvordan vi fungerer operativt. Det gjelder både for politiets del, og når det gjelder soning. Du mener at politiet har for lite folk? Jeg mener det er for lav bemanning i politiet. Politireformen må rett og slett smøres med mer ressurser. Når det gjelder soning: I regjeringserklæringen står det at de som slipper ut etter soning skal ha en tilbakeføringsgaranti. Hva innebærer det? Vel, det er et godt spørsmål. Vi kan ikke si det i detalj, for vi vet ikke ennå. Men det vi sikter til er arbeid, behandling og utdanning. Om det blir snakk om absolutte garantier er for tidlig å si nå. Vi kan ikke si nå om vi kommer i mål med garantier. Men dette er en veldig viktig gruppe mennesker å ha fokus på. Hvis vi kan gjøre noe med tilbakefallsprosenten for kriminalitet, vil det ha en utrolig positiv innvirkning på justissektoren. Dette er et arbeid som involverer flere departementer. Strengere straffer Du går også inn for å sette en maksimaltimepris eller stykkprissats i utvalgte sivile saker. Hva sier advokatene til det? Dette er noe som skal skje i dialog med advokatene. Jeg vil at det skal utredes i dialog med interesseorganisasjonene, og jeg ønsker at den dialogen kommer i gang så fort som mulig. Dette må ses i sammenheng med rettshjelpstilbudet generelt. Tenk på saker som gjelder for eksempel familie eller bolig: Det er utrolig viktig at befolkningen får mulighet til å få prøvd slikt rettslig. Jeg mener det er et av de viktigste fattigdomstiltakene vi kan sette i verk. Samfunnet har gjennomgått en kraftig rettsliggjøring. Skal vi klare å matche det, må man ha mulighet for å få rett til rett. Hvis vi forteller sosialklienter at de må prøve saken sin rettslig, må det jo være mulig å gjøre det. I regjeringserklæringen står det at et av tiltakene for raskere straffesaksbehandling vil være mer aktiv bruk av avskjæringsregler for bevisføring og større grad av skriftlighet. Kommer det regelendringer? Jeg utelukker ikke at kan komme regelendringer på dette området. Men husk at det allerede i dag er muligheter for dette. Dommeren kan stille spørsmål ved ting som skal legges frem i retten. Men det ligger en del tradisjoner her som vi må se nærmere på. Det er ikke sikkert absolutt alt må skje muntlig: Det blir ikke noe mindre rettssikkerhet hvis for eksempel en sykemelding legges frem skriftlig. Men vi er på rett vei. Bare dette med å holde saksforberedende møter, er viktig. Men hva med rettssikkerheten kontra effektivisering? Rettssikkerheten skal vi ta vare på. Men det ligger også mye rettssikkerhet i å få saker raskere gjennom. Straffenivået er for lavt for voldtekt, drap, grov vold og sedelighetsforbrytelser, 8 Juristkontakt

9 skriver dere i regjeringserklæringen. Nivået må opp? Ja, straffenivået er for lavt på dette området. Det vil vi arbeide for å få opp. Det er ikke samsvar med straffenivået for slike forbrytelser sammenliknet med andre forhold. Men, jeg tror ikke det totale straffetrykket i Norge skal opp. Så hvis det økes der, skal det ned på andre områder? Ja, det kan du godt si. Vi snakker egentlig om hvordan vi skal bruke ressursene. Og da mener jeg at vi må bruke ressurser på de tøffeste forbrytelsene. Det er ikke sikkert man skal bruke straff på samme måte som før overfor rusmisbrukere. Så dette som har blitt satt i gang med «drug courts», vil fortsette? Ja, det er noe som ikke vil minske i styrke. Politimetoder Hva er egentlig forskjellen på deg og Odd Einar Dørum? Du, det er det andre som har spurt om også. Dørum og jeg har flere likhetstrekk, jeg ser jo det. Men jeg synes jo det er fint at det er bred politisk oppslutning om et så viktig område. Justissektoren innbefatter tross alt det strengeste vi har av tvangsmidler og makt i et sivilt samfunn. Når det er sagt så er det jo politiske forskjeller mellom oss. Jeg er sosialdemokrat og tror på felleskapsløsninger. Dørum tilhører den liberale delen av politikken. Jeg mener man også vil se noen andre forskjeller. Jeg tror blant annet jeg er mer utålmodig når det gjelder å korte soningskøen. DNA-registrering vil du ha mer av. Men det er kostbart. Skal politiet få mer penger til dette? Vi ønsker sentral finansiering, og vil utvide registeret. Det er alvorlig når under ti prosent av voldtektsmenn er registrert i politiets DNA-register. Ser du noen betenkeligheter med slik registrering? Ikke når man registrerer personer som er straffedømt. Jeg kan ikke se at det skal redusere personvernet. Dette er et register som kan bety veldig mye for oppklaring av forbrytelser. Bekjempelse av terror og organisert kriminalitet har hatt topprioritet de siste årene. Hvor befinner du deg i forhold til det? Samfunnssikkerhet er fortsatt et svært viktig felt. Det var faktisk det første jeg spurte om å bli orientert om da jeg kom hit. Det er ikke tvil om at vi skal ha fortsatt god beredskap på det området. Men hva skjer med personvernet? Jeg synes hele debatten om politimetoder har vært av det gode. Spørsmålet om samfunnssikkerhet har skapt debatt om personvern, og det fører til at personvernet vokser i samme retning som metodene. Med det mener jeg at metodene undergis mer domstolskontroll og det gis trygghet for at politiets metoder er under demokratisk kontroll. Vi får på den måten en personverndiskusjon som ikke blir så snever som den har hatt tendens til tidligere. Politiets metoder blir nemlig ikke bedre enn de rettssikkerhetsgarantiene som ligger i dem. Hvor viktig er internasjonalt samarbeid? Internasjonalt justissamarbeid er helt avgjørende. Norge ble jo med i Eurojust nylig, med det gjenstår mye når det gjelder samarbeid internasjonalt. Det er for lite forpliktende samarbeid i dag. Fortsatt i debatten Du utnevnte advokat Astri Aas-Hansen som din politiske rådgiver. Liker du best å ha advokater rundt deg? Neida. Mine to statssekretærer har bakgrunn fra politiet. Det er politiførstebetjent Terje Moland Pedersen fra Fredrikstad og fylkesordfører Anne Rygh Pedersen fra Sem. Med din egen bakgrunn, som forsvarsadvokat, kommer du vel til å møte deg selv i døra noen ganger? Ja, da møter man jo folk man trives med i alle fall. Men alvorlig talt: Det har jeg i så fall bra godt av. Jeg har selvfølgelig vært høyt på banen gjennom noen år, og nå sitter jeg som justisminister selv. Jeg er uansett utrolig glad for alle de menneskene jeg har møtt, som har vært i mange vanskelige livssituasjoner, gjennom jobben min som advokat. Det er noe jeg tar med meg som fine erfaringer. Kommer du til å delta i den justispolitiske debatten også fremover? Det er noe jeg har tenkt en del på faktisk. Vi trenger en åpen justisminister. Vi representerer samfunnets makt. Da må vi tåle både innsyn og kritikk. Derfor føler jeg at jeg må delta i debatten der ute. Det er også en viktig del av min rolle. Jeg vil ikke at den justispolitiske debatten skal kuppes av vulgærdelen av høyresiden. Du jobbet jo lenge som frivillig på PRO senteret, hjelpetiltaket for prostituerte, her i Oslo. Det er vel ikke noe du får tid til lenger? Det er det jo ikke, men jeg er veldig takknemlig for alle de menneskene jeg har møtt som advokat. Det har gitt meg veldig mye. Juristkontakt

10 Juristkontakt Medlemsblad for Norges Juristforbund Ansv. redaktør: Erik Graff Fung. redaktør: Ole-Martin Gangnes Design/layout: Kristine Steen, PDC Tangen as Teknisk produksjon: PDC Tangen as, Aurskog Pris til Habermas Holbergs internasjonale minnepris for fremragende vitenskapelig arbeid innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi er i år tildelt den tyske professoren Jürgen Habermas. Prisen har en verdi på 4,5 millioner kroner. Jürgen Habermas har vært en dominerende skikkelse i samfunnsvitenskapelig teori i mer enn førti år. Hans forskning spenner tematisk vidt og har en uvanlig tverrfaglig tyngde. Samtidig har han også vært en aktiv og innflytelsesrik deltaker i den alminnelige samfunnsdebatt, sier professor Jan Fridthjof Bernt, styreleder for Ludvig Holbergs minnefond. Prisutdelingen finner sted 30. november i Håkonshallen i Bergen. Annonsekontakt: Dagfrid Hammersvik MediaFokus AS Telefon: Telefaks: Abonnement: Kr 420,- pr. år (9 utgivelser) Signerte artikler står for forfatternes egne synspunkter. Det samme gjelder intervjuobjekters uttalelser. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere eller forkorte innlegg. Redaksjonen avsluttet 25. oktober 2005 Terrordommer i Spania Al-Qaidas leder i Spania, syreren Imad Yarkas, er av spansk rett dømt til 27 år i fengsel for sammensvergelse i forbindelse med terrorangrepene i USA 11. september Yarkas skal ha ledet en terrorcelle i Spania siden andre er dømt for å tilhøre eller samarbeide med organisasjonen. For disse er dommene på mellom seks og elleve års fengsel. En av de dømte er Tayssir Alouny, en korrespondent for den arabiske TVkanalen al-jazeera. Han er dømt for å ha samarbeidet og fikk en straff på sju års fengsel. Også han er fra Syria, men har i mange år hatt spansk statsborgerskap. Det er varslet anke på dommene. Leselyst i revisorselskap I begynnelsen av september kom journalisten Bjørn Olav Jahr ut med sin bok Smarte Skurker - grådige gubber, om Finance Credit saken. Det var på samme tid som det startet opp forliksforhandlinger mellom revisorselskapet KPMG og bankene som lånte ut penger til skandaleselskapet Finance Credit. Derfor var det viktig for KPMG å sikre seg, og finlese boken, før alle andre, skriver imarkedet.no. Boken ble lansert 6. september, men KPMG sikret seg boken noen dager før. En budbil kom til bokhandel Norlis avdeling i Oslo og hentet ut 12 eksemplar. Bøkene ble fraktet til KPMGs hovedkontor i Majorstua i Oslo, der den ble lest meget grundig. Forhandlingene endte for øvrig med forlik. Forsidefoto: Vera S. Graasten Løy om Hydro etterforskning Granskingen av Hydros samarbeid med nazi-tyskland ble henlagt i 1950, etter uhyre mangelfull etterforskning, viser Hydros nyskrevne historie. I 1948 kom en henvendelse fra amerikanske myndigheter, som hadde valgt å «fryse» 2,4 millioner dollar som Hydro hadde utestående i landet. Amerikanerne ville vite om Hydro var under etterforskning for landssvik. Politiet valgte, etter konsultasjoner med justisminister O. C. Gundersen, å komme med en blank løgn, skriver Aftenposten: Hverken Hydro eller noen av selskapets styremedlemmer var under etterforskning, ble det sagt. I virkeligheten var både selskapet og den sittende generaldirektøren under etterforskning. Men pengene ble utbetalt. Over tretti prosent blir igjen i Bergen I en undersøkelse blant nyutdannede jurister fra oppgir 33 prosent av de spurte at de er i jobb i Bergen to år etter endte studier, mens 25 prosent jobber i Oslo. De øvrige jobber i andre deler av landet. Undersøkelsen er utført av Karrieresenteret i Bergen, og ser på hvor mange studenter generelt som jobber i Hordaland to år etter endte studier, melder Bergens Tidende. Ingeniører, realister og lærere er de som i størst grad blir værende. Studentene fra Norges Handelshøyskole (NHH) er de som oftest drar fra byen og Vestlandet, til fordel for en jobb i Oslo. 10 Juristkontakt

11 Tips til redaksjonen sendes på e-post: eller på faks: Siden sist Vil ha beskyttet tittel for rettstolker Dårlig tolking fører til brudd på prinsippet som sier at ingen skal dømmes uten først å ha blitt hørt, mener språkforsker Anne Birgitta Nilsen. I doktoravhandlingen «Flerspråklig kommunikasjon i rettssalen» viser hun blant annet et eksempel på en rettsforhandling der det var mangler og feil i oversettelsen, og hun tviler på om den arabiskspråklige irakeren i det hele tatt forsto hva som foregikk i sin egen sak. Nilsen, som underviser i arabisk ved Forsvarets kurssenter, mener tolkeutdanningen i Norge må forbedres kraftig, og lede fram til en beskyttet tittel som ikke kan benyttes av hvem som helst med en varierende grad av tospråklighet, melder forskning.no. Forbud mot burka i klasserommet Ved flere skoler i Oslo er det elever som går kledd i såkalt niqab på skolen, et burkalignende plagg der hår og ansikt er dekket med et skaut og et slør. Bare øynene synes, melder Dagsavisen. Klesdrakten har ifølge Oslo Handelsgym ført til praktiske problemer med kroppsøving, språkundervisning og ved utstedelse av studiekort. Vi er vant til å lese på hele ansiktet når vi forstår og hører det andre sier, sier rektor Eli Engløk Lae ved Oslo Handelsgym. I Sverige ble det forbudt å gå med ansiktslør på skolen for to år siden, og nå byrådet i Oslo bestemt at heller ikke skoleelever i Oslo får dekke til ansiktet med slør i timene. Ungdomsvold øker i Trondheim Stadig flere unge tyr til vold i Trondheim. Hittil i år er det kommet inn 20 prosent flere anmeldelser mot ungdom i 15 til 18-årsalderen sammenlignet med samme periode i fjor, skriver Byavisa. Voldsforsker Ragnild Bjørnebekk ved Politihøgskolen i Oslo ser tendenser til at det blir både flere og større ungdomsgjenger i Trondheim. Hun mener miljøene må fysisk brytes opp. Eksisterer gjengen i mer enn 15 år så blir gjengene sannsynligvis et kronisk problem, sier hun til Byavisa. Fant alle passord på finn.no En feil på nettstedet finn.no førte til at hvem som helst fikk tilgang til samtlige brukeres passord, brukernavn og e-postadresse, skriver Bergensavisen. Med få tastetrykk fikk avisen tilgang til private annonsørers passord, bruker-id, adresse, telefonnumre, e-post og oversikt over det hver enkelt har kjøpt og solgt på finn.no. I tillegg kunne man endre eksisterende annonser eller eventuelt legge inn nye. Blant kundene fant BA e-post og passord til Ari Behn, Herborg Kråkevik, Jens Stoltenberg, Elin Tvedt og Idar Vollvik osv. Administrerende direktør Terje Seljeseth i finn.no sier det dreier seg om en menneskelig glipp, og ikke en systemfeil. Gatemagasin = suksess = skatt Gatemagasinet = Oslo, som ble lansert i hovedstaden i sommer, ble raskt en salgssuksess. Bladet selges hovedsakelig av tiggere. Åpningsnummeret ble solgt i drøyt eksemplarer på to måneder av nummer to ble revet bort på tre uker, skriver Aftenposten. Selgerne kjøper bladet for 20 kroner og selger det for 40. Aftenposten Aften snakket med flere som har gått fra å være tiggere til å bli bladselgere. Flere opplyste at de selger mellom 50 og 70 blader daglig, noe som betyr en dagslønn på en drøy tusenlapp. Så nå antyder skattemyndighetene at de må betale skatt. Spania-nordmenn gjør opp gjeld I juni slo Høyesterett fast at norske namsmenn kan ta utlegg i norske trygdeutbetalinger, pensjoner og lønninger til nordmenn bosatt i utlandet. Resultatene har ikke latt vente på seg, skriver Aftenposten. De siste fire månedene har inkassoselskapet Lindorff fått på plass betalingsavtaler med rundt 100 nordmenn bosatt i Spania. Alle avtalene innebærer betydelige trekk i utbetalinger fra Norge. Juristkontakt

12 Siden sist Tips til redaksjonen sendes på e-post: eller på faks: Korrupsjon i kommunene Korrupsjonseksperter Dagsavisen har snakket med er klare i talen: Offentlig sektor gjør en langt dårligere jobb i kampen mot korrupsjon enn det private næringslivet. Mens næringslivet har erkjent at korrupsjon er et problem, innbiller mange i det offentlige seg at korrupsjon aldri kan forekomme hos dem. Ekspertene mener forskjellen blant annet skyldes at næringslivet vet at korrupsjonssaker kan koste dyrt, både i bøter, tapte kontrakter og tapt omdømme. Det er altfor få som vet forskjellen på rett og galt i det offentlige, sier advokat og korrupsjonsekspert Erling Grimstad. Jan Borgen i antikorrupsjonsorganisasjonen Transparency International mener kommune-norge er dårligere enn staten. Franske voldtektsforbrytere kan bli overvåket Franske myndigheter foreslår å merke vaneforbrytere med et elektronisk armbånd. Det var etter at landets justisminister Pascal Clemet møtte voldtektsofferet Marie-Ange Boulaire forslaget kom. Boulaire er offer for en serievoldtektsmann som karakteriseres som en av Frankrikes verste seksualforbrytere noensinne. Det mest aktuelle er elektronisk overvåking med GPS og satellitt, skriver VG. Vil sikre seg mot «googling» Søkemotoren Google inneholder så mye informasjon at mange ikke ønsker å være søkbare. Alle artikler der navnet ditt har vært nevnt, møter du har vært på, underskriftskampanjer du har signert og diskusjonsforum du har skrevet i kan finnes på Google. For å «gjemme seg» er det noen som konsekvent bruker dekknavn når de registrerer seg for å motta forskjellige tjenester. En kvinne som amerikanske Wired har intervjuet nektet å motta en premie hun hadde vunnet fordi hun ble bedt om å oppgi personalia, skriver IT-avisen. Norge egnet for prostitusjon Vi undersøkte forholdene i en rekke land, men kom til at Norge var best egnet for prostitusjon, fortalte en mann fra Estland da han forklarte seg for Trondheim tingrett. Mannen er av påtalemyndigheten utpekt til å være bakmann i en stor prostitusjonssak i Trondheim som politiet rullet opp i fjor høst. I Tyskland var inntektsmulighetene heller dårlige, i Finland var det mye politi og i Sverige var utsiktene til lettjente penger like dårlig. Valget falt på Norge, der inntektsmulighetene ble sett på som svært gode, forklarte han ifølge Adresseavisen. LO-jurister på toppen I LO er det advokatene som er de klare lønnsvinnerne, skriver DN, etter å ha gransket skattelistene. De syv høyeste inntektene i LOsystemet innehas ifølge avisen av jurister. Fikk erstatning etter advokatråd Styreleder i nærmere 50 selskaper, Svein R. Goli, henvendte seg til sin advokat Harald Walther for å få hjelp med sønnens formue. Resultatet ble imidlertid en baksmell på skatten på 5,3 millioner kroner. Goli saksøkte Walther for uaktsom rådgivning, og fikk medhold i retten. Nå får Goli 5,5 millioner kroner erstatning, skriver Dagens Næringsliv. Musikkpolitiet: Ikke jazz på cella Rundt 20 kameraer og en rekke mikrofoner og høyttalere er nå installert i cellene på politihuset i Lillestrøm. Det er Politidirektoratet som har bestemt at alle landets politidistrikter skal installere overvåkningsanlegg i cellene. Først og fremst for å ivareta fangenes helse, forhindre at de skader seg selv eller begår selvmord. Nytt er også at arrestantene kan høre på musikk. De trykker på en knapp på høyttaleranlegget og får høre dempet og beroligende musikk, forteller politioverbetjent Odd Ivar Hagen til Romerikes Blad. Det må nok bli noe klassisk. Vi ønsker jo ikke å jazze opp stemningen unødvendig, forklarer han. I tyrkisk fengsel for å omtale armenerne En tyrkisk-armensk journalist er dømt av tyrkisk rett til seks måneder i fengsel for å ha forulempet den nasjonale tyrkiske identiteten. Årsaken er at journalisten har skrevet om folkemordet på armenerne for 90 år siden. Domen falt bare fem dager etter at EU-landene var blitt enige om å innlede forhandlinger om medlemskap med Tyrkia, skriver Pressens Tidning ifølge Dagens Medier. Det var redaktøren for avisen Agos som skrev en sak som handlet om forbindelser mellom Armenia og Tyrkia som burde forbedres med henvisninger til massedrap av armenier under det ottomanske riket. Vandret inn i fengslet igjen Den såkalte Vandreren er tilbake i fengsel. Mannen som i august var ferdig med soningen av en tre år lang dom for utallige hytteinnbrudd brukte ikke lang tid på å vende tilbake til gamle uvaner. Han vedgikk en mengde nye hytteinnbrudd og godtok fengslingen, skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Dagen etter soningsslutt var han i full gang igjen med innbrudd i hytter via Hønefoss til hytteområder i Øvre Eiker og Sigdal. Politiet tror han kan ha brutt seg inn i så mange som 70 hytter på den korte tiden etter løslatelsen. I så fall risikerer han å passere 700 innbrudd i hytter siden han startet på den kriminelle vandringen i fjellet i Juristkontakt

uristkontakt Men tro gjerne på julenissen Hysj, ikke nevn julen! Vil utvide DNA-registeret Rettssikkerhet i skuddlinjen

uristkontakt Men tro gjerne på julenissen Hysj, ikke nevn julen! Vil utvide DNA-registeret Rettssikkerhet i skuddlinjen MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 9 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Hysj, ikke nevn julen! Men tro gjerne på julenissen Utvalg har tenkt ferdig: Vil utvide DNA-registeret Nord-Kaukasus: Rettssikkerhet

Detaljer

uristkontakt Kommer svenskene? Jus over disk Lønnsstatistikk 2004: Fortsatt fetest i privat sektor Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen?

uristkontakt Kommer svenskene? Jus over disk Lønnsstatistikk 2004: Fortsatt fetest i privat sektor Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 3 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen? Utvikling av de ansatte: Må ta mest ansvar selv Kommer svenskene? Jus over disk

Detaljer

uristkontakt Putt paragrafer i reagensrør! Behov for mer juridisk forskning: 40 ÅR ETTER JFK SAKEN FORTSATT ÅPEN

uristkontakt Putt paragrafer i reagensrør! Behov for mer juridisk forskning: 40 ÅR ETTER JFK SAKEN FORTSATT ÅPEN MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 8 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Behov for mer juridisk forskning: Putt paragrafer i reagensrør! Slipp fangene fri: Samfunnsstraff mer intelligent? Kvinnesjefer og

Detaljer

uristkontakt Hvem eier blodprøven din? Etter biobankloven: Nytt kvinnenettverk Tydelige prinsipper Dansk mot ledighet

uristkontakt Hvem eier blodprøven din? Etter biobankloven: Nytt kvinnenettverk Tydelige prinsipper Dansk mot ledighet MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 3 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Etter biobankloven: Hvem eier blodprøven din? Rettssaken mot Jesus: Rå historie lenge før Mel Gibson European Arrest Warrant: Grenseløs

Detaljer

uristkontakt Gatejuristen Klienter på utsiden: Forsvarsadvokater langt fra JAG Personvern med advokatvakt Arbeidsmarkedet: Bunnen nådd?

uristkontakt Gatejuristen Klienter på utsiden: Forsvarsadvokater langt fra JAG Personvern med advokatvakt Arbeidsmarkedet: Bunnen nådd? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 6 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Klienter på utsiden: Gatejuristen Forsvarsadvokater langt fra JAG Personvern med advokatvakt Arbeidsmarkedet: Bunnen nådd? www.universitetsforlaget.no

Detaljer

JURISTkontakt. Advokatenes nye leder. En reise inn i det russiske rettsvesenet. Statsråd vil diskutere lederlønninger. Høyesterett på sightseeing

JURISTkontakt. Advokatenes nye leder. En reise inn i det russiske rettsvesenet. Statsråd vil diskutere lederlønninger. Høyesterett på sightseeing Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 7 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt En reise inn i det russiske rettsvesenet Statsråd vil diskutere lederlønninger Høyesterett på sightseeing Møt Birkebeinerjuristen

Detaljer

uristkontakt Nå river kommunen selv Snikbygging i strandsonen: SLIK VIRKER DE NYE BOKSTAVKARAKTERENE

uristkontakt Nå river kommunen selv Snikbygging i strandsonen: SLIK VIRKER DE NYE BOKSTAVKARAKTERENE MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 6 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Dørum inviterer juristene: Hvor er dere i samfunnsdebatten? Prostituerte for retten: Fra antikkens Hellas til Skiippagurra camping

Detaljer

uristkontakt Maktmisbruk for nybegynnere Nettverksbygging: Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden

uristkontakt Maktmisbruk for nybegynnere Nettverksbygging: Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 7 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Nettverksbygging: Maktmisbruk for nybegynnere Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden 3M Skjermfilter til bærbar PC med privat

Detaljer

uristkontakt Barn ingen hindring Trebarnsmor på jusstudiet: Overtid på helsa løs Framtidens advokatkontor: Mer lik klientene

uristkontakt Barn ingen hindring Trebarnsmor på jusstudiet: Overtid på helsa løs Framtidens advokatkontor: Mer lik klientene MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 1 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Framtidens advokatkontor: Mer lik klientene Effektivisering i retten: Dommerne tar grep Trebarnsmor på jusstudiet: Barn ingen hindring

Detaljer

NR 2 2014 48. ÅRGANG. Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk. Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde

NR 2 2014 48. ÅRGANG. Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk. Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 2 2014 48. ÅRGANG Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde Overvåker barnekonvensjonen // Juristen

Detaljer

uristkontakt Norsk dommer på videolink:

uristkontakt Norsk dommer på videolink: MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 4 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Norsk dommer på videolink: Online mekling Oslo Singapore Studiereform i Bergen: Over og ut for supereksamen Nedbemanning: Råkjør

Detaljer

URISTkontakt. Jurister inntar rådhusene. Marianne Røed stiller til valg. PST-sjef Jørn Holme letter på sløret. På jobb i Brussel

URISTkontakt. Jurister inntar rådhusene. Marianne Røed stiller til valg. PST-sjef Jørn Holme letter på sløret. På jobb i Brussel Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 6 2007 41. ÅRGANG URISTkontakt PST-sjef Jørn Holme letter på sløret På jobb i Brussel Jurister i Forsvaret lei forskjellsbehandling Avdekker krigsforbrytelsene

Detaljer

uristkontakt Lavere kvinneandel for hvert lønnstrinn Lønnsundersøkelsen STRAMMERE ARBEIDSMARKED FOR NYUTDANNEDE

uristkontakt Lavere kvinneandel for hvert lønnstrinn Lønnsundersøkelsen STRAMMERE ARBEIDSMARKED FOR NYUTDANNEDE MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 9 2002 36. ÅRGANG uristkontakt NJ-Kommunes leder: Pensjonskommisjonen svikter langtidsutdannede Bare å venne seg til: Omstilling blir en permanent situasjon Lønnsundersøkelsen

Detaljer

JURISTkontakt. Professor med rett til å provosere. Ståle Eskeland: Jurister sier ja til humanitært arbeid. Slaget om Svalbard

JURISTkontakt. Professor med rett til å provosere. Ståle Eskeland: Jurister sier ja til humanitært arbeid. Slaget om Svalbard Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 1 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt Ståle Eskeland: Professor med rett til å provosere Jurister sier ja til humanitært arbeid Ny studie: Kriminelle uten

Detaljer

uristkontakt Streik i to uker: Hva skjedde i kulissene? Måtte i høring på Stortinget Da juryen havnet i fengsel Fantastisk å bli undervurdert

uristkontakt Streik i to uker: Hva skjedde i kulissene? Måtte i høring på Stortinget Da juryen havnet i fengsel Fantastisk å bli undervurdert MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 5 2006 40. ÅRGANG uristkontakt Streik i to uker: Hva skjedde i kulissene? Ildprøve for UDI-jurist: Måtte i høring på Stortinget Historisk tilbakeblikk: Da juryen

Detaljer

JURISTkontakt. Klar for Høyesterett. Hilde Indreberg: NAV omorganiseres jurister må flytte. Ikke som i mafiafilmene

JURISTkontakt. Klar for Høyesterett. Hilde Indreberg: NAV omorganiseres jurister må flytte. Ikke som i mafiafilmene Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 2 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt Hilde Indreberg: Klar for Høyesterett NAV omorganiseres jurister må flytte Organisert krim: Ikke som i mafiafilmene

Detaljer

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid JURIST KONTAKT W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 9 2010 44. ÅRGANG Innocence Network åpen for norsk samarbeid Hvem kan kalle seg «juridisk rådgiver»? Siri S. Frigaard med internasjonalt blikk Curt

Detaljer

JURIST. Juristene på Stortinget. Rettshjelp på finsk. Bjørn Kjos er juristen som «tok av» Ann Kristin Olsen var: Norges første politimester i skjørt

JURIST. Juristene på Stortinget. Rettshjelp på finsk. Bjørn Kjos er juristen som «tok av» Ann Kristin Olsen var: Norges første politimester i skjørt Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no JURIST NR 2 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt Ann Kristin Olsen var: Norges første politimester i skjørt Rettshjelp på finsk Bjørn Kjos er juristen som «tok

Detaljer

Stud. Jur. jubilerer. Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring. Finanskrisen i Europa. Jurister trues på livet. Møt 22/7-enheten

Stud. Jur. jubilerer. Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring. Finanskrisen i Europa. Jurister trues på livet. Møt 22/7-enheten JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 8 2011 45. ÅRGANG Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring Jurister trues på livet Stud. Jur. jubilerer Finanskrisen i Europa Møt 22/7-enheten

Detaljer

Punger ut etter legetabber

Punger ut etter legetabber JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 2 2010 44. ÅRGANG Juridisk satsning på fornybar energi Gro Hillestad Thune om menneskerettigheter på hjemmebane Oppsummerer etter tilsynet av advokatbransjen

Detaljer

Jusens portrettør KONTAKT. Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte // Statsadvokatene

Jusens portrettør KONTAKT. Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte // Statsadvokatene JURIST KONTAKT W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 8 2013 47. ÅRGANG Rettstegner Harald Nygård Jusens portrettør Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte

Detaljer

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS?

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? 02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4 Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? BBDO Oslo Foto: Kongsro Hei medlem, snart får du et nytt abonnement! 1. mai blir BusinessCall til NetCom UnionTalk, og du får lik pris

Detaljer

Juristforbundets nyvalgte president

Juristforbundets nyvalgte president JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 1 2013 47. ÅRGANG Curt A. Lier Juristforbundets nyvalgte president Pressen og Vågå-saken // Juristkongressen Sakkyndighet til utredning // På jobb

Detaljer

uristkontakt Mest lønnsomt å holde kjeft! Ytringsfrihet på arbeidsplassen: Advokater tenker kvalitet Make lov Myten om statsansatte

uristkontakt Mest lønnsomt å holde kjeft! Ytringsfrihet på arbeidsplassen: Advokater tenker kvalitet Make lov Myten om statsansatte MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 4 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Ytringsfrihet på arbeidsplassen: Mest lønnsomt å holde kjeft! Advokater tenker kvalitet Make lov Myten om statsansatte European Young

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Mobiliserer for asylbarn

Mobiliserer for asylbarn W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 9 2014 48. ÅRGANG Aina Heldal Bøe Mobiliserer for asylbarn Snowden-journalist om varsling // Jurist i fengsel Internadvokatenes rolle // ESA-direktør tilbake i

Detaljer

JURISTkontakt. Først tok han jussen så tok han polene. Forslag til ny straffelov klart. Blant rockedoktorer og fuskelapper.

JURISTkontakt. Først tok han jussen så tok han polene. Forslag til ny straffelov klart. Blant rockedoktorer og fuskelapper. Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 1 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt Forslag til ny straffelov klart Blant rockedoktorer og fuskelapper Norges mann møter Obama godt forberedt Erling Kagge

Detaljer

nødnett-kaos En ny utsettelse av det digitale nødnettet er dramatisk for redningstjenesten og vil vanskeliggjøre bekjempelsen av hverdagskriminalitet,

nødnett-kaos En ny utsettelse av det digitale nødnettet er dramatisk for redningstjenesten og vil vanskeliggjøre bekjempelsen av hverdagskriminalitet, nødnett-kaos 10.11.2006 løssalg kr 45,- Nr 11 En ny utsettelse av det digitale nødnettet er dramatisk for redningstjenesten og vil vanskeliggjøre bekjempelsen av hverdagskriminalitet, terror og organisert

Detaljer

Tar steget inn i Høyesterett

Tar steget inn i Høyesterett W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 6 2014 48. ÅRGANG Wenche Elizabeth Arntzen dømte i terrorsaken Tar steget inn i Høyesterett Gjev pris til asyladvokater // 856 må leve i skjul Null turnover i Follo

Detaljer

Magni Elsheim PORTRETTET. KOMPETANSELØPENE s. 36-45. Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 S. 23-25

Magni Elsheim PORTRETTET. KOMPETANSELØPENE s. 36-45. Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 S. 23-25 Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 4 2014 PORTRETTET Magni Elsheim S. 23-25 KOMPETANSELØPENE s. 36-45 Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 1 LEDER DUSØR Halvannet år etter huset til sorenskriver

Detaljer