uristkontakt Knut Storberget ny justissjef Trøbbel i skatteparadis Start heller eget firma Erling Grimstad: Etisk regelverk ikke nok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "uristkontakt Knut Storberget ny justissjef Trøbbel i skatteparadis Start heller eget firma Erling Grimstad: Etisk regelverk ikke nok"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR ÅRGANG uristkontakt EU presser mikrostater: Trøbbel i skatteparadis Oppfordrer kvinnelige jurister: Start heller eget firma Hedmarking på hugget: Knut Storberget ny justissjef Erling Grimstad: Etisk regelverk ikke nok

2 La oss spå dine neste tre år... Vi kan allerede nå fortelle deg at Førstehjemslånet ditt ikke vil stige mer enn tre prosentpoeng i perioden frem til 1. september 2008, uansett renteutvikling! Spør oss om Førstehjemslån med rentetak! Som Medlem i Norges Juristforbund slipper du i tillegg etablerings- og depotgebyr. Ring tlf , besøk oss på eller henvend deg til nærmeste DnB NOR-kontor.

3 Juristkontakt 8/ Trøbbel i skatteparadiset Cristophe har delt ut spillkort, spunnet rulletten og overvåket terningspill ved Monte Carlo-kasinoet i over 25 år. Men nå er det mørke skyer over hvitvaskingsfrihavnen og skatteparadiset. Hedmarking på hugget Norges nye justisminister heter Knut Storberget. Den tidligere strafferettsadvokaten vil ha fast prislapp på advokat i en del sivile saker, høyere straffer for grove forbrytelser og mer ressurser til politiet Ny stilling eller adresse? Annonseinformasjon NJ-kommentaren Medlemsfordeler og varemerkebygging Ny justisminister Knut Storberget har flyttet inn Siden sist Oppfordrer kvinnelige jurister Start opp eget firma! Kandidatundersøkelse Bra arbeidsmarked Erling Grimstad Mørketall om korrupsjon 20 Monaco og mikrostatene Slangen i skatteparadiset Ble partner i eget firma Advokat Lisa Maria Løvold Ihle har ett råd til kvinner som vil opp og frem: Start opp din egen virksomhet. Dessuten kan man drive etter egen profil og på egne premisser. Det betyr stor takhøyde for barn. Christian Kvart og katten Lovmakeren Christian IV levde i en tid da «tegn i sol og måne» hadde stor betydning, og heksebegrepet var en del av rettspraksis. En gang måtte kongen opptre som forsvarer for en katt. Korrupsjonsjeger advarer Advokat og rådgiver Erling Grimstad advarer mot å tro at korrupsjon er et tema som kun handler om et finanssentrum i Oslo Vest. Det kan like gjerne skje i en kommune nær deg Ny studentforening i Oslo Retter seg mot næringslivet Kong Christian IV Lovmaker og Norgesvenn Fredrik S. Heffermehl Bokaktuell fredsaktivist Styrets ansvar Stadig flere forsikrer seg Meninger Per Harald Gjerstad om rettssikkerhet for leietakere Remi Strand om erstatning til voldsofre Stilling ledig Hva skjer i NJ? Jurister Willoch og Hagen i Grunnlovsdebatt Klart svar Om tariffoppgjørene i staten Oppsigelsestid og dagpenger Kurs i NJ What s in it for me? Juristkontakt

4 Ny stilling eller adresse? Medlemsnummer (se baksiden av Juristkontakt): Navn: Eksamenssemester og -år: Telefon arbeid (direkte): E-post: Mobil: Gammelt arbeidssted: Annonser i Juristkontakt Opplag eksemplarer (oktober 2005) Annonsekontakt Dagfrid Hammersvik MediaFokus AS Postboks 85, 1541 Vestby Tlf Mobil: Faks E-post: Utgivelsesplan 2006 Nytt arbeidssted: Ny tittel Fra dato: Ny privat adresse: Betaling av medlemskontingent: AvtaleGiro Giroblankett Ønsker ikke å bli nevnt under «Ansettelser og utnevnelser» i Juristkontakt/på nettstedet Ønsker ikke informasjon om medlemsfordeler fra NJs samarbeidspartnere Ønsker ikke informasjon fra NJ på e-post Sendes til: Norges Juristforbund, Medlemsarkivet, Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo. Sendes på telefaks Endringer kan også skje direkte på nettstedet (se under «Medlemskap»). Nr Materiellfrist produktannonser Materiellfrist stillingsannonser Utgivelse Annonsepriser 2006 Format 3-4 farger Sort Sort + 1 Side /1 side /3 side /2 side /3 side /4 side /6 side /8 side Inn- og utmelding skal skje skriftlig, per e-post eller på elektronisk skjema på forbundets nettsted. Endringer av adresse, stilling eller annen kontaktinformasjon skal meldes inn på samme måte. Dette gjelder også registrering av e-postadresse. Utmelding skal skje skriftlig med 1 måneds varsel pr. 1. januar eller 1. juli. Internett: E-post: Andre formater/priser etter avtale. Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig. Annonseformater/løst eller stiftet bilag: Henvendelse annonsekontakten. Byråprovisjon: 3,5%

5 NJ-kommentaren Medlemsfordeler og varemerkebygging og kalenderen som forsvant Norges Juristforbunds hovedoppgave er å være fagforening og profesjonsforening for juristene. Dette vil alltid være kjernen i vår virksomhet, og når medlemmer slutter seg til forbundet, håper vi at det er dette de legger mest vekt på. Men det er ingen ukjent tanke at organisasjoner også søker å utnytte sitt potensial som markedsaktør. Juristforbundet har inngått en rekke avtaler med ulike kommersielle foretak. Viktigst er kanskje vår bank- og forsikringsavtale som skal sikre medlemmene gode forsikringstilbud og konkurransedyktige bankbetingelser. Statistikken viser at Juristforbundets medlemmer i stor grad gjør bruk av disse tilbudene. Forsikringstilbudene benyttes spesielt mye. Vi er i startfasen av en ny forhandlingsrunde der organisasjonene i Akademikerne opptrer samlet. Samtalene vil avgjøre hvem som skal være vår hovedsamarbeidspartner på bank- og forsikringssiden fra 2007 og fremover. Vi er selvfølgelig ikke alene på dette markedet, og de fleste av våre medlemmer har andre muligheter til å utnytte kollektive rabatter. For oss er det likevel et mål at vi hele tiden skal ha gunstige merkantile tilbud. Det skal være mulig å spare inn hele kontingenten hvis man velger å benytte disse tilbudene. Det er målet vi jobber for å oppnå. Selv om vi fortsatt vil fokusere mest på våre primære oppgaver, så skader det ikke at medlemskapet også kan gi en privatøkonomisk gevinst. Som profesjonsorganisasjon ønsker vi å synliggjøre juristene og juridisk kompetanse. I et samfunn der det er kamp om oppmerksomheten, er det viktig å være på offensiven. Merkevarebygging er et begrep som brukes ofte, også om yrkesgrupper. Juristforbundet har flere tiltak og prosjekter på gang der synliggjøring av jurister og juridisk kompetanse står sentralt. Som en liten, men kanskje viktig oppfølging av dette, produserer vi også en rekke artikler og effekter som skal bidra til å visualisere juristene og jussen. I noen grad er det også viktig å vise frem en felles identitet utad. Den lille ryggsekken vår er godt kjent allerede, men det finnes også andre ting. Vi er nå i ferd med å lansere en mer omfattende pakke av slike effekter, slik at de blir tilgjengelige for medlemmene til selvkost. J uristkalenderen, derimot, har gjort sin innsats, og 2005-versjonen var den siste. I utgangspunktet var ideen god, og kalenderen har tjent oss godt i mange år. Vi vet at den fortsatt er elsket av noen og at disse vil savne den. Men når 75 prosent av våre medlemmer i undersøkelser sier at de kaster den direkte eller oppfatter den som totalt betydningsløs, så kan vi vanskelig rettferdiggjøre videre produksjon. Og det er dessverre nesten like dyrt å produsere den i et lite opplag som i et stort. Men dette betyr ikke at det blir slutt med visuelle effekter eller at juristene ikke skal få mulighet til å vise frem sin profesjonstilhørighet. Planene er som sagt klare, og vi kommer etter hvert med flere nyheter. Erik Graff er generalsekretær i Norges Juristforbund

6 6 Juristkontakt

7 Den nye justisministeren «Det er mulig jeg kommer til å møte meg selv i døra noen ganger. Men da møter man jo folk man trives med» Knut Storberget (42) er advokaten som hoppet av advokatkarrieren for å engasjere seg i politikk. Nå har han blitt landets nye justisminister. Det første han vil se på er ressursbruken i justissektoren, varsler han i dette intervjuet. Og han er utålmodig når det gjelder soningskøer. Dessuten vil han at advokater skal ha en maksimaltimesats i en del sivile saker. Tekst: Ole-Martin Gangnes Foto: Vera S. Graasten Storberget vil: Få opp straffenivået for voldtekt, drap, grov vold og sedelighetsforbrytelser Utvide DNA-registeret og finansieringen til dette Ha mer aktiv bruk av avskjæringsregler for bevisføring og større grad av skriftlighet i retten Utrede maksimaltimepris eller stykkprissats i utvalgte sivile saker Øke bemanningen av sivilt ansatte og politifaglig utdannet personell i politiet Styrke mannskapssiden i norsk politi Redusere responstiden for publikum Vurdere frister for behandling av straffesaker, deriblant av tiltale Økokrim skal settes bedre i stand til å avdekke kriminalitet Avvikle forsøksordninger med privat fangetransport Ha en klarere regulering av private vaktselskaper Heve inntektsgrensen for fri rettshjelp Innføre tilbakeføringsgaranti for dem som er ferdig med å sone en dom Bedre erstatningsordningene for ofre og pårørende Styrke beredskapen mot terror og sabotasje Juristkontakt

8 KNUT STORBERGET: Stoltenbergregjeringens justisminister. Født 6. oktober Gift, to barn. Kommer fra Elverum i Hedmark, bosatt i Bærum. Utdannet jurist, samt studert statsvitenskap. Praktisert som advokat i flere år. Bakgrunn fra Justiskomiteen på Stortinget, samt justispolitisk talsmann for Ap. Har vært engasjert i alkoholpolitiske spørsmål, bla gjennom Juvente. Det er Juristforbundets juridiske årskonferanse i begynnelsen av Justispolitiker og advokat Knut Storberget deltar i en paneldebatt om kostnadene ved å få prøvd saker for retten. I panelet sitter professor Knut Andenæs. Og han introduserer Storberget ved å si: Her sitter Norges neste justisminister! Jo da, jeg husker faktisk akkurat det der. Jeg skvatt litt til da han sa det, sier Knut Storberget til Juristkontakt. For lav bemanning Vi møter ham i høyblokka i regjeringskvartalet. For nå har han jammen havnet akkurat der. Som justisminister. Odd Einar Dørum har ryddet kontoret, og inn har den tidligere skrankeadvokaten flyttet. Det var i forrige stortingsperiode han ble valgt inn på fast plass på Stortinget. Varamedlem hadde han vært fra Tobarnsfaren fra bygdene rundt Elverum markerte seg raskt som justispolitisk talsmann for Arbeiderpartiet. Han har også markert seg i alkoholpolitiske spørsmål, og har en fortid som aktiv i avholdsorganisasjonen Juvente. Nå har han altså klatret helt til topps, som Regjeringens sjef på justisområdet. Hva står øverst på blokka di, Knut Storberget? Jeg hadde nær sagt: Hva står nederst? Det første jeg vil ta tak er å se på ressursbruken i justissektoren totalt sett. I den første tiden blir det mindre tidsbruk på tungt lovarbeid. Det har vært mye av det i den siste tiden, og det har vært veldig tidsoppslukende. Nå er det på tide å se enda nærmere på hvordan sektoren kan gjøres mer rasjonell og hvordan vi fungerer operativt. Det gjelder både for politiets del, og når det gjelder soning. Du mener at politiet har for lite folk? Jeg mener det er for lav bemanning i politiet. Politireformen må rett og slett smøres med mer ressurser. Når det gjelder soning: I regjeringserklæringen står det at de som slipper ut etter soning skal ha en tilbakeføringsgaranti. Hva innebærer det? Vel, det er et godt spørsmål. Vi kan ikke si det i detalj, for vi vet ikke ennå. Men det vi sikter til er arbeid, behandling og utdanning. Om det blir snakk om absolutte garantier er for tidlig å si nå. Vi kan ikke si nå om vi kommer i mål med garantier. Men dette er en veldig viktig gruppe mennesker å ha fokus på. Hvis vi kan gjøre noe med tilbakefallsprosenten for kriminalitet, vil det ha en utrolig positiv innvirkning på justissektoren. Dette er et arbeid som involverer flere departementer. Strengere straffer Du går også inn for å sette en maksimaltimepris eller stykkprissats i utvalgte sivile saker. Hva sier advokatene til det? Dette er noe som skal skje i dialog med advokatene. Jeg vil at det skal utredes i dialog med interesseorganisasjonene, og jeg ønsker at den dialogen kommer i gang så fort som mulig. Dette må ses i sammenheng med rettshjelpstilbudet generelt. Tenk på saker som gjelder for eksempel familie eller bolig: Det er utrolig viktig at befolkningen får mulighet til å få prøvd slikt rettslig. Jeg mener det er et av de viktigste fattigdomstiltakene vi kan sette i verk. Samfunnet har gjennomgått en kraftig rettsliggjøring. Skal vi klare å matche det, må man ha mulighet for å få rett til rett. Hvis vi forteller sosialklienter at de må prøve saken sin rettslig, må det jo være mulig å gjøre det. I regjeringserklæringen står det at et av tiltakene for raskere straffesaksbehandling vil være mer aktiv bruk av avskjæringsregler for bevisføring og større grad av skriftlighet. Kommer det regelendringer? Jeg utelukker ikke at kan komme regelendringer på dette området. Men husk at det allerede i dag er muligheter for dette. Dommeren kan stille spørsmål ved ting som skal legges frem i retten. Men det ligger en del tradisjoner her som vi må se nærmere på. Det er ikke sikkert absolutt alt må skje muntlig: Det blir ikke noe mindre rettssikkerhet hvis for eksempel en sykemelding legges frem skriftlig. Men vi er på rett vei. Bare dette med å holde saksforberedende møter, er viktig. Men hva med rettssikkerheten kontra effektivisering? Rettssikkerheten skal vi ta vare på. Men det ligger også mye rettssikkerhet i å få saker raskere gjennom. Straffenivået er for lavt for voldtekt, drap, grov vold og sedelighetsforbrytelser, 8 Juristkontakt

9 skriver dere i regjeringserklæringen. Nivået må opp? Ja, straffenivået er for lavt på dette området. Det vil vi arbeide for å få opp. Det er ikke samsvar med straffenivået for slike forbrytelser sammenliknet med andre forhold. Men, jeg tror ikke det totale straffetrykket i Norge skal opp. Så hvis det økes der, skal det ned på andre områder? Ja, det kan du godt si. Vi snakker egentlig om hvordan vi skal bruke ressursene. Og da mener jeg at vi må bruke ressurser på de tøffeste forbrytelsene. Det er ikke sikkert man skal bruke straff på samme måte som før overfor rusmisbrukere. Så dette som har blitt satt i gang med «drug courts», vil fortsette? Ja, det er noe som ikke vil minske i styrke. Politimetoder Hva er egentlig forskjellen på deg og Odd Einar Dørum? Du, det er det andre som har spurt om også. Dørum og jeg har flere likhetstrekk, jeg ser jo det. Men jeg synes jo det er fint at det er bred politisk oppslutning om et så viktig område. Justissektoren innbefatter tross alt det strengeste vi har av tvangsmidler og makt i et sivilt samfunn. Når det er sagt så er det jo politiske forskjeller mellom oss. Jeg er sosialdemokrat og tror på felleskapsløsninger. Dørum tilhører den liberale delen av politikken. Jeg mener man også vil se noen andre forskjeller. Jeg tror blant annet jeg er mer utålmodig når det gjelder å korte soningskøen. DNA-registrering vil du ha mer av. Men det er kostbart. Skal politiet få mer penger til dette? Vi ønsker sentral finansiering, og vil utvide registeret. Det er alvorlig når under ti prosent av voldtektsmenn er registrert i politiets DNA-register. Ser du noen betenkeligheter med slik registrering? Ikke når man registrerer personer som er straffedømt. Jeg kan ikke se at det skal redusere personvernet. Dette er et register som kan bety veldig mye for oppklaring av forbrytelser. Bekjempelse av terror og organisert kriminalitet har hatt topprioritet de siste årene. Hvor befinner du deg i forhold til det? Samfunnssikkerhet er fortsatt et svært viktig felt. Det var faktisk det første jeg spurte om å bli orientert om da jeg kom hit. Det er ikke tvil om at vi skal ha fortsatt god beredskap på det området. Men hva skjer med personvernet? Jeg synes hele debatten om politimetoder har vært av det gode. Spørsmålet om samfunnssikkerhet har skapt debatt om personvern, og det fører til at personvernet vokser i samme retning som metodene. Med det mener jeg at metodene undergis mer domstolskontroll og det gis trygghet for at politiets metoder er under demokratisk kontroll. Vi får på den måten en personverndiskusjon som ikke blir så snever som den har hatt tendens til tidligere. Politiets metoder blir nemlig ikke bedre enn de rettssikkerhetsgarantiene som ligger i dem. Hvor viktig er internasjonalt samarbeid? Internasjonalt justissamarbeid er helt avgjørende. Norge ble jo med i Eurojust nylig, med det gjenstår mye når det gjelder samarbeid internasjonalt. Det er for lite forpliktende samarbeid i dag. Fortsatt i debatten Du utnevnte advokat Astri Aas-Hansen som din politiske rådgiver. Liker du best å ha advokater rundt deg? Neida. Mine to statssekretærer har bakgrunn fra politiet. Det er politiførstebetjent Terje Moland Pedersen fra Fredrikstad og fylkesordfører Anne Rygh Pedersen fra Sem. Med din egen bakgrunn, som forsvarsadvokat, kommer du vel til å møte deg selv i døra noen ganger? Ja, da møter man jo folk man trives med i alle fall. Men alvorlig talt: Det har jeg i så fall bra godt av. Jeg har selvfølgelig vært høyt på banen gjennom noen år, og nå sitter jeg som justisminister selv. Jeg er uansett utrolig glad for alle de menneskene jeg har møtt, som har vært i mange vanskelige livssituasjoner, gjennom jobben min som advokat. Det er noe jeg tar med meg som fine erfaringer. Kommer du til å delta i den justispolitiske debatten også fremover? Det er noe jeg har tenkt en del på faktisk. Vi trenger en åpen justisminister. Vi representerer samfunnets makt. Da må vi tåle både innsyn og kritikk. Derfor føler jeg at jeg må delta i debatten der ute. Det er også en viktig del av min rolle. Jeg vil ikke at den justispolitiske debatten skal kuppes av vulgærdelen av høyresiden. Du jobbet jo lenge som frivillig på PRO senteret, hjelpetiltaket for prostituerte, her i Oslo. Det er vel ikke noe du får tid til lenger? Det er det jo ikke, men jeg er veldig takknemlig for alle de menneskene jeg har møtt som advokat. Det har gitt meg veldig mye. Juristkontakt

10 Juristkontakt Medlemsblad for Norges Juristforbund Ansv. redaktør: Erik Graff Fung. redaktør: Ole-Martin Gangnes Design/layout: Kristine Steen, PDC Tangen as Teknisk produksjon: PDC Tangen as, Aurskog Pris til Habermas Holbergs internasjonale minnepris for fremragende vitenskapelig arbeid innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi er i år tildelt den tyske professoren Jürgen Habermas. Prisen har en verdi på 4,5 millioner kroner. Jürgen Habermas har vært en dominerende skikkelse i samfunnsvitenskapelig teori i mer enn førti år. Hans forskning spenner tematisk vidt og har en uvanlig tverrfaglig tyngde. Samtidig har han også vært en aktiv og innflytelsesrik deltaker i den alminnelige samfunnsdebatt, sier professor Jan Fridthjof Bernt, styreleder for Ludvig Holbergs minnefond. Prisutdelingen finner sted 30. november i Håkonshallen i Bergen. Annonsekontakt: Dagfrid Hammersvik MediaFokus AS Telefon: Telefaks: Abonnement: Kr 420,- pr. år (9 utgivelser) Signerte artikler står for forfatternes egne synspunkter. Det samme gjelder intervjuobjekters uttalelser. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere eller forkorte innlegg. Redaksjonen avsluttet 25. oktober 2005 Terrordommer i Spania Al-Qaidas leder i Spania, syreren Imad Yarkas, er av spansk rett dømt til 27 år i fengsel for sammensvergelse i forbindelse med terrorangrepene i USA 11. september Yarkas skal ha ledet en terrorcelle i Spania siden andre er dømt for å tilhøre eller samarbeide med organisasjonen. For disse er dommene på mellom seks og elleve års fengsel. En av de dømte er Tayssir Alouny, en korrespondent for den arabiske TVkanalen al-jazeera. Han er dømt for å ha samarbeidet og fikk en straff på sju års fengsel. Også han er fra Syria, men har i mange år hatt spansk statsborgerskap. Det er varslet anke på dommene. Leselyst i revisorselskap I begynnelsen av september kom journalisten Bjørn Olav Jahr ut med sin bok Smarte Skurker - grådige gubber, om Finance Credit saken. Det var på samme tid som det startet opp forliksforhandlinger mellom revisorselskapet KPMG og bankene som lånte ut penger til skandaleselskapet Finance Credit. Derfor var det viktig for KPMG å sikre seg, og finlese boken, før alle andre, skriver imarkedet.no. Boken ble lansert 6. september, men KPMG sikret seg boken noen dager før. En budbil kom til bokhandel Norlis avdeling i Oslo og hentet ut 12 eksemplar. Bøkene ble fraktet til KPMGs hovedkontor i Majorstua i Oslo, der den ble lest meget grundig. Forhandlingene endte for øvrig med forlik. Forsidefoto: Vera S. Graasten Løy om Hydro etterforskning Granskingen av Hydros samarbeid med nazi-tyskland ble henlagt i 1950, etter uhyre mangelfull etterforskning, viser Hydros nyskrevne historie. I 1948 kom en henvendelse fra amerikanske myndigheter, som hadde valgt å «fryse» 2,4 millioner dollar som Hydro hadde utestående i landet. Amerikanerne ville vite om Hydro var under etterforskning for landssvik. Politiet valgte, etter konsultasjoner med justisminister O. C. Gundersen, å komme med en blank løgn, skriver Aftenposten: Hverken Hydro eller noen av selskapets styremedlemmer var under etterforskning, ble det sagt. I virkeligheten var både selskapet og den sittende generaldirektøren under etterforskning. Men pengene ble utbetalt. Over tretti prosent blir igjen i Bergen I en undersøkelse blant nyutdannede jurister fra oppgir 33 prosent av de spurte at de er i jobb i Bergen to år etter endte studier, mens 25 prosent jobber i Oslo. De øvrige jobber i andre deler av landet. Undersøkelsen er utført av Karrieresenteret i Bergen, og ser på hvor mange studenter generelt som jobber i Hordaland to år etter endte studier, melder Bergens Tidende. Ingeniører, realister og lærere er de som i størst grad blir værende. Studentene fra Norges Handelshøyskole (NHH) er de som oftest drar fra byen og Vestlandet, til fordel for en jobb i Oslo. 10 Juristkontakt

11 Tips til redaksjonen sendes på e-post: eller på faks: Siden sist Vil ha beskyttet tittel for rettstolker Dårlig tolking fører til brudd på prinsippet som sier at ingen skal dømmes uten først å ha blitt hørt, mener språkforsker Anne Birgitta Nilsen. I doktoravhandlingen «Flerspråklig kommunikasjon i rettssalen» viser hun blant annet et eksempel på en rettsforhandling der det var mangler og feil i oversettelsen, og hun tviler på om den arabiskspråklige irakeren i det hele tatt forsto hva som foregikk i sin egen sak. Nilsen, som underviser i arabisk ved Forsvarets kurssenter, mener tolkeutdanningen i Norge må forbedres kraftig, og lede fram til en beskyttet tittel som ikke kan benyttes av hvem som helst med en varierende grad av tospråklighet, melder forskning.no. Forbud mot burka i klasserommet Ved flere skoler i Oslo er det elever som går kledd i såkalt niqab på skolen, et burkalignende plagg der hår og ansikt er dekket med et skaut og et slør. Bare øynene synes, melder Dagsavisen. Klesdrakten har ifølge Oslo Handelsgym ført til praktiske problemer med kroppsøving, språkundervisning og ved utstedelse av studiekort. Vi er vant til å lese på hele ansiktet når vi forstår og hører det andre sier, sier rektor Eli Engløk Lae ved Oslo Handelsgym. I Sverige ble det forbudt å gå med ansiktslør på skolen for to år siden, og nå byrådet i Oslo bestemt at heller ikke skoleelever i Oslo får dekke til ansiktet med slør i timene. Ungdomsvold øker i Trondheim Stadig flere unge tyr til vold i Trondheim. Hittil i år er det kommet inn 20 prosent flere anmeldelser mot ungdom i 15 til 18-årsalderen sammenlignet med samme periode i fjor, skriver Byavisa. Voldsforsker Ragnild Bjørnebekk ved Politihøgskolen i Oslo ser tendenser til at det blir både flere og større ungdomsgjenger i Trondheim. Hun mener miljøene må fysisk brytes opp. Eksisterer gjengen i mer enn 15 år så blir gjengene sannsynligvis et kronisk problem, sier hun til Byavisa. Fant alle passord på finn.no En feil på nettstedet finn.no førte til at hvem som helst fikk tilgang til samtlige brukeres passord, brukernavn og e-postadresse, skriver Bergensavisen. Med få tastetrykk fikk avisen tilgang til private annonsørers passord, bruker-id, adresse, telefonnumre, e-post og oversikt over det hver enkelt har kjøpt og solgt på finn.no. I tillegg kunne man endre eksisterende annonser eller eventuelt legge inn nye. Blant kundene fant BA e-post og passord til Ari Behn, Herborg Kråkevik, Jens Stoltenberg, Elin Tvedt og Idar Vollvik osv. Administrerende direktør Terje Seljeseth i finn.no sier det dreier seg om en menneskelig glipp, og ikke en systemfeil. Gatemagasin = suksess = skatt Gatemagasinet = Oslo, som ble lansert i hovedstaden i sommer, ble raskt en salgssuksess. Bladet selges hovedsakelig av tiggere. Åpningsnummeret ble solgt i drøyt eksemplarer på to måneder av nummer to ble revet bort på tre uker, skriver Aftenposten. Selgerne kjøper bladet for 20 kroner og selger det for 40. Aftenposten Aften snakket med flere som har gått fra å være tiggere til å bli bladselgere. Flere opplyste at de selger mellom 50 og 70 blader daglig, noe som betyr en dagslønn på en drøy tusenlapp. Så nå antyder skattemyndighetene at de må betale skatt. Spania-nordmenn gjør opp gjeld I juni slo Høyesterett fast at norske namsmenn kan ta utlegg i norske trygdeutbetalinger, pensjoner og lønninger til nordmenn bosatt i utlandet. Resultatene har ikke latt vente på seg, skriver Aftenposten. De siste fire månedene har inkassoselskapet Lindorff fått på plass betalingsavtaler med rundt 100 nordmenn bosatt i Spania. Alle avtalene innebærer betydelige trekk i utbetalinger fra Norge. Juristkontakt

12 Siden sist Tips til redaksjonen sendes på e-post: eller på faks: Korrupsjon i kommunene Korrupsjonseksperter Dagsavisen har snakket med er klare i talen: Offentlig sektor gjør en langt dårligere jobb i kampen mot korrupsjon enn det private næringslivet. Mens næringslivet har erkjent at korrupsjon er et problem, innbiller mange i det offentlige seg at korrupsjon aldri kan forekomme hos dem. Ekspertene mener forskjellen blant annet skyldes at næringslivet vet at korrupsjonssaker kan koste dyrt, både i bøter, tapte kontrakter og tapt omdømme. Det er altfor få som vet forskjellen på rett og galt i det offentlige, sier advokat og korrupsjonsekspert Erling Grimstad. Jan Borgen i antikorrupsjonsorganisasjonen Transparency International mener kommune-norge er dårligere enn staten. Franske voldtektsforbrytere kan bli overvåket Franske myndigheter foreslår å merke vaneforbrytere med et elektronisk armbånd. Det var etter at landets justisminister Pascal Clemet møtte voldtektsofferet Marie-Ange Boulaire forslaget kom. Boulaire er offer for en serievoldtektsmann som karakteriseres som en av Frankrikes verste seksualforbrytere noensinne. Det mest aktuelle er elektronisk overvåking med GPS og satellitt, skriver VG. Vil sikre seg mot «googling» Søkemotoren Google inneholder så mye informasjon at mange ikke ønsker å være søkbare. Alle artikler der navnet ditt har vært nevnt, møter du har vært på, underskriftskampanjer du har signert og diskusjonsforum du har skrevet i kan finnes på Google. For å «gjemme seg» er det noen som konsekvent bruker dekknavn når de registrerer seg for å motta forskjellige tjenester. En kvinne som amerikanske Wired har intervjuet nektet å motta en premie hun hadde vunnet fordi hun ble bedt om å oppgi personalia, skriver IT-avisen. Norge egnet for prostitusjon Vi undersøkte forholdene i en rekke land, men kom til at Norge var best egnet for prostitusjon, fortalte en mann fra Estland da han forklarte seg for Trondheim tingrett. Mannen er av påtalemyndigheten utpekt til å være bakmann i en stor prostitusjonssak i Trondheim som politiet rullet opp i fjor høst. I Tyskland var inntektsmulighetene heller dårlige, i Finland var det mye politi og i Sverige var utsiktene til lettjente penger like dårlig. Valget falt på Norge, der inntektsmulighetene ble sett på som svært gode, forklarte han ifølge Adresseavisen. LO-jurister på toppen I LO er det advokatene som er de klare lønnsvinnerne, skriver DN, etter å ha gransket skattelistene. De syv høyeste inntektene i LOsystemet innehas ifølge avisen av jurister. Fikk erstatning etter advokatråd Styreleder i nærmere 50 selskaper, Svein R. Goli, henvendte seg til sin advokat Harald Walther for å få hjelp med sønnens formue. Resultatet ble imidlertid en baksmell på skatten på 5,3 millioner kroner. Goli saksøkte Walther for uaktsom rådgivning, og fikk medhold i retten. Nå får Goli 5,5 millioner kroner erstatning, skriver Dagens Næringsliv. Musikkpolitiet: Ikke jazz på cella Rundt 20 kameraer og en rekke mikrofoner og høyttalere er nå installert i cellene på politihuset i Lillestrøm. Det er Politidirektoratet som har bestemt at alle landets politidistrikter skal installere overvåkningsanlegg i cellene. Først og fremst for å ivareta fangenes helse, forhindre at de skader seg selv eller begår selvmord. Nytt er også at arrestantene kan høre på musikk. De trykker på en knapp på høyttaleranlegget og får høre dempet og beroligende musikk, forteller politioverbetjent Odd Ivar Hagen til Romerikes Blad. Det må nok bli noe klassisk. Vi ønsker jo ikke å jazze opp stemningen unødvendig, forklarer han. I tyrkisk fengsel for å omtale armenerne En tyrkisk-armensk journalist er dømt av tyrkisk rett til seks måneder i fengsel for å ha forulempet den nasjonale tyrkiske identiteten. Årsaken er at journalisten har skrevet om folkemordet på armenerne for 90 år siden. Domen falt bare fem dager etter at EU-landene var blitt enige om å innlede forhandlinger om medlemskap med Tyrkia, skriver Pressens Tidning ifølge Dagens Medier. Det var redaktøren for avisen Agos som skrev en sak som handlet om forbindelser mellom Armenia og Tyrkia som burde forbedres med henvisninger til massedrap av armenier under det ottomanske riket. Vandret inn i fengslet igjen Den såkalte Vandreren er tilbake i fengsel. Mannen som i august var ferdig med soningen av en tre år lang dom for utallige hytteinnbrudd brukte ikke lang tid på å vende tilbake til gamle uvaner. Han vedgikk en mengde nye hytteinnbrudd og godtok fengslingen, skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Dagen etter soningsslutt var han i full gang igjen med innbrudd i hytter via Hønefoss til hytteområder i Øvre Eiker og Sigdal. Politiet tror han kan ha brutt seg inn i så mange som 70 hytter på den korte tiden etter løslatelsen. I så fall risikerer han å passere 700 innbrudd i hytter siden han startet på den kriminelle vandringen i fjellet i Juristkontakt

uristkontakt Knut Storberget ny justissjef Trøbbel i skatteparadis Start heller eget firma Erling Grimstad: Etisk regelverk ikke nok

uristkontakt Knut Storberget ny justissjef Trøbbel i skatteparadis Start heller eget firma Erling Grimstad: Etisk regelverk ikke nok MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 8 2005 39. ÅRGANG uristkontakt EU presser mikrostater: Trøbbel i skatteparadis Oppfordrer kvinnelige jurister: Start heller eget firma Hedmarking på hugget: Knut

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

PFU-SAK NR. 051/16. Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE:

PFU-SAK NR. 051/16. Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE: PFU-SAK NR. 051/16 KLAGER: Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE: sga@holmenindustri.no PUBLIKASJON: Finansavisen PUBLISERINGSDATO: 05.12.2015 STOFFOMRÅDE: Næringsliv SJANGER: Leserinnlegg

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE:

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: 442 Street, 2825 Phnom Penh, Kambodsja fairtrade@caring-hands.no PUBLIKASJON: Oppland Arbeiderblad PUBLISERINGSDATO: 07.05.2015 STOFFOMRÅDE: Diverse

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Myter om nettjournalisten Av Marius Jørgenrud, 11.01.2012

Myter om nettjournalisten Av Marius Jørgenrud, 11.01.2012 Myter om nettjournalisten Av Marius Jørgenrud, 11.01.2012 Jeg er journalist i IT-bransjens nettavis digi.no, som også er Norges første nettavis uten en papirutgave i ryggen. Før det var jeg webansvarlig,

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Pressemelding 5.juli Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Mange kan oppleve det å ta skrittet fra nett til date som nervepirrende. Derfor har

Detaljer

BEGRUNNELSER FOR STRAFF: INNLEGG PÅ KONFERANSEN TIL KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER (Krus) 14. OKTOBER 2015.

BEGRUNNELSER FOR STRAFF: INNLEGG PÅ KONFERANSEN TIL KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER (Krus) 14. OKTOBER 2015. 1 BEGRUNNELSER FOR STRAFF: INNLEGG PÅ KONFERANSEN TIL KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER (Krus) 14. OKTOBER 2015. Professor emeritus og medlem av Politisk Utvalg i KROM, Thomas Mathiesen Kjære venner,

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister, definert som de uteksaminert i perioden 2009-2013.

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister. Vi ønsker å gi realistiske forventinger til dagens

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Hiv og straffeloven i de nordiske land

Hiv og straffeloven i de nordiske land &A Hiv og straffeloven i de nordiske land Hiv og straffeloven i de nordiske land I en rekke land verden over blir straffeloven anvendt mot hivpositive som har overført eller utsatt andre for en smitterisiko.

Detaljer

PLAKATAKSJON MOT VOLDTEKT. Initiativtakere: Anna Kathrine Eltvik, kvinnepolitisk leder i Rødt Åshild Austegard, medlem i Rødt

PLAKATAKSJON MOT VOLDTEKT. Initiativtakere: Anna Kathrine Eltvik, kvinnepolitisk leder i Rødt Åshild Austegard, medlem i Rødt PLAKATAKSJON MOT VOLDTEKT Initiativtakere: Anna Kathrine Eltvik, kvinnepolitisk leder i Rødt Åshild Austegard, medlem i Rødt FRA INNLEGGET I DAGBLADET: «Spitznogle har helt rett i at man ikke skal godta

Detaljer

KAMPEN MOT KAMPFIKSING

KAMPEN MOT KAMPFIKSING KAMPEN MOT KAMPFIKSING En kamp du må avgjøre alene 1 n DETTE HEFTET er utgitt av Norges Fotballforbund. Sammen med heftet hører en presentasjon i Power Point-format som fritt kan lastes ned på fotball.no/

Detaljer

Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner ba.no

Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner ba.no Lord Vidar Fagerholt har gått til sak mot politifolk i Bergen etter psykopat-uttalelse i internt dokument. Foto: RUNE JOHANSEN Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner Lord

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Side 1 av 5 Hedmark og Oppland ØNSKER DEBATT: Professor ved Høgskolen i Lillehammer, Rolf Rønning, mener undersøkelsen hans om sykefravær bør føre til debatt om dagens sykemeldingsordning. Foto: Reidar

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i NORGES HØYESTERETT Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i HR-2014-02141-U, (sak nr. 2014/1794), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Fakultetsoppgave praktikum i statsforfatningsrett

Fakultetsoppgave praktikum i statsforfatningsrett Fakultetsoppgave praktikum i statsforfatningsrett Innlevering og gjennomgang: Se semestersiden Våren og sommeren 2006 arrangerte norske og svenske nynazister felles demonstrasjoner i flere byer i Sverige.

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Advokatfirmaet G-partner AS Stranden 1 B, 0250 Oslo Org. nr. 989 549 499 Tlf: +47 99 79 75 42 Faks: +47 85 037 881 RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR

Advokatfirmaet G-partner AS Stranden 1 B, 0250 Oslo Org. nr. 989 549 499 Tlf: +47 99 79 75 42 Faks: +47 85 037 881 RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR Advokatfirmaet G-Partner AS 2006 1 Innhold 1. Hva er vårt samfunnsansvar? 2. Våre verdier 3. Mål for vårt samfunnsansvar 2 1. Hva er vårt samfunnsansvar? Advokatfirmaet G-partner

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

PFU-SAK NR. 380/14. Ultralydklinikken as ved Dag Harald Hovind ADRESSE:

PFU-SAK NR. 380/14. Ultralydklinikken as ved Dag Harald Hovind ADRESSE: PFU-SAK NR. 380/14 KLAGER: Ultralydklinikken as ved Dag Harald Hovind ADRESSE: Postboks 241, 1362 Lysaker (post@ultralydklinikken.no) PUBLIKASJON: Varden PUBLISERINGSDATO: 09.08.2014 (nett + papir) STOFFOMRÅDE:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein

Detaljer

PFU-SAK NR. 361AB/14

PFU-SAK NR. 361AB/14 PFU-SAK NR. 361AB/14 KLAGERA: Nikolai Auglænd ADRESSE: Edvard Griegs allé 3B, 0479 Oslo KLAGER B: Hamar Arbeiderblad v. ansv. red. Carsten Bleness ADRESSE: Postboks 262, 2302 Hamar PUBLIKASJON: Hamar Dagblad

Detaljer

Seksuelle overgrep mot barn

Seksuelle overgrep mot barn 1 Seksuelle overgrep mot barn Av Elin Svendsen og Alexander Gjermundshaug Romerikes Blad 2 Journalister: Elin Svendsen: elsv@rb.no, telefon 91 73 47 15 Alexander Gjermundshaug: algj@rb.no, 95 15 83 68

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

Ingeniører stadig mer ettertraktet

Ingeniører stadig mer ettertraktet Adressen til denne artikkelen er: http://forbruker.no/jobbogstudier/jobb/article1623459.ece Annonse Ingeniører stadig mer ettertraktet Mens Sheraz Akhtar har gått arbeidsledig, har suget etter ingeniører

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

Samarbeidsformer og verktøyutvikling

Samarbeidsformer og verktøyutvikling Samarbeidsformer og verktøyutvikling Partnerforum 13. juni 2014 Transparency International Norge Tor Dølvik spesialrådgiver www.transparency.no TIs visjon: En verden hvor myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn

Detaljer

ANMELDELSE AV 10 MEDLEMMER AV GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN FOR AVGJØRELSE SOM DE HAR TRUFFET MOT BEDRE VITENDE.

ANMELDELSE AV 10 MEDLEMMER AV GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN FOR AVGJØRELSE SOM DE HAR TRUFFET MOT BEDRE VITENDE. Jan Tennøe Grindbakken 58, 0764 Oslo mail: tennoe.jan@orange.fr Oslo politikammer Oslo dep 0030 Oslo ANMELDELSE AV 10 MEDLEMMER AV GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN FOR AVGJØRELSE SOM DE HAR TRUFFET MOT BEDRE

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01989-A, (sak nr. 2011/959), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01989-A, (sak nr. 2011/959), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 25. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01989-A, (sak nr. 2011/959), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Torunn Gran) mot A B (advokat

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Medievaner blant redaktører

Medievaner blant redaktører Medievaner blant redaktører Undersøkelse blant norske redaktører 7. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Eksamen 2013 JUS242 Rettergang

Eksamen 2013 JUS242 Rettergang Eksamen 2013 JUS242 Rettergang DEL II Spørsmål 1 Overordnet spørsmål er om det foreligger tilstrekkelig fare for bevisforspillelse etter strpl. 184, jf. 171 (1) nr. 2 Loven krever at det er nærliggende

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv).

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv). Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Oslo 6.3.15 Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat

Detaljer

PFU-SAK NR. 297/15 KLAGER:

PFU-SAK NR. 297/15 KLAGER: PFU-SAK NR. 297/15 KLAGER: Politijuristene i Hordaland v/styret ADRESSE: PUBLIKASJON: Juristkontakt PUBLISERINGSDATO: Nr. 6-2015 STOFFOMRÅDE: Forvaltning SJANGER: Nyhetsartikkel SØKERSTIKKORD: Samtidig

Detaljer

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI Vedtekter vedtatt 22.08.2015 1 Navn Foreningens navn er Forening for menneskerettigheter og demokrati. 2 Stiftelse Foreningen ble stiftet 10.08.2003,

Detaljer

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode 2 Du kan be din advokat eller andre som du har tillit til, om å forklare deg innholdet i dette skrivet. Hva er refleksjonsperiode? Du har fått innvilget

Detaljer

Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato. Høring - felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren

Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato. Høring - felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren Justis- og beredskapsdepartementet v/ Plan- og administrasjonsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 201300318- Ingrid Olsen/Gunvor Løge 26.09.2013 Høring - felles

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. november 2007 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2007-01864-A, (sak nr. 2007/872), straffesak, anke, A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-00679-A, (sak nr. 2008/253), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-00679-A, (sak nr. 2008/253), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00679-A, (sak nr. 2008/253), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Vold i hjemmet # Voldsfritt

Vold i hjemmet # Voldsfritt Vold i hjemmet # Voldsfritt Av Elin Svendsen, Alexander Gjermundshaug og Jon Theodor Hauger-Dalsgard Romerikes Blad Journalister: Elin Svendsen: elsv@rb.no, mobil 91 73 47 15 Jon-Theodor Hauger-Dalsgard:

Detaljer

Økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet - hovedutfordringer VERNER VIKTIGE VERDIER

Økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet - hovedutfordringer VERNER VIKTIGE VERDIER Økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet - hovedutfordringer Studietur for de 4 fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Av: Trude Stanghelle og Kjell Inge Heiland trude.stanghelle@politiet.no Dato

Detaljer

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet.

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Utskrift er sponset av InkClub Departementet vil endre barneloven Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Olga Stokke, Stein Erik Kirkebøen Publisert:

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Fikk oppreisning etter å ha blitt ærekrenket

Fikk oppreisning etter å ha blitt ærekrenket - Aktuelt - Nyheter og aktuelt - Foreningen - Norsk Psykologforening Sakkyndig: Fikk oppreisning etter å ha blitt ærekrenket Publisert: 21.01.13 - Sist endret: 23.01.13 Av: Per Halvorsen Sakkyndige psykologer

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse

Anonymisert versjon av uttalelse Til rette vedkommende Anonymisert versjon av uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse av 21. mai 2007 fra A. A hevder at B kommune v/etaten handler i strid med likestillingsloven

Detaljer

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) sine synspunkter på hvorvidt fornærmede og/eller fornærmedes etterlatte bør få utvidede partsrettigheter

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

Høring om endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister

Høring om endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister NORSK PRESSEFORBUND Finansdepartementet postmottak@fin.dep.no Deres ref Vår ref Dato 09/5279 SL MLF/KR 030-11 04.03.2011 Høring om endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister Norsk Presseforbund

Detaljer

Når ulykken rammer. Kristiansand, 20. april 2012 LLAs landsmøte Arne Jensen Norsk Redaktørforening

Når ulykken rammer. Kristiansand, 20. april 2012 LLAs landsmøte Arne Jensen Norsk Redaktørforening Når ulykken rammer Kristiansand, 20. april 2012 LLAs landsmøte Arne Jensen Norsk Redaktørforening 22.juli og presseetikken Akuttrapporteringen Tilnærmingen til ofre og pårørende Detaljer fra handlingene

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 09/00646-8 Frøydis Heyerdahl 759;O;BV 14.4.2011

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 09/00646-8 Frøydis Heyerdahl 759;O;BV 14.4.2011 BARNEOMBUDET Justis- og politidepartementet v/ statsråd Knut Storberget Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 09/00646-8 Frøydis Heyerdahl 759;O;BV 14.4.2011 Brudd på

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i Sak nr: 14-037 (arkivnr. 201400257 14/188-1) og 14-065 (arkivnr. 201400386 14/190-1) Saken gjelder:

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 15/3004 15/1190-16 692/NIKR Oslo, 10.12.2015 Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten

Detaljer

MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE AS

MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE AS MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE AS 02 MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE Studentavisen INSIDE Studentavisen INSIDE er Norges eneste riksdekkende studentavis. I 2006 ble avisen et aksjeselskapet registret i

Detaljer

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? krisesentersekretariatet 2002 1 Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? 2 Myter om vold og overgrep Jenter lyver om vold og overgrep for å

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER Hva har skjedd? Velkommen til TENKs første nyhetsbrev dette skoleåret. Hvis du er interessert i hva som foregår i organisasjonen vår, les gjerne videre! PANGSTARTSKVELD

Detaljer

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere 1 OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE Magne Raundalen, barnepsykolog Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere Det finnes ingen oppskrift for hvordan vi

Detaljer

PFU-SAK NR. 290/15. Verdens Gang publiserte 14. desember 2011 en artikkel med tittelen «Siktede Andersen godkjente flere millionavtaler».

PFU-SAK NR. 290/15. Verdens Gang publiserte 14. desember 2011 en artikkel med tittelen «Siktede Andersen godkjente flere millionavtaler». PFU-SAK NR. 290/15 KLAGER: Morgan Andersen ADRESSE: Dampskipsbrygga, 1607 Fredrikstad PUBLIKASJON: Verdens Gang PUBLISERINGSDATO: 14.12.2011 STOFFOMRÅDE: Sport SJANGER: Nyhetsartikkel SØKERSTIKKORD: Beklagelse

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel SPØRSMÅL OG SVAR - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel For Fangers Parorende (FFP) er en organisasjon for de som kjenner noen som er i fengsel. Ta gjerne kontakt med oss! Hvorfor må noen sitte

Detaljer

Kandidatundersøkelse 2013

Kandidatundersøkelse 2013 Kandidatundersøkelse 201 Resultater fra undersøkelse mot uteksaminerte kandidater våren og høsten 201, omfatter kandidater fra Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø Om undersøkelsen Undersøkelsene er

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks: 21

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet

Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet Kvinne hevder at arbeidsgiver forskjellsbehandlet henne på grunn av graviditet, da hun ikke fikk forlenget vikariat, til tross for at det var usikkert

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE:

PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE: PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE: odd.kalsnes@privatmegleren.no PUBLIKASJON: Nettavisen PUBLISERINGSDATO: 11.11.2015 STOFFOMRÅDE: Næringsliv SJANGER: Nyhet SØKERSTIKKORD: Samtidig imøtegåelse

Detaljer

MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013)

MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013) 4.14-skvadronen MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013) Mot ny rekord i antall 4.14-fellelser Antallet behandlede 4.14-klager så langt i år oppe i 42. Av disse har 25 endt med fellelse eller kritikk,

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Domstolens behandling av saker etter barneloven Når mor og far har en konflikt, kan livet bli vanskelig for barna i familien. Familievernkontoret og tingretten

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 14.02.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300111-3 Geir Lunde 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: STATUS FOR SPANSK SELSKAP ETABLERT FOR

Detaljer

OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-175124ENE-OTIR/03.

OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-175124ENE-OTIR/03. OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Saken gjelder: 11-175124ENE-OTIR/03 Tingrettsdommer Torkjel Nesheim Monica

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer