Arytmier - Sykehuset Østfold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arytmier - Sykehuset Østfold"

Transkript

1 Prosedyre Felles SØ Arytmier - Sykehuset Østfold Endring siden forrige versjon Ny mal, revidert Hensikt Sikre riktig behandling av arytmier Målgruppe Ansatte i Sykehuset Østfold (SØ) Generelt Dokumentasjon er viktig: 12-kanalers EKG, ev. øsofagus-ekg, telemetri, hemodynamiske og andre kliniske data under arytmi. Eventuelt ekkokardiografi. Ved akuttbehandling med antiarytmika intravenøst skal pasienten ha kontinuerlig rytmeovervåking, helst med minne, slik at hendelser er dokumentert i ettertid. Defibrillator og transtorakal pacemaker må være tilgjengelige og behandlende leger må kunne bruke dem. Husk: Ved synkronisert elektrokonvertering må defibrillatorens ekg-ledninger være koblet til pasienten. Arytmi er ofte en komplikasjon til andre problemer i hjertet (hjertesvikt, iskemi osv) eller ikke- kardiale tilstander (elektrolytt- forstyrrelser, intox, hypoxi etc). Behandling av underliggende lidelse er avgjørende for arytmien. VENTRIKULÆR ARYTMI 1. Ventrikkelflimmer - Se prosedyre for hjertestans 2. Ventrikkeltakykardi () Diagnostikk er nesten alltid en bredkomplekset takykardi. Ved svært varierende frekvens (R-R-intervall), tenk atrieflimmer. Ved koronarsykdom: bredkomplekset takykardi er inntil det motsatte er bevist. Viktigste diff. diagnose er S med aberant overledning. Diff. diagnostisk algoritme, se vedlegg. Behandling A. Konvertering Ved hemodynamisk ikke tolerabel er synkronisert elektroktrokonvertering førstevalg. Ved liten amplityde: usynkronisert støt. Ikke bevisstløs pasient må ha anestesi! Ved hemodynamisk stabil pasient uten iskemitegn kan betablokade og eventuelt konvertering med antiarytmika overveies som alternativ til el. konvertering. Bruk da amiodaron eller sotalol., av disse tåles amiodaron best ved dårlig venstre ventrikkelfunksjon. B. Etter konvertering: Amiodaron (Cordarone). Brukes profylaktisk ved gjentatt episode av. Tåles godt ved dårlig venstre ventrikkelfunksjon Sotalol er alternativt profylaktisk middel. Utarbeidet av: Overlege Maria Omstad Godkjent av: Gløersen Einar Ansvarlig for redigering: Indremedisinsk avdeling Uoffisiell utskrift er kun gyldig på utskriftsdato Dokument-ID: D07275 Versjonsnummer: Gjelder fra:

2 Sykehuset Østfold Dokument-ID: D07275 Versjonsnummer: Side 2 av 5 Ved residiverende, tenk ischemi og behov for akutt revaskularisering. Torsade de pointes (tdp) Kan gå over spontant. Ved behov: elektrokonvertering. Seponer antiarytmika (klasse I, III og IV) og andre medikamenter som kan forlenge QT-tid. Se Korriger elektrolyttforstyrrelser. Magnesiumsulfat. Dose: Se doseringer. Unngå bradykardi fordi nye anfall lett utløses ved langsom hjerteaksjon. (isoprenalin, atropin eller temporær pacemaker). Hold hjertefrekvens > 90/min. Betablokker er her et profylaktisk medikament og kan være indisert også i en akuttsituasjon der pasienten er takykard mellom tdp-anfall. 3. Supraventrikulær takykardi AV-nodal reentrytakykardi (AVNRT) og AV-reentrytakykardi (AVRT) Vagusstimulering (Valsalva eller carotismassasje) Verapamil (Isoptin, Verakard osv.) iv 5 mg/2min, gjentas med 10 min mellomrom inntil totalt 20 mg. Obs bradykardi/ledningsforstyrrelser, hypotensjon. Skal vanligvis ikke kombineres med betablokker. Forsiktig ved dårlig venstre ventrikkelfunksjon. Adenosin (Adenocor) Blokkerer AV-knuten noen sekunder, og virkningen er så slutt. Er tryggere å gi ved hjertesvikt, men ubehagelig for pasienten (trykk/smerte i brystet noen sekunder/et par minutter) Husk å informere pasienten om dette på forhånd. Kjør 12-avlednings-EKG under injeksjonen. Flecainid (Tambocor) er alternativ konverterende medikament, men er sjelden aktuelle på denne indikasjon) Synkronisert elektrokonvertering hvis medtatt pasient (synkope, hypotensjon, hjertesvikt, brystsmerter). Må bare gjøres under anestesi. Ved preeksitasjon og atrieflimmer skal AV-knutehemmende medikamenter (verapamil og digitoxin) ikke brukes pga fare for direkte overledning av atrieflimmer til ventrikkel via aksessorisk bunt og utløsning av VF. Atrietakykardi Ved frekvensmessig eller hemodynamiske problemer: Frekvensmodulering med betablokker eller Verapamil, eventuelt vurder elektrokonvertering. Alternativ ved hypotensjon/svikt er Cordarone. Tambocor kan forsøkes hos pasienter som ikke har koronarsykdom og strukturelt normalt hjerte. Nyoppstått AT med 2:1 (eller mer) blokkering kan skyldes digitalis som da må seponeres. 4. Atrieflimmer Nyoppstått atrieflimmer (AF) Varighet < 24 timer: A. Ved inkompensert hjertesvikt eller tegn (kliniske og EKG) på akutt iskemi: umiddelbar elektrokonvertering i anestesi. B. Ved stabil pasient: Gi eventuelt frekvensregulerende behandling og vent på spontant omslag. Hvis arytmien persisterer neste dag, kan pasienten komme fastende til elektrokonvertering. Dersom aktuelle anfall er det første, eller pasienten ikke tidligere har vært vurdert kardiologisk bør ekkokardiografi og videre behandlingsstrategi avgjøres før utskrivining, alternativt henvisning til hjertepoliklinikken. Varighet > 24 timer og < 48 timer: Aktiv konvertering, enten elektrokonvertering i anestesi eller farmakologisk. Aktuelle medikamenter: Tambocor (ikke ved skadet myokard/ hjertesvikt!), Cordarone (tåles godt ved venstre ventrikkelsvikt) Varighet > 48 timer: Planlegging av elektiv elektrokonvertering: Start antikoagulasjon med Marevan. INR skal være 2,0-3,0 i 3 uker før konvertering kan foretas. Husk at faren for tromboemboli er like stor ved farmakologisk som ved elektrisk konvertering. Kravet til antikoagulasjon er det samme ved begge metoder. I mellomtiden:

3 Sykehuset Østfold Dokument-ID: D07275 Versjonsnummer: Side 3 av 5 frekvensmodulering: Starte med Verapamil (hvis ikke hypotensjon eller svikt) eller betablokker. Ved utilstrekkelig effekt gis tilleggsbehandling med Digitoxin. Ved hypotensjon/hjertesvikt er Digitoxin førstevalg. Cordarone kan overveies, særlig hvis flimmeret har vart i over 1 uke. Alternativ strategi ved ønske om raskere konvertering: Klexane i terapidose startes startes, og deretter transøsofagus ekkokardiografi for å utlukke intrakardiale tromber innen 8 timer før konvertering. Antikoagulasjon etter konvertering: Marevan i minst 4 uker med INR 2,5 (2,0-3,0). Indikasjon for lengre tids antikoagulasjon vurderes ved hjelp av CHADS2 score uavhengig av om pasienten for øyeblikket har atrieflimmer eller sinusrytme. Ved AF og brede QRS: overvei preeksitasjon (WPW syndrom med atrieflimmer). AV-blokkerende midler som Digitoxin, verapamil (Isoptin) og betablokkere er i så fall kontraindiserte (fare for overledning av atrieflimmer til ventrikkel via patologisk bane). Tambocor iv er førstehåndsmiddel hos ellers hjertefriske. Elektrokonvertering om pas er hemodynamisk påvirket eller manglende effekt av Tambocor. Langsiktig behandling: bør vurdere ablasjonsbehandling av patologisk bane. Residiverende AF Konsulter kardiolog angående valg av strategi. 5. Atrieflutter Vanskelig å konvertere farmakologisk, lett elektrisk. Ved el. konvertering i anestesi: start med 50 J (monofasisk) Ved behov for frekvensregulering: behandling som ved atrieflimmer. Kravene til antikoagulasjon ved konvertering er de samme som ved AF. 6. Blokk og ledningsforstyrrelser Ved blokkeringer på SA eller AV-knutenivå er det indikasjon for temporær, transvenøs pacemaker hvis pasienten er sterkt symptomatisk eller har en tilstand som forverres av sterk bradykardi, f. eks pågående myokardiskemi eller infarsering. Innen man får klargjort til temporær pacemakerinnleggelse, kan Atropin 0,5-1,0 mg gis og gjentas inntil 3 mg. Da er full vagusblokkade inntrådt. Isoprenalininfusjon. (Unngås ved akutt koronarsyndrom). Fungerer bedre ved erstatningsrytme med brede QRS. Transtorakal pacemaker (spesialfunksjon som finnes på defibrillatoren) med påklistrede eksterne elektrodelapper er ubehagelig for pasienten men kan stabilisere hemodynamikken inntil andre løsninger er funnet. Husk å seponere overledningshemmende medikamenter. Ved asystoli der man ikke har andre hjelpemidler kan dunk i brystet i passende frekvens fungere som pacemaker og utløse hjertekontraksjoner. Se prosedyre for innleggelse av temporær pacemaker hjertelab. B4 7. Medikamenter og doser. Energinivå ved elektrokonvertering. Adenosin (Adenocor) Amiodaron (Cordarone) Startdose 6 mg iv, hvis ikke effekt, neste dose 3 mg høyere inntil maksdose 12 mg. Kontraindisert ved astma, bronkial hyperreaktivitet. Kan gis ufortynnet eller fortynnet i 5 % glucose. 300 mg bolus over 5-30 min. iv. Akutt injeksjon ufortynnet over minst 3 min. Vedlikeholdsdose: se med. prosedyre B4/Int avd SØM. Ved overgang ivpo administrering anbefales oppstart av po før iv seponeres, gjerne på infusjonens første dag.

4 Sykehuset Østfold Dokument-ID: D07275 Versjonsnummer: Side 4 av 5 Flecainid (Tambocor) Isoprenalin Metoprolol (Seloken/SeloZok) MgSO4 (magnesiumsulfat) Sotalol (Sotacor) Verapamil (Isoptin, Verakard) Bolus 1,5mg/kg iv. i løpet av 10 minutter, evt gjentas med 0,5mg/kg etter 15min. Maks. dose 150 mg. Kontraindisert ved ischemisk hjertesykdom, uttalt venstre ventrikkelhypertrofi og komplett grenblokk. 2mg (2 ampuller à 5ml) i 500ml 5% glucose eller 0,9%NaCl (=0,2mg/ml) ml/time. Ventrikkelfrekvensen skal ikke over 60/min (unntakt TdP /min). Kontraindisert ved pågående ischemi. 5 mg iv, kan gjentas med 5 min. intervall til tilfredsstillende effekt. Maks iv dose 20 mg. Ved Torsade de pointes 10 mmol iv som bolus over 5 min, ev. vedlikeholdsinfusjon 20 mmol i 500 ml 5% glucose over 4 timer 1-1,5mg/kg iv, i løpet av min. Kontraindisert ved astma inkompensert svikt, uttalt hypotensjon, alvorlig perifert arteriell insuffisiens. 2,5-5mg iv over 2 min ved behov med intervall min. Maks. dose 20 mg. Energimengder ved elektrokonvertering (monofasisk apparat, bifasisk apparat: gi omtrent halv energi): Monomorf Polymorf Ventrikkelflimmer Atrieflutter Atrieflimmer Supraventr. takykardi J J 360 J J J J

5 Sykehuset Østfold Dokument-ID: D07275 Versjonsnummer: Side 5 av 5 Differensiering supraventrikkulær takykardi med Grenblokkmønster: QRS-kompleks brede 140 msec Elektrisk akse - 90 til 180 QRS-morfologi i V1 og V6 (se nedenfor) (1) AV-dissosiasjon S med grenblokk konfigurasjon Høyre grenblokkskonfigurasjon Venstre grenblokkskonfigurasjon Referanser A2.0/ A16.1/ Vedlegg V01 HLR - Sykehuset Østfold Temporær pacemakerinnleggelse. Medisinsk overvåkning B4 Algoritme versus S (A2.0/ ) Slutt på Prosedyre

Nordlandspasienten. Kardiologiske problemstillinger KTL10.02.2010

Nordlandspasienten. Kardiologiske problemstillinger KTL10.02.2010 Nordlandspasienten Kardiologiske problemstillinger Forekomst, diagnostikk og behandling av atrieflimmer Forekomst Diagnostiske muligheter Rytmekontroll vs frekvenskontroll Antikoagulasjon? Matteus kap.7,

Detaljer

Legemiddelbehandling ved rytmeforstyrrelser. Jan Pål Loennechen St Olavs Hospital. Oversikt

Legemiddelbehandling ved rytmeforstyrrelser. Jan Pål Loennechen St Olavs Hospital. Oversikt Legemiddelbehandling ved rytmeforstyrrelser Jan Pål Loennechen St Olavs Hospital Oversikt Normal overledning i hjertet Hva er rytmeforstyrrelser/arytmier Noen prinsipper for arytmibehandling Typer rytmeforstyrrelser

Detaljer

Atrieflimmer (atrieflutter). Behandling. kardiolog Tautvydas Vaišvila Nordfjordeid, februar-15

Atrieflimmer (atrieflutter). Behandling. kardiolog Tautvydas Vaišvila Nordfjordeid, februar-15 Atrieflimmer (atrieflutter). Behandling kardiolog Tautvydas Vaišvila Nordfjordeid, februar-15 Atrieflimmer er uregelmessig atrieaktivitet med 350-600 impulser per minutt. Ved atrieflutter 250-350 impulser

Detaljer

Dagskonferanse for sykepleiere 2. desember 2008. EKG og EKG tolkning. Hjertes impulsledning 1. Huskeregel

Dagskonferanse for sykepleiere 2. desember 2008. EKG og EKG tolkning. Hjertes impulsledning 1. Huskeregel Dagskonferanse for sykepleiere 2. desember 2008 Hjertes impulsledning 1 EKG og EKG tolkning Sykepleier Gustav Østerberg Øverli MIA8 hjertetsimpulsledning.gif ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ Huskeregel Alle

Detaljer

Arrytmier. En oversikt. Bjørn Jørgensen 2005

Arrytmier. En oversikt. Bjørn Jørgensen 2005 Arrytmier En oversikt Bjørn Jørgensen 2005 Basal cellefysiologi Hjertet består av 2 typer exitable celler Pacemaker (SA-AV-His-Purkinje) Kontraktile cardiomyocytter Cellemebran består av Ione pumper Kanaler

Detaljer

WOLFF-PARKINSON- WHITE SYNDROM UNDERVISNING HJERTESEKSJONEN LIS-LEGE FILIP GORSKI SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD

WOLFF-PARKINSON- WHITE SYNDROM UNDERVISNING HJERTESEKSJONEN LIS-LEGE FILIP GORSKI SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD WOLFF-PARKINSON- WHITE SYNDROM UNDERVISNING HJERTESEKSJONEN 20.01.15 LIS-LEGE FILIP GORSKI SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD TILSTANDEN DEFINERES SOM TILSTEDEVÆRELSEN AV EN EKSTRA, UNORMAL ELEKTRISK VEI I

Detaljer

ATRIEFLIMMER. Hva trenger fastlegen vite? Knut Tore Lappegård Overlege, med.avd. NLSH Professor II, IKM

ATRIEFLIMMER. Hva trenger fastlegen vite? Knut Tore Lappegård Overlege, med.avd. NLSH Professor II, IKM ATRIEFLIMMER Hva trenger fastlegen vite? Knut Tore Lappegård Overlege, med.avd. NLSH Professor II, IKM Hva viser EKG? ATRIEFLIMMER - FOREKOMST 2% av den voksne befolkning. Økende? 0,5% i gruppen 50-59

Detaljer

EKG i allmennpraksis. JANUARSEMINARET 2016 Bjørn Gjelsvik Knut Gjesdal (en del foiler og innspill)

EKG i allmennpraksis. JANUARSEMINARET 2016 Bjørn Gjelsvik Knut Gjesdal (en del foiler og innspill) EKG i allmennpraksis JANUARSEMINARET 2016 Bjørn Gjelsvik Knut Gjesdal (en del foiler og innspill) HVA TRENGER VI EKG TIL (i allmennpraksis)? Utredning av høyt blodtrykk/økt risiko for hjerte-kar sykdom

Detaljer

Atrieflimmer - Nye retningslinjer for antitrombotisk behandling

Atrieflimmer - Nye retningslinjer for antitrombotisk behandling Atrieflimmer - Nye retningslinjer for antitrombotisk behandling Arnljot Tveit Avdelingssjef, dr.med. Avdeling for medisinsk forskning Bærum sykehus Vestre Viken HF Disposisjon Trombedannelse ved atrieflimmer

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE AKUTT-CHATEX

INNHOLDSFORTEGNELSE AKUTT-CHATEX INNHOLDSFORTEGNELSE AKUTT-CHATEX 1:MEDIKAMENTER VED ANAFYLAKSI/ALLERGISK SJOKK DEL 1 OG 2 2:MEDIKAMENTER VED ASTMA-ANFALL 3:ASTMA VURDERING OG INHALASJONSBEHANDLING 4:MEDIKAMENTER VED HJERTEINFARKT 5:MEDIKAMENTER

Detaljer

Viktig informasjon til helsepersonell Oppdaterte anbefalinger om prosedyren for gjentatt overvåking av første dose med Gilenya (fingolimod)

Viktig informasjon til helsepersonell Oppdaterte anbefalinger om prosedyren for gjentatt overvåking av første dose med Gilenya (fingolimod) Til Oslo, tirsdag 8. januar 2013 alle landets nevrologer, sykehusapotek og RELIS Viktig informasjon til helsepersonell Oppdaterte anbefalinger om prosedyren for gjentatt overvåking av første dose med Gilenya

Detaljer

Atrieflimmer/flutter fra en fastleges ståsted. Fastlege Trygve Kongshavn Avd sjef PKO Vestre Viken

Atrieflimmer/flutter fra en fastleges ståsted. Fastlege Trygve Kongshavn Avd sjef PKO Vestre Viken Atrieflimmer/flutter fra en fastleges ståsted Fastlege Trygve Kongshavn Avd sjef PKO Vestre Viken Disposisjon Definisjon, forekomst, symptomer, funn, diagnostikk, behandling, henvisning To kasuistikker

Detaljer

Fasit til tolkning av ukjende EKG I - IV

Fasit til tolkning av ukjende EKG I - IV Fasit til tolkning av ukjende EKG I - IV Fasit til EKG I Nr 1. Akutt forveggsinfarkt Akutt forveggsinfarkt med ST-segment elevasjon i avleiing I, avl, og V 2 -V 6. Resiprok STsenkning i II, III og avf.

Detaljer

4. kapittel: Komplikasjoner ved akutt koronarsyndrom

4. kapittel: Komplikasjoner ved akutt koronarsyndrom Hjerteinfarkt. Diagnostikk og behandling 4. kapittel: Komplikasjoner ved akutt koronarsyndrom 4.1 Arytmier - generelt Viktige referanser (finnes på http://www.escardio.org/knowledge/guidelines/) ACC/AHA/ESC

Detaljer

Kapittel 6: Dosering av viktige medikamenter

Kapittel 6: Dosering av viktige medikamenter Hjerteinfarkt. Diagnostikk og behandling Kapittel 6: Dosering av viktige medikamenter 6.1 Cordarone (amiodaron) I tillegg til klasse III antiarytmisk effekt er amiodaron er en nonkompetitiv antiadrenerg

Detaljer

Citalopram bør gis som en enkelt daglig dose på 20 mg. Avhengig av individuell respons kan dosen økes til maksimalt 40 mg daglig.

Citalopram bør gis som en enkelt daglig dose på 20 mg. Avhengig av individuell respons kan dosen økes til maksimalt 40 mg daglig. Citalopram og risiko for QT-forlengelse PREPARATOMTALE citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter 4.2. Dosering og administrasjonsmåte Depresjon Citalopram bør gis som en enkelt daglig dose på 20 mg. Avhengig

Detaljer

PREPARATOMTALE. Dosering. Behandling av paroksysmal supraventrikulær takykardi, PSVT.

PREPARATOMTALE. Dosering. Behandling av paroksysmal supraventrikulær takykardi, PSVT. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Adenosin Life Medical 5 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 5 mg adenosin. For fullstendig liste

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. BRINAVESS 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske vernakalanthydroklorid

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. BRINAVESS 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske vernakalanthydroklorid PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN BRINAVESS 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske vernakalanthydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det

Detaljer

Hjertesvikt-en kasuistikk

Hjertesvikt-en kasuistikk Hjertesvikt-en kasuistikk Mann f-33 Tidligere sykdommer: Hypertensjon Migrene medikamenter: Selozok Hendelse som forårsaket svikt Juni 2004 Kl 1330 under skogsarbeid akutte brystsmerter med stråling til

Detaljer

Adenosin Life Medical, 5 mg/ml, injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning.

Adenosin Life Medical, 5 mg/ml, injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Adenosin Life Medical, 5 mg/ml, injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 5 mg adenosin. For fullstendig liste

Detaljer

ELEKTROFYSIOLOGISKE UNDERSØKELSER OG ABLASJONER

ELEKTROFYSIOLOGISKE UNDERSØKELSER OG ABLASJONER ELEKTROFYSIOLOGISKE UNDERSØKELSER OG ABLASJONER Per Ivar Hoff, Knut Gjesdal og Eivind S. Platou Introduksjon Hjerterytmen kan «erobres» ved stimulering raskere enn egenrytmen. Dette kan skje på flere måter:

Detaljer

ICD- behandling. Erik Gjertsen Sykehuset Buskerud Vestre Viken HF

ICD- behandling. Erik Gjertsen Sykehuset Buskerud Vestre Viken HF ICD- behandling Erik Gjertsen Sykehuset Buskerud Vestre Viken HF ICD Implantable cardioverter- defibrillator Hjertestarter De første implantasjonene skjedde på slufen av 70- tallet Elektrodene ble sydd

Detaljer

Førerkortforskriftene

Førerkortforskriftene Førerkortforskriftene Nye regler Førerkort veileder til helsekrav (gjeldende fra 1. oktober 2016) Hjerte- og karsykdommer ( 25-29 helsekrav til førerkort) https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?tittel=hjerte-ogkarsykdommer-10664

Detaljer

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Cordarone 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Amiodaronhydroklorid 50 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Kurs i hjertesykdommer Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT. Akutt hjertesykdom. i allmennpraksis

Kurs i hjertesykdommer Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT. Akutt hjertesykdom. i allmennpraksis Kurs i hjertesykdommer 30.11.17 Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT Akutt hjertesykdom i allmennpraksis Hvordan presenterer det seg?! Symptomer som gjør det aktuelt å tenke hjertesykdom

Detaljer

Intern kvalitetsundersøkelse av rutiner og forhold rundt elektiv elektrokonvertering hos pasienter på hjertemedisinsk avdeling, UNN Tromsø

Intern kvalitetsundersøkelse av rutiner og forhold rundt elektiv elektrokonvertering hos pasienter på hjertemedisinsk avdeling, UNN Tromsø Internkvalitetsundersøkelse avrutinerogforholdrundt elektivelektrokonvertering hospasienterpå hjertemedisinskavdeling, UNNTromsø 5.årsoppgaveiStadiumIV medisinstudietved UniversitetetiTromsø TineNilsenDons,medisinkull2004

Detaljer

Klinisk sammendrag bifasisk

Klinisk sammendrag bifasisk Klinisk sammendrag bifasisk Defibrillering av ventrikkelflimmer og ventrikkeltakykardi Bakgrunn Physio-Control utførte et prospektivt, randomisert og blindt klinisk multisenterforsøk på bifasiske, trunkerte

Detaljer

Elektrokardiogram (EKG)

Elektrokardiogram (EKG) Elektrokardiogram (EKG) Jian Chen Hjerteavdelingen Insitutt for indremedisin Biologisk elektrisitet er det som gjør hjerte å fungere. Elektrokardiogram (EKG) er en registrering av hjertets elektrisitet.

Detaljer

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Cordarone 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Amiodaronhydroklorid 50 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

PREPARATOMTALE. Hver ml konsentrat inneholder 20 mg vernakalanthydroklorid som tilsvarer 18,1 mg vernakalat fri base.

PREPARATOMTALE. Hver ml konsentrat inneholder 20 mg vernakalanthydroklorid som tilsvarer 18,1 mg vernakalat fri base. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN BRINAVESS 20 mg/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml konsentrat inneholder 20 mg vernakalanthydroklorid som tilsvarer

Detaljer

Hva skal registreres i Nasjonalt Hjerteinfarktregister. Forslag fra prosjektgruppen.

Hva skal registreres i Nasjonalt Hjerteinfarktregister. Forslag fra prosjektgruppen. Hva skal registreres i Nasjonalt Hjerteinfarktregister. Forslag fra prosjektgruppen. August 2001 Frederic Kontny Ottar Nygård Torstein Hole Johan Sandvik Vernon Bonarjee Harald Brunvand Gisle Frøland Morten

Detaljer

Profylakse og behandling av ventrikulære og supraventrikulære takyarytmier.

Profylakse og behandling av ventrikulære og supraventrikulære takyarytmier. 1. LEGEMIDLETS NAVN Sotalol Mylan 40 mg tabletter Sotalol Mylan 80 mg tabletter Sotalol Mylan 160 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Sotalolhydroklorid 40 mg og 80 mg og 160 mg. For

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. BRINAVESS 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske vernakalanthydroklorid

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. BRINAVESS 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske vernakalanthydroklorid PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN BRINAVESS 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske vernakalanthydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Ta vare på

Detaljer

Atrieflimmer: politiske bølger

Atrieflimmer: politiske bølger Atrieflimmer: politiske bølger Mai 1991 under joggetur: Kortpustet Trykk i brystet Helikopter til Bethesda Naval Hospital EKG: AF 150/min. Tx: digitalis, procainamide og warfarin. Elektrokonvertering planlagt

Detaljer

Praktiske erfaringer med bruk av antidot mot Pradaxa i RE-VERSE AD studien. Kristoffer Andresen LIS indremedisin Drammen sykehus

Praktiske erfaringer med bruk av antidot mot Pradaxa i RE-VERSE AD studien. Kristoffer Andresen LIS indremedisin Drammen sykehus Praktiske erfaringer med bruk av antidot mot Pradaxa i RE-VERSE AD studien Kristoffer Andresen LIS indremedisin Drammen sykehus Generelt 4 pasienter inkludert ved Drammen sykehus Alle pasientene hadde

Detaljer

Hyperkal(s)emi. Kardiologisk perspektiv med fokus på EKG LIS-lege Vinjar Romsvik

Hyperkal(s)emi. Kardiologisk perspektiv med fokus på EKG LIS-lege Vinjar Romsvik Hyperkal(s)emi Kardiologisk perspektiv med fokus på EKG LIS-lege Vinjar Romsvik Outline Hyperkalsemi Årsaker, Klinikk, Undersøkelser, EKG, Behandling Hyperkalemi Årsaker, Klinikk, Undersøkelser, EKG, Behandling

Detaljer

a) Profylakse mot paroksysmale atriearytmier (atrieflimmer, atrieflutter og atrietakykardi).

a) Profylakse mot paroksysmale atriearytmier (atrieflimmer, atrieflutter og atrietakykardi). 1. LEGEMIDLETS NAVN Tambocor Retard 200 mg depotkapsel, hard 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 depotkapsel inneholder 200 mg flekainidacetat 3. LEGEMIDDELFORM Depot kapsel, hard 4. KLINISKE

Detaljer

Kardiogent- og septisk sjokk og sjokk i forbindelse med traumer. Alvorlig hjertesvikt, alene eller kombinert med nyresvikt. Hjertekirurgi.

Kardiogent- og septisk sjokk og sjokk i forbindelse med traumer. Alvorlig hjertesvikt, alene eller kombinert med nyresvikt. Hjertekirurgi. 1. LEGEMIDLETS NAVN Dopamin 10 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Dopaminhydroklorid 10 mg/ml. Hjelpestoff med kjent effekt: Natriumpyrosulfitt (2 mg/ml, E 223).

Detaljer

Kasuis3kk. ICD- behandling- et ny1 behandlings3lbud i Vestre Viken. Erik Gjertsen Drammen sykehus

Kasuis3kk. ICD- behandling- et ny1 behandlings3lbud i Vestre Viken. Erik Gjertsen Drammen sykehus ICD- behandling- et ny1 behandlings3lbud i Vestre Viken Erik Gjertsen Drammen sykehus Kasuis3kk Kvinne, f. 1963 Nedreveggs infarkt i 2007 PCI med to stenter i CX Senere, samme år:hjertestans Vellykket

Detaljer

UCS monitorering, komplikasjoner og etteroppfølgning. Jan Erik Nordrehaug

UCS monitorering, komplikasjoner og etteroppfølgning. Jan Erik Nordrehaug UCS monitorering, komplikasjoner og etteroppfølgning Jan Erik Nordrehaug Monitorering Daglig arytmimonitorering og auskultasjon de første 2 dager Mest vanlige arytmier: - ventrikulær ekstrasystoli (ingen

Detaljer

NO DHPC 01/2017 HALDOL OG HALDOL DEPOT, ALLE DOSERINGSFORMER (TABLETTER, INJEKSJONSVÆSKE, OPPLØSNING) Kjære helsepersonell,

NO DHPC 01/2017 HALDOL OG HALDOL DEPOT, ALLE DOSERINGSFORMER (TABLETTER, INJEKSJONSVÆSKE, OPPLØSNING) Kjære helsepersonell, 11.08.2017 NO DHPC 01/2017 HALDOL OG HALDOL DEPOT, ALLE DOSERINGSFORMER (TABLETTER, INJEKSJONSVÆSKE, OPPLØSNING) Kjære helsepersonell, Janssen Cilag AS ønsker å informere om at Det europeiske legemiddelkontoret

Detaljer

Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller

Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Astma, KOLS, hjertesvikt Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette

Detaljer

Akutt konvertering av atrieflimmer og atrieflutter til sinusrytme som et alternativ til elektrokardioversjon.

Akutt konvertering av atrieflimmer og atrieflutter til sinusrytme som et alternativ til elektrokardioversjon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Corvert 87 mikrog/ml infusjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ibutilidfumarat 0,1 mg/ml tilsv. ibutilid 87 mikrog/ml. For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

Intravenøs infusjon: Intravenøs infusjon kan begynnes umiddelbart etter den initiale bolusinjeksjon. Administreres som følger:

Intravenøs infusjon: Intravenøs infusjon kan begynnes umiddelbart etter den initiale bolusinjeksjon. Administreres som følger: 1. LEGEMIDLETS NAVN Tambocor 10 mg/ml injeksjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Flekainidacetat 10 mg/ml 3. LEGEMIDDELFORM Injeksjonsvæske 4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Profylaktisk

Detaljer

Retningslinjer for diagnosekoding ved PCI-behandling av akutt og kronisk koronarsykdom. 1 Faser i utredning og behandling

Retningslinjer for diagnosekoding ved PCI-behandling av akutt og kronisk koronarsykdom. 1 Faser i utredning og behandling Retningslinjer for diagnosekoding ved PCI-behandling av akutt og kronisk koronarsykdom Forfatter: Dato: Glen Thorsen 12. juli 2006 Disse retningslinjene er utarbeidet etter oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Brystsmerte og dyspné PER OLAV SKAARET LIS INDREMEDISIN/KARDIOLOGI/ANESTESI

Brystsmerte og dyspné PER OLAV SKAARET LIS INDREMEDISIN/KARDIOLOGI/ANESTESI Brystsmerte og dyspné PER OLAV SKAARET LIS INDREMEDISIN/KARDIOLOGI/ANESTESI Dødsårsaker i Norge Nedgang av totale antallet med kardiovaskulær død og /100 000. 29,6% av alle dødsfall i Norge. Hjertet Coronar

Detaljer

Radiofrekvensablasjon av supraventrikulære takykardier ved UNN i perioden 2004 2006.

Radiofrekvensablasjon av supraventrikulære takykardier ved UNN i perioden 2004 2006. Radiofrekvensablasjon av supraventrikulære takykardier ved UNN i perioden 2004 2006. 5. årsoppgave i stadium IV medisinstudiet i Tromsø Amund Henrik Eriksen MK 03 Veileder: Einar Bugge Hjertemedisinsk

Detaljer

Profylakse og behandling av ventrikulære og supraventrikulære takyarytmier.

Profylakse og behandling av ventrikulære og supraventrikulære takyarytmier. 1. LEGEMIDLETS NAVN Sotalol Mylan 40 mg tabletter Sotalol Mylan 80 mg tabletter Sotalol Mylan 160 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 40 mg tabletter: Hver tablett inneholder 40 mg

Detaljer

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Har disse tilstandene noe

Detaljer

Nye norske guidelines for hjerte-lungeredning for voksne

Nye norske guidelines for hjerte-lungeredning for voksne Nye norske guidelines for hjerte-lungeredning for voksne Trond Nordseth Styreleder NRR, Overlege ph.d. / Førsteamanuensis St.Olavs Hospital HF / NTNU trond.nordseth@ntnu.no NRR er ikke bare en samling

Detaljer

Flymedisinske beslutningsprosesser og kasuistikker

Flymedisinske beslutningsprosesser og kasuistikker Flymedisinske beslutningsprosesser og kasuistikker Rolf Heimberg, Flymedisinsk kompetanse AS NFF- Etterutdannigskurs i flymedisin 07.09.2012 1 Disposisjon 1. Beslutningsprosess 2. Søker til kl. 1 med preeksitasjon

Detaljer

Ved alvorlig hypertensjon når det er påkrevet å bringe tilstanden raskt under kontroll. Svangerskapshypertensjon.

Ved alvorlig hypertensjon når det er påkrevet å bringe tilstanden raskt under kontroll. Svangerskapshypertensjon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Trandate injeksjonsvæske 5 mg/ml. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Labetalolhydroklorid 5 mg. For hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Injeksjonsvæske.

Detaljer

Forgiftninger. A k u t t m e d i s i n f o r i n d r e m e d i s i n e r e

Forgiftninger. A k u t t m e d i s i n f o r i n d r e m e d i s i n e r e Forgiftninger A k u t t m e d i s i n f o r i n d r e m e d i s i n e r e L a r s P e t t e r J e n s e n N y r e m e d i s i n s k a v d e l i n g N L S H - B o d ø Vurdering av pasient med mistenkt

Detaljer

Hjertesvikt Klinikk for termin 1B 2006. Stein Samstad

Hjertesvikt Klinikk for termin 1B 2006. Stein Samstad Hjertesvikt Klinikk for termin 1B 2006 Stein Samstad 1 Vår pasient Mann 58 år, tidligere røyker Familiær opphopning av hjerte-karsykdom 1986 Akutt hjerteinfarkt 1987 Operert med aortocoronar bypass og

Detaljer

Akutt hjerteinfarkt notater til forelesning 3

Akutt hjerteinfarkt notater til forelesning 3 Akutt hjerteinfarkt notater til forelesning 3 Foreleser: Prof. Jan Erik Nordrehaug, Klinisk Institutt II, UiB. Etter akuttbehandling overvåkes pasientene i 1-2 døgn, før utskrivelse som skjer vanligvis

Detaljer

Hjertemed. avdeling Hjerteinfarkt. Erstatter: Tidl.veil. Utarbeidet av: Slørdahl RETNINGSLINJER HJERTEINFARKT DIAGNOSTIKK BEHANDLING OPPFØLGING

Hjertemed. avdeling Hjerteinfarkt. Erstatter: Tidl.veil. Utarbeidet av: Slørdahl RETNINGSLINJER HJERTEINFARKT DIAGNOSTIKK BEHANDLING OPPFØLGING 1 RiT Dato: 01.12.02 Hjertemed. avdeling Hjerteinfarkt Erstatter: Tidl.veil. Utarbeidet av: Slørdahl Side 1 Av26 Godkjent av: Bjørnstad RETNINGSLINJER HJERTEINFARKT DIAGNOSTIKK BEHANDLING OPPFØLGING HJERTEMEDISINSK

Detaljer

Preoperativ vurdering av hjertepasienten. Espen Holte St Olavs Hospital

Preoperativ vurdering av hjertepasienten. Espen Holte St Olavs Hospital Preoperativ vurdering av hjertepasienten Espen Holte 20.10.17 St Olavs Hospital 1 Preoperativ vurdering Samarbeid Kirurg Anestesilege Kardiolog Pasient Klinisk vurdering = sentralt Følge vanlige indikasjoner

Detaljer

Fagansvarlig/fagansvarleg : Fred Ivan Kvam og El Houcine Messaoudi

Fagansvarlig/fagansvarleg : Fred Ivan Kvam og El Houcine Messaoudi HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie FORPRØVE Fag : Medikamentregning Utdanning : S08 Ny og utsatt prøve Eksamensdato : 02.03.09 Fagansvarlig/fagansvarleg : Fred Ivan

Detaljer

Nordlandspasienten 10.februar 2010

Nordlandspasienten 10.februar 2010 Nordlandspasienten 10.februar 2010 Pasient 1 Mann -26.Konsultasjon legevakt. stabil AP fra 92.NG-spray før turer/belastninger På reise med hurtigruta. 2 siste netter våknet med retrosternale smerter. Ikke

Detaljer

Vedlegg II. Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg

Vedlegg II. Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg Vedlegg II Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg 1 For preparater som inneholder angiotensinkonverterende enyzymhemmerne (ACEhemmere) benazepril, kaptopril, cilazapril, delapril,

Detaljer

Invitasjon til «EMNEKURS I HJERTE-KARSYKDOM 2017» ved Diakonhjemmet Sykehus

Invitasjon til «EMNEKURS I HJERTE-KARSYKDOM 2017» ved Diakonhjemmet Sykehus p Invitasjon til «EMNEKURS I HJERTE-KARSYKDOM 2017» ved Diakonhjemmet Sykehus Velkommen til «Emnekurs i hjerte-karsykdom for fastleger, allmennleger og sykehjemsleger». Kurset holdes over tre kvelder i

Detaljer

Hjertesvikt. Hos eldre og yngre. Britt Undheim

Hjertesvikt. Hos eldre og yngre. Britt Undheim Hjertesvikt Hos eldre og yngre Britt Undheim Disposisjon: Definisjon og diagnose Epidemiologi og prognose Etiologi Diagnostikk/utredning Behandling/oppfølging Spesielt hos eldre? Kommentarer, spørsmål

Detaljer

Individuell dosering og lavest mulig effektiv dose. Tablettene bør gis i standardisert relasjon til måltider.

Individuell dosering og lavest mulig effektiv dose. Tablettene bør gis i standardisert relasjon til måltider. 1. LEGEMIDLETS NAVN Pranolol 20 mg tabletter Pranolol 40 mg tabletter Pranolol 80 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Propranololhydroklorid 20 mg, 40 mg eller 80 mg. For fullstendig

Detaljer

Profylakse og behandling av symptomgivende ventrikulære takykardier. Profylakse mot residiv av atrieflimmer.

Profylakse og behandling av symptomgivende ventrikulære takykardier. Profylakse mot residiv av atrieflimmer. 1. LEGEMIDLETS NAVN Durbis Retard 250 mg depottabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 depottablett inneholder: Disopyramidfosfat tilsv. disopyramid 250 mg Hjelpestoffer: sakkarose, glukose.

Detaljer

Medikamentell behandling av kronisk hjertesvikt

Medikamentell behandling av kronisk hjertesvikt Medikamentell behandling av kronisk hjertesvikt ESC 2016 September -16 Klassifisering Systolisk / diastolisk svikt eller; HF - REF / HF - PEF EF over eller under ca 40 % Epidemiologi 1-2 % av den voksne

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN BRINAVESS 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml konsentrat inneholder 20 mg vernakalanthydroklorid som

Detaljer

Post-traumatisk stress skala

Post-traumatisk stress skala Skjema Felles SØ PTSS-12D Post -traumatisk stress skala Pasientforløp sikkerhetspsykiatri Endring siden forrige versjon PTSS 12D angi etter hvert punkt hvordan du har det for tiden; det vil si, i løpet

Detaljer

Elektrokonvertering av atrieflimmer: Residivrisiko, komplikasjoner og antikoagulasjon

Elektrokonvertering av atrieflimmer: Residivrisiko, komplikasjoner og antikoagulasjon Elektrokonvertering av atrieflimmer: Residivrisiko, komplikasjoner og antikoagulasjon En intern kvalitetsundersøkelse v/nlsh Bodø [1] Iselin Solvang, stud. med., kull 2010 Veileder: Knut Tore Lappegård,

Detaljer

Stabil angina pectoris

Stabil angina pectoris Stabil angina pectoris Medikamentell behandling. Indikasjoner for revaskularisering Kurs i Koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim 16/10-17 Rune Wiseth St. Olavs hospital/ntnu 1 Angina pectoris - Trangt

Detaljer

FAGDAG FØR FERIEN HJERTESVIKT. SISSEL-ANITA RATH Kardiologisk sykepleier ! 22 MAI 2014

FAGDAG FØR FERIEN HJERTESVIKT. SISSEL-ANITA RATH Kardiologisk sykepleier ! 22 MAI 2014 FAGDAG FØR FERIEN HJERTESVIKT SISSEL-ANITA RATH Kardiologisk sykepleier 22 MAI 2014 Hva er hjertesvikt? Når hjertets pumpefunksjon ikke svarer til kroppens behov, aktiveres ulike kompensasjonsmekanismer.

Detaljer

Dø av eller dø med? Om eldre, hjertesvikt og livskvalitet

Dø av eller dø med? Om eldre, hjertesvikt og livskvalitet Dø av eller dø med? Om eldre, hjertesvikt og livskvalitet Steinar Madsen Medisinsk fagdirektør og avtalespesialist i indremedisin og hjertesykdommer Den gamle (hjerte)pasienten Man skiller ikke mellom

Detaljer

Stabil angina pectoris

Stabil angina pectoris Stabil angina pectoris Medikamentell behandling. Indikasjoner for revaskularisering Kurs i Koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim 10/10-16 Rune Wiseth St. Olavs hospital/ntnu 1 Angina pectoris - Trangt

Detaljer

Legemiddelbruk hos eldre Dagskurs i sykehjemsmedisin, Hamar 140513

Legemiddelbruk hos eldre Dagskurs i sykehjemsmedisin, Hamar 140513 Legemiddelbruk hos eldre Dagskurs i sykehjemsmedisin, Hamar 140513 Torgeir Bruun Wyller Professor/overlege Geriatrisk avdeling, Ullevål For mye brukt For lite brukt ACE-hemmer Antitrombotika Betablokkere

Detaljer

Nasjonale utblandingskort for IV medikamenter til barn

Nasjonale utblandingskort for IV medikamenter til barn Nasjonale utblandingskort for IV medikamenter til barn Hvordan skal kortene brukes? Årlig samling i kompetansenettverket for legemidler til barn Solstrand 15.november 2011 J01D C02 CEFUROKSIM Cefuroxim,

Detaljer

Hjertesvikt Klinisk syndrom som karakteriseres av at hjertet ikke klarer å forsyne kroppen med nok blod Medfører redusert vevsperfusjon og etter hvert

Hjertesvikt Klinisk syndrom som karakteriseres av at hjertet ikke klarer å forsyne kroppen med nok blod Medfører redusert vevsperfusjon og etter hvert Moderne hjertesviktbehandling Erik Gjertsen Sykehuset Buskerud HF Medisinsk avdeling Hjertesvikt Klinisk syndrom som karakteriseres av at hjertet ikke klarer å forsyne kroppen med nok blod Medfører redusert

Detaljer

Dyssynkroni Resynkronisering ved hjertesvikt «CRT» hjertefunksjonen bli forbedret ved å aktivere septum og laterale vegg synkront.

Dyssynkroni Resynkronisering ved hjertesvikt «CRT» hjertefunksjonen bli forbedret ved å aktivere septum og laterale vegg synkront. Dyssynkroni Resynkronisering ved hjertesvikt «CRT» Ole Christian Mjølstad Klinikk for Hjertemedisin St. Olav Trondheim Ved hjertesvikt og intraventrikulær dyssynkroni kan hjertefunksjonen bli forbedret

Detaljer

Polyfarmasi hos gamle gagn eller ugagn?

Polyfarmasi hos gamle gagn eller ugagn? Polyfarmasi hos gamle gagn eller ugagn? Torgeir Bruun Wyller Professor/overlege Geriatrisk avdeling OUS Et farmakologisk crescendo Sumerisk og asyrsik sivilisasjon ~ 2500 f.kr: Opium for analgesi 1785:

Detaljer

Knut Anders Mosevoll. LIS, medisinsk avdeling HUS

Knut Anders Mosevoll. LIS, medisinsk avdeling HUS Diagnostikk og behandling av alkoholisk delir Forebygging og behandling -Retningslinjer brukt ved Haukeland universitetssjukehus, medisinsk avdeling -Utarbeidet til bruk for inneliggende pasienter Utvikling

Detaljer

Analyse av troponin T, NT-proBNP og D-dimer Større trygghet rundt diagnostikk av hjerte- og karlidelser i primærhelsetjenesten

Analyse av troponin T, NT-proBNP og D-dimer Større trygghet rundt diagnostikk av hjerte- og karlidelser i primærhelsetjenesten Analyse av troponin T, NT-proBNP og D-dimer Større trygghet rundt diagnostikk av hjerte- og karlidelser i primærhelsetjenesten Viktig diagnostisk supplement i primærhelsetjenesten Bruk av troponin T,

Detaljer

Den gamle hjertepasienten

Den gamle hjertepasienten Den gamle hjertepasienten Torgeir Bruun Wyller Professor/overlege Geriatrisk avdeling Primærmedisinsk uke 24. oktober 2014 Lysbildene legges ut på PMUs nettsted Sagt av barn om gamle Når man blir gammel,

Detaljer

Faktaark HJERTEFLIMMER OG HJERNESLAG

Faktaark HJERTEFLIMMER OG HJERNESLAG Norsk forening for slagrammede Faktaark HJERTEFLIMMER OG HJERNESLAG Atrieflimmer (hjerteflimmer) også kalt forkammerflimmer er den vanligste formen for rytmeforstyrrelse i hjertet, og kan føre til hjerneslag.

Detaljer

Farmakologiske intervensjoner hoftebruddspasienter

Farmakologiske intervensjoner hoftebruddspasienter Farmakologiske intervensjoner hoftebruddspasienter 13.09.12 Elizabeth Aa Farmasøyt 1 Skrøpelige eldre med hoftebrudd Helsetilsynet hadde i 2011 landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenester til eldre

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Flecainid Sandoz 100 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Flecainid Sandoz 100 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Flecainid Sandoz 100 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En tablett inneholder 100 mg flekainidacetat. For fullstendig liste over hjelpestoffer se

Detaljer

2016 ESC GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF ATRIAL FIBRILLATION DEVELOPED IN COLLABORATION WITH EACTS

2016 ESC GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF ATRIAL FIBRILLATION DEVELOPED IN COLLABORATION WITH EACTS NCS KVALITETSUTVALGET 2016 ESC GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF ATRIAL FIBRILLATION DEVELOPED IN COLLABORATION WITH EACTS Rutinemessig genetisk testing av atrieflimmerpasientene er foreløpig ikke aktuelt

Detaljer

2015 ESC GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH VENTRICULAR ARRHYTHMIAS AND THE PREVENTION OF SUDDEN CARDIAC DEATH

2015 ESC GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH VENTRICULAR ARRHYTHMIAS AND THE PREVENTION OF SUDDEN CARDIAC DEATH NCS KVALITETSUTVALGET 2015 ESC GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH VENTRICULAR ARRHYTHMIAS AND THE PREVENTION OF SUDDEN CARDIAC DEATH http://www.escardio.org/guidelines-&- Education/Clinical-Practice-Guidelines/

Detaljer

DAG - 7. Dato BCNU *NB! Eget iv-sett, se s.1 i 100 ml Glukose 5% 1 time i 1 time ml NaCl 9 mg/ml 30 min i 250

DAG - 7. Dato BCNU *NB! Eget iv-sett, se s.1 i 100 ml Glukose 5% 1 time i 1 time ml NaCl 9 mg/ml 30 min i 250 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Kreftavdelingen Godkjent av: Martin Maisenölder Dato: Januar 2006 Revidert 03/ 14 Kur- og infusjonsskjema Høydosekur Indikasjon : Høydosebehandling med stamcellestøtte

Detaljer

PLATEHEMMARAR OG ANTIKOAGULASJON VED OPERASJON. spesialist i indremedisin og kardiologi Førde Sentralsjukehus

PLATEHEMMARAR OG ANTIKOAGULASJON VED OPERASJON. spesialist i indremedisin og kardiologi Førde Sentralsjukehus PLATEHEMMARAR OG ANTIKOAGULASJON VED OPERASJON Eva Søgnen spesialist i indremedisin og kardiologi Førde Sentralsjukehus Kva må ein ta omsyn til? korleis skal vi hantere dette? operasjon, sengeleie,underliggande

Detaljer

NT-proBNP/BNP highlights

NT-proBNP/BNP highlights NT-proBNP/BNP highlights B-type natriuretisk peptid (BNP) og det N-terminale (NT) fragmentet av prohormonet til BNP er viktige hjertesviktmarkører. Peptidhormoner. Brukes for å bekrefte eller avkrefte

Detaljer

Legeforordninger ved CRRT. Kirsti Andersson Akuttmedisinsk avd, Ullevål, OUS 08.11.11

Legeforordninger ved CRRT. Kirsti Andersson Akuttmedisinsk avd, Ullevål, OUS 08.11.11 Legeforordninger ved CRRT Kirsti Andersson Akuttmedisinsk avd, Ullevål, OUS 08.11.11 Viktige spørsmål Skal pasienten dialyseres? Når skal vi starte? Hvilken dialysemodalitet? GFR Kriterier Urin Output

Detaljer

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Marta Ebbing Prosjektleder, Hjerte og karregisteret Gardermoen, 30. november 2012 Hjerte og karregisteret HKR etableringen Politisk arbeid Lov 03/10 Forskrift

Detaljer

Akutt hjertesvikt. Hanne R. Iversen, overlege anestesi Akuttavdelingen,Hammerfest sykehus Kautokeino 20.mars-09 22.03.09

Akutt hjertesvikt. Hanne R. Iversen, overlege anestesi Akuttavdelingen,Hammerfest sykehus Kautokeino 20.mars-09 22.03.09 Akutt hjertesvikt Hanne R. Iversen, overlege anestesi Akuttavdelingen,Hammerfest sykehus Kautokeino 20.mars-09 Bakgrunn Prevalens 2%, sterkt økende med alder 15-40% av pas. i med. avdeling har hjertesvikt

Detaljer

Fagansvarlig/fagansvarleg : Elhoucine Messaoudi/ Fred Ivan Kvam

Fagansvarlig/fagansvarleg : Elhoucine Messaoudi/ Fred Ivan Kvam AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG FORPRØVE Fag : Medikamentregning Utdanning : S09B. Ordinær prøve Eksamensdato : 16.02.10 Fagansvarlig/fagansvarleg : Elhoucine Messaoudi/ Fred Ivan Kvam Antall sider/antal

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Metoprolol Mylan 50 mg tabletter Metoprolol Mylan 100 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Metoprolol Mylan 50 mg tabletter Metoprolol Mylan 100 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Metoprolol Mylan 50 mg tabletter Metoprolol Mylan 100 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder: Metoprololtartrat 50 mg og 100 mg 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Bruk av ultralyd som hjelpemiddel ved hjertesviktpoliklinikken

Bruk av ultralyd som hjelpemiddel ved hjertesviktpoliklinikken Bruk av ultralyd som hjelpemiddel ved hjertesviktpoliklinikken Guri Holmen Gundersen Intensivsykepleier/spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie Sykehuset Levanger Hjertesviktpoliklinikken Sykehuset

Detaljer

Stabil angina pectoris

Stabil angina pectoris Stabil angina pectoris Medikamentell behandling. Indikasjoner for revaskularisering Kurs i Koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim 5/10-15 Rune Wiseth St. Olavs hospital/ntnu 1 Angina pectoris - Trangt

Detaljer

De 4 viktigste medikamenter for lindring i livets sluttfase

De 4 viktigste medikamenter for lindring i livets sluttfase De 4 viktigste medikamenter for lindring i livets sluttfase Indikasjon Medikament Dosering Maksimal døgndose Smerte, Morfin dyspné (opioidanalgetikum) Angst, uro, panikk, muskelrykn., kramper Kvalme Uro,

Detaljer

Side 1 av 36 MEDSEM5_H15_ORD. Eksamensbesvarelse. Eksamen: MEDSEM5_H15_ORD

Side 1 av 36 MEDSEM5_H15_ORD. Eksamensbesvarelse. Eksamen: MEDSEM5_H15_ORD Side 1 av 36 Eksamensbesvarelse Eksamen: MEDSEM5_H15_ORD Side 2 av 36 Oppgave: MEDSEM5_HJERTE_H15_ORD Del 1: gjennomgikk omfattende cytostatika behandling for cancer mamma på slutten av 1990-tallet og

Detaljer

DAG - 7. Dato BCNU *** ex.sett, se s.1 i 100 ml Glukose 5% 1 time i 1 time ml NaCl 9 mg/ml 30 min i 250 ml Na

DAG - 7. Dato BCNU *** ex.sett, se s.1 i 100 ml Glukose 5% 1 time i 1 time ml NaCl 9 mg/ml 30 min i 250 ml Na Universitetssykehuset Nord-Norge HF Kreftavdelingen Utarbeidet av: Martin Maisenhölder Dato: Januar 2006. Høydosekur Indikasjon : Høydosebehandling med stamcellestøtte for lymfompasienter. Administrering

Detaljer

NeuroBloc Botulinumtoksin type B injeksjonsvæske, oppløsning 5000 E/ml

NeuroBloc Botulinumtoksin type B injeksjonsvæske, oppløsning 5000 E/ml NeuroBloc Botulinumtoksin type B injeksjonsvæske, oppløsning 5000 E/ml NeuroBloc-veiledning for leger, utgave 1, august 2014 1 Viktig sikkerhetsinformasjon for leger Hensikten med denne håndboken er å

Detaljer

Hjärtstopp Före och e0er ROSC. Gunnar Farstad 2013

Hjärtstopp Före och e0er ROSC. Gunnar Farstad 2013 Hjärtstopp Före och e0er ROSC Gunnar Farstad 2013 Hva skal man med anestesiologer? Vitenskap sier at kun Fdlig oppstart av skikkelige brystkompresjoner og Fdlig defibrillering gir entydig økt overlevelse

Detaljer