Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte mai 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013"

Transkript

1 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte mai 2013

2

3 Partilederen Karl Johans gate OSLO Konto nr: Org nr: Tlf: Kjære landsmøtedeltaker, Faks: Web: E-post: Oslo, 3. mai 2013 Velkommen til jubileumslandsmøte år for folk flest Det er en stor glede å ønske alle velkommen til jubileumslandsmøte mai Det er nå i overkant av 40 år siden partiet ble stiftet. En nesten naturstridig reise har gjort at en mange ganger dødsdømt grasrotbevegelse har vokst til å bli det som er et av Norges største parti. Vår innflytelse er betydelig. Våre tillitsvalgte og folkevalgte setter spor etter seg. Vår posisjon i Stortinget er sterk. Dette er et godt utgangspunkt for videreutvikling av partiet. Det siste året har vært preget av en omfattende strategiprosess hvor det har vært viktig å skape flere arenaer for involvering av hele organisasjonen. Den viktigste tiden ligger imidlertid foran oss, ikke bak oss. Det er nå det virkelig begynner. Og, vi trenger alle gode krefter mer enn noen gang. Flere vafler må stekes. Flere brosjyrer må deles ut. Flere debatter må vinnes. Flere møter må avholdes. Flere medlemmer og sympatisører må skaffes. Det er derfor godt å registrere at det er en samlet organisasjon som går inn i valgkampen Det 40. landsmøte er på mange måter starten på valgkampen. Vi skal vedta prinsipp- og handlingsprogram for den kommende perioden, og vi skal gjøre de siste forberedelser for valgkampen. Det er Fremskrittspartiet som har handlekraft til å skape en enklere hverdag for folk flest Jeg gleder meg, og er stolt over å kunne ønske deg velkommen til jubileumslandsmøte! Med vennlig hilsen Siv Jensen 1 av 396

4 2 av 396

5 Innholdsfortegnelse landsmøtemappen Saksnummer: Dokument: Side 01/13 Landsstyrets innstilling til landsmøtets dagsorden 5 01/13 Landsstyrets innstilling til landsmøtets timeplan 7 01/13 Landsstyrets innstilling til forretningsorden 13 01/13 Innstilling til mandat og sammensetning redaksjonskomité /13 Mandat for og sammensetning av fullmaktskomiteen 19 01/13 Oversikt over påmeldte delegater og observatører pr /13 Sentralstyrets årsberetning 33 06/13 Stortingsgruppens årsberetning 55 07/13 Revisjonskomiteens beretning /13 Prinsipp- og handlingsprogram Prinsipprogram 129 Handlingsprogram 145 Landsstyrets dissenser 233 Innkomne forslag til programmet /13 Innstilling til endringer i partiets vedtekter /13 Valgkomiteens innstilling /13 Resolusjoner av 396

6 4 av 396

7 Landsmøtesak 01/13 Landsstyrets innstilling til dagsorden SAK LM 01/13 Konstituering og åpning SAK LM 02/13 Velkommen til Akershus SAK LM 03/13 Partilederens tale SAK LM 04/13 Generell politisk debatt SAK LM 05/13 Sentralstyrets årsberetning SAK LM 06/13 Stortingsgruppens årsberetning SAK LM 07/13 Revisjonskomiteens innberetning SAK LM 08/13 Innkomne forslag SAK LM 09/13 Prinsipp- og handlingsprogram SAK LM 10/13 Endringer i partiets vedtekter SAK LM 11/13 Overliggende saker SAK LM 12/13 Valg SAK LM 13/13 Behandle og vedta politiske uttalelser og resolusjoner SAK LM 14/13 Avslutning av Landsmøtet 5 av 396

8 6 av 396

9 Landsmøtesak 01.02/13 Landsstyrets innstilling til dagsorden og timeplan Fredag 24. mai 2013: SAK LM 01/ Konstituering og åpning Ev. minnetaler Godkjenne innkalling 01.2 Godkjenne dagsorden og timeplan 01.3 Godkjenne forretningsorden Se eget vedlegg 01.4 Valg av Landsmøtedirigenter Landsstyrets innstilling Eva Kristin Andersen Øyvind Korsberg Solveig Horne Ulf Erik Knudsen Østfold Troms Rogaland Buskerud 01.5 Valg av Landsmøtereferenter Landsstyrets innstilling Generalsekretær 01.6 Valg av tellekorps Landsstyrets innstilling 2 tellekorps á 4 som sammensettes av observatører og regionsansatte Valg av tre personer til å undertegne landsmøteprotokollen Landsstyrets innstilling Leif Eriksen Pål Fredrik Mannsverk Frank Willy Djuvik Fylkesleder Østfold Fylkesleder Finnmark Fylkesleder Sogn og Fjordane 7 av 396

10 01.8 Valg av redaksjonskomité og mandat Se eget vedlegg 01.9 Innstilling fra fullmaktskomiteen v/ved fullmaktskomiteens leder Kenneth Svendsen LM SAK 02/ Velkommen til Akershus Velkomsttale ved ordfører i Ullensaker Harald Espelund Velkomsttale ved fylkesleder i Akershus FrP Hans Andreas Limi LM SAK 03/ Partilederens tale v/partileder Siv Jensen Kaffepause med enkel servering LM SAK 04/ Generell politisk debatt 04.1 Debatt Kaffepause Oppsummering v/partileder Siv Jensen LM SAK 05/ Sentralstyrets årsberetning 05.1 Presentasjon av årsberetningen v/partileder Siv Jensen 05.2 Landsmøtes debatt 8 av 396

11 LM SAK 06/ Stortingsgruppens årsberetning 06.1 Presentasjon av årsberetningen v/parlamentarisk nestleder Per Sandberg 06.2 Landsmøtets debatt LM SAK 07/ Revisjonskomiteens innberetning v/leder i revisjonskomiteen Gunnar Bakke LM SAK 08/ Innkomne forslag Kveldsbuffé i restauranten 9 av 396

12 Lørdag 25. mai 2013: LM SAK 09/ Prinsipp- og handlingsprogram Innledning til programdebatt v/ 1. nestleder Per Sandberg Landsmøtets debatt Nærmere om gjennomføring av landsmøtets programdebatt ettersendes Pause Lunsj Kaffepause med enkel servering Kl Kl Kl Møteslutt Aperitif Festmiddag i Multiarena 10 av 396

13 Søndag 26. mai 2013 LM SAK 10/ Endringer i partiets vedtekter Presentasjon av innstillingen v/2. nestleder Per Arne Olsen Landsmøtets debatt og votering SAK LM 11/13 SAK LM 12/ Overliggende saker Valg 12.1 Kontroll av stemmerett 12.2 Valgkomiteens innstilling 12.3 Andre forslag refereres av dirigenten 12.4 Valg Nestledere Tre medlemmer av Sentralstyret 12,43 Fire varamedlemmer i rekkefølge Statsautorisert eller registrert revisor Tre medlemmer og ett varamedlem til revisjonskomitee Valgkomité for innstilling til Landsmøtet Lunsj og utsjekking av rom. LM SAK 13/ Behandle og vedta politiske uttalelser og resolusjoner 13.1 Redaksjonskomiteens innstilling v/redaksjonskomiteens leder Per Sandberg 13.2 Landsmøtets behandling og vedtak Behandling av resolusjoner starter i tellepauser under valgene SAK LM 14/ Avslutning av Landsmøtet v/partileder For pressen og ledertrioen: Pressekonferanse For nyvalgt Sentralstyre: Sentralstyremøte. 11 av 396

14 12 av 396

15 1.0 Om debattens generelle avvikling: 1.1 Talerne retter sine innlegg til dirigenten. Landsmøtesak 01.03/13 Landsstyrets innstilling til forretningsorden 1.2 Taletiden beregnes til tre minutter pr. innlegg bortsett fra oppsatte hovedinnledere og følgende: Partiets leder Første nestleder Annen nestleder Formann i FpU Ett innlegg pr. delegasjon begrenset til 5 minutter. 1.3 Det tillates en replikk til hvert innlegg. Replikken skal være rettet til det foregående innlegg og munne ut i et spørsmål til taleren. Replikk og svarreplikk skal ikke vare mer enn ett minutt. Taleren får svarreplikk etter hver replikk. Dirigenten gir replikk til den som ber om det først. 1.4 Iht. vedtektenes bestemmelser i 6 - siste ledd - avgjør dirigenten om begrenset taletid skal benyttes, og når strek skal settes. Dirigentene må sørge for at de oppstilte tidsrammer for debattene overholdes. Debattene avsluttes ihht vedtatt timeplan. Gjenstående talere får ikke ordet. Hovedinnleder gis alltid anledning til et siste innlegg. Samlet lengde på dennes hoved- og oppsummeringsinnlegg er angitt i timeplanen. 1.5 Alle innlegg, bortsett fra dirigentens, foretas fra talerstolen. 1.6 Talerne regnes for kun å gi uttrykk for personlige oppfatninger såfremt det ikke klart fremkommer at de taler på vegne av et angitt organ, en komité eller én eller flere fylkesdelegasjoner. 2.0 Om debattene: Tidsrammene for debatter i tråd med timeplan. Tid avsatt til innledere og oppsummering slås fast i timeplan. Partiets leder, første og annen nestleder samt formann i FpU og FpS har anledning til å ta ordet i alle debatter, og da med en taletid inntil 5 minutter. Taleliste fra delegasjonene til de ulike debattene bør innleveres til sekretariatet på forhånd. Landsmøtes dirigenter fastesetter talerlisten. 13 av 396

16 3.0 Om forslag: 3.1 Alle forslag som fremsettes til votering skal være behandlet i Landsstyrets møte 9. og 10. mars 2013 eller innsendt innen de frister som Landsstyret har vedtatt. Mindre redaksjonelle endringsforslag, som fremsettes muntlig eller skriftlig ved avslutningen av et innlegg, skal sendes til Redaksjonskomiteen for vurdering og eventuell votering under eget punkt. Redaksjonskomiteen avgjør suverent hvilke forslag som skal fremmes til Landsmøtets behandling. 3.2 Muntlige forslag som f.eks. begrensning av taletiden eller setting av "strek" for talerlisten, kan settes under votering dersom dirigenten gir sin tilslutning til dette. 3.3 Sekretariatet besørger mangfoldiggjøring og utdeling av alle forslag. 4.0 Om uttalelser, resolusjoner og partiprogram 4.1 Det er kun delegasjonene som har anledning til å fremme forslag til resolusjoner, uttalelser og partiprogram som skal behandles på Landsmøtet. Referat fra delegasjonsmøtet som vedtok om å fremme resolusjonen vedlegges når resolusjonen oversendes eller overleveres sekretariatet. 4.2 Hensikten med uttalelser og resolusjoner er å fastlegge partiets holdning og politikk til konkrete saker, som ikke entydig dekkes i programmet. Hensikten med en resolusjon kan og være å endre partiprogrammet på områder der flertallet i Landsmøtet ønsker dette. Videre skal resolusjoner og uttalelser bidra til å sette aktuelle politiske saker, av allmenn interesse, på Landsmøtets dagsorden slik at dette kan avgi en meningsytring i saken. Resolusjoner som ikke oppfyller disse kriteriene skal avvises. En uttalelse eller resolusjon skal munne ut i en anbefaling til Regjeringen, Stortingsgruppen, Sentralstyret eller til våre fylkestings- og kommunestyregrupper. 4.3 Forslag til uttalelser, resolusjoner og forslag til partiprogram skal innsendes innen 24. april 2013, slik at disse kan sendes til landsmøtedeltakerne på forhånd. 4.4 Landsmøtevalgt redaksjonskomitè kan vedta å ta til behandling forslag til uttalelser som er innlevert etter denne fristen, dersom forslaget er direkte relatert til hendelser som ikke var kjent pr. 24. april Se redaksjonskomiteens mandat for nærmere frister. Landsmøtevalgte redaksjonskomitè er suveren i å avgjøre om et resolusjonsforslag innlevert etter 24. april 2013 skal tas til behandling i komiteen eller ikke. Kun forslag som har vært behandlet i komiteen kan fremmes for Landsmøtet i plenum. 4.5 Sekretariatet besørger mangfoldiggjøring og utdeling av alle forslag til uttalelser og resolusjoner, samt redaksjonskomiteen innstilling til disse. 14 av 396

17 5.0 Om votering: 5.1 Dirigenten foreslår voteringsorden og Landsmøtet fastsetter denne før hver votering når det gjelder saker hvor ikke vedtektene fastsetter voterings- prosedyre. Endringsforslag skal settes opp mot landsstyrets innstilling og de som støtter endringsforslagene skal vise dette ved stemmetegn. Votering skal tidsmessig skje i tilknytning til behandlingen av den enkelte sak. 5.2 I saker som egner seg for det, kan det foretas prøvevotering. 5.3 Når flere alternative forslag foreligger, voteres det først over de mest ytterliggående, og til slutt alternativ votering mellom de siste to forslag, såfremt ingen forlanger separat votering. 5.4 Ved personvalg følges valgprosedyren iht. 18 i partiets vedtekter. 6.0 Om dirigentenes arbeid: 6.1 Dirigentene har til oppgave å styre debattene etter forretningsordenen og timeplanen. Iht. vedtektenes bestemmelser i 6 - siste ledd - avgjør dirigenten om begrenset taletid skal benyttes og når strek skal settes. Utover dette har dirigentene ingen selvstendig myndighet, men skal foreslå for Landsmøtet de ordninger de mener bør gjelde. Imidlertid må dirigentene sørge for at debattene gjennomføres innenfor de oppstilte rammer. 6.2 Alle forslag om endringer i dagsorden og kjøreplan må drøftes med sekretariatsledelsen og de berørte av en endring. 6.3 Dirigentene foreslår prosedyre for egenpresentasjon og støttetalere før personvalg. 15 av 396

18 16 av 396

19 Landsmøtesak 01.08/13 Forslag til mandat for redaksjonskomiteen 1.0 Sammensetning: Landsstyrets innstilling: Per Sandberg 1. nestleder Kari Raustein Rogaland Kenneth Svendsen Nordland Liv Røssland Hordaland Hans A. Limi Akershus Ketil Solvik-Olsen Parlamentarisk nestleder Himanshu Gulati FpU formann Landsstyret legger til grunn for sin innstilling at de foreslåtte kan gjøre forberedende arbeid frem til landsmøtets votering over redaksjonskomiteens sammensetning og mandat. Det må i denne sammenheng tas hensyn til at det er landsmøtets endelige valg av redaksjonskomité som gjør endelig innstilling. 2.0 Mandat: Hensikten med resolusjoner og uttalelser fra Landsmøtet er å klargjøre partiets politikk på områder som ikke entydig er dekket av partiprogrammet, eller å endre partiprogrammet på punkter der Landsmøtets flertall finner dette ønskelig. Videre skal resolusjoner og uttalelser bidra til å sette aktuelle politiske saker av allmenn interesse på Landsmøtets dagsorden, slik at dette kan avgi en meningsytring i saken. Resolusjoner som ikke oppfyller disse kriteriene skal avvises. Redaksjonskomiteen skal behandle og avgi uttalelse til alle forslag til resolusjoner, uttalelser og partiprogram som foreligger til Landsmøtets behandling iht. retningslinjene og fristene i Landsmøtets forretningsorden. I samarbeid med forslagsstiller skal redaksjonskomiteen søke å koordinere, redigere og sy sammen alle forslag til resolusjoner og uttalelser som omhandler samme tema. Komiteen skal gjennomføre drøftelser med forslagsstilleren dersom slike drøftelser kan medføre en positiv anbefaling fra komiteen på det fremsatte forslag. Fristen for innlevering av forslag til uttalelser, resolusjoner, samt eventuelle endringsforslag, er 24. april Komiteen kan vedta å ta til behandling forslag til uttaleleser som er innlevert etter denne fristen og frem til klokken 19:00 fredag 24. mai, dersom forslaget er direkte relatert til hendelser som ikke var kjent pr. 24. april Komiteen er suveren i å avgjøre om et resolusjonsforslag innlevert etter 24. april 2013 skal tas til behandling eller ikke. 17 av 396

20 Redaksjonskomiteen fremlegger sin innstilling til: a) Hvilke forslag som bør vedtas. b) Hvilke forslag som bør forkastes. c) Hvilke forslag som bør oversendes til andre fora i partiet, uten realitetsbehandling i Landsmøtet. Komiteens innstilling til foreslåtte resolusjoner og uttalelser omdeles før behandling av Sak 13/13 Behandle og vedta politiske uttalelser og resolusjoner, som finner sted søndag 26. mai Innkomne forslag til uttalelser og resolusjoner omdeles til delegasjonene senest før møtestart på Landsmøtets andre dag. Komiteens innstilling leveres til Landsmøtets sekretariat v/sekretariatsleder, senest lørdag kl av 396

21 Landsmøtesak 01.09/13 Mandat og sammensetning for fullmaktskomiteen Mandat: Fullmaktskomiteen skal kontrollere at delegater og observatører til FrPs landsmøte er lovlig valgt av kompetent organ i partiet. Sammensetning: 1. Delegater og observatører fra fylkeslagene skal være valgt på fylkesårsmøtene. Faller noen av disse ut på grunn av lovlig forfall, skal de erstattes av varamenn i rekkefølge, valgt på fylkesårsmøtene, slik det fremgår av fylkesårsmøteprotokollene. 2. Dersom forfallene er så mange at fylkeslagene ikke har nok valgte personer til å fylle opp sine plasser, selv ikke med de valgte varamenn, kan fullmaktskomiteen godkjenne at fylkesstyrene supplerer de årsmøtevalgte delegater/ varadelegater. Det må da foreligge protokoll fra fylkesstyremøtet der valget ble foretatt. 3. Dersom et fylkeslag ikke har sendt inn, eller etter mottatt dispensasjon ikke har tatt med på Landsmøtet de nødvendige protokoller, vil vedkommende fylkeslag miste stemmerett for hele delegasjonen på Landsmøtet. Kenneth Svendsen Nordland FrP Leder Morten Ø Johansen Stortingsgruppen Medlem Hans Andreas Limmi Akershus FrP Medlem Tom E.B. Holthe Vestfold FrP Varamedl. Øistein Lid Assisterende generalsekretær Sekretær 19 av 396

22 20 av 396

23 Deltakerliste Landsmøtet 2013 Delegasjon fra: Nr Navn Verv/Funksjon Sentralstyret 1 Siv Jensen Leder 2 Per Sandberg 1. nestleder 3 Per Arne Olsen 2. nestleder 4 Anders Anundsen Sentralstyremedlem 5 Hanne M. Blåfjelldal Sentralstyremedlem 6 Tom Cato Karlsen Sentralstyremedlem 7 Kari Kjønaas Kjos Sentralstyremedlem 8 Sylvi Listhaug Sentralstyremedlem 9 Helge Andre Njåstad Sentralstyremedlem 10 Ketil Solvik-Olsen Stortingsgr. repr. 11 Himanshu Gulati Formann FpU Stortingsgruppen 12 Per-Willy Amundsen Stortingsrepr. 13 Hans Frode Kielland Asmyhr Stortingsrepr. 14 Per Roar Bredvold Stortingsrepr. 15 Jan Arild Ellingsen Stortingsrepr. 16 Robert Eriksson Stortingsrepr. 17 Jan Henrik Fredriksen Stortingsrepr. 18 Ingebjørg Amanda Godskesen Stortingsrepr. 19 Oskar Grimstad Stortingsrepr. 20 Gjermund Hagesæter Stortingsrepr. 21 Mette Hanekamhaug Stortingsrepr. 22 Bård André Hoksrud Stortingsrepr. 23 Solveig Horne Stortingsrepr. 24 Morten Ø. Johansen Stortingsrepr. 25 Ulf Erik Knudsen Stortingsrepr. 26 Øyvind Korsberg Stortingsrepr. 27 Ulf Isak Leirstein Stortingsrepr. 28 Tord Lien Stortingsrepr. 29 Åse Michaelsen Stortingsrepr. 30 Peter N. Myhre Stortingsrepr. 31 Harald Tom Nesvik Stortingsrepr. 32 Laila Reiertsen Stortingsrepr. 33 Jørund Henning Rytman Stortingsrepr. 34 Henning Skumsvoll Stortingsrepr. 35 Arne Sortevik Stortingsrepr. 36 Tom Staahle Stortingsrepr. 37 Åge Starheim Stortingsrepr. 38 Ib Thomsen Stortingsrepr. 39 Bente Thorsen Stortingsrepr. 40 Torgeir Trældal Stortingsrepr. 41 Øyvind Vaksdal Stortingsrepr. 42 Karin Ståhl Woldseth Stortingsrepr. FpU 43 Erik Tørrissen Delegasjonsleder 44 Sivert Haugen Bjørnstad Delegat 45 Julia Brännström Delegat 46 Tristan Dupré Delegat 47 Christer Kjølstad Delegat 48 Atle Simonsen Delegat Østfold 49 Leif Eriksen Delegasjonsleder 50 Eva Kristin Andersen Delegat 51 Niklas Eriksen Delegat 52 Joacim Grønberg Delegat 53 Kai Roger Hagen Delegat 54 Håvard Jensen Delegat 55 Ole Johan Lakselv Delegat 56 Tor Morten Larsen Delegat 57 Roger Madsen Delegat 58 Erlend Wiborg Delegat 21 av 396

24 Deltakerliste Landsmøtet 2013 Delegasjon fra: Nr Navn Verv/Funksjon Akershus 59 Hans Andreas Limi Delegasjonsleder 60 Dag Bjerke Delegat 61 Trond Ellingsen Delegat 62 Arne Hillestad Delegat 63 Elnar Remi Holmen Delegat 64 Asle Hoel Knai Delegat 65 Erik Kvarvåg Delegat 66 Svein Larsen Delegat 67 Vibeke Limi Delegat 68 Thomas Kristoffer Løkken Delegat 69 Petter Erik Kaland Melsom Delegat 70 Lars Gustav Monsen Delegat 71 Jon-Roar Selenius Delegat 72 Øivind Slora Delegat 73 Ole O. Solberg Delegat 74 Terje Sørensen Delegat 75 Jarle Ørnebo Delegat Oslo 76 Christian Tybring-Gjedde Delegasjonsleder 77 Kent Andersen Delegat 78 Brage Baklien Delegat 79 Christel Gundelach Delegat 80 Carl I. Hagen Delegat 81 Jøran A Kallmyr Delegat 82 Geir Hågen Karlsen Delegat 83 Mazyar Keshvari Delegat 84 Tone E. Ims Larssen Delegat 85 Nina Pauline Sjøli Lauritzsen Delegat 86 Peter Meidell Delegat 87 Dag Myhre Delegat 88 Øystein G. Sjøtveit Delegat 89 Aina Stenersen Delegat 90 Ingvil Smines Tybring-Gjedde Delegat 91 Siri Ulleberg Delegat 92 Ombir Upadhyay Delegat 93 Camilla Wilhelmsen Delegat Hedmark 94 Geir Tjugum Delegasjonsleder 95 Arne Georg Aunøien Delegat 96 Dag Martin Bakken Delegat 97 Erling Behrens Delegat 98 Ida Marie Bredvold Delegat 99 Hege Jensen Delegat 100 Tor Andre Johnsen Delegat 101 Karine Skaret Delegat 102 Trond Vangen Delegat Oppland 103 Olaf Nils Diserud Delegasjonsleder 104 Harald Eivind Bakke Delegat 105 Geir Fauchald Delegat 106 Arne Egil Marsteintredet Delegat 107 Norodd Jemtland Moen Delegat 108 Stein Nerli Morken Delegat 109 Line Solgun Sandli Delegat 110 Jøran Ødegaard Delegat 22 av 396

25 Deltakerliste Landsmøtet 2013 Delegasjon fra: Nr Navn Verv/Funksjon Buskerud 111 Morgan Langfeldt Delegasjonsleder 112 Tone Heimdal Brataas Delegat 113 Karsten Ekeren Delegat 114 Jon Engen-Helgheim Delegat 115 Knut Gjerde Delegat 116 Pål Gravdahl Delegat 117 Tom Erik Hauger Delegat 118 Britt Homstvedt Delegat 119 Lavrans Kierulf Delegat 120 Knut Myrvold Delegat Vestfold 121 Tom E. B. Holthe Delegasjonsleder 122 André Bråthen Delegat 123 Ingar Eikbråten Delegat 124 Frode Gaasland Hestnes Delegat 125 Ole Trygsland Hoelseth Delegat 126 Marianne Negård Delegat 127 Bjørn-Kristian Svendsrud Delegat 128 Jan Fredrik Vogt Delegat Telemark 129 Kristian Norheim Delegasjonsleder 130 Gry-Anette Rekanes Amundsen Delegat 131 Jon Pieter Flølo Delegat 132 Karianne Hansen Delegat 133 Halvor Lognvik Delegat 134 Jørn Inge Næss Delegat 135 Stine Margrethe Olsen Delegat Aust-Agder 136 Chim Andreas Kjølner Delegasjonsleder 137 Christina Karoliussen Delegat 138 Lene Dolly B. Langemyr Delegat 139 Nils K. Mjåvatn Delegat 140 Niels-Arild Myrdal Delegat Vest-Agder 141 Arild Birkenes Delegasjonsleder 142 Steinar Bergstøl Andersen Delegat 143 Øyvind Berntsen Delegat 144 Robin Bårdsen Delegat 145 Christian Eikeland Delegat 146 Kjell Ivar Larsen Delegat 147 Gisle Meininger Saudland Delegat Rogaland 148 Kari Raustein Delegasjonsleder 149 Kristoffer Birkedal Delegat 150 Pål Morten Borgli Delegat 151 Mats Danielsen Delegat 152 Margrete Dysjaland Delegat 153 Terje Halleland Delegat 154 Tore Bernhard Kallevig Delegat 155 Sven Olsen Delegat 156 Vegar Laurendz Pedersen Delegat 157 Øyvind Raustein Delegat 158 Roy Steffensen Delegat 159 Sissel Stenberg Delegat 160 Helge Thorheim Delegat 161 Jonas Varhaug Delegat 23 av 396

26 Deltakerliste Landsmøtet 2013 Delegasjon fra: Nr Navn Verv/Funksjon Hordaland 162 Gunnar Bakke Delegasjonsleder 163 Gustav Bahus Delegat 164 Sigbjørn Framnes Delegat 165 Arnt Erik Gangås Delegat 166 Silje Hjemdal Delegat 167 Ole Torbjørn Holmedal Delegat 168 Daniel C. E. Hägglund Delegat 169 Renate Møgster Klepsvik Delegat 170 Ellinor-Therese Kreybu Delegat 171 Sigmund Larsen Delegat 172 Liv Røssland Delegat 173 Terje Søviknes Delegat 174 Elisabeth Eide Tharaldsen Delegat 175 Tor A. Woldseth Delegat 176 Sara Økland Delegat 177 Torkil Åmland Delegat Sogn og Fjordane 178 Frank Willy Djuvik Delegasjonsleder 179 Hogne Bleie Delegat 180 Lars-Svein Drabløs Delegat 181 Kristine Lie Delegat 182 Bjørg Sølvi Refvik Delegat 183 Marius Reiakvam Delegat Møre og Romsdal 184 Ronny Harald Blomvik Delegasjonsleder 185 Åge Austheim Delegat 186 Margareth Hoff Berg Delegat 187 Jon Georg Dale Delegat 188 Knut Flølo Delegat 189 Arne Hoem Delegat 190 Sindre Pedersen Delegat 191 Frank Sve Delegat 192 Kristin Tørrissen Delegat 193 Magne Vaag Delegat Sør-Trøndelag 194 Roy Angelvik Delegasjonsleder 195 Maria Alseth Delegat 196 Elin Marie Andreassen Delegat 197 Hallgeir Ivan Bremnes Delegat 198 Morten Ellefsen Delegat 199 Anita Gilde Delegat 200 Kristian Dahlberg Hauge Delegat 201 Gro Anette Hågensen Delegat 202 Tormod Overland Delegat 203 Lill Harriet Sandaune Delegat 204 Tom Skare Delegat Nord-Trøndelag 205 Einar Almaas Delegasjonsleder 206 Leif Arne Hafstad Delegat 207 Bjørn Emil Nesset Delegat 208 Marika Aakervik Pedersen Delegat 209 Svein Arne Risvold Delegat 210 Lill-Mari Sormul Delegat 211 Stein Arve Torgnesøy Delegat 24 av 396

27 Deltakerliste Landsmøtet 2013 Delegasjon fra: Nr Navn Verv/Funksjon Nordland 212 Kenneth Svendsen Delegasjonsleder 213 Grethe Anita Andersen Delegat 214 Richard Dagsvik Delegat 215 Janne Mari Ellingsen Delegat 216 Laila Kildahl Delegat 217 Bjørn Larsen Delegat 218 Elise Myrvold Delegat 219 Dagfinn Olsen Delegat 220 Veronica Pedersen Delegat 221 Camilla Skog Rodal Delegat 222 Kjell Ivar Vestå Delegat Troms 223 Geir Are Winther Delegasjonsleder 224 Britt Hege Alvarstein Delegat 225 Rolf Fredrik Bendiksen Delegat 226 Louis S. Edvardsen Delegat 227 Hanne CS Iversen Delegat 228 Kristoffer Kanestrøm Delegat 229 John Karlsen Delegat 230 Rikke Gausdal Larsen Delegat Finnmark 231 Pål Fredrik Mannsverk Delegasjonsleder 232 Ronny Berg Delegat 233 Johnny Olaussen Delegat 234 Monica Hauge Stiansen Delegat 235 Bengt Rune Strifeldt Delegat Observatør Hovedorganisasjonen 250 Finn Egil Holm Generalsekretær Observatører Stortingsgruppen 251 Per Kristian Solbak Sekretariatsleder Observatører Sametingsgruppen 252 Hans J. Eriksen Sametingsrepr. 253 Aud Helene Marthinsen Sametingsrepr. Observatører FrS 254 Anni Skogman Observatør Observatører FpU 255 Espen Teigen Generalsekretær FpU Observatører FpS 256 Vidar Andersen Observatør 257 Hans Høegh Henrichsen Observatør 258 Solfrid Nilsen Observatør Observatører Østfold 259 Maria Madeleine Knutsen Observatør 260 Hanne Therese Myhrer Observatør 261 Anita Vik Observatør Observatører Oslo 262 Karoline Aspli Observatør 263 Herman Gjeitanger Observatør 264 Christian Emil Haugen Observatør Observatører Hedmark 265 Anita U Baksetersveen Observatør 266 Kjell Arne Hanssen Observatør Observatører Oppland 267 Are Granheim Observatør 268 Tor Erling Sæthre Observatør 25 av 396

28 Deltakerliste Landsmøtet 2013 Delegasjon fra: Nr Navn Verv/Funksjon Observatører Buskerud 269 Viggo Elstad Observatør 270 Anne-Liz Lande Observatør Observatører Vestfold 271 Solveig Bagås Observatør 272 Irene Erga Observatør 273 Freddy Martinsen Observatør Observatører Telemark 274 Roy Bjurholt Observatør 275 Kjell Grant Teigen Observatør Observatører Aust-Agder 276 Arne Gulbrandsen Observatør 277 Karl Sollie Observatør Observatører Vest-Agder 278 Ingrid Merethe Williamsen Observatør Observatører Rogaland 279 Tommy Bjellås Observatør 280 Bjørn Kolnes Observatør Observatører Hordaland 281 Veronica Haugland Observatør 282 Eskil Moen Observatør 283 Nina Stabell Øvreås Observatør Observatører Sogn og Fjordane 284 Annelise Drage Observatør 285 Bjarne Holme Observatør 286 Erling Schønning Vigdal Observatør Observatører Møre og Romsdal 287 Kåre Fjørtoft Observatør 288 Helga Lermo Johansen Observatør 289 Hanna Valved Korsvik Observatør Observatører Sør-Trøndelag 290 Grethe Enlid Observatør 291 Silje Terese Herrem Furebotten Observatør 292 Torgny Hagerup Observatør Observatører Nord-Trøndelag 293 Tor Sverre Børseth Observatør 294 Odd Ivar Husvang Observatør 295 Tore Kristiansen Observatør Observatører Nordland 296 Allan Ellingsen Observatør 297 Kjell Børge Freiberg Observatør 298 Jan Olav Opdal Observatør Observatører Troms 299 Edgar Andersen Observatør 300 Kristian Eilertsen Observatør Gjester 350 Eli Engum Hagen Gjest 26 av 396

29 LM SAK Velkommen 27 av 396

30 28 av 396

31 LM SAK Partilederens tale 29 av 396

32 30 av 396

33 LM SAK Politisk debatt 31 av 396

34 32 av 396

35 LM SAK SM årsberetning 33 av 396

36 34 av 396

37 Landsmøtesak 05/13 Sentralstyrets årsberetning Innledning og sammendrag Sentralstyrets årsberetning fra april 2012 til og med mars 2013 Sentralstyret vil gratulere hele organisasjonen med 40-årsjubileet i Sentralstyret er glad for å kunne rapportere om en positiv utvikling i rapporteringsperioden på svært mange områder. Dette er et godt utgangspunkt når partiet skal inn i valgkamp etter å ha eksistert i 40 år for folk flest. Hovedtrekkene i rapporten viser at det er et høyt aktivitetsnivå i Hovedorganisasjonen, innenfor tilgjengelige ressurser. Sentralstyret gleder seg over et stort engasjement i strategiprosessen som har vært gjennomført frem til landsstyret i mars Det har vært avgjørende at hele organisasjonen har deltatt i arbeidet. Det registreres stor vilje til innsats i valgkampen Strategiprosessen mot stortingsvalget har vært sentral for både fylkesårsmøter, organisasjonskonferansen, landsmøtet, regionale konferanser i september. I tillegg har partiet hatt en åpen e-postadresse for innspill. I denne prosessen har det kommet inn om lag 850 innspill fra enkeltpersoner. Det registreres en stor tilfredshet i organisasjonen for måten denne prosessen er gjennomført i forhold til at ulike organisasjonsledd og enkeltmedlemmer reelt blir hørt. Programprosessen er også en sentral del av virksomheten for partiet, og legger grunnlaget for partiets politiske virke i perioden I perioden har programkomiteen også søkt å oppnå mediaoppmerksomhet rundt arbeidet. Ikke minst har man også hatt stor møtevirksomhet rettet mot organisasjoner og næringsaktører. Som et resultat av strategiprosessen registrerer Sentralstyret en større grad av egenregi i anledning mediahåndteringen, samtidig som vi i større grad enn i forrige rapporteringsperiode har hatt fokus på egne politiske saker og løsninger. Partiet følges nøye av konkurrenter, organisasjoner, media og befolkningen. Det kritiske søkelys som rettes mot oss vil på ingen måte avta i årene fremover. Arbeidet med å sikre en seriøs, ansvarlig og grundig fremtoning, både i det offentlige og private rom, må derfor fortsette med uforminsket styrke. Det har vært stort fokus på å videreutvikle partiets kommunikasjon med medlemmer og velgere. Dette er ikke minst viktig i en tid der medlemsrekruttering er mer krevende. Mange ulike kommunikasjonsplattformer skaper utfordringer og muligheter. Vår evne til rask intern kommunikasjon blir stadig viktigere. I den anledning er den vedtatte strategien sentral for å bygge identitet og eierskap til partiets mål og posisjonering i det politiske landskapet. Sentralstyret vil takke medlemmer, tillitsvalgte, folkevalgte og ansatte for den gode innsatsen som er vist i hele partiet gjennom det siste året av 396

38 Innhold Innledning og sammendrag... 1 Sentralstyret og sentrale organer... 3 Sentralstyrets sammensetning... 3 Sentrale organer... 4 Politiske status... 5 Strategiprosessen Den politiske dagsorden... 6 Organisasjonsstatus... 7 Nominasjonsprosessen... 7 Økonomisk status... 8 Fremskrittspartiets ungdoms (FpU)... 9 Fremskrittspartiet Senior (FpS) Fremskrittspartiets studieforbund (FrS) Faste utvalg Organisasjonsutvalget Kommunalpolitisk utvalg Internasjonalt utvalg Programkomiteen av 396

Landsmøtesak 01.01/10 Landsstyrets innstillingtil timeplan

Landsmøtesak 01.01/10 Landsstyrets innstillingtil timeplan 18.04.10 12:14 av Tine Desirèe Daae Landsmøtesak 01.01/10 til timeplan Fredag 23. april 2010: Delsesjoner skanse? 1230-1430 Grasrotpartiet enkeltmenneskets siste - om fotball og lojalitet, og hva det har

Detaljer

Innkalling til Fremskrittspartiets landsmøte 2014

Innkalling til Fremskrittspartiets landsmøte 2014 Landsmøtedelegasjonene - FrPs Landsstyremedlemmer - FrPs Stortingsrepresentanter - FpUs Sentralstyre - Regjeringsmedlemmer - Observatører - Gjester Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

Velkommen til landsmøte 2014

Velkommen til landsmøte 2014 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks: + 47 23 13 54 01 Web: E-post: frp@frp.no Oslo, 11. april 2014

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B.

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B. 1. Konstituering A) Valg av dirigenter Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo B) Godkjenning av dagsorden Se vedlegg 1 B. Forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner dagsorden. 1.

Detaljer

Innledning og sammendrag

Innledning og sammendrag Til: Fra: Sak: Landsmøtet Landsstyret LM SAK 03/15 Sentralstyrets årsberetning Innledning og sammendrag Sentralstyrets årsberetning gjelder fra april 2014 til mars 2015. Sentralstyret vil understreke viktigheten

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 2: Konstituering Innsendte forslag Dagsordens punkt 2: Konstituering Side 2 Innhold 2.2 Godkjennelse av dagsorden og forretningsorden... 3 Dagsorden:... 3 Forretningsorden:...

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Silje Schei Tveitdal, Ingrid Fiskaa, Anna Tresse, Gülay Kutal, Bjørn Kjensli og Bård Vegar Solhjell (fra 16:50). Forfall Rolf

Detaljer

Velkommen til landsmøte 2016

Velkommen til landsmøte 2016 Oslo, 7. april 2016 Velkommen til landsmøte 2016 Det er en stor glede å ønske alle velkommen til landsmøte 22. 24. april 2016. Fremskrittspartiet er inne i en god periode. Fremskrittspartiet forandrer

Detaljer

Velkommen til landsmøte 2015

Velkommen til landsmøte 2015 Oslo, 17. april 2015 Velkommen til landsmøte 2015 Det er en stor glede å ønske alle velkommen til landsmøte 1. 3. mai 2015. I år skal vi forberede oss på valgkampen, for første gang som regjeringsparti.

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016 FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Møteprotokoll LS-møte 4/2016 3. Mai 2016 Mariboesgate 13, Oslo 1 Mimmi Kvisvik innledet og informerte om hovedtariffoppgjøret 2016 LS-sak 26/16

Detaljer

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november Landsmøte 2015 Sarpsborg, 6. 8. november SAK 2 Konstituering Inneholder: 1) Landsstyrets forslag til forretningsorden for landsmøtet 2) Landsstyrets forslag til tidsplan 3) Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 12. mai 2017 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 13. juni 2017 kl. 15:00-18:00 Sted: Nye Kulturhuset, Youngs gate 6 Registrering til generalforsamling

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Valg av møteledere og referenter

Valg av møteledere og referenter Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité Sak 1.6 Valg av tellekorps 4 Fylkesstyrets

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 01 KONSTITUERING 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Valg av dirigenter 1.3. Valg av referenter 1.4. Godkjenning av delegater 1.5. Godkjenning

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Fremskrittspartiets Seniororganisasjon

Fremskrittspartiets Seniororganisasjon Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Til Fylkeslag, lokallag, regionkontorer og kontaktpersoner i FpS. Tlf: + 47 23 13 54 00 Faks: + 47 23 13 54

Detaljer

Sak 25/12 Godkjenning av innkalling og protokoller

Sak 25/12 Godkjenning av innkalling og protokoller Protokoll fra sentralstyremøte 5. mars 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Jan Olav Andersen, Olav Magnus Linge, Rolf Jørn Karlsen, Silje Schei Tveitdal og Ingrid Fiskaa, Signe Ann Jørgensen, Kristin Halvorsen,

Detaljer

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede:

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede: Referat Landstyremøte Dato: 14.3.2013 Tilstede: Sentralstyret Audun Lysbakken Silje Schei Tveitdal Jan Olav Andersen Ingrid Fiskaa Gulay Kutal Snorre Valen Andreas Halse Signe-Ann Jørgensen (vara) Fra

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Nominasjon til valgkomiteen på kandidater til valg på 4H Norges årsmøte juli 2008 Valgkomiteen

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015 VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet 14. 15. februar 2015 1. FORMÅL Nordland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 21. april 2007, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

SAK 2 Konstituering. Inneholder:

SAK 2 Konstituering. Inneholder: Landsmøte 2013 Trondheim, 30. august til 1. september SAK 2 Konstituering Inneholder: 1. Landsstyrets forslag til tidsplan 2. Landsstyrets forslag til forretningsorden 3. Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 11. mars 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets beretning... 5 4. Avdelingens ledelse...

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside:

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside: Harstad Pistolklubb Postboks 783 9488 Harstad Telefon: 90116948 Epost: styret@harstadpistolklubb.no Hjemmeside: http://harstadpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1719016 Bane: Harstad Pistolarena

Detaljer

DELTAKERLISTE LANDSSTYREMØTE MAI 2016

DELTAKERLISTE LANDSSTYREMØTE MAI 2016 DELTAKERLISTE LANDSSTYREMØTE 27.-29. MAI 2016 TILHØRER NAVN TITTEL Sentralstyret Geirr Abelsen Fung. landsleder 1 Sentralstyret Tariq Eide Fung 1. nestleder 1 Sentralstyret Kristian Haugland Styremedlem

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Årsmøte Fredag 9. mai 2014 Kl Tromsø DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte Fredag 9. mai 2014 Kl Tromsø DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2014 Fredag 9. mai 2014 Kl.16.15 18.30 Tromsø DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker ordet i debatten

Detaljer

Dagsorden punkt 2. Konstituering

Dagsorden punkt 2. Konstituering Dagsorden punkt 2 Konstituering Fagforbundets 2. ordinære landsmøte 23. 27. november 2009 Dagsordens punkt 2.2 Dagsorden: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1 Godkjennelse av fullmaktene 2.2 Godkjennelse av

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Stortingsgruppens årsberetning

Stortingsgruppens årsberetning Til: Fra: Sak: Landsmøtet Stortingsgruppen LM SAK 3/16 Stortingsgruppens årsberetning Stortingsgruppens årsberetning Vedlagt følger Stortingsgruppens beretning for perioden. 1 Til: Fra: Sak: Landsmøtet

Detaljer

INFORMASJONSBREV. Innhold. Telemark Arbeiderparti skal være en organisasjon:

INFORMASJONSBREV. Innhold. Telemark Arbeiderparti skal være en organisasjon: INFORMASJONSBREV Telemark Arbeiderparti skal være en organisasjon: Som er åpen og inkluderende Hvor det er lett å engasjere seg Hvor det gis gode muligheter for å delta i beslutningsprosesser Hvor det

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter.

Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONS- PROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2009 1. INNLEDNING Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. Valgloven (Lov om valg til Stortinget,

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Møtested: Elverum videregående skole Møtedato: 15 januar Tid: kl. 12-17 Innkalt: Lokallagene i Hedmark, alle medlemmer har møterett Dagsorden

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vedtekter 2015. Vedtatt på landsmøte 1. 3. mai

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vedtekter 2015. Vedtatt på landsmøte 1. 3. mai EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vedtekter 2015 Vedtatt på landsmøte 1. 3. mai 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 4 Stemmerett og valgbarhet... 5 5 Uravstemning... 5 6 Partiets organisasjon...

Detaljer

Hindrer og lindrer nød

Hindrer og lindrer nød Norges Røde Kors hovedkontor 24.08.2012 Distriktskontorer* Generalsekretær Røde Kors Ungdom Spesialrådgiver for Generalsekretær Generalsekretærens stab Kvalitetssikring og internrevisjon Avdeling Kommunikasjon

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6. desember 2007 kl. 10.00 til 7. desember kl. 15.00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 59 Åpning av Landsstyret

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica otel, ammerfest tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Laila Davidsen Ivan Olsen Geir Ove Bakken Forfall

Detaljer

grunnlaget for en sterk organisasjon.

grunnlaget for en sterk organisasjon. Vedtekter for Demokratene 1 Navn og formål 1.1 Disse vedtektene gjelder for Demokratene, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting av lokal-, bydels- eller fylkeslag, skal navnet Demokratene,

Detaljer

Fristen for å komme med forslag til vedtektsendringer og andre forslag utløp 06. mars 2017.

Fristen for å komme med forslag til vedtektsendringer og andre forslag utløp 06. mars 2017. ALT LANDSMØTE 2017 Til DELEGATENE, KONTROLLKOMITE, VALGKOMITE Fristen for å komme med forslag til vedtektsendringer og andre forslag utløp 06. mars 2017. På vegne av Forbundsstyret sender jeg ut den fastsatte

Detaljer

Årsmøte 8.-10. mai 2012

Årsmøte 8.-10. mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 8 Valg a. Leder Tone Stangnes Gjerstad, Åmot. Tone Stangnes Gjerstad, Åmot, velges som leder i fylkesstyret for perioden 01.08.2012 31.07.2015. b. Nestleder Oddny Andreassen,

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Fremskrittspartiets vedtekter 2013

Fremskrittspartiets vedtekter 2013 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 4 Stemmerett og valgbarhet... 5 5 Uravstemning... 5 6 Partiets organisasjon... 6 7 Landsmøtet... 6 8 Landsstyret... 8 9 Sentralstyret... 9 10 Generalsekretæren...

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

16JF Espen Langmyr Gjerstad JFF Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF

16JF Espen Langmyr Gjerstad JFF Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 24 148 2 Espen Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 22 148 3 Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF 25 21 25 23 25 21 0 0 0 0 18 140 4 Geir

Detaljer

Sak 1. Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av dagsorden. Valg av møteledere og referenter

Sak 1. Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av dagsorden. Valg av møteledere og referenter Sak 1. Konstituering Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité og protokollunderskrivere

Detaljer

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30.

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30. Til: Kopi: Representantskapets medlemmer vararepresentanter (til orientering) Oslo, 9. januar 2015 Det innkalles med dette til Oslo Høyres årsmøte 2015: FREDAG 23. JANUAR KL. 17.00 20.30 LØRDAG 24. JANUAR

Detaljer

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Fylkesstyrets innstilling til dagsorden for Oslo SVs årsmøte 2016: Fredag: 4.3 kl. 16.00-21.00 Åpning ved Benjamin E. Larsen Sak 1 Konstituering, forretningsorden

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 2017.

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 2017. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 24.03.2017-26.03.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 00.03-17 Gjelder Godkjenning av forretningsorden 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til forretningsorden 3 GODKJENNING

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 6, 2016.

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 6, 2016. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 00.05-16 Gjelder Godkjenning av tidsplan 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til tidsplan for landsmøtet 3 GODKJENNING

Detaljer

VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016

VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016 vedlegg 1 1 2 VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016 Vedtatt på NSOs landsmøte 2016. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 FORRETNINGSORDEN

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Skjetten, juni P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Skjetten, juni P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Skjetten, 1.-2. juni 2012 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved styreleder Svein J. Svensson i Norsk teaterråd. SAK 2 KONSTITUERING Styret foreslår Hans Konrad

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 19.10.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 13. mars 2014. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 13. mars 2014. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 13. mars 2014 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2014...

Detaljer

VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 2013.

VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 2013. VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte 6.-8. mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 2013. 1. FORMÅL Venstre har til formål å samle personer med et sosialt liberalt grunnsyn til

Detaljer