Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte mai 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013"

Transkript

1 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte mai 2013

2

3 Partilederen Karl Johans gate OSLO Konto nr: Org nr: Tlf: Kjære landsmøtedeltaker, Faks: Web: E-post: Oslo, 3. mai 2013 Velkommen til jubileumslandsmøte år for folk flest Det er en stor glede å ønske alle velkommen til jubileumslandsmøte mai Det er nå i overkant av 40 år siden partiet ble stiftet. En nesten naturstridig reise har gjort at en mange ganger dødsdømt grasrotbevegelse har vokst til å bli det som er et av Norges største parti. Vår innflytelse er betydelig. Våre tillitsvalgte og folkevalgte setter spor etter seg. Vår posisjon i Stortinget er sterk. Dette er et godt utgangspunkt for videreutvikling av partiet. Det siste året har vært preget av en omfattende strategiprosess hvor det har vært viktig å skape flere arenaer for involvering av hele organisasjonen. Den viktigste tiden ligger imidlertid foran oss, ikke bak oss. Det er nå det virkelig begynner. Og, vi trenger alle gode krefter mer enn noen gang. Flere vafler må stekes. Flere brosjyrer må deles ut. Flere debatter må vinnes. Flere møter må avholdes. Flere medlemmer og sympatisører må skaffes. Det er derfor godt å registrere at det er en samlet organisasjon som går inn i valgkampen Det 40. landsmøte er på mange måter starten på valgkampen. Vi skal vedta prinsipp- og handlingsprogram for den kommende perioden, og vi skal gjøre de siste forberedelser for valgkampen. Det er Fremskrittspartiet som har handlekraft til å skape en enklere hverdag for folk flest Jeg gleder meg, og er stolt over å kunne ønske deg velkommen til jubileumslandsmøte! Med vennlig hilsen Siv Jensen 1 av 396

4 2 av 396

5 Innholdsfortegnelse landsmøtemappen Saksnummer: Dokument: Side 01/13 Landsstyrets innstilling til landsmøtets dagsorden 5 01/13 Landsstyrets innstilling til landsmøtets timeplan 7 01/13 Landsstyrets innstilling til forretningsorden 13 01/13 Innstilling til mandat og sammensetning redaksjonskomité /13 Mandat for og sammensetning av fullmaktskomiteen 19 01/13 Oversikt over påmeldte delegater og observatører pr /13 Sentralstyrets årsberetning 33 06/13 Stortingsgruppens årsberetning 55 07/13 Revisjonskomiteens beretning /13 Prinsipp- og handlingsprogram Prinsipprogram 129 Handlingsprogram 145 Landsstyrets dissenser 233 Innkomne forslag til programmet /13 Innstilling til endringer i partiets vedtekter /13 Valgkomiteens innstilling /13 Resolusjoner av 396

6 4 av 396

7 Landsmøtesak 01/13 Landsstyrets innstilling til dagsorden SAK LM 01/13 Konstituering og åpning SAK LM 02/13 Velkommen til Akershus SAK LM 03/13 Partilederens tale SAK LM 04/13 Generell politisk debatt SAK LM 05/13 Sentralstyrets årsberetning SAK LM 06/13 Stortingsgruppens årsberetning SAK LM 07/13 Revisjonskomiteens innberetning SAK LM 08/13 Innkomne forslag SAK LM 09/13 Prinsipp- og handlingsprogram SAK LM 10/13 Endringer i partiets vedtekter SAK LM 11/13 Overliggende saker SAK LM 12/13 Valg SAK LM 13/13 Behandle og vedta politiske uttalelser og resolusjoner SAK LM 14/13 Avslutning av Landsmøtet 5 av 396

8 6 av 396

9 Landsmøtesak 01.02/13 Landsstyrets innstilling til dagsorden og timeplan Fredag 24. mai 2013: SAK LM 01/ Konstituering og åpning Ev. minnetaler Godkjenne innkalling 01.2 Godkjenne dagsorden og timeplan 01.3 Godkjenne forretningsorden Se eget vedlegg 01.4 Valg av Landsmøtedirigenter Landsstyrets innstilling Eva Kristin Andersen Øyvind Korsberg Solveig Horne Ulf Erik Knudsen Østfold Troms Rogaland Buskerud 01.5 Valg av Landsmøtereferenter Landsstyrets innstilling Generalsekretær 01.6 Valg av tellekorps Landsstyrets innstilling 2 tellekorps á 4 som sammensettes av observatører og regionsansatte Valg av tre personer til å undertegne landsmøteprotokollen Landsstyrets innstilling Leif Eriksen Pål Fredrik Mannsverk Frank Willy Djuvik Fylkesleder Østfold Fylkesleder Finnmark Fylkesleder Sogn og Fjordane 7 av 396

10 01.8 Valg av redaksjonskomité og mandat Se eget vedlegg 01.9 Innstilling fra fullmaktskomiteen v/ved fullmaktskomiteens leder Kenneth Svendsen LM SAK 02/ Velkommen til Akershus Velkomsttale ved ordfører i Ullensaker Harald Espelund Velkomsttale ved fylkesleder i Akershus FrP Hans Andreas Limi LM SAK 03/ Partilederens tale v/partileder Siv Jensen Kaffepause med enkel servering LM SAK 04/ Generell politisk debatt 04.1 Debatt Kaffepause Oppsummering v/partileder Siv Jensen LM SAK 05/ Sentralstyrets årsberetning 05.1 Presentasjon av årsberetningen v/partileder Siv Jensen 05.2 Landsmøtes debatt 8 av 396

11 LM SAK 06/ Stortingsgruppens årsberetning 06.1 Presentasjon av årsberetningen v/parlamentarisk nestleder Per Sandberg 06.2 Landsmøtets debatt LM SAK 07/ Revisjonskomiteens innberetning v/leder i revisjonskomiteen Gunnar Bakke LM SAK 08/ Innkomne forslag Kveldsbuffé i restauranten 9 av 396

12 Lørdag 25. mai 2013: LM SAK 09/ Prinsipp- og handlingsprogram Innledning til programdebatt v/ 1. nestleder Per Sandberg Landsmøtets debatt Nærmere om gjennomføring av landsmøtets programdebatt ettersendes Pause Lunsj Kaffepause med enkel servering Kl Kl Kl Møteslutt Aperitif Festmiddag i Multiarena 10 av 396

13 Søndag 26. mai 2013 LM SAK 10/ Endringer i partiets vedtekter Presentasjon av innstillingen v/2. nestleder Per Arne Olsen Landsmøtets debatt og votering SAK LM 11/13 SAK LM 12/ Overliggende saker Valg 12.1 Kontroll av stemmerett 12.2 Valgkomiteens innstilling 12.3 Andre forslag refereres av dirigenten 12.4 Valg Nestledere Tre medlemmer av Sentralstyret 12,43 Fire varamedlemmer i rekkefølge Statsautorisert eller registrert revisor Tre medlemmer og ett varamedlem til revisjonskomitee Valgkomité for innstilling til Landsmøtet Lunsj og utsjekking av rom. LM SAK 13/ Behandle og vedta politiske uttalelser og resolusjoner 13.1 Redaksjonskomiteens innstilling v/redaksjonskomiteens leder Per Sandberg 13.2 Landsmøtets behandling og vedtak Behandling av resolusjoner starter i tellepauser under valgene SAK LM 14/ Avslutning av Landsmøtet v/partileder For pressen og ledertrioen: Pressekonferanse For nyvalgt Sentralstyre: Sentralstyremøte. 11 av 396

14 12 av 396

15 1.0 Om debattens generelle avvikling: 1.1 Talerne retter sine innlegg til dirigenten. Landsmøtesak 01.03/13 Landsstyrets innstilling til forretningsorden 1.2 Taletiden beregnes til tre minutter pr. innlegg bortsett fra oppsatte hovedinnledere og følgende: Partiets leder Første nestleder Annen nestleder Formann i FpU Ett innlegg pr. delegasjon begrenset til 5 minutter. 1.3 Det tillates en replikk til hvert innlegg. Replikken skal være rettet til det foregående innlegg og munne ut i et spørsmål til taleren. Replikk og svarreplikk skal ikke vare mer enn ett minutt. Taleren får svarreplikk etter hver replikk. Dirigenten gir replikk til den som ber om det først. 1.4 Iht. vedtektenes bestemmelser i 6 - siste ledd - avgjør dirigenten om begrenset taletid skal benyttes, og når strek skal settes. Dirigentene må sørge for at de oppstilte tidsrammer for debattene overholdes. Debattene avsluttes ihht vedtatt timeplan. Gjenstående talere får ikke ordet. Hovedinnleder gis alltid anledning til et siste innlegg. Samlet lengde på dennes hoved- og oppsummeringsinnlegg er angitt i timeplanen. 1.5 Alle innlegg, bortsett fra dirigentens, foretas fra talerstolen. 1.6 Talerne regnes for kun å gi uttrykk for personlige oppfatninger såfremt det ikke klart fremkommer at de taler på vegne av et angitt organ, en komité eller én eller flere fylkesdelegasjoner. 2.0 Om debattene: Tidsrammene for debatter i tråd med timeplan. Tid avsatt til innledere og oppsummering slås fast i timeplan. Partiets leder, første og annen nestleder samt formann i FpU og FpS har anledning til å ta ordet i alle debatter, og da med en taletid inntil 5 minutter. Taleliste fra delegasjonene til de ulike debattene bør innleveres til sekretariatet på forhånd. Landsmøtes dirigenter fastesetter talerlisten. 13 av 396

16 3.0 Om forslag: 3.1 Alle forslag som fremsettes til votering skal være behandlet i Landsstyrets møte 9. og 10. mars 2013 eller innsendt innen de frister som Landsstyret har vedtatt. Mindre redaksjonelle endringsforslag, som fremsettes muntlig eller skriftlig ved avslutningen av et innlegg, skal sendes til Redaksjonskomiteen for vurdering og eventuell votering under eget punkt. Redaksjonskomiteen avgjør suverent hvilke forslag som skal fremmes til Landsmøtets behandling. 3.2 Muntlige forslag som f.eks. begrensning av taletiden eller setting av "strek" for talerlisten, kan settes under votering dersom dirigenten gir sin tilslutning til dette. 3.3 Sekretariatet besørger mangfoldiggjøring og utdeling av alle forslag. 4.0 Om uttalelser, resolusjoner og partiprogram 4.1 Det er kun delegasjonene som har anledning til å fremme forslag til resolusjoner, uttalelser og partiprogram som skal behandles på Landsmøtet. Referat fra delegasjonsmøtet som vedtok om å fremme resolusjonen vedlegges når resolusjonen oversendes eller overleveres sekretariatet. 4.2 Hensikten med uttalelser og resolusjoner er å fastlegge partiets holdning og politikk til konkrete saker, som ikke entydig dekkes i programmet. Hensikten med en resolusjon kan og være å endre partiprogrammet på områder der flertallet i Landsmøtet ønsker dette. Videre skal resolusjoner og uttalelser bidra til å sette aktuelle politiske saker, av allmenn interesse, på Landsmøtets dagsorden slik at dette kan avgi en meningsytring i saken. Resolusjoner som ikke oppfyller disse kriteriene skal avvises. En uttalelse eller resolusjon skal munne ut i en anbefaling til Regjeringen, Stortingsgruppen, Sentralstyret eller til våre fylkestings- og kommunestyregrupper. 4.3 Forslag til uttalelser, resolusjoner og forslag til partiprogram skal innsendes innen 24. april 2013, slik at disse kan sendes til landsmøtedeltakerne på forhånd. 4.4 Landsmøtevalgt redaksjonskomitè kan vedta å ta til behandling forslag til uttalelser som er innlevert etter denne fristen, dersom forslaget er direkte relatert til hendelser som ikke var kjent pr. 24. april Se redaksjonskomiteens mandat for nærmere frister. Landsmøtevalgte redaksjonskomitè er suveren i å avgjøre om et resolusjonsforslag innlevert etter 24. april 2013 skal tas til behandling i komiteen eller ikke. Kun forslag som har vært behandlet i komiteen kan fremmes for Landsmøtet i plenum. 4.5 Sekretariatet besørger mangfoldiggjøring og utdeling av alle forslag til uttalelser og resolusjoner, samt redaksjonskomiteen innstilling til disse. 14 av 396

17 5.0 Om votering: 5.1 Dirigenten foreslår voteringsorden og Landsmøtet fastsetter denne før hver votering når det gjelder saker hvor ikke vedtektene fastsetter voterings- prosedyre. Endringsforslag skal settes opp mot landsstyrets innstilling og de som støtter endringsforslagene skal vise dette ved stemmetegn. Votering skal tidsmessig skje i tilknytning til behandlingen av den enkelte sak. 5.2 I saker som egner seg for det, kan det foretas prøvevotering. 5.3 Når flere alternative forslag foreligger, voteres det først over de mest ytterliggående, og til slutt alternativ votering mellom de siste to forslag, såfremt ingen forlanger separat votering. 5.4 Ved personvalg følges valgprosedyren iht. 18 i partiets vedtekter. 6.0 Om dirigentenes arbeid: 6.1 Dirigentene har til oppgave å styre debattene etter forretningsordenen og timeplanen. Iht. vedtektenes bestemmelser i 6 - siste ledd - avgjør dirigenten om begrenset taletid skal benyttes og når strek skal settes. Utover dette har dirigentene ingen selvstendig myndighet, men skal foreslå for Landsmøtet de ordninger de mener bør gjelde. Imidlertid må dirigentene sørge for at debattene gjennomføres innenfor de oppstilte rammer. 6.2 Alle forslag om endringer i dagsorden og kjøreplan må drøftes med sekretariatsledelsen og de berørte av en endring. 6.3 Dirigentene foreslår prosedyre for egenpresentasjon og støttetalere før personvalg. 15 av 396

18 16 av 396

19 Landsmøtesak 01.08/13 Forslag til mandat for redaksjonskomiteen 1.0 Sammensetning: Landsstyrets innstilling: Per Sandberg 1. nestleder Kari Raustein Rogaland Kenneth Svendsen Nordland Liv Røssland Hordaland Hans A. Limi Akershus Ketil Solvik-Olsen Parlamentarisk nestleder Himanshu Gulati FpU formann Landsstyret legger til grunn for sin innstilling at de foreslåtte kan gjøre forberedende arbeid frem til landsmøtets votering over redaksjonskomiteens sammensetning og mandat. Det må i denne sammenheng tas hensyn til at det er landsmøtets endelige valg av redaksjonskomité som gjør endelig innstilling. 2.0 Mandat: Hensikten med resolusjoner og uttalelser fra Landsmøtet er å klargjøre partiets politikk på områder som ikke entydig er dekket av partiprogrammet, eller å endre partiprogrammet på punkter der Landsmøtets flertall finner dette ønskelig. Videre skal resolusjoner og uttalelser bidra til å sette aktuelle politiske saker av allmenn interesse på Landsmøtets dagsorden, slik at dette kan avgi en meningsytring i saken. Resolusjoner som ikke oppfyller disse kriteriene skal avvises. Redaksjonskomiteen skal behandle og avgi uttalelse til alle forslag til resolusjoner, uttalelser og partiprogram som foreligger til Landsmøtets behandling iht. retningslinjene og fristene i Landsmøtets forretningsorden. I samarbeid med forslagsstiller skal redaksjonskomiteen søke å koordinere, redigere og sy sammen alle forslag til resolusjoner og uttalelser som omhandler samme tema. Komiteen skal gjennomføre drøftelser med forslagsstilleren dersom slike drøftelser kan medføre en positiv anbefaling fra komiteen på det fremsatte forslag. Fristen for innlevering av forslag til uttalelser, resolusjoner, samt eventuelle endringsforslag, er 24. april Komiteen kan vedta å ta til behandling forslag til uttaleleser som er innlevert etter denne fristen og frem til klokken 19:00 fredag 24. mai, dersom forslaget er direkte relatert til hendelser som ikke var kjent pr. 24. april Komiteen er suveren i å avgjøre om et resolusjonsforslag innlevert etter 24. april 2013 skal tas til behandling eller ikke. 17 av 396

20 Redaksjonskomiteen fremlegger sin innstilling til: a) Hvilke forslag som bør vedtas. b) Hvilke forslag som bør forkastes. c) Hvilke forslag som bør oversendes til andre fora i partiet, uten realitetsbehandling i Landsmøtet. Komiteens innstilling til foreslåtte resolusjoner og uttalelser omdeles før behandling av Sak 13/13 Behandle og vedta politiske uttalelser og resolusjoner, som finner sted søndag 26. mai Innkomne forslag til uttalelser og resolusjoner omdeles til delegasjonene senest før møtestart på Landsmøtets andre dag. Komiteens innstilling leveres til Landsmøtets sekretariat v/sekretariatsleder, senest lørdag kl av 396

21 Landsmøtesak 01.09/13 Mandat og sammensetning for fullmaktskomiteen Mandat: Fullmaktskomiteen skal kontrollere at delegater og observatører til FrPs landsmøte er lovlig valgt av kompetent organ i partiet. Sammensetning: 1. Delegater og observatører fra fylkeslagene skal være valgt på fylkesårsmøtene. Faller noen av disse ut på grunn av lovlig forfall, skal de erstattes av varamenn i rekkefølge, valgt på fylkesårsmøtene, slik det fremgår av fylkesårsmøteprotokollene. 2. Dersom forfallene er så mange at fylkeslagene ikke har nok valgte personer til å fylle opp sine plasser, selv ikke med de valgte varamenn, kan fullmaktskomiteen godkjenne at fylkesstyrene supplerer de årsmøtevalgte delegater/ varadelegater. Det må da foreligge protokoll fra fylkesstyremøtet der valget ble foretatt. 3. Dersom et fylkeslag ikke har sendt inn, eller etter mottatt dispensasjon ikke har tatt med på Landsmøtet de nødvendige protokoller, vil vedkommende fylkeslag miste stemmerett for hele delegasjonen på Landsmøtet. Kenneth Svendsen Nordland FrP Leder Morten Ø Johansen Stortingsgruppen Medlem Hans Andreas Limmi Akershus FrP Medlem Tom E.B. Holthe Vestfold FrP Varamedl. Øistein Lid Assisterende generalsekretær Sekretær 19 av 396

22 20 av 396

23 Deltakerliste Landsmøtet 2013 Delegasjon fra: Nr Navn Verv/Funksjon Sentralstyret 1 Siv Jensen Leder 2 Per Sandberg 1. nestleder 3 Per Arne Olsen 2. nestleder 4 Anders Anundsen Sentralstyremedlem 5 Hanne M. Blåfjelldal Sentralstyremedlem 6 Tom Cato Karlsen Sentralstyremedlem 7 Kari Kjønaas Kjos Sentralstyremedlem 8 Sylvi Listhaug Sentralstyremedlem 9 Helge Andre Njåstad Sentralstyremedlem 10 Ketil Solvik-Olsen Stortingsgr. repr. 11 Himanshu Gulati Formann FpU Stortingsgruppen 12 Per-Willy Amundsen Stortingsrepr. 13 Hans Frode Kielland Asmyhr Stortingsrepr. 14 Per Roar Bredvold Stortingsrepr. 15 Jan Arild Ellingsen Stortingsrepr. 16 Robert Eriksson Stortingsrepr. 17 Jan Henrik Fredriksen Stortingsrepr. 18 Ingebjørg Amanda Godskesen Stortingsrepr. 19 Oskar Grimstad Stortingsrepr. 20 Gjermund Hagesæter Stortingsrepr. 21 Mette Hanekamhaug Stortingsrepr. 22 Bård André Hoksrud Stortingsrepr. 23 Solveig Horne Stortingsrepr. 24 Morten Ø. Johansen Stortingsrepr. 25 Ulf Erik Knudsen Stortingsrepr. 26 Øyvind Korsberg Stortingsrepr. 27 Ulf Isak Leirstein Stortingsrepr. 28 Tord Lien Stortingsrepr. 29 Åse Michaelsen Stortingsrepr. 30 Peter N. Myhre Stortingsrepr. 31 Harald Tom Nesvik Stortingsrepr. 32 Laila Reiertsen Stortingsrepr. 33 Jørund Henning Rytman Stortingsrepr. 34 Henning Skumsvoll Stortingsrepr. 35 Arne Sortevik Stortingsrepr. 36 Tom Staahle Stortingsrepr. 37 Åge Starheim Stortingsrepr. 38 Ib Thomsen Stortingsrepr. 39 Bente Thorsen Stortingsrepr. 40 Torgeir Trældal Stortingsrepr. 41 Øyvind Vaksdal Stortingsrepr. 42 Karin Ståhl Woldseth Stortingsrepr. FpU 43 Erik Tørrissen Delegasjonsleder 44 Sivert Haugen Bjørnstad Delegat 45 Julia Brännström Delegat 46 Tristan Dupré Delegat 47 Christer Kjølstad Delegat 48 Atle Simonsen Delegat Østfold 49 Leif Eriksen Delegasjonsleder 50 Eva Kristin Andersen Delegat 51 Niklas Eriksen Delegat 52 Joacim Grønberg Delegat 53 Kai Roger Hagen Delegat 54 Håvard Jensen Delegat 55 Ole Johan Lakselv Delegat 56 Tor Morten Larsen Delegat 57 Roger Madsen Delegat 58 Erlend Wiborg Delegat 21 av 396

24 Deltakerliste Landsmøtet 2013 Delegasjon fra: Nr Navn Verv/Funksjon Akershus 59 Hans Andreas Limi Delegasjonsleder 60 Dag Bjerke Delegat 61 Trond Ellingsen Delegat 62 Arne Hillestad Delegat 63 Elnar Remi Holmen Delegat 64 Asle Hoel Knai Delegat 65 Erik Kvarvåg Delegat 66 Svein Larsen Delegat 67 Vibeke Limi Delegat 68 Thomas Kristoffer Løkken Delegat 69 Petter Erik Kaland Melsom Delegat 70 Lars Gustav Monsen Delegat 71 Jon-Roar Selenius Delegat 72 Øivind Slora Delegat 73 Ole O. Solberg Delegat 74 Terje Sørensen Delegat 75 Jarle Ørnebo Delegat Oslo 76 Christian Tybring-Gjedde Delegasjonsleder 77 Kent Andersen Delegat 78 Brage Baklien Delegat 79 Christel Gundelach Delegat 80 Carl I. Hagen Delegat 81 Jøran A Kallmyr Delegat 82 Geir Hågen Karlsen Delegat 83 Mazyar Keshvari Delegat 84 Tone E. Ims Larssen Delegat 85 Nina Pauline Sjøli Lauritzsen Delegat 86 Peter Meidell Delegat 87 Dag Myhre Delegat 88 Øystein G. Sjøtveit Delegat 89 Aina Stenersen Delegat 90 Ingvil Smines Tybring-Gjedde Delegat 91 Siri Ulleberg Delegat 92 Ombir Upadhyay Delegat 93 Camilla Wilhelmsen Delegat Hedmark 94 Geir Tjugum Delegasjonsleder 95 Arne Georg Aunøien Delegat 96 Dag Martin Bakken Delegat 97 Erling Behrens Delegat 98 Ida Marie Bredvold Delegat 99 Hege Jensen Delegat 100 Tor Andre Johnsen Delegat 101 Karine Skaret Delegat 102 Trond Vangen Delegat Oppland 103 Olaf Nils Diserud Delegasjonsleder 104 Harald Eivind Bakke Delegat 105 Geir Fauchald Delegat 106 Arne Egil Marsteintredet Delegat 107 Norodd Jemtland Moen Delegat 108 Stein Nerli Morken Delegat 109 Line Solgun Sandli Delegat 110 Jøran Ødegaard Delegat 22 av 396

25 Deltakerliste Landsmøtet 2013 Delegasjon fra: Nr Navn Verv/Funksjon Buskerud 111 Morgan Langfeldt Delegasjonsleder 112 Tone Heimdal Brataas Delegat 113 Karsten Ekeren Delegat 114 Jon Engen-Helgheim Delegat 115 Knut Gjerde Delegat 116 Pål Gravdahl Delegat 117 Tom Erik Hauger Delegat 118 Britt Homstvedt Delegat 119 Lavrans Kierulf Delegat 120 Knut Myrvold Delegat Vestfold 121 Tom E. B. Holthe Delegasjonsleder 122 André Bråthen Delegat 123 Ingar Eikbråten Delegat 124 Frode Gaasland Hestnes Delegat 125 Ole Trygsland Hoelseth Delegat 126 Marianne Negård Delegat 127 Bjørn-Kristian Svendsrud Delegat 128 Jan Fredrik Vogt Delegat Telemark 129 Kristian Norheim Delegasjonsleder 130 Gry-Anette Rekanes Amundsen Delegat 131 Jon Pieter Flølo Delegat 132 Karianne Hansen Delegat 133 Halvor Lognvik Delegat 134 Jørn Inge Næss Delegat 135 Stine Margrethe Olsen Delegat Aust-Agder 136 Chim Andreas Kjølner Delegasjonsleder 137 Christina Karoliussen Delegat 138 Lene Dolly B. Langemyr Delegat 139 Nils K. Mjåvatn Delegat 140 Niels-Arild Myrdal Delegat Vest-Agder 141 Arild Birkenes Delegasjonsleder 142 Steinar Bergstøl Andersen Delegat 143 Øyvind Berntsen Delegat 144 Robin Bårdsen Delegat 145 Christian Eikeland Delegat 146 Kjell Ivar Larsen Delegat 147 Gisle Meininger Saudland Delegat Rogaland 148 Kari Raustein Delegasjonsleder 149 Kristoffer Birkedal Delegat 150 Pål Morten Borgli Delegat 151 Mats Danielsen Delegat 152 Margrete Dysjaland Delegat 153 Terje Halleland Delegat 154 Tore Bernhard Kallevig Delegat 155 Sven Olsen Delegat 156 Vegar Laurendz Pedersen Delegat 157 Øyvind Raustein Delegat 158 Roy Steffensen Delegat 159 Sissel Stenberg Delegat 160 Helge Thorheim Delegat 161 Jonas Varhaug Delegat 23 av 396

26 Deltakerliste Landsmøtet 2013 Delegasjon fra: Nr Navn Verv/Funksjon Hordaland 162 Gunnar Bakke Delegasjonsleder 163 Gustav Bahus Delegat 164 Sigbjørn Framnes Delegat 165 Arnt Erik Gangås Delegat 166 Silje Hjemdal Delegat 167 Ole Torbjørn Holmedal Delegat 168 Daniel C. E. Hägglund Delegat 169 Renate Møgster Klepsvik Delegat 170 Ellinor-Therese Kreybu Delegat 171 Sigmund Larsen Delegat 172 Liv Røssland Delegat 173 Terje Søviknes Delegat 174 Elisabeth Eide Tharaldsen Delegat 175 Tor A. Woldseth Delegat 176 Sara Økland Delegat 177 Torkil Åmland Delegat Sogn og Fjordane 178 Frank Willy Djuvik Delegasjonsleder 179 Hogne Bleie Delegat 180 Lars-Svein Drabløs Delegat 181 Kristine Lie Delegat 182 Bjørg Sølvi Refvik Delegat 183 Marius Reiakvam Delegat Møre og Romsdal 184 Ronny Harald Blomvik Delegasjonsleder 185 Åge Austheim Delegat 186 Margareth Hoff Berg Delegat 187 Jon Georg Dale Delegat 188 Knut Flølo Delegat 189 Arne Hoem Delegat 190 Sindre Pedersen Delegat 191 Frank Sve Delegat 192 Kristin Tørrissen Delegat 193 Magne Vaag Delegat Sør-Trøndelag 194 Roy Angelvik Delegasjonsleder 195 Maria Alseth Delegat 196 Elin Marie Andreassen Delegat 197 Hallgeir Ivan Bremnes Delegat 198 Morten Ellefsen Delegat 199 Anita Gilde Delegat 200 Kristian Dahlberg Hauge Delegat 201 Gro Anette Hågensen Delegat 202 Tormod Overland Delegat 203 Lill Harriet Sandaune Delegat 204 Tom Skare Delegat Nord-Trøndelag 205 Einar Almaas Delegasjonsleder 206 Leif Arne Hafstad Delegat 207 Bjørn Emil Nesset Delegat 208 Marika Aakervik Pedersen Delegat 209 Svein Arne Risvold Delegat 210 Lill-Mari Sormul Delegat 211 Stein Arve Torgnesøy Delegat 24 av 396

27 Deltakerliste Landsmøtet 2013 Delegasjon fra: Nr Navn Verv/Funksjon Nordland 212 Kenneth Svendsen Delegasjonsleder 213 Grethe Anita Andersen Delegat 214 Richard Dagsvik Delegat 215 Janne Mari Ellingsen Delegat 216 Laila Kildahl Delegat 217 Bjørn Larsen Delegat 218 Elise Myrvold Delegat 219 Dagfinn Olsen Delegat 220 Veronica Pedersen Delegat 221 Camilla Skog Rodal Delegat 222 Kjell Ivar Vestå Delegat Troms 223 Geir Are Winther Delegasjonsleder 224 Britt Hege Alvarstein Delegat 225 Rolf Fredrik Bendiksen Delegat 226 Louis S. Edvardsen Delegat 227 Hanne CS Iversen Delegat 228 Kristoffer Kanestrøm Delegat 229 John Karlsen Delegat 230 Rikke Gausdal Larsen Delegat Finnmark 231 Pål Fredrik Mannsverk Delegasjonsleder 232 Ronny Berg Delegat 233 Johnny Olaussen Delegat 234 Monica Hauge Stiansen Delegat 235 Bengt Rune Strifeldt Delegat Observatør Hovedorganisasjonen 250 Finn Egil Holm Generalsekretær Observatører Stortingsgruppen 251 Per Kristian Solbak Sekretariatsleder Observatører Sametingsgruppen 252 Hans J. Eriksen Sametingsrepr. 253 Aud Helene Marthinsen Sametingsrepr. Observatører FrS 254 Anni Skogman Observatør Observatører FpU 255 Espen Teigen Generalsekretær FpU Observatører FpS 256 Vidar Andersen Observatør 257 Hans Høegh Henrichsen Observatør 258 Solfrid Nilsen Observatør Observatører Østfold 259 Maria Madeleine Knutsen Observatør 260 Hanne Therese Myhrer Observatør 261 Anita Vik Observatør Observatører Oslo 262 Karoline Aspli Observatør 263 Herman Gjeitanger Observatør 264 Christian Emil Haugen Observatør Observatører Hedmark 265 Anita U Baksetersveen Observatør 266 Kjell Arne Hanssen Observatør Observatører Oppland 267 Are Granheim Observatør 268 Tor Erling Sæthre Observatør 25 av 396

28 Deltakerliste Landsmøtet 2013 Delegasjon fra: Nr Navn Verv/Funksjon Observatører Buskerud 269 Viggo Elstad Observatør 270 Anne-Liz Lande Observatør Observatører Vestfold 271 Solveig Bagås Observatør 272 Irene Erga Observatør 273 Freddy Martinsen Observatør Observatører Telemark 274 Roy Bjurholt Observatør 275 Kjell Grant Teigen Observatør Observatører Aust-Agder 276 Arne Gulbrandsen Observatør 277 Karl Sollie Observatør Observatører Vest-Agder 278 Ingrid Merethe Williamsen Observatør Observatører Rogaland 279 Tommy Bjellås Observatør 280 Bjørn Kolnes Observatør Observatører Hordaland 281 Veronica Haugland Observatør 282 Eskil Moen Observatør 283 Nina Stabell Øvreås Observatør Observatører Sogn og Fjordane 284 Annelise Drage Observatør 285 Bjarne Holme Observatør 286 Erling Schønning Vigdal Observatør Observatører Møre og Romsdal 287 Kåre Fjørtoft Observatør 288 Helga Lermo Johansen Observatør 289 Hanna Valved Korsvik Observatør Observatører Sør-Trøndelag 290 Grethe Enlid Observatør 291 Silje Terese Herrem Furebotten Observatør 292 Torgny Hagerup Observatør Observatører Nord-Trøndelag 293 Tor Sverre Børseth Observatør 294 Odd Ivar Husvang Observatør 295 Tore Kristiansen Observatør Observatører Nordland 296 Allan Ellingsen Observatør 297 Kjell Børge Freiberg Observatør 298 Jan Olav Opdal Observatør Observatører Troms 299 Edgar Andersen Observatør 300 Kristian Eilertsen Observatør Gjester 350 Eli Engum Hagen Gjest 26 av 396

29 LM SAK Velkommen 27 av 396

30 28 av 396

31 LM SAK Partilederens tale 29 av 396

32 30 av 396

33 LM SAK Politisk debatt 31 av 396

34 32 av 396

35 LM SAK SM årsberetning 33 av 396

36 34 av 396

37 Landsmøtesak 05/13 Sentralstyrets årsberetning Innledning og sammendrag Sentralstyrets årsberetning fra april 2012 til og med mars 2013 Sentralstyret vil gratulere hele organisasjonen med 40-årsjubileet i Sentralstyret er glad for å kunne rapportere om en positiv utvikling i rapporteringsperioden på svært mange områder. Dette er et godt utgangspunkt når partiet skal inn i valgkamp etter å ha eksistert i 40 år for folk flest. Hovedtrekkene i rapporten viser at det er et høyt aktivitetsnivå i Hovedorganisasjonen, innenfor tilgjengelige ressurser. Sentralstyret gleder seg over et stort engasjement i strategiprosessen som har vært gjennomført frem til landsstyret i mars Det har vært avgjørende at hele organisasjonen har deltatt i arbeidet. Det registreres stor vilje til innsats i valgkampen Strategiprosessen mot stortingsvalget har vært sentral for både fylkesårsmøter, organisasjonskonferansen, landsmøtet, regionale konferanser i september. I tillegg har partiet hatt en åpen e-postadresse for innspill. I denne prosessen har det kommet inn om lag 850 innspill fra enkeltpersoner. Det registreres en stor tilfredshet i organisasjonen for måten denne prosessen er gjennomført i forhold til at ulike organisasjonsledd og enkeltmedlemmer reelt blir hørt. Programprosessen er også en sentral del av virksomheten for partiet, og legger grunnlaget for partiets politiske virke i perioden I perioden har programkomiteen også søkt å oppnå mediaoppmerksomhet rundt arbeidet. Ikke minst har man også hatt stor møtevirksomhet rettet mot organisasjoner og næringsaktører. Som et resultat av strategiprosessen registrerer Sentralstyret en større grad av egenregi i anledning mediahåndteringen, samtidig som vi i større grad enn i forrige rapporteringsperiode har hatt fokus på egne politiske saker og løsninger. Partiet følges nøye av konkurrenter, organisasjoner, media og befolkningen. Det kritiske søkelys som rettes mot oss vil på ingen måte avta i årene fremover. Arbeidet med å sikre en seriøs, ansvarlig og grundig fremtoning, både i det offentlige og private rom, må derfor fortsette med uforminsket styrke. Det har vært stort fokus på å videreutvikle partiets kommunikasjon med medlemmer og velgere. Dette er ikke minst viktig i en tid der medlemsrekruttering er mer krevende. Mange ulike kommunikasjonsplattformer skaper utfordringer og muligheter. Vår evne til rask intern kommunikasjon blir stadig viktigere. I den anledning er den vedtatte strategien sentral for å bygge identitet og eierskap til partiets mål og posisjonering i det politiske landskapet. Sentralstyret vil takke medlemmer, tillitsvalgte, folkevalgte og ansatte for den gode innsatsen som er vist i hele partiet gjennom det siste året av 396

38 Innhold Innledning og sammendrag... 1 Sentralstyret og sentrale organer... 3 Sentralstyrets sammensetning... 3 Sentrale organer... 4 Politiske status... 5 Strategiprosessen Den politiske dagsorden... 6 Organisasjonsstatus... 7 Nominasjonsprosessen... 7 Økonomisk status... 8 Fremskrittspartiets ungdoms (FpU)... 9 Fremskrittspartiet Senior (FpS) Fremskrittspartiets studieforbund (FrS) Faste utvalg Organisasjonsutvalget Kommunalpolitisk utvalg Internasjonalt utvalg Programkomiteen av 396

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014 Trondheim 7. 8. februar Rica Nidelven Hotell, Trondheim 1 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør Trøndelag Venstre 2014 # Navn Delegasjon 1 Trond Åm Fylkesstyret

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2

SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2 5. kongress 24. - 28. november 2010 Trondheim sak 6 Innholdsfortegnelse: SAK 1 Åpning... side 2 SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2 SAK 3 Konstituering... side 2 SAK 4 Fullmakter... side 2 SAK 5 Godkjenning

Detaljer

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim KrFs LANDSMØTE 2015 Årsmelding 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim Innhold KrFs årsmelding 2013 2014 1. Sentrale organer i Kristelig Folkeparti... 5 1.1 Landsmøtet 2013... 5 1.1.1 Dagsorden... 5 1.1.2

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2 Rydder opp Etter nærmere 80 år med sosialistisk styre av Fredrikstad, rydder FrP opp. Side 6 Grensesprengende Les om FrP-politiker Grethe Fure som har gått over Nordkalotten sammen med Lars Monsen. Side

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2009 Den norske kirkes presteforening Generalforsamling 2009 Innhold: Side 2 Delegater Side 4 Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 5 Sak 1 Konstituering Valg av Dirigentskap Desisorer Redaksjonskomité

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015 Innhold 1. Årsberetning... 2 1.1 Gruppestyret... 2 1.2 Gruppens sammensetning og komiteansvar... 3 1.3 Gruppesekretariatet... 4 2.0 Fremtredende stortingsverv besatt av Fremskrittspartiet... 5 3.0 Møtende

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo Landsmøte 15.-17. mars 2013 Universitetsgata 20, Oslo Innholdsfortegnelse 1. Å p n i n g o g k o n s t i t u e r i n g................ 5 Sak 1.1 Åpning og opprop... 6 Sak 1.2 Godkjenning av innkalling...

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer