Srijeda, godine SARAJEVO OBJAVE PREGLED BLOKADA PO BROJU DANA BLOKADE GODINE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Srijeda, godine SARAJEVO OBJAVE PREGLED BLOKADA PO BROJU DANA BLOKADE GODINE"

Transkript

1 Godina XXII - Broj 19 Srijeda, godine SARAJEVO ISSN SBERBANK BH D.D. SARAJEVO FRA AN\ELA ZVIZDOVI]A 1 SARAJEVO OBJAVE PREGLED BLOKADA PO BROJU DANA BLOKADE GODINE Red. br. NAZIV KOMITENTA ADRESA KOMITENTA MATI^NI SJEDI[TE Broj dana u blokadi BROJ > BANJA LUKA X 1. MIMA STR BANJA LUKA VL. GA]E[A MIRA VLADIKE PLATONA 3 BANJA LUKA 3 2. TP DUBI^KI ROBNI MAGAZIN AD K. DUBICA KOZARSKA DUBICA X SVETOSAVSKA ZEMLJORADNI^KA ZADRUGA BIJELJINA BIJELJINA X UL. MILO[A CRNJANSKOG BR AD GRA\ENJE UGLJEVIK TRG KRALJA PETRA BB UGLJEVIK X 5. DOO MILINVEST UGLJEVIKKARA\OR\EVA BB BB UGLJEVIK X 6. AGROSEMBERIJA BIJELJINA MAJEVI^KA BIJELJINA X 7. AGROFARM DOO O[TRA LUKA O[TRA LUKA O[TRA LUKA X 8. PROFIT DOO MODRI^A POPA SAVE BR MODRI^A X 9. MLADOST-MN DOO MAJKE JEVROSIME BR [AMAC X 10. RATARKA D.O.O. BIJELJINA MILO[A OBILI]A BIJELJINA X 11. MOMI] DOO KOTOR MI[I]A KOTOR VARO[ X 12. PLUS TRADE PTP PRNJAVOR MILO[A TODI]A BB BB PRNJAVOR X 13. BONI TRADE EXPORT-IMPORT DOO BANJA LUKA BANJA LUKA X KRAJI[KIH BRIGADA WELTING DOO BIJELJINA MILO[A CRNJANSKOG BB BIJELJINA X 15. WELTING DOO BIJELJINA - NAMJENSKI RA^UN BIJELJINA X MILO[A CRNJANSKOG BB 16. WELTING DOO BIJELJINA MILO[A CRNJANSKOG BB BIJELJINA X 17. WELTING DOO BIJELJINA - NAMJENSKI RA^UN BIJELJINA X MILO[A CRNJANSKOG BB 18. T.D. DOO MATIJE GUPCA BR^KO X 19. EVEREST TRADE D.O.O GRADI[KA TOLSTOJEVA GRADI[KA X 20. FLORIDA DOO HILANDARSKA BB UGLJEVIK X 21. KINGS EXPORT-IMPORT DOO BANJA LUKA BANJA LUKA X KRALJA PETRA I KARA\OR\EVI]A MAJEVICA-EXPORT DOO BIJELJINA URO[A BIJELJINA X PREDI]A DOO SANITACIJA BIJELJINA TIR[OVA BIJELJINA X 24. DOO UMEP BIJELJINA 27. MARTA LAMELA D BIJELJINA X 25. KONTAKT M DOO BIJELJINA MARIJE BURSA] BIJELJINA X 26. MATIDRA D.O.O. PRNJAVOR MAGISTRALNI PUT PRNJAVOR X

2 Broj 19 - Strana 2 Oglasni dio Srijeda, K & C D.O.O. TRN-LAKTA[I OMLADINSKA BB, TRN, LAKTA[I BB TRN X 28. DUGAS DOO MILANA TEPI]A ISTO^NO SARAJEVO X 29. DOO LM COMPANY [AMAC CARA DU[ANA BB BB [AMAC X 30. EKOM-PAK DOO BANJA LUKA PUT SRPSKIH BANJA LUKA X BRANILACA OMEGA-S DOO [AMAC - NAMJENSKI RA^UN [AMAC X PUT SRPSKIH DOBROVOLJACA BB BB 32. PTP ELEKTROLUKS DOO BIJELJINA STEFANA BIJELJINA X DE^ANSKOG MND DOO BIJELJINA JOVANA DU^I]A BR BIJELJINA X 34. EKO TRADE DOO VOJVODE SIN\ELI]A BB BB MODRI^A X 35. BATAR-KOMERC DOO BRONZANI MAJDAN BRONZANI MAJDAN X BRONZANI MAJDAN BB 36. PETRIX DOO [AMAC UL. JASENIK I BB [AMAC X 37. DRVOSTIL DOO GATA^KA ISTO^NO X SARAJEVO 38. D.O.O. ATENA DVOROVI DVOVOROVI BB BB BIJELJINA X 39. PEJI] - KOMPANI DOO PETROVO PETROVO X PETROVO BB 40. DOO ADDINOL LUBRICANTS BH ZVORNIK ZVORNIK X KARAKAJ BB 41. SATELIT TRADE DOO DONJI BB BB 42. MILO[EVI] PROMET D.O.O. AMAJLIJE BIJELJINA X AMAJLIJE BB BB 43. NS-CARGO DOO PRIJEDOR SVALE BB BB PRIJEDOR X 44. ZZ POPOVKA TREBINJE VELI^ANI BB BB TREBINJE X 45. DOO LAVIRINT BIJELJINA MOSKOVSKA BR BIJELJINA X 46. OBILI] COMPANY DOO LAKTA[I JAKUPOVCI BB, LAKTA[I BB LAKTA[I X 47. DOO DA COMPUTERS B& H LON^ARI LON^ARI BB BB X 48. VUKMIR-TRANSPORT DOO LAKTA[I DOSITEJEVA 2, LAKTA[I X LAKTA[I PROGRAFICA DOO BANJA LUKA LAZARI^KA BANJA LUKA X 50. SIM-PAK DOO [AMAC NJEGO[EVA BB BB [AMAC X 51. MOST-KOMERC DOO MODRI^A RISTE MIK^I]A BB BB MODRI^A X 52. MIGUM DOO BIJELJINA PANTELINSKA BIJELJINA X 53. MIKROPROM DOO DERVENT VELIKA SO^ANICA BB BB DERVENTA X 54. SALMINKA (NA[ID) SARA^EVI] TRG DJECE SARAJEVO X DOBRINJE ABDULAH (AHMET) MULAMURATOVI] BR^KO X GORNJI RAHI] BB BB 56. SEAD (HAJRUDIN) AHMETKADI] VUKOVO BB TE[ANJ X 57. SAFET (SULEJMAN) SEMANI] SLATINA BB CAZIN X 58. EDINA (ALIJA) BABI] ARNAUTOVI]I BB VISOKO X 59. [EFKO BURNI] BANJALU^KA BR SANSKI MOST X 60. SENAID (MUHAREM) [I[I] OSKOVA BB BB BANOVI]I X 61. JASMIN (SEAD) KALJI] DERVI[A NUMI]A SARAJEVO X 62. NAZA BOBARI] BOBARE BB TE[ANJ X 63. SENSO MED D.O.O. PRNJAVOR RATKOVAC BB PRNJAVOR X 64. ROYAL TOURS DOO BANJA LUKA VIDOVDANSKA BB BANJA LUKA X 65. C & M DOO BIJELJINA RAJE BANJI^I]A BB, LAMELA 4, BIJELJINA X LOKAL BRO BB 66. ZA[TITA BN DOO GAVRILA PRINCIPA BIJELJINA X 67. BREZA HOLC DOO X DUJKA KOMLJENOVI]A BB BB 68. REMIX COM DOO NJEGO[EVA BB BB [AMAC X

3 Srijeda, Oglasni dio Broj 19 - Strana VERONA TRANSPORTI DOO BANJA LUKA RAMI]I BB BANJA LUKA X 70. EXCALIBUR-AN DOO BIJELJINA CENTAR BIJELJINA X LOKAL STANI[I] CO DOO BIJELJINA STEFANA BIJELJINA X CENTAR BB BB 72. SLOTEXPRES D.O.O. BANJA LUKA BANJA LUKA X VOJVODE SIN\ELI]A INTERIJER DOO BIJELJINA KRALJA PETRA BIJELJINA X 74. DOO EXIM-CO BIJELJINA LJELJEN^A 1, BR BIJELJINA X 75. DOO COOLMEDIA BIJELJINA RA^ANSKA BR BIJELJINA X 76. AGROUNIJA DOO TREBINJE STARINE NOVAKA TREBINJE X 77. MEDICAMENT DOO BIJELJINA IVE ANDRI]A BIJELJINA X NASELJE INTERGAJ BB BB 78. DVA JAVORA DOO JAHORINA PALE OLIMPIJSKA 34, PALE X JAHORINA, PALE PIPI DUGA ^ARAPA BANJA LUKA BANJA LUKA X CARICE MILICE 17A 17A 80. ZAIM (HALIL) TALI] BANJALU^KA SANSKI MOST X 81. MUSTAFA (AKIF) AJANOVI] DRAGOVI]I BB BB VARE[ X 82. BOVEL DOO LJUBINJE SVETOSAVSKA BB BB LJUBINJE X (GRGO) TOPI] TOPI]I BB BB POSU[JE X 84. CVIJA (BORO) TEOFILOVI] STEFANA BIJELJINA X DE^ANSKOG AVDO (MUHAREM) [I[I] GORNJA VI[]A BB BB BANOVI]I X 86. ALEN KUDUZOVI] EVLIJE ]ELEBIJE BR^KO X 87. (HAMZA) REKI] NAPRELJE BB BB SANSKI MOST X 88. SANEL (KASIM) PA[I] X 89. HUSO (MEHO) HAJRI] TREP^E BB BB TE[ANJ X 90. SAMIR (MEHO) PALAVRI] PRVOG BATALJONA BB BB GRADA^AC X 91. JONUZ COMPANY DRU[TVO ZA PROIZVODNJU, X TRGOVINU I USLUGE D.O.O. S DRUM BB 92. D.O.O. SARAJEVO VI[NJIK SARAJEVO X 93. HECOPROM DOO SARAJEVO BIJEDI]A BB SARAJEVO X 94. DATA-PROJECT-ELECTORNICS D.O.O. SARAJEVO X PUT FAMOSA SARAJ-KOM DOO SARAJEVO 6 MARTA BB BB X 96. MOTO TURS DOO SARAJEVO MUJE [EJTE VOGO[]A X 97. HESA DOO SARAJEVO TE[ANJSKA SARAJEVO X 98. MIG DOO SARAJEVO - VOGO[]A SARAJEVO X FERIZA MERZUKA BR MAXI-COMERC DOO SARAJEVO SARAJEVO X 100. POLIDOL D.O.O. TIMURHANOVA SARAJEVO X 101. NP MUSIC DOO SARAJEVO DR FETAHA BE]IRBEGOVI]A SARAJEVO X 102. ARKA PRESS DOO SARAJEVO HAMDIJE ^EMERLI]A SARAJEVO X 103. GAS PROCESING DOO SARAJEVO GRBAVI^KA BB BB SARAJEVO X 104. SEL & LAM DOO KAKANJ [EHIDSKA KAKANJ X 105. DRU.ZA GRAD,TRG.I USL. WELT GRADNJA DOO BULEVAR BRANILACA DOBRINJE BB BB SARAJEVO DO SAGRIT DOO SARAJEVO TOPAL OSMAN PA[E SARAJEVO X 107. PALAVRA DOO SARAJEVO ANDREJA ANDREJEVI]A BR SARAJEVO X 108. TEMOS D.O.O. SARAJEVO SALKE SARAJEVO X 109. IMOBILIA TRADE D.O.O. SARAJEVO SARAJEVO X KRANJ^EVI]EVA BB BB 110. NALDON DOO AVDE SMAJLOVI]A SARAJEVO X 111. GURDI] COMPANY DOO ILIJA[ LJE[EVO BB ILIJA[ X 112. TENISKI KLUB TENNSA 2001 NUSRETA FAZLIBEGOVI]A SARAJEVO X 113. EKO-ING D.O.O SARAJEVO DAJANLI IBRAHIMBEGA SARAJEVO X

4 Broj 19 - Strana 4 Oglasni dio Srijeda, STAMBENA SARAJEVO AUGUSTA BRAUNA 4/9 4/ SARAJEVO X 115. CENTROTRANS-TRANSPORT ROBE D.D. SARAJEVO SARAJEVO X KURTA SCHORKA BR EURO BOSNA DOO SARAJEVO SAFETA ZAJKE 37A 37A SARAJEVO X 117. FOX TRADE DOO SARAJEVO MALA ALEJA 67-KSCIL X 118. EMSS-PROMET DOO BIJEDI]A BR SARAJEVO X 119. RIJOVED COMMERCE D.O.O. SARAJEVO SARAJEVO X MUHAMEDA GAGULA - KOMERC DOO IZA HRIDA SARAJEVO X 121. ZEBA TOURS DOO SARAJEVO SARAJEVO X BIJEDI]A AFA-RACING DOO BB SEMIZOVAC X 123. WORLD FASHION DOO SARAJEVO SARAJEVO X MAR[ALA TITA ELIT FOREIGN TRADE DOO PUT OSLOBODILA^KIH SARAJEVO X BRIGADA, VISOKO BB 125. CORSTJENS BH WORLDWIDE MOVERS GROUP ZMAJA OD BOSNE SARAJEVO X 126. RVR-COMPANY DOO SARAJEVO MI[EVI]I BB BB DO GSH GERD SCHNEIDER D.O.O. SARAJEVO SARAJEVO X BRANILACA SARAJEVA 16/1 16/ REMAK D.O.O. NEDIMA FILIPOVI]A 27D 27D SARAJEVO X 129. IVIA DOO FRA MATIJE DIVKOVI]A SARAJEVO X 130. ELSTER COMMERCE DOO SARAJEVO SARAJEVO X AHATOVI]KA BR RIMA DOO SARAJEVO BOJNI^KA BR SARAJEVO X 132. RIMA DOO SARAJEVO PODRA^UN SARAJEVO X BOJNI^KA BR RIMA DOO SARAJEVO BOJNI^KA BR SARAJEVO X 134. LORA DOO SARAJEVO SALIHA SARAJEVO X 135. EGW DOO SARAJEVO KAMENOLOM SARAJEVO X 136. UDOBNOST DOO SARAJEVO HASANA BRKI]A SARAJEVO X 137. IBRI^EVI] DOO SARAJEVO ANTUNA HANGIJA SARAJEVO X DO BR.6 DO FORUM SARAJEVO DRU[TVENO PREDUZE]E SARAJEVO X MIS IRBINA FROMENTO D.O.O. SARAJEVO ALEKSE [ANTI]A X 140. EUROSHOP DOO SARAJEVO FRANJEVA^KA 6E 6E SARAJEVO X 141. GRAND EX COMPANY HALIDA KAJTAZA SARAJEVO X 142. SISTEM HS DOO SARAJEVO DOBRINJSKA X 143. INST. ZA[TITE OD I EKSPLOZIJE DOO X VITOMIRA LUKI]A BR. 12A 12A 144. SABOSS DOO SARAJEVO MAR[ALA TITA SARAJEVO X 145. PIMS DOO SARAJEVO BB SARAJEVO X 146. INTERGEOSS DOO SARAJEVO TVORNI^KA X 147. ARMY SHOP DOO SARAJEVO SARAJEVO X HAMDIJE KRE[EVLJAKOVI]A BOEMI DOO SARAJEVO BRA]E BEGI] SARAJEVO X 149. F 1 D.O.O. SARAJEVO POSAVSKA 5A SARAJEVO X 150. CO. FARMUS-COMMERCE DOO SARAJEVO SARAJEVO X KOLODVORSKA BROJ UNIS UNIDATA DD ISMETA MUJEZINOVI]A SARAJEVO X 152. ASPEK D.O.O. SARAJEVO PUT BB SARAJEVO X 153. SUQIN DOO SAFETA ZAJKE SARAJEVO X 154. EUROCODE DOO SARAJEVO BRANILACA SARAJEVA SARAJEVO X 19/III 19/ THERMOCOMPACT DOO SARAJEVO SARAJEVO X SEMIRA FRA[TE "HI-FI CENTAR" DOO SARAJEVO HIFZI BJELEVCA X

5 Srijeda, Oglasni dio Broj 19 - Strana SHANGHAI EXPORT-IMPORT DOO SAFETA ZAJKE SARAJEVO X OMLADINSKA [KOLA SARAJEVO X ZVORNI^KA ZVORNI^KA SARAJEVO X 160. UG JOB STARI GRAD UNIJA VETERANA MULA MUSTAFE BA[ESKIJE SARAJEVO X 161. PROJEKTNI RA^UN -PIU SESER - ROJEKT SESP SARAJEVO X LOGAVINA DAAH DOO SREDNJE ILIJA[ IVAN^I]I BB BB ILIJA[ X 163. BOSBOIS EXPORT-IMPORT DOO HAMDIJE KRE[EVLJAKOVI]A SARAJEVO X 164. DELFINA DOO SARAJEVO SALKE BR SARAJEVO X 165. JOB INVEST DOO MULA MUSTAFE BA[ESKIJE SARAJEVO X BR NECO BH DOO SARAJEVO ^OBANIJA BR SARAJEVO X 167. UNIVERZUM MAGIO-TELEKOMUNIKACIJE SARAJEVO X KENANA DEMIROVI]A U.M.T.DOO MEGA SAT NEZ. SAT.TELEVIZIJA KENANA DEMIROVI]A SARAJEVO X 169. STAMBENA SA P.O.SARAJEVO TAHTALI SOKAK BR SARAJEVO X 170. K.A.M DOO SARAJEVO BULBULISTAN BR SARAJEVO X 171. CONFIDENTAL PROVIDER DOO SARAJEVO HISETA SARAJEVO X 172. SIECHITS DOO SARAJEVO EJUBA SARAJKI]A SARAJEVO X 173. EKOTRANSPORT DOO SARAJEVO SARAJEVO X MULA MUSTAFE BA[ESKIJE BR AUMER DOO SARAJEVO KURTA SCHORKA SARAJEVO X 175. VOLVING BH DOO SARAJEVO SARAJEVO X ZMAJA OD BOSNE BR STELA-TEKS DOO SARAJEVO SARAJEVO X RU\ERA BO[KOVI]A BR TBM-SYSTEM DOO SREBRENI^KA BR SARAJEVO X 178. HELLAS - PHONE D.O.O. SARAJEVO SARAJEVO X KRANJ^EVI]EVA SOLAZUR TRAVEL DOO SARAJEVO FERHADIJA SARAJEVO X 180. ARMIS-PRINT DOO SARAJEVO SAFETA ZAJKE SARAJEVO X 181. BEST REISEN DOO FERHADIJA BR SARAJEVO X 182. TEAM SPORT & CONSULTING DOO SARAJEVO SARAJEVO X GAJEV TRG BR 2/II 2/II 183. LON TEN DOO SAFETA ZAJKE BR SARAJEVO X 184. ECOTEC DOO SARAJEVO ZMAJA OD BOSNE 4/10 4/ SARAJEVO X 185. POROVI] GROUP D.O.O. SARAJEVO OLOVSKA SARAJEVO X 186. COMMODORE EXPRESS DOO SARAJEVO BIJEDI]A SARAJEVO X 187. FALKU[A DOO SARAJEVO AZIZE [A^IRBEGOVI] SARAJEVO X 188. PERGOLA DOO SARAJEVO MILANA PRELOGA BB BB SARAJEVO X 189. MAGNETIC DOO SARAJEVO BIJEDI]A SARAJEVO X 190. A] PROPERTIES DOO SARAJEVO HIFIZA BJELAVCA X 191. JMK - ELECTRONIC D.O.O. SARAJEVO X VITOMIRA LUKI]A BR. 12A 12A 192. LINEA VERDE DOO SARAJEVO KURTA SCHORKA SARAJEVO X 193. AMUR-TRADE DOO SARAJEVO FERHADIJA SARAJEVO X 194. SECAM DOO TE[ANJSKA 24A 24A SARAJEVO X 195. MEGA MONT DOO SARAJEVO SARAJEVO X BIJEDI]A SARAJ-TA[ DOO SARAJEVO OBALA KULINA BANA BR SARAJEVO X

6 Broj 19 - Strana 6 Oglasni dio Srijeda, EMS MEDICAL2006 DOO SARAJEVO SARAJEVO X MILANA PRELOGA PARKET-MAXIMUM DOO SARAJEVO KOLODVORSKA SARAJEVO X 199. BH MEGA TEAM DOO SARAJEVO ZMAJA OD BOSNE SARAJEVO X 200. TEMPUS DOO SARAJEVO SARAJEVO X 201. SABIH GROUP DOO SARAJEVO GRIVI]I BB X 202. GOLDING DOO TOPAL OSMAN PA[E SARAJEVO DO GOLDING DOO - PODRA^UN TOPAL OSMAN PA[E SARAJEVO DO DEUTSCHER HANDWERK PLUS INDUSTRIESERVIS X DOO DOBRINJSKA ORION-LANE DOO SARAJEVO STUPSKA X 206. BH - MED DOO SARAJEVO TRG GRADA PRATO BB BB SARAJEVO X 207. [EHAR DOO SARAJEVO ^IKMA BB BB SARAJEVO X 208. "CONECTION" DOO SARAJEVO VOGO[]A X RAMIZA ALI]A BR A.T.E.L.K DOO SARAJEVO BULEVAR SARAJEVO X BRANILACA DOBRINJE K&DATA DOO HRASNICA PUT FAMOSA BR HRASNICA X 211. PHARMED DOO ALIPA[INA SARAJEVO X 212. UGRBH DOO SARAJEVO KOLODVORSKA 11A SARAJEVO X 213. A.D.E.-5 D.O.O. SARAJEVO ZAGREBA^KA SARAJEVO X 214. LD GROUP DOO FERDE HAUPTMANA SARAJEVO X 215. MAREX DOO SARAJEVO ADEMA BU]E SARAJEVO X 216. OTOKA DOO SARAJEVO SARAJEVO X BIJEDI]A BR MATRIX DOO SARAJEVO TEREZIJE BB BB SARAJEVO X 218. FONDACIJA "ISKRA ZNANJA" TEREZIJE BB BB SARAJEVO X 219. NATURAL HEALTH DOO SARAJEVO AUGUSTA BRAUNA SARAJEVO X 220. "SIDDI" DOO SARAJEVO TRGOVKE BR SARAJEVO DO "MAGNEX" DOO SARAJEVO SARAJEVO X BRANILACA SARAJEVA BR. 16/1 16/ MOVING-SCREEN D.O.O. SARAJEVO SARAJEVO X NEDIMA FILIPOVI]A METROPOLA MEDIA DOO SARAJEVO X BIJEDI]A FRANCUSKI PODRUM DOO SARAJEVO SARAJEVO X KOLODVORSKA BR. 11A 11A 225. KASKO TEAM DOO SARAJEVO BRANILACA SARAJEVA SARAJEVO X 226. ROTO MEDIA DOO AN\ELKA X 227. "PRIRODA I DRU[TVO" D.O.O. SARAJEVO SARAJEVO X RADI]EVA PROMOSTUDIO DOO SARAJEVO SARAJEVO X AZIZE [A]IRBEGOVI] BB BB 229. PIMS BH DOO BB X 230. VARADERO DOO SARAJEVO JO[ANI^KA BROJ VOGO[]A X 231. PRO LIGHT DOO SARAJEVO SARAJEVO X MUSTAFE LATIFI]A BR MARKETI DOO SARAJEVO BRA]E BEGI] SARAJEVO X 233. TAMAS DOO SARAJEVO BOJNI^KA X 234. TELCO DOO SARAJEVO X BIJEDI]A BR HIRON DOO SARAJEVO SMAJE [IKALA SARAJEVO X 236. ROCKO'S DOO SARAJEVO ZMAJA OD BOSNE SARAJEVO X 237. BUSINESS CENTAR GRBAVICA D.O.O. SARAJEVO HASANA BRKI]A SARAJEVO DO VIZUAL DOO SARAJEVO BORAK BR SARAJEVO X

7 Srijeda, Oglasni dio Broj 19 - Strana C.R.E.M DOO SARAJEVO FRA AN\ELA ZVIZDOVI]A SARAJEVO X 240. L.G.S.F. DOO SARAJEVO DR. SILVE X RIZVANBEGOVI] BB BB 241. STRANKA KOKUZA SARAJEVO SKENDERIJA SARAJEVO X 242. EXPRES MEDIA D.O.O. SARAJEVO BORAK SARAJEVO X 243. MATRIX UNO D.O.O. SARAJEVO IGMANSKA BB VOGO[]A X 244. MARMEX SHOP DOO SARAJEVO RAKOVI^KA CESTA X 245. UNITED VECTOR DOO SARAJEVO TEREZIJE BB PLATO KSC SKENDERIJA BB SARAJEVO X 246. TOTTI D.O.O. SARAJEVO HAKIJE TURAJLI]A SARAJEVO X 247. CREASOFT DOO SARAJEVO PIJA^NA X 248. ELAX D.O.O.GRA^ANICA BRANILACA GRADA BB GRA^ANICA X 249. QUATRO-INDAG DOO GRADA^AC KEREP BB GRADA^AC X 250. MIRM DOO TUZLA SLATINA TUZLA DO D.O.O. BALZAK TUZLA UL.ZLOKOVAC 6A,TUZLA 6A TUZLA X 252. SIS KOMERC DOO GRA^ANICA GRA^ANI^KIH GRA^ANICA X GAZIJA BB 253. SISKO TRADE DOO GRA^ANICA BRANILACA GRA^ANICA X GRADA BB 254. INFO-DIS DOO TUZLA UL.MIKELJE TE[I]A TUZLA X 255. RADIO-KAMELEON D.O.O. TUZLA TUZLA X UL. DR MILANA JOVANOVI]A BR HEMPRO DOO GRADA^AC SARAJEVSKA BB GRADA^AC X 257. B MARKETING DOO TUZLA MILANA TUZLA X JOVANOVI]A BR D.D. TUZLA MIJE KERO[EVI]A TUZLA X 259. GUMA T DOO TUZLA [I]KI BROD BB TUZLA X 260. MOVA DOO TUZLA ISMETA MUJEZINOVI]A TUZLA X 261. AUTO-MOTOR DOO TUZLA UL. FRANJEVA^KA TUZLA X 262. GRA\ANA SIN-SOL TUZLA X UL. ALEJE BOSANSKIH VLADARA BR GIPROM D.O.O. VUKOVARSKA TUZLA X 264. MARIO-M DOO TUZLA MEHE AZAPAGI]A TUZLA X 265. TUZLA-KVARC DOO 21 DECEMBAR BB BB TUZLA X 266. DOO SEP DOBOJ ISTOK KLOKOTNICA BB BB DOBOJ-ISTOK X 267. LAGER COM DOO TUZLA SEJDE TUZLA X KARAMEHMEDOVI]A DO BR ONE GROUP DOO BOSNE SREBRENE TUZLA X 269. MINIKA-COMERC D.O.O.TUZLA UL TUZLA X CRNOGOR^EVI]A KOMPROMIS D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE X MALINE BB BB 271. HOD DOO NENAVI[TE GRADA^AC X 272. MIKO KOMERC D.O.O. KALESIJA MEMI]I BB KALESIJA X 273. TRANSMONT DOO KLADANJ PATRIOTSKE LIGE KLADANJ X 274. PLASTIKA MUFTI] DOO PRIBAVA BB GRA^ANICA X 275. PROING-GRA\EVINAR DOO GORNJA TUZLA GORNJA TUZLA X A. SARA^EVI]A ACE BB 276. GLAMOUR D.O.O. TUZLA ALBINA TUZLA X HERLJEVI]A BR D.O.O. HAAMCO TUZLA PLANE TUZLA X 278. PZU BOSNAFARM-GROUP TUZLA TUZLA X ALBINA HERLJEVI]A AMOS D.D. TUZLA KOJ[INO TUZLA X 280. DEKOR DOO BANOVI]I BRANILACA BANOVI]A BANOVI]I X 281. [IRBEGOVI] DOO GRA^ANICA PATRIOTSKE LIGE BB GRA^ANICA X 282. D.O.O. RAINCIPROMET KALESIJA PRNJAVOR BB BB KALESIJA X 283. TPA GRAFOPAK DOO GRA^ANICA PATRIOTSKE LIGE GRA^ANICA X

8 Broj 19 - Strana 8 Oglasni dio Srijeda, A&A TEAM DOO ZA TRGOVINU I USLUGE TUZLA TUZLA X GOSTE LAZAREVI]A SAFETGRAD-AUTO [KOLA SPID D.O.O KALESIJA X OSLOBODILACA BB BB 287. REWEUS DOO LUKAVAC MAGISTRALNI PUT, LUKAVAC X BISTARAC BB 288. NETZ DOO GRADA^AC SARAJEVSKA BB GRADA^AC X 289. HERTI D.O.O. SREBRENIK HASANA KIKI]A BB BB SREBRENIK X 290. AGA-MONT DOO BRANILACA BOSNE BB LUKAVAC X 291. SUBA[I] DOO ^ELIKOVA^A BR GRADA^AC X 292. COBRA DOO SREBRENIK ]EHAJE BB SREBRENIK X 293. MELKI D.O.O. TUZLA 9. MAJA 2 TUZLA TUZLA X 294. BO-EX EXPORT-IMPORT DOO GRADA^AC GRADA^AC X SARAJEVSKA BB BB 295. DOO ZEJ]IROVI] ^ELI] ^ELI] BB ^ELI] X 296. DOO PLAMA TUZLA TU[ANJ TUZLA X 297. ]AGE D.O.O.TUZLA BRGULE BR TUZLA X 298. TI D.O.O. TUZLA MEHMEDALIJE MAKA DIZDARA B8, TUZLA X LAM1/9 B OKL TRADING DOO TUZLA [ABANA ZAHIROVI]A TUZLA X 300. BJELAV^ANKA DOO BJELAVE BB BB SREBRENIK X 301. MUJDI] PROM DOO SAPNA SAPNA BB BB SAPNA X 302. VDDF-SARAJLI] DOO HAJDAREVAC GRA^ANICA X 303. TEREZIJE D.O.O. TUZLA TUZLA X CENTAR SIPOREX BB 304. SULJKI] PRVA ULICA X 305. EDINKO DOO VRANOVI]I BB BB GRA^ANICA X 306. GROMEX CO DOO CENTAR SJENJAK BB BB TUZLA X 307. GUT-MAN DOO BREZE BR TUZLA X 308. RIVERA DOO RUDARSKA BR TUZLA X 309. STO DOO TUZLA STUPINE B-7/ TUZLA X 310. ROTMAR DOO TUZLA POLJANA TUZLA X 311. AC KAPETANOVI] D.O.O TUZLA TRNOVAC TUZLA X 312. NEWTEK D.O.O. LUKAVAC ULICA SARAJEVSKA LUKAVAC X 313. NEWTEK D.O.O. LUKAVAC ULICA SARAJEVSKA LUKAVAC X 314. [UBI DOO TUZLA UL.XVIII HRVATSKE BRIGADE DO BR TUZLA X 315. MENSGRADNJA DOO SAPNA KRALJEVI]I BB SAPNA X 316. BOSNIA VALVES DOO TUZLA BOSNE SREBRENE TUZLA X 317. ASZ-3 DOO TUZLA BRDO ^IKMA TUZLA X 318. TL-GRA\ENJE D.O.O. TUZLA UL. MITRA TRIFUNOVI]A TUZLA X U^E BR ATTIVO I ULICA 22 X DUO D.O.O. UL. VJEKOSLAVA TUNJI]A TUZLA X O BR MA[INOREMONT DOO BANOVI]I ^UBRI] BB BANOVI]I X 322. GASOLINE COMPANI X KOTORNICA BB BB 323. TRANS-WAX DOO KLADANJSKE BRIGADE KLADANJ X 324. AMATERI DOO SULTAN MEHMEDA 2 FATIHA BB BB GRA^ANICA X 325. KU[LAT-TEX DOO HENDEK BR TUZLA X 326. DU]AN DOO GRADA^AC TITOVA BB GRADA^AC X 327. MAJEVI^KI STUDENAC DOO TUZLA TUZLA X DONJA OBODNICA BB 328. IRMID DOO BOSNE SREBRENE BB BB TUZLA X 329. MONTE MONT DOO TUZLA TURALIBEGOVA TUZLA X 330. ALG GROUP DOO TUZLA-NAMJENSKI RA^UN TUZLA X VUKOVARSKA ALG GROUP DOO TUZLA VUKOVARSKA TUZLA X

9 Srijeda, Oglasni dio Broj 19 - Strana ZNANJE IMANJE SUHA P.O SUHA BB BB X 333. FENIX 2004 DOO KLADANJ GOJAKOVI]I BB BB KLADANJ X 334. TVORNICA KONFEKCIJE BORAC DD BANOVI]I BANOVI]I X BRANILACA BANOVI]A BERT-RO D.O.O. PEJE MARKOVI]A TUZLA X 336. DEMIRX TRANSPORTI DOO GRADA^AC CRVENO GRADA^AC X BRDO BB BB 337. LORINA DIZAJN DOO TUZLA LJEPUNICE BR TUZLA X 338. IZOMONT DOO GRADA^AC GRADA^AC X 339. PEK-PEGAZ DOO TUZLA UL. VUKOVARSKA TUZLA X 340. ZELEX DOO KLADANJ GOJAKOVI]I BB BB KLADANJ X 341. STM COMPANY GOSTELJA BR X 342. PELCER DOO GRADA^AC MIONICA II BB BB GRADA^AC X 343. KONMONT DOO TUZLA MEHMEDALIJE MAKA TUZLA X DIZDARA STUPINE B ALJO TRANS DOO GOJAKOVI]I BB KLADANJ X 345. TIRK TRANS DOO BRATELJEVI]I BB BB KLADANJ X 346. TIRK TRANS DOO BRATELJEVI]I BB BB KLADANJ X 347. DISCOVERY DOO GRADA^AC HUSEIN KAPETANA GRADA^AC X GRADA[^EVI]A BB BB 348. TUZLANSKI LIST DOO TUZLA TITOVA DO TUZLA X 349. HEBIR DOO GRADA^AC MIONICA III BB GRADA^AC X 350. SLOTER DOO TUZLA MAHMUTA BU[ATLIJE TUZLA X 351. POEMA D.O.O TRGOVINSKO DRU[TVO AHMET PA[E GRA^ANICA X BUDIMLIJE, GRADSKI BB 352. FORCA-MOX OSLOBO\ENJA BR X 353. OMERKI] COMPANY BANOVI]I DOO BANOVI]I SELO BB BANOVI]I X 354. FRUIT SHOP DOO TUZLA BRANILACA BOSNE BR TUZLA DO MALTA ING DOO KALESIJA SENADA MEHDINA INDUSTRIJ.ZONA BB KALESIJA X 356. DUNER COMPANY DOO BANOVI]I GRIVICE BB BB BANOVI]I X 357. "COEXPERT GRA^ANICA" DOO GRA^ANICA GRA^ANICA X BR^ANSKA MALTA MS SMAJI] CO DOO BANOVI]I ALIJE IZETBEGOVI]A BANOVI]I X 359. PLAST-ALTECH DOO GRADA^AC VARO[KA BB BB GRADA^AC DO TI.WEIN DOO TUZLA MEHMEDALIJE MAKA DIZDARA 1/9, STUPIN B TUZLA X 361. OKANOVI] TRANSPORT EP LEDENICE DONJE BB GRADA^AC X 362. NITROGRADNJA DOO TUZLA TUZLA X TUZLANSKE BRIGADE SISKO GROUP DOO GRA^ANICA GRA^ANICA X BRANILACA GRADA BB 364. ER-SA FRUIT DOO H.K. GRADA[^EVI]A BB GRADA^AC X 365. AUTO BLOK D.O.O TUZLA OSLOBODILACA SIMIN HAN BB TUZLA X 366. GRAPT OSE BB X 367. MIRMEL D.O.O. KLADANJ GOJAKOVI]I BB KLADANJ X 368. STANEX DOO ZENICA KRALJA TVRTKA I ZENICA X 369. BROKER DOO VISOKO UL. MUFTIJE VISOKO X NUMANAGI]A BR KOSOV^I]-KOMERC D.O.O. TE[ANJ [IJE BB TE[ANJ X 371. HM COMPANY D.O.O. MAGLAJ LIJE[NICA BB MAGLAJ X 372. TANIN DOO VISOKO ^EKREK^IJE BB BB VISOKO X 373. DOBOJKA D.O.O. DOBOJ-JUG MATUZI]I BB BB MATUZI]I X 374. RA^UNOVODSTVO DOO ZENICA HUSEINA ZENICA X KULENOVI]A TALI] KOMERC DOO ZENICA PEHARE ZENICA X

10 Broj 19 - Strana 10 Oglasni dio Srijeda, CELVIK- KISELJAK D.O.O. TE[ANJ DOLAC BB TE[ANJ X 377. OMNICOMMERCE D.O.O. [IJE [IJE BB TE[ANJ X 378. GRAPEK DD KAKANJ SEDME MUSLIMANSKE KAKANJ X BRIGADE CITARPRODUKT DOO VISOKO ZANATSKI CENTAR VISOKO X SEBILJ I SABIX BORIK DOO MAGLAJ TRE]A ULICA MAGLAJ X 381. ONIKS KOMERC D.O.O. BREZA BRANILACA BREZA X GRADA BB BB 382. SELIM DOO OLOVO BOSANSKA BB BB OLOVO X 383. SMAS DOO ZAVIDOVI]I ZLATNIH LJILJANA BB BB ZAVIDOVI]I X 384. GMK DD KAKANJ SELIMA EF. MERDANOVI]A BB KAKANJ X 385. RO[A D.O.O. TE[ANJ KRA[EVO BB BB TE[ANJ X 386. DOO TE[ANJ KRA[EVO BB BB TE[ANJ X 387. WORLD BUSINESS SUPPLIES DOO ZENICA ZENICA X KRALJA TVRTKA FIN BB X 389. EURO EXIM DOO BREZA RUDARSKA BB BB BREZA X 390. FAMUS GRADNJA DOO TE[ANJ KRALJA TVRTKA BB TE[ANJ DO PLANJAX DOO BOBARE BOBARE JELAH X 392. INTER PAK DOO ZENICA CRKVICE BR ZENICA X 393. AMRA TRADE DOO ZENICA M.S. SERDAREVI]A BR ZENICA X 394. KENOPROMET DOO ZENICA LUKOVO POLJE ZENICA X 395. DRVO-STIL DOO TE[ANJ DOBROPOLJE BB BB TE[ANJ X 396. G.T.D. DOO ZENICA FRA IVANA JUKI]A ZENICA X 397. OMEGA-PRODUCTION DOO TE[ANJ TITOVA BB TE[ANJ X JELAH BB 398. RK BOSNA VISOKO LUKE III A-2 A VISOKO X 399. TEHNO MEDIA DOO KAKANJ MELENTE BO[NJAKA KAKANJ X 400. GAME WORLD DOO TE[ANJ MUFTIJE TE[ANJ X MESUDA SMAILBEGOVI]A AD-BHCOMMERC DOO KAKANJ OSMANA KAKANJ X EF MERDANOVI]A BB BB 402. BUSINESS CAR S DOO ZGRADA X MOTELA SPLIT BB 403. TDX D.O.O. DOBOJ JUG MATUZI]I BB BB MATUZI]I X 404. BARI[I] D.O.O. ROSULJE-TE[ANJ ROSULJE BB TE[ANJ X 405. ASEL DOO ZENICA UL. ARMIJE BIH BR ZENICA X 406. SEJDINOVI] D.O.O. TE[ANJ MRTKOTI] BB BB TE[ANJ X 407. IRIS COMPANY DOO TE[ANJ KRNDIJA BB BB TE[ANJ X 408. EUROTEHNA DOO TE[ANJ MEKI[ BB BB TE[ANJ X 409. TRAFIK DOO KAKANJ ALIJE IZETBEGOVI]A L KAKANJ X 410. EURO LOGISTIC DOO TE[ANJ KRA[EVO BB BB TE[ANJ X 411. GM-AC DOO KAKANJ SELIMA KAKANJ X EF MERDANOVI]A BB BB 412. MAT-PROM DOO TE[ANJ ROSULJE BB BB TE[ANJ X 413. MPS-PRODUKT DOO KAKANJ BRANILACA BB BB KAKANJ X 414. KAKANJ-TRADE DOO KAKANJ MEHMEDA KAKANJ X SKOPLJAKA STELLA TOURS DOO VISOKO DONJE ROSULJE VISOKO X 416. KANI DOO BEGOV HAN BB BB X 417. Z&B COMPANY DOO TE[ANJ KRNDIJA BB TE[ANJ BB TE[ANJ X 418. BRANELI DOO ZENICA UL. DO BROJA ZENICA X 419. BAAS-AUTO DOO VISOKO UVORI]I BB BB VISOKO X 420. INNEL PLUS DOO KAKANJ ALIJE IZETBEGOVI]A LAM. NIZ C C KAKANJ X 421. EUROCAR DOO BB USORA JELAH X 422. TUKI] COMMERCE DOO TE[ANJ [IJE BB BB TE[ANJ X 423. TEMPO TRADE DOO ZENICA SARAJEVSKA ZENICA X

11 Srijeda, Oglasni dio Broj 19 - Strana ROAD RUNNER DOO ZENICA MUHAMEDA SEIDA ZENICA X SERDAREVI]A AS-COMPANI DOO KAKANJ 7. MUSLIMANSKE BB BB KAKANJ X 426. STAR-COMERC DOO VISOKO ^AJENGRADSKA BB VISOKO X 427. AUTO HM DOO KAKANJ BRANILACA BB BB KAKANJ X 428. TREND COMMERCE DOO VISOKO INDUSTRIJSKA ZONA OZRAKOVI]I BB VISOKO X 429. PROHASKA-^S DOO KAKANJ ALIJE IZETBEGOVI]A BB KAKANJ X 430. ASMER-GRADNJA DOO KAKANJ V DIVIZIJE NOP-A BB BB KAKANJ X 431. KOSOV^I] GROUP D.O.O. TE[ANJ [IJE BB TE[ANJ X 432. CENTRUM LINE DOO KAKANJ UL. SELIMA EF. MERDANOVI]A KAKANJ DO SOKO-TVORNICA TRANSMISIJA DOO MOSTAR MOSTAR X RODO^ BB BB 434. RULLMO DOO MOSTAR BB BB MOSTAR X 435. MAM DOO MOSTAR SPLITSKA MOSTAR X 436. AGENCIJA REDARSTVENIK DOO MOSTAR MOSTAR X KRALJA ZVONIMIRA 19A 437. BALKANIKA DOO KONJIC SELJANI BB KONJIC X 438. BATAN-IMB DOO MOSTAR JASENICA BB BB MOSTAR X 439. AGROS-F1 DOO KONJIC KOLONIJA BB BB KONJIC X 440. RIVA TOURS DOO NERETVANSKA NEUM X 441. EURO-TRADE CO DOO MOSTAR BRA]E BRKI]A MOSTAR X 442. CENTAR ZA PREVENCIJU OVISNOSTI MOSTAR DR. ANTE STAR^EVI]A MOSTAR X 443. HOTEL ERO MOSTAR DR. ANTE STAR^EVI]A BB MOSTAR DO KERAMETAL-STILL DOO MOSTAR GORANA^KA MOSTAR X 445. GARDEN DOO MOSTAR BUNA BB BB MOSTAR X 446. LARIX DOO KONJIC ^ELEBI]I BB BB KONJIC X 447. FRUTOL DOO KONJIC ^ELEBI]I BB BB KONJIC X 448. ACCOM-HERC DOO MOSTAR BI[]E POLJE BB MOSTAR X 449. MIKROKREDITNA FONDACIJA PRIZMA SARAJEVO SARAJEVO X BISTRIK MEDRESA DRU[TVO SAN GARDENIA DOO MOSTAR MOSTAR X KNEZA VI[ESLAVA JUKEBOX DOO MOSTAR ILI]KA MOSTAR X 452. FEROSIROVINA D.O.O. MOSTAR PUT ZA ORLAC BB BB MOSTAR X 453. MIN KAKTUS DOO MOSTAR JASENICE 97 D 97D MOSTAR X 454. MARAL DOO MOSTAR DR. ANTE STAR^EVI]A MOSTAR X 455. SOKO ZRAKOPLOVSTVO DD MOSTAR RODO^ BB MOSTAR X 456. MI^EL DOO MOSTAR VOJNO BB MOSTAR X 457. DOMOGRADNJA DOO MOSTAR CIM SMR^ENJACI MOSTAR X 458. INTER-CAT DOO BI[]E POLJE BB BB MOSTAR X 459. NISTI DOO STOLAC DONJI JASO^-CRNI]I BB STOLAC X 460. GO COMPANY DOO MOSTAR K PETRA KRESIMIRA MOSTAR X PC RONDO BB 461. ARMEX DOO MOSTAR TRG IVANA KRNDELJA MOSTAR X 462. TERMOKLIMA DOO MOSTAR SPLITSKA MOSTAR X 463. METAL TRADE D.O.O. MOSTAR MOSTAR X KRALJA TOMISLAVA MAJA-M DOO MOSTAR DRUGE BOJNE RUDNI^KE BB MOSTAR X 465. M-MAESTRO DOO MOSTAR KRU[EVO BB BB MOSTAR X 466. MPP ZLATNA DOLINA DOO STOLAC KNEZA MIHAJLA STOLAC X VI[EVI]A PODGRAD BB 467. MONERA DOO MOSTAR ZAGREBA^KA MOSTAR X 468. AC KLIMA DOO BRA]E MOSTAR X 469. EUROPTIKA DOO MOSTAR HRVATSKE BR MOSTAR X

12 Broj 19 - Strana 12 Oglasni dio Srijeda, NEETO DOO MOSTAR RA[TANI BB MOSTAR X 471. JAMIS-PROMET DOO ILI]I MOSTAR X 472. FLE[-[PED DOO MOSTAR VUKOVARSKA MOSTAR X 473. "I FOOD" DOO MOSTAR DONJA BB MOSTAR X 474. BRANEX DOO BUSOVA^A TISOVA^KA BUSOVA^A DO AGI] D.O.O. KONATUR 2D 2D TRAVNIK X 476. MARKOVI] EXPORT IMPORT PJ NO1SARAJEVO SARAJEVO X ADEMA BU]E M&P TRADE DOO VITEZ JOZE \OKCA BB BB VITEZ X 478. T&M INTER[PAR DOO KRE[EVO POLJE BB BB KRE[EVO X 479. SB FARM D.O.O. TRAVNIK ALEJA KONZULA TRAVNIK X 480. SB FARM D.O.O. TRAVNIK ALEJA KONZULA TRAVNIK X 481. JUTRO DOO KRE[EVO FRA GRGE MATI]A KRE[EVO X 482. VITING D.O.O. VITEZ S.S. KRANJ^EVI]A VITEZ X 483. MATO-COMMERCE DOO KRE[EVO TROSKA BB KRE[EVO X 484. ZEMLJORADNI^KA ZADRUGA VISO^ICA KRE[EVO KRE[EVO X FRA GRGE MARTI]A KARTAL VITEZ DOO PO^ULICA BB BB VITEZ X 486. VIZURA DOO FOJNICA KRALJA TVRTKA FOJNICA X 487. PE-MA COMMERCE DOO VITEZUL. KULINA BANA BB BB VITEZ X 488. GROM-L D.O.O. VITEZ VU^JACI, LAMELA C VITEZ DO B-TOURS DOO KISELJAK ZENI^KA CESTA BB BB KISELJAK X 490. SANESKO DOO SARAJEVO KOLODVORSKA 11A 11A SARAJEVO X 491. TEPIH SAN DOO BUSOVA^A KAONIK BB BB BUSOVA^A X 492. DOMUS D.O.O. HIMZE ]UREVCA X 493. [OK^EVI] D.O.O. ORA[JE JUG III BB ORA[JE X 494. G.P. TIIM DOO SANSKI MOST MUSE ]AZIMA ]ATI]A BB SANSKI MOST X 495. ANGORA DOO DONJI KAMENGRAD SANSKI MOST X 496. ENCOM ALU-FERO-PLAST DOO SANSKI MOST SANSKI MOST X INDUSTRIJSKA ZONA BB 497. STANDARD-M,SANSKI MOST BANJALU^KA SANSKI MOST X 498. TEHNO-PEK DOO BIHA] PRIVILI^KA BB BB BIHA] X 499. DURAK - KOMERC DOO BIHA] SULEJMANA VELI^ANSTVENOGA BB BB BIHA] X 500. PU[KAR - CO DOO CAZIN LOJI]KA BB BB CAZIN X 501. FIKO-TERM DOO CAZIN BA[^E BB CAZIN X 502. TANK-COMERC DOO SANSKI MOST DONJI SANSKI MOST X KAMENGRAD 28A 503. DOO ELSA-TRANS BOSANSKI PETROVAC KOZARA^KA BB BOSANSKI PETROVAC X 504. GRGI]I D.O.O. SANSKI MOST GORNJI KAMENGRAD SANSKI MOST X 505. INAT-REKI] DOO NAPRELJE BB BB SANSKI MOST X 506. ULJARA ALEM DOO BIHA] IRFANA BIHA] X LJUBIJANKI]A ELEKTRO DOO BANJALU^KA SANSKI MOST X 508. BRA]A KALTAK DOO RIPA^ RIPA^ X 509. PRODIST DOO SANSKI MOST TRG LJILJANA BB BB SANSKI MOST X 510. [AR^EVI] DOO SANSKI MOST ^APLJE BB SANSKI MOST X 511. DOO CAZIN GORNJA KOPRIVNA CAZIN X 512. JAKUPOVI] SANSKI MOST X 513. ALPELLA DOO,SANSKI MOST DONJI KAMENGRAD SANSKI MOST X 514. KALEM D.O.O. PRIJEDORSKA SANSKI MOST X 515. ASTRA-E DOO BULEVAR 7. KORPUSA BB BB SANSKI MOST X 516. YEZERKA - MILEX DOO BOSANSKA KRUPA JEZERSKI JEZERSKI X 517. AGRO SIEBEN DOO SANSKI MOST INDUSTRIJSKA ZONA [EJKOVA^A BB SANSKI MOST X

13 Srijeda, Oglasni dio Broj 19 - Strana SPLONUM DD SANSKI MOST MUSE ]AZIMA SANSKI MOST X ]ATI]A BB 519. DOO H-M-S VAHIDBEGOVA BB BB SANSKI MOST X 520. LIMARSTVO DOO CAZIN [TURLI] CAZIN X 521. MEDIAGRAF D.O.O. SANSKI MOST PRIJEDORSKA SANSKI MOST X 522. VRBANJA DOO SANSKI MOST HASANA KIKI]A SANSKI MOST X 523. KORKARI] D.O.O. SANSKI MOST BANJALU^KA SANSKI MOST X 524. E-RKG DD BIHA] JABLANSKA BB BB BIHA] X 525. KAL-M-[PED DOO,SANSKI MOST OKRE^ BB SANSKI MOST X 526. DOO IGMIT VELIKA KLADU[A NURIJE POZDERCA BB VELIKA KLADU[A X 527. DIVEL DOO SANSKI MOST KRKOJEVCI BB SANSKI MOST X 528. BURNI] KOMERC DOO BANJALU^KA SANSKI MOST X 529. FBI DOO CAZIN RA[TELA BB CAZIN X 530. IDA - COMERC DOO PU[KARI CAZIN X 531. STYROTHERM DOO CAZIN LOJI]KA BB CAZIN X 532. FADING COMMERCE DOO SANSKI MOST SANSKI MOST X [EJKOVA^A BB BB 533. G.H.R.M DOO CAZIN RUJNICA CAZIN X 534. KASUPOVI] DOO BIHA] MEHMEDA BIHA] X KOLAKOVI]A "ERC-[PED" DOO CAZIN RASIMA DELI]A CAZIN X 536. EXICON EXPORT-IMPORT CONSALTING DOO BIHA] X MIROSLAV BB BB 537. HERC-COMMERCE D.O.O. BIHA] PRITOKA BIHA] X 538. LAMAX DOO BIHA] MUHSIMA RIZVI]A BIHA] X 539. DRVO-PRERADA DOO BIHA] VELIKO BB BIHA] X 540. DOO GOSIN-COMERC VELIKA KLADU[A VELIKA KLADU[A X VII KORPUS DOO AUTO HAZARD VELIKA KLADU[A TRNOVI VELIKA KLADU[A X 542. CAR-AUTO DOO,SANSKI MOST [EJKOVA^A BB BB SANSKI MOST X 543. MGR LIFE DOO OSLOBODILACA BR SANICA GORNJA X 544. TKC - ANDY DOO CAZIN MALA LISA BB CAZIN X 545. MICRONET DOO BIHA] PRVI PRILAZ [AKIRA KURT]EHAJI]A BIHA] X 546. MIMAR DOO CAZIN DONJA KOPRIVNA CAZIN X 547. TO^EV DOO BIHA] JABLANSKA BB BIHA] X 548. MKM BUSSINES DOO,S.MOST ZANATSKI CENTAR, SANSKI MOST X VKB POSLOVNI PROST II 549. DEL DOO BIHA] PRILAZ JABLANSKOJ BIHA] X 550. LUBRICANTS SAN OIL DOO, SANSKI MOST SANSKI MOST X 10 OKTOBAR BB SANSKI MOST SANSKI MOST D.O.O. NEUES HAUS SANSKI MOST BULEVAR SANSKI MOST X 7. KORPUSA L-2 L DOO RAD PUTEVI BIHA] M.[.KURT]EHAJI]A BB BIHA] X 555. AGRO-PODOVKA D.O.O. SANSKI MOST BULEVAR SANSKI MOST X 7 KORPUSA BB 556. STARI HOTEL D.O.O. BANJALU^KA SANSKI MOST X 557. ALE[ BOY D.O.O. KLJU^ BRANILACA BIH KLJU^ X 558. IDEJA - STIL DOO MAHALA BIHA] X 559. KASAP D.O.O. CAZIN GNJILAVAC BB CAZIN X 560. KASAP D.O.O. CAZIN-NAMJENSKI RA^UN CAZIN X GNJILAVAC BB 561. DRVO-SANA D.O.O. SANSKI MOST BULEVAR VII SANSKI MOST X KORPUSA LAMELA A BB 562. IMOBILIARE BEGANOVI] DOO CAZIN MALA LISA BB CAZIN X 563. TURBO-S D.O.O. CAZIN POLJE BB BB CAZIN X

14 Broj 19 - Strana 14 Oglasni dio Srijeda, SEGMENT-M D.O.O. SAFETA HIDI]A BB BOSANSKI PETROVAC DO EURO-VENT DOO CAZIN 5.KORPUSA BB CAZIN X 566. EKO [AMPINJON,CAZIN PRKOS CAZIN X 567. ECO HAZARD DOO TRNOVI BB VELIKA KLADU[A X 568. LIBARE RAW MATERIALS DOO CAZIN MALA LISA BB CAZIN X 569. M-KAL-[PED D.O.O. SANSKI MOST HUSIMOVCI BB BB SANSKI MOST X 570. "ARES" D.O.O. BIHA] 5. KORPUSA BIHA] DO AUTOKU]A LIJANOVI]I DOO [IROKI BRIJEG [IROKI BRIJEG X VISOKA GLAVICA BB 572. LIO TRANS DOO [.BRIJEG FRA DOMINIKA [IROKI BRIJEG X MANDI]A BB BB 573. MI LIJANOVI]I DOO [IROKI BRIJEG [IROKI BRIJEG X VISOKA GLAVICA BB 574. UNIMAR DOO POSU[JE RASTOVA^KO POLJE BB POSU[JE X 575. KAMIN DOO POSU[JE M.BRIG BB BB POSU[JE X 576. AURO DOO LJUBU[KI BANA JELA^I]A BB LJUBU[KI X 577. DIG DOO GRUDE A.B. [IMI] GRUDE X 578. SAPOLI DOO POSU[JE BATIN KAMENICA POSU[JE X 579. VRILOTEX DOO GRUDE GRUDSKO VRILO BB BB GRUDE X 580. EPA-NOVA DOO [IROKI BRIJEG TRNSKA CESTA [IROKI BRIJEG X 581. VAMARIG DOO [IROKI BRIJEG LJUTI DOLAC BB [IROKI BRIJEG X 582. INTERAGRO DOO LJUBU[KI A. STEPINCA LJUBU[KI X 583. GALINA DOO [IROKI BRIJEG JARE BB BB [IROKI BRIJEG X 584. M-MARK DOO BIOGRACI BB BB [IROKI BRIJEG X 585. MIMAKRI DOO GRUDE PODKRSTINA- SOVI]I BB GRUDE X 586. MIK DOO ZA PRO.GRA\EVNIH OKOVA KUPRES JURE I KUPRES X BOBANA BB-INDUSTIJSKA ZONA BB 587. AZ EKO FLORA KUPRES PUT LJEKOVITOG BILJA BB BB KUPRES X 588. MABIJO-LJUBAS DOO TOMISLAVGRAD RO[KO POLJE BB BB TOMISLAVGRAD X 589. JOKA DOO GLAMO^ DR ANTE STAR^EVI]A BB BB GLAMO^ X 590. VILDANA SZRF NUSRETA [I[I]A SARAJEVO X 591. SZR EL-HALDGEN VL. NEVJESTINA SARAJEVO X 592. TR FA VL.ZAHIRAGI] EDIN VITKOVAC SARAJEVO X 593. STR TABAK LADEN ALMASA SARAJEVO X SKENDER PA[INA BR SZR ESO SARAJEVO PORODICE FOHT SARAJEVO X 595. SZD SJAJ VL. [ALJI] SENAD ISAKA SARAJEVO X SAMOKOVLIJE STR NELA VL. JELA[KOVI] SANELA ALEJA LIPA SARAJEVO X 597. CVJE]ARA MAK VL. SULJAGI] FAHRUDIN SARAJEVO X TELALI-BOKS BR.P KURTOVI] SABIHA, STR BILJNI SHOP NATUR SARAJEVO X KO[EVO CAFFE BAR SOS SUR GABELINA SARAJEVO X 600. STR "SAN" VL. FATI] FATIMA SARAJEVO SARAJEVO X GETEOVA BR SZR "EKOCOPY" VL. PA[I] ENES, SARAJEVO SARAJEVO X FERHADIJA BR STR MARKET SAN ILIJA[ 126.ILIJA[KE BRIGADE ILIJA[ X 603. STR BAJA VL. KUVA^ MLA\EN BIJEDI]A SARAJEVO X 604. SUR GOSTIONICA BRA]A BERLINCI SARAJEVO X 605. STR "HS" VL. KADI] SENIJA SARAJEVO SARAJEVO X KOVA^I BR OBRTNI^KA FRIZER. RADNJA "ASM-STUDIO" TRG NEZAVISNOSTI SARAJEVO X

15 Srijeda, Oglasni dio Broj 19 - Strana S.T.R."ADANEX" BIJEDI]A BB SARAJEVO X TCHECOPROM BOX 1 BB 608. STR BECA 2 VL. HRVAT SEDINA SARAJEVO SARAJEVO X IMAMOVI]A BR SZR KEBE SARAJEVO AZIZE [A]IRBEGOVI] BB BB SARAJEVO X 610. SOD TROKEN BAU SARAJEVO STRELJA^KA SARAJEVO X 611. ADVOKAT ^ILI] BAJRO KARPUZOVA BR SARAJEVO X 612. STR MEL VL.HERO ELVEDIN SARAJEVO SARAJEVO X AVDE SMAJLOVI]A KOLIBA JELIK SUR VL. KALKAN FIKRET SARAJEVO X ILIJA[-NI[I]I BB BB 614. STR ALMA VL. TIRAK MUZAFER ABDURAHMANA SARAJEVO X SIRIJE SUR PIZZERIA RENE VL. LA^EVI] KEMAL HIMZE POLOVINE SARAJEVO X 616. STR FRESH VL. SMAJE [IKALA SARAJEVO X 617. STR BAMBI VL. HERO SADETA SARAJEVO SARAJEVO X PORODICE RIBARA OBRTNI^KA RADNJA STELLA 2 I X DR. SILVE RIZVANBEGOVI] DO BR. 32 DO SZR "PRO-AL" VL.RAMADANI-SULJAGI] HEDIJA SARAJEVO X GRBAVI^KA BB BB 620. S.Z.D AI SYSTEME VL DEMIROVI] MELITA TREBINJSKA SARAJEVO X 621. SUR-PIZZERIA I FAST-FOOD LA SCALA SARAJEVO X MERHEMI]A TRG UR SLASTI^ARNICA "HANI", VLASNIK ALIBA[I] SUADA, SARAJEVO KOLODVORSKA BR SARAJEVO X 623. TR FIKO VL. [EVALA HASANOVI] OBALA SARAJEVO X KULINA BANA BB BB 624. ZY SAMOSTALNA ZANATSKA FRIZERSKA RADNJA SARAJEVO X MERHEMI]A TRG BR SZR GRAFI^AR BIROGRAFIKA, MUSTAFI] MARIO SARAJEVO X PAROMLINSKA AGENCIJA NUR SARAJEVO ISPOD ORAHA SARAJEVO X 627. SUR PIZZERIA I BISTRO "BARBAROSA" SARAJEVO X HASANA BRKI]A OR VESNI] BAU VL. VESNI] ESMA GORANA X ^I[I]A SUR CAFFE BAR "VALENTINO" VL. GRBO KEMAL SARAJEVO X ALEJALIPABBBB 630. TR TRAFIKA AS VL. ZUKI] MUHIDIN SARAJEVO X ZVORNI^KA BB BB 631. STR VA[ DOM VL. TELAREVI] SEMIR SARAJEVO SARAJEVO X FRANJE KLUZA DO BR. 3 DO SOD AGENCIJA AL-AM BLEKI] SARAJEVO X TREBEVI]KA STR IRMA VL. TIRAK ALMA SARAJEVO SARAJEVO X ABDURAHMANA SIRIJE BR TRGOVA^KA RADNJA SAN BRATUNA^KA SARAJEVO X 635. OD VIPLEX VL.VITKOVI] PETKO SARAJEVO SARAJEVO X PRVOMAJSKA UR TUNEL VL.MA[OVI] MIRSAD, SARAJEVO SARAJEVO X KOLODVORSKA 11-A 11-A 637. OR SALA[ SARAJEVO RAFAELA GAONA DO BR SARAJEVO X 638. UR THE OLD BELL PUB VL. KULIN ALDIJANA SALIHA MUVEKITA BR SARAJEVO X 639. SOR PEKARA RAZA, VL. MURATOVI] AMELA, SARAJEVO X SARAJEVO LOGAVINA PRENO]I[TE " HOME SWEET HOME" S. H. MUVEKITA BR SARAJEVO X

16 Broj 19 - Strana 16 Oglasni dio Srijeda, UR PIZZERIA CASA MM, VL. ^ORBO MINELA SARAJEVO X HASANA BRKI]A TR RIAD. ^ - VL. ^ANTRO RIJAD, SARAJEVO SARAJEVO X IZA HRIDA TR SRETNO VL. HASI] ELVIS OLOVSKA SARAJEVO X 644. UR APETITO VL. ELVEDIN IVE ANDRI]A DO BR SARAJEVO X 645. UR VRSTE OTOKA VL. NAGIB [AINI SARAJEVO GRADA^A^KA SARAJEVO DO TR DRIVE IN SHOP VL.MAVRI] ALMIR SARAJEVO KOVA^I SARAJEVO X 647. ZANATSKA RADNJA AUTOELEKTRI^AR VL. PAPAC X MAGISTRALNI PUT BR ZLATARSKA RADNJA ZLATAR VL. AZAPAGI] AMIR X ALIJE IZETBEGOVI]A BR CAFFE SLASTI^ARNA EVROPA VL. BAJRAMI Z TUZLA X GRADSKA UGOSTITELJSKA RADNJA INDEX SLATINA TUZLA X CENTAR BB BB 651. UNI PLAST S.Z.R.VL. SALIHBA[I] M.]AZIMA GRA^ANICA X ]ATI]A BR SZR ELEKTROPLAST MEJDANI] BB BB GRA^ANICA X 653. TR A&M KOMERC, VL. KLJU^ANIN DEVLETA KALESIJA X MILJANOVCI BB BB 654. SZR "BEGI]", VL. BEGI] NERMINA GRADA^AC GRADA^AC X [EHITLUCI BB BB 655. TR BUTIK EKSKLUZIV VL.[U]UR AN\A TUZLA X TC BB, TUZLA BB 656. PEKARA"ZMAJ OD BOSNE" VL. KAJDOM^AJ ALJI GRADA^AC X JOSIPA [IBERA BB 657. FARMA MUZNIH KRAVA VL FA^I] VAHID GRADA^AC X MIONICA BB BB 658. ZANATSKA RADNJA VL. HAMZI] EGBER TUZLA X RPC INKUBATOR BB BB 659. TR NECTAR BANOVI]I JEZERO BR BANOVI]I X 660. UR CAFFE-BAR CALCIO VL. KARI] SMAJIL BANOVI]I X ALIJE IZETBEGOVI]A BR EUROBILANS VL.FEJZI] AHMET F.J.[PANCA TUZLA X 662. OBRTNI^KA RADNJA MESNICA ZAHIROVI] TUZLA X RUDARSKA SERVIS ZA ^I[]ENJE ALEX JURE KERO[EVI]A NR TUZLA X 664. UR LIMENKA ALIJE IZETBEGOVI]A BB BB BANOVI]I X 665. FARMA "BILAJAC" VL. BILAJAC MURIS MIONICA 3 BB BB GRADA^AC DO TR BUTIK "MAJA-MILA" VL. INKI] JASMIN GRADA^AC X BB BB 667. TR AM VL. HRNJI] TOPLI^KA BR. 8 8 X 668. UR CAFFE BAR ZVIJEZDA, BANOVI]I BANOVI]I X ALIJE IZETBEGOVI]A BR CAFFE BAR SUR "BORSALINO" VL. OMERDI] F. STJEPAN POLJE BB BB GRA^ANICA X 670. OBRTNI^KA RADNJA PROREZ DRVETA BEGI] DOBO[NICA VL. BEGI] ADMIR DOBO[NICA BB LUKAVAC X 671. TR MOBI SHOP VL. TERZI] PRVA ULICA, HIPERMARKET BINGO BB X 672. TRGOVINSKA RADNJA IDEA ZENICA ZENICA X [TROSMAJEROVA SZR IDEA ZENICA [TROSMAJEROVA ZENICA X 674. SUR CAFFE BAR JASMIN ZENICA BISTUA ZENICA X NUOVA 5A 5A 675. TR EM KAKANJ BI^ER BB BB KAKANJ X

OBJAVE. Srijeda, godine SARAJEVO ISSN Godina XX - Broj 66 UNION BANKA DD SARAJEVO

OBJAVE. Srijeda, godine SARAJEVO ISSN Godina XX - Broj 66 UNION BANKA DD SARAJEVO Godina XX - Broj 66 Srijeda, 28. 8. 2013. godine SARAJEVO ISSN 1512-7079 UNION BANKA DD SARAJEVO SLU@BENE OBJAVE SPISAK INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA ZA JULI 2013. GODINE Red. broj Naziv Sjedi{te

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

TRATORES - COLHEITADEIRAS

TRATORES - COLHEITADEIRAS TRATORES - COLHEITADEIRAS Nomenclatura de Aplicação Gir - Girabrequim Alt - Alternador BA - Bomba de Água CVA - Comando de Válvulas ACD - Ar Condicionado DH - Direção Hidráulica abr/13 KORAX DIMENSIONAL

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013 Ledelse for fremtiden VIRKE, 7. November 2013 Vi fikk til olje... Vareeksport Petroleumsressurser Vi fikk til olje kunnskap er neste utfordring Vareeksport Petroleumsressurser Nasjonalformue Kunnskap og

Detaljer

CENOVNIK. Na dan: BITER LEMON 0.5 PET Kom 42,50 51, BITTER LEMON 0.

CENOVNIK. Na dan: BITER LEMON 0.5 PET Kom 42,50 51, BITTER LEMON 0. VEGU-STAR D.O.O. 11000 Beograd, Surcinski put 9k Telefon 011/2260-706 011/2164-908 E-mail vegustar@gmail.com Web www.vegustar.com PIB 101665060 Matični broj 17095498 Šifra delatnosti 4719 CENOVNIK Na dan:

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

Digitale kanaler (TV + Radio)

Digitale kanaler (TV + Radio) Tabellen under gir deg oversikt over hvor TV-kanalene er plassert i kanallisten. Plasser som ikke er i bruk vil ikke være synlig i kanallisten på din dekoder. Digitale kanaler (TV + Radio) Kanal Plass

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

DOMAĆINSTVO. SMM RODA COMPANY d.o.o. 652, 653, 654, 657, 658

DOMAĆINSTVO. SMM RODA COMPANY d.o.o. 652, 653, 654, 657, 658 SMM RODA COMPANY d.o.o. DOMAĆINSTVO Proizvodi za domaćinstvo su proizvedeni od kvalitetnih polimera visoke čistoće, po veoma ekonomičnim cenama. Asortiman obuhvata sirkove i plastične metle, četke za domaćinstvo,

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

ALMA TOURISM TERMS & CONDITIONS VALID FROM (20 16/ /1 ) TO (20 16/ / ) TEHRAN OFFICE NO

ALMA TOURISM TERMS & CONDITIONS VALID FROM (20 16/ /1 ) TO (20 16/ / )  TEHRAN OFFICE NO REVISORY SPECIAL PA C K A GE 2 VALID FROM (20 16/ /1 ) TO (20 16/ / ) ALMA TOURISM TERMS & CONDITIONS - 1 28 0 3 50 1100 3 50-2 - 3 3 2 1 2014 12 2-4 10 15 4 20 5 YAHOO ID: ALM A.RESERVAT I ON 5 (M S.A

Detaljer

Kanal Plass Frekvens Symbolrate Modulasjon NRK1 HD 1 362 6,952 256QAM NRK2 HD 2 362 6,952 256QAM NRK3 HD 3 362 6,952 256QAM

Kanal Plass Frekvens Symbolrate Modulasjon NRK1 HD 1 362 6,952 256QAM NRK2 HD 2 362 6,952 256QAM NRK3 HD 3 362 6,952 256QAM 1 of 6 2015-05-09 21:24 Tabellen under gir deg oversikt over hvor TV-kanalene er plassert i kanallisten. Plasser som ikke er i bruk vil ikke være synlig i kanallisten på din dekoder. HD-kanaler vil kun

Detaljer

Kanal Plass Frekvens Symbolrate Modulasjon. NRK1 Østlandssendingen 1 330 6,952 256QAM NRK1 HD 2 362 6,952 256QAM NRK2 HD 3 362 6,952 256QAM

Kanal Plass Frekvens Symbolrate Modulasjon. NRK1 Østlandssendingen 1 330 6,952 256QAM NRK1 HD 2 362 6,952 256QAM NRK2 HD 3 362 6,952 256QAM 1 of 6 2014-03-09 23:05 Tabellen under gir deg oversikt over hvor TV-kanalene er plassert i kanallisten. Plasser som ikke er i bruk vil ikke være synlig i kanallisten på din dekoder. HD-kanaler vil kun

Detaljer

CENOVNIK KAMA Dimenzija Model Dezen CENA (din) CENA +PDV

CENOVNIK KAMA Dimenzija Model Dezen CENA (din) CENA +PDV KAMA CENOVNIK KAMA Dimenzija Model Dezen CENA (din) CENA +PDV PUTNIČKE I POLUTERETNE GUME 135/80 R12 KAMA 503 Zimska 3,112.00 3,734.40 135/80 R12 KAMA 204 Letnja 1,983.00 2,379.60 175/70 R13 KAMA BREEZE

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 1 31. Tor 2. Tor & 4 پ0 11. Mtt. Hv 4 &پ0 11. Mtt. Hv 41. Mtt Hj Alltd Vank (dansk kst) L J hj all td ud L jeg vl op J hj all td ud jeg vl op van k spپ0ٹ3n luk mt van k spپ0ٹ3n luk mt Je su f hm l tl dt

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l & # K K K 10 K K K K K K K K K K K K K K K Nei nه smi er han ti a e va re en ter som han m ter og han rem? # J ˆ_ med strand Tra a a a a a ˆ_ J J a a a a a a J J J J J J & # > > > > # 2 4 J J ˆ ˆK J K

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S G a s s E n e rg i k o n fe ra n s e, 1 0. J u n i 2 0 0 9 E v a S o ls k jæ r B o x a s p e n In n h o ld O m M iljø In n o v a s jo n C O 2

Detaljer

Kondisjonstest. Algoritmer og datastrukturer. Python-oppgaver. Onsdag 6. oktober Her er noen repetisjonsoppgaver i Python.

Kondisjonstest. Algoritmer og datastrukturer. Python-oppgaver. Onsdag 6. oktober Her er noen repetisjonsoppgaver i Python. Algoritmer og datastrukturer Kondisjonstest Python-oppgaver Onsdag 6. oktober 2004 Her er noen repetisjonsoppgaver i Python. Som alltid er den beste måten å lære å programmere på å sette seg ned og programmere

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Ibis Deira City Centre 2* Ibis Port Saeid, Deira, Dubai. Ibis Al Rigga 2* Ibis Mall Of The Emirates 2*

Ibis Deira City Centre 2* Ibis Port Saeid, Deira, Dubai. Ibis Al Rigga 2* Ibis Mall Of The Emirates 2* Room Type Basis Single Double ExBed Child Validity Ibis Deira City Centre Ibis Port Saeid, Deira, Dubai Ibis Al Rigga Ibis Al Rigga Rd., Deira, Dubai Standard Room 275.00 - - Standard Room 275.00 - - Ibis

Detaljer

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng Trần Thành Minh Phan Lưu iên - Trần Quang Nghĩa H ÌNH H Ọ 10 h ư ơng. Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng http://www.sasangsng.cm.vn/ Save Yur Time and Mney Sharpen Yur Self-Study Skill Suit Yur Pace hương. Tích

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

A1 HRVATSKA LIGA ZA ŽENE 2015/16

A1 HRVATSKA LIGA ZA ŽENE 2015/16 A1 HRVATSKA LIGA ZA ŽENE 2015/16 STATISTIKA NAJBOLJIH 20 IGRAČICA - REGULARNI DIO SEZONE VALORIZACIJA (INDEX): IGRAČICA KLUB UT IND IND/U 1. RAMLJAK MAJA PUL 17 415 24,4 2. PREMASUNAC NINA MED 15 280 18,7

Detaljer

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet?

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Hilde Britt S.Mellbye Konserndirektør HÅG Noen innledende spørsmål: Kan man analysere deg frem til banebrytende ideer?

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel 1 re korsage tl dgte a ee akپ0ٹr leget Raders ykor dets drget Lotte lle Glپ0ٹsel Dgt a ee akپ0ٹr 1 Maat Musk: es erg ora lt eor as Naar ld - gaa- se lar - mer al - orgs - at, hvem lپ0ٹg - ger sg da tl

Detaljer

Anbefalet olie & smøremidler til Land Rover

Anbefalet olie & smøremidler til Land Rover Anbefalet olie & smøremidler til Land Rover Advarsel: Benyt altid den foreskrevne olietype eller væske. Hvis disse produkter ikke er tilgængelige, under originalt reservedelsnummer, skal en type med tilsvarende

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

Identitet SYKKEL-VM 2017

Identitet SYKKEL-VM 2017 Identitet SYKKEL-VM 2017 Konsept The contrasts of nature; city and country mountains and fjords, shape who we are. Nature inspires us, humbles us and makes us thrive. Together we can face the challenge

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Elektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 2013 Trøndelag Fotbalikrets ////

Elektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 2013 Trøndelag Fotbalikrets //// lektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 3 Trøndelag Fotbalikrets //// / Unngår NN.DNNG Trøndelag Fotbalikrets innførte fra sesongen elektroniske kamprapporter i enkelte klasser. Dette videreføres

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

AKCIJA. Početak akcije: god.

AKCIJA.   Početak akcije: god. www.faber-rs.com www.faber-rs.com BEOLEKS d.o.o. Novi Beograd Bulevar Arsenija Čarnojevića 66 lokal br. 0 Tel: 0/ 98 Tel: 0/ 97 Fax: 0/ 64 e-mail: office@beoleks.rs Regionalni Distributer: NILEKS d.o.o.

Detaljer

Baneguide BGS. Atlantis Fantasibane Vanskelig bane 5/5 vann på alle hull.

Baneguide BGS. Atlantis Fantasibane Vanskelig bane 5/5 vann på alle hull. Ashley Farms Golf and Country Club Vanskelighetsgrad: 3/5 Fin åpen bane, vann kun på hull 11 Atlantis Fantasibane Vanskelig bane 5/5 vann på alle hull. Bay Harbor Links Krevende bane Vanskelighetsgrad:

Detaljer

NYERE NR. 108U251 107U251 99U251. De seneste utgavene av motorer kan ha inntil 15 bokstaver/siffer. Typisk nr. er ED13541U510256D. 13541 Bygglistenr.

NYERE NR. 108U251 107U251 99U251. De seneste utgavene av motorer kan ha inntil 15 bokstaver/siffer. Typisk nr. er ED13541U510256D. 13541 Bygglistenr. Perkins Økonomi-deler as er leverandør av originale Perkins motordeler til landbruket. Originale deler Motornummer Vi leverer originale Perkins-deler til landbruket i Norge. Vår avtale med Perkins-fabrikken

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

Varer, herunder varer som transporteres på åpent hav, og som er fremstilt før denne dato, kan importeres til EØS området i 90 dager fra denne dato.

Varer, herunder varer som transporteres på åpent hav, og som er fremstilt før denne dato, kan importeres til EØS området i 90 dager fra denne dato. Tredjelandets eller områdets ISO-kode og navn Tredjelandets, sonens eller segmentets kode Beskrivelse av tredjelandet, området, sonen eller segmentet Veterinærsertifikat Model(ler) Supplerende garantier

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

DESTILLERE INNSIKT. STEINAR MUGGERUD Sales Development Schibsted Media Group. steinar.muggerud@schibsted.no. +47 920 43 103 @smuggerud

DESTILLERE INNSIKT. STEINAR MUGGERUD Sales Development Schibsted Media Group. steinar.muggerud@schibsted.no. +47 920 43 103 @smuggerud DESTILLERE INNSIKT STEINAR MUGGERUD Sales Development Schibsted Media Group steinar.muggerud@schibsted.no +47 920 43 103 @smuggerud Oversikt og innsikt Forstå og snakke til kunden Kundelojalitet 2 ONLINE

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Continua Service Center Samling i kommunenettverket på Gardermoen den 2. februar 2015

Continua Service Center Samling i kommunenettverket på Gardermoen den 2. februar 2015 Continua Service Center Samling i kommunenettverket på Gardermoen den 2. februar 2015 NASJONALT PROGRAM FOR UTVIKLING OG IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI Bakgrunn Pressemelding på regjeringen.no den

Detaljer

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no Terje Røising Daglig leder Morten Svensen Teknisk sjef Effektiv informasjonslogistikk Iren Bjerklund Databaseoperatør NRF Excel Ark. Følgende opplysninger

Detaljer

CCD kamera. Analysator. Strålesplitter. Bilde forsterker. Pinhole. Objektiv (NA 1.2) Filterkube/ dikroiske speil. Polarisator.

CCD kamera. Analysator. Strålesplitter. Bilde forsterker. Pinhole. Objektiv (NA 1.2) Filterkube/ dikroiske speil. Polarisator. S av 8 NOGS TKNSK-NATUVTNSKAPLG UNVSTT NSTTUTT O SKK al oa sam: Nav: Bø To So Tl: 75 9 KSAMN MN T65 BOSSK MKOTKNKK a 5. smb T: l. 9. Tlla lpml: C- Tpo allao m om m. O. Ja o K.J. Ks: omlsaml mama K. oma:

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Klikk på VIN-plata nedenfor for å gå til aktuell seksjon. 1 = TYPE

Klikk på VIN-plata nedenfor for å gå til aktuell seksjon. 1 = TYPE = TYPE 0 = BILENS IDENTIFIKASJONSNUMMER (VIN) = STYRING = MOTOR = GIRKASSE = AKSEL GJELDER IKKE LENGER = KAROSSERIFARGE = INNVENDIG BEKLEDNING = UTSLIPPSKONTROLL (EEC) 0 = UNDERSTELLSKODE = TYPE SUV FLERBRUKSBIL

Detaljer

NORSK LAKS I ITALIA EN LAVMÆLT SUKSESSHISTORIE. Merete N Kristiansen, Fiskeriutsending Italia Kvartalsseminar Norges sjømatråd, 24.

NORSK LAKS I ITALIA EN LAVMÆLT SUKSESSHISTORIE. Merete N Kristiansen, Fiskeriutsending Italia Kvartalsseminar Norges sjømatråd, 24. NORSK LAKS I ITALIA EN LAVMÆLT SUKSESSHISTORIE Merete N Kristiansen, Fiskeriutsending Italia Kvartalsseminar Norges sjømatråd, 24. april 2014 AGENDA Totalmarked for laks i Italia økning på 130 % siste

Detaljer

BIBLIOGRAFIJA IZDANJA BZK PREPOROD I LITERATURA O BZK PREPOROD :

BIBLIOGRAFIJA IZDANJA BZK PREPOROD I LITERATURA O BZK PREPOROD : ISMA KAMBEROVIĆ BIBLIOGRAFIJA IZDANJA BZK PREPOROD I LITERATURA O BZK PREPOROD : 1990-2010. (Povodom dvadeset godina od obnove rada Preporoda ) Izdavač Bošnjačka zajednica kulture Preporod Sarajevo Za

Detaljer

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no Terje Røising Daglig leder Morten Svensen Teknisk sjef Effektiv informasjonslogistikk Iren Bjerklund Databaseoperatør NRF Excel Ark. Gjennomgang av NRF

Detaljer

verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 Services and Systems Development Grafisk verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Selvhjelpspakken for informasjon og formidling ved NTNU: www.ntnu.no/info/selvhjelp

Detaljer

FALLSELE P-01S FALLSELE P-02S FALLSELE FALLSELE. Tlf: 55 31 55 31 - Epost: salg@gantic.no - Adr: Postboks 98, 5346 Ågotnes EN 361 EN 361 EN 358

FALLSELE P-01S FALLSELE P-02S FALLSELE FALLSELE. Tlf: 55 31 55 31 - Epost: salg@gantic.no - Adr: Postboks 98, 5346 Ågotnes EN 361 EN 361 EN 358 Fallsikring FALLSELE P-01S FALLSELE Festepunkt bak EN 361 Ref.: AB 101 02 Fallsele med festepunkt bak. Str: M-XL - 670g XXL - 680g Regulerbare ben- og skulderbånd. P-02S FALLSELE EN 361 EN 358 Ref.: AB

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

Søreideparken C D H G E F. Leiligheter og priser. Vedlegg til salgsoppgave

Søreideparken C D H G E F. Leiligheter og priser. Vedlegg til salgsoppgave Søreideparken Vedlegg til salgsoppgave Leiligheter og priser ygg Side ygg Side ygg Side 0 ygg Side ygg Side 8 ygg Side 6 Søreideparken - ygg Leiligheter og priser ygg P-rom R Pris elleskostnader Leilighet

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

Morgendagens matemballasje

Morgendagens matemballasje Morgendagens matemballasje Grønt Punkt Dagen 2012 Oslo, 15. mars 2012 Forsker Hanne Larsen Nofima Trender Design form, farge, utseende! Funksjonalitet åpne/lukke-løsninger Pris som oftest styrende for

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Laksevåg, gnr 123, bnr 271 m.fl. Rv 555 Storavatnet

Laksevåg, gnr 123, bnr 271 m.fl. Rv 555 Storavatnet OMRÅDEREGULERINGSPLAN Illusrasjoskar-Ladskapsplar Laksvåg, gr 123, br 271 m.fl. Rv Sorava Ny kollkivrmial og grøsrukur. AralplaID 1201-6000 Saksr. 201636271 Brg kommu Bild fra 3D modll, Bazi TEKNISKE DATA

Detaljer

TABBERT - D. Modell LxBxH Tot Egen-/ Nypris L Tot.vekt

TABBERT - D. Modell LxBxH Tot Egen-/ Nypris L Tot.vekt TABBERT - D Modell LxBxH Tot Egen-/ Nypris L Tot.vekt 1961 : Comtesse EL 300x175x22 385 335/400 SEK 6.375 Comtesse 300x185x22 385 400/495 SEK 6.675 320 320x195x24 410 460/800 SEK 7.550 Kurfürst 36 370x195x24

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Tilkoblingsskinner. For kontaktorer og effektbrytere

Tilkoblingsskinner. For kontaktorer og effektbrytere Tilkoblingsskinner For kontaktorer og effektbrytere Riktige tilkoblingsskinner gir optimale løsninger I tillegg til design, brukervennlighet og stort funksjonsområde er alle lavspenningsproduktene fra

Detaljer

Service langs hele kysten

Service langs hele kysten Service langs hele kysten Haug Offshore Services ble etablert med hovedkontor i Kristiansund i 1997 og har avdelinger i Florø, Mongstad, Sandnessjøen, Hammerfest og Stavanger. Vi er leverandør av tjenester

Detaljer

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare?

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Industrien må ha tilgang

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGISTRERINGEN

KOMMENTARER TIL REGISTRERINGEN KOMMENTARER TIL REGISTRERINGEN Tilflyttingssogn: Kode: Flyttedato: Navn på sognet i Norge vedkommende flyttet til. Normalisert. 2-delt kode for forannevnte sogn. Første del består av kommunenummeret for

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer