LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Kommunestyret"

Transkript

1 LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtested: Midtre Glassgård, Rådhuset Møtedato: Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Fra saksnr. 011/04-023/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35 av 35 Oppmøte: Representant THRANING ODD-EILIV B DNA Ordfører x NORBERG OLAV KARSTEN H Varaordfører x ØFSTI EDVARD DNA Medlem x NESGÅRD GUNNHILD M Ø DNA Medlem x GREVSKOTT ELI DNA Medlem x AUNE NILS ÅGE DNA Medlem x ELMI RUKIA MOHAMED DNA Medlem x WINNBERG STEIN OVE DNA Medlem x Møtte Merknad WALSETH PETTER INGVALD DNA Medlem - forfall LØVÅS TOVE IRENE DNA Medlem x RAD SAADAT ARMAN DNA Medlem x HEIERAAS HANS EDVARD SP Medlem x HYNNE HILDE HAUGAN SP Medlem x SOLEM ARNE SP Medlem x NØST SOLFRID LAUGSAND SP Medlem x REBERG ALF MAGNAR SP Medlem - forfall SKJESOL GURI JOHANNE SP Medlem x TRØITE JOSTEIN SV Medlem x SKÅRDAL VIGDIS SV Medlem x SKJERVE RAGNHILD TORUN SV Medlem x LØVÅS GUNNAR MORTEN SV Medlem x SÆTHER SØLVI HELENE SV Medlem x GROVEN BERIT SV Medlem x MEINHARDT BIRGER KONRAD FRP Medlem HOLTEN BJØRN STEINAR FRP Medlem - forfall GRANDGÅRD KNUT BIRGER FRP Medlem - forfall SANDBERG PER FRP Medlem x GILSTAD SIGVARD KRISTIAN H Medlem x HAUGOM VEBJØRN H Medlem x HAUGBERG GERD H Medlem x MIKALSEN STEINAR KRF Medlem x x

2 RONGLAN GUDNY KRF Medlem - forfall KARLSEN JANN KRF Medlem x HARALDSEN ANNIKKEN KJÆR V Medlem x ARENTZ RANNVEIG MUNKEBY V Medlem x GRANÅS ASLE DNA Varamedlem 2 x DAHLEN JO VEGAR SP Varamedlem 1 x JOHANSEN INGE FRP Varamedlem 1 x ØYEN SOLGUNN FRP Varamedlem 2 x SANDSTAD SIGVAR KRF Varamedlem 1 x Ellers møtte: Rådmann Ola Stene, assisterende rådmann Ingvar Rolstad, assisterende rådmann Alf Birger Haugnes og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås. Merknader: Jostein Trøite (SV) stilte spørsmål vedrørende framdrift for saksgang angående Levanger Stadion. Ordføreren besvarte spørsmålet. Underskrifter: 2 av 13

3 Saksliste: Sak nr. Sakstittel 011/04 FLERBRUKSPLAN FROLFJELLET 012/04 EVALUERING AV LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS 013/04 MARKABYGDA SKOLE - MONTESSORISKOLE 014/04 REGULERINGSPLAN SMÅBÅTHAVN LEVANGER HAVN 015/04 REGULERINGSENDRING SKOGVEGEN /04 REGULERINGSPLAN NYENGET/STAUPSLIA GNR , 24, 349, /04 BYGGEREGNSKAP FOR UTBYGGING OG REHABILITERING AV HEGLE SKOLE. 018/04 BYGGEREGNSKAP TILBYGG SKOGN HELSETUN 019/04 BYGGEREGNSKAP FOR NYTT VENTILASJONSANLEGG PÅ YTTERØY SKOLE 020/04 BYGGEREGNSKAP AVLØPSANLEGG SKARPENGET - HAVNA RA 021/04 LEVANGER BOLIGFORVALTNING KF - OVERDRAGELSE AV GJELD 022/04 LEVANGER BOLIGFORVALTNING KF - ØKONOMIPLAN /04 LEVANGER BOLIGFORVALTNING KF - BUDSJETT av 13

4 011/04: FLERBRUKSPLAN FROLFJELLET RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Flerbruksplan for Frolfjellet vedtas og innarbeides i kommuneplanen med følgende endringer: Innledning. Mål for bruken av Frolfjellet, kulepunkt nr 4. Kulepkt nr 4 under mål for bruken av Frolfjellet i innledningen endres til. Allmennheten skal ha tilgang til et natur og friluftsområde med høyest mulig kvalitet. Motorferdsel i utmark skal holdes på et minimum Kap. 5.4 Parkering og stier. Nytt avsnitt i kap 5.4 Parkering og stier I forskjellige planer er det tatt med ca 20 parkeringsplasser og de fleste er bygd. Opp gjennom årene har det også blitt bygd en rekke stier, avkjørsler og til dels korte bilveger. Her har det vært så som så med planlegging. Gjeldende lovverk må følges når det gjelder utbygging av parkeringsplasser, veger og stier. Kap. 7. Hyttebygging. Siste kulepkt i kapittel 7 Hyttebygging endres til: Som følge av sterke signaler gjennom høringen fra Fylkesmannen, Reindriftsforvaltningen og de tunge brukergruppene på Frolfjellet frarådes det utarbeidelse av reguleringsplan for Kløvjanbustaden. Kap 7. Motorferdsel - opprettelse av snøscootertrase til Sverige. Ingen endringer i planen. Frolfjellet har store friluftsinteresser, naturkvaliteter og har ett av de største hytteområdene i fylket. I henhold til forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, er det ikke anledning til å opprette rekreasjonsløyper til Sverige. Som følge av forholdene over ønskes det ikke etablert snøscooterløype på Frolfjellet. Kap. 7. Jernvinna. Ingen endring i planen. Kap.7 setervoller. Punkt 1 under setervoller i kapittel 7 strykes (Dagens drift på Roknesvollen er en positiv opplevelse av fjellet. Aktiviteten bør ikke økes av hensyn til verneområdet). Nytt pkt 1 under setervoller i kapittel 7: Aktiviteten på Roknesvollen reguleres av forvaltningen, eiere og brukere av vollen. Det forventes at hensynet til verneinteressene blir ivaretatt. 4 av 13

5 Gunnar Løvås (SV) fremmet følgende forslag til endringer av formuleringer i planen under forslag til tiltak pkt. 7.: Det åpnes for at det kan bygges et rekonstruksjonsanlegg i Heståsdalen der andre sikrede fornminner fra jernproduksjon kan observeres i sin helhet. Oversendelsesforslag: Det bør lages et oppslag med oversikt på Skallstuggu med henvisninger til de forskjellige opplevelsesområdene. Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag: Kapittel 7 Hyttebygging, siste kulepunkt endres til: For området Kløvjanbustaden (se kart) skal forholda ovenfor (kulepunktene) avklares i reguleringsplan. En hyttebygging i dette området forutsetter at avgrensing for inngrepsfrie områder ikke blir endret. Dvs. at det ikke tillates bygging av vei og andre tyngre installasjoner. (Kløvjanbustaden regnes ikke som nytt område). Olav Norberg (H) fremmet følgende forslag: Det åpnes for at det kan bygges et rekonstruksjonsanlegg ved Heglesvollen. Følgende endringer : Kap 6.2 kulepkt nr 2 praktisk vil det være fordeler med anlegg ved Skallstuggu. Kulepunkt nr 2 fjernes Kap 7. Forslag til tiltak Jernvinna Ordlyden Det bygges et demonstrasjonsanlegg for jernutvinning ved Skallstuggu for formidling av fjellets historie erstattes med Det åpnes for at det kan bygges et rekonstruksjonsanlegg i Heståsdalen der andre sikrede fornminner fra jernproduksjonen kan observeres i en helhet. Birger Meinhardt (FRP) fremmet følgende forslag: Ber om at kommunestyret ser på en mulighet for en snøscootertrase over mot Sverige, slik at en kan knytte seg opp mot snøscooterleder på Svensk side. Grunnen til dette forslag er at handicappede også får en mulighet til å oppleve vinterfjellet, samt at det er mange som har dette som friluftsinteresse. Norbergs forslag vedtatt med 28 mot 7 stemmer som ble avgitt for rådmannens innstilling angående jernvinna. Heieraas forslag avvist med 14 mot 21 stemmer. Meinhardts forslag avvist med 7 mot 28 stemmer. Rådmannens forslag med endringer vedtatt med 31 mot 4 stemmer. Løvås oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt. 5 av 13

6 KOM-011/04 Vedtak: Flerbruksplan for Frolfjellet vedtas og innarbeides i kommuneplanen med følgende endringer: Innledning. Mål for bruken av Frolfjellet, kulepunkt nr 4. Kulepkt nr 4 under mål for bruken av Frolfjellet i innledningen endres til. Allmennheten skal ha tilgang til et natur og friluftsområde med høyest mulig kvalitet. Motorferdsel i utmark skal holdes på et minimum Kap. 5.4 Parkering og stier. Nytt avsnitt i kap 5.4 Parkering og stier I forskjellige planer er det tatt med ca 20 parkeringsplasser og de fleste er bygd. Opp gjennom årene har det også blitt bygd en rekke stier, avkjørsler og til dels korte bilveger. Her har det vært så som så med planlegging. Gjeldende lovverk må følges når det gjelder utbygging av parkeringsplasser, veger og stier. Kap. 7. Hyttebygging. Siste kulepkt i kapittel 7 Hyttebygging endres til: Som følge av sterke signaler gjennom høringen fra Fylkesmannen, Reindriftsforvaltningen og de tunge brukergruppene på Frolfjellet frarådes det utarbeidelse av reguleringsplan for Kløvjanbustaden. Kap 7. Motorferdsel - opprettelse av snøscootertrase til Sverige. Ingen endringer i planen. Frolfjellet har store friluftsinteresser, naturkvaliteter og har ett av de største hytteområdene i fylket. I henhold til forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, er det ikke anledning til å opprette rekreasjonsløyper til Sverige. Som følge av forholdene over ønskes det ikke etablert snøscooterløype på Frolfjellet. Kap. 7. Jernvinna. Det åpnes for at det kan bygges et rekonstruksjonsanlegg ved Heglesvollen. Følgende endringer : Kap 6.2 kulepkt nr 2 praktisk vil det være fordeler med anlegg ved Skallstuggu. Kulepunkt nr 2 fjernes Kap 7. Forslag til tiltak Jernvinna Ordlyden Det bygges et demonstrasjonsanlegg for jernutvinning ved Skallstuggu for formidling av fjellets historie erstattes med Det åpnes for at det kan bygges et rekonstruksjonsanlegg i Heståsdalen der andre sikrede fornminner fra jernproduksjonen kan observeres i en helhet. 6 av 13

7 Kap.7 setervoller. Punkt 1 under setervoller i kapittel 7 strykes (Dagens drift på Roknesvollen er en positiv opplevelse av fjellet. Aktiviteten bør ikke økes av hensyn til verneområdet). Nytt pkt 1 under setervoller i kapittel 7: Aktiviteten på Roknesvollen reguleres av forvaltningen, eiere og brukere av vollen. Det forventes at hensynet til verneinteressene blir ivaretatt. OVERSENDELSESFORSLAG: Det bør lages et oppslag med oversikt på Skallstuggu med henvisninger til de forskjellige opplevelsesområdene. 012/04: EVALUERING AV LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS NÆR-001/04 Innstilling: 1. Rapport Undersøkelse/Evaluering av Levanger Næringsselskap AS, av januar 2004 tas til etterretning. 2. Organiseringen av Levanger Næringsselskap AS arbeids- og ansvarsoppgaver tas opp til behandling etter arbeids- og ansvarsoppgavene til felles næringsselskap i samkommunen er avklart. Arne Solem (SP) fremmet følgende forslag til punkt 3: Arbeidet med organisering av næringslivsutviklingsarbeidet i samkommunen gis høy prioritet. Innstillingen enstemmig vedtatt. Solems tilleggsforslag enstemmig vedtatt. KOM-012/04 Vedtak: 1. Rapport Undersøkelse/Evaluering av Levanger Næringsselskap AS, av januar 2004 tas til etterretning. 2. Organiseringen av Levanger Næringsselskap AS arbeids- og ansvarsoppgaver tas opp til behandling etter arbeids- og ansvarsoppgavene til felles næringsselskap i samkommunen er avklart.arbeidet med organisering av næringslivsutviklingsarbeidet i samkommunen gis høy prioritet. 7 av 13

8 013/04: MARKABYGDA SKOLE - MONTESSORISKOLE FOR-020/04 INNSTILLING: 1. Markabygda skole legges ned fra , dersom Montessoriskolen etableres fra høsten Markabygda skole gnr. 102, bnr. 07 selges til Markabygda Montessoriskole for kr ,-. Prisen er begrunnet i tilstandsvurdering fra RG-Prosjekt AS og usikkerheten med kostnader rundt nødvendig utbedring av råte og soppskader. 3. Ved eventuelt framtidig salg skal kommunen ha gjenkjøpsrett med kjøpesum basert på vurdert verdiendring av eiendommen. Kjøper bærer alle salgsomkostninger. Arne Solem (SP) fremmet følgende forslag til endring av pkt. 2: Markabygda skole gnr. 102, bnr. 07 selges til Markabygda Montessoriskole for kr. 1,-. Prisen er begrunnet i tilstandsvurdering fra RG-Prosjekt AS og usikkerheten med kostnader rundt nødvendig utbedring av råte og soppskader. Jostein Trøite (SV) fremmet følgende endringsforslag: Pkt. 2: Markabygda skole, gnr. 102 bnr. 07 selges til Markabygda Montessoriskole i samsvar med takst utarbeidet av RG-prosjekt AS. Pkt. 3: Dersom Montessoriskolen legges ned, eller ved eventuell framtidig salg skal kommunen ha gjenkjøpsrett med kjøpesum basert på vurdert verdiendring av eiendommen. Kjøper bærer alle salgsomkostninger. Innstillingens forslag pkt. 1 enstemmig vedtatt. Trøites forslag pkt. 2 avvist med 30 mot 5 stemmer. Innstillingens pkt. 2 vedtatt med 21 mot 14 stemmer som ble avgitt for Solems forslag. Innstillingens pkt. 3 vedtatt med 29 mot 6 stemmer som ble avgitt for Trøites forslag. KOM-013/04 Vedtak: 1. Markabygda skole legges ned fra , dersom Montessoriskolen etableres fra høsten Markabygda skole gnr. 102, bnr. 07 selges til Markabygda Montessoriskole for kr ,-. Prisen er begrunnet i tilstandsvurdering fra RG-Prosjekt AS og usikkerheten med kostnader rundt nødvendig utbedring av råte og soppskader. 3. Ved eventuelt framtidig salg skal kommunen ha gjenkjøpsrett med kjøpesum basert på vurdert verdiendring av eiendommen. Kjøper bærer alle salgsomkostninger. 8 av 13

9 014/04: REGULERINGSPLAN SMÅBÅTHAVN LEVANGER HAVN PUK-025/04 Innstilling: Forslag til reguleringsplan Småbåthavn Levanger havn med tilhørende bestemmelser vedtas. KOM-014/04 Vedtak: Forslag til reguleringsplan Småbåthavn Levanger havn med tilhørende bestemmelser vedtas. 015/04: REGULERINGSENDRING SKOGVEGEN PUK-024/04 Innstilling: Forslag til reguleringsplan Skogvegen 37, Skogn, med tilhørende bestemmelser vedtas. KOM-015/04 Vedtak: Forslag til reguleringsplan Skogvegen 37, Skogn, med tilhørende bestemmelser vedtas. 016/04: REGULERINGSPLAN NYENGET/STAUPSLIA GNR , 24, 349, 350 PUK-023/04 Innstilling: 1. Reguleringsplan Nyenget/Staupslia gnr/bnr. 1/14, 1/24, 1/349 og 1/350 datert med tilhørende bestemmelser vedtas. 2. Tiltakshaver anmodes om å legge til rette for vannbåren oppvarming. Fratrådte som inhabil: Sigvard Gilstad (H). 9 av 13

10 KOM-016/04 Vedtak: 1. Reguleringsplan Nyenget/Staupslia gnr/bnr. 1/14, 1/24, 1/349 og 1/350 datert med tilhørende bestemmelser vedtas. 2. Tiltakshaver anmodes om å legge til rette for vannbåren oppvarming. 017/04: BYGGEREGNSKAP FOR UTBYGGING OG REHABILITERING AV HEGLE SKOLE. FOR-024/04 INNSTILLING: 1. Byggeregnskapet for rehabilitering og utbygging av blokk 3 på Hegle skole godkjennes. Merforbruket på kr ,- dekkes opp over investeringsbudsjettet til framtidas skole. KOM-017/04 Vedtak: 1. Byggeregnskapet for rehabilitering og utbygging av blokk 3 på Hegle skole godkjennes. Merforbruket på kr ,- dekkes opp over investeringsbudsjettet til framtidas skole. 018/04: BYGGEREGNSKAP TILBYGG SKOGN HELSETUN FOR-025/04 INNSTILLING: 1. Rådmannen tilrår at byggeregnskapet for bygging av 10 nye sykehjemsplasser og 6 omsorgsboliger på/ i Skogn Helsetun godkjennes. 2. Tilgodebeløpet på kr ,- anbefales overført til kapitalfondet. Kompensajonstilskuddene skal i sin helhet gå til betaling av renter og avdrag. 10 av 13

11 KOM-018/04 Vedtak: 1. Rådmannen tilrår at byggeregnskapet for bygging av 10 nye sykehjemsplasser og 6 omsorgsboliger på/ i Skogn Helsetun godkjennes. 2. Tilgodebeløpet på kr ,- anbefales overført til kapitalfondet. Kompensajonstilskuddene skal i sin helhet gå til betaling av renter og avdrag. 019/04: BYGGEREGNSKAP FOR NYTT VENTILASJONSANLEGG PÅ YTTERØY SKOLE FOR-026/04 INNSTILLING: Byggeregnskapet for nytt ventilasjonsanlegg på Ytterøy skole godkjennes. prosjektet er gjennomført innenfor kostnadsramma på kr ,-. KOM-019/04 Vedtak: Byggeregnskapet for nytt ventilasjonsanlegg på Ytterøy skole godkjennes. prosjektet er gjennomført innenfor kostnadsramma på kr ,-. 020/04: FORPROSJEKT AVLØPSANLEGG SKARPENGET - HAVNA RA FOR-027/04 INNSTILLING: 1. Framlagte budsjett for gjennomføring av prosjektet Skarpenget- havna med en kostnadsramme på kr godkjennes. 2. Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet: 6630 Budsjett Skarpenget kr Budsjett Skarpenget-havna Budsjett Kjønstadmarka Budsjett Levanger sentrum sanering Budsjett Gangbru havna/holmhaugen av 13

12 KOM-020/04 Vedtak: 1. Framlagte budsjett for gjennomføring av prosjektet Skarpenget- havna med en kostnadsramme på kr godkjennes. 2. Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet: 6630 Budsjett Skarpenget kr Budsjett Skarpenget-havna Budsjett Kjønstadmarka Budsjett Levanger sentrum sanering Budsjett Gangbru havna/holmhaugen /04: LEVANGER BOLIGFORVALTNING KF - OVERDRAGELSE AV GJELD STYRET FOR LEVANGER BOLIGFORVALTNINGS INNSTILLING: Kommunestyret godkjenner at Levanger Boligforvaltning tar opp egne lån til erstating for tidligere lån opptatt gjennom Levanger kommune. Styret i foretaket gis fullmakt til å velge långiver og godkjenne rente- og avdragsbetingelser." KOM-021/04 Vedtak: Kommunestyret godkjenner at Levanger Boligforvaltning tar opp egne lån til erstating for tidligere lån opptatt gjennom Levanger kommune. Styret i foretaket gis fullmakt til å velge långiver og godkjenne rente- og avdragsbetingelser." 022/04: LEVANGER BOLIGFORVALTNING KF - ØKONOMIPLAN STYRET FOR LEVANGER BOLIGFORVALTNINGS INNSTILLING: Økonomiplan for Levanger Boligforvaltning KF godkjennes. KOM-022/04 Vedtak: Økonomiplan for Levanger Boligforvaltning KF godkjennes. 12 av 13

13 023/04: LEVANGER BOLIGFORVALTNING KF - BUDSJETT 2004 STYRET FOR LEVANGER BOLIGFORVALTNINGS INNSTILLING: Budsjettet 2004 for Levanger Boligforvaltning KF godkjennes. KOM-023/04 Vedtak: Budsjettet 2004 for Levanger Boligforvaltning KF godkjennes. 13 av 13

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.11.2006 Tid: 12:00-14:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/01650-35 Arkivkode. Geilo-174 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 12.03.2015 6/15 2 Kommunestyret 25.03.2015

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Cathrine Aasgaard Eide brukerrepresentant

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.03.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30 Det ble avholdt møter samme dag i politisk ledergruppe

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 22.11.2004 Kl. 10:00 STED: Rådhuset, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013 Fra HTM-sak: 51/13 Fra kl.: 18:00 Til HTM-sak: 59/13 Til kl.: 22:00 Av utvalgets

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 11:30 Tidspunkt - til: 15:05 Sak fra / til: 136/10-149/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg)

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 07.10.2014 Kl 18:00 på Haugestad Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Kl. 18.00 Styreleder i Glitrevannverket

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.02.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 10.02. kl. 15.30 SV: tirsdag 10.02. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Per Ivar Bekk

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 30.10.2014 Tid: 17:30

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 30.10.2014 Tid: 17:30 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 30.10.2014 Tid: 17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen Medlem

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Page 1 of 8 Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Karmøy kommune Side 9 av 9 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 11.10.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer