Digitale lydbøker over nordkalottens landegrenser et initiativ Torunn Tøllefsen Ellen Brox

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digitale lydbøker over nordkalottens landegrenser et initiativ Torunn Tøllefsen Ellen Brox"

Transkript

1 IT-Rapport 13/2005 ISSN Digitale lydbøker over nordkalottens landegrenser et initiativ Torunn Tøllefsen Ellen Brox

2 1

3 Tittel Digitale lydbøker over nordkalottens landegrenser et initiativ Forfatter(e) Torunn Tøllefsen, Ellen Brox Oppdragsgiver Troms fylkeskommune Oppdragsgivers Ref Bjørn Berg ISSN ISBN Dokumentnr 13/2005 Dokumenttype IT-Rapport Tilgjengelighet Åpen Prosjektnavn KalottLyd Digitale lydbøker over nordkalottens landegrenser Prosjektnr 371 Dato Versjonsnr 1.0 Antall sider 13 Emneord Bibliotek, lydbøker, Internett, digitale bøker, mp3 Noter Distribusjon Rapportsensor Gunn Judit Evertsen Faglig ansvarlig Lars Kristian Vognild Resymé Rapporten beskriver gjennomføring av et forprosjekt for å etablere et konsortium til en Interreg-søknad. Prosjektidéen er å utveksle digitale litteratur over nordkalottens landegrenser. Den digitale litteraturen skal være tilgjengelig på Internett og skal kunne lastes ned fra eget eller naboland til der man befinner seg. Prosjektidéen ble drøftet på et møte med svenske, norske og finske partnere, de fleste fra biblioteksmiljøet. 2

4 Innhold 1 BAKGRUNN OG PROSJEKTIDÉ MÅLSETTINGER FOR FORPROSJEKTET MÅLSETTING FOR HOVEDPROSJEKT HOVEDMÅL DELMÅL GJENNOMFØRING KONKLUSJON VEDLEGG AGENDA REFERAT FRA MØTET FRA SVENSKE PARTNERE UTKAST TIL PROSJEKTSØKNAD...9

5

6 1 BAKGRUNN OG PROSJEKTIDÉ Troms fylkesbibliotek og Norut IT har i en periode jobbet med en prosjektidé som går ut på å utvikle en ny Internetbasert bibliotekstjeneste som skal kunne deles mellom flere bibliotek, både nasjonalt og internasjonalt. Ut fra dette kom også ideen om å etablere en slik tjeneste på Nordkalotten for å utveksle litteratur over landegrensene. I forprosjektet beskriver vi prosjektidéen slik: Innbyggere på Nordkalotten flytter over landegrensene for å jobbe. Det er nyttig å kunne tilby bøker på språket i det landet man skal flytte til som en "forberedelse" på nytt land og nytt språk og bli vant til å høre det nye språket. Selv om norsk og svensk er ganske likt, er det likevel mange forskjeller som innimellom kan føre til store misforståelser. Etter at man har flyttet, vil det være fint å kunne låne bøker på morsmålet fra sitt hjemland. For noen kan det oppleves å bryte ned språkbarrierer i naboland, som igjen kan være en døråpner for utveksling av arbeidskraft og kompetanse. Digitale bøker og lydbøker kan utveksles over Internett, men det kreves teknologiske og organisatoriske tilpasninger og juridiske vurderinger. I prosjektet ønsker vi å utvikle og prøve ut en ny bibliotekstjeneste for utlån av lydbøker og elektroniske bøker for avspilling på håndholdte digitale spillere eller PC-er som er koplet til Internett. Tjenesten skal være en webbasert Internettjeneste, og bibliotekene skal kunne låne ut håndholdte digitale spillere for avspilling av lydbøkene. En av de viktigste oppgavene i forprosjektet var å samle sammen et konsortium som ville jobbe fram en søknad til Interreg IIIA Nordkalotten med utspring i denne prosjektidéen. Det ble opprettet kontakt med Luleå stadsbibliotek og Haparanda bibliotek i Sverige og Rovaniemi bibliotek i Finland. Alle syntes prosjektidéen passet for dem og ville gjerne delta på møte som ble avtalt til 13. september 2005 i Luleå. Bibliotekene er svært interessert i å få på plass nye bibliotekstjenester som tar i bruk ny teknologi. 2 MÅLSETTINGER FOR FORPROSJEKTET I forprosjektsøknaden ble det formulert klare målsettinger for forprosjektet. Følgende resultater forventes fra forprosjektet: - endelig prosjektbeskrivelse for prosjektsøknaden Digitale bøker over nordkalottens landegrenser som et resultat fra møte i Luleå - budsjett for prosjektet med breakdown på kostnadsart og aktivitet - oversikt over samtlige partnere - finansieringsplan

7 3 MÅLSETTING FOR HOVEDPROSJEKT Målsettingene for hovedprosjektet var delt inn i et hovedmål og flere delmål som skulle være med på å konkretisere hovedmålet og gjøre prosjektets resultater målbart. 3.1 HOVEDMÅL Utvikle en webbasert tjeneste for utlån av digitale lydbøker over landegrensene i nord, og derigjennom bryte ned språkbarrierer mellom landene på Nordkalotten ved å tilby litteratur på finsk, svensk, norsk og samisk i de involverte landene, Finland, Sverige og Norge. 3.2 DELMÅL Avklare hvilke lover og regler som gjelder i det enkelte land, og vurdere og avklare hvordan dette kan overføres til tjenesten. Utvikle en bibliotekstjeneste for utlån av digitale bøker og lydbøker over Internett mellom de deltakende bibliotekene Organisatoriske avklaringer for bibliotekene. Gjøre tilgjengelig et stort antall digitale lydbøker på finsk, svensk, norsk og samisk. Gjøre tilgjengelig digitale håndholdte spillere på hvert folkebibliotek som er med i prosjektet. Avklare og etablere tjenesten for drift Evaluere tjenesten blant brukerne. 4 GJENNOMFØRING Troms fylkesbibliotek og Norut IT har i lang tid jobbet med idéen om å utvikle en bibliotekstjeneste for utlån av lydbøker over Internett. I forbindelse med Interreg IIIA-utlysning med søknadsfrist i januar 2005, prøvde vi første gang å etablere en søknad sammen med finske og svenske partnere. I første omgang tok vi kontakt med länsbiblioteket i Norrbotten i Sverige, men de hadde da ikke kapasitet til å være med. Derimot var de interessert til neste søknadsfrist i Interreg IIIA. Ved neste søknadsfrist var situasjonen ikke endret siden länsbibliotekssjefen hadde permisjon og det ikke var kommet inn noen vikar i den perioden. De hadde derfor ingen ledige ressurser til å kunne delta i noen nye prosjekter. Vi valgte dermed å ikke vente på länsbiblioteket og opprettet kontakt med bibliotek i Luleå og Haparanda med tanke på prosjektsamarbeid. I tillegg opprettet vi kontakt med biblioteket i Rovaniemi i Finland. For å presentere og diskutere prosjektideen nærmere ble vi enige om et møte Luleå 13. september Møtet var positivt og konstruktivt, og det ble utvekslet en rekke tanker og ideer fra alle parter. Søknaden som skulle utarbeides etter 2

8 møtet, var ment å leveres til Interreg IIIA-fristen 3. oktober Se for øvrig agenda og referat fra møtet i appendix 6.1 og 6.2. Det må også nevnes at en prosjektskisse var klar til fristen i juni, men vi manglet en svensk partner som også skulle være prosjektansvarlig. Søknaden ble likevel sendt Interreg-sekretariatet i Luleå på oppfordring fra den norske Interregrepresentanten. Men siden det ikke lyktes oss å få på plass de siste bitene til søknaden, ble den trukket. Luleå bibliotek og Rovaniemi bibliotek ble valgt siden de ligger i de største byene i hvert sitt län, der det også er universitet og høyskoler, og slik sett har potensiale for utveksling av arbeidskraft og studenter over landegrensene. Haparanda bibliotek ble valgt fordi det ligger like ved grensen til Finland og byen Tornio, og det er grunn til å tro at det eksisterer en rekke samarbeid i disse byene. 5 KONKLUSJON Det ble ikke mulig å få på plass en prosjektgruppe som ville jobbe fram en søknad til Interreg denne gang. Det er flere grunner til det. Et av målene med møtet var å få på plass en prosjektansvarlig som i et Interreg IIIA Nord-programmets delprogram Nordkalotten må være svensk eller finsk. Dette lot seg ikke gjøre. Verken de svenske partnerne eller den finske partneren kunne påta seg dette ansvaret siden de er for små og ikke har ressurser til å lede et stort prosjekt. Som norsk initiativtaker opplevde vi det vanskelig å etablere et prosjekt der man er avhengig av at andre partnere skal være prosjektansvarlige. Kanskje ville det være enklere om en norsk partner kan være prosjektansvarlig eller om vi hadde fått med en partner som er stor nok, og som er villig til å påta seg slike oppgaver. 3

9 6 VEDLEGG Vedleggene til rapporten er - agendaen for møtet og referatet fra møtet med deltakerliste, - en begrunnelse fra de svenske møtedeltakerne om ikke å delta i prosjektet, - utkast til søknad som ble diskutert på møtet. 6.1 AGENDA Agenda møte Bibliotek og digitale lydbøker / elektroniske bøker Luleå 13. september :00 Velkommen Bakgrunn for møtet Presentasjon av alle partnerne o Type institusjon o Aktuelle prosjekt (digital litteratur, lydbøker, litteraturformidling over landegrenser) o Etterspørsel / utlån / tilbud av nordisk litteratur i biblioteket o Planlagte (ev. ønskede) prosjekt og prosjektidéer 10:30 Interreg-søknad: Mulighet for felles digital litteraturformidling: lydbøker, digital litteratur, målgrupper. Prosjektide, aktiviteter i prosjektet, arbeidsfordeling. Framdriftsplan. Finansieringskilder? Konkretisering. 12:00 Lunsj 13:00 Videre arbeid : hva skal gjøres til når av hvem? 13:30 Hva betyr det å være med i et Interreg-prosjekt? Representant fra sekretariatet, Interreg IIIA Nordkalotten 14:00 Slutt. Deltakere: Ellen Brox, Norut IT Torunn Tøllefsen, Norut IT Ellen Østgård, Troms fylkesbibliotek (kan ikke komme) Rita Kramvig, Målselv bibliotek (kan ikke komme) Britt-Inger Rönnqvist, Luleå bibliotek Jan Olofsson, Luleå bibliotek Susanne Joki, Haparanda bibliotek Kristian Priemel, Haparanda bibliotek Ritva Nurminoro, Rovaniemi bibliotek Sirkku Seppanen, Rovaniemi Länsstyrelse Detlef Barkanowitz, Norrbotten länsbibliotek 4

10 Birgitta Markusson, Norrbotten länsbibliotek Per-Erik Andersson, Interreg IIIA Nordkalotten, sekretariat 6.2 REFERAT FRA MØTET Referat fra møte om Bibliotek og digitale lydbøker bøker Luleå 13. september 2005 Tilstede: Sirkku Seppanen, Lapplands Länsstyrelse Ritva Nurminoro, Rovaniemi bibliotek Kristian Priemel, Haparanda bibliotek Susanne Joki, Haparanda bibliotek Detlef Barkanowitz, Norrbotten länsbibliotek Birgitta Markusson, Norrbotten länsbibliotek Britt-Inger Rönnqvist, Luleå bibliotek Ellen Brox, Norut IT Jan Olofsson, Luleå bibliotek Torunn Tøllefsen, Norut IT Referat: Det er i dag lite digital litteratur tilgjengelig i Sverige, Finland og Norge. Dette er noe nytt som bibliotekene ønsker å tilby. I oktober/november etableres en tjeneste for utlån av e-bøker i Norrbotten. Haparanda bibliotek har fått forespørsel om samarbeid med Haparandabladet om database for artikler. Dette er ikke startet. Endringer til målsetting i prosjektet: Vi vil fokusere på lydbøker som tema for å avgrense omfanget. På sikt ønsker vi at man skal kunne laste ned lydbøker hjemmefra, men i en første fase kan det være aktuelt at man må gå til biblioteket for å laste ned lydboka til spiller der for så å ta den med. Dette vil være avhengig av kravene forlagene setter til rettighetsproblematikk, og vil kunne variere fra land til land. Det er ønskelig å inkludere nordsamisk i prosjektet i tillegg til norsk, svensk og finsk, siden det også er et utbredt språk på Nordkalotten. Endringer til delmål: Et delmål må være å ha en dialog med forlag og andre tilbydere, eks. Kringkastingen (NRK i Norge). Radioteater kan også være noe man ønsker i tillegg til opplesning av skjønnlitteratur. Det er nødvendig å avklare hva som er nødvendig for videre drift. Hvem skal ha ansvar for hva, kostnader, etc. Denne nye tjenesten skal være en bibliotekstjeneste som nås via bibliotekets nettsider! Endringer til målgruppe: 5

11 Turister er også en målgruppe, særlig norske turister i Sverige og Finland. Ætlinger til samiske og finske som forstår språket muntlig, men ikke skriftlig. Utjevning og likestilling må beskrives i søknaden. Viktig for finansiører: - Realisme i prosjektet. Vil prosjektet være til nytte for målgruppa. Vil tjenesten tas i bruk. - Levedyktighet etter prosjektet. Vil tjenesten også tilbys etter prosjektslutt. Dette må beskrives i prosjektsøknaden! I Finland er det dårlig internett-forbindelse til private hjem. (Dette er noe Ellen og Torunn snakket om under skriving av referat: Kan det være aktuelt med bokbuss med antenne som gir mulighet for utveksling av lydbøker? Og at bokbussen har server med digitale bøker i tillegg til papirbøker?) Daisy er et format som er utviklet for blinde og svaksynte. Vi vil vurdere om dette formatet er aktuelt i dette prosjektet. Kostnader i forhold til programvare og spillere er nødvendig å synliggjøre fordi man må stille tekniske krav til spillere. F.eks. vil en bok være opp til 500 MB, noe som krever en håndholdt spiller med større lagringskapasitet enn dette. Programvare for nedlasting av lydbøker fra biblioteket bør være gratis. Bibliotekene har få ressurser og det er ønskelig å holde kostnader på et minimum der det er mulig. Man ønsker å basere lydbøkene på åpne stanarder og formater, men i første omgang kan det være nødvendig å benytte de formater som finnes. Dette kan bety at vi i en første fase må ta i bruk Microsoft sitt audio-format som Apple ikke støtter på sine ipod fordi det er viktig for forlagene at rettighetsproblematikk ivaretas. I en første fase kan det være nødvendig at låntaker går til bibliotek for nedlasting. Men teknisk sett, er det naturligst å nedlaste boka dit brukeren er (på biblioteket, hjemme, eller hvor som helst med en datamaskin). Lydbokforlag: Sverige: Elib.se Finland: Ellibs.fi Norge: NRK.no, Lydbokforlaget.no Endringer til arbeidspakker: lover og regler lag nytt navn. Ellen og Torunn lager forslag til nytt navn i neste versjon av prosjektbeskrivelse. Lover og regler skal være en oppgave i arbeidspakken der også avklaring med forlag inngår. Endringer til arbeidspakke Etablering og utprøving : Leveranse: Videre drift 6

12 Kommentar til arbeidspakke Opplæring : IT-kunnskapen er dårlig på bibliotekene. Det kan være nødvendig å basere seg på å kjøpe driftstjenester. Dette vil avklares i løpet av prosjektperioden. Mulige finansieringskilder: Alle: Nordkalottrådet: Paula Mikkola, Finland (Bjørn Berg, Norge) Sverige: Folkebibliotek Kulturrådet Framtidens kultur Länstinget Länsstyrelsen Finland: Lapin liitto Länsstyrelsen Undervisningsministeriet, bundet pengene i 2006, bedre i 2007 Lite lokale penger Norge: ABM-utvikling (Arkiv, Bibliotek og Museum: sammenslåing av Statens bibliotektilsyn, Norsk museumsutvikling og Riksbibliotektenesta) Fylkeskommuner Kommuner Forskningsrådet Interreg-finansiering: EU: 60/40. Finland og Sverige kan motta inntil 60% finansiering fra Interreg og krav om medfinansiering på 40%. Norge: 50/50. I Norge kan Interreg (ikke midler fra EU) finansieres med 50% og krav om medfinansiering på 50%. Per-Erik Andersson fra Interreg foreslår åtgjerd 2.1 eller 2.2 som aktuelle områder for vårt prosjekt. Ellen og Torunn oppsummerer og lager ny versjon av prosjektbeskrivelse inkludert budsjett. Avklare så snart som mulig hvilke partnere som blir med på prosjektsøknaden og hvem som skal være prosjektansvarlig. Søknadsfrist i Interreg IIIA Nord er 3. oktober

13 6.3 FRA SVENSKE PARTNERE Subject: Ang: Referat fra møte i Luleå From: "Detlef Barkanowitz" Date: Tue, 20 Sep :16: To: "Birgitta Markusson" "Britt-Inger Rönnqvist" "Jan Olofsson" "Jimmy Gärdemalm" CC: Hej De svenska deltagarna under mötet har nu diskuterat projektets innehåll ytterliggare och kommit fram till följande: ljudböcker är definitivt något de norrbottniska biblioteken kommer att satsa på. E- böcker kommer att kunna lånas på 12 av Norrbottens 14 kommuner från och med oktober. Erbjudande om böcker som går att ladda ner i mp3 format kommer uder hösten. Däremot ställer sig deltagande bibliotek mer tveksam till ett Interregprojekt. Detta av fler anledningar: * Sverige kan inte ta på sig rollen som projektägare då biblioteksorganisationerna är för små * vi tror inte på idéen att ett bibliotek är projektägare och att Norge står för det praktiska arbetet (fakturahantering, samordning mm). Det bibliotek som äger projektet måste naturligtvis ha resurser att klara det praktiska arbetet * för Norrbottens del känns det angelägnare att utveckla det påbörjade arbetet med bl a e-böcker och att utvärdera detta. * oklart om behovet av detta projekt. Möjligheten borde finnas att ladda ner ljudböckerna direkt från nätet utan att gå till biblioteket. * många oklarheter kring upphovsrätten av ljudböcker Med tanke på dessa oklarheter/tveksamheter väljer Sverige att tacka nej till att delta i detta projekt. Mvh Detlef Barkanowitz Konsulent Norrbottens länsbibliotek Luleå tfn: >>>>>> "Torunn A. Tøllefsen" 09/15 10:45 >>> Hei alle, Takk for et hyggelig og bra møte i Luleå! Som avtalt sender vi nå referatet fra møtet. Vi håper alle vil være med på en prosjektsøknad, og at en av dere kan være prosjektansvarlig. Det er bra om vi kan få svar så snart som mulig! 8

14 Vennlig hilsen Ellen og Torunn -- Torunn A. Tøllefsen NORUT IT, PO box 6434, 9294 Tromsø, Norway Tel: , Fax: , Mobile: URL: ########################################### This message has been scanned by F-Secure Anti-Virus for Internet Mail. For more information, connect to 6.4 UTKAST TIL PROSJEKTSØKNAD SØKNAD TIL INTERREG IIIA, NORDKALOTTEN BAKGRUNN Innbyggere på Nordkalotten flytter over landegrensene for å jobbe. Det er nyttig å kunne tilby bøker på språket i det landet man skal flytte til som en "forberedelse" på nytt land og nytt språk og bli vant til å høre det nye språket. Selv om norsk og svensk er ganske likt, er det likevel mange forskjeller som innimellom kan føre til store misforståelser. Etter at man har flyttet, vil det være fint å kunne låne bøker på morsmålet fra sitt hjemland. For noen kan det oppleves å bryte ned språkbarrierer i naboland, som igjen kan være en døråpner for utveksling av arbeidskraft og kompetanse. Digitale bøker og lydbøker kan utveksles over Internett, men det kreves teknologiske og organisatoriske tilpasninger og juridiske vurderinger. I prosjektet ønsker vi å utvikle og prøve ut en ny bibliotekstjeneste for utlån av lydbøker og elektroniske bøker for avspilling på håndholdte digitale spillere eller PC-er som er koplet til Internett. Tjenesten skal være en webbasert Internettjeneste, og bibliotekene skal kunne låne ut håndholdte digitale spillere for avspilling av lydbøkene MÅLSETTING Hovedmål: Utvikle en webbasert tjeneste for utlån av digitale lydbøker over landegrensene i nord, og derigjennom bryte ned språkbarrierer mellom landene på Nordkalotten ved å tilby litteratur på finsk, svensk, norsk og samisk i de involverte landene, Finland, Sverige og Norge. Delmål: Avklare hvilke lover og regler som gjelder i det enkelte land, og vurdere og avklare hvordan dette kan overføres til tjenesten. Utvikle en bibliotekstjeneste for utlån av digitale bøker og lydbøker over Internett mellom de deltakende bibliotekene Organisatoriske avklaringer for bibliotekene. 9

15 Gjøre tilgjengelig et stort antall digitale lydbøker på finsk, svensk, norsk og samisk. Gjøre tilgjengelig digitale håndholdte spillere på hvert folkebibliotek som er med i prosjektet. Avklare og etablere tjenesten for drift Evaluere tjenesten blant brukerne MÅLGRUPPE Målgruppa er alle brukere av bibliotekstjenester, men spesielt de som er i ferd med å flytte til et naboland eller de som allerede har flyttet til et naboland for å jobbe eller studere / gå på skole. Tilbudet vil dessuten gis til alle andre som ønsker tilgjengeliggjort digitale bøker og lydbøker på norsk, svensk eller finsk, som de som lærer språket, er fra tospråklige familier, osv. Det er også interessant å tilby tjenesten til brukere som oppholder seg midlertidig i landet, f.eks. turister. Mange nordmenn ferierer hver sommer i Lappland i Finland og Norrbotten i Sverige og vil ha et ønske om tilbud av lydbøker på norsk som kan gjøres tilgjengelig på forespørsel til Norge på direkten over Internett. Nedlasting av aktuell lydbok kan skje umiddelbart FORVENTET RESULTAT Det er nødvendig med en avklaring av hvilke likheter og ulikheter det er mellom landene i forhold til utlån av digitale bøker og lydbøker over Internett, og hvordan det kan være mulig å tilby en tjeneste som holder seg innenfor de lover og regler som gjelder for det enkelte land. Det forventes at man skal få etablert en Internettjeneste hos bibliotekene for utlån av digitale lydbøker og elektroniske bøker. Tjenesten skal støtte likheter og ulikheter mellom landene. Utfordringer: - Lover og regler i det enkelte land angående rettigheter, utlån av digitalt materiale, f.eks. i forbindelse med kopiering over på egne spillere eller PCer, antall kopier som kan være utlånt til enhver tid, osv. - Lån av digitale lydbøker over landegrenser - Praktisk tilrettelegging på bibliotek, f.eks. hvis man skal låne ut spillere med bøker - Stort nok utvalg lydbøker / digitale bøker AKTIVITETER 1. Prosjektledelse Ansvar: Oppgaver: Lede prosjektet. Rapportering. Koordinere partnerne. 10

16 Markedsføring og formidling av prosjekt og resultater. Leveranse: Rapport. 2. Avklaring om opphavsrett over landegrenser Ansvar: Deltakere: Oppgaver: Finne fram til de lover og regler som gjelder for utlån av lydbøker over Internett i det enkelte land og på tvers av landegrenser. Avklare hvilke lover og regler som gjelder for utlån av digitale lydbøker over Internett i det enkelte land. Avklare forhold til forlag. Vurdere forskjellige løsninger sammen med bibliotek og forlag. Leveranse: Notat og delkapittel til hovedrapport. Input til aktivitet for utvikling av tjeneste. 3. Utvikling av tjeneste. Ansvar: Deltakere: Oppgaver: Kartlegging og vurdering av tilsvarende tjenester og teknologier. Utvikle bibliotekstjenesten for utlån av digitale lydbøker og elektroniske bøker over Internett. Bøkene skal kunne avspilles på håndholdte digitale spillere og pcer som er på Internett. Tjenesten skal ivareta nødvendige krav til sikkerhet. Innspill fra aktivitet om lover og regler. Leveranse: Ny bibliotekstjeneste. 4. Etablering og utprøving. Ansvar: Oppgaver: Deltakere: Etablere og prøve ut tjenesten hos folkebibliotekene. Hvert bibliotek vil utpeke en brukerguppe i prosjektet. Leveranse: Installasjonsbeskrivelse. Brukerveiledning. Notat med erfaringer. Videre drift. 5. Opplæring. Ansvar: Deltakere: Oppgaver: Biblioteksansatte må få opplæring i bruken av tjenesten. Leveranse: Kurs med notat. 6. Evaluering. Ansvar: Deltakere: Oppgaver: Tjenesten skal evalueres. Biblioteksansatte og brukere skal være med på evalueringa. Leveranse: Notat og delkapittel til hovedrapport. 11

17 6.4.6 FRAMDRIFTSPLAN Prosjektet starter så snart som mulig og gjennomføres i 24 måneder, men avsluttes ikke senere enn Aktivitet Start (mnd) Varighet (mnd) 1. Prosjektledelse Lover og regler Utvikling av Internettjeneste Installasjon og testing Opplæring Evaluering GRENSEREGIONAL BETYDNING Litteratur skal utveksles digitalt over Internett mellom bibliotekene og over landegrensene. Utveksling av arbeidskraft mellom landene i nordkalotten gjør at arbeidstakere kan nå litteratur over landegrenser på en rimelig og enkel måte. Dette kan benyttes både i forkant av en flytting for å bli kjent med tale av språket i det landet man skal flytte til, og ikke minst etter at man har flyttet for fortsatt å ha tilgang til litteratur på eget morsmål. Det vil dessuten kunne benyttes av personer som lærer seg språk i nabolandet eller ellers ønsker å høre på eller lese litteratur på nabolandets språk. Språkbarrierer blir mindre ved at man blir vant til å høre andre språk, og kontakt oppnås på en enklere måte og uten store misforståelser MILJØBEDØMMELSE Prosjektet vil ikke påvirke miljøet UTJEVNINGS- OG LIKESTILLINGSBEDØMMELSE Det er fortsatt noen som ikke kan lese sitt språk, og som dermed foretrekker å få tilgang til opplest litteratur. Med en slik tjeneste vil man nå en ny gruppe brukere som tidligere ikke har brukt bibliotekene. Ved å låne ut håndholdte digitale spillere (eks. Mp3-spiller) er det ikke et krav om at brukeren må har egen spiller, noe som kan være en stor kostnad for den enkelte. Det er dermed mulig å tilby tjenesten også til de som ikke har egen håndholdt spiller. Målgruppa i prosjektet er publikum generelt der kjønnene likestilles. Likevel håper man på at prosjektet bidrar til at flere menn vil oppsøke litteratur i større grad enn det som er vanlig i dag. Kvinner leser vanligvis 12

18 mer skjønnlitteratur enn menn, og det er et ønske at teknologi kan bidra til at flere menn blir kjent med et bredere spekter av skjønnlitteratur. Prosjektgruppa består av et flertall kvinner KOPLING TIL ANDRE PROSJEKT Elektroniske bøker kan lånes fra bibliotekene i Finland og Sverige. Det er et ønske at man på sikt får etablert en felles plattform for digitale utlånstjenester ved bibliotekene BUDSJETT EU Norge Totalt FINANSIERING EU Norge Totalt 13

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter EBØKER PÅ BIBLIOTEKET om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter OM PROSJEKTET nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker i første omgang: norsk skjønnlitteratur støttet av ABM-utvikling første

Detaljer

Tromsø 28. juni 2005

Tromsø 28. juni 2005 Tromsø 28. juni 2005 Agenda Velkommen Presentasjon av deltakere Presentasjon av ideen om gründersenter i nord Spørsmål/diskusjon Oppsummering Interimstyret Torbjørn Evanger, KS Troms Ann-Kristin Edvardsen,

Detaljer

Lesehulen 2.0 - pilot (Ref #1318537510525)

Lesehulen 2.0 - pilot (Ref #1318537510525) Lesehulen 2.0 - pilot (Ref #1318537510525) Søknadssum: 40000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek, Unge Deichman / 992410213 Arne Garborgsplass

Detaljer

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L Dette dokumentet er ment som informasjon om søknadsprosessen og om hva en prosjektsøknad til Skogbrukets verdiskapingsfond bør inneholde. SØKERBERETTIGEDE

Detaljer

Norsk Lyd og blindeskriftbibliotek NLB. Deres ref: Vår ref: Dato: 2006/6573 KU/KU2 NBA:abm 2007/24/

Norsk Lyd og blindeskriftbibliotek NLB. Deres ref: Vår ref: Dato: 2006/6573 KU/KU2 NBA:abm 2007/24/ 0 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Norsk Lyd og blindeskriftbibliotek NLB K,utdu- O 22. MAI 2001 Deres ref: Vår ref: Dato: 2006/6573 KU/KU2 NBA:abm 2007/24/008 21.05.2007 Horingsuttalelse

Detaljer

Bokanbefalinger (Ref #1048)

Bokanbefalinger (Ref #1048) Bokanbefalinger (Ref #1048) Søknadssum: 700000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Ny formidling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter

ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter OM PROSJEKTET nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker i første omgang: norsk skjønnlitteratur støttet av ABM-utvikling første

Detaljer

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET EBØKER PÅ BIBLIOTEKET Jonas Svartberg Arntzen 03.06.totusenogti AGENDA litt om ebøker litt om lesebrett og andre dingser en hel del om et prosjekt HVA ER EN EBOK Kan være så mangt En tekstfil En digitalisert

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo,

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no 1 Kort om undersøkelsen: 1969 registrerte lånere av e-bøker har besvart undersøkelsen Invitasjon til bibliotekenes

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT SMB Utvikling Gratangen Prosjektleder Hilde Svenning 1 Innhold 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 3 2. OMFANG OG AVGRENSNING... 3 3. ORGANISERING...

Detaljer

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder Til alle barnehager i Bergen Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder 1. Innledning. Vi viser til rundskriv F-02/2010 kapittel 4 fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Retningslinjer for disponering av Skogtiltaksfondets midler

Retningslinjer for disponering av Skogtiltaksfondets midler , Revidert 5.juni 2015 Retningslinjer for disponering av Skogtiltaksfondets midler Utdrag fra Vedtekter for Skogtiltaksfondet 1 1. Fondets formål Skogtiltaksfondets formål er å bidra til finansiering av

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

IT-Rapport 15/2005 ISSN: 1503-1705. Digital utveksling av nordisk litteratur over landegrensene

IT-Rapport 15/2005 ISSN: 1503-1705. Digital utveksling av nordisk litteratur over landegrensene IT-Rapport 15/2005 ISSN: 1503-1705 Digital utveksling av nordisk litteratur over landegrensene Desember 2005 Tittel Digital utveksling av nordisk litteratur over landegrensene Forfatter(e) Ellen Brox,

Detaljer

INTERREG IIIA Nord SØKERVEILEDNING. Februar 2003 -delvis oppdatert mai 2006- Veiledning for søknad om finansiering av prosjekter innen EUprogrammet

INTERREG IIIA Nord SØKERVEILEDNING. Februar 2003 -delvis oppdatert mai 2006- Veiledning for søknad om finansiering av prosjekter innen EUprogrammet INTERREG IIIA NORD SØKERVEILEDNING Februar 2003 -delvis oppdatert mai 2006- Veiledning for søknad om finansiering av prosjekter innen EUprogrammet INTERREG IIIA Nord for norske søkere 1 Bruk den elektroniske

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

MOSS KOMMUNE: BIBLIOTEKPLAN

MOSS KOMMUNE: BIBLIOTEKPLAN MOSS KOMMUNE: BIBLIOTEKPLAN 2012-2024 FORANKRING Internt Ledergruppe Personalet Eksternt Rådhuset Fylkesbiblioteket Politikere Samarbeidspartnere Bibliotekbrukere / ikke-brukere FRAMDRIFT Vedtak i bibliotekets

Detaljer

NLB biblioteket for lyd og punkt. Bibliotekmøtet 18. mars 2010

NLB biblioteket for lyd og punkt. Bibliotekmøtet 18. mars 2010 NLB biblioteket for lyd og punkt Bibliotekmøtet 18. mars 2010 Lik tilgang for alle! Velkommen til dobbeltseminar om hvilke tilbud NLB har - til mennesker som har vansker med å lese trykt tekst - til bibliotek

Detaljer

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget. Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget. Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn 1 1. SAMMENDRAG Etter avtale med Bufdir i Norge har Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Bokanbefalinger til brukerne (Ref #1308141702664)

Bokanbefalinger til brukerne (Ref #1308141702664) Bokanbefalinger til brukerne (Ref #1308141702664) Søknadssum: 300000 Kategori: Forprosjekt Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Oslo kommune Kulturetaten Deichmanske bibliotek

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. (Tittelen er en forlengelse av Gi meg en A-prosjektet. Onga våre er tittelen på et av Einar Skjæraasen sine dikt)

Prosjektbeskrivelse. (Tittelen er en forlengelse av Gi meg en A-prosjektet. Onga våre er tittelen på et av Einar Skjæraasen sine dikt) Prosjektbeskrivelse Prosjekt-tittel: Gi meg en Venn onga våre om vennskap (Tittelen er en forlengelse av Gi meg en A-prosjektet. Onga våre er tittelen på et av Einar Skjæraasen sine dikt) Prosjektorganisering:

Detaljer

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner Fortell meg! Søknadssum 150 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 944025391 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no

Detaljer

Inger Nilsson; kontaktperson Hanne Holm-Johnsen Kulturparken Karl-Johansvern Postboks 254

Inger Nilsson; kontaktperson Hanne Holm-Johnsen Kulturparken Karl-Johansvern Postboks 254 Skjemainformasjon Skjema Søknadskjema ABM-utvikling (bokmål) Referanse 398315 Innsendt 15.10.2010 14:36:08 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Postnummer / Poststed

Detaljer

«VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD. Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli

«VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD. Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli «VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli Kjernen i prosjektet 24.09.2015 Side 2 Benchmarking Nord-Europa sommer Nord-Finland Nord-Sverige Island Canada

Detaljer

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826)

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Søknadssum: 170 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trondheim folkebibliotek

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene

Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene Søknadsmal Søknadsprosess Søknadsbehandling 5. mar. 2009 2 Søknad-mal, prosess,beh_5.03.09.doc 1 1. Innledning Dette dokumentet beskriver søknadsmal, søknadsprosess

Detaljer

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/142 13/258-02.05.2013 Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

Prosjektperioden. I en prosjektperiode er det ofte mye midler. Bruk midlene du/dere har fått til å lage noe som tåler drift i etterkant.

Prosjektperioden. I en prosjektperiode er det ofte mye midler. Bruk midlene du/dere har fått til å lage noe som tåler drift i etterkant. Prosjektperioden I en prosjektperiode er det ofte mye midler. Bruk midlene du/dere har fått til å lage noe som tåler drift i etterkant. Tenk at det er drift dere skal komme frem til i prosjektperioden.

Detaljer

Nord-Trøndelag leser (Ref #1136)

Nord-Trøndelag leser (Ref #1136) Nord-Trøndelag leser (Ref #1136) Søknadssum: 1000000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Den kulturelle nistepakka Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Ny formidling

Detaljer

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462)

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Søknadssum: 100000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Froland bibliotek / 946439045 Postboks 34 4855 Froland

Detaljer

Sammendrag. resultset_4563_sluttrapport LAGRET :57:00 UTSKRIFT :48:00

Sammendrag. resultset_4563_sluttrapport LAGRET :57:00 UTSKRIFT :48:00 Sammendrag Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) driver et offentlig godkjent lydbibliotek, som ikke er fullt ut finansiert over kulturbudsjettet. For å gi lånerne et bedre tilbud i lydbiblioteket

Detaljer

Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling

Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling Forside DETTE SKJEMAET SKAL IKKE FYLLES UT I WORD! Husk å lagre skjemaet på din maskin før du fyller det ut. Vi anbefaler også at du har tildelingskriteriene

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Velkommen til BA-Nettverket. Vegmodell LandXML 16. juni 2009

Velkommen til BA-Nettverket. Vegmodell LandXML 16. juni 2009 Velkommen til BA-Nettverket Vegmodell LandXML 16. juni 2009 Agenda før lunsj 10.00 Velkommen, kaffe og prat 10.30 En kort presentasjon av Powel, Håkon Veland 10.45 Samarbeidsform og forslag til organisering.

Detaljer

Søknadsskjema for støtte fra ABM-utvikling 2006

Søknadsskjema for støtte fra ABM-utvikling 2006 Søknadsskjema for støtte fra ABM-utvikling 2006 Søknaden gjelder (kryss av): X Utviklings- og samarbeidsprosjekt Regionale ABM-satsinger Prosjektstøtte fra Kulturnett.no til produksjon av innhold på nett.

Detaljer

Brukte studieteknikker

Brukte studieteknikker Brukte studieteknikker Forfattere Celine Spjelkavik Michael Bakke Hansen Emily Liane Petersen Hiske Visser Kajsa Urheim Dato 31.10.13! 1! Innhold 1. Problemstillinger...3 2. Innsamlingsstrategi.4 2.1 Metode..4

Detaljer

Prosjektplan: Phonofile i bibliotek Del 2; Videreføring

Prosjektplan: Phonofile i bibliotek Del 2; Videreføring 0. januar 2000 Postadresse: Pb. 5949 Majorstua 0308 Oslo, Norway Besøksadresse: Meltzers gate 9 Tlf: +47 2296 1336 Fax: +47 22961331 e-mail: erik.brataas@phonofile.com Prosjektplan: Phonofile i bibliotek

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Juni 2006

NORSK KULTURRÅD Juni 2006 NORSK KULTURRÅD Juni 2006 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGERFORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND, NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING OG ABM-UTVIKLING OM REGLER FOR EN SELEKTIV

Detaljer

Kjell Vaagen. Sandnessjøen, MittSkandia 28 mai 2015

Kjell Vaagen. Sandnessjøen, MittSkandia 28 mai 2015 Kjell Vaagen Sandnessjøen, MittSkandia 28 mai 2015 Om Nordiska ministerrådets gränshinderarbete Gränshinderarbetet är ett av de viktigaste nordiska samarbetsområdena. Arbetet drivs av Gränshinderrådet

Detaljer

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet.

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. DAGBOK Uke 43: Torsdag 28/10 Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. Uke 44: Mandag 1/11 Gruppen utformet den første statusrapporten til prosjektet.

Detaljer

Norart + bokanalytter = Sant (Ref #6c39db40)

Norart + bokanalytter = Sant (Ref #6c39db40) Norart + bokanalytter = Sant (Ref #6c39db40) Søknadssum: 120 000 Varighet: Ettårig Kategori: Forprosjekt Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitets- og høgskolerådet. Bibliotekutvalget /

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2)

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Søknadssum: 1 200 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Tjenesteutvikling Opplysninger

Detaljer

Folkebibliotek som litteraturhus (Ref #5ebb0143)

Folkebibliotek som litteraturhus (Ref #5ebb0143) Folkebibliotek som litteraturhus (Ref #5ebb0143) Søknadssum: 360 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek

Detaljer

Forprosjekt Energinettverk Østfold og Västra Götaland

Forprosjekt Energinettverk Østfold og Västra Götaland Forprosjekt Energinettverk Østfold og Västra Götaland En kort presentasjon av prosjektet av Erik André og Egil Erstad 1 Organisering av prosjektet Svensk søker og prosjektansvarlig: Energiråd Väst v/ Erik

Detaljer

Barnebokdagene i Gjøvik 2013 (Ref #1037)

Barnebokdagene i Gjøvik 2013 (Ref #1037) Barnebokdagene i 2013 (Ref #1037) Søknadssum: 200000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker

Detaljer

Veiledning til framdriftsrapport

Veiledning til framdriftsrapport Veiledning til framdriftsrapport Merk: Denne veiledningen viser til de enkelte delene i den elektroniske framdriftsrapporten. Vi anbefaler brukeren å ha rapporten fremme på skjermen ved gjennomgang av

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. SØT-SAMARBEID OG PROMIDNORD Arkivsaksnr.: 05/00318

Saksframlegg. Trondheim kommune. SØT-SAMARBEID OG PROMIDNORD Arkivsaksnr.: 05/00318 SØT-SAMARBEID OG PROMIDNORD Arkivsaksnr.: 05/00318 Saksframlegg Forslag til vedtak/innstilling: Formanskapet tar saken om SØT-samarbeidets deltakelse i interregprosjektet ProMidNord til orientering. Saksfremlegg

Detaljer

nettbasert produksjon og distribusjon av lydbøker

nettbasert produksjon og distribusjon av lydbøker nettbasert produksjon og distribusjon av lydbøker Formater i PipeOnline DAISY (Digital Accessible Information System) er en veletablert internasjonal standard for strukturering av digitale lydbøker. Standarden

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Barentsidrettens Strategiplan 2009-12

Barentsidrettens Strategiplan 2009-12 Barentsidrettens Strategiplan 2009-12 Revidert utgave av 12. oktober 2009 Innhold 1.0 Innledning 1.1 Barentsregionen en kort beskrivelse 1.2 Historisk bakgrunn 2.0 Mål og innsatsområder 2.1 Hovedmål 2.2

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tegnreise. Rehabilitering 2012/3/0311. Prosjektleder Thomas Blix

SLUTTRAPPORT. Tegnreise. Rehabilitering 2012/3/0311. Prosjektleder Thomas Blix SLUTTRAPPORT Tegnreise Rehabilitering 2012/3/0311 Prosjektleder Thomas Blix 0 Innhold Forord... 2 Kap 1. Bakgrunn for prosjektet / Målsetting... 3 Kap 2. Prosjektgjennomføring / Metode... 4 Kap 3. Resultater

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

Information management for... (Ref #1318572431765)

Information management for... (Ref #1318572431765) Information management for... (Ref #1318572431765) Søknadssum: 900000 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitetsbiblioteket i Oslo / 971035854 Postboks

Detaljer

Psykisk helse for barn og unge (Ref #1307349456634)

Psykisk helse for barn og unge (Ref #1307349456634) Psykisk helse for barn og unge (Ref #1307349456634) Søknadssum: 450000 Kategori: Ny formidling Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600

Detaljer

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Tips til søknadsskriving Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Innhold Søknadstypene i utlysningen Hvem kan søke? Vurderingskriterier Tips til utforming av søknad Søknadsbehandling

Detaljer

Rapport om samarbeid mellom de nordiske landene ved kriser og katastrofer i utlandet

Rapport om samarbeid mellom de nordiske landene ved kriser og katastrofer i utlandet Rapport om samarbeid mellom de nordiske landene ved kriser og katastrofer i utlandet Bakgrunn rapport Utenriksministermøtet 26. august 2005 - beslutning om å styrke samarbeidet mellom nordiske land ved

Detaljer

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater?

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Presentasjon til statsviterkonferansen 24. mai 2013 Katrine Weisteen Bjerde Hovedpunkter

Detaljer

Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive)

Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive) Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive) Fastsatt av styret 20. oktober 2006 1. Mål TEORA er Høgskolen i Telemarks (HiTs) åpne institusjonelle arkiv og er gratis tilgjengelig på internett.

Detaljer

Retningslinjer for innkjøpsordningen for oversatt litteratur

Retningslinjer for innkjøpsordningen for oversatt litteratur (Vedtatt av Norsk kulturråd 15.12. 2015) Retningslinjer for innkjøpsordningen for oversatt litteratur 1. Formål Formålet med innkjøpsordningen for oversatt litteratur er at det blir oversatt, utgitt, spredt

Detaljer

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Bakgrunn Forskningsrådet har de siste årene utviklet og oppgradert flere tjenester som

Detaljer

Pensumliste. BoS : Emne bibliotek og samfunn 1 - Skrivekurs. Pensum. Samfunn, bruker og bibliotekar [ca. 380 s.]

Pensumliste. BoS : Emne bibliotek og samfunn 1 - Skrivekurs. Pensum. Samfunn, bruker og bibliotekar [ca. 380 s.] Emnekode: BIB1100 Emnenavn: Bibliotek og samfunn Studieår: 2014-2015 Kull: 2014-2015 Semester: Studieprogram: Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap Avdeling: ABI Fagansvarlig / emneansvarlig:

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Kunnskap, mot og trygghet distribusjon

Kunnskap, mot og trygghet distribusjon Sluttrapport til Helse og Rehabilitering Prosjektnavn: Kunnskap, mot og trygghet distribusjon Prosjektnummer: 2008/1/0558 Søkerorganisasjon: Redd Barna Virksomhetsområde: Forebygging Helseområde: Tiltak

Detaljer

Fra: Statssekretær Inge Bartnes Dato: Til: Møtet i europapolitisk forum den Saksnr.: Saksbehandler:

Fra: Statssekretær Inge Bartnes Dato: Til: Møtet i europapolitisk forum den Saksnr.: Saksbehandler: Notat Fra: Statssekretær Inge Bartnes Dato:.01.2006 Til: Møtet i europapolitisk forum den 08.02.06 Saksnr.: Kopi: Saksbehandler: Det fremtidige territorielle samarbeide I dette notatet gis en kort orientering

Detaljer

Fra bibliotek 1.0 til web 2.0

Fra bibliotek 1.0 til web 2.0 Fra bibliotek 1.0 til web 2.0 Presentasjon av noen utvalgte web 2.0 tjenester Jannicke Røgler, IKT-rådgiver Buskerud fylkesbibliotek Ung 3.0 konferansen i Sandefjord Agenda Definisjon av web 2.0 Presentasjon

Detaljer

EI KORT INNFØRING FOR SØKERE Naboskapsprogram Kolarctic

EI KORT INNFØRING FOR SØKERE Naboskapsprogram Kolarctic Hovedsekretariatet for Interreg IIIA Nord Программа Соседство Коларктик Naboskapsprogram Kolarctic Norsk del av sekretariatet Lapin liitto, FIN-96101 ROVANIEMI Tlf. +358163301227 www.interregnord.com EU:

Detaljer

Søknad om støtte til forstudie: "Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter"

Søknad om støtte til forstudie: Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter Saknr. 14/8905-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om støtte til forstudie: "Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forstudien Arbeidsliv og

Detaljer

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2)

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2) Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2) Søknadssum: 170 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Tjenesteutvikling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud

Detaljer

16-04-10 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM UTDANNINGSINSTITUSJONENE OG NLB

16-04-10 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM UTDANNINGSINSTITUSJONENE OG NLB 16-04-10 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM UTDANNINGSINSTITUSJONENE OG NLB Avtale Dette er en samarbeidsavtale mellom Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) og [navn på utdanningsinstitusjon]. Avtalen regulerer

Detaljer

Kurs i E-lån Troms. Troms fylkesbibliotek mars 2014. Harstad, 14/3-14. Guro Nesse, Tanmayo Olsen

Kurs i E-lån Troms. Troms fylkesbibliotek mars 2014. Harstad, 14/3-14. Guro Nesse, Tanmayo Olsen Kurs i E-lån Troms Troms fylkesbibliotek mars 2014 Harstad, 14/3-14. Guro Nesse, Tanmayo Olsen Program 10.30 Kaffe og te 10.45 Velkommen Om innkjøp; utvalg, kriterier, vurdering Ny informasjon Gjennomgang

Detaljer

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek.

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Vedlegg 1 Veileder Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Drammen bibliotek Drammen bibliotek er samlokalisert

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Story Starter

Prosjektbeskrivelse: Story Starter Prosjektbeskrivelse: Story Starter -med biblioteket som arena Hovedmål: Gi barn og unge i aldersgruppen 6 16 år mulighet for å dele sine historier og bli bedre kjent med hverandre gjennom kreativt samarbeid.

Detaljer

Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006

Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006 Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006 Bakgrund Gode leseferdigheter er viktigere enn noensinne. Høytlesning og språkleker i førskolealderen er viktige

Detaljer

Kongsbergregionen satser på fri programvare

Kongsbergregionen satser på fri programvare Kongsbergregionen satser på fri programvare «Fri programvare er et viktig strategisk element når Kongsbergregionen satser på utvikling av løsninger som dekker regionens utviklingsbehov» av Britt Inger

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Idé, design og trykk: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Grafisk design og trykk: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Produksjon: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Tapir Uttrykk Nasjonalt

Detaljer

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678)

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Søknadssum: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestre Toten folkebibliotek

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg.

Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg. Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Inventardatabase Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg. Prosjektperiode: 2/12-08 23/05-08. Prosjektgruppe:

Detaljer

NLB Lydbøker en døråpner til lesegleden. Bibliotekmøtet 23. mars 2012

NLB Lydbøker en døråpner til lesegleden. Bibliotekmøtet 23. mars 2012 NLB Lydbøker en døråpner til lesegleden Bibliotekmøtet 23. mars 2012 Lik tilgang for alle! Velkommen til seminar om hvilke tilbud NLB har - til mennesker som har vansker med å lese trykt tekst - til bibliotek

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1 1. Hva er navnet på prosjektet? Tjenesteformidling via digitale kommunikasjonsstasjoner i utkantstrøk 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) a)

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Prosjektbeskrivelse for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Dette er en veiledning for utforming av «prosjektbeskrivelse» for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. Prosjektbeskrivelsen skal utformes slik det fremgår av malen nedenfor. Prosjektbeskrivelse for

Detaljer

NorSIKT Hensikt, målsetting og status

NorSIKT Hensikt, målsetting og status Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk (Nordic System for Intelligent Classification of Traffic) NorSIKT Hensikt, målsetting og status Informasjonsmøte i København, 22.september 2011

Detaljer

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass 1 Årsmelding bibliotek 2014 Ansvarsområde storlek på avdeligen og fravær 2013 (%) Ansvar Ansvarsbegrep Evt. endringer

Detaljer

Mobiltelefoner som kognitiv støtte

Mobiltelefoner som kognitiv støtte Mobiltelefoner som kognitiv støtte 1. desember, 2010 NORDISK KONFERENCE om ADHD «Nyt fokus på ADHD fra en social vinkel» Gunnar Michelsen Disp. Om utprøvingsprosjektet UiO 16 min Om informasjonsprosjektet

Detaljer

Integrering av mennesker med psykiske problemer

Integrering av mennesker med psykiske problemer EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Integrering av mennesker med psykiske problemer Prosjekt i EU-programmet Interreg Sverige - Norge 2007 2013 Tronheim 23.03.09 http://www2.tisip.no/integrering/

Detaljer

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo 1 Myter om bibliotek Vi trenger ikke bibliotek, nå som all informasjon finnes på nettet. Vi trenger

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

0030 OSLO Dato: Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 07/ /07 C60 Ellen Vibeke Solli Nygjelten

0030 OSLO Dato: Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 07/ /07 C60 Ellen Vibeke Solli Nygjelten TOLGA KOMMUNE Kulturavdelingen Kultur- 02. MAI 2007 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO 09ri904 r7ei K)J ` 1 Dato: 30.04.2007 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 07/201-5

Detaljer

Digital formidlingsløsning for innovative anskaffelser

Digital formidlingsløsning for innovative anskaffelser Digital formidlingsløsning for innovative anskaffelser Anskaffelsen omfatter en digital formidlingsløsning for kommunikasjon om innovative anskaffelser. Budskapet omfatter formålet med, effekten av og

Detaljer

Kunnskapsbiblioteket i Lillestrøm (Ref #6b26be3e)

Kunnskapsbiblioteket i Lillestrøm (Ref #6b26be3e) Kunnskapsbiblioteket i Lillestrøm (Ref #6b26be3e) Søknadssum: 500 000 Varighet: Ettårig Kategori: Forprosjekt Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Skedsmo bibliotek / 938275130 Støperiveien 28

Detaljer

Velkommen til nettverksmøte!

Velkommen til nettverksmøte! Wireless life science Testbed and Network WTN Trådløs pasient Velkommen til nettverksmøte! SINTEF, Oslo, 7. desember 2006 Dag Ausen SINTEF IKT Prosjektleder WTN Dag.Ausen@sintef.no Mob: 930 59 316 Agenda

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Utvikling av samarbeid og modeller for stedsuavhengige arbeidsplasser i småsamfunn i Troms

Prosjektbeskrivelse. Utvikling av samarbeid og modeller for stedsuavhengige arbeidsplasser i småsamfunn i Troms Prosjektbeskrivelse Utvikling av samarbeid og modeller for stedsuavhengige arbeidsplasser i småsamfunn i Troms Innhold a) Forord b) Opprinnelig søknad c) Tilsagnsbrev d) Detaljer til prosjektbeskrivelsen

Detaljer

PROSJEKTMANDAT FOR DIGITALE ASKER 2020

PROSJEKTMANDAT FOR DIGITALE ASKER 2020 Prosjektmandat PROSJEKTMANDAT FOR DIGITALE ASKER 2020 Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: 3K Rådmenn Beslutning: Konseptfasen

Detaljer

SYKKELBYEN ALTA. Prosjektbeskrivelse

SYKKELBYEN ALTA. Prosjektbeskrivelse SYKKELBYEN ALTA Prosjektbeskrivelse 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 Sykkeltellinger... 4 2. VISJON, MÅL OG STRATEGIER... 5 HOVEDMÅL... 5 DELMÅL 1: Øke sykkelandelen med 8 % årlig... 5

Detaljer