Digitale lydbøker over nordkalottens landegrenser et initiativ Torunn Tøllefsen Ellen Brox

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digitale lydbøker over nordkalottens landegrenser et initiativ Torunn Tøllefsen Ellen Brox"

Transkript

1 IT-Rapport 13/2005 ISSN Digitale lydbøker over nordkalottens landegrenser et initiativ Torunn Tøllefsen Ellen Brox

2 1

3 Tittel Digitale lydbøker over nordkalottens landegrenser et initiativ Forfatter(e) Torunn Tøllefsen, Ellen Brox Oppdragsgiver Troms fylkeskommune Oppdragsgivers Ref Bjørn Berg ISSN ISBN Dokumentnr 13/2005 Dokumenttype IT-Rapport Tilgjengelighet Åpen Prosjektnavn KalottLyd Digitale lydbøker over nordkalottens landegrenser Prosjektnr 371 Dato Versjonsnr 1.0 Antall sider 13 Emneord Bibliotek, lydbøker, Internett, digitale bøker, mp3 Noter Distribusjon Rapportsensor Gunn Judit Evertsen Faglig ansvarlig Lars Kristian Vognild Resymé Rapporten beskriver gjennomføring av et forprosjekt for å etablere et konsortium til en Interreg-søknad. Prosjektidéen er å utveksle digitale litteratur over nordkalottens landegrenser. Den digitale litteraturen skal være tilgjengelig på Internett og skal kunne lastes ned fra eget eller naboland til der man befinner seg. Prosjektidéen ble drøftet på et møte med svenske, norske og finske partnere, de fleste fra biblioteksmiljøet. 2

4 Innhold 1 BAKGRUNN OG PROSJEKTIDÉ MÅLSETTINGER FOR FORPROSJEKTET MÅLSETTING FOR HOVEDPROSJEKT HOVEDMÅL DELMÅL GJENNOMFØRING KONKLUSJON VEDLEGG AGENDA REFERAT FRA MØTET FRA SVENSKE PARTNERE UTKAST TIL PROSJEKTSØKNAD...9

5

6 1 BAKGRUNN OG PROSJEKTIDÉ Troms fylkesbibliotek og Norut IT har i en periode jobbet med en prosjektidé som går ut på å utvikle en ny Internetbasert bibliotekstjeneste som skal kunne deles mellom flere bibliotek, både nasjonalt og internasjonalt. Ut fra dette kom også ideen om å etablere en slik tjeneste på Nordkalotten for å utveksle litteratur over landegrensene. I forprosjektet beskriver vi prosjektidéen slik: Innbyggere på Nordkalotten flytter over landegrensene for å jobbe. Det er nyttig å kunne tilby bøker på språket i det landet man skal flytte til som en "forberedelse" på nytt land og nytt språk og bli vant til å høre det nye språket. Selv om norsk og svensk er ganske likt, er det likevel mange forskjeller som innimellom kan føre til store misforståelser. Etter at man har flyttet, vil det være fint å kunne låne bøker på morsmålet fra sitt hjemland. For noen kan det oppleves å bryte ned språkbarrierer i naboland, som igjen kan være en døråpner for utveksling av arbeidskraft og kompetanse. Digitale bøker og lydbøker kan utveksles over Internett, men det kreves teknologiske og organisatoriske tilpasninger og juridiske vurderinger. I prosjektet ønsker vi å utvikle og prøve ut en ny bibliotekstjeneste for utlån av lydbøker og elektroniske bøker for avspilling på håndholdte digitale spillere eller PC-er som er koplet til Internett. Tjenesten skal være en webbasert Internettjeneste, og bibliotekene skal kunne låne ut håndholdte digitale spillere for avspilling av lydbøkene. En av de viktigste oppgavene i forprosjektet var å samle sammen et konsortium som ville jobbe fram en søknad til Interreg IIIA Nordkalotten med utspring i denne prosjektidéen. Det ble opprettet kontakt med Luleå stadsbibliotek og Haparanda bibliotek i Sverige og Rovaniemi bibliotek i Finland. Alle syntes prosjektidéen passet for dem og ville gjerne delta på møte som ble avtalt til 13. september 2005 i Luleå. Bibliotekene er svært interessert i å få på plass nye bibliotekstjenester som tar i bruk ny teknologi. 2 MÅLSETTINGER FOR FORPROSJEKTET I forprosjektsøknaden ble det formulert klare målsettinger for forprosjektet. Følgende resultater forventes fra forprosjektet: - endelig prosjektbeskrivelse for prosjektsøknaden Digitale bøker over nordkalottens landegrenser som et resultat fra møte i Luleå - budsjett for prosjektet med breakdown på kostnadsart og aktivitet - oversikt over samtlige partnere - finansieringsplan

7 3 MÅLSETTING FOR HOVEDPROSJEKT Målsettingene for hovedprosjektet var delt inn i et hovedmål og flere delmål som skulle være med på å konkretisere hovedmålet og gjøre prosjektets resultater målbart. 3.1 HOVEDMÅL Utvikle en webbasert tjeneste for utlån av digitale lydbøker over landegrensene i nord, og derigjennom bryte ned språkbarrierer mellom landene på Nordkalotten ved å tilby litteratur på finsk, svensk, norsk og samisk i de involverte landene, Finland, Sverige og Norge. 3.2 DELMÅL Avklare hvilke lover og regler som gjelder i det enkelte land, og vurdere og avklare hvordan dette kan overføres til tjenesten. Utvikle en bibliotekstjeneste for utlån av digitale bøker og lydbøker over Internett mellom de deltakende bibliotekene Organisatoriske avklaringer for bibliotekene. Gjøre tilgjengelig et stort antall digitale lydbøker på finsk, svensk, norsk og samisk. Gjøre tilgjengelig digitale håndholdte spillere på hvert folkebibliotek som er med i prosjektet. Avklare og etablere tjenesten for drift Evaluere tjenesten blant brukerne. 4 GJENNOMFØRING Troms fylkesbibliotek og Norut IT har i lang tid jobbet med idéen om å utvikle en bibliotekstjeneste for utlån av lydbøker over Internett. I forbindelse med Interreg IIIA-utlysning med søknadsfrist i januar 2005, prøvde vi første gang å etablere en søknad sammen med finske og svenske partnere. I første omgang tok vi kontakt med länsbiblioteket i Norrbotten i Sverige, men de hadde da ikke kapasitet til å være med. Derimot var de interessert til neste søknadsfrist i Interreg IIIA. Ved neste søknadsfrist var situasjonen ikke endret siden länsbibliotekssjefen hadde permisjon og det ikke var kommet inn noen vikar i den perioden. De hadde derfor ingen ledige ressurser til å kunne delta i noen nye prosjekter. Vi valgte dermed å ikke vente på länsbiblioteket og opprettet kontakt med bibliotek i Luleå og Haparanda med tanke på prosjektsamarbeid. I tillegg opprettet vi kontakt med biblioteket i Rovaniemi i Finland. For å presentere og diskutere prosjektideen nærmere ble vi enige om et møte Luleå 13. september Møtet var positivt og konstruktivt, og det ble utvekslet en rekke tanker og ideer fra alle parter. Søknaden som skulle utarbeides etter 2

8 møtet, var ment å leveres til Interreg IIIA-fristen 3. oktober Se for øvrig agenda og referat fra møtet i appendix 6.1 og 6.2. Det må også nevnes at en prosjektskisse var klar til fristen i juni, men vi manglet en svensk partner som også skulle være prosjektansvarlig. Søknaden ble likevel sendt Interreg-sekretariatet i Luleå på oppfordring fra den norske Interregrepresentanten. Men siden det ikke lyktes oss å få på plass de siste bitene til søknaden, ble den trukket. Luleå bibliotek og Rovaniemi bibliotek ble valgt siden de ligger i de største byene i hvert sitt län, der det også er universitet og høyskoler, og slik sett har potensiale for utveksling av arbeidskraft og studenter over landegrensene. Haparanda bibliotek ble valgt fordi det ligger like ved grensen til Finland og byen Tornio, og det er grunn til å tro at det eksisterer en rekke samarbeid i disse byene. 5 KONKLUSJON Det ble ikke mulig å få på plass en prosjektgruppe som ville jobbe fram en søknad til Interreg denne gang. Det er flere grunner til det. Et av målene med møtet var å få på plass en prosjektansvarlig som i et Interreg IIIA Nord-programmets delprogram Nordkalotten må være svensk eller finsk. Dette lot seg ikke gjøre. Verken de svenske partnerne eller den finske partneren kunne påta seg dette ansvaret siden de er for små og ikke har ressurser til å lede et stort prosjekt. Som norsk initiativtaker opplevde vi det vanskelig å etablere et prosjekt der man er avhengig av at andre partnere skal være prosjektansvarlige. Kanskje ville det være enklere om en norsk partner kan være prosjektansvarlig eller om vi hadde fått med en partner som er stor nok, og som er villig til å påta seg slike oppgaver. 3

9 6 VEDLEGG Vedleggene til rapporten er - agendaen for møtet og referatet fra møtet med deltakerliste, - en begrunnelse fra de svenske møtedeltakerne om ikke å delta i prosjektet, - utkast til søknad som ble diskutert på møtet. 6.1 AGENDA Agenda møte Bibliotek og digitale lydbøker / elektroniske bøker Luleå 13. september :00 Velkommen Bakgrunn for møtet Presentasjon av alle partnerne o Type institusjon o Aktuelle prosjekt (digital litteratur, lydbøker, litteraturformidling over landegrenser) o Etterspørsel / utlån / tilbud av nordisk litteratur i biblioteket o Planlagte (ev. ønskede) prosjekt og prosjektidéer 10:30 Interreg-søknad: Mulighet for felles digital litteraturformidling: lydbøker, digital litteratur, målgrupper. Prosjektide, aktiviteter i prosjektet, arbeidsfordeling. Framdriftsplan. Finansieringskilder? Konkretisering. 12:00 Lunsj 13:00 Videre arbeid : hva skal gjøres til når av hvem? 13:30 Hva betyr det å være med i et Interreg-prosjekt? Representant fra sekretariatet, Interreg IIIA Nordkalotten 14:00 Slutt. Deltakere: Ellen Brox, Norut IT Torunn Tøllefsen, Norut IT Ellen Østgård, Troms fylkesbibliotek (kan ikke komme) Rita Kramvig, Målselv bibliotek (kan ikke komme) Britt-Inger Rönnqvist, Luleå bibliotek Jan Olofsson, Luleå bibliotek Susanne Joki, Haparanda bibliotek Kristian Priemel, Haparanda bibliotek Ritva Nurminoro, Rovaniemi bibliotek Sirkku Seppanen, Rovaniemi Länsstyrelse Detlef Barkanowitz, Norrbotten länsbibliotek 4

10 Birgitta Markusson, Norrbotten länsbibliotek Per-Erik Andersson, Interreg IIIA Nordkalotten, sekretariat 6.2 REFERAT FRA MØTET Referat fra møte om Bibliotek og digitale lydbøker bøker Luleå 13. september 2005 Tilstede: Sirkku Seppanen, Lapplands Länsstyrelse Ritva Nurminoro, Rovaniemi bibliotek Kristian Priemel, Haparanda bibliotek Susanne Joki, Haparanda bibliotek Detlef Barkanowitz, Norrbotten länsbibliotek Birgitta Markusson, Norrbotten länsbibliotek Britt-Inger Rönnqvist, Luleå bibliotek Ellen Brox, Norut IT Jan Olofsson, Luleå bibliotek Torunn Tøllefsen, Norut IT Referat: Det er i dag lite digital litteratur tilgjengelig i Sverige, Finland og Norge. Dette er noe nytt som bibliotekene ønsker å tilby. I oktober/november etableres en tjeneste for utlån av e-bøker i Norrbotten. Haparanda bibliotek har fått forespørsel om samarbeid med Haparandabladet om database for artikler. Dette er ikke startet. Endringer til målsetting i prosjektet: Vi vil fokusere på lydbøker som tema for å avgrense omfanget. På sikt ønsker vi at man skal kunne laste ned lydbøker hjemmefra, men i en første fase kan det være aktuelt at man må gå til biblioteket for å laste ned lydboka til spiller der for så å ta den med. Dette vil være avhengig av kravene forlagene setter til rettighetsproblematikk, og vil kunne variere fra land til land. Det er ønskelig å inkludere nordsamisk i prosjektet i tillegg til norsk, svensk og finsk, siden det også er et utbredt språk på Nordkalotten. Endringer til delmål: Et delmål må være å ha en dialog med forlag og andre tilbydere, eks. Kringkastingen (NRK i Norge). Radioteater kan også være noe man ønsker i tillegg til opplesning av skjønnlitteratur. Det er nødvendig å avklare hva som er nødvendig for videre drift. Hvem skal ha ansvar for hva, kostnader, etc. Denne nye tjenesten skal være en bibliotekstjeneste som nås via bibliotekets nettsider! Endringer til målgruppe: 5

11 Turister er også en målgruppe, særlig norske turister i Sverige og Finland. Ætlinger til samiske og finske som forstår språket muntlig, men ikke skriftlig. Utjevning og likestilling må beskrives i søknaden. Viktig for finansiører: - Realisme i prosjektet. Vil prosjektet være til nytte for målgruppa. Vil tjenesten tas i bruk. - Levedyktighet etter prosjektet. Vil tjenesten også tilbys etter prosjektslutt. Dette må beskrives i prosjektsøknaden! I Finland er det dårlig internett-forbindelse til private hjem. (Dette er noe Ellen og Torunn snakket om under skriving av referat: Kan det være aktuelt med bokbuss med antenne som gir mulighet for utveksling av lydbøker? Og at bokbussen har server med digitale bøker i tillegg til papirbøker?) Daisy er et format som er utviklet for blinde og svaksynte. Vi vil vurdere om dette formatet er aktuelt i dette prosjektet. Kostnader i forhold til programvare og spillere er nødvendig å synliggjøre fordi man må stille tekniske krav til spillere. F.eks. vil en bok være opp til 500 MB, noe som krever en håndholdt spiller med større lagringskapasitet enn dette. Programvare for nedlasting av lydbøker fra biblioteket bør være gratis. Bibliotekene har få ressurser og det er ønskelig å holde kostnader på et minimum der det er mulig. Man ønsker å basere lydbøkene på åpne stanarder og formater, men i første omgang kan det være nødvendig å benytte de formater som finnes. Dette kan bety at vi i en første fase må ta i bruk Microsoft sitt audio-format som Apple ikke støtter på sine ipod fordi det er viktig for forlagene at rettighetsproblematikk ivaretas. I en første fase kan det være nødvendig at låntaker går til bibliotek for nedlasting. Men teknisk sett, er det naturligst å nedlaste boka dit brukeren er (på biblioteket, hjemme, eller hvor som helst med en datamaskin). Lydbokforlag: Sverige: Elib.se Finland: Ellibs.fi Norge: NRK.no, Lydbokforlaget.no Endringer til arbeidspakker: lover og regler lag nytt navn. Ellen og Torunn lager forslag til nytt navn i neste versjon av prosjektbeskrivelse. Lover og regler skal være en oppgave i arbeidspakken der også avklaring med forlag inngår. Endringer til arbeidspakke Etablering og utprøving : Leveranse: Videre drift 6

12 Kommentar til arbeidspakke Opplæring : IT-kunnskapen er dårlig på bibliotekene. Det kan være nødvendig å basere seg på å kjøpe driftstjenester. Dette vil avklares i løpet av prosjektperioden. Mulige finansieringskilder: Alle: Nordkalottrådet: Paula Mikkola, Finland (Bjørn Berg, Norge) Sverige: Folkebibliotek Kulturrådet Framtidens kultur Länstinget Länsstyrelsen Finland: Lapin liitto Länsstyrelsen Undervisningsministeriet, bundet pengene i 2006, bedre i 2007 Lite lokale penger Norge: ABM-utvikling (Arkiv, Bibliotek og Museum: sammenslåing av Statens bibliotektilsyn, Norsk museumsutvikling og Riksbibliotektenesta) Fylkeskommuner Kommuner Forskningsrådet Interreg-finansiering: EU: 60/40. Finland og Sverige kan motta inntil 60% finansiering fra Interreg og krav om medfinansiering på 40%. Norge: 50/50. I Norge kan Interreg (ikke midler fra EU) finansieres med 50% og krav om medfinansiering på 50%. Per-Erik Andersson fra Interreg foreslår åtgjerd 2.1 eller 2.2 som aktuelle områder for vårt prosjekt. Ellen og Torunn oppsummerer og lager ny versjon av prosjektbeskrivelse inkludert budsjett. Avklare så snart som mulig hvilke partnere som blir med på prosjektsøknaden og hvem som skal være prosjektansvarlig. Søknadsfrist i Interreg IIIA Nord er 3. oktober

13 6.3 FRA SVENSKE PARTNERE Subject: Ang: Referat fra møte i Luleå From: "Detlef Barkanowitz" Date: Tue, 20 Sep :16: To: "Birgitta Markusson" "Britt-Inger Rönnqvist" "Jan Olofsson" "Jimmy Gärdemalm" CC: Hej De svenska deltagarna under mötet har nu diskuterat projektets innehåll ytterliggare och kommit fram till följande: ljudböcker är definitivt något de norrbottniska biblioteken kommer att satsa på. E- böcker kommer att kunna lånas på 12 av Norrbottens 14 kommuner från och med oktober. Erbjudande om böcker som går att ladda ner i mp3 format kommer uder hösten. Däremot ställer sig deltagande bibliotek mer tveksam till ett Interregprojekt. Detta av fler anledningar: * Sverige kan inte ta på sig rollen som projektägare då biblioteksorganisationerna är för små * vi tror inte på idéen att ett bibliotek är projektägare och att Norge står för det praktiska arbetet (fakturahantering, samordning mm). Det bibliotek som äger projektet måste naturligtvis ha resurser att klara det praktiska arbetet * för Norrbottens del känns det angelägnare att utveckla det påbörjade arbetet med bl a e-böcker och att utvärdera detta. * oklart om behovet av detta projekt. Möjligheten borde finnas att ladda ner ljudböckerna direkt från nätet utan att gå till biblioteket. * många oklarheter kring upphovsrätten av ljudböcker Med tanke på dessa oklarheter/tveksamheter väljer Sverige att tacka nej till att delta i detta projekt. Mvh Detlef Barkanowitz Konsulent Norrbottens länsbibliotek Luleå tfn: >>>>>> "Torunn A. Tøllefsen" 09/15 10:45 >>> Hei alle, Takk for et hyggelig og bra møte i Luleå! Som avtalt sender vi nå referatet fra møtet. Vi håper alle vil være med på en prosjektsøknad, og at en av dere kan være prosjektansvarlig. Det er bra om vi kan få svar så snart som mulig! 8

14 Vennlig hilsen Ellen og Torunn -- Torunn A. Tøllefsen NORUT IT, PO box 6434, 9294 Tromsø, Norway Tel: , Fax: , Mobile: URL: ########################################### This message has been scanned by F-Secure Anti-Virus for Internet Mail. For more information, connect to 6.4 UTKAST TIL PROSJEKTSØKNAD SØKNAD TIL INTERREG IIIA, NORDKALOTTEN BAKGRUNN Innbyggere på Nordkalotten flytter over landegrensene for å jobbe. Det er nyttig å kunne tilby bøker på språket i det landet man skal flytte til som en "forberedelse" på nytt land og nytt språk og bli vant til å høre det nye språket. Selv om norsk og svensk er ganske likt, er det likevel mange forskjeller som innimellom kan føre til store misforståelser. Etter at man har flyttet, vil det være fint å kunne låne bøker på morsmålet fra sitt hjemland. For noen kan det oppleves å bryte ned språkbarrierer i naboland, som igjen kan være en døråpner for utveksling av arbeidskraft og kompetanse. Digitale bøker og lydbøker kan utveksles over Internett, men det kreves teknologiske og organisatoriske tilpasninger og juridiske vurderinger. I prosjektet ønsker vi å utvikle og prøve ut en ny bibliotekstjeneste for utlån av lydbøker og elektroniske bøker for avspilling på håndholdte digitale spillere eller PC-er som er koplet til Internett. Tjenesten skal være en webbasert Internettjeneste, og bibliotekene skal kunne låne ut håndholdte digitale spillere for avspilling av lydbøkene MÅLSETTING Hovedmål: Utvikle en webbasert tjeneste for utlån av digitale lydbøker over landegrensene i nord, og derigjennom bryte ned språkbarrierer mellom landene på Nordkalotten ved å tilby litteratur på finsk, svensk, norsk og samisk i de involverte landene, Finland, Sverige og Norge. Delmål: Avklare hvilke lover og regler som gjelder i det enkelte land, og vurdere og avklare hvordan dette kan overføres til tjenesten. Utvikle en bibliotekstjeneste for utlån av digitale bøker og lydbøker over Internett mellom de deltakende bibliotekene Organisatoriske avklaringer for bibliotekene. 9

15 Gjøre tilgjengelig et stort antall digitale lydbøker på finsk, svensk, norsk og samisk. Gjøre tilgjengelig digitale håndholdte spillere på hvert folkebibliotek som er med i prosjektet. Avklare og etablere tjenesten for drift Evaluere tjenesten blant brukerne MÅLGRUPPE Målgruppa er alle brukere av bibliotekstjenester, men spesielt de som er i ferd med å flytte til et naboland eller de som allerede har flyttet til et naboland for å jobbe eller studere / gå på skole. Tilbudet vil dessuten gis til alle andre som ønsker tilgjengeliggjort digitale bøker og lydbøker på norsk, svensk eller finsk, som de som lærer språket, er fra tospråklige familier, osv. Det er også interessant å tilby tjenesten til brukere som oppholder seg midlertidig i landet, f.eks. turister. Mange nordmenn ferierer hver sommer i Lappland i Finland og Norrbotten i Sverige og vil ha et ønske om tilbud av lydbøker på norsk som kan gjøres tilgjengelig på forespørsel til Norge på direkten over Internett. Nedlasting av aktuell lydbok kan skje umiddelbart FORVENTET RESULTAT Det er nødvendig med en avklaring av hvilke likheter og ulikheter det er mellom landene i forhold til utlån av digitale bøker og lydbøker over Internett, og hvordan det kan være mulig å tilby en tjeneste som holder seg innenfor de lover og regler som gjelder for det enkelte land. Det forventes at man skal få etablert en Internettjeneste hos bibliotekene for utlån av digitale lydbøker og elektroniske bøker. Tjenesten skal støtte likheter og ulikheter mellom landene. Utfordringer: - Lover og regler i det enkelte land angående rettigheter, utlån av digitalt materiale, f.eks. i forbindelse med kopiering over på egne spillere eller PCer, antall kopier som kan være utlånt til enhver tid, osv. - Lån av digitale lydbøker over landegrenser - Praktisk tilrettelegging på bibliotek, f.eks. hvis man skal låne ut spillere med bøker - Stort nok utvalg lydbøker / digitale bøker AKTIVITETER 1. Prosjektledelse Ansvar: Oppgaver: Lede prosjektet. Rapportering. Koordinere partnerne. 10

16 Markedsføring og formidling av prosjekt og resultater. Leveranse: Rapport. 2. Avklaring om opphavsrett over landegrenser Ansvar: Deltakere: Oppgaver: Finne fram til de lover og regler som gjelder for utlån av lydbøker over Internett i det enkelte land og på tvers av landegrenser. Avklare hvilke lover og regler som gjelder for utlån av digitale lydbøker over Internett i det enkelte land. Avklare forhold til forlag. Vurdere forskjellige løsninger sammen med bibliotek og forlag. Leveranse: Notat og delkapittel til hovedrapport. Input til aktivitet for utvikling av tjeneste. 3. Utvikling av tjeneste. Ansvar: Deltakere: Oppgaver: Kartlegging og vurdering av tilsvarende tjenester og teknologier. Utvikle bibliotekstjenesten for utlån av digitale lydbøker og elektroniske bøker over Internett. Bøkene skal kunne avspilles på håndholdte digitale spillere og pcer som er på Internett. Tjenesten skal ivareta nødvendige krav til sikkerhet. Innspill fra aktivitet om lover og regler. Leveranse: Ny bibliotekstjeneste. 4. Etablering og utprøving. Ansvar: Oppgaver: Deltakere: Etablere og prøve ut tjenesten hos folkebibliotekene. Hvert bibliotek vil utpeke en brukerguppe i prosjektet. Leveranse: Installasjonsbeskrivelse. Brukerveiledning. Notat med erfaringer. Videre drift. 5. Opplæring. Ansvar: Deltakere: Oppgaver: Biblioteksansatte må få opplæring i bruken av tjenesten. Leveranse: Kurs med notat. 6. Evaluering. Ansvar: Deltakere: Oppgaver: Tjenesten skal evalueres. Biblioteksansatte og brukere skal være med på evalueringa. Leveranse: Notat og delkapittel til hovedrapport. 11

17 6.4.6 FRAMDRIFTSPLAN Prosjektet starter så snart som mulig og gjennomføres i 24 måneder, men avsluttes ikke senere enn Aktivitet Start (mnd) Varighet (mnd) 1. Prosjektledelse Lover og regler Utvikling av Internettjeneste Installasjon og testing Opplæring Evaluering GRENSEREGIONAL BETYDNING Litteratur skal utveksles digitalt over Internett mellom bibliotekene og over landegrensene. Utveksling av arbeidskraft mellom landene i nordkalotten gjør at arbeidstakere kan nå litteratur over landegrenser på en rimelig og enkel måte. Dette kan benyttes både i forkant av en flytting for å bli kjent med tale av språket i det landet man skal flytte til, og ikke minst etter at man har flyttet for fortsatt å ha tilgang til litteratur på eget morsmål. Det vil dessuten kunne benyttes av personer som lærer seg språk i nabolandet eller ellers ønsker å høre på eller lese litteratur på nabolandets språk. Språkbarrierer blir mindre ved at man blir vant til å høre andre språk, og kontakt oppnås på en enklere måte og uten store misforståelser MILJØBEDØMMELSE Prosjektet vil ikke påvirke miljøet UTJEVNINGS- OG LIKESTILLINGSBEDØMMELSE Det er fortsatt noen som ikke kan lese sitt språk, og som dermed foretrekker å få tilgang til opplest litteratur. Med en slik tjeneste vil man nå en ny gruppe brukere som tidligere ikke har brukt bibliotekene. Ved å låne ut håndholdte digitale spillere (eks. Mp3-spiller) er det ikke et krav om at brukeren må har egen spiller, noe som kan være en stor kostnad for den enkelte. Det er dermed mulig å tilby tjenesten også til de som ikke har egen håndholdt spiller. Målgruppa i prosjektet er publikum generelt der kjønnene likestilles. Likevel håper man på at prosjektet bidrar til at flere menn vil oppsøke litteratur i større grad enn det som er vanlig i dag. Kvinner leser vanligvis 12

18 mer skjønnlitteratur enn menn, og det er et ønske at teknologi kan bidra til at flere menn blir kjent med et bredere spekter av skjønnlitteratur. Prosjektgruppa består av et flertall kvinner KOPLING TIL ANDRE PROSJEKT Elektroniske bøker kan lånes fra bibliotekene i Finland og Sverige. Det er et ønske at man på sikt får etablert en felles plattform for digitale utlånstjenester ved bibliotekene BUDSJETT EU Norge Totalt FINANSIERING EU Norge Totalt 13

Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem i ettertid?

Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem i ettertid? IT-Rapport 1/2006 ISSN 1503-1705 ISBN 82-7747-139-4 Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem i ettertid? Ellen Brox Margrethe Aanesen Mars 2006 2 Tittel Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.

Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02. Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.2014 1 Innledning E-bøker har i løpet av få år blitt et alternativ

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst BEK - Bergen senter for elektronisk kunst 26. februar 2008

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Manual for faglige ledere

Manual for faglige ledere Manual for faglige ledere av Horst Trodler ABB Training Centre Rhein-Neckar GMbh Innhold Forord Fordelene ved utvekslingsprogrammer Forventninger fra faglige leder Hvordan håndtere en utplassering? Å finne

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

DAISY-formatet er kort og godt fantastisk

DAISY-formatet er kort og godt fantastisk DAISY-formatet er kort og godt fantastisk Skrevet av: Morten Tollefsen morten@medialt.no tlf: (+47) 21 53 80 14 Dato: 25.10.2006 Forord... 2 Bakgrunn... 3 Metode... 4 Hvem svarte?... 5 Avspillingsutstyr...

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

BISTAND PÅ NY ARENA.

BISTAND PÅ NY ARENA. Prosjektrapport BISTAND PÅ NY ARENA. - hvis mennesker med utviklingshemming fikk den hjelp og støtte de hadde behov for, - ville da de vanlige sosiale mediene som Skype, Facebook, Youtube osv. være tilgjengelig

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Statskonsult rapport 2007:01 Forord Statskonsult fikk i oppdrag fra UDI å samle inn kunnskap om hvilke informasjonsbehov nyankomne

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer