TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB"

Transkript

1 TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB STYRETS ÅRSBERETNING Organisasjon Styret i 2014: Knut Gran Alexander Ballamy Håkon Randar Lauritz Grinvoll Frank Anders Haugli Thomas Slagsvold Caroline Wedel Jarlsberg Helge Klæstad Trygve Berg Guldbrandsen leder nest leder varamedlem varamedlem varamedlem Revisorer: Aksel Haraldsen Terje Larsen Valgkomité: Aksel Haraldsen Inger Marie Moripen Terje Larsen Finn Ramberg 2. Administrasjon Det har vært avholdt ordinære styremøter og et ekstraordinært årsmøte. De viktigste sakene som har vært behandlet: a) Sammenslåing av Slagen Tennisklubb og Tønsberg Tennisklubb Etter en lengre prosess i Slagen Tennisklubb og Tønsberg Tennisklubb ble det i de respektive klubbene å fusjonere de to klubbene. Formelt sett ble dette gjort ved at Slagen Tennisklubb ble innlemmet i Tønsberg Tennisklubb da Tønsberg Tennisklubb var den eldste klubben av de to. Det ekstraordinære årsmøtet som vedtok sammenslåingen, ble avholdt I det samme møtet ble klubbens navn endret til Tønsberg og Slagen Tennisklubb. b) Hallprosjektet Styret vedtok å bygge en tennishall i tilknytning til klubbens baner i Messeområdet. Anlegget vil bli bygget i den vestre delen av området; bane 1 og skogholtet vest for denne banen. Klubben har inngått avtale med Strømstad Bygg om bygging av hall. Hallen vil bli finansiert med egne midler, tippemidler, tilbakebetaling av merverdiavgift, dugnadsinnsats Side 1 av 6

2 og lån. Prosjektets kostnadsramme er 9 mill. kr. Tønsberg kommune har stilt garanti for lån. Hallen forventes ferdigstilt rundt årsskiftet 2015/2016. c) Integrasjonen av de to klubbene I forbindelse med sammenslåingen ble det utarbeidet et nytt budsjett med utgangspunkt i de to klubbenes budsjetter for 2014 og årsregnskapene for Det har vært lagt stor vekt på å integrere de to klubbenes medlemmer og aktiviteter for å sikre et robust og fremtidsrettet klubbmiljø. d) Driftsrutiner Styret har brukt mye tid på samordning av driftsrutiner og systemer. Klubbene har hatt ulike driftsrutiner og benyttet forskjellige systemløsninger. Klubben valgte å benytte bookingsystemet som tidligere Slagen Tennisklubb hadde benyttet. Hjemmeside løsningen bygger på tidligere Tønsberg Tennisklubbs sin løsning. Begge løsningene er videreutviklet slik at de nå fremstår som hendige kommunikasjonsverktøy i forhold til medlemmene og omverdenen. Bl.a. er det implementert betalingssystem som gjør det mulig å betale i forbindelse med booking av bane. Klubben har også implementert nytt medlemssystem; Medlemsnett, for å forenkle fakturering og betalingsrutiner. Dette skjedde i forbindelse med at klubben skiftet bankforbindelse til Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg, som også er kommet inn som sponsor/samarbeidspartner. I denne forbindelsen har klubben vært begunstiget av bankens møteroms fasiliteter, hvor flere av styremøtene har vært avholdt. e) Klubbtrener Begge klubbene hadde før sammenslåingen egne trenere med avtaler som utløp ved halvårsskiftet På det første styremøtet etter det ekstraordinære årsmøtet som vedtok sammenslåing, ble det bestemt at klubben ville sette i gang en prosess for å definere klubbens trenerbehov, og sette i gang arbeidet med å engasjere og/eller ansette en trener til klubben. Det ble nedsatt et utvalg bestående av tre av styrets medlemmer som fikk i oppgave å definere trenerbehovet, sette opp kriterier som skulle legges til grunn for å utarbeide en annonse, og utlyse stillingen eksternt via På denne måten ville alle interesserte trenere få mulighet til å søke og presentere sine kvalifikasjoner som klubbtrener etter de spesifikasjoner som lå til grunn for søkeprosessen. Det ble gjennomført intervjurunder med aktuelle kandidater og utvalget innstilte på Pave Zenkevits som klubbens nye trener; en innstilling som ble fulgt opp av et styrevedtak om å ansette Pavel Zenkevits tidsbegrenset til et år, men med opsjon på forlengelse. I ansettelsesavtalen forbeholdt klubben seg retten til å evt. ansette ytterligere en trener ved behov. Side 2 av 6

3 3. Drift av anlegg Klubbhus og grusbaner Klargjøringen for sommersesongen 2014 gikk bra. Flere av banene fikk ekstra med grus og ble valset godt i flere runder slik at forholdene ble så jevne så mulig på de ulike områdene av anlegget. Banene holdt seg fint hele sesongen og det var ikke behov for større vedlikehold. En del gress hadde slått rot i deler av anlegget, men det meste ble forsøkt fjernet som en del av vårdugnaden. Det var enkelte problemer med vanningsanlegget tidlig på sesongen men dette ble fikset. Det er ikke gjort noen vesentlige utbedringer på klubbhusene i løpet av året. Styret takker for at flere medlemmer stiller opp på dugnadene med stort engasjement og pågangsvilje. Denne innsatsen er helt nødvendig for å holde banene våre i den stand de har vært i år. Messehall B Driften av hallen har gått som forventet i løpet av vintersesongen. En del vann på banene pga. lekkasjer fra taket i forbindelse med kraftig regnværs perioder i høst og med is og kulde. Noen av klubbens medlemmer tok ansvar og fjernet is og løv fra nedløpsrørene, slik at vannet ble ledet ned i de ordinære kanalene. Det er ellers ikke gjort noen oppgradering eller reparasjoner i hallen. 4. Daglig drift Den daglige driften av virksomheten, herunder kursvirksomheten, har fungert tilfredsstillende gjennom året. Utfordringene kommer til uttrykk når treningsgruppene er for store. Det er viktig med kommunikasjon mellom berørte parter slik at krav og forventninger innfris. Det vil nesten alltid være noe støy rundt trenings- og kursoppleggene da det er ulike krav og forventninger fra involverte parter, direkte og indirekte. Sammenslåingen og prosessen rundt arbeidet med å engasjere ny trener, har vært en stor og krevende prosess som er løst på en god måte av ansettelsesutvalget. 5. Sportslige resultater og klubbarrangement Ny trener Tønsberg og Slagen Tennisklubb ansatte ny trener høsten Pavel Zenkevits er 34 år og kommer fra Sverige. Han har vært tennistrener i Sverige fra 2003, og har hatt ulike trenerroller i Norge siden Han er født i Estland og kom til Sverige som 9-åring. Han er utdannet Trener 2 både fra det svenske og norske Tennisforbundet. Side 3 av 6

4 Stor kursaktivitet Det har vært en stor økning i kursaktivitet i løpet av Sammenslåing av klubbene har ført til mange timer med full Messehall B, men det har også vært en jevn økning av nye deltagere i løpet av høsten. I dag er det rundt 80 deltagere på kursene mandag til torsdag. Flott er det å se økningen av engasjerte barn og ungdom. Kursene er delt etter nivå og alder, og skal på best mulig måte tilrettelegge for at alle får utviklet seg og har det moro med tennisen. I tillegg til en aktiv satsingsgruppe, har det også vært stor interesse for voksenkurs og divisjonstennis for seniorene. Det er i år forsøkt med flere 1 ½ timers treninger for å få mer optimal trening for noen av kursene. Det har også vært åpen dag på lørdager for medlemmer som vil spille mer, eller prøve seg med trener for første gang. Flere barn med foreldre har utnyttet denne muligheten. Juniorer fra satsingsgruppen har bidratt med trener Pavel til å holde høy aktivitet på flere av treningene denne høsten. Sommerskole og tenniscamp Tradisjonen tro ble det arrangert sommerskole for alle tennisinteresserte før og etter sommerferien. Både arenaene på Tønsberg og Slagen sine områder ble brukt til kurs for unge lovende tennisspillere med fokus på å lære grunnleggende teknikk og slag, men først og fremst å ha det moro i sommervarmen. I løpet av året ble det også arrangert camps i Sverige for de mest ivrige juniorene. Disse turene har blitt veldig populære blant de yngste. Tennisens dag 26. mai ble dessverre ingen suksess. Arrangementet måtte utsettes i tid noe som ikke falt heldig ut. Neste år følger klubben datoen som tennisforbundet fastsetter. Divisjonstennis; Klubben stilte med to lag; ett i 3. divisjon og ett i 4. divisjon og opprettholdt plassene i sine respektive divisjoner. Klubbmesterskap august Klubbmesterskap ble arrangert på sensommeren på begge arenaene og med finalespill på Slagenanlegget. Årets vinnere av klubbmesterskapet ble Ted Vikane og Terje Brantsæter i double som vant over Tore og Jan Larsen. Trygve Berg vant single finale over Terje Brantsæter. I dameklassen seiret Marlene Lofsberg i finalen hvor Caroline Wedel Jarlsberg var motstander. Moro på Lucia tennis 13. desember Luciatennisen ble en riktig folkefest som samlet nærmere halve tennisskolen. 28 talentfulle juniorer, deres søsken og foreldre var alle med og møtte opp på Messehallen mellom kl. 10 og 16. Det ble arrangert singelturnering for den yngste gruppen, mens det for den eldre aldersgruppen (14-18) ble satt opp en spennende dobbelturnering. Masse engasjement på Vinterturnering 7. og 8. februar Vinterturnering samlet hele 29 spillere denne helgen, helt fra 6 år til nesten pensjonist. Mange foreldre møtte opp for å se sine unge lovende spille minitennis turnering på lørdagen. Masse kamper for alle, men like viktig for de små var å få tid til å kjøpe noe i kiosken eller slappe av litt foran hallens nye TV, Flere foreldre brukte også anledningen til å fornye sitt eget eller barnas treningsutstyr da det var utsalg av gode tilbud fra vår nye leverandør av sportsutstyr. Søndagen var det de voksne sine tur, og det var invitert til doubleturnering med seriespill. Sportskomiteen takker alle spillere og foreldre for godt oppmøte på alle turneringen dette året, og at alle bidrar til en veldig hyggelig atmosfære rundt arrangementene. Vi håper enda fler blir med på de neste Side 4 av 6

5 turneringene som kommer, da engasjerte foreldre og masse liv er det beste og morsomste for våre unge lovende når de skal satse videre for klubben vår. 6. Regnskap/økonomi Regnskapet viser et overskudd på kr. Dette er nærmere kr. bedre enn budsjettert. Dette skyldtes i hovedsak bingoinntekter vedr som ble inntektsført i Regnskapsfører Regnskapet har i år vært ført av Håkon Randar Medlemstall Til idrettsregistreringen ble det oppgitt følgende medlemstall: Antall registrert (medlemstall/aktivitetstall) Kjønn Kvinner Menn Totaler Alderstrinn Medlemmer Tennis Aktive medlemmer Herav funksjonshemmede Klubben har hatt tre sponsorer i 2014: Gjermundsen Auto, som støttet oss med kr., A. Olaussen Rådgivende Ingeniører AS med kr. og Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg som støttet oss med kr. Klubben takker samarbeidspartnerne for deres støtte og bidrag. Det er mye som taler for at disse kjærkomne inntektene for klubben også vil kunne sette sitt preg på 2015-regnskapet. Tønsberg, 4. mars 2015 Knut Gran Alexander Ballamy Lauritz Grinvoll sign sign. sign. Thomas Slagsvold Håkon Randar Frank A. Haugli sign sign. sign. Side 5 av 6

6 Side 6 av 6

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 Haugerud IF - Badminton Årsberetning for 2014 2014 ble et godt og aktivt år for gruppa. Medlemstallet viste en liten økning fra 144 til 164. Vi er den nest største gruppa i Haugerud IF etter fotballen.

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2012 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Ord fra formannen 2014 et vendepunkt

Ord fra formannen 2014 et vendepunkt Årsmelding 2014 1 Ord fra formannen 2014 et vendepunkt Vi var ved inngangen til året en klubb som hadde en flott hall og flotte utebaner, men med tilhørende økonomisk belastning. Det var derfor svært tungt

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Årsmøte Bergen Klatreklubb 26. mars 2014 Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden 3. Valg av møteleder,

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb ! Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb Tid: Onsdag 28. januar 2015 klokken 18:30-21:00 Sted: Lørenskog Hus, møterom Vasshjulet Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av dirigent (møteleder) og

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb 2010. Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010

Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb 2010. Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010 Årsmøte Sunnmøre Golfklubb 2010 Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av møteleiar, referent og 2 personar

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2014)

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2014) Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Komiterapporter til årsmøte 2014) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Side 1 av 19 Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2013 fra

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra 1.1.2013-31.12.2013

ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra 1.1.2013-31.12.2013 STYRET. ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra 1.1.2013-31.12.2013 Hovedstyret har bestått av arbeidsutvalget og ledere i alle grupper. Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Varamedlem: Tone Nordli Bjørn

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar:

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar: Årsberetning 2013 1 Forord Årsrapporten er styrets beretning om driften i Nesodden Seilforening for sesongen 2013 - Sentralt i rapporten står regnskapet og regnskapsrapporten. Hvert utvalg rapporterer

Detaljer