Periode:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 07-01-2015-07-01-2015"

Transkript

1 DMS Software Innovation Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Brev fra ansatt 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Skjema for oppfølging av sykemeldt 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Nasjonalt kompetansesenter Studiebevis - Demensomsorgens ABC 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Nasjonalt kompetansesenter Studiebevis - Demensomsorgens ABC 11/ I NAV Kristiansand Refusjonskrav - Skarpengland skole Tilsagn om tilskudd - Saksansv: Skarpengland skole / hagann Saksbeh: Skarpengland skole / hagann 11/ U Dok.dato: Jour.dato: FAU ved Samkom skole FAU - kontakt med foresatte - Samkom skole Tilbakemelding etter Julefredsfesten 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Søknad om permisjon - 11/ I

2 Helsesøster Skolehelsetjenesten på Samkom skole Plan for skolehelsetjenesten våren / I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Brannvesenet Brannforebygging Deltakerbevis i Nasjonal brannøvelse 11/ I Tl-koordinator i Vennesla og Iveland Skolemiljø - trivselsprogrammet på Samkom skole Diverse info TL-programmet. 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Samkom skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Elevmappe - Søknad om elevpermisjon 11/ U Arne Magne Robstad Arnfinn Nordbø Jostein Nordli Olav Geir Honnemyr Sverre R. Lie Kommunal viltforvaltning Møteinnkalling - Vennesla viltutvalg Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 11/ I Arkivdel: Skarpengland Tilg. kode: UO skole - Offl 13, Fvl 13 Vennesla kommune elevmapper PP-tjenesten, enhet for barn og famile Elevmappe - Svar på henvisning Saksansv: Skarpengland skole / hagann Saksbeh: Skarpengland skole / hagann 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arbeidsavatale - økning til 77,46 % stiling Saksbeh: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / ubemay 12/ U Arkivdel: Vennesla Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Årsrapport spesialundervisning - Saksansv: Vennesla ungdomsskole / teleiv Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / jussiv 12/ N Kvarstein skole - reijor Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Endring - Saksansv: Moseidmoen skole / telell Saksbeh: Kvarstein skole / reijor

3 12/ I Kartverket Kristiansand Vegadresseprosjekt - fastsetting av vegadresser i kommunene. Om vegadressering - supplering av prosedyre Saksansv: Enhet for plan og utbygging / simkje Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / simkje 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Nasjonalt kompetansesenter Studiebevis - Demensomsorgens ABC 12/ U Arkivdel: Vennesla Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Årsrapport spesialundervisning - Saksansv: Vennesla ungdomsskole / teleiv Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / jussiv 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første led Venneslaheimen omsorgssenter - johkir Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - 12/ I Søknad om utvidet permisjon 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arbeidsavatale - økning til 75,25 % stiling Saksbeh: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / ubemay 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arbeidsavatale - økning til 56,34 % stiling Saksbeh: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / ubemay 12/ N Kvarstein skole - reijor Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Endring - Saksansv: Kvarstein skole / aasola Saksbeh: Kvarstein skole / reijor 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Søknad om permisjon Saksansv: Enhet for psykisk helsevern / endoys

4 Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første led Venneslaheimen omsorgssenter - johkir Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - 12/ I Arbeidsavatale - økning til 80 % stiling Saksbeh: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / ubemay 12/ N Kvarstein skole - reijor Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Endring - Saksansv: Kvarstein skole / aasola Saksbeh: Kvarstein skole / reijor 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Vest-Agder fylkeskommune Fagbrev - Helsefagarbeider 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Nasjonalt kompetansesenter Studiebevis - Demensomsorgens ABC 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Byggmester Tor Larsen AS Gnr/bnr 6/ Nesane - søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn - oppføring av enebolig. Tiltakshaver: Gudmund Sagen. Gnr/bnr 6/ Nesane - samsvarserklæringer. Tiltakshaver: Gudmund Sagen. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 12/ U Dok.dato: Jour.dato: 'Uleberg, Kristin Vedr. forvaltningsplan for vannregion Agder Svar vedr. purring ang. videre arbeid med vannforskriften i vannområdene i vannregion Agder Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Uleberg, Kristin Vedr. forvaltningsplan for vannregion Agder Tilføyelse vedr. videre arbeid med Vannforskriften Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir 12/ I Dok.dato: Jour.dato:

5 Vurderingsresultater - sykepleierstudie 12/ U Innvilget permisjon Saksansv: Organisasjonsseksjonen / vikkri Saksbeh: Servicetorget / vikkri 12/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Søknad om økt stilling i Vennesla kommune Saksansv: Enhet for kultur / norodd Saksbeh: Enhet for kultur 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arbeidsavtale - fast økning til 70 % stilling Saksbeh: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / nakann 12/ N Servicetorget - lanhil Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksbeh: Servicetorget / lanhil 12/ N Kvarstein skole - reijor Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Endring - Saksansv: Seksjon for oppvekst / robkri Saksbeh: Kvarstein skole / reijor 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arbeidsavatale - økning til 77 % stiling Saksbeh: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / ubemay 12/ U Arkivdel: Vennesla Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Årsrapport spesialundervisning - Saksansv: Vennesla ungdomsskole / teleiv Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / jussiv 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Nasjonalt kompetansesenter Studiebevis - Demensomsorgens ABC 13/ U Dok.dato: Jour.dato:

6 Tilg. kode: U Enova SF Informasjon om endring i innbetaling av Enova-avgift Søknad om støtte til utskifting av veilysarmaturer til LED Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn 13/ I NAV Kristiansand Tilsagn om tilskudd til Arbeidspraksis i ordinær virksomhet 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Nasjonalt kompetansesenter 13/ / Studiebevis - Eldreomsorgens ABC I Advokatfirmaet Lund & Co DA Opplysninger om anlegg i Vennesla Ang. uteblitt svar fra Statnett Saksansv: Økonomiseksjonen / skoodd Saksbeh: Økonomiseksjonen / skoodd I Silje Aga Rogan Opplysninger om anlegg i Vennesla Svar til Statnett Saksansv: Økonomiseksjonen / skoodd Saksbeh: Økonomiseksjonen / skoodd 13/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 første led Vennesla ungdomsskole - montov Servicetorget - furhan Innmelding/endring av bruker av IT-anleggene i Vennesla kommune Saksansv: Moseidmoen skole / telell Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / montov 13/ U Arkivdel: Vennesla Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Årsrapport spesialundervisning - Saksansv: Vennesla ungdomsskole / teleiv Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / jussiv 13/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første led Venneslaheimen omsorgssenter - johkir Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Sluttmelding - 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tidsbegrenset arbeidsavtale Saksansv: Hovedkjøkkenet / olslin Saksbeh: Hovedkjøkkenet / olslin 13/ I Dok.dato: Jour.dato:

7 Tidsbegrenset arbeidsavtale / U Svar på søknad om permisjon Saksansv: Habilitering / janaas Saksbeh: Habilitering / janaas 13/ I NAV Kristiansand Lærling - Tilsagn om tilskudd til Arbeidspraksis i ordinær virksomhet 13/ U Dok.dato: Jour.dato: SFO skoleåret Samkom skole Melding om opphør av tjeneste 13/ I Dok.dato: Jour.dato: SFO skoleåret Samkom skole Kvitteringer - 13/ I Arkivdel: Solsletta Tilg. kode: UO barnehage - Offl 13, Fvl 13 PPT, enhet for barnearkiv og familie Barnemappe - Innkalling til møte Vennesla Skole og Moseidmoen skole, avd Paviljongen - Saksansv: Solsletta barnehage / aanber Saksbeh: Solsletta barnehage / aasben 14/ U Statens Kartverk Tinglysningen Gnr/bnr 31/77,122,123 - Slettebrotan 86 og 88 - retting av eiendomsforhold Gnr/bnr 31/124, krav om sammenslåing Saksansv: Enhet for plan og utbygging / amutor Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / amutor 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Olav Geir Honnemyr Vennesla viltlag Fellingsrapport - rådyr Vennesla viltlag Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Olav Geir Honnemyr Vennesla viltlag Fellingsrapport - hjort Vennesla viltlag Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 14/ I

8 Arnfinn Nordbø Hægeland viltlag Fellingsrapport - rådyr Hægeland viltlag Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 14/ I Arnfinn Nordbø Hægeland viltlag Fellingsrapport - hjort Hægeland viltlag Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 14/ N Vennesla voksenopplæringssenter - stojan Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort vikar - Slutt - Saksansv: Vennesla voksenopplæringssenter / stojan Saksbeh: Vennesla voksenopplæringssenter / stojan 14/ I Arkivdel: Solsletta Tilg. kode: UO barnehage - Offl 13, Fvl 13 barnearkiv Barnemappe - Oppsigelse av barnehageplass - Saksansv: Solsletta barnehage / aanber Saksbeh: Solsletta barnehage / aasben 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Søknad om tillatelse for kortvarig flyging for luftfoto Vedr. søknad om flygning for luftfoto Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir 14/ I Vikarliste barnehage - Barne- og ungdomsarbeider/assistent barnehageåret 2014/2015 Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Vikarliste barnehage - Barne- og ungdomsarbeider/assistent barnehageåret 2014/ st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / hanjor Saksbeh: Vennesla kommune / hanjor 14/ U Vikarliste barnehage - Barne- og ungdomsarbeider/assistent barnehageåret 2014/2015 Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Vikarliste barnehage - Barne- og ungdomsarbeider/assistent barnehageåret 2014/2015 Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / hanjor Saksbeh: Vennesla kommune / hanjor 14/ I Arkivdel: Skarpengland Tilg. kode: UO skole - Offl 13, Fvl 13 Vennesla kommune elevmapper PP-tjenesten, enhet for barn og famile Elevmappe - Svar på henvisning Saksansv: Skarpengland skole / hagann Saksbeh: Skarpengland skole / hagann 14/ U

9 17. mai komitèens medlemmer 17. mai komitèen for Øvrebø 2015 Innkalling til møte i 17. mai komitèen for Øvrebø 2015 Saksansv: Servicetorget / johwen Saksbeh: Servicetorget / johwen 14/ I Tidsbegrenset arbeidsavtale / I Dok.dato: Jour.dato: Statens vegvesen - Region Sør Gnr/bnr 78/1 - oppstart av detaljreguleringsplan - Eikeland fritid Gnr/bnr 78/1 - melding om oppstart av planarbeid for del av gnr/bnr 78/1 i Vennesla kommune - uttalelse Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir 14/ I Vidar Lømsland Gnr/bnr 6/531 - Tvidøblane 30 - søknad om dispensasjon fra rekkefølgekravene i reguleringsbestemmelsene for utsettelse av oppføring av lekeplass Gnr/bnr 6/531 - ny mail inn ang. sti/lek Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 14/ I Vest-Agder fylkeskommune - Plan- og miljøseksjonen Gnr/bnr 38/17 - søknad oppføring av nedbrent hytte. Søker: Solfrid Svendsen Gnr/bnr 38/17 - VAF ingen merknader til nyoppføringen Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 14/ I Arkivdel: Solsletta Tilg. kode: UO barnehage - Offl 13, Fvl 13 barnearkiv Barnemappe - Referat fra samarbeidsmøte Saksansv: Solsletta barnehage / aanber Saksbeh: Solsletta barnehage / aasben 14/ U Delta Vennesla - Anne Britt Engestøl Enhetsledere Fagforbundet Vennesla - hagran Fagforbundet Vennesla - norsol Norsk sykepleierforbund/ftu avd. Vennesla - jepeli Rådmannens lederteam Utdanningsforbundet Vennesla - haakri Lederopplæring 2015 Program - enhetslederopplæring mars 2015.docx Saksansv: Organisasjonsseksjonen / enghei Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / enghei 14/ I Vaktmester % fast stilling Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Vaktmester % fast stilling - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / nichan Saksbeh: Vennesla kommune / nichan

10 14/ U Vaktmester % fast stilling Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Vaktmester % fast stilling Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / nichan Saksbeh: Vennesla kommune / nichan 14/ I Vaktmester % fast stilling Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Vaktmester % fast stilling - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / nichan Saksbeh: Vennesla kommune / nichan 14/ U Vaktmester % fast stilling Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Vaktmester % fast stilling Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / nichan Saksbeh: Vennesla kommune / nichan 14/ I Vaktmester % fast stilling Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Vaktmester % fast stilling - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / nichan Saksbeh: Vennesla kommune / nichan 14/ U Vaktmester % fast stilling Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Vaktmester % fast stilling Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / nichan Saksbeh: Vennesla kommune / nichan 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens vegvesen - Region Sør Reguleringsplan gang- og sykkelveg langs Veråsvegen Varsel om oppstart av planarbeid for gang- og sykkelveg langs Veråsvegen i Vennesla kommune - uttalelse Saksansv: Enhet for plan og utbygging / krisil Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / krisil 14/ I Avdelingsleder for Integrerings- og boligavdelingen ved NAV Vennesla kommune - st. ref

11 Søknad og CV - Avdelingsleder for Integrerings- og boligavdelingen ved NAV - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / knugei Saksbeh: Vennesla kommune / knugei 14/ U Avdelingsleder for Integrerings- og boligavdelingen ved NAV Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsleder for Integrerings- og boligavdelingen ved NAV Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / knugei Saksbeh: Vennesla kommune / knugei 14/ U Avdelingsleder for Integrerings- og boligavdelingen ved NAV Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsleder for Integrerings- og boligavdelingen ved NAV Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / knugei Saksbeh: Vennesla kommune / knugei 14/ I Avdelingsleder for Integrerings- og boligavdelingen ved NAV Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Avdelingsleder for Integrerings- og boligavdelingen ved NAV - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / knugei Saksbeh: Vennesla kommune / knugei 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Svensson Sivilarkitekter Gnr/bnr 6/5 - Skjerehauvegen 9 - søknad om riving av bolig Gnr/bnr 6/5 - Skjerehauvegen 9 (Kalvehagen) - rammesøknad om riving av bolig Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 15/ I Anne Lise Haugland Valdez Innsynsforespørsler 2015 Innsyn Saksansv: Servicetorget / wehreb Saksbeh: Servicetorget / wehreb 15/ I Vectura AS Inndragning av skjenkebevillinger Inndragning av skjenkebevillinger Saksansv: Servicetorget / fjebea Saksbeh: Servicetorget / fjebea 15/ I Vedr. forsikring av tidligere ansatt Vedr. forsikring av tidligere ansatt Saksansv: Organisasjonsseksjonen / knugei Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / knugei 15/ I

12 Tilg. kode: U Det Kongelige Justis- og Beredskapsdepartement Regjeringens kriminalitetsforebyggende råd - KRÅD Høring - Regjeringens kriminalitetsforebyggende råd - KRÅD Saksansv: Vennesla kommune / skisve Saksbeh: Vennesla kommune / skisve 15/ I Marnar Jordskiftrett Gnr/bnr 49/1,32 og 47 - Sangesland - melding om krav om jordskifte - saksnummer Gnr/bnr 49/1,32 og 47 - Sangesland - melding om krav om jordskifte - saksnummer Saksansv: Enhet for plan og utbygging / simkje Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / simkje 15/ I Statens vegvesen - Region Sør Valgfag- Skarpengland skole Trafikkopplæring Saksansv: Skarpengland skole / hagann Saksbeh: Skarpengland skole / hagann 15/ N Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - askdor Økonomiseksjonen - magvig Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - personalkort - tilfeldige lønnsutbetalinger, honorar, reiseutgifter o.l. som utbetales via lønn i Innmelding - Saksbeh: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / askdor 15/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Arne Magne Robstad Vedr. gang- og sykkelveg for elever tilhørende Samkom skole "Så dårlig kan vi ikke ha det" ref. Fædrelandsvennen Saksansv: Vennesla kommune / ordfor Saksbeh: Vennesla kommune / ordfor

Periode: 03-12-2014-03-12-2014

Periode: 03-12-2014-03-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 05.12.2014 Offentlig journal Periode: 03-12-2014-03-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-64 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 19-03-2014-19-03-2014

Periode: 19-03-2014-19-03-2014 DMS2002 - Software Innovation 20.03.2014 Offentlig journal Periode: 19-03-2014-19-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01828-21 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 21-08-2014-21-08-2014

Periode: 21-08-2014-21-08-2014 DMS2002 - Software Innovation 25.08.2014 Offentlig journal Periode: 21-08-2014-21-08-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02608-11 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 10-10-2013-10-10-2013

Periode: 10-10-2013-10-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 11.10.2013 Offentlig journal Periode: 10-10-2013-10-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-30 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 11-03-2013-11-03-2013

Periode: 11-03-2013-11-03-2013 DMS2002 - Software Innovation 13.03.2013 Offentlig journal Periode: 11-03-2013-11-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01917-7 I Dok.dato: 14.02.2013

Detaljer

Periode: 14-01-2015-14-01-2015

Periode: 14-01-2015-14-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 15.01.2015 Offentlig journal Periode: 14-01-2015-14-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-69 I Fylkesmannen

Detaljer

Periode: 10-12-2013-10-12-2013

Periode: 10-12-2013-10-12-2013 DMS2002 - Software Innovation 12.12.2013 Offentlig journal Periode: 10-12-2013-10-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-7 N Enhet for barn

Detaljer

Periode: 21-01-2013-21-01-2013

Periode: 21-01-2013-21-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 23.01.2013 Offentlig journal Periode: 21-01-2013-21-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01758-4 I Dok.dato: 13.12.2012

Detaljer

Periode: 13-01-2014-13-01-2014

Periode: 13-01-2014-13-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.01.2014 Offentlig journal Periode: 13-01-2014-13-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-26 I Egerdahl &

Detaljer

Periode: 18-04-2013-18-04-2013

Periode: 18-04-2013-18-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 22.04.2013 Offentlig journal Periode: 18-04-2013-18-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01590-7 U Arkivdel: Elevmapper

Detaljer

Periode: 03-03-2015-03-03-2015

Periode: 03-03-2015-03-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 05.03.2015 Offentlig journal Periode: 03-03-2015-03-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02483-37 I Dok.dato:

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 19.08.2013 Offentlig journal Periode: 15-08-2013-15-08-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01615-36 U Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 10-03-2014-10-03-2014

Periode: 10-03-2014-10-03-2014 DMS2002 - Software Innovation 11.03.2014 Offentlig journal Periode: 10-03-2014-10-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02483-25 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 12-02-2014-12-02-2014

Periode: 12-02-2014-12-02-2014 DMS2002 - Software Innovation 13.02.2014 Offentlig journal Periode: 12-02-2014-12-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01853-47 I Vedr. personalmøte

Detaljer

Periode: 04-04-2013-04-04-2013

Periode: 04-04-2013-04-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 08.04.2013 Offentlig journal Periode: 04-04-2013-04-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-16 U Vest-Agder

Detaljer

Periode: 09-03-2015-09-03-2015

Periode: 09-03-2015-09-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 10.03.2015 Offentlig journal Periode: 09-03-2015-09-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03443-18 I Hunsfoss skole

Detaljer

Periode: 01-09-2014-01-09-2014

Periode: 01-09-2014-01-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 03.09.2014 Offentlig journal Periode: 01-09-2014-01-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02614-12 U Arkivdel:

Detaljer

Periode: 25-06-2014-25-06-2014

Periode: 25-06-2014-25-06-2014 DMS2002 - Software Innovation 27.06.2014 Offentlig journal Periode: 25-06-2014-25-06-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01640-7 I Dok.dato: 16.06.2014

Detaljer

Periode: 24-10-2014-24-10-2014

Periode: 24-10-2014-24-10-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.10.2014 Offentlig journal Periode: 24-10-2014-24-10-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01890-8 U Dok.dato: 22.10.2013

Detaljer

Periode: 09-08-2013-09-08-2013

Periode: 09-08-2013-09-08-2013 DMS2002 - Software Innovation 13.08.2013 Offentlig journal Periode: 09-08-2013-09-08-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01931-15 I Kommunal Landspensjonskasse

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 12.06.2014 Offentlig journal Periode: 11-06-2014-11-06-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02261-18 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 28-01-2014-28-01-2014

Periode: 28-01-2014-28-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 29.01.2014 Offentlig journal Periode: 28-01-2014-28-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01747-15 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 17-02-2014-17-02-2014

Periode: 17-02-2014-17-02-2014 DMS2002 - Software nnovation 21.02.2014 Offentlig journal Periode: 17-02-2014-17-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01823-12 Dok.dato: 10.02.2014

Detaljer

Periode: 06-02-2014-06-02-2014

Periode: 06-02-2014-06-02-2014 DMS2002 - Software Innovation 10.02.2014 Offentlig journal Periode: 06-02-2014-06-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01828-19 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 10-04-2015-10-04-2015

Periode: 10-04-2015-10-04-2015 DMS2002 - Software Innovation 13.04.2015 Offentlig journal Periode: 10-04-2015-10-04-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02650-9 Arkivdel: Skarpengland

Detaljer

Periode: 30-06-2014-30-06-2014

Periode: 30-06-2014-30-06-2014 DMS2002 - Software Innovation 01.07.2014 Offentlig journal Periode: 30-06-2014-30-06-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02980-35 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 03-04-2014-03-04-2014

Periode: 03-04-2014-03-04-2014 DMS2002 - Software Innovation 07.04.2014 Offentlig journal Periode: 03-04-2014-03-04-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02615-33 U Arkivdel:

Detaljer

Periode: 04-09-2014-04-09-2014

Periode: 04-09-2014-04-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 09.09.2014 Offentlig journal Periode: 04-09-2014-04-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02274-14 U Kristiansandsregionen

Detaljer

Periode: 15-05-2013-15-05-2013

Periode: 15-05-2013-15-05-2013 DMS2002 - Software Innovation 23.05.2013 Offentlig journal Periode: 15-05-2013-15-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-18 I Vest-Agder

Detaljer

Periode: 13-05-2014-13-05-2014

Periode: 13-05-2014-13-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2014 Offentlig journal Periode: 13-05-2014-13-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01641-13 U Personalmappe

Detaljer

Periode: 07-05-2012-07-05-2012

Periode: 07-05-2012-07-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 09.05.2012 Offentlig journal Periode: 07-05-2012-07-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01860-5 I Dok.dato: 30.04.2012

Detaljer

Periode: 04-02-2015-04-02-2015

Periode: 04-02-2015-04-02-2015 DMS2002 - Software Innovation 05.02.2015 Offentlig journal Periode: 04-02-2015-04-02-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01899-315 11/01899-316

Detaljer

Periode: 20-03-2015-20-03-2015

Periode: 20-03-2015-20-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 23.03.2015 Offentlig journal Periode: 20-03-2015-20-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01985-42 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 24-04-2013-24-04-2013

Periode: 24-04-2013-24-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 29.04.2013 Offentlig journal Periode: 24-04-2013-24-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 11/02809-12 U Arkivdel:

Detaljer

Periode: 22-08-2012-22-08-2012

Periode: 22-08-2012-22-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 23.08.2012 Offentlig journal Periode: 22-08-2012-22-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01867-5 I Dok.dato: 12.06.2012

Detaljer

Periode: 03-07-2013-03-07-2013

Periode: 03-07-2013-03-07-2013 DMS2002 - Software Innovation 09.07.2013 Offentlig journal Periode: 03-07-2013-03-07-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02398-26 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 06-12-2012-06-12-2012

Periode: 06-12-2012-06-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.12.2012 Offentlig journal Periode: 06-12-2012-06-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01757-16 N Enhet for

Detaljer

Periode: 25-01-2013-25-01-2013

Periode: 25-01-2013-25-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 31.01.2013 Offentlig journal Periode: 25-01-2013-25-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01676-12 I ViaNova Kristiansand

Detaljer

Periode: 25-11-2014-25-11-2014

Periode: 25-11-2014-25-11-2014 DMS2002 - Software Innovation 27.11.2014 Offentlig journal Periode: 25-11-2014-25-11-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02065-23 I COWI AS Gnr/bnr

Detaljer

Periode: 25-10-2013-25-10-2013

Periode: 25-10-2013-25-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 29.10.2013 Offentlig journal Periode: 25-10-2013-25-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01891-34 U COWI AS Gnr/bnr

Detaljer

Periode: 05-12-2012-05-12-2012

Periode: 05-12-2012-05-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 13.12.2012 Offentlig journal Periode: 05-12-2012-05-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01810-22 U Dok.dato: 20.11.2012 Jour.dato:

Detaljer

Periode: 09-07-2014-09-07-2014

Periode: 09-07-2014-09-07-2014 DMS2002 - Software Innovation 10.07.2014 Offentlig journal Periode: 09-07-2014-09-07-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02323-26 U Trond Ove

Detaljer

Periode: 31-07-2014-31-07-2014

Periode: 31-07-2014-31-07-2014 DMS2002 - Software Innovation 01.08.2014 Offentlig journal Periode: 31-07-2014-31-07-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/03443-2 I Avskjermet Hunsfoss skole

Detaljer

Periode: 12-06-2013-12-06-2013

Periode: 12-06-2013-12-06-2013 DMS2002 - Software Innovation 24.06.2013 Offentlig journal Periode: 12-06-2013-12-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01891-13 U Mottaker:

Detaljer

Periode: 07-04-2015-07-04-2015

Periode: 07-04-2015-07-04-2015 DMS2002 - Software Innovation 08.04.2015 Offentlig journal Periode: 07-04-2015-07-04-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02234-8 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 29-05-2012-29-05-2012

Periode: 29-05-2012-29-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.06.2012 Offentlig journal Periode: 29-05-2012-29-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01736-34 I Tilg. kode: U Norcon Engineering

Detaljer

Periode: 31-05-2012-31-05-2012

Periode: 31-05-2012-31-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.06.2012 Offentlig journal Periode: 31-05-2012-31-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-10 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 09-09-2014-09-09-2014

Periode: 09-09-2014-09-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.09.2014 Offentlig journal Periode: 09-09-2014-09-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-125 U KLP Skadeforsikring

Detaljer

Periode: 20-03-2013-20-03-2013

Periode: 20-03-2013-20-03-2013 DMS2002 - Software nnovation 25.03.2013 Offentlig journal Periode: 20-03-2013-20-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01662-16 Dok.dato: 11.03.2013

Detaljer

Periode: 09-04-2014-09-04-2014

Periode: 09-04-2014-09-04-2014 DMS2002 - Software Innovation 10.04.2014 Offentlig journal Periode: 09-04-2014-09-04-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02475-7 I Arkivdel: Skarpengland

Detaljer

Periode: 26-03-2014-26-03-2014

Periode: 26-03-2014-26-03-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.03.2014 Offentlig journal Periode: 26-03-2014-26-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03443-1 I Hunsfoss skole

Detaljer

Periode: 14-10-2013-14-10-2013

Periode: 14-10-2013-14-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 17.10.2013 Offentlig journal Periode: 14-10-2013-14-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02762-19 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 09-05-2014-09-05-2014

Periode: 09-05-2014-09-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 12.05.2014 Offentlig journal Periode: 09-05-2014-09-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01641-12 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 21-01-2014-21-01-2014

Periode: 21-01-2014-21-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 22.01.2014 Offentlig journal Periode: 21-01-2014-21-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-38 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 22-02-2013-22-02-2013

Periode: 22-02-2013-22-02-2013 DMS2002 - Software Innovation 25.02.2013 Offentlig journal Periode: 22-02-2013-22-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01949-6 I Dok.dato: 20.02.2013

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 22.07.2014 Offentlig journal Periode: 17-07-2014-17-07-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/03294-13 I Statens pensjonskasse Personalmappe

Detaljer

Periode: 16-12-2013-16-12-2013

Periode: 16-12-2013-16-12-2013 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2013 Offentlig journal Periode: 16-12-2013-16-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-37 U 11/01747-14

Detaljer

Periode: 05-03-2015-05-03-2015

Periode: 05-03-2015-05-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 06.03.2015 Offentlig journal Periode: 05-03-2015-05-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01627-32 Einar Torjusen

Detaljer

Periode: 05-03-2014-05-03-2014

Periode: 05-03-2014-05-03-2014 DMS2002 - Software nnovation 06.03.2014 Offentlig journal Periode: 05-03-2014-05-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03357-17 Dok.dato: 12.02.2014

Detaljer

Periode: 06-09-2012-06-09-2012

Periode: 06-09-2012-06-09-2012 DMS2002 - Software Innovation 11.09.2012 Offentlig journal Periode: 06-09-2012-06-09-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02261-11 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 26-04-2013-26-04-2013

Periode: 26-04-2013-26-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 30.04.2013 Offentlig journal Periode: 26-04-2013-26-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01895-50 U Stallemo,

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 19.02.2013 Offentlig journal Periode: 15-02-2013-15-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-108 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 26-10-2012-26-10-2012

Periode: 26-10-2012-26-10-2012 DMS2002 - Software Innovation 31.10.2012 Offentlig journal Periode: 26-10-2012-26-10-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-90 U Arkivdel:

Detaljer

Periode: 20-01-2014-20-01-2014

Periode: 20-01-2014-20-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 21.01.2014 Offentlig journal Periode: 20-01-2014-20-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01822-9 I Dok.dato: 25.09.2013

Detaljer

Periode: 12-05-2014-12-05-2014

Periode: 12-05-2014-12-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2014 Offentlig journal Periode: 12-05-2014-12-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02302-38 Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 23-07-2012-23-07-2012

Periode: 23-07-2012-23-07-2012 DMS2002 - Software Innovation 26.07.2012 Offentlig journal Periode: 23-07-2012-23-07-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03447-19 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 13-08-2014-13-08-2014

Periode: 13-08-2014-13-08-2014 DMS2002 - Software Innovation 18.08.2014 Offentlig journal Periode: 13-08-2014-13-08-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 11/02327-9 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 17-01-2014-17-01-2014

Periode: 17-01-2014-17-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 20.01.2014 Offentlig journal Periode: 17-01-2014-17-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-14 U Spiss Arkitektur

Detaljer

Periode: 13-02-2013-13-02-2013

Periode: 13-02-2013-13-02-2013 DMS2002 - Software Innovation 18.02.2013 Offentlig journal Periode: 13-02-2013-13-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-104 I Staale Grude

Detaljer

Periode: 18-09-2012-18-09-2012

Periode: 18-09-2012-18-09-2012 DMS2002 - Software Innovation 21.09.2012 Offentlig journal Periode: 18-09-2012-18-09-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01824-6 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 04-10-2012-04-10-2012

Periode: 04-10-2012-04-10-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.10.2012 Offentlig journal Periode: 04-10-2012-04-10-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01627-15 U Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 03-02-2015-03-02-2015

Periode: 03-02-2015-03-02-2015 DMS2002 - Software Innovation 04.02.2015 Offentlig journal Periode: 03-02-2015-03-02-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-75 I Spiss Arkitektur

Detaljer

Periode: 30-05-2014-30-05-2014

Periode: 30-05-2014-30-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 02.06.2014 Offentlig journal Periode: 30-05-2014-30-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 265 266 267 268 269 Roger

Detaljer

Periode: 03-04-2012-03-04-2012

Periode: 03-04-2012-03-04-2012 DMS2002 - Software Innovation 09.04.2012 Offentlig journal Periode: 03-04-2012-03-04-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02321-44 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 02-07-2013-02-07-2013

Periode: 02-07-2013-02-07-2013 DMS2002 - Software Innovation 05.07.2013 Offentlig journal Periode: 02-07-2013-02-07-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01964-61 I Statens innkrevingssentral

Detaljer

Periode: 22-04-2013-22-04-2013

Periode: 22-04-2013-22-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 23.04.2013 Offentlig journal Periode: 22-04-2013-22-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01621-16 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 07-10-2013-07-10-2013

Periode: 07-10-2013-07-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 11.10.2013 Offentlig journal Periode: 07-10-2013-07-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02422-24 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 19-03-2013-19-03-2013

Periode: 19-03-2013-19-03-2013 DMS2002 - Software Innovation 25.03.2013 Offentlig journal Periode: 19-03-2013-19-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-109 11/01565-110

Detaljer

Periode: 14-07-2011-14-07-2011

Periode: 14-07-2011-14-07-2011 DMS2002 - Software Innovation 15.07.2011 Offentlig journal Periode: 14-07-2011-14-07-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-33 U Ronald Derksen

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 18.09.2014 Offentlig journal Periode: 11-09-2014-11-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02433-7 U Arkivdel: Skarpengland

Detaljer

Periode: 16122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 16122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 21122009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03764-12 I Dok.dato: 27102009 Jour.dato: Vennesla

Detaljer

Periode: 15-10-2014-15-10-2014

Periode: 15-10-2014-15-10-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.10.2014 Offentlig journal Periode: 15-10-2014-15-10-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01853-69 I Avskjermet

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 05.06.2014 Offentlig journal Periode: 02-06-2014-02-06-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02302-40 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 10032010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11032010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 10032010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11032010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11032010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02265-5 N Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SAM-SAK1

Detaljer

Periode: 21-05-2014-21-05-2014

Periode: 21-05-2014-21-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 23.05.2014 Offentlig journal Periode: 21-05-2014-21-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-50 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 11-04-2013-11-04-2013

Periode: 11-04-2013-11-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 16.04.2013 Offentlig journal Periode: 11-04-2013-11-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01895-43 I Norges Vassdrags-

Detaljer

Periode: 06-05-2014-06-05-2014

Periode: 06-05-2014-06-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 09.05.2014 Offentlig journal Periode: 06-05-2014-06-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01634-13 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 30-01-2015-30-01-2015

Periode: 30-01-2015-30-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 02.02.2015 Offentlig journal Periode: 30-01-2015-30-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/02597-4 U Avskjermet elevmapper Elevpermisjon

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 13.03.2013 Offentlig journal Periode: 07-03-2013-07-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-12 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 25-03-2015-25-03-2015

Periode: 25-03-2015-25-03-2015 DMS2002 - Software nnovation 26.03.2015 Offentlig journal Periode: 25-03-2015-25-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02591-16 Tilg. kode: O

Detaljer

Periode: 08-03-2015-08-03-2015

Periode: 08-03-2015-08-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 09.03.2015 Offentlig journal Periode: 08-03-2015-08-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03443-17 I Hunsfoss skole

Detaljer

Periode: 13-05-2013-13-05-2013

Periode: 13-05-2013-13-05-2013 DMS2002 - Software Innovation 23.05.2013 Offentlig journal Periode: 13-05-2013-13-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01743-20 U Kristiansand

Detaljer

Periode: 18-06-2012-18-06-2012

Periode: 18-06-2012-18-06-2012 DMS2002 - Software Innovation 21.06.2012 Offentlig journal Periode: 18-06-2012-18-06-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01949-5 I Dok.dato: 18.05.2012

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 10-12-2014-10-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01839-9 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 28-08-2012-28-08-2012

Periode: 28-08-2012-28-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 30.08.2012 Offentlig journal Periode: 28-08-2012-28-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01572-148 U kj-gu-ha@online.no Kommunal

Detaljer

Periode: 26-05-2014-26-05-2014

Periode: 26-05-2014-26-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.05.2014 Offentlig journal Periode: 26-05-2014-26-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02731-43 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 29-11-2011-29-11-2011

Periode: 29-11-2011-29-11-2011 DMS2002 - Software Innovation 30.11.2011 Offentlig journal Periode: 29-11-2011-29-11-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-136 N Servicetorget

Detaljer

Periode: 28-01-2013-28-01-2013

Periode: 28-01-2013-28-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 31.01.2013 Offentlig journal Periode: 28-01-2013-28-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-100 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 24-07-2013-24-07-2013

Periode: 24-07-2013-24-07-2013 DMS2002 - Software Innovation 29.07.2013 Offentlig journal Periode: 24-07-2013-24-07-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01620-19 U VEF Entreprenørforretning

Detaljer

Periode: 08-08-2012-08-08-2012

Periode: 08-08-2012-08-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.08.2012 Offentlig journal Periode: 08-08-2012-08-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/02173-4 I Dok.dato: 12.01.2012 Jour.dato:

Detaljer