Sikkerhetskurs for felt, tokt og lab

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetskurs for felt, tokt og lab"

Transkript

1 Sikkerhetskurs for felt, tokt og lab del 8 Felt Teori Einar Stikbakke

2 Timeplan i dag 09:00 09:45 10:00 10:45 11:00 12:00 12:00 12:30 12:30 13:00 13:00 13:15 13:30 14:00 14:00 15:00 Etablering av feltleir og hygiene i felt Samband Navigasjon Lunsj Ferdsel på islagte vann og vassdrag. Ferdsel på bre. Snøskred Planlegging og HMS-arbeid. Valg av utstyr Quiz

3 Timeplan mandag 09:00 Oppmøte ved NFH, hovedinngangen Ta på/med klær for å være ute hele dagen Ta med matpakke Program: Navigering Etablering av leir Førstehjelpsøvelser i felt Snøskred Ferdig ca kl 15:30

4 Formål? Hvor lenge? Hvor mange? Sted/årstid/vær Etablering av feltleir

5 Etablering av feltleir Overnattningstelt Spisetelt Do Mat Drikkevann Brennstoff Dyr Vind Vitenskapelig utstyr

6 Etablering av feltleir Kokeapparater og brennstoff Gass Sikkert, enkelt Ikke i sterk kulde, dyrt Bensin Effektivt, enkelt Brannfarlig Parafin Effektivt, billig Må bruke rødsprit til forvarming (Rødsprit) Dårlig effekt

7 Etablering av feltleir Gruppeoppgave: Skisse Dere skal på feltarbeid i en uke øverst i Reisadalen. Feltleir for 5 personer skal etableres i nærheten av elva. Tegn en skisse med forslag til organisering, og diskuter ulike løsninger.

8 Samband og kommunikasjon Mobiltelefon Satelittelefon Iridium INMARSAT VHF Maritim kanal 16 HF Nødpeilesendere (ulike systemer)

9 Samband og kommunikasjon Nødpeilesendere 406MHz (121,5Mhz) Fastmonterte i båter, fly (EPRIB, ELT) Håndholdte med/uten GPS (PLB) Kun nødsignal med/uten posisjon

10 Samband og kommunikasjon Spot messenger Mulighet for å sende korte, forhåndsdefinerte meldinger. Mer tilpasset hjelp Dårligere dekning? Flere feilkilder?

11 Samband og kommunikasjon En nødpeilesender utløses: Signalet fanges opp av satellitt (3 min 1 time) Hovedredningssentralen varsles Sjekke register for kontaktperson (utelukke falsk alarm) Redningsaksjon iverksettes: Redningshelikopter (15 min) eller annen ressurs Total responstid: fra 20 min til 1,5 timer Pluss flytid, leting osv

12 Samband og kommunikasjon Satelittelefon Iridium Global dekning Kan ringe, sende tekstmelding eller e-post Krever opplæring for å kunne utnytte alle funksjoner

13 Satelittelefon Kan ikke ringe 113, 112 eller 110 fra satellitttelefon AMK - Tromsø AMK - Finmark Sende melding til e-postadresse: Batterikapasitet: 30 timer standby og 3-4 timer taletid

14

15 Navigasjon Kart Kompass GPS

16 Kartet: Kartet er et "bilde" av terrenget sett ovenfra. Bildet blir så tegnet på et papir og kartet er et faktum. For å vise høyder og andre lende gjenstander, er det lagt til høydekurver og karttegn. All denne informasjonen er vist nederst på kartet.

17 Merk at tegnenes størrelse på kartet ikke alltid står i riktig forhold til aktuell størrelse Her er det vist et eksempel. En gård består gjerne av mer enn et hus, men for enkelthets skyld er den kodet med et kvadrat. Denne firkanten er et karttegn. Karttegn

18 På alle kart er det en målestokk som forteller hvor mye detaljene på kartet er forminsket. På et 1:50000 kart, er terrenget forminsket ganger. Med andre ord, 1 cm på kartet tilsvarer cm i terrenget. Målestokk:

19 Kart i serien M711 har et rutenett. De er 2 cm store, og rommer derfor en kvadrat km. Dette rutenettet er delt opp i 100 km ruter. Som en norm kan man si at dette rutenettet følger lengde og bredde grader. På nye kart er rutenettet blått, mens på eldre kart er de svarte. Rutenett

20 Høydekurvene forteller deg hvor høyt over havet du er. Høyden mellom kurvene er definert nederst på kartet. (Ekvidistanse = 20 m) Disse kurvene beskriver også hvordan terrenget ser ut. Du kan faktisk beskrive terrenget bare ved å se på høydekurvene. Høydekurver

21 Kompasset Kompasset er en vinkelmåler. Den brukes til å måle vinkler på kartet og i terrenget. 1: Kompasshus 2: Senga med nordpil 3: Måleskala 4: Marsjretningspil

22 Slik tar du ut en kompasskurs For å kunne ta ut en kompasskurs, må du først vite hvor du er. Når du har funnet ut hvor du er, skal du: 1. Legg den lengste siden av kompasset plastlinje, slik at: a. marsjretningsspila peker i den retningen du skal gå b. kanten på den lengste siden av kompasset går nøyaktig fra det stedet du står, til det stedet du skal. 2. Hold kompasset godt klemt mot kartet, drei kompasshuset slik at "senga" peker mot nord. Dette kan du gjøre ved å sammenligne streken på kartet og strekene i bunn av kompass huset. 3. Nå kan du ta kompasset i hånden, og bevege kompasset slik at pila kommer overrett med "senga". Du har nå en kompasskurs!

23 Misvisning Forskjellen mellom kart-nord (grid-north) og magnetisk nord (magnetic north) Står oppgitt nederst på kartet Avhengig av geografisk sted og årstall Hva er misvisning her nå?

24 Global Positioning Systems (GPS)

25 Hensikten med dette kurs er: At mannskaper i hjelpekorpset behersker bruken av håndholdt GPS, herunder: Waypoints Ruter Sporlogg Korekt innstilling av GPS Dessuten skal mannskapene ha kjennskap til digitale kart, tilhørende programmer og bruk av GPS på leiteaksjoner

26 Kursets innhold Teori om GPS Praktiske øvelser i bruk av GPS Praktisk bruk av GPS og digitale kart sammen Praktisk bruk av GPS på leiteaksjoner

27 Teori Innhold: GPS systemets oppbygning Innstillinger i den håndholdte GPS Begrensninger i bruken av GPS Hva kan vi bruke en GPS til?

28 GPS Et hjelpemiddel for navigering og posisjonsbestemmelse Systemets oppbygning. 24 satellitter kretser rundt km over jorden. 21 er i bruk 3 er i reserve

29 GPS Et hjelpemiddel for navigering og posisjonsbestemmelse Systemets oppbygning. Jordstasjoner (5 stk): Beregner og sender kontinuerlig satellittenes nåværende og kommende posisjon opp til disse, sammen med et tidssignal. Mottakeren (din GPS): Mottar posisjon og tidssignal fra satellittene og beregner egen posisjon ut fra avstandsberegning til flere satelitter med kjent posisjon. Systemet er oppbygd av det amerikanske forsvaret, men åpnet for sivilt bruk.

30 GPS Et hjelpemiddel for navigering og posisjonsbestemmelse Systemets oppbygning Din GPS inneholder en almanakk Denne forteller nåværende og fremtidige (de neste 24 timer) posisjoner til satellittene Lastes ned fra satellittene Har GPSen ikke vært slått på det siste døgnet er den kald almanakk må da lastes ned Dette kan ta opp til 15 minutter

31 GPS Et hjelpemiddel for navigering og posisjonsbestemmelse Systemets nøyaktighet Når mottakeren har kontakt med minimum 4 satellitter, er nøyaktigheten 6 15 meter; i praksis meter. Jo flere satellitter, jo bedre nøyaktighet Tidligere (inntil mai 2000) var nøyaktigheten på ca. 100 meter. Skyldtes SA (Selective Availability) Kode det amerikanske forsvaret hadde lagt inn på GPS systemet for å gjøre dette mindre nøyaktig for sivilt bruk. Uten SA er GPS til sivilt bruk blitt betydelig mer nøyaktig. SA kan bli slått på igjen Som høydemåler er nøyaktigheten normalt ikke bedre enn meter.

32 GPS Et hjelpemiddel for navigering og posisjonsbestemmelse DGPS - Differential Global Positioning System Dette er et utbygd system av GPS, hvor mottakeren er mer komplisert I tillegg til å motta posisjon fra satellitter fåes også signal fra en bakkestasjon. Dette gir en nøyaktighet på 0-5 meter og brukes blant annet i kommersiell skipsfart.

33 GPS Et hjelpemiddel for navigering og posisjonsbestemmelse Innstilling av GPS Før GPS tas i bruk må mottakeren innstilles til riktig bruk!!!! Rutenett: UTM Datum: WGS 84 Lengdestørrelser: Meter Nordreferanse: Magnetisk

34 GPS Et hjelpemiddel for navigering og posisjonsbestemmelse Innstilling av GPS Rutenett: UTM UTM systemet: Da kart tegnes som om jorden er flat (det er den jo ikke!!!), er det nødvendig å jukse for å få alt til å være riktig på kartet. UTM projeksjonen er en måte å tegne kart på, hvor jordoverflaten inndeles i 6º soner eller sonebelter (som appelsinbåter). UTM: Universal Transversal Mercator.

35 GPS Et hjelpemiddel for navigering og posisjonsbestemmelse Innstilling av GPS Rutenett: UTM Rutenettet i UTM systemet: Sonene i UTM-systemet inndeles i kvadrater (koordinatsystem) med sidelengde 100 km. Kart tegnes med ulik rutestørrelse avhengig av målestokk. I M-711 serien er sidelengden 1 km. Sonebelter og 100 km ruter har bokstavbetegnelse som vi i daglig bruk kan se bort fra. Alle ruter uansett størrelse er tilordnet et tall. En posisjon i UTM er et sett koordinater tilsvarende et vanlig koordinatsystem fra matematikken Vi velger hvor mange tall vi vil ha med Vi trenger ikke angi tallet for rutene med sidelengde over 100 km (så store aksjoner har vi heldigvis sjelden!) og ruter mindre enn 100 m (mer presist trenger vi ikke angi posisjoner) VI BRUKER UTM!

36 GPS Et hjelpemiddel for navigering og posisjonsbestemmelse Innstilling av GPS Datum: WGS 84 Datum er en standard for hvordan rutenettet festes til terrenget. Ulik datum gir forskyving av koordinat. Alle må derfor bruke samme datum En standard som brukes globalt i dag er Geodetisk datum eller WGS 84 Tidligere ble lokale (nasjonale) datum brukt (Eks. ED-50) Nye kart bruker WGS 84. (Blått rutenett) Gamle kart, eks. de over Svalbard, bruker ED-50 (svart rutenett) Vi sjekker kartet før innstilling. Vanligvis WGS 84!

37 GPS Et hjelpemiddel for navigering og posisjonsbestemmelse Lengdestørrelse: Meter Innstilling av GPS En GPS kan regne med ulike lengdestørrelser: Eksempelvis Metrisk (avtand i meter, fart i km/t) Nautisk (avstand i nautiske mil, fart i knop) Miles (avstand i miles, fart i mp/h) Vi bruker Meter!

38 GPS Et hjelpemiddel for navigering og posisjonsbestemmelse Nordreferanse: Magnetisk Innstilling av GPS GPSen kan innstilles til å regne med forskjellige typer misvisning. Da vi kombinerer bruken av GPS og kompass innstiller vi GPS på magnetisk nord-referanse. Hvis vi da ønsker å ta en kompassretning fra GPS og legge in på kompass, må vi IKKE korrigere for misvisningen. Altså, vi bruker magnetisk nordreferanse!

39 GPS Et hjelpemiddel for navigering og posisjonsbestemmelse Begrensninger ved GPS-systemet Forvrengning, skjerming og refleksjon av signal Tett på klipper, hus etc. forvrenges og reflekteres satellittsignalet, eller det skjermes for det. Dette medfører, at nøyaktigheten på posisjonen blir dårligere.

40 GPS Et hjelpemiddel for navigering og posisjonsbestemmelse Begrensninger ved GPS-systemet Høydemåleren er for unøyaktig GEOID = globalt havnivå ELLIPSOID = Teoretisk matematisk modell av jordoverflaten The Geoid GEOID brukes på M-711 kart ELLIPSOID brukes av GPS Avvik kan være opp til +/- 85 meter The Ellipsoid

41 GPS Et hjelpemiddel for navigering og posisjonsbestemmelse Begrensninger ved GPS-systemet GPS erstatter ikke kompass Retningsvisning beregnes i de fleste modeller ut fra de siste posisjoner. Det krever at vi er i bevegelse og at vi holder GPSen, så den peker i marsjretningen mens vi går. Nyere modeller har innebygd elektronisk kompass som bruker jordens magnetfeltet Da vi får rett visning uavhengig av fart og bevegelse.

42 GPS Et hjelpemiddel for navigering og posisjonsbestemmelse Begrensninger ved GPS-systemet GPS er avhengig av strøm I kulde blir batteriene raskt tomme, og LCD displayet har langsom oppdatering/forsvinner

43 GPS Et hjelpemiddel for navigering og posisjonsbestemmelse Begrensninger ved GPS-systemet Forvrengning/skjerming av signal Høydemåleren er for unøyaktig GPS erstatter ikke kompass GPS er avhengig av strøm... Derfor bruker vi GPS som et supplement til kart og kompass

44 GPS Et hjelpemiddel for navigering og posisjonsbestemmelse Videre lesning: Bøker: Villmarksboka. Lars Monsen. Boksenteret Outdoors AS Friluftsliv Under åpen himmel året rundt. Jens Bursell. Politikkens Håndbøger (På dansk). Politikkens forlag Video: Praktisk bruk av Garmin GPS / produsert for Belanor av Utmarkstjenester AS. Utmarkstjenester 2000.

45 GPS Et hjelpemiddel for navigering og posisjonsbestemmelse Links til Internettet

46 GPS Et hjelpemiddel for navigering og posisjonsbestemmelse Det finnes andre systemer enn GPS Galileo EU støttet GPS system Test satellitt blev skutt opp i 2006 Fullt operativt i satellitter 2 bakkestasjoner Presisjon +/- 1 m I tillegg finnes det russiske systemet GLONASS.

47 Navigasjon

48 Ferdsel på islagte vann og vassdrag

49 Ferdsel på bre

50 Quiz Hvor lang responstid må man regne med når man utløser en nødpeilesender? Hvordan ringer man inn en nødmelding med satelittelefon? Hvilket brennstoff fungerer best i sterk kulde? Hvilken informasjon inneholder signalet fra en nødpeilesender? Kan man sende tekstmelding med en SPOT?

Sikkerhet i felt på Svalbard

Sikkerhet i felt på Svalbard Sikkerhet i felt på Svalbard Denne brosjyren vil gi deg en oversikt over de viktigste sikkerhetsfaktorene du må ta hensyn til ved ferdsel i felt på Svalbard. Innholdet gir ikke alle svarene eller detaljerte

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING KULTURMINNER I KOMMUNEN HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Miljøverndepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken.

Detaljer

SUUNTO AMBIT3 PEAK 1.5 BRUKERHÅNDBOK

SUUNTO AMBIT3 PEAK 1.5 BRUKERHÅNDBOK SUUNTO AMBIT3 PEAK 1.5 BRUKERHÅNDBOK 2 1 SIKKERHET... 6 2 Kom i gang... 8 2.1 Taster og menyer... 8 2.2 Sett opp... 9 2.3 Justering av innstillingene... 12 3 Funksjoner... 14 3.1 Overvåking av aktivitet...

Detaljer

SØK ETTER SAVNET PERSON PÅ LAND

SØK ETTER SAVNET PERSON PÅ LAND NASJONALE RETNINGSLINJER FOR REDNINGSTJENESTEN SØK ETTER SAVNET PERSON PÅ LAND VERSJON TIL BRUK I FELT. 1994. Forord Du holder nå i hånden et prøvetrykk av «Retningslinjer for søk etter savnet person på

Detaljer

Dakota 10 og 20 brukerveiledning

Dakota 10 og 20 brukerveiledning Dakota 10 og 20 brukerveiledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020 Faks

Detaljer

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Er en tomat rød i mørket? Dette kapittelet kan gi deg svar på disse

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Fysisk aktivitet og funksjonshemning

Fysisk aktivitet og funksjonshemning Fysisk aktivitet og funksjonshemning Utgitt av: Beitostølen Helsesportsenter Norges Orienteringsforbund Læringssenteret 2000 1 Tekst og illustrasjoner: Alf Stefferud, Inger Svaland, Hild Sveine og Martin

Detaljer

Prøv å se for deg samlingsplassen med fullt av folk og prøv litt med forskjellige alternativer.

Prøv å se for deg samlingsplassen med fullt av folk og prøv litt med forskjellige alternativer. Litt om løypelegging Dette er en serie på 3 deler som omhandler løypelegging. Del 1 handler generelt om løypelegging, forberedelser, ting å tenke på osv. Del 2 tar for seg eksempel på langdistanseløyper

Detaljer

Kapittel 5. Regning med forhold

Kapittel 5. Regning med forhold Kapittel 5. Regning med forhold Forholdet mellom to tall betyr det ene tallet delt med det andre. Regning med forhold er mye brukt i praktisk matematikk. I dette kapitlet skal vi bruke forhold i blant

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet GeoGebra 3.2 for ungdomstrinnet av Sigbjørn Hals 1 Innhold: Hva er GeoGebra?... 3 Hvor kan jeg få tak i dette programmet?... 3 Hvordan kommer jeg i gang med å bruke programmet?... 4 Å hente og legge til

Detaljer

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole Det er en stor glede å presentere dette temanummeret som for det meste er viet spill og matematikk. Jeg har lagt vekt på å lage det slik at lærere eller lærerutdannere skal kunne bruke det direkte i undervisningen.

Detaljer

Ubåtens nye roller. Foto: KNM Utvær

Ubåtens nye roller. Foto: KNM Utvær FFI-FOKUS F o r s v a r s f a g l i g t i d s s k r i f t u t g i t t a v F o r s v a r e t s f o r s k n i n g s i n s t i t u t t n o v e m b e r 2 0 0 3 6 Ubåtens nye roller Foto: KNM Utvær 2 Fremtidens

Detaljer

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon!

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon! Digital historiefortelling og imovie 10 Henrik T. Thorsen 3. versjon 2014 1 Tips og triks 3 Bruk mus 3 Tastatursnarveier 3 Back-Up og filplassering utenom imovie 3 Oppstart 4 Grensesnittet i imovie 6 Biblioteker

Detaljer

Retningslinjer for bruk av metallsøker i Rogaland

Retningslinjer for bruk av metallsøker i Rogaland Retningslinjer for bruk av metallsøker i Rogaland Figur 1: Bilde fra typisk situasjon for en metallsøker. Medlem av Rygene Detektorklubb måler inn funn med håndholdt GPS i nypløyd mark. Foto: Rygene Detektorklubb

Detaljer

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen.

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. Viktige verktøy vil her være reservasjon av rom, utleie av utstyr og medier, timeplan, prøveplan, periodeplan kalender etc. - 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

2007-2009. Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler

2007-2009. Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler 2007-2009 Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler Bruk boka til glede og inspirasjon, til samarbeid og moro med matematikk Ingvill Merete Stedøy-Johansen Faglig ansvarlig og oppgavedesigner:

Detaljer

matematikk, teknologi og design

matematikk, teknologi og design X cm matematikk, teknologi og design???! Hva betyr vingeareal, vingespenn og design for flyets fart og glideevne? Rundskjerm eller firkantskjerm hvilken form bør en fallskjerm ha? Hvordan kan du forandre

Detaljer

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no er en webportal for påmelding og administrering av svømmekurs. Før du kan melde på deg eller noen av dine unger på

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Adresseavisens Abelkonkurranse

Adresseavisens Abelkonkurranse Adresseavisens Abelkonkurranse Lille Abel, Store Abel og instituttets nøtt Matematiske nøtter og problemløsningsoppgaver En oppgavesamling fra jubileumsåret 2002 FORORD UKENS STORE- OG LILLE ABEL I forbindelse

Detaljer

Tid og Frekvens. Nicolai Kristen Solheim

Tid og Frekvens. Nicolai Kristen Solheim Tid og Frekvens Nicolai Kristen Solheim Abstract I denne oppgaven har vi målt tid på forskjellige måter for å få et bevisst forhold til tid og forskjellige målemetoder. Vi har startet fra helt grunnleggende

Detaljer

Dette dokumentet er en utfyllende tekst til elevveiledningsheftet for dette kurset, og leses best sammen med heftet.

Dette dokumentet er en utfyllende tekst til elevveiledningsheftet for dette kurset, og leses best sammen med heftet. Lærerkompendium Digital sløyd, Vil Tempo Gigante Innledning Dette dokumentet er en utfyllende tekst til elevveiledningsheftet for dette kurset, og leses best sammen med heftet. Digital sløyd er et kurs

Detaljer

REDNINGSFLÅTE OM BORD

REDNINGSFLÅTE OM BORD REDNINGSFLÅTE OM BORD Å ha redningsflåte om bord er en viktig del av sikkerheten. Intensjonen med denne teksten er å gi en grei innføring i hvordan flåten skal ivaretas, oppbevares/monteres om bord, hvordan

Detaljer

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer.

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. 0 Innholdsfortegnelse: Side 0: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Forside. Innholdsfortegnelse. Innledning og metodevalg. Oppbygging

Detaljer

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2 Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw.1.2 Dokument nr: 20222840

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer