DØLEHESTEN. Medlemsblad for Dølehestens Venner 14. ÅRGANG 2004 NR. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DØLEHESTEN. Medlemsblad for Dølehestens Venner 14. ÅRGANG 2004 NR. 1"

Transkript

1 DØLEHESTEN Medlemsblad for Dølehestens Venner 14. ÅRGANG 2004 NR. 1

2 INNHOLD side Formann har ordet 3 Årsmelding 4 Regnskap Årsmøte 6 Terminlister 8 Landslaget for Dølehest 10 Ridetur i fjellheimen 11 Hingstutstilling Biri april Minneord 36 Sørlandsmesterskap 37 Dølehest-NM Landslagets Ærespris 44 Tvillinger 45 Ny bok 46 Etterlysning 52 Utvida bruksprøve, dommerkort 53 Blaker Grand Prix 59 Fra våre medlemmer 61 Nordsvensk hest-dølehest 67 Kjøredag I Gausdal 69 Barokkridning med Grim 70 Forsidebilde: Landslaget for Dølehest sin Ærespris tildeles Runa og Magnus Bjone i Foto: Trond Tofte DØLEHESTEN er medlemsbladet for Dølehestens Venner. Bladet gis ut 2 (3) ganger i året, vår og høst. Opplag 700 stk. Trykk: Dale-Gudbrands Trykkeri A/S, 2635 TRETTEN Frist for innsending av stoff til høstnummeret er 10. august 2004 Vil du bli medlem? Årskontingent 2004: Junior 0 16 år: kr 100,- Enkeltmedlemskap: kr 200,- Familiemedlemskap: kr 300,- Fyll ut en innbetalingsblankett med riktig beløp og navn til konto nr Send den til: Dølehestens Venner v/bjørn Norrøne Seeberg gård 2355 GAUPEN 2

3 Formann har ordet: Takk for ny tillit, dessverre så var jeg noe stresset under års-møte. Jeg hadde hingst som hadde stått på hengeren siden kl og det var umulig å få tildelt boks til den før møtet startet. Da det er en hingsteutstilling det dreier seg om så skulle det vært en selvfølge at det var ledige bokser når en ankommer utstillingen på fredag kveld. Dette er det samme problemet hvert år p.g.a. travløpet som visst nok må holdes på Biri akkurat den kvelden. Datoen for hingst-utstillinga blir bestemt et år i forveien, og det er bare denne utstil-lingen. Det er for stivbeint både på Starum og på Biri. Det er noe som er galt når det for eks. ikke er muligheter for å få startet opp litt før på Starum med løsmønstringa, nå kolliderte det med årsmøtet som ble holdt på Biri på kvelden. Vi må passe på og avholde års-møtet når først så mange hestefolk er samlet der. Det er jo lange reiseavstander det dreier seg om for de fleste. Da Stampesletta ble solgt ble de pengene som tilfalt Lands-laget ført over til Biri travebane, er det dette som er takka?? Kanskje vi bør tenke på å flytte hele hingsteutstillingen. Kanskje til Stav? Men oppe i alt annet så var det i alle fall styremedlemmene i Dølehestlaget som hadde den største og den minste hingsten Så det viser at vi favner alle, men gjorde dommerne det? Ellers er våren og forsommeren ei meget fin tid både for folk og dyr. Det ligger alltid spenning i våren, kanskje du har ei drektig hoppe som skal følle. Blir det hoppe eller hingsteføll, hvordan blir fargen, det er mye som kan skje. Våren i år er og spesiell for Dølehestens Venner. Vi er i ferd med å samle det beste for Dølehesten i et rike. Dette er viktig for oss i fremtiden, vi må stå samlet om en moderne organisasjon; En organisasjon som kan favne alle som har med dølehesten å gjøre. Vi må tenke hest og ikke person, selv om det er viktig med enga-sjerte personer i organisasjonene. Den omgjøringen må vi stå samlet om. Vi har fortsatt muligheter til å påvirke strukturen i den nye organisasjonen God sommer. Med hilsen Odd Roar. Styret for 2004: Leder: Odd-Roar Stenby, 1925 BLAKER Tlf Nestleder: Arnt Oldernes, 8646 KORGEN Tlf Kasserer: Bjørn Norrøne, 2355 GAUPEN Tlf Sekretær: Solveig Arneberg, 2836 BIRI Tlf Styremedlem: Kjell Roar Brekke, 2608 LILLEHAMMER Tlf Vara: Steinar Hoflundsengen, 6856 SOGNDAL Tlf Mariann Sælid, 1735 VARTEIG Tlf Aktivitetskomiteen består av: Stella Gulbrandsen, 4849 ARENDAL Tlf Ole Lerberg, 2016 FROGNER Tlf Agna Hollekve, 6856 SOGNDAL Tlf

4 Årsmelding for Dølehestens Venner Det har i foreningsåret vært avholdt 6 styremøter. Styret har bestått av leder Odd-Roar Stenby, nestleder Arnt Oldernes, styremedlem Kjell-Roar Brekke, kasserer Terje Elvestad og sekretær Solveig Arneberg. Varamedlemmer har vært Steinar Hoflundsengen og Mariann Sælid. Til årsmøtet i Landslaget for Dølehest var Odd-Roar Stenby, Kjell-Roar Brekke og Mariann Sælid utsendinger. Også i 2003 har laget støtte lokale arrangementer, utstillinger og skuer med gavepremier. Laget har også hatt stand på bl.a. Stavsmart n og åpen dag ved Buskerud videregående skole. Her ble det gitt innformasjon om dølehesten generelt og laget. Det ble tegnet flere nye medlemskap. Vi hadde kjøredag i Gausdal med 19 hester og ca 60 personer med stort og smått i et nydelig vær. Også i år sørget Jens O. Solberg og hans dugnadsgjeng for at dagen ble en fin opplevelse. I mai hadde vi treningssamling på Starum med 22 deltagere. Denne gangen ble mye av tiden brukt til forberedelse til Dølehest-NM. Aktivitetsgruppa tok sammen med Akershus Dølehingstlag, initiativ til å skape litt oppmerksomhet rundt slippet i Sikkilsdalen. Mange ble med på å ri og kjøre med hesten sin inn til setra dagen før slippet. Dette er et arrangement vi vil prøve å gjenta. Dølehest-NM i oktober ved Norsk Hestesenters anlegg på Starum, samlet 23 deltagere. Siden det var første gangen, valgte vi å ha med bare 3 grener; dressurridning, brukskjøring og mønstring. Det ble et vellykket arrangement, takket være stor innsats fra en gjeng ivrige medlemmer og ansatte ved NHS. Vi fikk mange gode erfaringer, og det er nå bestemt å arrangere neste NM oktober Laget har bidratt med økonomisk støtte til utbedring av utstillingsområdet på Stav. Vi har bevilget et beløp til flere benker ute på området. Det ble i fjor sommer tatt opp film av hestene i Sikkilsdalen, fra slippdagen, gjennom sommeren og til hentedagen. Laget har bidratt økonomisk til denne produksjonen. Filmen blir vist på NRK 1 i juni 2004 (14. juni?) Det er også blitt påbegynt redigering av en videoversjon som blir ferdig i 2004 og lagt ut for salg. Som årsmøtet ga sin tilslutning til i fjor, har styret, i samarbeid med styret i Landslaget for Dølehest arbeidet videre med omorganiseringa. Det har vært holdt flere møter hvor det har vært arbeidet med utkast til nye vedtekter og aktivitetsplan for Landslaget. Disse har nå blitt sendt laga til høring med frist for uttalelser utgangen av april. Medlemsbladet kom i 2003 ut med 3 utgaver. Kalenderen ble trykket i 1000 eksemplarer for Nettsidene våre er nå i orden. Det er felles adresse med Landslaget; For styret i Dølehestens Venner Solveig Arneberg/s/sekr 4

5 REGNSKAP FOR DØLEHESTENSVENNER 2003 Inntekter: Medlemskontingent ,00 Salg hinstekataloger 350,00 Salg gensere, caps osv ,00 Salg kalendere 81037,50 Helgesamlinger 16900,00 Renteinntekter 2575,00 Sum inntekter ,50 Kostnader: Trykking av medlemsblad 58042,00 Innkjøp av gensere,caps osv ,50 Trykking av kalendere 37491,00 Trykking ikke spesifisert 39041,00 Instruktør 3400,00 Servering/Overnatting 48459,00 Støtte til Stav AL 3045,00 Gaver /Premier 14195,96 Reklame/brosjyrer/annonser 14205,72 Honorar regnskap osv. 5848,00 Porto/Kontorrekv./kontingent/gebyr 57813,67 Diverse andre kostnader 17932,70 Annen rentekostnad 64,79 Totale kostnader ,34 Underskudd , Kasse , ,56 Postbanken , ,34 Postbanken , ,83 Postbanken rentespar Sum Eiendeler 65715, ,73 Leverandørgjeld ,01 Sum gjeld ,01 Sum Egenkapital 51615, ,72 Regnskapet er revidert og godkjent av revisorer Gjøvik Rolf Tokerud/sign Tormod Gunderstuen/sign 5

6 Dølehestens Venner ÅRSMØTE FOR DØLEHESTENS VENNER 23/4-04 KL. 19:30 PÅ VERDSHUSET VE-6 PÅ BIRI LEDER ODD-ROAR STENBY ÅPNET MØTET OG ØNSKET VELKOMMEN. 1. GODKJENNING AV INNKALLING ÅRSBERETNING OG REGNSKAP SENDES GJERNE MED ÅRSMELDINGA. GODKJENT. 2. VALG AV DIRIGENT. VALGT: ODD-ROAR STENBY 3. VALG AV TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN. VALGT STELLA GULBRANDSEN OG OLE ODLO. 4. ÅRSMELDINGA BLE LEST OPP AV SEKRETÆR. GODKJENT. 5. REGNSKAP. GODKJENT. 6. VALG. A) LEDER, PÅ VALG: ODD-ROAR STENBY. GJENVALGT. B) KASSERER, PÅ VALG TERJE ELVESTAD. BJØRN M. NORRØNE FORESLÅTT OG VALGT. C) SEKRETÆR, PÅ VALG SOLVEIG ARNEBERG. GJENVALGT. D) VARAREPRESENTANTER, PÅ VALG MARIANN SÆLID OG STEINAR HOFLUNDSENGEN. BEGGE GJENVALGT. E) ET MEDLEM TIL AKTIVITETSKOMMITEEN, PÅ VALG: STELLA GULBRANDSEN GJENVALGT. F) REVISORER, PÅ VALG: ROLF TOKERUD OG TORMOD GUNDERSTUEN. BEGGE GJENVALGT. 6

7 G) ET MEDLEM TIL VALGKOMITEEN, FORESLÅTT FRA DE FRAMMØTTE: NILS TRINERUD, OLE ODLO. AVGITTE STEMMER: NILS TRINERUD: 27 OLE ODLO: 9 NILS TRINERUD VALGT. 7. MEDLEMSKONTINGENTEN. FORESLÅS ØKT TIL KR 300 FOR ALLE, INKL. 1 KALENDER TILSENDT DEM SOM HAR BETALT MEDLEMSKONTINGENT FOR DET AKTUELLE ÅRET. FORSLAGET VEDTATT. 8. ORGANISASJONSSAKEN. ORDFØRER I REPRESENTANTSKAPET, LANDSLAGET FOR DØLEHEST, OTTO ARNE SCHAU, ORIENTERTE OM SAKENS GANG FRA STARTEN, FRA STYREMØTENE TIL UTVIDA REPRESENTANTSKAPSMØTER, STARUM-DOKUMENTET, NYTT MØTE MED REPRESENTANTSKAPET OG DET NYE GRUNNLAGET FOR NYE VEDTEKTER OG AKTIVITETSPLAN. DET KOM FLERE INNSPILL FRA SALEN, OM LUKKEDE LAG, FYLKESLAG OG HVORDAN DISSE VIL BLI ORGANISERT IFØLGE DE NYE VEDTEKTENE. MEDLEMMENE BLE OPPFORDRET TIL Å SENDE INN UTTALELSER OM HØRINGSFORSLAGET TIL STYRET. 9. INNKOMNE SAKER. INGEN. 10.EVENTUELT. STELLA GULBRANDSEN OPPFORDRET DE FRAMMØTTE TIL Å BLI MED Å HJELPE TIL UNDER ÅRETS DØLEHEST-NM OG INFORMERTE LITT OM OPPLEGGET. RØNTGENUNDERSØKELSER AV HOPPER (DRAKTBRUSK- FORBEINING); BARE HINGSTER SOM UNDERSØKES NÅ. KAN VI HA FRIVILLIG RØNTGENUNDERSØKELSE? VI HAR LITE ARVEMATERIALE Å TA AV. LANDSLAGET HAR HENVEND SEG TIL NORSK HESTESENTER. DET KAN BLI EN UNDERSØKELSE AV EN ÅRGANG FOR Å KARTLEGGE UTBREDELSEN.LANDSLAGET VIL FØLGE OPP SAKEN. RUNA BJONE FIKK TAKK FOR INNSATSEN MED BLADET, TERJE ELVESTAD FOR INNSATSEN SOM KASSERER. TILSTEDE 45 PERSONER STELLA GULBRANDSEN/S OLE ODLO/S 7

8 8

9 9

10 FRA LANDSLAGET FOR DØLEHEST! Etter at hingsteutstillinga er vel overstått og de fleste unghestskuene er avholdt, så er vi på full fart inn i en ny avls sesong, med både de gleder og ikke minst de utfordringer det bringer med seg. På hingsteutstillinga i år så forsøkte vi oss med noen seminarer med temaet hovpleie og fôring, vi håper at dette falt i smak hos publikum. Vi er mottagelige for tips på hva som kan være aktuelt å satse videre på av aktiviteter på Biri og andre tilsvarende arenaer. Det kan kanskje høres litt rart ut for noen, da omkvedet har vært at Landslaget har mye penger og har bestandig vært knipete på pengebruken sin, men vi er nødt til å ha fokus på økonomi, da Landslaget har større driftsutgifter enn inntekter. Vi må tenke nytt og finne smarte løsninger på hvordan vi skal bedre den finansielle situasjonen i vår organisasjon. Et bidrag i den retningen, kan være at det nå foreligger et forslag om å endre organisasjonen slik at den blir en medlemsorganisasjon med årlig medlemskontigent. Men det i seg selv er ikke nok, vi må også se på andre muligheter for å sikre en forsvarlig økonomi. Forslaget til omorganisering er sendt laga og er også lagt ut på Høringsfristen på dette er 31. mai og det har innkommet en del svar/kommentarer fra laga på dette. I skrivende stund så er produksjonen av videoen, og etter hvert også en DVD versjon om dølehesten i full gang og den er å få kjøpt ved å henvende seg til enten NHS eller Landslaget ved sekretæren. Like sikkert som det blir vår og innmeldingsfristen til Sikkilsdalen går ut, så kommer diskusjonen og bekymringene om det blir nok hopper til hingstene som er utvalgt til å gå i fjellet. Slik også i år, da det på innmeldingsdatoen kun var 22 hopper fordelt på 3 hingster i Sikkilsdalen, dette har i skrivende stund endret seg til ca 45 hopper og håpet er at det blir Når vi så den positive oppslutningen og holdningene til Sikkilsdalen i fjor, med tre store følger, så håpte vi at det ikke bare var et blaff, men at miljøet så den fordelen vi har ved å ha 3 hingster gående der, det er i tillegg til at vi får tilgang til meget bra avlshingster også en kulturarv og Norgesreklame på sitt beste. Jeg mener at det er en gavepakke til oss at vi får disponere hele Sikkilsdalen, og det bør vi ta vare på! I lokalavisene her i distriktet, står det å lese, at det er boikott av enkelte hingster, boikott av Sikkilsdalen, at svenskehingst er et skjellsord, at det er krangel i dølehestmiljøet osv, dette er slettes ikke hyggelig lesning for oss dølehestentusiaster. Vi vil da vel ikke at omverdenen skal oppfatte oss på den måten? Vi må stå sammen om de utfordringer og de oppgaver vi har, være lojale mot de beslutninger som tas, selv om vi ikke bestandig er like enige. Det er lett å være etterpåklok sies det, ja det er nok det, men jeg tror nok at, hadde beslutningen om innkrysning av Nordsvensk brukshest og kaldblodstraver vært bredere forankret i organisasjonen på det tidspunktet beslutningen ble tatt, så hadde kanskje også forståelsen for prosjektet vært bedre? Det er å håpe at vi som organisasjon har tatt lærdom av det, og dermed inkluderer grasrota /oppdretterne i våre beslutninger som berører dem. Men nå når beslutningene nå er tatt, så må vi følge opp disse slik at de gagner dølehesten best mulig i framtida. På vegne av Landslaget for Dølehest ønsker jeg dere alle en riktig god sommer og måtte alle finne fram til den riktige kombinasjonen! Med hilsen Landslaget for Dølehest Åge Øibakken/formann 10

11 11

12 DOMMERKORT FOR HINGSTER PÅ BIRI APRIL Rasetype og preg 2- Kroppsbygning og muskulatur 3- Beinkvalitet, beinstilling 4- Bevegelse 5- Helhet eksteriør Mål i rekkefølge: Stangmål - båndmål - brystmål - pipeomkrets - klavemål Klasse 1: Skarprins N (Vossasvarten Skarlinn) Eier: Landslaget for Dølehest, utstiller: Terje Jørgensen, 2640 Vinstra 1- Oppsynt, vakker hingst med svært godt hingstepreg Vakkert hode, velformet hals. Meget god overlinje. Godt kryss Frambein: Overbein utvendig VF. Moderat tåtrang BF. Bakbein: Bra høver Skritt: Bra skritt, men noe trang bakbeinsføring. Trav: Ønsker mer haseaksjon Rasetypisk, harmonisk hingst med svært godt hingstepreg. 9 Lynne: 9. Vet. anm: Mye raspe på alle 4 bein. Fyller i forknær og haser. Frodige forknær. 8. Mål: Samla vurdering: Rasetypisk, harmonisk hingst med svært godt preg. Raspe på alle 4 bein. Noen leddfyllinger. Premiegrad: 2. premie, nr 1 i kvalitet. Gavepremie fra Landslaget for Dølehest. Liagutten N (Vollaugblessen Pinnerudblessa) Eier: Kjell Ivar Knutsen, 2323 Ingeberg 1- Oppsynt hingst av meget god type med godt preg Vakkert hode, god hals. Velformet manke. Sterkbygd med god muskulatur Frambein: Føre, velstilte bein med gode høver. Fylling i v.forkne. Korte koder. Bakbein: Føre, velstilte bein med gode høver Skritt: Middels skrittlengde. Romslig beinføring. Trav: Regelmessig, godt trav Oppsynt, sterkbygd hingst ev meget god type med gode bevegelser. Korte framkoder. 8 Lynne:9 Vet. anm: Mye raspe på alle 4 bein. Hudforandringer ut for v. forkne, forenelig med raspe. 8. Mål: ,9 12

13 Skarprins, 2. pr, nr 1 i kvalitet Foto: M. Bjone Liagutten, 2. pr, nr 2 i kvalitet Foto: M. Bjone 13

14 Liagutten forts. Samla vurdering: Oppsynt, sterkbygd hingst av meget god type med gode bevegelser. Korte framkoder. Mye raspe på alle 4 bein. Premiegrad: 2. premie, nr 2 i kvalitet. Gavepremie fra Gudbrandsdal Hesteavlslag. Mykleby Trym N (Hallingborken Knutsdokka) Eier: Tor-Arild Albrigtsen, 0890 Oslo 1- Lettbygd hingst av god type 8 2- Pent hode, vel ansatt hals. Noe lav rygg. Smal bakpart Frambein: Tåvid HF. Umarkerte framknær. Bakbein: Myke koder. Ellers tørre, bra bein Skritt: Godt skritt med trang beinføring. Trav: Lett, taktfast trav 7 5- Lettbygd hingst med bra bevegelser. 7 Lynne: 9 Holdbarhet: god Avkom: Få og unge avkom. Vet. anm: Ømmer litt på begge bakbein. Litt ustabile bakknær og litt frodig utfor venstre forkne. 7. Mål: ,1 Samla vurdering: Lettbygd hingst av god type med bra bevegelser. For dagen ømheter i begge BB. Premiegrad: 3. pr. Hallingblåen N (Forsetblessen Blå Lill) Eier: Kjell Ove Espeset, 3540 Nesbyen 1- Høgstilt hingst med godt preg Pent hode, velformet hals. God rygg og lend. Noe grunne lår og underlår Frambein: Tåtrang BF, spes. VF. Små ledd. Ellers tørre bein. Bakbein: Regelmessig Skritt: Padler foran, middels skrittlengde. Trav: Regelmessig Høgstilt hingst med middels bevegelser. 7 Lynne: 9 Vet. anm: Mye raspe, mest VB. Fyller og er frodig i H. forkne. 8 Mål: ,6 Samla vurdering: Høgstilt hingst med middels bevegelser. Raspe, mest VB. Fyller og er frodig i H. forkne. Premiering: 3. pr. 14

15 Mykleby Trym, 3. pr. Foto: M. Bjone Hallingblåen, 3. pr. Foto: M. Bjone 15

16 Vollaug Vind N (Villmarkens Vårvind Vollaug Tinja) Eier: Else Marie Flaen, 4640 Søgne 1- Oppsynt hingst av god type med godt preg. God hårvekst Vakkert hode. Sterkbygd med god overlinje. Snau muskelsetning bakparten Fram- og bakbein: Mjuke koder. Krokhaset Skritt: Jevnt med god framdrift. Trav: Regelmessig, jevnt trav Oppsynt hingst med godt preg og gode bevegelser. 7 Lynne: 8 Vet. anm: Fyller litt i knær, mest bak. Noe frodige ledd. Mugg og raspe på alle 4 bein, mest VF. Små, bløte testikler. Premiering: 3. pr. Vollaug Vind 3. pr. Foto: M. Bjone 16

17 Morkar N (Morkasvarten Spardame) Eier: Jens Edvin Bakke, 2680 Vågåmo, medeier: Kjell Joar Bakke 1- Langlagt, lågstilt og oppsynt hingst Pent hode og bredt ansatt hals. God rygg og lend. Godt kryss Fyller i framknær For dagen halt med tilhørende skjevhet i VB. Ikke bedømningsbar. 5- For dagen halt med tilhørende skjevhet i VB. Ikke bedømningsbar, Lynne: 9. Vet. anm: Hesten er for dagen halt VB og ømmer ved bøying. Skjevhet med svakere muskelsetting i venstre side av krysset. Litt frodige forknær. 6 Mål: ,5 Samla vurdering: 0 pr. Ikke bedømningsbar, samt tidligere vedtak om visning. Gunnerud Snippen N (Frøyvin Barbro) Eier: Jeanette Øyan, 1929 Auli, medeier: Morten Øyan 1- Lågstilt, kortbygd hingst med lite hingstepreg Kort, bredt ansatt hals. God dybde. Noe hellende kryss Frambein: Tåvid BF. Bakbein: Små haser Skritt og trav: Ledig, taktfast, men trang beinføring Lågstilt, kortbygd hingst med taktfaste bevegelser. 6 Kjøreprøve: 37 p. Løsmønstring: 8 p. Lynne: 8 Vet. anm: Fyller litt i forkneledd. Komp. overbeon innvendig begge forbein. 3 med mer underbitt. Små, bløte testikler. 8. Mål: ,6 Samla vurdering: Lågstilt, kortbygd med trang beinføring. Bra bruksegenskaper. Fyller litt i forknær. Premiering: 0 p. P.g.a. eksteriør-anmerkninger med spesielt vekt på type 17

18 Klasse 2 Georg N (Isvind Liljemøy) Eier: Marianne Vikheim, 6856 Sogndal, medeier: Egil Lærum 1- Oppsynt hingst av god type med bra preg. Noe stort bless Pent hode, velformet hals. Noe låg rygg. Godt muskelsatt kryss Frambein: Mjuke framkoder. Bakbein: Små høver med underskutte drakter Skritt: Godt, taktfast skritt med trang bakbeinsføring. Trav: Ledig Trav Oppsynt hingst med god kroppsbygning og bra bevegelser. 8 Utvida bruksprøve: 8,4 p Lynne: 10 Vet. anm: Litt raspe BB. Overbein innvendig griffelbein VF. Hovsprekk VF i forkant. Snill og trivelig. 8. Mål: ,2 Samla vurdering: Oppsynt hingst med god kroppsbygning og bra beveglser. Beste utvida bruksprøve. Premiering: 2. pr, nr 1 i kvalitet. Gavepremie fra Landslaget for Dølehest Gavepremie fra Norsk Hestesenter for beste utvida bruksprøve. Heirums Nils N (Ellabron Vesleblesa) Eier: Lil bente Lian, 2680 Vågå, medeier: Ronny Ove Smedsmo 1- Oppsynt hingst av god type med godt preg Pent hode. Grov overgang hode-hals. God manke. Meget god overlinje Fram- og bakbein: Inntåa VF. Ellers tørre, velstilte bein. Mjuke koder BF Skritt og trav: Ledige, meget gode bevegelser Oppsynt hingst med godt hingstepreg. Sterkbygd med meget gode bevegelser. 8 Utvida bruksprøve: 7,8 p. Lynne: 8. Vet. anm: Litt mugg i kodebøy HF. Litt asymmetriske testikler, den venstre noe større. To hovsprekker utvendig BB. 7. Mål: ,5 8,4 Samla vurdering: Oppsynt med godt hingstepreg. Sterkbygd med meget gode bevegelser. Litt asymmetriske testikler. Bra bruksprøver. Premiering: 2. pr. nr 2 i ovalitet. Gavepremie fra Norsk Hestesenter. 18

19 Georg, 2. pr. nr 1 i kvalitet Foto: H. Bjørnstad Heirums Nils, 2. pr. nr 2 i kvalitet Foto: H. Bjørnstad 19

20 Smedsmo Lindar N (Skarprins Morka Raua) Eier: Lill Bente Lian, 2680 Vågå, medeier: Ronny Ove Smedsmo 1- Rasetypisk, oppsynt hingst med svært godt hingstepreg Pent hode, litt grov hals. Harmonisk kroppsbygning med meget god muskelsetning Fram- og bakbein: Føre, velstilte bein Skritt: regelmessig, godt skritt. Trav: Ledig, godt trav Rasetypisk, oppsynt hingst med svært godt hingstepreg. meget gode bein og bevegelser. 9 Utvida bruksprøve: 7,4 p Lynne: 7 Vet. anm: Ømmer i raspe HB. Nesten avhelet hovdefekt VF. 8. Mål: Samla vurdering: Hingst av svært god rasetype. Meget gode bein og bevegelser. Noe svakt lynne. Premiering: 2. pr. nr 3 i kvalitet. Gavepremie fra Norsk Hestesenter. Tuster Blesen N (Randsvarten Lenda) Eier: Dagfinn Tustervatn, 8647 Bleikvasslia, medeier: Majt Maria Magnussen. 1- Lettbygd hingst av god type med noe lite hingstepreg Pent hode og god hals. God overlinje. Godt kryss Frambein: Regelmessig. Spedlemmet. Bakbein: Litt kuhaset Skritt: Regelmessig, bra skritt. Trav: Noe skøytende bakbeinsføring, men ellers godt Lettbygd hingst med harmonisk kropp med spede bein og bra bevegelser. 7 Utvida bruksprøve: 8,0 p. Lynne: 10 Vet. anm: Litt raspe HB. Trivelig hest. 9. Mål: ,5 8,0 Samla vurdering: Lettbygd med harmonisk kropp. Spede bein, men bra bevegelser. Stødig hingst med svært godt lynne. Gode bruksegenskaper, men noe svak. Premiering: 3. pr, nr 4 i kvalitet. Gavepremie fra Norsk Hestesenter 20

21 Smedsmo Lindar, 2. pr, nr 3 i kvalitet Foto: M. Bjone Tuster Blesen, 3. pr, nr 4 i kvalitet Foto: M. Bjone 21

22 Uppheims Prinsen N (Skarprins Furu Blessa) Eier: Morten Buseth, 2550 Os i Østerdalen, medeier: Rune Randen 1- Høgstilt hingst av god type med godt preg Pent hode, velformet hals. God frampart, rygg og lend. Hellende kryss Frambein: Regelmessige. Bakbein: Små skjevheter i bakkodene, anstrengte bakkoder Skritt: Bra skrittlengde, men noe ujevn bakbeinsføring. Trav: Uregelmessig trav Høgstilt hingst av god type med uregelmessige bevegelser. 7 Utvida bruksprøve: 7,0 Lynne: 9 Vet. anm: Frodige framknær. Litt raspe HB. Raspe innvendig hasebøyvb og knebøy VF. Litt små testikler. Høyre testikkel roterte 180 grader, ustabilt. Stor framgang i hold og form. 7. Mål: ,8 Samla vurdering: Høgstilt hingst av god type med uregelmessige bevegelser og middels utvida bruksprøve. Premiering: 3. pr. Uppheims Prinsen, 3. pr. Foto: M. Bjone 22

23 Sørre Ruudsvarten N (Vossasvarten Ru Stjerna) Eier: Oddny I. Kirkeby Ruud, 2910 Aurdal, medeier: Tore H. Ruud 1- Lågstilt hingst med godt preg Kort hals, god dybde. God overlinje med god muskelsetning Fram- og bakbein: Tørre bein med små ledd og små, trange høver Skritt: trang bakbeinsføring. Kort trav Lågstilt hingst med god kropp.små, trange høver og trange, korte bevegelser. 6 Kjøreprøve: 40 p. Lynne: 9. Vet. anm: Fyller moderat i forkneledd: 9. Mål: ,2. Samla vurdering: Lågstilt med god kropp. Små, trange høver og korte bevegelser. Gode bruksegenskaper. Premiering: 0. Begrunnelse: Samla lav vurdering med vekt på beinkvalitet og bevegelser. Aristotles N (Frøyvin Smestad Silje) Eier: Kristin Bibi Gylland, 7234 Ler 1- Liten hingst med svakt hingstepreg 5 2- Lettbygd. Lågstilt. Pent hode og hals. Snau muskelsetning Steile bakkoder Skritt: Kort skritt med stiv bakbeinsføring. Trav: Kort trav med stiv bakbeinsføring Liten hingst med stive, korte bevegelser. 5 Kjøreprøve: 32. Lynne: 7. Vet. anm: Fyller i H. forkne. Litt stiv i HB.: 8. Mål: ,6. Samla vurdering: Liten hingst med stive, korte bevegelser. Ordinær kjøreprøve. Få veterinære anm. Premiering: Ikke kåret. Begrunnelse: Ikke tilfredstillende bevegelser. Aakerøy Blesen N (Randsvarten Vardestjerna) Eier: Sissel Mari Aakerøy, 8820 Dønna, medeier: Ståle Aakerøy 1- Langlagt hingst av god type med middels preg Noe tungt hode. Jevn kropp. God manke og overlinje Frambein: Tåvid HF. Mjuke koder. Bakbien: Mjuke koder Skritt: Skøyter med HF. Middels steglengde. Trav: Subbende bakbeinsføring Langlagt hingst med jevn kropp og middels bevegelser. 6 Kjøreprøve: 35 p. Lynne:8. Vet. anm: Fyller litt i begge for- og bakkneledd. Ømheter i bakbeina. Røntgen viser uttalt forbeining av draktbrusker. Hingsten vises uskodd. Mål: ,4. Samla vurdering: Langlagt hingst med jevn kropp og middels bevegelser. Røntgen viser diskvalifiserende draktbruskforbeining. Premiering: Ikke kåret. Begrunnelse: Ikke kåret pga. diskvalifiserende lidelse. 23

24 Prins Mogen N (Skrimsblessen Jæder Dally) Eier: Bente Tveita, 3618 Skollenborg 1- Lettbygd hingst med maskulint preg. Svak rasetype Pent hode og godt uttrykk. God hals og overlinje. Rett kryss. Grunn i kroppen Fram- og bakbein: Rettstilte, spede bein med små ledd Ordinært skritt, bra trav Lettbygd, grunn hingst med spede bein. 6 Kjøreprøve: 36 p. Lynne: 8 p. Vet. anm: Fyller litt i HF og bakkne. 9 Mål: ,5 8. Samla vurdering: Lettbygd. Spebeint. Bra bruksegenskaper. Premiering: Ikke kåret. Begrunnelse: Samlet lav vurdering med vekt på type. Aalandssnippen N (Vårdølen Siljan Svarta) Eier:Trond Aaland, 6795 Hopland, medeier: Johnny Seljeseth 1- Hingst av ordinær type og preg Pent hode, velformet hals. Jevn kroppsbygning Fram- og bakbein:tørre og velstilte bein. Lite markerte ledd Skritt: Bra, middels langt skritt. Trav: Godt trav Hingst av ordinær type med god kropp og bra bevegelser. 7 Utvida bruksprøve: 6,5. Lynne: 6. Vet. anm: Litt mugg innvendig kodebøy HB. Litt ukonsentrert og stresset. I fin trim: 8. Mål: ,3. Samla vurdering: Hingst av ordinær type med god kropp og bra bevegelser. Svake resultater på utvidet bruksprøve. Premiering: 0 p. Begrunnelse: Svake bruksegenskaper og lynne. anmerkninger. ETTERLYSNING Landslaget for Dølehest ønsker å gjøre bildesamlinga, som henger i spisesalen i Sikkilsdalen, komplett. Er det noen som har et godt bilde av JORDVINN 2338DH som kan kopieres og henges opp der? Ta kontakt med Trond Tofte, Røyslivn. 36, 2380 BRUMUNDDAL Tlf eller

25 Klasse 3 Moklopmpen N (Stjernesvarten Mosvarta) Eier: Ole H. Lerberg, 2016 Frogner 1- Middels stor hingst av god type Pent hode, fin hals og god bakpart Fram- og bakbein: Tåtrang VF, ellers føre bein Skritt: Godt skritt. Trav: Ledig, godt trav Hingst av god type med ledig, godt trav. 8 Kjøreprøve: 36 p. Løsmønstring: 8 p. Lynne: 8 p. Vet. anm: Noen moderate fylninger i flere ledd. For dagen generelt øm. Overbein innvendig pipe VF. Raspe BB, mest VB: 8. Mål: ,5. Samla vurdering: Hingst av god type med ledige, gode bevegelser. Premiering: Kåret, nr 1 i kvalitet. Alfred Bakkens minnepokal, gavepremier fra Landslaget for Dølehest, Värmlands distrikt av Nordsvenska Hästen og Föreningen Nordsvenska Hästen. Vollaug Sølve N (Istadli Gutten Vollaug Sølvi) Eier: Terje Vollaug, 2032 Maura 1- Liten hingst av god type Pent hode. Harmonisk kroppsbygning med god muskelsetning Fram- og bakbein: Skjev akse høyre framkne, ellers gode bein Skritt og trav: Meget gode bevegelser, men noe trang beinføring 8 5- Liten hingst av god type med god muskulatur. Litt trang beinføring. 8 Kjøreprøve: 45 p. Lynne: 9. Vet. anm: Fyller litt i alle ledd, mest på begge forkneledd. Raspe begge bakbein. Små og noe bløte testikler: 8. Mål: Samla vurdering: Liten hingst av god type med god muskulatur. Litt trang beinføring. Premiering: Kåret, nr 2 i kvalitet. Gavepremier fra Norsk Hestesenter og Vang Dølahestlag. 25

26 Moklompen, kåret, nr 1 i kvalitet Foto: M. Bjone Vollaug Sølve, Kåret, nr 2 i kvalitet Foto: M. Bjone 26

27 Berjesvensken N (Egon [SE] Berjeblesa) Eier: Nils Berge, 2634 Fåvang 1- Middels stor hingst av god type Pent hode, noe kort hals. Godt markert manke. God overlinje med god muskelsetning Fram- og bakbein: Litt tåvid HF. Noe tåtrang VF. Godt markerte ledd Skritt: Godt Skritt. Trav: Middels trav Harmonisk hingst med god kroppsbygning og muskulatur. Bra bevegelser. 8 Kjøreprøve: 38 p. Løsmønstring: 8 p. Lynne: 9. Vet. Anm: Fyller litt i ulike ledd:9. Mål: ,2. Samla vurdering: Harmonisk hingst med god kroppsbygning og muskulatur. Bra bevegelser. Noen leddfyllinger. Premiering: Kåret. Morkasjur N (Jonsvarten Frøya) Eier: Ann Hege Rådal, 7520 Hegra, medeier: Aud Irene Gresseth. 1- Liten, lågstilt hingst Pent hode, Bredt ansatt hals. God muskulatur, men noe svakt lendeparti Frambein: Overbein BF. Bakbein: Litt små haser Skritt: Veivende VF og VB. Trav: Ledig, bra trav Liten hingst med ledig trav. 7 Kjøreprøve: 40 p. Løsmønstring: 8 p. Lynne: 9. Vet. anm: Fyller forkne, mest HF. Overbein innvendig begge forbein. 8. Mål: Samla vurdering: Liten, lågstilt med gode bruksegenskaper. Premiering; Kåret. 27

28 Berjesvensken, kåret Foto: M. Bjone Morkasjur, kåret Foto: M. Bjone 28

29 Bottolfs Balder N (Morkasvarten Bottolfsblesa) Eier: Tor Erik Sandnæs, 3360 Geithus 1- Stor, grovpreget hingst av god type Pent hode, fin hals. Bra overlinje. God dybde og muskulatur Fram- og bakbein: Små høver, korte piper Skritt: Bra skritt. Trav: Trippende bakbeinsbevegelser Stor hingst med god dybde. 7 Kjøreprøve: 36 p. Løsmønstring: 7 p. Lynne: 8. Vet. Anm: Raspe på frambein. Overbein innvendig VF. Frodig venstre forkne: 9. Mål: ,5. Samla vurdering: Stor hingst med god dybde. Bra bruksegenskaper. Premiering: Kåret. Myklar N (Mykleby Trym Brona) Eier: Monica Elvestrand, 2656 Follebu 1- Middels stor hingst av god type Pent hode, meget god hals. Lang, snau rygg Fram- og bakbein: Gode bein Skritt: Bra bevegelser. Trav: Middels trav Middels stor hingst med lang, snau rygg. Gode bein. 8 Kjøreprøve: 35 p. Løsmønstring: 7 p. Lynne: 9. Vet. anm: Noe fylte bakknær: 9. Mål: ,7. Samla vurdering: Middelsstor, langlagt hingst med god beinkvalitet og bra bruksegenskaper. Premiering: Kåret. 29

30 Bottolfs Balder, kåret Foto: M. Bjone Myklar, kåret Foto: M. Bjone 30

31 Munin N (Dalasvarten Åshild) Eier: Egil Bakketun, 1925 Blaker. 1- Liten, uferdig hingst med svakt hingstepreg Kort hals. Smalbygd, med noe svak muskulatur Fram- og bakbein: Overbein HF. Noe flå høver, ellers rettstilte bein Skritt og trav: Korte bevegelser Uferdig hingst med korte bevegelser. Rettstilte bein. 6 Kjøreprøve: 34p. Løsmønstring: 6. Lynne: 8. Vet. anm: Fyller i begge forknær. Kompensatorisk overbein innvendig HF. Røntgen viser draktbruskforbeining: 4. Mål: Samla vurdering: Uferdig med korte bevegelser og rettstilte bein. Røntgen viser draktbruskforbeining. Premiering: Ikke kåret. Begrunnelse: Diskvalifiserende lidelse. Larris N (Egon [SE] Mjøra) Eier: Odd Roar Stenby, 1925 Blaker 1- Meget stor, tumgpreget utypisk hingst Grovt hode. Kort, grov hals. Bra lend og kryss. Grunne lår og lange underlår Fram- og bakbein: Mjuke koder framme. Noe flå høver. Noe krokhaset. Gode ledd Skritt og trav: Korte bevegelser Stor utypisk hingst med korte bevegelser. 4 Kjøreprøve: 36p. Løsmønstring: 7. Lynne: 8. Vet. anm: Frodig fortil kne begge forbein. Fyller litt i begge bakknær: 9. Mål: ,2. Premiering: Ikke kåret. Begrunnelse: Raseutypisk hingst med vekt på størrelse. Vollaug Egon N (Egon [SE] Vollaug Tinja) Eier: Herman Lindberg, 2032 Maura 1- Middels stor hingst med svakt hingstepreg Bra hals. Middels muskulatur Fram- og bakbein: Tåvid HF. Overbein begge frambein. Litt små høver Skritt: Bra skritt. Trav: Middels trav Middels stor hingst med svakt hingstepreg 6 Kjøreprøve: 44 p. Løsmønstring: 8. Lynne: 9. Vet. anm: Fyller litt i forkneledd. Noe raspe bak. Røntgen viser draktbruskforbeining: 4. Mål: ,5. Samla vurdering: Middels stor med svakt hingstepreg. Meget god kjøreprøve. Draktbruskforbeining. Premiering: ikke kåret. Begrunnelse: Diskvalifiserende lidelse. 31

32 Espedølen N (Hallingblåen Sognaraudi) Eier: Eivind Haave, 3679 Notodden 1- Middels stor, høgstilt og smalbygd hingst Pent hode. Kort hals. Uferdig med snau muskulatur Fram- og bakbein: Tåvid. Noe steile og små høver Skritt og trav: Noe urytmiske bevegelser i skritt og trav Smalbygd hingst med snau muskulatur og tåvid beinstilling. 6 Kjøreprøve: 6. Løsmønstring: 8. Lynne: 7. Vet. anm: Få veterinære anmerkninger: 9. Mål: ,8. Samla vurdering: Smalbygd med snau muskelsetning. Noe svak bruksprøve. Premiering: Ikke kåret. Begrunnelse: Ikke kåret på grunn av samlet lav vurdering. Randtind N (Hallingblåen Randfrid) Eier: Øyvind Nordby, 1359 Eiksmarka 1- Godt middels stor, noe uharmonisk hingst Pent hode. Bredt ansatt hals. Lav rygg. Overbygd. Rundt, hellende kryss, ellers godt muskelsatt 6 3- Fram- og bakbein: Tørre velstilte bein med noe små ledd. Spe ellers tørre bein Skritt og trav: Meget gode bevegelser Uharmonisk hingst med meget gode bevegelser. 6 Kjøreprøve: 46 p. Løsmønstring: 8. Lynne: 9. Vet. anm: Fyller iltt i forkneledd:9.mål: ,5 8. Samla vurdering: Uharmonisk hingst med meget gode bevegelser og bruksprøver. Premiering: Ikke kåret. Begrunnelse: Eksteriøre anmerkninger. Gavepremier for beste kjøreprøve fra Møre og Romsdal Dølehestlag og Dølehestens Venner. Myromsli Svarten N (Morkar Snerta) Eier: Odd-Arne Myromslien, 2642 Kvam 1- Stor hingst av bra type Pent hode. Grov, bredt ansatt hals. God overlinje med bra muskulatur Fram- og bakbein: X-beint frambeistilling. Spebeint Skritt og trav: Meget gode bevegelser Stor hingst av bra type med noe svak beinkvalitet. Meget gode bevegelser. 7 Kjøreprøve: 42p. Løsmønstring: 8. Lynne: 9. Vet. anm: Litt små og bløte testikler:9. Mål: ,2. Samla vurdering: Stor hingst av bra type med gode bruksegenskaper. Premiering: Ikke kåret. Begrunnelse: Ikke kåret med særlig vekt på beinkvalitet. 32

33 Krokselmos Blåmann N (Sandnes Borken Blåa) Eier: Arnt Oldernes, 8646 Korgen 1- Liten, uferdig hingst Pent hode, Lavt ansatt hals. Overbygd, snau muskulatur Fram- og bakbein: Passe føre, ganske velstilte bein Skritt og trav: Stive, korte bevegelser Liten, uferdig hingst med korte bevegelser. 6 Kjøreprøve: 36p. Løsmønstring: 6. Lynne: 9. Vet. anm: Runde forkneledd. Raspe på begge bakbein. Fyller litt i alle ledd, spesielt forkneledd. Små, bløte testikler: 8. Mål: ,5 7,6. Samla vurdering: Liten og uferdig med korte bevegelser. Flere leddfylninger. Små og bløte testikler. Premiering: Ikke kåret. Begrunnelse: Ikke kåret på grunn av samlet vurdering med vekt på type. Duskar N (Skarprins Duella) Eier: Vibeke Kvalevåg, 3282 Kvelde 1- Meget stor utypisk hingst Stort tungt hode. Grunn med snau muskulatur. Smalbygd Fram- og bakbein: Mjuke koder. Skjeve framhøver Skritt og trav: Korte, trange bevegelser Meget stor, utypisk hingst med snau muskulatur. 5 Kjøreprøve: 40p. Løsmønstring: 6. Lynne: 8. Vet anm: Raspe begge bekbein. Mål: Samla vurdering: Stor og utypisk med snau muskulatur. God kjøreprøve. Premiering: Ikke kåret. Begrunnelse: Ikke kåret på grunn av samlet vurdering med vekt på type. Gåskjenns Aron N (Skarprins Bjonhild) Eier: Ellen M. Knutsen Gåskjenn, 4900 Tvedestrand, medeier: Kjell Audun Gåskjenn. 1- Liten, utypisk hingst Spelemmet, lettbygd med snau muskulatur. Fin hals Fram- og bakbein: Inntået HF. Korte piper, mjuke koder. Spebeint Skritt: Kort skritt. Trav: urytmisk trav Liten, utypisk hingst med snau muskulatur. 5 Kjøreprøve: 34p. Løsmønstring: 7. Lynne: 8. Vet. anm: Aksebrudd gjennom begge frambein. Små testikler.: 7. Mål: ,1. Samla vurdering: Liten og utypisk med snau muskulatur. Skjevhet i frambein. Premiering: Ikke kåret. Begunnelse: Ikke kåret på grunn av samlet lav vurdering med vekt på type og beinkvalitet. 33

34 Romedalsprins N (Skarprins Bjøra) Eier: Bjørn Trygve Bryhn, 2335 Stange, medeier: Truls Mathisen. 1- Middels stor, lettbygd hingst Grovt hode. Svak muskelsetting Fram- og bakbein: Mjuke koder, inntået Skritt og trav: Kort skritt, bra trav: 7 5- Lettbygd hingst med svak muskelsetning. 6 Kjøreprøve 33p. Løsmønstring: 7. Lynne: 7. Vet anm: Få veterinære anmerkninger:9. Mål: ,1. Samla vurdering: Lettbygd med svak muskelsetning. Premiering: Ikke kåret. Begrunnelse: Ikke kåret på grunn av samlet lav vurdering. Gilbert N (Skogs Titan Skarlilla) Eier: Gilbert Lien, 2870 Dokka 1- Middels stor, kortbygd hingst Grov frampart. Snau bakpart. Lange underlår. Toppet kryss Fram- og bakbein: Mjuke koder, tåvid VF Skritt: Skøytende bakbeinsføring. Trav: Veivende frambeinsføring Middels stor, kortbygd hingst med snau bakpart og veivende frambeinsføring. 5 Kjøreprøve: 36p. Løsmønstring: 6. Lynne: 4. Vet. anm: umulig å gjennomføre full undersøkelse. Mål: ,8. Samla vurdering: Middels stor, kortbygd og uproposjonert. Ikke tilfredsstillende lynne. Premiering: Ikke kåret. Begrunnelse: Ikke kåret på grunn av samlet lav vurdering med vekt på type og lynne. Ertzeid Svarten N ( Vetle Rauen Mai Borka) Eier: Magne Bråtveit, 4525 Konsmo 1- Liten, kortbygd hingst Pent hode. Låg rygg. Rundt kryss. God muskulatur Fram- og bakbein: Anstrengte koder, Små høver Skritt: Trang, kort skritt. Trav: Ledig trav med høyt kneløft Liten, kortbygd hingst med trangt, kort skritt. 6 Kjøreprøve: 38p. Løsmønstring: 6. Lynne: 9. Vet. anm: Raspe begge bakbein. Fyller i begge forknær samt moderat i flere andre ledd. Noe bløte testikler: 7. Mål: ,5 8,3. Samla vurdering: Liten, kortbygd med trange bevegelser. Flere leddfylninger. Premiering: Ikke kåret. Bergunnelse: Ikke kåret på grunn av samlet lav vurdering med vekt på type og bevegelser. 34

35 Skagesetbrun N (Vossasvarten Tanita) Eier: Torhild H. Gjerde, 6863 Leikanger. 1- Stor hingst av bra type 7 2- Stort hode. Godt markert manke. Noe snau muskulatur i lend. Noe lange underlår. Skjevhet i krysset Frambein: Skjev beinakse. Bakbein: Bra Skritt og trav: Tunge. lite taktfaste bevegelser Stor hingst av bra type med skjevhet i krysset og tunge, lite taktfaste bevegelser 6 Kjøreprøve: 46 p. Lynne: 9. Vet. anm: Ømmer litt på HF og VB. Meget skjev i krysset: 7. Mål: ,5. Samla vurdering: Stor hingst av bra type med svake bevegelser. Meget god kjøreprøve. Premiering: Ikke kåret. Begrunnelse: eksteriøre anmerkninger. Gavepremier for beste kjøreprøve fra Møre og Romsdal Dølehestlag og Dølehestens Venner. Smedsmo Svarten N (Vossasvarten Morka Raua) Eier: Lill Bente Lian og Ronny Ove Smedsmo, 2680 Vågå 1- Stor, høgstilt hingst av bra type Bra hals, noe smalbygd Fram- og bakbein: Overbein VF. Fyller BF. Små haser Skritt: Bra skritt. Trav: Regelmessig, kort trav Stor, høgstilt hingst. Smalbygd. 7 Kjøreprøve: 38p. Løsmønstring: 7. Lynne: 8. Vet anm: Halt på VB før bøying. Stort overbein innvendig pipe HF. Fyller mye i begge forkneledd. Ømmer på HF/VB etter bøyeprøver: 6. Mål: ,4. Samla vurdering: Stor, høgstilt hingst med flere ledd-fylninger og ømheter. Premiering: Ikke kåret. Begrunnelse: Samlet vurdering med vekt på beinkvalitet og veterinære anmerkninger. 35

36 36

37 Sørlandsmesterskap Brukskjøring og bruksridning Søndag 12. september 2004 Hove Leirsenter, Hove, Tromøya, Arendal Gjennomgang av banen kl. 09:00 Start kl. 10:00 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Brukskjøring, hest Brukskjøring, ponny (mindre vogn) Bruksridning, hest Bruksridning, ponny (mindre bane) Påmelding kr 100,- pr ekvipasje, pr klasse Påmeldingsfrist 27. august (Ingen etteranmelding) Samme hest kan ikke brukes flere ganger i samme klasse. Liten hest under 148 cm, kan delta i ponnyklasser, men ikke i både hest og ponnyklasse. Hove leirsenter har en flott beliggenhet ved sjøen. Det er mulighet for både oppstalling og overnatting. Det blir kiosksalg på stevnedagen. Påmelding og informasjon: Agder ride- og kjørelag tlf eller skriv til Ellen K. Gåskjenn, 4900 TVEDESTRAND, evt. eller Stella Gulbrandsen tlf

38 Dølehestens Venner 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 Æresprisen fra Landslaget for Dølehest 2004 Landslagets Ærespris er en utmerkelse som deles ut til den eller de som har gjort en betydelig innsats for dølehesten. Det kan være gjennom avl og oppdrett, bruk, det å gjøre rasen kjent, gjennom bilder og artikler. Denne gangen gikk prisen til Runa og Magnus Bjone som gjennom sin mangeårige innsats har arbeidet for rasen gjennom blant annet avl og oppdrett, fotografering og skrevne artikler i forskjellige tidsskrifter. Prisen består av ei stor bjelle (vekkje) med inskripsjon og et diplom. Landslaget takker for innsatsen til Runa og Magnus og håper på fortsatt mange år med godt samarbeid. Vi gratulerer! Hilsen styret i Landslaget for Dølehest v/åge Øibakken/s 44

45 Haugmai, dølehøppe med muldyrtvillinger Etter at dølehoppa Haugmai ble kjøpt av Tina og Sam Sjøli i oktober 2002, ble den sommeren 2003 hentet hjem til Hurdal, etter et opphold over flere år på en gård på Jevnaker. Det var et opphold som ga overraskende resultat. Det var ikke meningen at den skulle bedekkes, men naturen ville det annerledes. Større var overraskelsen da fødselen var der og det kom føll med lange ører og ikke nok med det; det var to føll. Haugmai nedkom med muldyr-tvillinger, og det er ikke hverdagskost her i landet. Norges Landbrukshøgskole har opplyst at det ikke er kommet fram noen opplysninger om at slik fødsel har skjedd i landet her før. 45

46 Bokomtale I vår har Landbruksforlaget kommet med atter en hestebok. Det begynner å bli mange av dem, og jeg må innrømme at det var med en viss skepsis jeg begynte å bla. For hva er det som ikke allerede er skrevet? Jeg ble gledelig overrasket. Naturlig hestehold av Jo Bird er velskrevet, full av kjærlighet til hesten som individ, -og viktigere: Den forsøker å se ting fra hestens ståsted. Det er ikke så mange slik skal det være, men desto flere alternativer og muligheter, særlig når det gjelder utemuligheter og oppstalling. Det fokuseres svært på hestens sosiale rangordning og hvordan det også innvirker på våre dyr, og dette er et tema jeg ofte har savnet i andre bøker. Jeg må innrømme at begrepet utegang for meg har en til tider vond smak. Mangelen på innsikt i den sosiale rangstigen blant egne dyr, kan føre til at man påfører unge eller lavt rangerte hester en tilværelse med mye mobbing og snau tilgang på mat! Og hva har det monotone livet omkring en tæla rundball på et flatt jorde å gjøre med å la hesten få et naturlig liv? I denne boka er temaet godt belyst, og hva man kan gjøre for å legge forholdene atskillig bedre til rette.... En annen ting jeg liker godt ved boka Naturlig Hestehold, er hvordan den legger vekt på at også hesten skal ha glede av ridningen/ arbeidet! Å ha en hest som tydelig fryder seg når den skal ut sammen med deg det øker utbyttet av et hestehold mange, mange ganger! Det blir også tatt et lite oppgjør med utstyrstyranniet, - hva virker hvordan, og er det det vi ønsker? Mange ganger ser en (særlig ridehester) gå med bitt og hjelpetøyler som slett ikke virker etter hensikten. Sko eller ikke sko? For første gang fant jeg en vurdering som ikke var fanatisk, selv om boka i det store og hele anbefaler det som er naturlig. Rase, klima, opprinnelsessted, bruk, eventuelle problemer, alt dette må pille inn i vurderingen. Kapittelet oppsummeres slik: Det eneste som er foruroligende ved å starte en trend med naturlig hovstell, er at noen kan finne på å bruke det som en unnskyldning for vanstell. Vi må selvsagt vurdere de naturlige fordelene opp mot de mulige skadevirkninger og se på det enkelte dyret før vi tar en avgjørelse. Siste kapittel i boka tar for seg diverse former for alternativ behandling. Illustrasjonene er svært gode, og forordet er av Pat Parelli. Boka anbefales. Naturlig hestehold av Jo Bird ISBN Runa B. 46

47 Hingster i Sikkilsdalen sommeren 2004 Moklompen N Heirums Nils N Berjesvensken N Hingst på Lenningen Georg N Hingst på Tronhus Smedsmo Lindar N STAMTAVLER Du kan få din hests avstamning opptil 20 Generasjoner bakover for kr. Alle døle- og nordsvenske hester har jeg registrert på PC og kan lage stamtavler og historikken bakover på dine hester på mange forskjellige måter. Ring eller skriv så får du flere opplysninger. Ørjan Wiberg Rødet Vänersborg Sverige Tlf:

48 LIAGUTTEN N premie står til avlstjeneste hos Kjell Ivar Knutsen 2323 INGEBERG mob tlf Selges Åringshoppe etter Øiraua og Skrimsblessen Selges 2 nye arbeidsseler en 26 og en 25 Kontakt Norodd Øibakken Tlf Dølehest-NM Vil du være med å hjelpe til under NM? Det blir oktober. Vi trenger folk til alle gruppene, så kan du være med, kontakt Stella, Agna eller Solveig. Du finner telefonnumre foran i bladet. 48

49 Moklompen N Kåra og spiss i sin klasse på Biri april 2004 står i vårstasjon hos Terje Jørgensen, Vinstra Moklompen slippes i Sikkilsdalen ca 23. juni Kontakt Terje Jørgensen mob eller Ole H. Lerberg mob Smedsmo Lindar N slippes med hopper i Tronhus ca 20. juni Hingsten står i vårstasjon hos Terje Vollaug tlf Springpenger kr 1800,- Beløpet er inkl. vårstasjon og fjellhamn. Påmelding til Stein Bentstuen tlf

50 NM i brukshestkjøring 2004 går av stabelen under Trøndersk Landbruk -dagene i Stjørdal august. Den 21. august skal det konkurreres i kjøreferdigheter for både hester og kusker. For påmelding og opplysninger om stallplass, losji og lignende, kontakt Steinar Ståland, tlf eller Ann Hege Rådal, tlf el Sogna Blæsen N står til avlstjeneste hos Ole H. Lerberg, 2016 Frogner henv. tlf SLIPP I SIKKILSDALEN 2004 Aktivitetskomiteen i Dølehestens Venner inviterer også i år dere som skal slippe hest i Sikkilsdalen, til å være med å kjøre eller ri inn til setra dagen før slippdagen. Det vil også i år, som i fjor, være gratis middag til deltagerne ved ankomst til setra, og vi holder hovslager som tar av skoa før slippet. Vi håper på like god oppslutning om dette i år som i fjor. Ved påmelding eller spørsmål, ta kontakt med: Ole H. Lerberg tlf eller Agna Hollekve tlf

51 Bekkelegeret Hesteavlsseter Vollaug Sølve N kåra, nr 2 i kvalitet Biri 2004 slippes på Bekkelegret i slutten av juni Hingsten står i vårstasjon hos Oddvar Haugom 2323 INGEBERG tlf Påmelding til fjellhamn: Rune Randen, tlf eller Eli Holen, tlf Hedmark Hestavlslag Dølehest-NM og 10. oktober arrangeres ved NHS, Starum Påmeldingsfrist er 1. september Betalt startavgift regnes som bekreftet påmelding. Opplysninger om arrangementet som ikke er kommet med i dette bladet, vil etter hvert bli lagt ut på hjemmesidene våre og hos Landslaget for Dølehest. Adressen er: For påmelding og informasjon, kontakt Agna Hollekve tlf eller Solveig Arneberg tlf eller e-post: 51

52 Etterlysning, Kan noen hjelpe meg spør Nina Holthe, 7247 Hestvika. I oktober 2000 kjøpte jeg en døl, vallak, uten papirer av noe slag av Tor Magne Dyrhaug Eide på Nordmøre. Jeg ønsker med dette opplysinger om fortiden til hesten. Kjennetegnene på hesten er : hvit stjerne, hvit snipp på øvre og nedre leppe. Han har arr av hvite hår ved hasene på begge bakbena, muligens skade etter piggtråd. Han er 155 cm høg, ca 10 år gammel og av den korte kraftige typen. Mulig han er fra områder ved Frei, Averøy eller Fræna. Nå fungerer han som Brukshest, men med en enorm personlighet. Han er snill, tålmodig og trafikksikker. Han har et iskaldt hode, men et og annet bukk forekommer. Mer enn dette kan jeg ikke hjelpe med, men håper en eller annen av leserne drar kjensel på hesten. Ønsker også opplysninger om dølehoppa Skrindo Bruna e. Haugvar, u. Juni Remita, som jeg og er eier av. Opplysninger om hennes fortid mottas også med takk. Hvis noen har opplysninger om disse to hestene kan de ta kontakt med Nina Holthe 7247 Hestvika. 52

53 RESULTAT UTVIDA BRUKSPRØVE DØL Hest: Sted/dato: Aalandssnippen N Starum 5.jan.-7.feb Bruksområde Karakter Kommentar (0-10) vektes (x4) 1. Løsmønstring Trav: 8 Stiv i overlinjen. 7 7 Galopp: Skritt: 6 Lite veivinnende i skritt. Rund, 7 2. Ridning Trav: 7 7 god galopp Galopp: Kjøring 8 Ledig og balansert Tømmerkjøring 7 Urolig i starten. 5. Trekkevne Reaksjon i trafikk Oppførsel på stall Helhetsvurdering Lynne Sum 9 53 Avslutningsdagen Våken, men snill. Karakter (0-10) Alle karakterer Hele bruksprøveperioden Kommentar Ledig, bærer seg bra. Lettridd når han er konsentrert på rytter. Vanskelig å spenne for. Kan til tider fungere veldig bra. Grei i redskap, men følger ikke med i "timen". Legger seg til, men svak. Sliter med lasset. Grei på biler. Ikke kontrollerbar når andre hester er til stede. Bråkete. Stresser. Til tider vanskelig å jobbe med. Har store problemer med konsentrasjonen, ellers grei. Mye hingst, noe som går ut over sikkerheten. Til tider vanskelig blant andre hester. Total sum 281 Antall karakterer 43 Vekt ankomst: Vekt avreise: 560 kg. Vekta karakter 6,5 552 kg. Veterinære anmerkninger: Litt mugg innv. kodebøy h.b. Litt ukonsentrert og stresset. I fin trim. Kusk / rytter Dommer Dommer Dommer 53

DOMMERRAPPORT. Mål (cm) Manke Bryst Pipe Kryss Kropp Stang: Bånd: Omkrets: Omkrets: Klavemål: Stangmål: Lengde: 138 148 160 17.5 6.

DOMMERRAPPORT. Mål (cm) Manke Bryst Pipe Kryss Kropp Stang: Bånd: Omkrets: Omkrets: Klavemål: Stangmål: Lengde: 138 148 160 17.5 6. DOMMERRAPPORT INDIVIDDATA Utstillingssted:Stav Dato: 21.04.2013 Kat.nr. 41 Hestens navn: Benson Klasse: 1b Rase: Nordlandshest/Lyngshest Reg. nr.: N-99-3605 Stamboknr: Mikrochipnr: 578050000024494 Kjønn:

Detaljer

DOMMERRAPPORT. Mål (cm) Manke Bryst Pipe Kryss Kropp Stang: Bånd: Omkrets: Omkrets: Klavemål: Stangmål: Lengde: 140 180 24

DOMMERRAPPORT. Mål (cm) Manke Bryst Pipe Kryss Kropp Stang: Bånd: Omkrets: Omkrets: Klavemål: Stangmål: Lengde: 140 180 24 DOMMERRAPPORT INDIVIDDATA Utstillingssted:Lefdal Dato: 12.04.2015 Kat.nr. 1 Hestens navn: T.P's Show Stopper Klasse: 1b Rase: Gypsy Cob Reg. nr.: 82603506135M743 Stamboknr: 21 GCH Mikrochipnr: 953000005258452

Detaljer

HOPPEUTSTILLING I MØRE OG ROMSDAL SYKKYLVEN, 01. 09. 2007

HOPPEUTSTILLING I MØRE OG ROMSDAL SYKKYLVEN, 01. 09. 2007 HOPPEUTSTILLING I MØRE OG ROMSDAL SYKKYLVEN, 01. 09. 2007 Foto Arild Solberg Sykkylven Fjordhestlag 100 år 1907-2007 Sykkylven Fjordhestlag er det eldste fjordhestlaget i drift. Gjennom 100 år med store

Detaljer

7 8,8,7,7,7.5 3.pr. 7 7,7,6.5,7 3.pr

7 8,8,7,7,7.5 3.pr. 7 7,7,6.5,7 3.pr Kat.nr Navn Helhetsinntrykk Bruksprøver/egenskaper Resultat Premiering Kaldblods traver klasse 4 1 Bilill Oppsynt hoppe av god type. Edelt hode. 6 8,8.5,7.5,8.8 3.pr Velforma hals. Meget god overlinje.

Detaljer

DOMMERRAPPORT. Mål (cm) Manke Bryst Pipe Kryss Kropp Stang: Bånd: Omkrets: Omkrets: Klavemål: Stangmål: Lengde:

DOMMERRAPPORT. Mål (cm) Manke Bryst Pipe Kryss Kropp Stang: Bånd: Omkrets: Omkrets: Klavemål: Stangmål: Lengde: INDIVIDDATA Utstillingssted:Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest AS DOMMERRAPPORT Dato: 30.04.2017 Kat.nr. 1 Hestens navn: Strupens Lukas Klasse: 3 Rase: Fjordhest Reg. nr.: 578002020142513 Stamboknr:

Detaljer

Resultatliste fra unghestskue og hoppeutstilling på Jarlsberg 2013

Resultatliste fra unghestskue og hoppeutstilling på Jarlsberg 2013 Resultatliste fra unghestskue og hoppeutstilling på Jarlsberg 2013 Kat.nr Navn Helhetsinntrykk Bruksprøver/egenskaper Resultat Premiering Kaldblods traver klasse 4 1 Haugestad Gulla Langlagt hoppe av god

Detaljer

Resultatliste fra unghestskue og hoppeutstilling på Jarlsberg 2012

Resultatliste fra unghestskue og hoppeutstilling på Jarlsberg 2012 Resultatliste fra unghestskue og hoppeutstilling på Jarlsberg 2012 Kat.nr Navn Helhetsinntrykk Bruksprøver/egenskaper Resultat Premiering 1 Øhre Maia 2 M.G. Siri 3 Ylvruna 4 Komnes Snuppa Møtte ikke Kaldblods

Detaljer

6 8,8.5,7.5,8.8 3.pr. 7 8,8,7,7,7.5 3.pr

6 8,8.5,7.5,8.8 3.pr. 7 8,8,7,7,7.5 3.pr Kat.nr Navn Helhetsinntrykk Bruksprøver/egenskaper Resultat Premiering Kaldblods traver klasse 4 1 Bilill Oppsynt hoppe av god type. Edelt hode. Velforma hals. Meget god overlinje. Spe, velstilte bein.

Detaljer

Resultatliste fra hoppeutstilling og unghestskue på Jarlsberg, 29.05.2010

Resultatliste fra hoppeutstilling og unghestskue på Jarlsberg, 29.05.2010 Resultatliste fra hoppeutstilling og unghestskue på Jarlsberg, 29.05.2010 Katalognr Navn Helhetsinntrykk Bruksprøver/egenskaper Resultat Kaldblods Traver Klasse 5 Katnr.1 Bokli Oda Hoppe av meget god type.

Detaljer

DOMMERRAPPORT. EKSTERIØR: Rasetype og preg: 8 Kroppsbygning og muskulatur: 8. Beinkvalitet, beinstilling: 8

DOMMERRAPPORT. EKSTERIØR: Rasetype og preg: 8 Kroppsbygning og muskulatur: 8. Beinkvalitet, beinstilling: 8 Utstillingssted:Seljord Dato: 14.09.2014 Kat.nr. 1 Hestens navn: Vest Vinn Klasse: UH 2 år Rase: Kaldblods traver Reg. nr.: 578001020120163 Stamboknr: Mikrochipnr: 578097809174755 Innmelder: Sunde, Kjell

Detaljer

DØLEHESTEN. Medlemsblad for Dølehestens Venner 14. ÅRGANG 2004 NR. 2

DØLEHESTEN. Medlemsblad for Dølehestens Venner 14. ÅRGANG 2004 NR. 2 DØLEHESTEN Medlemsblad for Dølehestens Venner 14. ÅRGANG 2004 NR. 2 Formannen har ordet INNHOLD side Formannen har ordet 3 Fra Norsk Hestesenter 5 Brev til alle medlemmer 6 Blaker Grand National 8 Fra

Detaljer

ÅRSMØTE TORSDAG 28. FEBRUAR 2008 på Horstad skule. STYRET I 2007

ÅRSMØTE TORSDAG 28. FEBRUAR 2008 på Horstad skule. STYRET I 2007 BIRKELY MONJA N-96-2716 1. premie og nr 2 i kvalitet i Førde 2007 ÅRSMØTE TORSDAG 28. FEBRUAR 2008 på Horstad skule. SAKLISTE: 1. Val av møteleiar, skrivar og to til å underskrive møteboka 2. Godkjenning

Detaljer

Den rette hingsten for min hoppe

Den rette hingsten for min hoppe Den rette hingsten for min hoppe Da er snart avls sesongen over oss og for de som skal bedekke i år er det en spennende og viktig tid fremover. Hvordan skal jeg velge riktig hingst til min hoppe? Dette

Detaljer

tt Skritt: ]-tl Helhet eksteriør: Utstillingssted:Olsborg Dato: Kat.nr. 3 Hestens navn: Reisa Åtddagas Klasse: 2a Dorothea DOMMERRAPPORT

tt Skritt: ]-tl Helhet eksteriør: Utstillingssted:Olsborg Dato: Kat.nr. 3 Hestens navn: Reisa Åtddagas Klasse: 2a Dorothea DOMMERRAPPORT N()RSK HESTESENIER TNDIVIDDATA DOMMERRAPPORT Utstillingssted:Olsborg Dato:04.05.2014 Kat.nr. 3 Hestens navn: Reisa Åtddagas Klasse: 2a Rase: Nordlandshest/Lyngshest Reg. nr.: 57800202003513 Stamboknr:

Detaljer

Resultatliste Jarlsberg 2015

Resultatliste Jarlsberg 2015 Resultatliste Jarlsberg 2015 Kat.nr Navn Helhetsinntrykk Bruksprøver/egenskaper Resultat Premiering Kaldblods traver hopper klasse 4 1 Lykkje Faksa Sterkbygd hoppe av god type. Middels lang, vel formet

Detaljer

Resultatliste Jarlsberg 2016

Resultatliste Jarlsberg 2016 Resultatliste Jarlsberg 2016 Katnr Navn Helhetsinntrykk Bruksprøver/egenskaper Resultater Premiering Kaldblods traver for dølahestavl klasse 4 1 Storeng Mia Oppsynt hoppe av bra type. Velansatt, velformet

Detaljer

Resultatliste Jarlsberg 2017

Resultatliste Jarlsberg 2017 Resultatliste Jarlsberg 2017 Katnr Navn Helhetsinntrykk Bruksprøver/egenskaper Resultater Premiering Kaldblods traver for dølahestavl klasse 5 1 Spinnvinna Oppsynt hoppe av bra type med godt uttrykk. Noe

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 12.45 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann:

Detaljer

Resultatliste fra unghestskue og hoppeutstilling på Jarlsberg 2011

Resultatliste fra unghestskue og hoppeutstilling på Jarlsberg 2011 Resultatliste fra unghestskue og hoppeutstilling på Jarlsberg 2011 Kat.nr Navn Helhetsinntrykk Bruksprøver/egenskaper Resultat Premiering 1 Skøilinn 2 Langaard Tiril 3 Skar Maja 4 Høiby Kalle Kaldblods

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 12.00 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann:

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Tirsdag den 27. mai 2008 kl. 16.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Grensen 3, Oslo. Klagenemndas formann: Sorenskriver Nils

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

MØNSTRING AV HEST. Utgitt av Norsk Hestesenter Starum, 2850 Lena Tegninger: Runa Bjone

MØNSTRING AV HEST. Utgitt av Norsk Hestesenter Starum, 2850 Lena Tegninger: Runa Bjone MØNSTRING AV HEST Utgitt av Norsk Hestesenter Starum, 2850 Lena Tegninger: Runa Bjone MØNSTRING AV HEST Korrekt mønstring er viktig for at dommeren skal få et best mulig inntrykk av hesten. Resultatet

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Mandag den 2.juli 2007 kl. 18.00 ble møte avholdt i møtelokalene til Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Sorenskriver

Detaljer

Styrets forslag til REVISJON AV AVLSPLAN FOR DØLEHEST

Styrets forslag til REVISJON AV AVLSPLAN FOR DØLEHEST Styrets forslag til REVISJON AV AVLSPLAN FOR DØLEHEST 2010 OVERORDNA AVLSMÅLSETTING FOR DØLEHESTEN Landslaget for Dølehest har som formål gjennom reinrasa avl å fremme rasens særpreg, ta vare på dens egenart

Detaljer

Opprop: Det møtte 72 stemmeberettigede utsendinger fra 20 lokallag.

Opprop: Det møtte 72 stemmeberettigede utsendinger fra 20 lokallag. Landsmøteprotokoll - Landsmøtet 2012 i Landslaget for Dølahest avholdt på Stav 20.april 2012. 1. Åpning opprop. Leder Stein Bentstuen ønsket velkommen. Opprop: Det møtte 72 stemmeberettigede utsendinger

Detaljer

49/15 SAK: Godkjenning av innkalling og sakliste

49/15 SAK: Godkjenning av innkalling og sakliste MØTE: X STYRET AVLSUTVALET INFOUTVALET.. TID: MØTELEIAR: STAD: MØTT: FORFALL: 29. juni, kl.20.30 Ole-Johan Dyste Telefonmøte Ole-Johan Dyste, Guro Hagen, Jorunn Alme, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken,

Detaljer

AVLSPLAN FOR DØLAHEST

AVLSPLAN FOR DØLAHEST AVLSPLAN FOR DØLAHEST Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 24.april 1995, siste revisjon vedtatt 20.januar og 24.februar 2012. Innhold Overordna avlsmålsetting for dølahesten... 3 Avlsmålet

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Årsmelding for Oslo og Akershus Fjordhestlag 2014

Årsmelding for Oslo og Akershus Fjordhestlag 2014 Årsmelding for Oslo og Akershus Fjordhestlag 2014 Styret har hatt 8 ordinære styremøter i løpet av året, utover dette holdt kontakt via telefon og e-post. Årets styre har bestått av: Leder Kristine Koller

Detaljer

ÅRSMØTE I ELVERUM RIDEKLUBB TORSDAG 20.02.2014 KL 19.00 KAFEEN I RIDEHALLEN

ÅRSMØTE I ELVERUM RIDEKLUBB TORSDAG 20.02.2014 KL 19.00 KAFEEN I RIDEHALLEN ÅRSMØTE I ELVERUM RIDEKLUBB TORSDAG 20.02.2014 KL 19.00 KAFEEN I RIDEHALLEN 1. KONSTITUERING -Åpning -Godkjenne de stemmeberettige -Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden -Valg av møteleder

Detaljer

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA ÅRSMØTE HEKLA 2009 SAKSLISTE 1. Godkjenne saksliste. 2. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne årsrapport fra styret. 4. Godkjenne årsrapport fra sportskomiteen.

Detaljer

Eksteriørdømming av gris. Heftet er revidert i samarbeid mellom Norsk Svineavslag og Norges Bygdeungdomslag.

Eksteriørdømming av gris. Heftet er revidert i samarbeid mellom Norsk Svineavslag og Norges Bygdeungdomslag. Eksteriørdømming av gris Heftet er revidert i samarbeid mellom Norsk Svineavslag og Norges Bygdeungdomslag. Tevlingsavvikling Som regel dømmer hver deltaker to dyr, helst av ulik alder. F.eks. ei ungpurke

Detaljer

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18. NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.30 NORSK LHASA APSO KLUBB. Sandefjord, 26. mars 2016 Innkalling

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Mandag den 2.juli 2007 kl. 17.00 ble møte avholdt i møtelokalene til Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Sorenskriver

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2012

ELGHUNDNYTT NR 3 2012 ELGHUNDNYTT NR 3 2012 INNHOLD: Lederen har ordet Varsel om årsmøte Innspill til valgkomiteen Lotteriet 2012 Referater Utstillinga 2013 Info fra jaktprøvekomiteen Styret vil benytte anledningen til å ønske

Detaljer

RIMFAKSE. SØLVFARGEHYSTERI??? Sølvfargenes forklaring og historie Av Gudrun Bøhler

RIMFAKSE. SØLVFARGEHYSTERI??? Sølvfargenes forklaring og historie Av Gudrun Bøhler SØLVFARGEHYSTERI??? Sølvfargenes forklaring og historie Av Gudrun Bøhler De vakre sølvfargene på nordlandshest/lyngshest er blitt veldig populære, og noen velger avlsdyr bevisst for å forsøke å få fram

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN)

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN) Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN) Tirsdag den 27. mai 2003 kl. 18.00 ble det avholdt møte i klagenemnda for amerikanske sportshester (ASIN) på møterommet

Detaljer

DOMMERRAPPORT. Mål (cm) Manke Bryst Pipe Kryss Kropp Stang: Bånd: Omkrets: Omkrets: Klavemål: Stangmål: Lengde: 158 168 191 21 7.7

DOMMERRAPPORT. Mål (cm) Manke Bryst Pipe Kryss Kropp Stang: Bånd: Omkrets: Omkrets: Klavemål: Stangmål: Lengde: 158 168 191 21 7.7 DOMMERRAPPORT INDIVIDDATA Utstillingssted:Seljord Dato: 13.09.2014 Kat.nr. 1 Hestens navn: Ylblesa Klasse: 4 Rase: Kaldblods traver Reg. nr.: N-96-0912 Stamboknr: Mikrochipnr: Kjønn: Hoppe Vises for rase:

Detaljer

Årsmøte for året 2016

Årsmøte for året 2016 Årsmøte for året 2016 05.feb 2017 kl. 17:00 Sted: Støa Vennesla Rytterforening Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. (betalt kontingent) 2. Godkjenne innkallingen og saksliste. 3. Velge dirigent,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

ÅRSMØTET 2012: Årsmøtet ble avholdt AKTIVITET: STYREMØTER: ØKONOMI:

ÅRSMØTET 2012: Årsmøtet ble avholdt AKTIVITET: STYREMØTER: ØKONOMI: ÅRSMØTET 2012: Årsmøtet ble avholdt 19.1.2012 Styret har bestått av følgende representanter: Nils Kristian Jansen - leder Truls G Pedersen - nestleder Cecilie Almquist - Kasserer Tore Andre Hansen - styremedlem

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2008

ELGHUNDNYTT NR 3 2008 ELGHUNDNYTT NR 3 2008 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2008 Referater Utstillinga 2009 Jaktprøveresultater - Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00. Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00. Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6 ÅRSTING Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00 Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6 Påmelding til middag, overnatting og Årstinget til Anne-Guro Herregården innen 16. mars

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Resultat frå unghestsjået på Mo i Førde 2.mai 2009

Resultat frå unghestsjået på Mo i Førde 2.mai 2009 Resultat frå unghestsjået på Mo i Førde 2.mai 2009 Vergudane var ikkje heilt med, men det var god stemning rundt ringen. Det var mange gode dyr av ulike rasar. I år var også premiebordet større enn det

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl

Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl. 19.00 Fra styret møtte: Hans Sakrisrud, Per Kristian Melsnes, Bente Tollhaug, Tom Tollhaug, Harald Lunde, Kirsten Skyrud. I tillegg møtte: Wenche Græsmo,

Detaljer

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag Årsmelding 2014 for Tromsø travlag Innhold 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE... 3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET... 3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON... 4 4. MEDLEMSOVERSIKT OG KONTINGENTER... 4 5. HESTEEIERE OG

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2010

ELGHUNDNYTT NR 3 2010 ELGHUNDNYTT NR 3 2010 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2010 Referater Utstillinga 2011 Jaktprøveresultater Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

Skaugerud, Guro Hagen, Otto-Arne Schau. Ole-Johan Dyste, Jorunn Alme, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken, Irene

Skaugerud, Guro Hagen, Otto-Arne Schau. Ole-Johan Dyste, Jorunn Alme, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken, Irene MØTE: X STYRET AVLSUTVALGET INFOUTVALGET.. TID: MØTELEDER: STED: INNKALT: MØTT: REFERENT: 23. mai, kl.15-20.30 Ole-Johan Dyste Norsk Hestesenter, Starum Ole-Johan Dyste, Jorunn Alme, Linn Waaler Rønning,

Detaljer

GROSSER MÜNSTERLÄNDER

GROSSER MÜNSTERLÄNDER Gruppe: 7 FCI rasenr: 118 FCI dato: 24.06.1987 NKK dato: 30.04.1998 GROSSER MÜNSTERLÄNDER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Fagernes 2.2.05. Årsmøte 2004, 2/2-2005 kl.18:00

Fagernes 2.2.05. Årsmøte 2004, 2/2-2005 kl.18:00 Årsmøte 2004, 2/2-2005 kl.18:00 Fagernes 2.2.05 Valdres Flyklubb Modell årsmøte: Hovedklubben har årsmøte 19.februar kl.17:00 på Sanderstølen 14 tilstede, 11 stemmeberettigede 1. Valg av Dirigent. Kåre

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Sted: Sørlandets dyreklinikk Tid: Torsdag 7.februar 2013 kl. 18.00 Alle er velkomne. Det blir servering av pizza. Etter årsmøtet vil det blir mulighet

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2009

ELGHUNDNYTT NR 3 2009 ELGHUNDNYTT NR 3 2009 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2009 Referater Utstillinga 2010 Jaktprøveresultater - Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

ÅRSMØTE TELEMARKHESTEEIERFORENING. Fredag 1.april 2016 kl Årsmøte og påfølgende fest avholdes på Pors klubbhus

ÅRSMØTE TELEMARKHESTEEIERFORENING. Fredag 1.april 2016 kl Årsmøte og påfølgende fest avholdes på Pors klubbhus ÅRSMØTE TELEMARKHESTEEIERFORENING Fredag 1.april 2016 kl 1800 Årsmøte og påfølgende fest avholdes på Pors klubbhus Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av dirigent 3. Årsberetning

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling 2010

Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, onsdag 26. mai 2010 kl. 18:00.

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Løtenfjellet Hytteeierforening 25.febr. 2017

Referat fra Årsmøte i Løtenfjellet Hytteeierforening 25.febr. 2017 Referat fra Årsmøte i Løtenfjellet Hytteeierforening 25.febr. 2017 Møtet ble avholdt på Budor Skistadion - Klubbhuset med 41 medlemmer til stede. Det ble servert suppe, rundstykker, kaffe og kake før årsmøtet

Detaljer

Eksteriørdømming av hest

Eksteriørdømming av hest Eksteriørdømming av hest Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag 1992 Eksteriørdømminga omfatter signalementet av dyret og en beskrivelse av sjølve kroppsbygningen. Signalementet Til signalementet

Detaljer

Representantskapsmøte 2014, Best Western Oslo Airport Hotell 27/4-2014

Representantskapsmøte 2014, Best Western Oslo Airport Hotell 27/4-2014 Norske Harehund klubbers Forbund Representantskapsmøte 2014, Best Western Oslo Airport Hotell 27/4-2014 Leder i NHKFStein Wahlstrøm ønsket forsamlingen velkommen. Han overlot deretter ordet til Representantskapets

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 1.-2. juni 2013 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører Lise Sveine

Detaljer

Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i

Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i Vår 2014 Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i monokrom. Og det var også en del uenighet om hvilke

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Retrieverklubb avd. Vest-Finnmark avholder årsmøte fredag 24. mars 2017 kl. 1900 på Skaidi hotell, Skaidi. Vi tar årsmøtemiddagen på forskudd, kl. 1800 på Skaidikroa. Sak 1

Detaljer

Norsk Spaniel Klub avd. Trøndelag Saksliste til årsmøtet 2015

Norsk Spaniel Klub avd. Trøndelag Saksliste til årsmøtet 2015 Norsk Spaniel Klub avd. Trøndelag Saksliste til årsmøtet 2015 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen 3. Årsberetning for 2014 4. Godkjenning av årsregnskap

Detaljer

Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett O. Andersen, Monica Bjeglerud og Joachim H. Gaarder. Forfall:

Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett O. Andersen, Monica Bjeglerud og Joachim H. Gaarder. Forfall: Lesja den 19.02.13 Tlf: 90261850 e-post: karigravseth@hotmail.com Møtereferat Chinchilla Norge Møtedato: 17.02.13 Møtetid: 17:00 Møtested: Kolbu Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett

Detaljer

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte i Frogn Rådhus, Fraunar, Fredag 3. mars 2017 Formannen ønsket velkommen. Det var 53 personer til stede, hvorav 49 stemmeberettigete. Det er i tillegg en

Detaljer

NORSK RASEDUEFORBUND. Representantskapsmøte 2015. Agenda. NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15. Sola Airport hotell kl 15.00 17.00

NORSK RASEDUEFORBUND. Representantskapsmøte 2015. Agenda. NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15. Sola Airport hotell kl 15.00 17.00 NORSK RASEDUEFORBUND Representantskapsmøte 2015 NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15 Sola Airport hotell kl 15.00 17.00 Agenda 1. Åpning av møtet... 2 2. Godkjenning av representantene... 2 3. Valg av møtedirigent...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG

ÅRSBERETNING 2013 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG ÅRSBERETNING 2013 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG Tilskjær var av gammelt grense mellom Telemark og Bratsberg amt og regnes også som grense mellom Drangedal og Tørdal. Årsmøtet ble gjennomført fredag 29. mars

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken.

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken. Årsmelding 2002 Årsmøtet Årsmøtet ble holdt 29. mai 2002 på Munkholmen. 20 medlemmer var til stede. Forut for selve årsmøtet ble det holdt et foredrag av historiker Terje V. Brattberg om Klosteret på Munkholmen

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

HINGSTEKATALOG Elstad Blesen 1pr 1kv og dagens hest under hingsteutstillingen Eier og oppdretter: Stein Bentstuen.

HINGSTEKATALOG Elstad Blesen 1pr 1kv og dagens hest under hingsteutstillingen Eier og oppdretter: Stein Bentstuen. HINGSTEKATALOG 2016 Elstad Blesen 1pr 1kv og dagens hest under hingsteutstillingen 2016. Eier og oppdretter: Stein Bentstuen. OVERSIKT OVER ALLE AVLSGODKJENTE HINGSTER FOR NORSK DØLAHEST 1 FORORD Katalogen

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Årsberetninger fra styre og komiteer i NRK avd. Telemark 2016

Årsberetninger fra styre og komiteer i NRK avd. Telemark 2016 Årsberetninger fra styre og komiteer i NRK avd. Telemark 2016 Årsberetning fra styret Styret har i perioden bestått av: Kathrine N. Gunstad leder Nina L. Bjørnstad kasserer Cecilia Sundberg - styremedlem

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

KRITIKKSKJEMAER. Nord-Trøndelag Elghundklubb. Høylandsutstillinga, 7/ /

KRITIKKSKJEMAER. Nord-Trøndelag Elghundklubb. Høylandsutstillinga, 7/ / ER SKUE Her er alle kritikkskjemaer for denne arrangementstypen på dette arrangementet i PDF. VÆR OPPMERKSOM PÅ FØLGENDE VED USKRIF AV PDF. Kritikkene er ferdig sortert i følgende rekkefølge: DAG, RING,

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Tirsdag den 26. april 2011 kl. 16.00 ble møte avholdt på møterom Hemsen, Hovedbygget ved Norges veterinærhøgskole, Oslo. Klagenemndas

Detaljer

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen.

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen. Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Frist 1. mai Kulturkontoret Postboks 53, 4685 Nodeland For året 2011 Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 postmottak@songdalen.kommune.no Søkernavn (lag/forening):

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer