Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen,"

Transkript

1 Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen, Introduksjon Fra skoleåret 2013/2014 er Fronter valgt som læringsplattform. Implementeringen av Fronter kommer til å gjennomføres i 4 faser. Denne håndboken gjelder de delene av systemet som inngår i Fase 1. Dette inkluderer: Fravær m/anmerkninger Fellesrom (Skolens rom, Personalrom, Samarbeidsrom) Samling av digitale ressurser/verktøy. Trinnrom med tilrettelagt bruk av: 1. Prøver 2. Innleveringer 3. Opplasting av arbeidsplaner Trinnrommene er fellesrom for barneskolen. På ungdomstrinnet er det i tillegg til trinnets rom også opprettet rom for de ulike fagene. Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen, Svelvikskolen og Sandeskolen Page 1

2 Åpningsbildet i Fronter Åpningssiden i Fronter inneholder en personlig verktøyliste (1), en rad med fliker/arkfaner (2) og "Min side" (3) Lise Larsen er kontaktlærer for en 4. klasse på Konnerud skole i Drammen. Personlig verktøyliste Den personlige verktøyslisten inneholder noen verktøy, valgt ut for deg som lærer. I søkefeltet kan du søke etter innhold eller personer i systemet. De sorte pilene ved Navnet ditt og ved Romverktøyet indikerer at det her kan vises mer. Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen, Svelvikskolen og Sandeskolen Page 2

3 Rom-velger Rom-velgeren viser lenker (1) til den samlede romlisten og til rom som du ikke annå har besøkt. Om du fra den samlede romlisten velger å angi noen rom som favoritter, vil disse listes opp under "Favoritter" (2) Min profil, Hjelp og Logg ut Om du ønsker å endre eller legge til informasjon om deg selv, kan dette gjøres under Min profil. Informasjon som blir hentet fra Oppad, kan ikke redigeres. De to andre lenkene er Hjelp og Logg ut. Arkfaner Når en åpner et verktøy eller rom i Fronter vil dette plasseres i en ny fane. På denne måten kan en bevege seg mellom flere aktive verktøy/rom. Fanene husker hvor du befant deg, men om du klikker to ganger på den samme fanen vil den oppdatere seg til sitt normale utgangspunkt. Faner kan også pinnes fast. En pinnet fane blir værende også om du logger ut og inn av systemet. Fanene husker ikke hvor du befant deg, om du velger å logge ut. Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen, Svelvikskolen og Sandeskolen Page 3

4 Min side "Min side" er i denne fasen fast for alle brukerne og inneholder 3 ulike elementer. Informasjonssentralen (1) samler informasjon fra alle rommene du er medlem av, i tillegg til at du kan se dine personlige meldinger i den. Inngangspartiet (2) viser et utvalg av de rommene du er medlem i (du finner alle rommene du er medlem av, i romlisten). Varslinger (3) viser informasjon om innleveringer og prøver med nærliggende frister. Lise Larsen er lærer i en fjerdeklasse på Konnerud skole i Drammen. Inngangspartiet (2) inneholder derfor rommet 4. trinn. Fordi hun er lærer på Konnerud, ser hun rommene "Konnerud", Personalrom (KON) og Samarbeidsrom (KON). Fordi hun er lærer i Drammen, ser hun rommene "Drammensskolen", og "D-IKT". Dette betyr at innholdet i inngangspartiet vil endre seg, så snart Lise inntar en ny rolle. Dette kan forekomme etter en endring i Oppad, eller ved at Lise selv angir hvor hun ønsker tilgang (se avsnittet om tilgang) Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen, Svelvikskolen og Sandeskolen Page 4

5 Ressurser Ressurser-fliken inneholder snarveier til digitale verktøy og ressurser. Innholdet i denne fliken kan variere mellom skoler og kommuner. Tilgang I Ressurser-fliken har alle lærere en lenke til "Tilgang", gjerne kalt "Nøkkelen". Denne tilgangsknappen gir deg mulighet til selv å bestemme noen av dine rettigheter. Hvilke skjemaer som finnes tilgjengelig på "Nøkkelen" vil variere mellom kommuner, skoler og personer. Lise Larsen har tilgan til to skjemaer, "Kontaktlærer (KON)" og "Lærer trinnrom (KON)". De to skjemaene lar Lise selv melde seg inn i tilhørende grupper. Dette betyr at om Lise f.eks behøver å føre fravær på en klasse der hun ikke er lærer, kan hun selv gi seg denne rettigheten. Om Lise melder seg selv inn i en gruppe som kommer fra Oppad, vil medlemsskapet bare gjelde den inneværende dagen. Hun må altså selv gi seg samme tilgang om hun skal trenge dette neste dag. Skjemaet "Lærer trinnrom" inneholder grupper som ikke kommer fra Oppad, noe som gir et mer varig medlemskap. Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen, Svelvikskolen og Sandeskolen Page 5

6 Valg av trinn Skjemaet for valg av trinn ser slik ut. Lise har valgt å være lærer på 2. trinn, 4. trinn og 6. trinn. Konsekvens av valg av trinn Fordi Lise valgte å værer på 3 trinn vil inngangspartiet på "Min side" nå inneholde disse 3 trinnrommene. Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen, Svelvikskolen og Sandeskolen Page 6

7 Registrering av fravær I fraværsmodulen må du først velge riktig gruppe (1). Deretter klikker du på ruten som representerer timen du skal føre for. Det finnes 6 ulike fraværskoder du kan velge blant. Disse er forklart nedenfor tabellen (2). For å føre fravær hele dagen klikker du på tom-rommet bak den siste ruten (3). Modulen husker den siste fraværeskoden du valgte, slik at det skal gå raskere å registrere flere. Om du behøver å endre fraværeskode er det bare å klikke en gang til der du ønsker å endre. Om gruppevelgeren ikke inneholder riktige grupper er dette noe som må endres i Oppad. Fronter speiler bare informasjonen som er registrert i det skoleadministrative systemet. Via "Nøkkelen" i ressursfliken kan du selv melde deg inn i manglende grupper, men en bør alikevel påse at Oppad blir oppdatert med riktig informasjon. Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen, Svelvikskolen og Sandeskolen Page 7

8 Registrering av anmerkninger Anmerkninger registreres ved at en krysser av foran en eller flere elever, og velger "Legg til anmerkning" (1) Anmerkningstyper Når du legger til en anmerkning kan du velge blant 4 kategorier for Orden og 3 for oppførsel. Det er valgfritt å angi undervisningstime og kommentar. Kommentarer skal en på generelt grunnlag være varsomme med å benytte. Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen, Svelvikskolen og Sandeskolen Page 8

9 Fellesrom De 3 fellesrommene som er opprettet per skole er: "Skolens rom" - Et rom der utvalgte personer på skolen kan informere og dele innhold med alle Lærere, elever og foresatte ved skolen. "Personalrommet" - Et rom der utvalgte personer på skolen kan informere og dele innhold med alle ansatte på skolen. "Samarbeidsrom" - Et rom for lærere der de kan samarbeide og dele dokumenter med andre på trinnet. Som lærer vil du normalt sett bare være mottaker av informasjon fra "Skolens rom" og "Personalrommet". I samarbeidsrommet vil du kunne lage en nyhet som vises for alle lærerne på skolen, samt samarbeide med lærere på de trinnene du har angitt på "Nøkkelen". Om du ikke har tilstrekkelige rettigheter i samarbeidsrommet må du selv angi at du er lærer på ett eller flere trinn (Ressurser-fanen + Tilgang + Lærer trinnrom) Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen, Svelvikskolen og Sandeskolen Page 9

10 Samarbeidsrom - Startside Førstesiden i samarbeidsrommet inneholder mulighet for å opprette en nyhet som vises for alle lærerne på skolen. Det finnes også snarveier til de ulike trinn-sidene. Alle lærere ser alle trinn-sider. Samarbeidsrom - Trinnsider Trinnsidene kan organiseres rom en selv måtte ønske, men som et utgangpunkt er det lagt til et område for lenker og ett for statiske meldinger. For å få tilgang til ressurs-mappen må du være lærer på trinnen (ref. "Nøkkelen) Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen, Svelvikskolen og Sandeskolen Page 10

11 Samarbeidsrom - Ressursmapper Alle ressursmappene du har tilgang til finner du i rommets arkiv-verktøy. Fordi Lise Larsen har angitt at hun er lærer på 2., 4. og 6. trinn, er det disse mappene som vises for henne. Når mengden innhold øker, vil du som lærer sette pris på at du kan avgrense ditt innsyn til bare å gjelde det eller de trinnene som er relevant for deg. Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen, Svelvikskolen og Sandeskolen Page 11

12 Trinnrom barneskole Trinnrommene for barneskolen inneholder alle fag i samme rom. De viktigste delene av et rom i Fronter er venstre-menyen (1), brødsmulene (2) og førstesiden (3). Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen, Svelvikskolen og Sandeskolen Page 12

13 Trinnrom barneskole - Førsteside Førstesiden i trinnrommet inneholder et banner med lenker til de ulike fagsidene (1), nyheter (2) samt et område med ulike lenker (3). Dette er ment som et utgangspunkt for alle trinnrom. Personer som forflytter seg mellom flere ulike rom på samme skole vil sette pris på at rommene er standardiserte. I og med at alle lærerne på trinnet har fulle rettigheter til å gjøre endringer på alt innhold i rommet, må en regne med at visse ønskede og uønskede justeringer vil forekomme. Trinnrommene er altså ferdige til bruk, men ikke noe er låst for endring. Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen, Svelvikskolen og Sandeskolen Page 13

14 Trinnrom barneskole - Venstremeny Ventstremenyen i trinnrommene inneholder et antall verktøyer: Innlevering: Et verktøy for å tildele oppgaver som skal leveres inn av elevene. Mer informasjon om innleveringsverktøyet finner du i den generelle hjelpen/dokumentasjonen. Arkiv: Inneholder mapper, enten tilpasset for et formål eller åpne for alle typer innhold. Det er opprettet mapper for prøver, planer, elevmapper og fagstoff, men som lærer står du fritt til å opprette flere. I arkivet finnes det en skjult mappe som heter "Førstesider". Denne mappen inneholder alle sidene som benyttes av førsteside-verktøyet. Portefølje: Etter hvert som elevene gjennomfører aktiviteter i Fronter vil læreren kunne følge med på dette i porteføljen. De 3 verktøyene nedenfor streken, er ikke synlige for elevene. Disse er oversikt over alle deltakerne i rommet, nyhetsarkivet og rom-verktøyet (som benyttes for å administrere de ulike delene av rommet). Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen, Svelvikskolen og Sandeskolen Page 14

15 Trinnrom ungdomsskole På ungdomsskolen, der de ulike fagene har egne rom, er lenkene til de ulike fagsidene fjernet. Videre er portefølje og innlevering fjernet fra venstremenyen. Det finnes fortsatt lenker på førstesiden til "Prøver" og "Fagstoff", men om dette plasseres i de ulike fagrommene vil det være naturlig å fjerne disse også. Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen, Svelvikskolen og Sandeskolen Page 15

16 Fagrom ungdomsskole I fagrommene på ungdomsskolen finner vi igjen de elementene som ble fjernet fra trinnrommet. Her er både portefølje og innlevering på plass i venstremenyen. I fagrommene finnes det også en meny (1), som gjør det mulig for læreren å lage sider for hvert tema. Menyen ligger som en egen artikkel i mappen Arkiv -> Førstesider. Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen, Svelvikskolen og Sandeskolen Page 16

17 Arbeidflyt 1 - Opprette en innlevering Fra inngangspartiet velger du det aktuelle trinnrommet (1). I venstremenyen velger du verktøyet "Innlevering" (2). I innleveringsverktøyet velger du "Lag innlevering" (3). Skriv inn tittel og eventuelt beskrivelse på oppgaven. Om du har oppgaveteksten i en fil kan du laste opp denne som et vedlegg. Når oppgaveteksten, med eller uten vedlegg, er på plass velger du "Gi oppgave" (4). Når du er ferdig med å bestemme eventuelle innleveringsfrister og utvalg av elever, velger du "Utfør". Innleveringen vil nå dukke opp som et varsel på "Min side" for alle dette er relevant for. Etterhvert som elevene lever inn oppgavene, kan du starte arbeidet med å rette/ gi tilbakemeldinger. Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen, Svelvikskolen og Sandeskolen Page 17

18 Arbeidsflyt 2 - Opprette en prøve Fra inngangspartiet velger du det aktuelle trinnrommet (1). På førstesiden velger du lenken "Prøver" (2). Velg deretter "Prøve" (3). Skriv inn tittel og eventuelt beskrivelse på prøven. Når prøven er navngitt velger du "Lagre" (4). Legg til spørsmål ved å dra en spørsmålstype til det romme området (5). Når alle spørsmålene er ferdig velger du fanen "Innstillinger" og aktiverer prøven (6) før du Lagrer (7). Prøven vil nå vises som et varsel på "Min side" for relevante personer. Etterhvert som prøven besvares vil du kunne inspisere disse ved å gå til prøven sin statistikk-fane. Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen, Svelvikskolen og Sandeskolen Page 18

19 Arbeidsflyt 3 - Laste opp en periodeplan Fra inngangspartiet velger du det aktuelle trinnrommet (1). På førstesiden velger du lenken "Planer" (2). Velg deretter "Last opp fil" (3) og valget "Last opp en fil" (4). Tittelen fylles inn automatisk når du har valgt en fil (5), men du kan overstyre tittelen på dokumentet. Fullfør opplastingen ved å velge "Lagre" (6). På generelt grunnlag er PDF-dokumenter mer tilgjengelige enn f.eks word-dokumenter. Om elevene benytter telefoner eller nettbrett vil de dra fordel av at du som lærer publiserer planene i PDF-format. Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen, Svelvikskolen og Sandeskolen Page 19

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Malene er utarbeidet for å: fremme enhetlig bruk på skolen forenkle tilgang til innhold for elever effektivisere innlegging av innhold for lærer heve det visuelle

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter AS www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Detaljer

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen.

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. Viktige verktøy vil her være reservasjon av rom, utleie av utstyr og medier, timeplan, prøveplan, periodeplan kalender etc. - 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Veiledning for TwinSpace

Veiledning for TwinSpace Velkommen Veiledning for TwinSpace Denne veiledningen er laget for lærere som er nye som administratorer i TwinSpace. Den viser deg hvordan du kan: - Komme inn på TwinSpace - Redigere profilen - Opprette

Detaljer

Hva er nytt i 3.1? 1

Hva er nytt i 3.1? 1 Hva er nytt i 3.1? 1 Innføring... 3 Nye funksjoner i 3.1... 3 Undervisningsplanlegger...3 it s learning mobile...5 Pålogging...5 Brukergrensesnitt...6 SSO og mobilpassord...6 eportfolio...7 Blogg...9 Innstillinger

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Elverumskolen samler inn personopplysninger:

Elverumskolen samler inn personopplysninger: Innhold Elverumskolen samler inn personopplysninger:... 1 1.1 Registrering av personopplysninger... 1 1.2 Endring av personopplysninger... 4 1.3 Sletting av personopplysninger... 5 Elverumskolen samler

Detaljer

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Logg deg på som Bruker og velg Ny artikkel i brukermenyen som ligger under Hovedmenyen. Øverste felt i Editoren er for Ingress ( Påkrevd) Nederste felt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS?

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? 1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? Gå inn på http://fiks.fotball.no. Logg inn med ditt tilsendte brukernavn/passord. Har du glemt disse, klikk på «Glemt passord eller brukernavn?»-lenken. Når du er logget

Detaljer

Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside?

Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside? Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside? 1 Innledning Dette dokumentet beskriver hvordan man oppretter og publiserer nyheter ved å bruke eredaktør verktøyet. Verktøyet har 3 forskjellige brukernivåer:

Detaljer

Kapittel 2 Innstillinger før undersøkelsesstart

Kapittel 2 Innstillinger før undersøkelsesstart Kapittel 2 Innstillinger før undersøkelsesstart I dette kapittelet ser vi nærmere på innstillinger som kan utføres av en administrator som en del av administrasjonsarbeidet før undersøkelsesstart. Stille

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

temahefte LMS hva og hvordan

temahefte LMS hva og hvordan temahefte LMS hva og hvordan Innhold 1. Hva er et LMS?... 5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning... 6 1.2. Utbredelse... 7 2. Funksjonalitet (verktøy)... 8 2.1. Informasjon og administrasjon...

Detaljer

Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal

Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.1 06.02.2015 Alle medlemmer i Hageselskapet har mulighet til å legge inn informasjon om sin egen hage på

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Lagpåmelding & Laghåndtering

Lagpåmelding & Laghåndtering Lagpåmelding & Laghåndtering En enkel guide 4l hvordan du melder på et lag i NMF SAS! 1 Innhold Innhold 2 1. Finne lagkonkurranse... 3 2. Meld på nytt lag... 4 3. Meld på lag for sesongen... 6 4. Redigere

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

Å lykkes med vurdering for læring. Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring

Å lykkes med vurdering for læring. Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring 1 Å lykkes med vurdering for læring Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring itslearning

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no er en webportal for påmelding og administrering av svømmekurs. Før du kan melde på deg eller noen av dine unger på

Detaljer

Hva er nytt i Compello 6?

Hva er nytt i Compello 6? Hva er nytt i Compello 6? Table of Contents Hva er annerledes i Compello 6SL?... 3 Pålogging... 3 Oversiktsliste... 3 Dynamiske oversiktslisten... 4 Funksjonsknapper... 4 Hurtigtaster... 4 Se posteringslinjer

Detaljer