Årsberetning Foto Hans Jørgen Brun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2011. Foto Hans Jørgen Brun"

Transkript

1 GC RIEBER FONDENE Årsberetning 2011 Foto Hans Jørgen Brun Omsorgsbildet 2011

2 GC RIEBER FONDENE GC RIEBER FONDene GC RIEBER FONDENE OMFATTER PR : G.C. Rieber og hustru født Gysins Legat til Bergens Vel Opprettet 1929 P.G. Rieber og hustru født Martens Legat Opprettet 1899 GC Rieber AS Understøttelsesfond Opprettet 1917 Johanne Marie Rieber Martens Allmennyttige Fond Opprettet 1998 Ragna Sofie og Chr. Riebers Allmennyttige Fond Opprettet 2000 Firmaet G.C. Rieber & Co AS ble etablert i 1879 av Gottlieb Christian Rieber. I anledning av at firmaet feiret sitt 50-års jubileum i 1929 ble stiftelsen «G.C. Rieber og hustru født Gysins Legat til Bergens Vel» opprettet. Hensikten med legatet var, og er fortsatt, å tjene Bergen bys vel, altså til allmennyttige formål. Ved opprettelsen av legatet ga G.C. Rieber uttrykk for at bestemmelsen om allmennyttige formål ble fattet i takknemlig erkjennelse av, og til erindring om, den utmerkede og offervillige måte borgerne i Bergen hjalp de ca. 500 nødlidende sydtyskere, blant dem hans egne forfedre, som i 1817 kom til Bergen med det havarerte emigrantskipet «De Zee Ploeg». De øvrige 4 legatene og fondene har også sine opphav gjennom familien og firmaet GC Rieber, og er senere lagt inn under felles forvaltning. Samlet betegnes de 5 legatene og fondene GC Rieber Fondene. G.C. Riebers valgspråk: «Døm andre skaansomt, strengere deg selv, men aldrig nogen du fordømme. Husk livet er en saare stridig elv, Og alle ikke like godt kan svømme» April 1927 G.C. Rieber 2

3 Årsberetning 2011 FORMÅL OG STYRING Stiftelsenes mål og midler Stiftelsene yter støtte til allmennyttige sosiale og kulturelle formål, fortrinnsvis i Bergen. I tillegg ytes det bidrag til medisinsk og annen forskning. Midlene til den økonomiske støtten kommer fra avkastningen av stiftelsenes kapital. Målsettingen med kapitalforvaltningen er å oppnå en høyest mulig langsiktig avkastning innenfor en akseptabel og klart definert risiko, og innenfor gjeldende rammebetingelser for kapitalforvaltningen, tilpasset stiftelsenes vedtekter. Offentlig kontroll Stiftelsene er underlagt og reguleres av Stiftelsesloven. Stiftelsene er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og i Stiftelsesregisteret i Førde. Styrende organer Styrene består av 5 medlemmer med 2 varamedlemmer som velges med en funksjonstid på henholdsvis 4 år og 2 år. Det er likelydende styresammensetning i samtlige stiftelser og blir i årsberetningen benevnt som styret. Dette bildet av G.C. Rieber henger sentralt i Rådhuset i Ebingen, som er hans fars fødeby. Styret har i 2011 bestått av følgende medlemmer: Christian Rieber, styreleder Helge S. Dyrnes Jannike Rieber Marit Schjøtt Bernt D. Sommersten Henriette Rieber 1. varamedlem Truls Thoresen 2. varamedlem Administrasjon Daglig leder Truls Thoresen Stiftelsens adresse er: Postboks 990 Sentrum, 5808 Bergen E-post adresse: Besøksadresse: Solheimsgaten 15 Revisor: Ernst & Young AS Alle søknader om støtte, og forespørsler om stiftelsenes virksomheter, rettes til administrasjonen. Informasjon finnes også på internettadressen: 3

4 GC RIEBER FONDENE GC RIEBER FONDENE I 2011 Da firmaet GC Rieber markerte sitt 50 års jubileum i 1929, opprettet firmaets stifter «G.C. Rieber og hustru født Gysins Legat til Bergen Bys Vel». Stifteren ga da uttrykk for at «skiftende tider vil føre til skiftende oppfatninger og nye ønsker, behov og krav. Derfor bør frem tidige styrer til enhver tid selv vurdere hvorledes Legatets formål best kan oppfyldes». Fra individuelle til samfunnsgagnlige formål I mange år etter etableringen, behandlet styrene søknader som i stor utstrekning dreiet seg om hjelp og støtte til mennesker som på grunn av sykdom, død eller arbeidsledighet var kommet i en vanskelig økonomisk situasjon. Etter hvert som velferden er videreutviklet i vårt moderne samfunn, er behovene for støtte til enkeltindivider eller familier blitt mindre. Det har ført til at styrene har prioritert å gi bidrag til andre viktige samfunnsgagnlige formål. Det første store satsingsområdet var Helgeseter, som allerede for nesten 60 år siden ble etablert ved midler fra GC Rieber Fondene. Fortsatt blir Helgeseter prioritert ved bevilgninger fra Fondene. Ekstra bidrag kan gjøre en forskjell Det kommer hvert år flere hundre søknader, og det er stadig blitt vanskeligere å prioritere tildelinger for å etterleve donatorenes ønsker. Fondene kan selvfølgelig ikke løse verdensomspennende, svære utfordringer som klima, fattigdom og helse, men Fondenes engasjement kan likevel gjøre en forskjell. G.C. Rieber Klimainstitutt har gjennom 15 år drevet viktig klimaforskning, mange barn har fått et bedre liv i fattige land, men styret har i flere år særlig prioritert prosjekter innen helse- og eldresektoren. Selv om norsk helsevesen, og omsorg for eldre, er langt bedre enn i de fleste andre land, er behovene så store at det neppe vil være mulig å dekke alt som er ønskelig ved offentlige midler. Der er mange eksempler på at bandasjer og medisiner ikke alltid er tilstrekkelig for å hjelpe syke og gamle. Mange negative bivirkninger av velmente medisiner har oppmuntret styret til å lete etter andre måter å lindre og helbrede sykdom og lidelser. Dette har ført til at GC Rieber Fondene har prioritert å støtte flere forskjellige former for terapi. Musikkterapi har vært et av de største satsingsområdene, og har fått bred anvendelse i blant annet eldreomsorgen. Klovnene på Haukeland Universitetssykehus har ved sin terapi gitt trøst, oppmuntring og glede til et stort antall alvorlig syke små pasienter. Der er også gode eksempler på at kunstterapi, og bruk av hunder som terapi, har vært nyttig for å bedre livskvaliteten for mennesker som strever med sine personlige problemer. Samarbeid og engasjement I løpet av de siste 15 årene har Fondene fordelt nærmere 105 mill. kr. til forskjellige allmennyttige formål. Fordelingen har vært 46 % til sosiale formål, 29 % til kulturelle formål, og 25 % til forskning og utvikling. For å oppnå best mulige konkrete resultater, har Fondene sett det som vesentlig å ha god kontakt med samarbeidspartnere. I flere år har det vært et omfattende samarbeid med blant annet Nansensenteret, Verdighetsenteret, Griegakademiet, VilVite, Bergens Skog- og Træplantingsselskap og Haukeland Universitets sykehus. Dette er gode eksempler på at flerårige samarbeidsavtaler med andre har ført til at viktige allmennyttige formål er realisert på en tilfredsstillende måte. Direkte og indirekte eier Fondene ca. 25 % av konsernet GC Rieber. Inntjeningen i konsernet er derfor avgjørende for hvor store beløp som kan utdeles hvert år. Selv om styret til enhver tid må sikre Fondenes realverdier, er det sannsynlig at det i de nærmeste årene vil være forsvarlig å dele ut mellom 12 og 15 millioner kr. pr. år. 4

5 Årsberetning 2011 OVERSIKT OVER TILDELINGER DE SISTE ÅRENE VISER FØLGENDE UTVIKLING (tall i hele tusen) Totalt beløp Gjennomsnitt SOSIALE FORMÅL % 39 % 56 % 51 % 36 % 48 % KULTURFORMÅL % 29 % 23 % 27 % 36 % 26 % FORSKNING % 32 % 21 % 22 % 28 % 26 % DE 10 STØRSTE ENGASJEMENTER DE SISTE 15 ÅR (tall i hele tusen) Musikkterapi... kr G.C. Rieber Klimainstitutt/Nansensenteret... kr Bergen Vitensenter AS VilVite... kr Kirkens Bymisjon, Bergen... kr Barnas Fysioterapisenter, TURBO... kr Ung Symfoni... kr Haukeland Universitetssykehus... kr Bryggen / Verdensarv... kr Bergens Skog- og Træplantingsselskap... kr Stiftelsen Helgeseter... kr Livet, leiken og draumane 5

6 GC RIEBER FONDENE SOSIALE FORMÅL Det er krevende å prioritere blant mange positive tiltak. For GC Rieber Fondene er gjennomføringsevne og livskvalitet viktig, og de største prosjektene som støttes følges derfor nøye. I størst mulig grad blir frivillig innsats tilgodesett. Da det er umulig å støtte alle gode formål, er det ofte leit å svare negativt til søknader fra ildsjeler som brenner for sine hjertesaker. HELGESETER Helgeseter startet i 1954 som et helsepedagogisk hjem og skole inspirert av antroposofiens menneskesyn, samt medisinsk og pedagogisk praksis, for å gi utviklingsmiljø til barn med spesielle behov. Helt siden etableringen har GC Rieber Fondene støttet drift og utvikling av Helgeseter. I 2010 ble det bevilget støtte til å modernisere og forbedre bakeriet. Det ble åpnet 15. juni 2011 og fungerer nå utmerket. I 2011 ble det bevilget støtte til sikkerhetstiltak i det gamle Hovedhuset. Utbedrings- og sikringsarbeidet er sluttført. Nye muligheter for å videreutvikle bruken av det store området til Helgeseter diskuteres fortløpende. Både styret og ansatte ved Helgeseter er positive til videre utvikling med basis i den kompetanse som finnes. GC Rieber Fondene ser positivt på å bidra til slik utvikling. Glade bakere i nytt bygg på Helgeseter Bakeriet på Helgeseter 6

7 Sosiale formål BARNAS FYSIOTERAPISENTER OG TURBO Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter behandler og trener barn og unge med funksjonshemming og ulike andre motoriske utfordringer. Fondene ser betydningen av å gi et slikt tilbud for barn og unge med spesielle behov, og ga derfor senteret ved etableringen i 2008 en femårig støtte på totalt 5 millioner kroner. Senere har 3 fysioterapeuter fått midler til videreutdanning og spesialisering innen barne- og ungdomsfysioterapi. Aktiviteten ved senteret er meget høy, ikke minst takket være dyktige medarbeidere, og tilstrømming av pasienter er veldig stor. I 2011 fikk 499 barn og unge i alder 0 til 35 år behandling ved senteret. Disse fikk totalt 5207 behandlinger. I tillegg fikk senteret i 2011 en manuell terapeut som også jobber med voksne med muskel/skjelettplager. Totalt er det 6 fysioterapeuter ved senteret, både spesialister i barne- og ungdomsfysioterapi, manuellterapi, fysioterapeut med psykomotorisk videreutdannelse og med fordypning i behandling av ungdom og unge voksne. Barna Astrid Ekornrød Sætre, år (t.v.) og Milla Grønås Brandsdal, 3 år (t.h) trener sammen med fysioterapeuter og barnehagepersonell. Antallet unge som trener på ettermiddagstid ved det spesielt tilrettelagte trenings senteret Turbo økte i 2011 til 80 personer. Treningstilbudet er et samarbeidsprosjekt med Bergen Kommune, Fysakenheten. Utøvere fra Olympia toppen som sikter mot deltagelse i Paralympics har også fått øye på de flotte treningsmulighetene ved senteret og samles til trening en kveld i uken. Ved hjelp av midler fra Helsedirektoratet og Johan Ludvig Mowinckels Stiftelse er det igangsatt et intensivt treningsprosjekt for unge voksne (18 35 år). Senteret driver fra før intensive treningsgrupper for funksjonshemmede barn fra 2 år og oppover. Intensivt rehabiliteringstilbud for unge voksne. Prosjektet Gøy med Gym for overvektige barn og unge fikk støtte fra Hordaland Fylkeskommune, og det er innledet positive forhandlinger med Bergen Kommune, Idrettservice og Bergen Kommune, Helse og inkludering som gir håp om at dette tilbudet kan videreføres på mer permanent basis. Det er etablert et godt samarbeid med Drevelin Ortopedi AS, som nå leier 2. etasje, og barn og foreldre kan derved få hjelp både til behandling og skinner på samme sted. Det har vært tatt kontakt med Haukeland Universitetssykehus for å forsøke å få til et samarbeid, men det er så langt ingen tilbakemeldinger fra sykehuset vedrørende dette. Senteret har etter hvert opparbeidet et spesialisttilbud til barn, ungdom og unge voksne som er unikt på Vestlandet. 7

8 GC RIEBER FONDENE OMSORGSPRISEN Omsorgsprisen ble etablert av GC Rieber Fondene i år 2001 for å fremheve den glimrende innsats og omsorg mange yter for de mest sårbare og hjelpetrengende i vårt samfunn, fremfor alt overfor eldre, men også pårørende og pasienter i livets sluttfase, og pasienter med alvorlig, livstruende, kronisk, psykisk eller fysisk lidelse. Det deles ut en førstepris ( kr., statuett og omsorgsbilde) og to andrepriser (hver på kr. og omsorgsbilde). Prisen for 2011 ble utdelt av byråd for helse og omsorg, Hilde Onarheim under et arrangement på Ole Bull Scene i regi av Verdighetsenteret. Omsorgsprisen for 2011 ble tildelt hjelpepleier Ernfrid Landro. Ernfrid har jobbet i hjemmesykepleien siden Hun utfører sitt arbeid i på en særdeles flott måte, både overfor pasienter og medarbeidere. Med hennes samarbeidsevner, nærvær og behagelige vesen sikrer hun at alle pasienter blir behandlet på samme, gode måte, og hevder de svakeste sin rett. Hun er en ettertraktet veileder for studenter og lærlinger. Hun fremstår som et eiegodt menneske som gir av seg selv og er et fantastisk forbilde, ikke minst for unge, nye medarbeidere. Første andrepris gikk til Bjarne Paulsen, som i 10 år har engasjert seg som pasientvenn og er styreleder i velforening ved Frida Fasmers Minne. Den andre andreprisen gikk til avdelingsleder Helga Irene Ellingsen, som har vært et forbilde og gjort arbeidsplassen sin, Masfjorden Sjukeheim, til et «femstjerners hotell» med særdeles motiverte medarbeidere og lavt sykefravær. Tidligere vinnere av Omsorgsprisen 2001 Mildred Ø. Mork 2002 Harald Nygaard 2003 Ingelin Larsen 2004 Frivilligtjenesten Bergen Røde Kors Sykehjem 2005 Amund Feste 2006 Inger Johanne Knudsen 2007 Åse Soligaard 2008 Margrethe Slinning 2009 Arne Jellestad 2010 Megafon v/ redaktør Thomas A. Nilsen 2010 ÆRESPRIS til Wenche Foss Helsebyråd Hilde Onarheim delte ut Omsorgsprisen til Ernfrid Landro 8

9 Sosiale formål STIFTELSEN VERDIGHETSENTERET Omsorg for eldre Verdighetsenteret har siden starten i 2007 etablert seg som en betydelig bidragsyter innen kompetanseutvikling, for å sikre de sårbare gamle den verdighet de fortjener i deres siste leveår. Grunnpilaren i kompetanseutviklingen er «Lære for å lære videre». Ved utgangen av 2011 er det totalt gjennomført 9 opplæringsprogram, med 180 deltakere fra 55 kommuner i hele landet. Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært meget positive. I 2011 startet Verdighetsenteret det første nasjonale opplæringsprogram for frivillighetskoordinatorer innenfor eldreomsorg. På sykehjem og i hjemmet er det titusener av gamle som knapt får besøk, og en av de største utfordringer for sårbare gamle er inaktivitet og ensomhet. Frivillige aktører i eldreomsorgen er en viktig ressurs. Men denne type innsats trenger en gjennomtenkt og kompetent organisering. En viktig faktor er en godt kvalifisert frivillighetskoordinator. Sammen med Norges Røde Kors planlegges Verdighetskonferansen 2012: Frivillighet eldreomsorg, i samarbeid med Kirkens Bymisjon, Fransiskushjelpen, Sesam Stiftelsen, Termik, Fagforbundet og Lønborg videregående skole. Verdighetsenteret har 5 ansatte. Fra 2012 er senteret tildelt driftsmidler over statsbudsjettet. «Verdighet betyr å kunne velge...» Fra Verdighetsenterets brosjyre. 9

10 GC RIEBER FONDENE MUSIKKTERAPI GC Rieber Fondene har siden 1997 støttet prosjekter knyttet til musikk på sykehjem. I 2006 var Fondene med på å gjøre det mulig å etablere musikkterapi som fag ved Universitetet i Bergen. En av de store milepælene i Fondenes engasjement var å bidra til å få etablert et 5-årig integrert masterprogram i musikkterapi ved Universitetet i Bergen i Fondene har sett alle de positive resultatene støtten til musikkterapi har gitt og vil fortsette å bidra til at musikkterapi blir et viktig supplement til allmennmedisin. Fondene har derfor som mål at Bergen skal befeste sin stilling som Musikkterapiby nr. 1 i Norge. Totalt er arbeid innen musikkterapi støttet med mer enn 11 millioner kroner. Bergen Røde Kors Sykehjem Det første musikkterapiprosjektet som ble støttet av Fondene, var ved Bergen Røde Kors Sykehjem. Camilla Erlandsen er ansatt som ny musikkterapeut etter Solgunn Knardal. Fondene støtter denne stillingen over en 3-årsperiode. Opplegget baseres på ukentlige programmer med kor, reminisensgrupper (synge kjente sanger), musikk og bevegelse, fysmus (trimtilbud), samarbeide med barnehage, og individuell musikkterapi. I tillegg til de faste tilbudene er det også samarbeidsprosjekter med adventsandakt, julekafé, generasjonsmøter osv. Camilla Erlandsen er ansatt som ny musikkterapeut ved Bergen Røde Kors Sykehjem. 10

11 Sosiale formål Griegakademiets senter for musikkterapiforskning GAMUT GAMUT lanserte i 2010 en utviklings- og formidlingsplan kalt «En musikkterapeut på hvert sykehjem i Hordaland». Bakgrunnen er den dokumenterte positive betydningen musikk har for eldre, og det faktum at det fortsatt er tilfeldig hvilke kompetanse de ulike sykehjem har innen musikkterapi. I den forbindelse var det ønskelig å etablere et instrumentfond, der sykehjemmene kan søke økonomisk støtte til innkjøp av instrumenter. Fondene har gitt støtte til instrumentfondet. Fondene har også gitt vesentlige bidrag til andre sider av GAMUTs virksomhet. I 2008 bidro Fondene til etableringen av et nordisk nettverk for praksisutvikling og forskning innen musikkterapi og eldreomsorg. Nettverket har også fokusert på formidling og rådgiving til aktuelle institusjoner i eldreomsorgen. Siden 2008 har Fondene dessuten støttet tidsskriftet Voices: A World Forum for Music Therapy. Dette er et unikt tidsskrift med et verdensomspennende nedslagsfelt. Tidsskriftet formidler kunnskap både fra praksis og forskning og bidrar slik til å bygge bro mellom ulike kulturer innen musikkterapifeltet. Voices synliggjør musikkterapien i Bergen internasjonalt, samtidig som tidsskriftet bidrar til utvikling av den internasjonale musikkterapien. Siden 2010 har Fondene også bidratt til forskning innen musikkterapi og kriminalomsorg og til internasjonalisering av forskingsstrategiene ved GAMUT. Fondene har derfor bidratt til den utviklingen som gjorde det mulig å hevde seg når Norges forskningsråd i 2011 gjennomførte en fagevaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag. GAMUT fikk her svært gode skussmål. Forskningen ved enheten ble evaluert til å ligge i forskningsfronten innen fagfeltet og fikk nest beste karakter på Forskningsrådets syvdelte evalueringsskala. De forsker fram ny kunnskap om musikkterapi ved bruk av både kvalitative og kvantitative metoder, noe evalueringspanelet trakk fram som en styrke. 11

12 GC RIEBER FONDENE VilVite Musikkterapiinstallasjonen SAMSPILL Det populærvitenskapelige opplevelses- og læringssenter for teknologi, naturvitenskap og realfag, har hatt en positiv utvikling siden starten for 5 år siden. Senteret, som retter seg spesielt mot barn og unge, har økt i både resultat og besøkstall hvert år. Tidligere har Fondene støttet installasjonene Tellus (klima), Slukhalsen (ernæring) og læringsprogrammet Kosthold & Helse. Det siste samarbeidsprosjektet Fondene har hatt med VilVite, er utstillingen «Samspill en utstilling om musikkterapi», som ble åpnet av helse- og omsorgsminister Anne- Grete Strøm-Erichsen 16. januar Utstillingen tar oss med inn i det fantastiske samspillet som oppstår i møtet mellom menneske og musikk. Den er utviklet i et spennende samarbeid mellom VilVite, Griegakademiet ved UiB, GAMUT ved Uni helse og Haukeland Universitetssykehus. Musikkterapiens vitenskapelige fundament er vesentlig styrket de siste årene, og som terapeutisk strategi og helsefremmende tiltak vinner den stadig nytt terreng. Bergen har et av landets ledende vitenskapelige miljøer innen musikkterapi, og UiB tilbyr både en femårig integrert utdannelse på masternivå og forskeropplæring på doktorgradsnivå. Disse miljøene har også vært støttet av GC Rieber Fondene. Målet med utstillingen er å øke interessen og kunnskapen om musikkterapi både blant barn og unge, fagfolk og det brede publikum som VilVite appellerer til. Overlege Geir Olve Skeie orienterte helseminister Anne-Grete Strøm- Erichsen som åpnet SAMSPILL 16. januar

13 Sosiale formål KUNSTTERAPI Billedkunstner Lars G. Polden Likesom musikkterapi, kan også kunstterapi være et positivt bidrag til å løse noen av livets vanskeligheter. Derfor har Fondene støttet utgivelse av boken «Stengt inne mellom opne dører» av billedkunstneren Lars G. Polden. I forbindelse med lansering av boken ble det arrangert kunstutstilling av hans bilder i Rekstensamlingene i november Billedkunstneren Lars G. Polden har sin egen måte å takle livets frustrasjoner på han formidler sine tanker og opplevelser på lerretet. I boken har kunstneren samlet en del av sine bilder som omhandler indre følelser, Tekstene til bildene gir rom for ettertanke og egen tolkning. Han formidler sterke krefter og spenninger, og håpet er at Poldens verker kan være til ettertanke og hjelp for andre som kan kjenne seg selv igjen i noen av hans sterke billeduttrykk og kanskje finne gjenklang for frustrasjoner i eget liv. 13

14 GC RIEBER FONDENE Klosterhagen utsmykking Nyåpnete Klosterhagen Hotell i Bergen engasjerer og tilbyr arbeidstrening og arbeidsavklaring for mennesker som trenger hjelp på veien tilbake til arbeidslivet. Kunstnerne Pål Akerø og Bjørn Hølbakken fra Galleri VOX har stått for utsmykkingen av hotellet. Galleri Vox er en kunstarbeidsplass for mennesker med ulike psykiske helseplager. De som er tilknyttet galleriet arbeider både i bredde og variasjon innen ulike uttrykksformer med billedkunst og kunsthåndverk. Fondene har støttet utsmykkingen av Klosterhagen Hotell. «Solsikker» av Pål Akerø 14

15 Sosiale formål KIRKENS BYMISJON Gatejuristen Fra Bymisjonens etablering i Bergen i 1997 og frem til i dag har Fondene gitt bidrag med nærmere 5,4 mill.kr. til forskjellige prosjekter. Gatejuristen gir gratis oppsøkende rettshjelp til rusavhengige og tidligere rusavhengige personer. Mange av Gatejuristens klienter har i tillegg til rusavhengigheten psykiske og somatiske sykdommer, noe som ofte fører til at det blir mer utfordrende å jobbe med den juridiske problemstillingen. Gatejuristen jobber også rettspolitisk i forhold til rettsregler som berører målgruppen. Gatejuristen Bergen erfarer at det er et stort udekket rettshjelpsbehov hos rusavhengige i Bergen, og opplever å gjøre en forskjell for en av samfunnets mest sårbare grupper. Klientene trenger hjelp både i forhold til å få nødvendig kunnskap om sine rettigheter, men også for å få fremmet sine rettigheter. Gatejuristen har i 2011 hatt to lønnede medarbeidere. Den samlede stillingsprosenten har vært 1,5 årsverk. I tillegg jobbet 14 jurister og advokater som frivillig hos Gatejuristen. Samlet sett utgjorde den frivillige arbeidsinnsatsen ca 700 timer i Gatejuristen tok i 2011 i mot 314 saker fra 149 klienter, 68 prosent av klientene er menn og 32 prosent er kvinner. Man antar at tallene bare viser en liten del av de som trenger juridisk hjelp, da målgruppen, særlig de yngre, kan være vanskelig å komme i kontakt med. Gatejuristen har i 2011 mottatt hovedtyngden av sine midler fra Justisdepartementet og GC Rieber Fondene. Fondene har vært lokal bidragsyter for Gatejuristen Bergen siden oppstart i 2009, og har vært av stor betydning for arbeidet, skriver Gatejuristen i sin årsmelding. Det jobbes fortløpende med permanent finansiering. Gatejurist Ann-Christin Sjøtun i samtale med en klient i Bergen sentrum 15

16 GC RIEBER FONDENE Sosiale HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Med sykehusenes stramme budsjetter som må prioritere direkte pasientbehandling, har Fondene sett det formålstjenlig å støtte trivselstiltak ved Haukeland Universitetssykehus som kan gjøre hverdagen litt bedre for de som er innlagt på sykehus, samt enkelte bidrag til medisinteknisk utstyr og forskning. Barneprogrammet Etter å ha finansiert klovnene på Barneklinikken i 10 år, tok Fondene i 2011 initiativ til et samarbeid med Grieg Foundation og Haukeland Universitetssykehus. Sammen med disse er nå Barneprogrammet etablert. Dette programmet finansierer sykehusklovner og musikkterapeuter. Dermed har man klart å videreføre de positive klovnene på Barneklinikken. Nytt ultralydapparat til Revmatologen Revmatologisk avdeling har slitt med dårlig utstyr for diagnostisering av revmatologiske sykdommer. I samarbeid med Rebekka Ege Hegermanns Legat har Fondene derfor anskaffet enda et nytt ultralydapparat Logic E9, med en kostnadsramme på 1 mill. kr. Avdelingen betrakter dette som «jaguaren» blant ultralydapparater, og kan med det stille raskere diagnoser og kunne gi bedre behandling på tidlig tidspunkt, og derved lindre smerte og håpe på helbredelse. De betegner nyvinningen som en revolusjon både faglig og for pasientbehandling, særlig innen leddgikt. Det nye apparatet dobler kapasiteten. «Det er alltid ein fest når vi treff dykk velgjerarar. Dette gir oss ein enorm vitamininnsprøytning og langt betre muligheit til å stille diagnose og velge rett behandling for pasientane våre,» sier avdelingsdirektør Clara Gram Gjesdal på Revmatologisk avdeling. Foto: Haukeland Universitetssykehus Foto: Haukeland Universitetssykehus Klovnene i Barneprogrammet på Haukeland Universitetssykehus. Overlege dr.med. Clara Gram Gjesdal demonstrerer det nye ultralydapparatet, Logic E9, for Johanne Marie Rieber Martens 16

17 formål Årsberetning 2011 Piano til stillerom Ved Haukeland Sykehus er det over 700 dødsfall i året. Gudstjenesterommet ved sykehuset driftes av prestetjenesten, men man ønsker at dette rommet skal kunne brukes av både pasienter og pårørende også som stillerom et rom til ettertanke, samtale og musikk. Derfor var det ønske om et piano, som Fondene nå har finansiert. Pilotstudie på refleks i Afrika Haukeland Sykehus ved Avdeling for Internasjonalt Samarbeid, har med støtte fra Trygg Trafikk gjort en pilotstudie på bruk av refleks i Malawi. Store pengesummer er brukt på å oppruste veier, hastigheten på bilene har økt betraktelig, og dermed også antall og alvorlighetsgrad på ulykker, og overfylte sykehus. Det er oftest de fattigste og mest sårbare som er henvist til å gå langs trafikkerte veier med dårlig eller ingen kollektivtilbud. Foto: Lars-Oddvar Arnestad Derfor ble undersøkelser gjort for muligheten av å få folk til å bruke refleks når de går langs veiene i Malawi. GC Rieber Fondene har støttet oppstart av et prosjekt i større skala. Håpet er at det i løpet av 3 til 5 år vil utvikle seg en etterspørsel etter reflekser som vil stimulere andre organisasjoner og statlige instanser til å distribuere reflekser i fremtiden. FALKS PASIENTFOND Fondene har videreført støtten til Falks Pasientfond fra Stolte barn med refleks i Malawi Pasientfondet Falk, som foreningen for antroposofisk legekunst har opprettet, gir økonomisk støtte til forskjellige former for antroposofisk behandling, stort sett ved Vidarklinikken i Järna, Sverige. Slik behandling kombinerer skolemedisin med antroposofisk legekunst. De som får støtte til opphold på Vidarklinikken, må sende rapporter etter endt opphold. Der kan man lese gode tilbakemeldinger, etter «behandling av hele mennesket», som gir et oppsving i helsetilstanden som gjør at man står bedre rustet til å takle en hverdag som før har kjentes både tung og smertefull. 17

18 GC RIEBER FONDENE Olavsbu ble innviet 21. desember 2011 av Olav Møen Nygaard, år BYFJELLENE De nærliggende byfjellene gir Bergens befolkning en unik mulighet til rekreasjon og positive naturopplevelser, og Fondene er opptatt av å bidra til at Byfjellene blir enda mer tilgjengelig for allmennheten. Derfor er det gjennom årene gitt støtte til rydding og tilrettelegging av turstier og rasteplasser som et bidrag til å få byens befolkning ut i naturen. Et godt samarbeid med Bergens Skog- og Træplantingsselskap og stimulans til frivillig arbeid har vært viktige faktorer. Nærmere 100 benker er nå utplassert på egnete steder på fjellene rundt Bergen. Olavsbu Kommunen har lenge vært opptatt av å lage en «Fjellveien» på den andre siden av byen, med en tursti fra Langegården på Løvstakken til Damsgård. Arbeidet har tatt tid, og derfor ønsket GC Rieber Fondene å bidra til prosessen. Avtale ble inngått med familien Nygaard om å få sette opp en grindabu på deres eiendom på Nygaardsmarken ved Løvstien. Dugnadsgjengen fra Fløyen har hugget skog. Nå er Olavsbu oppført, en trivelig rasteplass for både familier og barnehager på utflukt. Åpning fant sted 21. desember Nye benker er utplassert i området, og ytterligere utsmykning og attraktiviteter er under planlegging. 18

19 Sosiale formål Smøråsfjellet Dugnadsgjengen, som teller 25 pensjonister, arbeider kontinuerlig med vedlikehold av turstier og anlegg på Smøråsfjellet. Så stor er pågangen av pensjonister som ønsker å være med, at man har satt aldersgrense på 100 år (dog med adgang for dispensasjon!). Med sin tilgjengelighet og spennende turopplevelser, med scener, dyr, rasteplasser og stier, er Smøråsfjellet blitt et yndet utfartssted for små og store. Bl.a. er 1250 ørret satt ut i Bjørnevann! Elever fra Apeltun Skole lærer om fiske ved Bjørnevann på Smøråsfjellet 19

20 GC RIEBER FONDENE INTERNASJONALE BIDRAG GC Rieber Fondene har valgt å støtte noen få internasjonale prosjekter med langsiktig perspektiv, vesentlig for fattige og sårbare barn, der hjelp til selvhjelp og bidrag til egen utvikling er viktige faktorer i hjelpearbeidet, og hvor kontaktlinjene er direkte til prosjektene. Samlet har Fondene støttet internasjonale prosjekter med 2 mill.kr. Richard Kiwanuka Richard Kiwanuka, som kom til Norge som foreldreløs flyktning fra Uganda i 1995, har i mange år drevet et betydelig hjelpearbeid i Uganda, gjennom stiftelsen «Bring Children from Streets» til barnehjemmet i Nsumba. GC Rieber Fondene har støttet Richards arbeid, der midlene går til konkrete prosjekter som man ser direkte resultater av. Betydelig innsats er lagt ned for å gjøre barnehjemmet i Nsumba selvforsynt, og det er derfor gitt støtte til kjøp av traktor, mursteinfabrikk, grisefarm, planting, mais-maler og biogassanlegg. Richard er opptatt av at barnehjemmet integreres i lokalsamfunnet slik at lokalbefolkningen også vil få del i jordbruksutviklingen. Det er også gitt støtte til latrineanlegg til dagsenteret i Katanga bydel i Kampala. Barna i slummen der har ikke hatt noen tilgang til slikt anlegg. Egenprodusert mais males til mel i egen mais-maler 20

21 Sosiale formål Chains of Friendship Bistandsorganisasjonen Chains of Friendship knytter bistandsytere og prosjektdistrikt direkte sammen, uten en kostbar organisasjon. Med mikrofinans som virkemiddel blir det etablert ny virksomhet, og gode suksesshistorier fører til at mange flere søker å komme ut av fattigdom ved egen innsats. Med små lånebeløp klarer mange familier å bedre livsgrunnlaget ved hjelp til selvhjelp klarer man å reduserer fattigdom og nød. Fondene har videreført sin støtte fra tidligere år. ADINA stiftelsen Adina Stiftelsen, som ble etablert i Bergen i 2001, har som formål å yte hjelp til fattige og vanskeligstilte barn og unge. Under slagordet «Fra fattigdom til fremtidshåp» ønsker de å hjelpe barn og unge til et liv i selvstendighet gjennom skolegang, arbeidstrening og rehabilitering. Barna blir oppfordret til å ta ansvar for egen utvikling og de tar sikte på å gi dem støtte, selvtillit og de nødvendige redskaper, i tillegg til den nødvendige økonomiske støtte. Målet er å hjelpe hver enkelt et stykke på veien til selv å kunne ta styring på sitt liv. Foto: Adina Stiftelsen Adina Stiftelsens arbeid her i Norge har fra dag én vært basert på den norske dugnadsånden. Man har sett at organisert frivillig innsats forløser krefter så vel her i Norge som i de to landene de jobber i. For å drive prosjekter i Romania og Uganda er de helt avhengig av penger, og støtten de mottar fra gode støttespillere er derfor av uvurderlig betydning. Disse kan deles inn i tre hovedkategorier: skoler, privatpersoner og bedrifter. Fondene har videreført støtten til Adina Stiftelsen fra Adina skaper håp og lykke i fattige land. 21

22 GC RIEBER FONDENE KULTURELLE FORMÅL Lokal forankring og unge talenter er basis for den støtte Fondene yter innen kultur, og særlig innen musikk, i håp om å videreutvikle et bredt kulturliv i byen. UNG SYMFONI Helt siden starten i 1997 har Fondene støttet Ung Symfoni. Vel 300 unge, talentfulle musikere har i årenes løp fått muligheten til å prøve seg i et symfonisk orkester på et meget høyt nivå, og nær halvparten av disse blir profesjonelle musikere. Orkesteret dirigeres av Kjell Seim, en av Norges mest ettertraktede dirigenter. De har både egne konserter og samarbeider med andre, bl.a. Den Nye Opera. Hovedverkene i 2011 var Bruckners symfoni nr. 4, sommeroperaen Hans og Grethe og Torstein Aagaard-Nilsens «Fabellandet», sistnevnte den største egenproduksjonen Ung Symfoni (sammen med ungdomsdansekompaniet ESC) noensinne har gjort Hvert annet år reiser orkesteret på utenlandsturne, støttet av Fondene. I 2012 er reisemålet Vancouver og Seattle. De krevende turene gir enorm inspirasjon og læring for de unge utøverne. Totalt har Fondene støttet Ung Symfoni med nærmere 5 millioner kroner. Ung Symfoni presenterte 10 solister i Oseana 15. januar

23 Kulturelle formål DEN NYE OPERA Den Nye Opera ble stiftet i 2005 som et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Filharmoniske Orkester, Den Nationale Scene, Grieghallen AS og Festspillene i Bergen. Operaen har et vellykket samarbeid med Ung Symfoni, spesielt i forbindelse med Sommeroperaen, og Fondene har støttet videreføring av dette samarbeidet. Også i 2012 planlegges Sommeropera, både i Bergen, Oseana på Os og på Voss. KATRINE PEDERSEN, cellist Katrine Pedersen med sin nye cello Den unge og lovende cellisten Katrine Pedersen begynte sin karriere i Bønes Skoleorkester, og som 14-åring ble hun medlem i Ung Symfoni. I 2001 tok hun initiativ til dannelsen av Bergen Unge Kammerorkester, som siden har utviklet seg positivt og har holdt en rekke konserter i inn- og utland. Hun har vært elev ved Barratt Dues Musikkinstitutt, og er nå student ved Edsberg Slott utenfor Stockholm, der hun også planlegger diplomstudier. Katrine har jobbet med bl.a Bergen Opera, Trondheim Symfoniorkester og deltatt på en rekke nasjonale og internasjonale turneer. Hun har også mottatt flere stipender. GC Rieber Fondene har gitt støtte til innkjøp av ny cello med kr

24 GC RIEBER FONDENE Vakre Christine Guldbrandsen som vampyr i forestillingen «Dødsforelska» ved Nordland Teater. Foto: Haakon Hoseth CHRISTINE GULDBRANDSEN, solist Christine fortsetter sin videreutdanning støttet av Fondene, et 3 årig singer/teacher diploma kurs, ved Complete Vocal Institute i København. Utdannelsen bygger på en unik sangmetodikk som på en rask og effektiv måte viser hvordan man kan trene stemmen til å synge alle typer sjangre (pop, rock, klassisk, jazz, soul osv). Med enkle og konkrete verktøy vil man oppdage stemmens uendelige muligheter, gjort på en sunn måte som ikke er skadelig for stemmen. Utover det å blir autorisert CVT lærer får man også ny kunnskap om sitt eget instrument, noe som Christine betrakter som viktig for hennes utvikling som sanger. 24

25 Kulturelle formål TROLDHAUGEN - Kulturpris I 12 år har The International Edvard Grieg Piano Competition vært arrangert i Oslo. I det 13. året er konkurransen flyttet til Bergen hvor den hører hjemme. Til konkurransen, som arrangeres høsten 2012, forventes det søknader fra 200 konsertpianister i alderen år, fra hele verden. Etter prekvalifisering vil 30 av de beste pianistene bli invitert til Bergen. Edvard Grieg Museum Troldhaugen har ambisjon om å videreutvikle konkurransen til å bli blant de mest interessante i verden. Halfdan B. Griegs Idefond og GC Rieber Fondene støtter i felleskap konkurransen med midler til 1., 2. og 3. pris. LYSØENS VENNER Lysøens venner er opptatt av å gjøre Lysøen mer tilgjengelig og attraktiv for allmennheten. De vil nedlegge et betydelig arbeid for å bedre tilkomst for småbåter, og utbedre «Gamletunet» de gamle gårdsbygningene, på øyen. Fondene har bidratt til ny flytebrygge og med dugnadsmidler til frivillig arbeid. Foto: Knut Strand 25

26 GC RIEBER FONDENE Cornerteateret før restaurering CORNERTEATERET Det nye Cornerteateret på Møhlenpris skal åpne på nyåret i Der skal det bli både produksjon og visning av fri scenekunst, samt være teaterhus for barn og unge. Både Vestlandske Teatersenter og byens frie scenekunstmiljø står bak det som kommer til å bli et viktig tilskudd til scenekunstmiljøet i Bergen. Fondene har bevilget kr til kjøp av 80 stoler i teatersalen. Alle stolene vil bli merket med små visdomsord og sitater. Man har plukket «gullkorn» både fra kulturpersoner og andre, bl.a. av Fondenes stifter, G C. Rieber. Si ikke alt du vet, Men vit alltid hva du sier G.C. Rieber Den som aldri har gjort en feil, har aldri prøvd noe nytt Albert Einstein 26

27 Forskning og utvikling FORSKNING OG UTVIKLING Forskning er vesentlig for vår utvikling. Konkrete resultater ligger imidlertid oftest veldig langt frem i tid og er svært ressurskrevende. Det er derfor en krevende prioritering å velge prosjekter som kan vise raske resultater uten at det forutsetter langsiktig finansiering fra Fondenes side. G.C. RIEBERS KLIMAINSTITUTT intensiverer forskning på luftkvaliteten i Bergen G.C. Rieber Klimainstitutt skal utvikle en finskala atmosfæremodell for varsling av luftforurensing i Bergen kommune. Modellen vil kunne gi politikere og myndigheter et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere effektene av, og prioritere tiltak for å begrense luftforurensingen. Temperaturen i luften over Geofysisk Institutt (Florida) den 13. til 14. og 15. til 16. november 2011 målt med Nansensenterets instrument. De røde kurvene viser luftforurensing i byen som følge av biltrafikken. De to figurene viser effekten av forskjellig temperaturforedling oppover i atmosfæren og intensiteten og varigheten av luftforurensingen 27

28 GC RIEBER FONDENE Luftkvaliteten i Bergen overstiger i perioder helsefarlige nivåer. Forurensingen kommer fra utslipp fra biltrafikk, til dels skip i havnen, vedfyring og noe industriutslipp. Luftkvaliteten overvåkes med målinger på utvalgte steder og kan varsles ved bruk av finskala atmosfæremodeller som gjenskaper luftstrømmene og konsentrasjonen av luftforurensingen i byen. GC Rieber Fondene har støttet arbeidet med et tre års stipend for en doktorgradsstudent ved Nansensenteret som skal sette opp finskala atmosfæremodell (30 x 30 meter) og verifisere denne for Bergen kommune. Modellen skal benyttes sammen med eksisterende og nye meteorologiske forurensingsmålinger i et integrert system for overvåkning og varsling av luftkvaliteten i byen. Modellresultatene vil blant annet kunne benyttes av myndighetene til å vurdere effektene av forskjellige tiltak for å avgrense luftforurensingen i byen. Doktorgradsstipendet er på 2,25 millioner kroner over tre år. Foto: Bergen Reiselivslag / Jan M. Lillebø Slik ønsker vi at Bergen skal se ut. 28

29 Forskning og utvikling FORSKNING PÅ KREFT ved Haukeland Universitetssykehus Brystkreftgruppen ved Haukeland Universitetssykehus består av et team av meget kvalifiserte akademiske teknikere/ingeniører foruten tre doktorgradsstipendiater, og har behov for ytterligere 2 postdoc-forskere. De arbeider med å identifisere mekanismene for behandlingsresistens ved brystkreft, og andre kreftsykdommer som føflekk-kreft. Arbeidet har pågått i 25 år. Årlig får vel 2800 norske kvinner diagnosen brystkreft, og vel 800 kvinner dør årlig i Norge av sykdommen. Selv om prognosen er god i forhold til de fleste andre sykdommer, trengs det fortsatt forskning og videreutvikling av behandlingen før man kan si seg fornøyd med resultatene. Gruppen arbeider nå ved det nye Mohn Kreftforskningslaboratorium. Fondene støtter forskningen med lønnsmidler til ½ postdoc-stilling før offentlig finansiering av stillingen er på plass. FORSKNING på Alders- og sykehjemsmedisin ved Universitetet i Bergen Institutt for samfunnsmedisinske fag (ISF) ved Universitetet i Bergen (UiB) har et nasjonalt og internasjonalt fagmiljø som arbeider med etablering av et Nasjonalt senter for Alders- og Sykehjemsmedisin. Eldre pasienter har multiple diagnoser og får ofte unødige medikamenter med potensielle bivirkninger. Manglende kontinuitet i legetjenesten og variabel kvalitet innen primærhelsetjenesten krever at norske universiteter må engasjere seg innenfor forskning og fagutvikling i alders- og sykehjemsmedisin, og utvikling av nasjonale standarder innenfor dette faget. Forskningsbasert undervisning og forskningskompetanse bør bygges opp med utgangspunkt i et nasjonalt kompetansesenter, for å etablere en fagarena med engasjement, samfunnsinteresse og begeistring for gamle mennesker uavhengig av pasientens bosted. Stortinget har vurdert prosjektet som realistisk og støtteverdig for statsbudsjettet 2013, og GC Rieber Fondene har støttet et forprosjekt med målsetting å realisere finansiering av et Nasjonalt Senter for Alders- og Sykehjemsmedisin ved Universitetet i Bergen. Dette ses også i en naturlig sammenheng og styrke for Fondenes engasjementet i Verdighetsenteret. 29

30 GC RIEBER FONDENE Prosjektleder, postdoctor Bettina Husebø, er en av våre største kapasiteter på aldersog sykehjemsmedisin og palliative care. Hun har sin medisinske embetseksamen og spesialisering i anestesiologi fra Universitetet i Bonn, har vært avdelingsoverlege ved Bergen Røde Kors sykehjem, og disputerte for PhD-graden ved Universitetet i Bergen i 2008 med avhandlingen «Smertevurdering hos pasienter med demens». Med støtte fra Norges forskningsråd fullførte hun et postdoctor prosjekt hvor hun undersøkte effekten av individuell smertebehandling på atferdsproblemer hos pasienter med demens, som bor på 18 sykehjem på Vestlandet. Husebø forsetter dette arbeid som 1. amanuensis med tilknytting til Seksjon for allmennmedisin, ISF, og Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) ved Stavanger universitetssykehus. 1.amanuensis Bettina Husebø 30

31 Årsberetning 2011 REGNSKAPstall GC Rieber Fondene har som formål å yte støtte til allmennyttige sosiale og kulturelle formål samt forskning. Ordinære inntekter er omlag på samme nivå som fjoråret. Ekstraordinære gevinster ved salg av aksjer har dog tilført Fondene betydelig likviditet. Ut i fra et risikoperspektiv og med tanke på Fondenes langsiktige tidshorisont solgte Fondene samtlige aksjer i GC Rieber Shipping ASA og replasserte deler av salgsgevinsten i aksjer i eiendomsselskapet Solheimsviken Næringspark AS. Årets hovedsatsningsområder gjenspeiler i stor grad styrets ønske om i hovedsak å konsentrere midlene på færre men større prosjekter, og med fortsatt prioritering av musikkterapi, eldreomsorg, unge musikkutøvere, kompetanseoppbygging gjennom læring og opplevelse, internasjonale prosjekter og klimautfordringene både lokalt og internasjonalt. GC Rieber Fondene har direkte og indirekte en eierandel på nærmere 25% i GC Rieber AS. En betydelig del av verdiskapningen blir således benyttet til allmennyttige formål. Styret vil i 2012 videreføre arbeidet med Fondenes strategi med basis i de enkelte stiftelsenes vedtekter. NØKKELTALL (hele tusen) RESULTAT Ordinære inntekter kr kr Tildelinger kr kr Andre kostnader kr kr Ordinært driftsoverskudd kr kr BALANSE Urørlig egenkapital kr kr Fri egenkapital kr kr Ikke utbetalte bevilgninger kr kr Sum gjeld og egenkapital kr kr Bergen, 15. mars 2012 Helge S. Dyrnes Chr. Rieber Styreleder Jannike Rieber Marit Schjøtt Bernt D. Sommersten

32 GC RIEBER FONDENE Motstandsmonument av Fredrik Kayser, under formgivelse av Arne Meland Minnesmerke av Helmer Hanssen som deltok i Roald Amundsens ekspedisjon til Sydpolen for 100 år siden Traktor til barnehjemmet Nsumba, Uganda

33 Årsberetning 2011 Harald Nygaard innvier nytt piano på Skjoldtun Sykehjem Sykkeltaxi i Bergen Sentrum Kreativ søknad fra 3. klasse kunstfag på Tertnes videregående skole

34 GC RIEBER FONDENE English summary: Annual Report of the GC Rieber Funds for 2011 The GC Rieber Funds contribute to social welfare, the arts and research. The Rieber family has always recognized that GC Rieber AS is part of the wider community. This led to the establishment of the GC Rieber Funds, starting in On 31 December 2011, the GC Rieber Funds comprised the following five charitable foundations: G.C. Rieber og hustru født Gysins Legat til Bergens Vel P.G. Rieber og hustru født Martens Legat GC Rieber AS Understøttelsesfond Johanne Marie Rieber Martens Allmennyttige Fond Ragna Sofie og Chr. Riebers Allmennyttige Fond These foundations provide financial support to social and cultural projects of public benefit, especially in and around Bergen. They also contribute to medical and other research projects. The returns earned on the foundations invested capital provide the source of financial support. Several hundred applications are received annually, and it has become increasingly difficult to set priorities for the distribution of funding that are in keeping with the donors original wishes. The Funds cannot, of course, solve serious global challenges such as climate change, poverty and health issues. What matters to the Funds is that our involvement should make a difference. The GC Rieber Climate Research Institute has been conducting important climate-related research for the past 15 years, and we have helped improve the situation of many children in developing countries. For some years, however, the trustees have made projects in the health and elder care sector a particular priority. Although the healthcare system and services for seniors are much better in Norway than in most other countries, the needs are so great that it is not really possible to provide all the desired resources out of public funds. Bandages and medication are not always enough to help the infirm and the elderly. Recognizing the many negative side-effects of various drugs prescribed with the best of intentions, the trustees have sought to encourage other means of alleviating and curing illness and pain. Consequently, supporting various types of therapy has become a priority for the GC Rieber Funds. Music therapy, which has gained wide acceptance in many fields such as elder care, has been one of our main focuses. The clowns at Haukeland University Hospital have brought comfort, encouragement and joy to large numbers of seriously ill children through their special brand of therapy. There are also good examples of art therapy and dog therapy benefiting people struggling with personal problems. In deciding which arts organizations the Funds should support, we look for a strong base in the community and a commitment to fostering young talent. Our hope is to promote the ongoing development of a diverse arts scene in Bergen, especially in the musical field. Research is as resource-intensive as it is important, and the Funds see it as their challenge to support projects that produce quick results and do not require long-term finance. Over the past 15 years, the Funds have disbursed almost NOK 105 million to various projects of public benefit. The distribution was 46 % to social projects, 29 % to arts projects, and 26 % to research and development. To achieve the best and most tangible results, we consider good dialogue with our project partners essential. Ability to deliver and quality of life are key criteria as far as the GC Rieber Funds are concerned, so we closely follow the progress of major projects that we choose to support. Directly and indirectly, the Funds own about 25 % of the GC Rieber group. The group s earnings are therefore crucial in determining the amounts that can be disbursed annually. Although the board of trustees has a duty to preserve the value of the Funds tangible assets, it is likely that we shall be in a position to disburse between NOK 12 million and NOK 15 million annually over the next few years. 34

35 Annual Report 2011 SUMMARY OF GRANTS AWARDED IN THE PAST 5 YEARS (NOK 1000) Totalt Average SOCIAL PROJECTS % 39 % 56 % 51 % 36 % 48 % ARTS PROJECTS % 29 % 23 % 27 % 36 % 26 % RESEARCH % 32 % 21 % 22 % 28 % 26 % OUR 10 BIGGEST FUNDING COMMITMENTS IN THE PAST 15 YEARS (NOK 1000) Music therapy ,041 GC Rieber Climate Research Institute/Nansen Centre... 10,153 Bergen Vitensenter AS VilVite (Bergen Science Centre)... 5,920 Kirkens Bymisjon, Bergen (city mission)... 5,361 TURBO Children s Physiotherapy Centre... 5,000 Ung Symfoni (junior symphony orchestra)... 4,903 Haukeland University Hospital... 4,782 Bryggen World Heritage Site, Bergen... 4,299 Bergens Skog- og Træplantingsselskap (arboriculture)... 3,516 Stiftelsen Helgeseter (social therapy)... 2,182 The GC Rieber Funds support a small number of international projects of a long-term nature, chiefly for the benefit of poor and vulnerable children. The key funding criteria are that the project helps people to help themselves and develop their own skills, and that there is a direct line of communication with the project. The Funds have donated a total of NOK 2 million to international projects. 35

36 Grafisk Produksjon: Bodoni GC RIEBER FONDENE SOLHEIMSGATEN 15 / P.O.BOX 990 SENTRUM / N-5808 BERGEN TEL / FAX / Miljømerket trykksak MILJØMERKET Trykksak

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Årsberetning 2012. Foto Hans Jørgen Brun

Årsberetning 2012. Foto Hans Jørgen Brun GC RIEBER FONDENE Årsberetning 2012 Foto Hans Jørgen Brun Omsorgsbildet 2012 GC RIEBER FONDENE GC RIEBER FONDene GC RIEBER FONDENE OMFATTER PR 31.12.2012: G.C. Rieber og hustru født Gysins Legat til Bergens

Detaljer

GC RIEBER FONDENE ÅRSBERETNING 2013. Foto Hans Jørgen Brun

GC RIEBER FONDENE ÅRSBERETNING 2013. Foto Hans Jørgen Brun ÅRSBERETNING 2013 Foto Hans Jørgen Brun Omsorgsbildet 2013 OMFATTER PR 31.12.2013: G.C. Rieber og hustru født Gysins Legat til Bergens Vel P.G. Rieber og hustru født Martens Legat GC Rieber AS Understøttelsesfond

Detaljer

Hvor, når og hvordan skal de gamle få lov til å dø? Forberedende kommunikasjon om livets sluttfase

Hvor, når og hvordan skal de gamle få lov til å dø? Forberedende kommunikasjon om livets sluttfase Hvor, når og hvordan skal de gamle få lov til å dø? Forberedende kommunikasjon om livets sluttfase Anette Fosse, Mo i Rana Fastlege, spesialist i allmennmedisin Sykehjemslege Forsker på døden i sykehjem,

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN STUDER STRYK TROMSØ Tromsø er Nord-Norges hovedstad og har både småbyens sjarm og storbyens larm. Byen er kjent for sitt pulserende uteliv og mangfoldige kulturliv. Her tilbys konserter i alle sjangrer,

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

GC RIEBER FONDENE ÅRSBERETNING 2009

GC RIEBER FONDENE ÅRSBERETNING 2009 GC RIEBER FONDENE ÅRSBERETNING 2009 2 GC RIEBER FONDENE GC RIEBER FONDENE omfatter pr. 31.12.2009 de fem stiftelsene: G.C. Rieber og hustru født Gysins Legat til Bergens Vel P.G. Rieber og hustru født

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 1. Seksjon Palliasjon - organisering November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Palliasjon Palliasjon er aktiv lindrende behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og

Detaljer

Verdighetsgarantien. Stein Husebø

Verdighetsgarantien. Stein Husebø Verdighetsgarantien Stein Husebø www.verdighetsgarantien.no Forskrift gyldig fra 1.1.2011 Verdigrunnlag: - en eldreomsorg som sikrer den enkelte tjenestemottaker et verdig og så langt som mulig meningsfylt

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

De døende gamle. Retningslinjer for. etiske avgjørelser. om avslutning. av livsforlengende. behandlingstiltak. Bergen Røde Kors Sykehjem

De døende gamle. Retningslinjer for. etiske avgjørelser. om avslutning. av livsforlengende. behandlingstiltak. Bergen Røde Kors Sykehjem De døende gamle Retningslinjer for etiske avgjørelser om avslutning av livsforlengende behandlingstiltak Bergen Røde Kors Sykehjem Husebø - jan - 06 2 1. Etiske avgjørelser om å avslutte eller unnlate

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

GC RIEBER FONDENE ÅRSBERETNING 2014. Foto Terje Bergesen

GC RIEBER FONDENE ÅRSBERETNING 2014. Foto Terje Bergesen GC RIEBER FONDENE ÅRSBERETNING 2014 Foto Terje Bergesen Omsorgsbildet 2014 GC RIEBER FONDENE GC RIEBER FONDENE GC RIEBER FONDENE OMFATTET PR 31.12.2014: G.C. Rieber og hustru født Gysins Legat til Bergens

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen, Gardermoen 29.02.12 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH

Detaljer

NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015

NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015 NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015 Ja til lindrende enhet og omsorg for barn www.barnepalliasjon.no kontakt@barnepalliasjon.no } Alle har en historie } Andreas reise

Detaljer

Vi trenger muskler til et skikkelig

Vi trenger muskler til et skikkelig Vi trenger muskler til et skikkelig kunnskapsløft! INSPIRIA er Nordens nyeste og mest moderne vitensenter: Over 5000 kvadratmeter med laboratorier, kultursal, planetarium og over 70 interaktive utstillinger,

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi og lavterskeltilbud for pasienter med. Torkil Berge

Kognitiv atferdsterapi og lavterskeltilbud for pasienter med. Torkil Berge Kognitiv atferdsterapi og lavterskeltilbud for pasienter med angst og depresjon Göteborg 15 oktober 2009 Torkil Berge Norsk Forening for Kognitiv Terapi Kostnader ved ddepresjon og angst Depresjon svekker

Detaljer

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET 2012 REHABILITERING: 2011/3/0044

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET 2012 REHABILITERING: 2011/3/0044 PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING SLUTTRAPPORT REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET 2012 REHABILITERING: 2011/3/0044 Motivere syns og bevegelseshemmede deltagere i prosjektet til å drive fysisk

Detaljer

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X DKNVS Meddelelser No. 9 DKNVS mot 2020 Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) Administrasjon pr. juni 2011: Generalsekretær: Kristian Overskaug

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? Tor (78) er gift med Elsa. Etter et lårhalsbrudd får han tjenester fra hverdagsrehabiliteringsteamet i kommunen. Han har gode og realistiske mål og trener bra mot disse sammen med

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM

ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM Hva mener vi med brukerinvolvering? Hvem er brukeren av sykehjemmet? Pårørendeveilederen, setter fokus på sterkere grad av pårørendeinvolvering. Kirkens Bymisjon

Detaljer

Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen, og vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med Kirkens Bymisjon sine

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB)

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Først vil jeg berømme helse- og sosialkomiteen for initiativet til dette seminaret. Vi hadde allerede satt på vår agenda at

Detaljer

Sluttrapport. «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb

Sluttrapport. «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb Sluttrapport «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb Rehabilitering, 2010/3/0311, «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet», Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite`. Sammendrag:

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM

ARBEIDSPROGRAM NORGES PARKINSONFORBUND ARBEIDSPROGRAM 2011 2013 - Riktig tilbud, til riktig person, til riktig tid - Forbundsstyret, fylkesforeninger, lokalforeninger og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN DEN NYE OPERA

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN DEN NYE OPERA V/J 1/4 VEDTEKTER FOR STIFTELSEN DEN NYE OPERA Kapittel l. Innledende bestemmelser 1-1 Navn Stiftelsens navn er Den Nye Opera. 1-2 Oppretterne Den Nye Opera er stiftet av følgende institusjoner: Bergen

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 15. desember 2011 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: SAK 147/2011: BESLUTNINGSSAK VALG AV STYRE I BARNESTIFTELSEN, SAMMENSLÅING

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR Veien videre for kreftpasienter og pårørende A5_kreftkoordinator_okt 2015_uten distrikt.indd 1 12/14/2015 10:54:02 AM Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft.

Detaljer

Vindfanget oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Vindfanget oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Vindfanget oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Vindfanget oppfølgingssenter Et oppfølgingstilbud for mennesker som selv ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet, eller som av ulike grunner

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

My African Aid Organisation. My Home

My African Aid Organisation. My Home Årsrapport 2010 2010 Året 2010 har vært et meget godt år på alle måter. Vårt arbeid i Afrika har gått uten problemer. Vi ser gode resultater på jobben som gjøres, og barna gjør tydelig fremgang på skolen.

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406 PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING SLUTTRAPPORT REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406 Motivere fysisk funksjonshemmede ungdom/nyskadde til å delta i skiidrett for å

Detaljer

Søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom fra Bergen kommune

Søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom fra Bergen kommune Dato: 14. desember 2009 Byrådssak 1014/09 Byrådet Søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom fra Bergen kommune RUTJ SARK-45-200917042-19 Hva saken gjelder: Barne- og likestillingsdepartementet forvalter

Detaljer

«ET MENTALT TRENINGSSTUDIO»

«ET MENTALT TRENINGSSTUDIO» «ET MENTALT TRENINGSSTUDIO» Deltageropplevelser og erfaringer fra heterogene selvorganiserte selvhjelpsgrupper sett i helsefremmende perspektiv V/ ERNA HELEN MAJORMOEN L I N K O S L O 1 0 Å R 3 1. O K

Detaljer

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING -SLUTTRAPPORT- REKRUTTERINGSGRUPPE - RIDDERRENNET REHABILITERING: 2008/3/0395

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING -SLUTTRAPPORT- REKRUTTERINGSGRUPPE - RIDDERRENNET REHABILITERING: 2008/3/0395 PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING -SLUTTRAPPORT- REKRUTTERINGSGRUPPE - RIDDERRENNET RIDDERRENNETS VENNER REHABILITERING: 2008/3/0395 RAPPORT REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET Motivere fysisk

Detaljer

Norges Parkinsonforbund ARBEIDSPROGRAM

Norges Parkinsonforbund ARBEIDSPROGRAM Norges Parkinsonforbund ARBEIDSPROGRAM 2009-2011 Forbundsstyret, fylkesforeningene, lokalforeningene og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta parkinsonrammedes og deres pårørendes interesser.

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

BARN OG FOTOGRAFERING

BARN OG FOTOGRAFERING Lillevollen barnehage BARN OG FOTOGRAFERING KORT OM PROSJEKTET Gjennom prosjektet Bodøpiloten fikk Lillevollen barnehage mulighet til å samarbeide med fotograf Ronny Øksnes. Barna fikk gjennom bruk av

Detaljer

Helge Garåsen, kommunaldirektør helse og velferd, Trondheim kommune. Våre viktigste utfordringer fremover

Helge Garåsen, kommunaldirektør helse og velferd, Trondheim kommune. Våre viktigste utfordringer fremover Helge Garåsen, kommunaldirektør helse og velferd, Trondheim kommune Våre viktigste utfordringer fremover Vårt felles utfordringsbilde Menn 1950 100 år 90 år 80 år Kvinner 70 år 60 år 50 år 40 år 30 år

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Spreng en grense på Voss. Astma- og Allergiforbundet

Spreng en grense på Voss. Astma- og Allergiforbundet RAPPORT Rehabilitering Spreng en grense på Voss Astma- og Allergiforbundet Forord I Norge er det mange ungdommer som har en kronisk sykdom som astma, allergi og eksem og mange av dem føler seg ofte ensomme

Detaljer

Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv.

Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv. Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv. Prosjekt Perspektiver er et humanitært samarbeidsprosjekt mellom Bodø Mørkved Rotaryklubb

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen

gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen Prosjekt 8-84-3212 Aktivitetsvenn for hjemmeboende med demens i Stavanger Finansiert av Extra Stiftelsen Helse og Rehabilitering gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen Bakgrunn Prosjekt Aktivitetsvenn

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Williams syndrom - Et vakkert mysterium. Prosjektnr: 2015/RB16452 Virksomhetsområde: Forebygging

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Williams syndrom - Et vakkert mysterium. Prosjektnr: 2015/RB16452 Virksomhetsområde: Forebygging SLUTTRAPPORT Prosjekttittel: Williams syndrom - Et vakkert mysterium Prosjektnr: 2015/RB16452 Virksomhetsområde: Forebygging Organisasjon: Foreningen for Williams Syndrom Forord Denne rapporten redegjør

Detaljer

Hvorfor er seniorpolitikk viktig?

Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Derfor! Jeg har jobbet med seniorpolitikk i over 20 år, og er glad for å kunne si at interessen for seniorpolitikk er større en noen gang. Vi har aldri hatt flere eldre

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Hva var det egentlig som hjalp?

Hva var det egentlig som hjalp? SPoR Buskerud Haugestad seminar 11.9.2014 Hva var det egentlig som hjalp? Pasientstemmen via forskerstemmen Erfaringer fra ph.d. prosjektet: God psykisk helse fra hva til hvordan Nina Helen Mjøsund nina.helen.mjosund@vestreviken.no

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Side 1/5. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527508 Innsendt 15.10.2012 16:32:57. Opplysninger om søker.

Side 1/5. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527508 Innsendt 15.10.2012 16:32:57. Opplysninger om søker. Side 1/5 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527508 Innsendt 15.10.2012 16:32:57 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Institusjonens leder Postnummer / Poststed

Detaljer

Allmøte 8 januar 2003. Stig A. Slørdahl Instituttleder Institutt for sirkulasjon og medisinsk bildediagnostikk

Allmøte 8 januar 2003. Stig A. Slørdahl Instituttleder Institutt for sirkulasjon og medisinsk bildediagnostikk Allmøte 8 januar 2003 Stig A. Slørdahl Instituttleder Institutt for sirkulasjon og medisinsk bildediagnostikk 1 2 3 4 5 6 NFR fagevaluering- klinisk forskning Vi skal evalueres som et samlet institutt

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer Lite fokus

Detaljer

Rehabilitering 2008/03/0316 Treningsutstyr for funksjonshemmede Norges Røde Kors

Rehabilitering 2008/03/0316 Treningsutstyr for funksjonshemmede Norges Røde Kors Rehabilitering 2008/03/0316 Treningsutstyr for funksjonshemmede Norges Røde Kors Forord Med prosjektet Treningsutstyr til funksjonshemmede har vi fått fullført et etterlengtet tilbud i en kommune, vi kan

Detaljer

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015 Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle den kunnskapen og erfaringen som vi har fått gjennom driften av prosjektet ut i naturen, som ble innvilget av Extra Stiftelsen i 2014. Ut i naturen var

Detaljer

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen The Rotary Foundation sberg PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen I dag ser vi på HVA er TRF? HVORDAN GJØR VI DETTE HER? HVORFOR GJØR VI DET? OBS OBS OBS DET ER VIKTIGERE AT DERE SPØR OG KOMMENTERER

Detaljer

Hvordan se Senter for jobbmestring og Rask psykisk helsehjelp i sammenheng?

Hvordan se Senter for jobbmestring og Rask psykisk helsehjelp i sammenheng? Hvordan se Senter for jobbmestring og Rask psykisk helsehjelp i sammenheng? Hva kan bidra til rask tilbakeføring/inkludering i arbeid? Innlegg 17.nov på Nettverkssamling for Rask psykisk helsehjelp, psykologer

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

Utvikling av kultur for læring på FI og MN - noen innspill knyttet til SFU-søknad, InterAct og et mulig EU-prosjekt

Utvikling av kultur for læring på FI og MN - noen innspill knyttet til SFU-søknad, InterAct og et mulig EU-prosjekt Utvikling av kultur for læring på FI og MN - noen innspill knyttet til SFU-søknad, InterAct og et mulig EU-prosjekt Ellen K. Henriksen og Cathrine W. Tellefsen, Studieutvalget 19. juni 2015 Foto: Alv Egeland

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

Hvor, når og hvordan skal de gamle få lov til å dø?

Hvor, når og hvordan skal de gamle få lov til å dø? Hvor, når og hvordan skal de gamle få lov til å dø? Anette Fosse, Mo i Rana Fastlege, spesialist i allmennmedisin Sykehjemslege Forsker på døden i sykehjem, Uni Helse Bergen Medlem i Nasjonalt råd for

Detaljer

Marc V Ahmed Geriatrisk avdeling, Medisinsk klinikk Oslo universitetssykehus Ullevål Epost: marahm@ous-hf.no

Marc V Ahmed Geriatrisk avdeling, Medisinsk klinikk Oslo universitetssykehus Ullevål Epost: marahm@ous-hf.no Marc V Ahmed Geriatrisk avdeling, Medisinsk klinikk Oslo universitetssykehus Ullevål Epost: marahm@ous-hf.no .As death has become less common in our daily lives, it has become harder to consider our own

Detaljer

Fri prosjektstøtte «Nye FRIPRO» Informasjonsmøter ved universitetene, april-mai 2013

Fri prosjektstøtte «Nye FRIPRO» Informasjonsmøter ved universitetene, april-mai 2013 Fri prosjektstøtte «Nye FRIPRO» Informasjonsmøter ved universitetene, april-mai 2013 Vi skal gi informasjon om årets FRIPRO-utlysning og litt om søknadsbehandlingen Endringer Unge forskertalenter Å søke

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

Norsktrening BEDRE I NORSK

Norsktrening BEDRE I NORSK Norsktrening BEDRE I NORSK Vil du bidra? Å kunne norsk er en viktig nøkkel til deltakelse i det norske samfunnet. Derfor tilbyr Oslo Røde Kors praktisk norsktrening til flyktninger og andre innvandrere.

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

Anvendt forskning og forskningsformidling utfordringer og muligheter

Anvendt forskning og forskningsformidling utfordringer og muligheter Anvendt forskning og forskningsformidling utfordringer og muligheter Direktør Arne Bardalen Norsk institutt for skog og landskap SKI-seminar 24.5.2012 Skog og landskaps oppgaver > A. Nasjonale ressursundersøkelser

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Dekan Arnfinn Sundsfjord, Helsefak, UiT Nasjonalt dekanmøte i medisin, Trondheim, 01. Juni 2010 Noen tanker om Finansieringssystem

Detaljer

Tromøy Frivilligsentral har sammen med to erfarne instruktører tilbudt forebyggende trening i Qigong for pensjonister og uføre.

Tromøy Frivilligsentral har sammen med to erfarne instruktører tilbudt forebyggende trening i Qigong for pensjonister og uføre. Forord Tromøy Frivilligsentral har sammen med to erfarne instruktører tilbudt forebyggende trening i Qigong for pensjonister og uføre. Qigong er et flere tusen år gammelt helbredende treningssystem som

Detaljer

Organisering av frivillige i sykehjem. Ottestad helse- og omsorgssenter Utviklingssenter for sykehjem, Hedmark

Organisering av frivillige i sykehjem. Ottestad helse- og omsorgssenter Utviklingssenter for sykehjem, Hedmark Organisering av frivillige i sykehjem Frivillighet Frivillighet er å leve. Frivillighet er å skape. Frivillighet er å gå på talerstolen med saker du brenner for. Frivillighet er å se og å bli sett og å

Detaljer

DAGENS OPPLEGG: Hva er musikkterapi? Musikkterapi i palliasjon Sangens betydning demensomsorgen Opplæringsprogrammet GJENKLANG

DAGENS OPPLEGG: Hva er musikkterapi? Musikkterapi i palliasjon Sangens betydning demensomsorgen Opplæringsprogrammet GJENKLANG DAGENS OPPLEGG: Hva er musikkterapi? Musikkterapi i palliasjon Sangens betydning demensomsorgen Opplæringsprogrammet GJENKLANG Hva er en musikkterapeut: Utdanning ved NMH (Norges Musikkhøgskole) og UIB

Detaljer

Oslo Røde Kors besøkstjeneste. Hva har skjedd i 2013? Innhold

Oslo Røde Kors besøkstjeneste. Hva har skjedd i 2013? Innhold BESØKSTJENESTENS ÅRSRAPPORT 2013 Oslo Røde Kors besøkstjeneste Hva har skjedd i 2013? Alle kan føle seg ensomme en gang i blant, uavhengig av kjønn, alder og sosial omgangskrets. Oslo Røde Kors besøkstjeneste

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Lill- Karin Aanes. Daglig leder i Stiftelsen Termik Sykepleier med videreutdanning i palliativ omsorg. 18. september 2012

Lill- Karin Aanes. Daglig leder i Stiftelsen Termik Sykepleier med videreutdanning i palliativ omsorg. 18. september 2012 Lill- Karin Aanes Daglig leder i Stiftelsen Termik Sykepleier med videreutdanning i palliativ omsorg Åpen dør Villige hender Varme hjerter Formål: Å bruke frivillige til avlasting og støtte for alvorlig

Detaljer