Det økonomiske sammenbruddet i profetisk lys

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det økonomiske sammenbruddet i profetisk lys"

Transkript

1 Nr. 1 Årgang 20 Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse Det økonomiske sammenbruddet i profetisk lys Artikkel av Jan Egil Hafsahl, s. 2-6 En åpen dør for evangelium! Historisk tilbakeblikk og rapport fra misjonsarbeidet i Romania. (s. 8-13)

2 Det økonomiske sammenbruddet i profetisk lys Tekst: Jan Egil Hafsahl Den økonomiske krisen verden gjennomgikk i 1987, ble liten mot den som brøt ut på våren/forsommeren Hovedindeksen på verdens børser var i nærmest fritt fall, med kursras på over 50 %. Den økonomiske tsunamien hadde sin begynnelse i USA skyllet inn over Europa, med bankkolapser og statlige redningspakker og nådde etter hvert Asia og verdensøkonomiens lokomotiv Kina/Japan. Alle hadde nytt godt av 90-tallets oppgangstider. Billige varer fra Kina opphevet tilsynelatende tyngdekraften og veksten så ut til å vare for evig. Toppsjefene, kloden over, ble søkkrike vi andre ble ganske rike og de som ikke merket noen framgang hadde generelt så svake offentlige stemmer at de aldri utgjorde noen reell trussel mot makten. OVERFORBRUK USAs overforbruk var dopet som drev festen nachspielet endte i katastrofe for millioner av amerikanere som tapte boliger og arbeidsplasser. Årsakene til overforbruket var flere: aksjonær-eide investeringsbanker som stadig tok større risikoer, anonyme finansielle akrobater som ble jaget fram av mulighetene til bonuser i mega-klassen, kongressen som ivrig oppfordret folk til å eie sine egne hjem, sentralbanken som holdt rentene unaturlig lave, kredittselskaper som til stadighet feilvurderte markedet og shortselgere, hegdefond, som gamblet med dommedag. Krisetoget var med andre ord fullbooket. Hovedrubrikken viste seg å være den samme for Europa: grådighet. Også på denne siden av Atlanteren skyltes lykken kjøp av varer med andres penger oppblåste eiendomsverdier som ga inntrykk av vestlig rikdom og som skjulte gjeldsbomben som ble stadig større. Det hele lignet et pyramidespill som bare kunne fortsette så lenge noen var villige til å låne ut til stadig flere som ikke hadde forutsetninger til å betjene gjelden. Så sprakk boblen. Den kinesiske superveksten var, sammenlignet med import og eget forbruk, i sin helhet basert på eksport. Resultatet ble enorme overskudd i utenlandshandelen, med tilsvarende vekst i de økonomiske fordringene fra andre land. Fortsatt kinesisk vekst forutsatte altså et villig lånemarked i kjøperlandet. Den asiatiske festen fikk en brå slutt takket være vestens kredittstopp. Land etter land ble berørt av den samme finanssyklusen. EUROKRISEN Albert Edwards, finansguru fra England, analyserer framtiden: «Kaos!» Fra finanskrisen 2008, der det i hovedsak handlet om å redde våre bank- og kredittinstitusjoner garantistene for fortsatt lykke og velferd handlet det nå om hele land og politiske systemer er av mange analytikere spådd å bli kapitalismens annus horribilis, etter at krisespiralen fra 2010 har fått enda et par omdreininger, i takt med tiden. Eurokrisen oppstod som en statsgjeldskrise i Hellas, som ikke var i stand til å betjene sine økonomiske forpliktelser. Enorme kriselån fra EU og Det internasjonale pengefondet (IMF) var ikke nok til å hindre at private kreditorer i stor skala, måtte ut å sanere gresk gjeld, februar Sammen med gjelden ble også mye av landets nasjonale selvstyre sanert: Hellas ble i realiteten satt under formynderskap da EU-kommisjonen, Den europeiske sentralbanken og Det internasjonale pengefondet rykket inn i Athen for å overvåke Hellas økonomiske styring. Under tiden spredte krisen seg som et finansielt virus til så vel Irland som Portugal og nye økonomiske krisepakker måtte legges på bordet. Også Italia, Europas gjeldsversting, ble innhentet av eurokrisen. Med sine ufattelige 1,9 billioner euro i Takket være statlige redningspakker så uroen ut til å legge seg noe i det følgende året, men våren 2010 Kristoffer Stensrud, finansanalytiker: tok finanskrisen en ny og mer spektakulær vending: eurokrisen. ikke har gått under. Ennå.» statsgjeld, dobbelt så mye som Hel «Det eneste positive er vel at verden Opptøyer og protester mot økonomiske innstramninger i Hellas. 2 3

3 Herbert Hoover: «Vi her i Amerika har kommet med en endelig seier over fattigdommen.» las, Portugal og Irland til sammen, sto også Italia uten mulighet til å betjene lån til forfallsfrist. Spania ble den neste smittebæreren. Med seksten toppmøter på to år har EU vedtatt en serie reformer og krisevedtak som har overgått det meste de fleste trodde var mulig før eurokrisen begynte: å holde en tilnærmet balanse i statsbudsjettet. Allerede én måned etter at vedtaket ble fattet, februar 2012, har derimot flere land allerede varslet at målene om å redusere budsjettunderskuddet ikke kan nås. Sviktende skatteinntekter pga. nedgang i produksjon og sysselsetning umuliggjør løftet som er gitt til de andre EUlandene. ARBEIDSLEDIGHET Paradoksalt nok til tross for krisefond og gjentatte erklæringer om samlet plan blir tallet på arbeidsløse i Europa stadig større. Ledige hender er dårlig samfunnsøkonomi og gjelden i eurosonen øker. Gjeldskrisen har ført til at arbeidsledigheten i Europa i dag er på ca. 11%. Drøyt 24 millioner i EU mangler jobb. I Spania er 24% uten arbeid. I aldersgruppen under 25 år er tallet hele 50%. Det betyr at av de unge voksne i Spania mangler annenhver jobb. Den økonomiske krisen på 1930-tallet resulterte i fattigdom, massearbeidsledighet og et rop om en sterk leder... SAMMENBRUDD PÅ VENT Den europeiske sentralbanken, ESB, har igjen sett seg nødt til å åpne hvelvet for europeiske banker, som har fått låne ubegrensede mengder euro, nesten gratis og i bakgrunnen høres lyden av rasktgående pengepresser. Med nytrykte monopol-penger i omløp er risikoen for at hus og hotell brenner overhengende: ESB har satt en frist på maks tre år 2015 for de nygitte lånenes tilbakebetaling. Det finnes knapt en analytiker som tror fristen er mulig å overholde, men det totale sammenbruddet er utsatt inntil videre. Flere av verdens ledende økonomiske eksperter har kastet inn håndkleet og gjør ikke lenger krav på å forstå hvordan verden er skrudd sammen og hvordan økonomien virker. Symptomatisk for verdensøkonomien er kanskje Norges sjefsanalytiker nr. 1, Kristoffer Stensruds svar på spørsmålet om han så noe lys i den økonomiske tunnelen: «Ja, det eneste positive er vel at verden Adolf Hitler ble hilst som en økonomisk og sosial befrier. ikke har gått under,» før han la til: «ennå.» Den engelske finansguruen Albert Edwards hadde bare ett ord, da han i et intervju med «Dagens Næringsliv» ble bedt om en analyse av framtiden: «Kaos.» Parallelt med at den internasjonale økonomien synker dypere og dypere ned i sitt alvorligste tilbakeslag etter krigen, trekkes det også til stadighet sammenligninger med den store krisen , de harde tredveårene, da skjøre demokratier raste overende som korthus, ideologier brøt sammen, og verden beveget seg mot den største krigen noensinne i Europa og Asia. Perspektivet er alt annet enn beroligende. I HISTORIENS BAKSPEIL I «de glade 20-årene» så en rekke nye oppdagelser verdens lys og amerikansk næringsliv blomstret som aldri før. Oppsvinget på børshandelen og da spesielt den i Wall Street som den førende var inne i en eksplosjonsartet vekst. Flere millioner amerikanere kastet seg inn i børseventyret. Alle skulle bli rike i en fart. «Vi her i Amerika har kommet med en endelig seier over fattigdommen nærmere enn noe annet land har klart,» forkynte president Hitler taler foran den tyske Reichstag. Michael Moore, en av USAs fremste opinionsskapere: «Gi oss en mann av folket, som kan gi oss troen tilbake og skape orden i vår verden av kaos.» Herbert Hoover som lovet det amerikanske folk å surfe på tidens høykonjunkturer inn i en ny og bedre verden. Det var før «den svarte torsdagen», 24. oktober 1929 og den påfølgende «svarte mandagen». Børskrakket utviklet seg til alle deler av det amerikanske samfunnet. Hele 20-årenes framgang gikk tapt på noen måneder og utviklingskurven pekte stadig nedover. Det som hendte i USA fikk ringvirkninger over hele verden. Virkningene av børskrakket skulle vise seg å bli enda lengre og mer dyptgående enn de virkningene verdenskrigen elleve år tidligere hadde etterlatt seg. Tyskland, som fremdeles slet med etterdønningene av Versaillesfreden, ble spesielt hardt rammet. Da USA, i et forsøk på å berge sitt eget skinn, trakk alle sine lån tilbake, ble verdenshandelen nesten halvert. Tysklands eksport ble redusert med nesten 70 %. Den ene banken etter den andre gikk fallitt og arbeidsledigheten steg til ufattelige dimensjoner. Man regner med at 17 millioner mennesker i Tyskland, i større eller mindre grad, levde på fattigkassen disse årene. Weimarrepublikkens menn sto maktesløse. Det tyske folket ropte etter et sterkt lederskap som kunne løfte folket ut av det rådende kaos og fikk sitt svar i Adolf Hitler. Da Hindenburg dør i 1934 treder Hitler inn i gjerningen som Tysklands president under ærestittelen «Der Führer». Makthierarkiet i det tredje riket fungerte med total underkastelse nedover og absolutt lydighet oppover. Propagandaministeriet ble Josef Göbbels departement med total dominans over radio, presse og litteratur. Forfattere som Albert Einstein, Thomas Mann og Orson Wells ble bannlyst og deres litteratur brent på bål som unasjonale, perverse og jødiske. Nasjonalismen grep inn i alle livets faser, og ble noe langt mer enn et politisk program. Den ble en religion, den religionen som skulle løfte det tyske folket ut av den økonomiske krisen og sikre deres lykke og velferd. DET FJERDE RIKET Hvorfor dette historiske tilbakeblikk? Faktum er at det ikke finnes noen person eller noe rike som i samme grad som Hitler og hans velde utgjør et slikt historisk forbilde for den antikrist og det antikristelige riket Bibelen taler om skal oppstå i endens tid det fjerde riket. Daniel 7,23 taler om «et fjerde dyr,» et fjerde rike, som skal sluke 4 5

4 Det ringer unektelig en profetisk bjelle, når filmskaperen Michael Moore, mannen bak Oscarbelønne de filmer som «Bowling for Colum bine» og «Farenheit 9/11» kaster seg inn i debatten om den finansielle si tuasjonen med følgende kraftsalve: «Gi oss en mann av folket som kan gi oss troen tilbake og skape orden i vår verden av kaos.» Michael Moore er, for ordens skyld, rangert som en av USAs fremste opinionsdannere, med en enorm påvirkningsflate. At en viss stabilitet vil gjenopprettes gjennom nye krisepakker og statlige innskudd er hevet over enhver tvil. Smellen vil derfor bli mangedoblet når også redningspersonalets egne brønner viser seg å gå tomme. Det er i det finansielle kaos at en men neskelighet i utforbakke vil gjøre Michael Moores rop til sitt og ver den vil få sin antikrist. Med matematisk presisjon tikker den profetiske klokken fram mot tidsaldrenes mest dramatiske og skjebnesvangre hendelser. Ingen krise- eller redningspakke vil kunne hindre profetordet fra å få sin opp fyllelse. Det er også her i tidens kompak te mørke at Himmelen vil gi sitt svar til det folk som venter Jesus til bake: «Men midt på natten lød der et rop: Se, brudgommen kommer! gå han i møte.» (Matt. 25,6) Menigheten det ventende folket ser utviklingen, og vet å tyde ti dens tegn: Det som skal reddes for evigheten, må reddes nå i dag er frelsens dag. n 6 Nr. 1 Årgang 20 hele jorden. Da Johannes Åpenba ring beskriver den totalitære sta tens oppkomst, taler den om et dyr som stiger opp av havet. Havet er et bilde på folkehavet. Slik som Hit ler ble løftet fram av massene som redningsmann og frelser for sin tid, vil antikristen bæres fram som svar på folkets ønske og krav om en red ningsmann ut av tidens kaos. Nazismens framvekst og Hitlers maktovertakelse hadde sin grobunn i en tid av lavkonjunkturer, depre sjon, økonomisk kaos og uro. Jeg vil gå så langt som å si at uten «black Thursday» og «black Monday» ville det tredje riket vært en umulighet. Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse Du holder nå i din hånd det første nummeret av bladet Pil grimen på 18 år. Pilgrimen var under 19 år ( ) et organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse, med tidsaktu elle og frelsesveiledende artikler. De to siste tiårene i Menigheten Pilgrimsfolket har i hovedsak bestått av en oppbyggingsfase av misjonsarbeidet i Romania og store økonomiske såvel som arbeidsmessige ressurser har blitt lagt ned i det arbeidet. Derfor har det stadige ønsket om å få gi ut Pilgrimen blitt lagt på is. Det er med stor glede som vi, etter mange forespørsler, igjen begynner å gi ut bladet. Vi ønsker å være en stemme for bibeltro, evangelisk forkyn nelse, og at Jesus Kristus gjennom bladet skal bli kjent, trodd og elsket. Forlaget Pilgrimen «Kirke- og vekkelseshistorie» av Jan Egil Hafsahl En rikt illustrert bok, som på en lettlest måte tar for seg de statlig støttede kirkenes historie parallelt med de forskjellige vekkelsesbevegelsene, fra den første menigheten og til idag. 165 sider, mykbind. Pris: 129,- + porto «Statsmakten og Guds rike» av Jan Egil Hafsahl Pilgrimen er også et skritt i tro. Vi sender og deler ut bladet gratis, og velger å basere hele den økonomiske delen på fri villige gaver. Dersom du ønsker å være med og bidra, er du velkommen til å sende en gave på bankgironummeret som er angitt nedenfor. Bli med og spre Pilgrimen! Du kan bestille noen ekstra ek semplarer, for å dele ut eller sende oss adressene til de du ønsker skal få del av budskapet. Boka går på dypet av statsmaktens historie og analyserer de lover som i dag er virksomme i vårt samfunn f.eks. ekteskapsloven, abortloven, bioteknologiloven og mange andre. 91 sider, mykbind. Pris: 79,- + porto Bestillingadresse: Forlaget Pilgrimen, Trondheimsvn. 71b, 2072 Dal Tlf: E-post: Gud velsigne deg! Redaksjonen Noen blader av Pilgrimen, fra perioden Ansvarlig utgiver: Jan Egil Hafsahl Utgis 4 ganger per år. Sendes gratis. Send navn og adresse til redaksjonen for å få ditt abonnement. Bankgiro: Adresse: Trondheimsvn. 71b, 2072 Dal Telefon: E-post: Hjemmeside: P I M L U G S R I I C M Navnet Jesus blekner aldri Menigheten Pilgrimsfolket synger sanger med et evig budskap. 16 sanger, Pris: 129,- + porto Pilgrimssanger Camilla Eliasson synger sanger om frelsen, evigheten og Guds menighet. 13 sanger, Pris: 129,- + porto I Herrens hender Liveinnspilte vekkelsessanger fra teltmøter på Youngstorget i Oslo. 22 sanger, Pris: 99,- + porto Bestillingsadresse: Pilgrim Music, Trondheimsvn. 71b, 2072 Dal Tlf: E-post: 7

5 Misjonen i Romania: En åpen dør for Sântoma, til venstre som det så ut ved menighetens første besøk i år 2000 og nedenfor et aktuellt bilde, etter ombygging, bygging av fortau, parkering, sanitæranlegg, uteplasser og mye annet. evangelium Camilla Eliasson forteller fra Pilgrimsfolkets arbeid i Romania Et innblikk i en arbeidsdag Romania, sommeren En utslitt lastebil stopper i den lille landsbyen Sântoma, ca. to mil utenfor Arad, helt vest i landet. Ned fra lasteplanet hopper en liten gjeng fra Norge utstyrt med spader, svarte sekker og solide sko. Det er første arbeidsdag i vår lille landsby, og det første som står på programmet er å renske hele tomten for søppel. Etter år av vanskjøtting er hele området forfalt, søppel flyter absolutt overalt og stanken av den er kvelende i varmen. Vi begynner så smått å plukke brask mellom husene, og landbyens innbyggere titter nysgjerrige ut gjennom sprukne vindusruter og dører som har falt av hengslene. De er nokså skeptiske til at noen nordmenn har kjøpt området de bor på. De har vanskelig for å tro at folk overhodet kan ha gode hensikter. Men barna synes det er artig at landsbyens monotoni er brutt av dette underlige påfunnet. Ingen har jo brydd seg med å bære søpla si lenger enn rett utenfor inngangsdørene de siste ti årene. Barna kommer bort til oss og spør om de skal hjelpe til. Snart er hele Sântomas barneflokk ivrig opptatt med å renske opp i landsbyen sin. De forsøker å prate med oss på et språk vi ikke forstår, men kroppsspråket er jo internasjonalt, og vi nikker igjenkjennende når en liten gutt graver i søpla og viser hva han mener om den, med store fakter, mens han holder seg for nesa. Den første lastebilen blir full av søppel etter et par timer. Det viser seg snart at vi graver i et regelrett søppelberg, og det ser ikke ut til at vi når bunnen med det første. Familien som bor næmest dette området kommer til slutt motstrebende ut av leiligheten sin. De blir stående og se litt skeptisk på oss først, men etter hvert tar én tak i en spade og en annen en sekk. Arbeidet går fortere ettersom flere av landsbybeboerne slutter seg til, og da kvelden kommer har vi kjørt bort ti lastebiler fulle til randen av stinkende søppel. Jeg unner meg en pause under et tre, og noen av barna setter seg sammen med meg. En av dem fisker fram en sigarett som blir tent og sendt rundt. Alle barna suger ettertenksomt på den etter tur. Den yngste er ikke mer en seks år. «Kan du ikke rumensk?» spør en av dem, og det er omtrent alt jeg forstår av språket. «Bare en sang,» svarer en rumensk venninne for meg, og så begynner vi å synge en sang vi har lært utenat: «Îţi mulţumesc pentru speranţa, ce-o am în aceasta viaţa...» «Takk for håpet jeg har i dette livet...» Ungene smiler litt og røyker videre. Håp. De har visst ikke hørt om det før. Den ringe begynnelsens dag gruppe til Romania den påfølgende sommeren for å lete etter et hus vi kunne kjøpe. Året før hadde vi vært på en ferietur til Romania og kjørt på kryss og tvers i det vakre landet. Men midt i den store naturopplevelsen hadde vi sjokkert blitt vitne til all den nød og elendighet som preget landet. «Vi hadde to valg. Enten å glemme alt vi hadde sett, eller gjøre noe med det...» Ved hvert lyskryss i byene hadde forkrøplede tiggere og gatebarn kommet bort til bilen vår og bedt om hjelp, og i alle landsbyene hadde vi kjørt forbi ghettolignende områder med fattige, lidende mennesker. Den åndelige nøden var like stor. Vi hadde møtt mennesker bundet på hender og føtter i ortodoksiens lenker, og kjørt forbi hundrevis av voldsomt store, utsmykkede menighetshus som sto i grusom kontrast til fattigdommen like ved. Nå følte vi at vi hadde to valg. Enten å glemme alt vi hadde sett, eller gjøre noe med det. På dette arbeidsmøtet tok vi beslutningen om å skaffe oss en liten base et eller annet sted i Romania for kanskje å bli til hjelp for noen. «Da takker vi Jesus før vi avslutter i kveld», sa menighetens forstander, Jan- Egil Hafsahl. Vi bøyde hodene for å be, og så falt Ånden slik at ingen forble urørt. Vi fikk prise Jesus i tungetale og lovsang, og ingen kunne ha bedt om et større tegn på at beslutningen var riktig. Det tok imidlertid et helt år før vi fant et hus som var egnet til vårt formål. Huset lå i et koselig strøk i Arad. Vi begynte så smått å gjøre oss kjent i byen, og ansatte en lærer for å lære oss språket. Det var en katolsk kvinne som het Monique Muntean, og hun lærte oss mye om både språket og kulturen i Romania. Monique var den første som ble frelst gjennom misjonsarbeidet i Arad, og hun var og er til en stor støtte. Det tok ikke lang tid før den første tiggeren kom til døren vår. Han tigget ikke om penger, men om arbeid. Det var en gammel, trett mann og vi gav ham litt lett hagearbeid. Etter endt arbeidsøkt satte vi oss ned for å spise sammen. Mannen var unseelig og virket litt beklemt over å sitte sammen med oss. Underlig, syntes vi, og visste ikke da at vi hadde vårt første møte med dette klasseskillet mellom mennesker som er så tydelig i Romania. Noen folkegrupper, som f.eks. sigøynere, omgås 16. mai 1999 falt Ånden over vår lille menighet. Vi hadde nettopp avsluttet et vanlig arbeidsmøte og blitt Første «aksjonen» i Sântoma. Nordmenn sammen med rumenere rydder søppel i landsbyen Sântoma. Alle er med! enige om å sende en liten 8 9

6 veldig lite med rumenere. Men mannen tødde opp litt etter hvert, takket for mat og penger og forsvant ut av livene våre. Der og da forstod vi hvor viktig jobb og muligheten til å klare seg selv er for fattige mennesker. Respekt og dig nitet er noe de lengter etter. Samtlige tiggere som kom til vår dør var dårlig kledd. Vi tenkte at dette var et område vi kunne hjelpe til med og startet med innsamling av klær i Norge. Givergleden i menighetens nærmiljø på Hadeland var stor, og i løpet av år 2000 kom den første klestransporten til Arad. Da hadde vi gått i anskaffelse av et lagerlokale, og gleden var stor da hyllene for første gang ble fylt til randen av brukte, men fullt brukbare klær fra Norge. Vi utforsket områdene rundt lagerbygningen vår i Arad, og fant ut at den lå veldig nær det største sigøynerkvarteret i byen. Som tidligere nevnt er sigøynerfolket i Romania en veldig utskjelt og mislikt folkegruppe slik som i mange andre land. Her levde de i et område som «Desperasjon er en sterk drivkraft. Kanskje hadde vi aldri møtt slik desperasjon før.» nelsen var mottagelsen vi fikk en sjokkerende opplevelse for oss. I verste fall endte besøkene våre i regelrett slåsskamp mellom innbyggerne og i beste fall med sterk mistroiskhet mot oss. De virket på sin side sjokkerte da vi faktisk kom tilbake med klær noen dager senere og fortsatte på rundene for å skrive opp navn og størrelser. Ingen takket for det de fikk, men spurte bare etter mer. Først reagerte vi negativt på dette, men etterhvert forstod vi bedre: desperasjon er en sterk drivkraft. Kanskje hadde vi aldri møtt slik desperasjon før. På våre mange turer inn og ut av byen ble vi oppmerksomme på noen falleferdige bygninger straks innenfor bygrensa. Det var landsbyen Ceala; og vi stoppet en dag for å spørre om de trengte hjelp med klær og sko. Der traff vi Maria, en varm kristen kvinne som ble vår kontaktperson og viste oss rundt i landsbyen sin. Da vi kom med kleslasset vårt sa Maria: «Vi er takknemlige for det dere gjør for oss, men det finnes noen som har større behov for hjelp.» Og så fortalte hun oss om lansbyen Sântoma. Sântoma Sântoma var en ruin. Boog sanitærforholdene var elendige. Drikkevannet var ubrukelig og innbyggerne syke. Fattige foreldre hadde ikke råd til å sende barna sine på skole i byen, og resultatet var en stor barneflokk i fare for å ende opp som analfabeter. Mange var arbeidsløse. Mange var sterkt alkoholiserte. Og på toppen av det hele var de truet med utkastelse. Et multinasjonalt firma ville kjøpe hus og tomt og jevne alt med jorden, bygge en fabrikk og utnytte alt fra gunstig beliggenhet til billig arbeidskraft. Sântomas skjebne ble lagt sterkt på menighetens hjerte, og Gud åpnet dører slik at vi fikk muligheten til å kjøpe landsbyen. Slik ble grunnlaget lagt for vår felles «søppelplukkingsdag» sammen med landsbybeboerne. Så fulgte noen krevende år. Det første vi måtte ta tak i var problemet med vannet. Sântoma hadde en brønn som skulle forsé ca. 250 mennesker og store mengder husdyr med vann. Var ikke kvaliteten god før, ble den ikke bedre av at en hund falt ned i brønnen, druknet og ble liggende på dypet. Mange av barna som drakk av vannet ble lagt inn på sykehuset med illrøde øyne etter forgiftning. Vi gravde dypt, og fant rent vann. Et hus ble satt opp over brønnen, en hydrofoil ble innkjøpt som pumpet vannet i rør og endelig ut i små vannstasjoner som vi satte opp rundt omkring i landsbyen. Så var det hustakene. De var flate og hullete, og en innbygger med galgenhumor fortalte oss: «Når det regner en dag ute, regner det tre dager inne!» Vinteren 2002 ble samtlige «Sakte men sikkert ble Sântoma et sted der menneskene kunne trives...» best kan beskrives som ghetto. Mange familier bodde trangt i dårlige hus med et elendig utemiljø preget av søppel og løshunder. Arbeidsløsheten var stor, analfabetismen likeså og sykdom florerte. I disse strøkene foretok vi vår første besøksrunde, utstyrt med penn og papir, for å forsøke å skrive opp hver enkelt families behov for hjelp. I begyntak tettet og bygget skrå. Vi rev gamle utedoer og skur og bygget nye sanitæranlegg og lagringsplasser. Husdyrene ble flyttet til jordene bortenfor bolighusene, og mellom leilighetene ble det drenert og støpt fortau slik at man kunne gå tørrskodd gjennom landsbyen, selv på en regnværsdag. Noen av de eldre rumenerne i landsbyen bidro med sin kunnskap om hagestell og plantet frodige trær som var med på å forandre inntrykket av landsbyen fra håpløshet til spirende håp. Beboerne tok opp igjen dyrkingen av kjøkkenhagene rundt omkring på jordene, og sakte men sikkert ble Sântoma et sted der menneskene kunne trives og kanskje se framover igjen. Vi bygget også en liten matbutikk, noe som var veldig kjærkomment, siden landsbyen ligger veldig avsides, og nærmeste matbutikk var to mil unna. All restaureringen, matbutikken og driften av landsbyen har også gitt noen arbeidsplasser til landsbyens egne folk. En periode hadde vi også skole og barnehage i Sântoma. «Det er ikke lett å preke for folk som er sultne.» Vi har alltid sett evangelisasjons- og misjonsarbeidet slik. Eller om du vil «en tro uten gjerninger er en død tro.» (Jakobs brev 2:17) Vi kunne ikke komme med de gode nyhetene om en kjærlighetsfull Gud uten samtidig å yte hva vi kunne for å forandre disse menneskenes håpløse materielle situasjon. Men nå var magene mettet og vi hadde vunnet mer tillit enn vi hadde våget å håpe på. En høstdag i 2003 hadde vi vårt første barnemøte i Sântoma. Responsen var en stor velsignelse. Salen vi hadde bygget i den ene enden av skolebygget ble fylt til randen, ikke bare med barn, men også nysgjerrige voksne. Så enkelt vi kunne, begynte vi å fortelle om Gud som skapte himmel og jord, om Bibelens helter og historier, om Jesus, vår Frelser død på korset og oppstått igjen for at vi skulle bli frelst, helt uten å måtte kjempe for det! Vi fortalte om Bibelens uendelige løfter om kjærlighet og trofasthet langt fra den teologi de var innprentet med i den rumensk-ortodokse kirken. Barna var Flere ganger om året pakkes trailere med klær og ting til Romania. I Romania sorteres og pakkes alt. Alle signerer på hva de har fått og at de har ikke betalt noe. Mange tusen familier er blitt hjulpet under de siste årene

7 I Adea kommer veldig mange på møtene, og de får høre budskapet om en Frelser som elsker dem. ivrig deltagende i møtene fra første stund, mens de voksne som forventet hørte budskapet og tenkte sitt. Men jeg har sjelden blitt så rørt som da barna den påfølgende våren kunne synge «Îţi multumesc pentru speranţa» («Jeg takker deg for håpet») og legge sin egen erfaring bak ordene og stråle mot Gud som hadde gitt dem håpet for framtiden, materielt og åndelig, tilbake. Innblikk i hverdag garske sigøynere, og det passer øvrigheten utmerket at de må dra fra landsbyen. Ungarske sigøynere, uansett om de er rumenske statsborgere eller ikke, står lavest på rangstigen i Romania. De er som regel analfabeter, arbeidsløse og snakker ikke rumensk så godt. Barna deres blir holdt borte fra rumenske barn i barnehager og skoler. De er uønsket. Adea de hvem de kunne vende seg til da ulykken rammet dem. Vi hadde arbeidet en stund med klesutdeling i Adea, og ble raskt kjent med familien Patkani. Med felles innsatser kunne vi bygge opp huset igjen, og familien ble værende i landsbyen. Şany, som før sin frelsesopplevelse hadde vært en beryktet, notorisk drukkenbolt, ble et levende vitnesbyrd for sine venner og naboer. Interessen «Legg merke til deres kall, Det er tidlig vinter 2008 i brødre,» skriver Paulus i 1. landsbyen Adea. En familie Korinterbrevet, kapittel 1. De vidåpne dørene står utenfor hjemmet «Ikke mange vise i kjødet sitt og gråter. Huset står i ble kalt, ikke mange mektige, En gammel misjonær brann. Brannfolkene gjør ikke mange høybår skrev en gang: «Misjo noen tafatte forsøk på å ne, men det som er dårlig nens byrde er ikke alle de slukke flammene, men det i verden det utvalgte Gud stengte dørene. Det er å er tydelig at det meste av seg for å gjøre de vise til se de vidåpne dørene og huset ikke står til å redde. skamme, og det som er vite at det ikke er noen Litt lenger borte i gaten, svakt i verden, det utvalgte som kan gå inn gjennom blant nysgjerrige naboer Gud seg for å gjøre det dem.» Slik er vår opple står lensmannen og borgermesteren sterke til skamme, og det velse av misjonen i Ro og ler så de som er lavt i verden og mania. Herren har satt rister. det som er ringaktet, det nesbyrd på Guds godhet, dørene vidåpne for oss, At et hus brenner på uvalgte Gud seg, det som og flere av de faste møtesbesøkende men arbeiderne er få. Vi landsbygda i Romania er ingenting er, for å gjøre til har nå be vil derfor oppmuntre til å en hverdagslig sak. Det intet det som er noe.» stemt seg for å gå dåpens be den bønnen Jesus lærte sørger de dårlige elektriske I Adea fantes det tusen vei denne sommeren. En sine disipler: anleggene og de farlige vis av slike som var ansett liten menighet har slått «Høsten er stor, men gassbeholderne i hvert som dårlige i verden. Gud rot i Sântoma. Vi har sådd arbeiderne få. Be derfor eneste hjem for. Et ødelagt begynte å kalle pă dem, og vannet i mange år, og høstens Herre at han vil hjem betyr enda en og kort tid før huset deres nå har Gud begynt å gi drive arbeidere ut til sin familie som står uten tak brant ned, grep Gud inn i vekst. høst!» (Matt. 9:37-38) over hodet, og som derfor familien Patkani og foreldreparet, Şany og Elvira, antagelig må flytte. Menneskene som gråter er un ble frelst. Derfor visste Jan Egil døper Regina i floden i Adea. Les mer om arbeidet og se bilder på for Guds ord vokste. Gud kalte og utvalgte. Etter en kort tid fikk menigheten mulighet til å kjøpe en tomt i Adea, og vi søkte om byggetillatelse for å reise et møteslokale der. Det ble mange runder i et tungrodd byrokrati, og mens vi ventet på de nødvendige papirene, gikk arbeidet med klesutdelingen framover i hele området. Den nye borgermesteren merket seg det, og langsomt ble hans innstilling forandret. Da møteslokalet endelig kunne åpnes satt han på første benk, side om side med Patkanis og halvparten av de øvrige landsbybeboerne. Det ble en stor åpning for evangeliet i Adea. Menneskene sto i kø en halvtime før møtet for å sikre seg plass. Sangen lød sterkt fra det lille huset og Guds ord traff hjertene. Det første året ble over femti mennesker døpt, og det ble snart klart at møteslokalet var for lite for å romme den voksende menigheten. Men tomten var stor og medhjelperne mange, og vi kunne snart reise et større lokale ved siden av det første. Arbeidet i skrivende stund Misjonsarbeidet i Romania er en velsignelse og en utfordring. Det har i løpet av de siste tretten årene vært mange nederlag og store seire. I dag arbeider vi hovedsakelig i en utstrekning på tyve mil fra Oradea i nord til Timisoara i sør. Vi møter stadig nye fattige som lever i prekær nød, men som vi får nåden til å hjelpe med klær, sko, husgeråd, møbler og annet som blir sendt i tonnevis fra Norge. Vi har nå plassert lageret vårt i Sântoma, og der jobber vi hver dag med sortering og pakking. En stor glede er at vi får hjelp til dette arbeidet fra vennene våre som bor på plassen. De som selv fikk hjelp er nå ivrige etter å hjelpe andre. Slik ser vi bokstavelig talt at det nytter at desperasjon over egen situasjon faktisk kan bli byttet ut med ønske om å hjelpe andre. I Sântoma samles vi til møter hver uke. Den første generasjonen barn har vokst opp, og vi gleder oss over å se at de nå sender sine barn til møtene. Fortsatt fylles landsbyen av glad barnesang hver fredag ettermiddag, lovsang og bibelundervisning søndag formiddag og bibellesing og bønn onsdag kveld. Evangeliet sås uke etter uke. Vi ventet lenge på at Gud skulle gi vekst i Sântoma. En kvinne der, Dorina Pop, gikk fra å være fiendtlig innstilt til oss til å Glade barn fra Adea hjelper til med å hente vann som skal brukes i en dåp. bli den mest trofaste møtesbesøkeren. Du kan lese et intervju med henne og hennes mann Ionel her i Pilgrimen. Dorina forstod til slutt Guds kjærlighet mot henne og lot seg døpe. Hele hennes familie er blitt til et levende vit «I Adea opplever vi en sterk vekkelse. Stadig flere lar seg døpe og menigheten vokser kontinuerlig..» I Adea opplever vi en sterk vekkelse. Stadig flere blir frelst og lar seg døpe, og menigheten vokser kontinuerlig. Vi har fått oppleve at også det nye lokalet er helt fylt opp av mennesker som søker Gud. Mange menneskers liv har blitt radikalt forvandlet, og vi har fått se helbredelser på nært hold. Allikevel er utfordringene store. Mange av våre venner lever langt under fattigdomsgrensen, og siden de fleste er analfabeter har de få eller ingen sjanser til å få seg jobb. Med sine økonomiske begrensninger klarer mange av dem ikke å løse hverdagslige utfordringer slik som mat- og ved-innkjøp, legebesøk og betaling av regninger. Små hverdagsligheter vokser raskt til uløselige problem. Hverdagen blir en ond spiral som stadig trekker dem nedover i elendigheten. En av våre hovedoppgaver i Adea er derfor å forsøke å trekke denne spiralen opp gjennom å hjelpe dem økonomisk, kjøre til lege og ordne papirer som sikrer dem en liten pensjon. Mange bor også i dårlig isolerte skur, og vi arbeider mye med å bygge bedre boliger og sørger for ved til vinteren. Til høsten håper vi å starte alfabetiseringsundervisning for voksne i Adea, for å lære dem å lese og skrive og gi dem muligheten til å finne arbeid.

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!»

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» Nr. 2 Årgang 20 Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» 1 & Menigheten Guds rike Tekst:

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning MAGASINET Misjonsblad Tema: India Utdanning Utvikling Utrustning LEDER 2 MAGASINET Innhold: Leder: 15 år i India... 2-5 Den lille familien... 6-7 Jesus vår modell... 8-11 I jungelens riket... 12 Medarbeider

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 6 juni 2010 Årgang 106

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 6 juni 2010 Årgang 106 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 6 juni 2010 Årgang 106 DFEF ønsker å ta dette med seksuelle krenkelser på alvor. Egne forskrifter for bevegelsen er på gang. LES MER SIDE 4-5 Misjonsarbeidet

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

Levende Ord-kollapsen

Levende Ord-kollapsen Levende Ord-kollapsen Metoderapport til SKUP 2012 Johanna Hundvin Almelid, Eivind Algrøy, Tore Hjalmar Sævik, Tarjei Gilje, Fred C. Gjestad Metoderapport «Levende Ord-kollapsen» 1. Medarbeidere: Johanna

Detaljer

Når vi skal sette i gang med noe nytt, er det vel ofte

Når vi skal sette i gang med noe nytt, er det vel ofte 2 Innhold S 2: Oddwin Solvoll På en ny måte S 3: Svein Jacobsen Lokalmenighetens rolle i misjonen S 4-5: Fred Håberg Dette burde alle forstandere få anledning til S 6-7: Bjørn Bjørnø Misjonsutfordringer

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 evegelse 2010 nr2 Stammefeiringen ble en fest! s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 Tema: Huskirker Pastord leder 2 Put it into practice Stammefeiringen 2010 er over, og jeg merker at Gud holder

Detaljer

PTV magasinet Den Profetiske Røst

PTV magasinet Den Profetiske Røst PTV magasinet Den Profetiske Røst nr.1/2013 15.årgang Brølende lam sender på kanal 10 fra august Året for Josefsalvelsen Brølene lam flytter til Oslo Kjære leser! Innhold: Et syn om Norge ved Vigdis E.

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Høyeste Mester Ching Hai en kort biografi... 7 Mysteriet med verden hinsides... 10 Et foredrag holdt av Høyeste Mester Ching Hai den 26. juni 1992,

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer