nr årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr. 4. 2006 22.12.2006 8. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2"

Transkript

1 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Overføring av ferie side 7 Kjøperens krav ved mangler side 8 Side 1 av 25

2 Leder av generalsekretær Thor A. Andersen Å jul med din glede.. Når dere leser dette er det kanskje blitt romjul allerede. Kanskje dere ikke får lest det før over nyttår heller. Uansett; så håper jeg dere får/har hatt en innholdsrik og hyggelig julefeiring og at dere benytter sjansen til å fylle opp batteriene og forberede dere på et nytt og spennende inkassoår. I de tre foregående NIFNYTT har jeg skrevet om de prosjekter og oppgaver som det har vært arbeidet med i Men, hva med bransjen sånn ellers? De aller fleste inkassobyråene har klart å omstille seg etter nedsettelsen av maksimalsatsene for utenrettslige inndrivingskostnader i Men, det viser seg at det fortsatt er noen der ute som ikke klarer å drive med positivt driftsresultat. Noen er også i ferd med å tape egenkapitalen. Dette er kanskje naturlig i en bransje hvor det etter hvert har blitt ganske tøff konkurranse om oppdragsgiverne. Noen har også valgt å legge ned eller selge virksomheten i løpet av denne perioden. Det har derfor vært interessant å følge med på nyetableringene i bransjen. Nye, spennende konsept er startet og vi har blitt introdusert for nye, spennende mennesker som vil satse på vår bransje. Jeg tror også jeg har ordene i behold når jeg påstår at vår bransje har vært innovativ, kreativ og dyktig på å videreutvikle det gode gamle inkassokonseptet. Byråene tilbyr nå så mye mer. 1. januar 2007 forventer jeg at Inkassosatsen økes til kr. 560,-. Satsene i Inkassoforskriftens kapitel 2 blir nok som før. I den sammenheng håper jeg at foreningens medlemmer ikke tar helt av når de nå konkurrerer om store porteføljer. Kick Back Provision og lignende konkurranseelementer må dere sørge for ligger innenfor reglene om God Inkassoskikk. Foreningens medlemmer er kjent for kvalitet og soliditet. La oss fortsette med det. Så må jeg få takke for den utrolig positive tilbakemeldingen jeg har fått i både Questbacken og på høstens budsjettmøte. Det varmer en generalsekretærs hjerte. Det er nemlig ikke så lett, til enhver tid å dokumentere eller informere om det arbeid som utføres. De rene saksbaserte oppgavene er greie nok. Da produseres det dokumenter og notater og man får svar eller respons tilbake på det som gjøres. Og jeg fyller innboksen deres med eposter. Side 2 av 25

3 Med nettverksarbeidet er det ganske annerledes. Kontakten med det offentlige, dialogen med gamle medlemmer, nye medlemmer og potensielle medlemmer er ikke like lett dokumentert. Her benyttes mange ulike kommunikasjonsformer. Ikke alle lar seg beskrive. Selv om jeg alltid tror og håper at resultatene snakker for seg selv så kan jeg ikke alltid være like sikker på at medlemmene ser det. Økende medlemstall og nye kontaktpersoner i det offentlige bekrefter nok noe av det som skjer, men ikke alt. Så avrunder jeg mitt lille hjørne med å takke for tilliten og ønske dere alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År! Dere vet hvor dere finner meg. Vil du ha inn en kunngjøring, noe du vil dele med andre, en annonse eller annet i NIFnytt? Ta kontakt med oss pr. telefon , eller send oss en e-post: Side 3 av 25

4 Innholdsfortegnelse: Leder side 2 Møtekalender side 4 Kurskalender side 4 Formannen s hjørne side 5 HSH Overføring av ferie..side 7 Kjøperens krav ved mangler..side 8 ErgoGroup s spalte. side 17 Lindorff Decision s side...side 20 EDB Business Partner AS Informer..side 21...Julenissen og den gode hjelperen side 22 Møtekalender 2007 Inkassoklagenemnda Styremøte Lovutvalget Generalforsamling/ bransjetreff Styremøte Lovutvalget Styremøte 08. januar 01. feberuar 20. februar mars 12. april 23. mai 13. juni Kurskalender 2007 Kurs III Kurs I Kurs II Kurs III 31. januar april juni 27. september Påfyllingskurs - Namsmannen gjennomføres våren 2007 kommer nærmere tilbake til datoer Side 4 av 25

5 Formannen av Baard Sig. Bratsberg KrediNor AS En hektisk juletid har formodentlig inntatt de fleste hva ville egentlig jul vært uten den. Desember er også innspurten på året med de gjøremål det fører med seg. For NIF har 2006 vært et stabilt år. Medlemsundersøkelsen viste at medlemmene er fornøyd med det arbeid som utføres av foreningen, og svært fornøyd med de som er ansatt og driver foreningsvirksomheten til daglig. Svarene på de mer strategiske spørsmålene om veivalg var mer spredt ut over skalaen og ga ikke noe entydig svar. Det medfører at vi må ta en grundigere diskusjon på noen felt. Den gebyrdiskusjon som i fjor var øverst på vår agenda mot det offentlige fikk nytt liv med ny regjering og har når dette skrives blitt vedtatt. For 2007 har styret pekt ut fire områder som vi ønsker det skal settes betydelig fokus på. For det første krever hele SIAN prosjektet betydelig oppfølging. Vi, og økonomien i samfunnet for øvrig, er helt avhengig av at det eksisterer et effektivt system for innfordring. Det faktum, at en så viktig brikke som namsmannssystemet nå sliter, er alvorlig. Særlig fordi den flaskehalsen som nå har oppstått påvirker så vel forliksklager som tvangsforretninger, forhold som tidligere var delt i to separate enheter. For det andre er det EU baserte Tjenestedirektivet i ferd med å bli ferdig. Hvilke konsekvenser det får for bransjen er ikke avklart. Norge har i liten grad deltatt i diskusjonen. For en velfungerende bransje, og med en lovgivning som har en detaljgrad få andre land har, er det viktig å bringe på det rene i hvilken utstrekning utenlandske aktører vil bli bundet av det samme regelverk som oss eller ikke. For det tredje føler styret det er viktig å bringe klarhet i ansvarsforholdet mellom alle de bevillinger som har blitt opprettet for bransjen de senere år. Inkassolovens Side 5 av 25

6 ansvarsdeling er i seg selv uklar, selv ihuga fagpersoner har problemer med å holde rollene fra hverandre. I tillegg er inkassolovens ansvarsdeling forskjellig fra den selskapsrettslige hvor alle som etter denne lovgivningen har det formelle ansvaret nå blir egnethetsvurdert. Dette medfører at ingen i dag har noe godt svar på hvor foretaksbevillingen starter og slutter, hvor faktisk leder har eneansvaret og hva som blir inkassobevillingshavers rolle opp i alt dette. Av hensyn til alle de som innehar disse posisjonene vil styret søke å fremskaffe retningslinjer i samarbeid med Departementet og Kredittilsynet. Avslutningsvis har styret tilrettelagt en opplysningskampanje, beregnet på ungdom i videregående skole, om inkasso og betalingsproblemer. Denne vil bli presentert for medlemmene på vårparten i håp om at alle i sitt nærmiljø vil ta seg tid til å gi skolene i området et tilbud om informasjon om det å bli økonomisk voksen. På vegne av styret vil jeg ønske alle medlemmene og ansatte i foreningen en riktig god jul og oversender de beste ønsker for det nye året. Baard Sig. Bratsberg Side 6 av 25

7 Overføring av ferie Året nærmer seg slutten og enkelte arbeidstakere har kanskje ikke fått avviklet ferien sin. Det kan da være ønske om å overføre ferie til neste år. Hvilke rettigheter har arbeidstaker til det? Ferieoverføring ved avtale Ferieloven pålegger arbeidsgiver å sørge for at arbeidstaker får ferietid og feriepenger i ferieåret. Derfor er det begrensninger i muligheten til å overføre ferie. Etter ferieloven 7 (3) kan arbeidsgiver og arbeidstaker likevel inngå en avtale om å overføre inntil 12 virkedager (2 uker) ferie til neste år. Overføring av ferie etter feieloven 7 (3) er ingen rett arbeidstaker har. Arbeidsgiver kan nekte overføring og pålegge arbeidstaker å ta ut full ferie i inneværende år. I de tilfeller hvor partene blir enige om å overføre ferie, må dette avtales skriftlig. overført ferie kan ikke samles opp i flere år, men skal avvikles neste ferieår. Bakgrunnen for denne regelen er at arbeidstaker skal sikres ferietid. Avtalen som inngåes mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, er en individuell avtale som er gjeldende kun mellom partene. Dersom arbeidstaker bytter arbeidsgiver, vil ikke avtalen kunne påberopes. Ferieloven har lovfestet 25 virkedager ferie (4 uker og 1 dag). I dag har mange arbeidstakere gjennom tariffavtale eller arbeidsavtale 5 ukers ferie. De ekstra feriedagene kan avtales overført til påfølgende ferieår. Disse dagene kommer da i tillegg til de 12 virkedagene (2 ukene) som følger av ferieloven 7. Ferieoverføring ved sykdom Ved arbeidstakers sykdom er regelen om ferieoverføring en annen. Her har arbeidstaker en rettighet. Har arbeidstaker vært syk i løpet av ferieåret og derfor ikke har kunnet avvikle ferie, kan han kreve ferie overført. Ferieloven 9 fastslår at det kan kreves overført inntil 12 virkedager (2 uker) ferie. Arbeidstaker må fremsette kravet innen ferieårets utløp. Krav på overføring av ferie med inntil 12 virkedager (2 uker) ved sykdom utelukker ikke at det kan avtales annen overføring av ferie. Dette kan være aktuelt hvor arbeidstaker blir syk før hovedferie er avviklet, og er sykemeldt ut året. Arbeidstaker kan da til sammen overføre 4 uker ferie til neste ferieår. Feriepengeutbetaling ved overføring av ferie Ferielovens hovedregel er at feriepenger skal utbetales når ferie taes. Ved overføring av ferie skal tilsvarende del av feriepengene overføres til neste år. De overførte feriepengene utbetales når overført ferie avvikles. Mange bedrifter velger å utbetale Side 7 av 25

8 feriepenger samlet i juni måned og lønn de andre 11 månedene i året. Hvis arbeidstaker blir syk etter juni måned, vil overføring av feriepenger til påfølgende ferieår ikke være mulig. Arbeidstaker vil da motta vanlig lønn i perioden hvor overført ferie avvikles. I de tilfeller hvor arbeidstaker har til gode ferie, men verken har krevd ferie overført eller inngått avtale om overføring, vil ferien falle bort. Arbeidstaker har da krav på å få utbetalt de feriepengene han har til gode. Dersom bedriften har betalt ut feriepenger samlet i juni, vil arbeidstakeren ha krav på lønn. Tilgodhavende skal utbetales første lønningsdag i nytt ferieår. Kontaktperson: Advokat i arbeidsgiveravdelingen i HSH, Guri Magneshaugen. Telefon Kjøperens krav ved mangler av advokat Øystein E. Krabberød Kreditorforeningen Sør Hvilke rettigheter har forbrukeren når det oppstår en mangel på en gjenstand? 1. Innledning. I Kreditorforeningen Informerer nr. 3/2002 skrev jeg en artikkel om den nye forbrukerkjøpsloven. Denne loven ble vedtatt den 10. juni 2002 og trådte allerede i kraft få dager senere den 1. juli 2002 med virkning for forbrukerkjøp gjort etter denne datoen. 2. Lovens hovedinnhold. Loven kom i stand etter mange års lovforberedelse helt i fra begynnelsen av 1990-tallet. Advokat Øystein E. Krabberød Hovedelementene i forbrukerkjøpsloven er som følger: Ved mangler vil kjøperen som hovedregel har rett til å velge mellom retting eller omlevering. Dersom selgeren ikke gjennomfører dette i samsvar med loven kan kjøperen i stedet kreve et prisavslag eller hevning. Loven gir videre en ny mulighet til mer skjønnsmessig beregning av prisavslaget dersom særlige grunner taler for dette. Side 8 av 25

9 Videre utvides i noen grad kjøpers rett til hevning som følge av mangler. Reglen om selgers erstatningsplikt som følge av mangler forenkles. Reglene for kjøperens rett til avbestilling utvides noe. For selgerens del er det også blitt noe forenkling med hensyn til kontraktsbrudd fra kjøperens side. I denne artikkelen skal jeg imidlertid se særskilt på problemene knyttet til når den kjøpte gjenstand lider av en mangel og det blir spørsmål om forbrukeren kan kreve ny gjenstand (omlevering)eller vedkommende må avfinne seg med at gjenstanden blir reparert. Loven har nå virket i noen få år, og vi har via rettspraksis fått noe mer avklaring av hva selgeren og forbrukeren må forholde seg til. I lovens 29 heter det derfor som følger: 29. Retting og omlevering (avhjelp) Forbrukeren kan velge mellom å kreve at selgeren sørger for retting av mangelen eller leverer tilsvarende ting (omlevering). Dette gjelder ikke hvis gjennomføring av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Ved avgjørelsen av om kostnadene er urimelige etter første ledd annet punktum, skal det særlig legges vekt på verdien av en mangelfri ting, mangelens betydning og om andre beføyelser kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for forbrukeren. Videre heter det i 30, 1. ledd følgende: 30. Gjennomføring av avhjelp Avhjelp skal skje uten kostnad og uten vesentlig ulempe for forbrukeren innen rimelig tid og uten risiko for at forbrukeren ikke får dekket sine utlegg av selgeren. Dette regelsettet tilsier således at forbrukeren kan velge mellom å kreve at selgeren foretar retting av mangelen, eller kreve å få omlevering. Dog er det den reservasjon at det ikke for selgeren må være umulig å gjennomføre omlevering, noe som f.eks. kan være tilfelle dersom det er tale om salg av en gjenstand som er unik, dvs. som det er kun ett eller svært få eksemplarer av. Videre er det den reservasjon at omlevering ikke må volde selgeren urimelige kostnader. Side 9 av 25

10 3. Støvlett-dommen. Hva som ligger i begrepet urimelig kostnad er svært vanskelig å definere på helt generelt grunnlag. Dette må derfor vurderes fra sak til sak, avhengig av hva slags gjenstand det er tale om og både selgerens og forbrukerens stilling, jfr. det som bl.a. er nevnt i 2. ledd av 29. Høyesterett har tidligere i år behandlet en prinsippsak, som langt på vei gir oss en veiledning i hvor den antatt grense for hva som er urimelig kostnad vil være. Saksforholdet var at en dame på Hamar kjøpte et par støvletter i en skoforretning. Støvlettene kostet kr Seks uker senere falt helen av på den ene støvletten og hun reklamerte overfor forretningen og krevde å få et par nye støvletter. Forretningen var ikke villig til å gi kunden nye støvletter, men tilbød i stedet å få støvletten reparert. En reparasjon av støvletten ville koste forretningen kr Til sammenligning var forretningens innkjøpspris for et par nye støvletter kr Damen brakte saken inn for Forbrukertvistutvalget, som traff vedtak om at skoforretningen måtte foreta omlevering. Skoforretningen aksepterte imidlertid ikke avgjørelsen fra Forbrukertvistutvalget og tok ut stevning ved Hedmark tingrett. Sakens prinsipielle karakter gjorde at Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon trådte inn som hjelpeintervenient for skoforretningen, mens Forbrukerrådet trådte inn i saken ved siden av kjøperen. Hjelpeintervensjon betyr at de to organisasjonene trådte inn i tvisten på lik linje, og til støtte for, henholdsvis skoforretningen og forbrukeren. Forbrukeren tapte i tingretten, men vant i lagmannsretten. På grunn av sakens prinsipielle karakter gav Høyesterett tillatelse til at saken kunne behandles der, selv om det var tale om svært små beløp. 4. Partenes hovedsynspunkter. I saken sto man overfor vurderingen av rettingskostnadene på ca. kr. 65 og kostnadene til et nytt støvlettpar på ca. kr I denne forbindelse skal vi også merke oss at regelen i 29, 1. ledd ikke inneholder noe krav om at mangelen skal være vesentlig. Samtidig var denne regelen ment å Side 10 av 25

11 skulle styrke forbrukerkjøperens rettigheter sammenlignet med den rettstilstand som var før den nye forbrukerkjøpsloven. Det var videre klart at partene var enig om at støvlettene hadde en mangel, og at kjøperen valgte omlevering, og at dette var fullt mulig for skoforretningen. Videre var det på det rene at retting i dette tilfelle ikke ville forringe støvletten verken funksjonelt eller estetisk. Helen ville bli skrudd fast til støvletten, og hvor denne sannsynligvis ville være sterkere enn en ny. Det var videre på det rene at en retting av mangelen i dette tilfelle kunne skje innenfor de rammer som er nevnt i 30, og dermed altså uten vesentlig ulempe for kjøperen. Den eneste utlempen som ville være for kjøperen var at denne måtte komme en gang til til forretningen for å avhente den reparerte støvletten. Dermed sto man overfor en klar prinsipiell sak vedr. vurdering av hva som lå i urimelige kostnader. Selgeren gjorde gjeldene at kostnadene ved henholdvis omlevering og retting skulle sammenliknes. Således ble det hevdet at kostnadene med omlevering ville være urimelige dersom de er flere ganger høyere enn hva det koster å rette. I så måte hevdet skoforretningen at dette måtte gjelde selv der beløpene i seg selv er lave, noe de var i denne saken. Kjøperen på sin side gjorde gjeldende at den beløpsmessige forskjellen mellom de to utgiftene må være avgjørende, og at en differanse på noen få hundre kroner ikke kunne oppfylle lovens urimelighetskrav. Høyesterett fant at spørsmålet var svært vanskelig, og at man ikke fant nok veiledning i selve ordlyden i 29. Høyesterett foretok derfor en inngående vurdering av problematikken hensett til lovens forarbeider, og ikke minst EU s forbrukerkjøpsdirektiv Direktiv 1999/44EF. I direktivet heter det bl.a. følgende: En beføyelse er uforholdmessige dersom denne ville påføre selgeren kostnader som er urimelige i forhold til kostnadene ved en annen beføyelse. For at kostnadene skal anses som urimelige, må de være vesentlig høyere enn kostnadene ved den andre beføyelsen. Direktivet bruker således begrepet uforholdsmessig, og peker på forholdet mellom kostnadene med henholdsvis omlevering og retting. Side 11 av 25

12 Høyesterett sier bl.a. dette: Dette skulle således tale klart i retning av en forholdsmessighetsvurdering, og ikke en vurdering av de nominelle merkostnadene ved valg av den ene fremgangsmåten fremfor den andre. Det er her likevel grunn til å fremheve at direktivet bare gir uttrykk for minimumsrettigheter, som ikke er til hinder for at den nasjonale lovgivningen gir forbrukeren et sterkere vern. Høyesteretts foretar deretter en inngående vurdering av miljøkonsekvensene av slike saker. Dette er kanskje et uventet moment, men justiskomiteens flertall hadde en del klare synspunkter i forbindelse med behandlingen av lovforslaget i Stortinget. Således ble det fra komiteens flertall uttrykt bekymring for at det sterke vernet for forbrukeren på flere områder skulle bidra til at det oppstår et miljøproblem. I denne forbindelse ble særskilt nevnt f.eks. skroting av hvite- og brunevarer. En bestemmelse som således gav kjøperen rett til å kreve nye varer kunne være med på å styrke bruk og kast - mentaliteten i samfunnet. Komiteeflertallet uttalte bl.a. om dette: det er viktig å ta hensyn til miljøkonsekvensene av lovforslaget. Dersom selger har mulighet til å rette ved første gangs reklamasjon, kan dette være med på å redusere antall varer som skrotes/ødelegges unødvendig. Det må være et mål at flest mulig gjenstander kan repareres, slik at de kan nyttes lenger. Flertallet mener man bør legge særlig vekt på hensynet til en miljøvennlig praktisering av forbrukerkjøpsloven. Dette synet fra stortingsflertallet medførte at det ble foretatt en liten endring i ordlyden til 29,2. ledd hvor man føyde til ordet særlig. Dette medførte således at man ved vurderingen av urimelige kostnader kunne legge vekt også på andre forhold enn de som særskilt ble uttrykt i lovbestemmelsen. I denne forbindelse er Høyesterett også innom en vurdering av hvor stort reparasjonsproblemet av sko er i Norge. I så måte antok Høyesterett at det selges årlig i Norge ca. 20 millioner par fottøy. I henhold til foreliggende opplysninger tyder det på at det foreligger reklamasjoner fra kunder som gis helt eller delvis medhold, ved ca. 1,5% av salgene, noe som skulle tilsi et samlet årlig antall reklamasjoner på ca Således vil det for den enkelte forretning være et ikke uvesentlig omfang av reklamasjoner hvert eneste år. I den foreliggende saken med merkostnad for forretningen på ca. kr. 400 kan dette vanskelig i seg selv karakteriseres som en urimelig kostnad. Dog, dersom man ser alle reparasjoner for hver forretning pr. år, vil det kunne være en viss økonomisk belastning for selgeren om adgangen til omlevering skulle være vid. Side 12 av 25

13 Førstvoterende av dommerne i Høyesterett konkluderer derfor som følger: Selv om belastningene for miljøet nok vil variere, alt avhengig av de egenskaper produktet har, kan det ut fra en bredere samfunnsøkonomisk betraktning være grunn til å reagere mot at forbrukerkjøpsloven anvendes slik at den fører til en slik manglende bruk av tilgjengelige ressurser. For Høyesterett reiste det seg imidlertid en ny problemstilling, nemlig om en slik hensyntagen til miljøfaktorer ville være i strid med bestemmelsene i EU s forbukerkjøpsdirektiv. Således har professor Viggo Hagstrøm i sin bok om Kjøpsrett gitt uttrykk for at EU s direktiv isolert sett ikke gir adgang til å tilgodese de miljøhensyn som stortingsflertallet ville ivareta. Dog gir Viggo Hagstrøm i sin bok til kjenne følgende oppsummering når det gjelder denne problematikken: Samtidig er formuleringen i forbrukerkjøpsdirektivet såpass åpen at det er vanskelig å se at den kan stenge for retting når det er en reell fare for at selgeren ellers må skrote tingen. For rimelig gjenstander som faller betydelig i pris etter kort tids bruk, må det således antas at kjøpers omleveringskrav er uforholdsmessig i direktivets forstand, og at et krav om omlevering kan volde selgeren urimelige kostnader, jfr. 29 første ledd. Forutsetningen er at selgeren har mulighet for å rette mangelen ved første gangs reklamasjon, noe han normalt vil ha ved ordinære mangler. Ved disse kjøp må selgers rettetilbud dermed antagelig avskjære kjøpers omleveringskrav. Høyesterett sluttet seg til denne uttalelsen fra professor Hagstrøm og konkluderer slik: Jeg er enig i det som her uttales, og er kommet til at kjøperen i vår sak ikke kan gjøre krav på omlevering. Når vi således taler om Høyesteretts konklusjon medfører denne således at man anser at selv kr. 400 i forskjell mellom retting og omlevering er en urimelig kostnad. Resultatet var nok for de fleste noe overraskende, og hvor Høyesterett nok foretok en snevrere tolkning av forbrukerens rettigheter enn det man skulle trodd på forhånd. I denne forbindelse skal derfor også nevnes at det var et flertall i Høyesterett på 3 dommere, som stemte for denne konklusjonen, mens to dommere dissentere, og gav uttrykk for at en så liten forskjell som kr. 400 ikke kan anses som en urimelig kostnad. I så måte var derfor mindretallet mer opptatt av selve beløpets størrelse, og at dette var beskjedent, enn å se hen til at kostnaden med et par nye støvletter var 7ganger høyere enn reparasjonskostnaden. Side 13 av 25

14 5. Konsekvenser av dommen. Som jeg nevnte innledningsvis ble begge parter i denne saken støttet av hjelpeintervenienter som var svært opptatt av å få foretatt en prinsipiell avklaring i saken. Normalt avgjør Høyesterett kun den enkelte sak. Partene i den foreliggende tvist anmodet imidlertid Høyesterett ved sin avgjørelse å gi uttrykk for litt mer generelle retningslinjer som i praksis kunne anvendes i lignende tvister hvor det var tale om kjøp av rimelige, masseproduserte forbruksvarer, og hvor fullgod reparasjon kan skje uten nevneverdig ulempe for kjøperen. Høyesterett fulgte partenes anmodning og sa noe mer generelt om hvor grensen antas å gå i slike situasjoner. Førstvoterende dommer føyde derfor til følgende i dommeren: Når loven oppstiller som vilkår at selgeren påføres urimelige kostnader, ligger det i dette et krav om at omleveringskostnadene må være vesentlig høyere enn reparasjonskostnadene. I dette tilfelle er det som nevnt tale om et forhold på 7 til 1, eller enda litt mer hvis man trekker ut merverdiavgiften fra reparasjonsbeløpet. Jeg antar at kravet til vesentlighet bør være oppfylt allerede der forskjellen er atskillig mindre, og ned mot det forhold 2 til 1 eller 3 til 1 som den ankende part har antydet. Høyesteretts flertall går således svært langt i å pålegge forbrukeren å akseptere en reparasjon i stedet for å få omlevert. Vi skal imidlertid merke oss at dette fordrer at det kan foretas en enkel og rask reparasjon, som medfører at gjenstanden vil være minst like god som en ny gjenstand, og hvor gjenstanden således både fysisk, men også estetisk, vil bli fullgod via reparasjonen. Som konsekvens av det øvrige standspunktet i hovedtvisten var Høyesteretts mindretall uenig i denne vurderingen, jfr. det ovenstående sitat fra førstvoterende dommer. Jeg ville tro at de færreste advokater, som har vært borte i problemstillinger knyttet til forbrukerkjøpsloven, hadde forventet et slikt resultat som Høyesterett kom til, enda mindre en tilleggsuttalelse hvor man i så vesentlig grad senker det forholdsmessige nivå, hvor man konkluderer med at en urimelige kostnad påføres selgeren ved en omlevering. Inntil videre kommer imidlertid dommen til å være retningsgivende for den praksis som kommer til å bli fulgt i handelsstanden. På grunn av dissensen i Høyesterett vil det imidlertid i fremtiden kunne være åpning for en ny sak omkring temaet. Side 14 av 25

15 Dette vil imidlertid være avhengig av at de store organisasjonene fortsatt vil være opptatt av spørsmålet fordi ingen privatpersoner vil ta den betydelige belastningen som er forbundet med å bringe slike prinsippsaker, med en minimal økonomisk betydning, inn for et kostbart rettsapparat. Videre vil det i fremtiden være spørsmål om sammensetningen av dommerne i Høyesterett, og om de tre dommerne som til enhver tid besitter plassene i Høyesteretts kjæremålsutvalg, og som avgjør om den enkelte sak bringes inn til full ankebehandling for Høyesterett, i fremtiden vil ha et syn som divergerer fra flertallets syn i den foreliggende saken. For de av leserne som ønsker å lese dommen i full tekst foreligger denne i Rettstidene 2006 side 179. Høyesteretts saks nr: HR A. Side 15 av 25

16 Side 16 av 25

17 ErgoGroups s spalte av Ole Petter, Marit, Egil og Jarle Nettstedet er ErgoGroups markedsplass på web for salg av innholdstjenester til profesjonelle informasjonsbrukere i private- og offentlige virksomheter. Her kan kundene søke frem informasjon fra en rekke offentlige- og private registre. infotorgpro er en av markedets ledende tjenester med informasjon om personer, foretak, eiendommer og motorvogner. Eksempel på kundegrupper som benytter infotorgpro er bank, forsikring, inkasso og kommuner. ErgoGroups NIF kundeteam Ta kontakt med personene nedenfor dersom det er noe du lurer på vedrørende ErgoGroups informasjonstjenester. Fagområde Navn Tlf. adr. Tjenesteutvikling, generelt Tjenesteutvikling Marit Holsæter Account Manager Jarle Sortland Produktsjef Ole Petter Paulsrud Eiendomsverdi AS overvåker utviklingen i det norske boligmarkedet Eiendomsverdi leverer tjenester til aktører som har arbeidsprosesser og risiko knyttet til verdiutvikling på, og verdifastsetting av boligeiendom. Tjenesten tilgjengeliggjør informasjon, i form av analyse og rapporter om det lokale boligmarkedet, eller i form av verdiestimater på gitt boligeiendommer. For beslutning om det er hensiktsmessig å ta utlegg i bolig i forbindelse med inndriving av fordringer, vil verktøyet Eiendomsverdi være til stor hjelp for kartlegging av verdi på bolig. Side 17 av 25

18 Tjenesten finnes i portalen infotorgpro og det koster ingen ting å få tilgang til tjenesten. Det er egne priser for estimatene og rapportene. Ta kontakt med oss for tilbud og tilgang til tjenesten. Borettsregisteret Informasjon om borettsandeler blir en del av Eiendomsregisteret. Lov om burettslag (brl.) av 6. juni 2003 kapittel 6, trådte i kraft 1. juli Stortinget har vedtatt at andeler i borettslag skal registreres i Grunnboken. Disse får dermed samme rettsvern som fast eiendom i alle år har hatt. Det er opprettet en egen registerordning i Grunnboken under Statens kartverk. Registreringen av borettslagsandeler i Grunnboken gjøres i Ullensvang i Hardanger, hvor Statens kartverk har opprettet et kundesenter for tinglysingen. Informasjon om Borettsandeler (som bla. Tidligere fantes i OBOS rettsregister) vil nå kunne kjøpes direkte fra Eiendomsregisteret. Vi vil tilrettelegg for produktet Ubekreftet utskrift på infotorgpro før jul. Flere produkter vil bli tilgjengelig fra Eiendomsregisteret ut på nyåret. Disse vil vi selvfølgelig også tilgjengeliggjøre i infotorgpro. infotorgperson utvides med nummeropplysning Tjenesten infotorgperson er nå utvidet med nummeropplysninger fra Opplysningen1881. Du vil finne opplysninger om adresse og mobil- /fasttelefonnummer fra denne kilden. Dette presenteres i treffbildet sammen med de andre opplysningene i registeret. Det vil også bli generert historikk på nummeropplysning etter hvert som det mottas løpende oppdateringer fra Opplysningen1881. Nummeropplysning er tilgjengelig både i vanlige online online oppslag via infotorgpro og via vask/overvåking. Det koster ikke noe ekstra å få tilgang til infotorgperson på din brukerident for infotorgpro. Bruk av infotorgperson i ABC Kredittstyring AS ABC Kredittstyring AS har tatt i bruk infotorgperson og har følgende erfaring med bruk av denne tjenesten: Side 18 av 25

19 Vi har testet ErgoGroups tjeneste infotorgperson i tre uker på en del returpost samt noen saker der det ikke er har blitt meldt adresseendring til Folkeregisteret. Resultatene viser en 70% økning av nye adresser. Vi er meget godt fornøyd med tjenesten, og har derfor bestemt oss for å abonnere på denne. ErgoGroups lille forundringshjørne Visste du at tjenesten Eiendomsverdi kan gi deg estimert markedsverdi på eiendommer i Norge. det er mulig å få tilsendt nytt passord til infotorgpro pr mail. infotorgperson også gir det nummeropplysning fra Opplysningen1881. God Jul! Vi ønsker dere alle en fin førjulstid og en fredelig julefeiring! Med vennlig hilsen Ole Petter, Marit, Egil, Jarle, Nina og alle andre i ErgoGroup Side 19 av 25

20 Lindorff Decision ønsker God Jul Side 20 av 25

21 Side 21 av 25

22 ...avslutningsvis en liten julehistorie Julenissen og den gode hjelperen På en stubbe langt inne i Nissenes Skog, sitter en julenisse og gnir seg i øynene, som er fulle av tårer. Ikke en lyd høres i skogen, bortsett fra snufsingen hans. - Det er vanskelig å være julenisse, tenkte han trist. Men julenissen er klar over at dette ikke er så lett å forstå for barna. - Ingen vil ha meg på besøk. Vitsen med det å være julenisse er nesten blitt borte, tenkte han sorgfull. Men det var nettopp julenisse han ville være, ja han var rett og slett skapt til det. Han hadde ønsket å være nisse helt siden han var liten. Den gangen kjente han en liten nissejente som ga ham den fine røde nisseluen sin, og sa at hvis han passet godt på den og tenkte hardt på henne av og til, så ville han bli en ekte julenisse, han også. Tenk å få glede små barn på selveste julaften ja, voksne også. Det måtte jo være det beste man kunne gjøre! Men julenissens store sorg var at han ikke kunne snakke. Alle andre julenisser kunne jo det, og han ville så veldig gjerne snakke med alle barna. Før han mistet taleevnen koste han seg i nissedrakten og var sikker på at han var den gladeste julenisse i hele verden. Men nå var han liksom ikke bra nok for noen. Julenissen satte seg ned ved en haug med juletrær som lå ute i snøen, og han følte seg så ensom og lei seg når han tenkte på alle de glade, festkledde barna han nok ikke fikk se, at han til slutt begynte å gråte. - Hva er det du er så lei deg for da? hørte julenissen med ett en stemme som sa. Han skvatt til, og så seg rundt. Men han var da alene her? Det eneste han så rundt seg, var en masse juletrær som lå i en hau ved siden av ham. - Har du mistet reinsdyrene dine? fortsatte stemmen. Endelig gikk det opp for julenissen at det virkelig var et av grantrærne som snakket til ham. Han sperret øynene opp, og ristet på hodet; både som svar på spørsmålet, og fordi han trodde han hadde hørt feil. - Jeg gleder meg heller ikke til jul, sa juletreet. for det er ingen som vil ha et sånt rart juletre som meg, så skjev som jeg er! Jeg forstår jo det, men jeg skulle så inderlig ønske at noen ville ta meg inn i varmen De ordene fikk julenissens hjerte til å smelte, og han tenkte at han hadde i alle fall tatt juletreet inn i hjertet sitt. - Det var sikkert meningen at du og jeg skulle møtes, fortsatte juletreet. Jeg skulle ønske jeg kunne lære deg å snakke. Du får sikkert lyst til å si noe når du ser all den fine hvite snøen og alle de forventningsfulle barna? Julenissen nikket. Side 22 av 25

HR-2006-00299-A - Rt-2006-179

HR-2006-00299-A - Rt-2006-179 Page 1 of 9 HR-2006-00299-A - Rt-2006-179 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2006-02-17 PUBLISERT: HR-2006-00299-A - Rt-2006-179 STIKKORD: Obligasjonsrett. Kjøpsrett. Omleveringskrav. SAMMENDRAG:

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjonshåndtering Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjon = stopp i innbetalinger! Kjøpsloven Kapittel I. Virkeområde. 1. Alminnelig virkeområde (1) Loven gjelder kjøp for så vidt ikke annet er

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!!

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!! Side 4 Endelig snø I gata HARDT Mange nye dyr i gata!! Her ser vi et deilig vinter bilde fra tidligere i Desember. PÅ Streeten Side 2 Julestemning i gata Side 3 Side 5 Desperado slår til igjen.. Side 7

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

(/file/thumb/file/5/ 513614&width=553&height=529&zwidth=553&zheight=529&x=278&y=266.jpg) Her finner du forbrukerrådets GRATIS KJØPEKONTRAKT

(/file/thumb/file/5/ 513614&width=553&height=529&zwidth=553&zheight=529&x=278&y=266.jpg) Her finner du forbrukerrådets GRATIS KJØPEKONTRAKT Kjøpekontrakt bil Publisert 2013-02-24 12:38 (/file/thumb/file/5/ 513614&width=553&height=529&zwidth=553&zheight=529&x=278&y=266.jpg) Her finner du forbrukerrådets GRATIS KJØPEKONTRAKT (http://www.forbrukerradet.no/kontrakter/kontrakter/kontrakt-forkjøp-av-bruktbil-mellom-private-bokmål)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra Salgsbetingelser for kjøp av varer fra www.radonkompetanse.no Innledning: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, (advokat Merete Bårdsen til prøve) (advokat John Egil Bergem)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, (advokat Merete Bårdsen til prøve) (advokat John Egil Bergem) NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, A (advokat Merete Bårdsen til prøve) mot X (advokat John Egil Bergem) S T E

Detaljer

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger:

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger: 1. Avtalen Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysning er om varens art, mengde, kvalitet, andre

Detaljer

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk.

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk. REASONS TO BE PRETTY Forkortet versjon ANIE Hei. Hei, hva skjer? Kan jeg komme inn, eller? Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? Pils nå? Nei takk. Nei eh juice, da? Ja. Det kan jeg ta. Vær så

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser //LAGT TIL ETTER ØNSKE FRA KUNDE! Standard salgsbetingelser Kjøpsbetingelser for forhandlere finner du her Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM 321423

FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM 321423 FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM 321423 De aller fleste arbeidstakere opplever å måtte skrive under på en standard arbeidsavtale/kontrakt hvor det står at

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS Y R K E S O R G A N 1 5 A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D Arbeid og Inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDS - OG INKLUDERINGSOEPARTEMENTET MOTTATT 27 DES 2007 Deres ref.:200500830-

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 13.05.2013 Ref. nr.: 13/5492 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelse 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv?

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Innlevert av 7.trinn ved Bispehaugen skole (Trondheim, Sør-Trøndelag) Årets nysgjerrigper 2011 Da sjuende trinn startet skoleåret med naturfag, ble ideen om

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

Denne boken tilhører. Tusen takk til Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden for at vi har fått oversette og trykke denne lese- og maleboken i norsk utgave!

Denne boken tilhører. Tusen takk til Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden for at vi har fått oversette og trykke denne lese- og maleboken i norsk utgave! Denne boken tilhører Tusen takk til Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden for at vi har fått oversette og trykke denne lese- og maleboken i norsk utgave! Her er Sunny og her er Solvej. Hva heter du? Har du

Detaljer

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH GIRLS av Lena Dunham Scene for to kvinner Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. INT. I LEILIGHETEN TIL OG.KVELD Vent, så du kjøpte

Detaljer

Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk

Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten.

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten. Spørsmål 1 Problemstillingen i oppgaven dreier seg om Peder Ås har avgitt en rettslig forpliktende aksept om at avtalen med Lunch AS avsluttes uten ytterlige forpliktelser for Lunch AS. Grensen mellom

Detaljer

VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 31. januar 2013.

VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 31. januar 2013. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 05.03.2013 Ref. nr.: 12/26721 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2012 Hei alle sammen! Vi takker for enda en måned sammen med barna deres. Det har vært en fin måned og vår første måned med full barnegruppe. Det har på noen områder

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Oddrun Rønning. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei.

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Oddrun Rønning. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Saksbehandler: Oddrun Rønning SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja x Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken

Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken Datatilsynet 11. februar 2013 Høyesterett avsa den 31. januar 2013 dom i Avfallsservice-saken (HR-2012-00234-A). Saken for Høyesterett gjaldt krav om oppreisning

Detaljer

Om aviser Kjære Simon!

Om aviser Kjære Simon! t Om aviser Kjære Simon! Aftenposten Morgen - 15.11.2008 - Side: 18 - Seksjon: Simon - Del: 2 Mannen min og jeg sitter hver morgen med avisene og drøfter det som er oppe i tiden. Jeg har i mange år ment

Detaljer

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord 0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM Forord Skal kjærligheten tåle de naturlige motsetningene som alltid melder seg i et parforhold, trengs det både flaks og kunnskap

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5 Ernas reise av Gruppe 5 2010 Gruppe 5 Åpning EXT. Scene 1 En regnfull ettermiddag utenfor advokat-garasjen. Det er grått og trist. Kameraet zoomer inn på garasjen og inn mot vinduet. Her ser vi Erna titte

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse:

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1 SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10.

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Jesusbarnet og lyset

Jesusbarnet og lyset Jesusbarnet og lyset Hver eneste lille juleaften ble leiligheten til en juleverden. Mamma og pappa ordnet det mens Even sov. Julaftens morgen var alle rom et eventyr med nisser og engler og juletre og

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Lavrans 9 år og har Asperger

Lavrans 9 år og har Asperger Lavrans 9 år og har Asperger Lavrans har Aspergers syndrom. Det betyder at hans hjerne fungerer lidt anderledes. Han skal vide besked om ting på forhånd for ikke at blive stresset og irriteret. Målet for

Detaljer

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA Punkt 3 i HSH høringsforslag datert 29. januar 2009 - til Arbeids- og inkluderingsdepartementet som svar på høring av 30. oktober 2008: Høring Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven: (Høringssvaret

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET Førstelektor og helsesøster Nina Misvær Avdeling for sykepleierutdanning Høgskolen i Oslo BAKGRUNN FOR STUDIEN Kunnskap om faktorer av betydning for friske ungdommers

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hvordan kan vi se at noen lyver?

Nysgjerrigper-konkurransen Hvordan kan vi se at noen lyver? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvordan kan vi se at noen lyver? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd Forord

Detaljer