nr årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr. 4. 2006 22.12.2006 8. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2"

Transkript

1 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Overføring av ferie side 7 Kjøperens krav ved mangler side 8 Side 1 av 25

2 Leder av generalsekretær Thor A. Andersen Å jul med din glede.. Når dere leser dette er det kanskje blitt romjul allerede. Kanskje dere ikke får lest det før over nyttår heller. Uansett; så håper jeg dere får/har hatt en innholdsrik og hyggelig julefeiring og at dere benytter sjansen til å fylle opp batteriene og forberede dere på et nytt og spennende inkassoår. I de tre foregående NIFNYTT har jeg skrevet om de prosjekter og oppgaver som det har vært arbeidet med i Men, hva med bransjen sånn ellers? De aller fleste inkassobyråene har klart å omstille seg etter nedsettelsen av maksimalsatsene for utenrettslige inndrivingskostnader i Men, det viser seg at det fortsatt er noen der ute som ikke klarer å drive med positivt driftsresultat. Noen er også i ferd med å tape egenkapitalen. Dette er kanskje naturlig i en bransje hvor det etter hvert har blitt ganske tøff konkurranse om oppdragsgiverne. Noen har også valgt å legge ned eller selge virksomheten i løpet av denne perioden. Det har derfor vært interessant å følge med på nyetableringene i bransjen. Nye, spennende konsept er startet og vi har blitt introdusert for nye, spennende mennesker som vil satse på vår bransje. Jeg tror også jeg har ordene i behold når jeg påstår at vår bransje har vært innovativ, kreativ og dyktig på å videreutvikle det gode gamle inkassokonseptet. Byråene tilbyr nå så mye mer. 1. januar 2007 forventer jeg at Inkassosatsen økes til kr. 560,-. Satsene i Inkassoforskriftens kapitel 2 blir nok som før. I den sammenheng håper jeg at foreningens medlemmer ikke tar helt av når de nå konkurrerer om store porteføljer. Kick Back Provision og lignende konkurranseelementer må dere sørge for ligger innenfor reglene om God Inkassoskikk. Foreningens medlemmer er kjent for kvalitet og soliditet. La oss fortsette med det. Så må jeg få takke for den utrolig positive tilbakemeldingen jeg har fått i både Questbacken og på høstens budsjettmøte. Det varmer en generalsekretærs hjerte. Det er nemlig ikke så lett, til enhver tid å dokumentere eller informere om det arbeid som utføres. De rene saksbaserte oppgavene er greie nok. Da produseres det dokumenter og notater og man får svar eller respons tilbake på det som gjøres. Og jeg fyller innboksen deres med eposter. Side 2 av 25

3 Med nettverksarbeidet er det ganske annerledes. Kontakten med det offentlige, dialogen med gamle medlemmer, nye medlemmer og potensielle medlemmer er ikke like lett dokumentert. Her benyttes mange ulike kommunikasjonsformer. Ikke alle lar seg beskrive. Selv om jeg alltid tror og håper at resultatene snakker for seg selv så kan jeg ikke alltid være like sikker på at medlemmene ser det. Økende medlemstall og nye kontaktpersoner i det offentlige bekrefter nok noe av det som skjer, men ikke alt. Så avrunder jeg mitt lille hjørne med å takke for tilliten og ønske dere alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År! Dere vet hvor dere finner meg. Vil du ha inn en kunngjøring, noe du vil dele med andre, en annonse eller annet i NIFnytt? Ta kontakt med oss pr. telefon , eller send oss en e-post: Side 3 av 25

4 Innholdsfortegnelse: Leder side 2 Møtekalender side 4 Kurskalender side 4 Formannen s hjørne side 5 HSH Overføring av ferie..side 7 Kjøperens krav ved mangler..side 8 ErgoGroup s spalte. side 17 Lindorff Decision s side...side 20 EDB Business Partner AS Informer..side 21...Julenissen og den gode hjelperen side 22 Møtekalender 2007 Inkassoklagenemnda Styremøte Lovutvalget Generalforsamling/ bransjetreff Styremøte Lovutvalget Styremøte 08. januar 01. feberuar 20. februar mars 12. april 23. mai 13. juni Kurskalender 2007 Kurs III Kurs I Kurs II Kurs III 31. januar april juni 27. september Påfyllingskurs - Namsmannen gjennomføres våren 2007 kommer nærmere tilbake til datoer Side 4 av 25

5 Formannen av Baard Sig. Bratsberg KrediNor AS En hektisk juletid har formodentlig inntatt de fleste hva ville egentlig jul vært uten den. Desember er også innspurten på året med de gjøremål det fører med seg. For NIF har 2006 vært et stabilt år. Medlemsundersøkelsen viste at medlemmene er fornøyd med det arbeid som utføres av foreningen, og svært fornøyd med de som er ansatt og driver foreningsvirksomheten til daglig. Svarene på de mer strategiske spørsmålene om veivalg var mer spredt ut over skalaen og ga ikke noe entydig svar. Det medfører at vi må ta en grundigere diskusjon på noen felt. Den gebyrdiskusjon som i fjor var øverst på vår agenda mot det offentlige fikk nytt liv med ny regjering og har når dette skrives blitt vedtatt. For 2007 har styret pekt ut fire områder som vi ønsker det skal settes betydelig fokus på. For det første krever hele SIAN prosjektet betydelig oppfølging. Vi, og økonomien i samfunnet for øvrig, er helt avhengig av at det eksisterer et effektivt system for innfordring. Det faktum, at en så viktig brikke som namsmannssystemet nå sliter, er alvorlig. Særlig fordi den flaskehalsen som nå har oppstått påvirker så vel forliksklager som tvangsforretninger, forhold som tidligere var delt i to separate enheter. For det andre er det EU baserte Tjenestedirektivet i ferd med å bli ferdig. Hvilke konsekvenser det får for bransjen er ikke avklart. Norge har i liten grad deltatt i diskusjonen. For en velfungerende bransje, og med en lovgivning som har en detaljgrad få andre land har, er det viktig å bringe på det rene i hvilken utstrekning utenlandske aktører vil bli bundet av det samme regelverk som oss eller ikke. For det tredje føler styret det er viktig å bringe klarhet i ansvarsforholdet mellom alle de bevillinger som har blitt opprettet for bransjen de senere år. Inkassolovens Side 5 av 25

6 ansvarsdeling er i seg selv uklar, selv ihuga fagpersoner har problemer med å holde rollene fra hverandre. I tillegg er inkassolovens ansvarsdeling forskjellig fra den selskapsrettslige hvor alle som etter denne lovgivningen har det formelle ansvaret nå blir egnethetsvurdert. Dette medfører at ingen i dag har noe godt svar på hvor foretaksbevillingen starter og slutter, hvor faktisk leder har eneansvaret og hva som blir inkassobevillingshavers rolle opp i alt dette. Av hensyn til alle de som innehar disse posisjonene vil styret søke å fremskaffe retningslinjer i samarbeid med Departementet og Kredittilsynet. Avslutningsvis har styret tilrettelagt en opplysningskampanje, beregnet på ungdom i videregående skole, om inkasso og betalingsproblemer. Denne vil bli presentert for medlemmene på vårparten i håp om at alle i sitt nærmiljø vil ta seg tid til å gi skolene i området et tilbud om informasjon om det å bli økonomisk voksen. På vegne av styret vil jeg ønske alle medlemmene og ansatte i foreningen en riktig god jul og oversender de beste ønsker for det nye året. Baard Sig. Bratsberg Side 6 av 25

7 Overføring av ferie Året nærmer seg slutten og enkelte arbeidstakere har kanskje ikke fått avviklet ferien sin. Det kan da være ønske om å overføre ferie til neste år. Hvilke rettigheter har arbeidstaker til det? Ferieoverføring ved avtale Ferieloven pålegger arbeidsgiver å sørge for at arbeidstaker får ferietid og feriepenger i ferieåret. Derfor er det begrensninger i muligheten til å overføre ferie. Etter ferieloven 7 (3) kan arbeidsgiver og arbeidstaker likevel inngå en avtale om å overføre inntil 12 virkedager (2 uker) ferie til neste år. Overføring av ferie etter feieloven 7 (3) er ingen rett arbeidstaker har. Arbeidsgiver kan nekte overføring og pålegge arbeidstaker å ta ut full ferie i inneværende år. I de tilfeller hvor partene blir enige om å overføre ferie, må dette avtales skriftlig. overført ferie kan ikke samles opp i flere år, men skal avvikles neste ferieår. Bakgrunnen for denne regelen er at arbeidstaker skal sikres ferietid. Avtalen som inngåes mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, er en individuell avtale som er gjeldende kun mellom partene. Dersom arbeidstaker bytter arbeidsgiver, vil ikke avtalen kunne påberopes. Ferieloven har lovfestet 25 virkedager ferie (4 uker og 1 dag). I dag har mange arbeidstakere gjennom tariffavtale eller arbeidsavtale 5 ukers ferie. De ekstra feriedagene kan avtales overført til påfølgende ferieår. Disse dagene kommer da i tillegg til de 12 virkedagene (2 ukene) som følger av ferieloven 7. Ferieoverføring ved sykdom Ved arbeidstakers sykdom er regelen om ferieoverføring en annen. Her har arbeidstaker en rettighet. Har arbeidstaker vært syk i løpet av ferieåret og derfor ikke har kunnet avvikle ferie, kan han kreve ferie overført. Ferieloven 9 fastslår at det kan kreves overført inntil 12 virkedager (2 uker) ferie. Arbeidstaker må fremsette kravet innen ferieårets utløp. Krav på overføring av ferie med inntil 12 virkedager (2 uker) ved sykdom utelukker ikke at det kan avtales annen overføring av ferie. Dette kan være aktuelt hvor arbeidstaker blir syk før hovedferie er avviklet, og er sykemeldt ut året. Arbeidstaker kan da til sammen overføre 4 uker ferie til neste ferieår. Feriepengeutbetaling ved overføring av ferie Ferielovens hovedregel er at feriepenger skal utbetales når ferie taes. Ved overføring av ferie skal tilsvarende del av feriepengene overføres til neste år. De overførte feriepengene utbetales når overført ferie avvikles. Mange bedrifter velger å utbetale Side 7 av 25

8 feriepenger samlet i juni måned og lønn de andre 11 månedene i året. Hvis arbeidstaker blir syk etter juni måned, vil overføring av feriepenger til påfølgende ferieår ikke være mulig. Arbeidstaker vil da motta vanlig lønn i perioden hvor overført ferie avvikles. I de tilfeller hvor arbeidstaker har til gode ferie, men verken har krevd ferie overført eller inngått avtale om overføring, vil ferien falle bort. Arbeidstaker har da krav på å få utbetalt de feriepengene han har til gode. Dersom bedriften har betalt ut feriepenger samlet i juni, vil arbeidstakeren ha krav på lønn. Tilgodhavende skal utbetales første lønningsdag i nytt ferieår. Kontaktperson: Advokat i arbeidsgiveravdelingen i HSH, Guri Magneshaugen. Telefon Kjøperens krav ved mangler av advokat Øystein E. Krabberød Kreditorforeningen Sør Hvilke rettigheter har forbrukeren når det oppstår en mangel på en gjenstand? 1. Innledning. I Kreditorforeningen Informerer nr. 3/2002 skrev jeg en artikkel om den nye forbrukerkjøpsloven. Denne loven ble vedtatt den 10. juni 2002 og trådte allerede i kraft få dager senere den 1. juli 2002 med virkning for forbrukerkjøp gjort etter denne datoen. 2. Lovens hovedinnhold. Loven kom i stand etter mange års lovforberedelse helt i fra begynnelsen av 1990-tallet. Advokat Øystein E. Krabberød Hovedelementene i forbrukerkjøpsloven er som følger: Ved mangler vil kjøperen som hovedregel har rett til å velge mellom retting eller omlevering. Dersom selgeren ikke gjennomfører dette i samsvar med loven kan kjøperen i stedet kreve et prisavslag eller hevning. Loven gir videre en ny mulighet til mer skjønnsmessig beregning av prisavslaget dersom særlige grunner taler for dette. Side 8 av 25

9 Videre utvides i noen grad kjøpers rett til hevning som følge av mangler. Reglen om selgers erstatningsplikt som følge av mangler forenkles. Reglene for kjøperens rett til avbestilling utvides noe. For selgerens del er det også blitt noe forenkling med hensyn til kontraktsbrudd fra kjøperens side. I denne artikkelen skal jeg imidlertid se særskilt på problemene knyttet til når den kjøpte gjenstand lider av en mangel og det blir spørsmål om forbrukeren kan kreve ny gjenstand (omlevering)eller vedkommende må avfinne seg med at gjenstanden blir reparert. Loven har nå virket i noen få år, og vi har via rettspraksis fått noe mer avklaring av hva selgeren og forbrukeren må forholde seg til. I lovens 29 heter det derfor som følger: 29. Retting og omlevering (avhjelp) Forbrukeren kan velge mellom å kreve at selgeren sørger for retting av mangelen eller leverer tilsvarende ting (omlevering). Dette gjelder ikke hvis gjennomføring av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Ved avgjørelsen av om kostnadene er urimelige etter første ledd annet punktum, skal det særlig legges vekt på verdien av en mangelfri ting, mangelens betydning og om andre beføyelser kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for forbrukeren. Videre heter det i 30, 1. ledd følgende: 30. Gjennomføring av avhjelp Avhjelp skal skje uten kostnad og uten vesentlig ulempe for forbrukeren innen rimelig tid og uten risiko for at forbrukeren ikke får dekket sine utlegg av selgeren. Dette regelsettet tilsier således at forbrukeren kan velge mellom å kreve at selgeren foretar retting av mangelen, eller kreve å få omlevering. Dog er det den reservasjon at det ikke for selgeren må være umulig å gjennomføre omlevering, noe som f.eks. kan være tilfelle dersom det er tale om salg av en gjenstand som er unik, dvs. som det er kun ett eller svært få eksemplarer av. Videre er det den reservasjon at omlevering ikke må volde selgeren urimelige kostnader. Side 9 av 25

10 3. Støvlett-dommen. Hva som ligger i begrepet urimelig kostnad er svært vanskelig å definere på helt generelt grunnlag. Dette må derfor vurderes fra sak til sak, avhengig av hva slags gjenstand det er tale om og både selgerens og forbrukerens stilling, jfr. det som bl.a. er nevnt i 2. ledd av 29. Høyesterett har tidligere i år behandlet en prinsippsak, som langt på vei gir oss en veiledning i hvor den antatt grense for hva som er urimelig kostnad vil være. Saksforholdet var at en dame på Hamar kjøpte et par støvletter i en skoforretning. Støvlettene kostet kr Seks uker senere falt helen av på den ene støvletten og hun reklamerte overfor forretningen og krevde å få et par nye støvletter. Forretningen var ikke villig til å gi kunden nye støvletter, men tilbød i stedet å få støvletten reparert. En reparasjon av støvletten ville koste forretningen kr Til sammenligning var forretningens innkjøpspris for et par nye støvletter kr Damen brakte saken inn for Forbrukertvistutvalget, som traff vedtak om at skoforretningen måtte foreta omlevering. Skoforretningen aksepterte imidlertid ikke avgjørelsen fra Forbrukertvistutvalget og tok ut stevning ved Hedmark tingrett. Sakens prinsipielle karakter gjorde at Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon trådte inn som hjelpeintervenient for skoforretningen, mens Forbrukerrådet trådte inn i saken ved siden av kjøperen. Hjelpeintervensjon betyr at de to organisasjonene trådte inn i tvisten på lik linje, og til støtte for, henholdsvis skoforretningen og forbrukeren. Forbrukeren tapte i tingretten, men vant i lagmannsretten. På grunn av sakens prinsipielle karakter gav Høyesterett tillatelse til at saken kunne behandles der, selv om det var tale om svært små beløp. 4. Partenes hovedsynspunkter. I saken sto man overfor vurderingen av rettingskostnadene på ca. kr. 65 og kostnadene til et nytt støvlettpar på ca. kr I denne forbindelse skal vi også merke oss at regelen i 29, 1. ledd ikke inneholder noe krav om at mangelen skal være vesentlig. Samtidig var denne regelen ment å Side 10 av 25

11 skulle styrke forbrukerkjøperens rettigheter sammenlignet med den rettstilstand som var før den nye forbrukerkjøpsloven. Det var videre klart at partene var enig om at støvlettene hadde en mangel, og at kjøperen valgte omlevering, og at dette var fullt mulig for skoforretningen. Videre var det på det rene at retting i dette tilfelle ikke ville forringe støvletten verken funksjonelt eller estetisk. Helen ville bli skrudd fast til støvletten, og hvor denne sannsynligvis ville være sterkere enn en ny. Det var videre på det rene at en retting av mangelen i dette tilfelle kunne skje innenfor de rammer som er nevnt i 30, og dermed altså uten vesentlig ulempe for kjøperen. Den eneste utlempen som ville være for kjøperen var at denne måtte komme en gang til til forretningen for å avhente den reparerte støvletten. Dermed sto man overfor en klar prinsipiell sak vedr. vurdering av hva som lå i urimelige kostnader. Selgeren gjorde gjeldene at kostnadene ved henholdvis omlevering og retting skulle sammenliknes. Således ble det hevdet at kostnadene med omlevering ville være urimelige dersom de er flere ganger høyere enn hva det koster å rette. I så måte hevdet skoforretningen at dette måtte gjelde selv der beløpene i seg selv er lave, noe de var i denne saken. Kjøperen på sin side gjorde gjeldende at den beløpsmessige forskjellen mellom de to utgiftene må være avgjørende, og at en differanse på noen få hundre kroner ikke kunne oppfylle lovens urimelighetskrav. Høyesterett fant at spørsmålet var svært vanskelig, og at man ikke fant nok veiledning i selve ordlyden i 29. Høyesterett foretok derfor en inngående vurdering av problematikken hensett til lovens forarbeider, og ikke minst EU s forbrukerkjøpsdirektiv Direktiv 1999/44EF. I direktivet heter det bl.a. følgende: En beføyelse er uforholdmessige dersom denne ville påføre selgeren kostnader som er urimelige i forhold til kostnadene ved en annen beføyelse. For at kostnadene skal anses som urimelige, må de være vesentlig høyere enn kostnadene ved den andre beføyelsen. Direktivet bruker således begrepet uforholdsmessig, og peker på forholdet mellom kostnadene med henholdsvis omlevering og retting. Side 11 av 25

12 Høyesterett sier bl.a. dette: Dette skulle således tale klart i retning av en forholdsmessighetsvurdering, og ikke en vurdering av de nominelle merkostnadene ved valg av den ene fremgangsmåten fremfor den andre. Det er her likevel grunn til å fremheve at direktivet bare gir uttrykk for minimumsrettigheter, som ikke er til hinder for at den nasjonale lovgivningen gir forbrukeren et sterkere vern. Høyesteretts foretar deretter en inngående vurdering av miljøkonsekvensene av slike saker. Dette er kanskje et uventet moment, men justiskomiteens flertall hadde en del klare synspunkter i forbindelse med behandlingen av lovforslaget i Stortinget. Således ble det fra komiteens flertall uttrykt bekymring for at det sterke vernet for forbrukeren på flere områder skulle bidra til at det oppstår et miljøproblem. I denne forbindelse ble særskilt nevnt f.eks. skroting av hvite- og brunevarer. En bestemmelse som således gav kjøperen rett til å kreve nye varer kunne være med på å styrke bruk og kast - mentaliteten i samfunnet. Komiteeflertallet uttalte bl.a. om dette: det er viktig å ta hensyn til miljøkonsekvensene av lovforslaget. Dersom selger har mulighet til å rette ved første gangs reklamasjon, kan dette være med på å redusere antall varer som skrotes/ødelegges unødvendig. Det må være et mål at flest mulig gjenstander kan repareres, slik at de kan nyttes lenger. Flertallet mener man bør legge særlig vekt på hensynet til en miljøvennlig praktisering av forbrukerkjøpsloven. Dette synet fra stortingsflertallet medførte at det ble foretatt en liten endring i ordlyden til 29,2. ledd hvor man føyde til ordet særlig. Dette medførte således at man ved vurderingen av urimelige kostnader kunne legge vekt også på andre forhold enn de som særskilt ble uttrykt i lovbestemmelsen. I denne forbindelse er Høyesterett også innom en vurdering av hvor stort reparasjonsproblemet av sko er i Norge. I så måte antok Høyesterett at det selges årlig i Norge ca. 20 millioner par fottøy. I henhold til foreliggende opplysninger tyder det på at det foreligger reklamasjoner fra kunder som gis helt eller delvis medhold, ved ca. 1,5% av salgene, noe som skulle tilsi et samlet årlig antall reklamasjoner på ca Således vil det for den enkelte forretning være et ikke uvesentlig omfang av reklamasjoner hvert eneste år. I den foreliggende saken med merkostnad for forretningen på ca. kr. 400 kan dette vanskelig i seg selv karakteriseres som en urimelig kostnad. Dog, dersom man ser alle reparasjoner for hver forretning pr. år, vil det kunne være en viss økonomisk belastning for selgeren om adgangen til omlevering skulle være vid. Side 12 av 25

13 Førstvoterende av dommerne i Høyesterett konkluderer derfor som følger: Selv om belastningene for miljøet nok vil variere, alt avhengig av de egenskaper produktet har, kan det ut fra en bredere samfunnsøkonomisk betraktning være grunn til å reagere mot at forbrukerkjøpsloven anvendes slik at den fører til en slik manglende bruk av tilgjengelige ressurser. For Høyesterett reiste det seg imidlertid en ny problemstilling, nemlig om en slik hensyntagen til miljøfaktorer ville være i strid med bestemmelsene i EU s forbukerkjøpsdirektiv. Således har professor Viggo Hagstrøm i sin bok om Kjøpsrett gitt uttrykk for at EU s direktiv isolert sett ikke gir adgang til å tilgodese de miljøhensyn som stortingsflertallet ville ivareta. Dog gir Viggo Hagstrøm i sin bok til kjenne følgende oppsummering når det gjelder denne problematikken: Samtidig er formuleringen i forbrukerkjøpsdirektivet såpass åpen at det er vanskelig å se at den kan stenge for retting når det er en reell fare for at selgeren ellers må skrote tingen. For rimelig gjenstander som faller betydelig i pris etter kort tids bruk, må det således antas at kjøpers omleveringskrav er uforholdsmessig i direktivets forstand, og at et krav om omlevering kan volde selgeren urimelige kostnader, jfr. 29 første ledd. Forutsetningen er at selgeren har mulighet for å rette mangelen ved første gangs reklamasjon, noe han normalt vil ha ved ordinære mangler. Ved disse kjøp må selgers rettetilbud dermed antagelig avskjære kjøpers omleveringskrav. Høyesterett sluttet seg til denne uttalelsen fra professor Hagstrøm og konkluderer slik: Jeg er enig i det som her uttales, og er kommet til at kjøperen i vår sak ikke kan gjøre krav på omlevering. Når vi således taler om Høyesteretts konklusjon medfører denne således at man anser at selv kr. 400 i forskjell mellom retting og omlevering er en urimelig kostnad. Resultatet var nok for de fleste noe overraskende, og hvor Høyesterett nok foretok en snevrere tolkning av forbrukerens rettigheter enn det man skulle trodd på forhånd. I denne forbindelse skal derfor også nevnes at det var et flertall i Høyesterett på 3 dommere, som stemte for denne konklusjonen, mens to dommere dissentere, og gav uttrykk for at en så liten forskjell som kr. 400 ikke kan anses som en urimelig kostnad. I så måte var derfor mindretallet mer opptatt av selve beløpets størrelse, og at dette var beskjedent, enn å se hen til at kostnaden med et par nye støvletter var 7ganger høyere enn reparasjonskostnaden. Side 13 av 25

14 5. Konsekvenser av dommen. Som jeg nevnte innledningsvis ble begge parter i denne saken støttet av hjelpeintervenienter som var svært opptatt av å få foretatt en prinsipiell avklaring i saken. Normalt avgjør Høyesterett kun den enkelte sak. Partene i den foreliggende tvist anmodet imidlertid Høyesterett ved sin avgjørelse å gi uttrykk for litt mer generelle retningslinjer som i praksis kunne anvendes i lignende tvister hvor det var tale om kjøp av rimelige, masseproduserte forbruksvarer, og hvor fullgod reparasjon kan skje uten nevneverdig ulempe for kjøperen. Høyesterett fulgte partenes anmodning og sa noe mer generelt om hvor grensen antas å gå i slike situasjoner. Førstvoterende dommer føyde derfor til følgende i dommeren: Når loven oppstiller som vilkår at selgeren påføres urimelige kostnader, ligger det i dette et krav om at omleveringskostnadene må være vesentlig høyere enn reparasjonskostnadene. I dette tilfelle er det som nevnt tale om et forhold på 7 til 1, eller enda litt mer hvis man trekker ut merverdiavgiften fra reparasjonsbeløpet. Jeg antar at kravet til vesentlighet bør være oppfylt allerede der forskjellen er atskillig mindre, og ned mot det forhold 2 til 1 eller 3 til 1 som den ankende part har antydet. Høyesteretts flertall går således svært langt i å pålegge forbrukeren å akseptere en reparasjon i stedet for å få omlevert. Vi skal imidlertid merke oss at dette fordrer at det kan foretas en enkel og rask reparasjon, som medfører at gjenstanden vil være minst like god som en ny gjenstand, og hvor gjenstanden således både fysisk, men også estetisk, vil bli fullgod via reparasjonen. Som konsekvens av det øvrige standspunktet i hovedtvisten var Høyesteretts mindretall uenig i denne vurderingen, jfr. det ovenstående sitat fra førstvoterende dommer. Jeg ville tro at de færreste advokater, som har vært borte i problemstillinger knyttet til forbrukerkjøpsloven, hadde forventet et slikt resultat som Høyesterett kom til, enda mindre en tilleggsuttalelse hvor man i så vesentlig grad senker det forholdsmessige nivå, hvor man konkluderer med at en urimelige kostnad påføres selgeren ved en omlevering. Inntil videre kommer imidlertid dommen til å være retningsgivende for den praksis som kommer til å bli fulgt i handelsstanden. På grunn av dissensen i Høyesterett vil det imidlertid i fremtiden kunne være åpning for en ny sak omkring temaet. Side 14 av 25

15 Dette vil imidlertid være avhengig av at de store organisasjonene fortsatt vil være opptatt av spørsmålet fordi ingen privatpersoner vil ta den betydelige belastningen som er forbundet med å bringe slike prinsippsaker, med en minimal økonomisk betydning, inn for et kostbart rettsapparat. Videre vil det i fremtiden være spørsmål om sammensetningen av dommerne i Høyesterett, og om de tre dommerne som til enhver tid besitter plassene i Høyesteretts kjæremålsutvalg, og som avgjør om den enkelte sak bringes inn til full ankebehandling for Høyesterett, i fremtiden vil ha et syn som divergerer fra flertallets syn i den foreliggende saken. For de av leserne som ønsker å lese dommen i full tekst foreligger denne i Rettstidene 2006 side 179. Høyesteretts saks nr: HR A. Side 15 av 25

16 Side 16 av 25

17 ErgoGroups s spalte av Ole Petter, Marit, Egil og Jarle Nettstedet er ErgoGroups markedsplass på web for salg av innholdstjenester til profesjonelle informasjonsbrukere i private- og offentlige virksomheter. Her kan kundene søke frem informasjon fra en rekke offentlige- og private registre. infotorgpro er en av markedets ledende tjenester med informasjon om personer, foretak, eiendommer og motorvogner. Eksempel på kundegrupper som benytter infotorgpro er bank, forsikring, inkasso og kommuner. ErgoGroups NIF kundeteam Ta kontakt med personene nedenfor dersom det er noe du lurer på vedrørende ErgoGroups informasjonstjenester. Fagområde Navn Tlf. adr. Tjenesteutvikling, generelt Tjenesteutvikling Marit Holsæter Account Manager Jarle Sortland Produktsjef Ole Petter Paulsrud Eiendomsverdi AS overvåker utviklingen i det norske boligmarkedet Eiendomsverdi leverer tjenester til aktører som har arbeidsprosesser og risiko knyttet til verdiutvikling på, og verdifastsetting av boligeiendom. Tjenesten tilgjengeliggjør informasjon, i form av analyse og rapporter om det lokale boligmarkedet, eller i form av verdiestimater på gitt boligeiendommer. For beslutning om det er hensiktsmessig å ta utlegg i bolig i forbindelse med inndriving av fordringer, vil verktøyet Eiendomsverdi være til stor hjelp for kartlegging av verdi på bolig. Side 17 av 25

18 Tjenesten finnes i portalen infotorgpro og det koster ingen ting å få tilgang til tjenesten. Det er egne priser for estimatene og rapportene. Ta kontakt med oss for tilbud og tilgang til tjenesten. Borettsregisteret Informasjon om borettsandeler blir en del av Eiendomsregisteret. Lov om burettslag (brl.) av 6. juni 2003 kapittel 6, trådte i kraft 1. juli Stortinget har vedtatt at andeler i borettslag skal registreres i Grunnboken. Disse får dermed samme rettsvern som fast eiendom i alle år har hatt. Det er opprettet en egen registerordning i Grunnboken under Statens kartverk. Registreringen av borettslagsandeler i Grunnboken gjøres i Ullensvang i Hardanger, hvor Statens kartverk har opprettet et kundesenter for tinglysingen. Informasjon om Borettsandeler (som bla. Tidligere fantes i OBOS rettsregister) vil nå kunne kjøpes direkte fra Eiendomsregisteret. Vi vil tilrettelegg for produktet Ubekreftet utskrift på infotorgpro før jul. Flere produkter vil bli tilgjengelig fra Eiendomsregisteret ut på nyåret. Disse vil vi selvfølgelig også tilgjengeliggjøre i infotorgpro. infotorgperson utvides med nummeropplysning Tjenesten infotorgperson er nå utvidet med nummeropplysninger fra Opplysningen1881. Du vil finne opplysninger om adresse og mobil- /fasttelefonnummer fra denne kilden. Dette presenteres i treffbildet sammen med de andre opplysningene i registeret. Det vil også bli generert historikk på nummeropplysning etter hvert som det mottas løpende oppdateringer fra Opplysningen1881. Nummeropplysning er tilgjengelig både i vanlige online online oppslag via infotorgpro og via vask/overvåking. Det koster ikke noe ekstra å få tilgang til infotorgperson på din brukerident for infotorgpro. Bruk av infotorgperson i ABC Kredittstyring AS ABC Kredittstyring AS har tatt i bruk infotorgperson og har følgende erfaring med bruk av denne tjenesten: Side 18 av 25

19 Vi har testet ErgoGroups tjeneste infotorgperson i tre uker på en del returpost samt noen saker der det ikke er har blitt meldt adresseendring til Folkeregisteret. Resultatene viser en 70% økning av nye adresser. Vi er meget godt fornøyd med tjenesten, og har derfor bestemt oss for å abonnere på denne. ErgoGroups lille forundringshjørne Visste du at tjenesten Eiendomsverdi kan gi deg estimert markedsverdi på eiendommer i Norge. det er mulig å få tilsendt nytt passord til infotorgpro pr mail. infotorgperson også gir det nummeropplysning fra Opplysningen1881. God Jul! Vi ønsker dere alle en fin førjulstid og en fredelig julefeiring! Med vennlig hilsen Ole Petter, Marit, Egil, Jarle, Nina og alle andre i ErgoGroup Side 19 av 25

20 Lindorff Decision ønsker God Jul Side 20 av 25

21 Side 21 av 25

22 ...avslutningsvis en liten julehistorie Julenissen og den gode hjelperen På en stubbe langt inne i Nissenes Skog, sitter en julenisse og gnir seg i øynene, som er fulle av tårer. Ikke en lyd høres i skogen, bortsett fra snufsingen hans. - Det er vanskelig å være julenisse, tenkte han trist. Men julenissen er klar over at dette ikke er så lett å forstå for barna. - Ingen vil ha meg på besøk. Vitsen med det å være julenisse er nesten blitt borte, tenkte han sorgfull. Men det var nettopp julenisse han ville være, ja han var rett og slett skapt til det. Han hadde ønsket å være nisse helt siden han var liten. Den gangen kjente han en liten nissejente som ga ham den fine røde nisseluen sin, og sa at hvis han passet godt på den og tenkte hardt på henne av og til, så ville han bli en ekte julenisse, han også. Tenk å få glede små barn på selveste julaften ja, voksne også. Det måtte jo være det beste man kunne gjøre! Men julenissens store sorg var at han ikke kunne snakke. Alle andre julenisser kunne jo det, og han ville så veldig gjerne snakke med alle barna. Før han mistet taleevnen koste han seg i nissedrakten og var sikker på at han var den gladeste julenisse i hele verden. Men nå var han liksom ikke bra nok for noen. Julenissen satte seg ned ved en haug med juletrær som lå ute i snøen, og han følte seg så ensom og lei seg når han tenkte på alle de glade, festkledde barna han nok ikke fikk se, at han til slutt begynte å gråte. - Hva er det du er så lei deg for da? hørte julenissen med ett en stemme som sa. Han skvatt til, og så seg rundt. Men han var da alene her? Det eneste han så rundt seg, var en masse juletrær som lå i en hau ved siden av ham. - Har du mistet reinsdyrene dine? fortsatte stemmen. Endelig gikk det opp for julenissen at det virkelig var et av grantrærne som snakket til ham. Han sperret øynene opp, og ristet på hodet; både som svar på spørsmålet, og fordi han trodde han hadde hørt feil. - Jeg gleder meg heller ikke til jul, sa juletreet. for det er ingen som vil ha et sånt rart juletre som meg, så skjev som jeg er! Jeg forstår jo det, men jeg skulle så inderlig ønske at noen ville ta meg inn i varmen De ordene fikk julenissens hjerte til å smelte, og han tenkte at han hadde i alle fall tatt juletreet inn i hjertet sitt. - Det var sikkert meningen at du og jeg skulle møtes, fortsatte juletreet. Jeg skulle ønske jeg kunne lære deg å snakke. Du får sikkert lyst til å si noe når du ser all den fine hvite snøen og alle de forventningsfulle barna? Julenissen nikket. Side 22 av 25

nr. 4. 2004 22.12.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Formannen har ordet side 4

nr. 4. 2004 22.12.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Formannen har ordet side 4 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Formannen har ordet side 4 Om endringene i skatteloven side 6 Fraråding i forbindelse med låneopptak og kausjon side 14 Side 1 av 22 Leder

Detaljer

nr. 1. 2005 29.04.2005 7. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2005 29.04.2005 7. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Ny arbeidsmiljølov er underveis side 10 Fire problemstillinger knyttet til foreldelse side 11 Side

Detaljer

nr. 2. 2003 04.11.2003 5. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 2. 2003 04.11.2003 5. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 HSH informerer side 7 Antesipert mislighold i kontraktsforhold side 8 Side 1 av 14 Leder av generalsekretær

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

nr. 2. 2012 29.06.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 2. 2012 29.06.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Markedsføring og markedsføringsvilkår garantier side 7 Rett til domenenavn side 12 Side 1 av 16 Leder

Detaljer

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Generalsekretæren Vår nye medarbeider Credit Management Formannen Våre medlemmer

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Generalsekretæren Vår nye medarbeider Credit Management Formannen Våre medlemmer nr. 3-2000 Innhold: Generalsekretæren Vår nye medarbeider Credit Management Formannen nifnytt medlemsblad for norske inkassobyråers forening Våre medlemmer Moms på tjenester + Utdanningsplan Lovutvalget

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Eiendomsomsetning hvor ansvarsfraskrivelse er hovedregelen?

Eiendomsomsetning hvor ansvarsfraskrivelse er hovedregelen? Eiendomsomsetning hvor ansvarsfraskrivelse er hovedregelen? Bruk av klausulen som han er i avtalen. Kandidatnr: 149817 Leveringsfrist: 17.desember 2007 Til sammen 12079 ord 16.12.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, A Forbrukerrådet (partshjelper) (advokat John Christian Elden) mot DNB Bank ASA

Detaljer

Sak nr. 2. Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41. President: Å g o t V a l l e

Sak nr. 2. Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41. President: Å g o t V a l l e 1. feb. 1) Endringer i rettshjelpsloven m.m. 2) Endring i rettshjelpsloven (i saker om tvangsekteskap) Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41 Sak nr. 2 President: Å g o t V a l l e Dagsorden (nr. 16): 1.

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett?

Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett? Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett? Herunder om den mindreåriges rettslige handleevne ved inngåelse av Internettavtaler Kandidatnummer: 785 Leveringsfrist: 25. April 2014

Detaljer

Bankenes frarådningsplikt overfor låntakere blir formålet oppfylt? av Stine Eliassen

Bankenes frarådningsplikt overfor låntakere blir formålet oppfylt? av Stine Eliassen Bankenes frarådningsplikt overfor låntakere blir formålet oppfylt? av Stine Eliassen Liten masteroppgave i rettsvitenskap Ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Skjulte handlingsklausuler

Skjulte handlingsklausuler Skjulte handlingsklausuler forholdet mellom beskrivelse av forsikringstilfellet og reglene om opplysningsplikt, meldeplikt, meldefrist og foreldelse. Innlegg fra co-referenten, professor dr. juris Trine-Lise

Detaljer

NYTT FRA. Kundene skal føle seg ivaretatt. Uten blanke ark KUNDEMAGASIN NR 1 / 2005. Torill Nag, Lyse Tele AS SIDE 12 SIDE 28.

NYTT FRA. Kundene skal føle seg ivaretatt. Uten blanke ark KUNDEMAGASIN NR 1 / 2005. Torill Nag, Lyse Tele AS SIDE 12 SIDE 28. NYTT FRA KUNDEMAGASIN NR 1 / 2005 Kundene skal føle seg ivaretatt Torill Nag, Lyse Tele AS SIDE 12 Uten blanke ark SIDE 28 Foto: Roy Storvik Ny lov om voldgift bør voldgift brukes? Den nye loven om voldgift

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: Saksnr.: 30.09.2011 i Borgarting lagmannsrett, 10-176553ASD-BORG/03 Dommere: Lagdommer Lagdommer Tilkalt dommer, sorenskriver Einar Kaspersen Einar Høgetveit

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

B magasinet. - mer enn et leketøy. side 6-8. Nr. 1. 2012, Årgang 8 ISSN 1890-6079

B magasinet. - mer enn et leketøy. side 6-8. Nr. 1. 2012, Årgang 8 ISSN 1890-6079 NY AVTALE: Landbruksforsikring - ikke bare for bønder side 16 SMB B Tjenester Medlemsblad ASB magasinet or SMB-tjenester AS for SMB Tjenester AS Nr. 1. 2013, Nr. Årgang 2. 2012, 9 Årgang ISSN 1890-6079

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør Salg av bolig Kjøp og salg av bolig er for folk flest den største økonomiske transaksjonen de befatter seg med. Går noe galt, kan det koste deg dyrt. Du gjør derfor lurt i å sette deg inn i reglene for

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer