22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA"

Transkript

1 22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA

2 Ja takk, begge deler! En leilighet i Vennesla sentrum gir deg det beste av to verdener. Du har nærheten til ei travel bygate med butikker, bank, kontorer, kulturhus og møteplasser for mennesker. Naturen er et steinkast unna. Du kan bestige Bjønnåsen eller rusle langs Venneslafjorden, forbi idylliske badestrender opp til Bommen Elvemuseum. I Vennesla Kvarter er det enkelt å bo og godt å leve resten av livet. LEV GODT MIDT I VENNESLA

3 Vendt mot sentrum Vennesla Kvarter smyger seg inn i den solrike, vestvendte hellinga nedenfor Tvidøbane boligområde, med ansiktet vendt utover mot Vennesla sentrum. Vennesla Kvarter har ligget ute til salg tidligere. Det var godt da, men er enda bedre nå. For å møte markedets ønsker og behov med større presisjon, har planløsningene på flere av leilighetene blitt forbedret - blant annet med utvidede balkonger, vannbåren varme og kvalitetskjøkken fra Strai Kjøkken. Samtlige 22 leiligheter er godkjent for Husbankfinansiering med inntil 80% av kjøpesum. Leiligheter fra m 2 Husbankfinansiering Parkeringskjeller Heis Romslige balkonger Vannbåren varme

4 Illustrasjon sett fra balkongen i leilighet 307 i 3. etasje. følg livet fra balkongen Alle de 22 leilighetene har romslige balkonger hvor du kan nyte morgenkaffen eller kveldssola mens du følger bygdas puls. Det har du tid til, for bygget er tilnærmet vedlikeholdsfritt. Mangler du kaffefilter, er veien kort til butikken i første etasje.

5 Illustrasjon fra leilighet 307 i 3. etasje.

6 Illustrasjon fra leilighet 308 i 3. etasje. komfortabelt og trygt I leilighetene, som spenner fra 63 til 128 kvadratmeter, er det godt å leve. Her har du alt på en flate. Bygget er varmt og godt, med tykk isolasjon mot vinterkulda. Vennesla Kvarter har heis og parkeringsplasser i underetasjen, så det er ingen grunn til å frykte snøen som falt i natt.

7 KJØPSINFORMASJON VENNESLA KVARTER Megler: Plussmegleren Kristiansand AS v/rolf Elieson (Ansvarlig megler) P.B. 377, 4664 Kristiansand Mariann Thomassen (tlf ), Jarle Sagedal (tlf ) og Rita Ommundsen ( ) er medhjelpere i gjennomføringen av oppdraget. Selger: Vennesla Næring AS P.B Lillesand Totalentreprenør: BRG Entreprenør AS, org. nr.: Vige, 4633 Kristiansand Beliggenhet: Sentralt, solrikt og attraktivt beliggende i sentrum. Beskrivelse: 22 stk. selveierleiligheter i etasje + næringslokale i 1.etasje. Parkeringsplasser og sportsboder i kjelleretasje. Arealer: Arealer fra kvm. Vedlagte prisliste gir oversikt over den enkelte leilighets areal. Arealer i tegningsvedlegg og prisliste er angitt i bruksareal (BRA). BRA er målt til innside yttervegg med fradrag for sjakter. I tillegg opplyses P-rom i prislisten som er leilighetens BRA areal fratrukket innvendige boder og veggene til disse. Boenhetene består av primære rom (P-rom) og sekundære rom (S-rom). Arealer oppgitt på plantegninger i prospektet er netto rom areal. Arealene er avrundet til nærmeste hele tall. Tomt/Eiendombetegnelse: Eiendommene har ett samlet tomteareal på ca kvm.(selveiertomt) Eiendommens gateadresse er Sentrumsveien 28a, 30 og 32. Eiendommene har gnr. 6 bnr. 225, 229 og 287 i Vennesla kommune. (skal sammenføyes til ett bruksnummer før overtakelse.) Parkering/bod: Hver leilighet må kjøpe 1 parkeringsplass og får da bruksrett til parkeringsplass i parkeringskjeller. Parkeringsplassen må kjøpes for kr ,- og kommer i tillegg til leilighetsprisen. Det medfølger 1 sportsbod per leilighet. Se vedlagte salgstegninger. Selger forbeholder seg retten til å forestå fordelingen av p-plasser. Parkeringsplasser for beboerne i Vennesla kvarter vil bli knyttet til leiligheten gjennom vedtektene ettersom arealet i parkeringskjelleren er planlagt organisert som ett fellesareal. Det vil være 2 HC-plasser tilgjengelig for boligsameiet. Disse blir tildelt beboere som har behov for disse. Andre beboere som eventuelt får tildelt HC-plass forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HC-plassen til annen beboer med dokumentert behov for HC-plass. Eventuelle overskuddsplasser tilhører selger som fritt kan omsette disse. Selger forbeholder seg retten til å organisere rettighetene i kjeller på en annen måte en ovenfor nevnt dersom dette finnes hensiktsmessig. Vei/vann og kloakk: Offentlig. Reguleringsplan/bestemmelser: Godkjent reguleringsplan og bestemmelser for Vennesla sentrum fra 2001, sist revidert Seksjonering: Felles sameie som seksjoneres opp slik at næringsseksjon blir seksjon 1 og leilighetene fra seksjon 2 osv. Boenhetene blir seksjonert innen overtakelse og den enkelte leilighet får tildelt eget seksjonsnummer. Det blir felles garasjeanlegg i kjeller med fordeling og bruksrettsavtale for plassene inntatt i sameiets vedtekter. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette. Energimerking: Bygges etter Tek-97/2007. Energiklasse blir beregnet. Be megler om nærmere informasjon. Finansiering/Økonomi: Det er utarbeidet en separat prisliste over leilighetene som viser bruksareal i hver leilighet (BRA) inkludert eventuell innvendig bod. Det er innvilget Husbankfinansiering på prosjektet be eventuelt megler om nærmere informasjon. Prisliste: Det er utarbeidet en separat prisliste. Det forutsettes at det innbetales et forskudd på 10% ved kontraktsinngåelse til meglers klientkonto for prosjektet. Eventuelt lån til å betale avtalt forskudd kan ikke sikres ved pant i den nyinnkjøpte boligen. Boligen kan pantsettes først ved overtakelse. Restkjøpesum innbetales til meglers klientkonto innen overtakelse. Dersom selger skal kunne få utbetalt beløp fra klientkonto før skjøte er tinglyst, må selger stille garanti etter 47 i Bustadoppføringsloven. Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Liste over tilvalgsmuligheter vil bli utlevert kjøpere i god tid før endringsmøter. Dersom oppgjør iht kontrakt forsinkes med mer enn 21 dager har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige omkostninger og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang finner sted. Det kan kreves innbetalt a-konto felleskostnader NOK 75,- pr. kvm. BRA til sameiet ved overtakelse slik at sameiet har likviditet i oppstartsfasen. Det er utarbeidet standard kjøpekontrakt for dette prosjektet som er tilpasset Bustadoppføringslova. Denne kontraktstype kan ikke forventes brukt ved salg til kjøper som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadsoppføringslova. Selger forbeholder seg retten til uten varsel å kunne endre priser og betingelser for usolgte seksjoner og parkeringsplasser. Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Liste over tilvalgsmuligheter vil bli utlevert kjøpere i god tid før endringsmøter. Omkostninger: Se prisliste. Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige gebyrer og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang finner sted. Ligningsverdi: Ligningsverdien er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt primærbolig (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller sekundærbolig (andre boliger eier). Ligningsverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens verdi. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 40% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, Felleskostnader: Felleskostnadene utgjør ca kr 240, - pr kvadratmeter pr år. Eiendomsskatt til Vennesla kommune er inkludert i budsjettet for sameiet. Budsjett over felleskostnader kan sees på meglers kontor. Budsjett over felleskostnader er ett utkast og kan dersom sameiet ønsker endres på flere punkter. Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Felleskostnader skal bla. dekke forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.

8 Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv, brebånd og telefoni. Det legges opp til at sameiet (evt at utbygger gjør en avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale om levering av tv og internett tjenester med en leverandør. Driftskostnader kjeller vil bli fordelt mellom brukerne. (ref. utkast til budsjett) Bygget vil være forsikret frem til overtakelse. Sameiet tegner fullverdforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo. Gebyr ved videresalg: Dersom kontrakten/seksjonen ønskes videresolgt før overtakelse vil det påløpe et gebyr fra selger på kr ,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Plussmegleren Kristiansand AS. Videresalg kan ikke gjøres uten selgers samtykke. Selger kan nekte dette uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann, men selger vil i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun forholde seg til opprinnelig kjøper. Det gjøres særskilt oppmerksom på at det er nye bestemmelser som kan føre til endringer i denne praksis. Mer informasjon kan fås ved henvendelse megler. Det forutsettes at skjøte tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i bindende kjøpsbekreftelse. Overtakelse: Ferdigstillelse/innflytting vil skje innen 3. Kvartal 2014 forutsatt at alle forbehold om realisering er avklart innen Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelse/innflytting tidspunktet tilsvarende. Overtakelses måned vil bli varslet 4 måneder før antatt overtakelse. Kjøper aksepterer at endelig overtakelsesdato vil bli varslet kjøperne senest 4 uker før overlevering. Heftelser: Kopi av grunnboksutskriften kan fås ved henvendelse til Plussmegleren. På hovedeiendommen kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremkommer av grunnboken for denne eiendom. På denne eiendom vil det være tinglyst lovbestemt panterett til sameiet. Endringsarbeider: Det vil bli gitt mulighet for å gjøre enkelte individuelle tilpassninger i leilighetene. Selger vil i god tid før innredningsarbeider starter, utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på elektriske installasjoner eller avløp og vanntilførsel. Forbehold om realisering: Selger tar forbehold om at minimum 60% av leilighetene skal være solgt innen for realisering av leilighetene. Dersom minimumskravet ikke er oppfyllt innen fristen, står selger fritt til å realisere leilighetene, og kjøpsbekreftelsen vil da bli erstattet med endelig kjøpekontrakt Etter kan kjøper skriftlig trekke seg fra avtalen dersom selger ikke har avklart sine forbehold. Øvrige forbehold: Det tas forbehold om igangsettingstillatelse og øvrige offentlige tillatelser i tråd med de forutsetninger og rammer som for øvrig følger av prosjektet. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller går byggebeskrivelsen foran. Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelse, prospekt og vedlegg. Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessig og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standarden. Kjøper aksepterer uten prisjustering at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempel på slike endringer kan være innkassing av tekniske anlegg, mindre endringer av boligens areal eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at det i noen tilfeller kan komme sjakter og/eller rørføringer som ikke er vist på tegninger. Selger forbeholder seg retten til å organisere parkering og boder på den måten som man finner mest hensiktsmessig. Det gjøres oppmerksom på at de plantegninger som er inntatt i vedleggshefte til prospektet kan inneholde mindre avvik i forhold til de mer detaljerte plantegningene. Endringer i fasadeuttrykk kan også forekomme. Aller perspektiver, illustrasjoner og møblerte planskisser er ment å gi et inntrykk av ferdig bebyggelse. Avvik vil kunne forekomme. Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Konsesjon: Kjøpet krever ikke konsesjon Usolgte leiligheter: Utbygger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse. Kreditvurdering/hvitvaskingsloven: Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøperne. Eiendomsmeglerne ble i 2009 underlagt bestemmelsene i hvitvaskingsloven. Det innebærer bla at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. Meglers vederlag: Det er inngått oppdragsavtale mellom selger og megler hvoretter selger skal betale en meglerprovisjon på kr ,- eks. mva. pr enhet. Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest: Det vil foreligge ferdigattest/midlertidig brukstillatelse innen overtakelse. Kontrakte/utkast til vedtekter: Kan sees på meglers kontor. Lovverk: Leilighetene selges ihht. Bustadsoppføringslova av 13 juni 1997 nr. 43. Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3 juli 1992 nr. 93. Budregler: Leilighetene selges til fast pris. Bindende avtale inngås hos megler. Vedlegg til prospekt: Kjøpsinformasjon Etasjeplaner Salgstegninger Situasjonskart Prisliste Bygningsmessig og teknisk beskrivelse Reguleringsplan med bestemmelser (fåes hos megler) Budsjett felleskostnader (fåes hos megler) Utkast til kjøpekontrakt og vedtekter (Fåes hos megler) Kopi av bustadoppføringslova og grunnbokutskrift/servitutter (Fåes hos megler) Andre vedlegg nevnt i kjøpekontrakt som grunnboksutskrift, reguleringsplan, budsjett felles kostnader kan fås ved henvendelse megler. Kristiansand den Kjøper må senest ved signering av kontrakt fremlegge bekreftelse/garanti på finansiering av leilighets kjøpet. Dette gjøres enten i form av garanti fra bank eller ved utfylling av skjema fra byggelånsbank.

9 Beskrivelse leiligheter Situasjonsplan Himling Oppholdsrom har i hovedsak takhøyde på ca 240 cm med hvitmalt betonghimling. Deler av leiligheten kan få lavere takhøyde på grunn av tekniske installasjoner. Innboksing av kanaler i tak og på vegger kan forekomme. Moderne listefri løsning leveres i overgang tak/vegg. Innvendige vegger Sparklede gipsplater leveres sparklet og ferdig malt ihht NCS fargesystem, beregnet til 4 standardfarger etter arkitektens beskrivelse. Lette skillevegger i leilighetene utføres generelt med 70 mm stålstender og gipsplater, isolert med mineralull. 52,30 Dører og dørlåser Inngangsdør til hver leilighet og innvendige dører i leilighetene leveres ferdig malt fra fabrikk ihht arkitektens beskrivelse. Det installeres låssystem, slik at leilighetseiere kun benytter 1 stk nøkkel til ytterdører, postkasse og egen bod. Det leveres 3 stk nøkler til hver leilighet. Terrassedører får egen nøkkel. 51,40 50,90 50,89 Innredning: Kjøkken, Bad & Garderober Strai Kjøkken AS er leverandør av kjøkkenløsning og baderomsinnredning. Løsning på kjøkken og bad vises i plantegning. Detaljtegninger av disse fås i informasjonsperm eller ved henvendelse til Plussmegleren. Det blir levert Kjøkken, Bad og Garderober for kr ,- pr leilighet (inkl mva og montering). Evt. ønske om tillegg/endringer avklares direkte med Strai Kjøkken AS. 50,26 Bad/WC Det legges fliser på gulv og vegger. Anlegget får komplette sanitærinstallasjoner. Hvitevarer er ikke inkludert. Tørketrommel forutsettes med kondensator. Opplegg for vaskemaskin. Gjeste wc/ekstra bad leveres med servant og toalett iht. tegning. 49,78 Boder Leveres med parkett på gulv. Vegger leveres ferdig sparklet og malt. Sportsbod i kjeller leveres til hver leilighet. 49,58 Gulv Stue, kjøkken, soverom og entrè/hall leveres med 14 mm eik 3-stavs parkett på lyddempende underlag. Parketten leveres med matt lakk. Evt. annen parkett som tilvalg. 49,53 Balkong Balkonger leveres som prefabrikerte elementer med glassrekkverk. Gulvet leveres med royalimpregnerte terrassebord. Balkonger i 2. etasje festes med skråstak. 49,47 49,78 49,64 49,47 RevisjonFellesarealerBeskrivelse: Revisjons fra p-kjeller til leiligheter leveres av Reber Schindler. Trapperom/oppgang nr: Svaleganger leveres med betongheller. Heis dato: leveres med Revisjonsoversikt fliser på gulv og sparklet og malt betong på vegger. Entreprenør Tekniske Installasjoner BRG ENTREPRENØRER AS Oppvarming, varmt tappevann og dusj Byggherre Vannbåren varme leveres i baderomsgulv og med radiatorløsning i stue/kjøkken. Hver leilighet har egen varmtvannsbereder som plasseres ihht arkitektens plantegning. Vennesla Næring AS Vennesla Kvarter Dato TV/Telefon/Data Det leveres komplett rør/boksanlegg for antenneanlegg som føres til teknisk rom. To TV-punkter leveres i stue, se plassering i informasjonsperm. Målestokk Det leveres dørtelefon til alle leiligheter. Konst/Tegnet Tegn.navn. Tegn.nr. IR Godkjent Brannvarsling 1 : 500 JLJ Det blir montert røykvarsler i hver leilighet ihht forskrifter. Situasjonsplan Ventilasjonsanlegg Rev. Leilighetene leveres med balansert ventilasjon Elektrisk anlegg Hver leilighet har individuell avregning av strømforbruk. For nærmere informasjon se informasjonsperm. Alt strømforbruk i fellesarealer, garasje, boder etc. registreres på felles måler og fordeles på arealene etter en omforent fordelingsnøkkel. Diverse Det leveres 1 stk postkasse pr leilighet ved hovedinngangen. Det tas forbehold om diverse arkitektoniske og tekniske tilpasninger som kan avvike i forhold til tegninger. Det er mulighet for tilpasninger/tilleggsbestillinger i leilighetene. For mer informasjon se informasjonsperm.

10 Du kan bestige Bjønnåsen eller rusle langs Venneslafjorden, forbi idylliske badestrender opp til Bommen Elvemuseum.

11 venneslakvarter.no FUNDAMENT/ 3D: DOTS Kontakt Plussmegleren på tlf , eller kom innom oss i Venneslamoen 10. Mariann Mosfjell Thomassen mob , e-post: Jarle Sagedal mob , epost: Rolf Elieson mob , e-post: Alle tegninger, 3D-er og illustrasjoner er kun ment å gi inntrykk av en ferdig bebyggelse og kan således inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse. Det tas forbehold om feil, samt utbyggers rett til å gjøre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standard som er beskrevet.

10 flotte leiligheter i Lillesand

10 flotte leiligheter i Lillesand NYGÅRDEN, BERGSTØ BYGG 3 10 flotte leiligheter i Lillesand SOLVENDTE LEILIGHETER MED ALT PÅ ETT PLAN Bygg 3 Endelig solvendt! MIDT I LILLESAND HAR VI BYGGET MODERNE LEILIGHETER SOM PASSER ALLE SOM ER LEI

Detaljer

Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med!

Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med! myklebust, tananger Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med! 10 LEILIGHETER 59 M 2 2 SOVEROM Det gjør godt å bo ved havet. På en god dag ser du helt til England. Nesten. 2 3 Et steinkast unna Nordsjøen

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

ARENA BOLIG. Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD. Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet

ARENA BOLIG. Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD. Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet ARENA BOLIG Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet Innhold 04 Kort om prosjektet 08 Velkommen inn 10 Informasjon om prosjektet

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5

Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5 Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden Sønderhagen Innovative og spennende boliger i Stange BYGGETRINN 5 Føl deg hjemme Stedet du bor blir en del av deg. Trives man hjemme får man ny energi

Detaljer

Salgsoppgave. Eier/ selger Sørkedalsveien 8 AS c/o Stor Oslo Eiendom AS, postboks 606, 0106 Oslo.

Salgsoppgave. Eier/ selger Sørkedalsveien 8 AS c/o Stor Oslo Eiendom AS, postboks 606, 0106 Oslo. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Gnr. 38, bnr. 90 i Oslo kommune. Eiendommene skal deles opp. Endelig matrikkelnummer og adresse tildeles senere. Eier/ selger Sørkedalsveien 8 AS c/o Stor Oslo Eiendom

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 Illustrasjoner avvik vil forekomme. Velkommen til Sjøsia Ønsker du deg innendørs parkering med heis til leiligheten, balkong mot sør, fjell og sjø fra stuevinduet? I vårt nye

Detaljer

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser ØYA SOM BLE NORGES BESTE STED Å BO Rennesøy er en viktig del av det vakre øyriket som ligger i grenselandet mellom Nordsjøen og det fjordrike

Detaljer

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter 34 nye moderne og lettstelte 1. byggetrinn leiliger i Børsa. Illustrasjonsbilde liger Side. 1 liger Blokk Illustrert regulering av området Illustrasjonsbilde Side. liger Side. 3 liger Blokk Illustrasjonsbilde

Detaljer

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet.

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. AASE GAARD START DI FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. I over 60 år har Selvaag kjempet for at alle skal ha rett til å eie sin egen bolig.

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

35 nye sentrumsnære leiligheter

35 nye sentrumsnære leiligheter 35 nye sentrumsnære leiligheter STAVANGER/TASTA Adresse: Tastagata 54 (Kaptein Mejlænders gate) BRA fra - til: Leilighetene vil være fra ca. 55-185 kvm. fra kr 3.0-13,5 mill. STAVANGER/TASTA Sentrumsnære

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I 18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 18 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk

Detaljer

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 Velkommen til Tillerlandet 6 nye rekkehus der byen møter naturen 2 INNHOLD Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag 12 Kart 14 Planløsninger 16

Detaljer

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 9 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag

Detaljer

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA -

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA - GMORGS PLSS - GRÜNERLØKK - GMORGS PLSS, GRÜNERLØKK VELKOMMEN TIL GMORGS PLSS. STEDET SOM VIL GI DEG GODE MINNER OG OPPLEVELSER FOR LIVET. HER OR DU SENTRLT PÅ GRÜNERLØKK MED LT V FSILITETER I UMIDDELR

Detaljer

BYGG E 36 LEILIGHETER 2-4 ROM VELKOMMEN INN

BYGG E 36 LEILIGHETER 2-4 ROM VELKOMMEN INN BYGG E 36 LEILIGHEER 2-4 ROM VELKOMMEN INN - 3 - Et boligprosjekt i Lørenskog ROM I LIVE OG ROM IL Å LEVE hurmannskogen er det moderne boligprosjektet som har et eksteriør og miljø som minner oss om hvem

Detaljer

Sauda. Brekkeveien, 4200 SAUDA. Pris: fra kr. 2.290.000- kr. 3.290.000,- Primærrom: fra ca 86-131 m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh.

Sauda. Brekkeveien, 4200 SAUDA. Pris: fra kr. 2.290.000- kr. 3.290.000,- Primærrom: fra ca 86-131 m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh. Sauda Brekkeveien, 4200 SAUDA Pris: fra kr. 2.290.000- kr. 3.290.000,- Primærrom: fra ca 86-131 m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh. Innhold 04 Kort om prosjektet 06 Informasjon om prosjektet 09 Andre

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING

INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING INNHOLD LOVVERK SIDE 2 NÆROMRÅDET SIDE 3 - Beliggenhet - Adkomst - Kort om prosjektet - Typebetegnelse/teknisk standard BYGGENE OG LEILIGHETENE SIDE

Detaljer

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk trenger neppe noen forklaring på hvorfor det er

Detaljer

Prisliste Fjordsol 09.8.2015

Prisliste Fjordsol 09.8.2015 Prisliste Fjordsol 09.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.7.2015

Prisliste Fjordsol 11.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.8.2015

Prisliste Fjordsol 11.8.2015 Prisliste Fjordsol.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer