Vilkår og betingelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vilkår og betingelser"

Transkript

1 Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye. Du forstår at ved å sende elektronisk utstyr, godtar du å være bundet av disse vilkårene og betingelsene og våre bruksvilkår. Du bør skrive ut og beholde en kopi av disse vilkårene og betingelsene for fremtidig referanse. 1. Hvordan disse vilkårene og betingelsene gjelder I disse vilkårene og betingelsene («vilkår»), vil det følgende gjøre det lettere for deg å forstå hva vi mener med ulike begreper: 1. «Elektronisk utstyr» og «enhet» betyr det elektroniske utstyret som du ønsker å selge til oss i henhold til disse vilkårene. Dette inkluderer ikke SIM-kort, og SIM-kort skal ikke sendes til oss. emc europe kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle SIM-kort som er gjenværende i det elektroniske utstyret. Ethvert SIM-kort som er gjenværende i utstyr, blir ødelagt. 2. «Dokument for overførsel av eierskap» er et sertifisert dokument som bekrefter at det elektroniske utstyret er i samsvar med WEEE-direktivet og sikrer at emc europe tar ansvaret for eierskapet av utstyret. 3. «vi/oss/vår» betyr emc europe; 4. «du/ditt» betyr deg, personen eller selskapet som sender elektronisk utstyr. Disse vilkårene gjelder når du samtykker i å sende oss elektronisk utstyr og bekrefter at du aksepterer disse vilkårene. 2. Om oss 1. Vi kan endre disse vilkårene fra tid til annen, og ber deg om å gjennomgå disse vilkårene før enhver innsamling. 2. Når du bruker nettsiden vår, kan vi samle informasjon om deg og ditt besøk på våre nettsider. Vi forklarer hvordan vi bruker denne informasjonen i våre retningslinjer for personvern som også er tilgjengelig fra koblingen på nettstedet. Disse vilkårene inngår i retningslinjene for personvern, vilkårene for bruk av nettsted og vanlige spørsmål, som tilsammen danner avtalen mellom oss. Tjenesten for salg og gjenvinning av elektronisk utstyr er levert av emc europe, et selskap registrert i England med selskapsnummer , og med registrert kontoradresse: Environmental Mobile Control Ltd, 1 Wood Street, London, EC2V 7WS, med MVA-nummer GB Vi bruker merkenavnet emc europe og vår forretningsadresse er: The Derby Turn Building, Derby Road, Burton on Trent, Staffordshire, DE14 1RS.

2 3. Hvordan kontrakten dannes mellom deg og oss 1. Du må ha myndighet til å inngå en transaksjon der all elektronisk utstyr blir sendt til oss. 2. Eierskap og risikoen for det elektroniske utstyret blir bare overført til oss etter at en verdivurdering har blitt akseptert, dette muntlig eller skriftlig av deg, i henhold til disse vilkårene. Et dokument for overførsel av eierskap blir etter dette utstedt. Dette må du skrive under på og returnere til oss. 3. Du kan ikke overføre, overdra, belaste eller på annen måte disponere en kontrakt eller noen av dine rettigheter eller plikter, uten at du har fått skriftlig samtykke. 4. Med forbehold om forhåndssamtykke kan vi overføre, overdra, belaste, kontrahere eller på annen måte disponere over en kontrakt eller noen av våre rettigheter eller plikter i løpet av kontraktsperioden. 4. Pakking av utstyr 1. Du anbefales sterkt å pakke elektronisk utstyr sikkert før forsendelse, dette for å minimere risikoen for skader. Som en henvisning til punkt 6 nedenfor, kan vi bare verdivurdere elektronisk utstyr i den tilstanden vi mottar dem i. Hvis du trenger emballasjeråd kan du kontakte din personlige kundekontakt. 5. Levering av elektroniske utstyr til oss 1. emc europe arrangerer innsamling og gir deg en leveringsetikett, denne skal festes på emballasjen som det elektroniske utstyret legges i. Innsamlingen blir utført av emc europe eller andre tredjeparts operatører etter en kostnadsfri forhåndsavtale. Innsamlingen blir utført fra avtalt oppsamlingssted mellom mandag og fredag, med unntak av helligdager. Innsamlinger utenfor disse tidspunktene kan forespørres og blir eventuelt utført som en spesialinnsamling. 6. Skadet elektronisk utstyr 1. Vi verdivurderer alt elektronisk utstyr i den tilstanden vi får det inn, og vi kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader under transport. Følgelig, hvis en enhet som vi mottar er skadet, vil vi verdivurdere den med hensyn til skaden (i samsvar med vår graderings-policy) og formidle dette til deg. 7. Datasikkerhet 1. Der det er forespurt blir data som er lagret på mobile kommunikasjonsenheter og annet tilhørende utstyr, blir der det er teknisk mulig, fjernet eller slettet. Dette i tråd med produsentens retningslinjer eller tredjepartsleverandører som fjerner data.

3 2. Pass på at du fjerner alle SIM-kort før du sender oss elektronisk utstyr. Vi påtar oss ikke ansvar for kostnader som kan oppstå tapt eller skade på SIM-kort som følger med utstyr. Du er selv eneansvarlig for slike kostnader. Eventuelle SIM-kort, minnekort eller andre datalagringsenheter mottatt av oss blir ikke tilbakesendt, og blir slettet i henhold til våre standard sletterutiner eller vil bli destruert dersom sletting ikke er mulig. Vi tar ikke ansvar for eventuelle data på SIM-kort, minnekort eller andre lagringsenheter (enten i form av personlige opplysninger, SMS, bilder, spill, sanger eller andre data («data») 3. Husk at ved å sende elektronisk utstyr til oss, samtykker du til å frigjøre oss fra alle krav, tap eller skader med hensyn til enheten, alle data lagret eller som finnes der, eller på alle medier som brukes i forbindelse med enheten (enten i form av personlige opplysninger, SMS, bilder, spill, sanger eller andre data («data»). Vi tar ikke ansvar i forhold til sikkerhet, beskyttelse, taushetsplikt eller bruk av slike data før vi har mottatt ustyret på vår foretningsadresse, dette nevnt i «punkt 2 om oss». 4. Med mindre spesifisert av deg som kunde, vil enheter der det ikke er teknisk mulig å fjerne data bli behandlet som utover økonomisk reparasjon (BER) og distribuert for deler eller reparasjoner / gjenbruk. 4.5 Enheter som ikke anses å ha noen kommersiell verdi blir sendt til et tredjepart WEEE akkreditert returselskap der enhetene blir raffinert for materialer, inkludert metall og plast. 8. Vurdering og evaluering av elektronisk utstyr 1. Ved mottak av varer vil vi behandle, klassifisere og teste hver enhet. Utfra dette blir det gitt en verdivurdering, deretter blir du bedt om å godta taksten og returnere en signert overførsel av eierskap, som leveres av oss. 2. Vennligst bemerk: Du er ansvarlig for å kansellere alle former for abonnement som er knyttet mot håndsett eller SIM-kort. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle samtalekostnader som kan oppstå før eller etter mottak av telefonen din, eller som følge av andre omstendigheter. 9. Mobiltelefoner som er stjålet eller blokkert 1. Vi støtter og retter oss etter retningslinjene som er angitt av Home Office og National Mobile Phone Crime Unit for å sikre at mobiltelefoner som er stjålet eller blokkert ikke blir resirkulert. Vi sjekker IMEI-nummeret for alle bestillinger via CheckMEND, dette for å sikre at vi ikke kjøper telefoner som er stjålet eller blokkert. Eventuelle telefoner som ikke tilfredsstiller kravene blir satt i en 28-dagers karantene. Dersom ingen gjør krav på dem innen den angitte tiden blir de å regne som emc europes eiendom.

4 Dersom vi blir oppmerksom på negativ historie på enkelte mobiltelefoner, reserverer vi oss rett til å tilbakeholde eller kansellere betaling for kun de påvirkede enhetene. Du godtar også å samarbeide med oss og eventuelle myndigheter. 10. Verdi og betaling 1. Vi tar sikte på å gi deg en verdivurdering innen 24 timer etter at vi har mottatt varene. 2. Kriteriene som brukes for å verdivurdere elektronisk utstyr er basert på en rekke faktorer, inkludert endringer i markedsverdi, funksjonalitet og gradering. Vi kan når som helst og uten forvarsel, endre praksis for hvordan vi verdivurderer elektronisk utstyr. Når verdivurderingen er sendt til deg, må du bekrefte at du godtar den innen 5 virkedager. Dersom du ikke svarer innenfor tidsperioden, anser emc europe verdivurderingen for godtatt. Dermed blir eierskap av utstyret overført i tråd med våre retningslinjer. Når perioden på 5 virkedager har utløpt, hvis enhetene av en eller annen grunn blir bedt om å bli returnert, kan vi erstatte enhetene på en lik for lik basis avhenging av lager. Verdivurderingen kan endres etter de 5 dagene som er nevnt ovenfor. 3. Du har rett til å avvise bekreftelse av verdivurderingen. Dersom du ikke godtar verdivurderingen, blir alle avgifter for innsamling og vurderinger dekket av emc europe, deretter blir det elektroniske utstyr sendt tilbake til deg uten kostnad. 4. Vi sender ikke betaling før vi har mottatt elektronisk utstyr fra deg. Betalingsmetode blir den du velger når du bestiller. Foretrukne betalingsmåte er BACS. 5. Våre standardvilkår er 30 dager fra fakturadato eller signert dokument for verførsel av eierskap. Behandling av betaling og utbetalingstider avhenger av tredjeparter. Vi kan ikke påvirke behandlingstider som disse trenger. Etter at vi har forespurt tredjeparter om å utstede betaling, kan vi ikke holdes ansvarlig for forsinkelse i betalinger, som følge av hendelser eller manglende evne til handling fra tredjeparter. 6. Betalinger kan også gjennomgå validering og sikkerhetskontroll, både vi eller tredjeparter kan stipulere dette fra tid til annen. Betalinger kan ikke overføres til andre, og blir utstedet til betalingsmottakeren som er oppført på dokumentet for verførsel av eierskap. Dersom du vil at betalingen skal gå til en veldedig organisasjon, må du sørge for at du har all relevant informasjon og de nødvendige autorisasjoner. Dersom betalingen skal sendes via postgang, brukes adressen som er oppgitt på dokumentet for overførsel av eierskap. Betaling blir utført ved å bruke opplysningene som du oppgir. Du må sørge for at alle opplysninger du oppgir er korrekte, inkludert betalings- og kontoinformasjon. Vi kan ikke holdes ansvarlig dersom du ikke mottar betaling som følge av at du oppgir uriktig eller manglende kontoinformasjon. Ved tilfeller der en sjekk må dupliseres på grunn av at du har oppgitt uriktige opplysninger, blir du holdt ansvarlig for å dekke alle administrative utgifter som oppstår for å utstede en ny sjekk. Eventuelle avgifter du skylder blir trukket fra totalverdien. Dersom administrasjonsgebyrene overstiger totalverdien, skal ingen utbetaling forekomme.

5 11. Generelt 1. emc europe er fullt ut forpliktet til å følge regelverk og forskrifter for telekommunikasjon gitt i Data Protection Act, og vi har strenge prosedyrer for å sikre at vi overholder regelverket. Vi registrerer alle samtaler og forbeholder oss retten til å lytte til disse telefonopptakene. Disse opptakene blir lagret i systemet vårt i 300 dager. Opptakene blir benyttet til opplærings- og kvalitetsformål. 2. Hvis en domstol eller pågjeldende myndighet finner at noen av bestemmelsene i disse vilkårene er ugyldige, ulovlige eller ikke kan håndheves, vil bare bestemmelsen dette gjelder for bli ugyldiggjort. Alle andre bestemmelse skal fortsatt gjelde i full kraft til den grad loven tillater det. 3. Hvis vi mislykkes med at du ikke overholder gjeldene forpliktelser i vilkårene, skal det ikke bety at vi har godtatt ansvarsfraskrivelse i noen som helst form. Det betyr heller ikke at du ikke er fritatt fra å overholde disse bestemmelsene. Hvis vi gir ansvarsfriskrivelse for et mislighold, betyr ikke det at du automatisk får ansvarsfraskrivelse for senere mislighold. Ingen fritakelse fra disse vilkårene er gyldig med mindre vi uttrykkelig sender deg en skriftlig ansvarsfraskrivelse. 4. En person som ikke er omfattet av disse vilkårene, har heller ikke noen rettigheter under Contracts (tredjeparters rettigheter) Act Vi kan også gi koblinger på nettstedet vårt til andre selskapers nettsteder, dette uavhengig om de er samarbeidspartnere. Vi kan ikke gi garantier for at produkter du kjøper fra tredjeparter via vårt nettsted eller fra selskaper der vi har lagt ut koblinger fra vårt nettsted er av tilfredsstillende kvalitet, vi fraskriver oss alt ANSVAR for dette. Denne ANSVARSFRASKRIVELSEN har ikke innvirkning på lovbestemte rettigheter i forhold til tredjepartsselgeren. 6. Alle varslinger som du sender skal sendes til emc europe, The Derby Turn Building, Derby Road, Burton on Trent, Staffordshire, DE14 1RS eller Et varsel regnes for mottatt 2 virkedager etter at en e-post er sendt, eller 5 virkedager etter at brevet er poststemplet. I forhold til et varsel, er det ved sending av brev tilstrekkelig å vise at brevet ble send med rett adresse, poststemplet og lagt for ut utsending. Ved e- post, er det tilstrekkelig å bevise at e-posten ble send til rett e-postkonto. 7. Med mindre det eksisterer en undertegnet avtale mellom de to parter, som er gyldig innenfor den spesifiserte perioden i vilkårene, vil disse vilkårene og eventuelle dokumenter som er uttrykkelig nevnt i dem, representere hele avtalen mellom oss i forhold til innholdet i alle kontrakter. Dette erstatter alle tidligere avtaler, betingelser eller ordninger som tidligere er gitt, enten skriftlig eller muntlig. 8. Disse vilkårene skal reguleres etter engelske domstoler, og begge parter godtar en ikke-eksklusiv jurisdiksjon for engelske domstoler. 9. Vær oppmerksom på at vi kan beholde all data du oppgir på emc europes nettsted og fra henvendelsessiden. Denne kontaktinformasjonen og disse dataene kan brukes til å kontakte deg for å besvare henvendelser og til å forbedre driften vår. Merk: du må lese disse vilkårene og betingelsene nøye før du sender elektronisk utstyr for verdivurdering til emc europe. Du forstår at ved å sende inn elektronisk utstyr for salg til emc europe, godtar du å være bundet av disse vilkårene og betingelsene. Du bør skrive ut og beholde en kopi av disse vilkårene og betingelsene for fremtidig referanse. Hvis du ikke godtar disse

6 vilkårene og betingelsene, betyr det at du ikke kan benytte tjenesten til å selge elektronisk utstyr for resirkulering til emc europe.

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

ZARA nettsted Vilkår & Betingelser

ZARA nettsted Vilkår & Betingelser ZARA nettsted Vilkår & Betingelser 1. INNLEDNING Dette dokumentet (sammen med alle dokumenter som hører inn under dette) fastsetter vilkårene og betingelsene som regulerer bruken av dette nettstedet og

Detaljer

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD Introduksjon Denne juridiske merknaden gjelder alt innholdet i denne bestillingsmotoren. Vi ber deg ta deg tid til å lese disse vilkår og betingelser for bruk

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Generelle vilkår for forbrukere

Generelle vilkår for forbrukere Generelle vilkår for forbrukere 1 GYLDIGHET 1.1 Disse generelle vilkårene, inkludert alle andre vilkår og dokumenter det refereres til (heretter kalt «vilkårene»), gjelder for alle avtaler og alle andre

Detaljer

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon Vilkår for arrangør 1. Overblikk Disse vilkår gjelder all bruk av deg som en arrangør (som definert under) av (a) Hoopla AS sine hjemmesider og domener (underordnede domener og underordnende deler som

Detaljer

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS 1. Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. som handler som Shuttle Direct vil opptre som bestillingsagent ved bestilling av transporttjenester på denne hjemmesiden.

Detaljer

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen.no ------------ Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS 15.8.14 Alminnelige betingelser og vilkår gjeldende for by-sykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen AS Maskinveien

Detaljer

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine?

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine? Personvern hos VIA EGENCIA Denne personvernerklæringen gjelder for databehandling som foretas av VIA EGENCIA Norway, organisasjonsnummer 981 620 550, postadresse Postboks 1353 Vika, 0113 Oslo, Norway.

Detaljer

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

Mamut Brukeravtale 1

Mamut Brukeravtale 1 Mamut Brukeravtale 1 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTE Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamut-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å:

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å: Betingelser 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt i følge shed49 samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen

Detaljer

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte.

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte. Brukerbetingelser Ved å gå inn på eller bruke Gjesteboka sitt nettsted, Gjesteboka sin tjeneste, eller noen applikasjoner (inkludert mobile applikasjoner) gjort tilgjengelig av Gjesteboka, godtar du å

Detaljer

Juridisk informasjon, merknader og lisens

Juridisk informasjon, merknader og lisens Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

MMediaverkstedet AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER

MMediaverkstedet AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER M AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER DENNE AVTALEN er inngått av og mellom ( Leverandør ) og ( Kunde ). Angivelse av dato, Kunde, avtalens varighet mm. er gitt i vedlagte bestilling fra Kunde. Som

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

Western Digital sluttbrukerlisensavtale

Western Digital sluttbrukerlisensavtale Western Digital sluttbrukerlisensavtale VIKTIG LES GRUNDIG. PARAGRAF 10 I DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER EN BINDENDE VOLDGIFTSBESTEMMELSE SOM BESTEMMER TVISTELØSNING PÅ INDIVIDUELL BASIS, BEGRENSER DIN MULIGHET

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler:

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler: BETINGELSER OG VILKÅR Lagewebside.no er underlagt disse betingelser og vilkår. Ved å bruke nettsiden og deres funksjonaliteter sier du deg enig i de følgende vilkårene, fra første gang du oppretter en

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. TOLKNING 1.1. Følgende definisjoner gjelder i disse vilkårene: 1.1.1. "Arbeid" betyr alt arbeid som Leverandøren er pålagt å utføre i henhold til bestemmelsene i Kontrakten, inkludert bestemmelsene

Detaljer

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår.

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. 1. Introduksjon Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. DFDS Seaways er medlem av Reisegaranti Fondet. Mer

Detaljer