Eget forsikringsselskap? OBOS GJØR DET!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eget forsikringsselskap? OBOS GJØR DET!"

Transkript

1 Aon Aon Aon år informasjonsavis om forsikring nummer utgitt av aon grieg Eget forsikringsselskap? OBOS GJØR DET! Side 2-3 Side 4-5 Marine Harvest høster havets goder Side 6-7 Aon Corporation: 20 år mot toppen

2 En verden av muligheter! Kåre Ulvin er administrerende direktør i Aon Grieg I april 2007 markerer vi at det er 20 år siden varemerket «Aon» ble etablert. Det skjedde da selskapets gründer Patrick Ryan i 1987 tok sitt Ryan Insurance Group på New York-børsen under det nye navnet Aon Corporation. Siden den gang har Aon vokst til å bli verdens største forsikringsmeglerforetak, gjennom organisk vekst og ved hjelp av et betydelig antall oppkjøp og fusjoner over hele kloden. Her i Norge ble vi en del av Aon gjennom flere oppkjøp i løpet av 90-årene. Slik har det seg derfor at vi i Aon Grieg, med røtter tilbake til det norske shippingmiljøet i andre halvdel av tallet, nå feirer et ungt varemerke som på imponerende få år har skapt seg en posisjon som en av verdens aller fremste tjenesteytende organisasjoner: ansatte ved 500 kontorer i 120 land står til disposisjon for våre kunder. Det er ikke mange norske forsikringsmeglere som kan tilby noe slikt! Styrket posisjon I løpet av denne våren har vi ytterligere styrket vår posisjon som Norges fremste megler og rådgiver innen forsikring, risk management, reassuranse og pensjonsrådgivning. I februar ble det inngått avtale om kjøp av Orkla Finans Forsikringsmegling, og ytterligere 40 erfarne fagfolk er dermed på vei inn i Aon Grieg. Til sammen utgjør vi landets største forsikringsfaglige miljø utenfor forsikringsselskapene. Dette fagmiljøet stiller vi til forsikringskjøpernes disposisjon! Mer konkurranse! Ved årsskiftet fikk landet et helt nytt forsikringsselskap, da OBOS lanserte datterselskapet Hammersborg Forsikring. Det nye forsikringsselskapet tilbyr eiendomsforsikring til borettslag og sameier tilknyttet OBOS. Hensikten med etableringen er å skape konkurranse i et norsk forsikringsmarked som er preget av få aktører og liten konkurranse. Det er all grunn til å applaudere OBOS for dette tiltaket. Det krever autoritet og økonomisk styrke å gjennomføre en slik satsing. Det har OBOS! NUMMER Informasjonsavis om forsikring Utgitt av Aon Grieg REDAKTØR: Knut Wikborg REDAKSJONSSEKRETÆR: Rolf Monsen REDAKSJONSRÅD: Knut Wikborg, Stine Roland og Paul H. Amble DESIGN: Kolonien as BIDRAGSYTERE DETTE NUMMER: Terje Heiestad, Nils Petter Dale FORSIDEFOTO: istockpro Kåre Ulvin Starter OBOS skjerper konkurransen i forsikringsmarkedet eget forsi kringsselskap Med Hammersborg Forsikring har OBOS tatt steget inn i forsikringsbransjen. Formålet er å tilby gunstigere betingelser for de boligselskapene som konsernet er forretningsfører for, og å skape større konkurranse mellom de norske forsikringsselskapene. A dministrerende direktør i det nye forsikringsselskapet er Helge Lem, som også er finansdirektør i OBOS. Han håper at etableringen kan bidra til å presse prisene på forsikring nedover. Vi har de siste årene sett at fortjenestemarginene til forsikringsselskapene på å forsikre hus og hjem er blitt stadig større, sier han. Det viser etter vår mening at konkurransen mellom selskapene er for liten og fortjenesten for stor. OBOS mener derfor at vi kan skaffe et bedre og rimeligere forsikringstilbud ved å starte et eget forsikringsselskap. Erfaringene så langt viser at vi har rett. Hammersborg Forsikring har inngått avtale om forsikring av boligselskaper med OBOS forvaltningsvirksomhet, som fra før har avtaler med de tre største forsikringsselskapene, If, Gjensidige og Vesta. Disse avtalene regner vi med at vil fortsette, sier Lem. Forskjellen er egentlig bare at man nå får fire forsikringsselskaper å velge mellom. Det vil være opp til styrene i det enkelte boligselskap å ta stilling til hvilket forsikringsselskap man vil velge. Skjerpet konkurranse OBOS ser altså ikke for seg at Hammersborg Forsikring vil gjøre «rent bord». Vi regner med at de andre forsikringsselskapene vil møte konkurransen ved å forbedre sine tilbud. For boligselskapene vil dette være godt nytt. Det betyr at uansett hvilket forsikringsselskap de velger i fremtiden, er det håp om lavere premier. Om vårt nye forsikringsselskap ikke skulle bli noen økonomisk suksess, vil vi likevel ha bidratt til å skjerpe konkurransen i forsikringsmarkedet, sier Lem. Lavere premier og bedre forsikringsvilkår Wenche Haugseth har lang erfaring fra forsikringsavdelingen i OBOS. Nå er hun avdelingsleder i Hammersborg Forsikring. Vi har i flere år fått henvendelser fra tillitsvalgte i boligselskaper som har spurt om ikke OBOS kan starte et eget forsikringsselskap, forteller hun. Men det er først nå vi ser at det er mulig å etablere et forsikringsselskap der vi både kan tilby lavere premier og bedre forsikringsvilkår enn det de tradisjonelle forsikringsselskapene gjør. En av grunnene til at vi kan tilby en lavere pris, er at vi kjenner historikken til de OBOS-tilknyttede lagene godt: Vi vet hvordan de er bygget og hva som er planlagt og gjennomført av vedlikeholds- og rehabiliteringsarbeider. Dette reduserer automatisk risikoen, sier Haugseth. Når vi nå beveger oss inn på forsikring, er det med den klare forventning at dette skal komme boligselskapene til gode, uansett hvilket forsikringsselskap de velger å benytte, sier Wenche Haugseth og Helge Lem i Hammersborg Forsikring. Konkurranse gir lavere priser OBOS har også tidligere vært aktiv i ulike markeder der skjerpet konkurranse har vært viktig for medlemmene. OBOS var det første selskapet som tok opp konkurransen innenfor området kabel-tv med daværende Janco. Det skjedde på et tidspunkt da Janco var monopolist på kabel- TV i Oslo. Konkurransen fra OBOS førte til en kraftig prisnedgang, som forbrukere i Oslo fremdeles har glede av. Også innenfor strøm har OBOS ønsket å skjerpe konkurransen. Da strømmarkedet i Norge ble liberalisert, ble OBOS Energi AS etablert for å ta opp konkurransen med de etablerte strømleverandørene. Resultat: Lavere strømpriser i Oslo. Et tilsvarende tiltak innenfor telefoni har hatt en lignende effekt. Det er ingen tvil om at konkurranse er viktig for prisnivået, slår Helge Lem fast. FAGLIG BISTAND FRA AON GRIEG I arbeidet med planlegging, iverksettelse og drift av Hammersborg Forsikring, har OBOS knyttet til seg ekspertise fra Aon på en rekke områder: Et team av ingeniører og eksperter på risikostyring og reassuranse fra Aon gjennomførte den opprinnelige risikostudien og fremla forslag til forretningsmodell. En omfattende spørreundersøkelse blant boligselskapene ble gjennomført som et ledd i utviklingen av produktene. Produktutviklingen er gjort i samarbeid med Aons fagfolk innen skadeforsikring, som har bidratt til utformingen av forsikringsvilkår, tariffmodeller, osv. Reassuranseprogrammet er fremforhandlet av reassuransemeglere fra Aon. Driftsrutiner for produksjon av tilbud, poliser og andre forsikringsdokumenter er utviklet i samarbeid med Aon. Bokføringen utføres i henhold til gjeldende krav til forsikringsselskaper av Aon Insurance Managers i Stockholm. OSLO BOLIG- OG SPARELAG (OBOS) OBOS er en medlemsorganisasjon med mer enn medlemmer. Organisasjonen omsetter årlig rundt boliger og forvalter til sammen mer enn boliger. OBOS har også et omfattende tilbud til boligselskaper, kommuner og bedrifter innen bygging, vedlikehold og rehabilitering, samt en betydelig spare- og finansvirksomhet. HAMMERSBORG FORSIKRING AS Nyetablert forsikringsselskap, 100 prosent eid av OBOS, konsesjon til å drive skadeforsikring av boligselskaper (borettslag, sameier o.a.) som OBOS, eller datterselskaper i OBOS, er forretningsfører for. I tillegg kan OBOS forsikre sine egne eiendommer i selskapet. Hammersborg Forsikring tilbyr Eiendomsforsikring Pluss for boligselskaper, et forsikringsprodukt som er spesielt tilpasset boligselskaper. 2 2 Risiko nr. nr Risiko nr

3 MARINE HARVEST ASA Trine Sæther Romuld, CFO 5 business units: Norge, Skottland, Canada, Chile og USA/videreforedling Ca 9000 ansatte i over 20 land Notert på Oslo Børs Sjømatgiganten Høster havets goder Blant flyttekassene ytterst på Aker brygge bærer integrasjonsprosessen mellom de store fiskeoppdretterne snart frukter. Det er ikke helt risikofritt. Av Paul H. Amble Foto Terje Heiestad Flyttekassene indikerer at man også fysisk er i ferd med å samle trådene; Marine Harvests nye hovedkontor står klart i Stortingsgata i Oslo og flyttebilen kommer snart. Som Industry leader skal vi gjerne være best i alt fra risikohåndtering til EBIT pr kg, fremholder konsernets CFO Trine Sæther Romuld. Men det aller viktigste er at vi produserer sunn mat, fortsetter hun. Selv er hun vant til å være i bevegelse. Opprinnelig fra Nordmøre er hun nå bosatt i Sandnes og ukependler til Oslo. Hun sitter ikke stille. Think globally, act locally Da Pan Fish tok kontroll over Fjord Seafood og Marine Harvest i 2006 skapte man samtidig verdens klart største akvakultur- og sjømatkonsern, på kryss og tvers av nasjonale og faglige grenser. Verdikjeden inkluderer alt fra smoltproduksjon til avanserte videreforedlede produkter. Med en proforma omsetning for de tre integrasjonspartnerne på NOK 15,9 milliarder, og aktivitet i mer enn 20 land, sier det seg selv at for eksempel omdømmerisiko er et sentralt anliggende. Samtidig er vi opptatt av at det må fattes kommersielle beslutninger i tråd med det markedet man opptrer i, sier Sæther Romuld. Konsernledelsen kan gjøre globale valg, blant annet for hvordan ulike typer risiko skal håndteres. Penger å tjene Konsernet har valgt en desentralisert strategi og har organisert seg i fem business units. Stordriftsfordelene ved å samhandle er store, blant annet ved sharing of best practice og effektiv utnyttelse av eiendeler. Selskapet har kommunisert at man forventer synergier i området NOK 900 millioner fra og med Samtidig er det ofte slik at ett problem ikke er det samme i alle regionene, eller det er ulik modningsgrad i de ulike regionene. Der Norge etter hvert har 25 års erfaring med fiskeoppdrett, har de kanskje bare 15 års erfaring andre steder, og dette gir ulike utfordringer, beskriver Sæther Romuld. Dette gjør at vi hører nøye etter når våre lokale ledere presenterer sine utfordringer. Modent marked? Innenfor næringen ser vi for oss en vekstrate på 4-8 % for 2007 sammenlignet med I tillegg ser FNs matorganisasjon for seg at hver og en av oss skal øke forbruket av sjømat med 12 % mot Som aktør i dette markedet kan vi si at fremtiden er lys, sier Sæther Romuld. Men dette forhindrer ikke at vi stadig må være på tå hev. Vi vurderer alle risikofaktorene løpende; for eksempel salg i spotmarkedet vs. faste priser, forsikring, valutarisiko, biologisk risiko osv. Våre långivere og aksjonærer forventer jo at vi skal være «best-in-class» også på dette området, avslutter hun. Aon Global Client Network Aon har organisert et betjeningskonsept som Network-enhet tilbyr utenlandske virksomheter i kalles Aon Global Client Network. Dette er Norge. spesielle enheter som betjener internasjonale Konseptet, som ble etablert i 1989 under navnet kunder på tvers av landegrensene. Global Business Units, er basert på at vi i hvert eneste land velger ut medarbeidere med spesielt gode Konseptet gjør det mulig å koordinere og administrere forsikringsløsninger for store og komplekse nødvendige språkkunnskaper. Disse medarbeiderne kunnskaper om internasjonal forsikring, og med internasjonale konsern. Våre norske næringslivskunder med filialer og virksomheter i utlandet mottar prosedyrer som er enhetlige for hele nettverket. får spesiell opplæring, og tilgang til systemer og den samme oppmerksomhet og støtte fra våre kolleger i utlandet, som støtten vår egen Global Client mulig for én enhet å instruere og forplikte Sentralt står de fullmakter og rutiner som gjør det andre enheter i nettverket, slik at avgjørelsene som er tatt i samarbeid med kunden sentralt, kan gjennomføres i alle aktuelle land. Dette gjør det blant annet mulig å kombinere funksjonelle globale forsikringsprogram, med lokal tilstedeværelse i hvert enkelt land. Dette har ikke bare stor betydning i forbindelse med eventuelle skader, men sikrer at man følger lokale lover og regler, samtidig som man eliminerer dobbeltforsikringer og de ekstrakostnader dette medfører. FNs matorganisasjon ser for seg at hver og en av oss skal øke forbruket av sjømat med 12 % mot Som aktør i dette markedet kan vi si at fremtiden er lys, sier Trine Sæther Romuld, CFO i Marine Harvest. Risiko nr

4 Aon Aon Aon All together now! Jo flere vi AON CORPORATION ansatte 500 kontorer i 120 land Omsetning: 10 milliarder dollar Hovedkontor i Chicago Navnet betyr unity (enhet/helhet) er sammen, er sammen, Den 24. april 1987 startet handelen av Aon Corporation på børsen i New York. Gjennom 90-tallet drev blandingen av strategiske partnerskap og organisk vekst selskapet videre inn i kjernen av det globale forsikringsmarkedet. Nå, tyve år etterpå, er Aon blitt verdens største globale forsikringsmegler. er sammen Mange av bransjens best kjente aktører har etter hvert kommet med på laget, inkludert historiske Hudig-Langeveldt, som har sørget for forsikringsdekning av frakteskip siden I alt er nå mer enn 400 bedrifter innlemmet i selskapet. Alle har gitt sitt bidrag til det utrolige mangfoldet som utgjør Aon-konsernet. Helhetstanken er å være best innen sitt område. Patrick G. Ryan er mannen som startet et lite forsikringskontor med fem ansatte i Da han i 1987 tok selskapet sitt på børs under navnet Aon, gikk en drøm i oppfyllelse. Men han hvilte ikke laurbærene. I årene som har gått har han utviklet seg til å bli en av de sentrale playerne innen internasjonal forsikring. I 2001 flyttet han hovedkontoret til Chicagos tredje høyeste skyskraper, og ga den navnet Aon Center. I 2005 tok han tittelen Executive Chairman og overlot stafettpinnen til Greg C. Case, som nå leder selskapets daglige drift. I dag har selskapet ansatte ved 500 kontorer i 120 land, og leverer et høyere volum av forsikringsmeglertjenester enn noe annet selskap i verden. Trekke sammen Ingen av våre konkurrenter kan så mye, om så mange områder, hverken territorialt eller faglig, sier markedsdirektør Alexander Ringvold i Aon Grieg og ramser opp; eiendom, energi/naturressurser, fi lm og TV-produksjon, fly- og satelittvirksomhet, handelskreditter, helse, jordbruk og næringsmidler katastrofeplanlegging, krisehåndtering, miljørisiko, politisk risiko, sikkerhet eller terrorisme Det fi nnes knapt grenser for hva menneskene i Aon har kunnskap om, sier han. ET GODT NAVN. OG RYKTE. Den beste feedback man kan få kommer fra folk man har jevnlig kontakt med. Dette hevder Brian Ruggeberg fra Aon Consultings Talent Solutions Group. Hans forhold til risiko har lite med forsikring å gjøre. Brians team startet sommeren 2005 et prosjekt med den internasjonale supermarkedkjempen Ahold. Prosjektet har gått ut på å fremme vekst gjennom å bygge opp et helhetlig system for direkte tilbakemelding fra kunder og leverandører. Slik får man rapportering på sterke og svake sider. Denne formen for åpen og ærlig tilbakemelding er kritisk for å kunne se oss selv slik andre ser oss, sier Anders Moberg, CEO i Ahold. Undersøkelser gjort av Aon Grieg viser at også i Norge er tap av omdømme det bedriftene frykter aller mest. FLOMMER OVER AV INNOVASJON Etter de store flomskadene i 2002 utviklet Aon en ny katastrofemodell kalt FREDA (Flood Risk Europe Damage Assessment) som skal hjelpe forsikringsselskapene å håndtere sin eksponering i regionen. Ved hjelp av modellen kan man lettere vurdere mulige skader og konsekvenser av oversvømmelser. Modellen ble utviklet av Aons eksperter på reassuranse i Hamburg og London, og har gitt gode resultater for selskapene som har tatt metoden i bruk. Ikke bare gir modellen landspesifikk informasjon, sier Joakim Brix ved Aon Re Services Germany. Vi kan også gi informasjon på regionalt nivå, noe som er viktig for mange forsikringsselskaper med virksomhet på tvers av landegrensene. Hans kollega Matthew Eagle i Aon Re Services Europe, fyller ut bildet. Modellen har vært så suksessfull at vi nå jobber med å utvide den til også å kunne implementeres i andre regioner, blant annet i Skandinavia. KUNSTEN Å FORSIKRE KUNSTEN I mars hvert år arrangeres The European Fine Art Foundations messe i Holland, også kjent som Maastricht-messen. Arrangementet tiltrekker seg kunsthandlere, kunsteksperter og samlere fra hele verden. Det stilles ut nærmere kunstobjekter til en samlet verdi av en milliard dollar! Ingen tvil om at det å skaffe forsikring til denne messen er en kunst i seg selv. Det er utrolig viktig for oss å holde risikokostnadene nede, ellers ville ikke arrangementet være mulig å gjennomføre, sier forsikringsmegler Cees Kortleve i Aon Artscope. Men for å holde prisen nede er det er også viktig å se på andre aspekter ved dekningen; pakking, forsendelse og fysisk sikring av verkene. Også for Aon i Norge er forsikring av store kunstsamlinger og ustillinger et viktig satsningsområde. DET STORE BILDET Risk Management var en gang regnet som et område forbeholdt forsikringsfolk, med liten eller ingen direkte tilknytning til firmaets andre finansielle prioriteringer. Not so, anymore! Ettersom både CFO er og CEO er i økende grad fokuserer på å måle de totale risikokostnadene, blir behovet for å forstå risiko viktigere. Det gjelder å forstå forskjellen på «å kjøpe forsikring» kontra «å se forsikring og risiko innenfor en bredere finansiell sammenheng». Et av de beste verktøyene for å arbeide effektivt med disse spørsmålene heter Aon RiskConsole. Leslie Lamb er Global Risk Manager i den verdensomspennende programvareleverandøren Cisco Systems Inc, og har implementert Risk- Console på tvers av 83 ulike valutaer. Hun er ikke i tvil: Dette systemet hjelper oss betydelig i å ta beslutninger som reduserer våre totale risikokostnader. 20 begivenhetsrike år 1987 April: Ryan Insurance Group noteres på New York -børsen under navnet Aon Corporation 1993 Juni: Aon kjøper Duo forsikringsmegling og etablerer seg i Norge under navnet Rollins Hudig Hall 1996 September: Aon kjøper Hellebø & Partners Oktober: Rollins Hudig Hall skifter navn til Aon Norway 1998 August: Aon kjøper Grieg Insurance. Aon Norway blir til Aon Grieg 2001 September: Aon mister 176 medarbeidere i World Trade Centerkatastrofen 2005: Mai: Patrick G. Ryan overlater sjefsstolen til sin etterfølger Gregory Case 20 år Januar: Aon kjøper Hudig- Langeveld, verdens eldste forsikringsmeglerforetak, etablert i Februar: OL på Lillehammer. Forsikringsprogrammet er designet av Grieg Insurance 1999 Oktober: Euro introduseres 2003 September: Forsikringsnæringen i Norge innfører ny bransjenorm med nettoprising av forsikringspremier 2007 Februar: Aon Grieg kjøper Orkla Finans Forsikringsmegling. April: Varemerket «Aon» fyller 20 år! 6 Risiko nr Risiko nr

5 Sitatet Aon Grieg Aon Grieg er Norges eldste og største meglerhus, med 200 ansatte og kontorer i en rekke av de største byene i landet. Vi representerer en betydelig del av norsk nærings- og organisasjonsliv overfor forsikringsselskapene. «Et gram eksempel er mer verd enn et tonn teori.» [Gudmund Hernes] Aon-gruppen har nå over 500 kontorer i 120 land, og mer enn ansatte. Det gjør Aon til en av de to store innenfor internasjonal forsikringsmegling, pensjonsrådgivning, risk management og reassuransemegling. Rosa skjønnhet Aon Grieg AS Lysaker Vollsveien 4 Postboks Lysaker Telefon Telefaks Oslo sentrum Tordenskioldsgate 8/10 Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Telefon Telefaks Bergen C. Sundtsgate 17/19 Postboks Bergen Telefon Telefaks Trondheim Prinsensgate Trondheim Telefon Telefaks Kristiansand Vestre Strandgate 26 Postboks Kristiansand Telefon Telefaks Ålesund Sjømannsveien Ålesund Telefon Telefaks Hvert år under «Cancer Awareness Month» farges lysene i toppen av Aon Center rosa. Den 346 meter høye bygningen er USAs tredje høyeste og er synlig over hele Chicago, der den ligger ned mot Lake Michigan. Den ble bygget i 1972 og huser i dag blant annet Aons konsernledelse.

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Notat 2005-020. Forsikringsmeglernes rolle og betydning for konkurransen i forsikringsmarkedene

Notat 2005-020. Forsikringsmeglernes rolle og betydning for konkurransen i forsikringsmarkedene Notat 2005-020 Forsikringsmeglernes rolle og betydning for konkurransen i forsikringsmarkedene ECON-notat nr. 2005-020, Prosjekt nr. 43630 RSA/ROS/pil, RAR, 29. mars 2005 Offentlig Forsikringsmeglernes

Detaljer

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68 ÅRSRAPPORT 2010. INNHOLDsfortegnelse. Fakta om Acta 3 Konsernsjefens kommentar 4 Årets høydepunkter 7 Hovedtall for Acta 8 Markeder 12 Porteføljekonto 14 Eiendomssalg i Sverige 15 Produkter 17 Tjenestetilbud

Detaljer

gjensidige.no ÅRSRAPPORT

gjensidige.no ÅRSRAPPORT gjensidige.no ÅRSRAPPORT 2008 HENDELSER 2008 DETTE ER GJENSIDIGE :: JANUAR Som første forsikringsselskap i Norge ansatte Gjensidige egen klimaforsker. Gjensidiges hovedkontorbygg på Sollerud ble solgt

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 INNHOLD Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 Vår selskapsstruktur 22 Virkomhetsstyring i Gjensidige

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

For deg som kunde skal Würth Norge. være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt

For deg som kunde skal Würth Norge. være den lille organisasjonen hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt For deg som kunde skal Würth Norge være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og beslutningsevne står sentralt være en kompetent og delaktig samarbeidspartner som styrker motivasjonen i ditt arbeid

Detaljer

Overgangen til en virtuell organisasjon

Overgangen til en virtuell organisasjon Overgangen til en virtuell organisasjon Hvilke krav stilles til struktur, ledelse og de ansattes kapabiliteter ved innføring av virtuell kommunikasjon. Ragne Karine Eklind Veileder Harald Knudsen Masteroppgaven

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK BI KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT SPESIALSEMINAR FRA BI BANK OG FORSIKRING Kristin Bekkeseth,

Detaljer

gjensidige.com Årsrapport

gjensidige.com Årsrapport gjensidige.com Årsrapport 2009 Hendelser 2009 Virksomheten :: Samtaler mellom Storebrand og Gjensidige om en mulig fusjon ble avsluttet i mars. :: Gjensidige Pensjon og Sparing fikk i mai toppplassering

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP GJENSIDIGE HISTORIEN 1820 1920 Gjensidige brannkasser etableres over hele landet. Hele 260 var i virksomhet

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats TRADEBROKERnytt nr. 1 april 2015 Pål Christoffersen (t.v.) bestemte seg tidlig for å forene alle gode krefter for å bli «Årets leverandør». Her ser vi ham sammen med (f.v.) Erling Pedersen, Bjørn Tore

Detaljer

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 Foto: Audun Pettersen/Innovasjon Norge Skaperen bidrar til nyskaping (OSLO: 27. april 2009) TV2-programmet Skaperen kan bidra til å skape større blest om de som

Detaljer

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse ISMAgazine Nr 2 / 2011 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse Ny fakturaløsning: Registrer regningen på nett Visma ordner resten Nå kan

Detaljer

FINANSNYTT. Sparebanken hedmark: Banklokale med hjerterom

FINANSNYTT. Sparebanken hedmark: Banklokale med hjerterom 1 Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 1 Mars 2013 Sparebanken hedmark: Banklokale med hjerterom Fire av KPMGs beste på finans Solvency II: Pilar 3 - den glemte pilaren Økt skatt på finanstjenester 2 Bank bygger

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

35% 1 million kunder 3.460 ansatte 100 kontorer 2,5 mrd i resultat

35% 1 million kunder 3.460 ansatte 100 kontorer 2,5 mrd i resultat årsrapport 2007 35% 1 million kunder 3.460 ansatte 100 kontorer 2,5 mrd i resultat av forbrukerne tenker på Gjensidige først når de blir bedt om å nevne et forsikringsselskap. Nå planlegges børsnotering

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier

Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier Års- og samfunnsrapport 2010 Års- og samfunnsrapport 2010 Det handler om verdier Innhold Nøkkeltall 1 2010 i kortform 2 3 Coops organisasjon 2 3 Administrerende direktør har ordet 4 Coop og samfunnet 6

Detaljer

Nr. 1-2014 - 97. årgang. Skal bli mest effektiv i Europa. Side 6

Nr. 1-2014 - 97. årgang. Skal bli mest effektiv i Europa. Side 6 Nr. 1-2014 - 97. årgang Skal bli mest effektiv i Europa Side 6 N Y H E T E R Årets Unge Leder: Magne Nordgård fra Eika Administrerende direktør i Eika Forsikring AS, Magne Nordgård, ble nylig kåret til

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Nr 4-2005 Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Lang og bred erfaring, spisskompetanse og gode rutiner gjør at Advokatfirmaet Brækhus Dege med datterselskaper

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer