Eget forsikringsselskap? OBOS GJØR DET!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eget forsikringsselskap? OBOS GJØR DET!"

Transkript

1 Aon Aon Aon år informasjonsavis om forsikring nummer utgitt av aon grieg Eget forsikringsselskap? OBOS GJØR DET! Side 2-3 Side 4-5 Marine Harvest høster havets goder Side 6-7 Aon Corporation: 20 år mot toppen

2 En verden av muligheter! Kåre Ulvin er administrerende direktør i Aon Grieg I april 2007 markerer vi at det er 20 år siden varemerket «Aon» ble etablert. Det skjedde da selskapets gründer Patrick Ryan i 1987 tok sitt Ryan Insurance Group på New York-børsen under det nye navnet Aon Corporation. Siden den gang har Aon vokst til å bli verdens største forsikringsmeglerforetak, gjennom organisk vekst og ved hjelp av et betydelig antall oppkjøp og fusjoner over hele kloden. Her i Norge ble vi en del av Aon gjennom flere oppkjøp i løpet av 90-årene. Slik har det seg derfor at vi i Aon Grieg, med røtter tilbake til det norske shippingmiljøet i andre halvdel av tallet, nå feirer et ungt varemerke som på imponerende få år har skapt seg en posisjon som en av verdens aller fremste tjenesteytende organisasjoner: ansatte ved 500 kontorer i 120 land står til disposisjon for våre kunder. Det er ikke mange norske forsikringsmeglere som kan tilby noe slikt! Styrket posisjon I løpet av denne våren har vi ytterligere styrket vår posisjon som Norges fremste megler og rådgiver innen forsikring, risk management, reassuranse og pensjonsrådgivning. I februar ble det inngått avtale om kjøp av Orkla Finans Forsikringsmegling, og ytterligere 40 erfarne fagfolk er dermed på vei inn i Aon Grieg. Til sammen utgjør vi landets største forsikringsfaglige miljø utenfor forsikringsselskapene. Dette fagmiljøet stiller vi til forsikringskjøpernes disposisjon! Mer konkurranse! Ved årsskiftet fikk landet et helt nytt forsikringsselskap, da OBOS lanserte datterselskapet Hammersborg Forsikring. Det nye forsikringsselskapet tilbyr eiendomsforsikring til borettslag og sameier tilknyttet OBOS. Hensikten med etableringen er å skape konkurranse i et norsk forsikringsmarked som er preget av få aktører og liten konkurranse. Det er all grunn til å applaudere OBOS for dette tiltaket. Det krever autoritet og økonomisk styrke å gjennomføre en slik satsing. Det har OBOS! NUMMER Informasjonsavis om forsikring Utgitt av Aon Grieg REDAKTØR: Knut Wikborg REDAKSJONSSEKRETÆR: Rolf Monsen REDAKSJONSRÅD: Knut Wikborg, Stine Roland og Paul H. Amble DESIGN: Kolonien as BIDRAGSYTERE DETTE NUMMER: Terje Heiestad, Nils Petter Dale FORSIDEFOTO: istockpro Kåre Ulvin Starter OBOS skjerper konkurransen i forsikringsmarkedet eget forsi kringsselskap Med Hammersborg Forsikring har OBOS tatt steget inn i forsikringsbransjen. Formålet er å tilby gunstigere betingelser for de boligselskapene som konsernet er forretningsfører for, og å skape større konkurranse mellom de norske forsikringsselskapene. A dministrerende direktør i det nye forsikringsselskapet er Helge Lem, som også er finansdirektør i OBOS. Han håper at etableringen kan bidra til å presse prisene på forsikring nedover. Vi har de siste årene sett at fortjenestemarginene til forsikringsselskapene på å forsikre hus og hjem er blitt stadig større, sier han. Det viser etter vår mening at konkurransen mellom selskapene er for liten og fortjenesten for stor. OBOS mener derfor at vi kan skaffe et bedre og rimeligere forsikringstilbud ved å starte et eget forsikringsselskap. Erfaringene så langt viser at vi har rett. Hammersborg Forsikring har inngått avtale om forsikring av boligselskaper med OBOS forvaltningsvirksomhet, som fra før har avtaler med de tre største forsikringsselskapene, If, Gjensidige og Vesta. Disse avtalene regner vi med at vil fortsette, sier Lem. Forskjellen er egentlig bare at man nå får fire forsikringsselskaper å velge mellom. Det vil være opp til styrene i det enkelte boligselskap å ta stilling til hvilket forsikringsselskap man vil velge. Skjerpet konkurranse OBOS ser altså ikke for seg at Hammersborg Forsikring vil gjøre «rent bord». Vi regner med at de andre forsikringsselskapene vil møte konkurransen ved å forbedre sine tilbud. For boligselskapene vil dette være godt nytt. Det betyr at uansett hvilket forsikringsselskap de velger i fremtiden, er det håp om lavere premier. Om vårt nye forsikringsselskap ikke skulle bli noen økonomisk suksess, vil vi likevel ha bidratt til å skjerpe konkurransen i forsikringsmarkedet, sier Lem. Lavere premier og bedre forsikringsvilkår Wenche Haugseth har lang erfaring fra forsikringsavdelingen i OBOS. Nå er hun avdelingsleder i Hammersborg Forsikring. Vi har i flere år fått henvendelser fra tillitsvalgte i boligselskaper som har spurt om ikke OBOS kan starte et eget forsikringsselskap, forteller hun. Men det er først nå vi ser at det er mulig å etablere et forsikringsselskap der vi både kan tilby lavere premier og bedre forsikringsvilkår enn det de tradisjonelle forsikringsselskapene gjør. En av grunnene til at vi kan tilby en lavere pris, er at vi kjenner historikken til de OBOS-tilknyttede lagene godt: Vi vet hvordan de er bygget og hva som er planlagt og gjennomført av vedlikeholds- og rehabiliteringsarbeider. Dette reduserer automatisk risikoen, sier Haugseth. Når vi nå beveger oss inn på forsikring, er det med den klare forventning at dette skal komme boligselskapene til gode, uansett hvilket forsikringsselskap de velger å benytte, sier Wenche Haugseth og Helge Lem i Hammersborg Forsikring. Konkurranse gir lavere priser OBOS har også tidligere vært aktiv i ulike markeder der skjerpet konkurranse har vært viktig for medlemmene. OBOS var det første selskapet som tok opp konkurransen innenfor området kabel-tv med daværende Janco. Det skjedde på et tidspunkt da Janco var monopolist på kabel- TV i Oslo. Konkurransen fra OBOS førte til en kraftig prisnedgang, som forbrukere i Oslo fremdeles har glede av. Også innenfor strøm har OBOS ønsket å skjerpe konkurransen. Da strømmarkedet i Norge ble liberalisert, ble OBOS Energi AS etablert for å ta opp konkurransen med de etablerte strømleverandørene. Resultat: Lavere strømpriser i Oslo. Et tilsvarende tiltak innenfor telefoni har hatt en lignende effekt. Det er ingen tvil om at konkurranse er viktig for prisnivået, slår Helge Lem fast. FAGLIG BISTAND FRA AON GRIEG I arbeidet med planlegging, iverksettelse og drift av Hammersborg Forsikring, har OBOS knyttet til seg ekspertise fra Aon på en rekke områder: Et team av ingeniører og eksperter på risikostyring og reassuranse fra Aon gjennomførte den opprinnelige risikostudien og fremla forslag til forretningsmodell. En omfattende spørreundersøkelse blant boligselskapene ble gjennomført som et ledd i utviklingen av produktene. Produktutviklingen er gjort i samarbeid med Aons fagfolk innen skadeforsikring, som har bidratt til utformingen av forsikringsvilkår, tariffmodeller, osv. Reassuranseprogrammet er fremforhandlet av reassuransemeglere fra Aon. Driftsrutiner for produksjon av tilbud, poliser og andre forsikringsdokumenter er utviklet i samarbeid med Aon. Bokføringen utføres i henhold til gjeldende krav til forsikringsselskaper av Aon Insurance Managers i Stockholm. OSLO BOLIG- OG SPARELAG (OBOS) OBOS er en medlemsorganisasjon med mer enn medlemmer. Organisasjonen omsetter årlig rundt boliger og forvalter til sammen mer enn boliger. OBOS har også et omfattende tilbud til boligselskaper, kommuner og bedrifter innen bygging, vedlikehold og rehabilitering, samt en betydelig spare- og finansvirksomhet. HAMMERSBORG FORSIKRING AS Nyetablert forsikringsselskap, 100 prosent eid av OBOS, konsesjon til å drive skadeforsikring av boligselskaper (borettslag, sameier o.a.) som OBOS, eller datterselskaper i OBOS, er forretningsfører for. I tillegg kan OBOS forsikre sine egne eiendommer i selskapet. Hammersborg Forsikring tilbyr Eiendomsforsikring Pluss for boligselskaper, et forsikringsprodukt som er spesielt tilpasset boligselskaper. 2 2 Risiko nr. nr Risiko nr

3 MARINE HARVEST ASA Trine Sæther Romuld, CFO 5 business units: Norge, Skottland, Canada, Chile og USA/videreforedling Ca 9000 ansatte i over 20 land Notert på Oslo Børs Sjømatgiganten Høster havets goder Blant flyttekassene ytterst på Aker brygge bærer integrasjonsprosessen mellom de store fiskeoppdretterne snart frukter. Det er ikke helt risikofritt. Av Paul H. Amble Foto Terje Heiestad Flyttekassene indikerer at man også fysisk er i ferd med å samle trådene; Marine Harvests nye hovedkontor står klart i Stortingsgata i Oslo og flyttebilen kommer snart. Som Industry leader skal vi gjerne være best i alt fra risikohåndtering til EBIT pr kg, fremholder konsernets CFO Trine Sæther Romuld. Men det aller viktigste er at vi produserer sunn mat, fortsetter hun. Selv er hun vant til å være i bevegelse. Opprinnelig fra Nordmøre er hun nå bosatt i Sandnes og ukependler til Oslo. Hun sitter ikke stille. Think globally, act locally Da Pan Fish tok kontroll over Fjord Seafood og Marine Harvest i 2006 skapte man samtidig verdens klart største akvakultur- og sjømatkonsern, på kryss og tvers av nasjonale og faglige grenser. Verdikjeden inkluderer alt fra smoltproduksjon til avanserte videreforedlede produkter. Med en proforma omsetning for de tre integrasjonspartnerne på NOK 15,9 milliarder, og aktivitet i mer enn 20 land, sier det seg selv at for eksempel omdømmerisiko er et sentralt anliggende. Samtidig er vi opptatt av at det må fattes kommersielle beslutninger i tråd med det markedet man opptrer i, sier Sæther Romuld. Konsernledelsen kan gjøre globale valg, blant annet for hvordan ulike typer risiko skal håndteres. Penger å tjene Konsernet har valgt en desentralisert strategi og har organisert seg i fem business units. Stordriftsfordelene ved å samhandle er store, blant annet ved sharing of best practice og effektiv utnyttelse av eiendeler. Selskapet har kommunisert at man forventer synergier i området NOK 900 millioner fra og med Samtidig er det ofte slik at ett problem ikke er det samme i alle regionene, eller det er ulik modningsgrad i de ulike regionene. Der Norge etter hvert har 25 års erfaring med fiskeoppdrett, har de kanskje bare 15 års erfaring andre steder, og dette gir ulike utfordringer, beskriver Sæther Romuld. Dette gjør at vi hører nøye etter når våre lokale ledere presenterer sine utfordringer. Modent marked? Innenfor næringen ser vi for oss en vekstrate på 4-8 % for 2007 sammenlignet med I tillegg ser FNs matorganisasjon for seg at hver og en av oss skal øke forbruket av sjømat med 12 % mot Som aktør i dette markedet kan vi si at fremtiden er lys, sier Sæther Romuld. Men dette forhindrer ikke at vi stadig må være på tå hev. Vi vurderer alle risikofaktorene løpende; for eksempel salg i spotmarkedet vs. faste priser, forsikring, valutarisiko, biologisk risiko osv. Våre långivere og aksjonærer forventer jo at vi skal være «best-in-class» også på dette området, avslutter hun. Aon Global Client Network Aon har organisert et betjeningskonsept som Network-enhet tilbyr utenlandske virksomheter i kalles Aon Global Client Network. Dette er Norge. spesielle enheter som betjener internasjonale Konseptet, som ble etablert i 1989 under navnet kunder på tvers av landegrensene. Global Business Units, er basert på at vi i hvert eneste land velger ut medarbeidere med spesielt gode Konseptet gjør det mulig å koordinere og administrere forsikringsløsninger for store og komplekse nødvendige språkkunnskaper. Disse medarbeiderne kunnskaper om internasjonal forsikring, og med internasjonale konsern. Våre norske næringslivskunder med filialer og virksomheter i utlandet mottar prosedyrer som er enhetlige for hele nettverket. får spesiell opplæring, og tilgang til systemer og den samme oppmerksomhet og støtte fra våre kolleger i utlandet, som støtten vår egen Global Client mulig for én enhet å instruere og forplikte Sentralt står de fullmakter og rutiner som gjør det andre enheter i nettverket, slik at avgjørelsene som er tatt i samarbeid med kunden sentralt, kan gjennomføres i alle aktuelle land. Dette gjør det blant annet mulig å kombinere funksjonelle globale forsikringsprogram, med lokal tilstedeværelse i hvert enkelt land. Dette har ikke bare stor betydning i forbindelse med eventuelle skader, men sikrer at man følger lokale lover og regler, samtidig som man eliminerer dobbeltforsikringer og de ekstrakostnader dette medfører. FNs matorganisasjon ser for seg at hver og en av oss skal øke forbruket av sjømat med 12 % mot Som aktør i dette markedet kan vi si at fremtiden er lys, sier Trine Sæther Romuld, CFO i Marine Harvest. Risiko nr

4 Aon Aon Aon All together now! Jo flere vi AON CORPORATION ansatte 500 kontorer i 120 land Omsetning: 10 milliarder dollar Hovedkontor i Chicago Navnet betyr unity (enhet/helhet) er sammen, er sammen, Den 24. april 1987 startet handelen av Aon Corporation på børsen i New York. Gjennom 90-tallet drev blandingen av strategiske partnerskap og organisk vekst selskapet videre inn i kjernen av det globale forsikringsmarkedet. Nå, tyve år etterpå, er Aon blitt verdens største globale forsikringsmegler. er sammen Mange av bransjens best kjente aktører har etter hvert kommet med på laget, inkludert historiske Hudig-Langeveldt, som har sørget for forsikringsdekning av frakteskip siden I alt er nå mer enn 400 bedrifter innlemmet i selskapet. Alle har gitt sitt bidrag til det utrolige mangfoldet som utgjør Aon-konsernet. Helhetstanken er å være best innen sitt område. Patrick G. Ryan er mannen som startet et lite forsikringskontor med fem ansatte i Da han i 1987 tok selskapet sitt på børs under navnet Aon, gikk en drøm i oppfyllelse. Men han hvilte ikke laurbærene. I årene som har gått har han utviklet seg til å bli en av de sentrale playerne innen internasjonal forsikring. I 2001 flyttet han hovedkontoret til Chicagos tredje høyeste skyskraper, og ga den navnet Aon Center. I 2005 tok han tittelen Executive Chairman og overlot stafettpinnen til Greg C. Case, som nå leder selskapets daglige drift. I dag har selskapet ansatte ved 500 kontorer i 120 land, og leverer et høyere volum av forsikringsmeglertjenester enn noe annet selskap i verden. Trekke sammen Ingen av våre konkurrenter kan så mye, om så mange områder, hverken territorialt eller faglig, sier markedsdirektør Alexander Ringvold i Aon Grieg og ramser opp; eiendom, energi/naturressurser, fi lm og TV-produksjon, fly- og satelittvirksomhet, handelskreditter, helse, jordbruk og næringsmidler katastrofeplanlegging, krisehåndtering, miljørisiko, politisk risiko, sikkerhet eller terrorisme Det fi nnes knapt grenser for hva menneskene i Aon har kunnskap om, sier han. ET GODT NAVN. OG RYKTE. Den beste feedback man kan få kommer fra folk man har jevnlig kontakt med. Dette hevder Brian Ruggeberg fra Aon Consultings Talent Solutions Group. Hans forhold til risiko har lite med forsikring å gjøre. Brians team startet sommeren 2005 et prosjekt med den internasjonale supermarkedkjempen Ahold. Prosjektet har gått ut på å fremme vekst gjennom å bygge opp et helhetlig system for direkte tilbakemelding fra kunder og leverandører. Slik får man rapportering på sterke og svake sider. Denne formen for åpen og ærlig tilbakemelding er kritisk for å kunne se oss selv slik andre ser oss, sier Anders Moberg, CEO i Ahold. Undersøkelser gjort av Aon Grieg viser at også i Norge er tap av omdømme det bedriftene frykter aller mest. FLOMMER OVER AV INNOVASJON Etter de store flomskadene i 2002 utviklet Aon en ny katastrofemodell kalt FREDA (Flood Risk Europe Damage Assessment) som skal hjelpe forsikringsselskapene å håndtere sin eksponering i regionen. Ved hjelp av modellen kan man lettere vurdere mulige skader og konsekvenser av oversvømmelser. Modellen ble utviklet av Aons eksperter på reassuranse i Hamburg og London, og har gitt gode resultater for selskapene som har tatt metoden i bruk. Ikke bare gir modellen landspesifikk informasjon, sier Joakim Brix ved Aon Re Services Germany. Vi kan også gi informasjon på regionalt nivå, noe som er viktig for mange forsikringsselskaper med virksomhet på tvers av landegrensene. Hans kollega Matthew Eagle i Aon Re Services Europe, fyller ut bildet. Modellen har vært så suksessfull at vi nå jobber med å utvide den til også å kunne implementeres i andre regioner, blant annet i Skandinavia. KUNSTEN Å FORSIKRE KUNSTEN I mars hvert år arrangeres The European Fine Art Foundations messe i Holland, også kjent som Maastricht-messen. Arrangementet tiltrekker seg kunsthandlere, kunsteksperter og samlere fra hele verden. Det stilles ut nærmere kunstobjekter til en samlet verdi av en milliard dollar! Ingen tvil om at det å skaffe forsikring til denne messen er en kunst i seg selv. Det er utrolig viktig for oss å holde risikokostnadene nede, ellers ville ikke arrangementet være mulig å gjennomføre, sier forsikringsmegler Cees Kortleve i Aon Artscope. Men for å holde prisen nede er det er også viktig å se på andre aspekter ved dekningen; pakking, forsendelse og fysisk sikring av verkene. Også for Aon i Norge er forsikring av store kunstsamlinger og ustillinger et viktig satsningsområde. DET STORE BILDET Risk Management var en gang regnet som et område forbeholdt forsikringsfolk, med liten eller ingen direkte tilknytning til firmaets andre finansielle prioriteringer. Not so, anymore! Ettersom både CFO er og CEO er i økende grad fokuserer på å måle de totale risikokostnadene, blir behovet for å forstå risiko viktigere. Det gjelder å forstå forskjellen på «å kjøpe forsikring» kontra «å se forsikring og risiko innenfor en bredere finansiell sammenheng». Et av de beste verktøyene for å arbeide effektivt med disse spørsmålene heter Aon RiskConsole. Leslie Lamb er Global Risk Manager i den verdensomspennende programvareleverandøren Cisco Systems Inc, og har implementert Risk- Console på tvers av 83 ulike valutaer. Hun er ikke i tvil: Dette systemet hjelper oss betydelig i å ta beslutninger som reduserer våre totale risikokostnader. 20 begivenhetsrike år 1987 April: Ryan Insurance Group noteres på New York -børsen under navnet Aon Corporation 1993 Juni: Aon kjøper Duo forsikringsmegling og etablerer seg i Norge under navnet Rollins Hudig Hall 1996 September: Aon kjøper Hellebø & Partners Oktober: Rollins Hudig Hall skifter navn til Aon Norway 1998 August: Aon kjøper Grieg Insurance. Aon Norway blir til Aon Grieg 2001 September: Aon mister 176 medarbeidere i World Trade Centerkatastrofen 2005: Mai: Patrick G. Ryan overlater sjefsstolen til sin etterfølger Gregory Case 20 år Januar: Aon kjøper Hudig- Langeveld, verdens eldste forsikringsmeglerforetak, etablert i Februar: OL på Lillehammer. Forsikringsprogrammet er designet av Grieg Insurance 1999 Oktober: Euro introduseres 2003 September: Forsikringsnæringen i Norge innfører ny bransjenorm med nettoprising av forsikringspremier 2007 Februar: Aon Grieg kjøper Orkla Finans Forsikringsmegling. April: Varemerket «Aon» fyller 20 år! 6 Risiko nr Risiko nr

5 Sitatet Aon Grieg Aon Grieg er Norges eldste og største meglerhus, med 200 ansatte og kontorer i en rekke av de største byene i landet. Vi representerer en betydelig del av norsk nærings- og organisasjonsliv overfor forsikringsselskapene. «Et gram eksempel er mer verd enn et tonn teori.» [Gudmund Hernes] Aon-gruppen har nå over 500 kontorer i 120 land, og mer enn ansatte. Det gjør Aon til en av de to store innenfor internasjonal forsikringsmegling, pensjonsrådgivning, risk management og reassuransemegling. Rosa skjønnhet Aon Grieg AS Lysaker Vollsveien 4 Postboks Lysaker Telefon Telefaks Oslo sentrum Tordenskioldsgate 8/10 Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Telefon Telefaks Bergen C. Sundtsgate 17/19 Postboks Bergen Telefon Telefaks Trondheim Prinsensgate Trondheim Telefon Telefaks Kristiansand Vestre Strandgate 26 Postboks Kristiansand Telefon Telefaks Ålesund Sjømannsveien Ålesund Telefon Telefaks Hvert år under «Cancer Awareness Month» farges lysene i toppen av Aon Center rosa. Den 346 meter høye bygningen er USAs tredje høyeste og er synlig over hele Chicago, der den ligger ned mot Lake Michigan. Den ble bygget i 1972 og huser i dag blant annet Aons konsernledelse.

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 407477 Innsendt dato: 18.08.2016 06:31 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi?

Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi? Count of Load ID YTD Dest Country Total NO 5757 Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi? Norsk laks til europeernes middagsbord Ivar Raugstad Logistics Manager Marine Harvest Raw Material & Trade Transport

Detaljer

Program. 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania

Program. 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania Program 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania Foredragsholdere og tema Ronan Carr Vice President (European Equity Strategy) i Morgan Stanley. Han har vært en del av Morgan Stanleys topp rangerte

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Topplederutdanning. Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning

Topplederutdanning. Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning Topplederutdanning Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning Executive Management Programme INSEAD Oppnå strategisk skarphet med den nyeste kunnskapen På vår topplederutdanning Executive

Detaljer

Lakseoppdrett på land - break even med lakseoppdrett i merd?

Lakseoppdrett på land - break even med lakseoppdrett i merd? Lakseoppdrett på land - break even med lakseoppdrett i merd? Kristian Henriksen TEKMAR 2015 1 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY SELVSTENDIGE KONSULENTER- FÅ DEN PERFEKTE PERSONEN FOR DITT PROSJEKT UMIDDELBART IT er en sentral del av mange forretningsprosesser og behovene er i

Detaljer

Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter

Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter 19. August 2010, Bente A. Landsnes, Hordaland på børs Agenda Oslo Børs plass i et internasjonalt marked

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

SMÅKRAFTFORSIKRING MARSH AS // KLP Småkraftdagene

SMÅKRAFTFORSIKRING MARSH AS // KLP Småkraftdagene CLIENT LOGO SMÅKRAFTFORSIKRING MARSH AS // KLP Småkraftdagene Børre Sjøblom KLP Hvem er vi? Marsh AS & KLP Marsh AS Marsh er en av de største aktørene i Norden innen forsikringsmegling og risikostyring.

Detaljer

Lead The Change. Bjørn Røsten, Country Manager. Basware Experience User Forum Samarbeid. Innovasjon. Suksess.

Lead The Change. Bjørn Røsten, Country Manager. Basware Experience User Forum Samarbeid. Innovasjon. Suksess. Lead The Change Bjørn Røsten, Country Manager Basware Experience User Forum Samarbeid. Innovasjon. Suksess. Australia Denmark Finland France Germany Netherlands Norway Sweden United Kingdom USA Hva har

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 SIDE 1

Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 SIDE 1 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 SIDE 1 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 SIDE 2 Delårsrapport 1. kvartal 2016 Rapporten er oppdatert per 28. oktober 2016. Virksomheten OBOS Forsikrings

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1

Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 2 Delårsrapport 2. kvartal 2016 Rapporten er oppdatert per 28.oktober 2016 Virksomheten OBOS Forsikrings

Detaljer

The Best Insight Gives Obvious Business Benefits. Presentasjon for Norsk Vekst Forvaltning ASA. Åge Lønning - Konsernsjef

The Best Insight Gives Obvious Business Benefits. Presentasjon for Norsk Vekst Forvaltning ASA. Åge Lønning - Konsernsjef The Best Insight...... Gives Obvious Business Benefits Presentasjon for Norsk Vekst Forvaltning ASA Åge Lønning - Konsernsjef Kort om Component Software Etablert 1997 Sterk posisjon innenfor Virksomhetsstyring

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 413214 Innsendt dato: 10.11.2016 06:31 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

NBBLs BOLIGSTATISTIKK

NBBLs BOLIGSTATISTIKK NBBLs BOLIGSTATISTIKK 2016 Om statistikken Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for norske boligbyggelag. Per 31.12.2016 var 42 boligbyggelag tilsluttet NBBL. Disse har

Detaljer

Relokalisering. I samarbeid med NAI FirstPartners

Relokalisering. I samarbeid med NAI FirstPartners Relokalisering I samarbeid med NAI FirstPartners Innhold 03 06 07 08 10 11 Fordeler ved bruk av NAI FirstPartners Søkeprosessen Ekspertise Vårt team Våre klienter NAI Global Fordeler Fordeler ved bruk

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Økt vekst gjennom partnerskap.

Økt vekst gjennom partnerskap. Økt vekst gjennom partnerskap. Introduksjon til Canons partnerprogram you can P A R T N E R P R O G R A M M E Vi gjør ting lettere for deg, for å skape vekst i dag og i morgen Canon er opptatt av at din

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Energimerking & Energieffektivisering

Energimerking & Energieffektivisering Energimerking & Energieffektivisering Energi Norge 8. mars 2010 Gunnar Westgaard 8. mars 2010 Storyline Stange Energi SEEN Nordic Energimerking muligheter og utfordringer 8. mars 2010 Slide 2 Stange Energi

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Innledning Norsk næringsliv er opptatt av å skape vekst. Gjennom igangsetting

Detaljer

Kunnskap er viktig! FLY FORSIKTIG FRA LILLEBY TELENOR GJØR DET SELV SKAL DU BYTTE FORSIKRINGSSELSKAP? Side 2 3. Side 4 5. Side 6 7

Kunnskap er viktig! FLY FORSIKTIG FRA LILLEBY TELENOR GJØR DET SELV SKAL DU BYTTE FORSIKRINGSSELSKAP? Side 2 3. Side 4 5. Side 6 7 informasjonsavis om forsikring nummer 13 2008 utgitt av aon grieg SKAL DU BYTTE FORSIKRINGSSELSKAP? Kunnskap er viktig! Side 2 3 Side 4 5 FLY FORSIKTIG FRA LILLEBY Side 6 7 TELENOR GJØR DET SELV Den profesjonelle

Detaljer

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Marin næring i Innovasjon Norge Fakta: Marin næring i Innovasjon Norge 100 års erfaring

Detaljer

Innspill til utekontorstruktur

Innspill til utekontorstruktur Innspill til utekontorstruktur Norges sjømatråd jobber sammen med den norske fiskeri- og havbruksnæringen for å utvikle markeder for norsk sjømat. Vi har hovedkontor i Tromsø og tolv kontorer i utlandet.

Detaljer

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN 2015-2017 2 FORORD Rotary international (RI) har presisert sine strategiske mål: Støtte og styrke klubbene, fokusere på og øke humanitær tjeneste samt

Detaljer

Tide Reiser AS. Et selskap i vekst. Rita Brokstad Adm.direktør

Tide Reiser AS. Et selskap i vekst. Rita Brokstad Adm.direktør Tide Reiser AS Et selskap i vekst Rita Brokstad Adm.direktør TIDE KONSERNET Tide Buss Tide Sjø Tide Reiser Omsetning 1.200 MNOK Ansatte ca 2050 Markedsandel ca 12 % Antall busser 1040 stk Verksted Omsetning

Detaljer

Ukerapport laks Alle priser faller. Spotprisen er under produksjonskost for flere aktører

Ukerapport laks Alle priser faller. Spotprisen er under produksjonskost for flere aktører Uke 33, 2011 Ukerapport laks Alle priser faller. Spotprisen er under produksjonskost for flere aktører Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95

Detaljer

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen 14.12.15 Sparebanken Hedmark Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i Sparebanken Hedmark Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen Hovedpunkter Sparebanken Hedmark og Bank 1 Bank 1 Oslo

Detaljer

Kunstnerforsikringen. Ny felles forsikringsordning for kunstnerorganisasjoner fra 2017

Kunstnerforsikringen. Ny felles forsikringsordning for kunstnerorganisasjoner fra 2017 Kunstnerforsikringen Ny felles forsikringsordning for kunstnerorganisasjoner fra 2017 2 Bafo Forsikringsmegling Forsikringsmeglerforetak etablert i 1994. Forsikringsmegler med medlemsorganisasjoner som

Detaljer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Agenda Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Vår visjon Kraftfull og energisk Miljøvennlig energi og industriell utvikling for et bedre samfunn

Detaljer

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK Hvorfor skulle noen ønske å etablere ny virksomhet i Nord Norge? v/ Tord Eide, Partner DLA Piper Norway Om DLA Piper Verdens største

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

Elsertifikater - Veien videre

Elsertifikater - Veien videre Elsertifikater - Veien videre Torkel Rolfseng Adm. Dir. Trondheim Kraft AS Konst. Direktør Storkunde og Allianse Fjordkraft AS Den endelige forskriften om elsertifikater kom Fjordkraft i hende fredag

Detaljer

Kort om IPnett. Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no

Kort om IPnett. Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no Kort om IPnett - Hvem er vi? - Trapeze vs. Juniper - Uninett avtalen Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no IPnett AS Vollsveien 2b Pb 118 1325 LYSAKER

Detaljer

Hvordan posisjonere seg i nedgangstider?

Hvordan posisjonere seg i nedgangstider? Hvordan posisjonere seg i nedgangstider? Næringsforeningen Stavanger 29.Oktober Martin Mæland 1 MAKROBILDET Etterskjelvene etter Finanskrisen preger fortsatt den vestlige verden, delvis unntatt Norge og

Detaljer

Disrupsjon, digitalisering og Connected Cars. Bente Sollid Storehaug, CEO ESV Digital, Nordic

Disrupsjon, digitalisering og Connected Cars. Bente Sollid Storehaug, CEO ESV Digital, Nordic Disrupsjon, digitalisering og Connected Cars Bente Sollid Storehaug, CEO ESV Digital, Nordic Twitter @bentesollid Hva skjer? Endret kundeadferd Nye partnerskap Digital transformasjon Digitalisering endrer

Detaljer

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon.

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon. NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2007 TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden Av Line Grønhaug TOTAL E&P NORGE AS er det eneste selskapet på norsk sokkel som har gått gjennom hele livssyklusen til et stort felt.

Detaljer

Klimaendringer og økt ekstremvær forsikringsbar risiko? Tromsø 20. mars 2012 Tom Anders Stenbro, Tryg Forsikring

Klimaendringer og økt ekstremvær forsikringsbar risiko? Tromsø 20. mars 2012 Tom Anders Stenbro, Tryg Forsikring Klimaendringer og økt ekstremvær forsikringsbar risiko? Tromsø 20. mars 2012 Tom Anders Stenbro, Tryg Forsikring Finansnæringen under press internasjonalt - Occupy Wall Street kampanjer i USA og store

Detaljer

Sikring mot fugl. Ekspert på skadedyrkontroll

Sikring mot fugl. Ekspert på skadedyrkontroll Sikring mot fugl Rentokil Skadedyrkontroll Beskytter din eiendom og ditt renomè Rentokil Skadedyrkontroll Selskapet ble etablert i Norge i 1971 og er Norges eldste og ledende virksomhet på området skadedyrkontroll.

Detaljer

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering?

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Beskyttelse av immaterielle rettigheter kan gi din bedrift konkurransefortrinn, hevder mange, også vi i Innovasjon Norge. Men hvilket vern får oppfinnere og

Detaljer

Norsk Arkivråds jubileumsseminar 27 oktober 2011. Jan-Hugo Marthinsen Vice President Offshore Energy Claims

Norsk Arkivråds jubileumsseminar 27 oktober 2011. Jan-Hugo Marthinsen Vice President Offshore Energy Claims Norsk Arkivråds jubileumsseminar 27 oktober 2011 Jan-Hugo Marthinsen Vice President Offshore Energy Claims Arkivering i Gard Innhold: Om Gard Arkivløsninger opp gjennom årene Spesielle utfordringer Overgangen

Detaljer

Cyber Risk Mapping Kartlegging av cyberrisiko

Cyber Risk Mapping Kartlegging av cyberrisiko Cyber Risk Mapping Kartlegging av cyberrisiko v/andreas Vabø 26.10.2016 Utfordring Malicious attacks Interne trusler Ikkefysisk skade Avbrudd Fysisk skade Non malicious failures Konstant endring Cyberrisiko

Detaljer

Orientering om virksomheten. Idar Kreutzer Konsernsjef

Orientering om virksomheten. Idar Kreutzer Konsernsjef Orientering om virksomheten Idar Kreutzer Konsernsjef Storebrand Konsern Nordens ledende innenfor liv og pensjon Liv og Pensjon NORGE (Liv og Pensjon Norge) Premier: 21 NOK mrd Kundemidler: 191 mrd Markedsandel*:

Detaljer

Investor Relations Seminar Torsdag 15. april 2010

Investor Relations Seminar Torsdag 15. april 2010 Investor Relations Seminar Torsdag 15. april 2010 Planlegging og måling av IR-arbeidet v/jørgen Michelet, Veidekke www.veidekke.no Agenda Veidekke og Veidekke aksjen Planlegging av IR arbeidet Måling av

Detaljer

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Hovedresultater fra EPSI sin kundetilfredshetsstudie av skadeforsikring i Norge presenteres under. Analysen av forsikringsbransjen i Norge baserer seg på 2500

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

PSI Group ASA. PSI Group ASA Konsernsjef Jørgen Waaler Forretningsidé, marked og løsninger Selskapsstruktur og proforma tall 2005 Fremtidsutsikter

PSI Group ASA. PSI Group ASA Konsernsjef Jørgen Waaler Forretningsidé, marked og løsninger Selskapsstruktur og proforma tall 2005 Fremtidsutsikter PSI Group ASA PSI Group ASA Konsernsjef Jørgen Waaler Forretningsidé, marked og løsninger Selskapsstruktur og proforma tall 2005 Fremtidsutsikter Hva er PSI Group? Vi er Skandinavias ledende leverandør

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen

Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 Ålgård Dato: 25.03.2016 Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen Sabi Sushi ønsker herved og presentere sitt innspill til og forslag til å etablere seg på Nye Gjesdal

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Etablering av verdens ledende sjømatselskap foreslått sammenslåing av Cermaq og Marine Harvest

Etablering av verdens ledende sjømatselskap foreslått sammenslåing av Cermaq og Marine Harvest Etablering av verdens ledende sjømatselskap foreslått sammenslåing av Cermaq og Marine Harvest 30. april 2013 Foreslått sammenslåing av Cermaq og Marine Harvest Etablerer et fullintegrert oppdrettsselskap

Detaljer

Prosess til folket! AICIT work in progress. Copyright 2012 Accenture All Rights Reserved

Prosess til folket! AICIT work in progress. Copyright 2012 Accenture All Rights Reserved Prosess til folket! AICIT work in progress AICIT Oslo er et innovasjonssenter innen Business Process Management (BPM) og Mobil Accenture Innovation Center for IBM Technologies Samarbeid mellom Accenture,

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :01 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :01 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 395692 Innsendt dato: 23.02.2016 07:01 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

Det digitale reisen i Fana Sparebank. Adm.dir. Lisbet K. Nærø 2. Juni 2017

Det digitale reisen i Fana Sparebank. Adm.dir. Lisbet K. Nærø 2. Juni 2017 Det digitale reisen i Fana Sparebank Adm.dir. Lisbet K. Nærø 2. Juni 2017 02.06.2017 Side 1 Digitalisering FSB Fana er symbolet på det digitale.. ingen tvil om det! F A N A 02.06.2017 Side 2 Digitalisering

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

SAMMEN OM ET GRØNT, KONKURRANSEDYKTIG OG INKLUDERENDE EUROPA. Bli kjent med EØS-midlene

SAMMEN OM ET GRØNT, KONKURRANSEDYKTIG OG INKLUDERENDE EUROPA. Bli kjent med EØS-midlene SAMMEN OM ET GRØNT, KONKURRANSEDYKTIG OG INKLUDERENDE EUROPA Bli kjent med EØS-midlene Bli kjent med EØS-midlene Gjennom EØS-midlene kan norske bedrifter, forskningsinstitutter og offentlige aktører få

Detaljer

Immaterielle rettigheter

Immaterielle rettigheter VEKST I BEDRIFTER om patent, varemerke, design og åndsverk «Intellectual property rights» (IPR) er det samme som immaterielle rettigheter. Begrepene brukes om hverandre på norsk. Hva er immaterielle rettigheter?

Detaljer

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo!

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! OSLO, 26. september 2013 Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! Verdens største gateløpsserie med levende musikk langs løypa, Rock n Roll Marathon, kommer til Oslo 31. mai 2014. Det er første gang

Detaljer

Skreddersydd. Veldig gode betingelser.

Skreddersydd. Veldig gode betingelser. Skreddersydd. Veldig gode betingelser. Hvorfor gjør NHO og foreningene dette? Bedriftene etterlyser økonomiske medlemsfordeler 7 av 10 bedrifter vil vurdere innkjøpsordning for forsikring Hvordan opplever

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Krav til energimerking av bygninger

Krav til energimerking av bygninger Krav til energimerking av bygninger En forretningsmulighet? Gunnar Westgaard Direktør, Forretningsutvikling 22. september 2009 Stange Energi en gallerlandsby Kilde: Albert Uderzo, Asterix-tegner Slide

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Information Services. Hvordan jobbe mer effektivt med virksomhetskritisk informasjon, få mer innsikt og bedre beslutningsgrunnlag?

Information Services. Hvordan jobbe mer effektivt med virksomhetskritisk informasjon, få mer innsikt og bedre beslutningsgrunnlag? Hvordan jobbe mer effektivt med virksomhetskritisk informasjon, få mer innsikt og bedre beslutningsgrunnlag? Egil Årrestad Head of Department Service & Product Management Hvem er vi? Hva gjør vi for helsesektoren?

Detaljer

Et stort sprang fremover

Et stort sprang fremover Et stort sprang fremover Europaer i front på innovasjon 100% EMV aktivert Et stort steg fremover 3 millioner kontaktløse terminaler Levende e- og mcommerce markedsplass 100% kontaktløs dekning innen 2020

Detaljer

Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore?

Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore? Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore? Charles Høstlund, CEO 23. mars 2017 AGENDA Kort om NRS Hvorfor offshore? Om Arctic Offshore Farming 2 KORT OM NRS Norway Royal Salmon (NRS)

Detaljer

Lloyd s Register kjøpte Scandpower. Positive og negative erfaringer

Lloyd s Register kjøpte Scandpower. Positive og negative erfaringer Lloyd s Register kjøpte Scandpower. Positive og negative erfaringer Inge Alme, Group Account Director, Lloyd s Register Group 22. Oktober 2014 Working together for a safer world Min bakgrunn Begynte som

Detaljer

Norge verdens fremste sjømatnasjon

Norge verdens fremste sjømatnasjon Norge har satt seg et stort og ambisiøst mål: vi skal seksdoble produksjonen av sjømat innen 2050 og bli verdens fremste sjømatnasjon. Norsk sjømat skal bli en global merkevare basert på denne påstanden:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring - lovforslag om finansinstitusjoners navnebruk Arkivsaksnr.: 08/15484

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring - lovforslag om finansinstitusjoners navnebruk Arkivsaksnr.: 08/15484 Høring - lovforslag om finansinstitusjoners navnebruk Arkivsaksnr.: 08/15484 Saksframlegg Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar Rådmannens forslag til høringsuttalelse i forbindelse med lov om finansinstitusjoners

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Styreutdanning Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Executive Board Programme INSEAD Skap verdi i styret og bidra til forretningsutviklingen På vår styreutdanning Executive Board Programme

Detaljer

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin MeldingsID: 237163 Innsendt dato: 08.05.2009 08:05 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: STRONG StrongPoint ASA XOSL

Detaljer

Rundskriv Retningslinjer for behandling av klager hos forsikringsformidlere

Rundskriv Retningslinjer for behandling av klager hos forsikringsformidlere Rundskriv Retningslinjer for behandling av klager hos forsikringsformidlere RUNDSKRIV: 4/2014 DATO: 04.06.2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forsikringsformidlere Filialer i Norge av utenlandske forsikringsformidlere

Detaljer

SkillsCamps. Korte og effektive treningsworkshops for ledere

SkillsCamps. Korte og effektive treningsworkshops for ledere SkillsCamps Korte og effektive treningsworkshops for ledere Feedback Vi trenger hjelp til å utvikle oss, vokse og lære. Hvorfor er det noen ganger vanskelig å akseptere tilbakemeldinger som er ment å hjelpe?

Detaljer

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til Talenter - hva vi er virkelig gode til som selskap Verdier - retningsgivende for hvordan

Detaljer

Pressemelding. Canon i fargerik fremgang. Oslo 9. februar 2004

Pressemelding. Canon i fargerik fremgang. Oslo 9. februar 2004 Canon i fargerik fremgang Oslo 9. februar 2004 Canon Norge as kan nok en gang rapportere om rekordresultater. Canon Norge as kan nok en gang melde om økning i omsetning og inntekter. Selskapet hadde i

Detaljer

Sigtona Halrynjo Institutt for Samfunnsforskning, 27. mai 2016

Sigtona Halrynjo Institutt for Samfunnsforskning, 27. mai 2016 Sigtona Halrynjo Institutt for Samfunnsforskning, 27. mai 2016 Hvorfor CORE Topplederbarometer? Norske kvinner investerer mer i utdanning enn menn, men kompetansen brukes i liten grad i næringslivet. Hvordan

Detaljer

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 twitter: @danielskjeldam instagram: danielskjeldam 15. september 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef ET LØNNSOMT REISELIV Global og lokal - i salg og opplevelser 3,3 milliarder

Detaljer

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Bolig i både gode og gode dager Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Nyhet! Boligkjøp med lave skuldre Boligkjøp er en av de største, viktigste

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 SalMar ASA Andre kvartal 2007 1 Rekordvolum og solid resultat som følge av god biologisk produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske og produksjonsmessige utviklingen.

Detaljer

Hordaland til nye høyder på Børsen. 18. august 2016, Hordaland på børs

Hordaland til nye høyder på Børsen. 18. august 2016, Hordaland på børs Hordaland til nye høyder på Børsen 18. august 2016, Hordaland på børs Store endringer i rammebetingelsene: Husker dere sommeren 2014? Kilde: Fish Pool, Infront, NAV Sjømat sterkeste sektor Rebasert: 01.08.2014

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Lørdag 16. januar kl. 13:25 og søndag 17. januar kl. 11:05, 11:45 og 12:25 Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School

Lørdag 16. januar kl. 13:25 og søndag 17. januar kl. 11:05, 11:45 og 12:25 Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School Seminarbeskrivelse Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School Få inspirasjon, tips og råd til hvordan du kan gi kunden en salgsopplevelse utenom det vanlige. Morten Brandt vil fokusere

Detaljer

HR trender. Sven Kinden Iversen, Fagansvarlig

HR trender. Sven Kinden Iversen, Fagansvarlig HR trender Sven Kinden Iversen, Fagansvarlig 1 Om HR Norge HR Norge er organisasjonen for alle som utøver HRfaget En medlemsorganisasjon med 3000 virksomhets- og individuelle medlemmer, som leverer HRrelevant

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

SAS Forum Norge 2011

SAS Forum Norge 2011 SAS Forum Norge 2011, kompetanse og organisering; tre fokusområder for datavarehusavdelingen på If Skadeforsikring 25. mai Bernt Dingstad, If Skadeforsikring Agenda Introduksjon Spørsmål 1 2 3 4 5 If skadeforsikring

Detaljer

Institusjonene i en ny konkurransesituasjon Horisont 2020 som verktøy. Gardermoen Yngve Foss

Institusjonene i en ny konkurransesituasjon Horisont 2020 som verktøy. Gardermoen Yngve Foss Institusjonene i en ny konkurransesituasjon Horisont 2020 som verktøy Gardermoen 29.04.14 Yngve Foss Europa i global konkurranse Krisen: Europa og dens regioner møter nye utfordringer for å komme ut av

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

Danner ny sikkerhetsspesialist NTT Security

Danner ny sikkerhetsspesialist NTT Security 07. juni, 2016 Nippon Telegraph and Telephone Corporation Danner ny sikkerhetsspesialist NTT Security Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) danner NTT Security Corporation, et spesialisert sikkerhetsselskap

Detaljer