Sørlandet sykehus HF Offentlig journal. Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja

2 Offentlig jo urna l Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Helse Sør-Øst RHF Innleie av helsepersonell fra vikarbyrå oppfølging av rammeavtalene i SSHF Bruk av uautorisert vikarbyrå - 1st Care Saksansv: Organisasjonsavdeling Saksbeh: Organisasjonsavdeling 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Innleie av helsepersonell fra vikarbyrå oppfølging av rammeavtalene i SSHF Vikartjenester helsepersonell - overgang til nye rammeavtaler gjeldende fra l. februar 2013 Saksansv: Organisasjonsavdeling Saksbeh: Organisasjonsavdeling 11/ I Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Signert avtale - videreutdanning/bindingstid Side l

3 Offentlig journal Periode: / I Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale - overlege ved Medisinsk klinikk, Barnesenteret HABU SSA, nr.id % fast Saksbeh: Personal og Arbeidsmiljø 11/ u Dok.dato: Jour.dato: SSHF DL HAMU medlemmer HAMU 2011 innkallinger og protokoller- Hovedarbeidsmiljøutvalget Innkalling til Hovedarbeidsmiljøutvaltet HAMU tirsdag 13 desember 2011 k Saksbeh: Personal og Arbeidsmiljø 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Tilg. kode: U Sakarkiv Par.: Statistisk sentralbyrå Inndeling i enhetsregisteret- SSB organisasjonsnummer for Sørlandet sykehus HF Oppdaterte navn for enhetene i Sørlandet sykehus HF Saksansv: Organisasjonsavdeling Saksbeh: Organisasjonsavdeling Side2

4 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Sykehuspartner, Grimstad Personalmappe - KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: O fil 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale - Fagarbeider ved Kirurgiske senger, Pasienthotell SSK, 5% st. vikar Saksbeh: Personal og Arbeidsmiljø 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 NAV Kristiansand Personalmappe - Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV - Saksbeh: Hotellservice Side3

5 Offentligjournal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: PERS Par.: Offl 25 Personalmappe - Tilbud- stilling som ekstrahjelp ved Forsyning SSK 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalark:iv Tilg.kode: PERS Par.: Offl l3jf.fvl l3 Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale- kjøkkenassistent ved HoteUservice, Kjøkken Kongsgård, 66,67% fast Saksbeh: Personal og Arbeidsmiljø 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalark:iv Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Takker ja - Assistent-pleie ved Kirurgisk post 3A SSK, ekstrahjelp Side4

6 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Pasientskadenemnda NPE-sak 2011/ NPE-sak 2011/ N2012/0936- vedtak- avslag - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale - Medisinerstudent med lisens ved Kirurgisk klinikk, kirurgisk avdeling SSA, ferievikar 11/ I Personalmappe - Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Saksbeh: Smittevemenheten SideS

7 Offentligjournal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 25 Personalmappe - Tilbud- stilling som ekstrahjelp ved ARA Merkantil Kr.sand 11/ I Dok.dato: Jour.dato: KLP Personalmappe - KOPI: Vedtak om endring av attføringspensjon fra KLP - 11/ I Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering ved Med.avd. SSK 100% st. vikar Side6

8 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Helsedirektoratet Prosjekt jobbmestrende oppfølging - arbeidsrehabilitering for personer med psykoselidelse Jobbmestrende oppfølging - kvalitativ evaluering og behov for kontaktperson Saksansv: Klinikk for psykisk helse Saksbeh: Klinikk for psykisk helse u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: om 25 Personalmappe - Tilbud - stilling som ekstrahjelp ved AFR felles 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: om 1 3 jf. Fvl 13 KLP Personalmappe - KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon (AFP) - Side7

9 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Saksbeh: Smittevemenheten 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv Iveland kommune Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Iveland kommune - Samhandlingsreformen Til signering - Overordnet samarbeidsavtale mellom SSHF og Iveland kommune Saksansv: Fagavdeling Saksbeh: Fagavdeling 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv Iveland kommune Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Iveland kommune- Samhandlingsreformen Til signering - Delavtale 3 mellom SSHF og Iveland kommune -Retningslinjer for innleggelse i sykehus Saksansv: Fagavdeling Saksbeh: Fagavdeling SideS

10 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv Iveland kommune Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Iveland kommune - Samhandlingsreformen Til signering - Delavtale 12 mellom SSHF og Iveland kommune - Håndtering av avvik og etablering av tilbakemeldings- og evalueringssløyfer Saksansv: Fagavdeling Saksbeh: Fagavdeling 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv Iveland kommune Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Iveland kommune - Samhandlingsreformen Til signering - Delavtale 13 mellom SSHF og Iveland kommune - Styringsdata og analyser Saksansv: Fagavdeling Saksbeh: Fagavdeling 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Cegedim Norway AS Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt 2012 Invitasjon til Pfizer forum endokrinologi og metabolisme, Oslo Saksansv: Medisinsk klinikk Saksbeh: Medisinsk klinikk Side9

11 Offentlig journal Periode: / I Cedegim Norway AS Invitasjoner fra legemiddelindustrien- mottatt 2012 Invitasjon til Infeksjonsmøte 31. januar 2013 i Oslo Saksansv: Medisinsk klinikk Saksbeh: Medisinsk serviceklinikk 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Takker ja med forbehold- psykolog ved DPS Solvang, 100% vikar 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Saksbeh: Smittevemenheten Side lo

12 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB -Tilsyn med Sørlandet sykehus HF 2012 Begge avvikene fra DSB-tilsynet i 2012 er nå lukket og DSB avslutter saken. DSB saksnr. 2012/402 Saksansv: Organisasjonsavdeling Saksbeh: Organisasjonsavdeling 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv Åseral kommune Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Åseral kommune - Samhandlingsreformen Til signering - Overordnet samarbeidsavtale mellom SSHF og Åseral kommune Saksansv: Fagavdeling Saksbeh: Fagavdeling 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv Åseral kommune Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Åseral kommune- Samhandlingsreformen Til signering- Delavtale 3 mellom SSHF og Åseral kommune- Retningslinjer for innleggelse i sykehus Saksansv: Fagavdeling Saksbeh: Fagavdeling Side l l

13 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Tilg. kode: U Åseral kommune Kontraktsarkiv Par.: Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Åseral kommune - Samhandlingsreformen Til signering - Delavtale 8 mellom SSHF og Åseral kommune - samarbeid om jordmortjenester Saksansv: Fagavdeling Saksbeh: Fagavdeling 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv 12/ I Åseral kommune Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Åseral kommune- Samhandlingsreformen Til signering - Tilleggsavtale til delavtale 8 mellom SSHF og Åseral kommune - Samarbeid om jordmortjenester, beredskaps- og følgetjeneste for gravide Saksansv: Fagavdeling Saksbeh: Fagavdeling Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv Åseral kommune Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Åseral kommune - Samhandlingsreformen Til signering - Delavtale 12 mellom SSHF og Åseral kommune- Håndtering av avvik og etablering av tilbakemeldings- og evalueringssløyfer Saksansv: Fagavdeling Saksbeh: Fagavdeling Sidel2

14 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv Åseral kommune Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Åseral kommune - Samhandlingsreformen Til signering - Delavtale 13 mellom SSHF og Åseral kommune - Styringsdata og analyser Saksansv: Fagavdeling Saksbeh: Fagavdeling 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Kontraktsarkiv Åseral kommune Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Åseral kommune - Samhandlingsreformen Særutskrift - Samarbeidsavtaler mellom SSHF og Åseral kommune Saksansv: Fagavdeling Saksbeh: Fagavdeling 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale - Medisinerstudent med lisens ved Kirurgisk klinikk, kirurgisk avdeling SSA, ferievikar Sidel3

15 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Norsk Inkasso-Reform AS Bestrider krav fra Mediahuset NOV A, Mdhuset AS Inkaso reform avventer videre purring/inkasso- sak Saksansv: Seksjon for informasjon Saksbeh: Organisasjonsavdeling 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Mdhuset AS Bestrider krav fra Mediahuset NOV A, Mdhuset AS Vedr. krav Sørlandet sykehus HF Saksansv: Seksjon for informasjon Saksbeh: Organisasjonsavdeling 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Sykehuspartner Oppfølging HR-tjenestester fra Sykehuspartner Personalportalen Feil ved sykefraværsberegning i Profibase HR Saksansv: Organisasjonsavdeling Saksbeh: Organisasjonsavdeling Side14

16 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Sykehuspartner Oppfølging HR-tjenestester fra Sykehuspartner Personalportalen Endring i distrubusjon av "rådatafll" Saksansv: Organisasjonsavdeling Saksbeh: Organisasjonsavdeling 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Tilg. kode: U Sykehuspartner Sakarkiv Par.: Oppfølging HR-tjenestester fra Sykehuspartner Personalportalen Ny versjon av Webcruiter desember 2012 Saksansv: Organisasjonsavdeling Saksbeh: Organisasjonsavdeling 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale - Assistent ved Med. post 2 C SSK, ekstrahjelp Sidel5

17 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Saksbeh: Smittevemenheten 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Statistisk sentralbyrå Statistisk sentralbyrå - rapportering ledige stillinger 2012 Purring- Ledige stillinger 4. kvartal 2012, RA / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PERS Par.: Off1 13jf.Fvl 13 Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Medisinsk avdeling SSA, ferievikar Sidel6

18 Offentlig journal Periode: I Dok.dato: Jour.dato: Willis AS Personalforsikring for Sørlandet sykehus HF yrkesskade/ulykke og ambulanseulykke Informasjonsmøte om forsikringsdekningene til Helse Sør-Øst Saksansv: Økonomistab SSHF Saksbeh: Organisasjonsavdeling 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Personalmappe - Arbeidsavtale- Sekretær ved Kirurgisk klinikk, kir/ort eksp/skrivefunksjon 100% vikar Saksbeh: Personal og Arbeidsmiljø 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Advokat Mette Thorne Lothe Forespørsel om kopi av pasientjournal - Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal- tilleggsopplysninger - Saksansv: Dokumentsenter SSA Saksbeh: Dokumentsenter SSA Sidel7

19 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Helse Sør-Øst RHF Høring- forslag til nye felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen KOPI: Høringsvar vedrørende forslag til nye felles bevaringsbestemmelser og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen Saksansv: Arkiv og dokumentasjonsavdeling Saksbeh: Arkiv og dokumentasjonsavdeling 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arbeidstilsynet Tilbygg til MR-Lab - Sørlandet Sykehus HF Arendal Vedtak om samtykke på vilkår og gebyr- Gnr 503 Bnr 66- Arendal- Sykehusveien I Sørlandet Sykehus HF - Ombygging - innplassering ny MR labb Saksansv: Eiendomsavdeling Saksbeh: Eiendomsavdeling 12/ I Arbeidstilsynet Tilbygg til MR-Lab - Sørlandet Sykehus HF Arendal Vedtak om samtykke på vilkår- Gnr 503 Bnr 66- Arendal- Sykehusveien l- Sørlandet Sykehus HF - Ombygging - innplassering ny MR labb - ventilasjonsplan Saksansv: Eiendomsavdeling Saksbeh: Eiendomsavdeling Side18

20 Offentlig journal Periode: / I Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Fylkesmannen i Vest-Agder- Helse og omsorg Fylkesmannen i Vest-Agder- Tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder- avslutning av tilsynssak - Saksansv: Klinikk for psykisk helse Saksbeh: Klinikk for psykisk helse 12/ I Dok.dato: Jour.dato: KLP Personalmappe - KOPI: Endring av grad for avtalefestet pensjon (AFP) - 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Enhet for behandlingshjelpemidler Medisinsk teknisk avdeling Anskaffelse av MTU- Komposittflasker (Vagabond) til BHM Invest anleggsnummer Komposittflasker (Vagabond) Behandlingshjelpemidler Saksansv: Medisinsk teknisk avdeling Saksbeh: Enhet for behandlingshjelpemidler Sidel9

21 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Sykehuspartner Revisjon avtale om HR-tjenester og SLA SSHF - Sykehuspartner SLA 2013 Utkast til kritikalitet/feilkategorier for SLA-avtale Saksansv: Organisasjonsavdeling Saksbeh: Organisasjonsavdeling 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Tilg. kode: U Sykehuspartner Sakarkiv Par.: Revisjon avtale om HR-tjenester og SLA SSHF - Sykehuspartner Prisbilag Revisjon av tjenesteavtalen med SP HR 2013 Saksansv: Organisasjonsavdeling Saksbeh: Organisasjonsavdeling 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale - sykepleier ved Anestesiavdelingen Akuttmottak SSK, 50% vikar Side20

22 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Filip Skaar Ansettelse- Ambulansearbeider ved Ambulansestasjon Farsund, 100% st. fast Takker ja og arbeidsavtale- Ambulansearbeider m/autorisasjon ved Ambulansestasjonen i Farsund, 100% st. fast 12/ I Fresenius Kabi Norge AS Anskaffelse av MTU - Infusjonspumper Anestesi SSK Signert kjøpsavtale mellom SSHF og Fresenius Kabi Norge AS - Kjøp av infusjonspumper - Anestesiavdelingen SSK Saksansv: Med. teknisk seksjon SSA Saksbeh: Med. teknisk seksjon SSA 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Statistisk sentralbyrå Ansatterapportering - Statistisk sentralbyrå SSB og NAV Vedr. Aa-register for Org.nr Saksansv: Organisasjonsavdeling Saksbeh: Organisasjonsavdeling Side21

23 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Statistisk sentralbyrå Ansatterapportering- Statistisk sentralbyrå SSB og NAV Bekreftelse at ansatte er registrert på Org.nr ABUP Farsund Saksansv: Organisasjonsavdeling Saksbeh: Organisasjonsavdeling 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Helse Sør-Øst RHF Høring - Endringer i psykisk helsevernloven - varsling av fornærmede og etterlatte og nattelåsing av pasientrom Oppfølging av endringer i psykisk helsevernloven. - regionale sikkerhetsavdelinger og enheter med særlig høyt sikkerhetsnivå Saksansv: Klinikk for psykisk helse Saksbeh: Klinikk for psykisk helse 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PERS Par.: Offl l3jf.fvl 13 Personalmappe - Tjenestebevis - Side22

24 Offentlig journal Periode: / I Ingrid Ellinor Lystad Ansettelse- Fysioterapeut ved Fellesavd. fysio/ergo/sosionomtjeneste SSK, 100% st. vikariat Takker ja og arbeidsavtale- Fysioterapeut ved Fellesavd, 100% st. vikar 12/ I Grete Hareide Ansettelse - Kokk ved Kjøkken SSK, 100 % st. fast Takker ja og arbeidsavtale- Kokk, Hotellservice, Kjøkken SSK, 50% st. fast 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Ragnhild Sivertsen Ansettelse- Lege i spesialisering ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal, 3 x 100% utdanningsstilling, NR-Id nr. 4125, 13775, 4128 Takker ja og arbeidsavtale- Lege i spesialisering ved Klinikk for psykisk helse, 100% utdanningsstilling Side23

25 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Svitlana Kuznyetsova Ansettelse - Renholder ved Husøkonomavdelingen Kongsgård, 50 % st. fast Takker ja og arbeidsavtale- Renholder ved Husøkonomavdelingen Kongsgård, 50 % st. fast 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PERS Par.: Offl 13jf.Fvl l3 KLP Personalmappe - KOPI: Melding om endring av uførepensjon fra KLP - 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P AS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Revmatologisk avdeling Medisinsk klinikk Pasient- og brukerombudet Vest-Agder- Klage - Kopi av journalnotat - Saksansv: Medisinsk klinikk Saksbeh: Administrativt arkiv SSK Side24

26 Offentlig journal Periode: / I Kluge Advokatfirma DA Operasjonsprosjektet SSK -oppdrag knyttet til krav fra Malnes og Endresen KOPI :Operasjonsprosjektet SSK -oppdrag knyttet til krav fra Malnes og Endresenavbestilling av utestående arbeider i avtalen m.v. Saksansv: Organisasjonsavdeling Saksbeh: Organisasjonsavdeling 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Støtte til seminar om spe- og småbarns psykiske helse Søknad om kurstilskudd til seminar om spe- og småbarns psykiske helse Saksansv: Klinikk for psykisk helse Saksbeh: Klinikk for psykisk helse 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Medisinsk klinikk Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder- klage - Uttalelse fra avdeling og poliklinisk notat - Saksansv: Medisinsk klinikk Saksbeh: Administrativt arkiv SSK Side25

27 Offentlig journal Periode: / u Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 12/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSK Saksbeh: Dokumentsenter SSK u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Advokatfirma Wigemyr & Co DA Forespørsel om kopi av pasientjournal - Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSK Saksbeh: Dokumentsenter SSK 12/ I Arkivdel: Sakarkiv Alexander Nagel Tandberg Ansettelse- Lege i spesialisering ved Kvinneklinikken Kristiansand, 3 x 100% st. vikariat, NR-Id nr. 8757, 2883, 2884 Takker ja og arbeidsavtale- Lege i spesialisering ved Kvinneklinikken SSK, 100% st. vikar Side26

28 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Thorstein Sæter Ansettelse- Lege i spesialisering ved Kir.avd leger SSA, 4 x 100% st. Id.nr. 4083/4085/4082/4084 Takker ja og arbeidsavtale- Lege i spesialisering, kat.b, kir.avd, kirurgisk klinikk SSA, 100% utdanningsstilling 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13jf. Fvl 13 Medisinsk avdeling Organisasjonsavdeling Fylkesmannen i Vest-Agder- tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder- uttalelse fra Medisinsk avdeling - Saksansv: Organisasjonsavdeling Saksbeh: Administrativt arkiv SSK 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P AS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSA Saksbeh: Dokumentsenter SSA Side27

29 Offentlig journal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Offi 13jf.Fvl 13 Tryg Forsikring, Bergen Forespørsel om kopi av pasientjournal - Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSK Saksbeh: Dokumentsenter SSK 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale- Jordmor ved Fødepost SSK, ekstrahjelp 12/ u Arkivdel: Pasientarkiv Tilg. kode: PAS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 IF Skadeforsikring Forespørsel om kopi av pasientjournal - Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSK Saksbeh: Dokumentsenter SSK Side28

30 Offentlig journal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 DNB Livsforsikring ASA Forespørsel om kopi av pasientjournal - Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSK Saksbeh: Dokumentsenter SSK 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 12/ Advokatfirma Kogstad Lunde & Co Forespørsel om kopi av pasientjournal - Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSK Saksbeh: Dokumentsenter SSK I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale - Assistent-pleie ved Kirurgiske senger, Ortopedisk avdeling post 3C SSK, ekstrahjelp Side29

31 Offentlig journal Periode: / u Tilg. kode: P AS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 NAV Vennesla Forespørsel om kopi av pasientjournal - Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSK Saksbeh: Dokumentsenter SSK 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Offi l3jf.fvl 13 ØNH-avdeling Internkontroll og beredskap (Sffi) NPE-sak 2011/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - NPE-sak 2011/ oversender røntgen med beskrivelse fra Kjevekirurgisk seksjon SSA - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Saksbeh: Administrativt arkiv SSK 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Gjensidige Forsikring ASA Lysaker Forespørsel om kopi av pasientjournal - Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSK Saksbeh: Dokumentsenter SSK Side30

32 Offentlig journal Periode: / u Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Terra Forsikring AS Forespørsel om kopi av pasientjournal - Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: umentsenter SSK Saksbeh: umentsenter SSK 12/ u Tilg.kode: PAS Par.: Offl 13jf.Fvl 13 IF Skadeforsikring Forespørsel om kopi av pasientjournal - Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: umentsenter SSK Saksbeh: Dokumentsenter SSK 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Off1 13jf.Fvl l3 Tryg Forsikring, Bergen Forespørsel om kopi av paseintjournal - Svar på forespørsel om kopi av paseintjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSA Saksbeh: Dokumentsenter SSA Side31

33 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale- turnuslege ved Medisinsk og Kirurgisk avdeling, 100% engasjement 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Egenerklæring- kontroll av tuberkulose og MRSA Saksbeh: Smittevernenheten 12/ u Dok.dato: Jour.dato: SSHF DL HAMU medlemmer HAMU 2012 innkallinger - Hovedarbeidsmiljøutvalget Innkalling til HAMU onsdag 12. desember 2012 kl Side32

34 Offentlig journal Periode: / N Dok.dato: Jour.dato: Kvinneklinikken SSK Personal og Arbeidsmiljø Personalmappe - Oppfølging sykmeldte- samtale Saksbeh: Administrativt arkiv SSK 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Offl l3jf.fvl l3 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSK Saksbeh: Dokumentsenter SSK 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offi 25 Personalmappe - Tilbud - stilling som Fysioterapeut i turnus ved Ortopedisk rehabilitering Side33

35 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Malin Dogl Invitasjon til forskningsprosjekt- fødselsinduksjon Invitasjon til deltakelse i forskningsprosjekt om induksjoner Saksansv: Forskning Saksbeh: Forskning 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Offl 13jf.Fvl l3 Advokatfirma Wigemyr & Co DA Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSK Saksbeh: Dokumentsenter SSK 12/ I Personalmappe - Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Saksbeh: Srnittevemenheten Side34

36 Offentligjournal Periode: / I Arkivdel: Tilg. kode: U Kontraktsarkiv Par.: Fresenius Kabi Norge AS Kjøpsavtale mellom SSHF og Fresenius Kabi Norge AS - Kjøp av infusjonspumper - Anestesiavdelingen SSK Signert kjøpsavtale mellom SSHF og Fresenius Kabi Norge AS - Kjøp av infusjonspumper - Anestesiavdelingen SSK Saksansv: Med. teknisk seksjon SSA Saksbeh: Med. teknisk seksjon SSA 12/ I NAV Kristiansand Personalmappe - Oppfølging sykemeldte- Innkalling til dialogmøte / I Dok.dato: Jour.dato: KLP Skadeforsikring Skade på bil - kjennemerke PR Skade på bil - kjennemerke PR Saksansv: Kirurgisk klinikk Saksbeh: Kirurgisk klinikk Side35

37 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: FOU/Føde- barselavdeling SSA Forskningsprosjekt- Foreldrereaksjoner, holdninger og forventninger relatert til svangerskap, ultralyd og fødsel Årlig framdriftsrapport 2012 for forskningsprosjekter ved SSHF- Foreldrereaksjoner, holdninger og forventninger relatert til svangerskap, ultralyd og fødsel - prosjektnr Saksansv: Forskning Saksbeh: Forskning 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSA Saksbeh: Dokumentsenter SSA 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 25 Personalmappe - Tilbud - Fredskorpsdeltaker ved SSHF Fredskorpset, 100 % st. engasjement Side36

38 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: om 13 jf. Fvl 13 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSK Saksbeh: Dokumentsenter SSK 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Om 25 Personalmappe - Tilbud- Fredskorpsdeltaker ved SSHF Fredskorpset, 100% st. engasjement 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Pasientarkiv Tilg. kode: PAS Par.: om 13 jf. Fvl 13 Tryg Forsikring, Bergen Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSA Saksbeh: Dokumentsenter SSA Side37

39 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Offl l3jf.fvl 13 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSK Saksbeh: Dokumentsenter SSK 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Advokatfirma Wigemyr & Co DA Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSK Saksbeh: Dokumentsenter SSK 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Helse Sør-Øst RHF Endring av oppgjørsordning i Helse Sør-Øst forn for HF-finansiert legemiddel- "Tysabri" Endring av oppgjørsordning i Helse Sør-Øst forn for HF-finansiert legemiddel- "Tysabri" Saksansv: Virksornhetsdata Saksbeh: Virksornhetsdata Side38

40 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Advokatfirmaet Halland Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSK Saksbeh: Dokumentsenter SSK 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Offl 13jf.Fvl 13 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSK Saksbeh: Dokumentsenter SSK 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 j f. Fvl 13 KLP Personalmappe - KOPI: Vedtak om endring av uførepensjon fra KLP - Side39

41 Offentlig journal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: PERS Par.: om 25 Personalmappe - Tilbud - stilling som ekstrahjelp ved DPS Strømme poliklinikk 12/ I Tilg. kode: PAS Par.: om 13 jf. Fvl 13 12/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSA Saksbeh: Dokumentsenter SSA I Arkivdel: Pasientarkiv Tilg. kode: P AS Par.: om 13 jf. Fvl 13 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSA Saksbeh: Dokumentsenter SSA Side40

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01098-13 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Fagavdelingen, Forskningsenheten, 10% st, engasjement - Personalmappe - Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09032015 -

Offentlig journal Periode: 09032015 - 17032015 Offentlig journal Periode: 09032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-67 U Dok.dato: 06032015 Jour.dato: 12032015 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06082012 -

Offentlig journal Periode: 06082012 - 14082012 Offentlig journal Periode: 06082012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-44 I Dok.dato: 06082012 Jour.dato: 07082012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10062013 -

Offentlig journal Periode: 10062013 - 19062013 Offentlig journal Periode: 10062013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00332-14 I Dok.dato: 25102012 Jour.dato: 14062013 Tilg. kode: U Par.: Ole Harald

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01012012 -

Offentlig journal Periode: 01012012 - 10012012 Offentlig journal Periode: 01012012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-44 I Dok.dato: 05012012 Jour.dato: 05012012 Tilg. kode: U Par.: Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13072015 -

Offentlig journal Periode: 13072015 - 21072015 Offentlig journal Periode: 13072015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-61 I Dok.dato: 15072015 Jour.dato: 15072015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433.

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-105 Side 1 av 38 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 13/00007-7 Oppsummering av sykefraværsoppfølging i perioden 051212-250214 Ressursenheten Dok. dato: 05.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12.

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.01.2014 Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon ersonalmappe - 2013/1170-3 15481/2013 Offl. 25 Arbeidsavtale - 01.01.-30.06.2014

Detaljer

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer):

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer): http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1151153&jp_... Side 1 av 54 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2015-2.3.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04.

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2014 nnhold: Påminning - journalopplysninger Journalopplysninger 2014/1604-11 7268/2014 nnhold: Høring - veileder

Detaljer

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 12.02.2014 Konkurransegrunnlag Kjøp av

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07258-1 Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Helse- og

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer. Pasient ***** ***** 2013/1882-4 13396/2014

Offentlig journal. Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer. Pasient ***** ***** 2013/1882-4 13396/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 31.10.2014 nnhold: Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer sient ***** ***** 2013/1882-4

Detaljer

Offentlig journal Periode:20072007-20072007

Offentlig journal Periode:20072007-20072007 DocuLive rapport 20072007 Offentlig journal Periode:20072007-20072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00006-66 Dok.dato: 11072007

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013.

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2013-2.4.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.04.2013 Fast tilsetjing - Arbeidsforhold 2013/1298-5 9158/2013 25.03.2013 HR-ERS/LASA1268 Offl. 23 første

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I POSTJOURNAL

Detaljer

Offentlig journal. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske

Offentlig journal. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.11.2013 nnhold: Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske

Detaljer

Offentlig journal. Etterinnmelding i KLP Forsikring, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 HR-PERS

Offentlig journal. Etterinnmelding i KLP Forsikring, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 HR-PERS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2013 nnhold: Etterinnmelding i KL Forsikring, - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 23.10.2013 Avs./mottaker:

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer