SANDVIKEN SJØFRONT PRISLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SANDVIKEN SJØFRONT PRISLISTE"

Transkript

1 SANDVIKEN SJØFRONT PRISLISTE BYGG: LEILNR.: ETASJE: BRA: PRIS: OPPDRAGSNR.: m/hems 132 m 2 SOLGT! m/hems 51 m 2 SOLGT! m/hems 51 m 2 SOLGT! m/hems 88 m 2 SOLGT! m/hems 88 m 2 SOLGT! m/hems 51 m 2 SOLGT! m/hems 51 m 2 SOLGT! m/hems 132 m 2 SOLGT! m/hems 98 m 2 SOLGT! m/hems 98 m 2 SOLGT! m/hems 88 m 2 SOLGT! m/hems 88 m 2 SOLGT! m/hems 98 m 2 SOLGT! m/hems 86 m 2 Kr , m/hems 63 m 2 SOLGT! m 2 SOLGT! m 2 Kr , m 2 Kr , m 2 Kr , m 2 SOLGT! m 2 SOLGT! m 2 SOLGT! m 2 Kr , m 2 SOLGT! m 2 SOLGT! m 2 SOLGT! m 2 Kr , m/hems 173 m 2 SOLGT! m/hems 64 m 2 SOLGT! m/hems 102 m 2 SOLGT! Prisliste datert

2 m 2 SOLGT! m 2 SOLGT! m 2 SOLGT! m 2 Kr , m 2 SOLGT! m 2 SOLGT! m 2 SOLGT! m 2 SOLGT! m 2 SOLGT! m 2 SOLGT! m 2 SOLGT! m 2 SOLGT! m/hems 173 m 2 SOLGT! m/hems 64 m 2 SOLGT! m/hems 102 m 2 SOLGT! Prisliste datert

3 Prosjektet: Prosjektet Sandviken Sjøfront vil bestå av 2 rene boligbygg (bygg 2 og 3) og et kombinert kontor og boligbygg (bygg 1) med totalt 45 moderne leiligheter. Bygg 1 går over 3 hovedplan og vil i tillegg til boliger huse kontorseksjon i 1 og 2 etasje. Samtlige bygg får garasjeanlegg under bakkenivå og leilighetene har selvsagt direkte heisadkomst fra garasjenivå. Boligbygg 2 og 3 går over 4 hoved plan. Leilighetene finnes i varianter 2, 3 og 4-roms med ulik størrelse tilpasset en variert beboersammensetning Adresse: Prosjektnavn: Sandviken Sjøfront Sandviksbodene 1, 5035 Bergen Betegnelse: Gnr. 168 Bnr. 321 i Bergen kommune. Feltet Sandviken Sjøfront bestående av bygg 1, 2 og 3 vil innen kort tid bli fradelt hovednr., nytt bruksnr. vil bli utstedt. Byggene vil bli organisert i eierseksjonssameie - Sandviken Sjøfront. Hver leilighet vil bli tildelt eget seksjonsnummer innen overtagelse. Sameiebrøken blir beregnet ut fra areal. Eier: Sandviksboder 1 AS Prosjektleder: Gunnar Grytaas Oppdragsansvarlig: Ansvarlig megler: Tom Jørgensen / Mobil: Ansvarlig megler: Ximena Andrea Sagenes / Mobil: Privatmegleren Vikebø & Jørgensen AS avd. Jon Smørsgt. 11, Tlf.: Adresse: Jon Smørsgate 11, 5011 Bergen Oppdragsnummer: Hovednr.: Underoppdrag: til Beliggenhet: Sandviken Sjøfront ligger meget sentralt til i et av byens mest attraktive boligområder. Innen gangavstand finner du hjertet av Bergens pulserende byliv, her finner man alt fra kulturarrangementer, hyggelig shopping, myldrende folkeliv og ikke minst trivelig atmosfære. I umiddelbart nærhet finner man attraktive turområder med Stoltzekleiven, Fjellveien og Fløyen. Det er gangavstand til utdanningsinstitusjoner som UiB, BI, HiB og NHH. For den som ikke ønsker å gå finnes gode bussforbindelser i alle retninger i Sjøgaten. 1

4 Beskrivelse av nærområdet/fasiliteter: Innen gangavstand finnes dagligvareforretninger, helsesenter, samt apotek og kiosk. For øvrig ligger det flere spisesteder og kafeer i nærheten. I nærområdet ligger også både barnehage, barne-, ungdoms- og videregående skole. Innen gangavstand ligger også flere treningssentre som SATS ved Sandviken Brygge og treningssenter i Vikinghallen. Gode rekreasjonsmuligheter med Meyermarken bydelspark, Fjellveien og stier til Fløyen like ved. Noen av områdets tur- og friluftsmuligheter: Fløyen: Fløyfjellet er et av Bergens syv byfjell, og en av Bergens mest populære turistattraksjoner. Fløyfjellet er navnet på fjelltoppen som ligger ca. 399 meter over havet, rett ovenfor Bergen sentrum. Navnet kan komme av fløystangen, en vindfløy eller værhane som ble reist for å gi signal om vindretningen når skip skulle legge ut fra Vågen. Utsikten over Bergenshalvøyen gjør Fløyfjellet til et populært mål både blant turister og byens lokalbefolkning. Fløibanen: Fløibanen er Skandinavias eneste utendørs skinnegående kabelbane for personbefordring. Banen er en av Bergens mest besøkte og største turistattraksjoner og har årlig ca 1,2 millioner påstigninger. Lengden er 850 meter, og høydeforskjellen er 300 meter. Turen tar vanligvis fem til seks minutter. Skansemyren: Skansemyren ligger ca. 180 m.o.h.. Skansemyren er kjent for Skansemyren idrettsplass med mange forskjellige og ulike treningsaktiviteter. Det populære løpet, Tinestafetten, blir arrangert her hvert år. Stoltzekleiven: Stoltzekleiven er en bratt steinlagt tursti og trapp med ca 800 trappetrinn i Bergen opp mot Sandviksfjellet. Fra eldre tider var denne passasjen kjent som "Rævaskaret". Bergen kommune satte i 1935 igang såkalt nødsarbeid for arbeidsledig ungdom og det ble laget en fast trasé i stein. Traseen ble oppkalt etter familien Stoltz fra Hannover, som eide området og som drev reperbanen nede i Sandviken (ved Gjensidige-bygget). Hvert år i september arrangerer idrettslaget Varegg motbakkeløpet "Stoltzekleiven Opp". Løpet går fra Fjellveien, 200 meter sør for Bergen sekundærstasjon, og opp til skaret under Sandviksfløyen. Det ble arrangert første gang i 1979 i forbindelse med 100-årsjubileum for fjellveien. Fjellveien: Fjellveien er en av de mest kjente turveiene i Bergen med flott utsikt over byen. Fjellveien er i dag 4632 meter lang. Bebyggelsen Beskrivelse av bebyggelsen: Nærområdet består hovedsakelig av boliger i ærverdige Bergenshus. I kombinasjon finner man også sjøboder og næringsbygg i meget maritime omgivelser. 2

5 Bygninger: Prosjektet består av 3 bygg (Bygg 1, 2 og 3) Se vedlagte situasjonsplan for angivelse av plassering av husene. Bygg 1: 1 og 2 etasje leveres som næringsseksjon 3 etasje: Leilighet: Bygg 2: Leilighet: Bygg 3: Leilighet: Boligtype: Selveierleiligheter Byggeår: 2013 Areal: m 2 BRA jf. vedlagte tegninger. Bruksareal (BRA) er det areal som ligger innenfor omsluttede vegger fratrukket piper, kanaler etc. som er over 0,5 m 2 (omsluttede vegger er yttervegger). Innvendige skillevegger måles med tykkelse inntil 0,5 m 2. For informasjon om areal pr. rom og pr. etasje se vedlagte tegninger. Da bygget er prosjektert har ikke megler ansvar for arealmålinger. Oppgitte arealer baserer seg utelukkende på utbyggers/arkitekts arealmålinger. Byggemåte: Byggene fundamenteres på peler til fjell. Prosjektet føres opp med bærende konstruksjoner i plass støpt betong og/eller stålkonstruksjoner. Betongvegger og etasjeskillere utføres i dimensjoner som tilfredsstiller gjeldende regelverk med hensyn på lydisolasjon og bæreevne. Arbeidene utføres i samsvar med plan- og bygningslov og byggeforskrift som var gjeldende da prosjektet ble gitt rammetillatelse samt NS 3420, toleranseklasse 3 og for øvrig etter det som er alminnelig praksis og god håndverksmessig utførelse i bygningsbransjen. For ytterligere informasjon vedrørende byggemåte henvises til vedlagt leveransebeskrivelse datert Arkitekter/Enterprise: Arkitekt: Boligene er arkitekttegnet av Rambøll arkitektur. Tegningene som er utarbeidet av arkitekt ligger vedlagt. Ansvarlig søker: Rambøll AS Utbygger: Sandviksboder 1 AS 3

6 Tiltakshaver: Sandviksboder 1 AS Innhold: For nærmere informasjon om innhold se vedlagte tegninger og tekniske beskrivelse. Det opplyses om at 3D og 2D-tegninger er illustrasjoner og at så vel uteareal som innvendig areal kun er illustrert og ikke på noen måte danner grunnlaget for avtalen eller er bindende for selger. For data som danner grunnlaget for avtalen se tekniske beskrivelse. Standard: Boligene leveres med høy standard og det er lagt vekt på gode kvaliteter. Se vedlagte leveransebeskrivelse sist revidert for mer informasjon. Oppvarming: Boligene leveres med vannbåren varme fra varmepumpe (vann/vann) til radiator i hver leilighet. Badegulv leveres med elektriske varmekabler. Til hver leilighet leveres det balansert ventilasjonsanlegg, dette betjener leiligheten med balansert, filtrert og forvarmet friskluft basert på varmegjenvinning. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at det ikke leveres varmekilder i alle rom. Parkering / garasje: Parkering i felles garasjeanlegg. Det medfølger 1 stk. parkeringsplass til hver av leilighetene. Det vil være noen ekstra parkeringsplasser som kan kjøpes av leilighetseierne. Pris for ekstra parkeringsplass: Kr ,- Fellesareal/Hage Adkomst: Fra Bergens sentrum følger man sjølinjen utover mot Sandviken. Ta til venstre ca. 100 m etter at man har passert Skuteviken. Det vil bli skiltet med PRIVATmeglerens visningsskilt ved fellesvisinger Tomtetype/areal: Pt står Sandviken Sjøfront på felles eiet tomt / m 2 (inkluderer også eksisterende næringsbygg «slaktehuset») Tomteareal tilhørende eierseksjonssameiet vil bli utskilt, dermed vil tomten for det meste bli bebygget. Tomtestørrelse for sameiet Sandviken Sjøfront som utgjør bygg 1, 2 og 3 foreligger ikke Pt. Utearealene (offentlig torg) opparbeides i samråd med Bergen kommune og i henhold til gjeldende og godkjent landskapsplan for området. Den store åpne plassen mot sjøen og arealene rundt er regulert til offentlig formål og vil være tilgjengelig for offentligheten. Beskrivelse av tomt/hage: Det vil bli opparbeidet hyggelige uteareal på prosjektets sør- og vest-side med bl.a. større torg/gatetun som skal opparbeides i samarbeid med Bergen kommune til å bli et naturlig samlingspunkt for så vel store som små. Muleelven vil bli delvis gjenåpnet og sørge for å tilføre både uteareal og prosjekt ytterligere særpreg. Det store opparbeidede torget vil videre inneholde 4

7 vannarrangement, benker og beplantning. Her gis god mulighet til rekreasjon. Avslutning mot fjorden gjennomføres i form av promenade. Offentlige forhold: Vei/vann/avløp: Offentlig vei. Tilknyttet kommunalt vann / avløp via private stikkledninger ifølge Bergen kommune. Alle tilknyttingsavgifter er inkludert i kjøpesum. Kommunale avgifter: Det vil tilkomme kommunale avgifter for hver enkelt bolig. Avgift er ikke fastsatt pr. dags dato da byggene er prosjektert og ikke ferdigstilt. For nærmere opplysninger kontakt teknisk etat i Bergen kommune, eller besøk Tinglyste servitutter/rettigheter: Legalpant for inntil 1G for ubetalte utgifter. Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp. Det gjøres oppmerksom på at man kun kan erverve 2 seksjoner i sameiet iht. lov om eierseksjoner, 22, tredje ledd. Det vil bli tinglyst seksjoneringsbegjæring. Tinglyste bestemmelser: Leieavtaler: LEIEAVTALE. Rettighetshaver: BKK NETT AS. Leie fra dato: Leietid: 30 år. Leiebeløp: NOK pr. år Bestemmelser om regulering av leien, forlengelse, fremleie. Gjelder leie av areal til nettstasjon. Med flere bestemmelser Servitutter: IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER: DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM ANTAS KUN Å HA HISTORISK BETYDNING, ELLER SOM ER TINGLYST VEDRØRENDE EIENDOMMENS GRENSER OG AREAL. Servitutter i grunn: ERKLÆRING /AVTALE over bnr. 321 etter sammen føyning av bnr. 2013, 2014, bnr. 2015, 2024 og 2025 Grunndata: OPPRETTELSE AV EIENDOMMEN, OPPRETTELSE FRADELT FRA EN ADRESSE MÅLEBREV GNR. 168, BNR. 320 ER UTSKILT FRA BL.A. D.E SAMMENFØYNINGSATTEST: Sammenføyet med denne eiendom: 1201/168/322. Sammenføyet med denne eiendom: 1201/168/ : SAMMENFØYNINGSATTEST: Sammenføyet med denne eiendom: 1201/168/2013. Sammenføyet med denne eiendom: 1201/168/2014. Sammenføyet med denne eiendom: 1201/168/2015. Sammenføyet med denne eiendom: 1201/168/2024. Sammenføyet med denne eiendom: 1201/168/2025. Relevante rettigheter og forpliktelser for innehaveren ifølge. Lov, forskrift, vedtekter, avtaler. 5

8 Boligen selges med tinglyste rettigheter og forpliktelser. I tillegg kan Selger tinglyse bestemmelser vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene Reguleringsforhold: Reguleringsplaner på grunnen: Planid , type 30 med plannavn: BERGENHUS. GNR 168 BNR 321 M. FL., SLAKTEHUSTOMTEN BOLIG OG NÆRINGSOMRÅDE, saksnr , status 3, ikrafttrådt med berøringsgrad 100,0 % Planendringer relatert til aktuell eiendom Planer under arbeid: Planid: , type 35, Plannavn: BERGENHUS. GNR 167 BNR 887 M.FL., SKUTEVIKSBODER 20A. Berøringsgrad <0,1 % (0,2 m 2 ) Området er i henhold til kommuneplan med plannavn BERGENHUS.KDP SANDVIKEN FJELLSIDEN NORD og plan id.: , saksnr ikrafttrådt med berøringsgrad 100,0 % avsatt til Erverv med arealstatus nåværende 98,8 % berøringsgrad, Havn med arealstatus nåværende 1,1 % berøringsgrad og veiareal med arealstatus nåværende <0,1 % (7,1 m 2 ) berøringsgrad Kommuneplan under arbeid Plan id Type 20 Plannavn: BERGEN.KOMMUNEPLANENS AREALDEL saksnr berøringsgrad 100,0 % Plan id Type 21 Plannavn: BERGEN.RULLERING AV DELER AV KOMMUNEDELPLAN FOR SANDVIKEN saksnr berøringsgrad 98,8 % Plan id Type 21 Plannavn: BERGENHUS. KDP BERGEN HAVN saksnr berøringsgrad 1,1 % Kommuneplanen Arealbruk og båndlegging Planid Ikrafttrådt Arealbruk (kode m/forklaring) Arealstatus Berøringsgrad Senterområde Nåværende 98,3 % Varmeareal for allmenn flerbruk Nåværende 1,5 % Byggeområde Nåværende <0,1 % (10,6 m 2 ) Eiendommen er berørt av funksjonell strandsone i kommuneplanen. Berøringsgrad 1,1 %. Økonomi: Fast pris: Se vedlagte prisliste Omkostninger: Dokumentavgift: 2,5 % av tomteverdi. Tomteverdi kr ,- Dokumentavgift kr ,- Tinglysing av skjøte: Kr 1060,- Pantattest: Kr 172,- Evt. tinglysingsgebyr: Kr 1060,- pr. pantedokument (v/belåning) Eksempel på kjøpesum: Ved kjøp av leil nr. 1314: Kjøpesum kr ,- Omkostninger kr ,- 6

9 Total kjøpesum: ,- Betalingsmåte: Kr ,- ved stilt garanti av Sandviksbodene 1 AS Kr ,- ved overtagelse Meglers vederlag og utlegg betales av selgeren og utgjør: Meglerprovisjon kr ,- pr. enhet Oppgjørsgebyr kr ,- pr. enhet Markedsføring og utlegg kommer i tillegg. Dersom eiendommen ikke blir solgt skal selgere betale for markedsføring og utlegg. Fellesutgifter: Avgift er ikke fastsatt pr. dags dato da byggene er prosjektert og ikke ferdigstilt. Kjøperne må delta andelsmessig i felleskostnad. Felleskostnadene vil normalt bestå av bl.a. forsikring av sameiets bygninger, strøm til fellesarealene, fellesinstallasjoner og øvrige driftskostnader. Man må regne med at det legges til grunn en andel fellesutgift i størrelsesorden kr ,- pr. kvm pr. mnd. De endelige felleskostnadene fastsettes av sameierne i felleskap etter overtagelse. Sameiet er ikke tilknyttet sikkerhetsordning for tap av felleskostnader. Sameierne hefter for felleskostnader etter sin sameiebrøk. Herav hefter man ikke for andre sameieres ubetalte fellesutgifter, men man kan likviditetsmessig måtte legge ut for nødvendige kostnader som sameiet pådrar seg for å opprettholde forsvarlig drift. Slike utlegg vil i så fall være sikret ved 1. prioritetspant i slik seksjon som tilhører den som ikke har betalt din andel av fellesutgifter. Oppgjør: Kjøper er forpliktet til å betale kjøpesummen etter følgende betalingsplan: Mot garanti 12 stillet av utbygger: Før overtagelse: 10 % av kjøpesum 90 % av kjøpesum Kjøpers forskuddsbetaling ved kontraktsinngåelse er et depositum stillet av kjøper til sikkerhet for alle krav som selger måtte få mot kjøper på bakgrunn av avtalen. Kjøper frafaller gjennom denne deponeringen retten til å kreve forskuddsbetalingen utbetalt til seg eller andre enn selger så lenge avtalen ikke er hevet av en av partene. Det kan ikke tas pant eller være knyttet forutsetninger til forskuddsbetalingen fra/på vegne av kjøperen for forskuddsbeløpet. (eks. kjøpers bank). Rentene på forskudd tilfaller kjøper fram til avtalt overtagelse. Beløpet vil stå på meglers klientkonto under kjøpers rådighet inntil midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest er utstedt, overtagelse og overskjøting er gjennomført og avklaring av andre forbehold har funnet sted. Eventuelle endringsarbeider faktureres direkte fra selger/underleverandør til kjøper. Forfall kan ikke være tidligere enn overtagelse og overskjøting. Finansiering: Hvis De ønsker en rask avklaring på finansielle forhold kan De ta kontakt med PRIVATmegleren som har egen avtale med Nordea på finansielle tjenester og mottar godtgjørelse for dette. Ligningsverdi: Ligningsverdien er ikke fastsatt da byggene er prosjektert. I forbindelse med statsbudsjettet for 7

10 2010 er det vedtatt innført en ny metode for å beregne ligningsverdi på boliger. Som kjøper må du fylle ut et spesielt skjema ( RF 1282 gjerne via eller for å fylle ut elektronisk eller på papir.) Man vil da få en ligningsverdi for boligen. Energiforbruk: Byggene blir planlagt å oppfylle energiklasse B Oppvarming vil i hovedsak skje ved vannbåren varme til radiator fra felles varmepumpe der en utnytter sjøvann som energikilde. Måling skjer for hver bolig. Tillatelser: Rammetillatelse datert og kan sees hos megler. Det er søkt om igangsettelsestillatelse men denne er p.t. ikke gitt. Garantistillelse: Selger skal stille sikkerhet i form av bank- eller forsikringsgaranti for forskuddsbetalinger etter bestemmelsene i bustadoppføringslovens 47. Ved kontraktens underskrift utsteder videre selger garanti eller tilsvarende fra finansinstitusjon til megler for rett oppfyllelse av avtalen, jfr. bufl. 12. Frem til overtakelse skal garantien være på 3 % av vederlaget. Fra overtakelse og frem til 5 år etter overtakelse skal garantien dekke en sum som svarer til 5 % av vederlaget. Diverse: Boligene vil i sin helhet kunne leies ut til boligformål. Selger vil holde bygget forsikret frem til overtagelse og frem til sameiet er etablert og klar til å overta forsikring på bygningsmasse. Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tekniske beskrivelse og arkitekttegninger. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å nøye gjennomgå leveransebeskrivelse, tegninger og prospekt før kjøpetilbud inngis. 2D og 3D tegninger samt utenomhustegninger er illustrasjoner: Det vil kunne forekomme avvik fra dette ved ferdig bygg og illustrasjoner er ikke bindende for leveransen. Møbler og annet inventar som er vist på illustrasjoner vil ikke medfølge i handelen. Nabotomten mot nord vil huse prosjektet Lysthuset. Det vil være diverse fellesfunksjoner mellom Sandviken Sjøfront og Lysthuset. Dette gjelder felles innkjøring til garasje samt felles energisentral. Sistnevnte vil driftes og vedlikeholdes av sameiet og eventuelle kostnader forbundet med dette vil være inkludert i felleskostnadene. I forbindelse med at det er et fellesområde som skal utvikles vil det kunne tilkomme nye rettigheter og plikter i endelige vedtekter i forhold til foreløpige vedtekter som følger vedlagt prospektet. Kjøpere er herunder kjent med og aksepterer at det kan tilkomme endringer i vedtekter hva gjelder retter og plikter ved fellesområder. Utbygger forholder seg retten til å tildele parkeringsplasser og boder. Utbygger forholder seg retten til å prisjustere usolgte boliger. Forbehold/Særskilte vilkår: Selger tar forbehold om at det gis igangsettelsestillatelse for prosjektet. Dersom dette ikke oppnås innen kan begge kreve å heve avtalen omkostningsfritt. 8

11 Selger informerer om at det kan forekomme, og kjøperne må akseptere mindre endringer i forhold til arkitekttegninger. Kjøper er likevel ikke forpliktet til å akseptere endringer som forringer verdien av boligen. Det taes forbehold om pantehavers pantefrafall av fremtidig byggelån i hver enkel bolig. Dersom ovennevnte forbehold ikke oppfylles vil avtalen mellom kontraktspartene heves uten ytterligere omkostninger for noen av partene. Selger setter vilkår om at kjøper ikke kan bestille mer enn 15 % tilleggsarbeid. Dette iht. bustadoppføringslovens 9. Utbygger har rett til å foreta tilpasninger og mindre vesentlige endringer av utomhus arealene og den bygningsmessige utførelsen av leilighetene og fellesarealene. Videre har utbygger rett til å foreta endringer som eventuelt vil bli krevd av bygningsmyndighetene. Det er et vilkår for overtakelse og oppgjør at eiendommene er opprettet og at det er utstedt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. En bolig kan ikke lovlig tas i bruk før brukstillatelse foreligger. Kjøpere må undersøke med megler om dette foreligger før overtakelse gjennomføres. Kjøper aksepterer at deler av utom husarbeidene ikke er ferdigstilt ved overtagelse. Selger forplikter seg til å gjøre ferdig disse så snart som mulig etter at bebyggelsen/feltet er ferdig. Inntil samtlige hus på byggefeltet er ferdigstillet, har selger rett til å ha stående anleggsmaskiner og utstyr, eventuelle brakker m.v., samt ha stående skilt på den solgte eiendom. Eventuelle skader som dette måtte påføre eiendommen, skal selger snarest utbedre. Såfremt det gjenstår vesentlige utomhusarbeider skal megler holde tilbake deler av oppgjøret visa-vis selger, ihht. beregnet beløp fra uavhengig takstmann. Utbetaling av oppgjør fra megler til selger vil ikke foretas før eiendommen er overtatt og overskjøtet til kjøper. Kjøper plikter å innbetale sluttoppgjør til megler fullt og helt før overtagelse Ferdigstillelse: Ferdigstillelse for prosjektet er stipulert til 4. kvartal 2013/1. kvartal Dette er kun stipulert og faktisk ferdigstillelse kan avvike fra dette. Herunder vil overlevering senere enn dette tidspunkt ikke gi kjøper rett på dagmulkt eller andre misligholdsbeføyelser. Arbeidene forutsettes igangsatt i månedsskifte aug./ sept Av kjøpekontrakt vil det fremkomme 800 kalenderdager hva overtagelse angår. Oppstart av betongarbeider skal varsles kjøper. Selger er uansett forpliktet til å ferdigstille boligene innen 28 måneder etter oppstart betongarbeider. Kjøperne er uansett forpliktet til å overta 4 uker etter at selger varsler om dato for at boligene er ferdigstilt selv om dette er tidligere enn stipulert ferdigstillelse. Ved overtakelse skal det foreligge midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dersom dette ikke er gitt kan ikke boligen lovlig bebos/tas i bruk. Kjøper har således rett til å nekte overtagelse. Ferdigstillelse og overlevering av leiligheter til boligkjøperne og fellesanlegget til sameie vil skje trinnvis. Deler av utomhusanlegget vil først bli ferdigstilt sammen med de boligene som ferdigstilles sist. Næringsarealene i bygg 1 vil måtte ferdigstilles før boligene i samme bygg. Herunder må interessenter påregne byggeaktivitet og anleggsvirksomhet med naturlige konsekvenser av dette en tid etter at man har overtatt boligen. 9

12 Øvrige kjøpsforhold: Lov om hvitvasking: Megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer plikt til å melde i fra til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Eierskifteforsikring: Selger har ikke anledning til å tegne eierskifteforsikring da dette er et prosjekt. Budgivning: Som budgiver hos PRIVATmegleren kan De få alle bud dokumentert i budjournal så snart eiendommen er solgt. Kjøpere vil automatisk få dette forelagt. Dette betyr at De som budgiver må akseptere at deler av budet kan bli fremlagt for øvrige budgivere. Megler har rett til å avvise bud gitt på SMS og E-post. Første bud skal være skriftlig og må ha en akseptfrist (varighet) til min. kl.12 første virkedag etter siste annonserte visning. Selger / oppdragsgiver står fritt til å akseptere og eventuelt forkaste ethvert kjøpetilbud. Forøvrig vises til forbrukerinformasjon om budgivning på budskjemaets bakside. Sentrale lover / kontrakt: Handelen reguleres og gjennomføres etter bustadoppføringsloven. Kontrakter vil utformes i samsvar med bustadoppføringsloven og forutsetningene ved kjøpet. Det blir ikke benyttet NS / NBR kontrakt. Med mindre annet er avtalt før aksept, forutsettes det at eiendommen overskjøtes til kjøper. Selger aksepterer at kontraktsposisjonen selges / transporteres. Ved transport av kontrakt før overtagelse påløper det transportgebyr stort kr ,- Dersom kjøper ikke er forbruker selges boligen som den er etter avhendingsloven. Bilag: Prisliste Basiskart med angivelse av plassering av hus, veier og carporter. Leveransebeskrivelse sist rev Utkast vedtekter for Slaktehustomten eierseksjonssameie. Nabolagsprofil Kjøpetilbud 10

13

14 LEVERANSE BESKRIVELSE - SANDVIKEN SJØFRONT - LEILIGHETER S andviken S jøfront skal bygges ut på den nordlige delen av den såkalte S laktehus-tomten i S andviken - med boliger og næ ringsarealer. Det skal bygges 3 bygg med felles parkeringsanlegg i underetasjer. Bygg 2 og 3 er rene boligbygg og er plassert lengst ut mot kaifronten. Bygg 1 er et kombinert næ rings- og boligbygg,der boligene er plassert i toppetasjene. Totalt skal det bygges 45 leiligheter. Byggene er planlagt til å oppfylle energ imerkeklasse B. Oppvarming vil i hovedsak skje ved vannbåren varme til radiator, fra felles varmepumpe der en utnytter sjøvann som energikilde. Måling skjer for hver bolig. Boligene vil bli org anisert i eierseksjonssameie. F erdigstillelse og overlevering av leiligheter til boligkjøperne og fellesanlegget til sameiet vil skje trinnvis. Deler av utomhusanlegget vil først bli ferdigstilt sammen med de boligene som ferdigstilles sist og vil til en viss grad væ re årstidsavhengig. Generelt. Arbeidene utføres i samsvar med plan- og bygningslov og byggeforskrifter som var gjeldende da prosjektet ble gitt rammetillatelse samt NS 3420, toleranseklasse 3 og forøvrig etter det som er alminnelig praksis og god håndverksmessig utførelse i bygningsbransjen. Utbygger har rett til å foreta tilpasninger og mindre vesentlige endringer av utomhusarealene og den bygningsmessige utførelsen av leilighetene og fellesarealene. Videre har utbygger rett til å foreta endringer som eventuelt vil bli krevd av bygningsmyndighetene. Grunnarbeider - fundamentering. Byggene fundamenteres på strekk-peler til fjell. Betong- og stål arbeider. P rosjektet føres opp med bæ rende konstruksjoner i plass støpt betong og /eller stålkonstruksjoner. Betongvegger og etasjeskillere utføres i dimensjoner som tilfredsstiller gjeldende regelverk med hensyn på lydisolasjon og bæ reevne. S portsbodene plasseres i garasje-etasjene. Gulv i boder støpes og støvbindes. Hovedtrapper utføres med trappeløp av betong. Trinnene vil bli belagt med fliser av kunstmateriale eller keramikk og trapperekkverk utføres i stål eller aluminium med nødvendig fallsikring. Gulv i 1. etg. utføres som betonggulv med forskriftsmessig isolasjon, diffusjonssperre,etc. F8.6 / Side 1 av 6

15 Murerarbeider. Gulv og vegger i baderom leveres med fliser type Revigres blank 20x40 (hvit/champagne) på vegger og type Marazzi E asy 20x20 på gulv (valg mellom 3 farger). Tømmerarbeider. Ytterveggene bygges i hovedsak opp av stenderverk, innvendig 13mm gips, plastfolie, isolasjon, utvendig 9mm GU-plate, vindsperre, lekter, etc Isolasjonstykkelsen er dimensjonert og tilpasset nødvendig tykkelse for å oppnå bygningenes samlede isolasjonsverdi. S om utvendig fasadekledning er valgt prepatinert kobber i kombinasjon med beiset trekledning. Yttertak bygges opp forskriftsmessig dimensjonert, isolert og tekket utvendig med prepatinert kobber. Ikke bæ rende innvendige vegger i leilighetene bygges opp som lette vegger med et lag 13 mm gips på hver side. Vegger rundt våtrom isoleres. S killevegger mellom leiligheter bygges opp som brann- og lydvegger med nødvendige spesifikasjoner etter byggeforskriftene og aktuelle leverandørspesifikasjoner. Det leveres sparklet og malt listverk rundt dører og vinduer. Gulvlister leveres som eikelister. I rom hvor taket senkes (som i våtrom, boder, gang og kjøkken) utføres himlingen av gipsplater, som sparkles og males. I øvrige rom vil himling av betong bli sparklet og malt. I alle beboelsesrom leveres g ulv som 1-stavs(180mm) oljet eikeparkett, (bortsett fra våtrom). Vinduer og terrassedører med tilhørende foringer leveres ferdig overflatebehandlet i farge som bestemmes av arkitekt. Vinduene leveres med energi glass som standard og med meget gode varmeisolasjonsegenskaper. Utvendige og innvendige dører. Innvendige dører i leiligheter leveres med ferdig behandlet overflate. Karmer leveres ferdig sparklet og malte. Dører mellom korridorer og leiligheter leveres som B30/35 db slette dører med sparklede og malte karmer. Maler og gulvlegger. Vegger i innvendige boder males. Øvrige innvendige vegger og tak sparkles og malerbehandles med 2 strøk interiørmaling. S portsbodene utføres med malte vegger. F8.6 / Side 2 av 6

16 Det gjøres oppmerksom på at mindre sprekkdannelser og svinnriss må påregnes i overg angene mellom tak og vegger, i hjørner og i overg anger mellom forskjellige materialtyper gips og betong - det første året. Disse vil bli utbedret i forbindelse med årsbefaring. Kjøkken, bad og garderober. Kjøkken leveres i fabrikat HTH type Consept sort eik eller tilsvarende. Overskap leveres som takhøye, konf. egen kjøkkentegning og beskrivelse for hver leilighet. Hvitevarer leveres som integrert løsning bestående av oppvaskmaskin, kjøleskap og komfyr (platetopp/stekeovn) av type Miele. Det leveres min 100 cm kombi garderobeskap pr. prosjektert sengeplass i hver leilighet. Til hovedsoverom leveres garderobe som skyvedørsgarderobe med hvit dekor overflate. Sanitærarbeider. S anitæ rinstallasjonene omfatter et komplett driftsklart anlegg. Installasjonene utføres i henhold til norm og til gjeldende reglement for sanitæ ranlegg, herunder Bergen Kommunes VVA norm -90. Alle komponenter er godkjent av Godkjenningsnemda for sanitæ rmateriell. Rørføringer utføres som skjult anlegg. S pillvannsledninger leveres som innstøpte eller innkassede rør av godkjent type. Vannledninger utføres som rør i rør system i leilighetene med skap plassert som vist på tegning. F ølgende utstyr eller tilsvarende leveres i hver leilighet etter leilighetstegning: Vegghengt WC komplett eller plassert på gulv (konf.leilighetstegning). Hvit heldekkende porselen servant med ett-greps blandebatteri på bad, montert på underskap type Ifø S ense (b=900) hvit høyglans eller tilsvarende. Dusjbatteri m/ dusjgarnityr i dusjnisje 900 x 900 type Ifø S pace 2000 eller tilsvarende. 1 stk. ett-greps kjøkkenbatteri med avsetning for oppvaskmaskin 1 stk. vannlås, avløpstrakt og slangekran for vaskemaskin på vaskerom/bad/gjestebad I leiligheter med eget gjestetoalett leveres i tillegg ekstra WC og servant/underskap. I tillegg leveres felles utvendig frostfritt vannuttak, samt utslagsvask i bøttekott for fellesarealene. Brannslukningsanlegg. Byggene vil bli fullsprinklet med i hovedsak skjulte hoder og fremføringer. Noen synlige sprinklerhoder og innkassede rør må påregnes. F8.6 / Side 3 av 6

17 Ventilasjon. Til hver leilighet leveres det balansert ventilasjonsanlegg som omfatter: 1stk. skapaggregat, montert i bod i leilighet eller vaskerom og som betjener leiligheten med balansert, filtrert og forvarmet friskluft basert på varmegjenvinning. Tilluft tilføres rom som angitt for den enkelte leilighet (stue/soverom). Avtrekk skjer via "våtrom" og kjøkken. Bod ventileres gjennom luftespalte over og under boddør eller i kombinasjon med ventil i innvendig vegg. Det forutsettes levert roterende varmegjenvinner, for maks. varmegjenvinning. S eparat avtrekkskanal fra kjøkkenhette har by-pass funksjon i forhold til varmegjenvinner. Avkastluft føres fra aggregat via kanal til det fri. Luftinntak føres via ytterveggsrist og kanal til aggregat. F or avtrekk på kjøkken leveres avtrekkshette (volumhette) utstyrt med lys, vaskbart fettfilter og bryter for kapasitetsregulering. F øringer av kanaler (tilluft/avtrekk/avkast/inntak), vannledninger og el. kabler vil i hovedsak bli fremført via himling i gang og bad. Hvor opplegg føres innfelt/skjult i innkassinger/sjakter, blir disse også utført med ferdig behandlet overflate eller overflatebehandlet som rommet for øvrig. Da detaljprosjektering av VVS -installasjoner pågår, vil sjakter/innkassinger/nedhimling måtte plasseres og inntegnes på et senere tidspunkt. Elektro. BKK leverer kabel fra trafo og frem til hovedfordeling. F ordelingssentraler blir plassert i garasjen. S tigeledninger føres opp til den enkelte leilighet fra fordelingssentral. Det skal leveres skjult anlegg, bortsett fra eventuelle installasjoner på lydvegger de vil bli lagt synlig utenpå veggen. Det blir levert et skap med automatsikringer i hver leilighet. Nødlys. Det leveres et desentralisert nødlys markerings- og ledelys anlegg i garasjen. Telefon. Det leveres kursopplegg for telefon og evt. annen kommunikasjon med min to uttak pr leilighet, samt ekstra rør for bredbånd tilknytning etc. Dørtelefonanlegg (med video-overvåkning). Det monteres dørtelefonanlegg med fellestablå ved hver hovedinngang og med ringeknapp lokalt ved hver inngang. Anlegget styrer magnetlås på hovedinngangsdører fra hver leilighet. Belysning og oppvarming fellesarealer. I 1 etg. i trappehus leveres det en varmeovn styrt av termostat. Utvendig belysning (felles) styres over fotocelle/lysmåler. Det er medtatt tilstrekkelig belysning av fellesarealer som trappeganger, inngangspartier, garasje etc. F8.6 / Side 4 av 6

18 Antenneanlegg. Det blir installert Komplett Maxi fra Canal Digital som inkluderer internettforbindelse (12/5 Mbps), kabel tv med digital grunnpakke med 54 digitale kanaler, inkl. 14 HD-kanaler og HD P VR dekoder. Installasjoner i leiligheter. Varme. I bad leveres det innstøpte varmekabler på ca. 600 w. All annen tilført varme leveres som vannbåren varme via en radiator pr leilighet. Belysning. I alle tak som er himlet ned (bad/gang/entre) leveres belysning som innfelte spotter. Øvrig belysning som leveres er på kjøkken under overskap, takarmatur i bod. LE D- veggarmatur ved inngang/altan. Det er regnet med ca 70 punkt pr. leilighet. (dette inkl. telefonuttakk, antenneuttak, ringeapparat etc..). Ved entredør monteres en ute/hjemme-bryter som kan sette leiligheten i hvilemodus Brannvarslingsanlegg. Det leveres sentralt, adresserbart brannvarslingsanlegg. Hver leilig het utstyres med optiske røykdetektorer med innebygget summer/alarmgiver. Byggene er fullsprinklet. Måling. All energ ibruk (strøm, radiatorvann og tappevann) måles for hver seksjon og gjøres opp direkte etter forbruk. Heis Det installeres personheis i hvert bygg. Parkeringsforhold. Til hver av boligene leveres en P -plass i garasje. Garasjeport til boligparkering leveres med motordrift og fjernkontroll. E t mindre antall ekstra garasjeplasser vil bli lagt ut for salg til beboerne. Det etableres for øvrig et antall utendørs og innendørs gjesteparkeringsplasser (del av felles p-anlegg med betalingsautomat). F8.6 / Side 5 av 6

19 Utomhusarealene. Utearealene (offentlig torg) opparbeides i samråd med Bergen kommune og i henhold til gjeldende og godkjent landskapsplan for området. Den store åpne plassen mot sjøen og arealene rundt er regulert til offentlig formål og vil væ re tilgjengelig for offentligheten. Hvert hus er forsikret i byggetiden. Felleskostnader. F ølgende fordelingskostnader vil normalt inngå i felleskostnadene og fordeles : -Drift og vedlikehold av fellesarealer (inne/ute), pumper, heiser og porter, etc -Antenne og signalanlegg, etc Berg en, F8.6 / Side 6 av 6

20 Dette er et utkast til vedtekter. Det kan forekomme endringer frem til etablering av sameiet. Selger står fritt til å gjøre enhver endring ved behov uten forutgående varsel. VEDTEKTER (UTKAST) for SLAKTEHUSTOMTEN EIERSEKSJONSSAMEIE Innholdsfortegnelse: 1 Sameiets navn og omfang 2 Formål 3 Bruksrett 4 Anvendelse 5 Overdragelse, pantsettelse og oppdeling 6 Fellesutgifter 7 Vedlikehold m.m. 8 Mislighold og fravikelse 9 Sikkerhet 10 Forsikringer 11 Sameiermøtet 12 Møterett, møteplikt, fullmakt og inhabilitet 13 Møteledelse og avstemming 14 Styret 15 Oppløsning 16 Forholdet til eierseksjonsloven Advokatfirmaet Vikse Org. nr mva Postadresse: Postboks 1244 Sentrum 5811 Bergen Telefon Telefaks E - post / Medlem i Den Norske advokatforeningen

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

Kikutsikten 4D. Geilotjødnvegen Kikut, 3580 Geilo

Kikutsikten 4D. Geilotjødnvegen Kikut, 3580 Geilo Kikutsikten 4D Geilotjødnvegen Kikut, 3580 Geilo * Fritidsleilighet i moderne utførelse og høy kvalitet * Stue, kjøkken, 3 soverom, 2 bad og gang/hall * Underjordisk garasje med sportsbod * BRA 102 m 2

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 Illustrasjoner avvik vil forekomme. Velkommen til Sjøsia Ønsker du deg innendørs parkering med heis til leiligheten, balkong mot sør, fjell og sjø fra stuevinduet? I vårt nye

Detaljer

VEDTEKTER. for. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter

VEDTEKTER. for. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D Vedtatt i sameiermøte den 26.03.07, sist revidert 22.03.2010 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av

Detaljer

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN VEDTEKTER for Sameiet Sinsentoppen II fastsatt på konstituerende sameiermøte 13.september

Detaljer

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010.

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. VEDTEKTER for Sognsveien 66 Sameie Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. 1 Sameiets navn Sameiets navn er Sognsveien 66 Sameie. 2 Hva sameiet omfatter

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtekter for Løvlia Boligsameie, vedtatt på sameiermøte 23/4-2014 1 Løvlia Boligsameie Siden 1989................................................ VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET LADEPORTEN *** 1 Sameiets navn og eiendom

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET LADEPORTEN *** 1 Sameiets navn og eiendom 1047814601/he SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET LADEPORTEN *** 1 Sameiets navn og eiendom Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Ladeporten. Eiendommen består av en bygning på eiet tomt med betegnelsen

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

35 nye sentrumsnære leiligheter

35 nye sentrumsnære leiligheter 35 nye sentrumsnære leiligheter STAVANGER/TASTA Adresse: Tastagata 54 (Kaptein Mejlænders gate) BRA fra - til: Leilighetene vil være fra ca. 55-185 kvm. fra kr 3.0-13,5 mill. STAVANGER/TASTA Sentrumsnære

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04.

VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04. VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04.2015 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Sagaveien 13. Sameiet

Detaljer

ARENA BOLIG. Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD. Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet

ARENA BOLIG. Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD. Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet ARENA BOLIG Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet Innhold 04 Kort om prosjektet 08 Velkommen inn 10 Informasjon om prosjektet

Detaljer

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter 34 nye moderne og lettstelte 1. byggetrinn leiliger i Børsa. Illustrasjonsbilde liger Side. 1 liger Blokk Illustrert regulering av området Illustrasjonsbilde Side. liger Side. 3 liger Blokk Illustrasjonsbilde

Detaljer

Troldhaugvegen 56-58 Prosjekterte terrasseleiligheter på Hop

Troldhaugvegen 56-58 Prosjekterte terrasseleiligheter på Hop Troldhaugvegen 56-58 Prosjekterte terrasseleiligheter på Hop kontakt oss: Megler: Bodil Kristin Innset Telefon: 99 21 68 07 Megler: Lena Leikvoll Telefon: 48 08 13 61 Kontor: Proaktiv Prosjektmegling AS

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser ØYA SOM BLE NORGES BESTE STED Å BO Rennesøy er en viktig del av det vakre øyriket som ligger i grenselandet mellom Nordsjøen og det fjordrike

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 Velkommen til Tillerlandet 6 nye rekkehus der byen møter naturen 2 INNHOLD Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag 12 Kart 14 Planløsninger 16

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet.

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. AASE GAARD START DI FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. I over 60 år har Selvaag kjempet for at alle skal ha rett til å eie sin egen bolig.

Detaljer

Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5

Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5 Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden Sønderhagen Innovative og spennende boliger i Stange BYGGETRINN 5 Føl deg hjemme Stedet du bor blir en del av deg. Trives man hjemme får man ny energi

Detaljer

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA -

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA - GMORGS PLSS - GRÜNERLØKK - GMORGS PLSS, GRÜNERLØKK VELKOMMEN TIL GMORGS PLSS. STEDET SOM VIL GI DEG GODE MINNER OG OPPLEVELSER FOR LIVET. HER OR DU SENTRLT PÅ GRÜNERLØKK MED LT V FSILITETER I UMIDDELR

Detaljer

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I 18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 18 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk

Detaljer

VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE. gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013.

VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE. gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013. Sameiets navn er Kolbotnveien Garasjesameie. VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet

Detaljer