Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise"

Transkript

1 Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.0 datert

2 Akseptansetest av sending Epikrise 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK AKSEPTANSETEST AV SENDING AV ELEKTRONISK EPIKRISE CASE-BESKRIVELSER TESTCASE TESTPROSEDYRER EGENERKLÆRING REFERANSER INFORMASJON OM AVSENDERSYSTEM

3 3 Akseptansetest av sending Epikrise 1. Revisjonshistorikk Dato Kommentar Ansvarlig Endret kodetekst for diagnosekoder til å være i henhold til ICPC Dokumentet er publisert ESS Kapittel 2 er oppdatert Antall testaktører er redusert (samme pasient, sykehus, rekvirent er benyttet for alle case-beskrivelsene) Små justeringer av layout JSD AA AA 3

4 Akseptansetest av sending Epikrise 4 2. Akseptansetest av sending av Elektronisk epikrise Akseptansetesten skal sikre at Elektronisk epikrise er implementert på korrekt måte i følge den aktuelle meldingsbeskrivelsen [1] og XML Schema [3]. Testen er ment som en hjelp for leverandørene for å garantere kvaliteten på implementasjonen. Det er utarbeidet et sett med case-beskrivelser og tilhørende egenerklæringsskjema. Casene skal dekke den vanligste bruken av meldingen, med størst mulig detaljeringsgrad som beskrevet i meldingsbeskrivelsen. Egenerklæringsskjemaet inneholder sjekkpunkter rundt tekniske forhold (syntaks) og meldingens innhold (semantikk). Hvordan gjennomføre en test Leverandørene skal gjennomgå testprosedyrene som er utarbeidet. Gjennomføringen av testene er leverandørens ansvar og de gjøres i leverandørens lokaler og skal dokumenteres. 1. Leverandør sender inn resultater til KITH i form av XML-meldinger og egenerklæringsskjema (Kortversjon: Akseptansetest av sending av Svarrapportering av medisinske tjenester, mikrobiologi ). XML-filene skal sendes elektronisk. Egenerklæring må sendes inn ved faks eller post på grunn av signaturen. Leverandør får status Testing pågår på web ved første innsending. 2. KITH evaluerer innsendt materiale. 3. Leverandøren mottar tilbakemelding 4. Punkt 1-3 gjentas inntil endelig godkjenning. 5. Leverandører får status OK på web ved endelig godkjenning. Følgende dokumenter skal sendes inn til KITH: Egenproduserte eksempelmeldinger basert på beskrevne testcase. Eksempelmeldingene skal være validert med en XML-validator før innsending. Egenerklæring. Innsender må forsikre seg om at alle krav iht. syntaks og semantikk er implementert, eventuelt dokumentere avvik. Kontaktinformasjon Send inn egenerklæringsskjemaet samt meldingene som XML til: KITH Sukkerhuset 7489 Trondheim E-post og webadresse: 4

5 3. Case-beskrivelser KITH ønsker å kontrollere at Elektronisk epikrise er implementert på korrekt måte i følge den aktuelle informasjonsmodell [1] og implementasjonsguide [2]. Case 1 og 2 er bygget opp etter mal fra Den gode epikrise. Hvis avsendersystemet ikke klarer å generere all informasjonen i separate tekstblokker med tilhørende overskrift, må innholdet likevel kunne overføres på en oversiktelig (for eksempel ved å benytte STORE BOKSTAVER for overskrifter, aktiv bruk av linjeskift etc.) Testen er ment som en hjelp for leverandørene for å garantere kvaliteten på implementasjonen. Det er derfor utarbeidet et sett med Caser med tilhørende fasit og et sett caser med tilhørende egenerklæringsskjema. Egenerklæringsskjemaet inneholder sjekkpunkter rundt tekniske forhold (syntaks) og meldingens innhold (semantikk). Selve testingen gjennomføres av leverandøren selv, og resultatene returneres til KITH. KITH vil publisere det positive resultatet på sin hjemmeside, og lage en oversikt over hvilke leverandører som har gjennomført en positiv akseptansetest på denne og andre elektroniske meldinger. 1. Leverandør melder fra til KITH at testing er påbegynt. KITH setter status Testing pågår på web. 2. Leverandør sender inn resultater til KITH (XML-filer og visning av hvordan datene ser ut for brukeren i form av skjermdump eller demonstrasjon) 3. Testresultatene evalueres 4. Resultater publiseres. Positivt resultat medfører status OK på web. Kontaktinformasjon Send inn egenerklæringsskjemaet samt meldingene som XML og visningsfiler til: KITH Sukkerhuset 7489 Trondheim E-post og webadresse:

6 Akseptansetest av sending Epikrise 6 4. Testcase Her beskrives testcase som leverandøren skal generere meldinger fra. Casene beskrives som konkrete tilbakemeldinger av ulike typer og med ulikt innhold, og leverandøren skal generere meldingen ut fra beskrivelsen. Testcase 1 Balsam sykehus HF - Medisinsk avdeling 3010, Org.nr: Førde Telefon: E-post: Utskrivende lege: dr. Magnar Koman, med. avd. II Diagnoser: I33.0 Akutt og subakutt infeksiøs endokarditt, streptokokker gr. B (B95.1) E11.9 Diabetes mellitus type II, uten komplikasjoner. I25.2 Gammelt hjerteinfarkt. CAVE: Sulfa (exanthem 1998) Pasient: Finn Dottno, fnr: Adresse: Åssiden 31, 3008 Drammen Innlagt: Utskrevet: Fastlege: Rita Lin, Strandveien 112, 9790 Kjøllefjord, HPR-nr: Kopi til: August September, Meieriplassen 5, 5590 Etne, HPR-nr: Innleggende lege: August September, Meieriplassen 5, 5590 Etne Innleggelsesdiagnose: T90 Diabetes ikkeinsulinavhengig Årsak til innleggelse Slapp, subfebril siden juli, redusert matlyst, forhøyet CRP hos egen lege. Innlegges til utredning. Tidligere sykdommer Kjent diabetes mellitus, påvist Behandlet i Spania for hjerteinfarkt sommeren Kjent urinsyregikt. Funn og undersøkelsesresultater EKG: Sinusrytme, 64 pr. min, ve. grenblokk. Rtg. thorax: fibrose apicalt bilat., basalt ve. side. Klare lunger. CT abdomen: Normal lever og milt. Nyrecyster. Ureteres av normal vidde. Ingen tegn til stase. Urin bakt: Blandingskultur, sannsynlig forurensning. Blodkultur: Streptococcus mutans, følsom for blant annet penicillin G. Ekko cor initialt normalt, etter hvert påvist vegetasjon på fremre mitralsegl, senere normalisert. Blodprøver: glukose kl , glukose , leukocytter , 6

7 7 Akseptansetest av sending Epikrise hgb , SR , CRP , kreatinin , urinsyre Forløp og behandling: Pga. mistenkt infeksjon ble det startet med penicillin, Nebcina og Flagyl i.v. før man kjente infeksjonfokus. Oppvekst av streptococcus mutans i blodkultur, får deretter behandling som ved endokarditt, Penicillin 5 mill. x 4. Først senere i forløpet oppstår vegetasjoner på klaffene. Vegetasjonene følges med ekko cor. Ved de tre siste kontrollene ikke sett vegetasjoner. Man søker etter inngangsport for mikroben, hans hofteprotese er klinisk og rtg.ologisk upåfallende, henvises derfor til tannlegetilsyn. Påvist abscess i tann, som ble ekstrahert. Pas. befinner seg i god allmenntilstand nå, føler seg i fin form, viser ingen tegn til svikt. BT har vært lett forhøyet. Systolisk trykk har variert fra 140 til 197, diastolisk trykk fra 75 til 101. Under innleggelse hatt lett forhøyet blodsukkerverdier, har fra tidligere diagnose diabetes mellitus, på ny fått generelle kostholdsråd. Funksjonsnivåhjelpetiltak Går bra med stokk, litt svimmel. Vurdering: Man anser pas. som ferdigbehandlet etter nærmere 6 uker med i.v. penicillin, har lav CRP, afebril utskrivelsesdagen, befinner seg i god allmenntilstand uten tegn til hjertesvikt. Pas. skal fortsette med antibiotisk behandling pr. os i 4 uker etter utskrivelse. Pas. trenger fra nå av endokardittprofylakse ved tannbehandling, kir. inngrep og instrumentering via øvre lufteveier, munnhule, urinveier og endetarmen. Planer for videre oppfølging: Det avtales ingen videre kontroller her. Pas. skal til egen lege om 4 uker etter avsluttet behandling med antibiotika for kontroll av BT, CRP samt urin. Legemidler Furix 20 mg 1 tabl. om morgenen Albyl-E 160 mg 1 tabl. om kvelden Selo-Zok 50 mg 1 tabl. om morgenen Apocillin 1 g. 1 tabl. X 2 i 4 uker etter utskrivelse Zyloric 100 mg 1 tabl. om morgenen Sykmelding Sykmeldt ut uken etter utskrivelsen. Informasjon til pasientpårørende Pas. informert om behov for endokardittprofylakse. Pas. får nøye instrukser om å ta kontakt med lege før dersom behov pga. sykdomsfølelse, feber, tungpustenhet eller andre plager. 7

8 Akseptansetest av sending Epikrise 8 Testcase 2 Eksempel på epikrise (konstruert sykehusopphold) Køfri sykehus HF - Kirurgisk avdeling Avd.nr: 1000 Telefon E-post: Utskrivende lege: Overlege Magnar Koman, Kirurgisk avdeling Diagnoser og prosedyrer: A41.9, Septisk sjokk Prosedyre: TG6O1, Respiratorbehandling ( ) Prosedyre: XF931, Fullstendig ekko-dopplerkardiografi ( ) D65, Disseminert intravaskulær koagulasjon K83.0, Kolangitt Pasient: Roland Gundersen, fnr Adresse: Flåklypa 31, 2560 Alvdal Innlagt: Utskrevet: Fastlege: lege May Jones, Dovreveien 18, 7340 Oppdal Årsak til innleggelse Pasienten har spastisk tetraplegi etter inkomplett C4-fraktur. Pasienten hadde de siste 3-4 dagene før innkomst vært behandlet med Ciproxin tbl for antatt urinveisinfeksjon, det var ikke sendt prøve til dyrkning før behandlingsstart. Urin stix skal ha vært negativ. Noe smerte ved vannlatning, også smerter som han tolket som tegn på prostatitt. Pga kvalme og oppkast hadde han ikke fått i seg tablettene de siste par dagene før innkomst. Gjentatte frostanfall de siste dagene. Funn og undersøkelsesresultater 54 år gammel mann, paralytisk i underekstremitetene og venstre arm. Våken, klar og orientert. Dårlig allmenntilstand, tydelig medtatt. Tørr og varm hud. Tachypnoisk. BT T 38,0. P 120, regelmessig. Normale funn over pulmcor. Litt øm suprapubisk i abdomen. Siden har han vært mer diffust øm i abdomen, tydelig mest øm under høyre costalbue. Se kopi av lab. ark. Leukocytter 1,2-25,9-11,8. Hb 12,6-11,4. Trombocytter CRP INR 1,8-1,3. D-dimer >21-11,6. Fibrinogen 1,4. Kreatinin Bilirubin ASAT 89-60, ALAT ALP GT 96. Urinstix negativ. Arteriell blodgass ved innkomst: ph 7,44, pco2 3,62, p02 9,55, BE -4,8, laktat 5,3. Blodkulturer : Vekst av hvite stafylokokker i ¼ flasker, sannsynlig forurensning. For øvrig ingen vekst foreløpig. Blodkulturer : Foreløpig ingen vekst. Urindyrkning 07.11, og : Ingen vekst. Rtg toraks: Initialt bilaterale ulne infiltrater, best forenlig med stuvning eller ARDS, rask regress etter oppstartet behandling. Ultralyd abdomen: : Små mengder pleuravæske bilateralt. Litt fri væske i abdomen. Patologisk utseende galleblære med 12 mm siktet brem rundt. Galleblæren var ikke skikkelig fylt selv om pasienten var fastende. Funnet var ikke spesifikt for cholecystitt. Ved ny us noe mer ascites, fortsatt lite pleuravæske, noe perikardvæske. Øm galleblære med sludge. Middels fylt galleblære med noe markert (3-4 mm) vegg. EKG: Sinusrytme, normalt. Transtorakal ekkokardiografi: God kontraktilitet. Dilaterte levervener og v.cava inf., Lett forhøyet lungearterietrykk, men pasienten lå på respirator med PEEP 10 mmhg ved undersøke1sen. Forløp og behandling Pasienten ble innlagt med septisk sjokk. Aktuelle mikrobe er ikke funnet, noe som trolig skyldes 8

9 9 Akseptansetest av sending Epikrise behandling med Ciproxin gitt før innkomst. Pga betydelig forhøyet bilirubin og forhøyede gallestaseenzymer, parametre som begge gikk tilbake under behandling, ble galleveier ansett som overveiende sannsynlig utgangspunkt. Ultralydfunn styrket mistanken i noen grad, men funnet var ikke entydig. Gilberts syndrom gir sjelden såpass høy bilirubin som det ble funnet her. Pasienten fikk sepsisbehandling med penicillin og gentamicin i.v. frainnkomst. Han fikk store volum med Ringer og HAES i.v. samt noradrenalin, hvoretter blodtrykket ble stabilisert på tilfredsstillende nivå. Etter hvert ble imidlertid respirasjonen surklete, og det ble funnet ulne infiltrater på rtg toraks. Han ble derfor lagt på respirator. Infiltratene som gikk raskt tilbake, ble primært oppfattet som stuvningsbetingede. Kardial patologi ble dog ikke påvist ved ekkokardiografi. Alternativt kan infiltratene ha vært uttrykk for ARDS. Han ble ekstubert natt til Fremgangen var rask, og pasienten kunne flyttes over til vanlig sengepost. Behandlingen ble skiftet til ZinacefFlagyl fra , da det ble oppfattet som overveiende sannsynlig at infeksjonen var utgående fra galleveier, mest sannsynlig cholangitt. Tilfredsstillende CRP-fall under behandling, selv om det bemerkes at pasienten fortsatt var subfebril ved overflytting Det anbefales å diskutere med gastroenterolog om ERCP eller MRCP bør gjennomføres. Legemidler Zinacef i.v. l,5g x 3 Flagyl tbl 400 mg x 3 Ved ukomplisert forløp videre kan Zinacef snart byttes ut med Ciproxin tbl 500 mg x 2. 9

10 Akseptansetest av sending Epikrise 10 Testcase 3 Enkel epikrise uten struktur Køfri sykehus HF - Fødeavdelingen TRONDHEIM Telefon: E-post: Utskrivende lege: dr May Jones, Ass.lege Fødeavdelingen Diagnoser: Hoveddiagnose: O67.8 Annen spesifisert blødning under fødsel Bidiagnoser: O80.0 Spontan hodefødsel Z37.0 Enkeltfødsel, levendefødt Prosedyrer: O TM :20 Ristimulering med oxytocin intravenøst O TMA :40 Episiotomi Pasient: Gry Telokk, fnr Adresse: Lungegaardsbakken 13, 5020 Bergen. Innlagt: Utskrevet: Fastlege: August September, Meieriplassen 5, 5590 Etne HER-id: gangs fødende kvinne som kom inn med rier og vannavgang til termin. Fødte raskt og ukomplisert en levende gutt med fødselsvekt 4110 gr som fikk Apgar Total blødning var ca 700 ml, kvinnen ble flyttet på Barselhotellet og Hb etter fødsel var 10,3. 10

11 11 Akseptansetest av sending Epikrise Testcase 4 Eksempel på enkel epikrise Køfri sykehus HF - Kirurgisk avdeling Avd.nr: 1000 Telefon E-post: Utskrivende lege: Steffen Almeyer, overlege, Kirurgisk avdeling Diagnoser og prosedyrer: N21.1 Sten i urinrør Pasient: Roland Gundersen, fnr Adresse: Flåklypa 31, 2560 Alvdal Innlagt: Utskrevet: Fastlege: : Lege Petter Smart, Gamleveien 5, 3344 Nyby Årsak til innleggelse Magesmerter Funn og undersøkelsesresultater Kalsium 2,22. Uorganisk fosfat 1,0. Forløp og behandling Pas. fikk tidligere i år fikset høyresidig uretersten. Han har stadig noe symptomer fra hø side som kan være stensmerter. Urografi viser ikke noe passasjehinder, men et lite distalt gryn i hø ureter. Det gjøres i spinalanestesi: KDE22 Transurethral fjerning av fremmedlegeme fra urethra Går inn med arbeidsoptikk 70 grader og fører opp en stenkurv og fisker ut et distalt 3-4 mm stort gryn som blir liggende i blære, og han vil da spontant tisse dette ut. Ostiene ser på begge sider litt små ut, men de er godt tøyelige og ikke nødvendig med noe spalting. Reiser hjem etterpå. Planer for videre oppfølging: Kontroll avtalt i kir.pol. 11

12 Akseptansetest av sending Epikrise Testprosedyrer Dette testtilfellet skal sikre at systemet sender meldinger som oppfyller krav til innhold og utforming i henhold til IG. Testen består av en rekke trinn som skal gjennomføres og hvor feil skal avdekkes. For hvert punkt skal det registreres hvorvidt feilen detekteres eller ikke. Som utgangspunkt for følgende tester skal epikrisen i testcase 1 benyttes, og påfølgende endringer skal gjøres. For hvert tilfelle skal leverandøren krysse av for hvorvidt feilen detekteres. I kommentarfeltet kan eventuelle kommentarerforklaringer (f.eks. på hvorfor feil ikke detekteres) legges inn. Test nr 1 Nr. Test JaNei Kommentar Skriv inn en epikrise beskrevet i testcasene Kontroller at alle opplysningene vises for brukeren Kontroller at følgende felter for det medisinsk-faglige innholdet vises og kan fylles ut: - Årsak til innleggelse - Familiesosialt - Tidligere sykdommer - Funn- og undersøkelsesresultater - Forløp og behandling - Ubesvarte prøver - Funksjonsnivåhjelpetiltak - Vurdering - Planer for videre oppfølging - Sykmelding - Informasjon til pasientpårørende Generer XML-meldingen og kontroller for eventuelle feilmeldinger Kontroller at følgende informasjon er representert som strukturert informasjon i XML-meldingen i henhold til fasit: - Avsender - Mottaker - Pasient - Adresse - Dato for innleggelse og utskrivning - Utskrivende lege - Fastlege - Kopi til - Innleggende lege - Innleggelsesdiagnose - Diagnoser - CAVE - Legemidler - Prosedyrer 12

13 13 Akseptansetest av sending Epikrise Kontroller at hver av de aktuelle feltene for det medisinsk-faglige innholdet blir lagt i egne XML-tagger i henhold til fasit Kontroller at dersom informasjon for det medisinsk-faglige innholdet ikke blir skrevet for et felt (for eksempel Vurdering ), så blir heller ikke dette feltet tatt med i XMLmeldingen Kontroller ellers om XML-meldingen er feilfri og inneholder all informasjon i henhold til fasit Gjør følgende endringer med test-epikrisen som ligger i systemet Test nr 2 Nr. Test JaNei Kommentar Legg inn et ugyldig fødselsnummer. Blir inntastingen avvist? Fjern fødselsnummer. Lar meldingen seg sende uten at både navn og fødselsdato er Fjern informasjon om utskrivende lege. Lar meldingen seg sende? Fjern informasjon om fastlege. Lar meldingen seg sende? Fjern dato for utskrivning. Lar meldingen seg sende? Vis oversikt over avsendte epikriser er det mulig å gå inn på epikrisen og lese den i sin helhet? Test nr 3 Nr. Test JaNei Kommentar 1 Legg inn epikrisen på ny 2 Lag en rettelse i forhold til tidligere sendte epikrise 3 Generer XML-melding 13

14 Akseptansetest av sending Epikrise 14 4 Kontroller i XMLmeldingen at det fremgår at det er en rettelse 14

15 15 Akseptansetest av sending Epikrise 6. Egenerklæring Testene er fordelt på syntaks og semantikk for selve meldingen. Hvert punkt inneholder et kriterium som det enten kan svares ja eller nei på. Hvis svaret er nei bør man notere hvorfor i kommentarfeltet. Gjennomførte test-case Kryss av for hvilke test-case som er gjennomført. Case JaNei 1 Kommentar XML-melding Alle meldinger skal følge de samme krav. Under semantikk vil det være noen kriterier som kun gjelder enkelte typer meldingsinstanser. 15

16 Akseptansetest av sending Epikrise 16 Syntaks Disse kriteriene gjelder den tekniske oppbyggingen av meldingen. Nr. Kriterium Utførelse JaNei Kommentar 1 Validerer den genererte meldingen i henhold til gitte skjemadefinisjon (XSD)? 2 Viser meldingen til korrekt navnerom (namespace)? Et anbefalt valideringsverktøy er XSV. Oppgi i egenerklæringsskjemaet hvilket verktøy som er benyttet. For korrekt navnerom, se implementasjonsguiden [1] 3 Benyttes korrekt tegnsett? Tegnsettet skal være ISO Har alle felt korrekt dataformatering? Se implementasjonsguide [1] for detaljerte krav. Semantikk Korrekt faglig utfylling av enkeltmelding, som at informasjonen som overføres er riktig og at data er plassert i riktige felt.. Dette er krav som finnes i informasjonsmodellen og i de generelle retningslinjer og lover for oversending av meldingen. En rekke krav kan ikke sjekkes ved hjelp av automatisk validering av XML-meldingen, da den tekniske definisjonen (XML Schema Definition, XSD) ikke nødvendigvis inneholder logiske og semantiske kontroller som f.eks. formatering og avhengigheter. Noen av kontrollene nedenfor gjelder ikke for alle typer meldingsinstanser. Det er derfor viktig å kontrollere flere meldinger. Merk: Tegnet benyttes for eller. Noen steder må enten a eller b være med. Dette skriv i tabellen som a b i tabellen. Tegnet & benyttes for ogeller. Noen steder kan det være aktuelt å ha krav om at a ogeller b skal være med. Dette skrives da som a & b i tabellen 16 Tegnet * benyttes når kriteriumet gjelder flere underelementer. Nr. Kriterium Utførelse JaNe i 1. Har meldingen en unik identifikasjon? 2. Inneholder meldingen minstekrav for Se meldingsbeskrivelse for detaljerte krav. Følgende felter skal alltid ligge i Kommentar

17 17 Akseptansetest av sending Epikrise utfylling De påfølgende underpunktene sammen med 6.2 lister alle elementer som utgjør minimumsversjonen av felter som må være utfylt for en enkel epikrise. 3. Benyttes kun lovlige kodeverdier for alle element med datatypen CS? 4. Benyttes kun lovlige kodeverdier for alle element datatypen CV? 5. Er alltid attributtet S oppgitt sammen med enten V og DN eller OT for element med datatypen CV? 6. Inneholder alle informasjonsbærende XML-elementer informasjon? 7. Er MIGversion alltid med og på formen vn ccyy-mm-dd? 8. Er GenDate alltid med, og alltid oppgitt med dato og klokkeslett? 9. Har meldingen alltid en unik identifikasjon? meldingen: Message MIGversion GenDate MsgId ServRprt ServType IssueDate Status MsgDescr Event (se punk 10) Patient (se punkt 35) ServProvider HCP Inst og ev. HCPerson (se punkt 38) eller HCProf (se punkt 39) Requester HCP Inst og ev. HCPerson (se punkt 40) eller HCProf (se punkt 39) Oppdaterte kodeverdier finnes på Alle elementer av datatype CS Alle elementer av datatype CV Alle elementer av datatype CV XML-elementer som ikke inneholder informasjon skal ikke være med i instansmeldinger Gjelder alle forekomster av MessagServRprtEvent 10. Inneholder MessageServRprtEvent meldingen alltid PlannedEvent ReportedEvent følgende informasjon ServType under hendelse Id (Event)? Service ServId & MedSpeciality & AdmCat Infitem med Type=H (se også under 17

18 Akseptansetest av sending Epikrise Inneholder PlannedEvent alltid minimum et element med riktig informasjonsinnhold? 12. Inneholder alltid TransportArr minimum et element med riktig informasjonsinnhold hvis det er 13. Inneholder ReportedEvent alltid StartDateTime? 14. Er StartDateTime mindre enn EndDateTime under ReportedEvent? 15. Inneholder EventLocation alltid Location med minimum et underelement hvis opplysningen er 16. Inneholder Comment minimum et element med riktig informasjonsinnhold hvis opplysningen er 17. Inneholder CodeComment alltid Concept og med riktig informasjonsinnhold hvis opplysningen er 18. Inneholder Modifier alltid Name og Value med riktig informasjonsinnhold hvis opplysningen er Gjelder MessageServRprtEventInfItem 19. Inneholder klinisk opplysning (InfItem) alltid følgende opplysninger? ResultItem 20. Er StartDateTime mindre enn EndDateTime under InfItem? InfItem)) Comment (min. en (min. et element)..eventplannedeventplanningstaget Event EventLocation Location Type & Description & Inst & Address & Sublocation Event Comment Heading & TextResultValue & Type Medication 21. Inneholder..Medication 18

19 19 Akseptansetest av sending Epikrise Medication alltid følgende opplysninger når Medication er 22. Inneholder Observation minimum et underelement hvis opplysningen er DrugId Gjelder MessageServRprtEventInfItemResultItem 23. Inneholder ResultItem alltid følgende opplysningener?..infitem TextResult Interval NumResult DateResult ClinInv Id 24. Inneholder TextResult under ResultItem minimum et underelement hvis opplysningen er 25. Inneholder Interval under ResultItem minimum et underelement hvis opplysningen er 26. Inneholder NumResult under ResultItem minimum NumResultValue hvis opplysningen er 27. Inneholder DateResult under ResultItem alltid DateResultValue hvis opplysningen er 28. Inneholder DiagComment under ResultItem alltid Concept hvis opplysningen Concept Følgende spørsmål gjelder MessageServRprt 29. Er ServType alltid med, og kun med lovlige kodeverdier? 30. Er Status alltid med, og kun med lovlige kodeverdier? 31. Er IssueDate alltid 19

20 Akseptansetest av sending Epikrise 20 med, og kun med lovlig datainnhold? 32. Er MsgDescr alltid 33. Er ServProvId alltid 34. Er en forekomst av MessageServRprtEvent Event alltid Følgende spørsmål gjelder MessageServRprtPatient 35. Pasientpersonalia Minimum som må utfylles når med fødselsnummer fødselsnummerd-nummer er kjent: Er pasiententpersonalia alltid med (Minimum navn og fødselsnummer)? 36. Pasientpersonalia uten fødselsnummer: Får brukeren beskjed hvis fødselsnummer mangler? Er pasiententpersonalia alltid med (Minimum navn, hjelpenummer og fødselsdato (hvis fødselsnummer mangler. 37. Får bruker advarsel hvis man prøver å sende en melding som ikke inneholder pasientens fødselsnummer? Hvis nei, hvorfor? Minimum som må utfylles når fødselsnummerd-nummer ikke er kjent: OfBirth (bør være med) Feltet er ikke obligatorisk, men å sende en epikrise uten at pasienten identifiseres med fødselsnummer skal være en bevisst handling. Følgende spørsmål gjelder MessageServRprtServProvider 38. Er ServProvider identifisert med navn og idtypeid på institusjon, ev. avdeling og ansvarlig lege? MessageServRprtServProviderHCP Inst Name Id TypeId (Dept Name Id TypeId) (Dept kun hvis relevant) HCPerson Name Id TypeId Følgende spørsmål gjelder MessageServRprtRequester 39. Henvisende lege uten MessageServRprtRequesterHCPInst opplysninger institusjon: MessageServRprtRequesterHCPInst Er 20

21 21 Akseptansetest av sending Epikrise identifisert med Name, Id samt TypeId? 40. Henvisende lege med opplysninger om institusjon: Er RequesterInst og RequsterInstHCPer son identifisert med Name ogeller Id samt TypeId? MessageServRprtRequesterHCPInst MessageServRprtRequesterHCPInst MessageServRprtRequesterHCPInst Følgende spørsmål gjelder alle forekomster av HCPInst 41. Er TypeId alltid oppgitt sammen med Id? Gjelder alle forekomster av HCPInstDept 42. Er TypeId alltid oppgitt sammen med Id? Gjelder alle forekomster av HCPInstHCPerson 43. Er TypeId alltid oppgitt sammen med Id? Gjelder alle forekomster av HCPHCProf 44. Er TypeId alltid oppgitt sammen med Id? Gjelder alle forekomster av Concept 45. Hentes innhold automatisk fra et lovlig kodeverk? Hvis delvis ja beskriv hvilke forekomster av Concept dette gjelder. 46. Inneholder Modifier alltid Name og Value med riktig informasjonsinnhold hvis opplysningen er Gjelder alle forekomster av adresse 47. Er Type alltid med når adresse er 48. Inneholder adresse minimum en opplysning i tillegg til Type? Attributtet V skal inneholde diagnosekode, attributtet S skal inneholde OID for benyttet kodeverk, attributtet DN skal inneholde beskrivelsenkodemeningen. Alternativt benyttes attributtet OT hvis diagnosekoden er ukjent...eventcodedcommentconceptmodi 21

22 Akseptansetest av sending Epikrise Referanser 1. KITH Rapport 2702 Henvisning og epikrise Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling, versjon 1.0 av KITH Rapport 2602: Elektronisk utveksling av epikrise, versjon XSV Validator for XML Schema 5. XPATH: 22

23 23 Akseptansetest av sending Epikrise 8. Informasjon om avsendersystem Programvareleverandør: Navn og versjon på system Eventuell kommunikasjonsleverandør: Dato påbegynt test: Dato avsluttet test: Adresse: Kontaktperson: Telefon: Telefaks: E-post: Datosignatur 23

Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning

Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning Meldingsversjon: 0.9 datert 10.10.2003 Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning 2 Innholdsfortegnelse 1.Revisjonshistorikk... 3 2.Akseptansetest

Detaljer

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av sending Epikrise 2 Informasjon om avsendersystem Programvareleverandør:

Detaljer

Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon Klinisk kjemi

Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon Klinisk kjemi Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon Klinisk kjemi Meldingsversjon: 1.3 datert 13.10.2003 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk 3 2. Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon 4 3. Case er 5 4.

Detaljer

Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av sending Epikrise 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise Meldingsversjon: 1.0 datert 07.11.2002 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST FOR MOTTAK AV ELEKTRONISK

Detaljer

Akseptansetest for sending Rekvirering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest for sending Rekvirering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest for sending Rekvirering av medisinske tjenester Mikrobiologi Meldingsversjon: v1.4 datert 20.05.2005 2 Akseptansetest sending Rekvirering Mikrobiologi Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk

Detaljer

Akseptansetest av sending Dialogmelding Forespørsel, svar og notat

Akseptansetest av sending Dialogmelding Forespørsel, svar og notat Akseptansetest av sending Dialogmelding Forespørsel, svar og notat Meldingsversjon: 1.0, datert 11.10.2006 Akseptansetest sending Dialogmelding, forespørsel, svar og notat 3 Innholdsfortegnelse Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Meldingsversjon: 1.0 Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk 3 2. Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest sending Rekvirering Radiologi 1. Akseptansetest for sending Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest sending Rekvirering Radiologi 1. Akseptansetest for sending Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest sending Rekvirering Radiologi 1 Akseptansetest for sending Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi Meldingsversjon: v1.4 datert 20.05.2005 Akseptansetest sending Rekvirering Radiologi

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Akseptansetest for sending PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for sending PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for sending PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.3, datert 13.06.2007 Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.2 datert 14.03.2005 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3, datert 01.12.2008 Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester 3 Innholdsfortegnelse Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk henvisning

Akseptansetest av mottak Elektronisk henvisning Akseptansetest av mottak Elektronisk henvisning Meldingsversjon: 1.0 datert 08.07.2005 Akseptansetest av mottak Henvisning 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST FOR MOTTAK

Detaljer

Akseptansetest av sending av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO / SUMO)

Akseptansetest av sending av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO / SUMO) Akseptansetest av sending av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO / SUMO) Meldingsversjon: Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold, versjon 1.0, datert 25.03.2008 2 Akseptansetest sending Overføring

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Informasjon om mottakersystem Programvareleverandør: Navn og

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: versjon 1.4, datert 20.05.2005 2 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Dialogmelding

Akseptansetest av mottak Dialogmelding Akseptansetest av mottak Dialogmelding Meldingsversjon: 1.0 datert 08.07.2005 Akseptansetest av mottak Dialogmelding 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST FOR MOTTAK AV DIALOGMELDINGEN...

Detaljer

Akseptansetest for sending PLO-meldingen Melding om fravær

Akseptansetest for sending PLO-meldingen Melding om fravær Akseptansetest for sending PLO-meldingen Melding om fravær Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008 Akseptansetest Sending

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest for sending av administrativ kommunikasjon mot kjernejournal

Akseptansetest for sending av administrativ kommunikasjon mot kjernejournal Akseptansetest for sending av administrativ kommunikasjon mot kjernejournal Meldingsversjon: Standard for administrativ kommunikasjon mot kjernejournal, versjon 1.0, datert 12.08.2008 Akseptansetest Sending

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.3, datert 13.06.2007 Akseptansetest mottak

Detaljer

Veiledning: Prinsipper for utskrift av epikrise

Veiledning: Prinsipper for utskrift av epikrise HISD 80715:2007 Prinsipper for utskrift av epikrise 1.. Veiledning: Prinsipper for utskrift av epikrise Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel:

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Konsultasjon

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Konsultasjon Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Konsultasjon Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008 Akseptansetest mottak - PLO-melding

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.5 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest av sending Elektronisk henvisning

Akseptansetest av sending Elektronisk henvisning Akseptansetest av sending Elektronisk henvisning Meldingsversjon: 1.0 datert 08.07.2005 Akseptansetest av sending Henvisning 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk 3 2. Akseptansetest av Elektronisk

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest for mottak av administrativ kommunikasjon mot kjernejournal

Akseptansetest for mottak av administrativ kommunikasjon mot kjernejournal Akseptansetest for mottak av administrativ kommunikasjon mot kjernejournal Meldingsversjon: Standard for administrativ kommunikasjon mot kjernejournal, versjon 1.0, datert 12.08.2008 Akseptansetest - Mottak

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: v1.5 datert 01.12.2008 2 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008 Akseptansetest mottak

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Pasientlogistikk

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Pasientlogistikk Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Pasientlogistikk Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Akseptansetest for mottak av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO/SUMO)

Akseptansetest for mottak av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO/SUMO) Akseptansetest for mottak av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO/SUMO) Meldingsversjon: Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold, versjon 1.0, datert 25.03.08 Akseptansetest mottak - Overføring

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi (Klinisk kjemi)

Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi (Klinisk kjemi) Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester (Klinisk kjemi) Meldingsversjon: 1.3, datert 01.12.2008 Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester 3 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for mottak PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008 Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi (Klinisk kjemi)

Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi (Klinisk kjemi) Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester (Klinisk kjemi) Meldingsversjon: 1.2, datert 14.03.2005 Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester 3 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi (Klinisk kjemi)

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi (Klinisk kjemi) Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester (Klinisk kjemi) Meldingsversjon: 1.2 datert 14.03.2005 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: v1.5 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest for sending PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for sending PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for sending PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008 Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen Innleggelsesrapport

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen Innleggelsesrapport Akseptansetest for sending av PLO-meldingen Innleggelsesrapport Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008 Akseptansetest for

Detaljer

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Veiledning: Prinsipper for utskrift av meldinger og skjema

Veiledning: Prinsipper for utskrift av meldinger og skjema HISD 80714:2007.. Veiledning: Prinsipper for utskrift av meldinger og skjema Veiledning 22. november 2007 KITH 15/07 Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 2 Prinsipper

Detaljer

Akseptansetest for sending Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest for sending Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest for sending Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: v1.5 datert 01.12.2008 Akseptansetest av sending Rekvirering av medisinske tjenester 3 Innholdsfortegnelse Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.3, datert 13.06.2007 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Overføring av medisinske opplysninger

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Overføring av medisinske opplysninger Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Overføring av medisinske opplysninger Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008

Detaljer

Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Melding om fravær

Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Melding om fravær Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Melding om fravær Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest for sending

Detaljer

Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.2, datert 14.03.2005 Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester 3 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Tilbakemelding på henvisning

Akseptansetest av mottak Tilbakemelding på henvisning Akseptansetest av mottak Tilbakemelding på henvisning Meldingsversjon: 0.9 datert 10.10.2003 Akseptansetest av mottak Tilbakemelding på henvisning 2 Innholdsfortegnelse 1.Revisjonshistorikk... 3 2.Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Medisinske opplysninger

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Medisinske opplysninger Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Medisinske opplysninger Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008 Akseptansetest for

Detaljer

Referansedokument meldingsimplementering

Referansedokument meldingsimplementering Tema: Revisjonshistorikk Dato Kommentar Ansvarlig 11.07.2006 Publisert AA Dette notatet inngår i en samling av referansedokumenter som inneholder generelle råd, tips og veiledning til bruk og implementering

Detaljer

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Konsultasjon

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Konsultasjon Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Konsultasjon Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.3, datert 13.06.2007 Innholdsfortegnelse Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest av sending av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO / SUMO)

Akseptansetest av sending av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO / SUMO) Akseptansetest av sending av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO / SUMO) Meldingsversjon: Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold, versjon 1.0, datert 25.03.2008 2 Akseptansetest sending Overføring

Detaljer

HISD 1032:2011. Den gode henvisning minstekrav og mapping mot XML Side 1 av 14. Notat: Den gode henvisning minstekrav og mapping mot XML

HISD 1032:2011. Den gode henvisning minstekrav og mapping mot XML Side 1 av 14. Notat: Den gode henvisning minstekrav og mapping mot XML HISD 1032:2011 Den gode henvisning minstekrav og mapping mot ML Side 1 av 14 Notat: Den gode henvisning minstekrav og mapping mot ML Side 2 av 14 Den gide henvisning minstekrav og mapping mot ML Publikasjonens

Detaljer

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest av sending Rekvirering av medisinske tjenester Patologi

Akseptansetest av sending Rekvirering av medisinske tjenester Patologi Akseptansetest av sending Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.5, datert 01.12.2008 Akseptansetest av sending Rekvirering av medisinske tjenester 3 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3, datert 01.12.2008 Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester 3 Innholdsfortegnelse Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Overføring av helseopplysninger

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Overføring av helseopplysninger Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Overføring av helseopplysninger Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.3, datert 13.06.2007 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Basis interoperabilitetstest - ebxml

Basis interoperabilitetstest - ebxml Basis interoperabilitetstest - ebxml Testversjon: 1.0 2 Basis interoperabilitetstest - ebxml Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk... 3 2. Basis interoperabilitetstest - ebxml... 4 Hvordan gjennomføre

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk henvisning

Akseptansetest av mottak Elektronisk henvisning Akseptansetest av mottak Elektronisk henvisning Meldingsversjon: 1.0 datert 08.07.2005 Akseptansetest av mottak Henvisning 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST FOR MOTTAK

Detaljer

Praktisk bruk av XML i helsefaglige meldinger. Referansedokument meldingsimplementering

Praktisk bruk av XML i helsefaglige meldinger. Referansedokument meldingsimplementering Praktisk bruk av XML i helsefaglige meldinger Referansedokument meldingsimplementering HISD 1165:2016 1 Kolofon Publikasjonens tittel:. Referansedokument meldingsimplementering. Utgitt: 15.02.2016 Publikasjonsnummer:

Detaljer

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Konsultasjon

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Konsultasjon Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Konsultasjon Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest av sending Rekvirering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av sending Rekvirering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av sending Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: v1.5 datert 01.12.2008 Akseptansetest av sending Rekvirering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest av sending Rekvirering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av sending Rekvirering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av sending Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: v1.5 datert 01.12.2008 Akseptansetest av sending Rekvirering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.2 datert 14.03.2005 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Dok 75 SYSVAK Akseptansetest: sending og mottak av SYSVAK meldinger

Dok 75 SYSVAK Akseptansetest: sending og mottak av SYSVAK meldinger Nasjonalt folkehelseinstitutt ADIT Dok 75 SYSVAK Akseptansetest Testobjekt Dok 75 SYSVAK Akseptansetest: sending og mottak av SYSVAK meldinger Forfatter: Peter Holmes / Kent Aune Godkjent av: Peter Holmes

Detaljer

Veiledning: Prinsipper for utskrift av meldinger og skjema

Veiledning: Prinsipper for utskrift av meldinger og skjema Veiledning: Prinsipper for utskrift av meldinger og skjema Veiledning 22. november 2007 KITH 14/07 Prinsipper for utskrift av meldinger og skjema 3 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 3 2 Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest av Elektronisk henvisning

Akseptansetest av Elektronisk henvisning Akseptansetest av Elektronisk henvisning Meldingsversjon: 0.91 datert 30.08.2004 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk 3 2. Akseptansetest av Elektronisk henvisning 4 3. Case er 5 4. Egenerklæring

Detaljer

Veiledning: Prinsipper for utskrift av henvisning

Veiledning: Prinsipper for utskrift av henvisning HISD 80716:2007 Prinsipper for utskrift av henvisning 1.. Veiledning: Prinsipper for utskrift av henvisning Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens

Detaljer

NOTAT. Eksempler på mikrobiologi. 1. Testcase

NOTAT. Eksempler på mikrobiologi. 1. Testcase NOTAT Til Leverandører og IT-personell Fra Annebeth Askevold, KITH Dato 15.09.2004 Tema Eksempelmeldinger på mikrobiologisvar Eksempler på mikrobiologi Notatet inneholder noen eksempler på mikrobiologisvar,

Detaljer

Akseptansetest av sending Rekvirering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av sending Rekvirering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av sending Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: v1.5 datert 01.12.2008 Akseptansetest av sending Rekvirering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest for sending Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi

Akseptansetest for sending Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi Akseptansetest for sending Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: v1.5 datert 01.12.2008 Akseptansetest av sending Rekvirering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending

Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending HISD 1033:2010 Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending Publikasjonens tittel: Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending Teknisk standard

Detaljer

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010 HIS 1022:2010.. Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Forespørsel om

Detaljer

Labmeldinger - Anita Lorck Bjørgen, ~samhandling for helse og velferd

Labmeldinger - Anita Lorck Bjørgen, ~samhandling for helse og velferd Labmeldinger Rekvisisjon og svar Tradisjonelt inndelt i spesialitetene Klinisk kjemi Mikrobiologi Radiologi Patologi Immunologi har fått egen akseptansetest fordi det ble uttrykt sterkt ønske om det Trenger

Detaljer

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Utskrivningsrapport

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Utskrivningsrapport Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Utskrivningsrapport Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Forespørsel og svar om egenandel

Forespørsel og svar om egenandel .. Forespørsel og svar om egenandel Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Status: Til utprøving 6. oktober 2010 KITH-rapport 1024:2010 Innhold 1 Dokumenthistorie... 3 2 Innledning...

Detaljer

Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3, datert 01.12.2008 Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester 3 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Utskrivningsrapport Veiledning i bruk av meldingen for logistikkmeldinger

Utskrivningsrapport Veiledning i bruk av meldingen for logistikkmeldinger Veiledning i bruk av meldingen for logistikkmeldinger Vedlegg til: KITH rapport Rnn/nn Meldingsversjon: 0.9, 19.12.2003 Dokumentversjon: 0.9, 19.12.2003 Veiledning i bruk av meldingen for logistikkmeldinger

Detaljer

Akseptansetest av sending Rekvirering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av sending Rekvirering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av sending Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: v1.5 datert 01.12.2008 Akseptansetest av sending Rekvirering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Epikrise. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Epikrise. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Epikrise Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.2 Opprinnelig dato 7.11.2002 Sist endret 15.02.2012 KITH 26/02:2012 KITH-rapport TITTEL Epikrise Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi Meldingsversjon: 1.4 datert 20.05.2005 2 Akseptansetest mottak Rekvirering Radiologi Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Innleggelsesrapport

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Innleggelsesrapport Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Innleggelsesrapport Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Innrapportering av trekk til NAV

Innrapportering av trekk til NAV .. Innrapportering av trekk til NAV XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.0 7. april 2010 Sist oppdatert: 2. februar 2012 Innhold Innrapportering av trekk til NAV... i XML meldingsbeskrivelse... i 1 Dokumenthistorie...

Detaljer

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester HISD 1101 : 2014 Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester Støttedokument til teknisk standard Publikasjonens tittel: Bruk av Norsk laboratoriekodeverk

Detaljer

Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett

Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett Versjonshistorikk Versjon Dato Kommentar Forfatter 0.1 2011-10-05 Første utkast Sølve Monteiro 0.2 2011-10-06 Legge til oppsummering Sølve Monteiro

Detaljer

Rekvirering av medisinske tjenester Veiledning i bruk av meldingen for rekvirering av radiologiske undersøkelser

Rekvirering av medisinske tjenester Veiledning i bruk av meldingen for rekvirering av radiologiske undersøkelser Veiledning i bruk av meldingen for rekvirering av radiologiske undersøkelser Vedlegg til: KITH rapport R29/03 Meldingsversjon: 1.3, 13.10.2003 Dokumentversjon: 1.0, 22.04.2004 Veiledning i bruk av meldingen

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6)

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6) HIS 1144:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6) HIS 1144:2014 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og

Detaljer

ANDERS THORSTENSEN ST.OLAVS HOSPITAL OG NTNU KASUISTIKK HØSTMØTET 2010

ANDERS THORSTENSEN ST.OLAVS HOSPITAL OG NTNU KASUISTIKK HØSTMØTET 2010 ANDERS THORSTENSEN ST.OLAVS HOSPITAL OG NTNU KASUISTIKK HØSTMØTET 2010 1 SYKEHISTORIE 48 år gammel mann. Tidligere hypertensjon og kroniske nakkesmerter. Ingen medikamenter Vekttap 18 kg. Kvalme og oppkast.

Detaljer

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise"

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - Den gode spesialistepikrise Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise" Versjon 1.0 31. desember 2002 KITH Rapport R31/02 ISBN 82-7846-158-9 KITH-rapport Medisinsk-faglig

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 INNHOLD 1 Om samsvarstest i NHN... 3 2 Validere XML-filer... 4 3 Forberedelser

Detaljer

Tanker fra sykehus som er revidert

Tanker fra sykehus som er revidert Tanker fra sykehus som er revidert Sykehuset Levanger Valgt ut som 1 av 10 foretak Avleverte dokumenter i henhold til krav 30 opphold i hvert DRG-par Fordeling mellom u/bk og m/bk lik det som var avlevert

Detaljer

Bedre behandling og arbeidsflyt

Bedre behandling og arbeidsflyt Bedre behandling og arbeidsflyt Wasim Zahid Oslo universitetssykehus Et pasienteksempel 49 år gammel mann Lett overvektig Røyker Bruker medisiner for høyt blodtrykk Brystsmerter til og fra de siste ukene

Detaljer