Informasjonsblad for Os kommune Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010"

Transkript

1 Informasjonsblad for Os kommune Nr Det bygges i Os kommune Side 4 Strategisk næringsplan Side 5 Unge med betalingsproblemer Side 6 Inn på tunet Side 11 En presentasjon av TOS Arena Side 12

2 2 Slik je sjer det... Kommunikanten Før året er omme må vi vedta et budsjett for Det vil bli et stramt budsjett da vi får mindre overføring fra Staten på grunn av færre innbyggere. Det betyr at ved nye tiltak må andre reduseres eller tas bort. Fortsatt vil vi ha et budsjett som vil gi oss mulighet til å opprettholde et godt tjenestetilbud. Endelig etter to års arbeid med saken er vi klar til å sette spaden i jorda for Flerbrukshallen. Alle formaliteter er i orden og avtale med entrepenør er underskrevet. Løsningen med sambygging med svømmehall og samfunnshus vil være praktisk og kostnadsreduserende. Det er også valgt materialer som skal gi mindre drifts- og vedlikeholdskostnader. Med det som nå settes i gang viser vi at vi tør å satse for framtida. Vi har klart i mange år å ha et stabilt innbyggertall. Dessverre har det siste året gått noe ned. Dette skyldes blant annet at antall fødte har gått betydelig ned. Vi opplever nå at det dør flere enn det som fødes. Innbyggertallet er viktig og det vil derfor være ei prioritert oppgave å øke innbyggertallet i Jo flere som vil engasjere seg jo større vil muligheten være for at vi vil lykkes. Med Flytt hit -prosjektet har det vært fokus på å få folk til å flytte til regionen og kommunen, men det er minst like viktig å ha fokus på hvordan vi kan beholdede innbyggerne vi har. TV-aksjonen 2010 har vi gjennomført på en fin måte. For oss er det ikke noe problem å få deltagere til hovedkomiteen, og det samme gjelder bøssebærere. Jeg vil takke alle som ga, takk til komitemedlemmer og bøssebærere og en takk til alle andre som gjorde en innsats for en vellykket innsamlingsaksjon. Takk til alle for det året som er gått, ønsker deg og dine ei riktig God Jul og et Godt Nytt År. Kommunikanten nr. 3/2010 Ansvarlig redaktør: Rådmann Adresse: Os kommune, 2550 Os i Ø. Tlf Faks E-post: Redaksjon: Stoff til - eller spørsmål om Kommunikanten kan sendes direkte til E-post adresse: liv. t. Opplag: 1100 Abonnement: Kr 180,- pr. år. Giro sendes Os kommune, 2550 Os i Ø. Bankgiro: og merkes Kommunikanten Abonnementet gjelder utenbygdsboende. Distribusjon: Til alle husstander i Os kommune og abonnenter Trykk og Layout: Arbeidets Rett Svømmehallen holder lørdagsåpent i mørketida Fra lørdag 27. november til og med lørdag 12. februar åpent fra kl Svømmehallen ligger på Samfunnshuset. Det er alltid grader i vannet. Åpningstider i sesongen - fra til : Dag Tid Bruker Tirsdag Åpent for alle Onsdag For voksne Onsdag Åpent for alle Fredag Åpent for alle Åpningstida gjelder fra dørene åpner til alle må være ute av bassenget. En halv time etter at åpningstida er over, skal alle ha forlatt garderoben. Barn under 10 år skal ha følge med voksne. Priser Voksne Barn Annet Billett kr 40,- Billett kr 20,- Leie av hallen kr 400,- Klippekort Klippekort Leie av garderobe klipp kr 320,- 10 klipp kr 160,-inkl.dusj kr 200,-

3 Kommunikanten 3 Rådmannens hjørne Det blir nå bygd en flerbrukshall på Os. Dette ble besluttet i kommunestyret 1. november. Vi har i løpet av høsten gjennomført en konkurranse hvor det var fire entreprenører som la inn tilbud på å bygge flerbrukshallen. I skrivende stund er vi i kontraktsforhandlinger med Lønnheim entreprenør AS og jeg regner med at kontrakten blir skrevet under i løpet av uke 47. Disse kom klart best ut i konkurransen. Vi har omtalt prosjektet som en flerbrukshall, men det er kanskje mer riktig å kalle det et flerbrukshus. Vi får en flerbrukshall som er bygd sammen med samfunnshuset og svømmehallen. I det arealet som knytter disse byggene sammen blir det nye lokaler for fritidsklubben, lokaler for styrketrening og nye garderober. Det blir et stort vrimleområde som knytter disse ulike lokalitetene sammen og det blir ett felles inngangsparti. Så uansett om du skal på fritidsklubben, trene i hallen eller svømme så bruker en det samme inngangspartiet. Det vil også være gjennomgang til samfunnshuset. Med dette ønsker vi å oppnå at flerbrukshuset skal være til alle, uansett fritidsinteresser. Jeg har stor tro på at dette blir et hus som tilfredsstiller mange interesser og mange ulike grupper og personer. Vi er i dialog med Aktiviteten treningssenter på Røros. Disse er positive til å inngå et samarbeid med oss om å leie styrketreningsarealet. Vi er ute etter en profesjonell leietaker som kan holde en høy standard på treningstilbudet og samtidig kunne gi en bredde i de tilbudene som gis. Vi kommer til å fortsette dialogen med Aktiviteten treningssenter utover vinteren. Hele prosjektet vil koste ca 36 millioner. Dette er mye penger og et uten tvil et meget stort løft for kommunen. Samtidig vil jeg si at vi utnytter ressursene meget godt. Vi får mye igjen for pengene. Det konseptet som Arkitektene Berg og Østvang AS har lagt opp til, tror jeg vil tjene kommunens innbyggere på en mye bedre måte enn om vi bare skulle bygd en frittstående hall. I tillegg har vi vektlagt et materialvalg som skal sikre lang levetid og minimalt med vedlikeholdskostnader fremover. Det har vært mye arbeid for å komme dit vi er i dag og det har vært en prosess som har gått over flere år. Tiden nå er inne for å glede seg over det nye flerbrukshuset som skal bygges og det løftet kommunens politikere nå gjør for kommunen. En av de andre tingene som skal skje i vinter er at vi skal lage en ny Strategisk næringsplan for kommunen. Her vil vi invitere landbruket og det øvrige næringslivet til å delta. Første samling blir i november og den andre blir i midten av januar. Det vil bli sendt ut skriftlig invitasjon til alle bedrifter vi kjenner til. For landbruket inviteres landbrukets faglag. Vi håper dette skal bli en god prosess med stor involvering fra næringslivet selv. Som ressurser til å hjelpe oss har vi Næringsservice i Fjellregionen Næringshage. I tillegg har Os næringsforum, faglagene i landbruket og Tufsingdal utviklingslag sagt at de stiller opp som en ressursgruppe underveis. Vi tar mål av oss om å være ferdig i løpet av mai neste år. Jeg ønsker alle en god adventstid og en riktig god jul. Arne Svendsen Rådmann Åpningstider i romjula 2010 Administrasjon: Jule- og nyttårsaften: og 30. desember: kl Legekontoret (tlf. direkteinnvalg: ): Jule- og nyttårsaften: og 30. desember: kl Biblioteket: Stengt 23., 24., 27., 28. og 31. desember. Åpent 29. og 30. desember Vanlige åpningstider fra og med Svømmehallen: Siste åpningsdag før jul er 21. desember. Stengt 22. desember - 3. januar. Vanlige åpningstider fra og med Fritidsklubben Lystibua Siste åpningsdag før jul er 16. desember. Da er det juleavslutning med pizza på Milano på Røros. Første åpningsdag på nyåret er mandag 3. januar.

4 4 Det bygges i Os kommune Kommunikanten Byggeaktiviteten i Os kommune er for tiden svært høy. 17. August ble ny barnehage på Langegga i Dalsbygda åpnet. Prosessen fra vi begynte å prosjektere i mars 2009 frem til åpningen har vært innholdsrik og spennende. I en slik prosess er det mange brikker som skal på plass. I tillegg til selve bygninga kan nevnes reguleringsplanarbeid, infrastruktur som vei, vann, avløp, strøm og telefon. Videre er det ofte en prosess med erverv av grunneiendom. Dette er ting av mer teknisk art. For at et byggeprosjekt skal bli godt, er det imidlertid mer enn de tekniske detaljene som er avgjørende. I tillegg handler et godt byggeprosjekt om det å i størst mulig grad kunne forutse og tilfredsstille brukernes behov. Dette kan for eksempel være om de praktiske løsningene er gode for barn og voksne, materialvalg i forhold til bruk og slitasje, vedlikehold og renhold. En ny bygning med fint uteområde kan se flott ut, men svaret på om byggeprosjektet ble bra får vi først rede på når bygningen har vært i bruk ei stund. Ut fra mange positive tilbakemeldinger som er gitt, må vi vel si at det ser svært lovende ut for den nye barnehagen. Men, vi må nok prøve en vinter, vår og sommer før vi ser at alt fungerer i forhold til forventningene. I sommer ble også renovering av barnetrinnet ved Os skole satt i gang. Beregnet byggetid på dette prosjektet var 6 måneder. Målet var at vi skulle få unna alt rivearbeid og kjerneboring (boring gjennom mur) i sommerferien, da dette er arbeid som medfører mye støv og bråk. Med unntak av kjerneboring kom vi i mål. Det medførte at vi kom ut i skolestarten med dette arbeidet. Så den første skoleuka ble nok oppfattet som litt kaotisk. I løpet av høstferien ble alle vinduer skiftet. Taket er tekket og det er blåst inn isolasjon opp til 40 cm over himling. I tillegg blir det installert et nytt og moderne ventilasjonsanlegg. En kan vel si at en har holdt kråka varm i mange år på Os skole, da det ikke var isolasjon over korridor arealet, og ventilasjon har vært å sette vinduene opp på vidt gap i friminuttene. Med renoveringen vil ansatte og barn få et godt miljø og inneklima, som vil være med å legge forholdene til rette for læring og trivsel. I tillegg til å få et godt inneklima er målet her er at vi skal spare kwt hvert år i oppvarming på barnetrinnet. Dette sammen med noen grep vi gjør med varmetap fra basseng, samt at det gjøres noen utbedringer på fjernvarmeanlegg vil medføre at vi omtrent vil dekke oppvarming av nytt flerbrukshus med det vi sparer inn på energibruk. Dette betyr at flerbrukshuset ikke medfører store økte driftskostnader til oppvarming. I dette prosjektet renoverer vi også skolekjøkkenet. Det har også her vært et etterlengtet behov. Det nye skolekjøkkenet er utvidet slik at det er plass til 4 moderne arbeidsstasjoner samt en demonstrasjonsbenk. Målet med skolekjøkken og barneskole er ferdigstillelse til jul. Vi ligger godt an i forhold til prosjektplanen. I skrivende stund ser det ut til at det også blir julebakst i år. Ved et ekstraordinært kommunestyremøte 1. november ble det endelige vedtaket om å bygge flerbrukshall gjort. Flerbrukshallen har vært en lang og krevende prosess. Vi som har jobbet med prosjektet bruker vel mer begrepet flerbrukshus, da det nye sammen med eksisterende bygningsmasse vil få mange funksjoner. Tanken bak det er at barn og unge med ulike interesser og bakgrunn vil ha et felles møtested, samt at det skal være et hus for hele familien. Dette gjenspeiler seg i at basseng,

5 Kommunikanten 5 fritidsklubb, idrettshall, styrketreningsareal og kulturhus samler seg under samme tak. Brukere kan være så mangt. For flerbrukshuset vil dette være en stor gruppe mennesker. Foruten idrettens ulike lag og grupper, blir skolen en stor bruker. Brukere av fritidsklubb, basseng, styrketreningsrom og kulturhus. Barnefamilier, arrangører, funksjonshemmende og eldre er berørt, i tillegg må vi også ta hensyn til de personer som skal drifte og renholde bygningsmassen. For å få et godt prosjekt var det her avgjørende at mest mulig av behova til de ulike brukere ble kartlagt, og at disse tilfredsstilles i størst mulig grad. Her er gjort et grundig arbeid. Det har også vært stor fokus på drift og vedlikehold. Solid materialbruk, og løsninger som gir enkelt renhold. Alt dette grunnleggende arbeidet resulterte i føringer som er gitt arkitekter og ingeniører som har jobbet med prosjektet. Entreprenøren som er valgt er Lønnheim AS. De har hovedkontor i Kristiansund N. Lønnheim har stor erfaring med denne type bygg, og har bl.a. bygget Verket Røros. Beregnet byggetid er 1 år. I skrivende stund driver vi med kontraktsarbeid, deretter vil fokus være på prosjekteringsarbeid med de ulike løsninger dette medfører. Vi har lagt en milepæl bak oss, nå ser vi frem mot neste. I skrivende stund har vi lagt ut renovasjon av messebygget på anbud. Dette skal renoveres til et moderne hybelhus. Det skal bl.a. etterisoleres og få ventilasjon slik at det er i henhold til dagens krav. Bygget er prosjektert med tanke på omstilling og fleksibelt bruk, slik at det vil kunne passe til flere ulike fremtidige formål. Byggestart er over nyttår og ferdigstillelse til sommeren Dag Øyen Teknisk avd. Leiekjøringsløyver Formannskapet behandlet saken i møtet den og vedtok at disse firmaer/personer får leiekjøringsløyve i perioden : Per Inge Nyvoll Jon Jarle Sæter Tor Olav Narbuvoll Ola Ryen / Stian Nylend Nils Østgård Ola Breen / Tor Ole Smedås / Roger Hov Vegar Lillebakken / Tor Idar Galåen Jan Helge Berg Stenvoll Jon Egil Bakken / Strategisk Næringsplan Os kommune har startet prosessen med å utforme Strategisk næringsplan. Denne planen skal omfatte næringslivet i Os, inkludert landbruk. Det er et mål at planen skal vedtas i mai/juni 2011 og danne grunnlag og gi føringer for utvikling av næringslivet i Os kommune. Første prosessmøte ble holdt mandag og neste møte vil holdes på nyåret som er planlagt til 18. januar Det er sendt ut skriftlig invitasjon til ulike næringsaktører og landbrukets faglag. Noen kan være uteglemt. Vi presiserer at alle interesserte er velkommen til å delta i prosessen. Ta kontakt med kommunen hvis du har spørsmål. Firmaer: Os bygdeservice / Hummelfjell hytteservice / Den som får tildelt løyve er ansvarlig for at retningslinjene for løyvet blir fulgt, også når reservesjåfør blir satt inn. Kun en skuter kan benyttes av gangen pr løyve.

6 6 Kommunikanten Unge med betalingsproblemer Tolga-Os lensmannskontor har den senere tid, i likhet med mange andre lensmannskontor, opplevd en økning i antall yngre personer som har betalingsvansker. Jeg tenker da på personer i aldersgruppen år som mer eller mindre ukritisk og til dels uvitende har pådratt seg gjeld som de ikke klarer å betale. Mesteparten av denne gjelden ser ut til å stamme fra bruk av kredittkort, ubetalt husleie, samt ubetalte mobiltelefonfakturaer. Lensmannen har derfor den senere tid etterlyst et opplysende, forebyggende og holdningsskapende arbeid på dette området. Av hensyn til ungdommen mener jeg det er meget viktig at de på et tidlig tidspunkt blir gjort klar over hvilke konsekvenser det får om man ikke betaler sine regninger. Ser da for meg skolen som den nærmeste arenaen for å formidle dette budskapet, gjerne fra 8. eller 9.klasse og med hjelp/ bistand fra andre etater/ aktører. Viktig at ungdommen får en viss økonomisk virkelighetsforståelse før de eventuelt skal flytte på hybel og da må begynne å styre sin egen økonomiske hverdag. Jeg tillater meg faktisk å sidestille viktigheten av forebyggende arbeid på dette området med forebyggende arbeid på trafikk-, rus- og kriminalitetsområdet. Konsekvenser av å ikke betale for seg kan være følgende: En mobiltelefonregning på for eksempel kr. 500,- kan raskt stige til kr ,- når renter, rettsgebyr, salær, m.m. blir lagt til i en inkassosak Personer med betalingsproblemer/ inkassosaker blir som regel registrert med en betalingsanmerkning i et av de tre kredittinformasjonsregistrene i Norge. Dette er registre som kredittforetakene kan innhente opplysninger om din privatøkonomi fra når de skal vurdere innvilgelse av lån og kreditter. Er man registrert i et slikt register får man som regel ikke lån. Til orientering kan opplyses at det pr. oktober 2010 var registrert hele (!) personer i Norge med betalingsanmerkninger En inkassosak/ pengekrav kan faktisk følge deg livet ut dersom du ikke evner å betale gjelden. Betalingsproblemer kan være en belastning for hele familien ikke bare den enkelte, og fører i noen tilfeller til psykiske problemer og handlingslammelse. I noen tilfeller har personer med betalingsproblemer begynt å begå vinningskriminalitet for å betale gjelden. Jeg er derfor glad for at Os kommune nå planlegger å opprette en gjeldsrådgivingsgruppe som kan være behjelpelig med å finne løsninger på et tidligst mulig stadium for de som allerede har kommet i vanskelig økonomisk situasjon. Men «gjeldsrådgivingsgruppen» må ikke bli en erstatning for den forebyggende virksomheten. Målet må være å bli så god på opplysning og forebygging at man tilnærmet ikke får saker til behandling i «gjeldsrådgivingsgruppa». Polititjenesten i Os noen erfaringer så langt Til slutt har jeg lyst til å knytte noen kommentarer til tilbakemeldinger jeg har fått etter at politiets kontordag i Os ble avviklet fom. 1.januar i år. Jeg har fått mange tilbakemeldinger fra innbyggere i Os som i langt større grad enn tidligere har observert tilstedeværelse av uniformert politi. Dette var noe av intensjonen med tiltaket og noe jeg synes er svært positivt idet synlig tilstedeværelse i seg selv er forebyggende. Muligheten for å ta telefonisk kontakt og avtale møte på Os dersom ønskelig; enten hjemme eller på kommunehuset, står fortsatt ved lag. Likeledes vil det fortsatt være tilgang til en del av våre søknadsskjemaer så som våpensøknad og søknad om politiattest ved henvendelse til servicekontoret på kommunehuset. Vi vurderer fortløpende om flere skjemaer kan legges ut. Til slutt vil jeg benytte anledningen til å ønske alle i Os en riktig God Jul og et Godt Nytt År! Atle Fiskvik lensmann

7 Kommunikanten 7 Eiendomsskatten fra og med 2011 i hele Os kommune Forberedelsene til innføring av eiendomsskatt i hele kommunen fra og med 2011, er godt i gang. Hovedelementene for denne innføringen er: Klargjøring av kartunderlag, som er et omfattende arbeide, er utført av Feste Øst AS på Tolga. Besiktigelse/arealberegninger etc. av eiendommene i kommunen. Innlegging av faktaopplysningene for den enkelte eiendom i Matrikkelen. Matrikkelen er det offisielle eiendomsregisteret for Norge. Fra Matrikkelen gjøres utskrifter av hver eiendom, hvor arealer og andre faktaopplysninger fremkommer. Dette sendes til hver enkelt eiendomseier for kontroll. Informasjoner hentes deretter fra Matrikkelen og legges inn i avgiftsprogrammet som heter KomTek. Her legges også inn sjablongverdier (kronebeløp pr/enhet), vurderingsfaktorer vedr, soneinndeling, aldersfaktorer, indre og ytre faktor, promillesats, osv. Resultatet fra dette programmet gir et forslag til takstbeløp og derved skattebeløp pr. år. Oppnevnt sakkyndignemnd gjennomgår grunnlaget for hver enkelt eiendom, evt. korrigerer ut fra god lokalkunnskap og gjør vedtak om takstbeløpet. Ca 1. mars 2011 legges lister ut til offentlig ettersyn. Listene gir informasjon om gnr/brnr, eier og takstbeløp. På samme tidspunkt tilskrives alle eiere, hvor det i brevs form blir opplyst om grunnlaget og hvordan takstbeløp er fremkommer, nettopp for din eiendom. Det takstbeløp som her fremkommer skal stå uendret i 10 år, såfremt det ikke foretas endringer på eiendommen som tilbygg, riving, bruks-endring osv. Kun i særlige tilfeller kan omtaksering gjøres i løpet av den nevnte 10-årsperioden. Giro for innbetaling av eiendoms-skattebeløpet vil bli utsendt 2 ganger pr. år. Fremdrift: Alt kartgrunnlag er utarbeidet. Våre 3 besiktigelsesteam har bestått av 2 personer i hvert team. De har det siste halvåret besøkt alle eiendommer i kommunen og foretatt nødvendige oppmålinger og vurderinger. Nettopp denne delen av forberedelsene har kommunen lagt stor vekt på, for å oppnå en god likebehandling og rettferd i systemet. Innlegging av opplysninger i Matrikkelen, samt innlegging i Komtek, går parallelt og nærmer seg en avslutning. Vi har startet sonevis utsending av faktabrev til eiere, for kontroll. Sakkyndignemnd er godt i gang med sine takstvedtak og vil benytte tiden til noe over nyttår til dette arbeidet. Våre besiktigerteam har avsluttet sitt arbeide og vil takke for den gode mottagelse og forståelse for sitt arbeide, som teamene har fått under sine besøk i hele kommunen. Husk å melde flytting Geir H. Strickert Prosjektleder e-skatt Flytting innen Norge skal meldes til skattekontoret innen åtte dager etter at flyttingen fant sted. Dette gjelder selvsagt også flytting innen kommunen. I tillegg til bostedsadressen kan du også registrere ny postadresse når du melder flytting, men det betyr ikke at Posten får beskjed om din nye adresse. Du må selv levere egen flyttemelding til Posten for at posten din skal komme fram. Melder du flytting på papirskjema må du legge ved kopi gyldig legitimasjon. Send skjemaet til Skatt Øst, Postboks 1073 Valaskjold, 1705 Sarpsborg eller levere det ved personlig fremmøte på et skattekontor, evt. levere direkte til Servicekontoret. Vi vil sende det til riktig adressat. Du regnes som bosatt der du har din overveiende døgnhvile. For ektefeller er det normalt avgjørende hvor ektefellenes samlede døgnhvile tas. En person med barn skal i utgangspunktet være registrert der barnet tar sin døgnhvile. Det er egne regler for blant annet pendlere, studenter, vernepliktige og personer som oppholder seg i institusjoner.

8 8 Reinsjakt høsten 2010 Kommunikanten Vi i 7. klasse ved Dalsbygda Skole var i høst på reinsjakt. Vi startet jakta i Såttåhaugen uten hell. Noen dager senere gikk turen til Vingelen. Vi fikk en fin tur med mye rein å se, men ingen å skyte ned. Siste dag av jakta drog vår private jeger Jan Morten Akeren ut på tur, han skaffet oss en kalv vi fikk benytte oss av. Han kom på skolen og hjalp oss med å dele opp dyret, hvor alt fra indrefilet til mørbrad ble pakket og fryst. Hjerte og tunge ble senere saltet og hengt til tørk. Endelig kom dagen vi alle hadde ventet på. Torsdag var det festmiddag. Skoledagen vår ble benyttet på kjøkkenet i samfunnshuset. Vår medhjelper og nyansatt ved skolen Silje Andersen har bakgrunn som kokk, og dette benyttet vi selvsagt. Sammen med henne rørte vi sammen en meny: Forrett; roastbiff av indrefilet, skjerpe og tyttebær dressing. Hovedrett; karbonader, finnbiff, kantarellstuing, stekt løk, ovnsbakte poteter, diverse grønnsaker og viltsaus. Dessert; blåbærpai med hjemmelaga vaniljesaus. Selve festmiddagen startet kl 19.30, foreldre og øvrige inviterte hadde med seg godt humør til et fest pyntet Gladheim. Mellom serveringene var det underholdning av An- Magrit som på fløyte spilte kjenningsmelodien til Flåklypa. Som avslutning på kvelden ble det vist en opplæringsvideo om reinsjakt av vår hedersgjest Terje Borgos. Mette og fornøyde drog alle hjem til sitt. Vi i 7.klasse vil med dette takke alle som var med på å gjøre kvelden vår perfekt! Hilsen Anne Nygård, Emma Jordet, An-Magrit B.Langøien, Amanda Akeren, Ingeborg Lyster Ryen, Peder Aamo og Torjus Østgård.

9 Kommunikanten 9 Vi har vært på kurs på Tolga ang. prosjektet «Fiskesprell». Fiskesprell er et nasjonalt prosjekt som skal få barn og unge til å spise mer sjømat. Vi fikk tips og råd om hvordan sjømat lages og presenteres med ungdommelig vri, og appellerende materiell skal friste barna. Erfaringen så langt tilsier at prosjektet er en kjempesuksess. 19 fylker er med i dette prosjektet., i Hedmark er det H. K. Nyhus og S. Løkra som har prosjektet 75% AV ALLE BARN MELLOM 4-13 ÅR SPISER SJELDENT ELLER ALDRI SJØMAT. Det jobbes mot 2 målgrupper 1. Grunnskola og 2. Barnehagene Barna spesielt trenger næring og energi til vekst og utvikling, lek, aktivitet og læring. Det er viktig for god tannhelse og forebygge overvekt og sykdom, også i voksen alder. Måltidene i barnehagen utgjør en vesentlig del av barnas kosthold. Barn får i seg: Altfor mye sukker For lite kostfiber For mye fett, spesielt mettet For lite vitamin D og for lite jern. De bør få i seg: Drikke mindre søtt Spise sjeldnere søtt og søt mat Spise mer grove brød og kornprodukter Spise variert med grønnsaker og frukt Spise mer fisk og sjømat. Det er viktig å spise mer sjømat fordi: Sjømat er en viktig del av et balansert kosthold. Det bidrar med viktige næringsstoffer (proteiner, vit B12, D, jod, selen, omega 3) VELDIG viktig for utviklinga av hjernen ( som påvirker læring og konsentrasjon) Viktig med både fet og mager fisk. Her er en fiskeoppskrift som var veldig populær i Sundmoen Barnehage Barnas skattkiste Oppskrift til 10 barn - Varm lunsj eller turmat på bål eller primus Barnas skattkiste er en matlagingsaktivitet for voksne og barn, et fint samarbeidsprosjekt. Den er en fin ut på-tur aktivitet der grillen er et bål og matpakken er en medbrakt skattkiste. Skattkisten kan også være en inneaktivitet og tilberedes i stekeovnen. Du trenger : 500 g skinn- og beinfri seifilet 500 g skinn- og beinfri laksefilet 2 gulrøtter i tynne skiver Noen blomkålbuketter 1 paprika i små terninger Sauser og krydder (server gjerne ved siden av): Lettrømme eller Sursøt saus på glass eller pastasaus på glass Olivenolje Salt og pepper Grillfolie Fremgangsmåte - forarbeid: gjør dette sammen med barna Rens fiskefiletene for bein og skinn og skjær dem i ca 3 cm store terninger eller mindre. Det er en fordel å ha fiskefilet som er ulike i farge, da er det lettere å identifisere den for barna. Rens, skrell og del opp grønnsakene. Frukt kan også brukes. Lag gjerne figurer, gulrotblomster, kålrotspiker eller blomkålbuketter. Trinn 1 inne La barna få velge innhold i sin skattkiste, dette gjelder både fisk, grønnsaker og saus. La barna lage sin skattkiste som tas med ut på tur og grilles i glørne på et bål eller en medbrakt grill. Skattkistene kan også legges i langpanne og stekes i stekeovn. Trinn 2 ute Skattkisten trenger ca 5 minutter på en god varm grill, bål eller ovn. Tiden er litt avhengig av mengdene i skattkisten. Det er lurt å ikke lage den for stor, lag heller flere. Av erfaring så må maten stå i ovnen mye lenger. Flere oppskrifter på og Kellaug Nyvoll og Hanne Østgaard Tingstad i Sundmoen Barnehage

10 10 Kommunikanten Nytt fra Kulturskolen Kulturskolen arrangerer i samarbeid med Os skole musikk-kafe i Apollon tirsdag 14. desember fra kl Kl.11.00: kafeen åpner Kl Elever fra 1-10 klasse spiller og synger 9. klasse selger kaffe og vafler Utstillinger og salg av elevarbeid Vi håper mange vil ta turen innom oss før jul. Vi ønsker alle velkommen! Ungdommens kulturmønstring i Os samfunnshus fredag 28. januar 2011 kl Sang, spill og utstillinger m.m. Barn og ungdom i hele kommunen deltar. Arrangør: 9. klasse v/ Os skole i samarbeid med kulturskolen. Vi ønsker alle velkommen! Kulturskolen har 25- årsjubileum dette skoleåret og skal ha to konserter i Vintervukku, i Os samfunnshus fredag og i Os kirke søndag

11 Kommunikanten 11 Inn på tunet i Tolga og Os Et statlig prosjekt for få i gang nye aktiviteter på norske gardsbruk. Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet har satt av 12,6 mill. kr over tre år til Inn på tunet-løftet. Her ble 37 av 106 omsøkte prosjekter plukket ut; deriblant prosjektet fra Tolga og Os. Se også Inn på tunet er et treårig fellesprosjekt for å få gårdbrukere til å åpne tuna for aktiviteter og for å påvirke kommunene til å bruke disse aktivitetene. Satsningsområder i Tolga-Os er skole, flyktningetjenesten, NAV, psykiatri-tjenesten og omsorgstjenesten m.h.t. demente. Konseptet skal gi et vinn-vinn-vinn-vinn-perspektiv: Besøkende/brukere kan få en meningsfull aktivitet de til og med kan føle mestring med, kommunen kan få et viktig og godt tilbud, gardbrukeren får en meningsfull ekstra-jobb og -inntekt, og pårørende kan få et pusterom i en opphengt kvardag. Som ellers i landet, finns det mange aktiviteter på gårdsbruka i Tolga og Os som er fine aktiviteter å dele med andre. Det kan være alt fra dyrestell, vedhugging, potet/grønnsakhøsting, gå tur, baking, veving, matlaging, snekring, håndarbeid, veving, m.m. Til slutt blir det bare fantasien som stopper mulighetene. Den som starter med Inn på tunet-aktiviteter må ha: 1. Lyst til å jobbe med mennesker og 2. Være villig til å dele kunnskap/erfaring og opplevelser fra egen gård med andre. Interesserte kan ta kontakt med: Nils Helge Myre Os: (mandager) Mobil Tolga: (torsdager) Har dere et ledig hus eller leilighet? Vi har ofte forespørsel på ledige husrom. Noen ønsker å bo sentrumsnært, andre ønsker å bo mer perifert. Vi vil gjerne være med å formidle til de som henvender seg. Dere kan sette inn en annonse helt gratis på vår hjemmeside med opplysninger om utleieobjektet. Servicekontoret Brukerkontakt for NAV i Os kommune Steinar Bekken har vært brukerkontakt for NAV i Os Kommune siden etableringen av NAV-kontoret Steinar oppfordrer brukere av NAV i Os til å ta kontakt med han som brukerkontakt dersom det føles behov for det. Steinar kan treffes på tlf / mobil Aktiviteter i Fritidsklubben Lystibua desember Torsdag 02. Kino: Fritt vilt kl Aldergrense 15, 12 år med tillatelse fra foreldre. Mandag 05. Klubbkveld. Torsdag 09. Miniatyrskyting. Mandag 13. Klubbkveld. Torsdag 16. Juleavslutning! Pizza på Milano! Påmelding på alle aktiviteter meldes til Gjermund Breen, tlf Klubben ordner all skyss og betaler billetter. Lystibua holder i høst til på Verjåbakken. Klubbkvelder er mandager og torsdager kl Oppmøte for alle aktiviteter er på Verjåbakken. Klubben ordner skyss og betaler billetter. Husk påmelding og BLI MED!!!!!!! Vi ønsker alle ungdommer på Os velkommen til å skape et trivelig møtested! Hjemmetjenesten minner om at adkomstveier må være brøytet og strødd! Hembygda Hembygda kommer i år med et fyldig julehefte med mye interessant lokalstoff; Bjørnson-året, skattejakt i Os, juletradisjoner i Nederland, det lokalemåssåslagsmålet, gråbeinen i Dalsbygda, intervjuer, dikt, småstubber og mye mer. Hembygda selges i butikkene, på kommunehuset og biblioteket fra første uka i desember.

12 12 For Os Idrettslag av Egil Wikan Anleggsplaner og utbygging De som ferdes i området ved Hummelfjell Alpinanlegg har sett store forandringer det siste året. Gravemaskiner, bulldozere, lastebiler, og store mengder dugnadsfolk har forandret Stormoen og eggene omkring til et moderne helårsanlegg for ski og skiskyting. Det er Os Idrettslag som er anleggsutbygger, eier, og som skal forestå driften. Ideen ble unnfanget av idrettslagsfolk for ca.3 år siden. Siden har planlegging, avtale med grunneiere, utarbeidelse av investerings- og driftskalkyler, finansieringsplaner, oppstart av reguleringsplanarbeide, søknad om spillemidler, og gjennomføring vært oppgave nummer en i Os Idrettslag. Over 100 personer har på forskjellige områder vært engasjert i dugnadsarbeid i anlegget det siste året. Til sammen er det så langt nedlagt dugnadstimer, eller nærmere 6 årsverk. Utbyggingen gjøres i tre byggetrinn. Den 18. september var det offisiell åpning av første byggetrinn. Det består av ski og skiskytterstadion med 35 skiver, 3,6 km. løypetraseer - alt asfaltert for rulleskibrukere. Hele anlegget er flombelyst og tangerer idrettslagets eksisterende lysløype, slik at det til sammen er ca.10 km. belyst løypenett i området. Byggetrinn to skal realisere kunstsnøproduksjon som vil forlenge sesongen i begge ender, og derved gi oss betydelig konkurransefortrinn. Os Idrettslag og Hummelfjell AS har gått sammen og stiftet Hummelfjell Snøproduksjon AS, med idrettslaget som hovedaksjonær. Selskapet har som formål å bygge kunstsnøanlegg for alpinanlegget og lekeområdet, samt for idrettslagets ski- og skiskytteranlegg. Målet er at det i hele området skal være snølagte løyper og nedfarter fra månedsskiftet oktober/ november til sist i april. Tredje og siste byggetrinn er utvidelse av løypenettet i ski og skiskytteranlegget med 0,6 km, til Kommunikanten I anledning åpningen av det flotte ski- og skiskytteranlegget presenterer vi areanen: TOS ARENA NYTT TILBUD I HUMMELFJELL totalt 4,2 km. I tillegg skal det bygges nytt administrasjonsbygg på stadion med plass for varmestue, speakertjenester og tidtaking. Det siste elementet er rehabilitering av eksisterende lysløype. Kostnader og fremdrift Trinn 1 ( ) Skistadion 2,1 mill. Skiskytterstadion 2,0 mill. 3,6 km. lysløype 2,4 mill. 3,6 km. asfaltert rulleskiløype 2,5 mill. Totalt trinn 1 8,9 mill. Trinn 2 ( ) Snøproduksjonsanlegg for alpin/ski 13,0 mill. Trinn 3 ( ) Utvidelse med 0,6 km asf. løype Varmestue/speaker/ tidtaking Rehabilitering av eks.lysløype Totalt trinn 3 TOTAL INVESTERING 1,9 mill. 4,6 mill. 2,8 mill. 9,4 mill. 31,4 mill. I tillegg bidrar kommunen med Imponerende anlegg, med stort oversiktlig stadionområde.

13 Kommunikanten 13 verdier på ca. 5,5 mill. til infrastrukturinvesteringer i området, slik som reguleringsplanarbeide, grunnkjøp, samt omlegging av vei, vatten og kloakk. Finansiering En vesentlig del av finansieringen er spillemidler, ca. 7 mill. Ellers er dugnaden verdsatt til 8 mill. Gaver og rabatter på materiell, tjenester, samt tilskudd fra næringslivet 5 mill. Merverdikompensasjon ca. 6 mill. Egenkapital/aksjekapital 2 mill. Lån 3 mill. Ved at næringslivet har bidratt med større kontanttilskudd enn forventet, er 1. byggetrinn finansiert uten låneopptak. Dette betyr at det økonomiske utgangspunktet for gjennomføring av 2. og 3. byggetrinn er godt. Dugnad Hittil er det nedlagt fantastiske dugnadstimer. Medlemmer i Os Idrettslag står selvsagt for de fleste, men medlemmer i Nansen, Røros og Tolga Idrettslag har også bidratt med mange timer. Ikke minst våre pensjonistmedlemmer har vist en durabelig dugnadsinnsats. Drift Os Idrettslag vil selv drifte anlegget. I første omgang kjøpes det en 30% stilling av Hummelfjell AS til bl.a. drift. For å dekke behovet videre er det søkt fylkeskommunen om 50% støtte til en hel stilling i tre år. Stillingen skal innrettes mot oppstart av driften i Ivaregga hoppanlegg på Tolga og TOS Arena. Den andre halvparten skal finansieres av kommunene og idretten. Driftsansvarlig vil arbeide med markedsføring, salg, aktivitetsutvikling, tilrettelegging for brukergrupper, drift og vedlikehold. Inntekter vil være brukeravgifter, årsavtaler med naboklubber, utleie av anlegget til treningssamlinger, og inntekter fra arrangement. Andre inntekter vil være provisjoner til idrettslaget fra turist- og Formidable dugnadstimer er nedlagt i første byggetrinn. overnattingsbedrifter på overnattinger som initieres av idretten. Regionalt anlegg sentrale arrangement TOS Arena vil være et regionalt kvalitetsanlegg for helårs ski og skiskyting. Under åpningsarrangementet uttalte skiskytterpresident Tore Bøygard at anleggskvaliteten var oppsiktsvekkende, og at regionen med denne utbyggingen har fått et anlegg i norgestoppen. Han sa videre at når fremtidige nasjonale og internasjonale konkurranser og mesterskap skulle lokaliseres, ville Os Idrettslag alltid være med i vurderingen. Ilddåpen som arrangør av nasjonale konkurranser får vi i 2012 da Os Idrettslag i samarbeid med Røros Idrettslag skal arrangere Hovedlandsrennet i skiskyting. Idrett som næring Utbyggingen i Hummelfjell er en av de største private investerings- og utviklingsprosjekter som noen gang er gjort i vår kommune. I tillegg til ovennevnte er Hummelfjell AS i gang med planlegging av utvidelse av caravanplass, utbygging av utleiehytter og leiligheter i Hummelfjell. I første omgang skal det utbygges overnattingskapasitet på 200 sengeplasser. Dette er nøkkelen til å skape ny idrettsbasert næringsaktivitet i Os. Os Idrettslag skal ikke være en vesentlig kommersiell aktør, men legge til rette og være inspirator for eksisterende og nye krefter som ønsker å utnytte næringspotensialet som ligger i utbyggingen. I en slik utvikling vil det nye helårs ski- og skiskytteranlegget være en viktig brikke for å skape ny aktivitet, og trekke til seg nye store brukergrupper. Disse vil i neste omgang legge igjen penger i overnatting, bespisning og kjøp av andre tjenester i området, samt skape positive ringvirkninger for forretninger, byggebransjen og tjenesteyting i Os, samt regionen for øvrig. Aspaasbutikken har åpent fra 26. november til 22. desember Mandag fredag kl Lørdag kl Besøket har vært bra, noe vi er veldig fornøyd med! Gamle og nye kunder ønskes velkommen til en koselig handel! Bli det «sprettkaldt» på januar (minus 25 og mer), så holder vi stengt. Men ønsker noen å handle, så kontakt Randi eller Marit, også om hvor kaldt det er hvis noen er i tvil. Randi mobil eller Marit mobil Ta julegavehandelsen hos oss!

14 14 Kommunikanten Landbruk - Os kommune, oversikt over frister Denne lista gjelder søknads- og meldefrister i landbruket. Lista er utarbeidet av Os kommune. Det tas forbehold om eventuelle endringer, feil og mangler. Tidsfrist Ordning Søknad sendes 20. januar Produksjonstilskudd Kommunen 20. januar Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Kommunen 1.april Tilskudd til investeringer i forbindelse med organisert beitebruk Fylkesmannen 1. mars Tilskudd til bygging av skogsbilveier Kommunen 1.mai Tilskudd til kulturlandskapstiltak - Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Kommunen - Tiltak i Utvalgte kulturlandskap (bygninger, skjøtselsplaner) Kommunen/FM 15.juli Erstatning ved vinterskader på eng på mer enn 20 % av engarealet, meldes før utbedring Kommunen 1. august Salg og leie av geitemelkkvote Statens landbr.forv. 20. august Produksjonstilskudd Kommunen 20. august Tilskudd til generelle miljøtiltak i jordbruket Kommunen Eks.Tilskudd til spredning av husdyrgjødsel om våren og i vekstsesongen. Tilskudd til verdifulle kulturlandskap og kulturmiljøer som høstes ved slått eller beite. 1. oktober Salg og leie av kumelkkvote og kjøp av geitemelkkvote Statens landbr.forv 20. oktober Tilskudd til generelle miljøtiltak i jordbruket - tilskudd til beitelag. Kommunen 31.oktober Erstatning ved avlingssvikt på mer enn 30 %, meldes før høsting Kommunen 1. november Tilskudd til bygging av skogsbilveier Kommunen 1. november Erstatning for husdyr drept av fredet rovvilt Fylkesmannen 15. november Innovasjon Norge, søknad om BU-midler til investeringer i tradisjonelt landbruk (meldefrist til kommunen) Kommunen 1.desember Kjøp av kumelkkvote og kjøp av kumelkkvote til nyetablering Statens landbr.forv 31. desember Erstatning for katastrofetap i husdyrhold (tap av sau på beite) Kommunen Løpende saksbehandling (kommunen): Tidligpensjon til jordbrukere Tilskudd til avløsning ved sjukdom senest 3 mnd etter siste dag med rett til tilskudd Innovasjon Norge, BU-midler til tilleggsnæringer, lån og rentestøtte Innovasjon Norge, Bioenergiprogrammet Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) Tilskudd til skogkultur fram til 15. november Tilskudd til produksjon av skogsflisråstoff november Andre tiltak 1. mai

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Palsfokus for uke 9 og 10:

Palsfokus for uke 9 og 10: Palsfokus for uke 9 og 10: Hvordan tar vi vare på hverandre? Jeg er positiv og hjelpsom i friminuttene. Jeg tar med andre i lek og sier i fra til en voksen hvis det er behov. Palsfokus for uke 11 og 12:

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde : Rehabilitering Prosjektnr. 2009 / 0016 Prosjektnavn : På skattejakt i psykiatrien geocaching Søkerorganisasjon : Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste. Periode : 01.januar

Detaljer

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 ADMINISTRASJONENS HJØRNE Nok et skoleår går mot slutten og sommeren nærmer seg med stormskritt! Ungene koser seg ute i friminuttene og det skjer andre ting på skolen enn

Detaljer

Helsedirektoratets overordnede kostråd representerer helheten i kostholdet, og gjelder for barn, ungdom og voksne.

Helsedirektoratets overordnede kostråd representerer helheten i kostholdet, og gjelder for barn, ungdom og voksne. 1 Det vi spiser og drikker påvirker helsen vår. Å spise sunt og variert, kombinert med fysisk aktivitet er bra både for kropp og velvære. Med riktig hverdagskost kan vi forebygge sykdom. Barn og unge er

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring - positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring Informasjonshefte for Breidablikk SFO 2 VELKOMMEN TIL OSS! Dette er Breidablikk SFO sitt informasjonshefte. Her finner du mye som er nyttig

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden november 2013.

Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 8 Samling: Mette Samling: Mette Turdag: kl 10:00 Kulturskole 3 år kl 10:00 4 år kl 10:35 Foreldrekaffe 15-16:30 Varmmat

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Årshjul informasjon/internettsider 2014

Årshjul informasjon/internettsider 2014 Årshjul informasjon/internettsider 2014 Dette er redaktørens ansvar: Oppdatere årshjulet: Tar opp dette årshjulet på avdelingsmøte og tipser ase.toril.holten@gran.kommune.no om andre ting som skal legges

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog katalog! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig skolestart! Endelig har skolen begynt etter den lange, harde sommerferien! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR ENDENE

MÅNEDSPLAN FOR ENDENE MÅNEDSPLAN FOR ENDENE Vi i personalgruppen føler at alle barna på vårt team, både «gamle» og «nye» har glidd fint inn i gruppen. 3 dager i uken har vi barnemøte fra kl. 9.30, her forteller vi eventyr,

Detaljer

SKISKYTING, Sommer, SOL, Telemark og Sørlandet 25-30/7-2014

SKISKYTING, Sommer, SOL, Telemark og Sørlandet 25-30/7-2014 SKISKYTING, Sommer, SOL, Telemark og Sørlandet 25-30/7-2014 Samlingen blir arrangert på 2 lokasjoner Birkeland Del en på Gautefall og del to på Birkeland. Primært er samlingen for utøvere fra 13-70 år,

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Månedsbrev For Litlaland Desember:

Månedsbrev For Litlaland Desember: Månedsbrev For Litlaland Desember: Vi har kommet til desember en måned fylt med tradisjoner, gode lukter og arbeidsomme små og store.. For å skape mest mulig hygge i adventstiden prøver vi i barnehagen

Detaljer

Rask kyllingsalat Onsdag

Rask kyllingsalat Onsdag Rask kyllingsalat Onsdag 15 min Dette trenger du til 2 porsjoner 0,5 stk kylling, ferdig stekt 150 g aspargesbønner 8 stk sukkererter 0,5 stk sellerirot 0,5 stk salathode 1 stk mango 1 dl olje 1 stk sitron

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Program og påmelding til aktiviteter

Program og påmelding til aktiviteter Sommer i Hof 2011 Program og påmelding til aktiviteter Kulturkontoret i samarbeid med kirken og SFO tilbyr sommeraktiviteter for barn og unge i tidsrommet 8. - 19. august. Alle aktivitetene har utgangspunkt

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette oktober 2015

Arbeidsplan for Rødhette oktober 2015 Arbeidsplan for Rødhette oktober 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 2 Tur dag 5 Samling 5 år: Samling 4 år: 6 Samling 5 år: Samling 4 år. Varm mat: Tomatsuppe med egg og makaroni 7 8 9 Tur dag

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Samtaleverktøyet «Gode vaner for god helse» er utviklet av Kreftforeningen i 2012, i samarbeid med helsesøstre og fysioterapeut.

Samtaleverktøyet «Gode vaner for god helse» er utviklet av Kreftforeningen i 2012, i samarbeid med helsesøstre og fysioterapeut. Samtaleverktøyet «Gode vaner for god helse» er utviklet av Kreftforeningen i 2012, i samarbeid med helsesøstre og fysioterapeut. Grunnlaget for gode helsevaner legges i oppveksten, derfor er det viktig

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ APRIL Denne måneden føltes litt kort og gikk litt fort, i og med at det ble påskeferie midt i. Det største var vel at vi kunne sette bort aktbrett og ta frem

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 ØSTGÅRD-STANDARDEN Vi har gjennom flere år jobbet med skolens forventninger i forhold til hva foresatte kan bidra med for å bedre sitt barns læringsmiljø, og hva foresatte

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MARS 2012 Hei alle sammen I mars har vi hatt Silje og Margit Johanne hos oss i to uker og det var kjekt å ha de tilbake på Sverdet! De hadde mange musikksamlinger sammen

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

FISKESPRELL Gøy for barnehagen, godt for barna. Asbjørn Warvik Rørtveit Prosjektleder Fiskesprell, Eksportutvalget for fisk

FISKESPRELL Gøy for barnehagen, godt for barna. Asbjørn Warvik Rørtveit Prosjektleder Fiskesprell, Eksportutvalget for fisk FISKESPRELL Gøy for barnehagen, godt for barna Asbjørn Warvik Rørtveit Prosjektleder Fiskesprell, Eksportutvalget for fisk Bakgrunn for Fiskesprell Regjeringens Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen

Detaljer

Velkommen til Kvaleberg SFO

Velkommen til Kvaleberg SFO Velkommen til Kvaleberg SFO Fritid på skolen Ny som foresatt og elev Hverdagen på SFO Kvaleberg SFO vil fra skoleåret 2017-2018 ha ca. 140 påmeldte barn (pr.d.). De fleste med 100% plass. Vi har to SFO-baser:

Detaljer

Info fra SFO Nissefest 3. desember blir det nissefest med risgrøt. Glutenfri havregrøt til barn med allergi for melk og gluten.

Info fra SFO Nissefest 3. desember blir det nissefest med risgrøt. Glutenfri havregrøt til barn med allergi for melk og gluten. Info fra SFO 2015 Adventstiden på SFO I hele er alle trinn samlet i sokkelen. Bruk egen garderobe. SFO begynte med adventsaktiviteter fra i går, 1.. Vi har adventskalender (video) på morgenen ca. kl. 07.40

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2014

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2014 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2014 PERSONALET SKOLEÅRET 2014/ 2015: Lærere: 1. klasse kontaktlærer Marit D. Kristiansen 2. klasse kontaktlærer Oddrun Clason 3. klasse kontaktlærer Lise Hoel 4. klasse kontaktlærer

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus Saknr. 11/3505-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Turid Lie IDRETT SOM NÆRING - SØKNAD OM STØTTE 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 Evaluering av april måned I første halvdel av april hadde vi påske som tema på en. Temaet ble først og fremst trukket inn i forbindelse med samlinger. Barna lærte om det

Detaljer

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN med Foreldregruppa i Follo, AiN MEDLEMSHELG MED HYTTETUR! HVOR: Sagakollen feriehjem, utenfor Drøbak www.sagakollen.no NÅR: Fredag 5. september, lørdag 6. september og/eller

Detaljer

CHRISTMAS LIKE THE ONES YOU USED TO KNOW

CHRISTMAS LIKE THE ONES YOU USED TO KNOW CHRISTMAS LIKE THE ONES YOU USED TO KNOW Radisson Blu Hotel Storgata 2 8006 Bodø, Norge T: 75 51 90 00 conference.bodo@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-bodo HJERTELIG VELKOMMEN...til en stemningsfull

Detaljer

Vi ser tilbake på november

Vi ser tilbake på november Vi ser tilbake på november I november har vi vært i turnhallen hver tirsdag. Dette er noe barna gleder seg til hele uka, altså uken høydepunkt. Vi har jo også denne måneden hatt «Se på dag», kjempe fint

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE MÅNEDSPLAN FOR VIPENE Det har blitt desember og julen er rett rundt hjørnet. En tid både små og store ser frem til i barnehagen. Det er en tid for ro, vennskap og ikke minst det å få gode opplevelser sammen.

Detaljer

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere på Hitra, 3-4. juni 2011. Invitasjon og Program. Arrangementskomitéen for Slektsstevnet har gleden av å innvitere alle etterkommere av Gjertrud og

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden mai 2014.

Arbeidsplan for Askeladden mai 2014. Arbeidsplan for Askeladden mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 Grupper: start kl 10 Kulturskole 5 år kl 10:35 6 Grupper: start kl 10 7 Samling: Trond 8 Samling: Trond Varm mat: Innbakt horn

Detaljer

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016.

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Så er snart barnehage året 2015/2016 slutt og vi ser frem til sommerferie og late dager. Vi har hatt en fantastisk tid sammen med deres barn og vi har opplevd

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

FEBRUAR I SVEIARVEIEN

FEBRUAR I SVEIARVEIEN FEBRUAR I SVEIARVEIEN TILBAKEBLIKK PÅ JANUAR I januar har vi hatt mer fokus på barnas medvirkning. Vi har fulgt med, lyttet til barna og vært engasjerte i hva de har vært opptatt av. Det har resultert

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Plan for Høst-AKS 2017

Plan for Høst-AKS 2017 Base: Mandag 2/10 Plan for Høst-AKS 2017 Fanten 1.trinn Friluftsglede på Grorud i regi av skiforeningen Arken 2.trinn Planeten 3.trinn Diamanten 4.trinn Tirsdag 3/10 Onsdag 4/10 på Bogstad gård Torsdag

Detaljer

NYSGJERRIGPER. Blir man mer sulten av å svømme eller er det bare noe man tror?

NYSGJERRIGPER. Blir man mer sulten av å svømme eller er det bare noe man tror? NYSGJERRIGPER Blir man mer sulten av å svømme eller er det bare noe man tror? Dette lurer vi på Vi er 5. trinn på Vestby skole. Vi ville være med på Nysgjerrigperkonkurransen. For å finne ting vi kunne

Detaljer

Vi ser tilbake på november

Vi ser tilbake på november Vi ser tilbake på november I november har Maxiklubben vært i turnhallen hver onsdag. Dette er noe de fleste barna gleder seg til hele uka, altså ukens høydepunkt. Maxiklubben har også denne måneden hatt

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset MÅNEDSPLAN FOR SOLA DESEMBER 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset 2 Julegudstjeneste kl 13 4 Juleverksted 3 Vi skal på besøk til Sigrid. Alle barna må

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013 VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

SOMMER SAMMEN PROGRAM Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER

SOMMER SAMMEN PROGRAM Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER SOMMER SAMMEN PROGRAM 2017 Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER Avdeling Barn og Unge Fritid ved Kulturenheten i Harstad kommune, ønsker alle som vil oppleve en spennende og

Detaljer

Program for AKS Ellingsrudåsen i vinterferien

Program for AKS Ellingsrudåsen i vinterferien Program for AKS Ellingsrudåsen i vinterferien Base: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1.trinn På skolen Våtmarkssenteret Kino Akedag i 2.trinn 3.trinn 4.trinn 1.trinn i vinterferien Mandag 19.februar:

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI/JUNI. Vi ser tilbake på april:

MÅNEDSPLAN FOR MAI/JUNI. Vi ser tilbake på april: MÅNEDSPLAN FOR MAI/JUNI Vi ser tilbake på april: April vår måneden kom kald og våt og med lite som minnet om vår. Vi har snakket om hvorfor vi feirer påske og hatt en del aktiviteter som har bygget opp

Detaljer

Ferieklubben. Aktivitetsskolen Trosterud

Ferieklubben. Aktivitetsskolen Trosterud Oslo kommune Utdanningsetaten Trosterud Skole Ferieklubben 2016 Aktivitetsskolen Trosterud Aktivitetsskolen Besøksadresse: Postadresse: Faktura adresse: Tvetenveien 181 Postboks 25 Haugerud Utdanningsetaten/

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

SLUTTRAPPORT 2004/ 3 /0141. Sæterstuggu

SLUTTRAPPORT 2004/ 3 /0141. Sæterstuggu SLUTTRAPPORT 2004/ 3 /0141 Sæterstuggu Søkerorganisasjon: LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Bjørg Hildonen, Folldal Bo og Sevicesenter Forord: Sæterstuggu er ment som erindringssted

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ORMÅSEN SKOLEFRITIDSORDNING 2015/2016

ÅRSPLAN FOR ORMÅSEN SKOLEFRITIDSORDNING 2015/2016 ÅRSPLAN FOR ORMÅSEN SKOLEFRITIDSORDNING 2015/2016 DATO MÅNED HVA, HVORFOR OG HVORDAN HUSK 3.8 Planleggingsdag 4.8 Oppstart 19. 8 Skolestart AUGUST MOTTAK AV NYE OG GAMLE BARN MÅL: Barna skal oppleve trygghet

Detaljer

VI TAR JULEFERIE Vi tar juleferie fra 11/12 til og med 26/12

VI TAR JULEFERIE Vi tar juleferie fra 11/12 til og med 26/12 HAGLEBUPOST Nr. 279 Dato: 07.12.17 Temp: + 4 gr Snødybde: Ca 30-40 cm Skispor: Se skisporet.no og følg Eggedal Turlag på Facebook ÅPNINGSTIDER DESEMBER Vi har åpent i dag til kl. 18.00. Fredag 8/12 stenger

Detaljer

Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016

Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016 Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Juni på Tippetue Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Mål for perioden juni: Bli kjent med sommer som årstid. Metoder: Fortelling Forming Fellessamling

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO ÅRSPLAN FOR STANGE SKOLE SFO 2011/2012 Vi ønsker barn og voksne velkommen til vår SFO! Vår visjon er SFO skal være et godt og trygt sted å være for både små og

Detaljer

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Menighetssenter Idrettshall/-anlegg Skole INNLEDNING Vi vil med dette heftet prøve å fortelle dere hvordan vi har jobbet med forslag

Detaljer

O-klubbene i Tynset, Os og Røros inviterer til følgende:

O-klubbene i Tynset, Os og Røros inviterer til følgende: O-klubbene i Tynset, Os og Røros inviterer til følgende: WORLD CUP 2002 Røros, Os, Tynset 30. juni - 3.juli Sprint, Klassisk, Stafett DØLAUKA Røros, Tynset, Tolga 29. juni - 3. juli 5 løp NOF s JUNIORLEIR

Detaljer

SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016. Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER

SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016. Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016 Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER Avdeling Barn og Unge Fritid ved Kulturenheten i Harstad kommune, ønsker alle som vil oppleve en spennende og

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

FØRSKOLEOPPLEGG FOR. Se og Hør klubben. September, oktober og november 2015. Til dere som har 5 åring som skal begynne på skolen høsten 2016.

FØRSKOLEOPPLEGG FOR. Se og Hør klubben. September, oktober og november 2015. Til dere som har 5 åring som skal begynne på skolen høsten 2016. FØRSKOLEOPPLEGG FOR Se og Hør klubben September, oktober og november 2015. Vi er klubben for de store SE OG HØR, SE OG HØR. Vi er klubben for de store SE OG HØR. For vi bøyer og vi tøyer, og gjør masse

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

INFORMASJON SKOLESTARTERE /6-17. Gi meg en sjanse til å skinne Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim

INFORMASJON SKOLESTARTERE /6-17. Gi meg en sjanse til å skinne Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim INFORMASJON SKOLESTARTERE 2017 14/6-17 Gi meg en sjanse til å skinne Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim Hentet fra Kvalitetsmelding for SFO Etter en lang skoledag skal SFO ivareta barnas behov for frilek,

Detaljer

MAKS. Tilbudskatalog. 3. og 4. trinn. Vinteren 2016. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS. Tilbudskatalog. 3. og 4. trinn. Vinteren 2016. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS Tilbudskatalog 3. og 4. trinn Vinteren 2016 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig vinter! Nå er høsten over og vinteren har gjort sitt inntog, men vi på MAKS lar oss ikke stoppe av det. Vi fortsetter

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014 VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ MARS April er kommet, og snøen smelter og sola skinner snart er det vår Det har skjedd mye spennende i mars. Vi startet mars med KARNEVAL. Det var moro å se at

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer