Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR Årgang ISSN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963"

Transkript

1 ISSN: Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske distrikt. På bildet ser vi Turid Bekkevoll, Steinar Bekkevoll, Jarl Åge Tjørn og biskop Ole Christian Kvarme. Foto: Berit Øyen Svendsen. Til venstre: Julekrybben i Volsdalen kirke i Ålesund blir beundret av Christian Fylling. Foto: Tine Nordbrønd. I dette nr. finner du bl.a. stoff om: * Tanker i faste * Bispevisitas i Kristiansand og Stavanger * Reportasje fra konfirmantleir * Informasjon om viktige arrangement framover

2 Andakt: Tanker i fastetiden Fastetiden innbyr hver enkelt til å stoppe opp og tenke på Gud. Det kan være vanskelig. Vi har jo så mye å gjøre. Mange tenker at de ikke har tid. Da må vi kutte ut noe vi gjør til vanlig. Vil vi det? Er det noe smart. Konsentrere oss om Gud i noen minutter stedet for å se på TV kanskje? Er det å søke Guds rike først noe lurt? Bibelen sier det. Matt 6,33 Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Da er det kanskje lurt? Ja, det er det. Da faster vi. Men er ikke det å faste og ikke å spise? Det kan det være. Det kan være en måte å faste på. Faste kan forstås som å bytte ut noe for så å være sammen med Gud. Kanskje det kan være å se en film mindre i fasteukene, og heller be, lese i Bibelen eller være sammen med kristne venner. Eller sove en time mindre på søndagen og i stedet å gå på gudstjeneste. Man kan faste på mange måter. Jeg kjenner noen som ikke drikker annet enn vann i fastetiden. De pengene som man sparer gir man til vanskeligstilte. Noen kutter også godteri og snacks og gjør det samme med de pengene man sparer. Mulighetene er mange. Noen vil si kjedelige. Og kanskje det er det? Typisk kristent å foreslå noe som ikke er morsomt. Det stemmer nok at Jesus ikke gir oss bare morsomme ting å gjøre. Men han gir oss alltid lure ting å gjøre. Som å hjelpe hverandre. Er det morsomt. Kanskje, men alltid riktig. Men hvorfor tenke spesielt på Jesus i fastetiden. Jo, forberede oss til påske. Påskens budskap er veldig fint. Den forteller blant annet om at vi ikke trenger å være redde for døden. For å se alt det fine må vi være forberedt. Fastetiden er forberedelsestid. Vi bru- ker denne tiden ved å leve kristent. Lese i Bibelen, be, være sammen med andre kristne, hjelpe hverandre, prate sammen om påsken. Da får vi en spennende fastetid og en fin påske. Vi kan lese om den rette fasten hos profeten Jesaja (kap.58 fra vers 5): Er dette den faste jeg vil ha: en dag da mennesket plager seg selv, henger med hodet som sivet, kler seg i botsdrakt og ligger i aske? Kaller du dette for faste, er det en dag etter Herrens vilje? Nei, slik er fasten som jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri, ja, bryter hvert åk i stykker, at du deler ditt brød med dem som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus, at du sørger for klær når du ser en naken, og ikke svikter dine egne. Bildet er hentet fra Lukasevangeliet av Bibelselskapet (DVD). Følgesvennen Tor Olav Foss Arne Christian Halseth, presten ved Signo, har skrevet dette nummerets andakt. Da skal ditt lys bryte fram som når dagen gryr, dine sår skal snart leges og gro. Din rettferd skal gå foran deg og Herrens herlighet følge etter deg. Da skal Herren svare når du kaller på ham, når du roper om hjelp, skal han si: «Her er jeg!» Når du tar bort hvert tyngende åk, når du holder opp med å peke fingrer og tale ondskapsfullt om andre, når du deler ditt brød med den som sulter, og metter den som lider nød, da skal lyset renne for deg i mørket, og natten skal bli som høylys dag. DøvesBlad 1/2008

3 DøvesBlad Menighetsblad for Døvekirkene i Norge Utkommer med 5 nr. årlig Ansvarlig utgiver: Døveprosten i Norge Fagerborggaten 12, 0360 Oslo Frivillig kontingent Valgfritt beløp, f.eks. kr 150,- pr. år Konto Adresse for betaling og abonnement: Døves Blad Fagerborggaten 12, 0360 Oslo Regnskap: Døveprosten i Norge Ekspedisjon: Designtrykkeriet AS, Bergen Redaktør: Odd Erling Vik Nordbrønd Borgundveien Ålesund Teksttelefon Telefon Telefaks Layout Andata Frist for stoff til bladet: 1. februar - 1. april - 1. juni 1. september og 15. november Annonsepriser: Kontakt utgiveren Fagerborggaten 12, 0360 Oslo Døvemisjonsarbeidet på Madagaskar Støtt innsamlingsaksjonen for døve på Madagaskar Døvemisjonen Døvekirken Fagerborggaten 12, 0360 Oslo Bankgiro: Språk i døves menigheter I den siste tiden har det igjen vært språkdebatt omkring hva slags tegnspråk man kan forvente i Døves menigheter. Det har vært kurs i tegnspråkpoesi i Trondheim (omtalt i forrige nummer), og nettopp var det kurs for ansatte i prøveliturgiens tekster. Det jobbes altså hele tiden med tegnspråk blant ansatte og frivillige. Døveprest Per Walle hadde et innlegg på nettsidene og i Døves Tidsskrift, og dette har også bidratt til diskusjonen. Nye hørende ansatte i Døves menigheter får tegnspråkopplæring. Det kan diskuteres om grunnopplæringen i dette er god nok. I Danmark får de et helt år i startopplæring, i Norge gis det i utgangspunktet et halvt år. Men i de siste årene har alle som er ansatt gjennom Oslo Bispedømmeråd fått høyskolestudium i tegnspråk. Så alt i alt er det bra fokus på tegnspråkopplæring. Jeg tror de fleste som kommer i samtale med prester, kateketer og diakon i Døvekirken opplever at det er bra tegnspråklig kommunikasjon. Jeg vil hevde at det er i gudstjenester og kirkelige handlinger at det blir vanskelig. Da står man i en helt annen kommunikasjonssituasjon. Da skal en menighet ledes i en liturgi og det skal tales i et stort rom. Det skal være høytidelig og tydelig. Rammen er altså helt forskjellig fra å ha en samtale med en person eller i en gruppe. Hvem er menigheten i våre sammenhenger? Først og fremst er det tegnspråkbrukere. Størst er gruppen som har hatt tegnspråk som sitt første språk fra tidlige barneår. Men det er også innslag av de som har mistet hørselen i ungdom eller voksen alder (døvblitte), og det er de som er tunghørte men som likevel bruker tegn. Noen steder er det døvblinde. Og mange steder er det hørende, f.eks. på grunn av familietilknytning. Og det må være et mål at hele familien kan føle seg hjemme når det er gudstjeneste for døve. Hvordan praktiseres dette? I Oslo og Trondheim har det i stor grad vært brukt et rent tegnspråk basert på prøveliturgien fra I Oslo er det temmelig fast at det også er stemmetolk med i samlingene. I andre deler av landet er det i stor grad bruk av tegn til tale, altså at en legger på stemmen. Alle som har stått i denne situasjonen, vet at dette ikke er optimalt. Både tegnspråket og norsken lider i denne situasjonen. Likevel er dette det som kanskje er mest brukt i våre gudstjenester. Ofte handler dette om at stemmetolk ikke er tilgjengelig og en prøver å løse kommunikasjonen til beste for alle parter. Prøveliturgien er altså løftet fram igjen. Det er bra. Det må være et mål at man får et tegnspråkuttrykk i Norge som en kan kjenne seg igjen i, uansett hvor en er i landet. Samtidig er dette en utfordring, fordi det er mange tegnspråkbrukere som føler at mye er fremmed i det som er gjort i liturgien fra Jeg tror at det er behov for en ny runde med innspill. Prøveliturgien trenger en oppdatering før den blir gjort til gjeldende for alle. Målet må være at det blir et mest mulig felles uttrykk, samtidig som det på enkelttegn kanskje kan være variasjoner (eksempelvis ordet bevare har mange varianter i dag). Det bør også være et mål at noen ledd (Fader Vår og Trosbekjennelse, m.m.) er et fellesuttrykk for alle tilstede, ikke bare for presten eller hvem det nå er som står framme i kirken. Dette er fullt mulig. Det så vi nå på nettopp på konfirmantleir. Dessuten er det et mål at det i alle slike samlinger er stemmetolk med. Til sist tror jeg også at bruk av tegnspråkpoesi vil berike oss, enten det er døve eller hørende i menigheten. Og dette kan godt fungere uten bruk av å forklare det med stemme. Velkommen til gudstjenester og andre samlinger i Døves menigheter! Kom gjerne med innspill til prestene og andre om hvordan du opplever arrangementene! Odd Erling Vik Nordbrønd 1/2008 DøvesBlad

4 Bispevisitas i Kristiansand 24. januar Tekst og foto: Berit Øyen Svendsen, leder i Menighetsutvalget P : Trivelig i Døvesenteret i Kristiansand: Berit Øyen Svendsen, Ole Christian Kvarme og Turid Bekkevoll (foto: Jarl Åge Tjørn) Torsdag 24.januar 2008 var en stor historisk dag for menighetsutvalget i Agder og Kristiansand Døveforening. For første gang kunne vi endelig få bispevisitas (besøk) av en biskop for døve fra Oslo, Ole Christian M. Kvarme, i Kristiansand Døveforening. Dagen begynte med et kort møte kl i Agder og Telemark Bispedømmekontor med biskopen og ulike kirkelige representanter fra Oslo, Stavanger og Kristiansand for døve og hørende. Representantene for døvekirken var fungerende døveprost Roar Bredvei og døveprest Jarl Åge Tjørn, kirkevergen Tor Einar Lie og leder for menighetsutvalget Berit Øyen Svendsen. Resten var fra hørende kirker. Det må også nevnes at tidligere døveprest fra Oslo, Sissel Hasselholm, bosatt i Arendal, representerte på møtet også. Møllerstua barnehage for hørselshemmede og hørende barn ble også besøkt av biskopen og representantene. Der ble vi møtt med sangglade og dansede barn i musikktimen. Med med et stort smil sang og danset biskopen med barna Skulder og tå. Han hadde et stort hjerte for barn og tok seg god tid å prate med dem. Meningen var at han skulle ha samtale med personalet etterpå, men tiden fløy. For ham var barna det viktigste. Så rett til Døvesenter i Dvergsnestangen hadde biskopen med representantene et møte med hele døves menighetsutvalget kl 15. Utfra møtene på bispedømmekontoret og på døvesenter ble man enige om å ha et oppfølgingsmøte om diakon for døve i Agder, litt oftere døve gudstjenester i begge fylkene, en fast kirke i Kristiansand å gå til (som har egnet lysforhold og akustikk lyd osv) og utfordringer det å gi hørselshemmede barn og ungdom en trosopplæring (Skattejakt) når de bor spredt i Agder og bruker lite eller ingen tegnspråk. Over 40 døve og hørende benket seg foran døves gudstjenesten på Døvesenter allerede kl Døvepresten Jarl Åge Tjørn fra Stavanger Døvekirke ledet en flott gudstjeneste. Biskopen Ole holdt en gripende og fin preken om Jesus som sa til disiplene: Reis dere, og vær ikke redde! Disse ordene sa biskopen videre til oss. Reis dere! Vær ikke redde! (Matteus 17, 1-9). Nattverd ble det også gitt av Jarl Åge Tjørn og biskopen Ole. Etter gudstjenesten holdt man en fest med god lapskaus, kaker og kaffe. Noen taler og gaver ble det også. Biskopen fikk tegnspråkboka La hendene snakke. Så da håper vi at biskopen vil lære noen tegn for å kommunisere med oss døve. Det ble nevnt i talen av Rolf Pedersen at en biskop Kaare Støylen som kom på besøk til døves feriehjem for 18 år siden, før brannen, kunne tegnspråk og kommuniserte med døve! Et flott forbilde for biskopen Kvarme! Tiden ble dessverre veldig knapt før biskopen med noen av representantene måtte reise kl 19 fra Døvesenter for å rekke kveldstoget til Stavanger for å ha bispevisitas i Stavanger nest dag. Se i for flere bilder og mer detaljer fra bispevisitasen. 4 DøvesBlad 1/2008

5 - og i Stavanger, januar Ole Christian Mælen Kvarme visiterte Døves menighet i Stavanger fredag, lørdag og søndag. Fredag hadde vi først møte på bispedømmekontoret i Stavanger hos biskop Ernst Baasland og staben. Vi besøkte Auglend barnehage og Auglend skole som begge har avdeling for hørselshemmede og mange døve ansatte. Biskopen fikk møte alle ansatte i døvekirken, hvor vi presenterte arbeidet vi driver. På kvelden var det stormøte på Døvesenteret med flere institusjoner i Stavanger som representerer det store døvemiljøet som Døves menighet er en del av. Lørdag var det møte med menighetsrådet og biskopen hadde samtale med hver enkelt ansatt. Søndag var kirken full til visitasgudstjenesten. Etter gudstjenesten var det menighetsfest på Døvesenteret og biskopen holdt sitt visitasforedrag, der han oppsummerte inntrykkene fra disse dagene. Biskopen forklarte at ordet visitas betyr å se eller å se til. Biskopen kom for å se hva vi arbeider med og hvilke utfordringer vi har. Disse dagene fikk vi løftet fram flere områ- Av Jarl Åge Tjørn Fest og glede under visitasgudstjenesten på søndag. Bak fra venstre: Jarl Åge Tjørn, Ole Christian Mælen Kvarme, Ernst Baasland, Arnstein Overøye og Roar Bredvei. Foran fra venstre: May Asbjørnsen, Gunn Heidi Dybdahl, Merete Bortne Gjedrem og Billur Taskoparan. der som trenger å prioriteres: 1. Besøkstjeneste og økt bemanning for å kunne besøke døve som bor alene og ikke selv kommer seg til døvekirken og døveforeningen. Døves menighet i Stavanger ønsker å få opprettet en ny stilling som diakon. 2. Tilskudd til vedlikehold av kirken. Departementet begynner nå å gi noe vedlikeholds På Auglend skole ble vi møtt av et skolekor som hadde lært å synge med tegn. De var med under åpningen av kulturby året 2008 i Stavanger. Tegnkoret gjorde et sterkt innrykk på alle oss som fikk oppleve dem. midler til Døvekirkenes fellesråd. 3. Kontakt med skolebarn for å kunne gi trosopplæring. Døvekirken arbeider med et prosjekt som skal kartlegge behovet for trosopplæring til hørselshemmede barn. Dette kan ses i sammenheng med at mange barn som før gikk i døveklasse på en sentral skole, nå har flyttet hjem og går integrert med tolk eller egen tegnspråkkyndig assistent på sin hjemmeskole. Hvordan kan Døvekirken følge opp alle disse barna? Vi ansatte har planlagt og jobbet for at visitasen skulle bli god. Menighetsrådet i Stavanger og Menighetsutvalget i Kristiansand har gjort en stor innsats. I tillegg møtte mange døve opp som deltakere, og for å gjøre en innsats, både i Kristiansand og Stavanger. Sammen bidro alle til å løfte fram mangfoldet i døvemiljøet. 1/2008 DøvesBlad 5

6 Døves Blad har fått brev fra Kamerun. Det er Tom Sverre Tomren, som har permisjon fra stillingen som døvekapellan i Bergen, som har sendt oss denne rapporten. Fra Norge til Kamerun her. Vi lever side om side, men det er ikke problemfritt. Muslimene driver aktivt påtrykk for at kristne skal bli muslimer. Det bygges mange moskéer betalt med penger fra Saudi Arabia. Samtidig driver de kristne her et aktivt evangeliseringsarbeid. Det virker som om det er kristendommen som er på offensiven. I flere landsbyer er det store vekkelser og mange dåp. En muslim som hadde blitt kristen fortalte at høvdingen i landsbyen hans hadde sagt at han kunne peke på hva han ville, og han skulle få det om han vendte tilbake til islam. Den unge mannen hadde svart: Det som jeg vil ha kan du ikke gi meg. Det er evig liv. Det er det bare Jesus som kan gi meg. Her er Tom Sverre sammen med et barn i familien Abdoulaye som de er en del sammen med. Hei! bor vi i Kamerun. Hele familien reiste hit i august, så nå har vi vært her i 5 måneder. Mye som skal læres. Nå Når en flytter til Kamerun med en familie er det mye som må læres. Vi må lære et nytt språk. Vi må lære en ny oppførsel. Vi må lære hvordan vi skal holde oss friske. Vi må for eksempel sove under myggnett, koke vannet, vaske oss på hendene i tide og utide, og mye annet som vi slipper i Norge. Jeg har ikke begynt å jobbe ennå. Jeg skal gå på franskkurs helt til sommeren. I august skal jeg begynne å undervise på det lutherske teologiske instituttet her. Foreløpig har jeg lært meg såpass fransk at det går greit med hverdagslig kommunikasjon. Det er spennende å lære seg et nytt språk, men det er ikke lett. Jeg 41 år, og er nok forbi den beste alderen for språklæring. Islam og kristendom Vi bor i et område hvor islam og kristendom møtes. Nord for oss dominerer islam. Sør for oss er flesteparten kristne. Det er ikke vold mellom muslimer og kristne Møter mange døve Utenfor huset mitt sitter en døv gutt og vasker skoene sine med hageslangen min akkurat nå når jeg skriver dette. Han heter Ernest. Han er 12 år, men snakker ikke tegnspråk. Det finnes nemlig ikke noen døveskole med tegnspråk i denne delen av Kamerun. I de største byene i landet finnes det døveskoler, men det er bare en liten del av de døve som får muligheten til å gå på disse. I de største byene er det også et døvemiljø, så de døve som snakker tegnspråk velger å slå seg til der. De fleste døve i Kamerun bor likevel spredt rundt i landet. De har det som Ernest. De er uten språk. De strever og gjør det de kan for å skaffe seg mat. Mange overlever ved å stjele og tigge. En døv dame utenfor her er prostituert. Folk her mener hun er heldig som har en måte å skaffe seg penger på. En annen døv, som er heldig slik jeg ser det, jobber på et snekkerverksted som ligger vegg i vegg med huset mitt. Det er egentlig veldig mange døve her når en begynner å se seg rundt. Problemet er at de er uten språk, uten kirkelig betjening, og uten møteplasser. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre i denne situasjonen, så jeg trenger at dere ber for de døve her og for meg. Tom S. Tomren PS: Familien Tomren har opprettet en bloggside der dere kan lese mer (www.tomren.info ). 4 Tomrenjenter en kveld i Kamerun. Fra.v. Kristin, Sunniva, Pauline og Marianne. Spennende å møte Flodhesten Afrika Germaine Abdoulaye og Trude Tomren. Germaine lærer bl.a. Tomrenbarna fulfuldé-språk. 6 DøvesBlad 1/2008

7 KALENDER Oslo Døvekirke Velkommen til visuell gudstjeneste med poesi, ballett, variert musikk og nattverd. Etter gudstjenesten inviteres alle til kirkekaffe med hjemmelaget kake og hyggelig prat. Gudstjenesten stemmetolkes. Søndag 2.mars, kl.11: Høymesse med dåp Torsdag 6. - lørdag 8.mars, kl.11-21: Basar- og kulturuke (se egen annonse) Mandag 10 mars, kl.10: Barnehagegudstjeneste Tirsdag 11.mars, kl.10: Skolegudstjeneste (ungdomsskolen) Tirsdag 11.mars, kl.12: Skolegudstjeneste (barneskolene) Skjærtorsdag, 20.mars, kl.18: Messe og skjærtorsdagsmåltid Langfredag, 21.mars, kl.11: Pasjonsgudstjeneste og teaterfremføring av Jesu lidelseshistorie Påskedag, 23. mars, kl.10: Påskefrokost og kl 11:00 Høytidsgudstjeneste Søndag 6.april, kl.11: Høymesse. Konfirmantene deltar. Søndag 20.april, kl.11: Høymesse Utenfor Oslo: VESTFOLD: Velkommen til gudstjeneste med prest og poesimedarbeider eller danser. Kirkekaffe. Gudstjenesten stemmetolkes. Lørdag 8.mars, kl.12: Fastegudstjeneste og påskeverksted på Døvesenteret i Sandefjord Fredag 14.mars, kl.1045: Påskesamling i Aulerød barnehage på Sem Skjærtorsdag, 20.mars, kl.16: Messe, skjærtorsdagsmåltid og teaterfremføring av Jesu lidelseshistorie i St. Olavs Kap., Sandefjord ØSTLANDET FOR ØVRIG: Velkommen til gudstjeneste med prest og poesimedarbeider eller danser. Kirkekaffe. Gudstjenesten stemmetolkes. Fredag 7.mars, kl. 19: Faste- og påskegudstjeneste i Telemark Døveforening Skjærtorsdag, 20. mars, kl.16: Skjærtorsdagsgudstjeneste på Mjøsgløtt. Åpent hus i Oslo Døvekirke våren 2008 Torsdagene nedenfor kl.1130: 6.mars / 3.april / 17.april / 15.mai / 29.mai (Tur til Haldenvassdraget) / 12.juni / 26.juni For alle steder; Vær orientert ved å sjekke nettsidene (se s.8)! Stavanger Døvekirke Søndag 24.februar, kl.17: Gudstjeneste m/ nattverd Søndag 9.mars, kl.11: Gudstjeneste, Maria budskapsdag Mandag 24.mars, kl.17: Påskegudstjeneste m/nattverd Søndag 6.april, kl.11: Gudstjeneste Søndag 20.april, kl.11: Samtalegudstjeneste m/nattverd Gudstjenester i distriktet Søndag 2.mars, kl.11: Integrert gudstjeneste i Sauda kirke Søndag 30.mars, kl.11: Gudstjeneste i Kristiansand døvesenter Åpen Kirke, hver tirsdag kl Bergen Døvekirke Søndag 24. februar, kl.11: Gudstjeneste med tegn til tale v/ vikar Søndag 9.mars, kl. 11: Gudstjeneste på tegnspråk Torsdag 20.mars, kl.18 Skjærtorsdagsgudstjeneste på tegn til tale v/ Lars Hana Fredag 21.mars, kl. 17: KORSVANDRING fra Korskirken til døvekirken. Kirkekaffe. Mandag 24.mars, kl.18: 2.påskedag-gudstjeneste på tegnspråk v/ Lars Hana. Høytidsgudstjeneste Søndag 6.april, kl.11: Gudstjeneste på tegn til tale ved Odd Erling Vik Nordbrønd Søndag 20.april, kl.11: Gudstjeneste på tegnspråk ved Lars Hana I distriktet Søndag 6.april, kl.11: Gudstjeneste i Nysæter kirke, Stord, ved Lars Hana I tillegg til gudstjenestene blir det Pusterom to onsdager i fastetiden: 6. februar og 5. mars. Det begynner kl 18 med et enkelt måltid, så blir det en rolig vandringsgudstjeneste i kirkerommet. Samlingen avsluttes med nattverd. Døveprest og kirketjener tar ansvar for disse samlingene. ÅPEN KIRKE Andakt og lystenning i døvekirken kl før alle seniortreff på døvesenteret: 19.februar, 4. og 25.mars, 8. og 22.april, 6.mai KONOW SENTER, ANDAKT, TORSDAGER KL 12: 12. og 27.februar, 20.mars (skjærtorsdag), 9.april, 7.mai Møre Fredag 29.februar Søndag 2.mars: Vinterhelg på Fjellseter, samarbeid med Møre og Romsdal døveforening Onsdag 5.mars, tidspunkt foreløpig ikke bestemt (følg med på tekst-tv og internett): Opptak til TV-andakt 2.påskedag i Volsdalen kirke, Ålesund. Det serveres enten lunsj eller middag etter opptak. Søndag 9.mars, kl.11: Gudstjeneste i Volsdalen kirke, Ålesund. Nattverd. Kirkekaffe. Menighetens årsmøte. Torsdag 20.mars, kl.18: Skjærtorsdagsgudstjeneste i Volsdalen kirke. Nattverd. Sammen med Volsdalen menighet og Metodistkirken. Kveldsmat etterpå. Mandag 24.mars, kl.14: Påskegudstjeneste i Volsdalen kirke. Nattverd. Jakt for barn etter påskeegg. Middag og dessert etterpå: Voksne kr.150,- / barn gratis. Påmelding til døvekapellan ( ) innen 19.mars. Åpen kirke, Volsdalen menighetshus, Ålesund, følgende onsdager kl 11-14: 2.og 30.april Velkommen til prat, vafler, tombola og lystenning! Ta gjerne med gevinst. Basar i Volsdalen menighetshus: Onsdag 2.- Torsdag 3.april. Døves menighet har egne gevinster. Åpen Kirke i Domkirken Molde; Torsdagene 13.mars og 8.mai, kl Velkommen til prat, vafler, tombola og lystenning! Ta gjerne med gevinst. - og i Kristiansund: Mandag 21.april (eller 28.april) kl Velkommen til samling i Kirkelandet kirke. Trondheim Døvekirke Søndag 24. februar, kl.18: Gudstjeneste Søndag 9. mars, kl.11: Gudstjeneste Skjærtorsdag (20.mars), kl.11: Gudstjeneste på Havsteinekra helse- og velferdssenter 1. påskedag (23.mars), kl.12: Gudstjeneste på Døvehytta Søndag 30. mars, kl.11: Gudstjeneste Søndag 13. april, kl.18: Gudstjeneste Søndag 27. april, kl.11. Gudstjeneste HYGGETREFF PÅ RØD- BYGGET kl.1030 på følgende tirsdager: 12.februar, 11.mars, 8.april MENIGHETSKVELDER PÅ RØDBYGGET kl på følgende tirsdager: 26.februar, 25.mars, 22.april Tromsø Døvekirke Kroken Velkommen til søndagssamlingene i Tromsø Døvekirke. Vi viderefører det vi prøvde oss litt med sist vinter, med å ha noen samlinger i Døvekirken i helgene. Nå er de lagt til søndag, innimellom helgene med gudstjenester. På samlingene vil det bli servert middag, og vi har program for barna. Hjertelig velkommen! Søndag 2. mars, kl.12: Søndagssamling i Døvekirken Søndag 16. mars, kl.11: Palmesøndagsgudstjeneste Fredag 21. mars, kl.12: Langfredag. Andakt på Døvehytta i Straumsbukta på Kvaløya Søndag 23. mars, kl.11: Påskedagsgudstjeneste Søndag 13. april, kl.11: Gudstjeneste Søndag 27. april, kl 12: Søndagssamling i Døvekirken Trenger du noen å snakke med som ikke sier det videre? er en krisetelefon, åpen for alle, hele døgnet. Teksttelefon: Du kan også skrive SOSmelding via Her finner du også mer informasjon om Kirkens SOS. SOS-meldinger besvares innen 24 timer. 1/2008 DøvesBlad 7

8 DØVES MENIGHETER DØVEPROSTEN Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo Terje J. Johnsen, døveprost Teksttelefon Telefon Mobiltelefon Faks Faks mobil Hanne Dyrendal, rådgiver Teksttelefon Telefon Faks Asgeir Straume, vikarprest Teksttelefon, telefon Mobiltelefon DØVEKIRKENES FELLESRÅD Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo Tor Einar Lie, kirkeverge Teksttelefon Telefon Faks Mobiltelefon Dmitry Katsnelson, konsulent Teksttelefon Faks ØSTENFJELSKE DØVEDISTIRKT Døves menighet, Oslo Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo Teksttelefon Telefon Faks dovekirken.no Det er tolk til stede i kontortiden mandag-torsdag. Dere kan da ringe våre døve ansatte og snakke med de via tolken. Roar Bredvei, døveprest Tlf direkte Teksttelefon Mobiltelefon Hege R. Lønning, daglig leder Telefon tolk Teksttelefon Mobiltelefon Sunniva Hognestad Johnsen, døvekapellan (permisjon) Siv Henriksen Elstad, døvekapellan/ prostiprest Telefon direkte Teksttelefon Mobiltelefon Randi Andresen, døvediakon Telefon direkte Teksttelefon Mobiltelefon Øyvind Aspen, døvekateket Telefon tolk Teksttelefon Mobiltelefon Lisa Lind, kateketvikar 50% høsten 2007 Mobiltelefon (sms) Karl Fr. Robertsen, Barne-, ungdoms- og poesimedarbeider Telefon tolk Teksttelefon Mobiltelefon Kjell Omahr Mørk, kirketjener Telefon tolk Teksttelefon - Mobiltelefon Dmitry Katsnelson, konsulent Telefon tolk Teksttelefon Mobiltelefon Øystein Bang, organist Mobiltelefon Olga Papalexiou, danser Mobiltelefon Erik Andresen, vaktmester Mobiltelefon Hakim Aggoun, vaktmester Mobiltelefon Midlertidige ansatte: Maria Vassli Gjære Liv Hegle Sjøflot Aksel Astrup Toft Liv Arnhild Romsaas SØR-VESTENFJELSKE DØVEDISTRIKT Døves menighet, Stavanger Kirke og postadresse: Sandeidgaten 10, 4012 Stavanger Besøksadresse: Saudagaten 11 (Døves Hus) Telefon Teksttelefon Telefaks dovekirken.no Jarl Åge Tjørn, døveprest Telefon og fax Teksttelefon direkte Mobiltelefon Gunvor Høiby Abelsnes, daglig leder / menighetsarbeider Telefon Mobiltelefon Gunn Heidi Dybdahl, kateket Telefon Mobiltelefon Petter Riisland, organist Telefon Mobiltelefon Bjørn Jerstad, vaktmester/kirketjener Mobiltelefon Arnstein Overøye, liturgisk leder Mobiltelefon VESTENFJELSKE DØVEDISTRIKT Døves menighet, Bergen Adresse: Postboks 2305 Hansaparken, 5828 Bergen Besøksadresse: Kalfarveien 77 Telefon Faks Mobiltelefon dovekirken.no Lars Hana, døveprest Tlf direkte Mobiltelefon Tom Sverre Tomren, døvekapellan (permisjon) Guri Kaland Sværen, daglig leder Tlf direkte Mobiltelefon Anette Mortensen, kirketjener Mobil Geir Ove Misje, organist Mobil Døvekirkens skolefritidsordning Teksttelefon Telefon Faks Ann-Karin Voldsund, leder Anette Mortensen, assistent Hilde Nygård, assistent Døves menighet, Møre Borgundveien 124, 6007 Ålesund Besøksadresse (se neste spalte): Volsdalen kirke/menighetshus Odd Erling Vik Nordbrønd, døvekapellan Tekstelefon Telefon Faks dovekirken.no Mobiltelefon Ingunn Helland, sekretær NORDENFJELSKE DØVEDISTRIKT Døves menighet, Trondheim Adresse : Pb 2802, 7432 Trondheim Besøksadresse kirke,klæbuveien 43 Besøksadresse kontor: Bispegata 9 Teksttelefon Telefon Faks dovekirken.no Per Walle, døveprest Ttlf direkte Tlf direkte Mobiltelefon Jørg Kunzendorf, døvekapellan Mobiltelefon Ingrid Karlgård Moxness, daglig leder Johan Fjellestad, kirketjener Erling Neergård, organist Mikal Urgård, prosjektleder Ttlf direkte Døves menighet, Nord-Norge Postadresse: Pb 644, 9257 Tromsø Besøksadresse: Tromsø Døvekirke, Jadevegen 10, Kroken, 9022 Krokelvdalen Kjell Steinbru, døvekapellan Ttlf Tlf Fax Mobil Stiftelsen Signo Døveprest: Arne Christian Halseth Telefon Klaus Hanssensvei 22 Postboks 3171 Årstad 5829 Bergen 8 DøvesBlad 1/2008

9 Velkommen til generalforsamling i Det Norske Misjonsselskap! Velkommen til Bergen Guds drøm er mottoet for Det Norske Misjonsselskap sin generalforsamling. Den går av stabelen i Bergen juli Guds drøm er valgt som motto for å vekke undring og spørsmål og få frem spennende assosiasjoner. Hva inneholder en generalforsamling? Selvsagt inneholder den sakspapirer. NMS sin treårsmelding skal gjennomgåes. Den vil gi oss et innblikk i en spennende og aktiv organisasjon. Som på alle generalforsamlinger eller årsmøter, skal det også her være valg. Men generalforsamlingen har også plass til spennende seminar. For eksempel kommer vår døveprest Benza fra Madagaskar. Den lutherske kirken på Madagaskar skal også bidra med temaet Grønne skoler på Madagaskar. Leder av Nobelkomiteen, Ole Danbolt Mjøs, skal snakke om Fredsarbeid i vår tid. Det er mange andre spennende seminar også. Dessuten blir det arrangementer rundt om i Bergen, bl.a. senkveld på Fløien, For barna blir det eget spennende program. Når det er forhandlinger og seminar for de voksne, blir det tilbud om barnepass og samlinger for Støtt våre annonsører! Våre annonsører støtter oss! Vi kan hjelpe med rådgivning/ tilrettelegging ved begravelser/bisettelser RAGNHILD THORSHEIM KRISTING GRAVFERDSHJELPEN Hagerupsvei 32x, 5093 BERGEN de forskjellige aldersgruppene. Tur til Akvariet og Vivlvite-senteret er noe av det som står på programmet. For ungdom blir det overnattingstur med friluftsaktiviteter, multimedia og mye annet. Forhandlingene vil bli tolket til både norsk tegnspråk og skrivetolket. Vi vil også ha stanby-tolker for de som ønsker å være med på seminar. Hvem kan være med på generalforsamlingen? Alle menigheter som har avtale med Det Norske Misjonsselskap kan sende en delegat. Døvekirkenes fellesråd sin misjonskomite kan sende delegat. Delegatene er med på forhandlingene. I tillegg kan alle som vil være tilstede og delta på seminar eller andre arrangementer. Du finner påmeldingsskjema i GFavisa. Den var vedlegg til Vårt land fredag 18.januar Avisen kan fåes hos Det Norske Misjonsselskap v/inforsenteret Pb 226, Sentrum, 4001 Stavanger eller på no/gf. Det er viktig at du gjør oppmerksom på at du trenger tolking enten du melder deg på som delegat eller turist. Vi gleder oss til å ta i mot delegater og turister fra døves menigheter og gjestene fra Madagaskar. A S Lokalkomiteen v/guri Kaland Sværen HELE DØGNET Tlf Helgen mai: Døvekirkenes Fellesmøte Sted: Peder Morseths folkehøyskole i Selbu, Sør-Trøndelag (ikke så langt fra Trondheim). Fellesmøtet vil inneholde et formelt møte, samt være en slags festival for døve. Mer informasjon kommer i neste nummer av Døves Blad! Men sett av helgen! Bamseklubben i Oslo Døvekirke: ( ): 5/3 (Tur til Teknisk museum), 12/3 (Vi lager påskeegg), 26/3 (Besøk hos Den katolske kirke), 2/4 (Filmdag), 10/4, 16/4, 24/4, 30/4, 7/5, 14/5, 21/5 og 28/5. Ungdomsklubben i Oslo Døvekirke: (18-21): 12/3, 26/3, 9/4, 23/4, 7/5 og 21/5. Kafé:(14-18): 13/3, 27/3, 10/5, 24/4, 8/5 og 22/5. Felleslegatet for Døve Du kan søke om støtte. Ta kontakt med: Hans Kr.Hønsvall Postboks 192, 3201 SANDEFJORD Søknadsfrist 15.mars 2008 Kirkelige handlinger Døpte Vestenfjelske: 8.desember 2007, St. Jørgen kirke: Sigurd Zahl Gundersen 13.januar 2008: Mathias Johansen Nordenfjelske: 13. januar 2008: Andreas Svanem Kibsgaard Døde Sørvestenfjelske: 11. desember 2007, Vår Frelsers gravlund: Bjørn Leif Monsen 1. februar 2008, Frekingstad: Klara Nordhus Vestenfjelske: 4.desember 2007: Ruth Tofte 12.desember 2007, Dalsfjord kyrkje: Petter Løvik 5.februar: Guttorm Malvin Karlsen Nordenfjelske: 29.november, Havstein kirke: Lisbeth Haugnes, 11. januar, Moe kirke: Jarl Kirkaune, 19. januar, Nesseby kirke: John Aikio, Hvor ikke annet er angitt har handlingen funnet sted i vedkommende døvekirke. Listen er basert på innsendte opplysninger fra døvedistriktene. 1/2008 DøvesBlad 9

10 Vanligvis har vi bare en notis om dødsfall i Døves Blad. Denne gangen gjøres et unntak, fordi det er en spesiell sak. Norsk tegnspråk som offisielt språk Petter Løvik Den 12. desember 2007 ble Arne Olav Løvik sin bror, stortingsmann Petter Løvik, begravd i Dalsfjord kyrkje. Veldig mange var til stede i forbindelse med begravelsen. Blant disse var Høyre-leder Erna Solberg, Stortingets lagtingspresident Inge Lønning og mange andre stortingsrepresentanter. Før, under og etter begravelsen kunne alle sammen se norsk tegnspråk veldig synlig i funksjon fordi det ble brukt av Arne Olav, meg og tolkene. Fagansvarlig for tol- Minnestund for John Aikio John Aikio er død. Et langt og innholdsrikt liv ebbet ut da han forlot denne verden lørdag 19. januar. Dessverre var det verken døve eller Vi som var i Tromsø døvekirke 3. februar mintes John Aikio. ketjenesten i Møre og Romsdal Arild Berstad og døvekapellan Odd Erling Nordbrønd, begge fra Ålesund, vekslet om å tolke i begravelsen og i minnesamværet etterpå. Under minnesamværet snakket Arne Olav med Erna Solberg, Inge Lønning og enda en stortingsrepresentant, Trond Helleland, om behovet for å få norsk tegnspråk som offisielt språk i Norge. Arne Olav benyttet tolk under disse samtalene. På denne måten fikk både de tre nevnte politikerne og alle de andre stortingsrepresentantene se tegnspråket i praksis. Alle viste da en positiv holdning til tegnspråk og lovte å gjøre sitt beste for at norsk tegnspråk skal bli et offisielt språk i Norge. Trond Helleland er sønn av tidligere rektor på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, Johannes Helleland. Petter har vært med på å kjempe om å få tegnspråk som offisielt språk. døveprest til stede under begravelsen i Nesseby kirke. Vi fikk for sent beskjed. Det var uansett naturlig å minnes Men de siste fire årene har han vært sykmeldt på grunn av kreft, som han døde av. Han var fast stortingsrepresentant for Høyre fra 1997 til sin død i Før det var han vararepresentant til Stortinget fra 1989 til Da han var i Stortingets Kirke- og Utdannings- og Forskningskomité i perioden , betydde han mye for at døvemenighetene fikk gode økonomiske støtter. Da han var i Stortingets Samferdselskomité i perioden , som han var leder i, forsøkte han å gi døve muligheter med mobiltelefonbruk, noe som Telenor hevdet at det ikke lot seg å gjøre noe med. Petter var i Stortingets Næringskomité fra 2005 og frem til sin død i Vi var mange døve og hørende som fikk komme til Petter på Stortinget, der han tok seg god tid til oss med omvisninger og i diskusjoner om blant annet døves behov. Aud Kristin Røstad ham da vi sist var samlet i Tromsø Døvekirke. Det gjorde vi søndag den 3. februar. Vi tente lys og holdt en liten andakt. Mange har gode minner, og ikke minst morsomme minner knyttet til John Aikio. Han var aktiv i døvemiljøet, og reiste mye for å kunne være sammen med døve. Som døv var det nok ganske ensomt å bo i Karasjok. Foruten sitt gode humør og morsomme historier, vil vi også huske John for sin dype og sterke tro på Jesus. Sist jeg besøkte han, samtalte vi lenge. Til slutt holdt vi gudstjeneste. Han fulgte konsentrert med, og han tok imot nattverden med tårer i øynene. Han kjente seg klar til å komme hjem til Gud. Kjell Steinbru 10 DøvesBlad 1/2008

11 Juletrefest i Tromsø Døvekirke Potetløp er en god aktivitet på julefest. Her er også biskop Per Oskar Kjølaas med. For første gang ble det holdt juletrefest i den nye Døvekirken. Først fikk vi servert risengrynsgrøt. I pausen så vi gamle Donald-filmer, og vi hadde konkurranser hvor Biskop Per Oskar Kjølaas var dommer. Så fikk vi kaffe og julekaker. Gode og mette gikk vi så inn i kirken, hvor biskopen holdt tale. Etterpå gikk vi inn på kirketorget og gikk rundt juletreet. Så kom julenissen! Han hadde pakker med til alle, både små og store. Det kom over 30 personer til julefesten. Det var presten Kjell og kona hans Marja- Leena som hadde laget både grøt og kaker. Dagen etter ryddet Ragnar Sørensen, Kjell og jeg. Vi tok ned pynten og lysene fra juletreet. Kjell varmet opp risengrynsgrøten fra dagen før, og vi koste oss med grøt, kaffe og kaker som ble til overs fra festen. Vi hogde opp begge juletrærne, og så var jula over for denne gang. Sverre Nordgård BASAR I BERGEN Menighetsrådet har vedtatt å arrangere en enklere form for basar enn det vi hadde før. Da var det mye arbeid og slit for å få det til. 13. januar prøvet vi den nye måten for første gang. Da ble basaren arrangert etter gudstjenesten. Det ble svært vellykket: vi hygget oss, og det kom inn kr 2000,- til menighetens arbeid. Men i gudstjenesten ble det ble også gitt offer til arbeid blant døve på Madagaskar, og da kom det inn over 3000 kr. Det er et positivt tegn: engasjement for egen menighet, men også evne til å se dem som har større behov enn oss. LH ADVENT OG JUL I BERGEN Advent og jul er en fin tid i døves menighet. Julaften med fullsatt kirke, og uken før: skolegudstjeneste hvor elever opptrer. Men noe av det festligste er besøk fra Pinnelien barnehage. De var med å pynte tre, og de hjalp til å sette opp julekrybbe. Etterpå var det samling inne i kirkerommet. Foto: Bjørg Karin Husa. LH Barnehagegudstjeneste i Bergen Døvekirke Årets høydepunkt for ungdom? august: Døvekirkens UNGDOMSLEIR på Solhaug landsted i Nord-Trøndelag! En komité jobber med saken og det vil etter hvert komme brosjyrer og mer informasjon. Det er lett å komme til Værnes med fly og tog. Derfra vil det trolig bli fellesbuss til leirstedet. Pris er det for tidlig å si noe om. Det vil bli en rimelig leir. For hvem: Ungdom fra 13 år (skal begynne i 8.kl) og oppover. Påmelding vil være før sommerferien. Sjekk ellers ut informasjon om stedet på Mer om dette i neste nr. av Døves Blad! 1/2008 DøvesBlad 11

12 B-BLAD Returadresse: Døves Blad Boks 2305 Hansaparken 5828 BERGEN Konfirmantleir i Rogaland: Lærerikt og sosialt Maskelaging er en god tradisjon på konfirmantleir. 3 fornøyde ungdommer på konfirmantleir, fra v. Elisabeth Melby, Ola Fredriksen, Ingrid Grønning By februar har det vært konfirmantleir på Furutangen leirsted. Det ligger på en øy i Ryfylke utenfor Stavanger. I år var det en flokk på 9 konfirmanter, 4 milk-ere (minilederkurs) og 10 leder som møttes til en flott helg med mye program og mye tid til å være sosiale. Det er et flott sted som ligger i en furuskog ved sjøen hvor det er en brygge. Det var flere som badet i det kalde vannet! Mange var kjempefornøyde med leiren, og det kan jo være et sted å komme tilbake til senere. Vi takker både deltakere og ledere for en flott leir! Minh Hung Lu og Katja Eidesen som også har intervjuet 3 av deltakerne. Foto: Odd Erling Vik Nordbrønd Besvarelse på en post. Ståle Hatlilid Karlsen og Katja Eidesen, spør Malin Kloster Eide og Susanne Solbakken. De fikk disse spørsmålene: 1. Hva synes du om leiren? 2. Hva er de beste opplevelsene fra leiren? 3. Hvordan føles det at det nå er din tur å være konfirmant? 4. Hva synes du om temaet for leiren, Påske? Elisabeth Melby, Stavanger: 1. Det er veldig koselig å treffe venner og å bli kjent med nye. Det har vært mye spøk i mellom folk. 2. Det beste med en slik leir, er å tulle med hverandre! 3. Det er litt merkelig at det er jeg som er konfirmant nå. Da mine søsken ble konfirmert, føltes det som om det var lenge til det var min tur. Men plutselig er det meg det gjelder. 4. Det var bra å høre om Jesus og hans liv og særlig det som skjedde i påsketiden. Det var morsomt å male egg som symboliser nytt liv. Ola Fredriksen, Tromsø: 1. Jeg synes at det har vært morsomt. Bra med aktiviteter og det har vært sosialt. 2. Det beste har vært å bli kjent med nye ungdommer og være sammen med dem. 3. Det er bra å være konfirmant, men det er litt kjedelig at det skjer i hørende kirke. 4. Det har vært et fint tema, og jeg har lært både om Jesus og påsken. Ingrid Grønning By, Trondheim: 1. Jeg synes det har vært en fin tur. Den har vært sosial og vi har lært mange forskjellige ting. Det har også vært flott underholdning. 2. Det er vanskelig å trekke ut noe spesielt. Alt har vært bra! 3. Det føles godt og spennende. Det er kanskje litt stress rundt det, men det er også fint. Det er bra at det er min tur og jeg tror jeg blir mer voksen. 4. Jeg har lært mye om Jesus. Noe av det var trist, og noe var fint.

13 ISSN: Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 2 APRIL Årgang Foto: Magnus Berge Eide. I dette nr. finner du bl.a. stoff om: * Ungdommer på tur til Stockholm * Innsettelse av ny prest i Trondheim * Påske i Oslo * Gjester i Tromsø

14 Andakt v/arvid Helle: Vi og vår påsketeologi Det er bedre å sitte på fjellet og tenke på Gud, enn det er å sitte i kirka og tenke på fjellet Arvid Helle er sokneprest i Volsdalen menighet i Ålesund. Han har gitt Døves Blad noen påsketanker. Slik har en formulert folkets påsketeologi. Med lun humor settes ord på den teologi som synes å prege vår moderne påskefeiring. Og hvem har ikke sittet i kirka noen ganger lengtet etter at presten skal bli ferdig eller vridd seg og prøvd utallige sittestillinger for å holde ut den lidelse som harde trebenker påfører stressless-vante kropper. Da kjennes det virkelig bedre å sitte på fjellet å tenke på Gud, enn å sitte i kirka og tenke på fjellet. I påsken sitter mange av oss på fjellet, og kjenner varmen krype inn under huden, gleder oss over fregner og solbrun hud. Vi kan kjenne at kroppen lengter etter skituren, vi kan kjenne gleden over at vi greier å toppen vi satte oss som mål, og vi kan kjenne gleden som er enda større over at vi kom oss velberget ned igjen. Eller vi går i fjæra og kjenner lukter og ser årets første trassige blomster spire og varsle et skaperverk som på nytt gir seg over til solens varme og lys. Det er virkelig mye godt og rett Gudsnærvær i folkets påsketeologi. Og den kan forsvares ut fra den 1. trosartikkel, som mange, i alle fall mange av de som gikk ut fra skolen for en del år siden ennå husker: Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, som skapte himmel og jord. Gleden over skaperverket kjennes sterk og stor når påskesolen varmer, når krokusen trasser seg vei gjennom snøen og når nye lam tar prøvende yre skritt og varsler liv og nyskapning for alle som ser på. Noen ganger tenker jeg at den teologi som formes på fjellet eller ute i naturen kun er deler av den åpenbaring som Gud ønsker å dele med oss. Jeg tenker at folkets påsketeologi har en skavank, fordi den ikke er hel, eller forteller alt om hvem Gud er. Det er en dimensjon i Guds vesen og i påskens budskap som er vanskelig å oppdage når en beruses av 1. trosartikkels lovprisning av Gud som skaper. I de fleste kirker er sentralmotivet i altertavlen hentet frå påskefortellingene. Ofte kan en se den lidende Kristus som et av hovedmotivene i alterpartiet. Eller en kan se påskedagens jubel over det tomme kors. I Sør-Vågsøy kirke vitner altertavlen om oppstandelsen slik Adolf Tidemann har skildret den. Bildet er brukt i over 30 kirker i Norge og har sin original hengende i Bragenes kirke i Drammen. Påskens bilder, påskens evangelium bidrar til å forkynne hele Guds vesen og fylde. Det er 3 trosartikler og det er summen av disse som forklarer Gud for oss. Ved å forankre sin teologi i den ene, misser vi helhet. Ved å kun lete etter Gud i naturen, så svekkes Gudsbildet vårt og de sannheter som formidles av 2 og 3 trosartikkel blir skjult og tildekket. Det er mulig å gå innom kirken på vei til og fra fjellet. I påsken rettes vår oppmerksomhet mot den 2. trosartikkel, mot Jesus. I sin helhet forklarer 2. trosartikkel hvem Jesus er, og påskebudskapet er kjerne og sentrum i kirkens teologi om hvem Gud er. Jeg tror det er en god teologisk øvelse, når vi leter etter Gud, å ikke bare søke Gud på fjellet. Gud åpenbarer seg også i Jesus. Gud viser seg i Skjærtorsdagens fellesskap rundt nattverdbordet, Gud lar seg finne i Jesu stedfortredende død og Gud åpenbarer seg for oss når Jesus bryter forgjengelighet og død i sin påskedagens oppstandelse. Påsken utfordrer til å lete videre etter Gud! Nyt den gode Guds-åpenbaring fra fjellet, men søk også etter de andre dimensjonene i Guds vesen. Jeg tror fortsatt at vesentlige sider av Guds vesen lar det lettest finne i tilbedelsens rom og i troens fellesskap! Fortsatt god påske! Den varer som kjent til pinse! DøvesBlad 2/2008

15 DøvesBlad Menighetsblad for Døvekirkene i Norge Utkommer med 5 nr. årlig Ansvarlig utgiver: Døveprosten i Norge Fagerborggaten 12, 0360 Oslo Frivillig kontingent Valgfritt beløp, f.eks. kr 150,- pr. år Konto Adresse for betaling og abonnement: Døves Blad Fagerborggaten 12, 0360 Oslo Regnskap: Døveprosten i Norge Ekspedisjon: Designtrykkeriet AS, Bergen Redaktør: Odd Erling Vik Nordbrønd Borgundveien Ålesund Teksttelefon Telefon Telefaks Layout Andata Frist for stoff til bladet: 1. februar - 1. april - 1. juni 1. september og 15. november Annonsepriser: Kontakt utgiveren Fagerborggaten 12, 0360 Oslo Tegnspråk på TV Fikk du det med deg? 2.påskedag var det «påskeandakt» på tegnspråk på TV. I NRKs tegnspråktid var det denne gangen lagt til rette for påskeandakten. Dette var et opptak fra Volsdalen kirke i Ålesund, gjort tidlig i mars. Dette var gjort mulig fordi Døves Media tok initiativ til det. De ønsker at hver høytid skal ha en slik kirkelig markering også på tegnspråk. Denne gangen var det Døves menighet i Møre som fikk utfordringen, og så er tanken at dette skal gå litt på omgang. Neste år vil det forhåpentlig bli nye program i påske og pinse (pinse blir det ikke noe av dette året). Kanskje kan det etter hvert bli noe på høsten også? F.eks. ville det vært fint å ha noe fra allehelgenssøndag. Fra før har NRK tilbud om gudstjeneste på tegnspråk på 2.juledag. Dette er bra og viktig tradisjon. Men det må samtidig sies å være noe mangelfullt. Hvorfor er det bare julen som skal være kirkelig tilrettelagt med tegnspråk? Derfor er det flott at Døves Media nå har utvidet tilbudet (selv om det er forskjell på en 14 minutters andakt og en gudstjeneste som er i nærheten av 1 time)! Mange har mulighet til å oppsøke gudstjenester med tegnspråk i de største byene. Døves menigheter prøver i tillegg å legge til rette for gudstjenester også i distriktene. Men det er også mange som bor slik til at dette tilbudet er vanskelig tilgjengelig. Det kan også være personer som av helsemessige årsaker har problemer med å bevege seg til kirkene. Det bør derfor være et mål at det legges til rette for flere tv-gudstjenester på tegnspråk gjennom året. Dette kan skje på samme måten som nå ved større tv-produksjoner, men det er også mulig å tilrettelegge for tolkede gudstjenester eller lignende program. Nå er det vel en tendens at det blir færre gudstjenester på NRK i det hele tatt, og dette mener vi er beklagelig. Det bør være motsatt og helst slik at programmene gjøres tilgjengelig gjennom tolking og teksting for flest mulig grupper i samfunnet. Nå er det skrevet bare om NRK. De har tross alt et visst fokus på tegnspråk. TV2 har ingenting, og der er det heller ikke mye som er tekstet. Det er altså mangt som kan forbedres både her og der. For øvrig finner du påskeandakten på Odd Erling Vik Nordbrønd Døvemisjonsarbeidet på Madagaskar Støtt innsamlingsaksjonen for døve på Madagaskar Døvemisjonen Døvekirken Fagerborggaten 12, 0360 Oslo Bankgiro: /2008 DøvesBlad

16 Leder i Vekst veien å gå LiV-leir, Stockholm, februar 2008 Tekst og foto: Marius Berge Eide Noen av 2005-konfirmantene fra døvekirken i Oslo har tatt oppfølgingstilbudet imot med åpne hender, og for ikke lenge siden var de på en siste leirtur sammen til Stockholm, denne gangen ikke som konfirmanter, ikke som MILKere, men nå som ledere i vekst LiV. LiV-kursene arrangeres av KFUK- KFUM, og disse tilbys forskjellige ungdomsledere fra menigheter rundt om i landet. Vi fra Oslo hører til Oslo og Akershus krets i KFUK-KFUM, og i de siste to årene har vi reist rundt på Østlandet og denne gangen til Sverige for å kurses i ledelse, men det er ikke bare det vi sitter igjen med vi har fått selvinnsikt og lært mye om menneskets natur. Høsten 2006: seks personer, Kristine, Marius, Ole Kristoffer, Petter, Thu Hien og Truls, alle uten særlig anelse hva LiV er, står en kald septemberkveld i utkanten av Østmarka på en parkeringsplass. Ingen aner at de har en helg uten mat, drikke og søvn foran seg. Ikke aner noen at de skal vandre mil på mil, rote rundt i skogen, og til slutt kollapse på en knaus langt inni Østmarka, helt utslitt og helt uten noen utsikt til det skal bli særlig bedre med de for lengst følelsesløse tærne på en stund. Dette er ledertrening i KFUK-KFUMs øyne er dette den beste måten å bli introdusert til utfordringene som ledelse i det virkelige livet byr på. Unge døve over hele landet har fått tilbudet om LiV-kurs etter endt minilederkurs (MILK) i sine menigheter, og 2006-gruppa fra Oslo er derfor ikke de første som ble sendt overrasket ut i marka uten mat og drikke en hel langhelg. De er derfor heller ikke de første som har kommet hjem uten tær, men med hodet fullt av erfaringer fra vanskelige og sure situasjoner, noe som gjør liknende fremtidige situasjoner lettere å takle og forstå. Våren 2008: to år har gått, og seks døve ungdom har gjennom flere kurs, heldigvis inne, der mennesket og ledelse var i fokus, kjempet seg til siste del av LiV-kurset; det som var så ufattelig langt frem i tid før Stockholmsturen. Alle seks har latt sine sterke personligheter, meninger og egenskaper gro, og fem selvstendige og bestemte ungdom står nå en kald februarkveld og gjør seg klare for en lang togreise fra Oslo S, som vil bringe disse fem til den siste delen av et langt og lærerikt kurs. Den sjette slet med sykdom og måtte dessverre bli igjen. Kateket Øyvind Aspen som har fulgt de fleste helt fra konfirmasjonstiden var der også, likevel ikke som en løs skrue som hang med som blindpassasjer på denne reisen, men en som ordnet og fikset ting som virket håpløse som for eksempel å bestille billetter flere timer etter fristen for akkurat det gikk ut. Etter å ha kjørt halvfort til svenskegrensa fra Oslo S, suste toget innover i Sverige med uforståelig stor fart. Etter å ha ankommet Stockholm tidlig neste morgen, ble det kursing av LiV-deltakere fra Østlandet om kvelden, og shopping om dagen. Den måten å organisere dagen på var ganske ny for deltakerne, men absolutt komfortabel sov man så lenge at man ikke rakk frokosten på leirstedet til KFUK-KFUM, kunne man bare ta det senere i byen. Allerede første dag ble det moralsk strid innad i LiV-gruppa, selv om de fleste knapt kunne holde øynene oppe. Svensk KFUM tok for over 20 år siden en avgjørelse som kom Stockholms ungdom til gode. De bestemte seg for å lage et ungdomshus for å forhindre bråk, uro, og ungdom vandrende hele sommeren uten mål og mening. Til det formålet fikk de et stort, gammelt slakteri, sentralt i Stockholm. Dette pusset de opp, og hit, til dette «fryshuset», inviterte de alle ungdommene i byen, slik at de fikk et fritidstilbud. Det som sjokkerte flere LiV-deltakere fra Norge var at dette var gjort på bekostning 4 DøvesBlad 2/2008

17 Leder i Vekst veien å gå av en viktig verdi til norsk KFUK- KFUM; nemlig samlingen og fellesskapet man fikk gjennom kristen tro. KFUM-Söder hadde valgt å la alle livssyn og trosretninger ha en stor rolle i bygget og i arbeidet deres. Det var store glassmalerier i idrettshallen som symboliserte at alle, selv de uten tro, var hjertelige velkomne, og dette var et sted man kunne samles og gjøre det ungdom liker å gjøre. Da guiden fikk spørsmål om det fantes et kristent åndelig tilbud her, slik ungdom tilbys av KFUK-KFUM i Norge, var svaret nei, det var ikke like viktig som å gi ungdom et sted å være. Diskusjonen rundt dette og argumentene haglet gjennom hele omvisningen og også gjennom matpausen, men etterhvert tok LiV-deltakerne innover seg at det fantes forskjeller. Selv om det kunne virke som om svensk KFUK-KFUM representerte helt andre verdier enn norsk KFUK-KFUM, så er de kanskje mer like enn man tror, begge med et verdisyn som er i tråd med god kristen tro. Etter et langt og inspirerende opphold, fra 15. til 17. februar i Stockholm, med besøk hos svensk KFUK- KFUM, opplevelse av katolsk messe, og med mange gode minner, dro fem døve LiV-deltakere for siste gang sammen hjem fra leir. Nå står verden for deres føtter, og den venter bare på å bli ledet. Alle andre unge døve som drømmer om å oppleve ting, lære om seg selv, og lære om hvordan mennesker fungerer sammen, bør virkelig satse på en LiV-utdanning. Etablering av Nordisk nettverksmøte for menighetspedagoger/ kateketer og diakoner Gjennom mange år har det vært ønske om å etablere et nordisk fagmøte for kateketer og diakoner på lik linje med Nordisk døveprestmøte. ansatte som arbeider med menighetspedagogikk/kateketikk og diakoni i en døv kirkelig kontekst. Det skal avholdes et planleggingsmøte i Uppsala i mai 2009, og Nettverksmøte i Uppsala i mai Tidsrammen for møtet blir 3-4 dager. Neste møte blir i Norge i mai 2012 med planleggingsmøte i mai Gunn Heidi Dybdahl 100-års-jubileum i Finland Helgen mars feiret Døvekirken i Finland 100 år. Dette skjedde i Helsinki. Døveprest Roar Bredvei og døvekaketet Gunn Heidi Dybdahl representerte Døvekirken fra Norge. Jubileumsfesten samlet over 400 deltakere, og søndag var det festgudstjeneste i Tempelkirken (eller fjellkirken) i Helsinki. Bildene her viser noe av det de opplevde denne helgen. Under et møte i Helsinki 15.mars 2008 (med representanter fra Sverige, Finland og Norge) ble det besluttet å opprette et Nordisk nettverk for Fra venstre: Riitta Kuusi (Finland), Roar Bredvei (Norge), Eva Eliasson (Sverige), Gun Carlsson (Sverige), Gunn Heidi Dybdahl (Norge) og Anita Helleöre (Sverige) 2/2008 DøvesBlad 5

18 Mye fint besøk i Tromsø Tekster av Kjell Steinbru Her er alle samlet i Tromsø døvekirke. Foto: Marja-Leena Steinbru 1. mars hadde vi et hyggelig besøk i Tromsø døvekirke. På den tiden var 17 døve på reise med Hurtigruten fra Trondheim til Kirkenes og tilbake igjen. På vei nordover ligger Hurtigruten 4 timer ved kai i Tromsø. Da er det mulig for de reisende å se seg rundt i byen. Vi fikk ordnet det slik at reisefølget fra Hurtigruten fikk komme til døvekirken i Tromsø og se den. For de fleste var det første gang de fikk se denne nye kirken. Arnhild Andersen var reiseleder og fulgte de døve fra kaia på Prostneset og med bussen ut til døvekirken. Samtidig hadde vi et annet fint besøk i byen. Kelly Smevik og Anne-Beth Fagermo fra Frelsesarmeens døve- og blindearbeid var også i byen på den tiden. De hadde møte med døve på torsdagen den 28. februar i Frelsesarmeens sine lokaler. For mange ble dette et hjertelig gjensyn med Kelly spesielt, som har stått i døvearbeidet i nesten hele sitt liv. Kelly og Anne-Beth var også med til døvekirken på lørdag, så de også fikk se den nye kirken og hilse på kjente. I tillegg var noen døve fra Tromsø også med der på lørdag. I døvekirken fikk de besøkende litt varm suppe og kaffe og vafler. Etterpå fikk de også en orientering om Døvekirken. Det ble selvfølgelig altfor kort tid til å prate sammen. Snart måtte Arnhild samle reisefølget sitt og ta bussen tilbake til Hurtigruten. Noen fikk da litt tid til å se seg rundt i Tromsø by før Hurtigruten reiste videre. Men alle var nok enig om at dette var et riktig trivelig besøk. Overrekkelse av ikon i Tromsø døvekirke På gudstjenesten den 20. januar var det gaveoverrekkelse i Tromsø døvekirke. Bakgrunnen var at det ved innvielsen av kirken for halvannet år siden ble gitt et ikon som en gave fra Døvekirken til Kroken soknekirke. Dette ikonet var imidlertid ikke ferdig laget, men var bestilt ved Karmelittklosteret i Tromsø. I forbindelse med overrekkelsen ble det holdt en felles gudstjeneste med Døves menighet og Kroken menighet. Leder i døves menighetsutvalg, Jorid Fagerli, holdt denne talen ved overrekkelsen: For 1 og ½ år siden ble våre to kirker innviet. I forbindelse med innvielsen ble det gitt en gave fra Døvekirken til Kroken kirke som ikke var ferdig laget. Det var et ikon som skulle males på Karmelittklosteret i Tromsø. Å lage et IKON er et arbeid som tar tid. Ikonmaleri er både et malerarbeid og et bønnearbeid. Ikonet er malt med naturlig fargepulver blandet med egg og eddik. Ekte gull er også brukt. Utenpå er det lakkert for å beskytte Ikonet. Vi håper denne spesielle gaven vil bringe velsignelse til Kroken menighet og lede mennesker til andakt og bønn. Med ikonet følger en liten plate som kort forklarer hva dette er. Leder for menighetsrådet i Kroken kirke, Klara Irene Johansen, tok imot ikonet. På Ikonet står det greske bokstaver: IS XS betyr Jesus Kristus. OWN betyr den som er eller Den evige. O SOTER betyr Frelseren. ZUODOTES betyr Livgiveren. Nonnene som har laget ikonet skriver: Måtte dette Ikon glede alle de som ser det, og føre dem til andakt og bønn. Amen. Jorid Fagerli overrekker ikonet til Klara Irene Johansen. 6 DøvesBlad 2/2008

19 KALENDER Oslo Døvekirke Velkommen til visuell gudstjeneste Velkommen til visuell gudstjeneste med poesi, ballett, variert musikk og nattverd. Etter gudstjenesten inviteres alle til kirkekaffe med hjemmelaget kake og hyggelig prat. Gudstjenesten stemmetolkes. Søndag 20.april, kl.11: Gudstjeneste med dåp. Søndag 4.mai, kl.11: Konfirmasjonsgudstjeneste Søndag 11.mai, kl.11: Høytidsgudstjeneste, 1.pinsedag Søndag 1.juni, kl.11: Høymesse Søndag 15.juni, kl : Høymesse, kl.12.30: Menighetens årsmøte Bamseklubben i Oslo Døvekirke: ( ): 16/4, 24/4, 30/4, 7/5, 14/5, 21/5, 28/5, 11/6 og 18/6. Ungdomsklubben i Oslo Døvekirke: (18-21): 23/4, 7/5, 21/5, 4/6 og 18/6. Kafé:(14-18): 24/4, 8/5, 22/5, 5/6 og 19/6 Hyggete på Conrad Svendsens senter, Nordstrand, kl.1130: 30/4 og 28/5 Utenfor Oslo: VESTFOLD: Velkommen til gudstjeneste med prest og poesimedarbeider eller danser. Kirkekaffe. Gudstjenesten stemmetolkes. Søndag 20.april, kl.12.30: Dåpsgudstjeneste i Sandar Kirke, Sandefjord ØSTLANDET FOR ØVRIG: Velkommen til gudstjeneste med prest og poesimedarbeider eller danser. Kirkekaffe. Gudstjenesten stemmetolkes. Søndag 20.april, kl.11: Tegnspråklig gudstjeneste i Strømsgodset Kirke, Drammen. Åpent hus i Oslo Døvekirke våren 2008 Torsdagene nedenfor kl.1130: 17.april / 15.mai / 29.mai (Tur til Haldenvassdraget) / 12.juni / 26.juni For alle steder; Vær orientert ved å sjekke nettsidene (se s.8)! Stavanger Døvekirke Søndag 20.april, kl.11: Samtalegudstjeneste m/nattverd Søndag 4.mai, kl.11: Konfirmasjonsgudstjeneste Søndag 18.mai, kl.11: Gudstjeneste m/nattverd Søndag 8.juni, kl.11: Gudstjeneste Søndag 22.juni, kl.11: Gudstjeneste m/nattverd Gudstjenester i distriktet Mai Haugesund Juni Kristiansand Åpen Kirke, hver tirsdag kl PREP: Kommunikasjonskurs for par juni. Bergen Døvekirke Søndag 20.april, kl.11: Gudstjeneste på tegnspråk ved Lars Hana Lørdag 17. mai, kl.08: Flaggheis og frokost. Andakt kl Søndag 1.juni, kl.11.: Gudstjeneste på tegnspråk v/vikar ÅPEN KIRKE I BERGEN DØVEKIRKE Andakt og lystenning i døvekirken kl før alle seniortreff på døvesenteret: 22.april, 6.mai KONOW SENTER, ANDAKT, TORSDAGER KL 12: 7.mai Møre Søndag 11.mai, kl.11: Høytidsgudstjeneste i Volsdalen kirke, Ålesund. 1.Pinsedag. Kirkekaffe eller kafébesøk. Lørdag 7.juni og Søndag 8.juni: Tur til Eide og Averøy. Lørdag: Tur til Trollkyrkja ved Eide, videre til Averøy for overnatting og sosialt samvær. Informasjon vil komme i brev og internett. Søndag 8.juni, kl.11: Gudstjeneste i Kornstad kirke, Averøy. Middag på kafé etterpå. Åpen kirke, Volsdalen menighetshus, Ålesund, følgende onsdager kl 11-14: 30.april, 28.mai og 18.juni Velkommen til prat, vafler, tombola og lystenning! Ta gjerne med gevinst. Åpen Kirke i Domkirken Molde; Torsdag 8.mai, kl Velkommen til prat, vafler, tombola og lystenning! Ta gjerne med gevinst. - og i Kristiansund: Mandag 21.april kl Velkommen til samling i Kirkelandet kirke. GUDSTJENESTE PÅ STORD Foto: Lars Hana. 6. april var det gudstjeneste på tegn og tale i Nysæter kirke på Stord. Det er nå innarbeidet regelmessige gudstjenester i denne moderne Hyggelig å ha middag sammen etter gudstjeneste Trondheim Døvekirke Søndag 27. april, kl.11: Konfirmasjonsgudstjeneste Søndag 11. mai, kl..18: Gudstjeneste arbeidskirken. Døve fra Sunnhordland og Haugalandet deltok, prest var denne gang Lars Hana. Søndag 25. mai, kl.11: Gudstjeneste Søndag 8. juni, kl.11: Gudstjeneste Søndag 22. juni, kl.18: Gudstjeneste HYGGETREFF PÅ RØD- BYGGET kl.1030 på følgende tirsdager: 6.mai og 3.juni MENIGHETSKVELDER PÅ RØDBYGGET kl på følgende tirsdager: 22.april, 20.mai og 17.juni Tromsø Døvekirke Kroken Søndag 27.april, kl 12: Søndagssamling i Døvekirken. Middag og program for barn. Søndag 11.mai, kl.11: Pinsedag. Høytidsgudstjeneste ved Kjell Steinbru. Søndag 1.juni, kl.11: Gudstjeneste med konfirmasjon ved Kjell Steinbru. Søndag 22.juni, kl.12: Andakt på Døvehytta Bildet er fra Bergen Døvekirke søndag 6. april Foto: Odd Erling Vik Nordbrønd. Trenger du noen å snakke med som ikke sier det videre? er en krisetelefon, åpen for alle, hele døgnet. Teksttelefon: Du kan også skrive SOSmelding via Her finner du også mer informasjon om Kirkens SOS. SOS-meldinger besvares innen 24 timer. 2/2008 DøvesBlad 7

20 DØVES MENIGHETER DØVEPROSTEN Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo Terje J. Johnsen, døveprost Teksttelefon Telefon Mobiltelefon Faks Faks mobil Hanne Dyrendal, rådgiver Teksttelefon Telefon Faks Asgeir Straume, vikarprest Teksttelefon, telefon Mobiltelefon DØVEKIRKENES FELLESRÅD Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo Tor Einar Lie, kirkeverge Teksttelefon Telefon Faks Mobiltelefon Dmitry Katsnelson, konsulent Teksttelefon Faks ØSTENFJELSKE DØVEDISTIRKT Døves menighet, Oslo Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo Teksttelefon Telefon Faks dovekirken.no Det er tolk til stede i kontortiden mandag-torsdag. Dere kan da ringe våre døve ansatte og snakke med de via tolken. Roar Bredvei, døveprest Tlf direkte Teksttelefon Mobiltelefon Hege R. Lønning, daglig leder Telefon tolk Teksttelefon Mobiltelefon Sunniva Hognestad Johnsen, døvekapellan (permisjon) Siv Henriksen Elstad, døvekapellan/ prostiprest Telefon direkte Teksttelefon Mobiltelefon Randi Andresen, døvediakon Telefon direkte Teksttelefon Mobiltelefon Øyvind Aspen, døvekateket Telefon tolk Teksttelefon Mobiltelefon Lisa Lind, kateketvikar 50% høsten 2007 Mobiltelefon (sms) Karl Fr. Robertsen, Barne-, ungdoms- og poesimedarbeider Telefon tolk Teksttelefon Mobiltelefon Kjell Omahr Mørk, kirketjener Telefon tolk Teksttelefon - Mobiltelefon Dmitry Katsnelson, konsulent Telefon tolk Teksttelefon Mobiltelefon Øystein Bang, organist Mobiltelefon Olga Papalexiou, danser Mobiltelefon Erik Andresen, vaktmester Mobiltelefon Hakim Aggoun, vaktmester Mobiltelefon Midlertidige ansatte: Maria Vassli Gjære Liv Hegle Sjøflot Aksel Astrup Toft Liv Arnhild Romsaas SØR-VESTENFJELSKE DØVEDISTRIKT Døves menighet, Stavanger Kirke og postadresse: Sandeidgaten 10, 4012 Stavanger Besøksadresse: Saudagaten 11 (Døves Hus) Telefon Teksttelefon Telefaks dovekirken.no Jarl Åge Tjørn, døveprest Telefon og fax Teksttelefon direkte Mobiltelefon Gunvor Høiby Abelsnes, daglig leder / menighetsarbeider Telefon Mobiltelefon Gunn Heidi Dybdahl, kateket Telefon Mobiltelefon Petter Riisland, organist Telefon Mobiltelefon Bjørn Jerstad, vaktmester/kirketjener Mobiltelefon Arnstein Overøye, liturgisk leder Mobiltelefon VESTENFJELSKE DØVEDISTRIKT Døves menighet, Bergen Adresse: Postboks 2305 Hansaparken, 5828 Bergen Besøksadresse: Kalfarveien 77 Telefon Faks Mobiltelefon dovekirken.no Lars Hana, døveprest Tlf direkte Mobiltelefon Tom Sverre Tomren, døvekapellan (permisjon) Guri Kaland Sværen, daglig leder Tlf direkte Mobiltelefon Anette Mortensen, kirketjener Mobil Geir Ove Misje, organist Mobil Døvekirkens skolefritidsordning Teksttelefon Telefon Faks Ann-Karin Voldsund, leder Anette Mortensen, assistent Hilde Nygård, assistent Døves menighet, Møre Borgundveien 124, 6007 Ålesund Besøksadresse (se neste spalte): Volsdalen kirke/menighetshus Odd Erling Vik Nordbrønd, døvekapellan Tekstelefon Telefon Faks dovekirken.no Mobiltelefon Ingunn Helland, sekretær NORDENFJELSKE DØVEDISTRIKT Døves menighet, Trondheim Adresse : Pb 2802, 7432 Trondheim Besøksadresse kirke,klæbuveien 43 Besøksadresse kontor: Bispegata 9 Teksttelefon Telefon Faks dovekirken.no Per Walle, døveprest Ttlf direkte Tlf direkte Mobiltelefon Jørg Kunzendorf, døvekapellan Mobiltelefon Ingrid Karlgård Moxness, daglig leder Johan Fjellestad, kirketjener Erling Neergård, organist Mikal Urgård, prosjektleder Ttlf direkte Døves menighet, Nord-Norge Postadresse: Pb 644, 9257 Tromsø Besøksadresse: Tromsø Døvekirke, Jadevegen 10, Kroken, 9022 Krokelvdalen Kjell Steinbru, døvekapellan Ttlf Tlf Fax Mobil Stiftelsen Signo Døveprest: Arne Christian Halseth Telefon Klaus Hanssensvei 22 Postboks 3171 Årstad 5829 Bergen 8 DøvesBlad 2/2008

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn...

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn... Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn......det vil vi også! INFORMASJON OM TROSOPPLÆRING TIL FORELDRE MED HØRSELSHEMMEDE / DØVE BARN Du har et hørselshemmet barn og vil vite hva som er det beste

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Høsten/vinter 2009. Nr 2.2009

Høsten/vinter 2009. Nr 2.2009 AGDER DØVEBLAD Høsten/vinter 2009 Nr 2.2009 Kjære medlemmer og leserne. Mye har skjedd siden sist medlemsbladet ble utgitt etter 17.mai i år. Så vi har den gleden å bringe mye stoff fra Kristiansand Døveforening,

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG. 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG. 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5 ISSN: 0807-8963 DøvesBlad Døves Blad MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5 Les om et spennende møte med Fransiskushjelpen

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Døves Blad. Døves Menighet Stavanger. 100-års jubileum. 31.januar 1909 31.januar 2009

Døves Blad. Døves Menighet Stavanger. 100-års jubileum. 31.januar 1909 31.januar 2009 Døves Blad ISSN: 0807-8963 BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE NR. 1 MARS 2009 105. ÅRGANG Døves Menighet Stavanger 100-års jubileum 31.januar 1909 31.januar 2009 I dette nummer kan du også lese

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Døves Blad. Menighetsblad for døvekirkene i Norge. Nr. 5 desember 2007 103. Årgang

Døves Blad. Menighetsblad for døvekirkene i Norge. Nr. 5 desember 2007 103. Årgang ISSN: 0807-8963 DøvesBlad Døves Blad Menighetsblad for døvekirkene i Norge Nr. 5 desember 2007 103. Årgang Kirke og organisasjoner i Oslo viste seg positivt fram i Oslo-himmel en dag i september. Av alle

Detaljer

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG. 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG. 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5 ISSN: 0807-8963 DøvesBlad Døves Blad MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5 Les om et spennende møte med Fransiskushjelpen

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund Preken 2. s i åp.tiden 10. januar 2016 Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag handler om døperen Johannes som står ved Jordanelva og døper folk. Vi skal få høre om hva som skjedde den dagen Jesus

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Døves Blad. I dette nr: * Mer stoff fra Fellesmøtet, Vestfold-prosjektet og misjonærinnvielse

Døves Blad. I dette nr: * Mer stoff fra Fellesmøtet, Vestfold-prosjektet og misjonærinnvielse ISSN: 0807-8963 DøvesBlad Døves Blad Menighetsblad for døvekirkene i Norge Nr. 3 JUNI 2007 103. Årgang Å 14. mai ble Trude og Tom Sverre Tomren vigslet til misjonærer i Kamerun. Tom Sverre har permisjon

Detaljer

Døves Blad. ungdomsleiren. Les mer om. på side 10 og 11. Menighetsblad for døvekirkene i Norge. ISSN: 0807-8963 DøvesBlad. Foto: Tom Sverre Tomren

Døves Blad. ungdomsleiren. Les mer om. på side 10 og 11. Menighetsblad for døvekirkene i Norge. ISSN: 0807-8963 DøvesBlad. Foto: Tom Sverre Tomren ISSN: 0807-8963 DøvesBlad Døves Blad Menighetsblad for døvekirkene i Norge Nr. 3 SEPTEMBER 2005 101. Årgang Foto: Tom Sverre Tomren Les mer om ungdomsleiren på side 10 og 11 Foto: Odd Erling Vik Nordbrønd

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE NR. 5 DESEMBER 2008 104. ÅRGANG ISSN: 0807 8963

Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE NR. 5 DESEMBER 2008 104. ÅRGANG ISSN: 0807 8963 Døves Blad ISSN: 0807 8963 BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE NR. 5 DESEMBER 2008 104. ÅRGANG På en klostervegg i Tallinn. (Foto: Odd Erling Vik Nordbrønd) I dette nr. fi nner du bl.a. stoff om:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Døves Blad. Konfirmantleir. Knattholmen BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE. 12.-15. februar ISSN: 0807-8963

Døves Blad. Konfirmantleir. Knattholmen BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE. 12.-15. februar ISSN: 0807-8963 Døves Blad ISSN: 0807-8963 BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 2 APRIL 2009 105. Årgang Konfirmantleir på Knattholmen 12.-15. februar I dette nummer kan du også lese om: * Menighetsrådsvalget

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig?

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 29. januar 2006 Antall ord: 1870 Et spørsmål til alle sammen: Hva er viktig? Spør noen tilfeldig folk på gaten å er det raskt

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Døves Blad. Døves Menighet Stavanger. 100-års jubileum. 31.januar 1909 31.januar 2009

Døves Blad. Døves Menighet Stavanger. 100-års jubileum. 31.januar 1909 31.januar 2009 Døves Blad ISSN: 0807-8963 BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE NR. 1 MARS 2009 105. ÅRGANG Døves Menighet Stavanger 100-års jubileum 31.januar 1909 31.januar 2009 I dette nummer kan du også lese

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Familiegøy. Familieleir. med tegnspråk i Kragerø. Kragerø Resort. 10.-12. mai 2013. Velkommen til

Familiegøy. Familieleir. med tegnspråk i Kragerø. Kragerø Resort. 10.-12. mai 2013. Velkommen til Velkommen til Familiegøy med tegnspråk i Kragerø 10.-12. mai 2013 Døvekirken i Vestfold og Telemark inviterer alle hørselshemmede barn og deres familier til Familieleir 10.-12. mai 2013 Kragerø Resort

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Døves Blad. Menighetsblad for døvekirkene i Norge. Nr. 2 april 2007 103. Årgang

Døves Blad. Menighetsblad for døvekirkene i Norge. Nr. 2 april 2007 103. Årgang ISSN: 0807-8963 DøvesBlad Døves Blad Menighetsblad for døvekirkene i Norge Nr. 2 april 2007 103. Årgang 3 bursdagsbarn på Vinterhelg arrangert av Døveforening og Døves menighet i Møre, fra venstre: Irene

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Merkedager og. høytider i. Norge

Merkedager og. høytider i. Norge BOKMÅL Astrid Brennhagen Illustrasjoner: Berit Thiis Merkedager og høytider i Norge Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085, Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks: 38 03 37 75 E-post: sven@arbeidmedord.no

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE ISSN: 0807-8963

Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE ISSN: 0807-8963 Døves Blad ISSN: 0807-8963 BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 3 JUNI 2009 105. Årgang Roar Bredvei og Dagmar Sinnes var godt fornøyd med «Oslo-himmel» i mai. (foto: Petter Pettersen) I dette

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Døves Blad. myte eller faktum? Døvekirkenes fellesmøte 2010 JESU OPPSTANDELSE. 30. 31. januar BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE SIDE 4

Døves Blad. myte eller faktum? Døvekirkenes fellesmøte 2010 JESU OPPSTANDELSE. 30. 31. januar BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE SIDE 4 Døves Blad ISSN: 0807-8963 BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 MARS 2009 106. Årgang Døvekirkenes fellesmøte 2010 30. 31. januar JESU OPPSTANDELSE myte eller faktum? SIDE 4 I dette nummer

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Innhold. Hvem er Gud?

Innhold. Hvem er Gud? Konfirmasjon i kirka? Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter at dere fikk Den Norske Kirkes informasjonsbrosjyre; Konfirmant 2016 i posten. Den er ment til informasjon, og som et utgangspunkt

Detaljer

Konfirmant 2014? Skoger og Konnerud menigheter

Konfirmant 2014? Skoger og Konnerud menigheter Konfirmant 2014? Skoger og Konnerud menigheter Skal JEG bli konfirmant? Kanskje du allerede har bestemt deg for å bli konfirmant i kirken, eller kanskje du fortsatt lurer på hva du skal velge? Før du tar

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

HEL ET HELT MENNESKE ET HELT LIV EN HEL KIRKE

HEL ET HELT MENNESKE ET HELT LIV EN HEL KIRKE HEL ET HELT MENNESKE ET HELT LIV EN HEL KIRKE TIRSDAG 4. MARS 11.00 Ankomst og registrering. 11.30 Lunch. 12.00 Åpningssamling. Et helt menneske, den bibelske fundamentering v/ biskop Ernst Baasland. Hilsen

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer