CreditInform AS Kundesenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CreditInform AS Kundesenter 815 55 454"

Transkript

1 CreditInform AS 2 InfoWeb 2 Pålogging 3 Søk på foretak 5 Tilgjengelig informasjon 6 Generell foretaksinformasjon 6 Ratingkonklusjon 6 Regnskapsinformasjon 6 Revisoranmerkninger 7 Eierforhold 7 Betalingsanmerkninger 7 Søk på privatpersoner 8 Tilgjengelig informasjon 10 Generell personinformasjon: 10 Ligningsinformasjon: 10 Risikoscore: 10 Betalingsanmerkninger: 10 Næringsinteresser: 10 Søk på utenlandske foretak 10 Søk 10 Eksempel på rapport utenlandsk foretak: 13 Søkekriterier på online-søk utland (BigNet) 15 Infoweb Overvåking 17 Koder, kilder og typeforklaringer 20 Betalingsanmerkninger 20 Negative anmerkninger 20 Frivillige pantstillelser 22 Nivå-inndeling Credit Rating 23 Statuskoder foretak 23 Koder foretaksformer 24 1

2 CreditInform AS CreditInform AS er Norges ledende leverandør av forretningsinformasjon til næringslivet. Våre tjenester omfatter kredittopplysninger, løsninger for kredittvurdering, informasjon til bruk i salgsog markedsarbeidet og informasjon om etterspørsel etter næringseiendom. Gjennom våre informasjonsløsninger, ønsker vi å lose våre kunder gjennom det økonomiske farvannet, slik at de øker sin lønnsomhet. Informasjonen leverer vi i hovedsak via internett, men vi har også løsninger på CD-rom og papir. Vår funksjon er å levere informasjon, analyser og modeller, for å optimere beslutningskompetansen hos våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte. CreditInform tilbyr en rekke produkter innen: Foretaksinformasjon Personinformasjon Internasjonal kredittinformasjon Med vårt unike internasjonale Credit Rating-system, gir vi deg konklusjonen på et foretaks kredittverdighet, enten om du ønsker det på en liten, stor, norsk eller utenlandsk kunde. Opplysningene gir deg raskt og enkelt et godt beslutningsgrunnlag for å vurdere om, og hvor mye, du bør gi dine kunder i kreditt. CreditInform har de siste årene opplevd en kraftig vekst, og innehar i dag en sterk posisjon som markedsleder. Vi tilbyr såvel standard produktvarianter som mer skreddersydde, integrerte løsninger. Med vår tilrettelagte informasjon blir din kredittadministrasjon styrket og fremtiden mindre usikker! InfoWeb InfoWeb er et av produktene CreditInform AS har å tilby. Det er et internettbasert verktøy med grunnleggende kredittinformasjon om alle aktive foretak og privatpersoner i Norge. Du har her tilgang til nøkkeltall på regnskap, oversikt over betalingsanmerkninger og løsøreregistreringer, samt en Credit Rating Score utarbeidet av CreditInform på bakgrunn av all tilgjengelig informasjon. Et abonnement på InfoWeb gir deg: * Et oversiktlig og brukervennlig kredittverktøy. * Tilgang til grunnleggende opplysninger du trenger i forbindelse med kredittvurdering. * Daglige oppdateringer. * Mulighet for å kredittsjekke utenlandske foretak. * Mulighet for å overvåke kunder. CreditInform AS, Sørkedalsveien 10C, PB 5275 Majorstua, 0303 Oslo Kundesenter Telefaks:

3 Pålogging InfoWeb stiller krav til type nettleser og er kun laget for Microsoft Internet Explorer versjon 5.5 eller høyere. Link for gratis oppgradering / nedlasting finnes nederst på påloggingsiden eller ved å gå inn på Logg deg inn på og klikk direkte på Logg inn/kunder. Eller velg Kredittinformasjon, Infoweb og Logg inn/kunder til venstre på skjermen. Endre Passord: Ved første gangs pålogging vil du bli du bedt om å endre passord til ditt eget personlige. Det passordet som du velger som ditt personlige, har noen begrensninger. Ta derfor utgangspunkt i følgende: - Passordet må inneholde minimum 5 og maksimum 10 tegn. - Passordet kan ikke inneholde æ, ø eller å. - Det skilles på små og store bokstaver. Skriv inn brukernavn og passordet du har fått oppgitt. Klikk på Logg inn. Link for nytt passord på e-post. Når du har lagt inn brukernavn, gammelt passord og nytt passord, klikk Endre passord for å komme inn i søkebildet for foretak. NB! Hvis du får beskjed om at du taster inn feil passord ved innlogging, eller at du er blitt suspendert, benytter du deg av linken som ligger nederst i innloggingsbildet: Klikk her for å få nytt passord tilsendt på mail. Du blir da bedt om å legge inn brukernavn og e-post adresse. Nytt passord vil bli returnert til din mailboks i løpet av et minutt. NB! Mailadressen din må du skrive med små bokstaver. 3

4 Du velger fra menyen øverst til høyre på skjermen om du vil søke på foretak eller privatperson, eller om du ønsker abonnementsinformasjon. Abonnementsinfo: Abonnementsinfo viser deg til enhver tid oppdatert status på din bruk av vekttall i abonnementet på InfoWeb. Søk på foretak belastes 1 vekttall, mens søk på privatpersoner belastes 10 vekttall. Om man bruker opp sine 1000 vekttall innen utløpet av årsavtalen, blir man gjort oppmerksom på dette. Du kan da velge å fornye avtalen og få 1000 nye vekttall ved å klikke OK. Ny faktura på gjeldende ordinær pris vil da bli sendt. 4

5 Søk på foretak Klikk på Foretakssøk i søkebildet. Legg inn foretaksinformasjon i ønsket søkefelt. Søk med kun foretaksnummer gir et unikt treff. Dersom du ikke har foretaksnummeret, kombiner gjerne deler av, eller hele firmanavnet med postnummer. Utelat foretaksbenevnelser som AS, ASA osv. Når firmanavnet består av personnavn (f.eks. Ola Nordmann ENK), legger man inn etternavn først, deretter fornavn. Enkelte foretak er kjent på folkemunne under andre navn enn det det er registrert under i Brønnøysundregistrene. Treffer du ikke eksakt på det firmaet du ønsker, vil du få opp en treffliste på de firmaene som er innenfor dine søkekriterier. Klikk på Status linken for å få beskrivelse av statuskoder. Forklaring til statuskoder på foretak finnes også under punkt 6. Husk at aksjeselskap og konsern skilles ved at konsernet har to ekstra nuller i foretaksnummeret, samt ved foretaksbenevnelsene AS og KO. Det spiller ikke rolle om du taster inn store eller små bokstaver. Tips: Skriv inn de 4-5 første bokstavene i firmanavnet og trykk søk. Da vil du få opp en treffliste over alle bedriftene som begynner med de bokstavene du har valgt. Klikk deretter på rett firma for å hente frem rapporten. 5

6 Firma som har informasjon tilgjengelig vil komme frem. Klikk på firmaet du ønsker, for å få InfoWeb-rapporten frem på skjermen. For å skrive ut rapporten klikk på Printvennlig versjon. Tilgjengelig informasjon Generell foretaksinformasjon Alle registrerte foretak i Norge står oppført med blant annet firmanavn, adresse, organisasjonsnummer, telefon- og telefaxnummer. Daglig leder og styreformann er uthevet, og fungerer i tillegg som direkte link til personsøk hvor du får frem informasjon om vedkommende. (Vær oppmerksom på at det går gjenpartsbrev til omspurte ved bruk av denne linken.) Ratingkonklusjon CreditRating-systemet er bygget på en felles europeisk poengstandard, slik at kredittopplysninger på tvers av landegrenser er basert på standardiserte konklusjoner og vurderinger. Man kan slik sammenligne kredittnivåer over landegrensene. Kredittkonklusjonene er basert på et poengsystem fra poeng, med 100 poeng som beste kredittverdighet. InfoWeb-rapporten med CreditRating gir deg et godt grunnlag for kredittvurdering av et foretak. Regnskapsinformasjon Regnskap for siste tre år; driftsinntekter, driftsresultat, finansinntekter, finanskostnader, resultat før skatt, sum aktiva, egenkapital, sum gjeld, totalkapitalrentabilitet, soliditet, likviditetsgrad og gjeldsgrad. På ansvarlige selskap og enkeltmannsforetak vises inntekt, skatt og formue tre siste år på den eller de ansvarlige bak foretaket, og på aksjeselskap vises aksjekapital. 6

7 Forklaring av likviditetsgrad, soliditet, totalkapitalrentabilitet og gjeldsgrad fås ved å klikke på de røde betegnelsene. Revisoranmerkninger Revisoranmerkninger de siste 3 regnskapsår. Eierforhold Foretakets eiere og datterselskaper er uthevet og fungerer som direkte link til personsøk eller foretakssøk på disse. Betalingsanmerkninger Antall registrerte betalingsanmerkninger med type, beløp, antall oppgjort og sum oppgjort. Spesifikasjon av to siste negative anmerkninger med kreditor, samt spesifikasjon av frivillige pantstillelser med type, beløp og kreditor. En oversikt over rapportører og typer av anmerkninger finner du under punkt 6. Regler for hvor lenge en sak kan ligge registrert i vår database er som følger: - Uoppgjorte betalingsanmerkninger ligger i 3 år og ut kalenderåret. - Uoppgjorte utleggsforretninger ligger i 5 år og ut kalenderåret. - Oppgjorte saker ligger i 12 mnd. etter oppgjørsdato. For å foreta nytt søk, klikk på Nytt foretakssøk nederst i rapporten eller på Foretakssøk helt øverst på siden. 7

8 Søk på privatpersoner Klikk på Personsøk øverst til høyre i søkebildet, og legg inn personinformasjon i ønsket søkefelt. Søk med kun fødsels- og personnummer (11 siffer) gir et unikt treff. Dersom du kun har fødselsdato, kombiner dette med hele navnet. Du kan eventuelt også kombinere navn med postnummeret. Følgende kombinasjoner bør benyttes (i anbefalt rekkefølge): Personnummer Er unikt og gir kun ett treff Navn + fødselsdato Gir deg sannsynligvis personen du søker etter, dersom det ikke er flere med samme navn og samme fødselsdato Navn + adresse Gir deg et godt treff Navn + postnummer Gir deg et godt treff (alternativt kan du bruke en kombinasjon av de tre siste valg) Dersom du ikke finner personen du søker etter, sjekk følgende: - Står etternavnet først? - Er navnet stavet riktig? - Har du riktig fødselsdato? - Er dobbeltnavn i riktig rekkefølge? Husk at riktig og kort informasjon oftere gir treff enn for mye eller "feil" informasjon. 8

9 Man får opp navn og adresse på den person som matcher søket. Klikk så på navn eller fødselsdato for å få tilgang til rapporten om vedkommende. NB! Idet man trykker på vedkommendes navn, som fungerer som en direkte link inn til rapporten, får vedkommende automatisk gjenpartsbrev fra CreditInform hvor det opplyses om hvem som har foretatt søket, og hvilken informasjon man har fått om vedkommende. Dette i henhold til personvernloven og konsesjon gitt av Datatilsynet. 9

10 Tilgjengelig informasjon Generell personinformasjon: Navn, adresse, fødselsdato, alder, kjønn, kommune og fylke. Ligningsinformasjon: Inntekt, skatt og formue for de tre siste ligningsår. Risikoscore: CreditInform sin "Risikoscore" angir personens kredittverdighet på en skala fra poeng, der 100 poeng er Beste kredittverdighet. Betalingsanmerkninger: Spesifikasjon av negative anmerkninger med kreditor, beløp og status. Næringsinteresser: Personens eventuelle næringsinteresser med type verv, organisasjonsnummer og firmanavn. For å foreta nytt søk, trykk på Nytt personsøk nederst i rapporten. Søk på utenlandske foretak CreditInform er tilknyttet verdens største samarbeidsorganisasjon innen kredittinformasjon, BigNet. I hvert av de landene som er representert i BigNet, har man knyttet opp den ledende leverandøren av kredittinformasjon til onlinenettverket. Dette muliggjør online-søk på foretak i nesten hele Europa via CreditInforms Infoweb. BigNet Standard rapport er tilgjengelig fra følgende land: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Nederland, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland og Østerrike. Fra de landene som ikke tilfredsstiller kravene til BigNets online-samarbeid, kan vi tilby deg manuelle opplysninger. For å bestille tilgang til tjenesten send mail til Tilgangen til BigNet er kostnadsfri, men dere vil bli belastet med kr 390,- pr rapport dere henter ut. Søk Du får frem søkebildet ved å trykke på utland i menyen til venstre. Du vil da få tilgang til de europeiske foretaksdatabasene som er med i BigNet (se bildet). 10

11 Klikk på BigNet Online for å søke på foretak 11

12 - Tast inn navn på ønsket foretak. - Velg land. - Klikk på søk. Du vil de få opp en treffliste som vist i bildet under. Klikk på foretaket du ønsker en rapport på. Du kommer da inn i bestillingsbildet på det valgte foretak. Dersom det står et kryss (*) foran firmanavnet, indikerer dette filial/avdelingsadresse. 12

13 Dersom landet du ønsker rapport fra ikke står i rullgardin-menyen, finnes det ikke opplysninger på dette i BigNet Online. Det må da bestilles en manuell rapport ved å sende e-post til vårt Kundesenter. Systemet velger automatisk Big-Net Rapport. Hvis du ønsker å se hvilken informasjon som finnes tilgjengelig i rapporten velger du data tilgjengelig i Big-Net Rapport. Dette koster kr 50,- Ønsket språk i rapporten velger du ved å klikke på rullgardin-menyen for språk. Hastighet skal ikke endres! På metode kan du velge online, da får du opp rapporten på skjerm. Ved å velge e- post vil du motta rapporten per e-post. Det er da viktig at du fyller inn din e-post adresse i fax/ -feltet. Eksempel på rapport utenlandsk foretak: Levert av: CreditInform AS. København , 14:18 Sørkedalsveien 10 C Ordre-Nummer: Box 5275 Majorstua Deres reference: D84CIA00118CMZUA2007 N 0303 Oslo Norge <*** BIGNet Onlinerapport ***> Levering Online - Normal <** Konfidensielt og uten ansvar **> Denne rapporten er levert av BIGNets nasjonale partner. CreditInform garanterer ikke for informasjonens fullstendighet eller riktighet. 13

14 CreditInform påtar seg intet ansvar for direkte, indirekte tap eller skade av noen art, hvor anvendelse av opplysningen ligger til grunn. <** Identifikasjon - Foretaksprofil **> Firmanavn Adresse By Land NIGADAN A/S SKODSBORGVEJ 48 E 2830 VIRUM Danmark Nasjonalt ID-nr ID-/Registreringsnr A/S Foretaksform Foretaksstatus Aksjeselskap Aktivt Sist endret <** Aktivitet **> Aktivitet Finansiell tjenesteyting ellers Ansatte 0 <** Ledelse **> Ledelse Styre DAVID TOMAS PERELMAN OLE TOLSTRUP KROGSGAARD (Styremedlem) IB SØNDERBY LARSEN (Styremedlem) CHRISTIAN REINHARD SOIKA (Styremedlem) <** Historikk **> Etableringsår 1980 Registreringsdato <** Økonomiske data **> Avslutningsdato Kilde Off. Årsregnsk Off. årsregnsk. Off.årsregns Valuta DKK <* *> Ordinært resultat Skatt Årsresultat <* Aktiva *> Anleggsmidler Omløpsmidler <* Passiva *> Egenkapital

15 Selskapskapital Kortsiktig gjeld <* Nøkkeltall *> Gearing 1 42,66 40,13 57,02 Likviditetsgrad I 334,49 349,20 275,98 Likviditetsgrad II 334,49 349,20 275,98 Avkastningsgrad/ Egen -0,60-0,81-0,54 Egenkapitalrentabilit 8,01 7,98 8,59 Soliditetsgrad 90,77 91,01 87,93 <** Eiendomsopplysninger **> Eiendomsopplysninger Nei <** Konsern - og eierforhold **> Aksjonær ELLEN HOLDINGS LIMITED (Aksjonær) PAUL WALLEVIKS FOND (ID:596178) (Aksjonær) Datterselskap D-SCAN INTERNATIONAL A/S (ID:144572) (100%) ARDANO A/S (ID:119951) (100%) SISO A/S (ID:126898) (100%) Binavn SCANSTYLE INTERNATIONAL A/S <** Betalingsmønster **> Betalingsmønster Regelmessig betaler <** Konklusjon **> CreditRating 71 Risikogruppe Lav Makskreditt Søkekriterier på online-søk utland (BigNet) Danmark: - Foretaksnavn - Foretakets adresse - Foretaksnavn + postnummer (Gir best mulig treff) Finland: Frankrike: Nederland: - Foretaksnavn (Gir best mulig treff) - Foretaksnavn uten å ta med selskapsform (OY, AB, AC etc.) sammen med postnr. (kun de to første sifferne) - Foretaksnavn (Gir best mulig treff) - Foretakets adresse - Foretaksnavn - Foretakets adresse - Foretaksnavn + postnummer (To første siffer) (Gir best mulig treff) 15

16 Irland: Spania: Storbritannia: Sverige: Tyskland: Østerrike: - Enkelte ord opp til 15 posisjoner Ta det første av foretaksnavnet, se bort fra mellomrom og kommaer (f.eks. F A Investment = Fainvestment) - Foretaksnavn - Foretaksnavn + postnummer (To første siffer) - Foretaksnavn (Helst hele navnet) - Best søk: Hele det registrerte navnet med mellomrom (F.eks.: Browns Operating System Services Limited) - Foretaksnavn (Gir best mulig treff) - Foretaksnavn + postnummer (To første siffer) (Gir best mulig treff) - Foretakets adresse - Foretaksnavn + postnummer (To første siffer) (Gir best mulig treff) - Foretaksnavn - Foretaksnavn + postnummer (To første siffer) (Gir best mulig treff) - Foretaksnavn 16

17 Infoweb Overvåking Infoweb Overvåking innebærer at vi i CreditInform holder øye med det som skjer hos de foretakene du vil overvåke og gir deg melding per straks det hender noe av interesse. For mer informasjon om tjenesten, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon , eller send mail til For å legge til nye firma i porteføljen, søk opp det aktuelle firmaet. Når selve rapporten har kommet frem på skjermen vil du øverst i skjermbilde ha en knapp som heter Legg til overvåking. Etter å ha trykket på denne så vil du kunne se valgte firma i porteføljeoversikten etter 24 timer. Denne vil du finne ved å trykke på valget Overvåking. Ved å trykke på dette valget vil du få opp alle firmaer i din portefølje med nye endringer. 17

18 Som bildet viser er det også mulighet for å ta ut rapporter på de firmaene i porteføljen som det har gått melding på, samt at du har muligheter for å få ut historiske meldinger på hvert enkelt foretak du har til overvåking. Etter at du har lest endringene, trykker du bare på Lest linken. Endringsmeldingene vil da legge seg til i historikken på foretaket. Alle endringsmeldingene på firmaet vil du finne ved å trykke på historikk. Hvis du ønsker en oversikt over de foretakene du har lagt til overvåking velger du linken Portefølje i samme bilde (øverst til høyre). 18

19 Her vil du få en oversikt over firmaene du har liggende til overvåking. På hvert firma så kan du trykke på foretaksnr. For å få opp historiske meldinger på valgte foretak, eller hvis du vil ha en rapport velger du Rapport linken. (Alle linker er merket med rødt). For slette firma i fra porteføljen velger du pilen under Slett på valgte foretak. Da vil dette foretaket forsvinne fra din portefølje. Ved endringer i porteføljen vil du motta en fra CreditInform AS på at det har skjedd endringer med din portefølje. Endringsmeldingene vil ligge i 30 dager før de blir overført til historiske meldinger. 19

20 Koder, kilder og typeforklaringer Betalingsanmerkninger En betalingsanmerkning er en misligholdt pengefordring. CreditInform mottar og registrerer betalingsanmerkninger fra følgende kilder: - Inkassobyråer - Forliksrådene - By- og sorenskriverembetene - Løsøreregisteret Dom i pengekrav Avsies i Forliksrådet etter søksmål. Dersom det ikke er innlevert tilsvar, vil det som oftest bli avsagt uteblivelsesdom. Frivillige pantstillelser Angir "pantsettelsesgraden" av bedriften, det vil si hvor stor del av bedriftens aktiva som er stillet til sikkerhet for kreditorers finansieringsbistand. Ved kredittvurdering vil det være fornuftig å legge til grunn hvor store de frivillige pantstillelsene er, med hensyn til muligheten for dekning ved en eventuell gjeldsforhandling, akkord eller konkurs. Negative anmerkninger TYPE Offentlig akkord Kreditt frarådes KOMMENTAR Manglende betalingsevne stadfestet i skifteretten. Kunngjøres i Norsk Lysingsblad og tinglyses. Tilbudet til kreditorene må gi minst 25 % dekning og 3/4 av kreditorene må godta forslaget. Arrest Negativt Avsetningsforretning Negativt Fordringshaver kan begjære midlertidig sikring av kravet ved arrest. Benyttes i særlige tilfeller hvor skyldners atferd gir grunn til å frykte at tvangsfullbyrdelse av kravet enten vil bli forspilt eller vesentlig vanskeliggjort. Arrest er et betinget inkassotiltak og må følges opp med ordinære rettslige skritt. Foreløpig tvangspant. Ikke rettskraftig, men et negativt tegn. Tvangsskritt som tas til sikring av en pengefordring på et tidspunkt da kreditors tvangsgrunnlag ennå ikke er blitt rettskraftig. Avsetningsforretning går over til utleggsforretning når tvangsgrunnlaget ikke kan angripes med rettsmidler. 20

21 Uteblivelsesdom Klart negativt Frivillig gjeldsordning Svært negativt tegn Gjeldsforhandling Kreditt frarådes Inkassosak Negativt Insolvent, ikke søkegod Kreditt frarådes Konkurs Kreditt frarådes Midlertidig forføyning Forlenget gjeldsforhandling Svært negativt tegn Sperret for kreditt/spr Kreditt frarådes Firmaet er tvangsavviklet Kreditt frarådes Rettskraftig dom i gjeldssak. I løpet av gjeldsforhandling har kreditor og debitor blitt enige om en frivillig gjeldsordning. Vanlig varighet fra 5-10 år. Foretak og næringsdrivende forhandler med sine kreditorer om såkalt "underhåndsakkord" for sanering av gjeld, uten å gå veien om skifteretten. Alle fordringshavere må samtykke og frivillig godta forslag om dekning. Gjeldsforhandlinger kunngjøres i Norsk Lysingsblad. Foretak, næringsdrivende og privatpersoner innleder forhandlinger med sine kreditorer om dekning av hele eller deler av gjelden over en gitt tidsperiode. Rettslig skritt for å inndrive utestående krav. Skyldneren varsles først om at inkasso vil bli iverksatt (inkassovarsel) med en frist på minst 14 dager. Varselet må fremsettes skriftlig. Saken blir deretter oversendt inkassobyrå for inndriving. Betalingsoppfordring sendes skyldner med en ny frist på minst 14 dager. Skyldneren varsles så om rettslig inkasso. Insolvens inntreffer i det øyeblikk en person eller bedrift ikke er i stand til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser etterhvert som de forfaller grunnet manglende betalingsevne. Opphør av virksomheten (foretak) eller økonomi (priv). Begjæring til skifteretten foretas når insolvens antas ikke å være forbigående. Ved utestående krav meldes kravet til bobestyrer. Kunngjøres i Norsk Lysingsblad og Løsøreregisteret. Når en formuesgjenstand settes ut av skyldneres besittelse i påvente av dom. Forlengelse av tidligere gjeldsforhandlings-periode. Uenighet mellom debitor og kreditor. Kreditt frarådes. Sperret etter eget ønske eller fra verge. Manglende innsending av årsoppgjør kan være en årsak til dette. 21

22 Tvungen gjeldsordning Svært negativt tegn Tvangspant i leieavtale Negativt Utlegg/Avsetning Negativt Underhåndsakkord Kreditt frarådes Utleggsforretning Negativt Utpantingsforretning Rettsapparatet har stadfestet en gjeldsordning, til tross for uenighet mellom debitor og kreditor Fullbyrdet tvangsgrunnlag. Overdragelse eller tvangssalg av leierett, erverves ved utleggsforretning. Rett til å begjære utkastelse. Erverver rett til et kronebeløp i løsøre eller fast eiendom. Manglende betalingsevne. Frivillig gjeldsordning. Tvangssikring av krav etter gyldig dom eller annet tvangsgrunnlag. Tvangsskritt overfor debitor til sikring av fordring. Kun offentlige krav. Frivillige pantstillelser Industripant Frivillig pantstillelse. Frivillig pantstillelse i motorvogn Frivillig sikkerhetsstillelse. Salgspant gjelder bare ved kjøp av den pantsatte gjenstand, mens pant i motorvogn kan også gjelde som sikkerhetsstillelse for et lån som ikke gjelder anskaffelse av motorvogn. Frivillig pant i varelager Faktoringavtale Frivillig pantstillelse av landbruksredskap Sikkerhet for lån eller leverandørgjeld. Varelageret stilles som sikkerhet for lån eller leverandørgjeld. Blir ofte benyttet som sikkerhet for generell driftskreditt. Frivillig pant tatt i enkelte fordringer eller hele fordringsmassen. Formen brukes ofte som sikkerhet for kassakreditt eller annen kortsiktig finansieringsbistand eller varekreditt. Indikerer ikke betalingsmislighold. Løsøre som brukes eller er bestemt til bruk i næringsvirksomhet i landbruket, men som ikke er tilbehør i fast eiendom. Det samme gjelder for varer som produseres i virksomheten, for eksempel maskiner, redskaper, avling eller dyr. Frivillig pantstillelse av driftstilbehør Frivillig pantstillelse av driftstilbehør som brukes eller er bestemt for bruk i næringsvirksomheten. Kan bare pantstilles sammen med pantstillelse av 22

23 pantstilles sammen med pantstillelse av eiendomsretten eller bruksretten til den faste eiendommen virksomheten er knyttet til. Frivillig pantstillelse av fiskeredskap Påtegning om nedkvittering Løsøre som brukes eller er bestemt til bruk i næringsvirksomhet med fiske eller fangstfartøy, men som ikke er tilbehør til et fartøy. Nedskriving av pantebeløp. Påtegning om forhøyelse Oppskriving av pantebeløp. Nivå-inndeling Credit Rating Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Ikke kredittverdig 0-14 poeng Kreditt mot sikkerhet poeng Kredittverdig poeng God kredittverdighet poeng Beste kredittverdighet poeng Statuskoder foretak A B E F K R S T U Z Under offentlig akkord Foretaket har endret navn Reservasjon mot reklame Foretaket er under avvikling Foretaket er konkurs Foretaket har reservert seg mot salg av adresse Foretaket er slettet Foretaket er tvangsavviklet Ulovlig firmanavn, pålegg om endringer er gitt Foretaket er ikke i drift. 23

24 Koder foretaksformer AAFY AL ANNA AMB ANS AS ASA BA BEDR BBL BO BRL DA DV ENK EOFG FEMV FYLK FLI GFS IKJP KO KBO KS KIRK KOMM KTRF LL NUF NÆR OF OPMV ORGL PA PERS PR PRE REGN REV SA SAM SF SPA STAT SS STI SÆR Ikke næringsdrivende virksomhet Andelslag Annen juridisk person Ambassade Ansvarlig selskap Aksjeselskap Allment aksjeselskap Begrenset ansvar Bedrift Boligbyggelag Andre bo Borettslag Delt ansvar Div (gml. ink. saker; i dag sjelden) Enkeltmannsforetak Europeisk økonomisk foretaksgruppe Samarb. selskap fellesregn i MVA Fylkeskommune Forening/Lag/Innretning Gjensidige forsikringsselskap Andre ikke juridiske personer Konsern Konkursbo Kommandittselskap Kirkelig fellesråd Kommune Kontorfellesskap Lutlag (Aksjeselskap) Norsk avdeling av utenlandsk foretak Næringsdrivende forening Offentlig virksomhet Særskilt oppdelt enhet Organisasjonsledd Partrederi Andre enkeltpersoner i tilknytning registrert Privatperson Partsrederi Enkeltperson registrert i regnskapsførerregisteret Enkeltperson registrert i revisorregisteret Samvirkelag Tingsrettslig sameie Statsforetak Sparebank Stat Studentsamskipnad Stiftelse Annet foretak ifølge særskilt lov 24

25 TVAM UDEF UTBG UTLA VIFE VPFO Tvangsreg. for MVA Udefinert Frivillig reg. utleiebygg Utenlandsk enhet Virksomhet drevet i fellesskap Verdipapirfond 25

www.no.experian.com e-post: kundesenter@no.experian.com

www.no.experian.com e-post: kundesenter@no.experian.com Experian AS... 3 Velkommen til Credit Onlines brukerhåndbok... 4 Pålogging... 4 Søk på norske foretak... 5 Tilgjengelig informasjon... 7 Credit Rating/Score... 7 Kritisk kontantstrøm... 8 Personsjekk styre/ledelse...

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 27-05-2013 for

D&B Firmafakta. Rapport den 27-05-2013 for D&B Firmafakta Rapport den 27-05-2013 for FORAAS OMRÅDESIKRING AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 25-10-2010 for

D&B Firmafakta. Rapport den 25-10-2010 for THORSTEIN LUND AS BJØDNABEEN 16 4033 STAVANGER Att.: MYHRE GEIR PAWELLS D&B Firmafakta Rapport den 25-10-2010 for MALERFIRMAET LUND & VAALAND AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Brukerveiledning. CreditEasy

Brukerveiledning. CreditEasy Brukerveiledning CreditEasy 1 Introduksjon CreditEasy er Bisnodes portal for kredittopplysninger og annen forretningsinformasjon. Den gir deg det beste grunnlaget for å ta riktige beslutninger når du skal

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

Notater. Ann-Kristin Hansson. Bedrifts- og foretaksregisteret Regler og rutiner for ajourhold av BoF 2009/20. Notater

Notater. Ann-Kristin Hansson. Bedrifts- og foretaksregisteret Regler og rutiner for ajourhold av BoF 2009/20. Notater 2009/20 Notater Ann-Kristin Hansson Notater Bedrifts- og foretaksregisteret Regler og rutiner for ajourhold av BoF Avdeling for datafangst/seksjon for statistiske populasjoner Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as Brukerveiledning ecclesia.tab for web 2007 Ecclesia systemer as 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemkrav...5 Komme i gang...6 Hovedmenyen... 6 Arkfanene... 7 Søk... 7 Personlige innstillinger...

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

nr. 1. 2005 29.04.2005 7. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2005 29.04.2005 7. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Ny arbeidsmiljølov er underveis side 10 Fire problemstillinger knyttet til foreldelse side 11 Side

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 4 4:

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Cash management Cash pooling: Mer tid til verdiskaping Spar milliarder på nye EU-regler

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Cash management Cash pooling: Mer tid til verdiskaping Spar milliarder på nye EU-regler Cash management 1. utgave - august 2007 Kredittinformasjon: Kundesjekking bedrer likviditeten Les mer side 12-13 Cash pooling: Mer tid til verdiskaping Les mer side 20 Leasing: Stadig flere leier fremfor

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET CREDIT MANAGEMENT JUS: IT-SYSTEMER: INKASSO: Gode forberedelser minimierer risikoen Les mer side 12 Skreddersydd og fleksibelt Antall saker øker Les mer side

Detaljer

USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN!

USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN! USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN! Det heter som kjent kjøp "trygt, kjapt og billig" når Kiwi markedsfører sitt konsept. Undertegnede vil hevder at kriteriene "trygt, kjapt og billig"

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Aksjonær / Interessent

Aksjonær / Interessent Brukermanual Aksjonær / Interessent Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006

Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006 Regnskapsanalyse Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006 Utarbeidet av LO Innspill kan gis til LOs Næringspolitiske avdeling v/ Fanny Voldnes, e-post: fanny.voldnes@lo.no

Detaljer