CreditInform AS 2 Kredittopplysninger internett 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CreditInform AS 2 Kredittopplysninger internett 3"

Transkript

1 CreditInform AS 2 Kredittopplysninger internett 3 Pålogging 3 Søk på norske foretak 3 Tilgjengelig informasjon 5 Credit Rating 5 Kritisk kontantstrøm 6 Personsjekk styre/ledelse 7 Effektivitetsanalyse 7 Foretaksattest 7 Risikoanalyse 7 Konkursprediksjon 7 Eiere/Datterselskaper 7 Betalingsanmerkninger 7 Regnskap siste 3 år 8 Aktuelle hendelser 8 Revisors beretning 8 Årsberetning 8 Søk på privatpersoner 9 Tilgjengelig informasjon: 10 Risikoscore privatperson 10 Beregnet bruttoinntekt 10 Beregnet gjeldsgrad 11 Betalingsanmerkninger 11 Skatteligning 11 Alternative adresser 11 Næringsinteresser 11 EDR - informasjon om grunneiendommer, adresser og bygninger 11 Løsøre 11 Eiendomsregisteret 12 Løsøreregisteret 13 Søk på utenlandske foretak 14 Online-søk utland 15 Eksempel rapport utenlandsk foretak: 16 Søkekriterier på online-søk utland (BigNet) 20 Koder, kilder og typeforklaringer 21 Betalingsanmerkninger 21 Negative anmerkninger 21 Frivillige pantstillelser 23 Nivå-inndeling Credit Rating 25 Statuskoder foretak (i flervalgslisten) 25 Koder foretaksformer 25 1

2 CreditInform AS CreditInform AS er Norges ledende leverandør av forretningsinformasjon til næringslivet. Våre tjenester omfatter kredittopplysninger, løsninger for kredittvurdering, informasjon til bruk i salgs- og markedsarbeidet og informasjon om etterspørsel etter næringseiendom. Gjennom våre informasjonsløsninger, ønsker vi å lose våre kunder gjennom det økonomiske farvannet, slik at de øker sin lønnsomhet. Informasjonen leverer vi i hovedsak via internett, men vi har også løsninger på cd-rom og papir. Vår funksjon er å levere informasjon, analyser og modeller, for å optimere beslutningskompetansen hos våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte. CreditInform tilbyr en rekke produkter innen: Foretaksinformasjon Personinformasjon Internasjonal kredittinformasjon Med vårt unike internasjonale Credit Rating-system, gir vi deg konklusjon på et foretaks kredittverdighet, uansett om du ønsker det på en liten, stor, norsk eller utenlandsk kunde. Opplysningene gir deg raskt og enkelt et godt beslutningsgrunnlag for å vurdere om, og hvor mye, du bør gi dine kunder i kreditt. CreditInform har de siste årene opplevd en kraftig vekst, og innehar i dag en sterk posisjon som markedsleder. Vi tilbyr såvel standard produktvarianter som mer skreddersydde, integrerte løsninger. Med vår tilrettelagte informasjon blir din kredittadministrasjon styrket og fremtiden mindre usikker! CreditInform AS, Sørkedalsveien 10C, PB 5275 Majorstua, 0303 Oslo Telefon: Telefaks: Kundeservice grønt nummer

3 Kredittopplysninger internett Denne håndboken gir deg en enkel innføring i hvordan du på best mulig måte benytter vår kredittopplysningstjeneste på internett. Du får en oversikt over hvilke søkemuligheter som finnes på foretak og person, samt hvilke informasjonselementer du finner i vår database. Pålogging Ved første gangs pålogging vil du bli du bedt om å endre passord til ditt personlige. Det passordet som du velger som ditt personlige, har noen begrensninger. Ta derfor utgangspunkt i følgende: - Passordet må inneholde minimum 6 og maksimum 8 tegn, deriblant minst ett tall. - Passordet kan ikke inneholde æ, ø eller å. - Passordet kan ikke ha mer enn to like tegn etter hverandre. - Passordet kan ikke være ditt eget navn, foretaksnavn eller inneholde deler av ditt brukernavn. - Mer enn tre tegn i rekkefølge fra siste passord godtas vanligvis ikke. Her legger du inn det brukernavnet og passordet du har fått oppgitt, og klikker på logg inn. Ved endring av passord, klikk på denne knappen. Når du har lagt inn brukernavn og passord, vil du komme inn i søkebildet. Her velger du fra menyen om du vil søke på norske foretak, privatperson, eiendomsregisteret, løsøreregisteret eller utland. Det vil på alle sidene være tilgjengelig informasjon dersom teksten er understreket. Dersom det finnes tekst som er svart/ikke understreket, er det ingen informasjon tilgjengelig under dette valget. Dette gjelder for alle sider i løsningen. Søk på norske foretak 3

4 Klikk på Foretak i søkebildet, og legg inn foretaksinformasjonen i ønsket søkefelt. Søk med kun foretaksnummeret gir et unikt treff. Dersom du ikke har foretaksnummeret, kombinér deler av eller hele firmanavnet med postnummer, eventuelt adresse. Utelat gjerne foretaksbenevnelser som AS, ASA osv. Fonetisk søk bruker du dersom du er usikker på hvordan navnet staves eller bare har deler av navnet. F.eks. vil firmanavn som skrives med C (CreditInform) komme frem dersom du søker med K (Kreditinform). Treffer du ikke eksakt på det firmaet du ønsker, vil du få opp en flervalgsliste på de firmaene som er innenfor dine søkekriterier. Forklaring til statuskoder på foretak i flervalgslisten finner du på side 25. Merk at AS og konsern skilles ved at konsernet har to ekstra nuller i foretaksnummeret, samt ved foretaksbenevnelsen AS og KO. Firmaer som har informasjon tilgjengelig, vil komme frem med understreket skrift. Du klikker da på det firmaet du ønsker, og kommer inn til første side. 4

5 Dette er første side inne på et foretak. De generelle opplysningene ligger øverst til høyre i bildet. På venstre side kommer det frem en meny for den informasjonen som finnes. Tilgjengelig informasjon er understreket, og kan variere fra firma til firma, avhengig av hvilke opplysninger som er registrert på firmaet. Det er viktig å merke seg er at et firma som ikke har betalingsanmerkninger, ikke vil ha dette på menyen. Menyen på venstre side, vil hele tiden ligge synlig. Klikk på det punktet du ønsker informasjon om, og opplysningene kommer frem. Tilgjengelig informasjon Nedenfor følger en oversikt over hva som finnes under de ulike punktene i menyen. Credit Rating Credit Rating systemet er bygget på en felles europeisk poengstandard, slik at kredittopplysninger på tvers av landegrenser er basert på standardiserte konklusjoner og vurderinger. Slik kan man sammenligne kredittnivåer over landegrensene. Kredittkonklusjonene er basert på et poengsystem fra poeng, med 100 poeng som beste kredittverdighet. I tillegg til den rene poengsummen, vil ratingen bestå av en anbefalt maksimal kreditt, nivå-vurderinger, analyse og trendområder. Credit Rating-analysen er en samlet rapport som gir et godt grunnlag for kredittvurdering av et foretak. 5

6 Som du ser øverst på bildet, inneholder Credit Rating flere mapper. Dersom du for eksempel klikker på regnskap, vil det her igjen komme opp flere valg innen dette området. Dette er de samme opplysningene du får dersom du velger Regnskap fra hovedmenyen på venstre side. Vår Credit Rating inneholder også en trendanalyse. Denne angir utviklingen over flere år, slik at man kan følge foretakets kredittverdighet i positiv eller negativ retning. Credit Rating poengskala-inndeling finner du oversikt over på side 25. Vi anbefaler deg å bruke egen erfaring og informasjon i kombinasjon med vår Credit Rating. Du kjenner kunden gjennom:?? Betalingsstrømmen?? Erfart betalingsvillighet?? Erfart betalingsevne?? "Rykter" og uoffisiell informasjon i bransjen?? Annen informasjon fra kunderegisteret Kritisk kontantstrøm Kritisk kontantstrøm gir en indikasjon på hvordan ulike selskaper finansierer sitt kontant- og investeringsbehov. Du vil få vite hvilke faktorer som bidrar til kontantstrøm og endringer av likviditetsreserven i løpet av en periode. Merk: Alle selskaper med over 10 mill. i balanse/eiendeler, er i henhold til gjeldende regnskapsregler pliktig til å utarbeide en finansieringsanalyse for eget selskap. Vi har skreddersydd en standard felles finansieringsanalyse som gjelder alle norske foretak. 6

7 Personsjekk styre/ledelse Denne opplysningen finner du også i Credit Rating. Gjennom Personsjekk styre/ledelse, kan du ta en titt på de personene som står bak foretaket og sjekke bl.a. tidligere styreverv, betalingsanmerkninger o.l. Forskjellen her og i Credit Rating, er at du her kan gå direkte over i personbasen. Vi gjør oppmerksom på at det sendes et gjenpartsbrev til omspurte ved søk i personbasen. Effektivitetsanalyse Effektivitetsanalysen gir deg en rask og grei oversikt over en bedrifts markedsposisjon. Dette er en hurtig markedsanalyse både på bransje og bedrift, som gir unike tall fra hele den norske foretaksmassen. Analysen kombinerer tall fra enkeltbedrifter med bransjetall. Du vil på en enkel måte se hvordan din kunde, eller din egen bedrift, ligger an i forhold til resten av bransjen. Foretaksattest Dette er den offisielle attesten på firmaet du søker på. Du finner blant annet adresse, registreringsdato o.l. Risikoanalyse Analysen vurderer de respektive risikoområder og omfatter blant annet juridiske faktorer, økonomiske nøkkeltall, selskapets alder og størrelse. Her vil du også få ratingpoengsummen som du får på Credit Rating. Konkursprediksjon Konkursprediksjon er en regnskapsanalyse som predikerer sannsynligheten for en eventuell konkurs. Analysen er basert på en Z-faktor-analyse. Dette er en generell internasjonal beregningsformel, basert på statistisk materiale over en 20 års periode, hvor beregningen tar utgangspunkt i forholdstall fra bedriftens regnskap. Foretakene plasseres i en grønn, gul eller rød sone. Konkursprediksjonen gir deg også signaler på om trenden går i positiv eller negativ retning. Eiere/Datterselskaper Dette bildet gir deg en kort oversikt over hvilke betydelige eiere et firma har, og/eller hvilke datterselskaper det har. Dersom du vil se mer på disse selskapene, ta med deg foretaksnummeret og bruk dette i søkebildet. Dersom det er flere eiere, får du oppgitt eierandel i prosent. Betalingsanmerkninger Her vil alle registrerte betalingsanmerkninger komme frem. Du får en oversikt over hvilken type sak som er registrert, sum, kreditor osv. En oversikt over rapportører og typer av anmerkninger finner du bakerst i denne boken. Når det gjelder hvor lenge en sak ligger registrert i vår database, gjelder følgende: uoppgjorte inkassosaker ligger i 3 år og ut kalenderåret oppgjorte saker ligger i 12 mnd. etter oppgjørsdato uoppgjorte utleggsforretninger ligger i 5 år 7

8 Regnskap siste 3 år Her finner du de tre siste års regnskap. På førstesiden kommer resultatet opp, og det vil herfra være mulig å klikke seg videre inn på: - Resultat detaljer - Balanse - Balanse detaljer - Nøkkeltall Aktuelle hendelser Her vil du finne interessant informasjon om det firmaet du er inne på. CreditInform legger kontinuerlig inn informasjon om endringer/hendelser av betydning for driften. Eksempler på dette er: endring i daglig leder, driftsresultat o.l. Revisors beretning Dette er en kort oversikt der revisor gir sine kommentarer til eventuelle avvik fra regelverket eller anerkjente normer. Årsberetning Her vil du finne styrets beretning, noter til regnskapet og kontantstrømanalysen fra de to siste regnskapsår. Dette ligger som scannede dokumenter. Tilgjengelig scannet informasjon, vil ligge med blå tekst og være understreket i tabell som vist under. Dersom dokumentene kommer opp noe skjevt på din skjerm, anbefaler vi deg å skrive ut det du ønsker å se på. Klikk her, og en ny side vil komme frem. Denne legger seg «utenpå» forrige bilde. Når du har lest eller skrevet ut den informasjonen du vil ha, lukker du bildet, og kommer da tilbake til den forrige siden. 8

9 Søk på privatpersoner Legg inn personnummeret, eller kombiner navn og fødselsdato, eventuelt postnr. Ønsker du ikke at omspurt person kommer frem med opplysninger fra Eiendoms -/løsøreregisteret, fjerner du «hakene» ved å klikke i ruten Ved søk på privatpersoner, er det noen tips du bør ta med deg. Søket må være unikt, da det kommer ikke opp en flervalgsliste slik som på foretak. Følgende kombinasjoner bør benyttes (i anbefalt rekkefølge): Personnummer Navn + fødselsdato Er unikt og gir kun ett treff Gir deg sannsynligvis personen du søker etter, dersom det ikke er flere med samme navn og samme fødselsdato Gir deg treff både på ny og gammel adresse Navn + adresse Navn + postnummer Gir deg treff både på ny og gammel adresse (alternativt kan du bruke en kombinasjon av de tre siste valg) CreditInforms database er den eneste der du kan søke med gateadresse. Dette hjelper deg til å finne rett person dersom vedkommende har flyttet eller er registrert med en ny adresse. Dersom du ikke finner personen du søker på, sjekk følgende: - Er navnet stavet riktig - Har du riktig fødselsdato - Er dobbeltnavn i riktig rekkefølge - Står etternavnet først Husk at riktig og kort informasjon oftere gir treff enn for mye eller "feil" informasjon. 9

10 Tilgjengelig informasjon: PER PERSEN Per Persen Persvei Oslo Som vist på bildet, er dette noe likt bildet på foretak. Du vil også her ha en meny med all tilgjengelig informasjon liggende på venstre side, og klikker i menyen på det valget du ønsker. Valgt side vil da komme frem. Punktene i menyen inneholder følgende: Risikoscore privatperson Dette er en objektiv, statistisk analyse som sier noe om risikoen ved å gi kreditt til en person. Modellen baserer seg på informasjon fra offentlige registre og CreditInforms egen database. Inntekt og betalingsanmerkninger vektlegges mest, men også andre faktorer spiller inn på en persons risikoscore. Skalaen går også her fra 0-100, hvor 100 poeng betyr beste kredittverdighet. Beregnet bruttoinntekt Etter at Norge innførte et lineært skattesystem, har CreditInform laget en formel som beregner seg fram til en persons bruttoinntekt. Beregningen kan bli noe feilaktig for personer som har næringsinntekt, spesielle fradragsordninger eller for personer i skatteklasse 2. 10

11 Beregnet gjeldsgrad Beregnet gjeldsgrad sier noe om sammenhengen mellom gjeld, brutto- og nettoinntekt. Den sammenligner også personen sett i forhold til andre i samme aldersgruppe, inntektsgruppe og landet i gjennomsnitt. Modellen presenteres i to grader: Grad I indikerer hvor stor andel av bruttoinntekten som er gjeldsrenter og særfradrag. Grad II indikerer hvor mye høyere bruttoinntekten er i forhold til nettoinntekten (etter at alle fradrag er tatt i betraktning, og ikke bare nettofradrag som i grad I). Betalingsanmerkninger Gir en oversikt over eventuelle anmerkninger som er registrert på personen. Når det gjelder regler for anmerkninger vil vi vise til regler på foretak, samt side 15 der alle anmerkninger og regler er omtalt. Vi gjør oppmerksom på at utestående beløp i henhold til en tvangsforretning kan avvike fra pålydende. Dette skyldes påløpte renter og omkostninger, med fradrag av evt. delbetalinger som er foretatt etter at forretning er avholdt. Skatteligning Personer som har lignet til Norge i løpet av de 3 siste ligningsår finnes i vår database. Her finner du siste tre års ligning og får på denne måten oversikt over utviklingen i en persons formue- og inntektsforhold. Alternative adresser Gir deg oversikt over historiske adresser som CreditInform har registrert i sin database på en privatperson. Næringsinteresser Her får du en oversikt over foretak en person har hatt eller har næringsinteresser i. Type verv, foretakets navn og foretaksnummer kommer fram her. Kredittsjekk av nyetablerte foretak kan være vanskelig. Det kan da være nyttig å sjekke personene bak foretaket og se på deres tidligere erfaring med andre foretak. Herfra kan du også gå videre inn i foretaksbasen, ved å klikke på ønsket foretak. Du får da frem trend og rating på foretaket. EDR - informasjon om grunneiendommer, adresser og bygninger Dette er informasjon hentet fra Norsk Eiendomsinformasjons database. Se eget punkt om Eiendomsregisteret. Løsøre Se eget punkt om Løsøreregisteret. 11

12 Eiendomsregisteret Man kan også søke direkte mot Eiendomsregisteret. Som du ser av bildet, krysser du av for hjemmel eller heftelser på søkebildet på matrikkelsøk. Følgende søkemuligheter finnes under hvert av valgene: Navnesøk: -Kommunenummer/kommunenavn -Foretaksnummer -Fødselsnummer -Navn -Postnummer -Poststed Brukes dersom du har navn og ønsker å finne hvilke adresser som tilhører foretaket/personen. Adressesøk: -Kommunenummer/kommunenavn -Gate/vei -Husnummer -Bokstav -Postnummer -Poststed Brukes dersom du har adresseopplysningene og ønsker å se hvilket foretak/person som har bosted på adressen. Matrikkelsøk: -Kommunenummer/kommunenavn -Gårdsnummer -Bruksnummer -Festenummer -Seksjonsnummer -Dokumenttype Brukes dersom du har adresse/nummeropplysninger og ønsker å se hvilket foretak/person som har bosted på adressen. 12

13 Når du finner den ønskede eiendommen og personen som eier denne, kan du gå direkte over i personbasen fra Eiendomsregisteret. Gjenpartsbrev vil da bli sendt. Etter at riktig eiendom/person er funnet, er følgende produkter fra Eiendomsregisteret tilgjengelig: Her klikker du på ønsket informasjon. Du kan klikke deg frem og tilbake mellom de ulike valgene. Tilgang til Eiendomsregisteret kan bestilles hos CreditInform kundeservice. Løsøreregisteret Løsøreregisteret er et tinglysingsregister for rettigheter og pant. Her kan du sjekke hvilke heftelser som finnes på en privatperson, tinglyste ektepakter, heftelser i motorvogn, utleggsforretninger, samt pant i anleggsmaskiner, varelagre, redskaper osv. 13

14 Følgende søkemuligheter er tilgjengelige: Foretak: Person: - Foretaksnummer - Foretakets navn - Postnummer/kommune/fylke - Fødselsnummer - Personens navn - Postnummer Motorvogn: - Registreringsnummer for motorvognen Dagbok: - Dagboknummer Søk på utenlandske foretak For direkte online-søk, klikk på Online-søk BigNet. Du vil da få tilgang til de europeiske foretaksdatabasene som er med i BigNet. Ønsker du rapport på foretak fra land som ikke kan levere online, klikker du på bestill manuell rapport. Du kan da bestille rapporten online, og får den levert tilbake manuelt. Systemet vil kalkulere både leveringstid og pris for deg automatisk. 14

15 Online-søk utland - Tast inn navn på ønsket foretak. - Velg land. (Dersom landet du ønsker rapport fra ikke står i rulleteksten, finnes det ikke opplysninger fra dette landet online. Gå da tilbake til forrige side og bestill en manuell rapport.) - Klikk på søk. Du vil da få opp en flervalgsliste som vist i bildet under. Klikk på det foretaket du ønsker rapport på. Dersom det står et kryss (*) foran firmanavnet, indikerer dette filial-/avdelingsadresse. Da kommer du inn til rapporten på det valgte foretak. 15

16 Systemet velger automatisk BigNet-rapport. Ønsket språk i rapporten velger du ved å klikke på rulleteksten. Hastighet og metode skal ikke endres! Klikk på Bestill for å få rapporten opp på skjermen. Dersom du ønsker å skrive ut rapporten, klikker du på skriv ut -funksjonen. Eksempel rapport utenlandsk foretak: Levert av: CreditInform AS , 11:38 Ordre-Nummer: Deres ref.: RMNLCREME##FF <*** BIGNet Onlinerapport ***> Levering Online - Normal <** Konfidensielt og uten ansvar **> Denne rapporten er levert av BIGNets nasjonale partner. CreditInform garanterer ikke for informasjonens fullstendighet eller riktighet. CreditInform påtar seg intet ansvar for direkte, indirekte tap eller skade av noen art, hvor anvendelse av opplysningen ligger til grunn. <** Identifikasjon - Foretaksprofil **> Firmanavn NIG A/S Adresse GLARMESTERVEJ 2 By 8600 SILKEBORG 16

17 Land Danmark Tlf Faks Tlf Nasjonalt ID-nr Reg.-Nr A/S Foretaksform Selskap med begrenset ansvar Foretaksstatus Aktivt Sist endret <** Aktivitet **> Bransje (NACE) Ansatte Forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted Kontorservice og oversettingsvirksomhet Drift av databaser 95 (Offisielt årsregnskap) <** Ledelse **> Ledelse PETER JUEL-BERG JØRN SKOVSLUND HANSEN Styre KRISTEN SADOLIN BAGER (Styreformann) PETER JUEL-BERG (Styremedlem) JØRN SKOVSLUND HANSEN (Styremedlem) PETER BRANDT (Styremedlem) JOHN MIKKELSEN (Styremedlem) <** Historikk **> Etableringsår 1870 Registreringsdato <** Kredittfasiliteter **> Bankforbindelse DANSKE BANK HOLMENS KANAL AFDELING HOLMENS KANAL KØBENHAVN K 17

18 JYSKE BANK H C ANDERSENS BOULEVARD KØBENHAVN V <** Økonomiske data **> <* Resultatregnskap *> Avsluttningsdato Kilde Offisielt årsregnskap Valuta DKK Ordinært resultat Skatt Årsresultat <* Aktiva *> Anleggsmidler Omløpsmidler <* Passiva *> Egenkapital Selskapskapital Kortsiktig gjeld <* Nøkkeltall *> Gjeldsgrad -233,90-189,60-157,51 Likviditetsgrad I 141,49 116,05 108,76 Likviditetsgrad II 141,49 116,05 108,76 Avkastningsgrad/ Egen 21,39 23,09 22,68 Egenkapitalrentabilit 243,46 310,89 268,90 Soliditetsgrad 9,14 7,87 8,62 <** Eiendomsopplysninger **> Eiendomsopplysninger Nei <** Konsern - og eierforhold **> Morselskap NORDIC INFO GROUP A/S (ID:837150) (100%) 18

19 Kallenavn BIGNET (DANMARK) A/S BØRS FAKTA A/S BUSINESSWEB A/S DANSK KREDITINFORMATION A/S EUROGATE (DANMARK) A/S <** Betalingsmønster **> Betalingsmønster Regelmessig betaler <** Konklusjon **> CreditRating 68 Risikogruppe Normal Makskreditt

20 Søkekriterier på online-søk utland (BigNet) Danmark: Finland: Frankrike: Holland: Irland: Spania: Storbritannia: Sverige: Tyskland: Østerrike: - Foretaksnavn - Foretakets adresse - Foretaksnavn + postnummer (Gir best mulig treff) - Foretaksnavn uten å ta med selskapsform (OY, AB, AC etc.) og postnr. (Kun de to første siffer) - Foretaksnavn (Gir best mulig treff) - Foretaksnavn (Gir best mulig treff) - Foretakets adresse - Foretaksnavn - Foretakets adresse - Foretaksnavn + postnummer (To første siffer) (Gir best mulig treff) - Enkelte ord opp til 15 posisjoner Ta det første av foretaksnavnet, se bort fra mellomrom og kommaer (F.eks. F A Investment = Fainvestment) - Foretaksnavn - Foretaksnavn + postnummer (To første siffer) - Foretaksnavn (Helst hele navnet) Best søk: Hele det registrerte navnet med mellomrom (F.eks.: Browns Operating System Services Limited) - Foretaksnavn (Gir best mulig treff) - Foretakets adresse - Foretaksnavn + postnummer (To første siffer) (Gir best mulig treff) - Foretaksnavn - Foretaksnavn + postnummer (To første siffer) (Gir best mulig treff) - Foretaksnavn - Foretaksnavn + postnummer (To første siffer) (Gir best mulig treff) 20

21 Koder, kilder og typeforklaringer Betalingsanmerkninger En betalingsanmerkning er en misligholdt pengefordring. CreditInform mottar og registrerer betalingsanmerkninger fra følgende kilder:?? Inkassobyråer?? Forliksrådene?? By- og sorenskriverembetene?? Løsøreregisteret Dom i pengekrav Avsies i forliksrådet etter søksmål. Dersom det ikke er innlevert tilsvar, vil det som oftest bli avsagt uteblivelsesdom. Frivillige pantstillelser Angir "pantsettelsesgraden" av bedriften, det vil si hvor stor del av bedriftens aktiva som er stillet til sikkerhet for kreditorers finansieringsbistand. Ved kredittvurdering vil det være fornuftig å legge til grunn hvor store de frivillige pantstillelsene er, med hensyn til muligheten for dekning ved en eventuell gjeldsforhandling, akkord eller konkurs. Negative anmerkninger TYPE Offentlig akkord Kreditt frarådes KOMMENTAR Manglende betalingsevne stadfestet i skifteretten. Kunngjøres i Norsk Lysingsblad og tinglyses. Tilbudet til kreditorene må gi minst 25 % dekning og 3/4 av kreditorene må godta forslaget. Arrest Negativt Fordringshaver kan begjære midlertidig sikring av kravet ved arrest. Benyttes i særlige tilfeller hvor skyldners atferd gir grunn til å frykte at tvangsfullbyrdelse av kravet enten vil bli forspilt eller vesentlig vanskeliggjort. Arrest er et betinget inkassotiltak og må følges opp med ordinære rettslige skritt. 21

22 Avsetningsforretning Negativt Uteblivelsesdom Klart negativt Frivillig gjeldsordning Svært negativt tegn Gjeldsforhandling Kreditt frarådes Inkassosak Negativt Insolvent, ikke søkegod Kreditt frarådes Konkurs Kreditt frarådes Foreløpig tvangspant. Ikke rettskraftig, men et negativt tegn. Tvangsskritt som tas til sikring av en pengefordring på et tidspunkt da kreditors tvangsgrunnlag ennå ikke er blitt rettskraftig. Avsetningsforretning går over til utleggsforretning når tvangsgrunnlaget ikke kan angripes med rettsmidler. Rettskraftig dom i gjeldssak. I løpet av gjeldsforhandling har kreditor og debitor blitt enige om en frivillig gjeldsforhandling. Vanlig varighet fra 5-10 år. Foretak og næringsdrivende forhandler med sine kreditorer om såkalt "underhåndsakkord" for sanering av gjeld, uten å gå veien om skifteretten. Alle fordringshavere må samtykke og frivillig godta forslag om dekning. Gjeldsforhandlinger kunngjøres i Norsk Lysingsblad. Foretak, næringsdrivende og privatpersoner innlede forhandlinger med sine kreditorer om dekning av hele eller deler av gjelden over en gitt tidsperiode. Rettslig skritt for å inndrive utestående krav. Skyldneren varsles først om at inkasso vil bli iverksatt (inkassovarsel) med en frist på minst 14 dager. Varselet må fremsettes skriftlig. Saken blir deretter oversendt inkassobyrå for inndriving. Betalingsoppfordring sendes skyldner med en ny frist på minst 14 dager. Skyldneren varsles så om rettslig inkasso. Insolvens inntreffer i det øyeblikk en person eller bedrift ikke er i stand til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser etterhvert som de forfaller grunnet manglende betalingsevne. Opphør av virksomheten (foretak) eller økonomi (priv). Begjæring til skifteretten foretas når insolvens antas å ikke være forbigående. Ved utestående krav meldes kravet til bobestyrer. Kunngjøres i Norsk Lysingsblad og Løsøreregisteret. 22

23 Midlertidig forføyning Forlenget gjeldsforhandling Svært negativt tegn Sperret for kreditt/spr Kreditt frarådes Firmaet er tvangsavviklet Kreditt frarådes Tvungen gjeldsordning Svært negativt tegn Tvangspant i leieavtale Negativt Utlegg/Avsetning Negativt Underhåndsakkord Kreditt frarådes Utleggsforretning Negativt Utpantingsforretning Når en formuesgjenstand settes ut av skyldneres besittelse i påvente av dom. Forlengelse av tidligere gjeldsforhandlingsperiode. Uenighet mellom debitor og kreditor. Kreditt frarådes. Sperret etter eget ønske eller fra verge. Manglende innsending av årsoppgjør kan være en årsak til dette. Rettsapparatet har stadfestet en gjeldsordning, til tross for uenighet mellom debitor og kreditor Fullbyrdet tvangsgrunnlag. Overdragelse eller tvangssalg av leierett, erverves ved utleggsforretning. Rett til å begjære utkastelse. Erverver rett til et kronebeløp i løsøre eller fast eiendom. Manglende betalingsevne. Frivillig gjeldsordning. Tvangssikring av krav etter gyldig dom eller annet tvangsgrunnlag. Tvangsskritt overfor debitor til sikring av fordring. Kun offentlige krav. Frivillige pantstillelser Industripant Frivillig pantstillelse. Frivillig pantstillelse i motorvogn Frivillig sikkerhetsstillelse. Salgspant gjelder bare ved kjøp av den pantsatte gjenstand, mens pant i motorvogn kan også gjelde som sikkerhetsstillelse for et lån som ikke gjelder anskaffelse av motorvogn. 23

24 Frivillig pant i varelager Faktoringavtale Frivillig pantstillelse av landbruksredskap Frivillig pantstillelse av driftstilbehør Frivillig pantstillelse av fiskeredskap Sikkerhet for lån eller leverandørgjeld. Varelageret stilles som sikkerhet for lån eller leverandørgjeld. Blir ofte benyttet som sikkerhet for generell driftskreditt. Frivillig pant tatt i enkelte fordringer eller hele fordringsmassen. Formen brukes ofte som sikkerhet for kassakreditt eller annen kortsiktig finansieringsbistand eller varekreditt. Indikerer ikke betalingsmislighold. Løsøre som brukes eller er bestemt til bruk i næringsvirksomhet i landbruket, men som ikke er tilbehør i fast eiendom. Det samme gjelder for varer som produseres i virksomheten, for eksempel maskiner, redskaper, avling eller dyr. Frivillig pantstillelse av driftstilbehør som brukes eller er bestemt for bruk i næringsvirksomheten. Kan bare pantestilles sammen med pantstillelse av eiendomsretten eller bruksretten til den faste eiendommen virksomheten er knyttet til. Løsøre som brukes eller er bestemt til bruk i næringsvirksomhet med fiske eller fangstfartøy, men som ikke er tilbehør til et fartøy. Påtegning om nedkvittering Nedskriving av pantebeløp. Påtegning om forhøyelse Oppskriving av pantebeløp. 24

25 Nivå-inndeling Credit Rating Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 Ikke kredittverdig 0 poeng Ikke kredittverdig 0-14 poeng Kreditt mot sikkerhet poeng Kredittverdig poeng God kredittverdighet poeng Beste kredittverdighet poeng Statuskoder foretak (i flervalgslisten) A B F K R S T U Z Under offentlig akkord Foretaket har endret navn Foretaket er under avvikling Foretaket er konkurs Foretaket har reservert seg mot salg av adresse Foretaket er slettet Foretaket er tvangsavviklet Ulovlig firmanavn, pålegg om endringer er gitt Foretak som trolig ikke lenger eksisterer, men som er registrert som aktivt i Brønnøysundregisteret Koder foretaksformer AAFY AL ANNA AMB ANS AS ASA BA BEDR BBL BO BRL Ikke næringsdrivende virksomhet Andelslag Annen juridisk person Ambassade Ansvarlig selskap Aksjeselskap Allment aksjeselskap Begrenset ansvar Bedrift Boligbyggelag Andre bo Borettslag 25

26 DA DV ENK EOFG FEMV FYLK FLI GFS IKJP KO KBO KS KIRK KOMM KTRF LL NUF NÆR OF OPMV ORGL PA PERS PR PRE REGN REV SA SAM SF SPA STAT SS STI SÆR TVAM UDEF UTBG UTLA VIFE VPFO Delt ansvar Div (gml. ink. saker; idag sjelden) Enkeltmannsforetak Europeisk økonomisk foretaksgruppe Samarb. selskap fellesregn i MVA Fylkeskommune Forening/Lag/Innretning Gjensidige forsikringsselskap Andre ikke juridiske personer Konsern Konkursbo Komandittselskap Kirkelig fellesråd Kommune Kontorfellesskap Lutlag (Aksjeselskap) Norsk avdeling av utenlandsk foretak Næringsdrivende forening Offentlig virksomhet Særskilt oppdelt enhet Organisasjonsledd Partrederi Andre enkeltpersoner i tilknytning registrert Privatperson Partsrederi Enkeltperson registrert i regnskapsførerregisteret Enkeltperson registrert i revisorregisteret Samvirkelag Tingsrettslig sameie Statsforetak Sparebank Stat Studentsamskipnad Stiftelse Annet foretak ifølge særskilt lov Tvangsreg. for MVA Udefinert Frivillig reg. utleiebygg Utenlandsk enhet Virksomhet drevet i fellesskap Verdipapirfond 26

CreditInform AS Kundesenter 815 55 454

CreditInform AS Kundesenter 815 55 454 CreditInform AS 2 InfoWeb 2 Pålogging 3 Søk på foretak 5 Tilgjengelig informasjon 6 Generell foretaksinformasjon 6 Ratingkonklusjon 6 Regnskapsinformasjon 6 Revisoranmerkninger 7 Eierforhold 7 Betalingsanmerkninger

Detaljer

Experian AS Kundesenter 815 55 454 BRUKERHÅNDBOK INFOWEB. www.experian.no e-post: kundesenter@no.experian.com

Experian AS Kundesenter 815 55 454 BRUKERHÅNDBOK INFOWEB. www.experian.no e-post: kundesenter@no.experian.com BRUKERHÅNDBOK INFOWEB 1 Experian AS 3 InfoWeb 3 Tilgjengelig informasjon: 8 Generell foretaksinformasjon 8 Ratingkonklusjon 8 Regnskapsinformasjon 8 Revisoranmerkninger 8 Eierforhold 8 Betalingsanmerkninger

Detaljer

Brukerveiledning. CreditEasy

Brukerveiledning. CreditEasy Brukerveiledning CreditEasy 1 Introduksjon CreditEasy er Bisnodes portal for kredittopplysninger og annen forretningsinformasjon. Den gir deg det beste grunnlaget for å ta riktige beslutninger når du skal

Detaljer

Kredittvurderinger på web

Kredittvurderinger på web Kredittvurderinger på web Ta kontroll på kundene dine med CreditControl fra Soliditet. Finn ut hvem av dine kunder som er: Utsatt for stor konkursrisiko Sliter med å betale sine regninger Og ikke minst

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse KVARBERG AS Org.nr 993971413 ÅSMARKVEGEN 1855 2365 ÅSMARKA Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse H-VINDUET BAUGE AS Org.nr 956574854 NYHEIMSV 27 6900 FLORØ Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse ULLSTRØM FEPO AS Org.nr 940794927 ØSTRE AKER VEI 99 0596 OSLO Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse NORSK SATELLITTELEFON AS Org.nr 991442561 3895 EDLAND Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse PORT TEKNIKK AS Org.nr 982259231 BREIFLÅTVEIEN 15 4017 STAVANGER Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse NORSK MEDISINSK INFOSENTER AS Org.nr 993735469 LEIRFOSSVEGEN 27 7038 TRONDHEIM Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk

Detaljer

Brukerveiledning Soliditet Online

Brukerveiledning Soliditet Online Brukerveiledning Soliditet Online Innhold Introduksjon... 3 Support... 3 Fanene... 3 Logg Inn... 4 Logg Ut... 4 Hjem... 4 Foretak Rapport... 5 Gjenpartsbrev... 6 Treffliste... 6 Rapport valg... 7 Årsrapport...

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse ACRO BYGG AS Org.nr 986678166 CASPAR STORMS VEI 12 0664 OSLO Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse AVERY DENNISON NTP AS Org.nr 946661287 6868 GAUPNE Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse SIKA NORGE AS Org.nr 919409517 INDUSTRIV 22 1483 SKYTTA Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

www.no.experian.com e-post: kundesenter@no.experian.com

www.no.experian.com e-post: kundesenter@no.experian.com Experian AS... 3 Velkommen til Credit Onlines brukerhåndbok... 4 Pålogging... 4 Søk på norske foretak... 5 Tilgjengelig informasjon... 7 Credit Rating/Score... 7 Kritisk kontantstrøm... 8 Personsjekk styre/ledelse...

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb. - Styr unna dårlige betalere!

Kom i gang med InfoWeb. - Styr unna dårlige betalere! Kom i gang med InfoWeb - Styr unna dårlige betalere! Innhold 1. Visste du at... 3 2. Logg inn... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær logg inn... 4 3. Søke opp et foretak/privatpersoner...

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 5. JUNI 2015 FOR OKB SERVICE O K BLOMDAL

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 5. JUNI 2015 FOR OKB SERVICE O K BLOMDAL D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 5. JUNI 2015 FOR OKB SERVICE O K BLOMDAL 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Næringsinteresser 7. Eier/Juridisk

Detaljer

Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS. Selskapskapital/Aksjekapital: 990.000 Selskapets alder: 1

Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS. Selskapskapital/Aksjekapital: 990.000 Selskapets alder: 1 998877393 NORDIC TOOLS AS Strømsveien 314 1081 Oslo PB 109 Leirdal 1009 Oslo Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW55681 NORDIC TOOLS AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles

Detaljer

Kredittvurderinger på web

Kredittvurderinger på web Kredittsjekk dine kunder! Kredittvurderinger på web Ta kontroll på kundene dine med CreditControl fra Soliditet. Finn ut hvem av dine kunder som er: Utsatt for stor konkursrisiko Sliter med å betale sine

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ÅRVOLL BYGG AS 989794302 27.mai.2013 Firmainformasjon ÅRVOLL BYGG AS Orgnr.: 989794302 D-U-N-S: 548542278 Telefon: 22655100 Hjemmeside: www.aarvollbygg.no Epostadresse: kontakt@aarvollbygg.no

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 25-08-2014 H-VINDUET BAUGE AS Org. nr. 956574854 Nyheimsv 27 6900 FLORØ Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10 Aksjonærer

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 11-02-2015 FLIS & INTERIØREXPERTEN AS Org. nr. 914021065 Trondheimsveien 189 0570 OSLO Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 30. SEPTEMBER 2014 FOR TORP BJØRN

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 30. SEPTEMBER 2014 FOR TORP BJØRN D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 30. SEPTEMBER 2014 FOR TORP BJØRN 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Næringsinteresser 7. Eier/Juridisk 8. Økonomi

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 16-03-2015 JPS CONSULTING AS Org. nr. 989747983 Bjørnveien 15 a 0774 OSLO Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 19-04-2012 ULLSTRØM FEPO AS Org. nr. 940794927 Østre Aker vei 99 0596 OSLO Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

Credit Rating BETONMAST BYGG AS. 2.269.000 begrenset til 15% av egenkapitalen

Credit Rating BETONMAST BYGG AS. 2.269.000 begrenset til 15% av egenkapitalen BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 20-04-2012 for

D&B Firmafakta. Rapport den 20-04-2012 for D&B Firmafakta Rapport den 20-04-2012 for SAGUTSTYR AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi - oppstilling

Detaljer

Credit Rating. Trafikk-Elektro AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019

Credit Rating. Trafikk-Elektro AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019 BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 16-03-2015 TVERLI AUT SVEISESERVICE AS Org. nr. 982582482 Gneisveien 2E 1914 YTRE ENEBAKK Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 13-09-2013 KANDA AS Org. nr. 915739334 Hegdalveien 81 3261 LARVIK Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10 Aksjonærer

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 29-10-2009 for

D&B Firmafakta. Rapport den 29-10-2009 for UTESPESIALISTEN ANLEGGSGARTNAR HENNING HUSE KJERRINGKLEIV 15 5610 ØYSTESE Att.: HUSE HENNING D&B Firmafakta Rapport den 29-10-2009 for UTESPESIALISTEN ANLEGGSGARTNAR HENNING HUSE 1 Identifikasjon 2 Rating

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 07-05-2014 S.A. BYGGSERVICE AS Org. nr. 987788917 Brusetsvingen 57 1395 HVALSTAD Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019

Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019 BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 22-08-2013 STIFTELSEN KLAR Org. nr. 990065365 Dronningensgate 75/77 4608 KRISTIANSAND S Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

Credit Rating/Score LKC AS. 2.108.000 begrenset til 15% av egenkapitalen. Selskapskapital/Aksjekapital: 500.000 Selskapets alder: 10

Credit Rating/Score LKC AS. 2.108.000 begrenset til 15% av egenkapitalen. Selskapskapital/Aksjekapital: 500.000 Selskapets alder: 10 986559434 LKC AS Bentsrudveien 14 3080 Holmestrand Credit Rating/Score LKC AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW70668 LKC AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Full firmarapport 11.07.2014 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 03-08-2012 for

D&B Firmafakta. Rapport den 03-08-2012 for D&B Firmafakta Rapport den 03-08-2012 for INMENTE AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi - oppstilling

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. JUNI 2016 FOR UNIBUSS TUR AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. JUNI 2016 FOR UNIBUSS TUR AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. JUNI 2016 FOR UNIBUSS TUR AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 05-02-2013 for

D&B Firmafakta. Rapport den 05-02-2013 for D&B Firmafakta Rapport den 05-02-2013 for PER KRISTIAN SCHARNING 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Næringsinteresser 7 Eier/Juridisk 8 Økonomi

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

Brukermanual Market Select Web

Brukermanual Market Select Web Brukermanual Market Select Web Verdien av å vite CreditInform AS Login Logg deg inn på din versjon av Market Select med tildelt brukernavn og passord. Dette er et 1. gangs påloggingspassord som du kan

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 18-06-2013 for

D&B Firmafakta. Rapport den 18-06-2013 for D&B Firmafakta Rapport den 18-06-2013 for 3ESS KONSULENTSELSKAP AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 04-07-2012 H-VINDUET BAUGE AS Org. nr. 956574854 Nyheimsv 27 6900 FLORØ Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10 Aksjonærer

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 06-06-2014 OPTIEL VEST AS Org. nr. 994272713 Fabrikkveien 2 4033 STAVANGER Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 20-05-2014 ENERGIA AS Org. nr. 966033789 7. Etasje Storgata 112 3921 PORSGRUNN Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 18-10-2012 for

D&B Firmafakta. Rapport den 18-10-2012 for D&B Firmafakta Rapport den 18-10-2012 for GRAFISKE INGENIØR TJENESTER OLIVER WOLD 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Næringsinteresser 7 Eier/Juridisk

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 12-06-2013 OPTIEL VEST AS Org. nr. 994272713 Fabrikkveien 2 4033 STAVANGER Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 20-01-2015 LØRENSKOG RENHOLD & SERVICE AS Org. nr. 940762642 M Thranesv 7 1470 LØRENSKOG Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 19. JUNI 2016 FOR JOHN GALTEN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 19. JUNI 2016 FOR JOHN GALTEN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 19. JUNI 2016 FOR JOHN GALTEN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 05-01-2007 for

D&B Firmafakta. Rapport den 05-01-2007 for AXFLOW AS Postboks: 98, LILLEAKERVEIEN 10 0283 OSLO Att.: ØDEGÅRD GUNNAR D&B Firmafakta Rapport den 05-01-2007 for AXFLOW AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 29. MAI 2016 FOR SUBMET CONSTRUCTION AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 29. MAI 2016 FOR SUBMET CONSTRUCTION AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 29. MAI 2016 FOR SUBMET CONSTRUCTION AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 08-06-2012 for

D&B Firmafakta. Rapport den 08-06-2012 for D&B Firmafakta Rapport den 08-06-2012 for NORGES PARKINSONFORBUND 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Larsen.Per-Erik

FORETAKSANALYSE. Larsen.Per-Erik DEMO Enkeltmannsforetak 7-12-21 FORETAKSANALYSE Larsen.Per-Erik Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com Innholdsfortegnelse

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 1. JULI 2016 FOR SONANS KARRIERE AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 1. JULI 2016 FOR SONANS KARRIERE AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 1. JULI 2016 FOR SONANS KARRIERE AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 24-03-2011 for

D&B Firmafakta. Rapport den 24-03-2011 for D&B Firmafakta Rapport den 24-03-2011 for VERKTØYPARTNER AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS 11-12-213 BILREKLAME AS MAGNUS LAGABØTERS VEG 4 PB 45 ANGELTRØA 7457 TRONDHEIM Norge YVONNE SÆTHER KVALE FORETAKSANALYSE Bilreklame AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. JUNI 2014 FOR OSLO ISOLASJONSSERVICE AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. JUNI 2014 FOR OSLO ISOLASJONSSERVICE AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. JUNI 2014 FOR OSLO ISOLASJONSSERVICE AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

FORETAKSANALYSE. AS Moss Transportforum

FORETAKSANALYSE. AS Moss Transportforum 12-12-213 AS MOSS TRANSPORTFORUM VÅLERVEGEN 157 PB 74 159 MOSS Norge MORTEN NORE FORETAKSANALYSE AS Moss Transportforum Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 7. JANUAR 2016 FOR ALFA INKASSO AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 7. JANUAR 2016 FOR ALFA INKASSO AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 7. JANUAR 2016 FOR ALFA INKASSO AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 03-10-2011 for

D&B Firmafakta. Rapport den 03-10-2011 for D&B Firmafakta Rapport den 03-10-2011 for LÅGEN BOLIG AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi - oppstilling

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. MAI 2015 FOR DIG PLAN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. MAI 2015 FOR DIG PLAN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. MAI 2015 FOR DIG PLAN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8. Økonomi

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. DESEMBER 2015 FOR ANBUDSTORGET.NO AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. DESEMBER 2015 FOR ANBUDSTORGET.NO AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. DESEMBER 2015 FOR ANBUDSTORGET.NO AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 12-11-2009 for

D&B Firmafakta. Rapport den 12-11-2009 for NUSTAD & PARTNERS AS STORTINGSGATA 10 0161 OSLO Att.: NUSTAD ØYVIND D&B Firmafakta Rapport den 12-11-2009 for NUSTAD & PARTNERS AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingforklaring 5 Grunnfakta

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 07-04-2010 for

D&B Firmafakta. Rapport den 07-04-2010 for NORDBOHUS MODUM AS ØST-MODUMVEIEN 3370 VIKERSUND Att.: KLEIV JAN HENNING D&B Firmafakta Rapport den 07-04-2010 for NORDBOHUS MODUM AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingforklaring 5 Grunnfakta

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Energia AS

FORETAKSANALYSE. Energia AS 19-11-215 ENERGIA AS STORGATA 112 PB 265 391 PORSGRUNN Norge MALTE ROGNE FORETAKSANALYSE Energia AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 30-05-2008 for

D&B Firmafakta. Rapport den 30-05-2008 for AMENDE AS ARBEIDERSAMFUNNETS PLASS 1 0181 OSLO Att.: EILERTSEN BJØRN D FRØSØYE D&B Firmafakta Rapport den 30-05-2008 for AMENDE AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 18-08-2011 for

D&B Firmafakta. Rapport den 18-08-2011 for D&B Firmafakta Rapport den 18-08-2011 for WILLIS AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi - oppstilling

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 26-04-2012 for

D&B Firmafakta. Rapport den 26-04-2012 for D&B Firmafakta Rapport den 26-04-2012 for TÅSEN & GREFSEN SELSKAPSMAT AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS 1-7-214 BILREKLAME AS MAGNUS LAGABØTERS VEG 4 PB 45 ANGELTRØA 7457 TRONDHEIM Norge YVONNE SÆTHER KVALE FORETAKSANALYSE Bilreklame AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 10. FEBRUAR 2014 FOR SØDERHAMN ERIKSSON AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 10. FEBRUAR 2014 FOR SØDERHAMN ERIKSSON AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 10. FEBRUAR 2014 FOR SØDERHAMN ERIKSSON AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Company AS

FORETAKSANALYSE. Company AS DEMO 23-12-21 FORETAKSANALYSE Company AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com Innholdsfortegnelse 1. Foretaksinformasjon

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 08-06-2009 for

D&B Firmafakta. Rapport den 08-06-2009 for HARTING AS ØSTENSJØV 36 0667 OSLO Att.: RUGE OLE CHRISTIAN D&B Firmafakta Rapport den 08-06-2009 for HARTING AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingforklaring 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 27-05-2013 for

D&B Firmafakta. Rapport den 27-05-2013 for D&B Firmafakta Rapport den 27-05-2013 for FORAAS OMRÅDESIKRING AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. JULI 2015 FOR SERVERPARKERING AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. JULI 2015 FOR SERVERPARKERING AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. JULI 2015 FOR SERVERPARKERING AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 29-10-2009 for

D&B Firmafakta. Rapport den 29-10-2009 for BIO ENERGY AS STRANDVEIEN 37 1366 LYSAKER Att.: REINÅS ODD EGIL D&B Firmafakta Rapport den 29-10-2009 for BIO ENERGY AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingforklaring 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 14-12-2011 for

D&B Firmafakta. Rapport den 14-12-2011 for D&B Firmafakta Rapport den 14-12-2011 for HELGESEN TEKNISKE BYGG AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS 7-1-213 BILREKLAME AS MAGNUS LAGABØTERS VEG 4 PB 45 ANGELTRØA 7457 TRONDHEIM Norge YVONNE SÆTHER KVALE FORETAKSANALYSE Bilreklame AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 13-03-2009 for

D&B Firmafakta. Rapport den 13-03-2009 for NORSK PLAN AS NÆRINGSBEDET I VATLANDSVÅG 4235 HEBNES Att.: KJOS-WENJUM BENTE D&B Firmafakta Rapport den 13-03-2009 for NORSK PLAN AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingforklaring 5 Grunnfakta

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS 3-7-213 MILJØMALERN AS ØSTERDALSGATA 1 K 658 Norge OSLO SPANGEN JOHNNY FORETAKSANALYSE Miljømalern AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 11-06-2007 for FRIISCO BILSKADESENTER AS

D&B Firmafakta. Rapport den 11-06-2007 for FRIISCO BILSKADESENTER AS FRIISCO BILSKADESENTER AS Postboks: 437, INDUSTRIVEGEN 1 8651 MOSJØEN Att.: GJERSTAD KYRRE JARL D&B Firmafakta Rapport den 11-06-2007 for FRIISCO BILSKADESENTER AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 24. JULI 2015 FOR MEDISTIM NORGE AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 24. JULI 2015 FOR MEDISTIM NORGE AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 24. JULI 2015 FOR MEDISTIM NORGE AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 14-05-2013 EXTEND AS Org. nr. 977049318 Leiv Eiriksson Senter 7462 TRONDHEIM Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. JUNI 2015 FOR ECOHZ AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. JUNI 2015 FOR ECOHZ AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. JUNI 2015 FOR ECOHZ AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8. Økonomi

Detaljer

7670 INDERØY Side: 1. NILS OLAV FOLLADAL Beløpene angis i NOK. Foretaksanalyse

7670 INDERØY Side: 1. NILS OLAV FOLLADAL Beløpene angis i NOK. Foretaksanalyse Stemmer opplysningene i noe punkt ikke med Deres erfaring, ber vi Dem vennligst om straks Í meddele oss dette, for at vi alltid kan gi sí korrekte opplysninger som mulig. SÍvel skriftlige som muntlige

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. SEPTEMBER 2015 FOR PILOTENE TRANSPORT AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. SEPTEMBER 2015 FOR PILOTENE TRANSPORT AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. SEPTEMBER 2015 FOR PILOTENE TRANSPORT AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 12-06-2015 NTC GAVE OG PROFILERING AS Org. nr. 981433955 Rigedalen 41 4626 KRISTIANSAND S Innhold 3 Identifikasjon 4 Rating 5 Rating historikk 8 Payment Index/Limit 10 Grunnfakta 11

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 4. NOVEMBER 2015 FOR NORDIC SPORTSMASTER AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 4. NOVEMBER 2015 FOR NORDIC SPORTSMASTER AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 4. NOVEMBER 2015 FOR NORDIC SPORTSMASTER AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

Brukerveiledning SmartCheck

Brukerveiledning SmartCheck Brukerveiledning SmartCheck Innhold Introduksjon... 3 Support... 3 Logg inn... 4 Justering av menylinjen (anbefalt å gjøre)... 5 Søk... 5 Selektering... 6 Avansert selektering... 7 Mitt søk... 9 SmartCheck

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 07-09-2009 for

D&B Firmafakta. Rapport den 07-09-2009 for BOMEK CONSULTING AS Postboks: 453, TOLLBUGATA 9 8001 BODØ Att.: SAMUELSEN GEIR-OTTO D&B Firmafakta Rapport den 07-09-2009 for BOMEK CONSULTING AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingforklaring

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 03-06-2008 for KONTOR DESIGN AS

D&B Firmafakta. Rapport den 03-06-2008 for KONTOR DESIGN AS KONTOR DESIGN AS Postboks: 1253, 9326 BARDUFOSS Att.: SLETBAKK CHRISTIAN D&B Firmafakta Rapport den 03-06-2008 for KONTOR DESIGN AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8. Økonomi

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 11-06-2012 for

D&B Firmafakta. Rapport den 11-06-2012 for D&B Firmafakta Rapport den 11-06-2012 for HELGESEN TEKNISKE BYGG AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8

Detaljer