Barneradiologi Universitetskurs nr. O OUS 4-7. november 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barneradiologi Universitetskurs nr. O-27119 OUS 4-7. november 2013"

Transkript

1 Barneradiologi Universitetskurs nr. O OUS 4-7. november 2013

2

3 Kjære kursdeltaker. Velkommen til Barneradiologikurs. Kurs nr: O Vedlagt finner du kursprogram, og under en del praktisk informasjon. Sjekk programmet for start -/ sluttid de enkelte dagene. 1. Det er mange påmeldte, tilbud om kurs er sendt ut til ca Kurssted er Ullevål Stadion UBC, inngang J (hovedinngangen til NFF), Kinoteket, se vedlagt kart. Informasjon om kurssted finner du på 3. Det er felles lunsj på Ullevål Stadion hver dag, se program for klokkeslett. 4. I programmet er det lagt opp til hyppige korte pauser, med varierende grad av servering. 5. Kurshefte med abstrakt vil bli delt ut første kursdag. De fleste forelesere vil legge en PDF fil av forelesningen på nettet (nærmere opplysninger under kurset). 6. Onsdag 6. november blir det gruppeundervisning på Rikshospitalet på ettermiddagen. Felles avmarsj fra Ullevål Stadion ca kl 15. Det er også mulig å ta buss. Nærmere informasjon under kurset. Den dagen varer derfor kurset til kl Jeg minner om kursprøve siste dag. Denne må være bestått for å få godkjent kurset. Prøven vil bestå av multiple choice oppgaver. For å bestå må 80 % være rett. Det er ikke mulig å benytte hjelpemidler under prøven, som er individuell. Ved ikke bestått gis tilbud om ny prøve. 8. For ytterligere informasjon se legeforeningens nettsider, eller kontakt meg på mail. Velkommen til kurs! På vegne av kurskomiteen Ingegerd Aagenæs- Enhetsleder, overlege, Barneradiologisk enhet, Ullevål, Avdeling for Radiologi og Nukleærmedisin, OUS F r o n t b a k s i d e Inngang J (Hovedinngangen til NFF).

4 Barneradiologi.,Kurs,nr:,O227119, Thon,hotell,Ullevål,,UBC,konferansesenter,,427,november,2013.,,! Mandag,4.,november,,,, Innføring/skjelett,, 0930%1000! Registrering,!kaffe/te! 1000%1015! Aagenæs! Velkommen,!praktiske!opplysninger! 1015%1045! Westvik! Innføring!i!barneradiologi! 1045%1100! Pause! 1100%1120! Salberg! Strålehygiene!hos!barn! 1120%1150! Merckoll! Skjelettdysplasier! 1150%1205! Pause! 1205%1235! Gunderson! Fotdeformiteter! 1235%1305! Müller! Osteomyelitt/arthritt! 1305%1405! Lunsj! 1405%1450! von!brandis! Frakturer!hos!barn! 1450%1510! Tveiterås! Skjelettalderbestemmelse! 1510%1530! Suther! Scrotum! 1530%1545! Pause! 1545%1615! Rosendahl! Ultralyd!hofter! 1615%1700! Kurskomiteen! Kasuistikker!!!! Tirsdag,5.,november,,, Thorax,,nevro,, 0830%0915!Heiberg/de!Lange! CT!og!MR!hos!barn! 0915%0945!Revheim! PET%CT!hos!barn! 0945%1000!Pause! 1000%1030!Westvik! ØNH! 1030%1100!Heiberg! Luftveislidelser,!HRCT! 1100%1115!Pause! 1115%1200!de!Lange! Thorax!hos!nyfødte! 1200%1300!Lunsj! 1300%1400!Aukland! Thorax!hos!større!barn! 1400%1430!Try! Medfødte!hjertefeil! 1430%1445!Pause! 1445%1530!Köhler! Cerebral!ultralyd! 1530%1600!Aukland! Nevroutredning!%!når!gjøre!hva?! 1600%1630!Kurskomiteen! Kasuistikker!,,,,,

5 , Onsdag,6.,november,,,,, Abdomen,, 0830%0915!Aagenæs! Abdomen.!Utredning!av!nyfødte! 0915%1000!Grammeltvedt! Abdomen.!Utredning!større!barn! 1000%1015!Pause! 1015%1045!Geisler! Ultralyd!hos!barn.!Doppler.!Kontrast! 1045%1115!Aagenæs! Lever,!galleveier,!Biopsier! 1115%1130!Pause! 1130%1150!Tveiterås! Invaginasjon! 1150%1220!Müller! Inflammatoriske!tarmsykdommer! 1220%1320!Lunsj! 1320%1335!Geisler!!! Pylorusstenose! 1335%1355!Tveiterås! Normalvarianter/rakitt! 1355%1410!Pause! 1410%1500!Aagenæs! Utredning!av!kreft!hos!barn! 1500! Avmarsj!til!Rikshospitalet! 1530%1700!Kurskomiteen! Gruppeundervisning!RH!!!! Torsdag,7.,november,,, Urinveier,,traumatologi,, 0830%0930!Kjosbakken! Urinveier! 0930%0945!Pause! 0945%1035!Nystedt! Traumatologi!!thorax/abdomen! 1035%1105!de!Lange! SIDS! 1105%1205!Lunsj! 1205%1245!Westvik! Kuler!og!klumper!og!sånt! 1245%1300!Pause! 1300%1340!Kursprøve! 1340%1400!Evaluering!,,,,,

6 Forelesere kurs nr. O Barneradiologi OUS, 4-7. november 2013 Ingegerd Aagenæs Enhetsoverlege, MHA Kursleder Barneradiologisk enhet Ullevål, ARN, OUS Jostein Westvik Overlege ved barneradiologisk enhet Rikshospitalet, ARN, OUS Else Merckoll Overlege Rikshospitalet, ARN, OUS Ragnhild Gunderson Enhetsoverlege ved muskel-skjelett, Rikshospitalet, ARN, OUS. Lil-Sofie O. Muller Overlege, PhD Barneradiologisk enhet Ullevål, ARN, OUS Elisabeth von Brandis Overlege ved barneradiologisk enhet Ullevål, ARN, OUS Målfrid Tveiterås Overlege ved barneradiologisk enhet Rikshospitalet, ARN, OUS Karen Rosendahl Overlege / Professor II Haukeland universitetssjukehus / Universitetet i Bergen Lise Heiberg Overlege Rikshospitalet, ARN, OUS Charlotte de Lange Overlege, PhD Barneradiologisk enhet Rikshospitalet, ARN, OUS. Stein Magnus Aukland Overlege, PhD Seksjon for Barn Radiologisk Avdeling Haukeland Universitetssykehus & Klinisk Institutt 1 Universitetet i Bergen Kirsti Try Overlege ved barneradiologisk enhet Rikshospitalet, ARN, OUS Anne Thora Grammeltvedt Seksjonsoverlege Barneradiolgi St. Olavs hospital Jørg Geisler Overlege ved radiologisk avdeling Sykehus i Vestfold Heidi Kjosbakken Overlege ved barneradiologisk enhet Rikshospitalet, ARN, OUS Thorsten Köhler Overlege Barnerøntgen Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø Mona- Elisabeth Revheim Overlege, PhD Seksjon for nukleærmedisin Rikshospitalet, ARN, OUS Lene Kathrine Rydén Suther Overlegevikar ved barneradiologisk enhet Rikshospitalet, ARN, OUS Ann Nystedt Overlege ved Radiologisk avdelning Sørlandet sykehus, Arendal Randi B. Salberg Fagradiograf Rikshospitalet, ARN, OUS

7 Mandag 4. november Innføring/skjelett Westvik Salberg Merckoll Gunderson Müller von Brandis Tveiterås Suther Rosendahl Innføring i barneradiologi Strålehygiene hos barn Skjelettdysplasier Fotdeformiteter Osteomyelitt/arthritt Frakturer hos barn Skjelettalderbestemmelse Scrotum Ultralyd hofter Kasuistikker Maiken 10 år

8

9 Innføring i barneradiologi Overlege Jostein Westvik, Barneradiologisk enhet Rikshospitalet, ARN, KDI, OUS Epidemiologi: Ca. 21% av befokningen er under 15år. Ca. 10% av alle rtg.undersøkelser ved norske sykehus utføres på barn, men kun 15-20% av disse undersøkelsene utføres av kvalifiserte barneradiografer og radiologer. Dette medfører at mestedelen av bildetakingen og tokningen utføres av generelle radiografer og radiologer uten spesialkompetanse i barneradiologi. Oslo universitetssykehus, Haukeland sykehus og St.Olavs hospital har egne seksjoner for barneradiologi og større sykehus med barneavdelinger har en overlege som er ansvarlig for barneundersøkelser. Barn er ikke små voksne: Aldersspenn: 0-16år (18 år). Forskjellige grenser for hva som er barn. Vekt: 250g-100kg+ Forståelse: meget variabel (gjelder også pårørende) Konvensjonell radiografi: Med radiografi forstår vi bilder fremstilt ved hjelp av røntgen-stråler, slik at ultrasonografi og MR faller utenfor definisjonen. I praksis tenker vi ofte på de undersøkelsene som radiografene utfører. Skjelettundersøkelser Vanlige ortopediske problemstillinger Post mortem us Barnemishandling Lungediagnostikk Rtg thorax Gjennomlysning Bronchografi Gastrointestinal-tractus Medfødte anomalier Akvirerte tilstander Postoperative us Urinveier Medfødte anomalier Akvirerte tilstander Postoperative us Shuntventiler Baclofen-pumper og lignende Ventilfilming Angiografi (hjertekateteriseringer, ellers sjelden) Ultralyd: Anatomi og dynamikk. Meget nyttig. Et av våre viktigste arbeidsredskaper. Kan gjøres bedside. Må ha ultralydhoder (prober) som dekker et stort register pga forskjellig størrelse på pasientene og det området som skal undersøkes.

10 CT: MR: Anatomi. Mange muligheter med volumopptak: CT-angio Viktig med timing i forhold til kontrastopptaket (kortere opptakstid enn før). Obs strålebelastning Anatomi og funksjon, Sedasjon/narkose ofte påkrevet i barnealder. Protokollen må skreddersys i forhold til problemstillingen. Viktig med riktige opplysninger fra kliniker. Fins MR-kompatible kuvøser. Nukleærmedisinske us PET-CT Bildeopptak: Digital teknikk tillater manipulasjon. Høyre-venstre forvirring. AP eller PA. Husk merking. Innblending. Tidspunkt for bildeopptak- kan være juridisk viktig. Praktiske aspekter: Undersøkelser av barn tar oftest lengre tid enn hos voksne, ca 30% hevder noen. Vi må takle både barnet og pårørende. Forskjellig tilnærming avhengig av utviklingstrinn. Vær bestemt og forklar hvis mulig. Ta barnet på alvor, vær ærlig mot barnet. Unngå ord som farlig, vondt, nål, stikk, sprøyte og lignende Evt behov for sedasjon/narkose øker tidsfaktoren. Fastetider før anestesi: Vann/saft 2 timer Morsmelk 3 timer Morsmelk-erstatning 4 timer Melk og fast føde 6 timer Nyfødte kan som regel tas uten sedasjon, Øvrige aldersgrupper må vurderes i forhold til modalitet og type undersøkelse Utfordring: Barn er i stadig vekst og utvikling og dette krever gode kunnskaper om hva som er normalt ved hvert alderstrinn og hva som er typisk patologi i forskjellige aldersgrupper. Bedre prenatal screening og bedre behandlingsmetoder, både medisinsk og kirurgisk, har ført til nye og vanskelige problemstillinger: - Tettere oppfølgning av prenatalt påvist patologi (for eksempel hydronefrose) - Flere premature overlever (ofte lungeproblematikk) - Økende antall transplantasjoner - Palliative inngrep erstattes av mer radikale og reparative inngrep Adekvat holdehjelp. Bedre opplæring av radiografer og radiologer i ALARA-prinsippet (As Low As Reasonably Achievable). Å undersøke barn er utfordrende og krevende, men gir mye når man får det til. Ideelt mål: Unngå unødig bruk av røntgenstråler gjør UL eller MR hvis mulig.

11 Randi B. Salberg Strålehygiene hos barn

12

13 Else Merckoll Skjelettdysplasier

14

15 Fotdeformiteter. Enhetsoverlege Ragnhild B Gunderson, Muskel-skjelett, Rikshospitalet/OUS. Undersøkelsesteknikk Det er helt vesentlig at det er brukt god teknikk ved bildetaking, ellers kan bildene bli umulige å tolke. Ved spørsmål om aksedeformiteter tas bildene alltid med belastning, både i frontal- og sideplan. Frontalbildene kan tas med pasienten stående på kassetten, gjerne begge føtter samtidig. Røntgenrøret vinkles slik at stråleretningen blir kraniokaudal og forfra. Bildet skal være så godt gjennomslått at omriss av talus og calcaneus fremre halvdel kommer godt fram. Sidebildene tas normalt mot veggbucky, pasienten har gjerne medialsiden av foten mot kassetten. Strålegangen skal være slik at man får rett sidebilde av ankelen, dvs at malleolene dekker hverandre bildet. Dersom pasienten har akseavvik i forfoten, får man altså ikke noe rett sidebilde av fremre del av foten, men det er heller ikke nødvendig. Bakre del av foten er den vesentlige for vurderingen av aksene i sideplan. Små barn eller andre pasienter som ikke kan stå, undersøkes ved at man presser foten mot kassetten i frontalplan. I sideplan har vi en treplate som foreldrene eller radiografen presser mot fotsålen mens bildet tas. Normal fot Normale funn på frontalbildet: Lengdeaksen gjennom talus skal treffe i basis av eller litt medialt for basis av 1. metatars. Lengdeaksen gjennom calcaneus skal treffe basis av 4. metatars. Normale funn på sidebildet: Lengdeaksen gjennom tuber calcanei skal danne >90 i forhold til lengdeaksen gjennom tibia Lengdeaksen gjennom talus skal være parallell med lengdeaksen gjennom 1. metatars. Vurdering av patologiske føtter Ved all vurdering av patologi av aksene i bakre fot, er det calcaneus stilling som skal betegnes. Talus er fiksert i ankelleddgaffelen og oppfattes som et slags nullpunkt. Sidebildet: Først bør du vurdere sidebildet, det er enklest. Calcaneus akse (vurdert bakfra og forover) kan enten peke

16 Nedover = equinus Litt oppover = normal, se bildet av normal fot Oppover = calcaneusstilling Hælen står i equinstilling, og fotens lengdebue er rettet ut, dvs ekstrem pes planus (plattfot) Hælen står i cacaneusstilling og fotens lengdebue er mer buet enn normalt, dvs pes cavus (hulfot) Man kan også ha utrettet lengdebue uten at hælen står i så stor equinstilling: Plattfot (pes planus) med lett feilstilling av calcaneus Vurdering av frontalbildet: Calcaneus akse vurderes i forhold til talusaksen: Calaneus akse (vurdert bakfra og forover) kan peke enten 1. MOT talusaksen (og midtlinjen), dvs redusert vinkel mellom talus og calcaneus, (calcaneus blir mer parallell med talus) = Varus 2. Nøytral, som på en normal fot, eller 3. BORT FRA talusaksen (og midtlinjen), dvs økt vinkel mellom talus og calcaneus = Valgus

17 Barnefot med varus i bakre venstre fot (talus og calcaneus dekker hverandre) Barnefot med valgus i bakre fot (økt vinkel mellom talus og calcaneus) Forfoten vurderes også på frontalbildet. Aksen kan peke Medialt = Adduksjon Nøytralt = Normal Bakre fots varus og forfotsadduksjon hos to forskjellige barn Kort om de vanligste fotdeformitetene Hulfot (cavus) har calcaneusstilling av hælen og dermed økt lengdebue. Oftest kombinert med varus i bakfoten = pes calcaneovarus eller pes cavovarus. Plattfot (planus) har redusert lengdebue på sidebildet og valgus i bakfoten (vist på frontalbildet) = pes planovalgus. Talus kan stå litt steilt i sideplan, dvs at talus akse peker mot fotsålen. Ved ekstrem plattfot kan man mistenke en bar (beinet eller fibrøs brodannelse) mellom knokler i fotroten. Sistenevnte utredes best ved CT eller MR.

18 Pes planus (plattfot) Pes cavus (hulfot) Talus vertikalis er en ekstrem form for plattfot med svært steil stilling av talus. Calcaneus står i en lett equinstilling, og det er betydelig valgus i bakre fot. Dette er en alvorlig tilstand som må opereres mens barnet fortsatt er lite. Pes planus kan som nevnt også ha en litt steil talus. Disse to tilstandene skilles ved å ta et provosert sidebilde med press over hele fotens dorsalside slik at man provoserer foten i spissfot. Ved talus vertikalis er talus fiksert og blir stående steilt, men ved pes planus rettes talus slik at aksen blir parallell med metatarsene. Sidebilde av fot med litt steil talus (frontalbildet viste vlagus), hhv stående og med forsert plantarfleksjon. Sidebilde av talus vertikalis. Talus lar seg ikke reponere med akse parallelt med metatarsene.

19 Klumpfot har equinstilling av hælen og varus i bakfoten = pes equinovarus (PEV). I tillegg er det adduksjon av forfoten og en generell supinasjon av foten, dvs at en ubehandlet klumpfot belastes på ytre fotrand (1. metatars ligger høyt opp fra underlaget). Barneføtter med normal venstre fot, men klumpfot høyre side: Equinstilling av hælen Varus i bakre fot Forfotsadduksjon Supinert fot, dvs at barnet belaster ytre fotrand

20

21 Lil$Sofie)Ording)Müller,)MD,)PhD) Barneradiologisk)enhet,)) Oslo)Universitetssykehus,)Ullevål) ) ) Infeksjon)og)inflammasjon)i)muskelskjelettsystemet)hos)barn) Oversikt:) Infeksjoner:"" Osteomyelitt" Septisk"artritt" Bløtvevsinfeksjoner" Inflammasjoner:) Cronic"recurrent"multifocal"osteomyelitis"(CRMO)" Artritt"(Reaktiv"artritt,"juvenil"idiopatisk"artritt"(JIA))" Dermatomyositt,"myositis"ossificans"(blir"ikke"omtalt)." " Billeddiagnostikk)ved)infeksjoner)og)inflammasjoner)i)ben)og) ledd.) Radiologiske"undersøkelser"er"et"viktig"supplemet"til"klinisk"og"parakliniske" undersøkelser"ved"infeksjoner"og"inflammasjoner"i"muskelgskjelettsystemet"hos"barn." Mindre"barn"har"ofte"begrenset"evne"til"å"presist"angi"symptomer"og"hvor"smertene" sitter."billeddiagnostikk"kan"være"med"på"å"bekrefte"eller"avkrefte"om"det"er" inflammasjon"som"er"årsaken"til"barnets"symptomer"samt"finne"ut"hvor"den"eventuelle" inflammasjonen"sitter,"både"hvilken"kroppsdel"eller"hvilken"struktur"(ben"og/el"ledd" og/el"bløtdeler)."det"er"også"viktig"å"kartlegge"eventuelle"komplikasjoner"som"trenger" intervensjon"(f"eks"abscess)"og"evt"differensialdiagnoser."" Modaliteter:" Konvensjonell)radiografi"har"ingen"rolle"i"utredning"av"artritt"men"vil"være"viktig"ved" oppfølgning"med"tanke"på"utvikling"av"destruktive"forandringer"i"skjelett"som" komplikasjon"til"infeksjon"eller"inflammasjon."de"radiologiske"tegnene"ved"osteomyelitt" kommer"sent"i"forløpet"og"et"negativt"røntgenbilde"kan"ikke"utelukke"sykdom"i" skjelettet."røntgenbilde"kan"likevel"være"et"viktig"supplement"for"tolkningen"av"mrg

22 bildene"ved"skjelettpatologi"og"bør"alltid"utføres"samtidig"med"mr"når"skjelett"eller" benmargspatologi"mistenkes."" Ultralyd"er"vanligvis"første"modalitet"ved"spørsmål"om"artritt"og"vil"kunne"avdekke"økt" leddvæske,"fortykket"synovium"og"eventuell"hyperemi."modaliteten"har"liten"evne"til"å" differensiere"mellom"ulike"typer"av"artritt"men"kan"være"med"på"å"mistenke"eller" avkrefte"diagnosen."ultralyd"brukes"også"til"både"diagnostisk"og"terapeutisk" billedveiledet"leddpunksjon."ultralyd"brukes"av"enkelte"ved"spørsmål"om"osteomyelitt," spesielt"hos"de"aller"yngste"barna"og"er"spesielt"egnet"for"å"avdekke"subperiostale" pussansamlinger."" Skjelettscintigrafi"har"høy"sensitivitet"for"inflammasjon"i"skjelettet"både"som" komplikasjon"til"artritt"og"ved"skjelett"som"primærfokus,"men"har"en"svært"lav" spesifisitet."undersøkelsen"kan"være"aktuell"ved"multifokalitet"eller"som"et"supplement" til"mr"dersom"denne"er"vanskelig"å"tolke,"men"har"stort"sett"blitt"erstattet"av"andre" modaliteter,"først"og"fremst"mr.""" CT"har"nesten"ingen"plass"i"utredning"eller"oppfølging"av"leddG"og"bløtvevsinflammasjon" hos"barn"og"er"kun"indisert"ved"kompleks"skjelettpatologi"f.eks"ved"preoperativ" kartlegging."" MR"er"hovedmodaliteten"ved"inflammasjoner"i"muskelskjelettsystemet"hos"barn"og"er" eneste"modalitet"som"vil"kunne"kartlegge"alle"strukturer"i"ben,"ledd"og"bløtvev." Undersøkelsen"har"en"høy"sensitivitet"for"patologi"og"relativ"høy"spesifisitet,"avhengig"av" hvilke"diagnostiske"kriterier"man"velger."i"tidlig"i"sykdomsforløpet"kan"imidlertid"mrg" bildene"av"skjelett"hos"barn"være"vanskelige"å"tolke"fordi"forekomsten"av" benmargsødem,"leddvæske"og"erosjonsliknende"forandringer"hyppig"ses"som" normalfunn[1,"2]."det"finnes"en"rekke"mr"sekvenser"som"blir"brukt"ved" billeddiagnostikk"av"muskelskjelettsystemet."det"er"likevel"et" kjernesett "av"sekvenser" som"er"de"best"validerte"sekvensene"og"bør"inngå"i"all"utredning"av"inflammasjon"og" infeksjon"i"ben"og"bløtvev"(merket"med"*):"" *STIR)eller)T2)fettsupprimert)sekvens."Disse"sekvensene"er"sensitive"for"væske"og" benmargsødem"som"kan"være"markører"for"inflammasjon."stir"gir"homogen" fettsuppresjon"og"er"således"den"mest"brukte"sekvensen,"spesielt"når"man"skal" undersøke"et"større"område"av"kroppen,"(f."eks"ved"whole" body"mri)."problemet"med" STIR"er"at"den"noen"ganger"kan"ha"lav"signalGstøy"ratio"(SNR)""og"sekvensen"tar"lang"tid," noe"som"kan"være"et"problem"når"man"skal"scanne"større"områder."man"kan"også"velge" en"t2"sekvens"med"en"eller"annen"fettsupresjons"metode"dersom"det"er"et"mindre"fov" og"det"ikke"oppstår"problemer"med"inhomogenitet"i"feltet"slik"at"fettsuppresjonen"blir" ujevn."" *T1"vektet"sekvens."Denne"sekvensen,"sammen"med"STIR"eller"T2fs,""er"også"viktig"for" vurdering"av"patologi"i"benmarg."således"bør"en"spin"echo"eller"turbo"spin"echo"sekvens" velges"for"denne"er"bedre"på"fremstilling"av"fett"i"benmargen."den"er"også"en"såkalt" anatomi Gsekvens"og"hvor"bendestruksjon"som"f."eks"erosjoner"vurderes."" *T1"fettsupprimert"sekvens"pre"og"post"kontrast."Kontrast"øker"sensitiviteten"for"artritt" og"må"alltid"utføres"ved"denne"spørsmålsstillingen."kontrast"øker"ikke"sensitivitet"el" spesifisitet"for"osteomyelitt"men"gis"dersom"stir/t2fs"er"positiv"for"å"øke"sensitivitet" for"komplikasjoner"til"osteomyelitt.""

23 Protonvektede"sekvenser."PD"sekvenser"er"en"mye"brukt"sekvens"for"utredning"av" muskelskjelett"sykdommer."denne"sekvensen"er"fin"for"patologi"i"brusk"og"menisk"gir" god"kontrast"mellom"benmarg/cortex/brusk."man"kan"kjøre"pd"sekvens"med"og"uten" fettsuppresjon."pdgsekvensene"har"mindre"sensitivitet"for"benmargspatologi"og" definisjonen"av"inflammatoriske"forandringer"og"destruksjoner""er"ikke"så"godt"validert" ved"pdgsekvensene."" Diffusjonsvektet"(DWI)"MR."DWI"er"en"funksjonell"sekvens"som"ser"på"de"Brownske" bevegelser"i"vann."ved"høy"celletetthet"(inflammasjon,"malignitet)"eller"tetthet"i"vevet" (eks"tykt"puss)"blir"vanndiffusjonen"hemmet."dette"viser"seg"som"restriktiv"diffusjon" (høyt"signal)"på"mrgsekvensen"og"har"lav"apparent"diffusjons"coefficient"(adc)."dwi" inngår"ikke"som"standardsekvens"ved"muskelskjelettsykdommer"men"kan"gi"nyttig" tilleggsinformasjon,"spesielt"ved"vurdering"av"differensialdiagnoser"som"f."eks." malignitet.") Osteomyelitt)hos)barn) Osteomyelitt"er"definert"som"infeksjon"i"ben"og"benmarg."Hos"barn"er"den"vanligste" smitteveien"hematogen"og"det"er"mindre"vanlig"å"se"osteomyelitt"som"komplikasjon"til" penetrerende"skade/sår."osteomyelitt"som"følge"av"vaskulær"insuffisiens"slik"som" diabetes"er"svært"sjelden"hos"barn."" Osteomyelitt"rammer"ofte"yngre"barn"og"har"ofte"akutt"til"subakutt"sykdomsdebut."Som" regel"ses"infeksjon"i"metafysen"i"lange"rørknokler"men"andre"ben"kan"også"bli"affisert," som"f."eks"calcaneus."spredning"gjennom"kar"i"fyseskiven"er"vanlig"frem"til"18g24"mnd" alder." Symptomene"er"smerte,"som"ofte"manifesterer"seg"som"halting"eller"manglende"vilje"til"å" vektbelaste"den"affiserte"ekstremiteten,"feber"og"generell"sykdomsfølelse."mindre"barn" har"manglende"evne"til"å"angi"nøyaktig"fokus"for"smertene."de"kliniske"manifestasjonene" kan"være"uspesifikke"og"den"generelle"sykdomsfølelsen"og"feber"kan"være"fraværende." Senkning"og"CRP"er"oftest"forhøyet"men"kan"være"kun"marginalt"patologisk."" Billeddiagnostikk)ved)osteomyelitt) MR"er"hovedmodaliteten"ved"osteomyelitt"og"er"sensitiv"også"for"sykdom"i"tidlig"fase." Osteomyelitt"viser"seg"sent"på"konvensjonelle"røntgenbilder"og"disse"kan"således"aldri" utelukke"diagnosen."t1"og"stir"(el"t2"fs)"er"de"viktigste"sekvensene"i"utredning"av" osteomyelitt"og"kontrast"skal"kun"gis"dersom"stir"er"positiv."inflammasjonen"viser"seg" som"høyt"signal"på"stir"med"korresponderende"lavt"signal"på"t1."signalet"kan"være" diffust"som"ved"benmargsødem"eller"mer"avgrenset"når"det"er"dannet"sekvester"eller" abscess,"med"benmargsødem"rundt."man"kan"også"se"subperiostale"pussansamlinger." Funn"av"abscess"vil"ofte"gjøre"kirurgisk"drenasje"nødvendig."Man"kan"ikke"sikkert"skille" sekvester"fra"abscess"uten"kontrast"og"kontrast"vil"også"øke"sensitiviteten"for" subperiostal"abscess."en"komplikasjon"til"ostomyelitt"er"septisk"artritt"fordi"infeksjonen" har"spredt"seg"fra"knokkelen"til"nærliggende"ledd"gjennom"en"sinustrakt"(cloaca)."uten" sikker"påvisning"av"cloaca"kan"det"være"vanskelig"å"radiologisk"skille"mellom"reaktive" artrittforandringer"og"kontaminering"av"leddet,"som"vil"trenge"kirurgisk"behandling"med" leddskylling."mr"har"liten"rolle"i"oppfølging"av"osteomyelitt"dersom"man"oppnår"ønsket" behandlingsrespons"klinisk."mrgfunnene"kan"være"positive"i"lang"tid"etter"behandling"og" man"har"ikke"noen"sikker"markør"for"hva"som"regnes"som"radiologisk"tilfredsstillende"

24 behandlingsrespons."dersom"pasienten"får"klinisk"forverring"kan"mr"imidlertid"være" nyttig"for"å"kartlegge"eventuelle"komplikasjoner"som"abscessg"eller"artrittutvikling."[3g5]) ) Kronisk)multifokal)osteomyelitt/Cronic)recurrent)multifocal) osteomyelitis)(crmo)" CRMO"er"en"autoinflammatorisk"sykdom"(ikke"autoimmun)"og"er"en"ikkeGbakteriell" osteomyelitt"som"forekommer"kun"hos"barn"og"unge"voksne."sykdommen"er"multifokal" og"inflammasjonen"kommer"og"går"i"ulike"knokler."det"finnes"ingen"spesifikk"diagnostisk" test"for"denne"sykdommen."diagnosen"kan"være"vanskelig"å"stille"og"er"en"såkalt" eksklusjonsdiagnose."sykdommen"karakteriseres"av"hyperostose,"osteolyse"og"sklerose"i" metafysen"av"lange"rørknokler"men"andre"knokler"som"costa,"mandibel,"bekken"og" typisk,"mediale"del"av"clavicula,"kan"også"rammes."crmo"kan"også"affisere"ryggraden"og" kan"føre"til"destruksjoner"av"vertebrae."den"radiologiske"utredningen"består"av"en" kombinasjon"av"mr"og"konvensjonelle"røntgenbilder."mrgfunnene"er"uspesifikke,"og"i" tidlig"fase"kan"benmarsg"og"evt"bløtvevsg"ødem"være"eneste"funn."før"sykdommen" manifesterer"seg"med"sklerotiske"forandringer"er"det"ikke"mulig"å"skille" benmargsforandringene"fra"signalforandringer"man"kan"se"som"normalfunn." Skjelettscintigrafi"brukes"ofte"for"å"kartlegge"alle"lesjoner"da"ikke"alle"lesjoner" manifestere"seg"klinisk"til"samme"tid.""helkroppsg"mr"brukes"noen"ganger"som"et" strålefritt"alternativ"for"å"detektere" stille"lesjoner."denne"metoden"er"imidlertid"ikke" validert"og"man"kan"overdiagnostisere"sykdom"fordi"benmargsødemg"liknenede" forandringer"også"kan"ses"hos"friske"individer."man"blir"ofte"bedt"om"å"utføre"mr"for"å" vurdere"behandlingsrespons."crmo"er"en"klinisk"utfordrende"diagnose"fordi" symptomene"kommer"og"går"og"ikke"alltid"følger"graden"av"inflammasjon."dessverre"har" MR"også"en"tvilsom"rolle"i"oppfølging"av"CRMO"fordi"vi"ikke"vet"hvordan"lesjonene" utvikler"seg"ved"behandling"og"mr"kan"være"positiv"lenge"etter"at"pasienten"er"klinisk" bedre.""i"likhet"med"bakteriell"osteomyelitt"vil"mr"være"mest"aktuell"dersom"pasienten" opplever"klinisk"forverring"[6]." ) Artritter)hos)barn) Artritter"deles"gjerne"inn"i"reaktiv"artritt,"infeksiøs"artritt"og"autoimmun"artritt"(juvenil" idiopatisk"artritt,"jia)."radiologiske"undersøkelser"alene"kan"ikke"sikkert"skille"mellom" de"ulike"årsakene"til"artritt,"selv"om"visse"mrgfunn"ses"hyppigere"ved"enkelte"subtyper" av"artritt.""ved"mistanke"om"artritt"er"ofte"ultralyd"første"undersøkelsesmetode,"hvor" funn"av"økt"leddvæske"og"evt"fortykket"hyperemisk"synovium"vil"kunne"øke"mistanken." Ved"negativ"ultralyd"er"artritt"mindre"sannsynlig,"men"kan"likevel"ikke"helt"utelukkes." Kombinasjon"av"ultralydfunn"og"klinikk"vil"avgjøre"hvorvidt"man"går"direkte"videre"med" ultralydveiledet"leddpunksjon"eller"vil"ha"videre"billeddiagnostikk,"f"eks"med"mr."" Septisk)artritt) Septisk"artritt"er"en"sykdom"som"typisk"rammer"barn."Hofte,"kne"og"ankel"blir"oftest" affisert"(80%)."det"vanligste"er"hematogen"spredning"av"agens"men"direkte"inokulasjon" eller"spredning"fra"osteomyelitt"i"tilliggende"knokkel."barnet"har"som"oftest"feber"og" sykdomsfølelse."crp"og"sr"er"oftes"forhøyet"men"ikke"alltid."både"blodkultur"og"direkte"

25 dyrkning"av"leddvæske"kan"være"negativ.""sikker"diagnose"får"man"ved"identifikasjon"av" mikrobe"i"leddvæske"men"diagnsoen"kan"også"være"basert"på"en"kombinasjon"av" kliniskeg,"radiologiskeg"og"blodprøvefunn."sykdommen"kan"være"aggressiv"og"tidlig" behandling"er"viktig"for"å"unngå"destruksjon"av"ledd."" Konvensjonell"røntgen"har"ingen"diagnostisk"rolle"ved"septisk"artritt"men"brukes"i" oppfølging"ved"evt"skjelettdestruksjon."ultralyd"vil"kunne"bekrefte"hvorvidt"det" foreligger"artritt"og"man"vil"gjøre"leddpunksjon"dersom"det"er"infeksjonsmistanke."det" er"viktig"å"være"klar"over"at"leddvæsken"kan"være"anekkoisk"på"ultralyd"selv"om"det" foreligger"puss"i"leddet."mr"vil"vise"økt"leddvæske"med"kontrastoppladning"i"synovium" og"noen"ganger"ser"man"fokal"komtrastoppladning"i"brusk"og"menisker."ofte"er"det" benmargsødem"i"tilliggende"knokkel."bløtvevsødem"sees"også"ofte"ved"septisk"artritt." Ved"subtile"benmargsforandringer"kan"det"være"vanskelig"å"avgjøre"hvorvidt" infeksjonen"har"spredt"seg"til"skjelettet."sikre"tegn"på"osteomyelitt"er"mer"fokale," kraftige"høysignalforandringer"på"stir,"funn"av"intraossøs"eller"subperiostal"abscess." Ved"tvil"kan"man"eventuelt"utføre"skjelttscintigrafi"som"vil"vise"økt"aktivitet"i"skjelettet" som"tegn"på"osteomyelitt.""" " Reaktiv)artritt) Den"vanligste"formen"for"reaktiv"artritt"er"serøs"coxitt"(også"kalt"serøs"coxitt,"transient" coxitt"osv )."Den"oppstår"hos"barn"gjerne"etter"en"øvre"luftveisinfeksjon"eller" gastroenteritt."barnet"er"i"fin"form"og"er"afebril,"evt"med"helt"lett"forhøyet"temperatur." Tilstanden"presenterer"seg"som"smerter"i"hoften,"spesielt"ved"fleksjon"og"rotasjon." Ultralyd"vil"avdekke"klar"leddvæske"i"hoften."Ultralydfunn"sammenholdt"med"klinikk"og" blodprøver"vil"ofte"være"diagnostisk"og"videre"utredning"vil"ikke"være"nødvendig." Dersom"klinikken"forverres"eller"ikke"bedres"innen"en"uke"bør"barnet"utredes"videre" med"ul"og"blant"annet"rtg"av"hofter"med" frog"leg "view"for"å"avdekke" differensialdiagnoser"som"f."eks"calve"legg"perthe."reaktiv"artritt"kan"oppstå"også"i" andre"ledd."felles"for"alle"er"at"de"har"en"utløsende"årsak"(infeksjon)"og"at"artritten"går"i" fullstendig"remisjon."radiologi"har"liten"rolle"i"diagnostikk"og"utredning"av"denne/disse" tilstandene"annet"enn"evt"å"bistå"klinikeren"i"å"bekrefte"at"det"foreligger"artritt." Juvenil)idiopatisk)artritt)(JIA)) JIA"er"definert"som"artritt"uten"kjent"utløsende"årsak"med"varighet"mer"enn"6"uker"og" symptomdebut"før"16"års"alder."jia"er"en"autoimmun"sykdom"med"6"ulike"subgrupper" men"hvor"alle"er"karakterisert"av"leddinflammasjon"hvor"synovium"er"det"primære" angrepspunkt(synovitt)."skjelettdestruksjon"og"vekstforstyrrelser"kan"forekomme"ved" suboptimalt"behandlet"sykdom."" De"diagnostiske"kriteriene"for"JIA"er"basert"på"klinikk"og"blodprøver"og"inkluderer"ikke" billeddiagnostikk."radiologiske"undersøkelser"er"imidlertid"viktig"for"klassifisering"av" artritt,"utbredelse,"ved"behandlingsoppfølging"og"for"å"avdekke"eventuelle" komplikasjoner"som"er"vanskelig"å"vurdere"klinisk,"som"erosjonsutvikling."" Sykdommen"karakteriseres"typisk"av"irregulær"fortykket,"hyperemisk"synovium"og" eventuelt"noe"økt"leddvæske."forstørrede"lymfeknuter""er"også"vanlig."kroniske" forandringer"i"skjelettet"ses"som"erosjoner,"men"fremfor"alt"vekstforstyrrelser,"for"tidlig"

26 lukking"a"fyseskivene"og"feilstillinger"i"ledd."moderne,"individuelt"rettet,"tidlig"" behandling"har"gjort"at"vi"nå"sjelden"ser"destruktive"forandringer"som"følge"av"jia"[7]."" " " " " " " 1." Muller"LS,"Avenarius"D,"Damasio"B,"et"al."(2011)"The"paediatric"wrist"revisited:" redefining"mr"findings"in"healthy"children."ann"rheum"dis"70:605g610." 2." Ording"Muller"LS,"Boavida"P,"Avenarius"D,"et"al."(2013)"MRI"of"the"wrist"in" juvenile"idiopathic"arthritis:"erosions"or"normal"variants?"a"prospective"caseg control"study."pediatr"radiol"43:785g795." 3." Guillerman"RP"(2013)"Osteomyelitis"and"beyond."Pediatr"Radiol"43"Suppl"1:S193G 203." 4." Kan"JH,"Young"RS,"Yu"C,"et"al."(2010)"Clinical"impact"of"gadolinium"in"the"MRI" diagnosis"of"musculoskeletal"infection"in"children."pediatr"radiol"40:1197g1205." 5." Averill"LW,"Hernandez"A,"Gonzalez"L,"et"al."(2009)"Diagnosis"of"osteomyelitis"in" children:"utility"of"fatgsuppressed"contrastgenhanced"mri."ajr"am"j"roentgenol" 192:1232G1238." 6." Khanna"G,"Sato"TS,"Ferguson"P"(2009)"Imaging"of"chronic"recurrent"multifocal" osteomyelitis."radiographics"29:1159g1177." 7." Damasio"MB,"de"Horatio"LT,"Boavida"P,"et"al."(2013)"Imaging"in"juvenile" idiopathic"arthritis"(jia):"an"update"with"particular"emphasis"on"mri."acta"radiol." " "

Ultralyd hals. Overlege Åse Tangerud Avd. for bildediagnostikk, Drammen sykehus VVHF

Ultralyd hals. Overlege Åse Tangerud Avd. for bildediagnostikk, Drammen sykehus VVHF Ultralyd hals Overlege Åse Tangerud Avd. for bildediagnostikk, Drammen sykehus VVHF Anatomi Størrelse: Normalt ca. 4x2x2 cm hos voksne > 2 cm ap-diameter sannsynlig forstørret >2,5 cm sikkert forstørret

Detaljer

UL scrotum. ! Lege Geir Stene! Drøbak legesenter! ! Mye av innholdet hentet fra foredrag på YouTube foreleser Segundo Cazalis

UL scrotum. ! Lege Geir Stene! Drøbak legesenter! ! Mye av innholdet hentet fra foredrag på YouTube foreleser Segundo Cazalis UL scrotum! Lege Geir Stene! Drøbak legesenter! 2014! Mye av innholdet hentet fra foredrag på YouTube foreleser Segundo Cazalis! Samt NEL og Google bilder 1 ANATOMI scrotum 2 Tunica albuginea = Testikkelens

Detaljer

Helsmerter. Midtporsjons/ non insertional akillessmerter:

Helsmerter. Midtporsjons/ non insertional akillessmerter: Midtporsjons/ non insertional akillessmerter: Helsmerter Non insertional UL og klinikk Sklerosering gitt økt forståelse Eksentrisk trening 1.valg Tradisjonell kirurgi gir ikke normalisering av senen Operasjon:

Detaljer

Anatomisk Radiologi - Thorax og Skjelett

Anatomisk Radiologi - Thorax og Skjelett Anatomisk Radiologi - Thorax og Skjelett Arve Jørgensen, Konst. Overlege Klinikk for Bildediagnostikk og Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk St. Olavs Hospital og NTNU 04.03.16 1 Hensikt Man

Detaljer

God kommunikasjon mellom ledelsen ved Radiologisk Avd. SiV og Unilabs Tønsberg.

God kommunikasjon mellom ledelsen ved Radiologisk Avd. SiV og Unilabs Tønsberg. Arbeidsdeling : SiV-Tønsberg - - - Unilabs Røntgen Tønsberg God kommunikasjon mellom ledelsen ved Radiologisk Avd. SiV og Unilabs Tønsberg. Utveksler nå bilder digitalt. Tilpassede protokoller. Unilabs

Detaljer

BILDEDIAGNOSTIKK I PEDIATRISK ENDOKRINOLOGI. Kari Røine Brurås Radiologisk avdeling, Seksjon for barn Haukeland Universitetssykehus

BILDEDIAGNOSTIKK I PEDIATRISK ENDOKRINOLOGI. Kari Røine Brurås Radiologisk avdeling, Seksjon for barn Haukeland Universitetssykehus BILDEDIAGNOSTIKK I PEDIATRISK ENDOKRINOLOGI Kari Røine Brurås Radiologisk avdeling, Seksjon for barn Haukeland Universitetssykehus METODER ultralyd røntgen CT MR scintigrafi BILDEDIAGNOSTIKK I PEDIATRISK

Detaljer

Radiologiske undersøkelser ved barnesvulster. Anne Thora Grammeltvedt Seksjonsoverlege i Barneradiologi St Olavs hospital

Radiologiske undersøkelser ved barnesvulster. Anne Thora Grammeltvedt Seksjonsoverlege i Barneradiologi St Olavs hospital Radiologiske undersøkelser ved barnesvulster Anne Thora Grammeltvedt Seksjonsoverlege i Barneradiologi St Olavs hospital 140 nye tilfeller hos barn under 15 år årlig i Norge 75% overlever På verdensbasis

Detaljer

Anatomisk Radiologi - Thorax og Skjelett

Anatomisk Radiologi - Thorax og Skjelett Anatomisk Radiologi - Thorax og Skjelett Arve Jørgensen, Konst. Overlege Klinikk for Bildediagnostikk og Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk St. Olavs Hospital og NTNU 15.03.17 1 Læringsmål IB

Detaljer

Henvisning til radiologisk undersøkelse

Henvisning til radiologisk undersøkelse Henvisning til radiologisk undersøkelse -hvordan sikre riktig undersøkelse til riktig tid til riktig pasient? 09.03.2013 ASF Larsen, overlege, Rad. avd, SØ 1 Radiologi ved SØ 2012 100000 90000 80000 70000

Detaljer

Kortvoksthet og vekstretardasjon

Kortvoksthet og vekstretardasjon Kortvoksthet og vekstretardasjon Robert Bjerknes Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus og Seksjon for Pediatri, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen VEKSTRETARDASJON OG KORTVOKSTHET Normal

Detaljer

Lever, galleveier, pancreas

Lever, galleveier, pancreas Lever, galleveier, pancreas Del 1: Lever Hans-Jørgen Smith Radiologisk avdeling Rikshospitalet Leverens overflateanatomi Anatomisk høyre lapp Anatomisk venstre lapp Lig. falciforme Lig. teres (obl. v.

Detaljer

Tilfeldige bildefunn i nyrene hvorfor bry seg?

Tilfeldige bildefunn i nyrene hvorfor bry seg? Høstmøtet 2014, NFAR-sesjonen Tilfeldige bildefunn i nyrene hvorfor bry seg? Jarl Åsbjörn Jakobsen, dr.med., MHA. Overlege, Enhet for abdominal radiologi - Rikshospitalet, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin,

Detaljer

Tidsbruk: 8 minutter 2 min 10 min

Tidsbruk: 8 minutter 2 min 10 min Radiologisk utredning av hoftetraume (IIC) Forfatter Navn Institutt Undervisningse E-post Telefon nhet Annja T. Viset ISB Bildediagnostikk annja.viset@stolav.no Eksaminatorer Navn Institutt Undervisningse

Detaljer

NORMAL VEKST. Normal vekst POSTNATAL VEKST. Robert Bjerknes. Viktige faktorer for normal postnatal vekst:

NORMAL VEKST. Normal vekst POSTNATAL VEKST. Robert Bjerknes. Viktige faktorer for normal postnatal vekst: NORMAL VEKST Robert Bjerknes Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus og Seksjon for Pediatri, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen Normal vekst Viktige faktorer for normal postnatal vekst:

Detaljer

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

Nummer 1. Smerter i skulderregionen bilateralt. Poliklinisk pasient. Hvilke bilder vil du ta?

Nummer 1. Smerter i skulderregionen bilateralt. Poliklinisk pasient. Hvilke bilder vil du ta? Kasuistikker Nummer 1 Smerter i skulderregionen bilateralt. Poliklinisk pasient. Hvilke bilder vil du ta? Høyre Venstre Beskrivelse Nummer 1 Begge skuldre: Ingen undersøkelse til sammenligning. Høyre

Detaljer

Definisjon INCIDENTALOMER I BINYRENE. Bakgrunn 29.11.13. Randi Solstrand. Retroperitoneal pneumografi

Definisjon INCIDENTALOMER I BINYRENE. Bakgrunn 29.11.13. Randi Solstrand. Retroperitoneal pneumografi INCIDENTALOMER I BINYRENE Definisjon Oppfylning i binyren større enn 1 cm. Tilfeldig oppdaget. Randi Solstrand Bakgrunn En stadig økende andel av befolkningen er blitt undersøkt med CT eller MR. Det oppdages

Detaljer

FAGUTVIKLING OG ENDRINGER I ARBEIDSOPPGAVER FOR RADIOGRAFER

FAGUTVIKLING OG ENDRINGER I ARBEIDSOPPGAVER FOR RADIOGRAFER FAGUTVIKLING OG ENDRINGER I ARBEIDSOPPGAVER FOR RADIOGRAFER Fagseminar 8. november, Gjøvik Nils Einar Kløw INNHOLD Avgrensing av faget Endringer i radiologien Eksempel Hjerte-karradiologisk UUS Endringer

Detaljer

Praktisk MR diagnostikk Forberedelser og klinisk bruk. Gunnar Myhr Medisinsk ansvarlig lege Unilabs Røntgen Trondheim

Praktisk MR diagnostikk Forberedelser og klinisk bruk. Gunnar Myhr Medisinsk ansvarlig lege Unilabs Røntgen Trondheim Praktisk MR diagnostikk Forberedelser og klinisk bruk Gunnar Myhr Medisinsk ansvarlig lege Unilabs Røntgen Trondheim Disposisjon Viktig pasientinformasjon Kliniske eksempler MR kne eksempler 2008-05-22

Detaljer

CT thorax. Hege Nordlie Lege i spesialisering Avdeling for Bildediagnostikk Bærum Sykehus

CT thorax. Hege Nordlie Lege i spesialisering Avdeling for Bildediagnostikk Bærum Sykehus CT thorax Hege Nordlie Lege i spesialisering Avdeling for Bildediagnostikk Bærum Sykehus Innhold Selve undersøkelsen Henvisninger Indikasjon Oppfølging av lungenoduli Protokoller Pakkeforløp for lungekreft

Detaljer

CASE 1. Inneholder 2 bilder

CASE 1. Inneholder 2 bilder HOTSEAT CASE 1 Inneholder 2 bilder Falt fra egen høyde og slått høyre hofte. FCF? KLINISK PROBLEMSTILLING BILDER BESKRIVELSE Det foreligger en udislosert medial collumfemoris fraktur i høyre proximale

Detaljer

Forstørrede lymfeknuter hos fastlegen. Arne Aarflot 29. oktober 2014

Forstørrede lymfeknuter hos fastlegen. Arne Aarflot 29. oktober 2014 Arne Aarflot 29. oktober 2014 Følgende presentasjon er i all hovedsak hentet fra Norsk Elektronisk legehåndbok (NEL) Definisjon Lymfeknutesvulst foreligger når en lymfeknute er større enn det den normalt

Detaljer

BARNETHORAX m.m. Anne Thora Grammeltvedt Bildediagnostisk avdeling St. Olavs hospital

BARNETHORAX m.m. Anne Thora Grammeltvedt Bildediagnostisk avdeling St. Olavs hospital BARNETHORAX m.m Anne Thora Grammeltvedt Bildediagnostisk avdeling St. Olavs hospital m.m. Komprimert gjennomgang av moderne ikke invasiv radiologi av thorax hos barn. Hovedvekt på tolking av røntgen thorax.

Detaljer

Struma - definisjon. Struma benevning på forstørra thyroideakjerte. Normal gl. thyreoidea (10 30 g) Mål: 2 x 4 x 2,5cm

Struma - definisjon. Struma benevning på forstørra thyroideakjerte. Normal gl. thyreoidea (10 30 g) Mål: 2 x 4 x 2,5cm Struma - definisjon Struma benevning på forstørra thyroideakjerte Normal gl. thyreoidea (10 30 g) Mål: 2 x 4 x 2,5cm Stort struma: - synleg på avstand - kompressjonssymptom eller volum på meir enn ca 100

Detaljer

Metoder. Røntgen Ultralyd. CTA MRA Angiografi TEE

Metoder. Røntgen Ultralyd. CTA MRA Angiografi TEE Thorakal Aorta Metoder Røntgen Ultralyd TEE CTA MRA Angiografi Metoder Røntgen Ultralyd TEE CTA Angiografi MRA Metoder Røntgen Metoder Røntgen Metoder Røntgen Ultralyd TEE CTA Angiografi MRA Transthorakal

Detaljer

Erik M. Berntsen ISB Bildediagnostikk Sebastian Abel-

Erik M. Berntsen ISB Bildediagnostikk Sebastian Abel- Radiologisk utredning av kvinne, 33 år, med magesmerter (IAB) Forfatter Navn Institutt Undervisningsenhet E-post Telefon Erik M. Berntsen ISB Bildediagnostikk Erik.berntsen@ntnu.no Eksaminatorer Navn Institutt

Detaljer

03.11.2013. Nyresvikt (akutt og kronisk) Hva kan bildediagnostikk si noe om? Generelt. Parenchymatøse nyresykdommer

03.11.2013. Nyresvikt (akutt og kronisk) Hva kan bildediagnostikk si noe om? Generelt. Parenchymatøse nyresykdommer 1 Parenchymatøse nyresykdommer Arvelige sykdommer og anomalier Infeksjon Toksisk påvirkning Neoplasi Steinsykdom Inflammasjon/immunologi Vaskulære tilstander Avleiringssykdommer Degenerasjon 4 Akutt forløp

Detaljer

Barneortopedi. Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi NFSO-NSF kongress. Anne Kristin Reve LIS i D-grenstilling PhD kandidat

Barneortopedi. Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi NFSO-NSF kongress. Anne Kristin Reve LIS i D-grenstilling PhD kandidat Barneortopedi Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi NFSO-NSF kongress Anne Kristin Reve LIS i D-grenstilling PhD kandidat orthos = strak, rett paidion = barn 1741 - Nicolas Andry, fransk

Detaljer

Utredning av solide svulster hos barn. Erling Moe 14.03.2013

Utredning av solide svulster hos barn. Erling Moe 14.03.2013 Utredning av solide svulster hos barn Erling Moe 14.03.2013 organisering Diagnostikk regionalisert Barnkreftenheter ved universitetsykehus Behandling Internasjonale protokoller (krav/central review) Sentralisering

Detaljer

Røntgen thorax Av Sven Weum

Røntgen thorax Av Sven Weum Røntgen thorax Av Sven Weum Da Wilhelm Röntgen oppdaget røntgenstrålene for over hundre år siden var dette en diagnostisk revolusjon. Thorax med sine store kontraster mellom luft, bløtdeler og bein skulle

Detaljer

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Tilstander i prioriteringsveilederen

Detaljer

- Helsepolitisk seminar - Legeforeningens regionutvalg Midt-Norge - Med bl.a. - Statssekretær Anne Grethe Erlandsen - Fagdirektør Stein Kaasa -

- Helsepolitisk seminar - Legeforeningens regionutvalg Midt-Norge - Med bl.a. - Statssekretær Anne Grethe Erlandsen - Fagdirektør Stein Kaasa - - Helsepolitisk seminar - Legeforeningens regionutvalg Midt-Norge - Med bl.a. - Statssekretær Anne Grethe Erlandsen - Fagdirektør Stein Kaasa - President legeforeningen Hege Gjessing - Direktør Helse Midt

Detaljer

BILDEDIAGNOSTIKK. Rune Kvakestad Radiologisk avdeling LDS. Vettre Nick Veasey

BILDEDIAGNOSTIKK. Rune Kvakestad Radiologisk avdeling LDS. Vettre Nick Veasey Nick Veasey BILDEDIAGNOSTIKK Vettre 2016 Rune Kvakestad Radiologisk avdeling LDS INNHOLD KORT OM RADIOLOGI VED LDS GENERELT OM BILDEDIAGNOSTIKK PRAKTISKE RÅD OM BRUK AV RADIOLOGISKE TJENESTER RADIOLOGISK

Detaljer

Felles faglige retningslinjer

Felles faglige retningslinjer for thorax-radiologi i Helseregion vest Regionalt radiologiprosjekt Versjon Dato Endring 01 26.09.11 Første møte i undergruppe thoraxradiologi 02 11.11.11 Telefonmøte 03 18.11.11 Telefonmøte 04 02.12.11

Detaljer

Line Aas Sandnes LIS, Avd. for patologi Sykehuset Innlandet, Lillehammer

Line Aas Sandnes LIS, Avd. for patologi Sykehuset Innlandet, Lillehammer Line Aas Sandnes LIS, Avd. for patologi Sykehuset Innlandet, Lillehammer Mann, 24 år, jobber som vekter Frisk fra tidligere Uøm kul i høyre testis over lengre tid Tumormarkører: HCG

Detaljer

Dag Nordhaug Klinikk for Hjerte- og Lungekirurgi St. Olavs Hospital mars 2008

Dag Nordhaug Klinikk for Hjerte- og Lungekirurgi St. Olavs Hospital mars 2008 Dag Nordhaug Klinikk for Hjerte- og Lungekirurgi St. Olavs Hospital mars 2008 Omfang Indikasjoner for kirurgi og preoperativ utredning Kirurgisk teknikk: thoracotomi, lobectomi Postoperativt forløp og

Detaljer

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

Retningslinje for barselomsorgen

Retningslinje for barselomsorgen Retningslinje for barselomsorgen Nytt liv og trygg barseltid for familien I S - 2 0 5 7 Kunnskapsgrunnlag Pasient-/brukerkunnskap Erfaringsbasert kunnskap Forskningsbasert kunnskap Den enkelte anbefaling

Detaljer

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for. Radiologi

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for. Radiologi Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for Radiologi Forord Radiologi er en spesialitet i rask utvikling med stadig nye utfordringer innen etablerte og nye modaliteter. Nye undersøkelser kommer til og erstatter

Detaljer

MR MS. Indikasjoner. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar

MR MS. Indikasjoner. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar Indikasjoner Kontroll /utredning MS, ADEM henvist fra nevrolog med spesifikk mistanke om demyeliniserende lidelse. Generell utredning for andre sykdommer i hvit substans. Ved kontroller er det som regel

Detaljer

Radiologisk anatomi: Introduksjon

Radiologisk anatomi: Introduksjon Radiologisk anatomi: Introduksjon - radiologiske metoder og teknikker for fremstilling av de forskjellige anatomiske strukturer Hans-Jørgen Smith Avdelingsleder, professor dr.med. Avdeling for radiologi

Detaljer

Foten ved CMT ortopediske aspekter. Per Reidar Høiness Overlege dr.med. Barneortopedisk seksjon

Foten ved CMT ortopediske aspekter. Per Reidar Høiness Overlege dr.med. Barneortopedisk seksjon Foten ved CMT ortopediske aspekter Per Reidar Høiness Overlege dr.med. Barneortopedisk seksjon Charcot Marie - Tooth Jean-Martin Charcot 1825-1893 Fransk nevrolog og anatomisk patolog Pitié-Salpetriere

Detaljer

Lars Aabakken Medisinsk avd Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet

Lars Aabakken Medisinsk avd Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet Lars Aabakken Medisinsk avd Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet 2% fem års overlevelse Cancer pancreatis I USA: 42000 med diagnosen i 2009, 35000 vil dø av sin sykdom 4. største cancer-dødsårsak

Detaljer

Behandling av luksasjoner Prehospitalt

Behandling av luksasjoner Prehospitalt Behandling av luksasjoner Prehospitalt Olav Røise Klinikkleder og professor Disposisjon Luksasjoner trenger man å bry seg prehospitalt? Prioriteringer ved flere skader Prehospital håndtering av luksasjoner

Detaljer

Cancer ukjent origo Høstmøtet 2012 NSMB/NFMB

Cancer ukjent origo Høstmøtet 2012 NSMB/NFMB Cancer ukjent origo Høstmøtet 2012 NSMB/NFMB Sunil X. Raj Overlege Kreftklinikken St. Olavs Hospital 10.10.12 1 Definisjon Ingen konsensus om definisjon Histologisk verifisert metastase fra en solid cancer

Detaljer

Radiologisk avdeling om 5 år 10 år sett med samhandlingsblikk

Radiologisk avdeling om 5 år 10 år sett med samhandlingsblikk Radiologisk avdeling om 5 år 10 år sett med samhandlingsblikk Eivind Reitan, avdelingssjef Radiologisk avdeling Før X-ray Røntgenfilm Lyskasser Mørkerom Demonstrasjoner Papir og penn Nå Digitalisering

Detaljer

Ovarialtumores. Kursnr.: O-28153

Ovarialtumores. Kursnr.: O-28153 Ovarialtumores Kursnr.: O-28153 24.11 2014-25.11 2014 Kasus01 52 år. Innlagt med symptomer på dyp venetrombose. Bilaterale tumores i ovariene, 6 og 12 cm i hhv høyre og venstre. Snitt fra venstre ovarium.

Detaljer

Urologiske pakkeforløp- erfaringer etter 1 år. Barbara Thorsen Seksjonsleder urologi Vårmøte mars 2016

Urologiske pakkeforløp- erfaringer etter 1 år. Barbara Thorsen Seksjonsleder urologi Vårmøte mars 2016 Urologiske pakkeforløp- erfaringer etter 1 år Barbara Thorsen Seksjonsleder urologi Vårmøte mars 2016 Pakkeforløp - definerte utredningsforløp til start behandling - unngå ikke-medisinsk forsinkelse -

Detaljer

Radiologisk diagnostikk og intervensjon i abdomen - Del 1 -

Radiologisk diagnostikk og intervensjon i abdomen - Del 1 - Radiologisk diagnostikk og intervensjon i abdomen - Del 1 - Hans-Jørgen Smith Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Oslo Universitetssykehus HF http://folk.uio.no/hjsmith/ Innhold: 1. Valg av undersøkelsesmetoder

Detaljer

Møteplassen 17.3.15. Harald Bergan Fagansvarlig radiologi Kongsberg

Møteplassen 17.3.15. Harald Bergan Fagansvarlig radiologi Kongsberg Møteplassen 17.3.15 Harald Bergan Fagansvarlig radiologi Kongsberg Temaer Henvisningsrutiner bedret kommunikasjon fra rtg ved avviste henvisninger Redusere bruk av CT ved lave ryggsmerter. Henvisningsrutiner

Detaljer

Barnekirurgi / kirurgi på barn Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009

Barnekirurgi / kirurgi på barn Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 Barnekirurgi / kirurgi på barn Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 1 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i 2 Fagspesifikk innledning - barnekirurgi / kirurgi på barn 3 Anorectale

Detaljer

Når avslutter vi utredningen? v/ Jan Kolflaath PMU-Primærmedisinsk uke 21.Oktober 2014

Når avslutter vi utredningen? v/ Jan Kolflaath PMU-Primærmedisinsk uke 21.Oktober 2014 Når avslutter vi utredningen? v/ Jan Kolflaath PMU-Primærmedisinsk uke 21.Oktober 2014 Hva skal jeg omtale? Hvilke typer utredning? Omfang, forbruk og overforbruk Retningslinjer fra Helsedir Hvordan bruke

Detaljer

Undersøkelse og rehabilitering av barn med kne- og ankelskader

Undersøkelse og rehabilitering av barn med kne- og ankelskader Undersøkelse og rehabilitering av barn med kne- og ankelskader NFF faggruppe for barnefysioterapi Sandvika 12.mars 2013 Håvard Moksnes Nimi Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering (NAR) Norges

Detaljer

Utredning av forstørret, uøm lymfeknute. Magnus Moksnes LiS B, hematologiseksjonen SiV HF

Utredning av forstørret, uøm lymfeknute. Magnus Moksnes LiS B, hematologiseksjonen SiV HF Utredning av forstørret, uøm lymfeknute Magnus Moksnes LiS B, hematologiseksjonen SiV HF Litt om lymfom Malign lymfoproliferativ sykdom Kan ha både T- og B-celleopphav Ca 90 sykdomsentiteter 4 Hodgkin

Detaljer

Leverkreft og koleangiocarcinom. Ola Røkke

Leverkreft og koleangiocarcinom. Ola Røkke Leverkreft og koleangiocarcinom Ola Røkke Trender for kreft i lever Mortalitet ved kreft i lever Hepatocellulært carcinom (HCC) Norge Akershus Oslo Menn/Kvinner Totalt (2010) 161/år 18/år 21/år 2/1 Lokalisert

Detaljer

Bildediagnostikk i anorectalområdet. Njål Bakka, gastroradiologisk seksjon, bildedagnostisk senter ved Ahus.

Bildediagnostikk i anorectalområdet. Njål Bakka, gastroradiologisk seksjon, bildedagnostisk senter ved Ahus. Bildediagnostikk i anorectalområdet Njål Bakka, gastroradiologisk seksjon, bildedagnostisk senter ved Ahus. Benigne tilstander Perianale fistler Avføringsproblematikk Perianale fistler 10/100 000 2-4:1

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/ EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE/ EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE/ EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning Kull Emnekode/-navn/-namn Eksamensform : Radiografi : R08 : BRE200 Radiografifaglig bildefremstilling : Skriftlig eksamen Eksamensdato

Detaljer

Om indikasjoner for protokollen. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar

Om indikasjoner for protokollen. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar CT Thorax med lever Helse Vest RHF Om indikasjoner for protokollen Moderat til høy sannsynlighet for malignitet i thorax hvor man også ønsker å se etter metastaser i lever og eller binyrer. Metoden innebærer

Detaljer

Nyfødtkirurgi. Dr. Hans Skari Barnekirurgisk seksjon OUS-Ullevål

Nyfødtkirurgi. Dr. Hans Skari Barnekirurgisk seksjon OUS-Ullevål Nyfødtkirurgi Dr. Hans Skari Barnekirurgisk seksjon OUS-Ullevål Nyfødtkirurgi Nyfødt Alder 4 uker (28 dager) eller mindre Gestasjonsalder 44 uker eller mindre Eks. Prematur baby Født uke 30. Operert 13

Detaljer

Spontan blødning fra leverlesjon

Spontan blødning fra leverlesjon Månedens kasus april 2016 Spontan blødning fra leverlesjon St Olavs Hospital Trondheim Tommy Hammer, intervensjonsradiolog Det skjedde i de dager Året 2011 Mann på 74 år ble henvist til UL abdomen grunnet

Detaljer

Prioriteringsveileder - Barnekirurgi

Prioriteringsveileder - Barnekirurgi Prioriteringsveileder - Barnekirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - barnekirurgi / kirurgi på barn Fagspesifikk innledning - barnekirurgi / kirurgi på barn Det

Detaljer

Venøse og arterielle sår

Venøse og arterielle sår Venøse og arterielle sår E L D B J Ø R N F U R N E S L E G E I S P E S I A L I S E R I N G K I R. A V D. N L S H B O D Ø VENØSE SÅR Epidemiologi 70% av alle leggsår 30 50% antas å være posttrombotisk

Detaljer

NFTR Protokoll 2: CT lunger / HRCT Thorax. Om indikasjoner for protokollen. Generelt Parameter Teknikk Kommentar

NFTR Protokoll 2: CT lunger / HRCT Thorax. Om indikasjoner for protokollen. Generelt Parameter Teknikk Kommentar NFTR Protokoll 2: CT lunger / HRCT Thorax Om indikasjoner for protokollen Protokollen innebærer primært en lungeundersøkelse, dosen er lavere enn ved standard CT thorax, og gir dårligere fremstilling av

Detaljer

Overekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Overekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Overekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Overekstremitetsfracturer I. 1. Scapula. 2. Clavicula. 3.Proximale

Detaljer

Bruk av ultralyd som hjelpemiddel ved hjertesviktpoliklinikken

Bruk av ultralyd som hjelpemiddel ved hjertesviktpoliklinikken Bruk av ultralyd som hjelpemiddel ved hjertesviktpoliklinikken Guri Holmen Gundersen Intensivsykepleier/spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie Sykehuset Levanger Hjertesviktpoliklinikken Sykehuset

Detaljer

Prioriteringsveileder - Urologi

Prioriteringsveileder - Urologi Prioriteringsveileder - Urologi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - urologi Fagspesifikk innledning - urologi Urologitilstander har ofte høy kreftforekomst.dette må

Detaljer

Legemiddelbruk hos barn. Joachim Frost Lege i spesialisering, ph.d. Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital HF

Legemiddelbruk hos barn. Joachim Frost Lege i spesialisering, ph.d. Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital HF Legemiddelbruk hos barn Joachim Frost Lege i spesialisering, ph.d. Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital HF Legemiddelbruk hos barn Sykeligheten og dødeligheten blant barn og unge er svært

Detaljer

Utredning og behandling og oppfølging av sarkomer. Ole-Jacob Norum Avdelingsleder, Ortopedisk Klinikk OUS Sarkomgruppen på Radiumhospitalet

Utredning og behandling og oppfølging av sarkomer. Ole-Jacob Norum Avdelingsleder, Ortopedisk Klinikk OUS Sarkomgruppen på Radiumhospitalet 1 Utredning og behandling og oppfølging av sarkomer Ole-Jacob Norum Avdelingsleder, Ortopedisk Klinikk OUS Sarkomgruppen på Radiumhospitalet 2 Vellykket sarkombehandling krever godt samarbeid 3 Seksjon

Detaljer

Ziaullah Kamal OUS Ullevål Kardiologisk avdeling. Ekkokardiografi, Høstmøte 21.okt.2011

Ziaullah Kamal OUS Ullevål Kardiologisk avdeling. Ekkokardiografi, Høstmøte 21.okt.2011 Ziaullah Kamal OUS Ullevål Kardiologisk avdeling. Ekkokardiografi, Høstmøte 21.okt.2011 Kasuistikk Bakgrunn: Kvinne f. 1968, gift, 2 barn. I full jobb. Veltrent. Trente x 3 pr uke. Ca 1 time spinning.

Detaljer

Cyster i nyrene. Innhold. Autosomal polycystisk nyresykdom. Autosomal dominant polycystisk nyresykdom. Nyrecyster som del av syndrom 28.12.

Cyster i nyrene. Innhold. Autosomal polycystisk nyresykdom. Autosomal dominant polycystisk nyresykdom. Nyrecyster som del av syndrom 28.12. 28.12.13 Innhold l Cyster ved generell nyresykdom l Ervervet cystisk nyresykdom Cyster i nyrene l Cystiske cancere/ kompliserte cyster Line Ytterland Tveter Curato avd Lillestrøm Autosomal polycystisk

Detaljer

ØYEBLIKKELIG HJELP-TILSTANDER I PALLIASJON

ØYEBLIKKELIG HJELP-TILSTANDER I PALLIASJON ØYEBLIKKELIG HJELP-TILSTANDER I PALLIASJON PRIORITERINGSKRITERIER Gjelder behandling av palliative pasienter i spesialisthelsetjenesten. Ut fra symptomets/tilstandens kompleksitet og alvorlighetsgras inndeles

Detaljer

Ultralyd i gynekologi og obstetrikk. for almennlegar! Ragnar Kvie Sande Seksjonsoverlege PhD KK SUS

Ultralyd i gynekologi og obstetrikk. for almennlegar! Ragnar Kvie Sande Seksjonsoverlege PhD KK SUS Ultralyd i gynekologi og obstetrikk for almennlegar! Ragnar Kvie Sande Seksjonsoverlege PhD KK SUS Obstetrikk Dersom det er indikasjon for ultralydundersøking av ei gravid kvinne etter 12 veker, er det

Detaljer

CT uroradiologiens. Gaute Hagen. Anders Magnusson. Klinikk for diagnostikk og intervensjon Oslo univ.sykehus HF, Rikshospitalet

CT uroradiologiens. Gaute Hagen. Anders Magnusson. Klinikk for diagnostikk og intervensjon Oslo univ.sykehus HF, Rikshospitalet CT uroradiologiens basismetode Gaute Hagen Klinikk for diagnostikk og intervensjon Oslo univ.sykehus HF, Rikshospitalet Anders Magnusson Bild- och funtionscentrum Akademiska sjukhuset, Uppsala Tabeller

Detaljer

NFTR Protokoll CT Thorax rutine. Om indikasjoner for protokollen. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar

NFTR Protokoll CT Thorax rutine. Om indikasjoner for protokollen. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar NFTR Protokoll CT Thorax rutine Om indikasjoner for protokollen Protokollen er generell og kan brukes som rutine-ct på mange indikasjoner hvor det ønskes optimal fremstilling av mediastinum, lunger og

Detaljer

Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA)

Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA) Versjon av 2016 1. HVA ER JUVENIL SPONDYLARTRITT/ENTESITT RELATERT ARTRITT (SpA-ERA) 1.1 Hva er

Detaljer

Kontroll av colorektalcancer Hege Rustad, konst.overlege/lis, Gastrokir.seksjon SØ

Kontroll av colorektalcancer Hege Rustad, konst.overlege/lis, Gastrokir.seksjon SØ Kontroll av colorektalcancer 08.03.13 Hege Rustad, konst.overlege/lis, Gastrokir.seksjon SØ -Colorektalcancer -Nasjonale retningslinjer, NGICG -Hvilke pasienter? -Hvem kontrollerer? -Hva skal kontrolleres?

Detaljer

Myelomeningocele. Ortopediske problemstillinger i underekstremitetene. Overlege Per Reidar Høiness Rikshospitalet

Myelomeningocele. Ortopediske problemstillinger i underekstremitetene. Overlege Per Reidar Høiness Rikshospitalet Myelomeningocele Ortopediske problemstillinger i underekstremitetene Overlege Per Reidar Høiness Rikshospitalet Innhold Generelt Hofter Knær Ankler Føtter Ortoser Fysioterapi Kirurgisk behandling Nivå

Detaljer

MR Magnetisk Resonanstomografi

MR Magnetisk Resonanstomografi MR Magnetisk Resonanstomografi INFORMASJON TIL HENVISENDE LEGER www.sri.no MAGNETISK RESONANSTOMOGRAFI (MR) utgjør sammen med konvensjonell digital eller analog todimensjonal røntgenstrålebasert avbildning,

Detaljer

Generelt om bildedannende metoder

Generelt om bildedannende metoder Generelt om bildedannende metoder Hans-Jørgen Smith Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Klinikk for diagnostikk og intervensjon Oslo Universitetssykehus HF http://folk.uio.no/hjsmith/ Oversikt Ioniserende

Detaljer

Intensivbehandling av barn i Norge. Torleiv Haugen Barneteamet Avd. for Anestesiologi Rikshospitalet OUS 2015

Intensivbehandling av barn i Norge. Torleiv Haugen Barneteamet Avd. for Anestesiologi Rikshospitalet OUS 2015 Intensivbehandling av barn i Norge Torleiv Haugen Barneteamet Avd. for Anestesiologi Rikshospitalet OUS 2015 Barneintensiv RH Akuttklinikken 6-(9) senger 54 sykepleierhjemler 2 overleger (9) 0-18 år CRRT,

Detaljer

Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF

Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF To viktige premisser 1. I Første avsnitt av kapittelet om 20-dagersregelen i de nasjonale handlingsprogrammene

Detaljer

Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp. Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF

Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp. Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF Indikasjon for brystdiagnostikk Symptomer Økt risiko: familiær, tidligere sykdom/ behandling, premalign

Detaljer

CA-125. Fornuftig bruk av cancer antigen 125. Laboratorieprøver i allmenpraksis - gynekologi. Okt 2011. A.B.Rygh

CA-125. Fornuftig bruk av cancer antigen 125. Laboratorieprøver i allmenpraksis - gynekologi. Okt 2011. A.B.Rygh CA-125 Fornuftig bruk av cancer antigen 125 1 CA-125 Protein, ofte uttrykt av ovarialcancercellene (MUC16gen) Fins også i respirasjonsveiene og epitel indre kvinnelige genitalia Normalverdi < 35 IU/ml

Detaljer

Akutt pankreatitt -en kirurgisk diagnose? Undervisning for allmennleger 09.09.15 Lars Wabø, assistentlege Kir.avd. Diakonhjemmet sykehus

Akutt pankreatitt -en kirurgisk diagnose? Undervisning for allmennleger 09.09.15 Lars Wabø, assistentlege Kir.avd. Diakonhjemmet sykehus Akutt pankreatitt -en kirurgisk diagnose? Undervisning for allmennleger 09.09.15 Lars Wabø, assistentlege Kir.avd. Diakonhjemmet sykehus Disposisjon Bakgrunn Klassifikasjon Anamnese Undersøkelse Lab Radiologi

Detaljer

Feil i somatisk kjønnsdifferensiering (DSD) Gutt eller jente? Klinisk presentasjon av DSD-tilstander. Professor Robert Bjerknes

Feil i somatisk kjønnsdifferensiering (DSD) Gutt eller jente? Klinisk presentasjon av DSD-tilstander. Professor Robert Bjerknes Feil i somatisk kjønnsdifferensiering (DSD) Professor Robert Bjerknes Barneklinikken Haukeland Universitetssykehus og Klinisk institutt 2 Universitetet i Bergen Gutt eller jente? Klinisk presentasjon av

Detaljer

Kirurgi i skulderen. Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus

Kirurgi i skulderen. Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus Kirurgi i skulderen Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus Skulderlidelser Mange lidelser kan behandles kirurgisk. Skal gå gjennom noen av de vanligste. Impingement syndrom Inneklemmingssyndrom

Detaljer

Hvordan kan radiologi bidra til god diagnostikk i akuttmottaket. Knut Tveit Radiologisk avdeling SSK

Hvordan kan radiologi bidra til god diagnostikk i akuttmottaket. Knut Tveit Radiologisk avdeling SSK Hvordan kan radiologi bidra til god diagnostikk i akuttmottaket Knut Tveit Radiologisk avdeling SSK Kompetanse i radiologisk avdeling Radiografer CT Komplekst utstyr Kunnskap og opplæring nødvendig Høyt

Detaljer

NFTR Protokoll 3: HRCT Thorax. Om indikasjoner for protokollen. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar

NFTR Protokoll 3: HRCT Thorax. Om indikasjoner for protokollen. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar NFTR Protokoll 3: HRCT Thorax Om indikasjoner for protokollen Protokollen benyttes i tilfeller hvor det ønskes optimal fremstilling av lungenes interstitium og luftveier. For å optimalisere parenkymfremstillingen

Detaljer

Informasjon fra Ergospir

Informasjon fra Ergospir Ergospirometri CardioPulmonary Exercise Test CPET tolkning 1 Jon Hardie «Klinisk institutt 2» UiB Lungeavdelingen, HUS Spesialistsenteret på Straume Informasjon fra Ergospir Peak VO 2 : maks arbeidskapasitet

Detaljer

Navn på nasjonal tjeneste Type RHF Institusjon. Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter

Navn på nasjonal tjeneste Type RHF Institusjon. Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter Akutt hjerneslag Kompetansetjeneste Helse Vest Haukeland universitetssykehus Alderspsykiatri Kompetansetjeneste Helse

Detaljer

Retningslinjer for oppstart behandling av medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn.

Retningslinjer for oppstart behandling av medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Retningslinjer for oppstart behandling av medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Medisinsk ansvarlig lege (Nyfødtscreeningen), T: 23073179/23072791 evt 23070000, calling 26923/22791.

Detaljer

Radiologiske metoder ved lever, galle og pancreas sykdom. Prof. Per Kristian Hol OUS

Radiologiske metoder ved lever, galle og pancreas sykdom. Prof. Per Kristian Hol OUS Radiologiske metoder ved lever, galle og pancreas sykdom 6. semester Prof. Per Kristian Hol OUS Lever galle pancreas Disposisjon Fokale leverlesjoner Benigne Cyster Hemangiom Fokal nodulær hyperplasi (FNH)

Detaljer

Ny veileder om representative doser for røntgenundersøkelser. Eva G. Friberg Forsker Seksjon for dosimetri og medisinsk strålebruk

Ny veileder om representative doser for røntgenundersøkelser. Eva G. Friberg Forsker Seksjon for dosimetri og medisinsk strålebruk Ny veileder om representative doser for røntgenundersøkelser Eva G. Friberg Forsker Seksjon for dosimetri og medisinsk strålebruk Forskriftskrav (m/veiledere) 31 Virksomheten skal ha oversikt over representative

Detaljer

Duc Hoa Nguyen Lungeavdeling/pol SiV

Duc Hoa Nguyen Lungeavdeling/pol SiV Duc Hoa Nguyen Lungeavdeling/pol SiV Samarbeid Fastlege Lungelege Radiolog Onkolog Kreft-koordinator/ kreftsykepleie Fastlegens oppgaver ved mistanke om lungekreft: Røntgen thorax Henvisningen merkes:

Detaljer

Temadag for helsesøstre 14.10.2015. Ved Anett Mykleby, overlege Barnenevrologisk seksjon Barne og ungdomsklinikken Ahus

Temadag for helsesøstre 14.10.2015. Ved Anett Mykleby, overlege Barnenevrologisk seksjon Barne og ungdomsklinikken Ahus Temadag for helsesøstre 14.10.2015 Ved Anett Mykleby, overlege Barnenevrologisk seksjon Barne og ungdomsklinikken Ahus Hodepine hos barn - hvordan kan vi hjelpe? Rollen til en helsesøster hos barn med

Detaljer

Prioriteringsveileder - Thoraxkirurgi

Prioriteringsveileder - Thoraxkirurgi Prioriteringsveileder - Thoraxkirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - thoraxkirurgi Fagspesifikk innledning thoraxkirurgi For de fleste pasienter som henvises til

Detaljer

ANAFYLAKSI. Kasuistikker

ANAFYLAKSI. Kasuistikker ANAFYLAKSI Særlige forhold hos barn Roald Bolle UNN/RAAO HN Kasuistikker Jente 3 år Mat Jente 8 år Insektstikk Gutt 6 år Medikament 1 HUSK! Forverrende faktorer: - Visse medikamenter - Kulde - Anstrengelser

Detaljer

Første Nordiske erfaring med Celsite Drainaport for ambulant behandling av residiverende malign pleuravæske/ascites

Første Nordiske erfaring med Celsite Drainaport for ambulant behandling av residiverende malign pleuravæske/ascites Første Nordiske erfaring med Celsite Drainaport for ambulant behandling av residiverende malign pleuravæske/ascites Frode Reier-Nilsen Overlege Avdeling for Kar/Thorax kirurgi Malign pleuravæske Pasienter

Detaljer

Radiologiske metoder. U-kurs thoraxkirurgi Trond Mogens Aaløkken Radiologisk avdeling

Radiologiske metoder. U-kurs thoraxkirurgi Trond Mogens Aaløkken Radiologisk avdeling Radiologiske metoder U-kurs thoraxkirurgi 241007 Trond Mogens Aaløkken Radiologisk avdeling Modaliteter Røntgen thorax Angiografi CT MR Modaliteter Røntgen thorax Angiografi CT MR Modaliteter Røntgen thorax

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Kneartroskopi Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført artoskopisk kirurgi i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om innleggelse eller

Detaljer