Sen avnavling det beste for barnet. Elisabeth Sæther Jordmordagene 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sen avnavling det beste for barnet. Elisabeth Sæther Jordmordagene 2010"

Transkript

1 Sen avnavling det beste for barnet Elisabeth Sæther Jordmordagene 2010

2 Historikk Another thing very injurious to the child, is the tying and cutting of the navel string too soon; which should always be left till the child has not only repeatedly breathed but till all pulsation in the cord ceases. As otherwise the child is much weaker than it ought to be, a portion of the blood being left in the placenta, which ought to have been in the child. Erasmus Darwin, Zoonomia, 1801

3 Hva lærte vi? Sen avnavling Barnet har bruk for den ekstra blodmengden Barnet får ekstra jern Barnets blod oksygeneres i placenta før barnet puster selv. Naturlig og fysiologisk. Tidlig avnavling er et inngrep, og må begrunnes Unngår stress og forstyrrelse av bondingprsosessen Barnet får tilført ekstra stamceller Kilde: Spørreundersøkelse blant jordmødrene i Møre og Romsdal 2004

4 Hva lærte vi? Tidlig avnavling Mindre postpartumblødning Unngår negative følger som: Klynkende respirasjon Polycytemi / forhøyet venøst HCT Hyperbilirubinemi Nødvendig for å få tatt blodgassanalyse Rhesus-negativ mor Kilde: Spørreundersøkelse blant jordmødrene i Møre og Romsdal 2004

5 Hva gjør vi? Sen avnavling er vanlig der man ikke rutinemessig tar blodgassanalyse av alle nyfødte Tidlig avnavling er vanlig der man bruker STAN Hva er vanlig der du jobber?

6 Hva skjedde? Sen avnavling er naturens måte å gjøre det på 50-tallet: Morfin til mor gir pusteproblemer for de nyfødte, og behov for akutthjelp. Etter kort tid blir tidlig avnavling vanlig ved større sykehus i vestlige land. Active management, også etterbyrdsfasen Frykt for søksmål leder til behovet for dokumentasjon av ph /syre-base

7 Liv og lære Er det samsvar mellom din teori og din praksis? Mulighet for å forene flere hensyn: A. Hensynet til barnets behov for navlesnorsblodet B. Hensynet til dokumentasjon / kvalitetssikring avfødselshjelpen C. Hensynet til barnets behov for akutthjelp

8 Livet utenfor livmoren Hvorfor begynner den nyfødte å puste selv? Undertrykk i brystkassen Sensorisk stimulering berøring og kulde Fødselsasfyksi Kan det være andre forklaringer??

9 Tidligere: Kunnskap om overgangen fra intratil ekstrauterint liv var segmentert og spredt på flere fagdisipliner

10 Paradigmeskifte? Blood Volume Model: Forsøk på syntetisere det man vet på tvers av fagdisipliner. Bryter med etablerte og aksepterte syn hos obstetrikere og pediatere. Spesielt gjelder dette synet på neonatal polycytemi / hyperviskositet / gulsott, forbigående tachypne og synet på hvordan gjenoppliving av nyfødte skal foregå

11 Transition of the newborn Judith Mercer / Rebecca Skovgaard (2002): En ny teoretisk forklaringsmodell Kombinerer kunnskap fra flere fagdisipliner To hovedfokus: A) Betydningen av mengden av sirkulerende røde blodceller i kroppen B) Hva skjer når respirasjonen etableres hos den nyfødte?

12 Blood volume model Hypotese: Vellykket overgang fra intra- til ekstrauterint liv (neonatal transition) er avhengig av at den nyfødte har: adekvat blodvolum til å støtte lungenes respiratoriske funksjon adekvat erytrocyttvolum (og dermed oksygenmetning) til å stimulere og opprettholde respirasjon

13 Blood volume model Trinn 1. Føtal sirkulasjon: Lungene mottar bare 8% av føtalt hjerteminutt -volum (HMV) 40% går til placenta Trinn 2. Pressriene skaper trykk på >80 mm Hg i uterus. Ekstra blod presses fra placenta over til barnet rett før og under fødselen Trinn 3. Økt trykk og blodvolum fører til økt perfusjon i lungene og ellers i kroppen

14 Blodvolum og avnavling Kilde: Yao AC et.al: Distribution of blood between the infant and the placenta after birth. Lancet 1969;2:871-3.

15 15 Blodvolum og gestasjonsalder Fordelingen av blod mellom foster og placenta endrer seg med gestasjonsalder: Totalt sirkulerende blodvolum i barn, navlesnor og placenta er ca ml / kg føtal vekt. I fosterlivet befinner mellom tredjedelen (uke 40) og halvparten (uke 30) av det føtoplacentære blodvolumet seg i placenta. Kilde: Linderkamp OL: Placental transfusion; determinants and effects. Clin Perinatol 1982;9: Elisabeth Sæther

16 Blodvolum og gestasjonsalder Gestasjonsalder Blodvolum RCV (erytrocyttvolum) Premature (ca 30 uker) ml / kg kroppsvekt ml / kg (Hct 0,35-0,45) Fullbårne (ca 40 uker) ml / kg kroppsvekt ml / kg (Hct 0,45-0,60) Kilde: Linderkamp OL: Placental transfusion; determinants and effects. Clin Perinatol 1982;9:559-92

17 Blood volume model Trinn 4A Økt perfusjon gir kapillær ereksjon i lungekapillærene og økt HMV til lungene Trinn 4B Økt lungeperfusjon trekker væske fra alveolene over kapillærmembranen (osmose) Trinn 4C HMV til lungene øker sterkt. Luft kommer lett inn i alveolene, uten barnets anstrengelse eller skrik Trinn 5A Sirkulasjon i navlesnoren oppr.holder O2-tilførsel, volumekspansjon og korr.av ph Trinn 5B Økt perfusjon i hele kroppen gir økt oksygenmetning Trinn 5C Økt oksygenmetning stimulerer respirasjonssenteret i hjernen

18 Blood volume model Trinn 6 Respirasjonen starter og opprettholdes Trinn 7 Ytterligere økning i oksygenmetningen fører til at navlearteriene lukkes Trinn 8 Blodstase i navlevenen; pulsasjonen opphører og placenta løsner

19 Fordeler - sen avnavling Letter sirkulatorisk omstilling fra intratil ekstrauterint liv Placentatransfusjonen utgjør en reserve ved evt akutt blødning hos barnet Stamcellene i navlesnorsblodet kan ha beskyttende, preventive og reparative funksjoner både i nyfødtperioden og seinere i livet. Høyere ferritin-nivå, lavere forekomst av anemi første 6 måneder

20 Fordeler sen avnavling Spesielt bra for premature: Mindre behov for transfusjoner (pga anemi eller lavt BT) Mindre risiko for intraventrikulær hjerneblødning og neonatal sepsis, spesielt blant gutter Redusert alvorlighetsgrad av RDS Redusert respiratorbehov

21 Dokumentasjon / kvalitetssikring ph / syre-base-prøve av alle nyfødte? Er denne prøven til å stole på? Referanseverdiene må korrigeres for gestasjonalder Er laktat en bedre parameter? Tidsaspektet? Øyeblikksbilde? Kombinere med sen avnavling?

22 Paradokset: De dårlige barna er de som trenger sen avnavling mest men avnavles tidlig i dagens praksis. For de fullbårne og friske barna som skriker med en gang, spiller avnavlingstidspunktet mindre rolle.

23 Kan tidlig avnavling være skadelig? Dyrestudier: Rotter som fikk fjernet 25% av blodvolumet, utviklet lunge- og leverskader, høye verdier av proinflammatoriske cytokiner som ved CP Rotter som var påført hjerneskade i laboratoriet, og som fikk injisert stamceller fra mennesker innen 24 timer, utviklet ikke spastiske pareser. Dødelig konvulsjonssyndrom hos føll født i fangenskap tidlig avnavlet. Lungefunn tilsvarende RDS hos menneskebarn

24 Kan tidlig avnavling være skadelig? Bør resuscitering gjøres med navlesnoren intakt, forutsatt at den pulserer? Kan tidlig avnavling være en mulig iatrogen årsak både til behov for resuscitering og senere negative utfall? Vil stamcellene tilført under placentatransfusjonen kunne reparere mindre hjerneskader som ikke lar seg avsløre på kort sikt?

25 Konsekvenser for praksis DO NO HARM Inntil vi har bevis for at tidlig avnavling er bedre, bør vi fortsette (gjeninnføre) sen avnavling.

Hva skjer vanligvis med mors stemme når hun snakker til det nyfødte barnet sitt? s. 15

Hva skjer vanligvis med mors stemme når hun snakker til det nyfødte barnet sitt? s. 15 STUDIESPØRSMÅL TIL BOKEN MAMMA FOR FØRSTE GANG Av Gro Nylander Fra livmor til morsbryst nyfødt og målrettet Hvorfor er det ideelt at mor er den første som berører barnet uten hansker? s. 14 Kan et fullbåret,

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer

Høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav

Høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Vår ref. LM Oslo, 15. mars 2015 Høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon

Detaljer

Kroppen din er perfekt fra naturens side

Kroppen din er perfekt fra naturens side Kroppen din er perfekt fra naturens side Og det er du som bestemmer over den Ingen har rett til å skjære bort deler av en annens kropp www.nkvts.no Informasjonsbrosjyre om kjønnslemlestelse på norsk. Denne

Detaljer

NPF-posten. Familien i fokus. Kontaktorgan for Norsk Perinatalmedisinsk Forening Vol 20 Nr 2 2010. NPF-posten 2/2010 1

NPF-posten. Familien i fokus. Kontaktorgan for Norsk Perinatalmedisinsk Forening Vol 20 Nr 2 2010. NPF-posten 2/2010 1 Kontaktorgan for Norsk Perinatalmedisinsk Forening Vol 20 Nr 2 2010 NPF-posten Familien i fokus Heidi Jensen Wataker, Nyfødtintensiv, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg Helsefremmende Familiefokusert Nyfødtomsorg

Detaljer

Hvordan du ammer ditt barn

Hvordan du ammer ditt barn Hvordan du ammer ditt barn Noen råd den første tiden Hvordan du ammer ditt barn Noen råd den første tiden Revidert utgave Revidert for Helsedirektoratet av: Elisabet Helsing, Statens helsetilsyn; Eli Heiberg,

Detaljer

Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn?

Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn? Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn? Nina Bøhle Cheetham Mastergradsoppgave i helsefag Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Er du gravid? Venter dere barn?

Er du gravid? Venter dere barn? Er du gravid? Venter dere barn? Graviditet, fødsel og barseltid i norge Utarbeidet av jordmor Synne Holan IS-1396 norsk Forord Kvinner blir gravide, føder, ammer og steller barn nokså likt over hele verden,

Detaljer

Tannhelse og medfødt hjertefeil

Tannhelse og medfødt hjertefeil Tannhelse og medfødt hjertefeil Innhold Tannhelse hos barn med hjertefeil 4 Nye retningslinjer for å forhindre endokarditt 7 fakta om endokarditt 9 2 Ny brosjyre om tannhelse I dette heftet kan du lese

Detaljer

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Nysgjerrigper 2014-05-01 Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Innhold Innledning... 4 Forarbeid... 5 Våre forsøk og hypoteser... 7 Faser: Gass, Væske og Fast

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Uenighet om hvem som rammes av tap 7/4-15

Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Uenighet om hvem som rammes av tap 7/4-15 7/4-15 Uføres Landsorganisasjon ULO Postboks 182 3201 Sandefjord Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Hva er utilsiktet? Mye tyder på at tap må ha

Detaljer

Crisis Resource Management (CRM) for helsearbeidere - en innføring

Crisis Resource Management (CRM) for helsearbeidere - en innføring Historisk bakgrunn I 1979 ble det i USA avholdt et seminar i regi av NASA for å se på tiltak for å forbedre sikkerheten i luftfarten. På tross av store forbedringer i konstruksjonen av luftfartøy både

Detaljer

Religioners syn på abort? Hvilken betydning har denne kunnskap for norske leger?

Religioners syn på abort? Hvilken betydning har denne kunnskap for norske leger? Religioners syn på abort? Hvilken betydning har denne kunnskap for norske leger? Av Harald Benjamin Johnsen. Kull V-06. Profesjonsstudium medisin Uio. i INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ABSTRACT... 1 2 INNLEDNING...

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Drektighet og valping

Drektighet og valping Drektighet og valping En hund går drektig i ca 2 måneder. Det kan være vanskelig å si eksakt hvor lenge drektigheten varer, da befruktningen kan skje over en periode fra 2-10 dager. Man sier at drektigheten

Detaljer

Artikkelen er laget for å leses sammen med den mer detaljerte Hospital or carer notes for M.E.

Artikkelen er laget for å leses sammen med den mer detaljerte Hospital or carer notes for M.E. Dette er en norsk oversettelse av artikkelen Assisting the M.E. patient in managing relapses and adrenalinesurges av Jodi Basset. Oversettelsen er gjort av en M.E. pårørende, da jeg føler denne artikkelen

Detaljer

1. Generelle effekter av fysisk aktivitet

1. Generelle effekter av fysisk aktivitet 8 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 1. Generelle effekter av fysisk aktivitet Forfattere Jan Henriksson, professor, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Terapeutisk bruk av hematopoietiske stamceller fra navlestrengsblod

Terapeutisk bruk av hematopoietiske stamceller fra navlestrengsblod SMM-rapport Nr. 4/2003 Terapeutisk bruk av hematopoietiske stamceller fra navlestrengsblod Medisinsk metodevurdering basert på egen litteraturgranskning 3 Forord Senter for medisinsk metodevurdering (SMM)

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Fagutvikling som kulturarbeid

Fagutvikling som kulturarbeid Fagutvikling som kulturarbeid Vedlikehold av kompetanse betyr at ønskede ferdigheter, kunnskap og forståelser opprettholdes i en slik grad at de har den ønskede plassen i avdelingens praktiske hverdag.

Detaljer

Pappa har fått en hjerneskade

Pappa har fått en hjerneskade Pappa har fått en hjerneskade Oversatt og bearbeidet for norske forhold av Sveinung Tornås, KReSS Kognitiv Rehabiliteringsenhet Sunnaas sykehus Sunnaas 10/00 1. utgave, 4. opplag, 8000 eks. Illustrasjoner:

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

TIDLIG KRØKES? Hører IKT hjemme i barnehagen?

TIDLIG KRØKES? Hører IKT hjemme i barnehagen? TIDLIG KRØKES? Hører IKT hjemme i barnehagen? Først litt om hvorfor jeg står her: Jeg er vitenskapsjournalist og såkalt faglig forfatter, og har vært det i over 25 år. Jeg har helt siden begynnelsen av

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Fett kan forbrennes på mange måter, og det er bare opp til deg hvilken måte du velger.

Fett kan forbrennes på mange måter, og det er bare opp til deg hvilken måte du velger. Kondisjonstrening eller styrketrening? Når forbrenner du mer fett? Fett kan forbrennes på mange måter, og det er bare opp til deg hvilken måte du velger. 1) PULSSONER: SONE % av PULS MAKSIMUM 5 90-100%

Detaljer

Et hundefaglig tidsskrift for aktive hundeeiere. Årgang 13. Nr. 6/10. Canis vi forandrer hundeverden! www.canis.no

Et hundefaglig tidsskrift for aktive hundeeiere. Årgang 13. Nr. 6/10. Canis vi forandrer hundeverden! www.canis.no Et hundefaglig tidsskrift for aktive hundeeiere Nr. 6/10 Årgang 13 Canis vi forandrer hundeverden! www.canis.no Adferd & læring FRIVILLIGE STARTER FRA UTGANGSSTILLING Tekst: Cecilie Køste & Morten Egtvedt

Detaljer