NOTAT. Fra Trondhjems Journalistforening og Nord-Trøndelag Journalistlag:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. Fra Trondhjems Journalistforening og Nord-Trøndelag Journalistlag:"

Transkript

1 NOTAT Til: Landsstyret Dato: Saksnummer: Innkomne forslag KVALITET Fra NJ i Schibsted: Integritet og tekstreklame: "Styret i NJS er bekymret for den journalistiske integriteten i landets mediehus. Det kan se ut som om vi er inne i en tid der sjefredaktørene ikke lenger har innflytelse, makt eller vilje til å hegne om den redaksjonelle uavhengigheten i sitt mediehus. Konsernmakten griper om seg, både i bredden og dybden. NJ skal i perioden bidra til å reise denne problemstillingen på tvers av de ulike konsernene, og sette de tillitsvalgte bedre i stand til å møte utfordringene fra konserner som tydeligere enn før legger føringer for den redaksjonelle virksomheten". Innstilling: Intensjonen ivaretas i tiltaksplanen. Fra Trondhjems Journalistforening og Nord-Trøndelag Journalistlag: Kvalitet i journalistikken: Det dukker nå opp nye nettmedier som ikke har det samme forhold til tekstreklame og uavhengighet som de tradisjonelle mediene. Ikke alle lesere ser forskjellen på informasjonen de får på slike nettsteder og de medier som bruker redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten som utgangspunkt for sin journalistikk. Det skaper problemer både for inntektsgrunnlaget til mediene, kvaliteten på journalistikken og kildenes forståelse av den uavhengige journalistikken. Samtidig skal mediestøtten behandles i Stortinget. Vi mener NJ og andre interesseorganisasjoner i mediene må lage en kampanje rettet mot leserne som gjør dem mer bevisste på forskjellen på slike nettsteder og den virkelige journalistikken.

2 Nå åpnes deskene for at både typografer og journalister kan jobbe på kryss av gamle faggrenser. NJs holdning må være at redaksjonell tekster og bilder skal redigeres av journalister for å sikre fortsatt høy kvalitet på innholdet. Innstilling: Intensjonen ivaretas i tiltaksplanen. Fra Helgeland og Salten, Hålogaland, Finnmark og Troms Journalistlag: 2. Motivasjonskampanje: Vi tenker oss en motivasjonskampanje som går bredere, dypere og videre enn kvalitetsprosjektet. Eller som et gruppemedlem sa det: Vi må ha større plakater. Bakgrunnen for ideen er at hverdagskvaliteten går ned; utfordringen er stadig mer fyllstoff og mindre egenprodusert stoff. Mao tenkes det for mye kvantitet og for lite kvalitet. Redaktørene synes ikke å ta inn over seg at kvaliteten går ned og som tillitsrådet diskuterte i plenum: Journalistene tar kanskje for lite grep selv? Derfor, en motivasjonskampanje med kurs og debatter for å få i gang tankevirksomheten, for å endre holdninger og for å bygge kunnskap. Det må mobiliseres bredt, da kampanjen må nå alle. Fordi dette er i alles interesser, foreslås det at NJ får Redaktørforeningen og eierne med på kampanjen. Gruppen som kom med forslaget mener denne kampanjen bør bli hovedprioritet i den kommende tiltaksplanen. Innstilling: Intensjonen ivaretas i tiltaksplanen Oppdatere debattopplegget om faglig kvalitet: NJ må oppdatere debattopplegget sitt om faglig kvalitet som ble sendt ut i fjor, og sende det ut på ny med oppfordring om fortsatt faglig debatt og bevissthet. Innstilling: Intensjonen ivaretas i tiltaksplanen NJ må jobbe for at Institutt for journalistikk blir oppsøkende og kommer seg ut til regionene/lokallagene med ulike kurs, gjerne i samarbeid med lokallagene. Innstilling: Avvises, fordi intensjonen ivaretas i pågående arbeid med videreutvikling av IJs tilbud. Fra Møre og Romsdal Journalistlag: Journalistisk kvalitet NJ skal prioritere arbeidet med å styrke redaksjonell kvalitet i nye medier som for eksempel nettaviser og lesebrettaviser. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 2

3 Innstilling: Intensjonen ivaretas i tiltaksplanen, men for all journalistikk og i alle kanaler. NJ skal arbeide for betalingsordninger også for nye medier, og samtidig motarbeide ordninger med sensurlignende virkning. Fordi: Det er viktig å ha betalingsordningar som skaffar inntekter, men samstundes må ikkje desse på nokon måte påverke det redaksjonelle innhaldet slik ein har sett tilløp til gjennom til dømes Apple si godkjenningsordning for App-ar. Innstilling: Avvises, fordi det ikke er NJs oppgave å etablere forretningsmodeller for mediene. NJ skal prioritere bruk av vederlagsmidler til styrking av redaksjonell kvalitet gjennom samlinger, konferanser, kurstilbud, stipend og FOU. Fordi: På denne måten kan NJ synleggjere at organisasjonen også tek praktisk medansvar for redaksjonell kvalitet. Innstilling: Intensjonen ivaretas gjennom forslag til økonomiske mål og vederlagsforvaltning NJ skal vurdere behovet for en plakat som klargjør det journalistiske oppdraget og som foreskriver en dristig og aktiv utøving av yrket. Plakaten skal komplettere Vær varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten. Fordi: Vi meiner det kan vere nyttig med ein plakat som fokuserer på det ein skal gjere som journalist. Dei to eksisterande plakatane fokuserer på det ein ikkje skal gjere, og vår tanke er at dette kan verke for passiviserande i høve det journalistiske oppdraget. Innstilling: Avvises. Det journalistiske oppdraget er klargjort gjennom Vær Varsomplakaten. Intensjonen om å arbeide mer med kvalitet og kvalitetskriterier ivaretas gjennom tiltaksplanen. MIDLERTIDIG ANSATTE Fra NRKJ: NRKJ har de siste årene jobbet mye med midlertidig-politikk. Gjennom vårt arbeid har vi kartlagt bruken av midlertidige over år, noe som også har gitt oss Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 3

4 en god oversikt over arbeidsforholdene for de som jobber som midlertidige. Våre undersøkelser viser at mange redaksjoner i NRK har et varig og konstant behov for vikarer, noe som kan tyde på at nivået på bemanningen er feil. Slik er det også i andre mediebedrifter hvor NJ organiserer journalister. I flere redaksjoner arbeider midlertidig ansatte 100 % over flere år og alt tyder på at dette behovet vil fortsette. Loven er klar på at varige og konstante behov for arbeidskraft skal dekkes av fast ansatte, så hvorfor jobber ikke vi som tillitsvalgte mer aktivt for å klare å få justert bemanningen til riktig nivå? Gjennom vårt arbeid har vi blitt mer og mer klar over at mange medlemmer og tillitsvalgte er altfor komfortable med den utstrakte bruken av midlertidig ansatte i redaksjonene. Dels kan dette skyldes at det er en kjent situasjon for mange. De fleste journalister har selv vært midlertidige før de fikk fast jobb, og de fleste journalister tror at dette er den vanlige måten og rekrutteres til arbeidslivet på. Men slik er det ikke. Mediebransjen er en av verstingene når det gjelder bruk av midlertidige. I tillegg er det å være midlertidig i dag ingen garanti for at du får fast jobb i den andre enden. Mange midlertidige utsettes i dag for lufting eller de brukes mye en kort periode i redaksjonene før de får avsluttet sine kontrakter. Gjerne etter at de har lagt ned timer med arbeid, stilt opp på ekstra vakter med kort varslingsfrist, og vært på evig audition hos arbeidsgiver. Og kontraktene avsluttes sjelden fordi behovet for midlertidig arbeidskraft tar slutt. Kontraktene avsluttes fordi redaksjonen heller vil forsyne seg av nye midlertidig ansatte og hindre våre medlemmer i å opptjene rettigheter som fast ansatte (slik 4 års regelen gir). Her mener NRKJ at vi som tillitsvalgte har en jobb å gjøre. Både hos oss selv, med våre holdninger og kultur, men også gjennom rutiner i redaksjonene og rettigheter i avtalene våre. Vi mener også at det er viktig at redaksjonsklubbene har et system for å holde oversikten over bruk av midlertidige i bedriften og at denne bør sendes NJ en gang i året, slik at NJ kan føre oversikt over bruken av midlertidige. Det er viktig å passe på og følge opp lovligheten av kontrakter og ansettelser Men arbeidet for midlertidige handler like mye om å undersøke om redaksjonene er for tynt bemannet, og om det permanente behovet for arbeidskraft ikke dekkes av fast ansatte. Vi mener NJs tillitsvalgte skal jobbe for at grunnbemanningen i norske redaksjoner tar høyde for et konstant fravær. Derfor foreslår NRKJ følgende punkt om midlertidigpolitikk i NJs tiltaksplan: NJ skal jobbe for at permanent behov for arbeidskraft fylles med fast ansatte, og at fast ansettelse blir hovedregel også for unge og nye journalister. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 4

5 NJ skal arbeide med å rydde opp i ulovlige arbeidsforhold, med særlig fokus på tilknytning og kontrakter for midlertidig ansatte og frilansere. NJ skal innhente informasjon fra de ulike redaksjonene om bruk av midlertidig ansatte og deres arbeidsforhold. Innstilling: Intensjonen støttes og tas inn i tiltaksplanen. Fra styret i Oslo Journalistklubb: Forslag til uttalelse fra OJ-styret på midlertidige: Den egentlige Adeccoligaen NJ utfordrer landets redaktører og medieledere til å ta tak i den utstrakte bruken av midlertidige, og ta et oppgjør med eventuelle ulovligheter. Norske medier har gasset seg i avsløringer om Adecco-skandaler. Nå er det på tide å rydde opp på hjemmebane. Norske medier skal ikke spille i Adeccoligaen! Norske mediebedrifter er verstinger i bruken av midlertidige ansatte. Vår bransje skal være samfunnets vaktbikkje. Vi skal påtale det når lover og regler, inklusive arbeidsmiljøloven, ikke følges. Derfor er det uakseptabelt når mediebransjen selv har utallige eksempler på brudd av denne typen. Det kan vi ikke tolerere. De midlertidige går ofte årevis i en runddans mellom ulike bedrifter og redaksjoner, og «luftes» tidvis for å omgå gjeldende regelverk. Norske mediebedrifter må ansette sine medarbeidere fast, og sørge for at dagens lover og avtaleverk overholdes. NJ minner om at midlertidige ikke skal brukes som erstatning for det permanente arbeidskraftbehovet. Norske redaktører og medieledere må som andre bedriftsledere vise at de tar ansvar mot sosial dumping. Derfor ber NJ norske redaktører sikre at midlertidige ikke forskjellsbehandles lønnsmessig, slik at det ikke blir mer lønnsomt å ansette dem i stedet for fast ansatte. I 2005 kom fireårsregelen inn i Arbeidsmiljøloven. Hensikten med dette var å sikre de midlertidige rettigheter og fast ansettelse etter fire år. Regelen er et viktig bidrag til å dempe den utstrakte vikarbruken, men medaljen har dessverre en bakside. I dag ser vi at fireårsregelen kynisk utnyttes i mange mediebedrifter og skvises ut av bedriften når de har vært ansatt i nestenfire år. NJ og organisasjonens advokater har håndtert en rekke saker av denne typen de Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 5

6 siste årene, som har endt med at arbeidsgiverne har gitt seg og medarbeiderne har fått fast stilling. Dessverre ser vi at flere arbeidsgivere prøver å finne en grense for når det kan være trygt å kaste våre medlemmer ut av bedriften. Slik kan vi ikke ha det. Oslo Journalistklubb ønsker derfor å sette følgende punkter på tiltaksplanen til NJ : NJ skal jobbe for: 1) at mediebedriftene ansetter sine medarbeidere fast. Midlertidige skal ikke brukes som erstatning for det permanente arbeidskraftbehovet. 2) at det etableres et samarbeid med andre fagorganisasjoner for å få til endringer i arbeidsmiljøloven som kan bidra til å minske den utstrakte bruken av midlertidige i bransjen. NJ skal jobbe for at dagens lovverk skal forsvares og forbedres. 3) at tillitsvalgte blir rustet til å håndtere saker der midlertidig ansatte forskjellsbehandles eller på annet vis utnyttes av arbeidsgiver. NJ f.eks arrangere seminarer for klubbledere, lokallagsledere og konserlagsledere om tema. 4) at alle klubbene oppnevner et av klubbstyrets medlemmer som kontaktperson for de midlertidig ansatte i bedriften. 5) at enhver form for forskjellsbehandling av midlertidig ansatte opphører. I perioden skal NJ særlig arbeid for at midlertidige får systematisk tilbakemeldinger fra overordnede. 5) at den utstrakte bruken av midlertidige i bransjen blir satt på dagsorden i media. 6) NJ skal gjennom redaksjonene lokalt kartlegge praksis når det gjelder midlertidig ansatte. Det er et behov for å dokumentere fenomen som utlufting og omfang av midlertidige ansatte i bedriftene. Særlig skal NJ kartlegge måten arbeidsgiverne forholder seg til den såkalte 4-årsregelen på, for der igjen å utrede mulighetene for hvordan NJ skal forholde seg til dette. Innstilling: Intensjonen i forslagene støttes og tas inn i tiltaksplanen. Fra Helgeland og Salten, Hålogaland, Finnmark og Troms Journalistlag: Økt grunnbemanning: Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 6

7 Flere steder fører lav grunnbemanning til utstrakt bruk av vikarer og midlertidig ansatte. NJ må se på hvordan grunnbemanninga kan heves. Dette har å gjøre med både journalistisk kvalitet og arbeidsmiljø. Innstilling: Intensjonen støttes og tas inn i tiltaksplanen. Fra Trondhjems Journalistforening og Nord-Trøndelag Journalistlag: Midlertidige ansatte Arbeidsgiverne i bransjen blir stadig råere i misbruk av midlertidig ansatte. Det ser vi blant annet gjennom arbeidsrettssaker i Adresseavisen, Aftenposten og DN Nye Medier. TJ/NTJ mener at permanent behov for arbeidskraft skal dekkes av fast ansatte. Vi mener at økt bruk av midlertidig ansatte går ut over kvaliteten på det redaksjonelle produktet, og gir et dårligere arbeidsmiljø på grunn av usikkerheten rundt arbeidssituasjonen. Klubbene må ha egne kontaktpersoner for midlertidig ansatte. Disse skal ha spesiell kursing innen området. Innstilling: Intensjonen støttes og tas inn i tiltaksplanen. Fra klubben i LO Media: Forslag til NJs landsmøte fra redaksjonsklubben i LO Media: NJ skal arbeide for å endre lovverket slik at det er mulig for fagforeninger å gå til søksmål mot arbeidsgivere som bryter arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidig ansettelse. Begrunnelse: Arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidig ansettelse brytes i stort omfang uten at arbeidsgiverne som står for det blir straffet. Årsaken er soleklar. I arbeidsmiljølovens paragraf står det: « Virkninger av ulovlig midlertidig ansettelse (1) Dersom det foreligger brudd på bestemmelsene i 14-9 eller 14-10, skal retten etter påstand fra arbeidstaker avsi dom for at det foreligger et fast arbeidsforhold eller at arbeidsforholdet fortsetter.» Det er utelukkende den som er midlertidig ansatt som kan saksøke arbeidsgiver. Ingen fagforening har denne retten. De midlertidige i arbeidsmarkedet er de svakeste. Det er helt urimelig å tro at disse skal kunne reise en sak. Hvis fagforbund, foreninger eller klubber får denne retten bør det være mulig å få slutt på de ulovlige forholdene som foregår foran øynene våre hver dag. Selv om innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak foregår i svært liten grad i mediebransjen, vil det også være naturlig å arbeide for å endre bestemmelsen i arbeidsmiljølovens paragraf som omfatter forhold knyttet til innleie og er en parallell bestemmelse. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 7

8 Innstilling: Kommer i LS-møtet FRILANSERE Fra Frilansjournalistene/NJ: NJ skal arbeide for at frilanserne i de enkelte medier gis inntekt tilsvarende et gjennomsnittsnivå i bedriften. Verktøyet for dette er frilanskalkulatoren. Innstilling: Intensjonen støttes og tas inn i tiltaksplanen. NJ utvikler en strategi som tar sikte på å bringe prinsippet om honorering av gjenbruk av redaksjonelt stoff inn i tariff-forhandlingene. ARBEIDSMILJØ Fra styret i Oslo Journalistklubb: Kunnskap om arbeidsmiljøloven er en forutsetning for å utføre god ledelse. Kunnskap om arbeidsmiljøloven er også en forutsetning for at tillitsvalgte skal kunne stille gode spørsmål angående arbeidsmiljøproblemer. OJ har foretatt en rundspørring blant klubblederne. Den avdekker at dårlig kvalitet på ledelse er et omfattende arbeidsmiljøproblem. En god dialog og forståelse om arbeidsmiljøet i den enkelte bedrift, forutsetter at ledere, verneombud og tillitsvalgte skoleres sammen om arbeidsmiljøloven. NJ tar initiativ til at alle arbeidsplasser for NJ-organiserte arrangerer felles skolering for ledere, tillitsvalgte og verneombud i arbeidsmiljøloven. Innstilling: Støttes, og tas inn i tiltaksplanen. NJ gjennomfører en ny landsomfattende arbeidsmiljøundersøkelse i tråd med tidligere undersøkelser. Innstilling: Støttes, men uten formuleringen i tråd med tidligere undersøkelser. I stedet foreslås at landsstyret vurderer gjennomføring av ny, nasjonal arbeidsmiljøundersøkelse. NJ skal jobbe for at ansatte i foreldre- eller svangerskapspermisjon gjennom lov og avtaleverk er sikret samme lønnsutvikling som ellers i bedriften. Innstilling: Støttes og tas inn i NJs program Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 8

9 TARIFF Fra Helgeland og Salten, Hålogaland, Troms og Finnmark Journalistlag: Lønn og tariff; mer i de sentrale oppgjørene Innstilling: Intensjonen om bedre lønnsutvikling støttes og tas inn i tiltaksplanen. Pensjon: Det er signaler om at den ytelsesbaserte pensjonen er under press. Flere arbeidsgivere skal vurdere å gå over på innskuddsbasert, noe som ikke er i journalistenes interesse. Er det realistisk å jobbe for en mer forutsigbar avtale? (lovens minimum er innskuddsbasert) Innstilling: Avvises. Ivaretatt i NJs program. Forsikringsordningene: Vi antar at det er stor forskjell på forsikringsordningene rundt om i de ulike mediebedriftene. Det er ønskelig å få kartlagt forholdene. NJ bør utarbeide en minstestandard. Innstilling: Avvises, fordi kartlegging allerede gjennomført av NJs forsikringsmegler. Tillegg for multimediale: Ny teknologi og flere publiseringsplattformer fører til at journalistene må være multimediale. Det betyr nye kompetansekrav og en endret arbeidshverdag. Dette må også utløse tillegg som vises på lønnsslippen (jfr. skrivende journalister som får fototillegg for å ta bilder. I prinsippet handler det om det samme). Helgeskjerming fra fredag ettermiddag: Rana Blad har ei ordning i sin lokalavtale hvor helgeskjermingstillegget utløses fra fredag ettermiddag, siden det er da helga i praksis starter populært kalt Nytt på nytt -tillegget. Denne ordninga må NJ kreve inn i det sentrale avtaleverket. Lokale kursplaner: NJ må få på plass krav om at det skal utarbeides lokale kursplaner i den enkelte mediebedrift, gjerne nedfelt i journalistavtalen. Det må være et mål at alle journalister tilbys kurs minst annethvert år. Dette er avtalefestet i de fleste av NJs tariffavtaler. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 9

10 Fra Møre og Romsdal Journalistlag: MRJ ønskjer at NJ skal halde fram med å prioritere arbeid for god lønnsutvikling. Tariffpolititisk mål NJ skal ha som mål å arbeide for at journalistene skal være blant lønnsvinnerne ved oppgjørene i 2012 og Fordi: Journalistar har vore mellom dei som har merka finanskrisa på lønsoppgjera; i tillegg til blanda utteljing i føregåande år. Generelt har det vore ei svakare lønsutvikling for denne yrkesgruppa enn for andre over ein del år. NJ hadde eit godt sentraloppgjer i 2010, og vi synest organisasjonen skal ha som mål å gjenta dette i komande landsmøteperiode. Alle signal tyder på at gode sentrale oppgjer er viktig for medlemmar i medieverksemder av alle typar og storleik. Innstilling: Intensjonen støttes og tas inn i tiltaksplanen. NJ skal prioritere arbeidet med å få på plass tariffavtale i bedrifter der dette mangler. Fordi: Det er ein del bedrifter som manglar tariffavtale. I mange tilfelle skuldast dette at verksemda ikkje er medlem i ein arbeidsgjevarorganisasjon med tariffunksjon og i staden er medlem av organisasjonar som til dømes LLA. Å få på plass avtaleverk i fleire verksemder, meiner vi vil vere nyttig for den generelle utviklinga av løns- og arbeidstilhøva spesielt i mindre redaksjonar. Innstilling: Støttes, og foreslås som nytt punkt i NJs program. Fra Akershus Journalistlag: Virkemidler ved streik: AJ mener NJ bør jobbe for å styrke virkemidlene ved en streik ytterligere. AJ mener NJ bør ta aviser som etter to oppgjør ikke har vist reell evne til å møte de tillitsvalgte med i de sentrale forhandlingene. ORGANISASJON Fra Helgeland og Salten, Hålogaland, Finnmark og Troms Journalistlag: Oppsøkende virksomhet: NJ må aktivt oppsøke klubber/lokallag/regioner med NJ-skolen. NJ må aktivt ut til klubbene, gjerne i regionturneer, hvor de sammen med tillitsvalgte gjennomgår lokale avtaler og sentrale avtaleverk. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 10

11 Innstilling: Støttes. Satsing på NJ-skolen og økt oppsøkende virksomhet tas inn i tiltaksplanen. Økte prispenger: Prispengene til journalist- og fotoprisen økes fra kroner per pris til kroner per pris. Fra Akershus Journalistlag: AJ ber NJ sette ned et utvalg som ser på hvordan søknader om midler til og finansieringen av fylkeslag og journalistfaglige konferanser kan bli mer praktisk og mindre byråkratisk. Vi ber utvalget se på hvordan søknadsskjemaene kan utformes mer rasjonelt, hvorvidt tidspunktene for tildelingen er hensiktsmessig og hvordan midler skal kunne overføres fra et år til et annet. Målet er at midlene må bli brukt mest mulig rasjonelt og minst mulig byråkratisk slik at hver krone blir mest best mulig benyttet for NJs medlemmer. Fra Møre og Romsdal Journalistlag: NJ skal i perioden vurdere finansieringsordningen for aktiviteter i studentklubbene Fordi: Det er i dag ein god del misnøye med dagens finansieringsordning, og særleg at det er sett eit tak på løyving utan omsyn til aktivitet og geografi. Fra Hege Iren Frantzen og Audun Solberg Mellomlederne som arbeidstakere skal ha økt prioritet i alle ledd i organisasjonen, herunder ved å tilby egne møteplasser for mellomledere. Innstilling: Intensjonen støttes og tas inn i tiltaksplanen. JOURNALISTUTDANNING Fra Hålogaland, Troms, Finnmark og Helgeland og Salten Journalistlag: Opptakskriteriene til journalistutdanninga: Opptakskriteriene til journalistutdanninga må legge mer vekt på praksis. Ikke bare journalistisk praksis, men også realkompetanse og det vil kan kalle livserfaring. Dette er nødvendig for å få ei breiere rekruttering til journalistyrket. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 11

12 Bredde i rekrutteringa er positivt for å få journalister som har antenner til å fange opp forskjellige strømninger i samfunnet. Innstilling: Avvises, fordi det allerede er ivaretatt i NJs program, der det heter: 71. NJ går inn for opptakskriterier til journalistutdanningene som legger vekt på praksis og mangfold i tillegg til karakterer. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 12

Innkomne forslag til landsmøtet. med landsstyrets innstillinger og begrunnelser. Forslag nummer til landsmøtet

Innkomne forslag til landsmøtet. med landsstyrets innstillinger og begrunnelser. Forslag nummer til landsmøtet ! Innkomne forslag til landsmøtet med landsstyrets innstillinger og begrunnelser Forslag nummer 153-196 til landsmøtet Innkomne forslag til landsmøtet Med landsstyrets innstilling 1. KVALITET Fra NJ i

Detaljer

Innkomne forslag til landsmøtet. med landsstyrets innstillinger og begrunnelser. Forslag nummer og til landsmøtet

Innkomne forslag til landsmøtet. med landsstyrets innstillinger og begrunnelser. Forslag nummer og til landsmøtet Innkomne forslag til landsmøtet med landsstyrets innstillinger og begrunnelser Forslag nummer 153-196 og 200-202 til landsmøtet Innkomne forslag til landsmøtet Med landsstyrets innstilling 1. KVALITET

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 17. mars 2011 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen og Finn Våga Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Innkomne forslag til landsmøtet med landsstyrets innstilling

Innkomne forslag til landsmøtet med landsstyrets innstilling Forslag Innkomne forslag til landsmøtet med landsstyrets innstilling Nr 31, 32, 33 Landsmøtet 2013 12.-14. mars, Gardermoen TIL LM Innkomne forslag til landsmøtet med landsstyrets innstilling Forslag til

Detaljer

NOTAT. Innstilling fra arbeidsutvalget for forslagene til NJs landsmøtet

NOTAT. Innstilling fra arbeidsutvalget for forslagene til NJs landsmøtet NOTAT Til: Fra: Landsstyret Arbeidsutvalget Dato: 18.01.2017 Innstilling fra arbeidsutvalget for forslagene til NJs landsmøtet Arbeidsutvalget har behandlet alle forslagene som kom inn fra organisasjonen

Detaljer

Oversendelsesforslag om midlertidig ansatte fra Landsmøtet 23.-26. mai 2011.

Oversendelsesforslag om midlertidig ansatte fra Landsmøtet 23.-26. mai 2011. August Ringvold 25.11.2011 Norsk Journalistlag advokat Til Landsstyret Sak: 11-676 Oversendelsesforslag om midlertidig ansatte fra Landsmøtet 23.-26. mai 2011. Forslaget fra LO Media lyder slik: NJ skal

Detaljer

NOTAT. Her er det nødvendig å lage en plan for hvordan vi følger opp disse tiltakene.

NOTAT. Her er det nødvendig å lage en plan for hvordan vi følger opp disse tiltakene. NOTAT Til: Landsstyret Fra: Finn Våga og Hege Iren Frantzen Dato: 29.01.2014 Saksnummer: 13-660 Arbeid for fotografer - oppfølgingsplan Landsstyret i NJ vedtok at NJ skal: 1. Arbeide for at Arbeidsmiljølovens

Detaljer

NOTAT. Innspill fra mellomledergruppa til Landsmøtet 07 og NJs arbeid i perioden 2007 09:

NOTAT. Innspill fra mellomledergruppa til Landsmøtet 07 og NJs arbeid i perioden 2007 09: NOTAT Til: Landsmøtet 07 Dato: 13.03.2007 Saksnummer: 05-247 Mellomlederutvalgets rapport Innspill fra mellomledergruppa til Landsmøtet 07 og NJs arbeid i perioden 2007 09: Endringsforslag til NJs program:

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag april 2011

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag april 2011 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 5.-6. april 2011 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 5. april fra kl. 1000 til kl. 1715 og den 6. april fra kl.0900 til kl. 1530. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

NJs program 2007-2009

NJs program 2007-2009 NJs program 2007-2009 Forslag fra AU 27.02.2007: NJs formål og uavhengighet 1. Norsk Journalistlag skal ivareta medlemmenes økonomiske, sosiale, faglige og ideelle interesser. NJ vil aktivt forsvare organisasjonens

Detaljer

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra:

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra: NOTAT Til: Fra: Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581 Rapport fra Konferanseutvalget 1. Innledning Landsmøtet 2011 vedtok at NJ skal prioritere journalistfaglige konferanser

Detaljer

Sak: Oppfølging av tiltaksplanen

Sak: Oppfølging av tiltaksplanen NOTAT Til: Landsstyret Dato: 27.05.2009 Saksnummer: 09-290 Fra Elin Floberghagen/Thomas Spence Sak: Oppfølging av tiltaksplanen 2009-2011 Journalistisk kvalitet og journalistenes arbeidsvilkår er de to

Detaljer

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 NOTAT Til: Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 Sammenslåing NJ og Journalisten Når Journalistens papirutgave legges ned, forsvinner

Detaljer

Oversendte forslag fra landsmøtet

Oversendte forslag fra landsmøtet NOTAT Til: Landsstyret Dato: 28.05.2009 Saksnummer: 09-290 Fra: Elin Floberghagen Oversendte forslag fra landsmøtet - med innstilling fra AU Etter- og videreutdanning 1. Fra NJ i Schibsted Moderniser Institutt

Detaljer

Smått er godt - kanskje

Smått er godt - kanskje Smått er godt - kanskje Småredaksjonsutvalgets innstilling 29. januar 2007 09.03.2007 Side 1 Innledning Småredaksjonsutvalget ble nedsatt etter klare innspill på lokallagslederkonferansen våren 2006. ene

Detaljer

Tiltaksplanen

Tiltaksplanen Tiltaksplanen 2007-2009 1. Journalistisk kvalitet NJ skal fremme journalistisk kvalitet på alle plattformer. NJ vil aktivt jobbe mot at døgnkontinuerlig produksjon og flermedial publisering svekker redaksjonenes

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Hvor ble medlemmene av og hvor kan vi finne nye?

Hvor ble medlemmene av og hvor kan vi finne nye? NOTAT Til: Landsstyret Dato: 09.10.2012 Saksnummer: 12-533 Rekruttering strategi 2012 Hvor ble medlemmene av og hvor kan vi finne nye? Antallet medlemmer i NJ økte jevn og trutt frem til 2009. Man så opplevde

Detaljer

HANDLINGSPLAN NORSK JOURNALISTLAG MÅLSETNING AKTIVITET KANAL NÅR

HANDLINGSPLAN NORSK JOURNALISTLAG MÅLSETNING AKTIVITET KANAL NÅR Egne ansatte Øke stolthet og sørge for at alle ansatte bidrar kommunikasjonsmessig for å styrke NJs posisjon. Kick-off, møter Intranett Debattinnlegg/synlighet Intern informasjon Dialog Info-skriv Mai

Detaljer

NOTAT. Forslag til økonomiske retningslinjer Økonomiske retningslinjer Forslag til NJs landsmøte mars 2013.

NOTAT. Forslag til økonomiske retningslinjer Økonomiske retningslinjer Forslag til NJs landsmøte mars 2013. NOTAT Til: Fra: Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 18.01.2013 Saksnummer: 12-801 Forslag til økonomiske retningslinjer 2013-2015 Utkastet til retningslinjer har vært behandlet i AU som anbefaler landsstyret

Detaljer

SAK 10 NOTAT FRA ELIN FLOBERGHAGEN

SAK 10 NOTAT FRA ELIN FLOBERGHAGEN SAK 10 NOTAT FRA ELIN FLOBERGHAGEN Tiltaksplanen status desember 07 1. Journalistisk kvalitet NJ skal fremme journalistisk kvalitet på alle plattformer. NJ vil aktivt jobbe mot at døgnkontinuerlig produksjon

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 1. mars 2013 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 8. 9. november 2011

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 8. 9. november 2011 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 8. 9. november 2011 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 8. november kl. 10.00 til 17.00 og 9. november kl. 10.00 til kl. 14.30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8-9. januar 2015 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 1. desember 2014 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

NJs programmer. til NJs landsmøte 2001. Innholdsfortegnelse: Forslag til NJs utdanningspolitiske manifest

NJs programmer. til NJs landsmøte 2001. Innholdsfortegnelse: Forslag til NJs utdanningspolitiske manifest NJs programmer til NJs landsmøte 2001 Innholdsfortegnelse: Forslag til NJs utdanningspolitiske manifest 22.03.01 1 Landsstyrets forslag til NJs utdanningspolitiske manifest Vedtatt av NJs landsmøte 1997,

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 28.mai 2013 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ Sak 2013-04: Trusler mot journalister og redaktører - veiledning Som omtalt i statusrapporten til styrets møte 4. desember 2012, ble det 9. januar avholdt

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16. og 17.september 2014

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16. og 17.september 2014 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16. og 17.september 2014 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler fra kl. 1030 til kl. 1730 den 16. september og fra kl. 9.00 til 12.30 den 17.september. Dagsorden

Detaljer

Rapport fra del 1 av organiseringsprosjekt i Oslo Journalistklubb

Rapport fra del 1 av organiseringsprosjekt i Oslo Journalistklubb Rapport fra del 1 av organiseringsprosjekt i Oslo Journalistklubb 1. Bakgrunn På årsmøtet i OJ 12/10 2011 ble det vedtatt en tilføying til handlingsplanen med tittel «Verving og organisasjonsbygging».

Detaljer

Innledning. Utvalget. Dette er undersøkelsene. Utvalget har bestått av:

Innledning. Utvalget. Dette er undersøkelsene. Utvalget har bestått av: RAPPORT FRA NJS MIDLERTIDIGUTVALG MARS 2011 1 Innhold Innledning!!!!!!!!!!! 3 Utvalget!!!!!!!!!!! 3 Dette er undersøkelsene!!!!!!!!! 3 Klubblederundersøkelsen!!!!!!!!! 5! Antall midlertidige i bransjen!!!!!!!

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8. september 2009 kl. 9 i NJs lokaler Tilstede: Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga, Hege Iren Frantzen Sekretariat: Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Høringssvar om endringer i arbeidsmiljøloven

Høringssvar om endringer i arbeidsmiljøloven Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Oslo, 29. september 2017 Deres refnr: 17/2266 Vår refnr: 27115 Høringssvar om endringer i arbeidsmiljøloven Arbeids- og sosialdepartementet sendte

Detaljer

Delegatfordeling til landsmøtet 2017

Delegatfordeling til landsmøtet 2017 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Trine Frydenlund og Anne Hilde Thue Dato: 21. september 2016 Saksnummer: 16-751 Delegatfordeling til landsmøtet 2017 Fordelingen av landsmøtedelegater skal skje iht. vedtektenes

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

NOTAT. Utkast til Økonomiske retningslinjer 2015-2017. Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 21.01.2015 Saksnummer: 15-13

NOTAT. Utkast til Økonomiske retningslinjer 2015-2017. Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 21.01.2015 Saksnummer: 15-13 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 21.01.2015 Saksnummer: 15-13 Utkast til Økonomiske retningslinjer 2015-2017 I. Økonomiske hovedmål for NJ 2015-2017 Inngangen til denne landsmøteperioden

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 13. januar 2014 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 27. november 2013 i NJs lokaler Til stede: Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Katrine Strøm, Finn Våga (forlot møtet 13.30) og Stein Sneve. Sekretariatet: Jahn-Arne

Detaljer

Forslag til endringer i program 2013-15

Forslag til endringer i program 2013-15 Program Forslag til endringer i program 2013-15 Nr 34-62 Landsmøtet 2013 12.-14. mars, Gardermoen Forslag til nytt program 2013-15: Veiledning og begrunnelse: Dette er (de viktigste) endringene i landsstyrets

Detaljer

Pilotprosjektet i Aftenposten bakgrunn, innhold og resultater.

Pilotprosjektet i Aftenposten bakgrunn, innhold og resultater. Sak 15: Desk-organisering Aftenposten Saksfremlegg Fra: Klubbleder Gunnar Kagge, Aftenposten Til: Landsstyret Pilotprosjektet i Aftenposten bakgrunn, innhold og resultater. Bakgrunn Det siste året har

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 26. oktober 2011 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet.

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Avtale om utveksling av reiselivsreportasjer mellom mediebedrifter i Polaris Media ASA

Avtale om utveksling av reiselivsreportasjer mellom mediebedrifter i Polaris Media ASA Avtale om utveksling av reiselivsreportasjer mellom mediebedrifter i Polaris Media ASA 1. Parter og partsforhold Parter i denne avtale er medieselskaper i Polaris Media ASA, som fremgår av vedlegg 1 i

Detaljer

Sak 1 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden, ( ) V. Sak 2 Protokoll 10:30

Sak 1 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden, ( ) V. Sak 2 Protokoll 10:30 Innkalling til landsstyremøte i Norsk Journalistlag Når: 27.september kl 10:15-17:00-28.september 08:30-16:00 Hvor: First Hotel ictoria, Strandgata 21, Hamar. Innkalt: Samtlige faste medlemmer samt 1.

Detaljer

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret.

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret. NOTAT Til: Landsstyret Fra: Thomas Spence og Hege Iren Frantzen Dato: 12.05.2015 Saksnummer: 15-334 Oppgaver og mandat for NJs lønnsutvalg Ved starten av hver landsmøteperiode bør landsstyret gjennomgå

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13-06-2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13-06-2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13-06-2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 13-06-2006 kl. 10:00 til 14:30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 173 Åpning Sak 2 Landsstyresak 174 Politisk situasjonsrapport

Detaljer

Orientering om behandlingen av organisasjonsutvalgets forslag

Orientering om behandlingen av organisasjonsutvalgets forslag Orientering om behandlingen av organisasjonsutvalgets forslag Dette er ikke et saksdokument til landsmøtet, men en orientering om landsstyrets vedtak om organisasjonsutvalgets forslag, samt landsstyrets

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 23.-25. november 2010 Obrestad fyr Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Jørn Wad. Jahn-Arne

Detaljer

Landsmøtet 2007. Forslag til Tiltaksplan 2007-2009

Landsmøtet 2007. Forslag til Tiltaksplan 2007-2009 Landsmøtet 2007 Forslag til Tiltaksplan 2007-2009 Landsstyrets forslag til tiltaksplan 2007-2009 1. Flermedialitet og kontinuerlig publisering NJ vil arbeide for å bedre arbeidsvilkår for journalister

Detaljer

Revisjon av Tekstreklameplakaten. Innstilling fra Teksreklamekomiteen juni 2007

Revisjon av Tekstreklameplakaten. Innstilling fra Teksreklamekomiteen juni 2007 1 Revisjon av Tekstreklameplakaten Innstilling fra Teksreklamekomiteen juni 2007 2 Revisjon av Tekstreklameplakaten: Bakgrunn: Norsk Journalistlag har lagt fram forslag om endringer i flere punkter i Tekstreklameplakaten.

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. juni 2013

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. juni 2013 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. juni 2013 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 17.-18. juni. Dagsorden: Sak 1 Landsstyresak 8 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2 Landsstyresak

Detaljer

NOTAT. Innkomne forslag til NJs landsmøte 2015. Landsstyret Arbeidsutvalget Dato: 19.01.2015 Saksnummer: 15-47

NOTAT. Innkomne forslag til NJs landsmøte 2015. Landsstyret Arbeidsutvalget Dato: 19.01.2015 Saksnummer: 15-47 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Arbeidsutvalget Dato: 19.01.2015 Saksnummer: 15-47 Innkomne forslag til NJs landsmøte 2015 Det har kommet inn 9 forslag til landsmøtet innen fristen 1.januar 2015. Arbeidsutvalget

Detaljer

Endringer i AML. SAFE mener at midlertidige ansettelser innebærer en usikkerhet og uforutsigbarhet, for både arbeidstakeren selv og dennes kolleger.

Endringer i AML. SAFE mener at midlertidige ansettelser innebærer en usikkerhet og uforutsigbarhet, for både arbeidstakeren selv og dennes kolleger. Endringer i AML De foreslåtte endringene av arbeidsmiljøloven (aml) ble 1.gangs behandlet i Stortinger tirsdag 24. mars 2015. Det er ingen grunn til å tro at det vil skje annet enn eventuelt små formalendringer

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag september 2012

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag september 2012 Dagsorden Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 18.-19.september 2012 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 18.-19.september kl. 1000 til 1500. Sak 1 Landsstyresak 109 Åpning og godkjenning av innkalling

Detaljer

Studenthåndboka. Norsk Journalistlag Student 2015

Studenthåndboka. Norsk Journalistlag Student 2015 Studenthåndboka Norsk Journalistlag Student 2015 Utgitt av Norsk Journalistlag Student Høst, 2015 Redaktør: Synne Pernille Jakobsen Design: Eirik Tufteland Kroken Skrevet av: Ådne Sinnes og Eirik Tufteland

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 AJ Sak 2013-69: Høringssaker NR-styret gjorde i sitt møte 3. november 2013 følgende vedtak: «Sekretariatet får fullmakt til å avgi høringsuttalelse om rapportering

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag februar 2009

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag februar 2009 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 10.- 11. februar 2009 Dagsorden Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 10.2.09 kl. 1100 til 11.2.08 kl 1600 Sak 1 Landsstyresak 157 Åpning ved Kjetil Haanes Sak

Detaljer

NOTAT. Forslaget om lovfesting av prinsippene i Redaktørplakaten

NOTAT. Forslaget om lovfesting av prinsippene i Redaktørplakaten NOTAT Til: Landsrådet 14.03.07 Dato: 08.03.2007 Saksnummer: 06-243 Forslaget om lovfesting av prinsippene i Redaktørplakaten Som annonsert skal forslaget om lovfesting av redaktørplakaten debatters på

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 23. januar kl. 10.00-15.00 Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg og Pål Hansen Sekretariat: Deltok på hele møtet: Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Høring i MEDIESTØTTE- UTVALGET. Ved styreleder Marit Aschehoug og administrerende direktør Even Trygve Hansen i Fagpressen. 04.02.

Høring i MEDIESTØTTE- UTVALGET. Ved styreleder Marit Aschehoug og administrerende direktør Even Trygve Hansen i Fagpressen. 04.02. Høring i MEDIESTØTTE- UTVALGET Ved styreleder Marit Aschehoug og administrerende direktør Even Trygve Hansen i Fagpressen. 04.02.10 CONTENT IS KING! Bill Gates 1996 VESENTLIG avgjørende, betydelig, egentlig,

Detaljer

Notat om den nye tillitsvalgtopplæringa

Notat om den nye tillitsvalgtopplæringa Notat om den nye tillitsvalgtopplæringa Dette er saken: Tilværet som tillitsvalgt endres. Motpartene endres. Strukturen i mediebransjen endres vi har nye typer medier og nye eierstrukturer og dermed ny

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Deltok: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg 17. juni 2015 kl. 10-14 videokonferanse/njs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Stein Sneve og Britt-Ellen Negård. Sekretariatsleder

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 27. november 2013 i NJs lokaler Til stede: Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Katrine Strøm, Finn Våga (forlot møtet 13.30) og Stein Sneve. Sekretariatet: Jahn-Arne

Detaljer

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 1 Forord På bakgrunn av utviklingen innen tariffområdet Landsoverenskomsten for elektrofagene tok installasjonsutvalget initiativet til en

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6. desember 2007 kl. 10.00 til 7. desember kl. 15.00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 59 Åpning av Landsstyret

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 23. februar 2015 kl. 10-16 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen deltok på

Detaljer

NJs program

NJs program NJs program 2011-2013 (17.06.11) Vedtatt på NJs landsmøte 26. mai 2011. NJs formål og uavhengighet 1. Norsk Journalistlag skal ivareta medlemmenes økonomiske, sosiale, faglige og ideelle interesser. NJ

Detaljer

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig? 1 Innhold Midlertidige ansettelser... 3 Hovedregel: Arbeidstaker skal ansettes fast... 3 Unntak- når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?... 3 Når arbeidet er av midlertidig karakter... 3 For arbeid i

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag des 09

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag des 09 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 10.-11. des 09 Landsstyremøtet ble avviklet i NRKs lokaler 10. 11. desember 2009. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 58 Åpning Sak 2 Landsstyresak 59 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. april 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. april 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. april 2007 Landsstyremøtet ble avviklet på Clarion Hotell Oslo Airport 23. april 2007 kl. 13.00 Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 265 Åpning av Landsstyret ved Ann-Magrit

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag des. 08

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag des. 08 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 9.- 10. des. 08 Dagsorden Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 9.12.08 kl. 1000 til 10.12.08 kl. 1500 Sak 1 Landsstyresak 143 Åpning ved Elin Floberghagen Sak

Detaljer

Oslo Bygningsarbeiderforening

Oslo Bygningsarbeiderforening avd. 603 17nFellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening MOTTATT 1 3 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTE Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Oslo 10. desember 2010 Vikarbyrådirektivet høringsnotat

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 10. juni 2010 kl 08.30 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga, Hege Iren Frantzen Hilde Tretterud deltok under

Detaljer

NJs programmer. til NJs landsmøte 2001. Innholdsfortegnelse: Forslag til NJs program. Dagsorden sak nr: 9 a. Landsmøtet 2001 22.03.

NJs programmer. til NJs landsmøte 2001. Innholdsfortegnelse: Forslag til NJs program. Dagsorden sak nr: 9 a. Landsmøtet 2001 22.03. NJs programmer til NJs landsmøte 2001 Innholdsfortegnelse: Forslag til NJs program 22.03.01 1 Forslag til NJs programmer 2001-03 (Se også NJs utdanningspolitiske manifest) Landsstyrets forslag til landsmøtet

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 28.10.2008 Landsstyremøtet ble avviklet på Hurdalsjøen Hotel 28.10.2008 kl. 0900 til 15. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 132 Opning ved Kjetil Haanes Sak 2 Landsstyresak

Detaljer

PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2015

PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2015 PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Innkomne klager 168 141 156 144 145 194** 186*** 207**** 259***** Behandlede klager 137 156 156

Detaljer

NJs program

NJs program NJs program 2011 2013 - Endringsforslag markert i rødt. Nummerering av forslag endres etter behandling i landsstyret. NJs formål og uavhengighet 1. Norsk Journalistlag skal ivareta medlemmenes økonomiske,

Detaljer

Forslag til Økonomiske retningslinjer

Forslag til Økonomiske retningslinjer Landsmøtet 2007 Forslag til Økonomiske retningslinjer 2007-2009 a) Økonomiske rammer og hovedmål b) Fordeling av vederlagsmidlene a) Økonomiske rammer og hovedmål for NJ 2007-2009 FORVENTNINGER OG RAMMER

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 3. desember 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt.

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt. NOTAT Til: NJs landsstyre Fra: Trond Idås Dato: 15.05.2015 Saksnummer: 15-393 Søknad om konsernlagsstatus for NJ i Mentor Media NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få

Detaljer

Forholdet mellom utgiver og redaktør

Forholdet mellom utgiver og redaktør Forholdet mellom utgiver og redaktør Dette notatet er bygget opp med følgende hovedpunkt: 1. Aktuelle lover og avtaler 2. Utgivers ansvarsområder 3. Redaktørens ansvarsområder 4. Ulike organisasjonsmodeller

Detaljer

Ungdomspolitisk Program

Ungdomspolitisk Program Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.B Ungdomspolitisk Program NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 15. mars 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Innkomne forslag til landsmøtet - med landsstyrets innstilling

Innkomne forslag til landsmøtet - med landsstyrets innstilling Innkomne forslag Innkomne forslag til landsmøtet - med landsstyrets innstilling Dokumentet samler alle innkomne forslag til tiltaksplan og program, med landsstyrets innstilling til behandling på landsmøtet.

Detaljer

Prop. 104 L ( ) Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)

Prop. 104 L ( ) Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) Torggt. 5 A, 4. etg. Postboks 8793 St. Olavs plass, 0028 Oslo Tlf. 22 05 39 50 nj@nj.no Org. nr. 938 429 596 Familie- og kulturkomiteen 09.05.2017 Prop. 104 L (2016-2017) Lov om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 25. og 26. september 2008

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 25. og 26. september 2008 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 25. og 26. september 2008 Landsstyremøtet ble avviklet på hotell Neptun i Bergen 25. september 2008 kl. 11.10 til 26. september 2008 kl 15:00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

ÅRSMELDING FOR OPPLAND JOURNALISTLAG ARBEIDSÅRET 2006

ÅRSMELDING FOR OPPLAND JOURNALISTLAG ARBEIDSÅRET 2006 ÅRSMELDING FOR OPPLAND JOURNALISTLAG ARBEIDSÅRET 2006 Frå gågata i Lillehammer som var ankerpunkt for medlemma i NJ og KL i NRK då streiken var eit faktum. på Biletet ser vi Maria Ekerholt, Erik Jakobsen

Detaljer