VELKOMMEN TIL NYFØDT INTENSIV 3D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL NYFØDT INTENSIV 3D"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL NYFØDT INTENSIV 3D

2 Kjære familie Gratulerer med barnet! Velkommen til Nyfødt Intensiv 3D. Omtrent 1 av 10 nyfødte vil ha behov for observasjon eller behandling ut over det barselavdelingen kan gi. Disse barna blir innlagt i nyfødt intensiv avdeling for kortere eller lengre tid. De færreste foreldre er forberedt på at deres barn starter livet på en nyfødt avdeling. Vi som arbeider her vil gjøre vårt beste for å hjelpe og støtte hver enkelt familie. Selv om barnet er innlagt, kan du gi barnet ditt omsorg og kjærlighet. Selvfølgelig kan du være hos barnet så mye du vil og bli godt kjent med barnet ditt. Vårt mål er at barn og foreldre trives og føler seg trygge. Vennlig hilsen ansatte på 3D Litt om avdelingen Avdelingen ligger i 3. etasje i vestbygget. I tillegg til pasient rom, har avdelingen stellerom, soverom for foreldre og øvrige fasiliteter. Avdelingen er åpen for foreldre ca 22 timer i døgnet. Under legevisitten er avdelingen stengt. Dette pga taushetsplikten. Døgnrytme på 3D: Vaktskifte kl Legevisitt ca kl Vaktskifte kl Vaktskifte kl Du kan ringe avdelingen når du måtte ønske, hele døgnet, for å høre hvordan barnet ditt har det. Sengerom Kuvøserom Intensivrom Avdelingen kan i noen tilfeller bli stengt hvis det er behov for akutt medisinsk behandling.

3 LITEN?JEG? LANGT I FRA! JEG ER AKKURAT STOR NOK. FYLLER MEG SELV HELT PÅ LANGS OG PÅ TVERS FRA ØVERST TIL NEDERST. ER DU STØRRE ENN DEG SELV KANSKJE? INGER HAGERUP Ved Nyfødt Intensivavdeling 3D arbeider det forskjellige yrkesgrupper. Sykepleiere, barnepleiere, leger og kjøkkenassistent. Vi samarbeider også med sosionom/familieterapeut, fysioterapeut, prest, bioingeniører, radiografer, ernæringsfysiolog og helsesøster i kommunen. Det vil bli opprettet et kontakt- team bestående av pasientansvarlig lege og pasientansvarlig sykepleier som vil ha hovedansvaret for oppfølgingen av deres barn i avdelingen, sammen med resten av teamet. Ved innleggelse og utskrivelse vil dere få samtaler med lege og sykepleier. Videre samtaler vil bli avtalt ved behov. Mor barn vennlig 3D ble godkjent som mor - barn vennlig avdeling høsten 2007, etter WHO/ UNICEF sine kriterier. En mor - barn vennlig avdeling vektlegger samværet og tilknytningen mellom foreldre og den nyfødte, og ønsker å tilrettelegge for at mor og barn kommer godt i gang med ammingen. I avdelingen er det mye forskjellig teknisk utstyr, som kuvøser og overvåkningsutstyr med alarmer. Årsak til alarm og eventuelle nødvendige tiltak er sykepleierens /legens ansvar å vurdere.

4 Permisjon til barsel Dersom det er medisinsk forsvarlig, har barnet det best sammen med deg på barselavdelingen. Vi har et godt samarbeid med barselavdelingene, og har daglig kontakt med deg og barnet ditt under oppholdet. TAUSHETSPLIKT Foreldre har rett til all informasjon om sitt eget barn. Personalet har taushetsplikt og kan ikke svare på spørsmål om andres barn. Vi kan heller ikke svare på telefoner fra familie og venner uten samtykke fra barnets foreldre. Gi oss beskjed dersom noen skal besøke barnet ditt uten at du er tilstede. BESØK Mange av barna som ligger her er svært utsatt for infeksjoner. For å redusere infeksjonsfaren må alle som besøker barnet være friske. Det vil si ikke ha infeksjonssykdommer, forkjølelse, influensa eller oppkast/diare. I perioder med stor fare for smittespredning generelt i befolkningen, har avdelingen besøksrestriksjoner. Personalet vil informere deg om hva som er gjeldene til en hver tid. Vi henstiller til at besøkende utenom foreldre og søsken kun oppholder seg kort tid (5-10 min.) i avdelingen. Samtidig ber vi om at dere kun tar med to besøkende inn om gangen. Dette av hensyn til de små barna som trenger mest mulig ro rundt seg. Husk at du går inn i barnas soverom. Vær vennlig og snakk med dempet stemme. Lyd er et betydelig sansestimuli for barnet, og kan være belastende. Vannkopper Personalet må få beskjed dersom du tror du har vært i kontakt med vannkoppesmitte. Inkubasjonstiden for vannkopper er 3 uker. Dersom du ikke har hatt vannkopper, og har vært utsatt for vannkoppesmitte, kan du dessverre ikke komme inn i avdelingen før inkubasjonstiden er over. RS-virus Avdelingen blir i RS- virus sesongen stengt for søsken under skolealder. Herpes munnsår Foreldre med herpes munnsår skal ikke oppholde seg i avdelingen. De bør starte antiviral behandling med Zovirax, Antix eller Vectacir salve, og kan komme inn i avdelingen igjen når såret er tørt.

5 Hygiene God håndhygiene er det viktigste tiltaket du kan gjøre for å skjerme ditt barn for smitte. Vi ber deg lese avdelingens brosjyre Beskytt ditt barn. Dine rettigheter Parkering Foreldre som har barn på 3D tilbringer ofte en del tid på sykehuset. De tre første døgnene må du betale full pris for parkering (kr 100 pr. døgn). Deretter kan du be om rekvisisjon hos oss, som gjør det mulig å kjøpe 1-ukes parkeringskort til 300 kr. Mat I hovedinngangen er det restaurant og butikk der en kan kjøpe mat hele døgnet. Se brosjyre fra hotellet angående tider for matservering. Når mor er innskrevet på pasienthotellet har hun rett på fullpensjon i restauranten. En av foreldrene som bor i avdelingen, eller oppholder seg her mer enn 7 timer, får gratis mat i kantinen. Vi skriver ut matkort til kantinen for frokost, lunsj og middag. Når du bor hjemme og er hos barnet dit på dagtid, kan du kjøpe mat i kantina til samme pris som de ansatte. Husk å få med kantinelapp fra pleier i avdelingen. Åpningstider for kantinen - se avdelingens oppslagstavle i gangen. Overnatting for foreldre I Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon står det: 6 Barn har rett til å ha minst en av foreldrene hos seg under institusjonsoppholdet i den grad det følger lov om pasientrettigheter 6-2. Ved alvorlig/livstruende sykdom skal begge foreldrene få være hos barnet. 8 En av foreldrene som er hos barnet skal få tilbud om overnatting i institusjonen, fortrinnsvis i rimelig nærhet av barnet. Dersom det ikke er mulig å tilby overnatting i institusjonen, skal institusjonen dekke utgifter til hotell/pensjonat etter institusjonens anvisning. Avdelingen har fem overnattingsrom for mødre. To enkeltrom og tre dobbeltrom. Rengjøringspersonalet vasker gulvene, ellers holder du orden selv. Sengetøy og håndklær finner du i skapet på gangen. Ved utskrivelse, eller overnatting hjemme, må du sjekke ut av rommet før klokken Det er te-kjøkken med kaffetrakter, vannkoker og kjøleskap ved foreldrerom 3 og 4. Et alternativ til foreldrerom på 3D er pasienthotellet. Husk å sjekke ut før du reiser, senest klokken

6 Pleiepenger til foreldre: 9-11 i Lov om folketrygd Søker 1 (som regel mor) Har krav på pleiepenger fra fødsel og hele forløpet slik at svangerskapspermisjonen starter ved hjemkomst. Det er den enkelte saksbehandler som avgjør om mor får pleiepenger for den siste uken før utskrivelse. 7 dager sykehusinnleggelse kan regnes som normalt etter en fødsel. Søker 2 (som regel far) Alle fedre som har barnet innlagt nyfødtavdelingen, har krav på 2 dager med pleiepenger etter fødsel, til barnets tilstand er avklart. Ved prematur fødsel under 37 uker, kan far få pleiepenger opptil 7 dager. Dersom barnet har behov for CPAP- behandling eller intravenøs infusjon av legemidler, har far rett på pleiepenger så lenge behandlingen pågår. I enkelte tilfeller der barnets tilstand ikke er avklart, som ved mistanke om kromosomavvik/syndromer, har far krav på pleiepenger lenger enn 2 dager. Dersom barnet er kritisk syk og respiratortrengende, har begge foreldre rett til pleiepenger. "Det er et vilkår for å få rett til pleiepenger etter 9-11 at vedkommende av hensyn til barnet må oppholde seg ved helseinstitusjonen eller pleie barnet hjemme. Søknad om pleiepenger skrives vanligvis ut ved hjemreise. Ved forventet langvarig opphold, skrives søknad fortløpende. Rett til pleiepenger i hjemmet: NAST: Det skrives søknad om pleiepenger til far fra utskrivelsesdag og til antatt behov for sonde er opphørt. Henvend deg til lege eller sykepleier dersom du trenger pleiepengesøknad. Dersom dere selv blir syke eller trenger sykemelding bes dere ta kontakt med egen lege. Innsynsrett Foreldre har innsynsrett i barnets journal. Lesing av journal bør imidlertid skje sammen med lege eller sykepleier for å unngå misforståelser. Etter utskrivning kan du be om utskrift av journal, eller kopi av epikrise, som oppsummerer barnets opphold ved avdelingen. Du må selv betale for kopiering og forsendelse. REFUSJON AV UTGIFTER VED PUMPELEIE, MELKELEVERING OG HJEMREISE Du kan leie pumpe hos Boots apoteket Sandnes: Apoteket på Madla Amfi Stavanger: Du får dekket utgifter til leie av pumpe så lenge barnet er innlagt og i NAST. Mor får refundert reiseutgifter i forbindelse med levering av morsmelk annenhver dag dersom hun bor hjemme. Ta vare

7 på kvitteringer for pumpeleie og transportutgifter. Fyll ut skjema for pumpeleie / transportutgifter. Husk å få underskrift av sykepleier ved avdelingen. Skjema sendes regnskapskontoret ved SUS, sammen med kvitteringer. Reiseutgifter i forbindelse med innleggelse og utskrivning kan refunderes. Krav sendes til NAV. Under oppholdet kan sykehuset dekke følgende reiseutgifter: En hjemreise pr uke for en av foreldrene etter at barnet har vært innlagt i 14 dager. Forutsetningen er at mor/far har oppholdt seg på sykehuset. Permisjonsreiser som ledd i den medisinske behandlingen av barnet når barnet er innlagt mer enn 14 dager. Søknadsskjema for refusjon av reiseutgifter fås gjennom sosionom tilknyttet avdelingen. Skjema sendes til regnskapskontoret ved SUS. Spør sykepleier etter dette. Familien Foreldrerollen Som foreldre er du den viktigste personen i barnets liv. Du representerer kjærlighet, nærhet, trygghet og kontinuitet for barnet ditt under sykehusoppholdet og resten av livet. Det tar ikke lang tid før du lærer barnet ditt å kjenne. Det er viktig med tidlig kontakt mellom foreldre og barn. Foreldrenes stemme, lukt og berøring virker beroligende på barnet. Så snart det er medisinsk forsvarlig, kan du holde barnet hud mot hud. Dere som foreldre deltar aktivt i den daglige omsorgen av barnet. Nyt barnet ditt. Snakk gjerne til oss dersom noe oppleves vanskelig. Vi vil gjerne hjelpe og støtte deg, slik at tiden på nyfødtavdelingen kan bli så god som mulig for familien. Spør om ting som er uklare, ingen spørsmål er dumme. Ved god kontakt mellom foreldre og personalet kan mye bekymring unngås. Under oppholdet vil familien bli tilbudt samtaler med sykepleier. Samtalene tar utgangspunkt i temaene: Våkenhet og søvn hos barnet, regulering, stimulering og støtte til barnet, det daglige stellet, oppmerksomhet og samspill. I tillegg er det temasamlinger på dagligstuen tirsdager og torsdager kl Se oppslag i avdelingen. Sammen med deg vil personalet på 3D ha fokus på hva som er best for barnet ditt til enhver tid. Barnet trenger foreldre for å kunne trives, modnes og bli frisk.

8 Søsken Det å få et nytt familiemedlem innlagt på nyfødt intensiv påvirker hele familien, også eldre søsken. Eldre søsken kan reagere forskjellig på dette. Du kan hjelpe storesøster/storebror til å takle den nye situasjonen ved å: Informer storesøster/storebror litt før de kommer til avdelingen første gang. Det er lurt å tilpasse informasjonen til barnets alder og til hva barnet spør om selv. Vis bilder av lillesøster/lillebror, og svar på evt. spørsmål som kommer om utstyr den nyfødte kanskje har på seg. Søsken liker å bidra. De kan lage tegninger som kan henge ved kuvøsen/sengen, de kan være med i stell i den grad som lillesøster / lillebror tåler det. De kan også holde den lille dersom barnet er stabilt. Vi kan ta bilde som dere kan få med dere hjem. Noen henger det over senga si, eller viser det i barnehagen /skolen. Vær oppmerksom på eldre søsken. De kan oppleve det som slitsomt å besvare spørsmål fra skole, barnehage, naboer og øvrig familie angående sitt nye søsken. Du kan hjelpe eldre søsken ved å snakke med dem, høre hvordan de har det på skole/barnehage, og sammen kan dere finne svar som barnet kan gi. Eventuelt informer skole og barnehage om den nye familiesituasjon Avdelingen har 2 barneansvarlige sykepleiere som er ressurspersoner i forhold til barn som pårørende. Morsmelk, pumping og amming De aller fleste barna som ligger på nyfødtavdelingen vil trenge hjelp for å få til ammingen. I starten er barna ofte for små, for syke eller for slitne til å kunne spise alt selv. Mange barn får morsmelk via en myk sonde gjennom nesen eller munnen som går ned til magesekken. Hvorfor morsmelk? Morsmelk er den beste næring barnet ditt kan få. Den er både mat og medisin. Morsmelk er spesielt viktig for syke nyfødte og premature barn, da den er lett fordøyelig. I morsmelken finnes en lang rekke faktorer som støtter og styrker barnets immunforsvar.

9 Når du har født for tidlig, produserer du morsmelk som inneholder mer fett og protein. Ta med den første gule råmelken, selv om det er lite. Det beste barnet ditt kan få er fersk morsmelk. Noen dråper i magesekken vil de fleste barn tåle. Dersom mor ikke produserer tilstrekkelig med melk, tilbyr vi barnet donormelk fra vår melkebank. Morsmelkens holdbarhet Pumpemelk skal avkjøles/fryses umiddelbart etter pumping hvis du ikke skal bruke den. Varm nypumpet melk må avkjøles før den blandes med kald melk. Den kan helles rett oppå allerede frossen melk. Fersk morsmelk er holdbar 72 timer i kjøleskap (4 C). Frosset morsmelk tint i kjøleskap er holdbar 48 timer etter ferdig tint. Frosset morsmelk tint i kaldt vannbad holder seg 24 timer i kjøleskap. Råmelk er den melka du pumper de første 3 uker. Den er holdbar 3 mnd. i frysen. Melka du pumper etter 3 uker er holdbar 6 mnd. i frysen. Håndmelking og pumping De fleste som får sitt barn overflyttet til 3D, bruker brystpumpe/håndmelking for å starte og holde melkeproduksjonen ved like. Det er krevende å pumpe over lang tid, og vi er der for deg viss du trenger oppmuntring. Tiltak som kan hjelpe deg og barnet med å etablere amming Det er viktig å starte så tidlig som mulig etter fødsel med å stimulere brystene, helst innen 6 timer. Vær mye hos barnet ditt. Tilby hud mot hud kontakt daglig så snart det lar seg gjøre. Hudkontakt er første skritt på vei til amming. Bruk kopp til mating, i stedet for flaske i etableringsfasen. Sørg for en god og stabil melkeproduksjon ved å pumpe jevnlig. Mer informasjon om amming, håndmelking og pumping finner du i brosjyrene: Amming og Amming av det for tidlig fødte barnet. Spør personalet etter brosjyrene. Det premature barnet og amming Etter hvert som barnet modnes vil det kunne suge mer og mer selv. Mengden barnet tar fra brystet vil gradvis øke, og sondemåltidet kan reduseres tilsvarende. Barnets evne til å amme vil variere i løpet av døgnet. Det er naturlig for premature barn å ta små pauser i ammingen under måltidet. For å opprettholde melkemengden er det nødvendig å pumpe i tillegg, inntil barnet tar fulle måltid. I starten bør det ikke gå mer enn 3 timer mellom hvert måltid. Det blir i samråd med deg /dere lagt opp et ammeprogram som skal hjelpe dere i gang.

10 Amming og forventninger Noen ganger hender det likevel at melkeproduksjonen ikke kan opprettholdes. Morsmelkerstatning er en god ernæring for barnet ditt. Du har mulighet til å gi barnet hudkontakt og nærhet også når du gir flaskemåltid. Du er en like god mor om du ikke ammer. Ammehjelp Din lokale helsestasjon kan bidra med råd og hjelp. Ammehjelpen er mødre som gir råd og veiledning. Bruk av stimulerende midler i ammeperioden Røyking Nikotin går spesielt lett over i morsmelken, slik at konsentrasjonen i melken er høyere enn i mors blod. Nikotinkonsentrasjonen er høyest rett etter at du har røykt. Derfor bør du la være å røyke et par timer før amming/pumping. Det er også fint hvis du unngår å røyke en god stund før du har planlagt å ha kosestund med barnet ditt. Tenk på at lukten vil sitte igjen en god stund i tøyet og pusten din. Alkohol Alkoholkonsentrasjonen i morsmelk tilsvarer den man finner i morens blod. Vi vet ikke sikkert hvor grensen går for skadelig påvirkning av barnet. Vi anbefaler derfor forsiktighet med alkohol. Legemidler Ved eventuelt behov for medikamenter under ammeperioden, kontakt personalet. Nyfødte barn Parallelt med medisinsk behandling, trenger det premature og syke nyfødte barnet nærhet til sine foreldre og individuelt tilpasset pleie. Avdelingen er i gang med å innføre en omsorgsmodell som er familiesentrert, og som på norsk kalles Utviklingstilpasset familiesentrert nyfødtomsorg. Ved å observere og tolke det premature og syke nyfødte barnets kroppsspråk og reaksjoner, kan stell og stimuli tilpasses barnets behov og modenhet. Det nyfødte barnet kommuniserer med oss gjennom oppførsel, kroppsspråk, våkenhetsgrad, oppmerksomhet, hudfarge, pustemønster og hjerterytme. Det for tidlig fødte barnet har naturlig nok et mer umodent kroppsspråk enn det fullbårne barnet. Barnet vil på grunn av sin umodenhet være mer sårbart for stell og håndtering. Miljøet rundt det for tidlig fødte barnet bør være mykt, skånsomt og gi grenser rundt kroppen, slik støttes barnets utvikling mot fullbåren alder. Barnet trives i et godt og naturlig leie Det er viktig for det umodne barnet å beholde et naturlig lett sammenkrøpet leie med armer og ben bøyd og hendene nær ansiktet. Dette hjelper barnets pustearbeid, og gir bedre søvn. Et godt leie hjelper også barnet til å ha øyekontakt med deg. Det syke fullbårne barnet trenger også et godt naturlig leie.

11 Du kan hjelpe barnet ditt ved å: Legge barnet på siden, slik at det kan få hendene sine opp til munnen, føttene mot hverandre. Lage et rede av sammenrullet håndkle som barnet kan støtte føttene mot, og som gir grenser rundt barnets kropp. Da kjenner barnet seg trygt og får en følelse av kroppsbevissthet. De minste barna er mest stabile i pustemønster og fordøyelse når de ligger i mageleie. Etter hvert som barnet vokser og er stabilt, vennes det gradvis til å sove i ryggleie, som er anbefalt i nasjonale retningslinjer. Søvn og hvile er viktig Søvn er et vitalt behov og viktig for hjernens modning hos de premature barna. For tidlig fødte barn har uklare grenser mellom søvn og våkenhet, og svinger raskt mellom døsighet, lett søvn og dyp søvn. Perioder med søvn gjør at barnet gjenvinner sin energi og tar seg inn igjen. Ettersom barnet modnes blir søvnen dypere og søvnmønsteret mer robust. Fullbårne nyfødte som er syke trenger også mye søvn og hvile. Du kan hjelpe barnet ditt ved å: Respektere barnets søvnperioder. Unngå å vekke barnet under dyp søvn. Holde barnet hud mot hud. Støtte barnet tilbake til hvile og søvn etter stell ved å holde rundt barnet. Noen barn liker å holde rundt fingeren din til det sovner. Må barnet vekkes, kan du støtte det ved å holde rundt det og snakke rolig. Barnet kjenner stemmen din.

12 Lys og lyd er belastende for barnet, særlig når barnet er svært lite og sårbart. Du kan hjelpe barnet ditt ved å: Bruke kuvøsedekke og sengehimling av mørkt stoff. Skjerme barnet mot direkte lys i øynene når kuvøsedekket tas av. Når barnet er litt modnere, vil mer lys om dagen, og mindre om natten, støtte utviklingen av en naturlig døgnrytme. Bruke dempet stemme i kuvøserommet, spesielt rundt kuvøsen eller sengen. Lukke kuvøselukene forsiktig Når du holder barnet ute, prøver vi å prioritere ekstra ro. Barnet liker lukten av deg Luktesansen er tidlig utviklet. Mors og fars lukt er trygt og trøstende for barnet. Barnet lukter deg når det ligger hud mot hud. Sterke og ubehagelige lukter som parfyme, sigarettrøyk, hånddesinfeksjonsmiddel, og liknende er belastende for barnet. La håndsprit lufttørke før du tar på barnet ditt. Stell av barnet Jo mer umodent og/eller sykere barnet ditt er, jo mer støtte trenger det. Du kan støtte barnet med hendene dine under stellet. Ta en kort hvilepause i stellet hvis barnet viser tegn på stress og uro. Premature barn strekker armer og ben ut under stell. La barnet få støtte føttene mot hånden din og samle barnets armer med hendene nær munnen. Sprike med fingrene, hikke, nyse, gjespe, gjøre grimaser, gråte, gulpe, sovne under stell, eller endret pustemønster er også tegn på at barnet trenger pause og støtte. Eventuelt tilby barnet en narresmokk til selvtrøst. Se om det søker etter smokken når du berører barnets munn. Barnet roer seg også ved å gripe rundt fingen din og å holde deg i hånden.

13 Når barnet bades, pakkes det inn i en tøybleie. Det virker støttende og beroligende på barnet. Barnet skal også pakkes inn når det ligger på vekten. Pleiepersonalet vil vise deg hvordan du skal holde og håndtere barnet ditt. Gradvis vil du bli tryggere, og overtar stellet av barnet. Finn frem alt du trenger på forhånd slik at du slipper å snu deg bort for å hente noe. Gå aldri fra barnet på stellebordet. Hjelp barnet til å snakke med deg Alle nyfødte, fra det ekstremt for tidlig fødte til det fullbårne barnet, kommuniserer med deg og kjenner ditt nærvær. Når barnet er veldig lite, lærer det å kjenne deg ved å gripe rundt fingen din, og kjenne hendene dine mykt rundt kroppen. Du er den som best kan hjelpe barnet ditt til å slappe av og finne en hvilefull søvn. Ettersom barnet modnes, vil det være i stand til å se deg bedre, og fokusere på ansiktet ditt i korte øyeblikk. Barnet klarer mer når andre sanseinntrykk reduseres (lyd, lys, bevegelse). La barnet ha en naturlig sammenkrøpet/samlet kroppsstilling. Dersom barnet ser bort fra deg, hikker, gjesper eller lukker øynene trenger barnet en hvilepause. Hold barnet opp inntil kroppen din slik at det får en pause fra blikkontakten. Vær tålmodig, barnet modnes for hver dag, og vil mestre kos og prating oftere og for lengre perioder etter hvert. Nærkontakt med det lille barnet Før du kan ta barnet ditt ut på brystet, kan du gi barnet hudkontakt ved å holde hendene dine mykt og rolig om barnet i kuvøsen.

14 Så snart barnet ditt er medisinsk stabilt, kan du holde det hud mot hud. Barnet ligger på brystet ditt innenfor skjorten med varme klær over seg. Dette kalles kenguruomsorg. som er en unik mulighet til gjensidig nærhet, trygghet og kjærlighet. Kenguruomsorg har mange fordeler: Barnets pust stimuleres ved dine pust. Barnet varmereguleres gjennom din kroppsvarme. Din stemme og velkjente hjerteslag gir barnet ro og trygghet og en bedre søvnkvalitet. Barnet fordøyer bedre, bruker færre kalorier, og har bedre vekst. Barnet blir bedre i stand til å takle miljøet i nyfødtavdelingen. Hud mot hud er det første skrittet på vei til vellykket amming. Melkeproduksjonen fremmes.

15 Før du holder barnet ditt hud mot hud, anbefaler vi: at du har vært på toalettet skrudd av mobilen har drikke, speil og eventuelt lesestoff tilgjengelig at barnet har fått ren bleie som brettes under navlen Bh bør tas av Du gir nærhet, og personalet har ansvar for sikkerheten og alarmer fra utstyret. Pleieren vil assistere deg når barnet løftes ut, slik at forflytningen blir minst mulig belastende for barnet. Etter hvert kan dere som foreldre gjøre dette selv når dere er klare og trygge for det. Vi anbefaler minst en time i kenguruposisjon, slik at barnet faller til ro og får en god søvnperiode. Når du og barnet er ferdig med kengurustunden: Hjelp barnet tilbake til hvilefull søvn ved å holde rundt det I kuvøsen. Ta hendene dine gradvis og forsiktig bort. Da kan barnet ditt beholde roen også når dere er fra hverandre. Hjemreise Vi prøver å planlegge hjemreisen sammen med dere slik at dere får god tid til de nødvendige forberedelsene.

16 Alt overvåkningsutstyr tas bort noen dager før hjemreise. Mor vil få tilbud om å ha barnet hos seg på foreldrerommet før hjemreise. Barnet blir undersøkt av lege og vi tilbyr en samtale med lege og sykepleier. Tenk igjennom spørsmål dere måtte ha. Noter gjerne på forhånd det du lurer på. Det vil bli sendt en sykepleierapport til helsesøster om oppholdet her. De medisinske opplysninger om barnet står i epikrisen, som sendes til fast legen og helsestasjonen. Helsesøster kommer på hjemmebesøk eller tar kontakt med dere på annen måte vanligvis innen en uke. Dersom du ønsker en vektkontroll av barnet før denne tid, kan du oppsøke helsestasjonen på egen hånd. Er det noe du lurer på etter utskrivningen kan du ta kontakt med helsestasjonen om ikke annet er avtalt. Barn med fødselsvekt under 1000 gram, født før 28. svangerskapsuke, eller barn som trenger oppfølging, blir fulgt opp på sykehusets barnepoliklinikk. NAST Nyfødtavdelinges Ambulerende Sykepleie Tjeneste Når barnet ditt er medisinsk stabilt, har oppnådd vekt på minst 1800 gram, er blitt 34 uker eller mer, kan vi tilby tidlig hjemreise i NAST, selv om barnet ditt fortsatt trenger ernæringssonde. Dere får da besøk av sykepleier 2-3 ganger i uka, alt etter behov. Dere vil få opplæring i sonde-ernæring. I denne tiden starter mor sin svangerskapspermisjon, og far får pleiepenger så lenge dere er i NAST. Avdelingen får mange positive tilbakemeldinger fra familier som reiser hjem i NAST. De finner tilbudet trygt og sikkert, og setter stor pris på å komme hjem litt tidligere, spesielt hvis det er eldre søsken hjemme. Er du interessert i å høre mer om NAST - spør din kontakt sykepleier. Hørsel - screening av nyfødte Alle nyfødte barn ved Stavanger Universitetssykehus tar en hørselstest som går på funksjonen i det indre øret. Testen er smertefri, og gjøres fortrinnsvis når barnet er mett, og sover. Det må være stille i rommet. En liten propp settes inn i barnets øregang, og små klikkelyder sendes inn i øret. Responsen som øret sender tilbake måles. Mor og far kan være med, og mer informasjon blir gitt i avdelingen og etter undersøkelsen.

17 Nyfødtscreeningen Alle nyfødte barn i Norge blir undersøkt for totalt 23 medfødte sykdommer, deriblant medfødt mangel på skjoldbruskkjertelhormon (medfødt hypotyreose) og for stoffskiftesykdommen fenylketonuri (PKU) eller Føllings sykdom. Blodprøven tas fra 48 timer etter fødsel. Foreldrene får mer skriftlig informasjon ved prøvetaking. Ordliste over ord dere vil høre i avdelingen APNOE: Pustestopp i mer enn 15 sekunder ASPIRAT: Mageinnhold som er igjen fra forrige måltid BILIRUBIN/GULSOTT: Gulfarge i huden som følge av ett fargestoff som dannes når røde blodlegemer nedbrytes BLODGASS: En blodprøve som måler oksygen og kulldioksid i blodet BRADYCARDI/PULSFALL: Langsom hjertefrekvens CPAP: En maskin som gir kontinuerlig overtrykk i luftveiene, en måte å holde lungene oppblåst på slik at det blir lettere for barnet å puste CYANOSE: Blåfarging av huden eller slimhinner. Et tegn på at barnet får for lite oksygen DUCTUS: Blodåre som forbinder lungepulsåre og hovedpulsåre i fosterlivet. Lukker seg vanligvis rett etter fødsel hos fullbårne barn. Kan bli stående åpen flere dager/uker hos svært for tidlig fødte barn ECCO: Ultralydundersøkelse av brystkasse til barnet, for å undersøke hjertet Som ultralyden under svangerskapet EKSTUBERE: Å fjerne tuben fra barnets luftveier ELEKTRODE: Ledning med en sensor som er festet på huden for overvåking av barnet FONTANELLER: Det bløte området mellom skallebena på barnets hode FOTOTERAPI: Lysbehandling av barn med gulsott

18 GESTASJONSALDER: Fosterets alder regnet ut i antall uker GLUKOSE: Sukker som sirkulerer i blodet og brukes som energikilde INTUBERE: Plassere et plastrør ned i luftrøret til barnet for respiratorbehandling INTRAVENØST: Et tynt kateter legges i en vene slik at man kan gi medisiner og væske direkte i blodet MARMORERING: Endring i barnets hudfarge til et marmorliknende mønster NAVLEARTERIE: Pulsåre i navlestrengen. Brukes til blod- trykksmåling og blodprøvetaking NAVLEVENE: Vene i navlestrengen. Brukes til væske og medikamenttilførsel NIDCAP: (NEWBORN INDIVIDUAL DEVELOPMENT CARE AND ASSESSMENT PROGRAM) Familiesentrert og utviklingstilpasset program for omsorg til det for tidlig fødte/det syke nyfødte barnet og familien PER OS: Gjennom munnen POCT: Blodprøve som gir svar på blodgass, elektrolytter, blodsukker, røde blodlegemer og bilirubin PREMATUR: Født før 37. svangerskapsuke PULSOKSYMETER / METNING : Et apparat som måler oksygenprosenten i blodet RESPIRASJON: Pustearbeid RESPIRATOR: Pustemaskin RØNTGEN THORAX: Røntgen av barnets brystkasse og lunger SEPSIS: Bakterier i blodet, infeksjon SCOP/MONITOR: Skjerm der man avleser hjerte og pusteaktiviteten, oksygenmetning, CO2 verdi og blodtrykk SONDE:

19 Tynn plastslange som går via nesen eller munn til magesekken, slik at barnet kan få melk før det kan suge selv SVK: Kateter som ligger sentralt i en vene for tilførsel av næring og medisiner TRØSKE: Sopp i munnens slimhinner. Gir et gråhvitt belegg TUBE: Plastrør som føres ned i lungene og koples til pustemaskin ULTRALYD CEREBRI: Undersøkelse av barnets hjerne vha ultralyd gjennom fontanellen på barnets hode. Som ultralyd under svangerskapet VENEFLON: Tynt plastrør som legges i en blodåre, for å gi væske og medisiner ØDEM: Hevelse pga væskeansamlinger i vevet Linker og referanser: NAST Melkebamken Barnehabiliteringsklinikken Østerlide Brosjyren er utarbeidet av: Inge Gade, helsesøster, Kirsten Engevik, nyfødtsykepleier og NIDCAP observatør, og Merete Høllen Sjøen., barnesykepleier. Foto: Anna Koltvedt, Tove Merete Nordland, Kirsten Engevik, Kjetil Alsvik, fra internett; Cambridge University Hospital. Revidert:

20 Egne notater

Morsmelk, amming og pumping

Morsmelk, amming og pumping Morsmelk, amming og pumping -for deg som har barnet på nyfødtintensiv seksjon Det oppleves ofte som en vanskelig situasjon når barnet overflyttes til Nyfødtintensiv seksjon, og du selv er på barsel et

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

Velkommen til Neonatal intensiv

Velkommen til Neonatal intensiv Velkommen til Neonatal intensiv KJÆRE FORELDRE Gratulerer med barnet! Vi ønsker at oppholdet på avdelinga her hos oss skal bli så godt som mulig. Denne brosjyren er derfor ment til å gi dere nyttig informasjon

Detaljer

Velkommen til Neonatal intensiv seksjon

Velkommen til Neonatal intensiv seksjon Velkommen til Neonatal intensiv seksjon Ålesund sjukehus Barne- og ungdomsavdelingen Neonatal intensiv seksjon Telefon: 70 16 76 00 Kjære foreldre Gratulerer med barnet! Vi ønsker å legge til rette for

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

FORELDRESAMTALE VED KIRURGISK BARNEPOST 2

FORELDRESAMTALE VED KIRURGISK BARNEPOST 2 avnelapp Barnets navnelapp Dato: Sykepleier som utførte samtalen: Pasientansvarlig lege: Pasientansvarlig sykepleier: FORELDRESAMTALE VED KIRURGISK BARNEPOST 2 Hensikt: Deltakere: Sted: Tidspunkt: Skape

Detaljer

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus INFORMASJON til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET Haukeland Universitetssykehus Denne brosjyren inneholder en del informasjon om avdelingen vår. Den er kun ment som et hjelpemiddel og er ingen erstatning

Detaljer

Velkommen til Intensiv

Velkommen til Intensiv Velkommen til Intensiv Intensiv er en avdeling for akutt og alvorlig syke eller skadde pasienter. I tillegg er det mange nyopererte pasienter her den første tiden etter operasjonen. De fleste sykepleierne

Detaljer

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Informasjonshefte til pasienter og pårørende Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Innholdsfortegnelse Velkommen til sengepost B4.... side 2 Telefonnummer til avdelingen..

Detaljer

Velkommen til 6H. En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen

Velkommen til 6H. En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen Velkommen til 6H En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen Kjære pasient! Denne brosjyren har vi laget til deg som skal opereres i magen. Vi ønsker å gi deg og dine pårørende informasjon

Detaljer

FORELDREINFORMASJON NYFØDT INTENSIV

FORELDREINFORMASJON NYFØDT INTENSIV FORELDREINFORMASJON NYFØDT INTENSIV 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Kjære foreldre 3 Velkommen til oss 4 Hva skjer ved innleggelse av barnet 5 Å være foreldre til syke nyfødte barn 5 Søsken 6 Besøk

Detaljer

Gode råd ved hjemreise

Gode råd ved hjemreise Gode råd ved hjemreise Gode råd ved hjemreise Det nærmer seg tiden for at barnet deres skal utskrives fra nyfødtavdelingen. Endelig skal dere reise hjem og være en vanlig familie. For mange er dette noe

Detaljer

STUDIESPØRSMÅL TIL VEILEDEREN: AMMING AV BARN MED SPESIELLE BEHOV

STUDIESPØRSMÅL TIL VEILEDEREN: AMMING AV BARN MED SPESIELLE BEHOV VEDLEGG III STUDIESPØRSMÅL TIL VEILEDEREN: AMMING AV BARN MED SPESIELLE BEHOV av Anna-Pia Häggkvist Kap.1 Hvilke oppgaver og hvilket ansvar har vi som helsepersonell i forhold til amming av syke nyfødte

Detaljer

Velkommen til Barselhotellet

Velkommen til Barselhotellet Velkommen til Barselhotellet Jordmødre og barnepleiere er tilgjengelig for dere døgnet rundt. Ta kontakt på telefon Jordmor/barnepleier 69316 Jordmor/barnepleier vil være behjelpelig, veilede og undervise

Detaljer

Om morsmelk, amming og tidlig kontakt med spedbarnet

Om morsmelk, amming og tidlig kontakt med spedbarnet VEDLEGG III STUDIEOPPLEGG TIL VIDEOEN "BRYST ER BEST" Om morsmelk, amming og tidlig kontakt med spedbarnet Denne undervisningsvideoen fra Helsetilsynet(tidligere Statens helsetilsyn) er blitt svært positivt

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A HVA ER 1A? Sengepost 1A har 16 sengeplasser for akutt syke eldre, som er rammet av akutt funksjonssvikt med økende behov for hjelp i dagliglivet. Vi jobber

Detaljer

AMMING DET FOR TIDLIG FØDTE BARNETS VEI TIL AMMING

AMMING DET FOR TIDLIG FØDTE BARNETS VEI TIL AMMING AMMING DET FOR TIDLIG FØDTE BARNETS VEI TIL AMMING MELKEVEIEN Å få et barn er en stor omveltning. Et for tidlig født barn defineres som født før 37 svangerskapsuke. Det er nå et lite menneske som vil ta

Detaljer

SØ-109025. Til deg som er barn og skal ha narkose

SØ-109025. Til deg som er barn og skal ha narkose SØ-109025 Til deg som er barn og skal ha narkose Til foreldre/foresatte Dette heftet er en veiledning til barnet og foreldre/foresatte. Del én inneholder informasjon til de voksne. Den vil gjøre dere forberedt

Detaljer

Velkommen til. Barnekirurgisk post

Velkommen til. Barnekirurgisk post Velkommen til Barnekirurgisk post INNHOLDSFORTEGNELSE - Velkommen til Barnekirurgen - Om Barnekirurgen - Praktiske opplysninger - Servicetilbud - Parkeringsutgifter - Blodprøvetaking av barn - Forskrift

Detaljer

Retningslinje for barselomsorgen

Retningslinje for barselomsorgen Retningslinje for barselomsorgen Nytt liv og trygg barseltid for familien I S - 2 0 5 7 Kunnskapsgrunnlag Pasient-/brukerkunnskap Erfaringsbasert kunnskap Forskningsbasert kunnskap Den enkelte anbefaling

Detaljer

Velkommen til Avdeling for nyfødte. Barne- og ungdomsklinikken

Velkommen til Avdeling for nyfødte. Barne- og ungdomsklinikken Velkommen til Avdeling for nyfødte Barne- og ungdomsklinikken Avdeling for nyfødte Avdeling for nyfødte har plass til 27 barn og består av tre pasientstuer: Intensivstue for de barna som trenger mest overvåkning.

Detaljer

VELKOMMEN TIL INTENSIVAVSNITTET

VELKOMMEN TIL INTENSIVAVSNITTET VELKOMMEN TIL INTENSIVAVSNITTET Haukeland Universitetssykehus 1 INNHOLD Velkommen til Intensivavsnittet s. 3 Litt om Intensiv s. 3 Teknisk utstyr s. 4 Døgnrytme i avdelingen s. 4 Legevisitter s. 4 Besøkstid

Detaljer

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2014.

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2014. Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2014. Gratulerer med godkjenningen på alle punkter! Her følger evalueringsrapporten for

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING SOM AMMEHJELPER

SØKNAD OM GODKJENNING SOM AMMEHJELPER SØKNAD OM GODKJENNING SOM AMMEHJELPER Ammehjelpen PB 112, 2421 Trysil Telefon 99 26 97 26 E- post: ammehjelpen@ammehjelpen.no www.ammehjelpen.no 2 Innhold: Velkommen i Ammehjelpen... SØKNAD OM GODKJENNING

Detaljer

Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp

Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp Som ammehjelper gjør du en viktig jobb! Vi har samlet noen retningslinjer her som kan gjøre arbeidet lettere. Vær bevisst din egen rolle Ammehjelpere har en utfordring,

Detaljer

Velkommen til Ungdomsklinikken

Velkommen til Ungdomsklinikken ! Velkommen til Ungdomsklinikken Hva er Ungdomsklinikken?! Akuttpost for ungdom ved Sørlandet sykehus HF, ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse). Her innlegges ungdom som strever med psykiske

Detaljer

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage.

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. www.blaveiskroken.no 1 Tilvenning et samarbeid mellom hjemmet og barnehagen Mål: At tilvenningen skal bli en trygg og god tid for barn og foreldre. Alle barn trenger

Detaljer

VELKOMMEN TIL UNGDOMSKLINIKKEN. abup.no

VELKOMMEN TIL UNGDOMSKLINIKKEN. abup.no VELKOMMEN TIL UNGDOMSKLINIKKEN abup.no Hva er Ungdomsklinikken? Akuttpost for ungdom ved Sørlandet sykehus HF, Abup (Avdeling for barn og unges psykiske helse). Her innlegges ungdom som strever med psykiske

Detaljer

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det nye livet Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det var sankthansaften 1996 og vi skulle flytte neste lass fra den gamle leiligheten til det nye huset. Tingene sto klare og skulle

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Del 2.9. Når noen dør

Del 2.9. Når noen dør Del 2.9 Når noen dør 1 Når noen dør døden en avslutning på livet «Døende» beskriver pasienter som lider av uhelbredelig sykdom og som har en begrenset tid igjen å leve døden inntreffer når personen ikke

Detaljer

Til DEG som skal Opereres på kirurgi, kreft og kvinnehelsepoliklinikken (IVPK) 11.11.09/utgave 1

Til DEG som skal Opereres på kirurgi, kreft og kvinnehelsepoliklinikken (IVPK) 11.11.09/utgave 1 Til DEG som skal Opereres på kirurgi, kreft og kvinnehelsepoliklinikken (IVPK) 11.11.09/utgave 1 2 Innholdsfortegnelse Om avdelingen...4 Før du kommer...4 Medisiner...4 Dusj...4 Annet personlig utstyr...4

Detaljer

JORDMOR HEIM I FJELL. Helsesøsters erfaringer før og etter Jordmor Heim

JORDMOR HEIM I FJELL. Helsesøsters erfaringer før og etter Jordmor Heim JORDMOR HEIM I FJELL Helsesøsters erfaringer før og etter Jordmor Heim FØR JORDMOR HEIM Fødselsmeldingen. Informasjonsflyten Hjemmebesøket. Helsesøstre ser denne som en viktig del av barselomsorgen. Blir

Detaljer

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen til Medisinsk avdeling UNN Harstad Medisinsk avdeling består av to sengeposter med totalt 30 senger. Medisinsk sengepost A består av 16 senger med hovedansvar

Detaljer

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2013.

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2013. Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2013. Gratulerer med godkjenning på alle punkter! Her følger evalueringsrapporten for føde-

Detaljer

Nyfødt intensiv Ambulerende Sykepleie Tjeneste - NAST

Nyfødt intensiv Ambulerende Sykepleie Tjeneste - NAST Nyfødt intensiv Ambulerende Sykepleie Tjeneste - NAST Hvordan opplever mødre tidlig hjemreise med sitt premature barn? Masteroppgave i psykisk helsearbeid Grete Rønning Bakgrunn Mai 2012 prosjektet; Nyfødt

Detaljer

Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter

Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Frank Nohr, 75 51 29 00 Bodø, 15.5.2013 Styresak 66-2013/5 Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter Sakspapirene var ettersendt. Formål I styremøte

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER 1 1. OPPSTARTEN Tilvenningsperioden Å begynne i barnehagen markerer en ny tilværelse for både barn og foreldre. Det er viktig å få til et godt

Detaljer

"Kjære pasient", pasientinformasjon med 5 vest

Kjære pasient, pasientinformasjon med 5 vest Kategori: Pasientrettigheter Gyldig fra: 28.08.2012 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF - Medisinsk avdeling Informasjon Dok. eier: Hege Cecilie Sørby Dok. ansvarlig: Åsa Kristine Jonassen

Detaljer

Vi har to kretsløp i kroppen. Det ene heter det lille kretsløpet. Det andre heter det store kretsløpet. kretsløpet pumpes blod ut fra hjertet

Vi har to kretsløp i kroppen. Det ene heter det lille kretsløpet. Det andre heter det store kretsløpet. kretsløpet pumpes blod ut fra hjertet hjertet pumper ut blod, og trekker seg sammen etterpå. Hvis du kjenner på en arterie, kan du føle hvert hjerteslag, hjertet pulserer. Derfor kalles arteriene pulsårer. Det er disse pulsårene som frakter

Detaljer

Veiledning av foreldre med fokus på deres nyfødte barns uttrykk og behov. Etter Prosjekt tidlig intervensjon 2000 i Tromsø

Veiledning av foreldre med fokus på deres nyfødte barns uttrykk og behov. Etter Prosjekt tidlig intervensjon 2000 i Tromsø Veiledning av foreldre med fokus på deres nyfødte barns uttrykk og behov Etter Prosjekt tidlig intervensjon 2000 i Tromsø Inger Pauline Landsem, Alta, september 2012 Prosjektets idé Kan sensitivitetstrening

Detaljer

TIDLIG HJEM. Borte bra hjemme best

TIDLIG HJEM. Borte bra hjemme best TIDLIG HJEM Borte bra hjemme best Tidlig hjemreise prosjektgruppen: Linda Svendsen. Spesialsykepleier barn, Nyfødtposten. (Prosjektleder) Debbie Jepsen. Spesialsykepleier barn, Nyfødtposten. Åshild Vestøl

Detaljer

Skal du opereres? Denne presentasjonen handler om et barn som skal opereres i narkose på sykehuset

Skal du opereres? Denne presentasjonen handler om et barn som skal opereres i narkose på sykehuset Skal du opereres? Denne presentasjonen handler om et barn som skal opereres i narkose på sykehuset Det er lurt å lese denne informasjonen sammen med barnet Foreldreinformasjon: Vi ber dere sette av tid

Detaljer

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113. Nødtelefon 113 bør varsles Ved nedsatt bevissthet og alvorlige pustevansker. Ved akutt

Detaljer

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage.

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. 1 Tilvenning et samarbeid mellom hjemmet og barnehagen Mål: At tilvenningen skal bli en trygg og god tid for barn og foreldre. Alle barn trenger tid til å venne seg

Detaljer

Til deg. Velkommen til Seksjon for Nevrorehabilitering på Akershus universitetssykehus HF. Vi ønsker deg lykke til med ditt opphold her hos oss!

Til deg. Velkommen til Seksjon for Nevrorehabilitering på Akershus universitetssykehus HF. Vi ønsker deg lykke til med ditt opphold her hos oss! Til deg Velkommen til Seksjon for Nevrorehabilitering på Akershus universitetssykehus HF. Vi ønsker deg lykke til med ditt opphold her hos oss! Hvem er vi? Vi er Nevroklinikkens rehabiliteringsavdeling.

Detaljer

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus «Jeg er gravid» Svangerskap og rus Oppfølging og rutiner TWEEK-verktøyet FRIDA-prosjektet Rusvernkonsulent Lise Vold Jordmor Solfrid Halsne FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Prosjekter

Detaljer

STUDIESPØRSMÅL TIL. AMNING- en håndbog for sundhedspersonale

STUDIESPØRSMÅL TIL. AMNING- en håndbog for sundhedspersonale STUDIESPØRSMÅL TIL AMNING- en håndbog for sundhedspersonale NY utgave per oktober 2008 Sundhetsstyrelsen, Danmark Studiespørsmål til AMNING en håndbog for sundhedspersonale Sundhedsstyrelsen 2008. Enkelte

Detaljer

3 ENKLE YOGISKE TEKNIKKER

3 ENKLE YOGISKE TEKNIKKER 3 ENKLE YOGISKE TEKNIKKER SOM VIL HOLDE DEG STABIL GJENNOM DAGEN www.akaal-yoga.no 1 cc: harold.lloyd - https://www.flickr.com/photos/14434912@n07 Hvorfor? For å kunne forandre noe i livet vårt så må vi

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 4H

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 4H Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 4H HVA ER 4H? 4H er en medisinsk post med hovedvekt på mage- tarm sykdommer. I tillegg er det også pasienter med andre generelle indremedisinske sykdommer. 4H

Detaljer

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet.

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet. IK-2380/urdu/norsk Produksjon og design: En Annen Historie AS Oversatt ved Oslo kommune, Flyktning- og innvandreretaten,tolkeseksjonen "Fakta om hiv og aids" Utgitt av Statens institutt for folkehelse

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 3B

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 3B Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 3B HVA ER 3B? 3B er en medisinsk post med hovedvekt på nyresykdommer. I tillegg er det også pasienter med immunologiske sykdommer, diabetes og flere andre medisinske

Detaljer

STUDIESPØRSMÅL TIL HÅNDBOG I VELLYKKET AMNING

STUDIESPØRSMÅL TIL HÅNDBOG I VELLYKKET AMNING VEDLEGG III STUDIESPØRSMÅL TIL HÅNDBOG I VELLYKKET AMNING -en vejledning til sundhedspersonale. Sundhesstyrelsen 2003, Danmark Spørsmålene er utarbeidet av Tine Greve ved Nasjonalt ammesenter Kap. 1 Hvorfor

Detaljer

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MEDISINSK GASTRO SENGEPOST FÅR MELDT NY PASIENT MANN FØDT I 1950 INNLEGGELSEDIAGNOSE: MAGESMERTER,HEMATEMESE (kaffegrut), ULCUS? TIDLIGERE: OPERERT

Detaljer

Forberedelse av barn til narkose Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Rikshospitalet

Forberedelse av barn til narkose Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Rikshospitalet Forberedelse av barn til narkose Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Rikshospitalet Informasjon fra anestesiavdelingen Dette heftet er en hilsen fra oss på Dagkirurgisk avdeling på Rikshospitalet. Heftet

Detaljer

Naturfag. 25-Leken: Kropp og helse

Naturfag. 25-Leken: Kropp og helse 25-Leken: Kropp og helse Instruksjoner: Skriv ut sidene og laminer dem. Fasit til spørsmålene står på denne siden. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

KORONAR ANGIOGRAFI HVA ER KORONAR ANGIOGRAFI:

KORONAR ANGIOGRAFI HVA ER KORONAR ANGIOGRAFI: KORONAR ANGIOGRAFI HVA ER KORONAR ANGIOGRAFI: Dette er en røntgenundersøkelse av hjertets kransårer. Hensikten med undersøkelsen er å se om innsiden av kransårene har forsnevringer som reduserer blodforsyningen

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

Gratulerer med svangerskapet!

Gratulerer med svangerskapet! Gratulerer med svangerskapet! Informasjon til deg som skal føde på Ullevål Oslo universitetssykehus, Kvinne- og barneklinikken VELKOMMEN TIL FØDEAVDELINGEN PÅ ULLEVÅL INNLEDNING Ved Fødeavdelingen har

Detaljer

Farvel til intensiv hva nå?

Farvel til intensiv hva nå? Farvel til intensiv hva nå? Tilbake til hverdagen etter intensiv behandling Dette heftet er ment som en hjelp for deg og dine nærmeste. Heftet inneholder informasjon og veiledning om problemer eller bekymringer

Detaljer

NIDCAP er en omsorgsfilosofi, hvor en observasjonsmetode er et hovedelement. Newborn Individualized Developmental Care Assessment Program

NIDCAP er en omsorgsfilosofi, hvor en observasjonsmetode er et hovedelement. Newborn Individualized Developmental Care Assessment Program side 1 Newborn Individualized Developmental Care Assessment Program = Utviklingstilpasset, Familifokusert Neonatalomsorg side 2 NIDCAP er en omsorgsfilosofi, hvor en observasjonsmetode er et hovedelement.

Detaljer

Årsaker til innleggelse i en nyfødtavdeling hos barn i alderen 4-28 dager - et 8-års materiale. Kristine Gundersen Medisinstudent UiT

Årsaker til innleggelse i en nyfødtavdeling hos barn i alderen 4-28 dager - et 8-års materiale. Kristine Gundersen Medisinstudent UiT Årsaker til innleggelse i en nyfødtavdeling hos barn i alderen 4-28 dager - et 8-års materiale. Kristine Gundersen Medisinstudent UiT Regionalt Perinataltkurs Tromsø 28.april Innhold Bakgrunn Barsel

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når en i familien blir alvorlig syk, vil det berøre hele familien. Alvorlig sykdom innebærer ofte en dramatisk endring i livssituasjonen,

Detaljer

... Spark er mer enn bare kos...

... Spark er mer enn bare kos... Teller du spark kan du bidra til forskningen Husk at barnet skal sparke hver dag! Bli kjent med barnet ditt! Kjenn etter hver dag!... Spark er mer enn bare kos... www.telltrivselen.no BLI KJENT MED BARNET

Detaljer

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse»

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse» Meningokokksykdom «Smittsom hjernehinnebetennelse» Denne brosjyren er skrevet for å opplyse om meningokokksykdom og gi enkle praktiske råd om hva foreldre og andre skal gjøre når barn eller unge er syke

Detaljer

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital Informasjonshefte til pasienter og pårørende Lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital Innholdsfortegnelse Velkommen til Lungemedisinsk avdeling.. side 2 Telefonnummer til avdelingen. side 2 Ansatte

Detaljer

SØVNHYGIENE TIL BRUK VED SØVNLØSHET

SØVNHYGIENE TIL BRUK VED SØVNLØSHET 1 SØVNHYGIENE TIL BRUK VED SØVNLØSHET 2 Søvnhygiene er betegnelsen på gode og enkle søvnvaner. Disse grunnleggende vanene har man gjennom vitenskapelige undersøkelser fått dokumentert virker positivt inn

Detaljer

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehus. Gi beskjed til lege/sykepleier om at du har individuell plan og vis dem planen. Planen er ditt dokument.

Detaljer

Informasjonsperm, Barselenheten, KK, UNN 26.02.2007 INFORMASJONSPERM BARSEL

Informasjonsperm, Barselenheten, KK, UNN 26.02.2007 INFORMASJONSPERM BARSEL INFORMASJONSPERM BARSEL Gratulerer med den nyfødte! Ved barselenheten jobber det jordmødre og barnepleiere. Vi er tilgjengelig for dere døgnet rundt. På hver vakt vil det alltid være en fast pleier som

Detaljer

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus Åpen kontakt ved Stavanger Universitetssjukehus Hva er åpen kontakt? Åpen kontakt er et tilbud til deg som på grunn av sykdom eller sykdomsutvikling, kan forvente behov for akutt innleggelse i sykehuset.

Detaljer

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Hvordan oppstår hoftebrudd: Med hoftebrudd mener vi vanligvis et brudd i øvre del

Detaljer

Organisering av sykehusets tilbud til LTOT-brukere

Organisering av sykehusets tilbud til LTOT-brukere Organisering av sykehusets tilbud til LTOT-brukere Lungeteamet ved Ahus Sykepleier 100% Fysioterapeut 30% Lungespesialist rådføres ved behov Hva gjør vi? Foretar hjemmebesøk Lege/sykepleier har poliklinisk

Detaljer

Til deg som venter barn

Til deg som venter barn Til deg som venter barn SØ-9002 Velkommen Velkommen til føde-barselenhetene i Sykehuset Østfold, Fredrikstad. Å være gravid og føde barn er en stor opplevelse i livet. Kvinneklinikken vil være med og gjøre

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Bokmål

Fakta om hiv og aids. Bokmål Fakta om hiv og aids Bokmål Hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person

Detaljer

INFORMASJONSPERM BARSELHOTELLET

INFORMASJONSPERM BARSELHOTELLET INFORMASJONSPERM BARSELHOTELLET Gratulerer med den nyfødte! Ved barselhotellet jobber det jordmødre og barnepleiere. Vi er tilgjengelig for dere døgnet rundt. På hver vakt vil det alltid være en fast pleier

Detaljer

Bare spør! Er du pasient eller pårørende? Helsepersonell har faglige kunnskaper, men du er ekspert på deg selv. Bare spør hvis noe er uklart.

Bare spør! Er du pasient eller pårørende? Helsepersonell har faglige kunnskaper, men du er ekspert på deg selv. Bare spør hvis noe er uklart. Bare spør! Er du pasient eller pårørende? Helsepersonell har faglige kunnskaper, men du er ekspert på deg selv. Bare spør hvis noe er uklart. God dialog vil få frem nødvendig informasjon, slik at feil

Detaljer

Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon

Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Forskrift Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 1. desember 2000 med hjemmel

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 3F

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 3F Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 3F HVA ER 3F? 3F er en medisinsk post med hovedvekt på infeksjonssykdommer. Vi utreder og behandler også pasienter med andre indremedisinske diagnoser. 3F er

Detaljer

D A G K I R U R G I. Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Relieff - Elisabeth Helvin

D A G K I R U R G I. Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Relieff - Elisabeth Helvin D A G K I R U R G I Relieff - Elisabeth Helvin Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien 2 Velkommen til Ortopedisk avdeling, Betanien Hospital. Du skal

Detaljer

JORDMORTEAMET PÅ HEIMEBESØK

JORDMORTEAMET PÅ HEIMEBESØK JORDMORTEAMET PÅ HEIMEBESØK JORDMORTEAMET - VI KJEM PÅ HEIMEBESØK Fødselen er overstått, og om ikkje lenge står ei jordmor frå Kvinneklinikken klar til å følgje deg opp heime. Her kan du lese litt om kva

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

Til deg som ikke får sove

Til deg som ikke får sove Til deg som ikke får sove Mange flyktninger opplever perioder med søvnproblemer. Noen plages hver natt, andre av og til. Problemene kan arte seg som vansker med å sovne, stadig avbrutt søvn, tidlig oppvåkning

Detaljer

Avspenning. Å leve med tungpust 5

Avspenning. Å leve med tungpust 5 Avspenning Å leve med tungpust 5 Avspenning Denne informasjonen er laget for å hjelpe deg å håndtere tung pust. Hvis pusten er i forverring eller du erfarer pustebesvær som en ny plage, er det viktig at

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Hindi/norsk

Fakta om hiv og aids. Hindi/norsk Fakta om hiv og aids Hindi/norsk Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person i bestemte

Detaljer

Brukerveiledning BCG-TICE. Deles kun ut av helsepersonell ved oppstart av BCG-TICE behandling

Brukerveiledning BCG-TICE. Deles kun ut av helsepersonell ved oppstart av BCG-TICE behandling BCG-TICE Deles kun ut av helsepersonell ved oppstart av BCG-TICE behandling Generelt Du har fått diagnostisert overflatisk blærekreft, og din urolog anbefaler behand ling med BCG. Her følger informasjon

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Gratulerer med svangerskapet!

Gratulerer med svangerskapet! Gratulerer med svangerskapet! Informasjon til deg som skal føde på Ullevål Oslo universitetssykehus, Kvinne- og barneklinikken Påmelding til foreldreforberedelse ved Oslo universitetssykehus, Ullevål Skriv

Detaljer

Kan jeg gå i barnehagen i dag?

Kan jeg gå i barnehagen i dag? Kan jeg gå i barnehagen i dag? En brosjyre om barn, barnehage og sykdom Revidert 20.10.2014 INFORMASJON TIL FORELDRE OG FORESATTE SOM HAR BARN I LØKEBERGSTUA BARNEHAGE Du kommer sikkert mange ganger til

Detaljer

Er du pasient eller pårørende? Helsepersonell har faglige kunnskaper, men du er ekspert på deg selv. Bare spør hvis noe er uklart.

Er du pasient eller pårørende? Helsepersonell har faglige kunnskaper, men du er ekspert på deg selv. Bare spør hvis noe er uklart. Bare spør! Er du pasient eller pårørende? Helsepersonell har faglige kunnskaper, men du er ekspert på deg selv. Bare spør hvis noe er uklart. Sjekk sykdoms informasjon og din journal på helsenorge.no God

Detaljer

NEVROLOGISK SENGEPOST

NEVROLOGISK SENGEPOST Velkommen til NEVROLOGISK SENGEPOST St. Olavs Hospital www.stolav.no Våre verdier: Helhet Likeverd Medbestemmelse Respekt VELKOMMEN TIL NEVROLOGISK SENGEPOST! I denne brosjyren vil vi gi deg en del praktiske

Detaljer

Gratulerer med svangerskapet!

Gratulerer med svangerskapet! Gratulerer med svangerskapet! Informasjon til deg som skal føde på Rikshospitalet Oslo universitetssykehus, Kvinne- og barneklinikken VELKOMMEN TIL FØDEAVDELINGEN PÅ RIKSHOSPITALET INNLEDNING Ved Fødeavdelingen

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

Når kreftene mangler. Å leve med tungpust 4

Når kreftene mangler. Å leve med tungpust 4 Når kreftene mangler Å leve med tungpust 4 Når kreftene mangler Denne informasjonen er laget for å hjelpe deg å håndtere stabil langvarig tungpust. Hvis pusten din er i forverring eller pustebesvær er

Detaljer

Gratulerer med svangerskapet!

Gratulerer med svangerskapet! Gratulerer med svangerskapet! Informasjon til deg som skal føde på Rikshospitalet Oslo universitetssykehus, Kvinne- og barneklinikken VELKOMMEN TIL FØDEAVDELINGEN PÅ RIKSHOSPITALET INNLEDNING Ved Fødeavdelingen

Detaljer

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om:

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva er demens? Glemmer du så mye at hverdagen din er vanskelig? Har du problemer med å huske vanlige ord eller veien til butikken? Dette kan være tegn på demens. I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva

Detaljer

HVA SIER FORELDRENE Spørreundersøkelse blant foreldre, som har deltatt i samspillprosjektet på Nyfødt Intensiv - SB

HVA SIER FORELDRENE Spørreundersøkelse blant foreldre, som har deltatt i samspillprosjektet på Nyfødt Intensiv - SB HVA SIER FORELDRENE Spørreundersøkelse blant foreldre, som har deltatt i samspillprosjektet på Nyfødt Intensiv - SB Neonatal Sykepleiedag 7. November 006 Nina Boye Petersen spl. faglig rådgiver Sykehuset

Detaljer