Tjenestebeskrivelse for NHN-EDI med opsjon FTPS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenestebeskrivelse for NHN-EDI med opsjon FTPS"

Transkript

1 Tjenestebeskrivelse fr NHN-EDI med psjn FTPS Fr sending g mttak av stre meldinger Versjnskntrll: Dkumentstatus Versjn Status Ansvarlig Dat 1.15 Gdkjent Trnd Utne Larsen

2 1 Innhld 1 Innhld 2 2 Generelt 3 3 Tjenester sm inngår 4 4 Tekniske frutsetninger 4 5 Oppsett g bruk av tjenesten 4 6 Tekniske frklaring Bruk av tjenesten Beskrivelse av verføringsprtkll Filmrådet Navngiving av filer g adresseringer Oppsummering g knkretisering Leveransegaranti Oppbevaring av filer på tjener 9 7 Ansvars- g ppgavefrdeling mellm Kunde g Nrsk Helsenett AS 9 8 Servicenivå 9 9 Brukerstøtte 9 10 Hvrdan få tilgang til tjenesten Priser fr etablering g bruk Ytterligere infrmasjn 10 Side 2 av 10

3 2 Generelt Dette dkumentet gir en beskrivelse av tjenesten NHN-EDI med psjn FTPS, sm dekker EDI-løsningen fr sending g mttak av stre EDI-meldinger. Dkumentet frteller hvrdan tjenesten kan brukes, g beskriver nødvendige tiltak fr å nyttegjøre seg tjenesten. Målgruppe fr dkumentet er EDI-ansvarlige (avsnitt 4-5) g teknikere sm er ansvarlig fr knfigurasjn av de tjenere g systemer sm skal benytte seg av tjenesten (avsnitt 4-6). FTPS er en psjn til tjenesten NHN-EDI sm er en løsning fr utveksling av større datasett. Dataene transprteres via prtkllen FTPS (FTP ver eksplisitt TLS/SSL). Større datafiler kan være rapprteringsdata (eks. NPR-recrd) eller en serie med røntgenbilder. Tjenesten er freløpig kun bygd etter behv fr rapprtering til NPR. Før bruken kan utvides til andre mråder må tilgjengelighet g ytelse til tjenesten tilpasses i frhld til økte krav sm stilles i frhld til endret bruk av løsningen. Nrsk Helsenett kan derfr p.t. ikke supprtere annen bruk enn rapprtering til NPR på løsningen, men åpner fr testing av fr eksempel sending av røntgenbildeserier etter avtale. Nrsk Helsenett gjør ppmerksm på at kstnader kan tilkmme på annen bruk av tjenesten enn rapprtering til NPR. Fr NPR løsningen er ebxml rammeverket benyttet g det må være etablert på kmmunikasjnsmdulene. Fr sending g mttak av sensitive pasientdata i helsenettet, sm labsvar, henvisninger, epikriser sv. benyttes tjenesten NHN-EDI, sm er EDI-løsningen fr sending g mttak av EDI-meldinger mindre enn 10 MB. Denne tjenesten er beskrevet i egen tjenestebeskrivelse. Figur 1 - Prinsippskisse Side 3 av 10

4 3 Tjenester sm inngår Grunntjeneste EDI-FTPS Grunntjeneste SAN Grunntjeneste Databaser FTPS løsningen verfører data mellm knter i systemet minimum en gang i timen. Dataene mellmlagres på SAN-løsningen i påvente av at den lastes ned. Backup av data : Det er en frutsetning at EDI meldinger er lagret på avsendernivå g det anbefales sterkt bruk av applikasjnskvitteringer i kmmunikasjnsløsningene. Nrsk Helsenett garanterer derfr ikke at data sm mellmlagres på våre SAN-løsninger blir sikkerhetskpiert, men vi tar rutinemessig autmatiske backuper av alle data knyttet til EDI løsningene. 4 Tekniske frutsetninger Fr å få tilgang til tjenesten må følgende være på plass: Eksisterende tilknytning til helsenettet Eksisterende EDI-knt i helsenettet med kjent adresse, brukernavn g passrd Leveringsbekreftelse fr tjenesten NHN-EDI med psjn FTPS med versikt ver tjenere sm skal benyttes. Tilstrekkelig åpninger i lkale brannmurer. Tjenesten benytter seg av passiv FTP, g benytter prt 21 fr initiell ppkbling mt tjeneren samt at en dynamisk prt i mrådet til benyttes fr sekundær datakanal. Man har en applikasjn sm kan benytte tjenesten. Følgende Applikasjner (versjner) er hittil testet fr bruk av tjenesten NHN-EDI med psjn FTPS: NPR-Recrd DIPS (Well) Cmmunicatr, versjn 6 (med ebxml g FTPS aktivert) 5 Oppsett g bruk av tjenesten Fr ppsett g bruk av tjenesten via dedikerte applikasjn bør det tas kntakt med applikasjnsleverandør fr veiledning i frhld til hvrdan en gjør dette. Tjenesten kan benyttes direkte ved å sette seg inn i separat dkument fr infrmasjn m hvrdan en kan integrere seg mt tjenesten, men i praksis så vil dette være infrmasjn sm kun vil være relevant fr applikasjnsleverandører g sm sluttbruker er dette infrmasjn sm må skaffes fra prgramvareleverandør. Side 4 av 10

5 6 Tekniske frklaring 6.1 Bruk av tjenesten Tjenesten fungerer på en slik måte at brukeren hele tiden frhlder seg til sin egen hjemmekatalg på tjeneren g kan utveksle filer med andre knter i systemet ved å frhlde seg til de etablerte prsedyrer fr utveksling av filer via tjenesten NHN-EDI med psjn FTPS. Påfølgende underkapitler beskriver hvrdan dette gjennmføres ved å beskrive verføringsprtkller, filstrukturer samt prsedyrer fr utveksling av filer Beskrivelse av verføringsprtkll Sm nevnt innledningsvis så benyttes det i tjenesten prtkllen FTPS sm bæreprtkll mellm klient g tjener. Det er utenfr dette dkumentets rekkevidde å beskrive hvrdan FTP-prtkllen fungerer i detalj utver å skissere at prtkllen skisserer ett sett med kmmander sm kan utveksles mellm tjener g klient. Ett punkt sm er nødvendig å bemerke seg med denne prtkllen er at den til frskjell fra andre velkjente prtkller ikke utveksler kmmander g ren data ver en enkelt kmmunikasjnskanal, g det etableres en separat kanal fr henhldsvis kmmander g data. FTPS fungerer tilnærmet identisk med FTP med de endringer at kmmandkanalen er ende-til-ende kryptert ved bruk av SSL, g på denne måten beskytter brukernavn g passrd. Av sikkerhetshensyn så benyttes det kun såkalt passiv FTP, g det vil ikke bli gitt tilgang til bruk av andre kmmander på tjeneren enn de sm er nødvendig fr bruk av tjeneren. Følgende kmmander er tillatt på tjeneren: READ CWD XCWD CDUP LIST NLST APPE* STOR* DELE* RNFR* RNTO* * Disse kmmandene er kun tilgjengelig på spesifikke mråder av filstrukturen. Side 5 av 10

6 6.1.2 Filmrådet Hver knt har ett eget filmråde innenfr EDI-systemet, g dette vil alltid ha en struktur slik sm illustrert i figur 2 nedenfr. Disse tre katalgene på tjeneren representerer brukerens grensesnitt mt det underliggende system, g ved interaksjn med disse kan det utveksles filer mellm ulike knter. Figur 3. Katalgstruktur incming Denne katalgen innehlder filer sm er mttatt fra andre knter i systemet, g innhldet her kan lastes ned. Vet utsendelse av meldinger er det lagt inn rutiner fr å generere ett kryptgrafisk fingeravtrykk av alle filer sm sendes dette fingeravtrykket er vedlagt i en separat fil med samme filnavn, men med endelsen.hash. Dette fingeravtrykket kan benyttes fr å verifisere at filen er krrekt verført fra tjener til klient. Det frventes at klienten sletter disse filene etter mttak. utging Denne katalgen innehlder filer sm skal sendes fra klienten til en annen knt i systemet. Klienten kan laste pp filer i denne katalgen, g ved brudd i verføring kan en gjenppta pplastingen fra det punktet der bruddet ppst. Legg merke til at filen skal alltid lastes pp med endelsen.partial, g ved fullført verføring fjernes denne endelsen ved at filen gis ett nytt navn. undeliverable Dersm det underliggende systemet ikke er i stand til å verføre en fil til den spesifiserte mttakeren, eksempelvis ved at knten ikke eksisterer eller er deaktivert, så vil filene bli flyttet hit, g flere frsøk på verlevering vil bli fretatt. Ved ønske m enklere deteksjn av feil sm fører til at filer havner her anbefales det at det tas i bruk applikasjnskvitteringer fr garantert leveranse. Det frventes at klient med jevne mellmrm sjekker dette mrådet, laster ned eventuelle filer fr så å slette filene sm blir liggende her slik at dette gjøres på en kntrllert måte. Side 6 av 10

7 Utveksling av filer mellm knter via de ulike katalgene i de ulike kntenes hjemmemråder fregår i henhld til det frenklede flytskjemaet gjengitt nedenfr. Figur 4: Flytskjema, utveksling av fil mellm knter Navngiving av filer g adresseringer FTP-prtkllen, eller FTPS-prtkllen fr den saks skyld, er i utgangspunktet ikke designet fr utvekslet av filer mellm knter den er designet fr utveksling av filer mellm en klient g en tjener. Det dette vil si er at prtkllen i seg selv ikke har har nen frståelse fr hvilken mttaker sm etter hvert skal mtta filen, g en kan si at den i seg selv ikke har nen funksjnalitet fr adressering av infrmasjnen sm skal utveksles. Fr å kmme rundt denne begrensningen så er det skissert spesielle frmateringsregler i henhld til hvrdan filnavnet på filene sm utveksles skal bygges pp. Filnavnene er delt pp i frskjellige seksjner, adskilt med semikln, der enkelte av feltene endrer funksjn etter kntekst. Filnavnene bygges pp etter følgende frmat: ID;Adresse;Beskrivelse Beskrivelse av de ulike feltene ID Dette feltet benyttes kun på innkmmende filer. Feltet legges på av det underliggende systemet fr å unngå verlapping av filnavn mellm avsendere g mttakere. Adresse Dette feltet endrer betydning etter kntekst, g må være en gyldig EDIadresse. Ved filer plassert i katalgen incming så beskriver dette feltet avsenderens adresse. Ved filer plassert i katalgen utging eller undeliverable så beskriver dette feltet ønsket mttakers adresse Side 7 av 10

8 Beskrivelse Dette feltet er pp til brukeren av tjenesten å skissere struktur på selv m vi på det sterkeste anbefaler en unik identifikatr på hver fil fr å unngå at en med ett uhell verskriver egen data på katalgen utging på kntens eget hjemmemråde. Det ikke skal benyttes spesialtegn utver bindestrek g punktum da flere spesialtegn har annen betydning på filsystemnivå, g dermed ikke skal benyttes. Av stabilitetsårsaker i henhld til knvertering mellm ulike tegnsett så skal det kun benyttes alfanumeriske tegn i rekken A-Z, a-z samt 0-9. Eksempler på navngiving g adressering: 1. Utgående fil sendt fra : Fil plassert i utging-katalgen på FTPS-tjeneren med følgende filnavn: Mttaker Beskrivelse README.txt 2. Innkmmende fil mttatt fra Fil plassert i incming-katalgen på FTPS-tjeneren med følgende filnavn: Unik ID Avsender Beskrivelse C F083E399E8707FF0 README.txt Oppsummering g knkretisering Utveksling av filer vil fregå i henhld til den navngiving sm er definert i dette dkumentet ved at en laster pp/ned filer g mdifiserer dem i henhld til den beskrivelsen av katalgstrukturen sm er gitt det er dette sm menes med prsedyrer fr bruk av tjenesten NHN-EDI med psjn FTPS. Oppsummert så vil en utveksling av filer i hvedtrekk fregå på følgende måte (tar utgangspunkt i at filen README.txt sendes fra til Knt sender fil: 1. Knten genererer ett filnavn fr versendelsen basert på det definerte frmatet g ender pp med navnet 2. Kbler seg pp mt tjenesten NHN-EDI med psjn FTPS, g starter med pplastingen av filen til katalgen /utging med filendelsen.partial. 3. Signaliserer til tjeneren at filen er kmplett ved å gi ett nytt navn på filen ved å fjerne endelsen.partial. Filen vil nå bli verlevert mttakeren ved neste anledning. Side 8 av 10

9 Knt laster ned nye filer: 1. Kbler seg pp mt tjenesten EDI-FTPS, g ser at det er kmmet inn t nye filer i incmmingkatalgen ved navn g 2. Filene lastes ned fra tjeneren, g en kan nå freta en integritetssjekk på filen ved å validere fingeravtrykket sm er lagt ved i.hash -filen. 3. Filene slettes fra incming-katalgen på tjeneren Leveransegaranti I utgangspunktet gis det ingen leveransegaranti på ende til ende kmmunikasjn ved bruk av tjenesten NHN-EDI med psjn FTPS, g fr å dekke inn dette behvet så skal det i de situasjner der det påkreves benyttes applikasjnskvitteringer via den rdinære EDIinfrastrukturen Oppbevaring av filer på tjener Tjenesten er ikke skalert fr langtidsppbevaring av filer g den skal dermed ikke benyttes fr langvarig ppbevaring av filer filer sm blir liggende lengre enn en gitt tidsperide vil kunne bli fjernet g det er dermed viktig at applikasjnene tar hensyn til dette. 7 Ansvars- g ppgavefrdeling mellm Kunde g Nrsk Helsenett AS Kunden har ansvaret fr: kmmunikasjnsløsningen lkalt Integrasjn mellm sine systemer g kmmunikasjnsløsningen Oppsett mt eksterne kmmunikasjnsparter, herunder PKI g Applikasjnskviteringer Nrsk Helsenett har ansvar fr: WAN nettverksløsningene Sentrale EDI systemer, herunder SAN g Databaser 8 Servicenivå Standard servicenivå fr tjenesten er en dekningsperide fra 08:00 17:00 på alle virkedager, respnstid fr påbegynt feilsøking er da maksimum 30 minutter etter innmelding, tilbakemelding til kunde senest 2 timer etter innmelding, g en tilgjengelighet fr tjenesten på 99,5% per kvartal. 9 Brukerstøtte Alle henvendelser fra kunde skal skje til Nrsk Helsenetts Kundesenter på telefn 02017, eller med e-pst til Side 9 av 10

10 10 Hvrdan få tilgang til tjenesten Tjenesten bestilles ved å fylle ut bestillingsskjema NHN-EDI med psjn FTPS. Nrsk Helsenetts kundeansvarlige er behjelpelige med utfylling av dette. Skjemaet må være signert av den sm har fullmakt til å freta bestilling. Etter at Nrsk Helsenett har mttatt signert avtale eller bestilling, vil det systemmessig bli åpnet fr tilgang til tjenesten. 11 Priser fr etablering g bruk Gjeldende priser fr etablering g bruk er gitt i gjeldende bestillingsskjema. 12 Ytterligere infrmasjn Dersm det ønskes ytterligere infrmasjn m tjenesten, sm funksjnalitet, krav til kundes utstyr, sikkerhet g pris, ta kntakt med Nrsk Helsenetts Kundesenter på telefn 02017, eller med en e-pst til: Side 10 av 10

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Sekretariatet har utviklet et opplæringsprogram alle tillitsvalgte plikter å gjennomføre (link til tillitsvervet).

Sekretariatet har utviklet et opplæringsprogram alle tillitsvalgte plikter å gjennomføre (link til tillitsvervet). MALDOKUMENT Rutine fr behandling av persnpplysninger i bedrift xxxx 1. Rutinens frmål Persnpplysningslven stiller krav til internkntrll i frm av etablering g vedlikehld av planlagte g systematiske tiltak.

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Mars 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer med

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Bilag til SSA-T/SSA-V/SSA-D. Bilag 4. Prosjekt- og fremdriftsplan. Anskaffelse av analyse- og informasjonsplattform /345746

Bilag til SSA-T/SSA-V/SSA-D. Bilag 4. Prosjekt- og fremdriftsplan. Anskaffelse av analyse- og informasjonsplattform /345746 Bilag til SSA-T/SSA-V/SSA-D Bilag 4 Prsjekt- g fremdriftsplan Anskaffelse av analyse- g infrmasjnsplattfrm Anskaffelsesnummer Saksnummer 20170021 2017/345746 Bilag 4: Prsjekt- g fremdriftsplan

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

Felles adresseregister for eksterne rekvirenter

Felles adresseregister for eksterne rekvirenter Felles adresseregister fr eksterne rekvirenter Opplæring i reginal elektrnisk pasientjurnal fr ansatte ved Sykehuset i Vestfld Én pasientjurnal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Felles adresseregister

Detaljer

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0 Dkumentasjn TDC Invice Online Ver. August2010-3.0 TDC AS Side 1 av 14 Innhld TDC INVOICE ONLINE FAKTURAPORTAL... 3 ADMINISTRATOR KATEGORIER... 3 1.1. KUNDEADMINISTRATOR...3 1.2. FAKTURASTEDSANSVARLIG...4

Detaljer

Page 1 of 16. APM GUI Bruksanvisning for IP adresse verktøy

Page 1 of 16. APM GUI Bruksanvisning for IP adresse verktøy Page 1 f 16 APM GUI Bruksanvisning fr IP adresse verktøy Page 2 f 16 1. Bakgrunn... 3 2. Beskrivelse... 4 2.1 Grensesnitt... 4 2.2 Brukeradministrasjn... 4 2.3 Funksjnalitet... 4 2.3.1 Innlgging:... 4

Detaljer

1 GENERELL INFORMASJON 3 2 MODULER 5 3 HOVEDMENY 6 4 WORK WITH DOCUMENT LOG 7 5 UPDATE PARTNER INFORMATION 9 6 UPDATE COMPANY PARAMETERS 18

1 GENERELL INFORMASJON 3 2 MODULER 5 3 HOVEDMENY 6 4 WORK WITH DOCUMENT LOG 7 5 UPDATE PARTNER INFORMATION 9 6 UPDATE COMPANY PARAMETERS 18 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 1 f 39 1 GENERELL INFORMASJON 3 1.1 DEFINISJONER BRUKT I DETTE DOKUMENT 3 1.2 FORKORTELSER 3 1.3 SYSTEMPARAMETER 3 1.4 PARTNERINFORMASJON 3 1.5 UTVEKSLINGSLOGG

Detaljer

Brukerveiledning for innlevering i WISEflow

Brukerveiledning for innlevering i WISEflow Brukerveiledning fr innlevering i WISEflw Alle eksamensinnleveringer på MF gjennmføres i WISEflw. Studiekravsinnleveringer gjennmføres nrmalt ikke i WISEflw. Husk å planlegge gd tid fr selve innleveringsprsedyren.

Detaljer

Felles adresseregister for eksterne rekvirenter

Felles adresseregister for eksterne rekvirenter Felles adresseregister fr eksterne rekvirenter Opplæring i reginal elektrnisk pasientjurnal fr ansatte ved Sunnaas sykehus Én pasientjurnal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Felles adresseregister

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 1.1 ELSMART... 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 1.1 ELSMART... 1 Retningslinje 01-01-01 ELEKTRONISK MELDING AV INSTALLASJONS- ARBEIDER Dk. ansvarlig: Arne Ringstad Dk. gdkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-10-28 Distribusjn: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kravspesifikasjon Leie av lokaler for ikt backup-løsning

Kravspesifikasjon Leie av lokaler for ikt backup-løsning Vedlegg 1 Kravspesifikasjn Leie av lkaler fr ikt backup-løsning 1 Innhld 1 INNLEDNING... 3 1.1 Frmål med anskaffelsen... 3 1.2 Oppbygging av kravspesifikasjnen... 3 1.3 Instruksjner fr utleierens besvarelse...

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Veileder for leverandører, Konsulenttjenester HR, OU og rekruttering

Veileder for leverandører, Konsulenttjenester HR, OU og rekruttering 08. juli 2016 Veileder fr leverandører, Knsulenttjenester HR, OU g rekruttering 1. Prsedyre fr miniknkurranse Avrp på denne avtalen kan fretas av de kunder sm følger av vedlegg «Kunder/tiltredelse». Kunden

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

St. Olavs hospital HF (1902 bygget Møterom 02M15 (1 etg)) + telefon

St. Olavs hospital HF (1902 bygget Møterom 02M15 (1 etg)) + telefon Versjn 1.0 Dat 12.12.2012 Referat Møte: Krdineringsmøte Helse Midt-Nrge g KmUt Møtedat: 22.01.2012 Sted: Møteleder: Referent: Til stede: Frfall: Neste møte: Vedlegg: St. Olavs hspital HF (1902 bygget Møterm

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek 1. Bakgrunn Ved utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger må helsepersnell

Detaljer

Veileder for Extranet. Juni 2013

Veileder for Extranet. Juni 2013 Veileder fr Extranet Juni 2013 Extranet - en nettbasert database fr registrering av målinger i frbindelse med frbedringsarbeid i pasientsikkerhetskampanjen Kntakt ss på: pst@pasientsikkerhetskampanjen.n

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse Vedlegg 1 til Knkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON Salgstjenester fr butikkaktiviteter HANDL-050-13 Åpen anbudsknkurranse Anskaffelse ver EØS-terskelverdi Vedlegg 1 Kravspesifikasjn HANDL-050-2013 Salgstjenester

Detaljer

Brukerveiledning for utskrift fra mobile enheter. Canon og UniFlow, Konica Minolta og SafeQ

Brukerveiledning for utskrift fra mobile enheter. Canon og UniFlow, Konica Minolta og SafeQ Brukerveiledning fr utskrift fra mbile enheter Cann g UniFlw, Knica Minlta g SafeQ Innhld 1. Innledning... 3 1.1 Hvrdan finner du ut hvilken løsning du skal bruke?... 3 2. Støttede dkumentfrmater... 3

Detaljer

Netpower Kvalitet - Funksjonsliste

Netpower Kvalitet - Funksjonsliste Netpwer Kvalitet - Funksjnsliste Netpwer Kvalitet Netpwer Kvalitet er et nettbasert kvalitetsstyringssystem fr alle type bedrifter av alle type størrelser. Løsningen frenkler frbedringsarbeid g interkntrll

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek Innhld 1. Bakgrunn... 2 2. Utlevering av infrmasjn g reseptvarer ver disk... 2 2.1 Hvedregel...

Detaljer

AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste

AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste Benytt meldingstjeneste.dc Benytt meldingstjeneste Meldinger kan sendes fra tjenesteeiere til brukere spesifisert av tjenesteeier. Dette Use Case beskriver et

Detaljer

Felles adresseregister for eksterne rekvirenter

Felles adresseregister for eksterne rekvirenter Felles adresseregister fr eksterne rekvirenter - Opplæring i reginal elektrnisk pasientjurnal fr ansatte ved Sykehuset Telemark Én pasientjurnal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Felles adresseregister

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN fr søknad m tiltak uten ansvarsrett Innhld Generell infrmasjn Veiledning fr utfylling av blankett 5153 Eksempel på tegninger g situasjnsplan Ferdigstillelse av tiltaket/ferdigattest Søknadsblanketter

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brukerveiledning Nokas Cash Portal

Brukerveiledning Nokas Cash Portal Brukerveiledning Nkas Cash Prtal Registrere ppgjør Bestille veksel Bestille rekvisita https://cashprtal.nkas.n/ 1 Førstegangs pålgging E-pst vil bli sendt til din e-pst adresse. E-psten innehlder brukernavn

Detaljer

Europa ADR-program. Fordeler med ADR

Europa ADR-program. Fordeler med ADR Eurpa -prgram Frdeler med er et autmatisk månedlig bestillingsprgram fr distributører, kunder g frdelskunder. Det tilrettelegger fr månedlige, autmatiske kjøp av Nu Skin, Pharmanex g Big Planet prdukter,

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

INTEGRASJON MOT KOMTEK RENOVASJON FOR EKSTERNE SYSTEMER - OVERORDNET

INTEGRASJON MOT KOMTEK RENOVASJON FOR EKSTERNE SYSTEMER - OVERORDNET INTEGRASJON MOT KOMTEK RENOVASJON FOR EKSTERNE SYSTEMER - OVERORDNET Side 1 av 6 Gjelder fra januar 2011, versjn 1.0 INNHOLD VIEWS FOR INTEGRASJON MOT KOMTEK 3 FORUTSETNINGER FOR INSTALLASJON AV VIEWS

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Februar 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Unntatt offentlighet jfr forvaltningsloven 13

Unntatt offentlighet jfr forvaltningsloven 13 Unntatt ffentlighet jfr frvaltningslven 13 Skjema fr vurdering av praksispplæring 2. studieår Skjema gjennmgås sammen med studenten g underskrives innen siste dag i praksis. Skjerpede frister fr sensur

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19 Versjnsbrev fr Extensr05 versjn 1.19 Bdø, 1.mars 2013 Innhld Bedriftsjurnal... 2 EDI (elektrnisk samhandling)... 3 Innkalling... 4 Jurnal... 4 NOIS-rapprtering... 5 NPR-rapprtering... 5 Oppfølging... 7

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy Intrduksjn til Retrievers nye analyseverktøy Retriever har ppgradert sitt analyseverktøy slik at det er enklere å bruke g samtidig gi deg flere bruksmråder fr statistikken. Nen av nyhetene i analyseverktøyet:

Detaljer

VEILEDER FOR EXTRANET

VEILEDER FOR EXTRANET VEILEDER FOR EXTRANET Extranet er et nettbasert dkumentasjns- g analyseverktøy fr målinger sm deltakende enheter i det nasjnale pasientsikkerhetsprgrammet kan benytte fritt i frbindelse med eget frbedringsarbeid

Detaljer

k o n f i d e n s i e l t (sett kryss) Sted: Dato: Praksislærers underskrift: Rektors underskrift:

k o n f i d e n s i e l t (sett kryss) Sted: Dato: Praksislærers underskrift: Rektors underskrift: k n f i d e n s i e l t FAKULTET FOR HUMANIORA, IDRETT OG UTDANNINGSVITENSKAP GRUNNSKOLELÆRERUTDANNINGENE VESTFOLD Skjema fr summativ vurdering av praksispplæring Skjema gjennmgås sammen med studenten

Detaljer

Visning av Adresseregisterets felter i sluttbrukerens fagsystem

Visning av Adresseregisterets felter i sluttbrukerens fagsystem Visning av Adresseregisterets felter Visning av Adresseregisterets felter i sluttbrukerens fagsystem [Rapprtnummer] 1 IE-1008 Publikasjnens tittel: Visning av Adresseregisterets felter i sluttbrukerens

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Vedtak i uenighetssak om leveringskvalitet mellom Thorne og Hjartdal Elverk AS

Vedtak i uenighetssak om leveringskvalitet mellom Thorne og Hjartdal Elverk AS Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Vår dat: 23.12.2014 Vår ref.: 201401376-5 Arkiv: 642 Deres dat:

Detaljer

Elhub Vedlegg til BRS Målerverdirapportering, prosesspesifikke meldingsvalideringer

Elhub Vedlegg til BRS Målerverdirapportering, prosesspesifikke meldingsvalideringer Elhub Vedlegg til BRS Målerverdirapprtering, prsesspesifikke meldingsvalideringer Versjn 1.5 05.02.2016 Endringslgg... 1 1. Meldinger i BRS Måleverdirapprtering... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Prsesspesifikke

Detaljer

Det er et krav at dere gjennom prosjektet demonstrerer en beherskelse av:

Det er et krav at dere gjennom prosjektet demonstrerer en beherskelse av: Oppgavebeskrivelse Det vil bli kjørt et gruppeprsjekt i løpet av faget. Det er dette prsjektet sm vil være grunnlaget fr evaluering. Prsjektet vil gå ut på at dere planlegger, designer, dkumenterer, implementerer

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

EDI kundekommunikasjon, integrasjoner og dokumenter - CLM. Info-Team, Knut Berglie IT Direktør

EDI kundekommunikasjon, integrasjoner og dokumenter - CLM. Info-Team, Knut Berglie IT Direktør EDI kundekmmunikasjn, integrasjner g dkumenter - CLM Inf-Team, 29.3.2017 Knut Berglie IT Direktør Agenda Berggård Amundsen, en hilsen fra Hege Amundsen Elvestad, Administrerende direktør BA i tall BA strategi

Detaljer

PA 0702 SYSTEMATISK FDVU- INNSAMLING

PA 0702 SYSTEMATISK FDVU- INNSAMLING SIDE 1 V 8 SYSTEMTISK FDVU- INNSMLING Revisjnslgg: Dat Revisjnsnr. Endret av Punkt Beskrivelse 04.02.2019 1 TRMO lt Nytt dkument Innhldsfrtegnelse SIDE 2 V 8 1 Innledning...3 2 TFM master - Tverrfaglig

Detaljer

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4 Analyse Innhld Dagens situasjn... 1 Han... 1 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 2 Prblemer:... 4 Fixit... 4 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 6 Prblemer:... 8 Følgende funksjnalitet

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Frisklenes Kntaktfrum(FK) Sekretariat i 2010: Nrsk Mntessrifrbund: nina@mntessrinrge.n Referat fra møte med Utdanningsdirektratet 22. januar 2010. Tilstede fra privatsklerganisasjnene: Rune Kilander -

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19.34

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19.34 Versjnsbrev fr Extensr05 versjn 1.19.34 Bdø, 27.desember 2013 Innhld Bluentes... 2 Bedriftsmdul... 2 Innkalling... 3 Jurnal... 3 NPR-rapprtering... 3 Persnalia... 4 Planlegger... 6 Regnskap... 7 Dette

Detaljer

Krav til pilot Magasinmodul. MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen

Krav til pilot Magasinmodul. MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen Krav til pilt Magasinmdul MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen Krav til magasinmdul arbeidsdkument fr referansegruppen MagasinMdul (pilt) Figurer hentet fra kntekstdiagram fr magasin. Merk at magasinmdulen

Detaljer

Norsk Bridgeforbund personvernpolicy

Norsk Bridgeforbund personvernpolicy Nrsk Bridgefrbund persnvernplicy 1 Innledning Denne persnvernhåndbken er laget av Nrsk Bridgefrbund (NBF) fr å etterleve kravene i frhld til lvgivning, regler g rettigheter, samt våre medlemmer, tillitsvalgte

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjn Dkumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner Sykehuset i Vestfld HF Innhldsfrtegnelse 1. Innledning frmål g prblemstillinger...3 2. Beskrivelse av virksmheten...4 Særlig m de reviderte

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniTouch 8002/8012 DeskPhone OmniPCX Office Rich Communication Edition Brukerhåndbok. 8AL90879NVBBed02 R110-1414

Alcatel-Lucent OmniTouch 8002/8012 DeskPhone OmniPCX Office Rich Communication Edition Brukerhåndbok. 8AL90879NVBBed02 R110-1414 Alcatel-Lucent OmniTuch 8002/8012 DeskPhne OmniPCX Office Rich Cmmunicatin Editin Brukerhåndbk 8AL90879NVBBed02 R110-1414 Innføring Takk fr at du valgte en Alcatel-Lucent-telefn i 80x2-serien. Hvrdan du

Detaljer

Ny time - kontakt etter utskriving (0414)

Ny time - kontakt etter utskriving (0414) Ny time - kntakt etter utskriving (0414) Kategri: Infrmasjnsteknlgi Gyldig fra: 06.07.2017 Organisatrisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Versjn: Prsedyre Dk. eier: Øygunn Kallevik Dk. ansvarlig: Øygunn

Detaljer

<PROSJEKTNAVN> FP13/DR15 Arbeidsbeskrivelse for funksjonskontroll

<PROSJEKTNAVN> FP13/DR15 Arbeidsbeskrivelse for funksjonskontroll FP13/DR15 Arbeidsbeskrivelse fr funksjnskntrll Dette er et eksempel på frside. Denne kan erstattes med prsjektets egen frside dersm denne finnes. 00X Første revisjn dd.mm.åå Akt. ansvarlig

Detaljer

Referat. Møte i ekspertgruppe for opptakssystemer

Referat. Møte i ekspertgruppe for opptakssystemer Felles studentsystem Telefn: 22852738 CERES Telefax: 22852970 Pstbks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@fsat.n 0316 Osl URL: www.fellesstudentsystem.ui.n Referat Møte i ekspertgruppe fr pptakssystemer

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Avtale om drift av og/eller avsetning av avfall fra gjenvinningsstasjoner i Drammensregionen

Avtale om drift av og/eller avsetning av avfall fra gjenvinningsstasjoner i Drammensregionen VEDLEGG 1 Avtale m drift av g/eller avsetning av avfall fra gjenvinningsstasjner i Drammensreginen mellm Renvasjnsselskapet fr Drammensreginen IKS, rg nr. 984 459 947, P.B. 154 Bragernes, 3001 Drammen,

Detaljer

Sluttrapport for Feide på G Suite (tidligere GAFE)

Sluttrapport for Feide på G Suite (tidligere GAFE) Sluttrapprt fr Feide på G Suite (tidligere GAFE) Samarbeid mellm Narvik kmmune g Senter fr IKT i utdanningen. 2 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN Single Sign-n med Feide på G Suite Harald Trbjørnsen Sluttrapprt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Arealplaner i Norge digitalt løsninger og bruksområder

Arealplaner i Norge digitalt løsninger og bruksområder Arealplaner i Nrge digitalt løsninger g bruksmråder Innhld Innhld... 1 Bakgrunn... 2 Dataflyt fr arealplaner... 2 Kntrll... 2 Nasjnal kpi... 3 Synkrnisering... 3 Tilgjengeliggjøring... 4 Brukere av datasettene...

Detaljer

Informasjon om behandling av personopplysninger om frivillige i Kirkens Bymisjon

Informasjon om behandling av personopplysninger om frivillige i Kirkens Bymisjon Infrmasjn m behandling av persnpplysninger m frivillige i Kirkens Bymisjn Kirkens Bymisjn består av 12 frittstående stiftelser rundt i Nrge. Denne persnvernerklæring beskriver hvrdan stiftelsene samler

Detaljer

Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester

Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester VEILEDER FOR LEVERANDØRER: Arkitekt- g rådgivende ingeniørtjenester Avrp på denne avtalen kan fretas av de kunder sm følger av vedlegg «Kunder/tiltredelse». Kunde skal gjennmføre avrp etter priritert rekkefølge

Detaljer

Veiledning Risikoanalyse for Digital postkasse til innbyggere. Versjon 1.0

Veiledning Risikoanalyse for Digital postkasse til innbyggere. Versjon 1.0 Veiledning Risikanalyse fr Digital pstkasse til innbyggere Versjn 1.0 Innhld 1 Innledning... 4 1.1 Om veiledningen... 4 1.2 Annet veiledningsmateriell på mrådet... 4 1.3 Sammendrag av hva sm må gjøres...

Detaljer

Emne:Menneske/daumaskin-interaksjon ~mnekode: LVa'l3A Faglig veileder: Ann-Mari T orvatn

Emne:Menneske/daumaskin-interaksjon ~mnekode: LVa'l3A Faglig veileder: Ann-Mari T orvatn I Tillatte-hjelpemidler: G h egsklen i sl I Emne:Menneske/daumaskin-interaksjn ~mnekde: LVa'l3A Faglig veileder: I Ann-Mari T rvatn ~ (pruppe(r):3m3ab,3ac, 3A at:21.04.2004 I EksamenSiId: 09.00. - 12.00

Detaljer

Veiledning faglig leder

Veiledning faglig leder Veiledning faglig leder Innhld: 1. Infrmasjn m lærefrhldet 2. Opplæringsplattfrm OLKWEB Dkumentasjn 3. Vurdering 4. Bedriftens plikter sm gdkjent lærebedrift Side 1 1.Infrmasjn m lærefrhldet Lærekntrakten

Detaljer

Unntatt offentlighet jfr forvaltningsloven 13

Unntatt offentlighet jfr forvaltningsloven 13 Unntatt ffentlighet jfr frvaltningslven 13 Skjema fr vurdering av praksispplæring 1. studieår Skjema gjennmgås sammen med studenten g underskrives innen siste dag i praksis. Skjerpede frister fr sensur

Detaljer

I denne personvernerklæringen beskriver vi vår behandling av opplysninger om våre søkere og våre medarbeidere.

I denne personvernerklæringen beskriver vi vår behandling av opplysninger om våre søkere og våre medarbeidere. Persnvernerklæring Søkere g medarbeidere hs Flügger Nrway AS Sm behandlingsansvarlig virksmhet er vi pptatt av å ivareta ditt persnvern. Vi verner m de persnpplysninger vi håndterer, g vi sikrer ss at

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

AvraLE MELLoM. AvralpNs TNNHoLD. 2 SpnsrprsERrNG AV AVTALENS TNNHoLD. . /Vonsr SlluersrNrER (oreonrcsctvtn)

AvraLE MELLoM. AvralpNs TNNHoLD. 2 SpnsrprsERrNG AV AVTALENS TNNHoLD. . /Vonsr SlluersrNrER (oreonrcsctvtn) Arr15;* Nrs[< $jrmatsenter g Linnea Raclgivninrg AvraLE MELLM. /Vnsr SlluersrNrER (renrcsctvtn) OG Ltuttsd RActvwtuc trurc Svtnnsrv, zrgnr: 984295790 (mvrnetrt/n) L AvralpNs TNNHLD Avtalen gjelder leveranse

Detaljer

Spørsmål besvart dato Ja, det er mulig Nr Spørsmålet gjelder dokument. Referanse til punkt i dokument

Spørsmål besvart dato Ja, det er mulig Nr Spørsmålet gjelder dokument. Referanse til punkt i dokument 3 - Skjema fr spørsmål g svar (spørsmål 13 - Knkurransen Utvendige skilt Saksnr. 201600374, Dffinreferanse 2016-118323, TEDreferanse 2016/S 126-227226 Nr et gjelder 1 DEL 1 Knkurransegrunnlag Svar innkmmet

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Alt begynte med et mål

Alt begynte med et mål PRESSEPAKKE LET S OPEN OUR WORLD Vi mener at alle burde ha mulighet til å reise g ppleve verden. Vi har en m en verden hvr våre frskjeller er en kilde til inspirasjn g utvikling, ikke til intleranse g

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE Innhld 1 Generelt...2 2 Plikter...2 3 Skytterens ansvar...2 4 Bruksperide fr trykkluft-behldere i luftvåpen...2 5 Behandling av våpen utenfr

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Eksamenssystemet Inspera finner du som ansatt fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.no/admin

Eksamenssystemet Inspera finner du som ansatt fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.no/admin Høgsklen i Innlandet - Hedmark 19.4. 2017 Veileder til utfrming av ppgaver i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du sm ansatt fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin 1. Start

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale.

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale. Straume rådgivning v/ Jn Eirik Fjørtft Temahuset 5353 Straume Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekde Dat 200717445/13 BBY - 5121 28.04.2009 MOHR Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjldskiftet bybanestpp, Reguleringsendring.

Detaljer

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker Søknad m dispensasjn Infrmasjn til tiltakshaver g søker Hva er en dispensasjn? En dispensasjn er et vedtak sm innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhld av plan- g bygningslven

Detaljer

Tilskudd til prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager Regelverk for søkerbaserte tilskudd Norsk

Tilskudd til prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager Regelverk for søkerbaserte tilskudd Norsk Tilskudd til prsjekter g utviklingsarbeid i barnehager Regelverk fr søkerbaserte tilskudd 2019 Nrsk Ávjvárgeaidnu 50 9730 Karasjk/Kárášjhka Telefn +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.n www.samediggi.n

Detaljer