ÅRSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no"

Transkript

1 ÅRSPLAN

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor årsplan s. 3 1 Generell informasjon s Eierforhold/adresse/tlf mm s Åpningstider, stengte dager, ferie s Forsikring s Ute- og innearealer, antall bhg-plasser s Foreldrebetaling s Kjøp av ekstra dager s Sykdom og fravær s Matordning s Klær og garderobe s Private leker og kosedyr s Bursdager s Klargjøringer ansvar og sikkerhet s Litt om de minste s Hente- og bringesituasjonen s Personalet i Tunet Barnehage s Foreldresamarbeid s Aldersbestemte grupper s Lover og rammeplan s Lover s Rammeplanens syv fagområder s Tema / Utvalgte planlagte aktiviteter s Naturfag s. 29 Plan for naturfag s Språk og kommunikasjon s TRAS s Engelsk s Sanserom s Dans og bevegelse s Kulturskolen bildeførskole s. 37 Vedtekter s. 38 Info.plakat fra NFI om syke barn og barnehager s. 42 (Nasjonalt Folkehelseinstitutt) 4 Sammendrag kalender (planleggingsdager, helligdager, bursdager etc.) s. 13 Kalender s Barna i Tunet Barnehage s Dagsrytmen s. 17 2

3 HVORFOR ÅRSPLAN Fra barnehagelovens 2 Barnehagens innhold: Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. Årsplanen skal vise hvordan vi omsetter rammeplanens retningslinjer med sosial kompetanse og de syv fagområder til den daglige praksis i barnehagen. Vårt arbeide er preget av tverrfaglighet og fleksibilitet. De syv fagområdene er: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Videre skal årsplanen være et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. være et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen. gi grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen. gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte. 3

4 1 GENERELL INFORMASJON Rosaruss er tradisjon i Tunet barnehage! 1.1 EIERFORHOLD/ADRESSE/TLF mm Tunet Barnehage startet opp i sept 02, og er en privat barnehage for barn i alderen 1-6 år. Det drives som et enkeltmannsforetak av eierne Joumana og Kjell Arne Sunde. Vi holder til i et toetasjers hus sentralt i Br-dal, på en eiendom som fra gammelt av het Tune. Adresse: Skoleveien 7, 2380 Brumunddal Firmaets navn: Tunet Barnehage Joumana H. Sunde Org.nr: Hjemmeside: Epostadresse: Tlf.nr: (Kjell A) (Joumana) 1.2 ÅPNINGSTIDER, STENGTE DAGER OG FERIE Åpningstider: Mandag-fredag Barna skal ikke være i barnehagen mer enn 9 t pr. dag. Av hensyn til turer og planlegging vil vi ha beskjed når barna tar fri eller kommer senere enn kl 09.30, eller blir hentet tidligere enn Tiden innenfor disse tidspunktene kalles kjernetid. Om ettermiddagen skal alle barn være hentet og ute av barnehagen til kl 16.30, slik at barnehagen kan stenges. Barnehagen har stengt de tre siste ukene i juli. For sommeren 2011 er barnehagen stengt uke 28, 29 og 30. Barnehagen holder også stengt juleaften, romjulen og nyttårsaften. Lille juleaften, og onsdag før skjærtorsdag holder barnehagen åpent til kl Vi kan også stenge disse to dagene, pluss mandag og tirsdag før skjærtorsdag, såfremt det er bare 5 barn eller færre som har behov for plass på de dagene. Vi sender da ut påmelding på alle disse dagene i forkant (jfr. vedtektene pkt. 9). Planleggingsdager Barnehagen kan jmf. barnehageloven ha opptil 5 planleggingsdager pr.barnehageår, og barnehagen er da stengt på disse dagene. For barnehageåret holder barnehagen stengt pga planleggingsdager på følgende dager: Man 2.aug 2010 Fre 19. nov 2010 Man 3. januar 2011 Tir 26.april 2011 Fre 3. juni 2011 For barnehageåret er det planleggingsdag mandag 1. august Første åpne dag blir da tirsdag 2. august

5 1.3 FORSIKRING Alle barna i Tunet Barnehage er ulykkesforsikret gjennom Gjensidige. Denne forsikringen gjelder innenfor barnehagens inne- og utearealer, på turer organisert av barnehagen, og direkte til/fra barnehagen (foreldres bringing/henting). Vi minner da om for eksempel uaktsomhet, ved ikke tilstrekkelig sikring av barna i bilen, på sykkelsetet etc. Forsikringsvilkårene kan lånes/leses gjennom ved henvendelse til Kjell Arne eller Joumana. En lesestund på fanget er verdifullt for ethvert barn! 1.4 BARNEHAGENS UTE- OG INNEAREALER, OG ANTALL BARNEHAGEPLASSER Tunet Barnehage holder til i et toetasjers hus, og vi har disponibelt oppunder ca. 160 kvm til lek og opphold for barna, når vi har trukket i fra pauserom, lagerrom etc. Normen for arealutnyttelse sier at det skal være minst 6 ganger så mye uteareal som inneareal. Utearealet disponibelt for barna er ca.600 kvm. Deler vi det på 6 får vi 100 kvm. Normen for inneareal for barna er 4 kvm pr barn over 3 år, og 5,3 kvm per barn under 3 år. Antall barnehageplasser (omregnet for barn over 3 år) for Tunet barnehage blir da: 100 kvm : 4 kvm/barn = 25 plasser for barn over 3 år. Med barn under 3 år blir da totalt antall barn redusert. Vi er glade for at vi har mye innearealer for barna, og vi i realiteten har ca. 6,5 kvm i snitt pr barn til disposisjon, altså mye mer enn normen/kravet. De store (troll og vetter) har basen sin på andreetasjen, mens de små (tusser og alver) holder til nede. Barnehagens arealer er fordelt slik: Kjeller 55 kvm Lagerrom 1. etasje 121 kvm Kjøkken, avd.rom, lekerom, pauserom, garderobe, kontor, stellerom/wc/vask, wc/vask og yttergarderobe. 2. etasje 80 kvm Avdelingsrom, lekerom, gang, wc/vask/bad, lagerrom og sanserom. Uteområde ca. 650 kvm Hele eiendommen er forskriftsmessig inngjerdet. 5

6 1.5 FORELDREBETALING Det betales for 11 måneder i året. Det er søskenrabatt på 30 % for barn nr 2 og 50 % rabatt for barn nr 3. Se også vedtektene. Priser pr. mnd barnehageåret : Dager pr. uke Grunnpris Matpenger Sum 5 dager dager dager /3 dager dager Prisene kan endres i løpet av barnehageåret, hvis maksprisen endres av myndigheter. Vi ser helst at det ordnes med autogiro (fast overføring/betaling), for de som har mulighet til det via nettbank. Forfall for foreldrebetalingen er den første hver måned (på forskudd). Det er et depositum på kr 2000, som tilbakebetales når barnet slutter i barnehagen, og når siste foreldrebetaling er innbetalt. 1.6 KJØP AV EKSTRA DAGER Dersom det er ledig kapasitet, kan de som ikke har full plass kjøpe enkeltdager. Barnehagen forbeholder seg retten til å avgjøre om det er ledig kapasitet i hvert enkelt tilfelle. Pris: 200 kr/dagen. FN-flagget symboliserer sameksistensen mellom nasjoner og kulturer. Tunet barnehage ivaretar norske kulturtradisjoner, samtidig som vi respekterer våre fremmedkulturelle barns bakgrunn! 1.7 SYKDOM OG FRAVÆR Det er viktig at vi i barnehagen får beskjed om barnet er sykt og må holde seg hjemme, slik at vi vet hvem som kommer i barnehagen og hvem som ikke kommer. Si også ifra hvis barnet kommer sent til barnehagen (kommer etter 9.30), i tilfelle vi skal på tur e.l. Barnet skal ikke i barnehagen ved smittefarlige sykdommer. På lik linje med oss voksne, og kanskje enda viktigere for aktive barn, trenger barna hvile etter sykdom. Der er derfor tilrådelig at ved sykdom bør barnet ha en frisk dag hjemme før de kommer tilbake til barnehagen. Da er de mer i stand til å følge med i lek og sosialt samvær inne og ute. Men det er opp til dere foreldre å vurdere dette i hvert enkelt tilfelle. Det kan også være situasjoner der barnehagens personale må vurdere barnets tilstand, for eksempel at barnet er blitt dårlig i løpet av dagen. I noen tilfeller vil vi da be om at barnet blir hentet, eller vi ser an situasjonen en stund. 6

7 1.8 MATORDNING Vi serverer frokost fra kl Barna må ha spist frokost hjemme hvis de kommer til barnehagen etter kl Mandags morgen har vi havregrøt. Til lunsj spiser de sin medbrakte nistepakke. Unngå søte/klissete pålegg (sjokoladepålegg, syltetøy etc). På ettermiddagen (kl ) får de som spise resten av matpakka si, og vi serverer frukt. Av og til har vi et varmt måltid til lunsj i stedet for brødmat. Det er ikke lov til å ha med yoghurt og saft (eller lignende sukkerbomber ) til barnehagen. Melk og eventuelt annet drikke får de av oss til alle måltider. 1.9 KLÆR OG GARDEROBE I garderobene er det begrenset plass til hvert barn, og det er derfor viktig at barnas kurver/plasser ikke innholder unødvendige klær og ting. Det er FORELDRES MEDANSVAR å ha orden i kurv/på hylle. Ta derfor en kikk og rydd der innimellom. Alle barn SKAL ha et par innesko!! 1.10 PRIVATE LEKER OG KOSEDYR Private leker/kosedyr skal IKKE tas med til barnehagen. All erfaring sier oss at dette bare skaper problemer både ute og inne. Unntak er små barn som har behov for et kosedyr når de skal sove. Utenom sovetid skal kosedyr være på hylla/i vogna. Barnehagen har en spesiell dag i året hvor barna HAR LOV til å ta med et kosedyr eller en privat leke. En himmel full av stjerner. Blått hav så langt du ser. En jord der blomster gror. Kan du ønske mer? Sammen skal vi leve hver søster og hver bror. Små barn av REGNBUEN og en frodig jord. Lillebjørn Nilsen Klærne til barna bør også merkes for å hindre bytting eller at de blir borte. Sørg alltid for å ha nok/riktig skift i kurvene, ha riktig klær/skotøy etter årstid. Personalet kan hjelpe til med anbefalinger om hva som bør være i barnehagen til de ulike årstidene (man trenger for eksempel ikke tykk dress i juni). Når det gjelder møkkete/vått tøy, må dette tas med hjem til rengjøring, dette for blant annet å ha et tilfredsstillende innemiljø. Flere og flere barn er plaget med astma og allergier, og dette må vi respektere. Se informasjon om hva som skal være i kurver etc på vegg i inner/yttergarderobe. (laminert remse )! NB: Ta med hjem tegninger etc fra hylla, og urene klær!!! 7

8 1.11 BURSDAGER Bursdagsbarnet får sitte på en staslig stol og får en konge- eller prinsessekrone på hodet. Vi heiser flagg, synger bursdagssang og tenner levende lys (spesiell larvelysestake som vi bruker kun til bursdager). Bursdagsbarnet er i fokus den dagen. Dere foreldre trenger ikke ta med kake eller lignende hjemmefra. På slutten av måneden har vi også en felles samling med varmmat, for å markere alle som har hatt bursdag den måneden. Hurra for deg som fyller ditt år! Ja, deg vil vi gratulere! Alle i ring omkring deg vi står, og se, nå vil vi marsjere. Bukke, nikke, neie, snu oss omkring, danse så for deg med hopp og sprett og spring. Ønske deg av hjertet alle gode ting og si meg så, hva vil du mere? Gratulere! Noen barn hører mere etter enn andre, noen bryr seg mer om hverandre. Men i oss alle finnes varme og godhet, Det er noe vi alle med sikkerhet vet. Derfor sier vi til kjære far og mor: En engel i oss alle bor!! Poeten som skrev dette bør ikke nevnes med navn!!! 8

9 1.12 KLARGJØRINGER ANSVAR OG SIKKERHET Ved bringing og henting av barnet hvor både foreldre og ansatte er til stede, kan det være litt uklart hvem som har ansvaret for barnet. Vi tolker det slik, at ved disse situasjonene er det foreldrene som har hovedansvaret. Det er viktig at vi i barnehagen får beskjed i de tilfeller barnet blir hentet av noen andre enn de som normalt gjør det. Porten må til enhver tid bli lukket/låst av alle oss voksne, også når man bare skal inn en liten tur, eller tenker som så; ingen barn kommer ut akkurat nå. Det er også meget viktig at ingen barn går ut av porten før de som henter dem er klare til å gå. Dette for å ivareta barnas sikkerhet. Hvis man kommer med bil ved henting og bringing av barnet, skal man parkere bilen på parkeringsplassen på andre siden av veien. IKKE parker langs veien eller foran porten LITT OM DE MINSTE De av barna som sover på dagen, må ha med en vogn m/myggnetting, og teppe/dyne i henhold til årstid/alder (husk smokk/kosedyr, etter behov). Utstyret kan være her i barnehagen. Vi setter sovevognene på terrassen under tak når de skal sove, og de lagres i uteboden etter bruk, evt tas med hjem for de som ønsker det. Husk da å ta med vogna til neste dag. De som har behov for mat tidligere enn på fastsatt tid, får selvsagt spesialtilpasset opplegg. Avtal med personalet om spise- og soverutiner for de små. Vi henger opp en laminert lapp på plassene til barna om at det trengs mer bleier og våtservietter. Av og til kommer lokalavisa for å skrive om oss, f.eks. magedansoppvisning som dette avisoppslaget viser! 9

10 1.14 HENTE- OG BRINGESITUASJONEN Dette kan være en vanskelig situasjon i barnehagen, spesielt ved oppstarten. Barna er usikre, og kanskje gjelder det også deg som voksen. Hva om barnet gråter når jeg går? Hvor lenge bør jeg være i barnehagen? Hvem bør jeg prate med når barnet hentes? Bringe-situasjonen Det er hyggelig å bli møtt av en fra personalet, men av og til kan det være praktisk umulig å gå i fra situasjonen for de ansatte, eller at de ikke hører eller ser at noen kommer inn i garderoben. Vis forståelse for dette og ta initiativ selv til å få kontakt med de voksne før du går. Dette er forsåvidt en nødvendighet; man etterlater ikke sitt barn i barnehagen uten å ha vært i kontakt med personalet. Skriv på cirka hentetidspunkt på hentelista. Hente-situasjonen Det er viktig å gi beskjed til personalet dersom noen andre enn de som vanligvis henter/bringer barnet, skal hente ditt barn slik at misforståelser unngås. På slutten av dagen er det ikke alltid like lett å få kontakt med personalet, og bemanningen er mindre. Da må du huske å selv gi beskjed (si ha det ) til personalet når du går ut av barnehagen, i tilfelle personalet ikke har sett deg/dere. Stryk ut (over navn/klokkeslett-kolonner) med markørpenn på hentelista. Når kommer du? Man må gi beskjed så raskt som mulig hvis dere uteblir en dag eller hvis dere vil hente barnet utenom den "vanlige" tiden. Kjernetiden bør også respekteres, blant annet er vi ferdige med frokosten i barnehagen kl Tilbakemelding om barnets dag Barnehagen har en oppslagstavle ( whiteboard en ) hvor vi skriver litt om det som har skjedd i løpet av dagen. Dette blir som regel en veldig generell informasjon og man ønsker gjerne en mer detaljert beskrivelse av dagen til barnet. Som forelder ønsker man ofte en tilbakemelding på hvordan barnet har hatt det denne dagen, og om det er noe spesielt man har gjort. Når de er små er det informasjon om soving og mat, har de gått på do eller lekt med andre? Det kan av og til være vanskelig for personalet å gi slik informasjon, da man er opptatt med andre barn etc. Fullstendig tilfredstillende blir dette derfor nok ikke, men barnehagen ønsker å gi så mye informasjon som mulig til flest mulig. Vi foreldre har jo selv ofte dårlig tid, og i barnehagen er det mange som ønsker oppmerksomhet. For all del, ta kontakt med personalet dersom du har spørsmål. Erfaring viser at som foreldre er det greit å ta litt ekstra tid en dag innimellom, bli med på frokosten eller hent litt tidlig og bli med i sandkassen. Da kan en oppnå å få bedre, og mer informasjon enn i en stresset hente/bringe-situasjon med mange foreldre. Barna forteller lite, men det er viktig å være på vakt når det er noe de ønsker å fortelle selv. Vi voksne har en tendens til å tro at de har lyst til å fortelle om sin dag, men som regel er de der og da opptatt av noe annet som for dem er mye viktigere. Så kan det gå en uke og en historie fra barnehagen blir igjen så interessant at barnet forteller, som om det hendte samme dag. 10

11 2 PERSONALET BARNEHAGEÅRET Joumana H. Sunde Styrer/ped.leder/eier (fra sept 02) Kjell Arne Sunde Barneveileder / eier (fra sept 02) Chom Thomassen Barneveileder (fra sept 02) Hilde Skansberg Barneveileder (fra jan 06) Linn Holst Berntsen Førskolelærer (fra sept 07) (i f.perm. ut 2010) Thuy Le Quach Tospråklig ass.(vietn.) (fra aug 09) Line Kroken Utplass. fra videreg. (fra sept 09) Christian A. Bjerke Barneveileder (engasjem.fra jan 10) Gro Vangen Førskolelærer (vikar mars-des 10) Kjell Arne Chom Line Hilde Linn Gro Christian Joumana Thuy Tunetbussen er ofte på tur med barna! Her har vi parkert på Sveum, og barna spiser lunsj! 11

12 3 FORELDRESAMARBEID Forutsetningen for godt samarbeid, en god dialog og et fruktbart og lærerikt barnehageopphold for barnet, er kommunikasjon mellom hjemmet og barnehagen. Dette ønsker vi å sikre gjennom foreldreråd (alle foreldre/foresatte), foreldremøter (arr. av barnehagen), foreldresamtaler, foreldrekaffe, og samarbeidsutvalg, og vi glemmer selvsagt ikke den betydningsfulle, daglige kontakten vi får ved hente- og bringesituasjonene. I Tunet barnehage skal både liten og stor lære seg å være behjelpelige mot andre, som Askeladdens hjelpere!! 3.1 FORELDREMØTE Det vil være et foreldremøte på høsten som barnehagen tar initiativet til. Det blir på møtet informert om barnehagens tema, pedagogisk opplegg, generell informasjon etc. Her velges to foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget hvis det ikke ble valgt to nye på foreldremøte på våren. En av dem blir også leder i foreldrerådet, som består av alle foreldre/foresatte. Foreldrene bestemmer selv hvor ofte man skal ha foreldremøte, og innkalling foretas av rådets leder. 3.2 SAMARBEIDSUTVALG Utvalget godkjenner årsplanen. Det skal være et samarbeidsorgan for foreldre, personale og eier, og skal ha ansvar for den alminnelige drift i nær kontakt med barnehagens styrer og eier. Det skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, og skal ta opp/uttale seg om ulike forhold knyttet til driften av barnehagen. Utvalget konstituerer seg selv. Alle har taushetsplikt jfr. loven. 3.3 FORELDRESAMTALER Det er en obligatorisk samtale på høsten og en frivillig samtale på våren. Foreldrene kan selv avtale samtaler utover dette ved behov. 3.4 DAGLIG KONTAKT OG FORELDREKAFFE Den daglige kontakten er den viktigste kontaktformen i barnehagen, og her utveksles beskjeder, ideer og annen informasjon. Vi vil av og til invitere foreldrene til å være litt i barnehagen, enten ved bringe- eller hentetid, og by på kaffe/te/kaker. 12

13 4 SAMMENDRAG KALENDER PLANLEGGINGSDAGER, HELLIGDAGER, TRADISJONER, BURSDAGER etc Barna skal få utfolde seg med malepenselen. I år har vi også bildeførskole på Kulturskolen. AUGUST 2010 Man 2 Planleggingsdag bhg stengt Tir 3 Første dag bhg-året Tir 3 Feiret Ida&Ivan 3 år (31/7) Man 9 Nora 1 år Tir 17 Henny 3 år Tir 31 Nhut Minh 5 år SEPTEMBER 2010 Tir 14 Foreldremøte Man 27 Høstfest OKTOBER 2010 Ons 6 Hedda D.Å. 5 år Ma 11-fr 15 Uke 41 - Skolens høstferie Man 18 Knut-Arne 5 år Ons 20 Emilie 1 år Søn 24 FN-dagen NOVEMBER 2010 Lør 6 Hedda S.T. 3 år Fre 12 Andreas 4 år Man 15 Roney 3 år Tor 18 Ting dag Fre 19 Planleggingsdag bhg stengt Søn 21 Jonas 4 år DESEMBER 2010 Tir 7 Nissefest Man 13 Lucia-dagen -Foreldrekaffe Tor 23 L.juleaften bhg stenges kl.12 Fre 24 Juleaften bhg stengt Ma 27-fr 31 Romjulen bhg stengt Ons 29 Ronja 5 år JANUAR 2011 Man 3 Planleggingsdag bhg stengt Tor 20 Vivian 6 år Fre 21 Isabell 6 år FEBRUAR 2011 Tir 1 Amir 5 år Man 14 Valentina 5 år Ons 16 Karneval Tor 17 Sondre 4 år Ma 21-fr 25 Uke 8 - Skolens vinterferie MARS 2011 Lør 26 Silje 3 år APRIL 2011 Ons 13 Påskefrokost med foresatte Ons 20 Bhg stenges kl Tor 21 Frøya 3 år To 21-ma 25 Påskeferie Tir 26 Planl.dag bhg stengt Fre 29 Brage & Kristian 3 år MAI 2011 Man 2 Tir 17 JUNI 2011 Tor 2 Fre 3 Man 13 Rosarusseslipp 17. mai Husk bhg.toget Kr.him.f.dag bhg stengt Planleggingsdag bhg stengt 2. pinsedag bhg stengt JULI 2011 Fre 8 Siste dag i bhg-året Søn 10 Kristin 5 år (feires tidl.) AUGUST 2011 Man 1 Planl.dag bhg stengt Tir 2 Første dag bhg-året

14 AUGUST 2010 Uke/ dag 31 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Planleggingsdag 2 Første dag i barnehageåret Velkommen! Nora 1 år Henny 3 år Nhut Minh 5 år Velkommen til et nytt barnehageår! Tilvenning av nye barn. Ikke noe spesielt tema eller faste planlagte aktiviteter denne første måneden i barnehageåret. Husk å merke klær og sko. Sjekk jevnlig at barnet har nok og riktig skift i kurven! 14

15 5 BARNA I TUNET BARNEHAGE Denne oversikten er tatt bort fra internettversjonen av årsplanen. Av og til er det godt med en liten hvil fra frileken, og vi kan da f.eks. samles i en ring! 15

16 SEPTEMBER 2010 Trekkfugler Uke/ dag 35 Månedens tema: Høst, med regn, grønnsaker, frukt, bær og sopp. Skyer og vind. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Foreldremøte Høstfest Biblioteket på onsdager: Barnetime som holdes av en person fra biblioteket, kl Vi går fra barnehagen ca. kl på tirsdager: Språkstimulerende grupper for alle barna. Sanserom: Vi har ikke noe fast sanserom hver uke for alle, men vi har det ved behov. Engelsk: Vi har i år ikke fastlagte engelsksamlinger, men det tas i vanlige samlinger av og til, foruten noen egne engelsksamlinger. med aktiviteter: Snekring, sying, musikk, forming, fysiske aktiviteter etc. dag satt opp på onsdager, men fleksibelt! Vi går turer ettersom det passer best. Høstfest: Vi lager grønnsaksuppe og rundstykker, og pynter bordene i høstfarger. Tema: Hovedtema er naturfag. Ellers jobber vi med de faste tradisjonene/høytidene. Se hovedkapittel om tema. 16

17 6 DAGSRYTMEN Et hjerte ute på gar n, kan bety hjerterom for alle barn! Kl Barnehagen åpner Personalet tar imot barna, og mottar eventuell nødvendig informasjon. Kl Frokost Vanlig brødmat, men varm grøt på mandager. Kl Frilek Ingen planlagte aktiviteter, men barna kan leke med det de vil, men med personalets overvåkning, tilrettelegging og deltagelse. Kl Samlingsstund Vi samler da barna, og synger sammen, leser sammen, eller har sangleker o.l. Kl Tilrettelagt aktivitet / klubber Barna deles inn i aldersmessige grupper, og vi har blant annet klubber (se kap. 6). 17 Kl Toalettbesøk, vask og bleieskift Vi samles i garderoben, og gjennomfører toalettbesøk, vasking av hender, bleieskift m.m. etter faste rutiner. Kl Lunsj Vi spiser den medbrakte nistepakken med melk som drikke. De som ikke drikker melk får vann, evt juice. Kl Utelek /sovetid for de minste Etter maten er det på med klær og sko for å gå ut. På vinteren går det gjerne en time før alle er ute og de som skal sove, ligger i seng/vogn, mens på sommeren tar påkledningsseansen selvsagt mye kortere tid. De barna som sover i barnehagen, må ha med egen vogn med tilbehør, evt. laken/dyne. Ute er det stort sett frilek, men av og til er det spesielle aktiviteter. Kl Fruktmåltid Hvis været tilsier det, er vi fremdeles ute, og vi spiser da fruktmåltidet på terrassen. Kl Frilek ute/inne Frileken fortsetter etter fruktmåltidet, som regel ute, men også av og til inne, og barna får leke fritt helt til barnehagen stenger. Men det hender ofte at barna trenger å sette seg litt ned, roe seg litt etter en slitsom dag, og da er det godt å høre på en voksen lese litt for dem (bare vi unngår at de sovner!!). Kl Barnehagen stenger.

18 OKTOBER 2010 Uke/ dag 39 Månedens tema: Elg og ekorn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Hedda D.Å. 5 år Knut-Arne 5 år Emilie 1 år FN-dagen Biblioteket: Barnetime som holdes av en person fra biblioteket, kl Vi går fra barnehagen ca. kl Uke 41: Skolens høstferie 18

19 7 ALDERSBESTEMTE GRUPPER Vi har valgt å dele barna inn i aldersbestemte grupper. Dette gjør vi for å kunne legge tilrette et pedagogisk opplegg som passer til barnas alder. Det er vanskelig å ha samlingstunder/ aktiviteter etc. som passer for alle alderstrinn. Barna får ta del i en mindre gruppe, noe som kanskje vil føles mer betryggende. Vi får også en mulighet til å komme nærmere innpå hvert enkelt barn. Vi gjennomfører aldersbestemt gruppeinndeling ca. 1-3 ganger i uka, slik at alle barna får en mulighet til å delta. De voksne rullerer på gruppene. De største barna, vetter og troll, er oppe i andreetasjen når antallet barn tilsier det. Troll (f. 05) Bilder av barna er tatt bort fra internettversjonen av årsplanen. Vetter (f. 06) Tusser (f. 08) Bilder av barna er tatt bort fra internettversjonen av årsplanen. Bilder av barna er tatt bort fra internettversjonen av årsplanen. Bilder av barna er tatt bort fra internettversjonen av årsplanen. Alver (f. 07) Tusser (f. 09) 19

20 NOVEMBER 2010 Uke/ dag 44 Månedens tema: Bjørnen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Hedda S.T. 3 år Andreas 4 år Farsdag 46 Roney 3 år Tingdag. Barna tar med hver sin ting!! 19 Planleggingsdag Jonas 4 år Kulturskolen Bilde førskole TR/V Obligatoriske foreldresamtaler i november. TR=Troll V=Vetter Tingdag torsdag 18. november: Barna tar med seg EN ting/leke hver. Hvis mulig, merk tingen/leken med navn. NB: Ikke våpenleker eller lign. Fredag 19. november er det planleggingsdag og barnehagen er da stengt. Kulturskolen: Bilde førskole for troll/vetter. Torsdager uke 47-50, 1-7, 9. Kl Går fra barnehagen senest kl Troll/vetter må da være i barnehagen før

21 8 LOVER OG RAMMEPLAN 8.1 LOVER Barnehagen drives i samsvar med: Rammeplanen, Lov om barnehager, og forskrifter, rundskriv og retningslinjer, fastsatt av Barne- og Familiedepartementet. Vedtekter og planer for Tunet Barnehage 8.2 RAMMEPLANENS SYV FAGOMRÅDER Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskaper på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Rammeplanen, januar Utgangspunktet er rammeplanens syv fagområder som barna skal innom i løpet av ett år i barnehagen: 1 Kommunikasjon, språk og tekst 2 Kropp, bevegelse og helse 3 Kunst, kultur og kreativitet 4 Natur, miljø og teknikk 5 Etikk, religion og filosofi 6 Nærmiljø og samfunn 7 Antall, rom og form Kommunikasjon, språk og tekst Mål: Barnehagen skal bidra til at barna: Lytter observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne. Videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd. Bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær. Få et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping. Lytte til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som tallsiffer og bokstaver. Bli kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m. Vår metode: Språket er vårt viktigste kommunikasjonsmiddel. Vi vet at barna er i sin viktigste periode for utvikling av språket, og at alle aktiviteter og daglige situasjoner i barnehagen kan benyttes til å fremme talespråket. Dette skjer bl.a. gjennom: Måltidet Garderobesituasjoner Samlingsstunder Samtale barn/barn og voksne/barn Sanger, regler, bøker osv Dramatisering Terningspill. Mål og vekt (f.eks. ved baking) Gi barna erfaringer på området Bruke lytteleker (språksprell) 21

22 DESEMBER 2010 Uke/ dag Månedens tema: Frost og kulde, dompapp og spurv, advent og jul Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Juleverksted 6 Juleverksted Nissefest 7 Juleverksted Juleverksted 1 8 Juleverksted 2 Kulturskolen Bilde førskole TR/V Juleverksted 9 Kulturskolen Bilde førskole TR/V Juleverksted Juleverksted Lucia-dagen Foreldrekaffe/gløgg Juleverksted 14 Juleverksted 15 Juleverksted 16 Kulturskolen Bilde førskole TR/V Juleverksted Barnehagen åpen til kl Juleaften 1. juledag juledag Ronja 5 år Nyttårsaften Nissefest tirsdag 7. desember: Tar på oss røde klær, spiser nissegrøt. Juleverksted: Vi lager juleting, og andre forberedelser til jul. Evt. juletrefest arrangeres av foreldrene (må holdes et annet sted enn i barnehagen pga plassmangel). Adventstund hver dag i desember. Foreldrekaffe/gløgg på morgenen man 13. des på Luciadagen: Nærmere info på tavla. Tradisjonen tro får barnehagene en invitasjon til julegudstjeneste for barn i Brumunddal kirke. Kulturskolen: Bilde førskole for troll/vetter. Torsdager uke 28-50, 1-7, 9. Kl Går fra barnehagen senest kl Troll/vetter må da være i barnehagen før

23 8.2.2 Kropp, bevegelse og helse Mål: Barnehagen skal bidra til at barna: Få en positiv selvoppfattning gjennom kroppslig mestring. Skaffe seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. Videreutvikle sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motorisk følsomhet. Få gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. Utvikle glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og får en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen. Utvikler forståelsen og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige. Får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydning av gode vaner og sunt kosthold. Vår metode: Barnehagen gir barna stor mulighet til å være i fysisk aktivitet, og dermed utvikle kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, samt å ivareta kropp og helse. Dette skjer gjennom: er i skog og mark. Sykling i barnehagen. Aking på vinteren. Å være aktive ute, for eksempel en hinderløype. Ulike bevegelsesleker. Bruk av ulike formingsmateriell, f.eks. maling, klipping, tegning etc. Bruk av byggmaterialer som lego, duplo, treklosser osv. Påkledning og samtale om hvilke klær som hører til hvilket vær. Hygiene og toalettbesøk Kunst, kultur og kreativitet Mål: Barnehagen skal bidra til at barna: Utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og utrykke seg gjennom allsidige møter med og refleksjon over kulturer, kunst og estetikk. Styrke sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk. Tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. Utvikle sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet. Utvikler elementer i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama. Opplever at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse. Vår metode: Vektlegge leken, tiden, rommet og utstyr til lek. Lese, synge, dramatisere og danse. Formingsaktiviteter: maling, klipping, liming, tegning osv. At barna får anerkjennelse får det de gjør. At barna får oppleve kunst og kultur. Gi rom får samhørighet og til å skape noe sammen. Gi barna mulighet til å utprøve og nyte sanseinntrykk. Formidling av kunst og kultur. 23

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE RYGGE KOMMU RYGGE KOMMUNE 05.03.13 I N N L E D N I N G. Formålet med denne planen er å sikre god overgang mellom barnehage og skole og styrke sammenhengen i opplæringen

Detaljer

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009 ÅRSPLAN August 2008 - juni 2009 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon.................................................................................side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage...............................................................side

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer