ÅRSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no"

Transkript

1 ÅRSPLAN

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor årsplan s. 3 1 Generell informasjon s Eierforhold/adresse/tlf mm s Åpningstider, stengte dager, ferie s Forsikring s Ute- og innearealer, antall bhg-plasser s Foreldrebetaling s Kjøp av ekstra dager s Sykdom og fravær s Matordning s Klær og garderobe s Private leker og kosedyr s Bursdager s Klargjøringer ansvar og sikkerhet s Litt om de minste s Hente- og bringesituasjonen s Personalet i Tunet Barnehage s Foreldresamarbeid s Aldersbestemte grupper s Lover og rammeplan s Lover s Rammeplanens syv fagområder s Tema / Utvalgte planlagte aktiviteter s Naturfag s. 29 Plan for naturfag s Språk og kommunikasjon s TRAS s Engelsk s Sanserom s Dans og bevegelse s Kulturskolen bildeførskole s. 37 Vedtekter s. 38 Info.plakat fra NFI om syke barn og barnehager s. 42 (Nasjonalt Folkehelseinstitutt) 4 Sammendrag kalender (planleggingsdager, helligdager, bursdager etc.) s. 13 Kalender s Barna i Tunet Barnehage s Dagsrytmen s. 17 2

3 HVORFOR ÅRSPLAN Fra barnehagelovens 2 Barnehagens innhold: Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. Årsplanen skal vise hvordan vi omsetter rammeplanens retningslinjer med sosial kompetanse og de syv fagområder til den daglige praksis i barnehagen. Vårt arbeide er preget av tverrfaglighet og fleksibilitet. De syv fagområdene er: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Videre skal årsplanen være et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. være et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen. gi grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen. gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte. 3

4 1 GENERELL INFORMASJON Rosaruss er tradisjon i Tunet barnehage! 1.1 EIERFORHOLD/ADRESSE/TLF mm Tunet Barnehage startet opp i sept 02, og er en privat barnehage for barn i alderen 1-6 år. Det drives som et enkeltmannsforetak av eierne Joumana og Kjell Arne Sunde. Vi holder til i et toetasjers hus sentralt i Br-dal, på en eiendom som fra gammelt av het Tune. Adresse: Skoleveien 7, 2380 Brumunddal Firmaets navn: Tunet Barnehage Joumana H. Sunde Org.nr: Hjemmeside: Epostadresse: Tlf.nr: (Kjell A) (Joumana) 1.2 ÅPNINGSTIDER, STENGTE DAGER OG FERIE Åpningstider: Mandag-fredag Barna skal ikke være i barnehagen mer enn 9 t pr. dag. Av hensyn til turer og planlegging vil vi ha beskjed når barna tar fri eller kommer senere enn kl 09.30, eller blir hentet tidligere enn Tiden innenfor disse tidspunktene kalles kjernetid. Om ettermiddagen skal alle barn være hentet og ute av barnehagen til kl 16.30, slik at barnehagen kan stenges. Barnehagen har stengt de tre siste ukene i juli. For sommeren 2011 er barnehagen stengt uke 28, 29 og 30. Barnehagen holder også stengt juleaften, romjulen og nyttårsaften. Lille juleaften, og onsdag før skjærtorsdag holder barnehagen åpent til kl Vi kan også stenge disse to dagene, pluss mandag og tirsdag før skjærtorsdag, såfremt det er bare 5 barn eller færre som har behov for plass på de dagene. Vi sender da ut påmelding på alle disse dagene i forkant (jfr. vedtektene pkt. 9). Planleggingsdager Barnehagen kan jmf. barnehageloven ha opptil 5 planleggingsdager pr.barnehageår, og barnehagen er da stengt på disse dagene. For barnehageåret holder barnehagen stengt pga planleggingsdager på følgende dager: Man 2.aug 2010 Fre 19. nov 2010 Man 3. januar 2011 Tir 26.april 2011 Fre 3. juni 2011 For barnehageåret er det planleggingsdag mandag 1. august Første åpne dag blir da tirsdag 2. august

5 1.3 FORSIKRING Alle barna i Tunet Barnehage er ulykkesforsikret gjennom Gjensidige. Denne forsikringen gjelder innenfor barnehagens inne- og utearealer, på turer organisert av barnehagen, og direkte til/fra barnehagen (foreldres bringing/henting). Vi minner da om for eksempel uaktsomhet, ved ikke tilstrekkelig sikring av barna i bilen, på sykkelsetet etc. Forsikringsvilkårene kan lånes/leses gjennom ved henvendelse til Kjell Arne eller Joumana. En lesestund på fanget er verdifullt for ethvert barn! 1.4 BARNEHAGENS UTE- OG INNEAREALER, OG ANTALL BARNEHAGEPLASSER Tunet Barnehage holder til i et toetasjers hus, og vi har disponibelt oppunder ca. 160 kvm til lek og opphold for barna, når vi har trukket i fra pauserom, lagerrom etc. Normen for arealutnyttelse sier at det skal være minst 6 ganger så mye uteareal som inneareal. Utearealet disponibelt for barna er ca.600 kvm. Deler vi det på 6 får vi 100 kvm. Normen for inneareal for barna er 4 kvm pr barn over 3 år, og 5,3 kvm per barn under 3 år. Antall barnehageplasser (omregnet for barn over 3 år) for Tunet barnehage blir da: 100 kvm : 4 kvm/barn = 25 plasser for barn over 3 år. Med barn under 3 år blir da totalt antall barn redusert. Vi er glade for at vi har mye innearealer for barna, og vi i realiteten har ca. 6,5 kvm i snitt pr barn til disposisjon, altså mye mer enn normen/kravet. De store (troll og vetter) har basen sin på andreetasjen, mens de små (tusser og alver) holder til nede. Barnehagens arealer er fordelt slik: Kjeller 55 kvm Lagerrom 1. etasje 121 kvm Kjøkken, avd.rom, lekerom, pauserom, garderobe, kontor, stellerom/wc/vask, wc/vask og yttergarderobe. 2. etasje 80 kvm Avdelingsrom, lekerom, gang, wc/vask/bad, lagerrom og sanserom. Uteområde ca. 650 kvm Hele eiendommen er forskriftsmessig inngjerdet. 5

6 1.5 FORELDREBETALING Det betales for 11 måneder i året. Det er søskenrabatt på 30 % for barn nr 2 og 50 % rabatt for barn nr 3. Se også vedtektene. Priser pr. mnd barnehageåret : Dager pr. uke Grunnpris Matpenger Sum 5 dager dager dager /3 dager dager Prisene kan endres i løpet av barnehageåret, hvis maksprisen endres av myndigheter. Vi ser helst at det ordnes med autogiro (fast overføring/betaling), for de som har mulighet til det via nettbank. Forfall for foreldrebetalingen er den første hver måned (på forskudd). Det er et depositum på kr 2000, som tilbakebetales når barnet slutter i barnehagen, og når siste foreldrebetaling er innbetalt. 1.6 KJØP AV EKSTRA DAGER Dersom det er ledig kapasitet, kan de som ikke har full plass kjøpe enkeltdager. Barnehagen forbeholder seg retten til å avgjøre om det er ledig kapasitet i hvert enkelt tilfelle. Pris: 200 kr/dagen. FN-flagget symboliserer sameksistensen mellom nasjoner og kulturer. Tunet barnehage ivaretar norske kulturtradisjoner, samtidig som vi respekterer våre fremmedkulturelle barns bakgrunn! 1.7 SYKDOM OG FRAVÆR Det er viktig at vi i barnehagen får beskjed om barnet er sykt og må holde seg hjemme, slik at vi vet hvem som kommer i barnehagen og hvem som ikke kommer. Si også ifra hvis barnet kommer sent til barnehagen (kommer etter 9.30), i tilfelle vi skal på tur e.l. Barnet skal ikke i barnehagen ved smittefarlige sykdommer. På lik linje med oss voksne, og kanskje enda viktigere for aktive barn, trenger barna hvile etter sykdom. Der er derfor tilrådelig at ved sykdom bør barnet ha en frisk dag hjemme før de kommer tilbake til barnehagen. Da er de mer i stand til å følge med i lek og sosialt samvær inne og ute. Men det er opp til dere foreldre å vurdere dette i hvert enkelt tilfelle. Det kan også være situasjoner der barnehagens personale må vurdere barnets tilstand, for eksempel at barnet er blitt dårlig i løpet av dagen. I noen tilfeller vil vi da be om at barnet blir hentet, eller vi ser an situasjonen en stund. 6

7 1.8 MATORDNING Vi serverer frokost fra kl Barna må ha spist frokost hjemme hvis de kommer til barnehagen etter kl Mandags morgen har vi havregrøt. Til lunsj spiser de sin medbrakte nistepakke. Unngå søte/klissete pålegg (sjokoladepålegg, syltetøy etc). På ettermiddagen (kl ) får de som spise resten av matpakka si, og vi serverer frukt. Av og til har vi et varmt måltid til lunsj i stedet for brødmat. Det er ikke lov til å ha med yoghurt og saft (eller lignende sukkerbomber ) til barnehagen. Melk og eventuelt annet drikke får de av oss til alle måltider. 1.9 KLÆR OG GARDEROBE I garderobene er det begrenset plass til hvert barn, og det er derfor viktig at barnas kurver/plasser ikke innholder unødvendige klær og ting. Det er FORELDRES MEDANSVAR å ha orden i kurv/på hylle. Ta derfor en kikk og rydd der innimellom. Alle barn SKAL ha et par innesko!! 1.10 PRIVATE LEKER OG KOSEDYR Private leker/kosedyr skal IKKE tas med til barnehagen. All erfaring sier oss at dette bare skaper problemer både ute og inne. Unntak er små barn som har behov for et kosedyr når de skal sove. Utenom sovetid skal kosedyr være på hylla/i vogna. Barnehagen har en spesiell dag i året hvor barna HAR LOV til å ta med et kosedyr eller en privat leke. En himmel full av stjerner. Blått hav så langt du ser. En jord der blomster gror. Kan du ønske mer? Sammen skal vi leve hver søster og hver bror. Små barn av REGNBUEN og en frodig jord. Lillebjørn Nilsen Klærne til barna bør også merkes for å hindre bytting eller at de blir borte. Sørg alltid for å ha nok/riktig skift i kurvene, ha riktig klær/skotøy etter årstid. Personalet kan hjelpe til med anbefalinger om hva som bør være i barnehagen til de ulike årstidene (man trenger for eksempel ikke tykk dress i juni). Når det gjelder møkkete/vått tøy, må dette tas med hjem til rengjøring, dette for blant annet å ha et tilfredsstillende innemiljø. Flere og flere barn er plaget med astma og allergier, og dette må vi respektere. Se informasjon om hva som skal være i kurver etc på vegg i inner/yttergarderobe. (laminert remse )! NB: Ta med hjem tegninger etc fra hylla, og urene klær!!! 7

8 1.11 BURSDAGER Bursdagsbarnet får sitte på en staslig stol og får en konge- eller prinsessekrone på hodet. Vi heiser flagg, synger bursdagssang og tenner levende lys (spesiell larvelysestake som vi bruker kun til bursdager). Bursdagsbarnet er i fokus den dagen. Dere foreldre trenger ikke ta med kake eller lignende hjemmefra. På slutten av måneden har vi også en felles samling med varmmat, for å markere alle som har hatt bursdag den måneden. Hurra for deg som fyller ditt år! Ja, deg vil vi gratulere! Alle i ring omkring deg vi står, og se, nå vil vi marsjere. Bukke, nikke, neie, snu oss omkring, danse så for deg med hopp og sprett og spring. Ønske deg av hjertet alle gode ting og si meg så, hva vil du mere? Gratulere! Noen barn hører mere etter enn andre, noen bryr seg mer om hverandre. Men i oss alle finnes varme og godhet, Det er noe vi alle med sikkerhet vet. Derfor sier vi til kjære far og mor: En engel i oss alle bor!! Poeten som skrev dette bør ikke nevnes med navn!!! 8

9 1.12 KLARGJØRINGER ANSVAR OG SIKKERHET Ved bringing og henting av barnet hvor både foreldre og ansatte er til stede, kan det være litt uklart hvem som har ansvaret for barnet. Vi tolker det slik, at ved disse situasjonene er det foreldrene som har hovedansvaret. Det er viktig at vi i barnehagen får beskjed i de tilfeller barnet blir hentet av noen andre enn de som normalt gjør det. Porten må til enhver tid bli lukket/låst av alle oss voksne, også når man bare skal inn en liten tur, eller tenker som så; ingen barn kommer ut akkurat nå. Det er også meget viktig at ingen barn går ut av porten før de som henter dem er klare til å gå. Dette for å ivareta barnas sikkerhet. Hvis man kommer med bil ved henting og bringing av barnet, skal man parkere bilen på parkeringsplassen på andre siden av veien. IKKE parker langs veien eller foran porten LITT OM DE MINSTE De av barna som sover på dagen, må ha med en vogn m/myggnetting, og teppe/dyne i henhold til årstid/alder (husk smokk/kosedyr, etter behov). Utstyret kan være her i barnehagen. Vi setter sovevognene på terrassen under tak når de skal sove, og de lagres i uteboden etter bruk, evt tas med hjem for de som ønsker det. Husk da å ta med vogna til neste dag. De som har behov for mat tidligere enn på fastsatt tid, får selvsagt spesialtilpasset opplegg. Avtal med personalet om spise- og soverutiner for de små. Vi henger opp en laminert lapp på plassene til barna om at det trengs mer bleier og våtservietter. Av og til kommer lokalavisa for å skrive om oss, f.eks. magedansoppvisning som dette avisoppslaget viser! 9

10 1.14 HENTE- OG BRINGESITUASJONEN Dette kan være en vanskelig situasjon i barnehagen, spesielt ved oppstarten. Barna er usikre, og kanskje gjelder det også deg som voksen. Hva om barnet gråter når jeg går? Hvor lenge bør jeg være i barnehagen? Hvem bør jeg prate med når barnet hentes? Bringe-situasjonen Det er hyggelig å bli møtt av en fra personalet, men av og til kan det være praktisk umulig å gå i fra situasjonen for de ansatte, eller at de ikke hører eller ser at noen kommer inn i garderoben. Vis forståelse for dette og ta initiativ selv til å få kontakt med de voksne før du går. Dette er forsåvidt en nødvendighet; man etterlater ikke sitt barn i barnehagen uten å ha vært i kontakt med personalet. Skriv på cirka hentetidspunkt på hentelista. Hente-situasjonen Det er viktig å gi beskjed til personalet dersom noen andre enn de som vanligvis henter/bringer barnet, skal hente ditt barn slik at misforståelser unngås. På slutten av dagen er det ikke alltid like lett å få kontakt med personalet, og bemanningen er mindre. Da må du huske å selv gi beskjed (si ha det ) til personalet når du går ut av barnehagen, i tilfelle personalet ikke har sett deg/dere. Stryk ut (over navn/klokkeslett-kolonner) med markørpenn på hentelista. Når kommer du? Man må gi beskjed så raskt som mulig hvis dere uteblir en dag eller hvis dere vil hente barnet utenom den "vanlige" tiden. Kjernetiden bør også respekteres, blant annet er vi ferdige med frokosten i barnehagen kl Tilbakemelding om barnets dag Barnehagen har en oppslagstavle ( whiteboard en ) hvor vi skriver litt om det som har skjedd i løpet av dagen. Dette blir som regel en veldig generell informasjon og man ønsker gjerne en mer detaljert beskrivelse av dagen til barnet. Som forelder ønsker man ofte en tilbakemelding på hvordan barnet har hatt det denne dagen, og om det er noe spesielt man har gjort. Når de er små er det informasjon om soving og mat, har de gått på do eller lekt med andre? Det kan av og til være vanskelig for personalet å gi slik informasjon, da man er opptatt med andre barn etc. Fullstendig tilfredstillende blir dette derfor nok ikke, men barnehagen ønsker å gi så mye informasjon som mulig til flest mulig. Vi foreldre har jo selv ofte dårlig tid, og i barnehagen er det mange som ønsker oppmerksomhet. For all del, ta kontakt med personalet dersom du har spørsmål. Erfaring viser at som foreldre er det greit å ta litt ekstra tid en dag innimellom, bli med på frokosten eller hent litt tidlig og bli med i sandkassen. Da kan en oppnå å få bedre, og mer informasjon enn i en stresset hente/bringe-situasjon med mange foreldre. Barna forteller lite, men det er viktig å være på vakt når det er noe de ønsker å fortelle selv. Vi voksne har en tendens til å tro at de har lyst til å fortelle om sin dag, men som regel er de der og da opptatt av noe annet som for dem er mye viktigere. Så kan det gå en uke og en historie fra barnehagen blir igjen så interessant at barnet forteller, som om det hendte samme dag. 10

11 2 PERSONALET BARNEHAGEÅRET Joumana H. Sunde Styrer/ped.leder/eier (fra sept 02) Kjell Arne Sunde Barneveileder / eier (fra sept 02) Chom Thomassen Barneveileder (fra sept 02) Hilde Skansberg Barneveileder (fra jan 06) Linn Holst Berntsen Førskolelærer (fra sept 07) (i f.perm. ut 2010) Thuy Le Quach Tospråklig ass.(vietn.) (fra aug 09) Line Kroken Utplass. fra videreg. (fra sept 09) Christian A. Bjerke Barneveileder (engasjem.fra jan 10) Gro Vangen Førskolelærer (vikar mars-des 10) Kjell Arne Chom Line Hilde Linn Gro Christian Joumana Thuy Tunetbussen er ofte på tur med barna! Her har vi parkert på Sveum, og barna spiser lunsj! 11

12 3 FORELDRESAMARBEID Forutsetningen for godt samarbeid, en god dialog og et fruktbart og lærerikt barnehageopphold for barnet, er kommunikasjon mellom hjemmet og barnehagen. Dette ønsker vi å sikre gjennom foreldreråd (alle foreldre/foresatte), foreldremøter (arr. av barnehagen), foreldresamtaler, foreldrekaffe, og samarbeidsutvalg, og vi glemmer selvsagt ikke den betydningsfulle, daglige kontakten vi får ved hente- og bringesituasjonene. I Tunet barnehage skal både liten og stor lære seg å være behjelpelige mot andre, som Askeladdens hjelpere!! 3.1 FORELDREMØTE Det vil være et foreldremøte på høsten som barnehagen tar initiativet til. Det blir på møtet informert om barnehagens tema, pedagogisk opplegg, generell informasjon etc. Her velges to foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget hvis det ikke ble valgt to nye på foreldremøte på våren. En av dem blir også leder i foreldrerådet, som består av alle foreldre/foresatte. Foreldrene bestemmer selv hvor ofte man skal ha foreldremøte, og innkalling foretas av rådets leder. 3.2 SAMARBEIDSUTVALG Utvalget godkjenner årsplanen. Det skal være et samarbeidsorgan for foreldre, personale og eier, og skal ha ansvar for den alminnelige drift i nær kontakt med barnehagens styrer og eier. Det skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, og skal ta opp/uttale seg om ulike forhold knyttet til driften av barnehagen. Utvalget konstituerer seg selv. Alle har taushetsplikt jfr. loven. 3.3 FORELDRESAMTALER Det er en obligatorisk samtale på høsten og en frivillig samtale på våren. Foreldrene kan selv avtale samtaler utover dette ved behov. 3.4 DAGLIG KONTAKT OG FORELDREKAFFE Den daglige kontakten er den viktigste kontaktformen i barnehagen, og her utveksles beskjeder, ideer og annen informasjon. Vi vil av og til invitere foreldrene til å være litt i barnehagen, enten ved bringe- eller hentetid, og by på kaffe/te/kaker. 12

13 4 SAMMENDRAG KALENDER PLANLEGGINGSDAGER, HELLIGDAGER, TRADISJONER, BURSDAGER etc Barna skal få utfolde seg med malepenselen. I år har vi også bildeførskole på Kulturskolen. AUGUST 2010 Man 2 Planleggingsdag bhg stengt Tir 3 Første dag bhg-året Tir 3 Feiret Ida&Ivan 3 år (31/7) Man 9 Nora 1 år Tir 17 Henny 3 år Tir 31 Nhut Minh 5 år SEPTEMBER 2010 Tir 14 Foreldremøte Man 27 Høstfest OKTOBER 2010 Ons 6 Hedda D.Å. 5 år Ma 11-fr 15 Uke 41 - Skolens høstferie Man 18 Knut-Arne 5 år Ons 20 Emilie 1 år Søn 24 FN-dagen NOVEMBER 2010 Lør 6 Hedda S.T. 3 år Fre 12 Andreas 4 år Man 15 Roney 3 år Tor 18 Ting dag Fre 19 Planleggingsdag bhg stengt Søn 21 Jonas 4 år DESEMBER 2010 Tir 7 Nissefest Man 13 Lucia-dagen -Foreldrekaffe Tor 23 L.juleaften bhg stenges kl.12 Fre 24 Juleaften bhg stengt Ma 27-fr 31 Romjulen bhg stengt Ons 29 Ronja 5 år JANUAR 2011 Man 3 Planleggingsdag bhg stengt Tor 20 Vivian 6 år Fre 21 Isabell 6 år FEBRUAR 2011 Tir 1 Amir 5 år Man 14 Valentina 5 år Ons 16 Karneval Tor 17 Sondre 4 år Ma 21-fr 25 Uke 8 - Skolens vinterferie MARS 2011 Lør 26 Silje 3 år APRIL 2011 Ons 13 Påskefrokost med foresatte Ons 20 Bhg stenges kl Tor 21 Frøya 3 år To 21-ma 25 Påskeferie Tir 26 Planl.dag bhg stengt Fre 29 Brage & Kristian 3 år MAI 2011 Man 2 Tir 17 JUNI 2011 Tor 2 Fre 3 Man 13 Rosarusseslipp 17. mai Husk bhg.toget Kr.him.f.dag bhg stengt Planleggingsdag bhg stengt 2. pinsedag bhg stengt JULI 2011 Fre 8 Siste dag i bhg-året Søn 10 Kristin 5 år (feires tidl.) AUGUST 2011 Man 1 Planl.dag bhg stengt Tir 2 Første dag bhg-året

14 AUGUST 2010 Uke/ dag 31 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Planleggingsdag 2 Første dag i barnehageåret Velkommen! Nora 1 år Henny 3 år Nhut Minh 5 år Velkommen til et nytt barnehageår! Tilvenning av nye barn. Ikke noe spesielt tema eller faste planlagte aktiviteter denne første måneden i barnehageåret. Husk å merke klær og sko. Sjekk jevnlig at barnet har nok og riktig skift i kurven! 14

15 5 BARNA I TUNET BARNEHAGE Denne oversikten er tatt bort fra internettversjonen av årsplanen. Av og til er det godt med en liten hvil fra frileken, og vi kan da f.eks. samles i en ring! 15

16 SEPTEMBER 2010 Trekkfugler Uke/ dag 35 Månedens tema: Høst, med regn, grønnsaker, frukt, bær og sopp. Skyer og vind. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Foreldremøte Høstfest Biblioteket på onsdager: Barnetime som holdes av en person fra biblioteket, kl Vi går fra barnehagen ca. kl på tirsdager: Språkstimulerende grupper for alle barna. Sanserom: Vi har ikke noe fast sanserom hver uke for alle, men vi har det ved behov. Engelsk: Vi har i år ikke fastlagte engelsksamlinger, men det tas i vanlige samlinger av og til, foruten noen egne engelsksamlinger. med aktiviteter: Snekring, sying, musikk, forming, fysiske aktiviteter etc. dag satt opp på onsdager, men fleksibelt! Vi går turer ettersom det passer best. Høstfest: Vi lager grønnsaksuppe og rundstykker, og pynter bordene i høstfarger. Tema: Hovedtema er naturfag. Ellers jobber vi med de faste tradisjonene/høytidene. Se hovedkapittel om tema. 16

17 6 DAGSRYTMEN Et hjerte ute på gar n, kan bety hjerterom for alle barn! Kl Barnehagen åpner Personalet tar imot barna, og mottar eventuell nødvendig informasjon. Kl Frokost Vanlig brødmat, men varm grøt på mandager. Kl Frilek Ingen planlagte aktiviteter, men barna kan leke med det de vil, men med personalets overvåkning, tilrettelegging og deltagelse. Kl Samlingsstund Vi samler da barna, og synger sammen, leser sammen, eller har sangleker o.l. Kl Tilrettelagt aktivitet / klubber Barna deles inn i aldersmessige grupper, og vi har blant annet klubber (se kap. 6). 17 Kl Toalettbesøk, vask og bleieskift Vi samles i garderoben, og gjennomfører toalettbesøk, vasking av hender, bleieskift m.m. etter faste rutiner. Kl Lunsj Vi spiser den medbrakte nistepakken med melk som drikke. De som ikke drikker melk får vann, evt juice. Kl Utelek /sovetid for de minste Etter maten er det på med klær og sko for å gå ut. På vinteren går det gjerne en time før alle er ute og de som skal sove, ligger i seng/vogn, mens på sommeren tar påkledningsseansen selvsagt mye kortere tid. De barna som sover i barnehagen, må ha med egen vogn med tilbehør, evt. laken/dyne. Ute er det stort sett frilek, men av og til er det spesielle aktiviteter. Kl Fruktmåltid Hvis været tilsier det, er vi fremdeles ute, og vi spiser da fruktmåltidet på terrassen. Kl Frilek ute/inne Frileken fortsetter etter fruktmåltidet, som regel ute, men også av og til inne, og barna får leke fritt helt til barnehagen stenger. Men det hender ofte at barna trenger å sette seg litt ned, roe seg litt etter en slitsom dag, og da er det godt å høre på en voksen lese litt for dem (bare vi unngår at de sovner!!). Kl Barnehagen stenger.

18 OKTOBER 2010 Uke/ dag 39 Månedens tema: Elg og ekorn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Hedda D.Å. 5 år Knut-Arne 5 år Emilie 1 år FN-dagen Biblioteket: Barnetime som holdes av en person fra biblioteket, kl Vi går fra barnehagen ca. kl Uke 41: Skolens høstferie 18

19 7 ALDERSBESTEMTE GRUPPER Vi har valgt å dele barna inn i aldersbestemte grupper. Dette gjør vi for å kunne legge tilrette et pedagogisk opplegg som passer til barnas alder. Det er vanskelig å ha samlingstunder/ aktiviteter etc. som passer for alle alderstrinn. Barna får ta del i en mindre gruppe, noe som kanskje vil føles mer betryggende. Vi får også en mulighet til å komme nærmere innpå hvert enkelt barn. Vi gjennomfører aldersbestemt gruppeinndeling ca. 1-3 ganger i uka, slik at alle barna får en mulighet til å delta. De voksne rullerer på gruppene. De største barna, vetter og troll, er oppe i andreetasjen når antallet barn tilsier det. Troll (f. 05) Bilder av barna er tatt bort fra internettversjonen av årsplanen. Vetter (f. 06) Tusser (f. 08) Bilder av barna er tatt bort fra internettversjonen av årsplanen. Bilder av barna er tatt bort fra internettversjonen av årsplanen. Bilder av barna er tatt bort fra internettversjonen av årsplanen. Alver (f. 07) Tusser (f. 09) 19

20 NOVEMBER 2010 Uke/ dag 44 Månedens tema: Bjørnen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Hedda S.T. 3 år Andreas 4 år Farsdag 46 Roney 3 år Tingdag. Barna tar med hver sin ting!! 19 Planleggingsdag Jonas 4 år Kulturskolen Bilde førskole TR/V Obligatoriske foreldresamtaler i november. TR=Troll V=Vetter Tingdag torsdag 18. november: Barna tar med seg EN ting/leke hver. Hvis mulig, merk tingen/leken med navn. NB: Ikke våpenleker eller lign. Fredag 19. november er det planleggingsdag og barnehagen er da stengt. Kulturskolen: Bilde førskole for troll/vetter. Torsdager uke 47-50, 1-7, 9. Kl Går fra barnehagen senest kl Troll/vetter må da være i barnehagen før

21 8 LOVER OG RAMMEPLAN 8.1 LOVER Barnehagen drives i samsvar med: Rammeplanen, Lov om barnehager, og forskrifter, rundskriv og retningslinjer, fastsatt av Barne- og Familiedepartementet. Vedtekter og planer for Tunet Barnehage 8.2 RAMMEPLANENS SYV FAGOMRÅDER Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskaper på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Rammeplanen, januar Utgangspunktet er rammeplanens syv fagområder som barna skal innom i løpet av ett år i barnehagen: 1 Kommunikasjon, språk og tekst 2 Kropp, bevegelse og helse 3 Kunst, kultur og kreativitet 4 Natur, miljø og teknikk 5 Etikk, religion og filosofi 6 Nærmiljø og samfunn 7 Antall, rom og form Kommunikasjon, språk og tekst Mål: Barnehagen skal bidra til at barna: Lytter observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne. Videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd. Bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær. Få et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping. Lytte til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som tallsiffer og bokstaver. Bli kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m. Vår metode: Språket er vårt viktigste kommunikasjonsmiddel. Vi vet at barna er i sin viktigste periode for utvikling av språket, og at alle aktiviteter og daglige situasjoner i barnehagen kan benyttes til å fremme talespråket. Dette skjer bl.a. gjennom: Måltidet Garderobesituasjoner Samlingsstunder Samtale barn/barn og voksne/barn Sanger, regler, bøker osv Dramatisering Terningspill. Mål og vekt (f.eks. ved baking) Gi barna erfaringer på området Bruke lytteleker (språksprell) 21

22 DESEMBER 2010 Uke/ dag Månedens tema: Frost og kulde, dompapp og spurv, advent og jul Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Juleverksted 6 Juleverksted Nissefest 7 Juleverksted Juleverksted 1 8 Juleverksted 2 Kulturskolen Bilde førskole TR/V Juleverksted 9 Kulturskolen Bilde førskole TR/V Juleverksted Juleverksted Lucia-dagen Foreldrekaffe/gløgg Juleverksted 14 Juleverksted 15 Juleverksted 16 Kulturskolen Bilde førskole TR/V Juleverksted Barnehagen åpen til kl Juleaften 1. juledag juledag Ronja 5 år Nyttårsaften Nissefest tirsdag 7. desember: Tar på oss røde klær, spiser nissegrøt. Juleverksted: Vi lager juleting, og andre forberedelser til jul. Evt. juletrefest arrangeres av foreldrene (må holdes et annet sted enn i barnehagen pga plassmangel). Adventstund hver dag i desember. Foreldrekaffe/gløgg på morgenen man 13. des på Luciadagen: Nærmere info på tavla. Tradisjonen tro får barnehagene en invitasjon til julegudstjeneste for barn i Brumunddal kirke. Kulturskolen: Bilde førskole for troll/vetter. Torsdager uke 28-50, 1-7, 9. Kl Går fra barnehagen senest kl Troll/vetter må da være i barnehagen før

23 8.2.2 Kropp, bevegelse og helse Mål: Barnehagen skal bidra til at barna: Få en positiv selvoppfattning gjennom kroppslig mestring. Skaffe seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. Videreutvikle sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motorisk følsomhet. Få gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. Utvikle glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og får en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen. Utvikler forståelsen og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige. Får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydning av gode vaner og sunt kosthold. Vår metode: Barnehagen gir barna stor mulighet til å være i fysisk aktivitet, og dermed utvikle kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, samt å ivareta kropp og helse. Dette skjer gjennom: er i skog og mark. Sykling i barnehagen. Aking på vinteren. Å være aktive ute, for eksempel en hinderløype. Ulike bevegelsesleker. Bruk av ulike formingsmateriell, f.eks. maling, klipping, tegning etc. Bruk av byggmaterialer som lego, duplo, treklosser osv. Påkledning og samtale om hvilke klær som hører til hvilket vær. Hygiene og toalettbesøk Kunst, kultur og kreativitet Mål: Barnehagen skal bidra til at barna: Utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og utrykke seg gjennom allsidige møter med og refleksjon over kulturer, kunst og estetikk. Styrke sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk. Tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. Utvikle sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet. Utvikler elementer i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama. Opplever at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse. Vår metode: Vektlegge leken, tiden, rommet og utstyr til lek. Lese, synge, dramatisere og danse. Formingsaktiviteter: maling, klipping, liming, tegning osv. At barna får anerkjennelse får det de gjør. At barna får oppleve kunst og kultur. Gi rom får samhørighet og til å skape noe sammen. Gi barna mulighet til å utprøve og nyte sanseinntrykk. Formidling av kunst og kultur. 23

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet. Vedtekter Vedtatt på styremøte 19.10.2009 1. Eierforhold Barnehagen eies og drives i sin helhet av Orrestien Barnehage AS 2. Formål Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Vedtekter for Nordre Øyen Barnehage i henhold til Barnehageloven 7.

Vedtekter for Nordre Øyen Barnehage i henhold til Barnehageloven 7. Vedtekter for Nordre Øyen Barnehage i henhold til Barnehageloven 7. 1. Eierforhold Barnehagen eies og drives i sin helhet av Soløy Eiendom AS. 2. Formål Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS

VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS Revidert sept. 2015 1. EIERFORHOLD. Glendrange barnehage as er en privat barnehage og eies av Synnøve og Anders G. Glendrange 2. FORMÅL Jf. Barnehagelovens 1 Barnehagen

Detaljer

Vedtekter kommunale barnehager

Vedtekter kommunale barnehager Vedtekter kommunale barnehager Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. K-sak 98/0036 Endringer vedtatt av Formannskapet 25.06.03. Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.04.05. Endringer vedtatt av Driftsutvalget

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER Vedtatt i Ringsaker kommunestyre 27. august 1997, sak nr. 72, med endringer vedtatt 20. september 2000 og 15. desember 2004, sak nr. 124 og 24.mai 2006,

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

Vedtekter. Der barna er i fokus! Gjelder for alle barnehager drevet av Spire & Gro Barnehagene AS. Gjeldende fra 1. mai 2014. Versjon 1 av 01.05.

Vedtekter. Der barna er i fokus! Gjelder for alle barnehager drevet av Spire & Gro Barnehagene AS. Gjeldende fra 1. mai 2014. Versjon 1 av 01.05. Vedtekter Gjeldende fra 1. mai 2014 Gjelder for alle barnehager drevet av Spire & Gro Barnehagene AS Versjon 1 av 01.05.2014 Der barna er i fokus! Innhold: 1. Eieform 2. Formål 3. Barnehagens samarbeidsutvalg

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

Barn av ansatte i barnehagen. Barn som har søsken som går i barnehagen. Barn som har behov for barnehageplass pga. foreldrene er i arbeid/ skolegang.

Barn av ansatte i barnehagen. Barn som har søsken som går i barnehagen. Barn som har behov for barnehageplass pga. foreldrene er i arbeid/ skolegang. Vedtekter Barnehagens vedtekter og retningslinjer. Vedtekter for Lykkeliten Barnehage Øvre Geilegrend 16 6017 Ålesund Tlf: 71 39 55 80 / 71 39 55 81 Mail: lykkeliten@ludens.no Eieforhold Barnehagen drives

Detaljer

Vedtekter for Alba barnehagene Kystad Gård barnehage AS

Vedtekter for Alba barnehagene Kystad Gård barnehage AS Vedtekter for Alba barnehagene Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal ha opplysninger som er av betydning for foreldrenes

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Personalet i Tunet Barnehage 2009-10 s. 9 3 Foreldresamarbeid s. 10

INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Personalet i Tunet Barnehage 2009-10 s. 9 3 Foreldresamarbeid s. 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Generell informasjon s. 3 1.1 Eierforhold/adresse med mer s. 3 1.2 Åpningstider, stengte dager, ferie s. 3 1.3 Forsikring s. 3 1.4 Barnehagens ute- og innearealer s. 4 1.5 Foreldrebetaling

Detaljer

ÅRSPLAN 2011-12. www.tunetbarnehage.no

ÅRSPLAN 2011-12. www.tunetbarnehage.no ÅRSPLAN 2011-12 Norge Sverige Danmark Ukraina Bulgaria Thailand Vietnam Hovedtema i 2011-12: Vi har barn (og ansatte) med røtter fra mange land utenom Norge. I år vil vi gjøre en reise til alle disse landene!

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager Åpningstid Barnehagen har åpent mandag til fredag kl. 07.00 16.30,med mulighet for lengre åpningstid enkeltdager etter avtale. Julaften holdes barnehagen stengt. Nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag

Detaljer

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet og drives i samsvar med rammeplan for barnehagen.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet og drives i samsvar med rammeplan for barnehagen. VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TANA 1. EIERFORHOLD Barnehagene eies og drives av Tana kommune i samsvar med Lov om barnehager, gjeldende forskrifter og retningslinjer fra kunnskapsdepartementet,

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE NES I HEDMARK. Revidert 02.08.2014

VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE NES I HEDMARK. Revidert 02.08.2014 VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE PÅ NES I HEDMARK Revidert 02.08.2014 1 FORMÅL 1.1 Verdigrunnlag Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage Vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE 1. EIERFORHOLD 3 2. FORMÅL 3 3. Hjemmeside 3 4. STYRINGSORGANER 4 4.1 Samarbeidsutvalget 4 4.2 Foreldrerådet 5 5. OPPTAK AV BARN 5 5.1

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE Pr 01.01.14 1. ADRESSE / EIERFORHOLD Familiebarnehagens adresse er Løvsangerveien 15b., 4626 Kr. sand. Tlf: 380 12886 / 97 67 16 97 Barnehagen eies og drives av

Detaljer

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt i utvalg for kultur og personrettede tjenester 17.11.2010 Gjøres gjeldende fra 20.11.2010 Endringer vedtatt i

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE 2011-2012 Til foreldre og foresatte på Furukollen fam. barnehage Denne virksomhetsplanen skal gi dere et innblikk i hva vi gjør i barnehagen. Planen inneholder informasjon om

Detaljer

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret 12.3.13 VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER 1 BARNEHAGENS FORMÅL «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES BIRKENES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES ENGESLAND BARNEHAGE HEREFOSS BARNEHAGE NATVEITÅSEN BARNEHAGE BIRKENESPARKEN BARNEHAGE BIRKELAND BARNEHAGE (fra 1.8.12) Vedtatt av kommunestyret 9.2.10

Detaljer

Vedtekter for Skogstua private barnehage

Vedtekter for Skogstua private barnehage Vedtekter for Skogstua private barnehage Sist revidert desember 2012, gjeldende fra januar 2013 1 Eierforhold: Skogstua private barnehage er en barnehage med plass for barn 0-3 år. Barnehagen er nå et

Detaljer

VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE 1. NAVN OG EIERFORHOLD. Barnehagen er privateid, og drives av Krohns Barnehage AS Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager, forskrifter og retningslinjer

Detaljer

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE Om barnehagen Toppen barnehage åpnet 30.juli 1990. Barnehagen har fire avdelinger med plass til 65 barn i alderen 0 6 år. Barna fordeler seg

Detaljer

Halvårsplan. For. Tyrihans

Halvårsplan. For. Tyrihans Halvårsplan For Tyrihans Vinter - Våren 2010 Evaluering av Høst 2009. Oppstarten, og det å bli kjent med omgivelsene og de andre barna, både for liten og stor, synes vi har gått fint. Vi har brukt uteområdet

Detaljer

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012.

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. VEDTEKTER Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. Eierforhold Jåddåren gårdsbarnehage er eid av Ona Margrete Myhr Haugnes og ligger på gården Heltuv på sør- Jåddåren, i Steinkjer Kommune. Barnehagens

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Side 1 av 5 Februar 2014 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland

Detaljer

Vedtekter for Solstua barnehage

Vedtekter for Solstua barnehage Vedtekter for Solstua barnehage Eierforhold: Solstua barnehage er en privat barnehage, og eies av ITS SOLbarnehager AS. Formål: Barnehagen drives i samsvar med barnehagelovens 1, 2 og 3, og er en pedagogisk

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

Vedtekter for Småtroll Barnehage

Vedtekter for Småtroll Barnehage Vedtekter for Småtroll Barnehage INNHOLD 1. Eierforhold s. 3 2. Formål s. 3 3. Fagområdene i rammeplanen s. 4 4. Barnehagens innhold s. 4 5. Foreldreråd og samarbeidsutvalg s. 5 6. Opptak av barn s. 5

Detaljer

Ansvar for tiltak ette Lov om barnehager er tillagt kommunestyret. Barnehagene sorterer administrativt under rådmannen.

Ansvar for tiltak ette Lov om barnehager er tillagt kommunestyret. Barnehagene sorterer administrativt under rådmannen. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I TANA 1. EIERFORHOLD Barnehagene eies og drives av Tana kommune i samsvar med Lov om barnehager, gjeldende forskrifter og retningslinjer fra kunnskapsdepartementet, kommunale

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Trekanten Åpen Barnehage

Trekanten Åpen Barnehage Trekanten Åpen Barnehage Hjertelig velkommen For deg som er hjemme med barn på dagtid Tir - Ons - Tor Kl. 09.00-14.30 Velkommen til Oss!! HVEM KAN KOMME? ALLE!! :) Dette er et tilbud for alle som er hjemme

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Vedtekter for Småtroll Barnehage

Vedtekter for Småtroll Barnehage Vedtekter for Småtroll Barnehage VEDTEKTER FOR SMÅTROLL BARNEHAGE. 1. Barnehagen drives i samsvar med Barnehageloven og Rammeplan for barnehager, og departementets forskrifter, retningslinjer og merknader

Detaljer

VEDTEKTER 2015/2016. www.grenaderstubben.no

VEDTEKTER 2015/2016. www.grenaderstubben.no VEDTEKTER 2015/2016 www.grenaderstubben.no VEDTEKTER FOR GRENADERSTUBBEN BARNEHAGE AS (Fastsatt av styret 01.08.2015) 1 INNLEDNING (Jfr. barnehagelovens 7) Vedtektene gjelder for Grenaderstubben Barnehage

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. august 2010 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. august 2010 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Vedtekter for Kulur Bratteberg barnehage (Kvakk AS)

Vedtekter for Kulur Bratteberg barnehage (Kvakk AS) Vedtekter for Kulur Bratteberg barnehage (Kvakk AS) Barnehagens navn er Kulur Bratteberg barnehage. Driver av barnehagen er Kvakk AS. Barnehagen følger Lov om barnehager med tilhørende forskrifter og årsplan

Detaljer

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage åpnet i august 2011 og er Bærums nyeste kommunale barnehage. Her kan vi ta imot inntil 120 barn i alderen 1-6 år Bygget består av 6 baserom,

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE Besøksadresse: Hamangskogen 65 1338 Sandvika Postadresse: Bærum kommune/ Hamang barnehage Pb 700 1304 Sandvika E-post: hamang.barnehage@baerum.kommune.no Nettside: www.baerum.kommune.no/hamang

Detaljer

VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012

VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012 VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012 Bekkelaget menighetsråd har fastsatt disse vedtekter for Bekkelaget Menighets Barnehage i samsvar med Barnehageloven av 17.

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 1. EIERFORHOLD 2. FORMÅL 3. FORVALTNINGSMYNDIGHET 4. OPPTAKSMYNDIGHET 5. OPPTAKSKRETS 6.

Detaljer

VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE Gaustadgrenda barnehage er en (barne)hage der trygghet, samarbeid, likeverd og utvikling gror, og hvor barn og voksne trives, leker og lærer. VELKOMMEN TIL BARNEHAGEN

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1- Eierforhold s.3 2- Formål 3- Opptakskrets 4- Opptaksperiode 5- oppsigelse av plass. 6- Opptakskriterier s.

Innholdsfortegnelse. 1- Eierforhold s.3 2- Formål 3- Opptakskrets 4- Opptaksperiode 5- oppsigelse av plass. 6- Opptakskriterier s. 21.02.11 LMO 1 Innholdsfortegnelse 1- Eierforhold s.3 2- Formål 3- Opptakskrets 4- Opptaksperiode 5- oppsigelse av plass 6- Opptakskriterier s.4-5 7- FAU og SU 8- Åpningstid s.5 9- Foreldrebetaling 10-

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gråtass BARNEHAGE. Vedtatt av generalforsamlingen i Gråtass Barnehage AS revidert 23.04.2014. 1 Opprettet: 23.06.

VEDTEKTER FOR. Gråtass BARNEHAGE. Vedtatt av generalforsamlingen i Gråtass Barnehage AS revidert 23.04.2014. 1 Opprettet: 23.06. VEDTEKTER FOR Gråtass BARNEHAGE Vedtatt av generalforsamlingen i Gråtass Barnehage AS revidert 23.04.2014. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1. EIERFORHOLD... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Generalforsamling...

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES BIRKENES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES ENGESLAND BARNEHAGE HEREFOSS BARNEHAGE EIKENØTTA NATURBARNEHAGE BIRKENESPARKEN BARNEHAGE Vedtatt av kommunestyret 9.2.10 VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES

Detaljer

Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS

Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS Barnehagens navn er Kulur Åsemyra barnehage. Driver av barnehagen er Accrington AS. Barnehagen følger Lov om barnehager med tilhørende forskrifter

Detaljer

VEDTEKTER FOR BETEL BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR BETEL BARNEHAGE VEDTEKTER FOR BETEL BARNEHAGE Siste endret 17.06.2015 1. EIERFORHOLD OG OMFANG Betel Menighetssenter står som eier og er ansvarlig for driften av Betel barnehage. Den skal drives i samsvar med de lover

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Gårdsbarnehage AS eies av Klaus Ormset og Geir Rakvåg Nelvik. Den pedagogiske virksomheten inkludert personalansvar ledes av styrer Linda Sandnes.

Gårdsbarnehage AS eies av Klaus Ormset og Geir Rakvåg Nelvik. Den pedagogiske virksomheten inkludert personalansvar ledes av styrer Linda Sandnes. VEDTEKTER FOR GÅRDSBARNEHAGE AS. Frei 23.05.17 1. EIERFORHOLD Gårdsbarnehage AS eies av Klaus Ormset og Geir Rakvåg Nelvik. Den pedagogiske virksomheten inkludert personalansvar ledes av styrer Linda Sandnes.

Detaljer

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Hva Hvordan Hvorfor Kommunikasjon, språk og tekst Sang og musikk *Samling *Synge *Kor

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE Vedtatt av Skaun Kommunestyre 25. mai 2011 1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skaun kommune. Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGSTRANDEN BARNEHAGE 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV RYGGSTRANDEN BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR RYGGSTRANDEN BARNEHAGE 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV RYGGSTRANDEN BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR RYGGSTRANDEN BARNEHAGE 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV RYGGSTRANDEN BARNEHAGE SA 2. FORMÅL Lagets formål er på best mulig måte å etablere og drive barnehage i Randaberg kommune for andelslagets

Detaljer

VEDTEKTER for SiMolde BARNEHAGE

VEDTEKTER for SiMolde BARNEHAGE VEDTEKTER for SiMolde BARNEHAGE Gjeldende fra 15.8.2014. 1. EIERFORHOLD Barnehagen eies og drives av Studentsamskipnaden i Molde (SiMolde). Barnehagen skal drives i samsvar med Lov om barnehager og de

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TANA

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TANA VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TANA 1. EIERFORHOLD Barnehagene eies og drives av Tana kommune i samsvar med Lov om barnehager, gjeldende forskrifter og retningslinjer fra kunnskapsdepartementet,

Detaljer

Vedtekter for kommunale. barnehager Nordkapp. Kommune

Vedtekter for kommunale. barnehager Nordkapp. Kommune Vedtekter for kommunale barnehager Nordkapp Kommune Høringsforslag 15.5.2017 1 - Barnehagens formål og innhold Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Vedtekter. for BALTAZAR BARNEHAGE

Vedtekter. for BALTAZAR BARNEHAGE Vedtekter for Vedtatt av Menighetsrådet i Tangen menighet 12.05.2014 Side 1 av 7 Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1 Eierforhold... 4 2 Formål... 4 3 Opptaksmyndighet... 4 4 Opptakskrets og opptakskriterier...

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS 1.BARNEHAGENS FORM OG EIERFORM Rakkerungan barnehage på Hånes er en 1.avd.barnehage for barn i alder 0-6 år Rakkerungan Gårdsbarnehage på Frikstad er en 1.avd.barnehage

Detaljer

Velkommen til Markaplassen Barnehage!

Velkommen til Markaplassen Barnehage! Velkommen til Markaplassen Barnehage! Et lite hefte med informasjon om oss Markaplassen 192, 7054 Ranheim Telefon: 73 57 04 30 E-post: vera@markaplassen-barnehage.no Hjemmeside: www.markaplassen-barnehage.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR Sandtoppen NATURBARNEHAGE AS Vedtekter gjeldene 01.08.2015

VEDTEKTER FOR Sandtoppen NATURBARNEHAGE AS Vedtekter gjeldene 01.08.2015 VEDTEKTER FOR Sandtoppen NATURBARNEHAGE AS Vedtekter gjeldene 01.08.2015 Sandtoppen Naturbarnehage- www.sandtoppen.no 1 EIERFORHOLD Naturbarnehagene AS, selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Januar 2016 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland Salamonsen.

Detaljer

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE Gjelder fra 01.08.2011 Enhet for skole og barnehage 11/1306-20761/11 01.08.2011 Arkiv A10 Side 1 av 6 1 EIERFORHOLD 1.1. Kommunale barnehager

Detaljer

VEDTEKTER FOR KANADASKOGEN FRILUFTSLIVSBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR KANADASKOGEN FRILUFTSLIVSBARNEHAGE VEDTEKTER FOR KANADASKOGEN FRILUFTSLIVSBARNEHAGE I henhold til Barnehageloven 7 Rev. 22.06.17 1 Innhold 1. Eierforhold... 3 2. Daglig leder... 3 3. Formål og verdigrunnlag... 3 3.1 Særlig formål... 3 4.

Detaljer

Vedtekter for. Biskopshavn Kirkes Barnehage

Vedtekter for. Biskopshavn Kirkes Barnehage Vedtekter for Biskopshavn Kirkes Barnehage Biskopshavn menighetsråd har i møte 23.05.12 fastsatt disse vedtektene for Biskopshavn Kirkes Barnehage. Disse vedtektene skal gjelde fra 01.08.12 og vil da erstatte

Detaljer

Vedtekter for Alba barnehagene Kystad Gård barnehage AS

Vedtekter for Alba barnehagene Kystad Gård barnehage AS Vedtekter for Alba barnehagene Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal ha opplysninger som er av betydning for foreldrenes

Detaljer

Vedtekter. Huskestua Barnehage 12. August 2013

Vedtekter. Huskestua Barnehage 12. August 2013 Vedtekter Huskestua Barnehage 12. August 2013 Innholdsfortegnelse 1. Eierforhold 2 2. Formål 2 3. Foreldreråd og samarbeidsutvalg 3 4. Plasstilbud og åpningstider 3 5. Opptaksmyndighet 3 6. Opptakskriterier

Detaljer