ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET"

Transkript

1 6/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Fortellinger Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl

2

3 Dagliglivet som døvblindblitt Et femårig nordisk prosjekt med fokus på døvblindblittes egne erfaringer med en progredierende funksjonshemning Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl Oversættelse VidensCentret for DøvBlindBlevne 2005

4 Det Nordiske Projekt Seks temahefter: Teori og metode Å få en diagnose Å få støtte Å være delaktig Utdanning, arbeid og organisasjonsliv Fortellinger VidensCentret for DøvBlindBlevne 2005 Generatorvej 2 A, 2730 Herlev Tlf www. dbcent.dk ISBN En varm takk til: De 20 informantene for deres velvilje til å dele sine erfaringer med oss. Intervjuerne for det store ekstraarbeidet de har bidratt med i prosjektet. Oticon-fondet for det finansielle bidraget som gjorde dette forskningsprosjektet mulig.

5 Inhold Om døvblindhet Peter Villadsen Søren Mortensen Per Nilsen Mai Britt Høiberg Agnete Hansen Torben Nilsen Merete Jacobsen Monica Larsen

6 Dette temaheftet er det siste av i alt 6 som er resultatet av Det nordiske prosjektet om innsamling av døvblindblittes egne erfaringer med en progredierende funksjonshemning. 20 døvblindblitte fra Danmark, Sverige, Island og Norge har i en femårsperiode deltatt i et årlig intervju om de praktiske, følelsesmessige og sosiale konsekvensene som et progredierende hørsels- og synstap medfører, blant annet på grunn av endringer i forutsetningene for kommunikasjon. Les mer om prosjektorganisasjon, metoder og teorier i temahefte nr. 1. De 20 medvirkende har ønsket at prosjektet skulle tydeliggjøre at døvblindblitte er vanlige mennesker med spesielle behov. Det har blant annet ført til at vi har utarbeidet 8 fortellinger. I disse fortellingene lar vi 8 oppdiktede døvblindblitte berette om typiske problemer og måter å håndtere dem på. De 8 fortellingene presenterer altså ulike mennesker med døvblindhet og deres måter å overvinne fysiske, psykiske og sosiale barrierer på i hverdagen. Men før vi presenterer de 8 fortellingene, skal vi si noen ord om døvblindhet og døvblindblitte. Om døvblindhet Personene i denne undersøkelsen er alle døvblindblitte som følge av den arvelige sykdommen Usher syndrom. Den gir en kombinasjon av et hørselstap som kan variere fra moderat hørselstap til egentlig døvhet og øyesykdommen Retinitis pigmentosa, også kalt RP, som gradvis ødelegger øyets netthinne. Les mer om Usher syndrom, hørselstap og RP i temahefte nr. 1, Teori og metode. Personer med Usher syndrom er enten døve med tegnspråk som morsmål eller hørselshemmede i moderat til alvorlig grad med landets talespråk som morsmål. Samtidig har de en øyesykdom som over tid, innskrenker synsfeltet deres mer og mer. Noen blir blinde, mens et flertall bevarer en synsrest langt opp i årene. Noen av de døvblinde som er med i prosjektet, oppfatter og omtaler seg selv som døvblinde, mens andre oppfatter og omtaler seg som døve med et alvorlig synsproblem, 6

7 hørselshemmede med et alvorlig synsproblem eller sterkt svaksynte med et alvorlig hørselseproblem. På grunn av det kombinerte sansetapet har alle store problemer i forhold til kommunikasjon, informasjonstilegnelse og fri bevegelse. Dette gjelder selv om de fleste kan se noe, og selv om alle med moderat til alvorlig hørselstap bruker det nasjonale talespråket. I undersøkelsen her omtaler vi personer som døvblindblitte eller døvblinde for å gjøre det enkelt. Temaheftene er: 1. Teori og metode Om hovedtrekk, teorier, metoder og empirisk grunnlag 2. Å få en diagnose Om erfaringer med å ha en funksjonshemning og å få en diagnose 3. Å få støtte. Om betydningen av støtte og rådgivning for egen mestring 4. Å kunne delta Om å være delaktig til tross for en progredierende funksjonshemning 5. Utdanning, arbeid og organisasjonsliv Om å ta en utdanning, være yrkesaktiv og å organisere seg 6. Fortellinger Dagliglivet som døvblindblitt 7

8 Peter Villadsen Peter Villadsen er 20 år og født døv med Usher syndrom type 1 Han har to eldre søsken som både hører og ser. Han har gått på døveskole, som han forlot 18 år gammel etter delvis fullført eksamen. Han bor nå i egen leilighet i nærheten av en større by. Han er assistent i en integrert barnehage med en gruppe døve barn. Han er alvorlig hemmet av nattblindhet, har en normal synsstyrke, men et innsnevret synsfelt på 20 grader. Hvorfor kan jeg ikke det samme som de andre? Du spør meg hvordan det har vært å vokse opp som synshemmet. Det har vært tøft, og det har vært en lang og seig prosess, til tross for at jeg bare er 20 år. Foreldrene mine oppdaget at jeg hadde synsproblemer da jeg var åtte år. Mamma tok meg med til en øyelege, og siden da har jeg gått til kontroll annethvert år sammen med henne, inntil jeg ble 18. Den gangen forsto jeg ikke hva øyesykdommen min var, og hvilke problemer den førte med seg. Men en gang i femte eller sjette klasse ble jeg klar over at det var noe jeg ikke kunne, som andre kunne. Vi spilte fotball, som jeg elsket, og som jeg også var ganske god til. Men noen ganger ble ballen rett og slett borte for meg. Jeg klarte ikke å følge den med øynene. Og de andre ropte og gjorde tegn til meg om at den jo lå der, like til høyre for meg. Og når jeg snudde meg til høyre, så jeg den, men da hadde motstanderne allerede fått tak i den. Dette førte etter hvert til at jeg var den siste som ble valgt når lagene skulle settes sammen. Da jeg var mindre, var jeg alltid en av de første. Dette plaget meg sterkt. På grunnskolen kunne jeg bli utrolig lei meg hvis en lærer sa at det var noe jeg ikke kunne gjøre fordi jeg så dårlig. Tårene presset seg på hvorfor kunne ikke jeg se slik de andre gjorde? Hvorfor? Når jeg var hos øyelegen, var det alltid mamma som snakket. Senere fortalte hun meg hva som hadde blitt sagt. Etter hvert har hun fortalt meg mye om Usher, og jeg var vel omtrent 14 år gammel da jeg fikk vite følgende: Øyelegen håpet at ekspertene i løpet av 5 til 10 år skulle greie å finne en behandling som kunne stoppe nedbrytningen av netthinnen. I det daglige klarte jeg meg fint, og jeg var svært aktiv, spesielt om sommeren, for da drev jeg med mange forskjellige sportsgrener. Stort sett tenkte jeg ikke på at jeg var synshemmet. Jeg så vel bare på meg selv som en gutt som var døv. 8

9 Foreldrene mine det vil si mamma begynte å delta på arrangementer for foreldre til døvblinde barn, og en gang i året var det et helgetreff for foreldre og barn. Det ville mamma at jeg skulle bli med på. Det skjedde mye morsomt der, men jeg syntes de andre barna var helt annerledes enn meg. Synet ble dårligere, og mye ble vanskeligere Da jeg var 15, begynte jeg på en ungdomsskole for døve. Det ble på mange måter en spennende tid, men også en tid hvor synstapet mitt gjorde seg stadig mer gjeldende, ettersom synsfeltet nå var blitt mindre. Det ble vanskelig å følge med i undervisningen, for lærerne tok ikke særlig hensyn til synshemningen min. Jeg hadde heller ikke lyst til å gjøre dem oppmerksom på at jeg for eksempel ikke greide å følge lærerens tegnspråk når han gikk rundt i klassen og pratet, eller å be en lærerinne om å ta på seg en mørk bluse i stedet for den lyse fordi jeg ikke så hendene og tegnspråket hennes på den lyse bakgrunnen. I gruppesamtalene klarte jeg ikke å følge med i det hele tatt. På husmøtene på internatet fikk jeg også problemer. Når folk sitter rundt et bord, har jeg vanskelig for å følge med på hvem som snakker. Ofte går det for fort, særlig når det blir pratet på kryss og tvers over bordet. Og noen ganger når én har ordet og jeg ser på vedkommende og han slutter å prate, så tror jeg kanskje at en annen begynner, og ser meg rundt for å finne ut hvem det er. Så viser det seg gjerne at den som hadde pratet, bare hadde stoppet opp for å tenke seg litt om før han fortsatte. Enkelte tok hensyn til meg og sa for eksempel at nå var det min tur til å snakke, men de fleste pratet bare i vei og tenkte overhodet ikke på at jeg var til stede. Og jeg husker jeg tenkte at det var min feil, mitt problem, og at jeg ikke ville være til bry. Jeg trakk meg tilbake. Men sitter det to stykker ved siden av hverandre og snakker på skift, så kan jeg se dem begge samtidig og få med meg hva som blir sagt. Det siste året på døveskolen skulle vi som var de eldste elevene, flytte til et internat i byen og klare oss selv med mat, vask og rengjøring. På det månedlige husmøtet der fikk jeg innført at den som snakket, skulle reise seg. Det hjalp. Men jeg hadde også innsett at jeg ble nødt til å fortelle at jeg så dårlig, og i hvilke situasjoner, selv om det gjorde vondt inni meg. Ellers klarte jeg meg fint på dette internatet. I dagslys hadde jeg ingen problemer. Jeg syklet til skolen og til butikken i byen, og jeg holdt vel også rommet mitt noenlunde rent. 9

10 Mopeden pappa hadde lovet at jeg skulle få når jeg ble 16, ble det imidlertid ingenting av. Foreldrene mine trodde meg ikke når jeg sa at jeg bare kom til å kjøre i dagslys. Jeg ble svært skuffet, for jeg hadde gledet meg sånn. På skolens eget internat hadde jeg hatt god belysning på rommet mitt. Men på internatet i byen ville jeg ha dempet belysning akkurat som de andre. Jeg visste jo hvor tingene mine var, så jeg kunne føle meg rundt. I dag innser jeg at det var dumt. Men vi koste oss på rommene, og da skulle det altså være dempet belysning! Ofte så jeg ikke noe som helst, heller ikke tegnspråket, så jeg var ikke med i samtalene. Men den gangen var det samværet som var det viktigste. Det var heller ikke så lett de gangene det ble arrangert diskotek; jeg så nesten ingenting. En kveld var det en jente jeg gjerne ville ha kontakt med. Vi pratet, men jeg så ikke tegnene hennes. Så strakte jeg hånden ut etter hennes for å prøve å kommunisere taktilt, men dessverre kom jeg til å ta henne på brystet i stedet. Hun ble rasende. Senere har jeg forklart henne hvordan det skjedde. Og vi er faktisk gode venner i dag. Det er så mye jeg gjerne skulle ha gjort Du spør hva jeg vil utdanne meg til. Jeg har hatt så mange ønsker. Det jeg har aller mest lyst til, er å bygge broer. Jeg er utrolig fascinert av broer. Men da måtte jeg nok ha vært bedre i matematikk. Og utdannelsen er visst lang. På døveskolen hadde jeg praksisplass i et bilverksted. Det hadde jeg gledet meg veldig til. Men jeg ble skuffet, for jeg ble først og fremst satt til å fylle opp lageret med de nye varene som kom hver dag. Og så skulle jeg gjøre rent og hente ting fra lageret til mekanikerne. Det ble lite bilmekanikk, kan du si. Og det viste seg også at jeg hadde større problemer med å lese på munnen enn jeg hadde trodd. Så det ble ikke pratet så mye med folkene på verkstedet. Da jeg søkte den stillingen jeg har nå, altså som barnehageassistent, spurte de meg i slutten av jobbintervjuet om det var noe mer jeg ville fortelle om meg selv. Jeg svarte nei og fortalte dem ikke om synsproblemene mine. Jeg har en deltidsstilling 30 timer i uken og da den første høsten kom, måtte jeg snakke med lederen om å få arbeidstiden min lagt til den lyseste tiden på døgnet. Jeg hadde ikke råd til å ta taxi hver dag. Jeg er glad i jobben min. Det er morsomt å være sammen med barn, og jeg kan jo noe som de fleste andre ansatte ikke kan: tegnspråk. Til personalmøtene bestiller jeg tolk. Men om jeg vil utdanne meg til førskolelærer, vet jeg ikke. Jeg vil i alle fall ikke fortsette å være assistent. Det er for dårlig betalt. 10

11 Jeg har fått meg en kjæreste, og vi har snakket litt om å flytte sammen. Hun vil gjerne ha barn. Det vil i og for seg jeg også, men tenk om de får Usher som jeg. Det ville være forferdelig! Den smerten vil jeg ikke utsette dem for. Og tenk om jeg blir blind. Hvordan skal jeg da kunne være med på å forsørge dem og oppdra dem? Nei, det får vente. På den annen side vil jeg jo gjerne se barna mine vokse opp. Jeg forteller gjerne at jeg har synsproblemer, men ikke i utide For å komme tilbake til det første spørsmålet ditt, så har samtalene mine med deg vært svært viktige for meg. Før hadde jeg vanskelig for å fortelle at jeg så dårlig det gjorde vondt inni meg hver gang. Jeg er blitt mye flinkere til det nå. Kanskje fordi jeg forstår meg selv bedre i dag. For tre år siden ville jeg helst ikke vedkjenne meg synsproblemene mine. I dag er jeg mer åpen om det, men jeg skilter ikke med det. 11

12 Søren Mortensen Søren Mortensen er 30 år, født middels sterkt hørselshemmet med Usher syndrom type 2 Han er gift med Birthe og har to barn på henholdsvis ett og tre år. De bor i eget hus i utkanten av en mellomstor by. Han er utdannet sosionom og ansatt på sosialkontoret, hvor han har jobbet i seks år. Synsfeltet hans er nå < 20 grader og synsstyrken 6/12. Tap av frihet Det er 1. oktober litt før klokken ett. I dag tiltrer den nye sosialsjefen. Alle medarbeiderne skal møte henne klokken ett. Jeg føler meg ikke helt trygg. Lurer på om hun kommer til å godta endringen i stillingsbeskrivelsen min som tapet av førerkortet medførte? Vil hun akseptere at jeg blir nødt til å ta taxi hver gang jeg skal på hjemmebesøk som barne- og ungdomskonsulent? Eller offentlig transportmiddel, som vil spise en god del av arbeidstiden min? Jo, jeg er bekymret jeg skal innrømme det. Da øyelegen min for omtrent to år siden fortalte meg at jeg ikke lenger kunne kjøre bil, ble jeg både rystet og forbannet. Beina ble slått vekk under meg. Jeg dro hjem for å komme meg til hektene igjen, og så ringte jeg og skjelte ham ut. For det kunne ikke være mulig? Jeg så jo godt i dagslys, og jeg var alltid forsiktig. Jeg kjørte ikke bil i mørke. Jeg innrettet livet mitt etter det. Skulle jeg for eksempel på hjemmebesøk i vinterhalvåret, så gjorde jeg det i helgene, på dagtid. Det gikk selvfølgelig litt ut over familien, men min kone godtok det. Hvis jeg mistet førerkortet, kunne alt bli ødelagt. Visste han legen at jeg risikerte å miste jobben? Jeg var rasende og hisset meg opp så jeg nesten ikke kjente meg selv igjen. Jeg har klart meg uten førerkort i to år nå, og selv om jeg synes at det har endret tilværelsen min mye, så går det greit. Det verste er å ha blitt så avhengig av andre og ikke lenger kunne være spontan for eksempel kjøre en tur i skogen med barna mine når været er fint. I vinterhalvåret har jeg transporttjeneste til og fra bussterminalen, og så tar jeg bussen til jobben. Endringer i arbeidstiden må avtales i god tid i forveien, og dermed er det heller ikke her mulig å være spontan og for eksempel bli sittende og diskutere noe ferdig på jobben. Det er som om noe utenfor meg selv styrer livet mitt. Jeg har mistet noe av friheten min. Jeg kan ikke lenger levere og hente barna i barnehagen. Det er konas oppgave nå hennes privilegium. 12

13 Sinne og dårlig samvittighet Å inndra førerkortet mitt var nok en riktig beslutning, tross alt. Synet mitt er blitt dårligere. Jeg merker det både på jobben og hjemme. Jeg har lenge hatt problemer med å lese på skjermen, men har ikke turt å si ifra om det. Heldigvis har alle fått nye datamaskiner, så nå går det bedre. Når jeg skal gå fra kontoret mitt og ut i gangen, stopper jeg alltid opp i døren og ser meg til begge sider først, slik at jeg skal unngå å gå på noen. Slike forholdsregler er lette å ta. Det blir straks verre når det er andre involvert. Ved juletider i fjor hadde jeg en lei opplevelse. Da jeg kom ned i kantinen til juleavslutningen, var alt lyset slukket, og det var bare stearinlys på bordene. Så jeg slo automatisk på lyset, og da var det flere som ropte at jeg skulle slå det av igjen. Det er så koselig med stearinlys, sa de. Da ser jeg ingenting, sa jeg indignert, og så gikk jeg bare. Etterpå ble jeg sint på meg selv fordi jeg hadde reagert så voldsomt. Senere kom et par av kollegene mine innom meg på kontoret og beklaget at de hadde glemt at jeg ser dårlig i mørket. For, som de sa det: Du virker jo så normal. Også hjemme har jeg problemer med synet. Jeg merker det særlig i forhold til vår yngste sønn, Ole, som er på krabbestadiet nå. To ganger har jeg nesten tråkket på ham. Det gjorde jeg aldri med Kasper. Jeg blir først irritert på Ole, og så får jeg dårlig samvittighet. Det er jo ikke hans skyld, og jeg kan ikke forklare ham det. Når jeg skal tørke av bordet etter kveldsmaten, hender det at jeg velter et glass. Ofte faller det på gulvet, og som regel knuser det. Da blir min kone irritert på meg og sier at jeg er blitt dyr i drift. Men jeg gjør det ikke med vilje. Jeg ser bare ikke glasset. Det er mye som er mulig når man er åpen om problemene Jeg synes ellers at jeg er flink til å takle en rekke utfordringer i hverdagen. Når det er mørkt og jeg skal av bussen, går jeg frem til utgangen, stiller meg bak den bakerste personen som skal av, og går rett bak vedkommende ut av bussen. Jeg bruker ham eller henne som en slags førerhund. Deretter bruker jeg gatelyktene til å orientere meg. Men det forutsetter selvsagt at jeg kjenner veien, som for eksempel til jobben. På ukjente steder kan jeg ikke ferdes alene i mørket. Forrige gang jeg var på hjelpemiddelsentralen, bestemte jeg meg for å få en hvit markeringsstokk. Jeg har den i ryggsekken, men jeg har bare brukt den to ganger så langt. 13

14 For 10 år siden fikk jeg konstatert at jeg har RP. Legen min sa den gang at han trodde man om ti år ville ha funnet noe som kunne stoppe utviklingen av RP. Han mente også at det var en mild form for RP jeg hadde. Det håper jeg at han har rett i, for da jeg for tre måneder siden deltok på et møte for personer med Usher syndrom, fikk jeg litt av et sjokk. Flere av dem som bare var 5 til 10 år eldre enn meg, brukte lang, hvit stokk og hadde kontaktperson med seg! Min nåværende sjef kjenner til det kombinerte hørsels- og synstapet mitt. Da jeg i sin tid ble ansatt, var ikke synshemningen min noe stort problem. Derimot hadde jeg problemer med å høre i det store møterommet. I begynnelsen lot jeg som om jeg fikk med meg alt. Men i lengden gikk det ikke. Det var for mye jeg misforsto. Så da jeg skulle til tremånederssamtalen med sjefen min, tok jeg problemet opp med henne. Jeg ba om at det måtte installeres teleslynge med mikrofon i det store møterommet. Hun var svært positiv og spurte om jeg ikke ville ha det på kontoret mitt også. Og det takket jeg ja til. Det er godt å ha når jeg har klienter som snakker lavt. Nå har vi til og med fått teleslynge i et mindre grupperom som jeg har førsterett på å bruke. Gikk i vranglås Da synet mitt ble dårligere og jeg mistet førerkortet, gikk jeg i vranglås. For i stillingsbeskrivelsen min står det at man må ha sertifikat så man kan kjøre på hjemmebesøk, enten i egen bil eller i en tjenestebil. Jeg sykmeldte meg. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Etter noen dager sa min kone til meg at slik kunne det ikke fortsette. Jeg måtte be om en samtale med sjefen min slik at vi kunne finne en løsning. Etter en uke ringte jeg til sjefen min og ba om et møte. Kona og jeg hadde på forhånd avtalt at hun kunne være sjåfør for meg en hel søndag hver måned, slik at jeg kunne legge de fleste hjemmebesøkene til denne dagen. Og foreldrene mine, som bor like i nærheten, ville passe barna våre og lage søndagsmiddag. Møtet gikk fint. Sjefen min syntes at det var et godt forslag, men hun mente at jeg burde legge flest mulig hjemmebesøk til hverdager og ta taxi eller der det var praktisk mulig benytte offentlig transport. Og slik har det vært i to år. Min kone har ikke vært sjåfør for meg i arbeidssammenheng, og det er jeg faktisk glad for. Jeg vil nødig gjøre meg mer avhengig av henne enn jeg allerede er. 14

15 PS! Vi vet nå at den nye sosialsjefen har godtatt endringene i stillingsbeskrivelsen. Jørn har fått en koordinerende funksjon i barne- og ungdomssaker som innebærer færre hjemmebesøk. Hjemmebesøkene gjennomføres fortsatt med taxi. 15

16 Per Nilsen Per Nilsen er 35 år og født døv med Usher syndrom type 1. Han bor alene i en leilighet i den samme småbyen som foreldrene og to av brødrene. Syndromet ble konstatert da han som 6-åring kom på en døveskole, men selv fikk han ikke vite om det før i 14-årsalderen. Han har tatt en fagutdannelse og hatt forskjellige jobber, men på grunn av nerver og tiltakende synsproblemer ble han uførepensjonert 22 år gammel. I dag har han et synsfelt på under fem grader og noe nedsatt synsstyrke. Kontaktpersonen min Klokken er fire om ettermiddagen, og Erik, kontaktpersonen min, er ennå ikke kommet. Jeg mener klart at vi hadde en avtale etter lunsj. Kanskje har han glemt det? Jeg vet at han er svært opptatt. Jeg har fått bevilget 25 kontaktpersontimer per uke, men jeg synes ofte at det blir mindre. Kanskje er det fordi jeg sammenligner med sånn det var før. For to år siden var Erik nesten alltid hos meg. Den gang talte vi ikke timer. Vi gikk turer, handlet, spilte sjakk, besøkte felles venner og slappet av. Før så jeg på ham som en venn. Vi tilhørte begge døvemiljøet, og vi hadde felles omgangskrets. Erik hadde øyne til å se for oss begge. Nå er Erik gift og har fått barn. Det er klart livet hans har forandret seg. Mange liker ikke å bruke taktilt tegnspråk Livet mitt er også blitt et annet. Det kan gå dager uten at jeg er sammen med andre mennesker. Jeg går på de få sammenkomstene i den lokale døveforeningen, men jeg merker at det er mange som ikke bryr seg om å kommunisere med taktilt tegnspråk. Jeg kommer for tett på og er til bry. Dessuten er de fleste mye eldre enn meg. Da er det bedre i døveforeningen i hovedstaden, hvor det er langt flere og til og med en egen ungdomsgruppe. Jeg kan gå selv fra leiligheten min til busstoppen, og jeg har papir og blyant med for å forsikre meg om at jeg kommer med riktig buss. Erik har lært meg veien fra busstoppen til døveforeningen. Det har likevel hendt at jeg har tatt feil buss hjem, men med papir og blyant i lommen kan jeg skrive beskjeder til folk og be om hjelp. Etter at Erik sluttet å bli med til døveforeningen i hovedstaden, er det som om kommunikasjonen min med de andre har gått i stå. Vi sier hei til hverandre, kanskje også litt mer enn som så, men så fortsetter de andre å snakke uten at jeg greier å følge 16

17 med. Det går for fort, og de gidder ikke å bruke taktilt tegnspråk. Én etter én forsvinner de, og så står jeg igjen, alene. Nei, det går ikke uten Erik! Jeg savner en venn å prate med. Lei av hjelpemiddelsentralen Klokken er fem vi skulle ha vært i butikken og handlet nå. Jeg tror jeg sender en e- postmelding til. Kanskje kom ikke den første meldingen fram. Jeg har hatt en del krøll med PC-en min. Den er svært viktig for meg, for den gir meg anledning til å ha kontakt med omverdenen. Jeg ser akkurat godt nok til å kunne lese med et forstørrelsesprogram, så PC-en gir meg frihet til å være et menneske på lik linje med andre. Men det er altså ofte noe tull med den. Jeg er møkka lei av hjelpemiddelsentralen, og jeg tviler ikke et sekund på at det er gjensidig. Jeg kontakter dem stadig vekk for å få hjelp med å finne ut hvorfor PC-en krasjer så ofte. Det har vært slik lenge nå. De sier at de har det travelt, at de skal sende en mann, at mannen de sendte, ikke finner noen feil, at jeg må være tålmodig, at det koster å leie en dataekspert, at et nytt program er på vei, osv., osv. Jeg vil helst at maskinen skal fungere hele tiden slik at jeg for eksempel kan spille sjakk på den. Det er kjipt å være så avhengig av hjelp fra andre. Jeg kan alltids sende en melding til moren min, hun er sikkert ferdig på jobb nå. Så kan hun handle for meg. Men jeg vet at hun kommer til å invitere meg hjem på middag da, og det orker jeg ikke. Som 35-åring ønsker jeg å være voksen, som brødrene mine. Jeg vil ikke sitte hjemme hos foreldrene mine. Jeg synes dessuten at det er vanskelig å kommunisere med dem. Far rakk ikke å lære seg tegnspråk før etter at jeg hadde sluttet å se tegnene. Mor er flink med tegnspråk, men har problemer med taktilt tegnspråk. Hun vil så gjerne ha kontakt med meg, men vi har ikke så mye til felles. Hun prater mest om barna til brødrene mine, som jeg for å si det som det er ikke er særlig interessert i ettersom jeg ikke kan snakke med dem. Svar fra Erik: Datteren hans skulle vaksineres, så han har glemt avtalen vår. Han kommer så snart han kan, men har ikke tid til å gå i butikken med meg. Men hvis jeg sender en melding og forteller hva jeg trenger, kan han kjøpe det med på veien. Så ble det altså ingen handletur i dag. Men i morgen skal jeg på kurs. I tre år har jeg gått på engelskkurs i regi av voksenopplæringen sammen med to andre døve. Jeg vil gjerne bli bedre i engelsk, slik 17

18 at jeg kan utnytte mulighetene på internett bedre. Og så er det hyggelig å være sammen med andre, selv om jeg av og til blir bekymret for om jeg tar for mye tid fra dem. For selv om vi bare er tre på kurset, er det ofte vanskelig å følge med, og da må de to andre bruke tid på å forklare ting for meg. Man kan vel ikke godt be om å få ha med egen tolk heller, så få som vi er? Jeg skulle ønske at læreren fikk litt informasjon om Usher, for ofte bruker han for store tegn og snakker for fort. Jeg misforstår mye og synes at det er leit. Det er ikke så lett å være meg. Men det er sikkert ikke så lett å være de andre heller. Tolketjeneste en prinsippsak I overmorgen skal jeg til legen. Jeg bestilte tolk for 14 dager siden og ba om å få Monica, som er den jeg kommuniserer aller best med. Hun er suveren på taktilt tegnspråk, og vi har utviklet en del støttetegn til å beskrive personer eller omgivelsene med, slik at jeg skal føle meg bedre til pass og ha mer kontroll over situasjonen. Jeg håper virkelig at det blir henne! Jeg tilbød tolkesentralen å finne et tidspunkt hos legen hvor Monica kunne bli med, men de har et prinsipp om at de aldri lover bort en bestemt tolk. Tolkebistand til døvblinde er en tjeneste som alle tolker kan yte, heter det seg, så administrasjonen trenger ikke å ta individuelle hensyn. Klokken 7 kommer Erik. Han har det travelt. Han foreslår at vi snart skal ta en tur sammen. Faren hans har et sommerhus som vi kan låne en helg, bare vi to. Jeg sier at det er en god idé, og tenker at den turen har Erik snakket om i over et år nå. Hver gang han har dårlig samvittighet for noe, nevner han den. Etter litt kveldsmat setter jeg meg ved PC-en for å chatte. Nå er de fleste ferdige på jobb, så da er sjansen større for å kunne få i stand en fornuftig samtale med noen voksne. Jeg kunne godt tenke meg å bli med i en nyhetsgruppe for folk som interesserer seg for sjakk, filosofi og psykologi, men de fleste nyhetsgruppene er på engelsk, som jeg dessverre ikke behersker godt nok ennå. Jeg håper at Søren, bestevennen min fra døveskolen, er på nettet i kveld. Jeg trenger å snakke med noen. Like før jeg la meg, kom det en e-postmelding fra mor, som minnet meg om at broren min har bursdag i morgen. Jeg må huske å sende en melding og gratulere ham. Hvis altså PC-en vil 18

19 Mai-Britt Høiberg Mai-Britt Høiberg er 42 år, født døv med Usher syndrom type 1. Hun er tegnspråkbruker, har gått på døveskole og er utdannet innenfor handel og kontor. Hun har i en årrekke vært ansatt på deltid som regnskapsassistent på en institusjon for døve. I dag har Mai-Britt et synsfelt på cirka fem grader og en synsstyrke på 2/60. Hun bor alene i en leilighet i en stor by. På 18-årsdagen min fikk jeg penger til sertifikat av foreldrene mine, og da jeg ble 21, ga de meg en bruktbil. 25 år gammel kjørte jeg på en syklist idet jeg skulle ta en høyresving. Heldigvis fikk syklisten bare overfladiske skrammer. Men jeg var rystet. Hvordan kunne jeg overse syklisten? Jeg var så bekymret at jeg bestemte meg for å oppsøke en øyelege. Den første jeg kom til, kunne ikke svare godt nok på spørsmålene mine, derfor henviste han meg til en øyespesialist. Her ble jeg nøye undersøkt, og øyelegen kunne så fortelle meg at jeg hadde øyesykdommen Retinitis pigmentosa, som fører til at synsfeltet innskrenkes mer og mer. Det kunne være grunnen til at jeg ikke hadde sett syklisten. På spørsmålet mitt om hvor mye synsfeltet kunne bli redusert, svarte han at det kunne fortsette til det slett ikke var noe synsfelt igjen, men at man ikke kunne si på forhånd hvordan det ville gå med den enkelte som ble rammet. Diagnosen innebar sjokk og sorg Legen spurte meg om jeg hadde problemer med å se i mørket, men det spørsmålet svarte jeg ikke på. Jeg var helt i sjokk over at jeg hadde en øyesykdom med de konsekvensene han beskrev. Jeg forlot øyeklinikken, gikk ned på gaten til bilen min, bestemte meg for å la den stå og tok bena fatt den lange veien hjem. Da jeg kom hjem, var jeg helt alene. Jeg ante ikke hvordan jeg skulle forholde meg til den grusomme beskjeden jeg hadde fått. Så ringte jeg til min mor over teksttelefonen. Hun ble like rystet som meg, og vi gråt begge to. Verken jeg eller min mor kjente på dette tidspunktet noe til Usher syndrom type 1. Jeg sykmeldte meg fra jobben, og i flere dager vandret jeg hvileløst rundt. Jeg vekselvis gråt og forbannet at noe slikt skulle skje meg. Etter hvert kom jeg til å tenke på øyelegens spørsmål om jeg kunne se i mørket. Det kunne jeg ikke umiddelbart svare på. Jeg tenkte over livet mitt så langt. Det var riktig nok bare om sommeren jeg pleide å være sent ute, mens jeg om høsten, vinteren og våren alltid var inne etter at det var blitt mørkt. På døveskolen og senere på handel og kontor hadde jeg vært med ut om kveldene på sommeren, men når det ble mørkt, kalte leksene og senere studiene på meg, så jeg hadde ikke tid til å gå ut lenger. 19

20 Og så husket jeg plutselig en episode fra da jeg var liten, kanskje fire eller fem år. Jeg satt på en benk et lite stykke unna huset vårt. Mamma kom ut på trappen og sa at jeg måtte komme inn. Men jeg kunne ikke gå. For mellom meg og henne var det ingenting, bare mørke, og det turte jeg ikke å gå ut i. Mamma gjentok det flere ganger, men jeg kunne ikke røre meg av flekken. Til slutt kom hun og hentet meg, tok meg i hånden, og sammen kunne vi trygt gå ut i det store mørket. Den gang, som 25-åring, syntes jeg det var rart at jeg ikke hadde sett dette atferdsmønsteret før. Når jeg tenkte etter, så hadde jeg alltid fått noen til å komme og hente meg når jeg skulle ut på noe etter at det var blitt mørkt en strategi jeg hadde anlagt uten å være klar over det. Jeg fant telefonnummeret til døvblindeforeningen, men brukte det ikke. Nå foretrekker jeg å ha kontakt med andre døvblinde Først flere uker senere ringte jeg til døvblindeforeningen, og selv om det var forferdelig å måtte erkjenne at jeg med tiden kom til å se stadig dårligere, var det samtidig en positiv opplevelse å få snakke med andre døve med synsproblemer. I de første par årene brukte jeg døvblindeforeningen eller rettere sagt to av foreningens medlemmer mye. Det var to damer som var litt eldre enn meg, som jeg virkelig følte at jeg kunne snakke med. Jeg fortsatte imidlertid med å gå på arrangementene til døveforeningen, for det var der jeg hørte hjemme da. I dag holder jeg meg i døvblindeforeningen fordi jeg nå ser så dårlig at jeg ikke greier å følge med i samtalene i døveforeningen. Det går altfor fort, og jeg rekker ikke å se hvem som snakker, og så lager de så store tegn at jeg ikke lenger ser dem i det begrensede synsfeltet mitt. Det er også vanskelig å se ansiktsmimikken. Nei, nå foretrekker jeg å sitte i ro og mak hjemme sammen med en venninne eller en kamerat. Mors død svekket kontakten med familien For et år siden døde mor etter et kort sykeleie. Det var forferdelig! Jeg hadde vært så nært knyttet til henne. Og det var gjennom henne jeg hadde kontakt med den øvrige familien, spesielt de to eldre søstrene mine. Det var mor som kunne tegnspråk. Søstrene mine har aldri lært det skikkelig, og ingen andre i familien kan tegnspråk. Så det var ikke bare min elskede mor jeg mistet, det var også kontakten med resten av familien. Det var et hardt slag, og jeg sørger fremdeles. 20

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

«Ja visst ble livet annerledes» Erfaringer og tanker om å leve med en ervervet hjerneskade

«Ja visst ble livet annerledes» Erfaringer og tanker om å leve med en ervervet hjerneskade «Ja visst ble livet annerledes» Erfaringer og tanker om å leve med en ervervet hjerneskade Illustrasjoner av Eldbjørg Ribe Kirsten Sæther (red.) KReSS Kognitiv Rehabiliteringsenhet Sunnaas sykehus Hefter

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her.

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil ut og leve! Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv. Skrevet av Line Indrevoll Stänicke Illustrasjonsbilder Jeg vil jo

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

Stein på stein. Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD CAPPELEN

Stein på stein. Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD CAPPELEN Stein på stein ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere CAPPELEN Forord Stein på stein er et læreverk for voksne som lærer norsk. Det passer for kursdeltakere

Detaljer

VEIEN FRAM TIL EGEN BOLIG

VEIEN FRAM TIL EGEN BOLIG Lillian G. Rasmussen, født 1952, er sosionom/cand.polit. og er ansatt som høgskolelektor i sosialt arbeid ved Høgskolen i Finnmark. Hun er tillitsvalgt i Norsk Forbund for utviklingshemmede. Bitten Munthe-Kaas,

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9

TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9 Nr. 1 2010 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9 LeDer Anne Giertsen Leder, FFHB anne@ffhb.no

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet

POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet 9 2 POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet......................................................................

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Ungdom og sorg Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Dette informasjonsheftet er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød i samarbeid med Foreningen vi som har et barn for lite, Kreftforeningen,

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte «Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte Innhold Kjenn hva jeg føler... 4 Hvem skriver vi for?... 5 Hvorfor er det viktig å jobbe med følelser?...

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner

Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Innhold Fakta 4 5 Hvem er familieinnvandrede kvinner? Nettverk 10 12 Det viktige bindeleddet Godkjenning av

Detaljer

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Det at vi spontant føler glede, sorg, sinne, frykt, sårethet, skyld og skam er i grunnen ikke noe problem. Det

Detaljer

Når det blir vanskelig

Når det blir vanskelig Når det blir vanskelig Olav Nygaard og Siv Anne Tollevik, Høgskolen i Agder Så er undervisningskabalen lagt. Marit skal ha en niende- og en tiende klasse i matematikk. Hun er godt fornøyd matematikk er

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer