РУССКИЙ EKSEMPEL. Таблица Vunnet Tapt Uavgjort 3 2 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "РУССКИЙ EKSEMPEL. Таблица Vunnet Tapt Uavgjort 3 2 4"

Transkript

1 NORSK РУССКИЙ EKSEMPEL DIAGRAM ДИАГРАММЫ Mal шаблон Tabell Таблица Vunnet Tapt Uavgjort Søylediagram Столбчатая диаграмма Øst Vest Nord Stolpediagram Гистограмма sektor 4: 13 % sektor 1: 13 % Sirkeldiagram/ sektordiagram Круговая диаграмма sektor 2: 17 % sektor 3: 57 % Linjediagram Линейная диаграмма (график) Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: Øst Vest Nord Gjennomsnitt Среднее (арифметическое) значение Gjennomsnittet (kalt G) av tallene 20, 15, 10 og 15 regnes ut ved å finne summen av tallene og dele på antall verdier. Sum G = = = = 15 Antall 4 4 1

2 Median Медиана Medianen til 8, 15, 3, 12 og 5 finner man ved å sortere tallene i rekkefølge, og finne det midterste tallet. 8, 15, 3, 12, 5 sortert blir 3, 5, 8, 12, 15 Median= 8 Hvis antall verdier er et partall (to tall er i midten), finner man medianen ved å ta gjennomsnittet av de to midterste tallene. 4, 12, 1, 7 sortert blir 1, 4, 7, Median = = 5,5 2 Sannsynlighet Вероятность Sannsynlighetenfor å få et billedkort når man trekker et vilkårlig kort fra en vanlig kortstokk finner vi ved å finne antall gunstige utfall (de vi vil ha) og dele på antall mulige utfall (de vi kan få). Det finnes 16 billedkort (knekt, dame, konge og ess i spar, hjerter, kløver og ruter) i en vanlig kortstokk med 52 kort. Gunstige 16 Sannsynlighet = = = 0,31 Mulige 52 x-akse Ось Х / ось абсцисс y-akse y-akse Ось Y/ ось ординат Se eksemplet ovenfor! x-akse 2

3 NORSK РУССКИЙ EKSEMPEL MÅLESTOKK МАСШТАБ Kart Изобразить Avstand Расстояние Avstanden fra sørspissen til nordspissen på øya Ylvingen er 6,23 km. Objekt Объект Lengde Длина Lengden til siden i trekanten er 2 cm Brøkform Desimalform Prosentform Naturlig størrelse Обыкновенная дробь Десятичная запись Процентная запись Натуральная величина 3 4 0,75 60% 3

4 Forminske Уменьшить Forstørre Увеличить Linjestykke/ linjesegment Virkelighet Отрезок x x A B Натуральная величина 4

5 NORSK РУССКИЙ EKSEMPEL Formel LIGNINGER Формула УРАВНЕНИЕ Arealet til en trekant (A) er gitt ved formelen: g h A = 2 der g kalles grunnlinje og h kalles høyde. Koordinatsystem Координатная система Variabel Konstant Høyre side (HS) Venstre side (VS) Løsning/rot Parenteser Переменная величина Constant Правая часть Левая часть Корень (решение) Круглые скобки Størrelse som kan variere. Kalles ofte x, y, a, b, c osv. I f x = 2x + 3 er x en variabel som vi kan endre verdien til. En størrelse som er fast (endrer seg ikke). For eksempel π = 3, Y = Y = 22 x = 5 er en løsning/rot til ligningen 6x + 7 = 37 siden = 37 (24 +3) 5 Størrelse Tid Величина Время For eksempel masse, tid eller lengde. Størrelser kan sammenlignes og være større enn, lik eller mindre enn. 3 minutter og 8 sekunder 5

6 6

7 NORSK РУССКИЙ EKSEMPEL BRØK ДРОБЬ Brøk Brøkstrek Teller Nevner Brøkform Дробь Дробная черта Числитель Знаменатель Обыкновенная дробь 2 3 eller Blandet tall Смешанная дробь Del Часть Hundredel En fjerdedel Kvart Сотая часть Одна четвертая часть Четверть (en hundredel), (to hundredeler) osv Halv Половина 1 2 Hel Целое 1 1 Forenkle en brøk/ forkorte en brøk Utvide en brøk Сократить 6 8 = = 3 4 "Удлинять" = = Tallinje Числовая ось 7

8 NORSK РУССКИЙ EKSEMPEL ADDISJON СЛОЖЕНИЕ + Addere/pluss Legge sammen Legge til Øke Addisjonstegn/plusstegn Sum Ledd Sammenlagt Tilsammen Begge Positive tall Negative tal Hele tall Сложить Сложить все вместе Добавить Увеличить Знак "плюс" Сумма Слагаемое Всего Вместе (всего) Оба Положительное число Отрицательное число Целые числа = = = 7 1, 2, 3, 4-1, -2, -3, -4..., -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3,... Oppstilling Putting up Minnetall Цифра в уме Oppstilling med minnetall Сложение "столбиком с цифрой в уме" Utvidet form Развернутая форма записи числа 273,5 = ,5 Vanlig form Обычная форма 273,5 8

9 NORSK РУССКИЙ EKSEMPEL SUBTRAKSJON ВЫЧИТАНИЕ - Subtrahere (trekke fra) Minus/subtraksjon Убрать/ вычесть из - (Минус) 5 3 = = 7 Subtraksjonstegn/ minustegn Differanse Ledd Minske/trekke fra Minske med Lengre enn Kortere enn Sammenligne Mangler Rest Veksle Ytterligere Знак вычитания Разность 5 3 = 2 Уменьшаемое или вычитаемое = 19 Убавить/ вычесть из Уменьшить на Длиннее, чем Shorter than Сравнить 4 > 2 (4 er større enn 2) 8 < 14 (8 er mindre enn 14) Недостает, не хватает Остаток Обменять Еще 10 - = 8 Det som blir igjen 9

10 NORSK РУССКИЙ EKSEMPEL MULTIPLIKASJON УМНОЖЕНИЕ, *,, Gange/multiplisert med Multiplisere Multiplikasjonstegn/ gangetegn Produkt Faktor Multiplikasjonstabell (2 3) (два сложить 3 раза) Умножить Знак умножения Произведение Множитель Таблица умножения 4 14 = 56, *,, 10 3 = = 30 Minnetall Цифра в уме Gjentatt addisjon Повторное сложение = 12 10

11 NORSK РУССКИЙ EKSEMPEL DIVISJON ДЕЛЕНИЕ :,,, Dividere/dele Kvotient Brøkstrek Teller Nevner Tall på brøkform Tall på desimalform Поделить Частное Дробная черта 20 : 2 = / 2 = 11 Числитель 3 5 Знаменатель 3 5 Числа в виде дроби 15 5 Число в виде десятичной дроби 30,521 Forenkle Сократить = = 1 4 Hvor mange ganger går opp i? Primtall Rest Сколько раз умещается... в... Простые числа Остаток Hvor mange ganger går 3 opp i 18? 18 : 3 = 6 ganger 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 Det som er igjen 11

12 NORSK РУССКИЙ EKSEMPEL Brøkform Desimalform PROSENT ПРОЦЕНТ Число в виде дроби 1/2 Число в виде десятичной дроби 0,50 Prosentform Процентная запись 50% 25 % Prosent fordeling Процентное распределение Prosent (hundredel) Promille (tusendel) Процент = сотая часть Промилле = тысячная часть % Deler per million/ milliondel (ppm) Tiendel En fjerdedel av det hele Halvparten Hundredel Rente Rentesats Одна миллионная часть Одна десятая часть Одна четвертая от целого Половина от целого сотая часть Рента, процент Процентная ставка 0, Hvor mye er en fjerdedel av 100? 1/ = Når man låner penger av en bank, betaler man rente til banken.sparer man penger i en bank, får man renter av banken. For eksempel 5 % rente på sparekontoen. 12

13 NORSK РУССКИЙ EKSEMPEL PRISER OG PENGER Pris Pris Цена Fare ЦЕНА И ДЕНЬГИ Brukes vanligvis om transportkostnader, for eksempel prisen for en bussbillett Bruttopris Gross price Pris uten avslag Nettopris Net price Pris med avslag Vare Veiledende utsalgspris Verdi Dyr, dyrere, dyrest Billig, billigere, billigst Товар Приблизительная цена Value Дорогой/дороже/самый дорогой Дешевый/дешевле/самый дешевый Brukes om noe man kan kjøpe, for eksempel et eple i dagligvarebutikken Prisen fabrikken/grossisten anbefaler butikken å selge varen for. Telling Handle Selge Hvor mye koster det? Kasse Kjøpe Betale Beløp Veksel Veksle Få tilbake Counting Покупать Продавать Сколько стоит..? 1) Фонды; 2) Касса в магазине; 3) Касса в банке Покупать Платить Сумма Сдача, мелкие деньги, разменная монета Разменять Сдача 500 kr 13

14 Ha igjen/rest Tilbakebetaling Tilbake Kvittering Salg Spesialtilbud Nedsatt pris Rabatt Rabattkupong Penger Seddel Mynt Krone Enkrone Femkrone Tikrone Femtikronerseddel/ femtilapp Hundrekronerseddel/ hundrelapp Tjene Fortjeneste/inntjening Tjene på/vinne på Avtale/oppgjør Fortjene Иметь в остатке / остаток Возврат, премия, бонус Назад, обратно Чек Распродажа Специальное предложение (сниженная цена) Сниженная цена Скидка Купон на скидку Деньги Банкнота Монета Крона одна крона (монета) Пять крон (монета) Десятка (десять крон) Полтинник (купюра) Сотенная купюра Зарабатывать, приносить доход Доход, прибыль Выиграть Settlement Заработать, получить доход Tidsbegrenset kampanje i butikk med redusert pris på en eller flere varer Billigere/nedsatt pris Redusert pris NOK (Norwegian krone) 1 kr (1NOK) 5 kr (5 NOK) 10 kr (10 NOK) 50 kr (50 NOK) 100 kr (100 NOK) 14

15 Bonus Miste Kontant Sjekk Faktura/regning Giro Minibank Bankkort Kredittkort Kreditt Debitere Spare Låne Rente Gjeld Skyldig Betale et avdrag Skatt Øke Stige Бонус Бонус Наличные Check Чек Жиро, передаточная надпись на векселе Банкомат Банковская карточка Кредитная карточка Кредит Дебетовать, записывать в дебет, взыскать оплату Сберегать (например, деньги в банке) Брать взаймы Рента Долг Задолжать (задолжать кому- то деньги) Выплата частями Tax Увеличение, расти Подниматься (цены повышаются), возрастать Overføre penger ved bruk av giro Жиро-письменный приказ, поручение банку со стороны клиента о необходимости перечисления определенной суммы денег со счета этого клиента на счет третьего лица, которому клиент желает передать деньги. Når man låner penger av en bank, betaler man rente til banken.sparer man penger i en bank, får man renter av banken. Beløp man betaler til staten. Størrelsen avhenger av inntekt/formue. 15

16 Stigning Synke Senke Avrunding til nærmeste hele Overslagsregning Повышение Опускаться, снижаться Снижать Округление до ближайшей кроны Грубое приближение, округление Kr = 29 Kr Brukes når man ikke er avhengig av et helt nøyaktig resultat. 23 kr + 19 kr 20 kr + 20 kr = 40 kr NORSK РУССКИЙ EKSEMPEL GEOMETRI ГЕОМЕТРИЯ Figur Фигура Like Подобный / конгруэнтный Hjertene er helt like i størrelse og form. Objekt Punkt Startpunkt Endepunkt Bevegelig punkt Linje Объект, фигура, тело Точка Starting point Конечная точка Движущаяся точка Линия 16

17 Rett Straight Diagonal Диагональ Transversal Секущая Parallelle Параллельные Parallelltransversal Линия, параллельная основанию треугольника Kurve Stråle Кривая линия Луч Tallinje Числовая ось Område Область/поверхность Fargelagt Закрашенный Figuren er fargelagt med grønn, gul, rød og blå. Skravert Зашрихован Figuren er skravert Skygget Закрашен 17

18 Lommeregner/ kalkulator Måle Bredde Høyde Lengde Justering, innstilling Passer Grader Gradskive Pi (π) Калькулятор Измерять Измерять Высота Длина Отношение Циркуль Градус Транспортир Число пи 60, 90, 135, 360 Brukes til å måle hvor mange grader en vinkel er. π = 3, Vinkel Угол Vinkelben Сторона угла Toppunkt Вершина угла Rett vinkel Прямой угол En rett vinkel er alltid 90. Spiss vinkel Острый угол Vinkelen som er mindre enn 90 18

19 Stump vinkel Тупой угол Vinkel som er større enn 90 Halvere Биссектриса Normal Перпендикуляр Fotpunkt Основание перпендикуляра C er midtpunktet til linjestykket AB Midtpunkt Перпендикуляр к середине отрезка like lange Skjæringspunkt Точка пересечения Toppvinkler Вертикальные углы V 1 og V 3 er toppvinkler. Det er også V 2 og V

20 Nabovinkler Смежные углы V 1 og V 4 er nabovinkler. Det er også V 1 og V 2, V 2 og V 3 og V 3 og V 4. Samsvarende vinkler Внутренние накрест лежащие углы Yttervinkel/ utvendig vinkel Внешний угол Arealenhet/ enhet for areal Единицы площади km 2 (kvadratkilometer), m 2 (kvadratmeter) Sirkel Окружность Perimeter (omkrets) Периметр Omkretsen til en sirkel er lengden rundt sirkelens ytterkant. Sentrum Центральный угол O er sentrum i sirkelen Diameter Диаметр 20

21 Radius Радиус Sirkelbue Дуга окружности Korde Хорда AC kalles korden til sirkelen Segment (sirkelsegment) Сегмент Området ABC er et sirkelsegment. Sekant Секущая Linje AB er en sekant Tangent Касательная Sektor Сектор 21

22 Midtpunktsvinkel Центральный угол m kalles midtpunktsvinkel (vinkel med toppunkt i sirkelens sentrum og vinkelbein som er like lange som sirkelens radius) Halvsirkel Полукруг Kvartsirkel Четверть круга (квадрант) Trekant Треугольник Likebent trekant Равнобедренный треугольник Likesidet trekant Равносторонний треугольник Trekant der alle sidene er like lange og vinklene er like store (60 ). Motstående side Противоположная сторона Side a i trekanten er motstående til vinkel A ( A) 22

23 Topptrekant Треугольник при вершине Rettvinklet trekant Прямоугольный треугольник Hypotenus Гипотенуза Katet Катет Pytagoras setning Теорема Пифагора a 2 + b 2 = c 2 Polygon Многоугольник Firkant Четырехугольник Kvadrat Квадрат Firkant der alle sider er like lange og alle vinkler er like store (90 ). 23

24 Parallellogram Параллелограмм Rektangel Прямоугольник Rombe Ромб Trapes Трапеция Femkant Пятиугольник Sekskant Шестиугольник Vinkelsummen Сумма углов Summen av vinklene i en regulær sekskant er 120 o 6= 720 o 24

25 Rommet Romgeometri Пространство Стереометрия Volum Объем Sier hvor stor plass et objekt tar i rommet. For eksempel tar en terning hvor alle sidene er 1 dm, opp 1 dm 3 eller en kubikkdesimeter av rommet. Volumenhet/ enhet for volum (kubikkenhet) Единица объема dm 3 (kubikkdesimeter), m 3 (kubikkmeter) Ball, kule Шар /сфера Halvkule Полусфера Prisme Призма Sidekant Ребро Sideflate Грань 25

26 Topp/toppunkt Вершина Rettvinklet parallellepiped Параллелепипед Et rettvinklet parallellepiped kalles en kube dersom alle sideflatene er like store Kube Куб Pyramide Пирамида Sylinder Цилиндр Kjegle Конус Overflate Поверхность (изогнутая или плоская) Overflaten til en terning er det man kan ta på, altså den ytre/utvendige avgrensningen. Overflatearealet til en sylinder finner man ved å dele opp sylinderen og regne ut arealet til flatene. Overflateareal Surface area 26

27 Tangram Танграм Tangram er et kvadrat som består av sju biter med ulike former. Man kan lage ulike figurer av bitene. Kvadratrot Квадратный корень 16 = 4 siden 4 2 = 16 27

Oppsummering Faktor 1 3

Oppsummering Faktor 1 3 Faktor 1 Tall og algebra Naturlige tall Naturlige tall er hele tall som er større enn 0. 1 2 4 5 6... Vi kan skrive naturlige tall på utvidet form. 124 = 1 1000 + 2 100 + 10 + 4 1 Partall og oddetall Partall

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer Oppgaver i matematikk, 13-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Forslag til ny eksamensordning fra våren 2015: Del 1: 2 timer Del 2: 3 timer Nye minstekrav til digitale

Detaljer

Adresseavisens Abelkonkurranse

Adresseavisens Abelkonkurranse Adresseavisens Abelkonkurranse Lille Abel, Store Abel og instituttets nøtt Matematiske nøtter og problemløsningsoppgaver En oppgavesamling fra jubileumsåret 2002 FORORD UKENS STORE- OG LILLE ABEL I forbindelse

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

2007-2009. Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler

2007-2009. Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler 2007-2009 Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler Bruk boka til glede og inspirasjon, til samarbeid og moro med matematikk Ingvill Merete Stedøy-Johansen Faglig ansvarlig og oppgavedesigner:

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene?

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hvor mange tall tror du det er mellom 0 og? Tall og tallforståelse MÅL I dette kapitlet skal du lære om ulike typer tall plassverdisystemet og tall

Detaljer

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet GeoGebra 3.2 for ungdomstrinnet av Sigbjørn Hals 1 Innhold: Hva er GeoGebra?... 3 Hvor kan jeg få tak i dette programmet?... 3 Hvordan kommer jeg i gang med å bruke programmet?... 4 Å hente og legge til

Detaljer

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co.

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co. MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe Bokmål Del 4 av 4 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag

Detaljer

Tallregning Vi på vindusrekka

Tallregning Vi på vindusrekka Tallregning Vi på vindusrekka Addisjon... 2 Addisjon: Oppstilling... 3 Addisjon med minnetall... 4 Addisjon med desimaltall... 5 Subtraksjon... 6 Subtraksjon uten låning... 7 Subtraksjon med låning...

Detaljer

2000-2003. Fra Norsk til Nordisk

2000-2003. Fra Norsk til Nordisk 2000-2003 Fra Norsk til Nordisk Oppgavesamling fra KappAbel- konkurransene 2000-2003 Bruk boka til glede og inspirasjon, til samarbeid og moro med matematikk. Ingvill M. Stedøy Faglig ansvarlig: Ingvill

Detaljer

Kapittel 5. Regning med forhold

Kapittel 5. Regning med forhold Kapittel 5. Regning med forhold Forholdet mellom to tall betyr det ene tallet delt med det andre. Regning med forhold er mye brukt i praktisk matematikk. I dette kapitlet skal vi bruke forhold i blant

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner?

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? 5 Jeg har omtrent 380 kr 400 kr! Avrunding og overslag MÅL I dette kapitlet skal du lære om avrunding av hele tall avrunding av desimaltall overslag i addisjon

Detaljer

Kurshefte GeoGebra. Ungdomstrinnet

Kurshefte GeoGebra. Ungdomstrinnet Kurshefte GeoGebra Ungdomstrinnet GeoGebra Geometri og algebra Dynamisk geometriverktøy Algebraisk verktøy Gratis Brukes på alle nivåer i utdanningssystemet Finnes på både bokmål og nynorsk Kan lastes

Detaljer

matematikk, teknologi og design

matematikk, teknologi og design X cm matematikk, teknologi og design???! Hva betyr vingeareal, vingespenn og design for flyets fart og glideevne? Rundskjerm eller firkantskjerm hvilken form bør en fallskjerm ha? Hvordan kan du forandre

Detaljer

REGEL 1: Addisjon av identitetselementer

REGEL 1: Addisjon av identitetselementer REGEL 1: Addisjon av identitetselementer Addisjon av identitetselementer a + 0 = a x + 0 = x Et identitetselement (nøytralt element) er et element som ikke medfører noen endring når det kombineres med

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole Det er en stor glede å presentere dette temanummeret som for det meste er viet spill og matematikk. Jeg har lagt vekt på å lage det slik at lærere eller lærerutdannere skal kunne bruke det direkte i undervisningen.

Detaljer

Jeg kan-utsagn. Hverdagsmatte Jeg kan- utsagn side 1. Del 1 Grunnleggende regning Ja Nei Jeg kan si og skrive tallene fra 0 til 100 på norsk.

Jeg kan-utsagn. Hverdagsmatte Jeg kan- utsagn side 1. Del 1 Grunnleggende regning Ja Nei Jeg kan si og skrive tallene fra 0 til 100 på norsk. Hverdagsmatte Jeg kan- utsagn side 1 Jeg kan-utsagn Del 1 Grunnleggende regning Ja Nei Jeg kan si og skrive tallene fra 0 til 100 på norsk. Jeg kan vise hva ener-plass og tier-plass er. Jeg kan finne største

Detaljer

AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG

AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG Novemberkonferansen 2008 Geometri eksperimentering og utforsking Av og med: ressurspersoner ved Matematikksenteret Forside: Bilde fra bidraget til Elisabeth Aksnes

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer Oppgaver i matematikk, 9-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall?

90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall? 90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall? 3 Hm, hva må jeg betale da? Prosent og desimaltall MÅL I dette kapitlet skal du lære om prosentbegrepet brøk og prosent prosentvis

Detaljer

Brøk-, desimalog prosentplater 1 = 1:7 = 0,143 0,143 100 = 14,3% = 1:24 = 0,042 0,042 100 = 4,2%

Brøk-, desimalog prosentplater 1 = 1:7 = 0,143 0,143 100 = 14,3% = 1:24 = 0,042 0,042 100 = 4,2% Brøk-, desimalog prosentplater = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Sponset av Uke 46, 2014 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

3. utgave, ny versjon

3. utgave, ny versjon 3. utgave, ny versjon Høgskolen i Oslo Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2005 Innhold. Hvorfor statistikk for bibliotekarer?............................................... 4.. Hva

Detaljer

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Årets julekalender for 8.-10. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Alle oppgavene har flere svaralternativer, hvorav

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 skal deles ut samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 skal deles ut samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Årsprøve 205 8. trinn Del Navn: Informasjon for del Prøvetid: Hjelpemidler på del : Andre opplysninger: Fremgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del og Del 2 skal deles ut samtidig. Del skal du levere

Detaljer