ÅRSPLAN SOLA BARNEHAGE Med varme og vennskap tar vi vare på hverandre!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN SOLA BARNEHAGE 2015-2016. Med varme og vennskap tar vi vare på hverandre!"

Transkript

1 ÅRSPLAN SOLA BARNEHAGE Med varme og vennskap tar vi vare på hverandre! 1

2 INNHOLD: Velkommen til nytt barnehageår 3 Personalet i Sola Barnehage 4 Kvalitet og service 5 Planer 6 Sola Barnehages fokus 7 Satsningsområde Bærekraftige relasjoner 8 VI i barnehagen 9 Arbeidet på avdelingene 9 Lek 9 Omsorg 10 Danning 10 Læring 11 Fagområdene = Erfaringsområder 11 Prosjektarbeid 12 Oranisering 12 Progresjon 12 Fiolene 13 Hvitveisene og Blåklokkene 13 Overgang barnehage skole 14 Flerkultur 15 Måltidene i barnehagen 16 Dagsrytme 16 Ukerytme 17 Tradisjoner og markeringer 18 Bursdagsfeiringer 20 Kompetanseplan for personalet 21 Planleggingsdager 21 Foreldremedvirkning 23 Medlemmer i Samarbeidsutvalget 24 Medlemmer i Styret 24 Kalender august 2015 juli

3 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR Velkommen til et nytt barnehageår i Sola Barnehage. I år er det flere nye på alle avdelingene. Mange barn har gått over til stor avdeling og på Fiolene begynner 11 nye barn. Noen av dem er søsken og noen helt nye. Det er alltid en spennende tid med nye barn som skal bli kjent og finne en trygg havn. Personalet er det samme som det var i fjor, og det gir en god ramme for oss som jobber her til å gi nye barn og foreldre en god oppstart. Ute har vi nettopp fått oppgradert sykkelveiene våre og vil gi ny inspirasjon i barnas utelek. Vi ønsker å lede dem til lek på hele området. Trafikkskiltene, rundkjøringen og bensinstasjonen kommer mer til sin rett. Årsplanen vår er laget med utgangspunkt i satsningsområdet vi hadde i fjor, og bærer preg av at personalet er i utvikling og endrer seg. I høst blir inndelingene på avdelingene slik: Fiolene: 6 stk barn 2 barnehagelærere 8 stk barn 2 assistenter Blåklokkene: Bamser: 9 stk (2-3-åringer) Kaniner: 4 stk (4-åringer) Krokodiller: 5 stk (5-åringer) Hvitveisene: Bamser: 8 stk (3-åringer) Kaniner: 4 stk (4-åringer) Krokodiller: 6 stk (5-åringer) 1 barnehagelærer 2 assistenter 1 barnehagelærer 3 assistenter Det viktigste for personalet er at store og små, foreldre, barn og personale har det godt i barnehagen. - Alle skal trives, og føle at de blir sett og hørt! Vennskap skal alltid stå i sentrum. Vi er svært opptatt av å fremme godt samspill mellom barn og voksne. Visjonen vår er gjeldende i hverdagen. Åsenvegen Sola Tlf Fax Hjemmeside: Hvitveisene: Blåklokkene: Fiolene:

4 PERSONALET I SOLA BARNEHAGE Maj Brit Daglig leder Fiolene: Natalija Ped.leder Jofrid Ped.leder Siri Assistent Soma Assistent Blåklokkene: Birthe Ped.leder Gro Elin Assistent Jan Assistent Marte-Kristine Assistent, vikar Hvitveisene: Grete Ped.leder Marianne Assistent Elsbeth Assistent Laila Assistent Andre stillinger: Julie David Assistent, vikar Linda Kjøkkenassistent Lena Assistent, vikar Anne Grethe Assistent, vikar Anja Ressurspedagog 4

5 KVALITET OG SERVICE Fornøyde foreldre er vårt beste rykte SERVICERKLÆRING TIL FORELDRE I SOLA BARNEHAGE Vi ser hver enkelt og alle føler seg velkomne hver dag. Vi er imøtekommende og tar barn og foreldre på alvor. Vi kommer fram til muligheter og løsninger sammen. Vi samarbeider til beste for barnet. Hva kan foreldrene forvente av barnehagens personale? At vi informerer gjennom planer, mail, oppslag eller personlig kontakt. At vi er positive og imøtekommende hver dag. At vi er åpne for konstruktiv kritikk og gir svar på det dere spør om. At vi forteller om hvordan barnet har det i barnehagen og har personlig kontakt hver dag, samarbeider til beste for barnet. At vi kler barna etter vær og vind til barnets beste (og ikke til foreldrenes ;-)) At vi avholder foreldresamtaler hver høst og gir tilbud om foreldresamtale våren. At vi er vare for barnas individuelle behov og tilrettelegger hverdagen slik at alle barn trives i barnehagen. At vi gir dere god kvalitet på barnehagetilbudet! Hva forventer vi av foreldrene? At dere gjør dere kjent med vedtekter, planer og oppslag i barnehagen og følger opp. At dere samarbeider i formelle og uformelle settinger til beste for barnet. At dere bringer og henter innen åpningstid og gir beskjed om dere ikke kan komme til avtalt tid / hvis barnet er sykt eller har annet fravær. At dere i bringing og henting har fullt fokus på barna, og dere derfor ikke bruker mobiltelefonen innenfor barnehagens område. At dere sørger for at barnets utstyr og klær er funksjonelle og i god stand til å være aktive inne og ute hver dag i all slags vær. At dere stoler på barnehagens personale i forhold til hvor mye/lite klær barna skal ha på seg ute. At dere deltar på dugnader, foreldrearrangement og møter som arrangeres i barnehagen. At dere gjensidig respekterer personalet og andre barn i barnehagen. At dere er lojale mot barnehagen og gir beskjed til oss om det er noe dere er misfornøyd med slik at vi kan forbedre oss. 5

6 PLANER Det ligger mye arbeid i planene våre. Med disse viser vi vårt pedagogiske ståsted og innholdet i hverdagene i Sola Barnehage. Planene ligger til grunn for alt arbeid vi gjør: Årsplan Viser hva vi jobber med inneværende år. Den har flere funksjoner: Et redskap for personalet å jobbe etter Informasjon om virksomheten vår til kommunen og andre interesserte Et redskap for foreldrene til å engasjere seg i hva vi jobber med og diverse praktiske opplysninger vi forventer foreldrene følger med på. Viktig informasjon til foreldrene i forhold til å kunne medvirke på barnehagens innhold. Virksomhetsplan Gir foreldre og andre interesserte informasjon om vår pedagogiske plattform, innhold i barnehagen, hvilke rutiner vi har for arbeidet vårt, hvem vi samarbeider med og diverse andre opplysninger. Denne ligger til grunn for alt arbeidet vårt og blir ikke fornyet hvert år. Mye av det som står i denne har vært tidligere års satsningsområder som er blitt en del av vår vanlige drift. Det blir derfor kun beskrevet i den pedagogiske delen og ikke i årsplanen. Vår langsiktige handlingsplan skal gi personalet, styret og samarbeidsutvalget mål for arbeidet fram i tid. Denne er innlemmet i vår Virksomhetsplan. Den gode Solabarnehagen: Denne er Sola kommunes kvalitetsplan for perioden Visjonen for denne er: Nåtidens barnehage for fremtidens folk. Planen viser langsiktig satsning for barnehagene i Sola og er et styringsdokument i tillegg til Rammeplanen for barnehager. Planen er ment å utvikle økt selvbevissthet i barnehagene, kommunen og blant private eiere, og grunnlag for evaluering og kompetansebygging i arbeidet med å gi alle barn i Sola kommune gode og likeverdige oppvekstbetingelser. Fram til januar 2016 vil fokuset være En lærende barnehage, og fokus på Entusiasme for endring. Infobrev fra avdelingene Blir sendt ut fra hver avdeling. Her vil dere få et større innblikk i hva den enkelte avdeling foretar seg, for eksempel hvilke prosjekter de holder på med, hvilken lek som dominerer og så videre. Denne informasjonen, samt informasjon fra daglig leder, blir sendt foreldrene på mail. Hjemmeside Sola barnehages hjemmeside finner dere på Denne består av informasjon til de som ønsker å vite mer om barnehagen. Her vil barnehagens overordnede planer ligge lett tilgjengelig. Vi jobber med en ny løsning som skal være mer brukervennlig for foreldrene. 6

7 ENTUSIASME PRAKSIS SOLA BARNEHAGES FOKUS VI LEK Medvirkning Vennskap OMSORG Flerkultur Med varme og vennskap tar vi vare på hverandre Bærekraftige relasjoner LÆRING Progresjon DANNING Identitetsbygging METODER ENTUSIASME FOR ENDRING 7 PRAKSIS- FORTELLINGER TIL REFLEKSJON OG UTVIKLING

8 SATSNINGSOMRÅDE BÆREKRAFTIGE RELASJONER: Måten voksne ser, bekrefter og svarer barnet på er helt avgjørende for hvordan barnet opplever seg selv. Eg blir meg i møte med deg Svanaug Lunde og Ingunn Størkesen Bærekraftige relasjoner fremmer barns utvikling og bygger identitet. Det handler om måten man møter andre mennesker på. Barn trenger trygge, varme relasjoner med voksne. Når relasjonene blir vanskelige er det de voksne som må tilføre relasjonen det som skal til for at den blir bærende og utviklingsfremmende. MÅL (Barnas opplevelse): Barna opplever at de er viktige i fellesskapet. Relasjonene bygger opp om barnas positive selvfølelse. Barnet blir møtt med varme, omsorg og empati. Barna viser evne og vilje til å være en viktig person for den andre. VÅRE TILTAK FOR Å OPPNÅ DETTE: Det er alltid den voksne som er ansvarlig for innholdet i relasjonene i samspill med barn, ikke overlat dette til barna! Ta styring når det er nødvendig. Ved å være nærværende kan en fange opp hvilke ferdigheter barnet trenger støtte i. De voksne er nærværende og tilstedeværende i samspill med barna. Barn trenger full oppmerksomhet! De voksne viser at de trives sammen med barna. Når barnet er lei seg: vise at vi anerkjenner følelsene til barnet. Alle barn kan leke, men noen trenger støtte for å komme i gang. Fokus på trygg tilknytning. Trenger å bli sett, få støtte og hjelp når de trenger det. Bærekraftige relasjoner er også et utgangspunkt når vi jobber med å forebygge begynnende mobbeatferd. Barnehagens visjon er vår ledestjerne i hverdagen! Se mer om visjonen i Virksomhetsplanen 8

9 VI i Barnehagen Varig Innsats for Verdighet og Inkludering Sola kommune har startet et nytt program, VI, for å forebygge mobbing i Sola. Dette skal jobbes med i barnehagene, skolene, fritidsaktiviteter og i hjemmene. Dvs. at alle skal få tilbud om å delta på kurs og heve sin kompetanse for å arbeide forebyggende. I barnehagen snakker vi vanligvis ikke om mobbing, vi bruker begrepet begynnende mobbeatferd. Begynnende mobbeatferd er først og fremst et sosialt problem med utgangspunkt i at alle mennesker har en grunnleggende angst for å bli ekskludert. Vi har behov for å føle at vi hører sammen med noen og redde for å miste tilhørigheten. Det er sunn utvikling for barn å være utprøvende, en del av det å være menneske. Utprøving gir barnet erfaringer, både gode og dårlige. Noen ganger lærer barn seg strategier som vi voksne kaller mobbelignende atferd. Disse strategiene er viktig å jobbe med å snu til gode strategier. Det er ikke barnet selv som er problemet, men miljøet barnet befinner seg i. Sola Barnehage er med i pilotgruppen for implementering av programmet i barnehagen. LEK: ARBEIDET PÅ AVDELINGENE Leken er alltid et satsningsområde i barnehagen. Det er en svært viktig del av hverdagen. Personalet har økt sin kompetanse og vi har brukt praksisfortellinger for å lære mer om hva som skjer i leken. Dette jobber vi fortsatt med og det er blitt en del av vår metode. Samtidig ser personalet stadig mål å strekke seg etter for å gi barna gode lekemuligheter. Barn velger lekekamerater ut fra interesse mer enn alder, og på grunn av barnehagens størrelse er det lett for barna å skaffe seg venner på tvers av avdelingene. Det er noe vi oppfordrer til helt fra starten av barnehageåret. 9

10 MÅL (Barnas opplevelse): Leken et mål i seg selv Leke det de erfarer Erfare gleden av å utvide vennekretsen Voksne som har det gøy sammen med barn i lek Voksne som beskytter og bygger stillas omkring god lek: vet når de skal være med/trekke seg bort, og når de skal tilføre leken noe nytt for å utvikle leken VÅRE TILTAK FOR Å OPPNÅ DETTE: Lekegrupper Styrte aktiviteter preget av lek og helhetlig tilnærming Voksne som møter barna der de er: Noen typer lek er ikke alltid like lett for voksne å forstå, for eksempel Superhelter eller krigsleker. Ved tilstedeværende og aktive voksne skaper vi rom og mulighet også for denne leken, en lek som ofte er viktig for barna. På samme tid må de voksne utøve tydelig ledelse og hindre at denne type lek blir en negativ opplevelse. PERSONALET ER OPPTATT AV: Gjøre kjekke ting med barna Være kreative, se nye muligheter for aktiviteter å gjøre sammen med barna Tenke utover dagsrytmen, går turer utenom turdagen, snekkerprosjekt, lage plass oppå fjellet. Hvorfor er dagsrytmen til hinder for å gjøre kjekke ting? ER den det eller er det kulturen vår som er til hinder? OMSORG: MÅL (Barnas opplevelse): Trygg tilknytning. Tilvenningen har en stor plass i barnehagen, spesielt på småbarnsavdelingen siden mange nye begynner Trygge foreldre = trygge barn VÅRE TILTAK FOR Å OPPNÅ DETTE: Foreldremøte i forkant av oppstart for nye foreldre Tilbud om oppstartsamtale Primærkontakt Dele barna i smågrupper Nært foreldresamarbeid DANNING: MÅL (Barnas opplevelse): Skape minner som varer livet ut Arena for samarbeid og fellesskap Raushet i forhold til ALLE barn VÅRE TILTAK FOR Å OPPNÅ DETTE: Opplevelser vi har sammen foreviges og videreformidles til foreldrene eller i barnas egne minnefangere Refleksjoner sammen med barna i etterkant av ting vi har opplevd, både ved gode og vonde opplevelser 10

11 LÆRING: MÅL: (Barnas opplevelse): Barna skal få leke seg til læring, øve seg på livet (Margareta Øhman) Bearbeide erfaringer gjennom leken Barna opplever at de er aktive i læringsprosesser og er produsenter, i motsetning til barn som venter på å bli underholdt og er konsumenter VÅRE TILTAK FOR Å OPPNÅ DETTE: Legge ut spor som vekker barnas interesse Voksne som er i opplevelsen og lar barna vise vei Gi barna tid til å tenke, reflektere og bli ferdig Være med å skape mening for barna, det fremmer læring Øve på å se de gylne sjansene som byr seg her og nå. Voksne som gjenkjenner og gir oppmerksomhet til barnas læringsprosesser, og gjenforteller hva barna har lært. Muligheter for varierte erfaringer FAGOMRÅDENE = ERFARINGSOMRÅDER Med et helhetlig læringssyn er de fire grunnelementene i fokus: Danning, Lek, Omsorg og Læring. Ved et helhetlig læringssyn kan vi ikke se på fagområdene separat men velge å innlemme dem på en naturlig måte i alt vi gjør. Barna gjør seg erfaringer med fag gjennom leken, prosjekter, turer, refleksjoner, samtaler, relasjoner osv. Vi jobber ikke systematisk med fag, men tilrettelegger for varierte erfaringer gjennom at barna er aktive. Barna vil få ulike erfaringer i løpet av barnehagetiden variert etter alder og modningsnivå. 11 Insekthotell

12 PROSJEKTARBEID: MÅL: (Barnas opplevelse): Barna er produsenter i sitt eget liv, dvs de er aktive og bruker hele seg istedenfor å være passive konsumenter som venter på å bli underholdt. Arbeidet med relasjonene påvirker hvordan vi jobber med prosjekter på den enkelte avdeling. VÅRE TILTAK FOR Å OPPNÅ DETTE: De voksne skal glemme seg selv og øve seg på å lytte mer til barnas initiativ. Tid til refleksjoner og samtaler med barna Når vi velger overordnet tema ser vi etter hva barna er opptatt av, barn lærer ved å være aktive, medvirkende og ved å bruke hele seg. Dette er utgangspunktet når vi jobber i prosjekter. Prosjektarbeidet vil foregå i smågrupper ved aldersdelte grupper. Sola barnehage skal oppleves som en lærende organisasjon, der både barna og de voksne lærer noe ved prosjekter og lek sammen. For de yngste må prosjektet bære preg av opplevelse / sansing her og nå og gjentakelser. Fagområdene trekkes naturlig inn i prosjektarbeidene I løpet av kommende år vil vi ha fokus på følgende: Lesestund ukentlig i smågrupper med Dialogisk lesing i fokus (dvs samme bok flere ganger på rad, gjentakelser, samtaler omkring innhold, tegninger osv) Gode samtaler som virkemiddel for å bedre barnas språk, gode voksne språkmodeller. Barna får ulike erfaringer ved å bruke ulike formingsmateriell og ta i bruk ulikt materiell. Temperaturer, vær, kalender, ukedager og måneder, årstider. Barnehjemmet Arken i Bolivia står sentralt i årets FN-uke. Alle barna er med på en fokusuke om Brannvern. Jul og påske har årlig fokus i forhold til kreativitet og etikk, religion og filosofi. Bruke nærmiljøet mer i hverdagen. Sola vgs, Soma gård, hva finnes like utenfor gjerdet osv. Barn i bevegelse har fremdeles stor plass i Sola Barnehage- mer om dette finner du i Virksomhetsplanen. Samarbeid med Sola Videregående, de største barna på gymopplegg. I månedsbrevene vil avdelingene informere om hva barna har erfart og reflektert omkring foregående periode. ORGANISERING PROGRESJON Ivaretas best gjennom vår avdelingsorganisering. Barna er delt inn i avdeling for barn 1-3 og 3-6. Det vil si at materiell og aktiviteter er tilrettelagt aldersgruppen på avdelingen. I tillegg deler vi i organiserte aktiviteter etter alder, for eksempel i aldersdelte grupper eller i lekegrupper på avdelingen. På Fiolene deler vi også lekegruppene etter alder. 12

13 FIOLENE De yngste barna: Barnegruppen blir delt i smågrupper, vanligvis aldersdelte, hver formiddag. Vi er enten inne på avdelingen eller halve gruppen inne og halve gruppen ute. Ved å dele gruppen får vi tettere kontakt med det enkelte barnet, og barnet opplever rom til å utfolde seg i trygge omgivelser med voksne som ser dem og støtter dem i sin utprøving. Vi har sjelden alle 14 barna samlet i ett rom. Første del av høsten vil bære preg av tilvenning av 11 nye barn. Her er trygg tilknytning viktig. Alle får sin primærkontakt som følger dem gjennom store deler av dagen. Det er også viktig at de blir godt kjent med alle de voksne på avdelingen og føler tilhørighet til gruppen. Viktige fokus i arbeidet med de minste i barnehagen: Vi bruker mye tid på en trygg tilvenning og nær kontakt med foreldrene Småbarn er kroppslige og bruker hele seg Fokus på utforsking, bruke kroppen og sansene, undersøke og erfare hva deres egne handlinger gir av resultater Stort fokus på språkutvikling: de voksne er vare for barnas signaler, gir respons og gjenkjenner barnas kommunikasjon De voksne er opptatt av prosessen istedenfor produktet Bøker brukes aktivt daglig til samtaler og gode stunder I samlinger og fortellingsstunder brukes konkreter for å utvikle barnas språkforståelse HVITVEISENE OG BLÅKLOKKENE Vi har balanse mellom styrte aktiviteter og frie aktiviteter. Ofte deler vi gruppen i smågrupper. Vi vil fast en dag pr uke (fredager) dele i aldersdelte grupper på de store avdelingene: BAMSENE De minste på stor avdeling: Ledes av Marianne og Jan/ Marte-Kristine. Fokus på vennskap, lek på tvers av avdelingene. Samling og Lesestund hver gang. I år består denne gruppen av totalt 17 barn i alderen 2,5-3 år. Flere av dem kommer fra Fiolene og noen av dem er helt nye. Fokus i denne gruppen er: Lek Lesestund KANINENE De mellomste på stor avdeling: Ledes av Gro Elin og Elsbeth. Fokus på mestring og lek sammen på tvers av avdelingene. De benytter seg av området like ovenfor barnehagen. Her skal speideren satt opp nye tau til oss i løpet av høsten. De kommer også til å bruke snekkerboden. Utegruppe Erfaring med ulike materialer KROKODILLENE En klubb for de eldste i barnehagen. Krokodilleklubben er en forberedelse til barnehageslutt. 13

14 Mål: Trygge barn Fremme selvstendighet Trigge nysgjerrighet Gi barna gode fellesopplevelser Gjøre noe BARE fordi det er gøy! I år vil vi ha et felles prosjekt i Krokodilleklubben: Basert på boka Lukas bygger Ola-bil. De voksne vil la barna være aktive i framdriften av temaet. Vi skal lese, undersøke, undre og trigge nysgjerrigheten i fellesskap. Vi skal gjøre noe selv og vi skal skape noe sammen. Vi skal samarbeide på veien fram til målet. Vi bruker tiden og vil ikke skynde på prosessen: Lar barna ha regien og være det skapende barnet! OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Hovedfokus: Gym i Åsenhallen tilrettelagt av elever fra Sola Videregående skole. Ca 16 uker totalt i året, en gang pr uke (onsdag formiddag). Erfaringer barna får: Ta imot og følge beskjeder som blir gitt. Vente på tur Bli ledet av andre enn de faste voksne i barnehagen Bruke kroppen sin på mange ulike måter Erfare ulike gymaktiviteter, og erfaring med bruk av ulikt gymutstyr. Felles opplevelse Samarbeid Personalet får unik sjanse til å være observatører Generelt for BARNEHAGESLUTTERNE gjennom året: Mer ansvar. Trener ekstra på basiskompetanse som for eksempel vente på tur, høre etter beskjeder, oppøve god lekekompetanse, egenledelse, selvstendighet i praktiske situasjoner som måltid, garderobe, toalett, ta initiativ i lek, trene på å planlegge, gjennomføre og avslutte det de holder på med, samarbeide med andre barn. Fokus på språkutvikling gjennom språkleker, rim og regler osv. Fokus på sosial kompetanse, hvordan en omgås hverandre, hjelpsomhet, omsorgsfullhet, ikke alltid sette seg selv først, tap og vinn med samme sinn Er gode hjelpere og forbilder på avdelingen, ordenshjelp, garderobehjelp. Våren: får være noe ute alene etter avtale med de voksne (og foreldrene) Fremme vennskap på tvers av avdelingene. Spille spill: Vente på tur, forståelse, holde fokus over tid, oppleve å kunne tape og vinne. Våren vil fokuset være tema skolestart : Vi utforsker skolene ved å gå på besøk, ta bilder, snakke med barn som allerede går på skolen, få vite noe om hva SFO er, sjekke skolenes nettsider osv. Vi samtaler omkring hva skole er, hva de gleder seg til, hva de gruer seg til osv. Høytlesning: Fast en periode etter jul. En fortsettelsesbok som leses. Mål: Konsentrasjon, oppøve ferdighet til å huske over tid, høre etter tekst uten å ha bildestøtte. 14

15 Vi sørger alltid for tid til lek hver gang vi er sammen Overnatting i barnehagen Jordbærfest: Krokodillene lager en markering for alle barna i barnehagen. Markerer slutten på barnehagetiden deres. På våren er det en avslutningssamtale for foreldre til krokodillebarna. Barnehagen vil i løpet av april ha kontakt med lærer/rektor ved den skolen barnet skal begynne på for på denne måten å sikre barnet på beste måte når det starter på skolen. Det er ikke barnet som skal være moden for skolen. Det er skolen som skal være moden for barnet Hvert enkelt barn skal få en følelse av å være gode nok - Kari Pape - FLERKULTUR Vi har ulike nasjonaliteter representert både blant barn og personale. Vi har fokus på inkludering og at alle barn sees som ressurs i barnegruppa. Vi har dette i fokus når det gjelder flerkultur: Ingen barn er like, alle er unike! Vi ser på mangfoldet som en ressurs, både språklig og kulturelt Vi synliggjør mangfoldet på den enkelte avdeling, ved å henge opp ord, nasjonale symboler, lærer sanger på de ulike språkene for å bekrefte identiteten til barna/familien Vi ser viktigheten av morsmålet og ønsker at alle bruker sitt morsmål i hjemmet I barnehagen har vi fokus på språk: alle barn skal få støtte til å utvikle sitt språk og bli forstått. Vi bruker konkreter, plansjer og ulike språkstøttende materiell som hjelpemiddel Vi samarbeider med veiledere fra Migroteket i Sola kommune slik at vi stadig hjelper barna videre i sin språkutvikling. Et av vårt personale tar videreutdanning innenfor flerkultur i barnehagen, en del av masterutdannelse som går på ettermiddag/kveldstid over 1,5 år Se også punktene om språk under Fagområdene som gjelder alle barn. Pedleder skal delta i nettverk på tvers av barnehagene 3 ganger pr. halvår der flerkultur er fokus De tre Bukkene Bruse i ulike varianter 15

16 MÅLTIDENE I BARNEHAGEN Vårt fokus dette året: Sunn mat i henhold til kostholdsråd for barnehager utgitt av Helsedepartementet. En avdeling har gruppe på med matlaging hver onsdag. De skal hjelpe Linda med matlagingen. Ved ordenshjelpordningen skal barna oppleve den samme rutinen selv om det ikke er samme voksen som er med dem. Barna må prøve ny mat, men vil alltid få anledning til å velge brød/knekkebrød om de ikke liker maten. Vi skal tilstrebe å lage enkel mat som barna liker. Satsningsområdet skal gjennomsyre måltidet. DAGSRYTME Barnehagen åpner 8.00 Frokost. Barna har med seg matpakke 9.30 Alle bør være kommet i barnehagen Lek/aktivitet/tur Rydding/Samling/håndvask/Bleieskift (de dagene vi ikke er på tur) Lunsj (11.00 på Fiolene) Lek ute /soving for de minste Fruktstund (14.30 på Fiolene) Barnehagen stenger Støvler kan også lekes med og sorteres 16

17 Potetprosjekt UKERYTME Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Hvitveisene og Blåklokkene turdag Ta med matpakke! Fiolene hele huset for seg selv Lek/opplegg avdelingsvis Alle kan bruke fellesrommet ½gruppe Fiol på tur Krokodillegym I Åsenhallen Lek/opplegg avdelingsvis Hvitveisene fellesrom ½ gruppe Fiol på tur Lek/opplegg avdelingsvis Blåklokkene fellesrom Fellessamlinger/ bursdagssaml. Siste pr mnd: Fellesbursdag De andre ukene: Aldersdelte grupper på tvers av de store avd. Fiolene fellesrommet 17

18 TRADISJONER OG MARKERINGER GJENNOM ÅRET HVA INNHOLD NÅR ANSVAR: Tilvenning Fiolene begynner på stor avd. Søsken starter på fiolene. Trygghet, omsorg og nye lekekamerater står i fokus Fra 18. august Den enkelte avdeling Barnehagens bursdag Fest og feiring, fellessamling, fokus på samhold. 28. august Maj Brit VI-foreldremøte Felles foreldremøte for barnehagene. Oppstart av VIprogrammet et program som skal forebygge mobbing i barnehage, skole og fritidsaktiviteter. Viktig å delta på dette! 15. september Sola kommune Foreldremøte Avholdes avdelingsvis Dato kommer Samarbeidsut og personalet Brannvernuka Fokus på brannvern og evakuering. Brannalarmen går, vi lærer hva vi skal gjøre. Uke 38 Den enkelte avdeling Fellessamling Fredag Grete+Birthe Teaterforestilling Foreldre og barn har mulighet til å delta på nasjonal brannverndag på brannstasjonen. Et omreisende teater besøker barnehagen. Lørdag 19. september Kl Stvg, Sandnes Dato kommer Foreldrene på eget initiativ Maj Brit Fotografering Alle barn blir fotografert enkeltvis. Det blir satt sammen gruppebilde. Ingen kjøpeplikt. Tirsdag 20. okt Liten Luring Fotograf Tema: Arken Barnehjem Fokus på barnehjemmet Arken i Bolivia. I løpet av oktober Den enkelte avdeling Foreldresamtaler Innsamlingsaksjon og foreldremiddag. Fellessamling Alle foreldre får tilbud om foreldresamtale med avdelingens pedleder Foreldremiddag Tors 29. oktober I løpet av siste del av oktober og november. Gro E og Elsbeth Grete og Birthe + Krok. Pedleder + det enkelte barns foreldre Nissefest - Fokus på julens farge: alle kler seg i rødt, nissen på besøk, julegrøt til lunsj. Onsdag 9. desember Siri + Marianne Lucia med lussekatter Nytt opplegg i år: Alle barna deltar. Utearrangement ved bra vær. Fredag 11. desember kl.8.00 Pedl. Ansv. Alle avd. baker 18

19 HVA INNHOLD NÅR ANSVAR Bollemandag Vi spiser boller med krem! Synger Bollesangen Mandag 8. februar Jofrid Karneval Vi kler oss ut og har fest og moro på mørkeste vinteren. Torsdag 11. februar Gro Elin og Natalija Barnehagedagen Barnehagedagen markeres på den enkelte avdeling vi inviterer foreldrene. Tirsdag 1. mars Nærmere info kommer. Den enkelte avdeling Påske Fokus på hvorfor vi feirer påsken, tradisjoner, påskefortellingen Formingsaktiviteter. Felles Påsketur Torsdag 17. mars Jan, Laila og Soma Krokodillenes overnatting Foreldresamtaler Kommer i bhg ca Alle foreldre får tilbud om foreldresamtale med avdelingens pedleder Torsdag. 14.april Mars /april Krokodillene: Birthe og Grete Pedleder 17. mai tog Foreldre og barn går i tog for Sola Barnehage! Oppmøte ved Coop Sola 9.45 Samarbeidsutvalget Fellestur til Soma Gård Hele barnehagen deltar. Vi reiser med buss, opplever dyr og gjør aktiviteter sammen. Tirsdag 7. juni Marianne Buss Maj Brit plass Jordbærfest Vi markerer slutten på barnehagetiden for krokodillene. De er med å utforme innholdet for de andre barna. Koser oss med Jordbær. Fredag 10. juni Krokodillene: Birthe og Grete Fra liten til stor Leveres på Fiolene, markering, blir båret på pute over til stor avdeling og hentes der når dagen er slutt. I forkant av start på stor avd 12. august. Fiolene Sjekk spesielt: Uthevede datoer er dager vi inviterer foreldrene til arrangement i barnehagen Det er viktig at alle barna får besøk på disse arrangementene. Dersom foreldrene ikke kan komme kan dere spør besteforeldre, tanter/onkler, eller rett og slett en nabo I tillegg kommer foreldremøter på kveldstid. 19

20 BURSDAGSFEIRINGER Hvert barn blir gjort stas på i samling den dagen de fyller året. I tillegg har vi en egen felles bursdagsfeiring siste fredag i måneden for alle barn som har fylt året denne måneden. På felles bursdagssamling tar barna fram kronene sine fra skapet og viser seg fram. Vi har alltid en liten forestilling på bursdagssamlingen. Bursdagsfeiringene er siste fredag i måneden. Vi har smoothie til dessert. HJEMMEBURSDAGER Viktige ting å ta hensyn til: Ingen barn må bli holdt utenfor: Tenk enten barn i samme alder, barn i samme gruppe, barn på samme avdeling, kun jentene/guttene, kun krokodillene på en avdeling osv. I hver garderobe henger det en bursdagslapp med hvilke barn som går på avdelingen og hvilken alder de har Foreldrene kan henge opp invitasjoner på barnas plasser i garderoben. Men husk at personalet ikke har mulighet til å ta ansvar / følge opp bursdagsinvitasjoner, hvem som skal inviteres, hvem som er borte osv. Dette er helt og fullt foreldrenes eget ansvar. 20

21 KOMPETANSEPLAN FOR PERSONALET DIVERSE MØTER: Ledermøter: Alle pedagogiske ledere deltar. Hver tirsdag kl Hver siste tirsdag i måneden har vi Spesialpedagogisk teammøte. I tillegg har vi samarbeid med Bjørn Særvoll i Sola PPT ca 10 ganger i løpet av barnehageåret. Avdelingsmøte: hver avdeling har møte 1 time hver uke for å evaluere, planlegge, fordele ansvar og diskutere utfordringer, muligheter og løsninger for barnegruppa. Fiolene: mandag kr , Hvitveisene og Blåklokkene: tirsdag kr Personalmøter og planleggingsdager, i snitt et fellesmøte hele personalet pr. måned. Vi deltar i tillegg på Sola kommunes kompetanseplan i tråd med Den gode Solabarnehagen, kommunens program for satsning på kvalitet. 2 av vårt personale tar videreutdanning: Flerkultur og Styrerutdanning. PLANLEGGINGSDAGER Personalet har i alt 5 planleggingsdager i løpet av året. Merk dere disse på et tidlig tidspunkt så dere slipper å komme til stengt barnehage! Dette er svært viktige dager for oss i personalet. Her får vi samkjøre arbeidet vårt, tenke langsiktig og utvikle oss faglig. Vi jobber med planer og forberedelser i barnehagen eller går på kurs. Personalet slår av og til sammen to planleggingsdager og reiser på studietur. Dette vil dere bli informert om i god tid. Årets planleggingsdager: Mandag 17. august Mandag 7. og tirsdag 8. september (Studietur) Mandag 4. januar Fredag 6. mai Årets fokus i HMS - arbeidet: Psykososialt arbeidsmiljø. Litteratur vi støtter oss til dette barnehageåret: Gode Relasjoner Entusiasme for endring Egenledelse i lek og læring Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat Faglitteratur studiet Flerkultur Faglitteratur studet Styrerutdanning Tilknytningsbaserte barnehager Liten i barnehagen Mobbing i barnehagen, et sosialt fenomen Foredrag Svanaug Lunde Tore Skadsem og Vibeke M Mostad Sørensen/Godtfredsen/Modal og Lærdal En veileder utgitt av Utd.direktoratet. Gerd Abrahamsen May Britt Drugli Mai Britt Helgesen 21

ÅRSPLAN Praktisk del 2014-2015

ÅRSPLAN Praktisk del 2014-2015 ÅRSPLAN Praktisk del 2014-2015 Med varme og vennskap tar vi vare på hverandre! INNHOLD: Bakgrunn 3 Personalet 5 Kvalitet og service, forventninger 6 Planer 7 Satsningsområde 8 Arbeidet på avdelingene 8

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Nyhavnsveien 4 5042 Bergen 55 95 17 70 nyhavn@kidsabarnehager.no www.kidsabarnehager.no Innhold Dette er et tillegg til årsplan 2016-2017 som gjelder for høst

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan 2017-2018 Gode barndomsminner i trygge omgivelser Trygghet Fellesskap Ansvarlighet Nedre Auren gårdsbarnehages konsept Vi i barnehagen er levende opptatt av konseptet

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Informasjon om barnehagen

Informasjon om barnehagen Informasjon om barnehagen Gaustadsnippen Barnehage AS er en privat barnehage som er inspirert av filosofien til Reggio Emilia. Vi har 4 avdelinger med totalt 50 barn og 13 ansatte i alderen 24-50 år. I

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

Månedsbrev august og september for Småbarnsfløyen

Månedsbrev august og september for Småbarnsfløyen 1 Månedsbrev august og september for Småbarnsfløyen Hei alle sammen! Velkommen til nytt og spennende barnehageår på Småbarnsfløyen. Vi gleder oss til å bli kjent med både små og store - til å leke, lære

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen ÅS KOMMUNE Periodeplan for Solstrålen September- november 2010 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkomne til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Vi er ferdig med tilvenningsperioden

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2012

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2012 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2012 DEL 2 1 Vi er opptatt av «Omsorg handler om en gjensidighet i samspillet mellom mennesker. Barn skal møtes på en omsorgsfull måte» Rammeplan for barnehager. På Veslefrikk

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til barnehageåret 2017/2018! En ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser fram

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

Halvårsplan for Ekorn

Halvårsplan for Ekorn Halvårsplan for Ekorn Ekorn er en avdeling for barn fra 1 til 3 år. Vi er 15 barn, 10 barn som er født i 2014 og 5 barn som er født i 2015. Vi voksne som jobber på Ekorn er: Sandra (80%), Ane Birte (60%),

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Virksomhetsplan 2016-2019 Innledning. Finneidfjord barnehages virksomhetsplan beskriver hva barnehagen skal arbeide med de neste fire årene. Denne planen

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR APRIL. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 31.mars

MÅNEDSPLAN FOR APRIL. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 31.mars MÅNEDSPLAN FOR APRIL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 28.mars 29.mars 30.mars 31.mars 01.april 2 påskedag Barnehagen er stengt. Planleggingsdag Barnehagen er stengt. Kurdistan Formingsaktivitet Turdag

Detaljer

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 Ytre Enebakk barnehage Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 1 Innhold 1. Innledning 2. Våre temaer og mål for perioden 3. Dokumentasjon og evaluering 4. Praktiske opplysninger

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til et nytt barnehageår i nye lokaler! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET PERIODEPLAN August og september 2012 FUGLEREDET INNLEDNING Velkommen til et nytt barnehageår på Fugleredet. Vi er allerede godt i gang med å ta i mot nye barn. Vi vil i alt bli 16 barn fordelt på 14 plasser.

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Maurtua Høsten 2016 Innhold 1. Innledning s 3 2. Maurtua høsten 2016 s 4 - Personalet og barnegruppa s 4 - Uka på Maurtua s 5 - Våre temaer og mål for

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

Månedsbrev desember for Småbarnsfløyen

Månedsbrev desember for Småbarnsfløyen Månedsbrev desember for en Hei alle sammen! Tenk nå er desember her igjen! Vi gleder oss til en måned der forventninger, spenning og glede er i fokus. Gjennom prosjektet «Nisse rød og nisse blå, hva skal

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan Snøde barnehage

Årsplan Snøde barnehage Årsplan Snøde barnehage 2016-2017 Årsplanen bygger på lov om barnehager, rammeplanen og virksomhetsplan for Snøde barnehage 2012-2017. Årsplanen gir konkret informasjon om hva vi skal jobbe med i 2016-17.

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

Denne årsplanen er en del av planverket i Haga barnehage, og er godkjent som årsplanverk sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Denne årsplanen er en del av planverket i Haga barnehage, og er godkjent som årsplanverk sammen med pedagogisk plan for personalet av SU 1973-2013 Denne årsplanen er en del av planverket i Haga barnehage, og er godkjent som årsplanverk sammen med pedagogisk plan for personalet av SU 23.5.2011. Den pedagogiske planen tar grundigere for seg

Detaljer

SYDSKOGEN BARNEHAGE - årsplan 2013-2014

SYDSKOGEN BARNEHAGE - årsplan 2013-2014 SYDSKOGEN BARNEHAGE - årsplan 2013-2014 BØDALEN OPPVEKSTSENTER Sydskogen barnehage Sydskogen skole Torvbråten skole Styringsdokumenter: Barnehagen styres av barnehageloven og rammeplanen som er en forskrift

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015

GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015 GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015 MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: Januar har vært en fin og rolig måned på Grønn. Vi har hatt god tid til lek, og vi hadde turer i nærmiljøet og utelek «hjemme» i barnehagen. Gode dager! Vi

Detaljer

OKTOBER PÅ KLATREMUS

OKTOBER PÅ KLATREMUS TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER Nå er september over, og høsten har begynt å sette sine spor. Barna er ivrig opptatt av at bladene på trærne faller ned og skifter farger. Været i september har stort sett vært

Detaljer

ÅRSPLAN. Med varme og vennskap tar vi vare på hverandre

ÅRSPLAN. Med varme og vennskap tar vi vare på hverandre ÅRSPLAN Med varme og vennskap tar vi vare på hverandre SOLA BARNEHAGE 2012-2013 Innhold: Velkommen til nytt barnehageår 3 Kvalitet og service 4 Planer 5 Bakgrunn for årsplanen 6 Satsningsområder 7 9 Fagområdene

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Månedsplan for skattkammeret -August 2016

Månedsplan for skattkammeret -August 2016 Avdeling: 51741163 Kontor: 51741160 Månedsplan for skattkammeret -August 2016 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 33 15. Planleggingsdag. 16. Velkommen til 17. 18. 19. Barnehagen er nytt barnehageår!

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

Periodeplan for Lyderhorn ved Valheim barnehage, august-september 2016

Periodeplan for Lyderhorn ved Valheim barnehage, august-september 2016 Periodeplan for Lyderhorn ved Valheim barnehage, august-september 2016 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har gledet oss til å møte igjen dere som har vært på ferie, og til å bli kjent med dere som er

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø.

Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø. PERIODEPLAN FOR BLÅKLOKKA JANUAR, FEBRUAR OG MARS 2009 Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø. INNLEDNING Hei og riktig godt nytt

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2014. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Tilvenningen er gått i gang og vi ser allerede nå at det kommer til å bli et godt år med fokus

Detaljer

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring - positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring Informasjonshefte for Breidablikk SFO 2 VELKOMMEN TIL OSS! Dette er Breidablikk SFO sitt informasjonshefte. Her finner du mye som er nyttig

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST Vi ønsker alle nye og gamle foreldre velkommen til et nytt barnehageår. Håper alle gleder seg til å treffe igjen gamle venner og knytte nye vennskap. BLI KJENT OPPLEGGET

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE 2016 raus - engasjert - kompetent - reflektert 1 Denne lokale årsplan for Skoglund barnehage bygger på felles Årsplan for Virksomheten Søndre Slagen barnehager 2016,

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn. Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder Andre samarbeidspartnere. Vi inngår

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

August 2015 3 4 5 6 7 8 9

August 2015 3 4 5 6 7 8 9 August 2015 MAND AG TIRSD AG ONSD AG TORSD A G FREDAG LØRDAG SØ ND A G 3 4 5 6 7 8 9 August er preget av oppstart, tilvenning og sosial kompetanse. 10 11 Planleggingsdag barnehagen er stengt. (1/5) 12

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer