ÅRSPLAN SOLA BARNEHAGE Med varme og vennskap tar vi vare på hverandre!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN SOLA BARNEHAGE 2015-2016. Med varme og vennskap tar vi vare på hverandre!"

Transkript

1 ÅRSPLAN SOLA BARNEHAGE Med varme og vennskap tar vi vare på hverandre! 1

2 INNHOLD: Velkommen til nytt barnehageår 3 Personalet i Sola Barnehage 4 Kvalitet og service 5 Planer 6 Sola Barnehages fokus 7 Satsningsområde Bærekraftige relasjoner 8 VI i barnehagen 9 Arbeidet på avdelingene 9 Lek 9 Omsorg 10 Danning 10 Læring 11 Fagområdene = Erfaringsområder 11 Prosjektarbeid 12 Oranisering 12 Progresjon 12 Fiolene 13 Hvitveisene og Blåklokkene 13 Overgang barnehage skole 14 Flerkultur 15 Måltidene i barnehagen 16 Dagsrytme 16 Ukerytme 17 Tradisjoner og markeringer 18 Bursdagsfeiringer 20 Kompetanseplan for personalet 21 Planleggingsdager 21 Foreldremedvirkning 23 Medlemmer i Samarbeidsutvalget 24 Medlemmer i Styret 24 Kalender august 2015 juli

3 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR Velkommen til et nytt barnehageår i Sola Barnehage. I år er det flere nye på alle avdelingene. Mange barn har gått over til stor avdeling og på Fiolene begynner 11 nye barn. Noen av dem er søsken og noen helt nye. Det er alltid en spennende tid med nye barn som skal bli kjent og finne en trygg havn. Personalet er det samme som det var i fjor, og det gir en god ramme for oss som jobber her til å gi nye barn og foreldre en god oppstart. Ute har vi nettopp fått oppgradert sykkelveiene våre og vil gi ny inspirasjon i barnas utelek. Vi ønsker å lede dem til lek på hele området. Trafikkskiltene, rundkjøringen og bensinstasjonen kommer mer til sin rett. Årsplanen vår er laget med utgangspunkt i satsningsområdet vi hadde i fjor, og bærer preg av at personalet er i utvikling og endrer seg. I høst blir inndelingene på avdelingene slik: Fiolene: 6 stk barn 2 barnehagelærere 8 stk barn 2 assistenter Blåklokkene: Bamser: 9 stk (2-3-åringer) Kaniner: 4 stk (4-åringer) Krokodiller: 5 stk (5-åringer) Hvitveisene: Bamser: 8 stk (3-åringer) Kaniner: 4 stk (4-åringer) Krokodiller: 6 stk (5-åringer) 1 barnehagelærer 2 assistenter 1 barnehagelærer 3 assistenter Det viktigste for personalet er at store og små, foreldre, barn og personale har det godt i barnehagen. - Alle skal trives, og føle at de blir sett og hørt! Vennskap skal alltid stå i sentrum. Vi er svært opptatt av å fremme godt samspill mellom barn og voksne. Visjonen vår er gjeldende i hverdagen. Åsenvegen Sola Tlf Fax Hjemmeside: Hvitveisene: Blåklokkene: Fiolene:

4 PERSONALET I SOLA BARNEHAGE Maj Brit Daglig leder Fiolene: Natalija Ped.leder Jofrid Ped.leder Siri Assistent Soma Assistent Blåklokkene: Birthe Ped.leder Gro Elin Assistent Jan Assistent Marte-Kristine Assistent, vikar Hvitveisene: Grete Ped.leder Marianne Assistent Elsbeth Assistent Laila Assistent Andre stillinger: Julie David Assistent, vikar Linda Kjøkkenassistent Lena Assistent, vikar Anne Grethe Assistent, vikar Anja Ressurspedagog 4

5 KVALITET OG SERVICE Fornøyde foreldre er vårt beste rykte SERVICERKLÆRING TIL FORELDRE I SOLA BARNEHAGE Vi ser hver enkelt og alle føler seg velkomne hver dag. Vi er imøtekommende og tar barn og foreldre på alvor. Vi kommer fram til muligheter og løsninger sammen. Vi samarbeider til beste for barnet. Hva kan foreldrene forvente av barnehagens personale? At vi informerer gjennom planer, mail, oppslag eller personlig kontakt. At vi er positive og imøtekommende hver dag. At vi er åpne for konstruktiv kritikk og gir svar på det dere spør om. At vi forteller om hvordan barnet har det i barnehagen og har personlig kontakt hver dag, samarbeider til beste for barnet. At vi kler barna etter vær og vind til barnets beste (og ikke til foreldrenes ;-)) At vi avholder foreldresamtaler hver høst og gir tilbud om foreldresamtale våren. At vi er vare for barnas individuelle behov og tilrettelegger hverdagen slik at alle barn trives i barnehagen. At vi gir dere god kvalitet på barnehagetilbudet! Hva forventer vi av foreldrene? At dere gjør dere kjent med vedtekter, planer og oppslag i barnehagen og følger opp. At dere samarbeider i formelle og uformelle settinger til beste for barnet. At dere bringer og henter innen åpningstid og gir beskjed om dere ikke kan komme til avtalt tid / hvis barnet er sykt eller har annet fravær. At dere i bringing og henting har fullt fokus på barna, og dere derfor ikke bruker mobiltelefonen innenfor barnehagens område. At dere sørger for at barnets utstyr og klær er funksjonelle og i god stand til å være aktive inne og ute hver dag i all slags vær. At dere stoler på barnehagens personale i forhold til hvor mye/lite klær barna skal ha på seg ute. At dere deltar på dugnader, foreldrearrangement og møter som arrangeres i barnehagen. At dere gjensidig respekterer personalet og andre barn i barnehagen. At dere er lojale mot barnehagen og gir beskjed til oss om det er noe dere er misfornøyd med slik at vi kan forbedre oss. 5

6 PLANER Det ligger mye arbeid i planene våre. Med disse viser vi vårt pedagogiske ståsted og innholdet i hverdagene i Sola Barnehage. Planene ligger til grunn for alt arbeid vi gjør: Årsplan Viser hva vi jobber med inneværende år. Den har flere funksjoner: Et redskap for personalet å jobbe etter Informasjon om virksomheten vår til kommunen og andre interesserte Et redskap for foreldrene til å engasjere seg i hva vi jobber med og diverse praktiske opplysninger vi forventer foreldrene følger med på. Viktig informasjon til foreldrene i forhold til å kunne medvirke på barnehagens innhold. Virksomhetsplan Gir foreldre og andre interesserte informasjon om vår pedagogiske plattform, innhold i barnehagen, hvilke rutiner vi har for arbeidet vårt, hvem vi samarbeider med og diverse andre opplysninger. Denne ligger til grunn for alt arbeidet vårt og blir ikke fornyet hvert år. Mye av det som står i denne har vært tidligere års satsningsområder som er blitt en del av vår vanlige drift. Det blir derfor kun beskrevet i den pedagogiske delen og ikke i årsplanen. Vår langsiktige handlingsplan skal gi personalet, styret og samarbeidsutvalget mål for arbeidet fram i tid. Denne er innlemmet i vår Virksomhetsplan. Den gode Solabarnehagen: Denne er Sola kommunes kvalitetsplan for perioden Visjonen for denne er: Nåtidens barnehage for fremtidens folk. Planen viser langsiktig satsning for barnehagene i Sola og er et styringsdokument i tillegg til Rammeplanen for barnehager. Planen er ment å utvikle økt selvbevissthet i barnehagene, kommunen og blant private eiere, og grunnlag for evaluering og kompetansebygging i arbeidet med å gi alle barn i Sola kommune gode og likeverdige oppvekstbetingelser. Fram til januar 2016 vil fokuset være En lærende barnehage, og fokus på Entusiasme for endring. Infobrev fra avdelingene Blir sendt ut fra hver avdeling. Her vil dere få et større innblikk i hva den enkelte avdeling foretar seg, for eksempel hvilke prosjekter de holder på med, hvilken lek som dominerer og så videre. Denne informasjonen, samt informasjon fra daglig leder, blir sendt foreldrene på mail. Hjemmeside Sola barnehages hjemmeside finner dere på Denne består av informasjon til de som ønsker å vite mer om barnehagen. Her vil barnehagens overordnede planer ligge lett tilgjengelig. Vi jobber med en ny løsning som skal være mer brukervennlig for foreldrene. 6

7 ENTUSIASME PRAKSIS SOLA BARNEHAGES FOKUS VI LEK Medvirkning Vennskap OMSORG Flerkultur Med varme og vennskap tar vi vare på hverandre Bærekraftige relasjoner LÆRING Progresjon DANNING Identitetsbygging METODER ENTUSIASME FOR ENDRING 7 PRAKSIS- FORTELLINGER TIL REFLEKSJON OG UTVIKLING

8 SATSNINGSOMRÅDE BÆREKRAFTIGE RELASJONER: Måten voksne ser, bekrefter og svarer barnet på er helt avgjørende for hvordan barnet opplever seg selv. Eg blir meg i møte med deg Svanaug Lunde og Ingunn Størkesen Bærekraftige relasjoner fremmer barns utvikling og bygger identitet. Det handler om måten man møter andre mennesker på. Barn trenger trygge, varme relasjoner med voksne. Når relasjonene blir vanskelige er det de voksne som må tilføre relasjonen det som skal til for at den blir bærende og utviklingsfremmende. MÅL (Barnas opplevelse): Barna opplever at de er viktige i fellesskapet. Relasjonene bygger opp om barnas positive selvfølelse. Barnet blir møtt med varme, omsorg og empati. Barna viser evne og vilje til å være en viktig person for den andre. VÅRE TILTAK FOR Å OPPNÅ DETTE: Det er alltid den voksne som er ansvarlig for innholdet i relasjonene i samspill med barn, ikke overlat dette til barna! Ta styring når det er nødvendig. Ved å være nærværende kan en fange opp hvilke ferdigheter barnet trenger støtte i. De voksne er nærværende og tilstedeværende i samspill med barna. Barn trenger full oppmerksomhet! De voksne viser at de trives sammen med barna. Når barnet er lei seg: vise at vi anerkjenner følelsene til barnet. Alle barn kan leke, men noen trenger støtte for å komme i gang. Fokus på trygg tilknytning. Trenger å bli sett, få støtte og hjelp når de trenger det. Bærekraftige relasjoner er også et utgangspunkt når vi jobber med å forebygge begynnende mobbeatferd. Barnehagens visjon er vår ledestjerne i hverdagen! Se mer om visjonen i Virksomhetsplanen 8

9 VI i Barnehagen Varig Innsats for Verdighet og Inkludering Sola kommune har startet et nytt program, VI, for å forebygge mobbing i Sola. Dette skal jobbes med i barnehagene, skolene, fritidsaktiviteter og i hjemmene. Dvs. at alle skal få tilbud om å delta på kurs og heve sin kompetanse for å arbeide forebyggende. I barnehagen snakker vi vanligvis ikke om mobbing, vi bruker begrepet begynnende mobbeatferd. Begynnende mobbeatferd er først og fremst et sosialt problem med utgangspunkt i at alle mennesker har en grunnleggende angst for å bli ekskludert. Vi har behov for å føle at vi hører sammen med noen og redde for å miste tilhørigheten. Det er sunn utvikling for barn å være utprøvende, en del av det å være menneske. Utprøving gir barnet erfaringer, både gode og dårlige. Noen ganger lærer barn seg strategier som vi voksne kaller mobbelignende atferd. Disse strategiene er viktig å jobbe med å snu til gode strategier. Det er ikke barnet selv som er problemet, men miljøet barnet befinner seg i. Sola Barnehage er med i pilotgruppen for implementering av programmet i barnehagen. LEK: ARBEIDET PÅ AVDELINGENE Leken er alltid et satsningsområde i barnehagen. Det er en svært viktig del av hverdagen. Personalet har økt sin kompetanse og vi har brukt praksisfortellinger for å lære mer om hva som skjer i leken. Dette jobber vi fortsatt med og det er blitt en del av vår metode. Samtidig ser personalet stadig mål å strekke seg etter for å gi barna gode lekemuligheter. Barn velger lekekamerater ut fra interesse mer enn alder, og på grunn av barnehagens størrelse er det lett for barna å skaffe seg venner på tvers av avdelingene. Det er noe vi oppfordrer til helt fra starten av barnehageåret. 9

10 MÅL (Barnas opplevelse): Leken et mål i seg selv Leke det de erfarer Erfare gleden av å utvide vennekretsen Voksne som har det gøy sammen med barn i lek Voksne som beskytter og bygger stillas omkring god lek: vet når de skal være med/trekke seg bort, og når de skal tilføre leken noe nytt for å utvikle leken VÅRE TILTAK FOR Å OPPNÅ DETTE: Lekegrupper Styrte aktiviteter preget av lek og helhetlig tilnærming Voksne som møter barna der de er: Noen typer lek er ikke alltid like lett for voksne å forstå, for eksempel Superhelter eller krigsleker. Ved tilstedeværende og aktive voksne skaper vi rom og mulighet også for denne leken, en lek som ofte er viktig for barna. På samme tid må de voksne utøve tydelig ledelse og hindre at denne type lek blir en negativ opplevelse. PERSONALET ER OPPTATT AV: Gjøre kjekke ting med barna Være kreative, se nye muligheter for aktiviteter å gjøre sammen med barna Tenke utover dagsrytmen, går turer utenom turdagen, snekkerprosjekt, lage plass oppå fjellet. Hvorfor er dagsrytmen til hinder for å gjøre kjekke ting? ER den det eller er det kulturen vår som er til hinder? OMSORG: MÅL (Barnas opplevelse): Trygg tilknytning. Tilvenningen har en stor plass i barnehagen, spesielt på småbarnsavdelingen siden mange nye begynner Trygge foreldre = trygge barn VÅRE TILTAK FOR Å OPPNÅ DETTE: Foreldremøte i forkant av oppstart for nye foreldre Tilbud om oppstartsamtale Primærkontakt Dele barna i smågrupper Nært foreldresamarbeid DANNING: MÅL (Barnas opplevelse): Skape minner som varer livet ut Arena for samarbeid og fellesskap Raushet i forhold til ALLE barn VÅRE TILTAK FOR Å OPPNÅ DETTE: Opplevelser vi har sammen foreviges og videreformidles til foreldrene eller i barnas egne minnefangere Refleksjoner sammen med barna i etterkant av ting vi har opplevd, både ved gode og vonde opplevelser 10

11 LÆRING: MÅL: (Barnas opplevelse): Barna skal få leke seg til læring, øve seg på livet (Margareta Øhman) Bearbeide erfaringer gjennom leken Barna opplever at de er aktive i læringsprosesser og er produsenter, i motsetning til barn som venter på å bli underholdt og er konsumenter VÅRE TILTAK FOR Å OPPNÅ DETTE: Legge ut spor som vekker barnas interesse Voksne som er i opplevelsen og lar barna vise vei Gi barna tid til å tenke, reflektere og bli ferdig Være med å skape mening for barna, det fremmer læring Øve på å se de gylne sjansene som byr seg her og nå. Voksne som gjenkjenner og gir oppmerksomhet til barnas læringsprosesser, og gjenforteller hva barna har lært. Muligheter for varierte erfaringer FAGOMRÅDENE = ERFARINGSOMRÅDER Med et helhetlig læringssyn er de fire grunnelementene i fokus: Danning, Lek, Omsorg og Læring. Ved et helhetlig læringssyn kan vi ikke se på fagområdene separat men velge å innlemme dem på en naturlig måte i alt vi gjør. Barna gjør seg erfaringer med fag gjennom leken, prosjekter, turer, refleksjoner, samtaler, relasjoner osv. Vi jobber ikke systematisk med fag, men tilrettelegger for varierte erfaringer gjennom at barna er aktive. Barna vil få ulike erfaringer i løpet av barnehagetiden variert etter alder og modningsnivå. 11 Insekthotell

12 PROSJEKTARBEID: MÅL: (Barnas opplevelse): Barna er produsenter i sitt eget liv, dvs de er aktive og bruker hele seg istedenfor å være passive konsumenter som venter på å bli underholdt. Arbeidet med relasjonene påvirker hvordan vi jobber med prosjekter på den enkelte avdeling. VÅRE TILTAK FOR Å OPPNÅ DETTE: De voksne skal glemme seg selv og øve seg på å lytte mer til barnas initiativ. Tid til refleksjoner og samtaler med barna Når vi velger overordnet tema ser vi etter hva barna er opptatt av, barn lærer ved å være aktive, medvirkende og ved å bruke hele seg. Dette er utgangspunktet når vi jobber i prosjekter. Prosjektarbeidet vil foregå i smågrupper ved aldersdelte grupper. Sola barnehage skal oppleves som en lærende organisasjon, der både barna og de voksne lærer noe ved prosjekter og lek sammen. For de yngste må prosjektet bære preg av opplevelse / sansing her og nå og gjentakelser. Fagområdene trekkes naturlig inn i prosjektarbeidene I løpet av kommende år vil vi ha fokus på følgende: Lesestund ukentlig i smågrupper med Dialogisk lesing i fokus (dvs samme bok flere ganger på rad, gjentakelser, samtaler omkring innhold, tegninger osv) Gode samtaler som virkemiddel for å bedre barnas språk, gode voksne språkmodeller. Barna får ulike erfaringer ved å bruke ulike formingsmateriell og ta i bruk ulikt materiell. Temperaturer, vær, kalender, ukedager og måneder, årstider. Barnehjemmet Arken i Bolivia står sentralt i årets FN-uke. Alle barna er med på en fokusuke om Brannvern. Jul og påske har årlig fokus i forhold til kreativitet og etikk, religion og filosofi. Bruke nærmiljøet mer i hverdagen. Sola vgs, Soma gård, hva finnes like utenfor gjerdet osv. Barn i bevegelse har fremdeles stor plass i Sola Barnehage- mer om dette finner du i Virksomhetsplanen. Samarbeid med Sola Videregående, de største barna på gymopplegg. I månedsbrevene vil avdelingene informere om hva barna har erfart og reflektert omkring foregående periode. ORGANISERING PROGRESJON Ivaretas best gjennom vår avdelingsorganisering. Barna er delt inn i avdeling for barn 1-3 og 3-6. Det vil si at materiell og aktiviteter er tilrettelagt aldersgruppen på avdelingen. I tillegg deler vi i organiserte aktiviteter etter alder, for eksempel i aldersdelte grupper eller i lekegrupper på avdelingen. På Fiolene deler vi også lekegruppene etter alder. 12

13 FIOLENE De yngste barna: Barnegruppen blir delt i smågrupper, vanligvis aldersdelte, hver formiddag. Vi er enten inne på avdelingen eller halve gruppen inne og halve gruppen ute. Ved å dele gruppen får vi tettere kontakt med det enkelte barnet, og barnet opplever rom til å utfolde seg i trygge omgivelser med voksne som ser dem og støtter dem i sin utprøving. Vi har sjelden alle 14 barna samlet i ett rom. Første del av høsten vil bære preg av tilvenning av 11 nye barn. Her er trygg tilknytning viktig. Alle får sin primærkontakt som følger dem gjennom store deler av dagen. Det er også viktig at de blir godt kjent med alle de voksne på avdelingen og føler tilhørighet til gruppen. Viktige fokus i arbeidet med de minste i barnehagen: Vi bruker mye tid på en trygg tilvenning og nær kontakt med foreldrene Småbarn er kroppslige og bruker hele seg Fokus på utforsking, bruke kroppen og sansene, undersøke og erfare hva deres egne handlinger gir av resultater Stort fokus på språkutvikling: de voksne er vare for barnas signaler, gir respons og gjenkjenner barnas kommunikasjon De voksne er opptatt av prosessen istedenfor produktet Bøker brukes aktivt daglig til samtaler og gode stunder I samlinger og fortellingsstunder brukes konkreter for å utvikle barnas språkforståelse HVITVEISENE OG BLÅKLOKKENE Vi har balanse mellom styrte aktiviteter og frie aktiviteter. Ofte deler vi gruppen i smågrupper. Vi vil fast en dag pr uke (fredager) dele i aldersdelte grupper på de store avdelingene: BAMSENE De minste på stor avdeling: Ledes av Marianne og Jan/ Marte-Kristine. Fokus på vennskap, lek på tvers av avdelingene. Samling og Lesestund hver gang. I år består denne gruppen av totalt 17 barn i alderen 2,5-3 år. Flere av dem kommer fra Fiolene og noen av dem er helt nye. Fokus i denne gruppen er: Lek Lesestund KANINENE De mellomste på stor avdeling: Ledes av Gro Elin og Elsbeth. Fokus på mestring og lek sammen på tvers av avdelingene. De benytter seg av området like ovenfor barnehagen. Her skal speideren satt opp nye tau til oss i løpet av høsten. De kommer også til å bruke snekkerboden. Utegruppe Erfaring med ulike materialer KROKODILLENE En klubb for de eldste i barnehagen. Krokodilleklubben er en forberedelse til barnehageslutt. 13

14 Mål: Trygge barn Fremme selvstendighet Trigge nysgjerrighet Gi barna gode fellesopplevelser Gjøre noe BARE fordi det er gøy! I år vil vi ha et felles prosjekt i Krokodilleklubben: Basert på boka Lukas bygger Ola-bil. De voksne vil la barna være aktive i framdriften av temaet. Vi skal lese, undersøke, undre og trigge nysgjerrigheten i fellesskap. Vi skal gjøre noe selv og vi skal skape noe sammen. Vi skal samarbeide på veien fram til målet. Vi bruker tiden og vil ikke skynde på prosessen: Lar barna ha regien og være det skapende barnet! OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Hovedfokus: Gym i Åsenhallen tilrettelagt av elever fra Sola Videregående skole. Ca 16 uker totalt i året, en gang pr uke (onsdag formiddag). Erfaringer barna får: Ta imot og følge beskjeder som blir gitt. Vente på tur Bli ledet av andre enn de faste voksne i barnehagen Bruke kroppen sin på mange ulike måter Erfare ulike gymaktiviteter, og erfaring med bruk av ulikt gymutstyr. Felles opplevelse Samarbeid Personalet får unik sjanse til å være observatører Generelt for BARNEHAGESLUTTERNE gjennom året: Mer ansvar. Trener ekstra på basiskompetanse som for eksempel vente på tur, høre etter beskjeder, oppøve god lekekompetanse, egenledelse, selvstendighet i praktiske situasjoner som måltid, garderobe, toalett, ta initiativ i lek, trene på å planlegge, gjennomføre og avslutte det de holder på med, samarbeide med andre barn. Fokus på språkutvikling gjennom språkleker, rim og regler osv. Fokus på sosial kompetanse, hvordan en omgås hverandre, hjelpsomhet, omsorgsfullhet, ikke alltid sette seg selv først, tap og vinn med samme sinn Er gode hjelpere og forbilder på avdelingen, ordenshjelp, garderobehjelp. Våren: får være noe ute alene etter avtale med de voksne (og foreldrene) Fremme vennskap på tvers av avdelingene. Spille spill: Vente på tur, forståelse, holde fokus over tid, oppleve å kunne tape og vinne. Våren vil fokuset være tema skolestart : Vi utforsker skolene ved å gå på besøk, ta bilder, snakke med barn som allerede går på skolen, få vite noe om hva SFO er, sjekke skolenes nettsider osv. Vi samtaler omkring hva skole er, hva de gleder seg til, hva de gruer seg til osv. Høytlesning: Fast en periode etter jul. En fortsettelsesbok som leses. Mål: Konsentrasjon, oppøve ferdighet til å huske over tid, høre etter tekst uten å ha bildestøtte. 14

15 Vi sørger alltid for tid til lek hver gang vi er sammen Overnatting i barnehagen Jordbærfest: Krokodillene lager en markering for alle barna i barnehagen. Markerer slutten på barnehagetiden deres. På våren er det en avslutningssamtale for foreldre til krokodillebarna. Barnehagen vil i løpet av april ha kontakt med lærer/rektor ved den skolen barnet skal begynne på for på denne måten å sikre barnet på beste måte når det starter på skolen. Det er ikke barnet som skal være moden for skolen. Det er skolen som skal være moden for barnet Hvert enkelt barn skal få en følelse av å være gode nok - Kari Pape - FLERKULTUR Vi har ulike nasjonaliteter representert både blant barn og personale. Vi har fokus på inkludering og at alle barn sees som ressurs i barnegruppa. Vi har dette i fokus når det gjelder flerkultur: Ingen barn er like, alle er unike! Vi ser på mangfoldet som en ressurs, både språklig og kulturelt Vi synliggjør mangfoldet på den enkelte avdeling, ved å henge opp ord, nasjonale symboler, lærer sanger på de ulike språkene for å bekrefte identiteten til barna/familien Vi ser viktigheten av morsmålet og ønsker at alle bruker sitt morsmål i hjemmet I barnehagen har vi fokus på språk: alle barn skal få støtte til å utvikle sitt språk og bli forstått. Vi bruker konkreter, plansjer og ulike språkstøttende materiell som hjelpemiddel Vi samarbeider med veiledere fra Migroteket i Sola kommune slik at vi stadig hjelper barna videre i sin språkutvikling. Et av vårt personale tar videreutdanning innenfor flerkultur i barnehagen, en del av masterutdannelse som går på ettermiddag/kveldstid over 1,5 år Se også punktene om språk under Fagområdene som gjelder alle barn. Pedleder skal delta i nettverk på tvers av barnehagene 3 ganger pr. halvår der flerkultur er fokus De tre Bukkene Bruse i ulike varianter 15

16 MÅLTIDENE I BARNEHAGEN Vårt fokus dette året: Sunn mat i henhold til kostholdsråd for barnehager utgitt av Helsedepartementet. En avdeling har gruppe på med matlaging hver onsdag. De skal hjelpe Linda med matlagingen. Ved ordenshjelpordningen skal barna oppleve den samme rutinen selv om det ikke er samme voksen som er med dem. Barna må prøve ny mat, men vil alltid få anledning til å velge brød/knekkebrød om de ikke liker maten. Vi skal tilstrebe å lage enkel mat som barna liker. Satsningsområdet skal gjennomsyre måltidet. DAGSRYTME Barnehagen åpner 8.00 Frokost. Barna har med seg matpakke 9.30 Alle bør være kommet i barnehagen Lek/aktivitet/tur Rydding/Samling/håndvask/Bleieskift (de dagene vi ikke er på tur) Lunsj (11.00 på Fiolene) Lek ute /soving for de minste Fruktstund (14.30 på Fiolene) Barnehagen stenger Støvler kan også lekes med og sorteres 16

17 Potetprosjekt UKERYTME Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Hvitveisene og Blåklokkene turdag Ta med matpakke! Fiolene hele huset for seg selv Lek/opplegg avdelingsvis Alle kan bruke fellesrommet ½gruppe Fiol på tur Krokodillegym I Åsenhallen Lek/opplegg avdelingsvis Hvitveisene fellesrom ½ gruppe Fiol på tur Lek/opplegg avdelingsvis Blåklokkene fellesrom Fellessamlinger/ bursdagssaml. Siste pr mnd: Fellesbursdag De andre ukene: Aldersdelte grupper på tvers av de store avd. Fiolene fellesrommet 17

18 TRADISJONER OG MARKERINGER GJENNOM ÅRET HVA INNHOLD NÅR ANSVAR: Tilvenning Fiolene begynner på stor avd. Søsken starter på fiolene. Trygghet, omsorg og nye lekekamerater står i fokus Fra 18. august Den enkelte avdeling Barnehagens bursdag Fest og feiring, fellessamling, fokus på samhold. 28. august Maj Brit VI-foreldremøte Felles foreldremøte for barnehagene. Oppstart av VIprogrammet et program som skal forebygge mobbing i barnehage, skole og fritidsaktiviteter. Viktig å delta på dette! 15. september Sola kommune Foreldremøte Avholdes avdelingsvis Dato kommer Samarbeidsut og personalet Brannvernuka Fokus på brannvern og evakuering. Brannalarmen går, vi lærer hva vi skal gjøre. Uke 38 Den enkelte avdeling Fellessamling Fredag Grete+Birthe Teaterforestilling Foreldre og barn har mulighet til å delta på nasjonal brannverndag på brannstasjonen. Et omreisende teater besøker barnehagen. Lørdag 19. september Kl Stvg, Sandnes Dato kommer Foreldrene på eget initiativ Maj Brit Fotografering Alle barn blir fotografert enkeltvis. Det blir satt sammen gruppebilde. Ingen kjøpeplikt. Tirsdag 20. okt Liten Luring Fotograf Tema: Arken Barnehjem Fokus på barnehjemmet Arken i Bolivia. I løpet av oktober Den enkelte avdeling Foreldresamtaler Innsamlingsaksjon og foreldremiddag. Fellessamling Alle foreldre får tilbud om foreldresamtale med avdelingens pedleder Foreldremiddag Tors 29. oktober I løpet av siste del av oktober og november. Gro E og Elsbeth Grete og Birthe + Krok. Pedleder + det enkelte barns foreldre Nissefest - Fokus på julens farge: alle kler seg i rødt, nissen på besøk, julegrøt til lunsj. Onsdag 9. desember Siri + Marianne Lucia med lussekatter Nytt opplegg i år: Alle barna deltar. Utearrangement ved bra vær. Fredag 11. desember kl.8.00 Pedl. Ansv. Alle avd. baker 18

19 HVA INNHOLD NÅR ANSVAR Bollemandag Vi spiser boller med krem! Synger Bollesangen Mandag 8. februar Jofrid Karneval Vi kler oss ut og har fest og moro på mørkeste vinteren. Torsdag 11. februar Gro Elin og Natalija Barnehagedagen Barnehagedagen markeres på den enkelte avdeling vi inviterer foreldrene. Tirsdag 1. mars Nærmere info kommer. Den enkelte avdeling Påske Fokus på hvorfor vi feirer påsken, tradisjoner, påskefortellingen Formingsaktiviteter. Felles Påsketur Torsdag 17. mars Jan, Laila og Soma Krokodillenes overnatting Foreldresamtaler Kommer i bhg ca Alle foreldre får tilbud om foreldresamtale med avdelingens pedleder Torsdag. 14.april Mars /april Krokodillene: Birthe og Grete Pedleder 17. mai tog Foreldre og barn går i tog for Sola Barnehage! Oppmøte ved Coop Sola 9.45 Samarbeidsutvalget Fellestur til Soma Gård Hele barnehagen deltar. Vi reiser med buss, opplever dyr og gjør aktiviteter sammen. Tirsdag 7. juni Marianne Buss Maj Brit plass Jordbærfest Vi markerer slutten på barnehagetiden for krokodillene. De er med å utforme innholdet for de andre barna. Koser oss med Jordbær. Fredag 10. juni Krokodillene: Birthe og Grete Fra liten til stor Leveres på Fiolene, markering, blir båret på pute over til stor avdeling og hentes der når dagen er slutt. I forkant av start på stor avd 12. august. Fiolene Sjekk spesielt: Uthevede datoer er dager vi inviterer foreldrene til arrangement i barnehagen Det er viktig at alle barna får besøk på disse arrangementene. Dersom foreldrene ikke kan komme kan dere spør besteforeldre, tanter/onkler, eller rett og slett en nabo I tillegg kommer foreldremøter på kveldstid. 19

20 BURSDAGSFEIRINGER Hvert barn blir gjort stas på i samling den dagen de fyller året. I tillegg har vi en egen felles bursdagsfeiring siste fredag i måneden for alle barn som har fylt året denne måneden. På felles bursdagssamling tar barna fram kronene sine fra skapet og viser seg fram. Vi har alltid en liten forestilling på bursdagssamlingen. Bursdagsfeiringene er siste fredag i måneden. Vi har smoothie til dessert. HJEMMEBURSDAGER Viktige ting å ta hensyn til: Ingen barn må bli holdt utenfor: Tenk enten barn i samme alder, barn i samme gruppe, barn på samme avdeling, kun jentene/guttene, kun krokodillene på en avdeling osv. I hver garderobe henger det en bursdagslapp med hvilke barn som går på avdelingen og hvilken alder de har Foreldrene kan henge opp invitasjoner på barnas plasser i garderoben. Men husk at personalet ikke har mulighet til å ta ansvar / følge opp bursdagsinvitasjoner, hvem som skal inviteres, hvem som er borte osv. Dette er helt og fullt foreldrenes eget ansvar. 20

21 KOMPETANSEPLAN FOR PERSONALET DIVERSE MØTER: Ledermøter: Alle pedagogiske ledere deltar. Hver tirsdag kl Hver siste tirsdag i måneden har vi Spesialpedagogisk teammøte. I tillegg har vi samarbeid med Bjørn Særvoll i Sola PPT ca 10 ganger i løpet av barnehageåret. Avdelingsmøte: hver avdeling har møte 1 time hver uke for å evaluere, planlegge, fordele ansvar og diskutere utfordringer, muligheter og løsninger for barnegruppa. Fiolene: mandag kr , Hvitveisene og Blåklokkene: tirsdag kr Personalmøter og planleggingsdager, i snitt et fellesmøte hele personalet pr. måned. Vi deltar i tillegg på Sola kommunes kompetanseplan i tråd med Den gode Solabarnehagen, kommunens program for satsning på kvalitet. 2 av vårt personale tar videreutdanning: Flerkultur og Styrerutdanning. PLANLEGGINGSDAGER Personalet har i alt 5 planleggingsdager i løpet av året. Merk dere disse på et tidlig tidspunkt så dere slipper å komme til stengt barnehage! Dette er svært viktige dager for oss i personalet. Her får vi samkjøre arbeidet vårt, tenke langsiktig og utvikle oss faglig. Vi jobber med planer og forberedelser i barnehagen eller går på kurs. Personalet slår av og til sammen to planleggingsdager og reiser på studietur. Dette vil dere bli informert om i god tid. Årets planleggingsdager: Mandag 17. august Mandag 7. og tirsdag 8. september (Studietur) Mandag 4. januar Fredag 6. mai Årets fokus i HMS - arbeidet: Psykososialt arbeidsmiljø. Litteratur vi støtter oss til dette barnehageåret: Gode Relasjoner Entusiasme for endring Egenledelse i lek og læring Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat Faglitteratur studiet Flerkultur Faglitteratur studet Styrerutdanning Tilknytningsbaserte barnehager Liten i barnehagen Mobbing i barnehagen, et sosialt fenomen Foredrag Svanaug Lunde Tore Skadsem og Vibeke M Mostad Sørensen/Godtfredsen/Modal og Lærdal En veileder utgitt av Utd.direktoratet. Gerd Abrahamsen May Britt Drugli Mai Britt Helgesen 21

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009 ÅRSPLAN August 2008 - juni 2009 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon.................................................................................side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage...............................................................side

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

E p l e h a g a n b a r n e h a g e

E p l e h a g a n b a r n e h a g e E p l e h a g a n b a r n e h a g e ÅRSPLAN 2007 DEL 1: INNHOLD OG ARBEIDSMÅTER AKTIVITETER uke Periodiske aktiviteter Foreldresamarbeid Dager barnehagen er STENGT 1 2. januar (planleggingsdag) 2 3 4 5

Detaljer