MINUN KIELI Minun aaret 3-4. Lærerveiledning. Agnes Eriksen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MINUN KIELI Minun aaret 3-4. Lærerveiledning. Agnes Eriksen"

Transkript

1 1 MINUN KIELI Minun aaret 3-4 Lærerveiledning Agnes Eriksen

2 2 Sisälys Innhold Repetisjonsoppgaver 3 Kieliaitta Språkstabburet 4 Tervettelemä ja olema höölit Vi hilser og er høflige 7 Färit Fargene 8 Lukusanat Tallord 8 Kello Klokka 10 Raha ja hinta Penger og pris 11 Peret ja suku Familie og slekt 13 Kroppi Kroppen 17 Ruoka Mat 24 Sää Været 26 Vapaa-aika Fritid 27 Kotielläimii Husdyr 38 Linttui ja mettän elläimii Fugler og skogens dyr 45 Aika Tid 49 Juhlapäivät Høytidene 54 Kainun päivä koulussa Kvendag på skolen 58

3 3 De to første oppgavene i oppgaveheftet kan brukes i den aller første timen på høsten når eleven repeterer hvordan man presenterer seg og før man begynner med tekstene i tekstboka. Grammatikk: For å kunne besvare disse oppgavene bør følgende gjennomgås på tavla: - spørrepronomenet kuka hvem og hvordan man svarer på slike spørsmål - pekeord* - personlige pronomen: mie, sie, hän - verbets personendelser for person entall - bøyning av olla-verbet i person entall *Pekeord - tämä denne/dette - tuo den der/det der - se den/det Fasit til repetisjonsoppgaver: Kuka mie olen? 1a. Fyll ut med et pronomen og et verb. mie olen jeg er sie olet du er hän oon hun/han er 1b. Jeg er ei jente. Mie olen tytär. Du er en gutt. Sie olet poika. Hun/Han er. Hän oon (Erkki). (navn) 2. Svar på spørsmålene? Eksempel: Kuka sie olet? (Hvem er du?) Mie olen Erkki. (Jeg er Erik.) Kuka sie olet? Mie ole Erkki. Kuka mie olen? Sie olet.... Kuka hän oon? Hän oon Lassi. Kuka tuo tytär oon? Hän oon Anni.

4 4 a) Gjennomlesing av læringsmål La evt. elevene også lage sine egne mål i skriveheftet. b) Samtale om kvener, kvensk og situasjonen for kvensk. Etter å ha lest tekstsidene: Undre litt over hva slags skatt og hemmelighet ugla har. Kan det være noe som har med språk å gjøre? Snakk om hva det betyr at vi har en språkskatt. Hvordan kan vi lære kvensk? Elevene kan sitte i en sirkel. Lag noen lapper hvor det står et ord f. eks.: kieli aaret Ruija kainulainen kainun kieli La elevene trekke en lapp og snakk om det som står på lappen. Hva betyr det? Det blir mye mer spennende hvis man har en «skattekiste» (en fin eske eller boks) og gjerne en ugle (hånddukke eller en pyntefigur) når man skal gjøre denne oppgaven. Dette kan være samtaleemner: Hva er kvensk? Er det et språk? Hvem snakker språket i dag? (eldre personer, personer som har studert det og barn som lærer det på skolen) Helt opp til 1960-tallet snakket både unge og gamle kvensk i mange av bygdene i Nord-Norge. Gjør de det i dag? Hva tror dere har skjedd? Bør vi være stolte av språket vårt og kulturen vår? Osv. Kanskje noen har besteforeldre eller andre slektninger som ennå kan kvensk. De kan inviteres til skolen for å fortelle hvordan det var før, hva de lekte ol. Elevene kan opptre med Hevoinen oon hest og sanger de har lært i klasse for gjesten(e). c) Lek: La elevene trekke en lapp med et tøyseuttrykk eller en regle på. Sjura, kråka, ugla og frosken tøyser litt med språket. Be elevene lese setningene. Er det kvensk eller norsk eller begge deler? Slik kan man leke med språket og lage noen morsomme uttrykk når man kan to språk. Ei ole nyt som før! Ei se ole så verst! Det er ikke så hoppu. En ymmärä et kvekk! Bruk skattekista og la elevene trekke lapper med regler som er lette å lære f.eks.: (Morsomme hilningsfraser) (Rim) Aamuu, aamuu, Päivää, päivää, Kello kuusi, joka aamu! koko päivän! muna uusi.

5 5 Telleregle som kan brukes før og under leken: (Hvem skal få åpne skattekista og trekke en lapp?) Kuka saapi, kuka saapi, aaretarkun aukaista?. saapi, nimi saapi, nimi aaretarkun aukasita. Bruk av ordlister Det er viktig å øve på å finne fram i ordlista til hvert kapittel slik at elevene blir vant til å sjekke glosene fra første time. Husk å minne elevene på at ordene i gloselistene er alfabetisk satt opp. Dette fordi det senere vil være lettere å finne fram i ordbøker hvor ordene jo står alfabetisk. Viktig! Bruk tid hver time til å finne bøyningsformene i teksten og oversett ordene og setningene sammen. Slik får elevene også lært gloser og slipper å pugge dem hjemme. Bøyningsformene står med et lite innrykk under ordet i nominativ for ordet. Eksempel: arkku kiste/ei kiste/kista (nominativ/ordboksform) arkussa i kista (bøyningsform) arkusta fra kista (bøyningsform) Spørsmål I tekstene forekommer spørrepronomenet mikä hva i nominativ og partitiv og spørsmål med verb: oonko? er?. Elevene kjenner begge måtene å spørre på fra klasse. Her skal de øve på å bruke dette skriftlig sammen med pekeord. Fingerdukker Fingerdukker til oppgave 6 finnes i delen med Kopiorginaler. Obs! Spar på fingerdukkene. De kan brukes når det jobbes med fraser. Vær synlige! La kvensk bli synlig på skolen: Lær Hevoinen oon hest og andre regler og besøk klassen slik at klassekameratene som ikke har kvensk få høre språket. Det tar bare 10 minutter av en time.

6 6 Fasit til Kieliaitta Språkstabburet: 1. Finn ordene i gloselista. Skriv hva ordene er på norsk. Skriv om ordet er et substantiv eller et verb. Merk! Her holder at elevene skriver f.eks. frosk, men ord i nominativ må i andre sammenhenger oversettes med eller uten artikkel eller i bestemt form. samakko frosk, en frosk, frosken (substantiv) lintu fugl, en fugl, fuglen (substantiv) harakka sjur, ei sjur, sjura (substantiv) varis kråke, ei kråke, kråka (substantiv) pökkö ugle, ei ugle, ugla (substantiv) olla å være (verb) 2. Finn ordene i gloselista. Skriv hva ordene er på kvensk. stabbur aitta (substantiv) ugle pökkö (substantiv) bok kirja (substantiv) å lese lukkeet* (verb) skatt aaret (substantiv) * lukkeet betyr også å telle 3. Lag setninger som i eksemplet. Bruk tämä og tuo. Tämä oon kissa. Tämä oon varis. Tämä oon sammakko. Tuo oon koira. Tuo oon harakka. Tuo oon pökkö. 4. Skriv noen spørsmål med tämä og tuo. Svar på spørsmålene med se. Mikä tämä oon? Se oon kirja. (bok) Mikä tuo oon? Se oon arkku. (kiste) Mikä tämä/tuo* oon? Se oon harakka. (skjære) Mikä tämä/tuo oon? Se oon aaret. (skatt) Mikä tämä/tuo oon? Se oon varis. (kråke) Mikä tämä/tuo oon? Se oon samakko. (frosk) Mikä tämä/tuo oon? Se oon aitta. (stabbur) *Bruken av tämä og tuo: Tämä brukes om noe som er så nært at du kan ta på det, tuo når man kan peke på det.

7 7 Målet her er å lære noen hilsnings- og høflighetsfraser. Disse frasene bør brukes så ofte mulig slik at de fester seg hos elevene. (Se Faste rutiner tidligere.) Hilsningsfrasene står i partitiv entall. Noen ganger forkortes frasene i dagligtalen, f.eks.: Päivää! Ilttaa! Merk! Bruken av imperativ! Når man snakker til én person: Når man snakker til to eller flere: Ole hyvä! Olkkaa hyvät! Vær så god! Nuku hyvin! Nukkukkaa hyvin! Sov godt! Piđä hyvvää! Pitäkkää hyvvää! Ha det bra! Tips til aktiviteter: 1. En oppgave kan være å lage lapper som utgjør et par, f.eks.: Hyvvää päivää! Kuinka se mennee? Hyvvää päivää! Kiitos! Se mennee hyvin. Hver elev har en lapp med en hilsningsfrase på (som de evt. selv har skrevet på data). Eleven skal finne sin partner. Bytt lapper underveis. Til slutt kan alle lese opp det de har på lappen. Slik får de trening i uttale frasene, lese og huske dem. 2. Øv på frasene parvis med fingerdukker. 3. Lag fantasifigurer med snakkebobler: Fukt noen vannfarger godt. Lag en figur med hode og kropp med å dyppe en svamp, bomull eller en finger i vannfargene (tommel stor, pekefinger mindre). Tegn på detaljer som armer, bein, øyne, munn osv. 4. Tegn snakkebobler og skriv en frase i hver boble. 5. Heng opp alle tegningene og la hver elev lese sin tekst høyt for de andre. Eksempler: Hyvvää päivää! Ole hyvä! Päivää! Kiitos! Osv.

8 8 Fasit til Tervettelemä ja olema höölit Vi hilser og er høflige: 1. Trekk en strek fra kvensk til norsk. Hyvvää aamuu! Kiitos! Kiitos ruvasta! Kiitos tästä päivästä! Hyvvää päivää! Näkemiin! Takk! Takk for maten! God morgen! God dag! Vi sees! På gjensyn! Takk for i dag! Farger holder elevene på med allerede fra 1. klasse og i 3. klasse kan de som regel navnet på de viktigste fargene. Tips til aktiviteter: a) Bruk basisfargene som elevene kan blande for å få sekundærfarger og male mennesker, blomster, dyr mm. Dette kan gi både muntlig og skriftlig øving samtidig som man lærer nye gloser og skriver korte setninger som: Tämä oon kukka. Se oon sininen. La alle presentere figurene muntlig for de andre. Da får de repetert både fargenavn og pekeordene. b) Kombiner repetisjon av farger med hilnings- og høflighetsfraser. Lag små fantasifigurer og lag en liten tegneserie, se under Tervettelemä ja olema höölit Vi hilser og er høflige. Å kunne rekketelle er et læringsmål, men alle skal også lære å bruke tallene i forskjellige sammenhenger som å kunne si hvor gamle de er, spørre og svare om klokka, pris ol. Se: Liste over grunntall og ordenstall under Kopiorginaler. Numerot oon/tallene er: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 0 Lukusanat oon/tallordene er: yksi, kaksi, kolme osv.

9 9 I norsk bruker vi verbene å telle og å regne. Det kan være lurt å gjøre det samme i kvensk: lukkeet* å telle og räknätä å regne. I tekstheftet brukes lukkeet* å telle i regla Harakan työ fra Bugøynes. * lukkeet 1. å telle 2. å lese Merk! Adjektivet vanhaa har uregelmessig bøyningsmønster: nominativ genitiv partitiv entall genitiv flertall partitiv flertall inessiv flertall vanhaa vanhaan vanhaata vanhoitten vanhoita vanhoissa Fasit til Lukusanat Tallord: 1. Bøy verbet lukkeet å telle. lujelukkemie lujen jeg teller sie lujet du teller hän lukkee hun/han teller 3. Muntlig: To og to jobber sammen. Bytt på å spørre og svare. - Kuinka vanhaa sie olet? - Mikä sinun mobiilin numero oon? - Mikä sinun mamman/papan mobiilin numero oon? Vanskeligere: - Kuinka vanhaa sinun mamma oon? - Kuinka vanhaa sinun pappa oon? - Kuinka monta koululaista sinun klassissa oon? Harakan työ Regla fra Bugøynes kan brukes både på 3. og 4. trinn. Den er litt vanskelig, men alle kan være med på telledelen. Dialekter og talespråk skiller seg gjerne litt ut fra et skriftspråk. Slik vil det bli i kvensk også etter hvert som skriftspråket utvikles. Kvensk har mange dialekter og i muntlig kan den lokale varianten brukes, men elevene skal også lære å bruke et standardisert språk.

10 10 Regla Harakan työ gir en mulighet til å snakke om at kvensk, i likhet med andre språk, har forskjellige dialekter, og at vi skal respektere alle for deres dialekt. Bruk gjerne muntlige eksempler fra norske dialekter slik at alle vet hva en dialekt er. Det er vanlig å kutte ut i i slutten av tallordet når man bruker tall i talespråket, men i skriftspråket har man valgt å beholde den. I skriftspråket har man valgt å skrive seittemen med e, fordi denne varianten finnes i noen dialekter og det vil være lettere å huske skrivemåten siden kahđeksen, yhđeksen og kymmenen skrives med e. yvin : yvimen, yđin : ytimen Her er ordet skrevet med v. I dialekter er det forskjellige varianter av svakt grad av t. 4. Tallord i reglen og i skriftspråket yks yksi kuus kuusi kaks kaksi seittemän seittemen kolme kolme kaheksan kahđeksen neljä nelje yheksän yhđeksen viis viisi kymmenen kymmenen Tik tak! Mie käyn. Sie käyt. Kello käypi. Kukko kukkuu kello kuusi. Kykkelikyy! Bøyning av käy/đä I Porsanger er formen i 1. person entall presens käven med v. Preteritum har også -v-; kävin. Her har jeg valgt presens uten v for å skille presens fra preteritum; personendelsen legges rett på stammen uten noen endringer i stammen. Flere steder brukes også formen käipi i 3. person entall, men for å gjøre det så enkelt som mulig for elevene brukes käypi her.

11 11 Viktige ord som må øves på: yli puoli vaila - over - halv - på I kvensk angir man klokkeslett på samme måte som i norsk: ti over, ti på halv, fem over halv osv. Muntlig øvelse: Elevene bør øve muntlig på tall og lære å spørre om hva klokka er og svare på slike spørsmål. Lag en klokke av papp. Mal til pappklokke, se Kopiorginaler. Kaupassa Tips til aktiviteter: Butikklek Praktiske øvelser er en kjærkommen avveksling og denne lærdommen skal jo først og fremst brukes i situasjoner hvor man bruker språket muntlig. Det er ikke mange som møter kvensk på butikker lenger, derfor har jeg lagt butikklek som en lek i klasserommet i tekstboka. Bilder - Klipp ut bilder av leker og klær fra reklame og blader. - Del A-4 ark i to-fire deler og lim en ting på hvert kort. - Skriv hva tingen heter og sett en pris på varen. Dette kan brukes som en forberedelse til selve butikkleken, da får alle øvd på å spørre og svare på forhånd. Tomembalasje - Samle tomembalasje og bruk det som finnes i klasserommet (saks, farger, viskelær, blyanter, klær ol.). - Sett en prislapp på varene. - Spør mattematikklæreren om å få låne lekepenger. - Lek butikk. Kateteret kan være disk. - Sett gjerne en hylle bak disken til varene. - La elevene bytte på å være ekspeditør og kunde. Variasjon: Lag en kafe. Selg frukt, vaffelhjerter eller kjeks, fruktte og saft.

12 12 Øv på å spørre og å svare. Butikklek er populært både i 3. og 4. klasse. Bruk bilder av ting til å øve inn spørsmål og svar før man evt. leker butikk. Eksempel: Paljonko tämä maksaa? Se maksaa kymmenen kruunuu. Entall: Paljonko tämä* maksaa? Paljonko pallo maksaa? Flertall: Paljonko nämät* maksaavat? Paljonko sakset maksaavat? Paljonko kortit maksaavat? Svar slik: Se maksaa kruunuu. Se/Pallo maksaa. kruunuu. Net maksaavat kruunuu. Net/Sakset maksaavat.. kruunuu. Net maksaavat /Kortit maksaavat * tämä (nominativ entall), nämät (nominativ flertall) Obs! Gjør elevene oppmerksomme på at verbet også må stå i flertall. Hvordan lære gloser i tilknytning til tema? Disse ordene kan øves inn med hjelp av ordbingo, lotto eller memory: kauppa kioski raha kruunu halpa tyyris paljon Paljonko? ostaat maksaat pallo kirja osv. butikk kiosk penge krone billig dyr mye Hvor mye? å kjøpe 1. å koste 2. å betale ball bok

13 13 Tips til aktiviteter: Muntlig Øv inn slektskapsord både muntlig og skriftlig. Elevene kan få spørsmål til sitt eget slektstre (se oppgaveheftet s. 16) og også spørre hverandre. Læreren spør elevene, elevene spør så hverandre. Svar med hele setninger. - Kuka sinun mamma oon? - Kuka sinun pappa oon? - Kuka sinun veli oon? - Kuka sinun sisar oon? Osv. Se flere setningseksempler med ord for familie i under Familie. Bruk av personnavn Bruk de kvenske personnavnene som brukes i nærmiljøet. Norske personnavn skal ha en -i- etter navn som slutter på konsonant: Lars : Larsi- Leena oon Larsin vaimo. Se tips på under Familie (i høyre felt) om hvordan man kan jobbe med personnavn. Boktips Bente Imerslund: Kvenske personnavn i Nordreisa. Nordreisa kommune ISBN Fasit til Peret ja suku Familie og slekt: 3. Sett inn ordet som mangler. Tämä oon peret. Lars oon pappa. Leena oon mamma. Anni oon Larsin ja Leenan tytär. Hän oon Erkin ja Jussan sisar. Erkki oon Larsin ja Leenan poika. Hän oon Anni ja Jussan veli. Jussa oon pikkuveli. Keela oon perheen koira. (familie) (far) (mor) (datter) (søster) (sønn) (bror) (lillebror) (hund)

14 14 Talo Hus kööki ~ köökki Formen kööki (: kööki/n) er den vanligste i kvendialektene, men i noen dialekter brukes også köökki (: kööki/n). loma loma i betydningen rom brukes bare i Porsanger, ellers brukes tupa eller ruuma. Her falt valget på loma fordi kvenene ikke har noe eget ord for rom. Ordet tupa kunne passet, men det brukes også om (lite) hus og stue. å ha Dette bør gjennomgås på tavla slik at de får inn former for å ha i små drypp. Kasusendelser: -la/lä/-lla/-llä (adessiv). Det holder med at de lærer formene som ordbilder i første omgang, dvs. uten at man snakker om stammer etc. Merk! Vokalharmoniregelen Ord med a, o og u i stammen får -l(l)a i endelsen, ord med i, e, ä, ö og y i stammen får -l(l)ä i endelsen. met meilä oon vi har Erkki Merk! kk : k Erkilä oon Erkki har Anni Annila oon Anni har Jussa Jussala oon Jussa har Fasit til Talo Hus: 2. Hva heter dette på kvensk? hus rom kjøkken stue soverom bad toalett talo loma kööki tupa nukkumaloma saunomaloma hyysikkä

15 15 Erkki/Kenen tämä oon? Grammatikk Dannelsen av genitiv entall av følgende ord bør gjennomgås på tavla i forbindelse med tekstene Erkki og Kenen tämä oon? Let også etter formene i teksten etter å ha lest teksten. kuka? hvem? kenen? hvem sin? norsk mie minun mi, min, mitt sie sinun di, din, ditt hän hänen hennes eller hans Erkki Erkin Merk! kk : k Erkki sin Anni Annin Anni sin Jussa Jussan Jussa sin mikä? hva? minkä? hvem sin? se sen dens, hennes eller hans kanini kaninin kaninens koira koiran hundens Spørsmål og svar: Kenen tämä oon? Hvem sin er denne/dette? Se oon minun, Erkin Det er min, Erkki sin Fasit til Erkki: 1. Hvilke setninger betyr det samme? Trekk en strek mellom dem. Minun mamma oon Leena. Mikä sinun nimi oon? Minun pappa oon Lars. Kuka sinun mamma oon? Kuka sinun pappa oon? Minun nimi oon Erkki. Kuka Anni oon? Anni oon minun sisar. Hän oon minun veli. Kuka Jussa oon? Hvem er din mamma? Hvem er din pappa? Min mamma er Leena. Hva heter du? Hvem er Anni? Min pappa er Lars. Han er min bror. Mitt navn er Erkki. Hvem er Jussa? Anni er min søster.

16 16 2. Bruk ordlista og oversett ordene til kvensk. bestemor ämmi bestefar äiji gutt, sønn poika datter tytär søster sisar lillesøster pikkusisar bror veli lillebror pikkuveli Fasit til Kenen tämä oon? - Hvem sin er dette? 1. Fyll ut. Eksempel: kuka hvem kenen hvem sin mie jeg minun min sie du sinun din hän hun/han hänen hennes/hans koira hund koiran hundens kaniini kanin kaniinin kaninens 2. Oversett til kvensk. Det er Jussa sin hund. Hunden heter Voffa. Hvem sin hund er dette? Hvem si kanin er dette? Hvor er min hund? Hvor er din kanin? Se oon Jussan koira. Koiran nimi oon Voffa. Kenen koira tämä oon? Kenen kaniini tämä oon? Missä minun koira oon? Missä sinun kaniini oon?

17 17 Navn på kroppsdeler kan øves inn før man lærer dansen. 1. Bruk tesktboka s. 33 og gjør oppgaven på s Før elevene begynner å øve på regla/dansen på s. 34 i tekstboka kan man tegne omrisset av en elev i helfigur på gråpapir og skrive inn ordene for de forskjellige kroppsdelene, fargelegge håret (lyst, mørkt, brunt, svart, blondt/kort lang, pannelugg, krøller osv.). 2. Deretter presenterer man personen sammen og får repetert litt: Eks.: Tämä oon.... Hän oon kahđeksen vuotta vanhaa. Hän oon kolmanessa klassissa. Hänelä oon siniset silmät ja pitkät hykset. Hänelä oon vaaleet hykset ja.... Eller elevene kan spørre hverandre: Kuka sie olet? Kuka hän oon? Mikä sinun/hänen nimi oon? Missä klassissa hän oon? Minkäfäriset silmät, hykset, hänelä oon? Osv. Tämä oon minun kroppi* *Kvenskelever fra Børselv og Lakselv har laget en dans til Pirjo Paavalniemis tekst, se Bruk musikk til teksten eller bruk den som ei bevegelsesregle. Reglen passer også fint som en rap. Etterhvert som elevene kan versene i tekstboka godt, kan det legges til bevegelser. La elevene foreslå bevegelser eller bruk versjonen på neste side. Samtidig læres ordene for de forskjellige kroppsdelene. Utkledning: Det er gøy å kle seg ut. Bruk gøyale hansker på hendene, morsomme sokker, fargerike klær, tupert hår, teatersminke i ansiktet ol. Vær synlige! Hvorfor ikke opptre for en annen kvensk- og finskgruppe, på skolens kvendag, foreldremøte, på Åpen dag i forbindelse med internasjonal uke, skoleavslutning, på eldresenter osv. med en liten danseforestilling? Se forslag til bevegelser på neste side.

18 18 Variasjon: 1. To og to kan danse sammen. Den ene sier et vers først, så sier den andre neste vers og man hilser high five når det er snakk om hender, dulter borti hverandre med rumpa, ned på gulvet og sprell med føttene, slå dere på brystet ol. Avslutt f.eks. med første vers og hils high five tilslutt. 2. Del elevene i to grupper som skal stå med ansiktene vendt mot hverandre i to rekker. Den ene gruppa begynner dansen med å utfordre den andre: Minun käsi, minun käsi... og danser på stedet. De elevene som ikke danser kan stå litt overlegent med armene i kors og se på utfordreren. Så bytter man og tar et nytt vers. Nå er det de andre som skal svare : Minun jalka, minun jalka... og de første som stiller seg opp med en spørrende mine. Her er en lengre variant av regla: TÄMÄ OON MINUN KROPPI Teksti: Pirjo Paavalniemi Minun käsi, minun käsi, tämä oon minun käsi. Kattokkaa, kattokkaa kuinka sitä liikutan! Forslag til bevegelser: (veive med armen foran den andre, sprike med fingrene ol.) Minun jalka, minun jalka, tämä oon minun jalka. Kattokkaa, kattokkaa kuinka sitä liikutan! Minun vatta, minun vatta, tämä oon minun vatta. Kattokkaa, kattokkaa kuinka sitä liikutan! Minun pylly, minun pylly, tämä oon minun pylly. Kattokkaa, kattokkaa kuinka sitä liikutan! (kaste fram en fot, bevege den) (sirkelbevegelser med handa på magen, magedansbevegelser ol.) (klappe seg på rumpa, la den vende mot de andre)

19 19 Minun pää, minun pää, tämä oon minun pää. Kattokkaa, kattokkaa kuinka sitä liikutan! Minun muoto, minun muoto, tämä oon minun muoto. Kattokkaa, kattokkaa kuinka sitä liikutan! Minun olka, minun olka, tämä oon minun olka. Kattokkaa, kattokkaa kuinka sitä liikutan! Minun sölkä, minun sölkä, tämä oon minun sölkä. Kattokkaa, kattokkaa kuinka sitä liikutan! Minun rinta, minun rinta, tämä oon minun rinta. Kattokkaa, kattokkaa kuinka sitä liikutan! Minun polvi, minun polvi, tämä oon minun polvi. Kattokkaa, kattokkaa kuinka sitä liikutan! Minun kroppi, minun kroppi, tämä oon minun kroppi. Kattokkaa, kattokkaa kuinka sitä liikutan! (rulle-, nikke-, kastebevegelser med hodet) (klappe seg på kinnet, blåse ut kinnet) (rulle med skuldrene, briske seg) (bøye ryggen) (slå seg på brystet, briske seg) (bevege knærne mot hverandre) (bevege hele kroppen) På neste side: En versjon som kan kopieres til elevene.

20 20 TÄMÄ OON MINUN KROPPI Pirjo Paavalniemi 1. Minun käsi, minun käsi, 2. Minun jalka, minun jalka, tämä oon minun käsi. tämä oon minun jalka. Kattokkaa, kattokkaa Kattokkaa, kattokkaa kuinka sitä liikutan! kuinka sitä liikutan! 3. Minun vatta, minun vatta, 4. Minun pylly, minun pylly, tämä oon minun vatta. tämä oon minun pylly. Kattokkaa, kattokkaa Kattokkaa, kattokkaa kuinka sitä liikutan! kuinka sitä liikutan! 5. Minun pää, minun pää, 6. Minun muoto, minun muoto, tämä oon minun pää. tämä oon minun muoto. Kattokkaa, kattokkaa Kattokkaa, kattokkaa kuinka sitä liikutan! kuinka sitä liikutan! 7. Minun olka, minun olka, 8. Minun sölkä, minun sölkä, tämä oon minun olka. tämä oon minun sölkä. Kattokkaa, kattokkaa Kattokkaa, kattokkaa kuinka sitä liikutan! kuinka sitä liikutan! 9. Minun rinta, minun rinta, 10. Minun polvi, minun polvi, tämä oon minun rinta. tämä oon minun polvi. Kattokkaa, kattokkaa Kattokkaa, kattokkaa kuinka sitä liikutan! kuinka sitä liikutan! 11. Minun kroppi, minun kroppi, tämä oon minun kroppi. Kattokkaa, kattokkaa kuinka sitä liikutan!

21 21 Minula oon - Jeg har... Fra tekstboka: Minula oon kaksi silmää, nenä, suu ja kaksi korvaa. Minula oon kaksi kättä ja kymmenen sormee. Minula oon kaksi jalkkaa ja kymmenen varvasta. Grammatikken gjennomgås på tavla: a) å ha kuka? kenen? norsk kenelä oon? norsk hvem? hvem sin? hvem har? mie minun min minula oon jeg har sie sinun din sinula oon du har hän hänen hennes/ hans hänelä oon hun har/han har se sen dens sillä oon den har b) Partitiv entall: Tallord fra to og oppover tar partitiv: kaksi silmää Gjør elevene oppmerksomme på partitivformene i verset og i gloselista. Partitivendelser: -vokal eller -ta/-tä Ord med vokalstamme: nominativ stamme partitiv entall silmä silmä- silmää korva korva- korvaa sormi sorme- sormee Merk! (i > e) jalka jalkka- jalkkaa Merk! Geminasjon Ord med konsonantstamme: käsi kät- kättä varvas varvas- varvasta Muntlig: 1. La elevene øve på å spørre og svare. Skriv gjerne spørsmålene på tavla og gjør elevene oppmerksomme på at de kan bruke formen i spørsmålet når de svarer.

22 22 Kuinka monta kättä sinula oon? Kuinka monta sormee sinula oon? Kuinka monta jalkkaa sinula oon? Kuinka monta varvasta sinula oon? Osv. Minula oon kaksi kättä. Minula oon kymmenen sormee. Minula oon kaksi jalkkaa. Minula oon kymmenen varvasta. 2. Tegn et troll/monster på tavla med to hoder, fire hender, seks tær osv. og øv på å bruke formen sillä oon. Kuinka monta päätä trollila oon? Trollila/Sillä oon kaksi päätä. Kuinka monta kättä sillä oon? Sillä oon nelje kättä. Osv. Fasit til Kroppi Kroppen 1. Finn ord for kroppsdeler. Sett en ring rundt ordene. K A U L A H Y K S E T Z R Ö Y T E S Ö L K Ä KROPINOSAT B P O L V I R O G P Ä V U N P Ä Ä K I L S V J A K R I N T A M M O K O R V A N Y K Ä S I S Y K V I T S U U Y H S I L A Ä A O L K A V A T T A S A T S M U N E N Ä V N I S K A K S I J A L K A O P U T 2. I rammen finner du ord for kroppsdeler. Sett en strek mellom ordene og skriv ordet for kroppsdelen på linjen. pää/käsi/kaula/jalka/olka/polvi/rinta/korva/vatta/pylly/sölkä

23 23 3. Les diktet Minula oon og fyll ut. Bruk ordlista. norsk nominativ (ordboksform) partitiv entall øye silmä to øyne kaksi silmää øre korva to ører kaksi korvaa hand käsi to hender kaksi kättä finger sormi ti fingre kymmenen sormee fot jalka to føtter kaksi jalkkaa tå varvas ti tær kymmenen varvasta 4. Oversett dette til kvensk og fortell hva du har. Eks.: Jeg har ei nese. Jeg har en munn. Jeg har to øyne. Jeg har to hender. Jeg har ti fingre. Et troll har Minula oon nenä. Minula oon suu. Minula oon kaksi silmää. Minula oon kaksi kättä. Minula oon kymmenen sormee. Trollila oon Pikkuveli oon kippee Lillebror er syk Det ble ikke plass til gloser til regla Hiiri kuolee i tekstboka. Glosene er tatt med her og kan kopieres opp hvis nødvendig, men det holder at man leser regla sammen og oversetter den og snakker om at det før ble blåst på et sår og da føltes det bedre. Hvorfor slik? Kanskje hadde man ikke alltid plaster eller for å spare plaster? Ordet keto kan oversettes med eng, keđon pojat kan oversettes med alvebarn el.l. Loru Hiiri kuolee, (Puhala! Blås!) harakka sairastaa, ( - - ) pikku lintuiset virren veissaavat, ( - - ) keđon pojat kellon soittaavat, ( - - )...n haava paranee. ( - - ) nimi (Trad. Pyssyjoki Børselv)

24 24 haava keto keđon kuola kuolee kurkku lintuinen lintuiset sanalista sår eng å dø hals liten fugl ordliste sairastaat sairastaa soittaat soittaavat veisata veissaavat virsi virren å være syk å ringe å synge (en salme) salme Vadsø museum - Ruija kvenmuseum har laget skolehefter med ulike lokalhistoriske tema. Disse heftene kan brukes i undervisningen eller som ressurshefter for lærere. Skolene og barnehagene kan bestille ett gratis eksemplar av heftene. Se nettside: Oppskrifter i: Baketradisjoner i Ruija. Laget til Kvenuka Fiske. Laget til Kvenuka Jordbruk. Laget til Kvenuka Tips til aktiviteter: Samtale før/under eller etter et måltid: Læreren kan ta med bestikk*, glass og kopp og spørre: Mikä tämä oon? Se oon lusikka/kaffeli/veitti. Oonko tämä lusikka? Oon./Ei ole, se oon. *Før hadde man bare kniv og en treskje. Gaffel er et relativt nytt fenomen og ordet er et lån fra norsk eller svensk. Muntlig: La elevene øve på å spørre og svare. Før måltidet: Oonko sinula jano? Oon./Ei ole. Oonko sinula nälkä? Oon./Ei ole. Kenelä oon jano? Minula oon jano. Kenelä oon nälkä? Minula oon nälkä. *pöytä pöyđälä klasi klasissa kuppi kupissa bord på bordet glass i glasset kopp i koppen

25 25 Under måltidet: Mitä sie syöt nyt? Mitä sie juot nyt? Mie syön leippää/appelsiinii osv. Mie juon maittoo/vettä/kakaota osv. Missä kuppi/klasi oon? Pöyđälä.*/Se oon pöyđälä. Mitä kupissa/klasissa oon? Maittoo./Vettä./Kupissa/Klasissa oon... Millä sie syöt? Kaffelilla ja lusikalla./mie syön... Millä sie syöt puuroo (grøt)? Lusikalla./Mie syön puuroo lusikalla. Millä sie leikkaat? Veittelä./Mie leikkaan veittelä. Fasit til Pöyđälä På bordet: 1. Bordet er dekket. Sorter bokstavene og skriv ordene. liska titvei pupki fekfali sikulak ateriklk klasi veitti kuppi kaffeli lusikka talerkki Fasit til Jano ja nälkä Tørst og sulten: 1. Oversett til kvensk. Bruk tekstboka. Svar på spørsmålene. Øv med en annen elev. sulten Jeg er sulten. Er du sulten? tørst Jeg er tørst. Er du tørst? nälkä Minula oon nälkä. Oonko sinula nälkä? jano Minula oon jano. Oonko sinula jano? 2. Bøy verbene juođa drikke og syöđä spise i entall. juo/đa juomie juon sie juot hän juopi syö/đä syömie syön sie syöt hän syöpi

26 26 3. Fyll ut. Mie juon vettä. Sie syöt aamuruokkaa. Hän syöpi banaanin. Minula oon kuppi ja talerkki. Sinula oon kaffeli ja veitti. Hänelä oon klasi ja lusikka. Tips til aktiviteter: På under Været ligger det værbilder som kan brukes til samtaler om været og forslag til en værlogg. Kort med værbilder eller en værtabell/-klokke/-skive på veggen gir anledning til å repetere ord og fraser i tilknytning til vær og vind hver dag. Værtabell Lag en værtabell for en uke. Skriv en setning om været for hver dag. Lag også egne værsymboler som kan brukes. Mikä päivä? Minkälainen sää oon? maanantai Aurinko paistaa. tiistai Tääpänä oon umpuilma. osv. Fasit til Sää Været 1. Oversett ordene til kvensk. sol aurinko vind tuuli snø lumi sky pilvi regn sađet

27 27 3. Svar på spørsmålene. Mikä lenttää ja laulaa? Tuuli. Minkälainen sää nyt oon?. Grammatikk: Dette bør gjennomgås på tavla (gradveksling og adessiv): ordboksform stamme bøyningsform pulkka akebrett pulka- pulkala Merk! (kk : k) rattikelkka rattkjelke rattikelka- rattikelkala Merk! (kk : k) lumilauta snøbrett lumilauđa- lumilauđala Merk! (t : đ) Merk! Her er det to ord for akebrett: tyyräin i teksthefte og pulkka i oppgaveheftet. I Børselv har jeg hørt ordet tyyräin (: tyyräimellä) for akebrett og jeg valgte det, men har dessverre glemt på bytte ut ordet i oppgaveheftet. Pulkka kan brukes om pulk. Tips: I lokalhistoriske kilder kan man finne stoff om hvordan barn lekte før i tida. Fasit til Vapaa-aika Fritid: 1. Trekk en strek mellom ordene fra kvensk til norsk. tierata hihđata kokkoot marjoi ajjaat skuutterii pyyttäät laittaat lumimiehen tyyrätä plukke bær lage snømann leke gå på ski ake kjøre skuuter fiske 2. Sett inn ordet i riktig form (-la/-lä) i tabellen og fullfør setningene. pulkka akebrett pulka- pulkala Merk! (kk : k) rattikelkka rattkjelke rattikelka- rattikelkala Merk! (kk : k) lumilauta snøbrett lumilauđa- lumilauđala Merk! (t : đ) Millä met tyyräämä? Hva aker vi med? Mie tyyrään pulkala/rattikelkala/lumilauđala/tyyräimellä.

Uraneck Barnas Første. Idébok. Patentkontoret CURO

Uraneck Barnas Første. Idébok. Patentkontoret CURO O s k k B h o B v N o o d L o Uraneck Barnas Første Idébok D i M m o I a D N e a Patentkontoret CURO Dette er Iderika Dette er Iderik IDERIK er den av guttene som får flest idéer når en oppgave skal løses.

Detaljer

Arbeidsbok 3/B1 FASIT. Kapittel: Familie og venner... 2. Nita forteller om søsteren sin... 2. Avslørt... 4. Nitas familie protesterer...

Arbeidsbok 3/B1 FASIT. Kapittel: Familie og venner... 2. Nita forteller om søsteren sin... 2. Avslørt... 4. Nitas familie protesterer... Arbeidsbok 3/B1 FASIT Innhold Kapittel: Familie og venner... 2 Nita forteller om søsteren sin... 2 Avslørt... 4 Nitas familie protesterer... 6 Samir skriver e post... 9 Kapittel: Bolig... 12 Skeidar...

Detaljer

Bibelstudieguide for lærere

Bibelstudieguide for lærere Bibelstudieguide for lærere Fjerde kvartal År A Lærer-/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, alder 6-9. Plan over GraceLink-leksene År A, 4. kvartal REDAKTØR Patricia

Detaljer

Vanskelige valg 60 LEKSE SEKS. Månedens tema Mennesker ønsker å vite mer om Gud når de ser hvordan de kristne lever.

Vanskelige valg 60 LEKSE SEKS. Månedens tema Mennesker ønsker å vite mer om Gud når de ser hvordan de kristne lever. LEKSE SEKS Vanskelige valg Henvisninger Ester 2,19-23; kapittel 3 og 4; Alfa og Omega, bind 3, side 316-317. Minnevers: «Menneskene ser på det ytre, men Herren ser på hjertet» (1. Samuelsbok 16,7). Mål:

Detaljer

Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl. Tusen millioner. Bokmål

Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl. Tusen millioner. Bokmål Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl Tusen millioner B Lærerens bok Bokmål Til læreren Ny utgave fra og med 011 Den nye utgaven av Tusen millioner gir elever og lærere de verktøyene de trenger for å nå kompetansemålene

Detaljer

Menigheten feirer! 40 LEKSE FIRE. Månedens tema Bibelen forteller om Guds kjærlighet til oss.

Menigheten feirer! 40 LEKSE FIRE. Månedens tema Bibelen forteller om Guds kjærlighet til oss. LEKSE FIRE Menigheten feirer! Henvisninger 2. Kongebok 23,21-25; 2. Krønikebok 35; Alfa og Omega, bind 3, side 191-198. Minnevers: «Det hadde aldri før vært noen konge som Josjia. Ingen hadde på den måten

Detaljer

Henvisninger 2 Kongebok 5,1-17. Alfa & Omega 3, s. 107-112. Minnevers «tjen hverandre i kjærlighet» (Galaterne 5,13 siste del)

Henvisninger 2 Kongebok 5,1-17. Alfa & Omega 3, s. 107-112. Minnevers «tjen hverandre i kjærlighet» (Galaterne 5,13 siste del) LEKSE År B 3. kvartal Lekse 2 Hærføreren Na'amans lille tjenestepike TJENESTE Gud hjelper oss å tjene andre. Henvisninger 2 Kongebok 5,1-17. Alfa & Omega 3, s. 107-112 Minnevers «tjen hverandre i kjærlighet»

Detaljer

TEMAHEFTE. om antall, rom og form i barnehagen. Elin Reikerås

TEMAHEFTE. om antall, rom og form i barnehagen. Elin Reikerås TEMAHEFTE om antall, rom og form i barnehagen Elin Reikerås Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning 6 Matematikkens plass i barnehagen 8 Matematikken en del av barnas verden 8 Ikke bare nytte, men stor

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2007

Årets nysgjerrigper 2007 Årets nysgjerrigper 2007 Prosjekttittel: Hvorfor leker jenter og gutter forskjellig Klasse: 7A Skole: Ulsmåg skole (Bergen, Hordaland) Antall deltagere (elever): 18 Dato: 15.05.2007 Side 1 Vi har vel i

Detaljer

LEKER FOR STØRRE BARN!

LEKER FOR STØRRE BARN! LEKER FOR STØRRE BARN! Dette er et lekehefte for alle som er ferdig med de små uskyldige barnelekene. Her er det mer fart mer morro og større utfordringer! For å tilpasse heftet til ulike grupper har jeg

Detaljer

KOM I GANG VEILEDNING ASK Grunnpakke Mine første ord

KOM I GANG VEILEDNING ASK Grunnpakke Mine første ord Brukerveiledning KOM I GANG VEILEDNING ASK Grunnpakke Mine første ord Art. nr: 750840 2 Innhold 1 Kom i gang med grunnpakken... 4 1.1 Hensikt og bakgrunn... 4 1.2 Grunnpakken en del av et språklig miljø...

Detaljer

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER Lær å lese Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER 1 Det begynner hjemme Tekst: Liv Engen Før var det vanlig å si: Vi holder igjen så godt vi kan. Leseopplæring får være skolens jobb. Slik er det

Detaljer

ETT SKRITT H E F T E F O R K U R S D E L T A K E R

ETT SKRITT H E F T E F O R K U R S D E L T A K E R ETT SKRITT HEFTE FOR K U R S D E LTA K E R Navn:... 1 ETT SKRITT har vokst fram som en tanke hos Irene Johansson innenfor rammen av Karlstadmodellen gjennom mange år. Hatten Forlag og Irene Johansson søkte

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer

BARNEHEFTET HEL HUD - LEVE MED ATOPISK EKSEM. Tilhører:

BARNEHEFTET HEL HUD - LEVE MED ATOPISK EKSEM. Tilhører: BARNEHEFTET HEL HUD - LEVE MED ATOPISK EKSEM Tilhører: INNHOLD FORORD... 3 FARGELEGGING... 4 LITT OM DEG SELV... 5 SANSER, SNØ OG SMÅ TUBER... 6 MERKELIGE KULER OG IS... 8 HVA ER ATOPISK EKSEM?... 9 KRYSTALLFIOLETT...

Detaljer

Stein på stein. Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD CAPPELEN

Stein på stein. Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD CAPPELEN Stein på stein ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere CAPPELEN Forord Stein på stein er et læreverk for voksne som lærer norsk. Det passer for kursdeltakere

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Hvordan kan fargene på himmelen fortelle om været

Hvordan kan fargene på himmelen fortelle om været Hvordan kan fargene på himmelen fortelle om været Innlevert av 1-4 ved Konsvik skole (Lurøy, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Så ble det nysgjerrigperprosjekt i år. Elevene får et eierforhold til prosjektet

Detaljer

Språk, identitet og personlighetsutvikling

Språk, identitet og personlighetsutvikling 70 Kapittel 1 Hvor viktig er språket når du er sammen med venner? På hvilken måte bruker du språket når du løser et problem?? Hvordan kan et godt utviklet språk hjelpe mennesker når de har problemer av

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. Første kvartal. År B

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. Første kvartal. År B B MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide B Første kvartal År B B 1 B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 1. Kvartal

Detaljer

FASIT NORSK GRAMMATIKK

FASIT NORSK GRAMMATIKK Oppgave 1 a) et eple eplet epler eplene/epla b) Fellesnavn: eple, hage Egennavn: Line FASIT NORSK GRAMMATIKK Oppgave 2 Fellesnavn: (I overskriften: Dansen, huset) dans, huset, myr, biler, motorsykler,

Detaljer

Guds nåde springer ut

Guds nåde springer ut A A Guds nåde springer ut A Andre kvartal Bibelstudieguide for lærere A Et ressurshefte for lærere og ledere i sabbatsskolen, klasse 10-14 Oversikt over GraceLink-leksene År A, andre kvartal REDAKTØR REDAKTØR-ASSISTENT

Detaljer

Teatertekst i klasserommet Lærerhefte

Teatertekst i klasserommet Lærerhefte 1 Teatertekst i klasserommet Lærerhefte Utarbeidet av Rebekka Brox Liabø Hålogaland Teater september 2009 2 Innledning Vi ønsker og håper at lærerne vil forberede elevene ved å jobbe med noen av øvelsene

Detaljer

Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK

Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Cecilie Lønn Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2012 ISBN 978-82-519-2898-4

Detaljer

Trosopplæring gjennom fingrene

Trosopplæring gjennom fingrene Trosopplæring gjennom fingrene Fine hobbyaktiviteter til arbeid med barn Mali Smemo Hjemdal Hobbyassistenten.no Hobbyassistenten.no er en nettbutikk som selger skreddersydde materialpakker til hobbyaktiviteter.

Detaljer

SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper.

SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper. SAMMEN MOT PARIS Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper. INNLEDNING Vandreheftet som er laget til Klimapilegrim 2015 passer nok best for voksne. I denne informasjonsutsendingen

Detaljer

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE ELLEVE Henvisninger 2. Timoteus 1 og 2; Alfa og Omega, bind 6, side 143, 341-348. Minnevers: «Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre» (2. Timoteus 1,8). Mål : At barna skal: Vite at Gud

Detaljer

Henvisninger 1. Tessaloniker 4,16.17; Åpenbaringen 21 og 22; Jesaja 65,17-25; Alfa & Omega 8, side 135-150; Testimonies, bind 1, side 60, 61, 67-70.

Henvisninger 1. Tessaloniker 4,16.17; Åpenbaringen 21 og 22; Jesaja 65,17-25; Alfa & Omega 8, side 135-150; Testimonies, bind 1, side 60, 61, 67-70. LEKSE År B 1. kvartal Lekse 13 Han kommer i skyene TILBEDELSE Vi priser Jesus for det han har gjort for oss. Henvisninger 1. Tessaloniker 4,16.17; Åpenbaringen 21 og 22; Jesaja 65,17-25; Alfa & Omega 8,

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer