ÅRSPLAN Del 1 Almgrenda barnehage Versjon: 20.september 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN Del 1 Almgrenda barnehage Versjon: 20.september 2008"

Transkript

1 ÅRSPLAN Del 1 Almgrenda barnehage Versjon: 20.september 2008

2 Årsplan for Almgrenda barnehage side 2 Innhold Forord... 3 Dette særpreger vår barnehage... 3 Dette særpreger vår småbarnsavdeling. 4 Målsetting. 4 Almgrenda Barnehages historie 5 Steinerpedagogikken et lite innblikk.. 5 Kompetanseområder Fagområder.. 5 Aktivitetsplan gjennom året. 8 Årsrytmen.. 9 Årstidsbordet 9 Høsttakkefest 10 Mikkelsmesse 10 Lanternefest 11 Adventshaven. 11 St.Nicolaus.. 12 St.Lucia Julefest 12 Hellige-tre-kongersdag.. 13 Karneval. 13 Påskefest. 13 Pinsefest.. 14 Sommerfest 14 Dagsrytmen i hovedtrekk.. 15 Morgenring. 16 Eventyr 16 Kunstnerisk virksomhet.. 17 Foreldresamarbeid.. 18 Personalsamarbeid. 19 Vurderingsarbeid 19

3 Årsplan for Almgrenda barnehage side 3 Forord Vår årsplan bygger på Lov om barnehager, 2005 Rammeplan for barnehager, 2006 Pedagogisk plan for Steinerbarnehagene i Norge, 1997 Vår barnehages egenart Årsplanen er i 2 deler. Del 1 forteller noe om steinerpedagogikk generelt, Almgrenda Barnehages historie, særpreg, målsetting, årstidsfester, foreldresamarbeid med mer. Den er vår pedagogiske plattform som ligger til grunn for alt vårt arbeid. Årsplan del 2 utarbeids ny hver høst og forteller om våre satsningsområder for det inneværende barnehageåret, hvilke barn og voksne som er hos oss, avdelingenes dags- og ukerytme, praktisk informasjon osv. Dette særpreger vår barnehage Vi ønsker å være en barnehage preget av ro og god tid. Vi ønsker å skape en harmonisk atmosfære der vi har mye tid til lek, samtaler og daglige gjøremål. Vi legger vekt på at barnet i de første syv år av sitt liv er et etterlignende vesen. Barnet lærer ved å være med på et meningsfullt arbeid sammen med voksne. De voksne legger stor vekt på å utføre sitt arbeid i rolig tempo, og å gå opp i det med glede og interesse. Slikt arbeid vil skape en trivelig og vennlig atmosfære for barn og voksne. Vi benytter hver dag en stor del av vår tid til å utføre alminnelige, praktiske gjøremål. Dette er arbeid som er knyttet til matlaging, oppvask, stryking, håndarbeid av ulike slag, hagearbeid, reparasjoner og vedsaging. Vi legger vekt på at barnet er et rytmisk vesen. Derfor er dagene, ukene og året bygget opp etter en fast rytme. Rytmen skaper hvile, orden, forutsigbarhet og ro for barna. Rytme sparer kraft, og all læring samt innarbeidingen av gode vaner går lettere med regelmessig gjentakelse. Det rytmiske element blir blant annet pleiet i morgenringen, eventyrstunden og eurytmien. Vi legger vekt på det enkle og jordnære, og har en nær kontakt med naturen i alt vi foretar oss. Dette gjenspeiler seg i sangene, eventyrene, formingsmateriellet, fargene og aktivitetene våre, og gjennom våre mange årstidsfester så som høsttakkefest, lanternevandring, karneval, sommerfest med flere. Her får barna også oppleve alvorlige og høytidlige stemninger så vel som latter og glede. Det er viktig å løfte det høystemte opp fra det hverdagslige. Vi besøker gårdens dyr og går på tur i skogen like bak oss. Vi legger stor vekt på å opparbeide undringssansen, slik at barnet ikke bare konstaterer et snøkrystall eller en mosegrodd stubbe, men stiller seg spørsmål om hva, hvordan og hvorfor. Vi ønsker å gi barnet gode opplevelser, uten alt for stor vekt på det intellektuelle. Vi har eventyrstunder, hvor vi forteller folkeeventyr og legender. Vi har dukkespill, sang og ringleker. Vi har kunstneriske aktiviteter som modellering med bivoks, tegning med bivoksfarger og akvarellmaling. Våre leker er av naturmaterialer. De skal appellere til, og utvikle barnas fantasi, og har mange anvendelsesmuligheter. Vi lager vår egen mat i barnehagen, og benytter helst økologisk dyrkede grønnsaker og korn. Vi drikker økologisk melk, urtete og mye vann, lite saft og sukker. Barna får frukt og grønnsaker hverdag. Vi ønsker å skape omgivelser for barnet - midt i vår tids tekniske rastløshet - hvor det kan få være barn og utvikles i takt og harmoni med seg selv, frem til et selvstendig og sosialt menneske.

4 Årsplan for Almgrenda barnehage side 4 Dette særpreger vår småbarnsavdeling: Hos oss har vi små barnegrupper, på Nøtteliten er det kun 9 barn og 3 voksne. Noe av det viktigste på en småbarnsavdeling er at barna er trygge. At de kjenner sin dag og vet hva som kommer. Det er også viktig at de små barna får være ute hver dag. Bevege seg i snø, regn og sol. Kjenne varm sommervind mot kinnet, det kilende regnet på en liten nese, og bli rød og frisk i ansiktet en kald vinterdag. Små barn er i bevegelse, og når de får mulighet til dette, er det utrolig godt med god mat og en lang hvil i vogna etterpå. Alle våre småbarn sover ute. Vi opplever at det er godt med en hvilestund for alle barna. Det at de vokser, er i aktivitet hele dagen og må forholde seg til mange barn og voksne gjør at de har behov for hvile. Vi er opptatt av forutsigbarheten i barnehagedagen vår. Derfor er vi tro mot vår dagsrytme uansett årstid og fester som følger. «Alt til sin tid» sier Rudolf Steiner og det ser vi er det beste for de minste barna. De får se «gjennom nøkkelhullet» til de andre større barna når barnehagens ulike fester markeres. De store barna kommer gjerne inn og synger for oss når de går Lucia eller har sitt karneval, eller vi får stå og titte over gjerdet når det skjer ting i hagen. Dette er stort for små øyne å betrakte fra utsiden, og det er nok. For den dagen kommer da «Nøttebarna» går videre til en annen avdeling. Da får de selv delta, og da er de klare for det. Vi markerer året som beveger seg, men på en enkel måte. Vi synger sanger, lærer regler og vers, og pynter på årtidsbordet med farger vi forbinder med den årstiden vi er i. Men når en av Nøttebarna har bursdag, så feires det med kake og sang, og kanskje kommer det besøk fra 1.klasse? Vi opplever at barna «forlater» oss og går over på stor avdeling med en god trygghet i seg. Hele barnet formelig sier: Nå er jeg klar til å gå nye skritt i min verden» Ingenting er vakrere enn det! Målsetting Vårt mål er glade, sunne, trygge og lekende barn som er tolerante og imøtekommende ovenfor andre. Målet for arbeidet i Steinerbarnehagen er å styrke barnets identitet i samspill med andre, slik at det som voksen kan finne sin egen utviklingsvei i møte med det samfunnet det lever i. Antroposofiens menneskebilde danner et overlys til denne målsettingen: Å forsøke å bringe det enkelte barns innerste og unike individualitet til fri og harmonisk utfoldelse i den sosiale sammenheng. Pedagogens oppgave er, sier Rudolf Steiner, å hjelpe frem dette dypest menneskelige, slik at det kan komme til full åpenbaring. For pedagogen dreier det seg om å skape situasjoner som bringer barna inn i positive opplevelser og begeistret virksomhet, på egen hånd og sammen med andre, situasjoner som kan nære og stimulere både den fysiske og psykologiske utvikling, og barnets allmenne livsglede. (Hentet fra Pedagogisk plan for steinerbarnehagene i Norge)

5 Årsplan for Almgrenda barnehage side 5 Almgrenda Barnehages historie Det begynte med en liten gruppe barn som kom sammen til lek, på Solborg og på gården Søndre Aslaksrud høsten Foreldrene ønsket etter hvert barnehagen organisert i mer ordnede forhold. Den 16. august 1986 startet Almgrenda Barnehage med 16 barn. Vi har sakte, men sikkert blitt til en treavdelingsbarnehage. På Nøtteliten er det plass til 9 småbarn under 3 år, på Konglekroken og Stabburet er det plass til henholdsvis 12 og 10 barn fra 3 til 6 år. Tidligere gikk 1.klasse i barnehagen, men fra høsten 2007, ble 1.klasse formelt underlagt skolen slik at de har sitt eget rom og egen klasselærer/førskolelærer. Allikevel følger de ett barnehagepedagogisk opplegg og er sammen med barnehagen store deler av dagen. Steinerpedagogikken - et lite innblikk Impulsene kommer fra Rudolf Steiner, en østerrisk pedagog og filosof som grunnla den første Steinerskolen i Tyskland i Han gav impulser til bl.a. pedagogikk, legevitenskap, landbruk og arkitektur. Steinerskoler og steinerbarnehager finnes i nesten hele verden. Av ca barnehager, finnes 62 barnehager i Norge. De fleste er tilknyttet en steinerskole. Pedagogikken bygger på antroposofien, en filosofisk ide som ble grunnlagt av Rudolf Steiner. Ordet antroposofi er gresk og betyr visdom om mennesket. Barn har evne, lyst og pågangsmot til å lære. De er spesielt mottagelig for læring de første 7 år. Ut i fra dette har vi voksne ett ansvar for å tilrettelegge deres omgivelser slik at de kan utvikle seg på en sunn måte i takt med sin egen utviklingstid. De trenger kompetente voksne forbilder, omsorgsfulle og trygge menneskelige relasjoner. Tiden før skolestart bør barna få utvikle basiskompetansen, som er et fundament for skolens oppdragelse og læring senere i livet. Kompetanseområder - Fagområder Steinerbarnehagene vil være med på å legge forholdene til rette ved barnets start i livet, under barnets utvikling de første syv årene. Vi vil hjelpe med å muliggjøre en glad, lærerik og lykkelig barndom. Barn i førskolealderen verken trenger eller tåler en ensidig intellektualisering. Barn har behov for godt skolerte pedagoger og oppmerksomme foreldre, som kan gi dem tid, ro og oppmerksomhet, slik at de kan finne sin egen vei til å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter. Om denne 7-årsperioden kan man si at barnet griper læringen gjennom handling og etterligning. For de første syv leveår, gjelder spesielt syv kompetansområder som lære- og utviklingsmål innenfor steinerpedagogikken. Disse syv kompetanseområdene har vi forsøkt å sette i sammenheng med de syv fagområdene som Lov om Barnehager og Rammeplanen forplikter oss til å følge. Hvert år velger vi ut 2-3 fagområder som vi jobber spesielt med det året. Dette beskrives mer utførlig i Årsplan del 2. Fagområdene og kompetanseområdene glir delvis over i hverandre, men i grove trekk kan de deles opp på følgende måte;

6 Årsplan for Almgrenda barnehage side 6 De 7 kompetanseområdene; 1 Kropp og bevegelse 2 Sansing og iakttakelse 3 Språk 4 Fantasi og kreativet 5 Sosial utvikling 6 Motivasjon og konsentrasjon 7 Etisk og moralsk verdikompetanse 1. Kropp og bevegelse Kan tilsvare fagområdet Kropp, bevegelse og helse Barna bør få muligheter til allsidig bevegelse ute og inne, og regelmessige turer i skog og mark. Vi legger vekt på å ha ringleker hver dag, og ønsker eurytmi en gang i uka. I tillegg sørger vi for at det er god tid og mye rom for fri-lek. Der får barna utfolde seg naturlig grovmotorisk og finmotorisk. 2. Sansing og iakttagelse Kan tilsvare fagområdet Natur, Miljø og Teknikk Barn trenger uforfalskede sanseinntrykk. Barnas omgivelser bør være preget av harmoni og ro. En steinerbarnehage legger vekt på at rommene som barna oppholder seg i, er hyggelige, med godt avstemte farger og former. Og at lekene er av naturmaterialer. Ute får barna plass til å løpe, hoppe, klatre i all slags vær, og utforske omgivelsene, få gode sanseopplevelser, øve styrke, likevekt, balanse osv. 3. Språk Kan tilsvare fagområdet Kommunikasjon, Språk og Tekst Barn lærer å tale i talende omgivelser. Barn trenger voksne, gode, språklige forbilder for å vokse inn i språket. Den voksne som jobber i en steinerbarnehage, skal bruke et klart, tydelig og billedlig språk, som er tillempet barnets alder. Morgenringen og eventyrfortelling er også med på å påvirke barnas språkutvikling. Ordforrådet økes og fortellerevnen stimuleres. 4. Fantasi og kreativitet Kan tilsvare fagområdet Kunst, Kultur og Kreativitet Frileken er med å stimuler fantasikreftene til barnet. Barnet bør ha god tid til å leke. De voksne i en steinerbarnehage bør minst mulig blande seg inn i barnas lek der leken fungerer godt, de er kun på besøk når barna ber om det. De voksnes ansvar er å legge til rette og stimulere barnas lek på en kunstnerisk måte. 5. Sosial kompetanse Kan tilsvare fagområdet Nærmiljø og Samfunn Å omgås hverandre, må læres. Barna lærer en strukturert dags- og ukerytme å kjenne, de opplever at det finnes regler. Barna er med på alle dagens gjøremål, de hjelper til med å bake, dekke bord og rydde på plass leker. Barna kan alltid orientere seg ved det de ser hva de voksne gjør og kan etterligne dem. 6. Motivasjon og konsentrasjon Kan tilsvare fagområdet Antall, Rom og Form Stimuleres ved at barna har voksne i sin hverdag som er gode forbilder og som barna kan etterligne. Regelmessige gjentakelser og rytmiske formelementer fra dagsrytmen til årsløpet med mange høytider og årstidsfester, hjelper barna å utvikle konsentrasjonsevnen. Interessante og stimulerende aktiviter virker motiverende på barn, enten det er med klosser av ulik form og størrelse, eller eksperimentering og lek med vann, søle, sand og leire. 7. Etikk Kan tilsvare fagområdet Etikk, Religion og Filosofi Vi legger stor vekt på det gode og det sanne, samt respekt for andre mennesker, andre kulturer og hele skapelsen. Det religiøse innhold i barnehagen utgår fra den kristne impuls i vår kultur, men er så fri i sin form at barn fra alle trossamfunn skal kunne forbinde seg med den.

7 Årsplan for Almgrenda barnehage side 7 De 7 fagområdene; Rammeplan for barnehager er en forskrift til Barnehageloven, og målet med Rammeplanen er å gi barnehager en forpliktende ramme å arbeide etter, slik at alle barnehager blir den gode barnehage. Rammeplanens syv fagområder: - Etikk, religion og filosofi - Nærmiljø og samfunn - Antall, rom og form - Kunst, kultur og kreativitet - Kommunikasjon språk og tekst - Natur, miljø og teknikk - Kropp, bevegelse og helse I Almgrenda Barnehage berører vi alle fagområder gjennom hele året på følgende måte; Nærmiljø og samfunn: - Enkle samtaler rundt matbordet som gir sosiale relasjoner. Vi legger ikke vekt på dagens nyheter eller begivenheter, vi ønsker at barna skal skånes for den voksnes verden mest mulig. Er det noe barna lurer på, svarer vi så godt det lar seg gjøre, vi tar hensyn til barnas alder og evnen til kognitiv tenkning. - Turer i nærmiljøet for eksempel til gården hvor barna får være med på dyrking av grønnsaker, korn, stell av dyr osv. Vi går på butikken, besøker skolen, går turer i skogen m.m Antall, rom og form: - Utforske form, mønstre, størrelse ved matlaging, lek, i morgenringen - Systematisere klosser av ulik størrelse og form - Bevisst språkbruk/benevning Etikk, religion filosofi: - Årstidsfester, ydmykhet for naturen, respekt for hverandre, takknemlighet og medfølelse. - Eventyr, gode samtaler. Vi møter barnas spørsmål og undring med åpenhet og respekt uten å ha alle svar. Vi stimulerer barnet til å fortsette og undre seg og stille spørsmål.. Kunst, kultur og kreativitet: - Kunstneriske aktiviteter som maling, eurytmi og modellring i bivoks, tegning med bivoksfarger, ullarbeid og spikking i tre, sang.musikk, fingerspill, drama Kommunikasjon, språk og tekst: - Morgenring,eventyr, sangleker, samtaler, samspill i ulike situasjoner. Natur, miljø og teknikk: - Natur: Plante, rake, så, høste samt turer i skog og mark til alle årstider. Besøke nabogården, stell av dyr, lamming, samtale, undre seg, konkrete erfaringer.. - Miljø: ta vare på naturen, kildesortering, gjenbruk - Teknikk: Klinkekulebane, bygge med organiske klosser, sand /vannlek ute, hyttebygging, kasse med gamle vekkeklokker, lage mat Kropp, bevegelse og helse: - Flott uteplass med kupert terreng, akebakke, ski, klatring i trær, skogsturer, hagearbeid, ringleker, økologisk og sunn mat, frukt og grønt, lite bruk av sukker og hvitt mel.

8 Årsplan for Almgrenda barnehage side 8 Aktivitetsplan gjennom året:

9 Årsrytmen Årstids- og høytidsfestene forsterker barnas opplevelse av årets rytme og de forandringer som skjer i naturen. Vi følger årets løp. Alt vi gjør, bærer preg av dette: Valg av farger, årstidsbord, dikt, sanger, vers, leker, eventyr og aktiviteter. Det er viktig at vi har god tid til alle forberedelsene, slik at barna fordyper seg, og virkelig opplever stemningen. Vi prøver å gjøre mest mulig sammen med barna, men noe forbereder de voksne alene, slik at barna får oppleve hemmeligheter og overraskelser og får mulighet til undring. Sanseopplevelsene er viktige ved alle våre fester. (August-) september: November: Desember: Januar: Februar: Mars-april: Mai: Juni: Høsttakkefest Mikkelsmesse Lanternefest Adventshave St. Nicolaus St. Lucia Julefest Hellige-3-kongers dag Karneval Påskefest Pinsefest 17. mai Sommerfest Årstidsbordet I en krok i barnehagen står årstidsbordet. Det danner midtpunkt når vi samles til eventyr. Det har silkestoffer i farger etter høytider og årstider og tilhørende gjenstander Eksempler: - Mikkelsmesse: Ridder med skjold og spyd, en drage - rødt, brunt og grønn/turkis. - Adventstiden: Bygger opp et bordspill, hvor en historie utspiller seg over lengre tid. - Kong Vinter i snelandskap - hvitt og lyseblått med bergkrystaller. - Til påske: Høner, harer, egg og påskeliljer - gult, lilla og lysegrønt. - Til pinse: Hvite fugler, blomster - hvitt, lysegrønt og kanskje litt mørk rosa. Årstidsbordet er høytidelig: Barna får ikke røre noe av det som står på bordet, bare se...

10 Årsplan for Almgrenda barnehage side 10 ÅRSTIDSFESTENE Vi har en ring, så rar en ting, er slik en ring. Kom inn, kom inn i hjerte og sinn. Sanger: Epler og pærer Runde rare rulle rusk Jeg er havren Marken er mejet Vil du vite hvordan bonden Høyt i luften Høsttakkefest Høsting av markens grøde. Kornåkrene duver gyldne i vinden, eplene henger gule og røde i trærne og grønnsaksbeddene byr på gulrøtter, purre, rødbeter, dill, asters, kål, bønner, solsikker. Vi ser, lukter, smaker og nyter. Vi skjærer korn, tresker, kverner til mel og baker brød og kaker. Vi tar opp poteter og grønnsaker og lager verdens beste suppe. Vi pynter bordet og inviterer til fest i barnehagen. Mens vi andektig betrakter høsttakkebordet som bugner av frukt, grønnsaker, blomster, beter, nøtter og korn, får vi høre eventyret om Kong Gresskar. Og vi synger sanger om frukt og grønnsaker og høsten. Mikael, Mikael gjør meg sterk, gjør meg sel gi meg mot i mitt bryst til å våge mot dragen en dyst Gang på gang Hele dagen lang Høres smedens sang Og hammerslag Drabelige drage, huttemegtu tenner i kjake, huttemegtu sylkvasse tenner, giftige tunge, sving sverdet modig ridder du unge. Over deg kjemper St. Mikael Hør hvor det runger i alle fjell hør hvor det runger på langan lei Hurriåhei, hurriåhei- Mikkelsmesse - St. mikaelfesten 29. september er St. Mikael-dag. Det var en stor høytidsdag i gamle dager. I dag må vi skape den på nytt. Det er kampen mellom det gode og det onde som er symbolet i denne festen. Ridder Georg som kjemper mot dragen med sitt sverd, får hjelp av himmelens St.Mikael. Vi gir barna små legender og historier, vers og sanger om Ridder Georg og dragen. På selve festdagen får barna et lite spill (dukketeater). Vi baker sverd og/eller dragekake, og kanskje må vi gjennomgå en motsprøve, være modig som St. Mikael: Så fyk du min fole så fort som en vind, hver sot og hver blakk skal vi fint ta igjen. Med ild i vårt hjerte og stål i vår kropp, vi fremad vil storme og aldri gi opp.

11 Årsplan for Almgrenda barnehage side 11 Lanternefest November - vi går inn i mørketiden. Vi tenner lys - i våre selvlagde lanterner og lyser opp i mørket - for oss selv og andre. Det hjelper oss fremover i tiden, før lyset og sola igjen tar tak i oss. 11. november er St. Martinsdagen. For mange hundre år siden levde en tapper, god og snill ridder ved navn Martin i Frankrike. Han var så from og nestekjærlig (bl.a. ved å dele sin store, varme kappe med en fattig tigger) at folket ville gjøre ham til biskop. Men Martin var så beskjeden at han gjemte seg blant gjessene, men de snadret og røpet gjemmestedet hans. Og St. Martin ble biskop i Tours. Om ettermiddagen, i skumringstimen, møtes vi i hagen med tente lanterner. Vi synger og går sammen i mørket - et langt, buktende, flammende lystog. Her råder stemning og høytid. Etter at vi har dannet en halvsirkel, får vi kanskje øye på et lys som nærmer seg sakte. Det er St.Martin på hest med gullhjelm og sid kappe, samt hjelperen hans med lysende fakkel. Etterpå går vi alle rolige og syngende hjem, hver til vårt med våre lysende lanterner. Og kanskje kan de stå foran sengen til barna den kvelden, til søvnen kommer. Ingen stjerne ser jeg tindre intet lys på himmelhvelv bare fakkelen i mitt indre flamme vil ikveld Sanger: - Her går jeg med min lanterne - Lanterne, lanterne... - St. Martin Adventshaven Adventstiden i barnehagen starter med adventshave, en stille og høytidelig stemningsfest for barna. Vi samles i Salen i dunkel belysning. En stor spiral av granbar, mose og krystaller er lagt på gulvet, i midten brenner et stort lys. En legende blir fortalt. Barna får et eple med lys og stjerne og går hele gangen inn til det store lyset - tenner sitt eget lys, og plasserer det i spiralen - alt mens det synges julesanger og spilles lyre eller fløyte. Til slutt er hele spiralen og rommet opplyst av de små lysene. Alle går rolige ut av rommet, festen er slutt -og vel hjem! Sommerens lys tar vi inn i vårt hjerte. Der skal det varme, der skal det lyse i vinterens kulde og mørke Sanger: - O, høye barn... - Over stjernehimmelen går... - Inni i et lite eple - og andre julesanger

12 Årsplan for Almgrenda barnehage side 12 St. Nicolaus St. Nicolaus levde for mange hundre år siden i Lilleasia. Helt fra han var liten gutt, var han snill og hjelpsom mot andre. Sammen med vennen sin, Peter, delte han ut mat og gaver til fattige. Nicolaus ble gjort til biskop i Myra. Dagen blir feiret 6. desember. Noen år får vi besøk av St. Nicolaus i barnehagen. Han har med seg en tykk, gylden bok. I den står alt vi har gjort i løpet av det siste året (godt og ondt). Til barnehagebarna forteller han hva de har vært flinke til og hva de må jobbe litt mer med som en gruppe. Når de blir større (skolebarn), tar han for seg hver og en. Han har med seg små gaver til oss. Hvis han ikke har anledning til å besøke oss om dagen, putter han godteri - eller kull - alt etter fortjeneste - i tøflene våre som vi har satt på peisen. Vi gir St. Nicolaus kakao og gulrøtter og høy til hesten hans. St. Lucia Dagen feires for å minnes Lucia fra Sirakus som delte ut sine penger og sin hjelp til de fattige. For sin godhet ble hun en helgen. I Sverige var Lucia en beskytter for folk og fe mot onde makter i årets lengste natt, den gang 13. desember. Denne dagen går barnehagebarna hvitkledde med glitterkrans i håret, med sang og lussekatter til skolebarna. En stjerne tennes i det fjerne, langsomt senker den seg ned. Og lyser - Og lyser - og gir oss alle fred. Julefesten Vi inviterer til julefrokost eller julegrøt i barnehagen. Barna viser litt av hva de har holdt på med de siste ukene, kanskje et lite julespill med Josef og Maria, engler, hyrder, lam, de hellige tre konger. Eller kanskje blir det fortalt fra fortellingen "Marias lille esel" om Josef og Maria og det lille eselets vei til Betlehem, som barna har fulgt hele adventstiden i et landskap som gradvis er bygget opp på årstidsbordet. Barna får med seg hjem tegninger/malerier og små gaver de har laget disse siste ukene før jul. Vi synger julesanger.

13 Årsplan for Almgrenda barnehage side 13 Hellige-tre-kongersdag Advent og juletiden avsluttes med hellig-3-kongersfesten 6. januar. Barna får høre om kongene og deres vei til Betlehem. Vi baker en kake med tre bønner - hvem får bønnene i sitt kakestykke? De som oppdager en bønne i sin kake, får pakke opp en gave til avdelingen Sanger: Vi synger sne- og vintersanger i ukene fremover nå. Se - en stjerne er min hånd og den andre er en stjerne. Vise vil mot himmelen, nede stjerne - oppe stjerne, gjerne, gjerne, åh så gjerne knytter vi et vennskapsbånd. Våren bor i min stue, mens vinteren uler der ute. Isblomst fryser på rute, solblomst tenner sin lue, høyt over bladenes bue, her i min lune stue. Sanger: Etter karnevalets tema Karneval Karneval er en stor fest som vi feirer siste dagen før vinterferien. Vi velger tema for festen, det varierer fra "båttur", "hos Trollefar", "i fremmede land", "gamle håndverk" eller "fest på eventyrslottet". Vi forbereder oss til karnevalet med å tilberede aktuell mat. De voksne bygger slott eller båt eller lager markedsplass kvelden i forveien, og når barna kommer, utkledd, går de rett inn i det aktuelle "landskapet". Alt blir så annerledes - litt skummelt for noen, så vi unngår for sterk bruk av ansiktsmasker, sminke og voldsom utkledning. Påskefest Nå er vinteren over, og naturen våkner opp. I barnehagen er det fargene gult, lysegrønt og lilla som dominerer. Vi sår påskegress og frø som senere skal plantes ut. Vi lager påskeharer, kyllinger, maler påskeegg, m.m. Vi forteller eventyr om påskeharen og kyllingene og leker og synger om dem i morgenringen. Siste dag før påskeferien, spiser vi gul påskelunsj. Og når vi kommer tilbake i barnehagen, må vi ut å lete. Har påskeharen vært her og lagt igjen påskeegg til oss? Oppi et tre i pilelund, små gåsunger våkner og rister sitt dun. Så stiger de stille fra gren til gren, og setter på jorden forsiktige ben. Sanger: Haren uti engen Haren oppi lia Hei, hører du hanefar Lille fru høne Her har det vært en påskehare Hanan stend på stabburshella Vet du, vet du hva jeg så Harepus hun danser En liten kylling i egget lå

14 Årsplan for Almgrenda barnehage side 14 Pinsefest Pinsefesten er forbundet med lys og luft, vi lager pinsefugler i silkepapir og ull og pynter barnehagen med hvitt og grønt bjørkeløv, pinseliljer og fugler. Eventyr og sanger og leker om fugler blomster og alt som hører våren til. Du sol på himlens hvelv, du gjør meg varm og glad, du gir utav deg selv nytt liv til blomst og blad. Sommerfesten Siste fest før sommerferien. De som slutter i barnehagen og/eller begynner i 2.klasse, får en liten oppmerksomhet og hilsen med videre. Neste års 1.klassinger blir også hentet frem og presentert. De skal fortsatt være mye sammen med barnehagen og forlater oss ikke helt ennå, men til høsten får de jo eget rom og klasselærer. Årets 1.klassinger har kanskje forberedt et spill som de viser for alle gjestene? Barnehagen er i hvert fall pyntet med blomster, foreldrene har med sommermat til et felles bord og vi synger, danser, leker, og nyter sommerkvelden! Her gløtter en blomme, der glimter en stjerne. Det nære - det fjerne i mot oss vil komme Vi mellom dem vanker og undres med mange slags rare tanker.

15 Årsplan for Almgrenda barnehage side 15 Dagsrytmen i hovedtrekk Hver avdeling justerer dagsrytmen etter barnegruppa hvert år Fra Barnehagen åpner. Barna kommer fram til kl Barna blir tatt imot og finner seg tilrette sammen med de andre gjennom prat, lek og små oppgaver og aktiviteter f.eks. i forbindelse med årstidsfester. Morgenring. Vi leker, danser og synger. Eventyr med morgenvers. Eventyrkroken er gjort i stand. Vi går inn mens vi holder hverandre i hendene og synger Vi har et gyldent bånd. Frilek inne og ute. Kunstnerisk aktivitet. Vi tilpasser lek og aktivitet etter barnas behov og initiativ. Hele rommet blir tatt i bruk av barna. Det lages forestillinger, butikker, sykehus, de flotteste byggverk og landskaper med skog og dyr og dverger, som barna må være arkitekter og ingeniører for å få til. De voksne smetter ut og inn av leken på barnas premisser, mens de driver på med sitt arbeid, ofte og gjerne med barnas hjelp og deltagelse i matlaging, husarbeid, reparering av leker og forefallende arbeid. Kunstneriske aktiviteter: se ukerytmen. Opprydding. Vaske hender. Mens hjelperne dekker bordet, synger og leker de andre i gangen. ca11.00 Måltid. Vi legger vekt på ro, bare småprat. Denne stunden er óg velegnet til å øve på gode manerer (vær så snill - kan du sende meg ja takk forsyne seg etter tur - smake ny og annerledes mat). Alle hjelper til å ta av bordet, men mest hjelperne Hvilestund for de minste. Påkledning. God anledning til nærkontakt og småprat. De eldste blir oppfordret til å hjelpe de minste. Utelek. Frilek ute. Barna husker, løper, hopper, balanserer, bygger i sandkassa, leker i skogen, bygger hytte eller leker / aktiviserer seg med ting organisert av de voksne, f.eks. sangleker, hagearbeid e.l Et lite måltid inne eller ute. Frilek, barna hentes Barnehagen stenger. Se for øvrig oppslag i hver avdeling.

16 Årsplan for Almgrenda barnehage side 16 Morgenringen Ringen kan brukes til å formidle årstidenes og høytidenes kvaliteter til barna. Gjennom sangleker, vers, rim og regler, i bevegelse og i ro, blir ulike temaer bearbeidet. "Læringen" foregår ut fra den helheten årstiden representerer og bygger på barnets etterligningsevner, deres behov for rytme, og deres varhet for sanseinntrykk. Ringleken utgjør en vesentlig del av ringen. Her spiller barnas forhold til hverandre en stor rolle: Man hilser, man takker og velger seg en venn, man danser med hverandre og gir og får. Ofte kan man se hvordan et barn som strever med å finne sin plass i gruppen, gjennom ringleken får hjelp til å integreres. Jorden hilser vi mot himmelen vokser vi Vi brer ut våre armer over hav, over land og møter hverandre. God morgen alle sammen en ny dag begynner... (så synger vi om alle barna som er her og om hvem vi mangler) Rytmen, trinnene og bevegelsene i ringleken styrker barnas kroppsbeherskelse: De hjelper barnet til å ta sin kropp i besittelse, få større sikkerhet og kraft, mer smidighet og letthet i sine bevegelsesmønstre. I ringleker blir barna rødkinnede, ivrige og glade, får nye krefter og ny energi. I ringlekene videreføres også kulturarven i sang, rim og regler. Barna møter de forskjellige håndverkerne, skomakeren, fiskeren, snekkeren, og så videre, eller kvinnen som vugger sitt barn. De skiftende innslagene kan også knyttes til barnas forskjellige temperamenter, i møte med kjente skikkelser fra skog og mark, de fire elementene jord, ild, luft og vann, eller fabler og eventyrfigurer. Ringen planlegges og utformes av pedagogen/medarbeiderne, som velger ut lyrikk og prosatekster, sanger og ringleker, med hensyn til barnegruppens sammensetning. Tidspunktet for ringen bestemmes ut fra barnehagens dagsrytme. Eventyr I remseeventyrene er det igjen språkets rytme og musikalitet som vektlegges. Den samme fortellingen gjentas over lengre tid. Barna kan snart hele eventyret utenat, og de store kan eventuelt spille det for de mindre ved hjelp av små dukker. I de vanlige folkeeventyrene spiller innholdet en helt annerledes sentral rolle. De blir fortalt utenat av den voksne, og det samme eventyret fortelles flere påfølgende dager. Fortelleren bruker originalversjonen og lar handlingen tale for seg selv, uten å bringe mer dramatikk inn i forløpet. Vi har et gyldent bånd som går fra hånd til hånd, det streker seg fra himmlen stor ned til vår kjære moder jord. Eventyrene formidler visdom, om menneskene og deres liv, noe som gir næring til barnets moralske fantasi, i et billedrikt og levende språk. I eventyrbildene kjenner barnet seg igjen. Det kan identifisere seg med dyrene: Revens list, lammenes uskyld, o.s.v. og med

17 Årsplan for Almgrenda barnehage side 17 menneskene og deres sjelsegenskaper: Kongens verdighet, Askeladdens undring og ærlighet, prinsessens renhet o.s.v. En velvalgt fortelling kan derfor virke forløsende i aktuelle situasjoner som oppstår i barnas liv. Drama Til språkpleien hører også små dramatiseringer med utgangspunkt i et eventyr eller en legende, og i sammenheng med eventyrstunden eller årstidsfestene. Ved å etterligne den voksne, leker barna seg frem til enkle ord og bevegelser som kan gi uttrykk til innholdet i et skuespill. Dukkespill er en annen form for dramatisering. Det benyttes stådukker, dyr og andre ting som kan beveges på en bordplate, eller finger- og hånddukker og enkle små marionetter, som føres med tre tråder. Detaljer er bare antydet, slik at barnets fantasi får anledning til å utfolde seg. Folkeeventyrene med sin store rikdom på frodige bilder byr på uuttømmelige muligheter for dukkespilleren. Men også improviserte stykker, skapt i nuet, som når en liten fingerdukke plutselig dukker opp fra lommen, byr på fine muligheter, ikke minst for det humørfylte. Også i disse sammenhengene identifiserer barnet seg helhjertet med de forskjellige skikkelsene; sammen med dem opplever barnet glede og sorg, smerte, håp og medlidenhet, angst og mot. Det lærer å omgås det onde og det gode, det vakre og det stygge. Kunstnerisk virksomhet Musikk, sanglek og eventyrspill er i stor grad vevet inn i det daglige liv i barnehagen. Maling, modellering, tegning og eurytmi har imidlertid i mange barnehager sin bestemte dag i ukerytmen. Det gir barna opplevelsen av gjenkjennelse og trygghet. Det er aldri resultatet som står i fokus i disse virksomhetene, men prosessen. Barnas sanser vekkes til større årvåkenhet, og de får anledning til, på et mer eller mindre bevisst plan, å uttrykke følelser, opplevelser og erfaringer. Samtidig skjer det en spontan og lekende utforskning av de forskjellige kunstneriske uttrykksmåter og materialer. Underveis nedfeller barnet i de dypere lag av sin bevissthet erfaringer om seg selv og sin egenart. Dette skaper en sterk bekreftelse av egen identitet. De kunstneriske virksomheter er også en berikelse for det sosiale liv i barnehagen. Leken danner ofte grupper. Men når barna maler, modellerer eller gjør eurytmi, møtes de på en annen måte: Alle stiller likt og samles om det samme. Konsentrasjonen i barnegruppen intensiveres, og det sprer seg en fin stemning. Tegning Vi tegner på små og store ark med bivoksfarger. Maling Materialene er flytende akvarellfarger, gjennomfuktede ark og store pensler. Barna maler som oftest med bare en farge i begynnelsen, slik at de får god tid til å leve seg inn i den enkelte farges kvalitet og egenart. Det benyttes primærfargene gult, blått og rødt. Det er opplevelsen av å male som er viktig. Modellering med bivoks Til modellering brukes vanligvis bivoks, men også leire og trolldeig kan være aktuelt. Modellering øver finmotorikken, samtidig som det gir mange varierte sanseopplevelser. Eurytmi Eurytmi er et gresk ord som betyr skjønn bevegelse, eller skjønn rytme. Eurytmiens bevegelser er dels knyttet til språket: Hver bokstavlyd har sin karakteristiske klang og

18 Årsplan for Almgrenda barnehage side 18 kraft og har ut fra det fått sin spesielle bevegelse. Hver bokstavbevegelse kan varieres på mange måter (gjøres stor-liten, med hånd-fot, over hodet, foran kroppen, osv.). Eurytmien er også knyttet til musikken: Hver tone og hvert intervall har sin karakteristiske bevegelse ut fra sin klanglige egenart. Eurytmien har til hensikt å utvikle et harmonisk forhold mellom bevegelse og fantasi, musikk og språk. Den hjelper barna til å bli hjemme i sin egen kropp og til å oppøve romsansen. En eurytmistund varer ca. 20 minutter og har en liten fortelling som ramme rundt forskjellige innslag som gjentas over flere uker. Slik får barna også her oppleve den tryggheten som gjenkjennelsen gir. Alle forklaringer, alt som kan smake av trening unngås. Eurytmisten søker å skape levende bilder og appellerer til barnets bevegelsestrang og etterligningsevne. Det arbeides mye med rytmer og kvaliteter som stor-liten, tung-lett, sammentrekningutvidelse m.m. Eurytmien virker på samme tid både ordnende og vitaliserende. Pedagogen på sin side gis særlig gode muligheter til å få øye på sider ved barna som ellers ikke kommer så tydelig frem; det kan være av stor verdi i arbeidet med å hjelpe et barn i dets utvikling. Musikk Barnets naturlige musikalitet kan best ivaretas og videreutvikles gjennom å bruke den pentatone skala, bygget på tonene d-e-ga-h, grunntonen mangler. Denne noe svevende musikkform tilsvarer barnets vesen i de første årene. Lytter man til små barn som dikter egne melodier, hører man at de som oftest er pentatone. Melodiene er tyngdeløse, uten egentlig begynnelse eller slutt. En annen side ved musikklivet i barnehagen, er å gjøre barna kjent med sin kulturarv ved å synge gamle norske bånsuller og folkeviser slik de er overlevert fra generasjon til generasjon. Av instrumenter benyttes fortrinnsvis lyre (barneharpe), fløyte, tromme og andre rytmeinstrumenter. Foreldresamarbeid - Det viktigste foreldresamarbeidet foregår gjennom den daglige kontakten ved levering og henting informasjon går begge veier. - På høsten og/eller våren har vi foreldresamtaler. Men også ellers - etter ønske og behov. - Foreldremøter: Høst og vinter. Nye foreldre og barn inviteres til å komme på besøk på forsommeren. - I barnas hyller putter vi ofte beskjedlapper. - Et par ganger pr. år arrangeres dugnad. Vi forsøker å fordele vedlikehold og reparasjoner utover året, men med hovedinnsatsen på våren. - Vi trenger også hjelp av foreldrene til det ukentlige renholdet - Fester: Av og til trenger vi hjelp fra foreldrene. - Julemarkedet: En stor, viktig og hyggelig begivenhet i november som arrangeres av foreldreforeningen/foreldrene i samarbeid med barnehagen og skolen. Julemarkedet er foreldreforeningens hovedinntektskilde. - Bibliotek: Kom gjerne og lån bøker - vi har et lite utvalg.

19 Årsplan for Almgrenda barnehage side 19 - Hver avdeling har en tavle i gangen med informasjon til foreldrene. - Innimellom får foreldrene invitasjon til foredrag og kurs - ofte en anledning til å bli nærmere kjent med antroposofien og steinerpedagogikken. - Alle foreldre i barnehagen er med i Foreldreforeningen/foreldrerådet og noen representanter sitter i samarbeidsutvalg/barnehagens styre. Personalsamarbeid Personalet har samarbeids- og planleggingsmøter i forkant av alle fester og høytider. Vi har ledermøter, og avdelingsmøter. Kollegiet møtes hver torsdag i tre timer til studium, kunstnerisk aktivitet (eks formtegning, leire, sang, eurytmi, fløytespill, ringleker m.m), pedagogisk tema, evaluering og planlegging. En gang i året samles vi til lærerstevne sammen med Steinerbarnehager fra hele landet. Stevnet arrangeres i samarbeid med Forbundet for Steinerbarnehager i Norge, og går som regel over 3 dager. Vi får ellers tilbud om foredrag og kurs i løpet av året. Vurderingsarbeid Like viktig som planlegging og gjennomføring av det pedagogiske innholdet i barnehagen, er å vurdere og kartlegge arbeidet vårt. Vi ønsker å finne ut om vi når våre mål, om hva som gir eller eventuelt hindrer positive resultater. Vurdering legger grunnlaget for det videre arbeidet med hvert enkelt barn, barnegruppa og barnehagen som helhet. En viktig del av dette arbeidet er tilbakemelding fra barna og foreldrene. HVA HVORDAN NÅR Foreldre vurderer bl.a; Gjennom; o Samarbeidet med barnehagen o Daglig kontakt hver dag o Barnas trivsel o foreldremøter 2 ganger pr år o Det pedagogiske innholdet o foreldreråd/foreldreforeningen 1 gang pr mnd o Planer og informasjon fra o Foreldresamtaler 2 pr år barnehagen o Styret ca 5 møter pr år o Brukerundersøkelse 1 gang i året Personalet vurderer bl.a; o Hvordan har barn og voksne det i barnehagen? o Arbeider vi etter de mål og metoder vi har satt oss i årsplanen? o Hvordan fungerer foreldresamarbeidet? o Hvordan fungerer samarbeidet med skolen? Gjennom; o Samtaler med barna, foreldre og kolleger o Observasjoner o Foreldresamtaler o Kollegiemøter o Medarbeidersamtaler o trivselssamtaler o Kurs o Veiledning o Resultater fra brukerundersøkelsen Hver dag Hver dag 2 ganger pr år hver uke 1 gang pr år 1 gang pr år 4-8 pr år 1 gang pr mnd 1 gang pr år

LILLEHAMMER STEINERSKOLE

LILLEHAMMER STEINERSKOLE LILLEHAMMER STEINERSKOLE Årsplan for 1. klasse 2015-2016 Gina Eivor Lysgård (klasselærer) Linda Langstrand (assistent, 50%) I tillegg har Aaron Winter eurytmi en gang i uka ÅRSRYTME Høsttakkefest Mikkelsmess

Detaljer

LILLEHAMMER STEINERSKOLE

LILLEHAMMER STEINERSKOLE LILLEHAMMER STEINERSKOLE Årsplan for 1. klasse 2014-2015 Klasselærere: Gina Eivor Lysgård (kontaktlærer) Linda Langstrand (assistent, 50%) I tillegg har Aaron Winter eurytmi en gang i uka ÅRSRYTME Høsttakkefest

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

ÅRSPLAN-Del A. Introduksjon av St Joseph Familiebarnehage

ÅRSPLAN-Del A. Introduksjon av St Joseph Familiebarnehage ÅRSPLAN-Del A St. Joseph Familiebarnehage :Veståsen 18A 1362 Hosle. Tlf : 67142569 Introduksjon av St Joseph Familiebarnehage St. Joseph familiebarnehage åpnet 17. august 1998. Den er en privat katolsk

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

TEMA: " JEG KAN! " Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv!

TEMA:  JEG KAN!  Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! TEMA: " JEG KAN! " Base august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! Velkommen til! Vi har gledet oss til oppstarten, få treffe og bli kjent med dere som foreldre, og barna deres.

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016 Årsplan for Hjartevarmen 2015-2016 September og Oktober GODHET Utvida kristen formålsparagraf Etikk, religion og filosofi Natur og friluftsliv Song og musikk Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR MAURTUA VÅR 2014.

HALVÅRSPLAN FOR MAURTUA VÅR 2014. HALVÅRSPLAN FOR MAURTUA VÅR 2014. ARBEIDSMÅTER: Sosial kompetanse: «Sosial kompetanse viser seg, uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. For å oppnå sosial kompetanse kreves

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Årsplan. Holtegrenda Gårdsbarnehage

Årsplan. Holtegrenda Gårdsbarnehage Årsplan Holtegrenda Gårdsbarnehage Innhold Presentasjon av barnehagen Medvirkning. Barnehagens fokusområde Barnehagens innhold Fagområdene Kultur og tradisjoner i Holtegrenda Dokumentasjon og vurdering

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Advent i Eplekarten. Et lite blikk på det som skjer

Advent i Eplekarten. Et lite blikk på det som skjer Advent i Eplekarten 2013 Et lite blikk på det som skjer Kjære alle foreldre, I adventstiden ønsker vi å skape en rolig og god atmosfære, fylt med forventninger til det som skal komme. Vi prøver å ikke

Detaljer

Periodeplan for Solstrålen

Periodeplan for Solstrålen Periodeplan for Solstrålen April juni 2010 Innledning Nå har vi lagt 3 snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. De dagene vi har hatt

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter!

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! Fagområde som vektlegges spesielt i denne planen : Kommunikasjon, språk og tekst. Mål: Vi

Detaljer

HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2013-2014

HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2013-2014 HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2013-2014 1 VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2013-2014 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer som ligger til grunn for den barnehagehverdagen som ditt barn

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET MARS 2015 Hei alle sammen! Da var nok en måned over og små og store har hatt gode og kjekke dager sammen. I mars har vi hatt mye fokus på påske, men har gjort andre ting

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER 2014 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER 2014 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER 2014 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 49 1. 2. 3. 4. 5. Vi lager julegaver Samling Grupper Gavelaging Ballbinge Grupper Gavelaging Ballbinge Uteleik i barnehagen

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

M Å N E D S P 2015 L 2016 A N E R

M Å N E D S P 2015 L 2016 A N E R M Å N E D S P 2015 L 2016 A N E R August/SEPTEMBER 2015 Fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst Bibelfortelling: Lille Krølle Fortellinger: Løven og musa Aktiviteter: Lille Krølle, Fårefest, Ri, ri på

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. De yngste: Sangleik og uteleik. 11. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Tur til gapahuken

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. De yngste: Sangleik og uteleik. 11. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Tur til gapahuken PLAN FOR MARS 2015 - LOPPA Tema: bruke kroppen, påske. Uke/ fagområde 10 Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2. Hurra for Neo 4år! 3. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Meny: ost og skinke

Detaljer

Årsplan for 2. klasse

Årsplan for 2. klasse Årsplan for 2. klasse Skoleåret 2015-2016 Klasselærer: Norsk Delta aktivt og samhandle med andre i det muntlige arbeidet med vers, rim, rytme og sang. Gjenkjenne og gjengi enkeltlyder og diftonger. Lytte

Detaljer

Mikaelgården Steinerbarnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014

Mikaelgården Steinerbarnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 Mikaelgården Steinerbarnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 INNHOLD Innledning Om barnehagen Kommunens mål o satsinger for Oslobarnehagene Barnehagens mål og satsinger Danning gjennom omsorg,

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2015. Hei alle sammen og takk for enda en flott måned sammen med deres barn. Vi har lekt, lært og utforsket denne måneden og barna er som alltid positive og lystne

Detaljer

Månedsbrev for desember - Bjørka

Månedsbrev for desember - Bjørka Månedsbrev for desember - Bjørka Så er november snart over og desember står for døren. Det kom ikke så mye snø som mange av oss hadde håpet på men vi har fått akt på akematter noen dager og til og med

Detaljer

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE BURSFLATA 27 7624 EKNE TLF. 74053165 ekne.barnehage@levanger.kommune.no NAVNELISE BARN NAVNELISTE ANSATTE BARNEGRUPPEN DAGSRYTME ÅRSOVERSIKT

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Innledning Evaluering av forrige periode

Innledning Evaluering av forrige periode Innledning Nå har vi lagt mange snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. Mye av snøen har nå begynt å smelte og våren står for hell.

Detaljer

Måned Tema Innhold Dikt Mål Handlingsmål August Tilvenning: ta imot og bli kjent med de nye barna og familien deres

Måned Tema Innhold Dikt Mål Handlingsmål August Tilvenning: ta imot og bli kjent med de nye barna og familien deres August Tilvenning: ta imot og bli kjent med de nye barna og familien deres September Vennskap. Fadderbarnet vårt, Nawal, fra Sudan Høsten: bær frukt og grønnsaker Bruke primærkontaktene Klare grenser og

Detaljer

GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET.

RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET. RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET. Litt om avdelingen. Frøya er en småbarnsavdeling, dvs. barn som er fra 1 til 3 år. I år er vi 13 barn til sammen, 5 jenter og 8 gutter. Hverdagen vår er preget av faste

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

Periodeplan for Januar til Juni 2013.

Periodeplan for Januar til Juni 2013. Periodeplan for Januar til Juni 2013. På glede er 6 barn som er født i 2010 og 3 som er født i 2011. Det er flott gjeng! Personalgruppen består av : Pedagogisk leder: Stine. K. Høidal ( 80%). Assistent:

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage åpnet i august 2011 og er Bærums nyeste kommunale barnehage. Her kan vi ta imot inntil 120 barn i alderen 1-6 år Bygget består av 6 baserom,

Detaljer

Halvårsplan Folunga høsten 2014

Halvårsplan Folunga høsten 2014 Halvårsplan Folunga høsten 2014 Innhold Vi er Folunga... 3 August... 4 September... 5 Oktober... 6 November... 7 Desember... 8 2 Vi er Folunga Folunga er storavdeling med 10 barn i alder fra 2 til 5 år.

Detaljer

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst 1-2 ÅR FAGOMRÅDE: 1. Kommunikasjon, språk Bli kjent med enkle pekebøker og sanger Snakke om det vi ser og opplever, gjenta mye Snakke med bruk av begreper, f.eks navn på pålegg, klær Minstegym: lek med

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, JANUAR JUNI 2013

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, JANUAR JUNI 2013 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, JANUAR JUNI 2013 BARNEHAGEÅRET 2012-2013: Vi vil i år være en barnegruppe på 14stk med barn født i 2009. Vi vil være 3 faste voksne på avdelingen: Pedagogisk leder: Camilla

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring til å sove, pottetrening

KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring til å sove, pottetrening HVORDAN ER DAGEN PÅ EN SMÅBARNSAVDELING? KL. 07.00 Barnehagen åpner Kl. 08.30 Frokost Kl. 09.00 Tannpuss, samling KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER 2012 Hei alle sammen! Da er enda en måned over og oktober måned har vært en spennende måned på avdelingen vår. Vi er i løpet av denne måneden blitt full barnegruppe,

Detaljer

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Hva Hvordan Hvorfor Kommunikasjon, språk og tekst Sang og musikk *Samling *Synge *Kor

Detaljer

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015.

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Hva har vi gjort i desember og januar. Desember brukte vi på å forberede og å glede oss til jul. Hver dag trakk vi bilde av et barn som fikk henge opp bildet

Detaljer

REFERAT FRA FORELDREMØTE 11. SEPT 2014 BJØRNEBO

REFERAT FRA FORELDREMØTE 11. SEPT 2014 BJØRNEBO REFERAT FRA FORELDREMØTE 11. SEPT 2014 BJØRNEBO Ønsket velkommen med presentasjon av personalet Det er 16 stk barn, og 4 voksne. Det viktigste for oss er at barna har en god hverdag i barnehagen og trives.

Detaljer

Nøtteliten og Hakkebakkeskogen familiebarnehage PERIODEPLANER 2015/2016

Nøtteliten og Hakkebakkeskogen familiebarnehage PERIODEPLANER 2015/2016 Nøtteliten og Hakkebakkeskogen familiebarnehage 2015/2016 Jeg og de andre, Juleforberedelser, Eventyr og fortellinger, Motorisk utelek. Revidert 4. juni 15 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE JANUAR 2012 Hei alle sammen! Vi har lagt bort julesangene og har pakket vekk julepynten og vi har tatt fatt på den første halvdelen av dette året. Noen av barna hadde blitt

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 INNLEDNING Hei alle gullhjerte foreldre. Etter sommerferien var det veldig hyggelig å se igjen barn og foreldre på Gullhjerte. Vi vil ønske velkommen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KULTURBARNEHAVEN GRASHAM 2011/2012 AKTIVITETSKALENDER 2011/2012

ÅRSPLAN FOR KULTURBARNEHAVEN GRASHAM 2011/2012 AKTIVITETSKALENDER 2011/2012 AKTIVITETSKALENDER 2011/2012 SEPTEMBER FORELDREMØTE TIR 20/9 OKTOBER PLANLEGGINGSDAG PLANLEGGINGSDAG BAMSEFEST TOR 13/10 ONS 19/10 TIR 25/10 NOVEMBER FORELDREKAFFI MAN 14/11 JULEVERKSTED DESEMBER JANUAR

Detaljer

Våren 2015. Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Våren 2015. Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Våren 2015 Litt om hverdagen vår Temaer vi jobber med 2 Så er vi godt i gang med det nye året, på kalenderen står det 2015, det har endelig blitt ordentlig vinter og vi gleder oss til nye eventyr sammen.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR, 2016. Hei alle sammen og takk for en fin start på 2016. Det er noen herlige barn som går på Sølje og vi er heldige som får tilbringe dagen sammen med dem. Gjennom

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære August Desember 2012 1 Fakta om barnehagen. Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi, 13 barn født i 2007, 13 barn født

Detaljer

Toftøy Barnehage Vedlegg til årsplan 2015-2016. Avdeling Regnbuebarna

Toftøy Barnehage Vedlegg til årsplan 2015-2016. Avdeling Regnbuebarna Toftøy Barnehage Vedlegg til årsplan 2015-2016 Avdeling Regnbuebarna September og oktober Godhet. Bli glad i med nye sanger Du har to øyne glede ved å synge Vise og utvikle empati og omsorg for hverandre

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

UKEBLADET UKE 44 2015

UKEBLADET UKE 44 2015 UKEBLADET UKE 44 2015 Ny spalte i Ukebladet: «Ped lederns hjørne», ved vår pedagogiske leder, Inge Vindorum Inge vil hver uke skrive litt om hva som skjer på skolen, sett fra et pedagogisk perspektiv.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET JANUAR 2015 Hei alle sammen og riktig godt nytt år til dere alle! Da er vi kommet i gang med det nye året og vi har jobbet mye med prosjektet i januar. Barna har mange

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 19 4. 5. 6. 7. 8. En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik En gruppe går på tur og plukker blomster og en gruppe

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE Takk for godt oppmøte på " suppen" vår og en trivelig ettermiddag. Vi vil fortsatt jobbe for å bli kjent med hverandre og ha fokus på vennskap i alt vi gjør, i lek, aktiviteter

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET FEBRUAR 2015 Hei alle sammen! Da var nok en måned over og små og store gleder seg til våren kommer. I februar har vi vært mer inne enn normalt, men det kommer av at det

Detaljer

Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk. Høsten 2015

Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk. Høsten 2015 Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk Høsten 2015 Fokusområde: Relasjoner I møte med deg utvikler jeg meg Fysisk miljø Vi har i løpet av høsten fått erfare hvor viktig det er med et fysisk miljø

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for Hei alle sammen I oktober har vi jobbet mye med ulike formingsaktiviteter. Vi har holdt på med gips til å lage en liten forskerhule til å ha på avdelingen, vi har laget drager når den blåste som verst

Detaljer

Satsningsområdet i Kilden

Satsningsområdet i Kilden Satsningsområdet i Kilden 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Satsningsområde 2014/15 Dette barnehageåret har vi valgt å fordype oss i ett av de syv fagområdene i rammeplanen: Kropp, bevegelse og helse

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet)

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) «Et godt sted å være, lek og lære» BARNEHAGEÅRET 2011/2012 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR PÅ GAUPEHIET Aktivitetsplan til Gaupehiet forteller litt om

Detaljer

ÅRSPLAN FOR TROLLKROKEN 2014 2015

ÅRSPLAN FOR TROLLKROKEN 2014 2015 ÅRSPLAN FOR TROLLKROKEN 2014 2015 DAGSRYTME TROLLKROKEN 07.30 Barnehagen åpner 08.15 Frokost med matpakke (barnet må komme før 08.30 hvis barnet skal spise frokost i barnehagen) 09.00 Lek, aktiviteter,

Detaljer

ÅRSPLAN KAPITTEL INNHOLD SIDE. 1 - Navn, beliggenhet, eierforhold 2. 2 - Steinerpedagogikken - en kort innføring 3. 3 - Rytme og faste rutiner 4

ÅRSPLAN KAPITTEL INNHOLD SIDE. 1 - Navn, beliggenhet, eierforhold 2. 2 - Steinerpedagogikken - en kort innføring 3. 3 - Rytme og faste rutiner 4 1 ÅRSPLAN KAPITTEL INNHOLD SIDE 1 - Navn, beliggenhet, eierforhold 2 2 - Steinerpedagogikken - en kort innføring 3 3 - Rytme og faste rutiner 4 - årsrytmen, årstidene 5 - ukesrytmen 5 - dagsrytmen 5 4

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet september 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet september 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet september 2013 Hei alle sammen. I september har vi fortsatt å introdusere barna gradvis for temaet vi skal ha i prosjektet. Vi har funnet tegninger av vikinger og vikingskip

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR JESPER VED ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE.

HALVÅRSPLAN FOR JESPER VED ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE. HALVÅRSPLAN FOR JESPER VED ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE. Vår 2009 VÅRHALVÅRSPLAN PÅ JESPER ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE. På Jesper har vi 18 plasser. Dette halvåret har vi: 8 jenter 10 gutter. 6 stk som er født

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer