FORORD s.2. ORGANISERING..s.3. KOMMUNENS SATSNINGSOMRÅDE s.3. TIDLIG INNSATS...s.3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORORD s.2. ORGANISERING..s.3. KOMMUNENS SATSNINGSOMRÅDE s.3. TIDLIG INNSATS...s.3"

Transkript

1 INNHOLD FORORD s.2 ORGANISERING..s.3 KOMMUNENS SATSNINGSOMRÅDE s.3 TIDLIG INNSATS...s.3 INTERNE SATSNINGSOMRÅDER...s.4 Lesestund på storavdelingen. s.4 Lesestund på småavdelingen.s.4 IKT...s.5 Der hav møter land.s.5 Kosthold..s.6 TEMAPLANER 2013/ s.7 SAMARBEID BARNEHAGE SKOLE s.7 FORELDREREPRESENTANTER 2013/ s.8 PRAKTISKE OPPLYSNINGER Åpningstid barnehageåret 2013/2014..s.8 Dagsrytmen i Søvik barnehage.s.8 Bursdagsfeiring i barnehagen.....s.9 Ansatte.. s.10 Planleggingsdager 2013/ s.11 Avvikling av barnas ferie..... s.11 SAMARBEID MED SKOLEFRITIDSORDNINGEN.s.11 TELEFONNUMMER OG ADRESSER s.12 1

2 FORORD. Velkommen til et nytt barnehageår. Søvik barnehage er en toavdelings barnehage med en avdeling for 1-3 åringer og en avdeling for 3-6 åringer. Avdelingen for 1-3 åringer har fått navnet prestekragen og avdelingen for 3-6 åringer har fått navnet solsikken. Barnehagens størrelse har variert fra år til år. Dette har vi kunnet gjøre fordi vi er et oppvekstsenter og vi kan gjøre best mulig nytte av arealene på oppvekstsenteret. Årsplanen inneholder informasjon/opplysninger som er nye for året. For mer informasjon se Velkommen til Søvik barnehage. 2

3 ORGANISERING Dette barnehageåret har kommunen bestemt at Søvik barnehage skal ha en utvidet småbarnsavdeling med plass til inntil 18 barn i alderen 1-3 år. Dette har selvfølgelig fått betydning for organiseringen av barnehagen, både fysisk, fordeling av personalressurser, nyansettelser m.m. Vi har også gjort noen små innkjøp for å tilrettelegge forholdene best mulig. KOMMUNENS SATSNINGSOMRÅDE. Alstahaug kommune er nå i gang med et nytt satsningsområde. Den nye satsningen er RELASJONSKOMPETANSE. Det innebærer i korte trekk at vi skal bli enda bedre på samspillet mellom barn og voksne (og voksne imellom), og det å være tilstede med hele oss i samspillet med barn. Relasjonskompetanse er et omfattende område, og vi vil jobbe med ulike sider av temaet i perioder i de kommende årene på personalmøter, på kompetansedager, på ulike ledermøter og avdelingsledermøter. TIDLIG INNSATS Alstahaug kommune har stor fokus på tidlig innsats og på språkutvikling hos barn. Målet er å jobbe forebyggende for barn som trenger ekstra hjelp og støtte på ulike områder, og i ulik grad. Kommunen har et eget støtteteam som kan veilede og støtte barnehagen i dette arbeidet. Støtteteamet består av spesialpedagoger, førskolelærere og barne- og ungdomsarbeidere. 3

4 INTERNE SATSNINGSOMRÅDER. Barnehagen vil imidlertid ha en del interne satsningsområder for dette barnehageåret. Lesing for alle IKT Der hav møter land kosthold Lesestund på storavdelingen Vi har faste daglige lesestunder for ALLE barn. Vi varierer på hvordan lesestunden foregår. 1 dag i uka har vi levende bok. Levende bok er en cd-rom som har både bilder og fortellerstemme(og av og til lydeffekter). Da vises det bilder fra en bok på smartborden inne på avdelingen, og så er det en forteller som leser historien. 3 dager i uka har vi aldersinndelte grupper som leses for av de voksne i barnehagen. En dag i uken er det eventyrstund. Lesestunden er på ettermiddagen fra ca kl Lesestund på småavdelingen Vi har et mål om at alle barna skal bli tilbudt å se/lese i bok hver dag. Barn kan selv forsyne seg med bøker i bokhylla. Vi skal selvfølgelig ha organiserte lesestunder, og barna blir da delt inn etter alder. Det er viktig for oss å bruke konkreter i lesingen for at det skal bli lettere for barna å holde fokus på det vi leser/forteller. Vi registrerer lesingen i leselogg, noe som gir oss 4

5 oversikt over hvem som blir lest for. Begrepsstimulering og samtale med barn er også noe vi vektlegger sterkt i forbindelse med lesesituasjoner. I arbeidet med de minste er det viktigst å snakke om det vi ser i boka. Vi vil også bruke rutinesituasjoner for å trene på begreper, for eksempel måltid, stelling, utelek, aktiviteter. IKT Søvik barnehage var så heldig å få ta del i et prosjekt om bruk av IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) i barnehagen. Prosjektet rettet seg mot hvilke hjelpemidler vi kan bruke i det pedagogiske arbeidet sammen med barna på avdelingen. Vi har gjort mange positive erfaringer på begge avdelingene med å bruke digitalkamera, pc og smartboardtavle, både til dokumentasjon, oppgaveløsning, lesestunder, tegning, bildebruk og innhenting av informasjon. Dette er hjelpemidler som vi vil fortsette å bruke. I tillegg har vi investert i en IPAD som vi skal bruke i dette arbeidet i lag med ungene. Vi skal bl.a. laste ned app fra matematikksenteret og andre steder som har interessante oppgaver som barna skal jobbe med. Det må ikke oppfattes som om at barna skal holde på med alt dette størsteparten av dagen. Det er periodevis og enkelte dager i uken. Det er viktig å fokusere på at dette er hjelpemidler som barna skal, i følge rammeplanen, få kjennskap til og erfaring med i løpet av tiden i barnehagen. Videre skal dette arbeidet planfestes. Der hav møter land Barnehagen har meldt seg på et prosjekt som fokuserer på det å undersøke og ta vare på områder i nærmiljøet. Dette begynte vi å jobbe med i vår, og vi skal fortsette med temaet i år også. Begge avdelingene har aktiviteter knyttet til tema, med stor fokus på fagområdet natur, miljø og teknikk. 5

6 Kosthold Barnehagen vil fortsette å ha stort fokus på kosthold i barnehagen. Med utgangspunkt i retningslinjer fra statlig hold, og veiledning fra fylket, har vi gjort følgende for å sikre at ungene får variert og sunn mat i barnehagen: laget kostholdsplan Kostholdsplanen sier en del om hva vi har fokus på i Søvik barnehage. For mer informasjon se plan for kosthold. utarbeidet intern matvareliste med sunt og næringsrikt innhold vi handler faste produkter som vi har kontrollert inneholder de nærings- og fettstoffene som ungene skal ha i det daglige kostholdet Blitt en fiskeprellbarnehage. Dette betyr at vi årlig sender ansatte på kurs (når de arrangeres) for å lære om bruk av sjømat i barnehagen. Vi spiser fisk/fiskemat 2 ganger i uka som varmlunsj og serverer pålegg hver dag som er av fisk. Vi varierer mellom kaviar, makrell i tomat, røykelaks, fiskekaker m.m. 6

7 TEMAPLANER 2013/2014. Barnehagen velger ut tema vi skal jobbe med på bakgrunn av barnas interesser, områder i rammeplanen og de satsningsområdene som kommunen har til enhver tid. Vi vil i den forbindelse lage periodeplaner som vi vil sende ut til foreldrene. Disse periodeplanene har vi delt inn slik: September januar Januar april April - juli Ut i fra disse periodeplanene blir det utarbeidet ukeplaner på solsikken og månedsplaner på prestekragen. De første periodeplanene er allerede delt ut, og nye komme retter hvert. SAMARBEID BARNEHAGE - SKOLE Vi har i år 7 unger i barnehagen i denne gruppa. Dette er ei fin barnegruppe og det blir artig å starte opp med ulike typer førskoleaktiviteter og lek i lag med dem. Samarbeidet med skolen om førskolegruppa er pr. september 2013 ikke kommet i gang, men vi håper at f.o.m. januar vil det bli aktuelt. Barnehagen samarbeider OGSÅ med skolen om arrangementer som karneval, konserter, luciafeiring m.m. 7

8 Barnehagen er pliktig til å kontakte aktuelle skoler som ungene skal begynne på høsten Dette gjøres i samarbeid med heimen, og sikrer at skolen får nødvendig informasjon i forkant av skolestart. FORELDREREPRESENTANTER 2013/2014 På foreldremøtet ble følgende valgt: Foreldrerepresentant: Linda Jakobsen Vara: Siv Hege Karlsen PRAKTISKE OPPLYSNINGER Åpningstid barnehageåret 2013/2014 Dette barnehageåret vil barnehagens åpningstid være fra kl til Det er viktig at barnehagen får beskjed når ungene kommer tidlig, da vi fordeler personalressursene ut i fra behov. Dagssrytme Dagsrytmen er litt forskjellig på storavdelingen og småavdelingen Hos solsikken (de store) ser dagen slik ut: Frokost/frilek Lek/temagruppe/aktiviteter Ryddetid/samlingsstund Lunsj Utelek 8

9 Ettermiddagsmåltid & frukt Lesestund Frilek ute/inne NB! Vi går på tur hver torsdag. Hos prestekragen (de små) ser dagen slik ut: frokost/frilek inne frilek inne lek/aktiviteter utelek lunsj/stelling/legging hvilestund/frilek (tidspunkt varierer etter hvert enkelt barns behov) ettermiddagsmåltid/stelling/frilek inne/ute frilek inne/ute De minste er daglig ute en tur på formiddagene. Bursdagsfeiring i barnehagen. Ungene har ikke noe med seg til bursdagen sin i Søvik barnehage. Istedenfor har vi laget en meny med 4 lunsjforslag som ungene skal kunne velge mellom når de har bursdag (hver avdeling har sin egen meny). I tillegg ordner barnehagen med flagg, krone og låner ut bursdagskappe. På småbarnsavdelingen er det mange som ikke kan uttrykke sine ønsker, og derfor avklarer de ansatte med foreldrene hva ungene foretrekker å spise. 9

10 Ansatte Vi som jobber ved Søvik barnehage er: Tone Andreassen styrer Nina Joramo pedagogisk leder 1. Trine Henriksen pedagogisk leder Tove Carlsen pedagogisk leder Hugo Silva Arnhild Åsvang Merete Martinsen Fanny Marie Mannvik Camilla S. Larsen Randi S. Stokka Rosita Nilsen assistent assistent barne- og ungdomsarbeider barne- og ungdomsarbeider barne- og ungdomsarbeider barne- og ungdomsarbeider lærling barne- og ungdomsarbeiderfaget 10

11 Planleggingsdager 2013/2014 Alstahaug kommune har i år satt følgende planleggingsdager: 6. september 10. oktober 11. oktober 3. januar 30. mai Disse dagene er barnehagen stengt, og de er betalingsfrie for foreldrene ( ei av de betalingsfrie ukene i juli ). De som ikke har hel plass, og som mister en barnehagedag som følge av planleggingsdager, kan ikke bytte dager. Avvikling av barns ferie. Viser til vedtektene hvor det står at ungene skal ha tre uker sommerferie. I tillegg regnes de 5 kompetansedagene/planleggingsdagene som ei ferieuke. Dette blir til sammen 4 uker ferie, og 11

12 disse fire ukene er betalingsfrie. Juli er felles betalingsfri måned for alle i Alstahaug kommune s barnehager. Dersom noen av foreldrene velger å ta ut ekstra ferie på ungene i løpet av året, enten i sommerferien eller ellers i året, gir dette ikke rett til ytterligere trekk i betaling, eller rett til å kunne ta igjen tapte barnehagedager (for de som ikke har hel plass). SAMARBEID MED SKOLEFRITIDSORDNING. I år har vi endret organiseringen med samarbeid mellom SFO og barnehage. Dette skyldes at SFO en i år har blitt betydelig større. De barna som har behov for SFO på morgenen er i barnehagen frem til kl (skolen begynner). Resten av dagen holder de til i skoledelen av bygget. Vi har mulighet til å besøke hverandre, og vi bruker utstyr felles. TELEFONNUMMER OG E- POSTADRESSER. Søvik barnehage, Søvik, 8800 Sandnessjøen ( avdeling ) ( kontor ) ( telefax ) E-postadresser: Styrer : Tone Andreassen Foreldrerepresentant: Linda Jakobsen Vara: Siv Hege Karlsen Kommunens representant: Håvard Kirkhus Vara: Jostein Høberg

13 Barnehagens representant: Merete Martinsen

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt.

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt. A Adresse: Nesset barnehage, 7270 Dyrvik Aldersbestemte grupper I tillegg til de avdelingene barna tilhører er barna av og til med i aldersbestemte grupper. Dette gjøres for å kunne tilpasse en del aktiviteter,

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til rette som foreldre

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3 Hei September måned har vært fylt med mye aktiviteter og utelek. Høstprosjektet har gått ganske etter planen, og vi har fått gjennomført det meste vi hadde tenkt i forhold til dette temaarbeidet. Prosjektet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer