Lokale verdier. Årsrapport 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokale verdier. Årsrapport 2002"

Transkript

1 Lokale verdier

2 [ Lokale verdier ] Ethvert samfunn består av de menneskene som lever og ånder i nærmiljøet. Det er de som skaper verdiene og legger premissene for veien videre. Dette er en vei SpareBank 1 Midt-Norge synes er verdifull, og som vi ønsker å støtte både som trøndernes nærmeste bank og som bidragsyter gjennom Gavefondet. Foto: Cathrine Dillner Hagen, Adresseavisen og Volds FotoGrafiske Layout: Bennett Dockers Trykk: Heimdal Trykkeri

3 side Vi støtter lokale verdier Hovedtall konsern Banken og virksomheten Virksomheten Administrerende direktørs beretning Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Resultatspesifikasjoner Balansespesifikasjoner Regnskapsprinsipper Noter Kontantstrømanalyse Revisjonsberetning Kontrollkomiteens beretning Innhold Hovedtall avdelingsbanker Analyse av regnskapet Grunnfondsbevis Konsernledelse Markedsføring

4 4 Gavefond

5 Vi støtter lokale verdier Jo bedre folk i Midt-Norge har det, jo bedre har vi det. Det er den enkle filosofien bak bankens samfunnsengasjement. Derfor gir vi hvert år flere millioner kroner i bidrag til organisasjoner og tiltak i Midt-Norge som på hver sin måte bidrar til å gjøre Trøndelag til et enda bedre sted å leve. Bygge Vi skal bidra til å bygge lokalsamfunnene rundt oss ved å styrke aktivitetstilbudet for barn og ungdom. Vår støtte til idrettslag, Barnas Skidag og ungdomsbedrifter er eksempler på dette. Som landsdelens egen bank deler vi skjebnefellesskap med kundene våre og lokalsamfunnene rundt oss. Det er viktig for vår egen virksomhet at det gror godt rundt oss, og vi ser stor verdi i alt som bidrar til å styrke Trøndelag. Støtte Vi skal støtte lokalsamfunnene rundt oss ved å hjelpe vanskeligstilte. Vår støtte til Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen og forebyggende ungdomstiltak er eksempler på dette. I 2002 fikk over 600 organisasjoner, lag og aktiviteter støtte fra SpareBank 1 Midt-Norge. Til sammen ga vi 6,6 millioner kroner til disse tiltakene gjennom vårt Gavefond. Listen over mottakere inneholder både landskjente arrangement og lokale grasrottiltak. I 2002 ga vi støtte til så ulike aktiviteter som Olavsfestdagene i Trondheim og forebyggende ungdomstiltak i kommunal regi som få andre enn de involverte hører om. Selv om mottakerne av Gavefondet er ulike og mangfoldige, har de alle noe felles: De bidrar til å bygge, støtte og utvikle Midt-Norge. Det er nettopp disse tre verdiene vi ønsker å prioritere gjennom fordelingen av Gavefondet. Utvikle Vi skal bidra til utvikling i lokalsamfunnene rundt oss ved å legge til rette for trivsel og vekst i Midt-Norge. Støtte til Olavsfestdagene, Stiklestadspelet og andre kulturtilbud er eksempler på dette. Det er ikke bare mottakerne som gleder seg over Gavefondet. Å være en raus og engasjert samfunnsaktør betyr også mye for våre egne ansatte. Banken har en lang tradisjon for å være en aktiv bidragsyter i de lokalsamfunnene vi er tilstede i. Dette engasjementet sprer stolthet og styrker lagånden i bankens mange avdelinger. Vår visjon er å bli den anbefalte banken. Det skal vi bli ved å fremstå som raus, fremgangsrik, handlekraftig og ansvarlig. Å vise samfunnsengasjement er en naturlig del av en slik ambisjon. Gavefond 5

6 [ Inger Johanne Todal Morset ] Det er ytterst få som kan leve av å være glasskunstner. Når man i tillegg har ambisjoner om å videreutvikle seg og studere arkitektur, ligger det an til at kunsten må legges på hylla. Med støtte fra Gavefondet slapp Inger Johanne Todal Morset å legge ned verkstedet sitt i Trondheim. SpareBank1 Midt-Norge har også blitt en av hennes største kunder i ettertid. 6 Gavefond

7 Hovedtall konsern (i mill kr) Fra resultatregnskapet: Rentenetto Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap og nedskrivninger Ordinært driftsresultat før skatt Fra balansen: Forvaltningskapital Utlån (brutto) Innskudd fra kunder Nøkkeltall: Ansvarlig kapital Risikoveid volum Kapitaldekning ,1 % 12,1 % 10,7 % 10,9% 11,3% 11,9% 12,6% 13,7% 14,5% 7 Egenkapitalavkastning etter skatt ,4 % 10,1 % 12,6 % 18,2% 15,4% 19,7% 18,1% 20,3% 26,1% Antall ansatte Antall årsverk Antall bankekspedisjonssteder Nøkkeltall grunnfondsbevis: Grunnfondsbrøk ,1 % 54,0 % 56,2 % 58,1 % 58,1 % 58,1 % Antall utstedete GFB Børskurs Resultat per GFB (eiernes andel) ,36 26,20 16,30 33,30 25,50 29,30 Utbytte per GFB , P/E ,7 7,6 11,5 6,8 7,0 8,5 Direkteavkastning ,9 % 9,0 % 9,1 % 7,5 % 8,9 % 6,5 % Bokført egenkapital per GFB Pris/Bokført egenkapital ,82 1,00 0,95 1,25 1,12 1,69 Risk-beløp hvert påfølgende år ,07 8,35 3,63 22,30 19,10 22,60 Hovedtall konsern

8 Banken og virksomheten Dette er SpareBank 1 Midt-Norge 8 Bankens historie startet med etableringen av Trondhjems Sparebank 26. mai Gjennom sammenslåing av flere større og mindre lokale banken fremstår banken som Midt-Norges største og ledende bank inne privat- og bedriftsmarkedet med en total markedsandel på i overkant av 40 %. Sammen med flere andre SpareBank 1-banker danner vi SpareBank 1-alliansen hvor vi også er medeier av holdingsselskapet SpareBank 1 Gruppen AS. SpareBank 1 Midt-Norge er fortsatt en utpreget personmarkedsbank. 60 % av våre utlån er mot personmarkedet og 70 % av all vår aktivitet er rettet mot denne kundegruppen. Visjon for SpareBank 1 Midt-Norge: Den anbefalte banken SpareBank 1 Midt-Norges forretningsidé Vi skal være en regional selvstendig sparebank med lokal forankring. Nærhet og enkelhet skal kjennetegne forholdet til markedet. Vi skal være en fullservicebank for privatkunder, primærnæringer, offentlig sektor og bedriftsmarkedet i Midt-Norge. Bankens mål Vi skal være lønnsom med en egenkapitalavkastning på nivå med de beste bankene i Norge. Vi skal være solid med en egenkapital på 12 %. Vi skal forbli den ledende banken i Midt-Norge, både for privat- og bedriftskunder og innenfor alle våre produktområder. Vi skal lykkes i Personmarkedet ved å være en profesjonell og moderne salgsorganisasjon. Vi skal lykkes i Bedriftsmarkedet gjennom profesjonell risikovurdering og god kunnskap om og relasjon til kunden. Vi skal være en attraktiv arbeidsplass med en god internkultur. Vi skal utnytte og videreutvikle styrken i SpareBank 1- alliansen. Vi skal ha tilfredse kunder og tilfredse grunnfondsbeviseiere. Vi skal gjennom lønnsom drift opprettholde en slik Banken og virksomheten soliditet at banken kan ivareta sitt samfunnsansvar gjennom å spille en aktiv rolle i verdiskaping og vekst i landsdelen. Dette er SpareBank 1 Midt-Norge

9 Virksomheten Per 31. desember 2002 hadde konsernet en forvaltningskapital på 35,9 mrd. kroner. Resultatet i 2002 ble 7 mill. kroner etter skatt. Selve bankvirksomheten omfatter 594 årsverk fordelt på 56 kontor i 40 midtnorske kommuner. I tillegg får våre kunder utført bankoppdrag gjennom 13 bank-i-butikk-avdelinger og 90 minibanker. Forøvrig består konsernet av datterselskapene SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS, Midt-Norge Regnskap AS, EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS og Allegro Finans ASA. Bankens virksomhet drives i tre divisjoner. Divisjon Personmarked Divisjon Bedriftsmarked Divisjon Sparing Divisjon Personmarked En fullservice tilbyder av finansielle produkter Kundene stiller stadig større krav til bankens tilgjengelighet, profesjonalitet og rådgiverkompetanse. Divisjon Personmarked er innrettet for å møte våre kunders nye krav og forventninger gjennom en fullservice, multikanal virksomhet. Virksomheten er organisert som en moderne salgsorganisasjon, hvor profesjonalisering av distribusjonsløsninger, forretningsområder, organisasjon, styringssystemer og tekniske løsninger er sentrale elementer. Våre produkter er inndelt i forretningsområdene Finansiering, Sparing, Forsikring og Betalingstjenester. Distribusjonen og rådgivningskonseptet er basert på et multikanalkonsept hvor Den Personlige kanal, Den Digitale kanal og SpareBank 1 FinansRådgivning har ansvar for all kundekontakt. Markedsandel, preferanse og kundetilfredshet Banken er klar markedsleder, noe som bekreftes av at 41 % av bankkundene i Midt-Norge oppgir SpareBank 1 Midt-Norge som sin hovedbankforbindelse. I 2002 fikk vi et lavere resultat enn ønsket på kundetilfredshet og preferanse. Vi ser dette i sammenheng med de tekniske utfordringer vi hadde i 2001 og tidvis i Vi har grunn til å tro at dette er under kraftig forbedring med bakgrunn i bedre driftsstabilitet og høyere produktdekningsgrad per kunde. Det er en godt dokumentert sammenheng mellom kundetilfredshet og antall produkter per kunde. Den Personlige kanalen Den personlige kontakten mellom kundene og rådgiverne har vært grunnlaget for bankens positive utvikling gjennom mange år. Den personlige kanalen er organisert i 13 markedsområder, hvorav tre er i Trondheim. Banken har i dag 56 kontor med og uten komplette automatsoner, samt 13 bank-i-butikk. I tillegg til kontornettet er bankens tilgjengelig via 90 minibanker. I 2002 ble vår avdeling på Røros utvidet til et fullservicekontor. SpareBank 1 FinansRådgivning SpareBank 1 FinansRådgivning (SFR) ble opprettet i 2002 og består av 17 ansatte med kontorsted i Trondheim og Steinkjer. SFR er bankens rådgivningskonsept for personer med noe mer avansert og omfattende behov innenfor sin privatøkonomi. Konseptet er basert på helhetlig finansiell rådgivning hvor kompetanse, langsiktighet og personlig oppfølging er viktige elementer. Rådgiverne i SFR vil til enhver tid kunne formidle kontakt med faggrupper i bankens kompetansenettverk om det skulle dukke opp behov og ønsker som krever annen spisskompetanse. Den Digitale kanalen Kanalen skal være en fullservicekanal for kunder som ønsker å gjøre bankforretningene sine via telefon og Internett. Kanalen har ca kundekontakter per hverdag, hvorav 89 % er selvbetjente kontakter gjennom TelefonBank og Internett, mens de resterende 11 % er hos kanalens manuelle tjenester Sentralbord og KundeService. TelefonBanken Det er registrert ca brukere av TelefonBanken. I gjennomsnitt er det kundebesøk per hverdag, hvorav de aller fleste sjekker saldo eller overfører penger mellom egne konti. Hver dag betales det giroer via TelefonBanken. NettBanken og Internett SpareBank 1 NettBank er en felles løsning for alle bankene i SpareBank 1-alliansen. Via Nettbanken kan kundene få oversikt over store deler av sitt kundeforhold i SpareBank 1 s produktselskaper, kjøpe og selge fond og aksjer, samt bruke en sikker elektronisk kanal for bestillinger og spørsmål. Betalingstjenester er naturligvis inkludert. Virksomheten 9

10 10 Virksomheten SpareBank 1 NettBank er nettbanken med flest kunder i Norge, totalt ca Tjenestetilbudet vil utvides ytterligere i Bankens hjemmeside og NettBanken utgjør til sammen bankens elektroniske kontor. I gjennomsnitt besøkes vårt elektroniske kontor av ca på hverdager og i helgene. KundeService Avdelingen utgjør den manuelle delen av den Digitale kanal ved at den betjener kontaktsenteret samt bankens felles sentralbord. Avdelingen betjener total telefonsamtaler per hverdag. Kontaktsenteret er et fullservicetilbud til kunder som ønsker å la seg fjernbetjene. Alle privatkunder kan benytte dette uavhengig av hvilket bankkontor de vanligvis bruker. Høsten 2002 tok vi i bruk vårt nye, forenklede telefonnummer Anrop til nummeret gir i dag tilgang til TelefonBanken, Kundeservice og Sentralbord. Divisjon Bedriftsmarked Tett på næringslivet i regionen SpareBank 1 Midt-Norge er den ledende bedriftsmarkedsbank i Midt-Norge. Videreutviklingen av bankens kompetanse og produktspekter overfor næringslivet skal reflektere bankens ambisjon om å opprettholde denne posisjonen. Bedriftsmarkedsdivisjonens 95 medarbeidere har kontorsted fra Vikna i nord til Aure i sør. I de større sentraene i landsdelen vår, som eksempelvis Namsos, Steinkjer, Verdal, Levanger, Stjørdal og Trondheim, har bedriftsmarked samlokalisering med personmarked. Banken kan også tilby næringslivskompetanse utenfor de største sentraene, som på Røros, Snåsa, Rennebu, Vanvikan og på Frøya. Ved å ivareta nærheten til markedet, den lokale selvstendigheten og den forventede kompetansen, er vi overbevist om at vi kan tilby en fleksibel, kompetent og beslutningsdyktig bank for den typiske midtnorske bedriften. Markedsandel, preferanse og kundetilfredshet Bankens markedsandel i bedriftsmarkedet er på 39 %, mens preferanseandelen er på 27 %. Kundetilfredsheten (KTI) er på 65 %. Havbruk Bankens eksponering i havbruksnæringen var ved årsskiftet på mill kroner og fordeler seg på totalt 30 engasjement. Økning i utlån er på 110 mill kroner i løpet av året og fordeler seg likt på eksportleddet og finansiering av matfiskproduksjon. Varehandel SpareBank 1 Midt-Norge har i løpet av 2002 befestet sin posisjon som en av landets ledende banker for varehandelskjeder. Banken har vunnet flere anbudsrunder og inngått nye avtaler med flere landsdekkende varehandelskjeder, hvorav REMA 1000 er den største. Bruk av kort i varehandelen fortsetter å øke. Omsetning over betalingsterminaler tilknyttet SpareBank 1 Midt-Norge var på over 12 mrd kroner i 2002, en økning på 15 % fra forrige år. Offentlig sektor SpareBank 1 Midt-Norge er hovedbankforbindelse for 32 midtnorske kommuner samt Nord-Trøndelag fylkeskommune. Sektoren preges fortsatt av store utbygginger og investeringer i forbindelse med det nye sykehuset i Trondheim, en av landsdelens aller største offentlige investeringer i nyere tid. I 2002 har det vært knyttet stor interesse til utflytting av statlig virksomhet. I Midt-Norge har vi kunnet glede oss over etablering og tilflytting av flere offentlige virksomheter, som for eksempel Enova og Domstoladministrasjonen i Trondheim og Det regionale mattilsynet på Steinkjer. Det er ingen tvil om at dette styrker landsdelens kompetanse og utviklingsmuligheter. Landbruk Banken nyter en sterk stilling i det midtnorske landbruket. Vel landbrukskunder i de kommunene banken er representert i, gir en markedsandel på ca. 80 %. Ca av landbrukskundene har lån, og vår totale utlånsmasse til landbruket er på 2,3 mrd kroner. Bankens egen landbruksside på Internett blir flittig brukt, både av kundene og egne ansatte, for å innhente nyttig informasjon om bank og landbruk. Divisjon Sparing I forbindelse med strategirevideringen som banken gjennomførte vinteren og våren 2002 ble det besluttet å styrke fokus på spareområdet gjennom opprettelse av en egen divisjon med ansvar for kapitalmarkeds- og spareområdet. Målsettingen til sparedivisjonen er å forbedre den totale kompetansen på spareområdet i banken, slik at det økte fokuset på kvalitet og kompetanse som markedet stiller blir ivaretatt. Tilrettelegging for flere og bedre initiativ rettet mot kundene er den andre hovedmålsettingen for divisjonen. Den strategiske innretningen for sparedivisjonen vil være mot skreddersøm av finansielle løsninger for kunder med sammensatte finansielle behov. I tillegg skal divisjonen bidra til å profesjonalisere tilretteleggingen av salgsprosessene på spareområdet.

11 [ Rissa idrettslag ] Manchester United, Liverpool og Blackburn har alle én ting til felles med Rissa. De har fotballspillere som vil vinne. Som vil ta hjem den store pokalen. Guttelaget i Rissa er en sammensveiset gjeng som har spilt fotball på samme lag i ni år. Takket være stor egeninnsats og støtte fra Gavefondet til SpareBank 1 Midt-Norge, kan de reise på turneringer. Til sommeren skal de feie konkurrentene av banen i Norway Cup. 11 Gavefond

12 God bankdrift i et ellers krevende år av Norsk Samarbeidsavtale samt til slutt svindelsaken med Finance Credit, skulle prege 2002 og berettige benevnelsen annus horribilis. Konsekvensen av alle ekstraordinære hendelser ble mye negativ medieoppmerksomhet og det dårligste resultatet siden Til tross for årets formidable utfordringer har bankens medarbeidere vist en enestående evne til systematisk å bedre bankens salgsprestasjoner og inntekter. Dette fordi organisasjonen, selv når det har stormet som verst, har støttet sin arbeidsgiver og lagt ned ekstraordinær innsats for å tilfredsstille bankens kunder. 12 Administrerende direktør I 2001 hadde banken meget store utfordringer på teknologisiden. Skifte av dataleverandør, som igjen medførte konvertering til ny IT-plattform, gjorde oss i lange perioder ute av stand til å betjene våre kunder slik vi ønsket det. Året 2002 startet bra, men etter hvert opplevde vi en dramatisk utvikling på verdens aksjemarkeder og klare indikasjoner på at vi var på vei inn i en relativt kraftig konjunktursvekkelse. Tapene, spesielt i SpareBank 1 Gruppen AS, FöreningsSparbankens oppsigelse av Nordisk Rammeavtale, SpareBank 1 Vests overraskende oppsigelse I skrivende stund (mars 2003) opplever vi fortsatt nedgang i verdens verdipapirmarkeder, krigsuro samt en internasjonal konjunktursvekkelse som synes å få et mer negativt forløp enn det vi så langt har forventet. Et viktig lyspunkt er at sentralbanksjefen i sin årstale har tydeliggjort behovet for rentereduksjoner, noe som på kort og lengre sikt vil svekke kronen og dermed bedre rammevilkårene for norsk næringsliv. Landsorganisasjonen i Norge (LO) har varslet en moderasjonslinje, noe som også forsterker forventningen om at rammevilkårene, spesielt for den eksportrettede del av norsk industri, skal bedres. I banken er vi likevel forberedt på det vi velger å kalle en lang og iskald vinter. Store ressurser er det siste året brukt for å kartlegge potensielle problemengasjement samt etablering av handlingsplaner. Etter vår vurdering er det

13 ingenting som tyder på at SpareBank 1 Midt Norge har SpareBank 1 Gruppen AS har vært gjennom sitt mest større utfordringer enn bransjen generelt per i dag. Vi er krevende driftsår siden etableringen i Det er nå ryddet ressurs- og kompetansemessig godt rustet til å møte de godt i selskapet. Ny strategi er etablert og det gjennomføres utfordringene vi antar vi har foran oss. tiltak som vil sikre fremtidig god lønnsomhet i driften. Det er i den sammenheng meget gledelig å konstatere at: Kundetilgangen og veksten i personmarkedet er god og vi er i ferd med å lykkes meget bra med den personmarkedsstrategien som ble etablert i Økt markedsandel, godt salg, høyt servicenivå og en tilfredsstillende vekst både i boliglån og innskudd er forhold som bekrefter bankens solide posisjonering for fremtiden. Banken har etter hvert fått en kompetanse også innenfor bedriftsmarked og sparing som er fullt på høyde med våre konkurrenter. Dette har skjedd gjennom systematisk utvikling av egne medarbeidere i kombinasjon med rekruttering av ny kompetanse som har vært godt tilgjengelig for oss som følge av andre bankers restrukturering og flytting av sentrale funksjoner ut av Midt Norge. Den ordinære bankdriften fungerer meget tilfredsstillende med rekordhøye inntekter og moderat kostnadsforbruk og resultatene fra denne virksomheten har aldri vært bedre. Samarbeidet mellom de gjenværende 18 alliansebankene fungerer bedre enn noensinne og ny nordisk samarbeidsavtale med FöreningsSparbanken er etablert basert på et forretningsmessig grunnlag og langsiktighet. SpareBank 1 Midt Norge er robust. Høy egenkapital, gode reserver samt en markedsandel i landsdelen på over 40 % for de fleste forretningsområder gir banken et solid grunnlag å bygge sin fremtid på. Vi reduserer systematisk risikoen i balansen og vekter opp vår satsing på personmarkedet, det vil si i det markedssegmentet vi har meget lange tradisjoner for å være den desidert ledende banken. Vi har god oversikt over bankens utlånsportefølje og arbeider systematisk med identifiserte enkeltrisiki. Samtidig er vi mer bevisst enn noensinne på at vi som gjenværende regional selvstendig bank har et spesielt stort ansvar for å håndtere landsdelens næringsliv på en profesjonell måte også i mer krevende perioder. Administrerende direktør 13 Finn Haugan (adm. direktør)

14 Styrets beretning 2002 Rammebetingelser og makroøkonomisk utvikling i 2002 banken at også 2003 kan bli et tungt år for mange bedrifter. Ved utgangen av 2002 var inflasjonen i Norge 2,1 %. 14 Internasjonalt sett ble 2002 et år preget av svake aksjemarkeder, økt arbeidsledighet i mange vestlige land og svak BNP-utvikling. Det norske rentenivået var i perioder inntil fire prosentpoeng høyere enn hos våre nærmeste handelspartnere, i tillegg til at kronen styrket seg med 10 % mot Euro og med 23 % mot USD. Kombinasjonen av den sterke norske kronen og det dyre lønnsoppgjøret har påvirket de norske eksportbedriftene i negativ retning og svekket deres konkurransekraft. Den handelsveide valutakursen viser at norsk konkurransekraft falt med 10 % gjennom Samtidig steg lønnsveksten med 5,5 % i løpet av året, og dette var over gjennomsnittet hos Norges handelspartnere. I sum betyr dette at konkurranseevnen for norske bedrifter ble redusert i løpet av Resultatutvikling SpareBank 1 Midt-Norge oppnådde i 2002 et overskudd etter skatt på 7 mill kroner, mot 215 mill kroner i Ordinær drift før tap på utlån er likevel forbedret med god rentenetto, økte andre inntekter og lav kostnadsvekst. Resultatet er betydelig svekket på grunn av Finance Creditsaken, kurstap verdipapirer og underskudd og nedskrivninger i SpareBank 1 Gruppen AS. Kostnader i forhold til inntekter eksklusive kursgevinster og tilknyttede selskaper er forbedret og utgjør 57 % (59 %). I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) var resultatet for ,22 % (1,00 %). Egenkapitalavkastning for 2002 ble 0,4 % (10,1 %). Styrets beretning Den svekkede konkurransekraften kombinert med en generelt svak verdensøkonomi har ført til en økning i antall konkurser i Norge. I løpet av årets tre første kvartaler steg antall konkurser med 21 % i forhold til samme periode i Fortsetter denne økningen i 4. kvartal, vil det for første gang siden 1993 være registrert over åpnede konkurser i Norge. I løpet av 2002 steg arbeidsledigheten i Norge med personer, og lå ved utgangen av året like under 4,0 %. Dette er den høyeste registrerte ledigheten i Norge siden juli Selv om trenden er negativ, så er ledigheten lavere enn den var på store deler av 90-tallet. Resultatregnskap Ordinært driftsresultat (mill.kroner) Rammebetingelsene for Midt-Norge følger i hovedsak de nasjonale, men de økonomiske utviklingstrekkene er noe mer stabile enn for Oslo-området. En forklaring er at Midt- Norge har en relativt stor andel ansatte i offentlig sektor. Den negative trenden i norsk økonomi gjorde at sentralbanken endret sin politikk i løpet av året. I desember 2002 ble styringsrenten senket med 0,5 prosentpoeng, noe som trolig er starten på flere rentereduksjoner. Den norske styringsrenten var ved årsskifte på 6,5 %, og markedet forventer ytterligere reduksjoner gjennom året 2003, kanskje med så mye som 1,5 % til 5,0 %. Dette vil redusere rentebelastningen både for enkeltpersoner og bedrifter, likevel frykter Overskuddsdisponering Overskudd korrigert med overføring fra fond for vurderingsforskjeller og utbytteutjevningsfond gir et beløp til disposisjon på 74 mill kroner. Styret foreslår overfor forstanderskapet et kontantutbytte på 7,50 kroner per grunnfondsbevis, totalt 46 mill kroner (hvorav 12 mill kroner er overført fra utbytteutjevningsfondet). Resultatet er fordelt mellom sparebankens fond og grunnfondskapitalen i henhold til deres relative andel av egenkapitalen.

15 15 [ Stiklestad Nasjonale Kultursenter ] Mangfold er stikkordet for Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Gjennom "Spelet om Heilag Olav", utstillinger, vandreteater, folkemuseet, guiding og andre aktiviteter, kan du oppleve det pulserende kulturlivet på Stiklestad. Et slikt mangfold krever langsiktig planlegging, og med hjelp fra SpareBank 1 Midt-Norges Gavefond er det mulig å utvikle et publikumstilbud av slike dimensjoner. Gavefond

16 16 [ Steinkjer Skolekorps ] Noe av det artigste med å spille i korps er å reise på stevner. Enda morsommere blir det hvis turen går til utlandet. Da Steinkjer Skolekorps fylte 40 år, ville de dra på jubileumstur. De drømte om en reise til Tyskland. Drømmen ble til virkelighet og ungdommene fra Steinkjer fikk spille på Danskebåten og marsjere i Tysklands brede gater, med støtte fra Gavefondet til SpareBank 1 Midt-Norge. Gavefond

17 God vekst i rentenetto Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble 896 mill kroner, som er 69 mill kroner bedre enn for I 4. kvartal ble rentenettoen 244 mill kroner, en økning på 16 mill kroner fra 3. kvartal. Rentenettoen for inneværende år er belastet med sikringsfondsavgift på 28 mill kroner (24 mill kroner). Rentemarginen ble 2,62 % for 2002 (2,61 %). Rentenettoen er forbedret på grunn av økt forretningsvolum og sterkere grad av risikoprising av lån til næringslivet. Rentenettoutvikling I datterselskapene øker inntektene mest i EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS, SpareBank 1 Finans AS og Allegro Finans ASA. Kostnadsvekst på 2 % Konsernets samlede driftskostnader var 681 mill kroner (667 mill kroner) i Økningen på 14 mill kroner fra 2001 utgjør 2,1 %. Personalkostnadene ble 331 mill kroner, som er en reduksjon på 3 mill kroner i forhold til Dette har blant annet sammenheng med at det i 2002 ikke ble utbetalt bonus til de ansatte. Andre driftskostnader utgjorde 350 mill kroner (333 mill kroner), en økning på 4,9 %. Økningen fordeler seg jevnt på de ulike kostnadsartene. Morbanken sysselsatte ved utgangen av året 594 årsverk mot 570 årsverk ved forrige årsskifte. Totalt hadde konsernet 825 ansatte, tilsvarende 718 (675) årsverk ved utgangen av De relative driftskostnadene utgjorde 1,99 % av GFK (2,10 %), morbanken 1,70 % (1,80 %). Kostnader i forhold til inntekter (eks. kursgevinster og tilknyttede selskaper) ble i konsernet 57 % (59 %), i morbanken 54 % (56 %). Driftskostnader Kurstap aksjer Bankens portefølje på omløpsaksjer og grunnfondsbevis hadde i 2002 samlet kurstap og utbytte på -53 mill kroner (+12 mill kroner) etter et meget svakt børsår både nasjonalt og internasjonalt. Banken opplevde relativt høye kurstap siste kvartal som følge av høy eksponering i grunnfondsbevis, og disse utviklet seg negativt etter Finance Credit-saken. Bankens omløpsaksjer hadde i 2002 en negativ avkastning på 26,2 %. Nedgangen for aksjene på Oslo Børs var for samme periode 31,3 %. Kursgevinster på valuta utgjorde 14 mill kroner (27 mill kroner). Utbytte og verdiendring på pengemarkedsfond samlet ble 7 mill kroner (+20 mill kroner). For 2002 ble det også et negativt resultat på rentetrading på 7 mill kroner. Økende provisjonsinntekter og øvrige driftsinntekter Netto provisjonsinntekter og øvrige driftsinntekter ble 282 mill kroner (272 mill kroner), en økning på 10 mill kroner. Korrigert for gevinst ved salg av eiendom på 15 mill kroner, bokført som øvrige driftsinntekter i 2001, er økningen 25 mill kroner. Inntektetene er økt både i banken (12 mill kroner) og i datterselskapene (13 mill kroner). I banken har utviklingen vært spesielt positiv på inntekter fra betalingsformidling. Anleggsaksjer Netto nedskrivninger på og gevinster ved salg av anleggsaksjer utgjorde for mill kroner (23 mill kroner). Gevinster ved salg av anleggsaksjer var samlet 50 mill kroner (39 mill kroner), mens nedskrivninger av anleggsaksjer utgjorde 20 mill kroner (16 mill kroner). Tap og mislighold på utlån Tap på utlån ble 229 mill kroner (138 mill kroner). Av tapene er 135 mill kroner relatert til Finance Credit-saken. Av resterende netto endring i spesifiserte tapsavsetninger utgjorde bedriftsmarkedsengasjement 128 mill kroner (84 mill kroner), mens det på personmarkedsengasjement ble inntektsført netto 10 mill kroner (tap 19 mill kroner) i Styrets beretning 17

18 Inntektsføringen av tap i personmarkedet skyldes redusert mislighold i PM-porteføljen. Sektorfordeling utlån Etter en samlet vurdering av risikoen i personmarkedsporteføljen er avsetningene til uspesifiserte tapsavsetninger endret med virkning fra og med regnskapsåret Endringen innebærer at den årlige avsetningen på personmarkedslån (utover de best sikrede) reduseres til 0,75 % av porteføljen. Samtidig økes avsetningssatsen på bedriftsmarkedslån til eiendom med 0,5 %, og til transport/ kommunikasjon med 0,25 %. Samlet er uspesifisert tapsavsetning redusert med 24 mill kroner i 2002 til 364 mill kroner. Dette utgjør 1,2 % (1,3 %) av totale utlån. Spesifiserte tapsavsetninger per utgjorde 531 mill kroner (417 mill kroner). Økningen er i stor grad knyttet til Finance Credit-saken. Mislighold over 90 dager er i løpet av året redusert med 63 mill kroner til 569 mill kroner (632 mill kr). Mislighold mellom 30 og 90 dager er redusert med 99 mill kroner, og utgjør nå 174 mill kroner (273 mill kr). Kapitaldekning Innskudd Totale innskudd fra kunder økte med 1,2 mrd kroner eller 6,7 % i 2002, og utgjorde 19,1 mrd kroner (17,9 mrd kroner) per Vekst fra personmarkedet ble 8 % og fra bedriftsmarkedet 5,3 %. Innskuddsdekningen, som er innskudd i prosent av utlån, er økt fra 61 % til 63 % i Banken opprettholder en tilfredsstillende soliditet med en kapitaldekning på 11 % og en kjernekapitalandel på 8 %. Utlån innskudd 18 Styrets beretning Balanse Bankens forvaltningskapital per var 36 mrd kroner, noe som er en økning på 2,7 mrd kroner (8,1 %) siden utgangen av Utlån Bankens totale utlån var 31,1 mrd kroner (29,3 mrd kr) per 3l , en vekst på 1,8 mrd kroner eller 6,2 % fra Utlån til personmarkedet økte med 10,7 %, mens bedriftsmarkedet hadde en vekst på 0,6 %. Personmarkedslån utgjorde 58 % av ordinære utlån til kunder per mot 57 % ved forrige årsskifte. Grunnfondsbevis Antall grunnfondsbeviseiere er redusert fra 3347 til 3276 i løpet av Av disse er 32 utenlandske, mens 1665 grunnfondsbeviseiere har adresse i Trøndelag. Förenings- Sparbanken er fortsatt største eier med bevis (eierandel 9,7 %). Kursen på bankens grunnfondsbevis var ved årets start 199 kroner, mens kursen per var 154 kroner. Bokført verdi per grunnfondsbevis var i desember kroner per bevis. Tilsvarende tall i desember 2002 var 192 kroner per bevis. I likhet med i 2001 ble det også i 2002 gjennomført en emisjon rettet mot bankens ansatte. Dette økte grunnfondsbeviskapitalen med 4,9 mill kroner og overkursfondet med 4,5 mill kroner.

19 Gavefond [ Kirkens Bymisjon ] For noen mennesker er det ikke hva de skal oppnå i livet som er det store spørsmålet. Det er mer snakk om å klare seg til i morgen. Slik er det med gatefolket i Trondheim. Kirkens Bymisjon ser det som sin oppgave å være til stede i gatemiljøet, servere suppe som varmer og tåle å være der hvor det sjelden skjer endring. Mange har prøvd, og gitt opp. Kirkens Bymisjon holder ut. Det fortjener støtte fra Gavefondet til SpareBank 1 Midt-Norge. 19

20 20 Styrets beretning Banken har i løpet av 2002 netto kjøpt egne grunnfondsbevis og hadde ved årsskiftet en samlet beholdning på bevis. Stabile resultater i datterselskapene Samlet resultat i bankens datterselskaper ble 7,3 mill kroner (1,6 mill kroner) etter skatt. Allegro Finans ASA hadde et resultat på 0,7 mill kroner ( 3,7 mill kroner). Bankens eiendomsselskap fikk et resultat på 1,4 mill kroner ( 4,2 mill kroner). EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS EiendomsMegler 1 Midt-Norge fikk i 2002 et resultat på 3,5 mill kroner (5 mill kroner). Selskapet har befestet posisjonen som markedsleder i samtlige kommuner i Midt- Norge. Utviklingen i kundetilfredshet og markedsandel har vært jevnt stigende gjennom hele Selskapet etablerte i 2002 en egen avdeling for megling av prosjekterte boliger. Posisjonen som Den Anbefalte Megleren ble styrket, preferansen i markedet har en fin utvikling og selskapet har lykkes med porteføljeoppbyggingen ved inngangen til et nytt år. Veksten i markedet for næringsmegling stoppet opp i Midt-Norge Regnskap AS Midt-Norge Regnskap fikk i 2002 et resultat på 0,7 mill kroner (0,6 mill kroner). Midt-Norge Regnskap tilhører en bransje som står overfor store utfordringer hva gjelder teknologi, kompetanse og tjenesteyting. Selskapet er opptatt av å være i forkant av utviklingen. SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS SpareBank 1 Finans Midt-Norge fikk i 2002 et overskudd på 5,7 mill kroner (4 mill kroner). Selskapet er landsdelens ledende finansieringsselskap innen leasing og billån, og er nå det eneste finansieringsselskapet med hovedsete i Trøndelag. SpareBank 1 Finans Midt-Norge har, med bakgrunn i god vekst de siste årene, foretatt en rekke endringer i 2002 for å minimere den operasjonelle risikoen særlig gjennom økt kapasitet og kompetanse på kredittsiden. Selskapet har opprettholdt sin markedsposisjon og har økt salget av nye leasinginvesteringer og billån fra foregående år. Selskapet har i tidligere år vært forskånet fra å konstatere tap i nevneverdig grad. Men 2002 ble året da selskapet økte tapene og tapsavsetningene vesentlig. Konstaterte tap ble 4,2 mill kroner (0,6 mill kroner), mens spesifiserte tapsavsetninger ble 6,2 mill kroner (2,6 mill kroner) og uspesifiserte tapsavsetninger ble 15,2 mill kroner (12,6 mill kroner). Selskapets avsetninger og egenkapitalbase utgjør ved årsskiftet til sammen vel 100 mill kroner (aksjekapital 55 mill kroner) av en forvaltingskapital på 790 mill kroner. SpareBank 1-alliansen SpareBank 1 Midt-Norges eierandel i SpareBank 1 Gruppen AS er å anse som deltakelse i felleskontrollert virksomhet, og føres etter egenkapitalmetoden i bankens regnskap. Dette innebærer at banken i sitt regnskap for 2002 har tatt inn en andel på 13 % av resultatet i SpareBank 1 Gruppen AS. Resultatet for 2002 i SpareBank 1 Gruppen ble mill kroner etter skatt. Resultatet fremkommer bl.a. gjennom ekstraordinære nedskrivinger av goodwill og merverdier på 593 mill kroner, samt ordinære nedskrivninger på goodwill og merverdier. Goodwill og merverdiene oppstod i all vesentlighet gjennom den merpris som ble betalt for VÅR Gruppen i Også negative bidrag fra bankvirksomheten, samt livs- og skadeforsikring, preger resultatet. For 2002 utgjorde SpareBank 1 Midt-Norges andel av resultatet i alt 168 mill kroner. Eierandelen er ført under "Aksjer og eierinteresser" med et beløp tilsvarende 14,1 % av SpareBank 1 Gruppens egenkapital. (Eierandelen er i desember 2002 økt fra 13% til 14,1% etter at Sparebanken Vest sin andel er redusert). SpareBank 1 Gruppen AS har implementert et bredt effektiviseringsprogram i Målet er gevinster på 234 mill kroner årlig, med full effekt fra SpareBank 1-alliansen er et nordisk bank- og produktsamarbeid, der SpareBank 1-bankene i Norge samarbeider gjennom det felleseide holdingselskapet SpareBank 1 Gruppen AS. Øvrige eiere og samarbeidspartnere gjennom SpareBank 1 Gruppen AS er FöreningsSparbanken AB (publ) i Sverige og LO. SpareBank 1-alliansens overordnede mål er å sikre den enkelte banks selvstendighet og regionale forankring gjennom sterk konkurranseevne, lønnsomhet og soliditet. Samtidig representerer SpareBank 1-alliansen et konkurransemessig fullverdig alternativ på nasjonalt og nordisk nivå. Strategien for banksamarbeidet og etableringen av SpareBank 1 Gruppen AS har vært gjennomgått i Gjennom denne strategiprosessen ble det avklart at 18 av 19 SpareBank 1-banker støtter opp om strategien. Sparebanken Vest støttet ikke strategigrunnlaget, og har valgt å tre ut av alliansen per 31. desember FöreningsSparbanken etablerte en ny nordisk samarbeidsavtale med de norske alliansepartnerne i januar Samtidig ble det inngått avtale som impliserte at FöreningsSparbanken AB (publ) overtar SpareBank 1 Gruppen AS sin eierpost på 65 % i Enter Card AS.

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

1. kvartal 2002. Denne versjon: 25.04.2002 12:19

1. kvartal 2002. Denne versjon: 25.04.2002 12:19 1. kvartal 2002 Denne versjon: 25.04.2002 12:19 1. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 127 mill kr, en bedring på 38 mill kr ift. samme tid i fjor Rentenetto på 213 mill kr, 19 mill kr bedre enn tilsvarende

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000 Regnskap 1. halvår 2000 Presentasjon 24. august 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1998

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1998 Hovedtrekk 1998 PRESSEMELDING Betydelig vekst i salg og driftsresultat 420 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 15% og 2.282 mill. kroner i økte innskudd

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

SPAREBANKEN NORD-NORGE 2. KVARTAL KONSERNET

SPAREBANKEN NORD-NORGE 2. KVARTAL KONSERNET SPAREBANKEN NORD-NORGE 2. KVARTAL 1999 - KONSERNET * God bankdrift, resultat 229 mill kroner før skatt * Økte driftskostnader som følge av lønnsoppgjøret i 1998 og betydelige IT-investeringer * Bankens

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Kvartalsrapport. pr 30. september 1999

Kvartalsrapport. pr 30. september 1999 Kvartalsrapport pr 30. september 1999 Morbank Konsern 30.9.99 30.9.98 31.12.98 Resultatregnskap ( i mill kr) 30.9.99 30.9.98 31.12.98 1.453 1.071 1.590 Renteinntekter 1.453 1.073 1.591 877 566 877 Rentekostnader

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Hovedtrekk 1. halvår 2001 Resultat før skatt på 195 mill kr Økning i rentenetto på 11 mill kr fra 1. til 2. kvartal Utlånsvekst 5,7 % 1. halvår, siste 12 måneder 15 %

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2002

Foreløpig årsregnskap 2002 Foreløpig årsregnskap 2002 Foreløpig årsregnskap 2002 Ordinær bankvirksomhet med fortsatt positiv utvikling Regnskapet sterkt preget av svakt resultat og nedskrivninger i SpareBank 1 Gruppen, tap på Finance

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

God resultatutvikling Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter

God resultatutvikling Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter God resultatutvikling SR-Bank konsernet oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 232,2 mill. kroner, mot 183,2 mill. kroner i samme periode i fjor. Resultatøkningen er en følge av økte driftsinntekter,

Detaljer

Årsrapport 2014. Om banken

Årsrapport 2014. Om banken Om banken 1 av 8 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Årsrapport 2011. Om banken

Årsrapport 2011. Om banken Om banken 1 av 9 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

PRESSEMELDING. Konsernet har forbedret innskuddsdekningen fra 55 prosent til 61 prosent. Innskuddsveksten var 15 prosent og utlånsveksten 4 prosent.

PRESSEMELDING. Konsernet har forbedret innskuddsdekningen fra 55 prosent til 61 prosent. Innskuddsveksten var 15 prosent og utlånsveksten 4 prosent. PRESSEMELDING Svakt resultat, men fortsatt god underliggende bankdrift. Styrket markedsposisjon i person- og bedriftskundemarkedet med netto tilvekst på 3 000 kunder i 2002. 18 mill kr i resultat før skatt,

Detaljer

Kvartalsrapport pr 31. mars 2000

Kvartalsrapport pr 31. mars 2000 Kvartalsrapport pr 31. mars 2000 Morbank Konsern 31.12.99 31.03.99 31.03.00 Resultatregnskap ( i mill kr) 31.03.00 31.03.99 31.12.99 1.915 524 480 Renteinntekter 481 525 1.912 1.148 321 298 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2000

Foreløpig årsregnskap 2000 Foreløpig årsregnskap 2000 19.01.01 Hovedtrekk per 31.12.2000 Godt resultat for 2000, resultat av ordinær drift 344 mill kr Utlånsvekst på 16%, innskuddsvekst på 13% Rentenetto på 785 mill kr etter god

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Årsrapport 2012. Om banken

Årsrapport 2012. Om banken Om banken 1 av 8 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Sparebanken Jevnaker Lunner Kvartalsrapport 31.3.2009 et et består av banken og et heleiet selskap JLN Invest AS. I sistnevnte selskap er det foreløpig ingen aktivitet. en eier andeler i to felleskontrollerte

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

1. 3. KVARTALSRAPPORT

1. 3. KVARTALSRAPPORT 1. 3. KVARTALSRAPPORT Rapport for 1. 3. kvartal Konsernet Fokus Bank har for de tre første kvartaler et resultat av ordinær drift før skatt på 309,2 millioner kroner. For samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

1.KVARTAL kvartal Bank. Forsikring. Og deg.

1.KVARTAL kvartal Bank. Forsikring. Og deg. 1.KVARTAL 2008 1.kvartal 2008 Bank. Forsikring. Og deg. Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 31.03.08. I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2008 31.03.2007 2007 31.03.2008 31.03.2007 2007

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009:

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009: MeldingsID: 253769 Innsendt dato: 10.02.2010 08:30 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg XOSL,XOAM FINANSIELL

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

H A LVÅ R S R A P P O R T

H A LVÅ R S R A P P O R T H A LVÅ R S R A P P O R T 2 0 0 4 Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har per 30. juni et resultat av ordinær drift før skatt på 240 millioner kroner sammenlignet med 208 millioner kroner

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 Ryes vei. Fotograf Gunnar Syverstad. RESULTAT Resultatet før tap hittil i år viser en økning på 9,4 mill. i forhold til samme periode i fjor. Resultat før tap hiå er 22,2

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 459 mill. kroner etter 3. kvartal - God markedsutvikling - Stabil renteutvikling - Fortsatt god vekst *

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2012

Delårsrapport 2. kvartal 2012 Delårsrapport 2. kvartal 2012 Ansatte ved statuen av Gunnar Sønsteby. Foto: Jan B. Håvardsrud RESULTAT Ved utgangen av 2. kvartal er bankens resultat før tap på 18,9 mill. Dette er 2,32 mill bedre enn

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2013 er kr. 2,284 mill. mot kr. 3,662 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. september 1998

Kvartalsrapport pr. 30. september 1998 Kvartalsrapport pr. 30. september 1998 C:\WINDOWS\TEMP\Kv398ext.lwp 29.10.98 09:23 Morbank 30.9.98 30.9.97 1997 Resultat (i mill kr) 30.9.98 30.9.97 1997 1.071 940 1.267 Renteinntekter 1.073 940 1.268

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2000. Presentasjon 27. april 2000

Regnskap 1. kvartal 2000. Presentasjon 27. april 2000 Regnskap 1. kvartal 2000 Presentasjon 27. april 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer